Sunteți pe pagina 1din 16

(24 iunie 2014)

Ziua Avocatului
150 de ani de avocatura in ROMANIA

PROIECT LEGE
( LEGEA TARIFARA AVOCATIALA)

LEGEA privind masurile financiare ale profesiei de avocat,


de completare ale dispozitiilor art 3 din Legea 51/1995
Preambul
Necesitatea proiectului de lege de modificare a Legii nr 51/1995 rezida in vidul inadmisibil
intr-o economie de piata capitalista unde toate produsele si serviciile trebuie sa aibe preturi oficiale
de piata, ca aceasta profesie de avocat de mai bine de 25 de ani de la revolutia din 1989 sa nu aibe
o reglementare unitara, recunoscuta prin lege, in primul rand a tarifelor oficiale la serviciile avocatiale
si, mai ales, nu in ultimul rand, a masurilor de disciplina financiara-fiscala inclusiv a cotelor profesiei,
concepute, de acum incolo, pe principiul retinerii la sursa a impozitelor si contributiilor
profesionale, intr-un mod unic de plata, instantanee si simultana a tuturor taxelor si impozitelor
profesionale datorate, atat catre stat cat mai ales, organismelor profesiei.
Proiectul pune o baza riguroasa, moderna, simpla si eficienta de asezare pe baze economice
si juridice, adica de respectare atat a principiilor economice/financiar-fiscale, dar mai ales de respectare
si stimulare a drepturilor omului si cetateanului avocat recunoscute de Constitutia Romaniei si de
tratatele internationale , Carta CCBE, la care tara noastra este parte, de fiscalizare rezonabila si
echilibrata a activitatilor avocatiale, asa cum sunt reglementate diferit si specific cu anumite
particularitati, in toate tarile europene (de ex Italia ) fie prin legea judiciara, ori prin reglementarea
avocaturii, fie prin legile de organizare a justitiei, etc., astfel incat si in Romania de azi, se impune la
mai bine de 150 de ani, de lipsa de lege unitara, o astfel reglementare moderna si urgent de
solutionare a defectiunilor disciplinei financiare si a drepturilor profesiei avocatiale
Proiectul de lege vine in asteptarea celor 25.000 de avocati sa aseze official, atat costurile cu
cheltuielile serviciilor avocatiale, impunand niveluri minime obligatorii ale tarifelor si onorariilor
activitatilor profesionale avocatiale ca aparatori alesi, de la care se pleaca in libera negociere specifica
pietei libere si reitereaza costurile muncii avocatiale pentru munca avocatilor desemnati din oficiu .
Proiectul de lege impune principiile retinerii si varsarii la sursa pe trei directii a impozitelor si
cotelor profesiei prin plati/viramente directe si anticipate, in termene scurte de 5 zile, atat a
onorariilor catre avocati, dar mai ales viramentul impozitelor si cotelor profesiei, automat de la
incasarea onorariilor (5 zile) pe cele trei directii, varsaminte care se fac venituri instantanee la
bugetele respective, bani care vor rula exclusiv prin intermediul trezoreriei statului si care vor ajunge
1

automat la cei 3 ordonatori de credite, ale celor trei bugete : 1- Fisc ( ANAF), 2- Barou-UNBR, 3-Filala
judeteana CAA/ CAA centrala, Bucuresti.
Proiectul instituie un rulaj rapid impunand reflexul instantaneu al disciplinei financiare in profesia
de avocat cu drepturile la stimulare dar si sanctiunile transante precizate in lege fata de veniturile
profesiei, aplicabile fara distinctie tuturor categoriilor de onorarii avocatiale, pentru aceasta
munca in profesia de avocat , de o inalta pregatire si experienta profesionala, care este ceruta cotidian
corpului de avocati, profesie care anul acesta 2014 la data de 24 iunie a aniversat 150 de ani de la
aparitia Legii din 6 decembrie 1864 pentru constituirea corpului de advocati , act normativ care a
consacrat pentru prima data in Romania organizarea profesiei liberale de avocat in forma sa moderna pe
care o cunoastem si azi.
Proiectul de lege vine ca o legiuire moderna de actualizare pe principii juridice si economice,
indiscutabile, ale statului de drept European si ale economiei de piata europene in care Romania
are nevoie de disciplina financiara si in profesia de avocat
Simplitatea si automatizarea metodologiei fara interventia subiectiva umana, asigura imposibilitatea
contrafacerii dovezilor de achitare a varsamintelor in trezorerie dar mai ales securitatii obiective a circuitului
platilor si viramentelor catre destinatiile acestor venituri (care pe baza de modele matematice demonstreaza
siguranta si constanta rulajelor) dar mai ales a gestionarii obiective si automate a bugetelor realizate din
activitatile avocatiale, pe baza sigurantei input-urilor si output-urilor, asigurand din start o serie de date
electronice automate asupra rulajelor din sistem, date exacte care oricand pot fi interogate si folosite in
mod obiectiv si constructiv in controlul si deciziile financiare privind viitorul profesiei.
Cel mai mare castig al legii este totala independenta, obiectiva de protectie a libertatii absolute a
exercitarii profesiei de avocat in Romania, specifica statului de drept European, ca protectie adecvata si
indiscutabil necesara agentului privat al apararii drepturilor si libertatilor omului primejduite adesea in
fata agentilor si eventualelor abuzuri sau erori ale statului si, nu in ultimul rand, reprezinta insasi
respectarea indiscutabila a inaltului standard minimal prevazut de principiul n.r 1 din Carta CCBE :
Avocatul trebuie s fie liber n sens politic, economic i intelectual atunci cnd acioneaz n cauza clientului
su, cnd acord consultaii sau cnd i reprezint clientul. Aceasta nseamn c avocatul trebuie s fie
independent fa de stat sau de alte interese puternice i nu trebuie s permit ca aceast independen s fie
compromis de presiuni nepotrivite din partea asociailor si.

