Sunteți pe pagina 1din 27

ORDONAN DE URGEN nr.

90 din 24 iunie 2008


privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 30 iunie 2008
Avnd n vedere c, n calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, Romniei i
revine sarcina de a transpune i implementa directivele emise de Uniunea European,
n scopul transpunerii Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European i a Consiliului
privind auditul statutar al conturilor anuale i al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului
78/660/CEE i 83/349/CEE i de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006,
n vederea realizrii unei abordri armonizate a auditului statutar la nivelul Uniunii Europene,
pentru asigurarea conformitii auditului statutar din Romnia cu cerinele directivelor europene, prin
revizuirea permanent a legislaiei n domeniu, precum i pentru crearea unui sistem de supraveghere public
pentru auditorii statutari i firmele de audit n baza principiilor europene,
pentru a preveni consecinele negative ale nepromovrii n regim de urgen a prezentului act normativ,
avnd n vedere dispoziiile art. 53 "Transpunerea" din Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului
European i a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale i al conturilor consolidate i de
modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE i 83/349/CEE, care prevd c statele membre adopt i
public dispoziiile necesare pentru a se conforma directivei nainte de 29 iunie 2008, statele membre trebuie s
informeze Comisia European cu privire la aceasta i s transmit Comisiei Europene textele principalelor
dispoziii de drept intern pe care le adopt n domeniul reglementat de Directiva 2006/43/CE.
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
TITLUL I
Auditul statutar
CAP. I
Obiect i definiii
ART. 1
Obiectul
Prezentul titlu reglementeaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
consolidate, ntocmite potrivit legii contabilitii i reglementrilor contabile aplicabile.
ART. 2
Definiii
n nelesul prezentei ordonane de urgen, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:
1. auditul statutar reprezint auditul situaiilor financiare anuale sau al situaiilor financiare anuale
consolidate, aa cum este prevzut de legislaia comunitar, transpus n reglementrile naionale;
2. auditorul statutar este persoana fizic autorizat, n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de
urgen, de ctre autoritatea competent, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romnia (CAFR), s
efectueze audit statutar;
3. firma de audit este persoana juridic sau orice alt entitate, indiferent de forma juridic a acesteia, care este
autorizat de autoritatea competent, respectiv CAFR, n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de
urgen, s efectueze audit statutar;
4. entitate de audit dintr-o ter ar nseamn o entitate, indiferent de forma sa juridic, ce efectueaz
audituri ale situaiilor financiare anuale sau ale situaiilor financiare anuale consolidate ale unei societi
comerciale nregistrate ntr-o ter ar;

5. auditor dintr-o ter ar nseamn o persoan fizic care efectueaz audituri ale situaiilor financiare
anuale sau ale situaiilor financiare anuale consolidate ale unei societi comerciale nregistrate ntr-o ter ar;
6. auditor al grupului nseamn auditorul(ii) statutar(i) sau firma(ele) de audit care efectueaz auditul statutar
al situaiilor financiare anuale consolidate;
7. reea nseamn o structur complex:
(i) care are drept scop cooperarea i creia i aparine un auditor statutar sau o firm de audit; i
(ii) care are drept scop n mod evident distribuia profiturilor sau a costurilor ori are n comun acionariatul,
controlul sau gestionarea, politici i proceduri de control al calitii, o strategie de afaceri, folosirea unei mrci
sau a unei pri nsemnate a resurselor profesionale;
8. ntreprindere afiliat la o firm de audit nseamn orice entitate, indiferent de forma sa juridic, ce este
legat de firma de audit prin acionariat, control sau conducere comun;
9. raportul de audit reprezint raportul prevzut de Directiva 78/660/CEE, respectiv de Directiva
83/349/CEE, aa cum acestea sunt transpuse n legislaia naional;
10. autoritile competente sunt autoritile sau organele desemnate prin lege care sunt responsabile pentru
reglementarea i/sau supravegherea public a auditorilor statutari i a firmelor de audit sau pentru aspecte
specifice ale acestora. Prin referina la autoritatea competent se nelege o trimitere la autoritile sau
organismele responsabile pentru funciile la care se face referire;
11. Standardele internaionale de audit (ISA) reprezint Standardele internaionale de audit, declaraiile i
standardele aferente, n msura n care sunt relevante pentru auditul statutar, emise de Consiliul pentru
Standarde Internaionale de Audit i Asigurare (IAASB) din cadrul Federaiei Internaionale a Contabililor
(IFAC);
12. Standardele internaionale de raportare financiar reprezint Standardele internaionale de raportare
financiar (IFRS), Standardele internaionale de contabilitate (IAS) i interpretrile aferente (Interpretrile SICIFRIC), amendamentele ulterioare la acele standarde i interpretrile aferente, standardele i interpretrile
viitoare aferente, emise sau adoptate de ctre Consiliul pentru Standarde Internaionale de Contabilitate (IASB),
aa cum sunt aprobate de Uniunea European, traduse i publicate n limba romn;
13. entitile de interes public sunt persoanele juridice definite potrivit reglementrilor contabile;
14. cooperativ este o societate cooperativ european, aa cum este definit la art. 1 din Regulamentul nr.
1.435/2003/CE al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societii cooperative europene (SCE) sau orice
alte cooperative pentru care se impune un audit statutar n temeiul legii care reglementeaz activitatea
cooperativelor;
15. nepractician nseamn orice persoan fizic ce, pentru cel puin 3 ani nainte de implicarea sa n
gestionarea sistemului de supraveghere public, nu a efectuat audituri statutare, nu a deinut drepturi de vot ntro firm de audit, nu a fost membru al organului administrativ sau de gestiune al unei firme de audit i nu a fost
angajat sau asociat sub o alt form la o firm de audit;
16. partener(i)-cheie de audit nseamn:
a) auditorul(ii) statutar(i) desemnat(i) de o firm de audit pentru o anumit misiune de audit, ca fiind
responsabilul(ii) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar n numele firmei de audit; sau
b) n cazul auditului statutar al unui grup, cel puin auditorul(ii) statutar(i) care este (sunt) desemnat(i) de o
firm de audit ca fiind responsabilul(ii) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului i
auditorul(ii) statutar(i) care este (sunt) desemnat(i) ca fiind responsabilul(ii) principal(i) la nivelul filialelor
semnificative; sau
c) auditorul(ii) statutar(i) care semneaz raportul de audit;
17. pri reprezentative ale interesului public nseamn orice pri interesate n supravegherea public a
activitii de audit statutar, n dezvoltarea i implementarea standardelor de audit sau de contabilitate (ISA i
IFRS), inclusiv prile implicate n monitorizarea procesului de implementare a standardelor, n vederea
asigurrii publicului de faptul c organismele profesionale acioneaz n interes public, precum i alte pri
interesate n rezultatele activitii de audit sau de aplicare a IFRS. Pri reprezentative ale interesului public pot
fi autoritile publice (Guvern, organisme cu atribuii de reglementare a unui sector specific de activitate),
organismele profesionale, precum i o gam larg de utilizatori ai situaiilor financiare, cum sunt investitorii,
analitii financiari, angajaii, instituiile de credit, publicul larg i altele asemenea;

