Sunteți pe pagina 1din 3

Sauciuc Roxana Andreea

CCE, An 2, Grupa 708

Tema
Firma Alfa SRL are un singur angajat Popescu Ion, cu functia de baza si doi copii
minori in intretinere, care in luna noiembrie 2014 are salariul de baza 15.000 lei. A lucrat
20 zile, a primit avantaje in natura in valoare de 250 lei si a primit tichete de masa. Sa se
calculeze datoriile angajatului si angajatorului la bugetul de stat, sa se stabileasca restul de
plata si sa se faca toate inregistrarile contabile.
Termen: 12.01.2015
Fiecare student va face rezolvarea tuturor temelor in fisierul cu enuntul temei si isi va
trece toate datele: Nume, Prenume, Grupa, Seria, An, Facultate
Rezolvare:
Salariu realizat = 15000 * 20/20 = 15.000 lei
Venit brut = 15000 + 250 = 15.250 lei
Contributii angajat :
CAS = min(10,5% * Vt brut, 10,%%*plafonul CAS)=min (10,5% * 15250, 5*Vt
brut plafonat*10,5%) = min (10,5% * 15250, 5*2298*10,5%) = min (1601,25 ; 1206)
= 1.206 lei
CASS = 5,5% * Vt brut = 5,5% * 15250 = 838,75= 839 lei
Somaj = 0,5% * Vt brut = 0,5% * 15250 = 76,25= 76 lei
Venit net = Vtbrut contributii = 15250 (1206 + 839 + 76) = 15250 2121= 13.129 lei
Valoarea tichetelor de masa = 9,35lei/zi* 20 zile = 187 lei
Baza de calcul = (Venit net + tichete) deducere= (13129 + 187) 0 = 13.316 lei
Pentru un venit brut mai mare de 3000 lei nu se acorda deducere ( 15000 > 3000).
Impozitul pe salariu = 16% * baza de calcul = 16% * 13316= 2130,56 = 2.131 lei
Rest de plata = Vt brut contributii impozit avantaj in natura= 15250 - (1206 + 839 +
76) 2131- 250 =10.748 lei
Contributii angajator :
CAS angajator = min ( 15,8% * Vt brut angajati ; 15,8% *plafonul CAS)
= min( 15,8% * 15250 ; 15,8%* 5*1angajat*Vt brut plafonat)=
= min( 15,8% * 15250 ; 15,8%* 5*1*2298)=
= min(2410;1815) = 1.815 lei

Sauciuc Roxana Andreea


CCE, An 2, Grupa 708

CASS angajator = 5,2% * Vt brut angajati = 5,2% * 15250 = 793 lei


Somaj angajator = 0,5% * Vt brut angajati = 0,5% * 15250 = 76 lei
Fondul de garantare = 0,25% * Vt brut angajati =0,25% * 15250=38,125= 38 lei
Fondul de accidente = 0,159% * Vt brut angajati = 0,159% * 15250 =
= 24 lei
Fondul pentru concedii = min (0,85% * Vt brut angajati; 1angajat* 12luni* 900lei*
0,85%)
= min (0,85% * 15250; 1*12*900*0,85%)
= min (129,62 ; 91,8) = 91,8 = 92 lei
Inregistrari contabile:
Inregistrare fond brut salarii
641
=
421
Ch. cu salariile
Personal salarii
Personalului
datorate

15250

Inregistrare contributii personal


421
=
%
4502
Personal salarii
4312 Contrib personal la asig sociale
1206
datorate
4314 Contrib personal la asig soc. de sanatate 839
4372 Contrib personal la fondul de somaj
76
444 Impozit pe veniturile de natura salariilor 2131
4282 Alte creante in legatura cu personalul
250
Inregistrare plata salarii
421
=
Personal salarii
datorate

5311
Casa in lei

Inregistrare chelt. cu tichetele de masa


642
=
5328
Ch. cu tichetele de masa
Alte valori
acordate salariatilor
Inregistrare CAS angajator
6451
=
4311
Ch. contrib unitatii la
Contrib unitatii la
asig. sociale
asig sociale
Inregistrare CASS angajator
6453
=
4313
Ch. contrib unitatii la
Contrib unitatii la
asig soc e sanatate
asig soc de sanatate

10748

187

1815

793

Sauciuc Roxana Andreea


CCE, An 2, Grupa 708

Inregistrare ajutor de somaj angajator


6452
=
4371
Ch. contrib unitatii la
Contrib unitatii la
ajutorul de somaj
ajutorul de somaj

76

Inregistrare fondului de garantare


6452
=
4371
Ch. contrib unitatii la
Contrib unitatii la
ajutorul de somaj
ajutorul de somaj

38

Inregistrare fond de risc si accidente


6451
=
Ch. contrib unitatii la
asig. sociale
Inregistrare CCI
6453
=
Ch. contrib unitatii la
asig soc e sanatate

4311
Contrib unitatii la
asig sociale

4313
Contrib unitatii la
asig soc de sanatate

24

92