AV ION GABRIEL ANGHELUS

PROIECT LEGE
LEGEA privind masurile financiare ale profesiei de avocat,
de completare si modificare a dispozitiilor art 3 si urm. din Legea 51/1995

Art. 1.
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in
Monitorul Oficial, Partea I, nr 98 din 07.02.2011 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza :
1

Se completeaza art. 3 din Legea nr. 51/1995 cu urmatoarele articole de lege : 3 - 3 :


Art. 3 1 Activitatile profesionale avocatiale se supun urmatoarelor norme speciale de disciplina fiscala,
financiar tarifara:
(1) Toate onorariile avocatiale privind cheltuielile procesuale sunt in sarcina justitiabilului si sa platesc
direct avocatului avand ( ori incluse ori adaugate) taxele si impozitele aferente activitatii avocatiale, inclusiv
dupa caz, taxele de timbru judiciar aferente cauzelor, virate potrivit legii taxei de timbru OUG 80/2013.
(2) Se impune principiul platii anticipate a pretului serviciilor si cheltuielilor judiciare, concomitent cu
principiul retinerii si virarii la sursa a taxelor si impozitelor aferente activitatilor profesionale.
(3) Neplata anticipata a cheltuielilor judiciare, a onorariilor pentru serviciile avocatiale, ori a taxelor de
timbru pentru demararea unei cauze, exclude indreptatirea justitiabilului de a invoca vreo obligatie din
partea avocatului neplatit .
(4) Pentru toate onorariile cuvenite si incasate ale avocatilor, obligatiile de plata in termen de 5 zile
dupa incasare sunt :
a) - 16 % ( sau cota stabilita prin lege ) impozit pe venit din profesie datorat ANAF;
b) - 1 % cota contributie profesionala catre BAROU-UNBR;
c) - 5 % cota contributie profesionala catre CAA.
(5) Procedura: In negocierile contractuale premergatoare incheierii contractului de asistenta juridica
dintre avocat si justitiabil, avocatul poate emite sau nu, personal ( sau prin reprezentant), deviz, factura
onorariu, insa indiferent tipul procedurii prealabile de angajare a serviciilor avocatiale, indiferent de
alegerea partilor, odata incheiat contractul de prestare si exclusiv la momentul platii oricarui tip de
onorariu avocatial, avocatul va incasa onorariul si va distinge in mod obligatoriu atat cei 22 %
( 16%+5%+1%) taxe de ( cei 78 %) ramasi net cuveniti muncii avocatale, fiind obligat ca in termen de 5 zile,
indiferent de natura prestatiilor, dupa incasarea efectiva a oricarei sume, reprezentand orice fel de prestatii
avocatiale, sa depuna aceste obligatii banesti la trezorerie, in cuantum total de 22 % ( 16%+5%+1%) cu
foaie de varsamant, in care va distinge pe cele trei directii de plata sumele varsate - 16%+5%+1% - primind
o chitanta speciala cu doua coduri electronice tiparite si detasabile amplasate la dreapta chitantei de
trezorerie.
(6) Codul electronic tiparit, dublu identic si detasabil va contine obligatoriu si prin tiparire pe marginea
lui si prin incriptare in centrul lui, urmatoarele date obligatorii: data platii, sumele platite, defalcate cu
3