18. statul membru are semnificaia prevzut n Tratatul de aderare la Uniunea European;
19. terele ri sunt rile din afara Uniunii Europene;
20. Camera Auditorilor Financiari din Romnia, denumit pe parcursul prezentei ordonane de urgen
Camera, este persoana juridic autonom nfiinat potrivit legii, care funcioneaz ca organizaie profesional
de utilitate public fr scop patrimonial, n domeniul auditului statutar;
21. Organismul de supraveghere public a activitii de audit statutar este organismul nfiinat n Romnia,
potrivit titlului II, n scopul supravegherii n interes public a activitii de audit statutar, cu respectarea
cerinelor Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European i a Consiliului privind auditul
statutar al conturilor anuale i al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE i
83/349/CEE i de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.
CAP. II
Aprobare, educaie continu i recunoatere reciproc
ART. 3
(1) Activitatea de audit statutar se efectueaz numai de ctre auditorii statutari sau de firmele de audit care au
fcut obiectul autorizrii, respectiv aprobrii n condiiile prevzute de prezenta ordonan de urgen.
(2) Autoritatea competent responsabil pentru autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit este
Camera Auditorilor Financiari din Romnia.
(3) Responsabilitatea final pentru aprobarea auditorilor statutari i a firmelor de audit revine organismului
de supraveghere public, aa cum este prevzut la titlul II.
ART. 4
(1) O persoan fizic poate fi autorizat s efectueze audit statutar, n conformitate cu prevederile prezentei
ordonane de urgen, dup efectuarea stagiului de pregtire practic i promovarea examenului de competen
profesional.
(2) Camera poate autoriza ca auditori statutari doar persoanele fizice care ndeplinesc cumulativ cel puin
urmtoarele condiii:
a) au o bun reputaie.Buna reputaie trebuie s aib n vedere un comportament profesional adecvat, cu respectarea cerinelor
Codului etic emis de IFAC i adoptat de Camer, aa cum se prevede la art. 20 alin. (1). Criteriile care definesc
buna reputaie sunt stabilite de Camer, cu aprobarea organismului de supraveghere public prevzut la titlul II;
b) au absolvit o instituie de nvmnt economic superior sau un nivel echivalent, n condiiile stabilite prin
regulamentul emis de Camer i aprobat de organismul de supraveghere public prevzut la titlul II;
c) au urmat un curs de instruire teoretic;
d) au efectuat un stagiu de pregtire practic, n conformitate cu prevederile art. 9;
e) au promovat examenul de competen profesional, organizat sau recunoscut de autoritatea competent
pentru autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit.
ART. 5
Autorizarea firmelor de audit
Camera poate autoriza ca firme de audit doar entitile care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a) persoanele fizice care efectueaz auditul statutar n numele firmei de audit trebuie s ndeplineasc cel
puin condiiile prevzute la art. 4 i trebuie s fie autorizate, respectiv aprobate ca auditori statutari n
Romnia;
b) o majoritate a drepturilor de vot n firma de audit trebuie s fie deinut de firme de audit care sunt
autorizate n oricare dintre statele membre sau de persoane fizice care ndeplinesc cel puin condiiile prevzute
la art. 4. Aceste persoane fizice trebuie s fie autorizate n oricare alt stat membru. Pentru scopul auditului
statutar al societilor cooperative europene i al entitilor similare, autoritile competente prevzute la titlul II
pot stabili reglementri specifice cu privire la drepturile de vot;
c) o majoritate a membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de
75%, trebuie s fie reprezentat de firme de audit autorizate n oricare dintre statele membre sau de persoane

fizice care ndeplinesc cel puin condiiile prevzute la art. 4. Aceste persoane fizice trebuie s fie autorizate n
oricare alt stat membru. n cazul n care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai mult de 2
membri, unul dintre acetia trebuie s ndeplineasc cel puin condiiile menionate n prezentul articol;
d) firma de audit trebuie s aib o bun reputaie.
ART. 6
Retragerea autorizrii
(1) Autorizarea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se retrage dac buna reputaie a acestuia
(acesteia) a fost compromis.
(2) Autorizarea unei firme de audit va fi retras dac a fost compromis buna reputaie sau dac oricare dintre
condiiile prevzute la art. 5 lit. b) i c) nu mai este ndeplinit i trece un termen mai mare de 6 luni de la
momentul n care oricare dintre condiiile respective a ncetat s mai fie ndeplinit.
(3) Pentru auditorii statutari i firmele de audit care sunt autorizai (autorizate) i n alte state membre i care
sunt nregistrai (nregistrate) n Registrul public din Romnia n conformitate cu art. 15 alin. (1) lit. c), n cazul
n care se retrage autorizarea, indiferent de motiv, Camera comunic acest fapt, precum i motivele retragerii
autorizrii ctre autoritile competente relevante din statul membru n care auditorul statutar, respectiv firma de
audit este autorizat().
(4) Responsabilitatea final pentru aprobarea retragerii autorizrii auditorilor statutari i a firmelor de audit
revine organismului de supraveghere public, aa cum este prevzut la titlul II.
ART. 7
Examenul de competen profesional
Examenul de competen profesional prevzut la art. 4 alin. (2) lit. e) trebuie s garanteze nivelul necesar de
cunotine teoretice n domeniile relevante pentru auditul statutar, precum i capacitatea de a aplica n practic
cunotinele teoretice. Cel puin o parte a acestui examen se susine sub form de prob scris.
ART. 8
Testul de cunotine teoretice
(1) Testul privind cunotinele teoretice inclus n examenul de competen profesional va acoperi, n special,
urmtoarele domenii:
a) teoria i principiile contabilitii generale;
b) cerinele legale i standardele referitoare la ntocmirea situaiilor financiare anuale i a situaiilor
financiare anuale consolidate;
c) IFRS;
d) analiza financiar;
e) contabilitatea costurilor i contabilitatea managerial;
f) managementul riscului i controlul intern;
g) auditul i aptitudinile profesionale;
h) cerinele legale i standardele profesionale referitoare la auditul statutar i la auditorii statutari;
i) ISA;
j) etica profesional i independena.
(2) Testul va acoperi, de asemenea, cel puin urmtoarele domenii:
a) legea societilor comerciale i guvernana corporativ;
b) legea falimentului i alte proceduri similare;
c) legislaia fiscal;
d) codul civil i codul comercial;
e) legea asigurrilor sociale i Codul muncii;
f) tehnologia informaiei i sistemele computerizate;
g) economia financiar, general i de afaceri;
h) matematica i statistica;
i) principiile de baz ale managementului financiar al ntreprinderilor.
ART. 9
Pregtire practic i excepii

