Sunteți pe pagina 1din 1

File: Cntarea Cntrilor

CNTAREA CNTRILOR

&- 44
S+A
T+B

d d d
d dd dd dd

Prelucr:. text si muzic: B. C.


i i
i
i
i
ii
d d ccc dd `` d d d d d d c d ` di
d d d
d d d d d
d`
c

1.As -tept pe Dom - nul s vi - n, mi es - te i - ni - ma pli - n, E Dom - nul meu es - te


2.Tu esti o dul - ce gr - di - n De flori si cn - te - ce pli - n, Tu stai pe-al i - ni - mi

cc
c c
cc
cc
c
cc cc
cc
c
c c
c
c c
M
i i
i i
i
ii
d
c
&- d dd d d c d d cc ``
d
d d d
cc dd `` d dd d dd d d
d
d
c d
d d d d
% - 44

cc

t cc

doar al meu si
me - le tron ca

c
% - cc

va fi tot me - reu! Spu - ne - ti-mi un - de s-L ca - ut, Spu - ne - ti-mi cnd se n un crin din Sa - ron! Fru - moa - s esti, prea - iu - bi - t Si vreau s fii fe - ri -

cc cc
cc

c c
d
d d d c .c

&- c
c

i
dd `` d d

% - ccc

ccc

- toar - ce, Ah, un - de-i


- ci - t, De-a - ce - ea

cc
c

&- - d
d

Ta
- Ta

d
% -- d

www.weer.ro

&- - dd

tot
tot

d
% -- d

c cc
c c

d
d

i i
d d c
c

dd

d`
d`

cc

c
c

cc
d

cc
ddb dd - ddd ddd -

cc
c

ccc

d
m
i
d` d d d c`
d` d d d c`
m prea - m - rim!
Noi Te

b
b

--

i i
t dd dd dd dd dd
m m
Cci prin iu - bi - rea
Doam - ne-Ti mul - tu - mim
Noi Tei prea -m - rim prin
i iui- bi - reai
`
d
d
d
d` d
c`
d
d d d d d
r
d d
t
m
m m
m
i i
i i
i i
i i
i i
d
bb d d d dd d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
.d d d
d d d d d
d d
d
m
m
m
m
m
m
m tr - im si-n
m - vm - tm tot fru - mos s iu - bim... Dra - gos
m - tea Ta e
noi
i
noi tr - im si-ni- vi- tm tot
si iui- bim... Dra - gosi- teai Ta e
i i d d d d d frudi- mos
dd dd d m d d d d dd dd dd bb d md md dd dd
m
m m
m m
mi mi
M
i
i
i
Fine.
i
dd dd cc dd `` d dd d c ` . - dd `` d d d dd `` d dd d d ` d . dd dd c `
d c`
d` d
c`
d
d`
m m
m mul - tu - mim!
ce
do - rim, Doam - ne-Ti
cei doi- rim, Doam - ne-Ti
i mul - tu - mim!
dd . d c dd `` dd dd dd c ` . c c dd d dd d . dd dd dd dd cc ``
d c
c`
c` - c c
m
m m

Refren:

% --

i i
d d d

ccc

dru - mul m - p - r - tesc, S m duc s-l g - sesc.


d-mi as - tzi m - na ta Si-ti ps - trez dra - gos - tea!

i
d d d bb
m
Doam - ne-Ti mul - tu - mim,

&- - d ``

ccc

Castelln 2006 vt Espaa