Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ARHITECTUR I CONSTRUCII

Proiect
Constructii din beton armat

Coordonator proiect: Prof.univ.dr.ing. Bob Corneliu

Student :David Cun

BORDEROU

A. PIESE SCRISE:
1. Schite. Sectiune orizontala si verticala transversala. Predimensionare elemente;
2. Calculul incarcarilor pe un cadru transversal curent;
3. Calculul static al cadrului transversal curent la incarcari orizontale cu o metoda simplificata de
calcul;
4. Calculul static al cadrului transversal curent cu un program de calcul;
5. Dimensionarea unei pane de beton precomprimat;
6. Dimensionarea unei grinzi principale de beton precomprimat;
7. Dimensionarea unui stalp curent.

B. PIESE DESENATE:
1. Sectiune transversala si orizontala(scara 1:50, respectiv 1:100, 1:200);
2. Plan cofraj si armare grinda / pana(scara 1:20);
3. Plan cofraj si armare stalp( scara 1:20).

Tema proiect
Sa se proicteze structura din beton armat cu schema statica a structurii de rezistenta si
caracteristicile de mai jos:

Schema statica tip: A

Tip de nod: articulat

Inaltime: H=8m

Deschideri: L1 = 18m L2 = 18m L1 = 18m

Travee: B = 16 m

Nr. de travei: n = 4

Localitate: Buzau

1. Schite. Sectiune orizontala si verticala transversala. Predimensionare elemente:

Predimensionare elemente

L = 18m l = 3.00m 6 pane


f adm > f
f =

5 q l4

= 4.17
384 E I

f adm =

l
= 6.4 6.40 > 4.17
250

Predimensionare grinda principala

1
L 18
1
H max = L =
=
= 1.20m
15 15
9 15

H r = (0.5 0.75)H max = 0.75 H max = 0.75 1.20 = 0.90m


1
L 18
1
bp = L =
=
= 0.51m
35 35
25 35
b p 0.51
1 1
h p = b p =
=
= 0.129 m
4
4
4 5
1 b p hp 1 0.51 0.129
1
hf =
=
= 0.191m
2
15
2
5 15

br = (1.5...2.5)b = 1.5b = 0.77m


1
L
18
1
fc =
...
=
= 0.12m
L =
150 150
100 200

Predimensionarea grinzii secundare

1 1
h = ... l = 1.45m
9 11
1 1
b p = ... h = 0.70m
2 3

Predimensionarea stalpilor

l f = L = 2 8 = 16 m
hmin (bmin ) =

lf
25

= 0.64 m

2. Calculul incarcarilor pe un cadru transversal curent:

Incarcari permanente:

Acoperisul sandwich este alcatuit din urmatoarele straturi:


Nr. ctr.

Straturi

Tabla profilata:tabla din otel


grosime

Spuma rigida de poliuretan

Tabla din otel


q n = 0.121kN / m 2

Incarcari din zapada

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis s k se determina astfel:

s = i ce ct s0,k , unde
k

i - coeficient de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis;


s0,k - valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol (kN/m2), in amplasament;

ce - coeficient de expunere al amplasamentului constructiei;


ct - coeficient termic.
Coeficientul de expunere ce al amplasamentului constructiei este in functie de conditiile de
expunere ale constructiei, valoarea lui fiind de ce = 1.0 .
Pentru acoperisuri cu termorizolatii uzuale coeficientul termic ct este considerat 1.0.

Distributia coeficientului de forma pentru incarcarea din zapada este:

0 0 300

Panta acoperisului

= 20

= 0.85

0.8 + 0.8 / 30

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol s0 ,k este recomandata in harta de zonare:
s 0, k = 2.00 kN / m 2 .
s kn = c e c t s 0 ,k = 0.85 1.0 1.0 2.00 = 1.70 kN / m 2

Incarcari din vant

Presiunea vantului la inaltimea z deasupra terenului, pe suprafetele rigide exterioare sau


interioare ale structurii se determina cu relatia:
w( z ) = q ref ce ( z ) c p ,unde
qref - presiunea de referinta a vantului;

ce ( z ) - factor de expunere la inaltimea z deasupra terenului;


c p - coeficient aerodinamic de presiune.