(1) Camera stabilete normele pentru desfurarea stagiului de pregtire practic a stagiarilor n activitatea de
audit statutar.
(2) Prin excepie de la prevederile art. 10 lit. b), Camera poate prevedea c o persoan care are o diplom
universitar la nivel de master sau o calificare echivalent n unul ori mai multe dintre domeniile la care se face
referire la art. 8 poate beneficia de o reducere a vechimii n activitatea financiarcontabil cu durata programului
de master recunoscut de Camer (echivalarea fiind de o jumtate de an pentru fiecare semestru de studiu).
(3) Prin excepie de la prevederile art. 10 lit c), Camera poate prevedea c o persoan care a promovat un
examen universitar sau de nivel echivalent ori care posed o diplom universitar sau o calificare echivalent n
unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 poate fi exceptat s mai susin testul de
cunotine n domeniul financiar-contabil, n vederea accesului la stagiu, pentru domeniile acoperite de acea
examinare sau de acea diplom.
(4) Prin excepie de la prevederile art. 7 i 8, Camera poate prevedea c o persoan care a promovat un
examen universitar sau de nivel echivalent ori care posed o diplom universitar la nivel de master sau o
calificare echivalent n unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 poate fi exceptat
de la testul de cunotine teoretice inclus n examenul de competen profesional, pentru domeniile acoperite
de acel examen sau de acea diplom.
(5) Excepiile prevzute la alin. (2)-(4) se pot acorda numai n baza unui protocol ncheiat ntre Camer i
instituiile care au eliberat/recunoscut diplomele/calificrile respective. Nu se pot opera excepii de la testul de
aplicare a cunotinelor n practic.
(6) Camera, cu aprobarea organismului de supraveghere public prevzut la titlul II, stabilete condiiile n
care pot fi acordate derogri cu privire la testul de cunotine teoretice inclus n examinri. Camera stabilete
prin norme proprii, avizate de organismul de supraveghere public prevzut la titlul II, criteriile care stau la
baza ncheierii protocoalelor privind acordarea de excepii.
(7) Pentru a asigura capacitatea de a aplica n practic cunotinele teoretice a cror testare este inclus n
examen, un stagiar va efectua un stagiu de pregtire practic de cel puin 3 ani, care va cuprinde, printre altele,
auditarea situaiilor financiare anuale, a situaiilor financiare anuale consolidate sau a unor situaii financiare
similare. Cel puin dou treimi din acest stagiu practic va fi efectuat cu un auditor statutar sau cu o firm de
audit autorizat() n orice stat membru.
(8) Camera trebuie s se asigure c stagiul este efectuat sub ndrumarea unor persoane care ofer garanii
suficiente n ceea ce privete capacitatea lor de a oferi pregtire practic.
(9) Stagiarii n activitatea de audit statutar pot efectua stagiul de pregtire practic prin participarea la
activitatea de audit statutar, n cadrul unor cabinete individuale sau firme de audit, potrivit normelor elaborate
de Camer. Pentru stagiarii n activitatea de audit statutar, cabinetele individuale sau firmele de audit vor
elibera un document oficial care s ateste efectuarea stagiului.
ART. 10
Stagiari n activitatea de audit statutar
Sunt stagiari n activitatea de audit statutar persoanele fizice care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a) sunt liceniate ale unei faculti cu profil economic sau sunt liceniate ale unei alte faculti i au urmat un
program de pregtire suplimentar cu profil economic. Diploma obinut la absolvirea facultii, respectiv n
urma programului de pregtire suplimentar trebuie s fie recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii i
Tineretului;
b) au o vechime n activitatea financiar-contabil de minimum 4 ani;
c) au promovat testul de verificare a cunotinelor n domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;
d) ndeplinesc cerinele Codului etic.
ART. 11
Formarea profesional continu
(1) Camera trebuie s se asigure c auditorii statutari particip la programe adecvate de formare profesional
continu pentru a-i menine cunotinele teoretice, competenele i valorile profesionale la un nivel suficient de
nalt. Camera, cu avizul organismului de supraveghere public prevzut la titlul II, emite norme cuprinznd
obligaiile ce revin auditorilor statutari cu privire la formarea profesional continu a acestora.

(2) Nerespectarea cerinelor privind formarea profesional continu, prevzute n normele emise de Camer,
se sancioneaz n mod corespunztor, astfel cum se prevede n reglementrile specifice emise de Camer,
coroborate cu prevederile cap. VII.
(3) Camera implementeaz standardele de etic profesional, controlul intern de calitate al activitii
auditorilor statutari i al firmelor de audit, a cror adoptare este supus avizrii de ctre organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II.
(4) Camera adopt i dezvolt ghiduri i ndrumri cu privire la Standardele internaionale de audit.
(5) Sub supravegherea public a organismului de supraveghere public prevzut la titlul II, Camera este
autoritatea competent pentru calificrile educaionale, organizarea pregtirii profesionale continue, examinarea
competenei profesionale, n conformitate cu standardele educaionale emise de IFAC.
ART. 12
Aprobarea auditorilor statutari din alte state membre
(1) Camera stabilete proceduri pentru aprobarea auditorilor statutari care au fost autorizai n alt stat
membru al Uniunii Europene.
(2) Aceste proceduri nu depesc cerina de a promova un test de aptitudini n conformitate cu art. 4 din
Directiva 89/48/CEE a Consiliului privind sistemul general de recunoatere a diplomelor de nvmnt
superior acordate pentru formare profesional cu durata minim de 3 ani, transpus n legislaia naional.
(3) Testul de aptitudini se susine n limba romn i include cunotine din legislaia romneasc, n msura
n care sunt relevante pentru auditul statutar.
(4) Responsabilitatea final pentru aprobarea auditorilor statutari i a firmelor de audit din alte state membre
revine organismului de supraveghere public, aa cum este prevzut la titlul II.
ART. 13
(1) Camera elaboreaz proceduri i norme referitoare la autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit.
Aceste norme trebuie aprobate de organismul de supraveghere public prevzut la titlul II.
(2) Reclamaiile privind deciziile luate de Camer, referitoare la autorizare sau refuzuri de autorizare a
auditorilor statutari sau a firmelor de audit, trebuie adresate organismului de supraveghere public prevzut la
titlul II. Reclamaiile trebuie efectuate n 30 de zile de la data la care decizia a fost comunicat auditorului
statutar sau firmei de audit.
(3) Auditorii statutari i firmele de audit nemulumii (nemulumite) de deciziile luate de organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II pot ataca aceste decizii la instanele de judecat competente, n
condiiile legii.
ART. 14
Registrul public
(1) Auditorii statutari i firmele de audit sunt nregistrai (nregistrate) ntr-un registru public, n conformitate
cu prevederile art. 15 i 16.
(2) Fiecare auditor statutar i fiecare firm de audit sunt identificai (identificate) n Registrul public printr-un
numr individual. Informaiile referitoare la auditorii statutari i firmele de audit se pstreaz i ntr-un registru
n format electronic, care este accesibil publicului pe site-ul Camerei, n conformitate cu art. 15 i 16.
(3) Registrul public conine, de asemenea, adresa i datele de contact ale Camerei, care este responsabil att
pentru autorizarea, respectiv aprobarea auditorilor statutari i a firmelor de audit potrivit prezentei ordonane de
urgen, pentru asigurarea calitii, ct i pentru investigaii i sanciuni aplicate auditorilor statutari i firmelor
de audit, potrivit dispoziiilor prezentei ordonane de urgen, precum i datele de contact i detalii cu privire la
organismul de supraveghere public prevzut la titlul II.
(4) Camera este autoritatea competent responsabil cu ntocmirea, actualizarea i publicarea Registrului
public, sub monitorizarea organismului de supraveghere public prevzut la titlul II.
(5) Registrul public se public anual n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(6) Modificrile intervenite n Registrul public se public trimestrial n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I.
(7) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, se public cel puin informaiile cerute la art. 15 alin. (1) lit. a)
i alin. (2), pentru auditorii statutari, i informaiile cerute la art. 16 alin. (1) lit. a), b) i c) i alin. (2), pentru
firmele de audit.