indicativul 16%, 5%, 1%, numele justitiabilului , numele si CNP-ul avocatului prestator, iar odata ce
avocatul va desprinde cele doua coduri electronice tiparite, le va atasa in mod obligatoriu - codul nr. 1 in
coltul din dreapta sus al imputernicirii avocatiale prin lipire /capsare, iar celelat cod, - nr. 2 se ataseaza prin
lipire direct langa rubrica valorii chitantei din registrul jurnal de incasari si plati, registru jurnal care va capata
o rubrica speciala , de locas, pentru atasarea acestor coduri electronice tiparite.
(7) Sumele astfel virate distinct de avocat printr-o singura plata unica a celor 22 % pe cele trei directii se
achita exclusiv la trezoreriile statului de unde sunt dirijate automat din momentul platii pe trei directii si
conturi distincte tinute, in evidenta, pe sume si venituri gestionate la bugetele si ordonatorii respectivi,
ANAF, Barou-UNBR, CAA, potrivit atibutiilor legale.
(8) Prin codul electronic tiparit, detasat si aplicat pe delegatie, la care se aduga facturile si chitantele
aferente din contabilitate se instituie o prezumtia legala absoluta de achitare a taxelor datorate statului si
organelor profesiei in privinta acelor servicii verificate.
(9) Controlul contabil financiar fiscal de virare a obligatiilor se va face exclusiv in baza chitantelor si
registrului jurnal al avocatului prin scanarea si insumarea automata a codurilor electronice tiparite din
registrul jurnal, date care se vor imprima de scannerul portabil intr-un bon in dublu exemplar de procesverbal de control dintre care, unul ramane la registrul jurnal al avocatului iar celalalt la organul de control
ANAF, Barou, CAA, dupa caz. Activitatile avocatului privind clientela si contractele de asistenta juridica sunt
supuse principiului confidentialitatii profesiei
(10) Cuponul codului electronic tiparit atasat la imputernicire si in registrul de incasari si plati fac dovada
deplina a achitarii obligatiilor financiare ale avocatului si instituie o prezumtie legala absoluta, de buna
credinta privind indeplinirea in totalitate a acestor sarcini ale profesiei, pentru respectivul serviciu avocatial
achitat. Bonul controlului financiar din registrul avocatului absolva si avocatul si organismele de control de
orice alte presupuse prevederi, prezente sau viitoare care sunt contrare prezentelor dispozitii fiind lovite
de nulitate absoluta.
(11) Inexistenta atasarii codului pe imputernicirea avocatiala sau in caz contrar lipsa chitantei de achitare
a obligatiilor financiare, atrage dupa 5 zile invalidarea imputernicirii, pana la complinirea obligatiilor.
Termenul de atasare a cuponului codului electronic imprimat pe delegatie si registru este doar termenul
obligatiei virarii debitelor, nefiind si obligatia de atasare materiala cuponului codului electronic tiparit la
delegatie, care atasare materiala propriu-zisa se poate face oricand si la urmatorul termen sau infatisare a
avocatului in dosarul cauzei, spre evitarea deplasarilor inutile pentru aceasta formalitate.
(12) Dovezile achitarii taxelor profesiei cat si a impozitelor constituie drepturi si dovezi personale ale
avocatului la contributiile personale virate, luate in calcul la stabilirea pensiei si a drepturilor sociale ale
acestuia catre stat, privind impozite si CASS, cat si fata de contributiile profesionale la BAROU-UNBR si
CAA.
(13) Cheltuielile datorate avocatului de catre justitiabil aferente mandatului avocatial ( costuri deplasare,
cazare, etc. ) sunt separate si nu sunt supuse prezentelor obligatii financiare.
(14) Prin prezenta lege se instituie Fondul de Premiere al Avocatilor ( FPA 0,10 % ) care reprezinta
acumularea in trezorerie si plata automata, la cerere a avocatului, aducator de venituri la bugetele
institutiilor aminitite, a unei sume de 0,10 % din totalul lunar/anual, al platilor efectuate de acesta. Aceste
sume de premiere personala se acumuleaza automat in contul avocatului, pe baza CNP-ului acestuia, nu sunt
purtatoare de dobanzi la acest depozit si se vireaza oricand la cererea acestuia. Aceste sume de premiere nu
sunt supuse taxelor amintite in baza principiului evitarii dublei impozitari.
4

(15) Avocatii nu sunt si nu vor fi niciodata platitori de TVA pentru ca se supun acestor reguli stricte de
disciplina financiara, fiind colectori de venituri la bugetul statului si organismelor profesiei, potrivit
prezentelor reguli de disciplina financiara a profesiei, astfel incat datoreaza strict, in termen de 5 zile, la
incasarea onorariilor doar aceste trei categorii de obligatii financiare, indiferent nivelul veniturilor
incasate, debitele pentru veniturile efectiv incasate unde obligatiile respective, nu sunt plafonate nici in
sus nici in jos.
(16) Avocati romani, In baza principiilor nationale ale solidaritatii si disciplinei financiare a profesiei de
avocat precum si in baza viramentelor impozitului de 16 % la nivel national, neplafonat ca si valori
nationale varsate de intreaga profesie, sunt de drept asigurati CASS la stat, fiecare avocat, indiferent ca
este stagiar sau definitiv, in activitate sau pensionar, beneficiaza de toate drepturile conferite cetatenilor
romani, conform regulilor comune in materie de asigurari medicale la stat. Dovada de asigurat CASS pentru
serviciile medicale de stat se face direct cu legitimatia de avocat sau cu adeverinta eliberata de baroul
avocatului in cauza.
(17) Onorariile cuvenite si platite efectiv avocatilor provenite din contractul de asistenta juridica, avand in
vedere inclusiv achitarea taxelor si impozitele virate deja la bugetele mentionate nu pot fi diminuate de catre
nicio instanta de judecata sau autoritate publica , orice dispozitie contrara fiind lovita de nulitate absoluta,
avand in vedere jurisprudenta CEDO care statueaza ca acesta este un bun, un drept patrimonial inalienabil
care nu poate fi diminuat sau afectat intr-un alt mod, fiind protejat de disp art 1 din Protocolul nr 1 la
Conventia EDO.
(18) Activitatile avocatiale pro-bono sunt permise si legale, numai in masura informarii scrise si in
prealabil inregistrate oficial in registrul baroului, primindu-se dovada de inregistrare pe imputernicirea
avocatiala in coltul din dreapta sus a delegatiei, in considerarea justitiabilului si avocatului care presteaza
serviciul si numai in situatiile in care, nu sunt exercitate in conditii dubioase de evaziune fiscala ori de
sustragere de la taxele profesiei .

Art 3 2 Onorariile avocatiale :

A.