Factorul de rugozitate cr(z) defineste variatia presiunii medii a vantului cu inaltiea deasupra
terenului pentru diferite categorii de teren in functie de presiunea de referinta:
z
q(z )
10
cr ( z ) =
= k r2 ( z 0 ) ln = 0.22 ln
= 2.71
qref
0.3
z0
2

Factorul kr(z0) pentru diferite categorii de teren


Categoria
terenului

Mare,lacuri.
Teren plat

Camp deschis

Zone cu densitate
redusa a ctiilor

Zone urbane
dens construite.

kr(z0)

0.17

0.19

0.22

0.24

Intensitatea turbulentei este coeficientul de variatoe al fluctuatiilor vitezei in jurul vitezei medii.
Intensitatea turbulentei la inaltimea z deasupra terenului se calculeaza din raportul intre radacina
patrata din valoarea media patratica a fluctuatiilor fata de medie ale vitezei pe directia vantului
u(z,t) si viteza medie a vantului la inaltimea z, U(z):

I (z ) =

2.5 ln

z
z0

2.35
= 0.04
10
2.5 ln
0.3

Valorile lui :
Categoria
terenului

Mare,
lacuri.Teren plat

Camp deschis

Zone cu densitate
redusa a ctiilor

Zone urbane
dens construite

2.73

2.65

0.35

2.12

Factorul de rafala este raportu dintre presiunea de varf (produsa de rafalele vantului) si presiunea
medie(produsa de viteza medie a vantului):
c g (z ) =

q g (z )
Q(z )

Q(z ) + g q
Q(z )

= 1 + g Vq = 1 + g [2 I ( z )] = 1 + 3.2 2 0.04 = 1.26 , unde

Q(z ) - valoarea medie a presiunii produsa de viteza medie a vantului

q = q( z , t )2

1/ 2

- radacina patrata din valoarea medie patratica a fluctuatiilor fata de medie ale

presiunii pe directia vantului


Vq - coeficientul de variatie al fluctuatiilor presiunii, aproximativ egal cu dublul coeficientului de

variatie al fluctuatiilor vitezei Vq 2 I (z )

g = 3.2 - factor de varf


Factorul de expunere sau combinat ce(z) este produsul dintre factorul de rafala si factorul de
rugozitate:
ce ( z ) = c g ( z ) cr ( z ) = 1.26 2.71 = 3.41

Coeficientul de presiune aerodinamic este:


c p = 0.80

Presiune de referinta a vantului este:


qref = 0.7
Presiunea vantului este:
w( z ) = qref ce ( z ) c p = 0.7 3.41 0.80 = 1.91kPa

Fv = w( z )
M A, D =

H
8
b = 1.91 10 = 76.40kN
2
2

Fv H 95.5 8
=
= 152.80kN m
4
4

Forta taietoare de baza


Fb = 1 S d (T1 ) n , unde

S d (T1 ) - ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare perioadei fundamentale T1 ;

T1 - perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii;


n=

n ;
i

1 - factor de importanta-expunere a cladirii (clasa II => y = 1.2 );


- factor de corectie

- 0.85 pt. Tc T1 cu n 2niveluri ;


- 1.00 pt restul constructiilor.

T TB
S d (T ) = a g

(T )
q

ag=0.35g pentru loc. Buzau , conform normativului P100-1-2013.


a g = 0.35 g = 0.35 9.81 = 3.43
9

Tc = 1.6s
T1 = C t H 3 / 4 = 0.075 8 3 / 4 = 0.36 s ;