(8) Informaiile solicitate la art. 15 i 16 se public integral, n format electronic. Registrul public electronic
se va actualiza trimestrial prin grija Camerei.
(9) n mprejurri excepionale, Camera poate suspenda obligaia de aplicare a cerinelor menionate n
prezentul articol, precum i cu privire la cerinele de nregistrare a auditorilor statutari referitoare la dezvluirea
informaiilor, doar n msura n care acest lucru este necesar pentru a reduce o ameninare semnificativ i
iminent la adresa siguranei personale a oricrei persoane.
(10) Prin regulamentul intern emis de Camer, cu avizul organismului de supraveghere public prevzut la
titlul II, se stabilesc condiiile n care se aplic prevederile prezentului articol.
(11) Orice modificare intervenit n Registrul public va fi operat n Registrul public electronic n 10 zile
lucrtoare de la data comunicrii acesteia ctre Camer.
(12) Sub responsabilitatea Camerei, Registrul public trebuie s devin complet operaional pn la data de 29
iunie 2009.
CAP. III
nregistrarea
ART. 15
nregistrarea auditorilor statutari
(1) n Registrul public electronic se menioneaz cel puin urmtoarele informaii privind auditorii statutari:
a) numele, prenumele, adresa i numrul individual de nregistrare;
b) dac este cazul, numele, adresa, adresa de website i numrul individual de nregistrare ale firmei de audit
la care auditorul statutar este angajat ori asociat ca partener sau n orice alt mod cu firma respectiv;
c) informaii cu privire la toate celelalte nregistrri ca auditor statutar la autoritile competente ale altor
state membre ale Uniunii Europene i/sau ale altor tere ri, inclusiv numele autoritii(lor) de nregistrare i,
dac este cazul, numrul (numerele) de nregistrare la acestea.
(2) Auditorii statutari din tere ri, nregistrai n conformitate cu art. 51, sunt indicai n mod clar n
Registrul public ca atare, ntr-o seciune distinct, i nu ca auditori statutari.
ART. 16
nregistrarea firmelor de audit
(1) Pentru fiecare firm de audit, Registrul public electronic conine cel puin urmtoarele informaii:
a) numele, adresa i numrul de nregistrare;
b) forma juridic;
c) informaii de contact, persoana principal de contact i, acolo unde este cazul, adresa de website;
d) adresa fiecrui birou deschis n Romnia;
e) numele, prenumele i numrul de nregistrare sau asimilat, pentru toi auditorii statutari angajai sau
asociai ca parteneri ori n alt mod cu firma de audit;
f) numele i adresa la care i desfoar activitatea, dup caz, pentru toi acionarii/asociaii;
g) numele, prenumele, adresele profesionale sau adresele de coresponden, dup caz, pentru membrii
consiliului de administraie ori de conducere;
h) apartenena firmei la o reea, precum i o list cu numele i adresele firmelor membre i afiliate sau o
indicare a locului unde aceste informaii pot fi accesate de public, dac este cazul;
i) informaii cu privire la toate celelalte nregistrri ca firm de audit la autoritile competente ale altor state
membre ale Uniunii Europene i/sau ale terelor ri, inclusiv numele i adresa autoritii(lor) de nregistrare i,
dac este cazul, numrul (numerele) de nregistrare.
(2) Entitile de audit din tere ri, nregistrate n conformitate cu art. 51, sunt indicate n mod clar n
Registrul public, ntr-o seciune distinct, ca atare, i nu ca firme de audit.
ART. 17
Actualizarea informaiilor nregistrate
(1) n cazul n care apar modificri ale informaiilor cuprinse n Registrul public, auditorii statutari i firmele
de audit au obligaia notificrii Camerei n termen de 10 zile lucrtoare de la apariia acestora.

(2) Necomunicarea modificrilor n termenul prevzut la alin. (1) poate atrage declanarea procedurilor de
investigaie i disciplin, conform dispoziiilor prevzute de prezenta ordonan de urgen. De la aceast
prevedere fac excepie cazurile de for major prevzute n normele emise de Camer i avizate de organismul
de supraveghere public prevzut la titlul II.
ART. 18
Responsabilitatea pentru nregistrarea informaiilor
(1) Informaiile furnizate Camerei n legtur cu nregistrarea auditorilor statutari i a firmelor de audit,
precum i actualizarea informaiilor n conformitate cu art. 15, 16 i 17 sunt semnate de auditorul statutar sau de
reprezentantul legal al firmei de audit.
(2) n cazul n care informaiile sunt furnizate n format electronic, acest lucru se realizeaz prin intermediul
semnturii electronice, conform legislaiei aplicabile n domeniu.
ART. 19
Limba
Informaiile prezentate n limba romn vor fi introduse n Registrul public electronic i n limba englez,
prin traducere asigurat prin grija Camerei, cu meniunea c aceasta este autorizat sau nu.
CAP. IV
Cerine profesionale
ART. 20
Etica profesional
(1) Camera adopt Codul etic emis de IFAC. Codul etic este tradus i publicat n limba romn prin grija
Camerei.
(2) Organismul de supraveghere public prevzut la titlul II, mpreun cu Camera, se asigur c toi auditorii
statutari i toate firmele de audit respect principiile de etic profesional, care se refer cel puin la
funcionarea lor n interes public, integritatea i obiectivitatea, competena profesional i atenia cuvenit
acestora, aa cum sunt definite acestea n Codul etic.
ART. 21
Independena i obiectivitatea
(1) Atunci cnd efectueaz un audit statutar, auditorul statutar i/sau firma de audit este independent() de
entitatea auditat i nu este implicat() n procesul decizional al entitii auditate, n nelesul Codului etic.
(2) Persoanele crora li s-a atribuit calitatea de membru al Camerei nu pot angaja sau desfura activiti care
le prejudiciaz ori care le pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independena sau reputaia profesional,
astfel cum acestea sunt definite n Codul etic.
(3) Un auditor statutar sau o firm de audit nu trebuie s efectueze un audit statutar n cazul n care exist
orice relaie financiar direct sau indirect, de afaceri, de ncadrare n munc ori un alt tip de relaie - inclusiv
prestarea de servicii suplimentare, altele dect cele de audit - ntre auditorul statutar, firma de audit sau reeaua
de care aparine firma de audit, pe de o parte, i entitatea auditat, pe de alt parte, n astfel de circumstane n
care o ter parte obiectiv, rezonabil i informat ar putea trage concluzia c independena auditorului statutar
sau a firmei de audit poate fi compromis.
(4) n cazul n care auditorul statutar sau firma de audit este afectat() de existena anumitor situaii ce pot
conduce la ameninri la adresa independenei sale, cum ar fi cea de verificare a propriei activiti, interes
propriu, relaii de reprezentare sau de familie, aa cum aceste ameninri sunt definite n Codul etic, auditorul
statutar sau firma de audit trebuie s aplice msuri de protecie pentru a reduce aceste ameninri. n cazul n
care importana acestor ameninri n comparaie cu msurile de protecie aplicate este de o asemenea natur
nct independena este compromis, auditorul statutar sau firma de audit nu trebuie s efectueze auditul
statutar. Raportul ntocmit n astfel de circumstane este lovit de nulitate absolut.
(5) n cazul n care un auditor statutar sau un asociat apropiat al acestuia se afl ntr-o anumit relaie cu
entitatea auditat sau se afl n relaie cu angajaii-cheie ori cu conducerea acestei entiti, iar astfel de relaii ar
putea conduce la situaii de afectare a independenei sau obiectivitii auditorului statutar, atunci respectivul
auditor statutar nu poate audita situaiile financiare ale entitaii respective.