ONORARIILE minimale AVOCATIALE APARATOR ALES :

1. CONSULTATII JURIDICE complete speta 300 lei ;

Studiu cauzei 50 lei/ora fond ( Apel Recurs majorare 50 %)

1.1. Orice situatie de prelungire a muncii avocatiale care necesita prezenta indelungata a avocatului pentru
asistenta si consutatii dezbateri tehinice ori timp asteptare in cauze se tarifeaza cu o REDEVENTA de min. 50 LEI/ ORA
2. REDACTAREA DE CERERI, ACTIUNI ,INTAMPINARI, RECCONVENTIONALE
-5% din valoarea pretentiilor dar nu mai putin de 500 lei instanta fond - (In apel recurs majorare 50%)
3. ACTIUNE IN ANULAREA SAU DECLARAREA NULITATII ACTELOR JURIDICE 1.500 lei
4. PARTAJE JUDICIARE 10% din valoarea pretentiilor dar nu mai putin de 1.500 lei
5. ACTIUNI IN PRETENTII IN MATERIE CIVILA SI COMERCIALA
10% din valoarea pretentiilor dar nu mai putin de 1. 500 lei
6. ACTIUNI IN REVENDICARE,IN GRANITUIRE SI ACTIUNI POSESORII

- 10% din valoarea pretentiilor dar nu mai putin de 1. 500 lei


7. ACTIUNI IN CONSTATAREA EXISTENTEI SAU INEXISTENTEI UNUI DREPT 1.500 lei
8. ACTIUNI INTEMEIATE PE OBLIGATIA DE ,,A FACE-1.500 lei
9. CERERI DE ORDONANTA PREZIDENTIALA 1.000 lei
10. CERERI PRIVIND DREPTUL DE FOLOSINTA ASUPRA LOCUINTELOR - 1.000 lei
11. CONTESTATII LA EXECUTARE 10% din valoarea pretentiilor dar nu mai putin de 1. 500 lei
12. ACTIUNI IN MATERIE DE DIVORT 1.500 lei
13. ACTIUNI PRIVIND RELATIILE CU MINORUL- 1.000 lei
14. ACTIUNI PRIVIND STABILIREA DOMICILIULUI MINORULUI - 1.000 lei
15. CERERI PRIVIND PENSIA DE INTRETINERE 1.000 lei
16. ACTIUNI IN STABILIREA PATERNITATII SI IN TAGADA PATERNITATII 1.500 lei
17. SOMATII DE PLATA -10% din valoarea pretentiilor dar nu mai putin de 1.500 lei
18. CONTESTATII PE LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.500 lei
19. PLANGERI CONTRAVENTIONALE 1.000 lei
20. LITIGII DE MUNCA 1.500 lei si daca pretentii banesti 5% din valoarea pretinsa
21. LITIGII VIZAND DREPTURILE DE AUTOR
2.000 lei si daca pretentii banesti 10% din valoarea pretinsa sau drepturi inventator
22. Fond Funciar: CONTESTATII PE LEGILE PROPRIETATII -2.000 lei
23. Materie Penala : INFRACTIUNI CARE PREVAD UN MAXIM SPECIAL AL PEDEPSEI MAI MARE DE 10 ANI 2.500 lei
prezenta Parchet / Instanta avocat - se adauga REDEVENTA avocatiala = min 50 lei/ora
24. INFRACTIUNI CARE PREVAD UN MAXIM SPECIAL AL PEDEPSEI MAI MARE DE 5 ANI 2.000 lei
25. INFRACTIUNI IN CARE ACTIUNEA PENALA SE PUNE IN MISCARE LA PLANGEREA PREALABILA- 1.500 lei
26. REDACTARI STATUTE SOCIETATI COMERCIALE,ASOCIATII SI FUNDATII,ETC 1.500 lei
27. ACTIUNI EXERCITATE LA CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI 3.000 lei
28. Corespondenta judiciara intre termene = 50 lei/pagina
29. Consultatii juridice telefonice / internet = min 50 lei / 15 min/ obiect litigios
30. Alte activitati: negocieri, consultatii, asistenta si reprezentare la expertize tehnice, etc 100 lei fix + Redeventa
50 lei/ora

art 3 2 B

- ONORARIILE AVOCATIALE APARATOR DESEMNAT DIN OFICIU


( platite de la buget ) :

B1

Onorarii oficiu in materiile civile si extrajudiciare:

-Valorile onorariilor care se cuvin avocatilor pentru asigurarea serviciilor de asistenta juridical
si/sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti sau a altor autoritati cu atributii jurisdictionale sunt
urmatoarele:
1.
Procese si cereri al caror obiect este neevaluabil in bani,precum si procese si cereri in
raporturi de familie, pentru ocrotirea persoanei si a minorilor:
a)
Pentru cererile privind incuviintarea purtarii numelui, 150 lei
b)
Pentru cererile privind impartirea provizorie a locuintei sau stabilirea locuintei minorului
250 lei;
c)
Pentru cererile pentru acordarea personalitatii juridice,pentru autorizarea functionarii si
pentru inregistrarea fundatiilor si asociatilor, 250 lei;
d)
Pentru cererile privind incredintatrea minorului 300 lei;
e)
Pentru cererile privind obligatiile de intretinere 300 lei;
f)
Pentru cererile privind instituirea tutelei sau curatelei 300 lei;
g)
Pentru cererile privind punerea sub interdictie 300 lei;
h)
Pentru cererile privind plasamentul sau orice alta masura de protectie a minorului 300
lei;
i)
Pentru cererile de divort cu incredintarea minorului 400 lei;
j)
Pentru actiunile in stabilirea paternitatii, actiunile in contestarea recunoasterii
paternitatii si actiunile in tagada paternitatii 300 lei;
k)
Cererile pentru incuviintarea,nulitatea sau desfacerea adoptiei 300 lei;
l)
Procesele si cererile in materie comerciala al caror obiect este neevaluabil in bani,300
lei;
m) Pentru orice alte procese si cereri al caror obiect este neevaluabil in bani,precum si orice
alte procese si cereri in material raporturilor de familie,pentru ocrotirea persoanei si a minorului,
200 lei
2.
Procese si cereri al caror obiect este evaluabil in bani:
a)
Cererile privind ordonanta de plata 200 lei plus 0,5% din valoarea obiectului dar nu mai
putin de 500 lei;
b)
Cererile privind somatia de plata 300 lei;
c)
Pentru procesele si cererile in material restituirii proprietatilor imobiliare ( legea
18/1991, legea 10/2001 si a altor dispozitii legale aplicabile in materie) 300 lei plus 0,5% din
valoarea litigiului dar nu mai putin de 500 lei;
d)
Pentru actiunile in revendicare 300 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu
mai putin de 500 lei;
e)
Pentru orice alte procese si cereri cu caracter patrimonial, 200 lei plus 0,5% din valoarea
obiectului litigiului,dar nu mai mult de 500 lei.
3.
Onorariile prev. la alin.(1) se acorda o singura data in cursul judecatii dar, separat,
pentru fiecare grad de jurisdictie.
7