Ct = 0.075 cadre spatiale din b.a

H - inaltimea cladirii

(T ) 0 = 2.75
q = 3.5

u
1

u
= 1.15 q = 4.025
1
S d (T ) = 3.43

2.75
= 2.34
4.025

n
N1transv = (q nperm 1 + q zap
0.4) B 3L = (0.121 1 + 1.70 0.4) 8 3 18 =

= 346.032kN
Fbtrans = 1 S d (T1 ) n = 1 S d (T1 ) N 1,transv = 1.2 1.004 1.00 496.62 = 598.33kN

n = 0.121 8 18 3 + 0.255 18 8 16 + 0.354 25 18 3 + 0.65 0.65 18 2 4 = 1239.372kN


Fb = 1

a g (T ) n
0.35 g 2.75 1239.372
= 1 .2

1 = 355.65 kN
4.025 g
4.025
g

Fb1, stalp =

Fb 355.65
=
= 88.91kN
4
4

M A = M D = Fb1, stalp H = 88.91 8 = 711.29 kN m

Incarcarea proprie a grinzii secundare

q gs = Ags b = 0.255 25 = 6.375kN / m

Incarcarea proprie a grinzii principale

q gp = Agp b = 0.354 25 = 8.85kN / m

10

3. Calculul static al cadrului transversal curent la incarcari orizontale cu o metoda


simplificata de calcul:

Momentului incovoietor pentru grinda secundara

tot
g gs
= q n 3.00 1.35 + q zap l 1.5 + Ags b 1.35 =

= 0.121 3.00 1.35 + 1.7 3.00 1.5 + 0.255 25 1.35 = 16.75kN / m


tot
q gs
l 2 16.75 16 2
M gs =
=
= 536 kN m
8
8

q gp =

Momentului incovoietor pentru grinda principala


q gp nrpane
L

267.94 6
= 89.31kN / m
18

tot
q gp
= q gp + Agp b 1.35 = 89.31 + 0.354 25 1.35 = 101.26kN / m

q gp = q n l 3.00 1.35 + q zap l 3.00 1.5 + l Ags b 1.35 = 0.121 3.00 16 1.35 + 1.7 16 3.00 1.5 + 0.255 25 16 1.35 =
= 267.94kN

M gp =

tot
q gp
l2

101.26 18 2
= 4101.03kN m
8

11

4. Calculul static al cadrului transversal curent cu un program de calcul:

Diagrama de moment incovoietor pentru grinda secundara My(daN*m):

Diagrama de momente incovoietoare pentru cadrul transversal My(daN*m):

12

5. Dimensionarea unei pane de beton precomprimat:


5.1. Calculul numarului de toroane:
Aria armaturii pretensionate poate fi predimensionata pornind de la starea limita de
rezistenta a sectiunilor normale:

Ap =

M
m m p h0 R p

536 10 6
= 893.38mm 2
0.85 0.936 0.9 630 1330

m = 0.95(1 0.3 ) 0.85 0.95(1 0.3 0.9) 0.85 0.6935 0.85 m = 0.85

= 0.9
mp = 1 k

Apk

Rp

b h0 Rc

m p = 0.936

h0 = 0.9 h = 0.9 700 = 6300 h0 = 630


1TBP12 A p1 = 0.885cm 2

0.885 13300
= 3.92 (armatura PC52 corespunzatoare unui toron TBP12, considerata
3000
216 cu Aa = 4.02cm 2 )
Aobisnuita =

4.02
= 1.03cm2 (transformarea armaturii obisnuite in armatura pretensionata)
3.92
Aria necesara a armaturii pretensionate(se scade aria echivalenta a armaturii obisnuite):
A p = 893.38 103 = 790.38mm 2

Numarul de toroane rezulta:

nTBP12 =

790.38
= 8.93 9 bucati TBP12
88.5

9 TBP12 A p = 9 88.5 = 796.5 mm 2

13

Amplasarea armaturilor in sectiunea grinzii:

5.2.Caracteristicile geometrice ale sectiunii ideale:


Aria ideala:
5 50
2
4
2
Ai = A1 + A2 + 2 A3 = 20 40 + 30 50 + 2
= 2550cm = 25.50 10 mm
2

Centrul de greutate:
5 50

20 40 10 + 25 40 40 + 2
36.7
Ai yi
2
= 2.55cm
yG =
=
Ai
2550
14

Armatura:
Aa (216 ) = 4.02cm 2
Aa' (412 ) = 4.52cm 2
A p' = 0
A p (4TBP12 ) = 354 mm 2

Coeficientii de echivalenta:
np =

Ep

na =

E a 210000
=
= 5.53
Eb
38000

Eb

180000
= 4.74
38000

15

Momentul de inertie al sectiunii ideale:


5 50 3

40 20 3
30 503
+ 40 20 15.50 2 +
+ 30 50 14.50 2 + 2
+ 5 50 11.2 2 = 0.96 10 6 cm 4 = 9.60 10 9 mm 2
12
12
24

Modulul de rezistenta:
Ii =

I i 9.6 109
Wii = =
= 21.57 10 6 mm 3
zi
445
Wis =

rs =

I i 9.6 109
=
= 37.65 10 6 mm 3
zs
255

W ii 21.57 10 6
=
= 84.59mm
Ai
25.50 10 4

ri =

W is 37.65 10 6
=
= 147.65mm
Ai
25.50 10 4

5.3.Eforturile unitare in beton in fibra superioara ( bs ) si inferioara ( bi ):


Cunoscand armatura A p si excentricitatea e0 p , se verifica eforturile unitare in beton, la
transfer, considerand forta de precomprimare P0 redusa cu 15% (coeficient 0.85), fata de cea de
control (datorita pierderilor de tensiune tehnologice):
P0 = 0.85 pk Ap
M gsmin =

bs

q l2
= 275.4 kNm (momentul incovoietor din greutatea proprie a grinzii secundare)
8

min
P0 P0 e0 p M gs
0.85 1330 796.5 0.85 1330 796.5 385 275.4 10 6
=
+

=
+

= 3.42 N / mm 2
Ab
Wbs
Wbs
25.50 10 4
37.65 10 6
37.65 10 6

bs = 3.42 N / mm 2 1.5 Rtk = 1.5 2.51 = 3.76 N / mm 2


bi =

min
P0 P0 e0 p M gs
0.85 1330 354 0.85 1330 354 385 275.4 10 6

+
= 7.19 N / mm 2
4
6
6
Ab
Wbi
Wbi
25.50 10
21.57 10
21.57 10

bi = 7.19 N / mm 2 blim0 = 28 N / mm 2 ( blim0 -efort unitar de compresiune la transfer)

16

5.4.Eforturi unitare in armatura preintinsa ( p 0 ) si in beton ( b ), in faza initiala:


Calculul pierderilor de tensiune:
In cazul grinzii ce se calculeaza, se vor lua in considerare - in faza initiala - urmatoarele
pierderi de tensiune:
a) Lunecari locale la blocare (in ancoraj):
+ 2
4+0
= 1
Ep =
180000 = 45.71N / mm 2
Lp
15750
b) Tratament termic: pentru tipare portante incalzitoare
t 20 N / mm 2
c) Pretensionare succesiva:
n 1
3 1
s =
nt tp =
0.875 155 = 45.21N / mm 2
2n
23
nt =

Et 180000
=
= 0.875 , Et - modul elestic al tiparului
Et 210000

tp = 155 N / mm 2 efortul unitar in elementele longitudinale ale tiparului, la nivelul centrului


de greutate al armaturii pretensionate.
d) Relaxarea armaturii:

*po = pk s = 1330 45.71 45.21 = 1239.08 N / mm 2

*p 0
R pk

1239.08
= 0.75
1660

Prin interpolare rezulta:

*p 0

r =

*p 0
= 13.50% (in functie de R pk ), astfel obtinandu-se:

13.5
1239.08 = 167.28N / mm 2
100

17

Se presupune ca transferul se face dupa 24 ore:


K rt 0 = 0.4
ri = K rt r = 0.4 167.28 = 66.912 N / mm 2

Suma pierderilor de tensiune considerate la valoarea lor maxima corespunzatoare fazei


initiale va fi:

= +

+ t + ri = 45.71 + 45.21 + 20 + 66.912 = 177.832 N / mm 2

max
5.5.Eforturi unitare minime ( min
po ) si maxime ( po )in armatura preintinsa:
2
pmin
0 = pk = 1330 177.832 = 1152 .17 N / mm
2
pmax
0 = pk 0.65 = 1330 0.65 177.832 = 1214.41 N / mm

5.6.Eforturi unitare in beton la transfer ( b ):