(6) Camera poate s prevad prin regulament, aprobat de organismul de supraveghere public prevzut la
titlul II, situaiile care ar putea pune n pericol independena i obiectivitatea auditorilor statutari sau ale
firmelor de audit.
ART. 22
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit care auditeaz entitile de interes public trebuie s respecte
prevederile art. 21, precum i pe cele ale art. 48 referitoare la independen i obiectivitate.
(2) n aplicarea prevederilor art. 21 i 48, Camera emite msuri de implementare care se aprob de ctre
organismul de supraveghere public prevzut la titlul II.
ART. 23
Documentarea n dosarele de audit
Auditorul statutar sau firma de audit include n dosarele de audit o documentaie cu privire la toate
ameninrile semnificative la adresa independenei sale, precum i msurile de protecie aplicate pentru a
reduce acele ameninri.
ART. 24
nclcarea prevederilor referitoare la independen i obiectivitate, prevzute n prezenta ordonan de
urgen, poate conduce la aplicarea de sanciuni, inclusiv retragerea autorizrii auditorului statutar sau firmei de
audit, conform regulamentului emis de Camer i aprobat de organismul de supraveghere public prevzut la
titlul II.
ART. 25
Confidenialitatea i secretul profesional
(1) Toate informaiile i documentele la care are acces auditorul statutar sau firma de audit atunci cnd
efectueaz un audit statutar trebuie s fie protejate potrivit regulilor adecvate privind confidenialitatea i
secretul profesional, cuprinse n regulamentele emise de Camer.
(2) Regulile privind confidenialitatea i secretul profesional aplicabile auditorilor statutari sau firmelor de
audit nu mpiedic aplicarea dispoziiilor prezentei ordonane de urgen.
(3) n cazul n care un auditor statutar sau o firm de audit este nlocuit() de un alt auditor statutar sau de o
alt firm de audit, fostul auditor statutar sau fosta firm de audit va asigura accesul la toate informaiile
relevante cu privire la entitatea auditat noului auditor statutar sau noii firme de audit.
(4) Un auditor statutar sau o firm de audit care a ncetat s mai fie angajat() ntr-o anumit misiune de audit
face n continuare obiectul dispoziiilor alin. (1) i (2), cu privire la acea misiune de audit.
(5) Auditorul statutar i firma de audit, precum i angajaii firmelor de audit trebuie s trateze ca fiind
confideniale orice informaii despre care iau cunotin n cursul activitii lor, n afara cazului n care legile
sau reglementrile prevd altfel i n afara cazului n care persoana la care se refer informaiile i-a dat
consimmntul asupra renunrii la obligaia privind confidenialitatea.
(6) Auditorii statutari nu pot folosi informaiile confideniale dobndite ca rezultat al relaiilor profesionale
sau de afaceri n interes propriu sau al unor tere pri, cu excepia informaiilor care fac obiectul altor relaii
contractuale cu entitatea auditat sau a informaiilor obinute n condiiile prevederilor alin. (5).
(7) Pentru a asigura aplicarea unitar a prezentului articol, organismul de supraveghere public prevzut la
titlul II avizeaz msurile de implementare emise de ctre Camer.
ART. 26
Independena i obiectivitatea auditorilor statutari care efectueaz auditul statutar n numele firmelor de audit
(1) Organismul de supraveghere public prevzut la titlul II, mpreun cu Camera, se asigur c acionarii sau
asociaii unei firme de audit, precum i membrii organelor de administraie, de conducere ori de supraveghere
ale unei astfel de firme sau ale unei firme afiliate nu intervin n efectuarea unui audit statutar n niciun mod care
s pericliteze independena i obiectivitatea auditorului statutar care efectueaz auditul statutar n numele firmei
de audit.
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1), Camera emite norme care se aprob de ctre organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II.
ART. 27
Onorariile de audit

n aplicarea prezentei ordonane de urgen, organismul de supraveghere public prevzut la titlul II emite
norme corespunztoare care s prevad c onorariile pentru auditurile statutare:
a) nu sunt influenate sau determinate de oferirea de servicii suplimentare entitii auditate;
b) nu se pot baza pe niciun fel de condiionri, aa cum prevede Codul etic; i
c) sunt adecvate pentru activitatea care urmeaz s fie efectuat.
CAP. V
Standardele de audit i raportarea auditului
ART. 28
Standardele de audit
(1) Auditorii statutari i firmele de audit trebuie s efectueze auditurile statutare n conformitate cu ISA.
(2) La efectuarea auditului, auditorii statutari i firmele de audit pot aplica un standard naional de audit,
adoptat de Camer, att timp ct Uniunea European nu a aprobat un ISA care se refer la respectiva problem,
menionnd acest aspect n raportul de audit.
ART. 29
Auditul statutar al situaiilor financiare anuale consolidate
n cazul unui audit statutar al situaiilor financiare anuale consolidate ale unui grup de ntreprinderi:
a) auditorul grupului poart deplina responsabilitate pentru raportul de audit n legtur cu situaiile
financiare anuale consolidate;
b) auditorul grupului efectueaz o verificare i pstreaz documentaia verificrii pe care a fcut-o pentru
activitatea efectuat de auditorul(ii) statutar(i) al(ai) unei tere ri, entitatea (entitile) sau firma(ele) de audit
a(ale) unei tere ri pentru scopul auditului grupului. Documentaia pstrat de auditorul grupului va fi
adecvat i de o asemenea manier nct s permit organismului de supraveghere public prevzut la titlul II
sau Camerei, dup caz, s verifice n mod corespunztor activitatea auditorului grupului;
c) atunci cnd o component a unui grup de ntreprinderi este auditat de auditorul(ii) statutar(i) sau entitatea
(entitile) de audit dintr-o ter ar care nu are un acord de cooperare ncheiat cu autoritile competente din
Romnia potrivit prezentei ordonane de urgen, auditorul grupului este responsabil pentru a asigura
transmiterea adecvat, atunci cnd se solicit aceasta, a documentaiei activitii de audit efectuate de
auditorul(ii) sau entitatea (entitile) de audit dintr-o ter ar, inclusiv foile de lucru relevante pentru auditul
grupului, ctre autoritile de supraveghere public. Pentru a asigura o astfel de transmitere, auditorul grupului
va pstra o copie a acestei documentaii sau, n caz contrar, va ncheia un acord pe baza cruia auditorul(ii) sau
entitatea (entitile) de audit dintr-o ter ar i va(vor) asigura acces la documentaie fr restricie i n mod
adecvat, la cerere, sau va ntreprinde orice alt aciune adecvat. n situaia n care prevederi legale sau de alt
natur mpiedic transmiterea documentelor de audit de la o ter ar ctre auditorul grupului, documentaia
pstrat de auditorul grupului va include dovada c acesta a ntreprins procedurile adecvate pentru a obine
acces la documentaia de audit i, n cazul impedimentelor, altele dect cele care decurg din legislaia rii,
dovezile care susin o astfel de mpiedicare.
ART. 30
Raportarea auditului
(1) n cazul n care o firm de audit efectueaz un audit statutar, raportul de audit este semnat cel puin de
auditorul (auditorii) statutar(i) care efectueaz auditul statutar n numele firmei de audit. Raportul de audit
trebuie s conin n clar numele persoanei care l-a ntocmit, precum i numrul individual de nregistrare n
Registrul public.
(2) n mprejurri excepionale, stabilite prin norme emise de Camer i avizate de organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II, se stabilesc condiiile n care semntura s nu fie divulgat publicului.
Asemenea excepii se refer la cazul n care aceast divulgare poate duce la o ameninare iminent i
semnificativ la adresa securitii personale a oricrui individ. n orice caz, numele persoanei(lor) implicate n
efectuarea auditului statutar este adus la cunotin Camerei i/sau organismului de supraveghere public
prevzut la titlul II.