4.
Pentru furnizarea serviciilor de asistenta juridica si/sau reprezentare in caile de atac
prevazute de lege, cuantumul onorariului cuvenit avocatului este acelasi cu cel stabilit, potrivit
alin. (1), pentru asistenta juridica si/sau reprezentare in fata instantei judecatoresti care a
solutionat cauza in fond in prima instanta.
5- Onorariile care se cuvin avocatilor pentru asistenta extrajudiciara acordata in cadrul
sistemului de ajutor public judiciar sunt urmatoarele:
a)
Pentru acordarea de consultatii juridice 150 lei;
b)
Pentru formularea plangerilor prealabile in cadrul procedurii contenciosului
administrative si a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscal 150 lei;
c)
Pentru formularea de cereri,petitii si sesizari in materie de asigurari sociale,150 lei;
d)
Pentru formularea altor cereri,petitii si sesizari 100 lei;
e)
Pentru asistenta juridica acordata la dobandirea sau redobandirea cetateniei romane,
150 lei;
f)
Pentru asistenta juridica acordata victimei violentei in familie,100 lei;
g)
Pentru asistenta juridica acordata refugiatilor si azilantilor,100 lei;
h)
Pentru reprezentarea in fata comisiilor sau instantelor prevazute de legea fondului
funciar nr. 18/1991 si legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor immobile preluate in mod
abuziv in perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, precum si in fata altor autoritati sau institutii
publice ,altele decat cele judiciare sau cu atributii jurisdictionale, 100 lei.
(1) Valoarea provizorie a onorariului cuvenit pentru furnizarea serviciilor de asistenta juridical
si/sau reprezentarea in fata instantelor judecatoresti se stabileste, potrivit criteriilor prevazute in
lege, prin incheierea prin care instanta incuviinteaza valoarea onorariului din oficiu si acordarea
ajutorului public judiciar.
Referatul care atesta prestatia avocatiala efectiva si onorariul definitiv cuvenit avocatului se
confirma de catre instanta ca nume aparator si valoare onorariu prin incheierea prin care a
incuviintat acordarea ajutorului public judiciar.
(2) Plata onorariilor cuvenite pentru prestarea serviciilor de asistenta extrajudiciara se
aproba de Consiliul Baroului prin Decan sau persoana desemnata de Consiliul Baroului, potrivit
criteriilor in materie.

B2

Onorarii din oficiu in materii penale

1 Onorariile care se cuvin avocatilor pentru acordarea asistentei juridice a faptuitorului,


invinuitului, inculpatului sau condamnatului, cand aceasta este obligatorie, in situatia in care
organul de urmarire penala sau instant apreciaza ca faptuitorul, invinuitul, inculpatul, partea
vatamata,partea civila sau partea responsabila civilmente nu si-ar putea face singura apararea,
precum si in alte cazuri prevazute de lege in care se impune desemnarea unui aparator din oficiu
sunt urmatoarele:
a)
200 lei pentru fiecare invinuit,inculpat in faza de urmarire penala sau in cursul judecatii;
b)
300 lei pentru fiecare invinuit,inculpat in faza de urmarire penala sau in cursul judecatii,
atunci cand, cel putin doua persone au in cauza calitatea de invinuit, inculpat;
c)
400 lei pentru fiecare invinuit,inculpat in faza de urmarire penala sau in cursul judecatii,
atunci cand cel cel putin cinci persone au in cauza calitatea de invinuit,inculpat;
d)
100 lei pentru asistenta juridica acordata pentru fiecare invinuit sau inculpat in cazul
luarii,inlocuirii,revocarii,incetarii prelungirii sau mentinerii masurilor preventive;
8

e)
150 lei pentru asistenta juridica gratuita acordata,in cursul urmaririi penale sau in cursul
judecatii, partii vatamate,partii civile sau partii responsabile civilmente.
f)
200 lei pentru asistenta juridica acordata,in caile de atac:
g)
100 lei pentru asistenta juridica acordata in cazul cererii de revocare a suspendarii
executarii pedepsei sub supraveghere,a contestatiei la executare,a cererilor de intrerupere sau
amanare a executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata, inlocuirii tratamentului medical,
mentinerii, inlocuirii sau incetarii masurii internarii medicale, precum si in celelalte cazuri prevazute
de legea penala ;
h)
100 lei pentru asistenta juridica acordata in cauzele intemeiate pe legea 275/2006
privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului
penal;
i)
150 lei pentru asistenta juridica acordata in procedura plangerii impotriva
rezolutiilor,ordonantelor procurorului.
2.
Onorariile avocatilor cuvenite pentru asistenta juridica acordata, in cursul urmaririi
penale se acorda o singura data pentru intreaga durata a urmaririi penale iar in cursul
judecatii, separat pentru fiecare grad de jurisdictie. Onorariile vor fi achitate la data
desemnarii avocatului din oficiu si a depunerii de catre acesta a imputernicirii avocatiale.
3. In cazul in care delegatia avocatului din oficiu inceteaza la prezentarea avocatului ales,
onorariul avocatului din oficiu nu poate fi mai mic de 50 % din valoarea onorariului cuvenit
daca prestatia avocatiala din oficiu ar fi fost finalizata.