Se calculeaza sub actiunea:
- fortei maxime de precomprimare:
Ppmax
= Ap max
0
p 0 = 354 1197 .11 = 423776 .94 = 423 .78 KN

- momentul incovoietor de calcul minim produs de greutatea proprie a grinzii M gsmin :


max
min
P0max P0 e0 p M gs
423.78 10 3 423.78 10 3 385 275.40 10 6
bi =

+
=

+
= 14.41N / mm 2
4
6
6
Ai
Wii
Wii
25.5 10
21.57 10
21.57 10

bi = 14.41N / mm 2 blim0 = 28 N / mm 2
bs =

max
min
P0max P0 eop M gs
423.78 10 3 423.78 10 3 385 275.40 10 6
+

=
+

= 3.42 N / mm 2
4
6
6
Ai
Wis
Wis
25.5 10
37.65 10
37.65 10

bs = 3.32 N / mm 2 1.5 Rtk 0 = 3.76 N / mm 2

18

5.7.Pierderi de tensiune reologice :


Pentru calculul pierderii de tensiune cauzata de deformatiile de durata ale betonului, se
considera sectiunea critica solicitata in urmatoarele etape:
a) La 24 ore, sub actiunea P0max = 423.78kN , M gsmin = 275.40kN m , astfel:
max
2
min
P0max P0 e0 p M gs e0 p
423.78 10 3 423.78 10 3 385 2 275.40 10 6 385
bp1 =

+
=

+
= 2.83 N / mm 2
Ai
I ii
I ii
25.5 10 4
9.6 10 9
9.6 10 9
Din tabele se scot:

t1= 24 ore (< 28 zile ),cand Rb 0 = Rbmin


K1= 1.3
0

bp1
Rb

5.00
= 0.1 0.5 K2 = 1.0
50

U = 60% K3 = 1.0
C40/50(BC50) o = 2.50

1 = K1 K 2 K 3 0 = 1.3 1.0 1.0 2.50 = 3.25

19

b) La 90 zile, sub actiunea suplimentara a momentului incovoietor de calcul minim din


incarcarile permanente, diferite de greutatea a grinzii, M gmin = 168kN m (greutatea
suprabetonarii, pardoselii si instalatiei fixe):

bp 2 =

M gmin e0 p
Ii

168 106 385


= 6.74 N / mm 2
9
9.6 10

Din tabele se scot:


t2= 90 zile K1= 0.6

bp 2

Rb

6.74
= 0.13 < 0.5 K2 = 1.0
50

U = 60% K3 = 1.0
C40/50(BC50) o = 2.50

2 = K1 K 2 K 3 0 = 0.6 1.0 1.0 2.50 = 1.50


Datorita faptului ca eforturile unitare in beton, in cele 2 etape de solicitare, sunt de semne
contrare si ca, pentru Aa > 0.25AP se considera K ' = 0.9 , rezulta:

= n p i bpi K ' = 4.74 (3.25 5.00 + 1.50 6.74 ) 1.0 = 124.95 N / mm 2

np =

Ep
Eb

180000
= 4.74
38000

Pierderea de tensiune produsa de relaxarea finala a armaturii ( r ) se determina astfel:

r =

( *p 0 t n p bp1 ) 0.5 R pk

*
p0

0.5 R pk


r = ri + r ( r ri ) 1 min

p0

(1239.08 20 4.74 5.00) 0.5 1660


= 0.89
1239.08 0.5 1660

= 65.39 + 0.89 (163.48 65.39) 1 124.95 = 143.00N / mm2

1125.55

max
5.8.Eforturi unitare minime ( min
p 0 ) si maxime ( p 0 ) in armatura preintinsa in faza finala:

min
2
pmin
0 = p 0 ( r r i ) + = 1125.55 [(153.00 65.39) + 124.95] = 912.99 N / mm

20

max
2
pmax
0 = p 0 0.65 ( r r i ) + = 1210.94 0.65 [(153.00 65.39) + 124.95] = 1072.78 N / mm

5.9.Eforturi unitare in beton faza finala:


Se calculeaza sub actiunea:
-fortei minime de precomprimare
P0min = Ap min
po = 354 912 .99 = 323.20 kN