CAP. VI
Asigurarea calitii
ART. 31
Sistemele de asigurare a calitii
(1) Toi auditorii statutari i firmele de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calitii care respect cel
puin criteriile prevzute de prezenta ordonan de urgen.
(2) Criteriile ce trebuie ndeplinite de sistemul de asigurare a calitii sunt urmtoarele:
a) s fie organizat astfel nct s fie independent de auditorii statutari i firmele de audit verificate i s fac
obiectul supravegherii publice, astfel cum se prevede la titlul II;
b) finanarea sistemului de asigurare a calitii s fie realizat fr niciun fel de influene din partea
auditorilor statutari sau a firmelor de audit;
c) sistemul de asigurare a calitii trebuie s dispun de resurse corespunztoare. n acest sens, Camera i
organismul de supraveghere public prevzut la titlul II au obligaia de a asigura procurarea resurselor necesare
funcionrii acestuia;
d) persoanele care efectueaz verificrile de asigurare a calitii trebuie s aib pregtire profesional
adecvat i experien relevant n auditul statutar i n raportarea financiar, combinate cu pregtire specific
n ceea ce privete verificarea asigurrii calitii;
e) selectarea persoanelor care fac verificrile pentru misiuni de verificare a asigurrii calitii specifice se
realizeaz n baza unor proceduri obiective, concepute astfel nct s se asigure c nu sunt conflicte de interese
ntre cei care fac verificrile i auditorul statutar sau firma de audit verificat();
f) aria de aplicabilitate a verificrii de asigurare a calitii, susinut de testarea adecvat a dosarelor de audit
selectate, include o evaluare a conformitii cu standardele de audit aplicabile i cu cerinele de independen, a
cantitii i calitii resurselor cheltuite, a onorariilor de audit percepute i a sistemelor interne de control al
calitii ale firmei de audit;
g) verificarea asigurrii calitii trebuie s aib ca rezultat un raport care conine principalele concluzii ale
acestei verificri;
h) verificrile cu privire la asigurarea calitii se efectueaz la un interval stabilit n funcie de calificativele
obinute la verificrile anterioare, dar nu mai mult de 6 ani, respectiv 3 ani, n cazul auditorilor entitilor de
interes public, n condiiile stabilite prin regulament emis de organismul de supraveghere public prevzut la
titlul II;
i) rezultatele generale ale activitii realizate de sistemul de asigurare a calitii se public anual;
j) recomandrile formulate la ncheierea verificrilor pentru asigurarea calitii trebuie s fie puse n practic
de auditorul statutar sau de firma de audit n termenul stabilit de persoanele care efectueaz verificrile de
asigurare a calitii. De asemenea, Camera stabilete prin norme proprii, cu avizul organismului de
supraveghere public, termene pentru remedierea unor deficiene privind asigurarea calitii.
(3) n cazul n care recomandrile la care se face referire la alin. (2) lit. j) nu sunt puse n practic, auditorul
statutar sau firma de audit, dac este cazul, va face obiectul sistemului de investigaii i sanciuni, aa cum este
prevzut de prezenta ordonan de urgen i de alte reglementri n domeniu.
(4) Sub supravegherea public a organismului de supraveghere public prevzut la titlul II, Camera este
autoritatea competent pentru efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitii.
CAP. VII
Investigaii i sanciuni
ART. 32
Sistemele de investigaii
(1) Organismul de supraveghere public prevzut la titlul II instituie sisteme eficiente de investigaii i
sanciuni pentru a detecta, corecta i preveni efectuarea necorespunztoare a auditului statutar.

(2) Sanciunile aplicate trebuie s fie eficiente, proporionale i descurajante cu privire la auditorii statutari i
la firmele de audit, n cazul n care auditurile statutare nu sunt efectuate n conformitate cu dispoziiile prezentei
ordonane de urgen. Sanciunile aplicate nu trebuie s aduc atingere regimului de rspundere civil.
(3) Msurile luate sau sanciunile impuse auditorilor statutari i firmelor de audit trebuie s fie prezentate n
mod adecvat publicului.
(4) nclcarea prevederilor prezentei ordonane de urgen de ctre auditorii statutari i firmele de audit
atrage rspunderea administrativ, disciplinar, civil sau penal, dup caz.
(5) Firmele de audit rspund, potrivit legii, n calitatea lor de membri ai Camerei, dac unul dintre asociai,
administratori sau angajai, care nu are calitatea de auditor statutar, va interveni n exercitarea independent a
profesiei de auditor statutar, astfel nct s prejudicieze independena auditorilor statutari care desfoar
aceast activitate n numele firmei de audit.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplic i persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei i care desfoar
activitatea de auditor statutar n numele unor firme de audit.
ART. 33
Contravenii i sanciuni
(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) nclcarea prevederilor art. 32 alin. (5) i (6);
b) utilizarea calitii de auditor statutar sau a celei de firm de audit n alte condiii dect cele prevzute de
prezenta ordonan de urgen;
c) exercitarea activitii de audit statutar fr viza anual emis de autoritatea competent sau de ctre
persoane nenregistrate n Registrul public prevzut la art. 14.
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz dup cum urmeaz:
a) cele prevzute la lit. a), cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b) cele prevzute la lit. b), cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei i nulitatea raportului de audit ntocmit;
c) cele prevzute la lit. c), cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre persoanele anume mputernicite de
Camer sau de organismul de supraveghere public, dup caz.
(4) Contraveniilor prevzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.
ART. 34
(1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se efectueaz de ctre persoane mputernicite de
Camer sau de organismul de supraveghere public prevzut la titlul II, dup caz.
(2) Prevederile prezentului capitol se completeaz cu dispoziiile legale n vigoare privind regimul juridic al
contraveniilor.
ART. 35
Sanciuni
(1) Sanciunile aplicate de Camer auditorilor statutari i firmelor de audit, dup caz, sunt:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de exercitare a activitii de audit statutar pe o perioad cuprins ntre 3 luni i un
an. n perioada suspendrii, persoana n cauz nu are dreptul de a exercita sub nicio form activitate de audit
statutar, nu poate face uz de calitatea de auditor statutar i nu poate participa la activitatea Camerei;
d) retragerea autorizrii, nsoit de pierderea calitii de auditor statutar. Retragerea autorizrii firmei de
audit atrage dizolvarea de drept i lichidarea acesteia.
(2) Abaterile pentru care se aplic sanciuni, precum i procedura de constatare i sancionare se stabilesc
prin regulamentul Camerei, cu avizul organismului de supraveghere public prevzut la titlul II.
ART. 36
(1) Sanciunile aplicate auditorilor statutari sau firmelor de audit, rmase definitive dup parcurgerea tuturor
formelor legale de contestare, se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, prin grija Camerei.