B 2 Asistenta speciala din oficiu


1. Cuantumul onorariilor care se cuvin avocatilor pentru asistenta juridica acordata pentru
asigurarea acesului international la justitie in materie civila, in procesele si cererile prevazute la pct
B 1 se majoreaza cu 50%.
2. Valoarea onorariului cuvenit avocatilor pentru asistenta juridica obligatorie, totala si
gratuita, acordata in vederea asigurarii accesului la justitie in procesele si cererile privind inapoierea
minorului, precum si in cele privind organizarea si exercitarea dreptului de vizita a minorului este de
500 lei.

B 3 Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenta juridica in cauzele privind


cooperarea judiciara internationala in materie penala
1 Onorariile care se cuvin avocatilor pentru asistenta juridica cand aceasta este obligatorie,
sunt urmatoarele:
a)
100 lei pentru asistenta juridica acordata pentru fiecare persoana extradabila sau
persoana solicitata in cazul luarii, inlocuirii, revocarii, incetarii, prelungirii sau mentinerii masurilor
preventive, inclusive a masurii arestarii provizorii in vederea extradarii;
b)
320 lei pentru fiecare persoana extradabila sau solicitata in cursul procedurii judiciare
de extradare sau de executare a unui mandat European de arestare, pentru fiecare condamnat in
cursul procedurii de solutionare a cererii de transferare a unui cetatean strain din Romania in statul
9

de cetatenie, pentru fiecare condamnat in cursul procedurii de solutionare a cererii de transferare a


unui cetatean roman dintr-un stat strain in Romania.
c)
170 lei pentru asistenta juridica acordata in caile extraordinare de atac exercitate
impotriva hotararilor prin care s-a dispus luarea, inlocuirea, revocarea, incetarea, prelungirea sau
mentinerea masurilor preventive, inclusive a masurii arestarii provizorii in vederea extradarii;
d)
320 lei pentru asistenta juridica acordate in caile extraordinare de atac exercitate
impotriva altor hotarari decat cele prevazute la lit. c
2. Onorariile mai sus prevazute se acorda o singura data pentru intreaga perioada a cauzei.
*PROTOCOLUL nr 61.573/2008 MJ-UNBR privind stabilirea onorariilor pentru avocatii care acorda asistenta juridica in materie penala

Art. 33 Contraventii si infractiuni .


(1) Constituie contraventie, fapta avocatului care, cu intentie de sustragere, nu vireaza in termen de 5
zile de la incasarea onorariului/partilor din onorariu a debitelor simultane, aferente impozitelor catre stat si
taxelor profesiei, probandu-se vinovatia si inlaturandu-se prezumtia legala de achitare se atrage raspunderea
contraventionala
constand in aplicarea sanctiunii avertismentului la prima abatere, a amenzii
contraventionale de la 200 la 800 lei incepand cu a doua abatere si urmatoarele proportional, indiferent de
sanctiune se aplica automat obligatia materiala de restiture la bugete a sumelor de sub 1000 lei sustrase
(2) In situatia probelor in acuzare si dovedirii vinovatiei / inlaturarii prezumtiei legale de achitare la sume
nevirate care depasesc cuantumul de 1.000 lei constituie infractiunea de evaziune financiara simpla si se
pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 1 an sau amenda si obligatia de restituire a sumelor nevirate catre
bugetele prejudiciate.
(3) In cazuri determinate, avocatul savarseste infractiunea de evaziune agravata care se pedepseste cu
inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda, in situatia in care sumele nevirate depasesc 10.000 lei precum si
in cazul netinerii ori distrugerii evidentelor cupoanelor codurilor electronice tiparite, chitantelor de incasare
onorarii si cele de achitare impozite/contributii si a registrelor avocatiale -delegatiilor/contractelor de
asistenta juridica, ori efectuarea de activitati de asistenta si reprezentare judiciara neinregistrate, in lipsa
respectarii regulilor financiare avocatiale
(4) Atenuare. Acuzatiile de intentie la infractiunea de evaziune asupra pierderii ori distrugerii originalelor
evidentelor financiare ale avocatului este de indata inlaturata, daca din fotocopiile detinute de avocat sau de
organismele fiscale ori ale profesiei se pot reconstitui datele financiare privind achitarea obligatiilor.
(5) * Daca faptele penale sunt savarsite in conditiile infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii de
catre o persoana care nu este avocat legal inscris in evidentele UNBR si trezorerie, la pedeapsa aplicata se
adauga un spor de agravare de 5 ani.

10

Art 34

Litigii, jurisdictie, dispozitii finale si tranzitorii.