-momentul incovoietor produs de incarcarile de exploatare de lunga durata M eld

P + C + n
i

Vi - gruparea speciala de actiuni

Valori de calcul:
g gsc = q n 3.00 1.35 + Ags b 1.35 = 0.121 3.00 1.35 + 0.255 25 1.35 = 9.09 kN / m
M eld =

q gsc B 2
8

9.09 16 2
= 291.08 kN m
8

Valori normate:
g gsn = q n 3.00 + Ags b = 0.121 3.00 + 0.255 25 = 6.74 kN / m

M eld =

bi =

q gsn B 2
8

6.74 16 2
= 215.68 kN m
8

min
P0min P0 e0 p M eld
323.20 103 323.20 103 385 215.68 10 6

+
=

+
= 1.16 N / mm 2
4
6
6
Ai
Wii
Wii
25.5 10
37.65 10
37.65 10

bi 1N / mm 2

bs

min
P0min P0 e0 p M eld
323.20 10 3 323.20 103 385 215.68 10 6
=
+

=
+

= -11.25N / mm 2
Ai
Wis
Wis
25.5 10 4
21.57 10 6
21.57 10 6

bs 1N / mm 2

21

5.10.Calculul in starea limita de rezistenta in sectiunile normale:


a) Transfer
In armatura pretensionata se considera ( STAS 10107/0-90 : rel.125-pg.54) un efort unitar:
2
'pl = 1.1 max
p 0 300 = 1.1 1197 .117 300 = 1035.851 N / mm

cu care se calculeaza forta precomprimata limita (STAS 10107/0-90 : rel.123):


N 1 = A p 'pl = 768 .5 1035.851 = 796.05kN

eo =

N1 e0 p M gsmin
N1

796.05 10 3 385 275.40 10 6


= 39.04mm
796.05 10 3

1.2 ri = 1.2 147.65 = 177.18mm


eo = 39.04mm 1.2 ri = 177.18mm compresiune cu mica excentricitate.
x = 445 385 = 60 mm

Abn = 300 230 + (60 + 60) 300 354 = 10.46 10 4 mm


N 1 = 796.05kN Abn mbc Rc 0 = 10.46 10 4 1.2 26.5 = 3326.28kN

mbc = 1.2 ( obs. la pg.53)

b) Sub actiunea solicitarilor exterioare


M m Rc b p h p (h0 0.5 h p ) + 0.85 Aa` Ra (h0 a`) =
= 0.85 26.5 10 3 400 200 (630 0.5 200) + 0.85 768.5 300 (630 30) = 9555.17 kN m
M = 275 .40 kN m < 9555 .17 kN m

Sectiunea se trateaza ca una dreptunghiulara de latime bp.


Se calculeaza ( conform STAS 10107/0-90-rel.114 pg.50) marimile:

mp = 1 K

Apk

Rp

b p h0 Rc

= 1 0.3

768.50 1330

= 0.97
700 630 26.5

K = 0.3 , pentru armatura preintinsa


22

Pentru sectiuni dreptunghiulare si T se considera Apk = Ap

pl = m p R p = 0.97 1330 = 1295.10 N / mm 2

pl Ap

x=

b p Rc

1295.10 768.5
= 125.19mm < xlim = 0.4 h = 280mm
300 26.5

x multimea zonei comprimate sub actiunea solicitarilor exterioare si este diferit de cel
calculat la transfer
Momentul incovoietor rezistent al sectiuni critice se calculeaza cu relatia:

M R = m b p x Rc (h0 0.5 x) + m Aa` Ra (h0 a ` ) =


= 0.85 300 58.63 26.5 (630 0.5 125.19) + 0.85 768.5 300 (630 30) = 342.38kN m
si rezulta mai mare decat momentul solicitat M s = 275.40kN m
5.11.Calculul la starea limita de rezistenta in sectiuni inclinate fisurate:
Elementele se dimensioneaza astfel incat sa se respecte conditia
Q 0.25 b h Rc la armatura preintinsa (STAS formula 135)