(2) n cazul n care instanele judectoreti pronun hotrri definitive de condamnare a unui auditor statutar
pentru fapte penale legate de exercitarea activitii de audit statutar sau aplic sanciunea penal complementar
interdiciei exercitrii acestei activiti, auditorul statutar va remite Camerei o copie a hotrrii judectoreti,
pentru a opera radierea acestuia din Registrul public. n acest scop, Camera urmrete stadiul derulrii
aciunilor penale ndreptate mpotriva auditorilor statutari.
ART. 37
Rspunderea auditorului statutar i a firmei de audit
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit rspund pentru orice daune provocate, cu voie sau ca urmare a
neglijenei, prin efectuarea misiunii lor.
(2) O firm de audit este rspunztoare mpreun cu auditorul statutar care a efectuat o misiune n numele
acesteia pentru daunele provocate de auditorul statutar.
(3) Un auditor statutar sau o firm de audit trebuie s ncheie o asigurare obligatorie de acoperire a riscurilor
profesionale.
(4) Limitarea n timp i cuantumul sumei care poate fi solicitat drept daun de la un auditor statutar sau de
la o firm de audit vor fi reglementate prin regulament emis de organismul de supraveghere public prevzut la
titlul II.
(5) Exercitarea activitii de audit statutar fr a deine calitatea de auditor statutar constituie infraciune i se
pedepsete conform legii penale.
CAP. VIII
Supravegherea public i acordurile de reglementare dintre statele membre
ART. 38
Principiile supravegherii publice
(1) n Romnia se organizeaz un sistem naional de supraveghere public a activitii de audit statutar, n
baza principiilor prevzute de prezenta ordonan de urgen.
(2) Sistemul naional de supraveghere public a activitii de audit statutar este reprezentat de ansamblul
entitilor cu atribuii de reglementare n domeniul contabilitii i al auditului statutar, inclusiv autoritile
prevzute prin prezenta ordonan de urgen, precum i ansamblul relaiilor i procedurilor ce se stabilesc ntre
acestea, n vederea realizrii supravegherii n interes public a auditorilor statutari i a firmelor de audit.
(3) Organismul de supraveghere public prevzut la titlul II reprezint principala structur operaional n
cadrul sistemului naional de supraveghere public.
(4) Toi auditorii statutari i toate firmele de audit fac obiectul supravegherii publice.
(5) Sistemul de supraveghere public este guvernat de nepracticieni care au cunotine n domenii relevante
pentru auditul statutar.
(6) Se permite unui grup minoritar de practicieni s fie implicat n guvernarea sistemului de supraveghere
public, potrivit prezentei ordonane de urgen.
(7) Persoanele implicate n guvernarea sistemului de supraveghere public sunt selectate printr-o procedur
de numire independent i transparent.
ART. 39
Sistemul de supraveghere public are responsabilitatea final pentru supravegherea public, n principal, a
urmtoarelor activiti:
a) aprobarea i nregistrarea auditorilor statutari i a firmelor de audit;
b) adoptarea standardelor referitoare la etica profesional, la sistemul de control intern al calitii din cadrul
firmelor de audit;
c) formarea profesional continu;
d) asigurarea calitii i efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitii; i
e) asigurarea sistemelor de investigaie i disciplin.
ART. 40

(1) Sistemul de supraveghere public, prin organismul de supraveghere public prevzut la titlul II, are
dreptul s ntreprind, dac este cazul, investigaii cu privire la respectarea cerinelor prezentei ordonane de
urgen de ctre auditorii statutari i firmele de audit i s adopte msurile necesare.
(2) Sistemul de supraveghere public este transparent. Aceasta presupune publicarea programelor sale de
activitate anuale i a rapoartelor de activitate.
(3) Sistemul de supraveghere public trebuie s fie finanat n mod corespunztor. Finanarea sistemului de
supraveghere public este sigur i fr niciun fel de contribuii financiare din partea auditorilor statutari sau a
firmelor de audit.
ART. 41
Cooperarea dintre sistemele de supraveghere public la nivelul Comunitii Europene
(1) Acordurile de reglementare ncheiate cu sistemele de supraveghere public din celelalte state membre ale
Uniunii Europene trebuie s permit cooperarea eficient n ceea ce privete activitile de supraveghere
public.
(2) Organismul de supraveghere public prevzut la titlul II, nfiinat potrivit prezentei ordonane de urgen,
este autoritatea responsabil pentru asigurarea cooperrii eficiente la nivelul Comunitii Europene n ceea ce
privete activitatea de supraveghere public.
ART. 42
Recunoaterea reciproc a acordurilor de reglementare dintre statele membre
(1) n ceea ce privete reglementarea i supravegherea public, acordurile de reglementare ncheiate cu
celelalte state membre ale Uniunii Europene respect principiul jurisdiciei statului membru de origine n care
este aprobat auditorul statutar sau firma de audit i n care i are sediul social entitatea auditat.
(2) n cazul auditului statutar al situaiilor financiare anuale consolidate, autoritile din Romnia care solicit
auditul statutar al situaiilor financiare consolidate nu pot s impun auditorului statutar sau firmei de audit care
efectueaz auditul statutar al unei filiale stabilite ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene cerine
suplimentare cu privire la nregistrarea, verificarea pentru asigurarea calitii, standardele de audit, etic i
independen.
(3) n cazul societilor comerciale care i au sediul social ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar
valorile mobiliare ale acestora sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat din Romnia, autoritile
romne nu pot impune auditorului statutar sau firmei de audit care efectueaz auditul situaiilor financiare
anuale sau al situaiilor financiare anuale consolidate ale societilor respective niciun fel de cerine
suplimentare cu privire la nregistrarea, verificarea pentru asigurarea calitii, standardele de audit, etic i
independen.
ART. 43
Desemnarea autoritilor competente
(1) n cadrul sistemului de supraveghere public a activitii de audit statutar, organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II reprezint autoritatea competent cu atribuii n domeniul supravegherii publice a
activitii de audit statutar n Romnia.
(2) Camera Auditorilor Financiari din Romnia este organizaia profesional cu atribuii legate de
desfurarea activitii de audit statutar n Romnia.
(3) Autoritile competente prevzute la alin. (1) i (2) sunt astfel organizate nct s se evite conflictele de
interese.
(4) Autoritile competente prevzute la alin. (1) i (2) coopereaz, ori de cte ori este necesar, n scopul
ndeplinirii responsabilitilor ce le revin. Acestea asigur schimbul de informaii i cooperarea necesar n
investigaiile referitoare la efectuarea auditurilor statutare.
CAP. IX
Numirea i demiterea
ART. 44
Numirea auditorilor statutari sau a firmelor de audit

Auditorul statutar sau firma de audit este numit() de adunarea general a acionarilor/asociailor entitii
auditate.
ART. 45
Demiterea i demisia auditorilor statutari sau ale firmelor de audit
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit pot fi demii(demise) numai n cazul n care exist motive
temeinice. Divergena de opinii cu privire la tratamentele contabile sau la procedurile de audit nu reprezint un
motiv temeinic pentru demitere.
(2) Entitatea auditat, auditorul statutar sau firma de audit informeaz organismul de supraveghere public
prevzut la titlul II n legtur cu demiterea sau demisia intervenit pe durata mandatului i d o explicaie
adecvat pentru motivele demiterii sau demisiei, dup caz.
CAP. X
Dispoziii speciale pentru auditul statutar al entitilor de interes public
ART. 46
Raportul privind transparena
(1) Auditorii statutari i firmele de audit care efectueaz auditul statutar al entitilor de interes public public
pe website-ul propriu, n termen de 3 luni de la sfritul fiecrui exerciiu financiar, un raport anual privind
transparena, care include cel puin urmtoarele:
a) o descriere a formei legale i a acionariatului firmei de audit;
b) o descriere a reelei i a acordurilor legale i structurale din reea, n cazul n care firma de audit aparine
unei reele;
c) o descriere a structurii conducerii firmei de audit;
d) o descriere a sistemelor interne de control al calitii existente n firma de audit i o declaraie a organului
administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea funcionrii acestora;
e) o indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independent pentru asigurarea calitii prevzut la
art. 31;
f) o list cu entitile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de ctre firma de audit
n exerciiul financiar precedent;
g) o declaraie n legtur cu politicile firmei de audit privind independena, care confirm, de asemenea, c a
avut loc o verificare intern a modului n care a fost respectat independena;
h) o declaraie privind politica pe care o urmeaz firma de audit cu privire la formarea profesional continu
a auditorilor statutari prevzut la art. 11;
i) informaii financiare care arat importana firmei de audit, cum ar fi cifra total de afaceri divizat pe
onorarii din auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate, precum
i onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare mbuntirii calitii informaiilor, servicii de
consultan fiscal i alte servicii care nu sunt de audit;
j) informaii privind baza pentru remunerarea partenerilor.
(2) n mprejurri excepionale, Camera poate suspenda, cu avizul organismului de supraveghere public
prevzut la titlul II, prezentarea informaiilor prevzute la alin. (1) lit. f) n raportul privind transparena, n
msura n care acest lucru este necesar pentru a reduce o ameninare iminent i semnificativ la adresa
securitii personale a oricrui individ.
(3) Raportul privind transparena este semnat de auditorul statutar sau de reprezentantul legal al firmei de
audit, dup caz. Semnarea se poate realiza i prin intermediul semnturii electronice, potrivit prevederilor legale
n vigoare.
ART. 47
Comitetul de audit
(1) Fiecare entitate de interes public trebuie s aib un comitet de audit. Autoritile de reglementare ale
entitilor de interes public stabilesc dac acest comitet de audit trebuie s fie compus din membri neexecutivi
ai organului de administraie i/sau membri ai organului de supraveghere a entitii auditate i/sau din membri