(1) Toate litigiile administrative si disciplinare indiferent de natura lor, dintre avocati si barou, dintre
justitiabil si avocati privind onorariile negociate si contractate se solutioneaza in calea plangerii scrise in
procedura prealabila si interna, administrativa, de catre consiliul baroului din care avocatul parat face parte,
in prima sedinta a comisiei de disciplina a consiliului baroului, formata din 5 membri, care pronunta o
hotarare administrativa de solutionare a litigiului privind onorariile sau ale abaterilor disciplinare ale
avocatilor in cauza.
(2) Avocatul sau justitiabilul in cauza care este nemultumit de hotararea interna administrativa
pronuntata are deschisa calea de atac a contestatiei in contencios administrativ ca instanta de fond la sectia
Tribunalului din raza baroului in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii comisiei consiliului baroului,
cu aplicarea regulilor dreptului comun de acces, de judecata fond si cale de atac la Curtea de Apel, in
conformitate cu regulile comune ale Codului de procedura civila.
(3) Hotararea comisiei interne administrative de disciplina a baroului este suspensiva de executare pe
parcursul termenului de decadere de 30 de zile, in urma caruia devine definitiva si irevocabila si constituie
titlu executoriu in privinta tuturor dispozitiilor prevazute in dispozitvul acesteia. Pretentiile civile se executa
de buna voie sau prin executor judecatoresc in conformitate cu faza executarii silite a dispozitiilor codului
de procedura civila, iar dispozitiile administrative si amenzile administrative ale profesiei se executa
distinct numai de catre organele profesiei, anume de catre consiliul baroului prin presedintele comisiei de
disciplina.
(4) Infractiunile savarsite de avocati in legatura cu profesia sunt de competenta parchetelor si instantelor
de pe langa Curtea de Apel, unde teritorial este arondat baroul din care face parte avocatul respectiv.
(5) Activitatea profesionala a avocatului nu poate fi supendata/incetata ori sa fie ilegal restrains dreptul la
exercitarea profesiei, de nici o autoritate publica sau de catre organele profesiei, avandu-se in vedere
principiul libertatii profesionale absolute a avocatului garantat de art 1 Carta CCBE, decat numai in baza
dispozitiilor unei hotarari penale de condamnare a avocatului, in baza savarsirii unei infractiuni grave in
legatura cu profesia, prin care instanta penala a dispus prin hotarare irevocabila si mandat judecatoresc de
executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitarii profesiei de avocat, potrivit perioadei dispusa de
instanta. Pedeapsa executata si termenele comune de reabilitate ale condamnatului se aplica fara
discriminare, avocatul urmand a fi repus in dreptul de fi reinscris si exercita profesia in barou fara alte
conditii , singura conditie ceruta fiind redepunerea juramantului si implinirea termenului de reabilitare.
(6) Exercitarea profesiei de avocat nu este incompatibila cu exercitarea altei profesii aducatoare de
venituri conform jurisprudentei CEDO -Cauza Mateescu contra Romania -2014, intrucat orice alte interdictii
sunt nule pentru incalcarea dreptului la viata privata si profesionala-( art 1 Carta CCBE si art 8 Conventia
EDO in afara de profesiile care lezeaza onoarea si demnitatea profesiei de avocat, ori cele incompatibile din
cauza conflictului de interese si numai daca anumite profesii ocupa mai mult de 60 % din timpul care
trebuie alocat avocaturii respectiv sustinerii dreptrilor si intereselor justitiabililor in instante.

11

(8) In trei luni autoritatile in sarcina carora intra atributiile de implementare a prezentului sistem de
fiscalizare a profesiei de avocat vor incheia protocoalele si vor asigura masurile tehnice si legale ( MJ,
ANAF, UNBR /CAA.)
(9) Protocoalele trebuie sa priveasca implementarea si adaptarea la Trezorerii a modulului generator
cod electronic ( de bare sau puncte) tiparit pe chitantele de incasare a celor trei venituri la cele trei bugete,
modulul de management cititor cod de bare si perifericele simple de scanner traductor portabil cu
totalizator si printare automata la organele de control ANAF si UNBR/CAA a codurilor de bare tiparite din
registrul contabil in partida simpla de venitrui si cheltuieli al avocatilor.
(10) Registrul contabil avocatial va avea o noua rubrica-locas atasare ( de lipire cu creion lipici) a
codurilor imprimate langa rubrica incasarii onorariilor la serviciul avocatial incasat, tinute in cronologia
istorica de consemnare a incasarilor si platilor avocatiale. Cupoanele coduri generate electronic, tiparite si
detasabile de la chitanta de trezorerie vor avea inclus un mic cod, generat automat, de siguranta, electronic
si tiparit in continutul sau , deoarece desi vor fi simple imprimate scoase la o imprimanta banala a
trezoreriei, nu este necesar sa fie fi auto-adezive, autocolante sau alte modele complicate si scumpe,
pentru simplul argument ca ele contin acel cod unic de siguranta in chiar codul electronic la data imprimarii,
iar cuponul odata lipit cu ajutorul unui creion lipici banal, asigura suficiente garantii materiale si fizio-chimice
impotriva contrafacerii si analizelor criminalistice in caz de fraude fiscale.
Simplitatea si automatizarea metodologiei fara interventia subiectiva umana, asigura imposibilitatea
contrafacerii dovezilor de achitare a varsamintelor in trezorerie dar mai ales circuitul platilor si viramentelor
catre destinatiile acestor venituri care pe baza de modele matematice demonstreaza siguranta si constanta
rulajelor dar mai ales a gestionarii obiective automate a bugetelor realizate din activitatile avocatiale, pe
baza sigurantei input-urilor si a output-urilor asigurand, date electronice automate asupra rulajelor din
sistem , date care oricand pot fi interogate si folosite obiectiv si constructiv in deciziile financiare privind
viitorul profesiei.
(11) Pentru ordonarea rulajului veniturilor incasate pe cele trei directii 16% , 5%, 1%, in trezorerii se
vor lua masurile deschideri conturilor contabile , a procedurilor legale si software simplu pentru virarea
automata a banilor catre urmatoarele 4 directii si conturi :
11.1 . - Cota de 16% catre ANAF
11.2.- Cota de 5% catre filiala CAA judeteana a Baroului avocatului platitor, care filiala, la randul sau
dupa retinerea cotei proprii va transmite automat date contabile de sold si va vira cota cuvenita la CAA
central Bucuresti
11.3. Cota de 1% catre BAROUL avocatului platitor care barou, la randul sau, dupa retinerea cotei
proprii va transmite automat date contabile de sold si va vira cota cuvenita la UNBR Bucuresti.
11.4. (1) Cota de rulaj pe avocat platitor pentru fondul de premiere 0,10 % ( FPA 0,10%) art 31 alin 14
din lege se inregistreaza automat in soldul si pe contul distinct individual in baza CNP-ului fiecarui
avocat platitor.
(2) Deschiderea contului personal al avocatului se face automat odata cu primul varsamint si in
baza unei autorizatii-adeverinta data avocatului de catre Baroul din care face parte, model formal unic la
nivel national emis de UNBR. Singura conditie de eliberare a adeverintei-autorizatii este existenta calitatii de
avocat inscris in UNBR, indiferent ca activeaza sau nu, este stagiar sau pensionar.
12