Q=

4M 4 275.40
=
= 68.85kN
l
16

0.25 b h Rc = 0.25 30 70 265 = 139.13kN > Q = 68.85kN


Forta taietoare minima care poate fi preluatade beton si de etrieri se determina cu relatia 132
din STAS 10107/0-90 :

Qeb = 8 b h02 Rt qe
In care q e =

Ae n at Ra 2 0.283 0.8 2100


=
= 47.54daN / cm
ae
20

Se folosesc etrieri 8 / 20(OB37) ; nat = 0.8

Qeb = 8 b h02 Rt qe = 8 30 630 2 16.5 47.54 = 273.35kN Q = 68.85kN

23

6. Dimensionarea unei grinzi principale de beton precomprimat:


6.1. Calculul numarului de toroane:
Aria armaturii pretensionate poate fi predimensionata pornind de la starea limita de
rezistenta a sectiunilor normale:

Ap =

M
m m p h0 R p

4101.03 10 6
= 3417.69mm 2
0.85 0.936 0.9 1260 1330

m = 0.95(1 0.3 ) 0.85 0.95(1 0.3 0.9) 0.85 0.6935 0.85 m = 0.85

= 0.9
mp = 1 k

Apk

Rp

b h0 Rc

m p = 0.936

h0 = 0.9 h = 0.9 1400 = 1260 h0 = 1260


1TBP12 A p1 = 0.885cm 2

0.885 13300
= 3.92 (armatura PC52 corespunzatoare unui toron TBP12, considerata
3000
425 cu Aa=19.60 cm2)
Aobisnuita =

19.60
= 5.00cm2 (transformarea armaturii obisnuite in armatura pretensionata)
3.92
Aria necesara a armaturii pretensionate(se scade aria echivalenta a armaturii obisnuite):
A p = 3417 .69 500 = 2917.69 mm 2

Numarul de toroane rezulta:

nTBP12 =

2917.69
= 32 bucati TBP12
88.5

32 TBP12 A p = 32 88.5 = 2832 mm 2

24

7. Dimensionarea unui stalp curent:


M max, x = 176.59 kN m M max, y = 0

M * = M max + ea N

N = 1905.574kN

h / 30
ea =
= 21.67mm
20mm

1
1

N cr =

N
N cr

2 ( EI ) conv
l 2f

( EI ) conv = 0.15

(1 +

p)

M
1 + ed
M

Eb I b

M ed
= 0.6
M
Ib =

b h 3 0.65 0.65 3
=
= 1.48 10 6 cm 4
12
12

Eb = 380000 daN / cm 2

( EI ) conv = 0.15

N cr =

(1 + 2 )
380000 1.48 10 6 = 1.27 1011 daNcm 2
1 + 0.6

2 ( EI ) conv

l 2f

3.1416 2 1.27 1011


= 4896.25kN
256000

l 2f = l = (2 8m ) = 256m 2 = 256000mm 2
2

1
= 1.64
1905.574
1
4896.25

M * = ( M max + ea N ) = 1.64(176.59 + 0.022 1905.574) = 358.361kNm


25

Armare simetrica
Verificarea sectiunii:
x=

N
1905.574 10 3
=
= 110.63mm
b RC
650 26.5

x 2a '

pt .12 25 Aef = 58.92cm 2

M cap = N (0.5 h a ' ) + Aa Ra h0 = 1905.574 (0.5 65 4 ) + 58.92 3000 (65 8) = 1012 .97 kNm

Sectiunea satisface conditia de rezistenta daca:


M * M cap 358.361kNm 1012.97 kNm

Pentru dimensionare:
Aa = Aa' =

M * N 0.5h a '
358.361 1905.574(0.5 0.65 0.04)
=
= 14.41cm 2
Ra ha
30000 0.08

Aleg 620 cu Aeff=18.84cm2


M capx , y = N (0.5 h a ' ) + Aa Ra h0 = 991.81 (0.5 65 4 ) + 18.84 3000 (65 8) = 325.20 kNm

Compresiune excentrica oblica:

M x*
M*
x + yy 1
M
M
cap
cap
2

358.361

= 0.12 < 1
1012.97
-

armatura aleasa verifica relatia.

26

S-ar putea să vă placă și