(3) Incepand de la prima depunere de varsamite profesionale si pana la decesul persoanei


avocatului titular, contul individual FPA se activeaza o singura data si se dezactiveaza o singura data in viata,
numai dupa decesul acestuia si virarea banilor mostenitorilor legali ai acestuia .
Art 35 Orice prevederi contrare legale ori statutare (avocatiale) prezentelor dispozitii ale legii de
fiscalizare a activitatilor avocatiale se abroga.

***

AV ION GABRIEL ANGHELUS

MEMORIU TEHNIC :

Module necesare:

Modul generator cod de bare: acesta colecteaza toate datele din chitanta si le codifica, astfel incat
orice verificare cu un cod de bare afiseaza detaliile platii.
Modul Manager cod de bare: acesta verifica toate platile efectuate de catre un platitor, raporteaza
cuantumul platilor efectuate de catre platitor in functie de filtrele aplicate (perioada, valoare, client,
etc), modul necesar in vederea verificarii istoricului de plati.
Cititor de cod de bare, care poate fi software sau hardware, compatibil sisteme de operare
Windows, Linux, MacOS, Android, astfel incat verificarile codului de bare sa fie facile si efectuate in timp
real de catre lucratori responsabili. De retinut, pentru operarea acestor instrumente nu este necesara
o specializare deosebita, minimum de cunostinte operare pc fiind suficiente.
Sistemul in mod automat completeaza codul de bare pe chitantele emise de incasator, platitorul
avocat trebuind sa le ataseze la documentele pentru care sunt create.

13

ANEXE

Anexa 1

model

SIMULARE Deviz avocatial

Cabinet individual de avocatura


,,Av. Popescu Marin
Sediul in loc.__________Jud __________
Tel_________CF:. __________________

Deviz avocatial

nr. 1/09.07. 2014

Client ..Dl. Vasile Daniel domiciliat n _____________,


str_________CNP________________ calitate procesuala __reclamant ___ natura judiciara cauza _plangere
contraventiponala anulare pv de contraventie
Servicii avocatiale: - consultanta juridica,redactare plangere contraventionala,reprezentarea clientului in
fata Judecatoriei Sector 1.
ex

Onorariu negociat . 1,000 lei

+1. 16% Impozit ANAF 160 lei


+2 5% Contributie CAA 50 lei
+3 1% Contributie BAROU-UNBR 10 lei
Net onorariu = 1000 lei / Taxe 22% = 220 lei

TOTAL DE PLATA client = 1.220 lei ( brut )


SEMNATURA SI STAMPILA AVOCAT
..

14

Anexa 2

Cabinet avocat
Popescu Marin

Model simulare Foaie Varsamant

CNP ..

FOAIE avocatiala de VARSAMANT TREZORERIE


(Art 31 alin. 4 Legea nr 51/1995)

( 22 %- activitati avocatiale )

Nr . Din data .. 14.07.2014


Client. Vasile Daniel domiciliat activitati avocatiale redactare si
sustinere plangere contraventionala fond la judecatorie ...................
..

Brut incasat: 1.220 lei


+1. 16% Impozit ANAF 160 lei
+2 5% Contributie CAA 50 lei
+3

1% Contributie BAROU-UNBR 10 lei

Net avocat: 1000 lei

Suma platita : 220 lei


Semnatura stampila avocat

..

15

Anexa 3
Trezorerie

Model simulare CHITANTA 22%

1.TREZORERIE

Trezoreria xxxxxxx
Adresa: xxxxxxxxx

Av. Popescu Marin


CNP: 1212121112233
Data 14.07.2014

CHITANTA
seria nr Data: 14.07.2014
(varsaminte avocatiale- art. 31 alin 4-12 Legea 51/1995)
( 22% ) TOTAL PLATA
Nume avocat/SCPA : Av. Popescu Marin
CNP 121212111223344
Nume Client : VASILE DANIEL
+1. 16% Impozit ANAF 160 lei
+2 5% Contributie CAA 50 lei
+3 1% Contributie BAROU-UNBR . 10 lei

Semnatura stampila
Casier TREZORERIE

220 lei
220 lei
Client Vasile Daniel

2.TREZORERIE
Av. Popescu Marin
CNP: 1212121112233

Data 14.07.2014

suma incasata : 220 lei


220 lei
Client Vasile Daniel

AV ION GABRIEL ANGHELUS

16