care sunt numii de adunarea general a acionarilor entitii auditate, cu respectarea legislaiei n vigoare. Cel
puin un membru al comitetului de audit este independent i are competen n contabilitate i/sau audit.
(2) Fr a aduce atingere responsabilitii membrilor organelor de administraie, de conducere sau de
supraveghere ori a altor membri care sunt numii de adunarea general a acionarilor din cadrul entitii
auditate, comitetul de audit are, printre altele, urmtoarele atribuii:
a) monitorizeaz procesul de raportare financiar;
b) monitorizeaz eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dup caz, i de management al
riscurilor din cadrul societii comerciale;
c) monitorizeaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate;
d) verific i monitorizeaz independena auditorului statutar sau a firmei de audit i, n special, prestarea de
servicii suplimentare entitii auditate.
(3) n cazul entitilor de interes public, propunerea venit din partea organului de administraie sau de
supraveghere privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazeaz pe o recomandare a
comitetului de audit.
(4) Auditorul statutar sau firma de audit raporteaz comitetului de audit cu privire la aspectele eseniale care
rezult din auditul statutar i, n special, cu privire la deficienele semnificative ale controlului intern n ceea ce
privete procesul de raportare financiar.
(5) n aplicarea prevederilor alin. (1)-(4), Camera recomand msuri de implementare care se aprob de
organismul de supraveghere public prevzut la titlul II.
ART. 48
Independena n cazul auditrii entitilor de interes public
(1) n plus fa de prevederile art. 21 i 26, auditorii statutari sau firmele de audit care efectueaz audituri
statutare ale entitilor de interes public au, printre altele, urmtoarele atribuii:
a) confirm anual n scris comitetului de audit independena lor fa de entitatea de interes public auditat;
b) comunic anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate entitii auditate; i
c) discut cu comitetul de audit despre ameninrile la adresa independenei lor i msurile de protecie luate
pentru reducerea acestor ameninri, aa cum sunt acestea documentate n temeiul art. 23.
(2) Partenerul (partenerii)-cheie responsabil(i) pentru efectuarea auditului statutar se rotete (rotesc)
obligatoriu, n cadrul misiunii lui (lor) de audit, n termen de cel mult 7 ani de la data numirii i i (li) se permite
s participe din nou la auditarea entitii dup o perioad de cel puin 2 ani.
(3) Auditorului statutar sau partenerului-cheie care efectueaz auditul statutar n numele firmei de audit nu i
se permite s ocupe un post-cheie de conducere n cadrul entitii auditate nainte de scurgerea unei perioade de
cel puin 2 ani de la data demisiei ca auditor statutar sau ca partener cheie din misiunea de audit.
(4) Organismul de supraveghere public prevzut la titlul II ntocmete i public un raport anual asupra
aspectelor de independen care i sunt transmise de auditorii statutari individuali, firmele de audit i
preedintele Camerei, pe care l nainteaz organismelor cu atribuii de reglementare n domeniul contabilitii.
(5) n cazul auditului statutar al entitilor de interes public, dac se consider c se impun msuri de
protecie a independenei auditorului statutar sau a firmei de audit, auditorul statutar sau firma de audit nu poate
efectua un audit statutar atunci cnd este un caz de verificare a propriei activiti sau de interes propriu.
ART. 49
Verificarea pentru asigurarea calitii prevzute la art. 31 trebuie efectuat cel puin o dat la fiecare 3 ani
pentru auditorii statutari sau firmele de audit care efectueaz audituri statutare pentru entitile de interes
public.
CAP. XI
Aspecte internaionale
ART. 50
Aprobarea auditorilor din tere ri

(1) Sub rezerva reciprocitii, Camera poate aproba un auditor dintr-o ter ar ca auditor statutar, n cazul n
care persoana respectiv a furnizat dovada c respect cerine de autorizare echivalente cu cele prevzute la art.
4 i 11.
(2) Camera aplic cerinele prevzute la art. 12 nainte de aprobarea unui auditor dintr-o ter ar care
ndeplinete cerinele prevzute la alin. (1).
ART. 51
nregistrarea i supravegherea auditorilor i a entitilor de audit din tere ri
(1) Camera nregistreaz, n conformitate cu art. 14-16, fiecare auditor i fiecare entitate de audit din tere
ri, care prezint un raport de audit privind situaiile financiare anuale sau situaiile financiare anuale
consolidate ale unei societi constituite n afara Comunitii Europene i ale crei valori mobiliare sunt admise
la tranzacionare pe o pia reglementat din Romnia, potrivit legislaiei n vigoare privind piaa de capital.
Sunt exceptate cazurile n care emitentul de valori mobiliare este o societate care emite exclusiv titluri de
crean admise la tranzacionare pe o pia reglementat ntr-un stat membru, n sensul legislaiei n vigoare
privind piaa de capital, a cror valoare nominal unitar este de cel puin 50.000 euro sau, n cazul titlurilor de
crean exprimate n alt moned, a cror valoare nominal unitar este echivalentul a cel puin 50.000 euro la
data emiterii.
(2) nregistrarea auditorilor i entitilor de audit din tere ri se efectueaz cu respectarea prevederilor art.
14 alin. (9), ale art. 17 i 18 referitoare la informaiile cuprinse n Registrul public.
(3) Auditorii i entitile de audit nregistrai(te) n tere ri i aprobai(te) s efectueze audit statutar n
Romnia se supun sistemelor de supraveghere a calitii, sistemelor de asigurare a calitii i sistemelor de
investigaii i sanciuni existente n Romnia, organizate conform prevederilor prezentei ordonane de urgen.
(4) Rapoartele de audit privind situaiile financiare anuale sau situaiile financiare anuale consolidate
menionate la alin. (1), emise de auditori sau de entiti de audit nregistrai(te) n tere ri, care nu sunt
aprobai(te) s efectueze audit statutar n Romnia, nu sunt recunoscute din punct de vedere juridic n Romnia.
ART. 52
Cerine pentru nregistrarea entitilor de audit din tere ri
(1) Camera poate nregistra entiti de audit din tere ri numai n condiiile n care:
a) acestea ndeplinesc cerine echivalente cu cele prevzute la art. 4 i 5;
b) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al entitii de audit dintr-o ter ar
ndeplinesc cerine echivalente cu cele prevzute de art. 4 i 6;
c) auditorul dintr-o ter ar care efectueaz auditul n numele entitii de audit dintr-o ter ar ndeplinete
cerine echivalente cu cele prevzute de art. 4 i 6;
d) auditurile situaiilor financiare anuale sau ale situaiilor financiare anuale consolidate menionate la art. 51
alin. (1) sunt efectuate n conformitate cu ISA, astfel cum se prevede la art. 28, precum i cu cerinele prevzute
la art. 21, 23, 26, 27 i la art. 48 alin. (5) sau cu standardele i cerinele echivalente; i
e) public pe website-ul propriu un raport anual privind transparena, care include informaiile menionate la
art. 46 sau respect cerinele echivalente privind publicarea informaiilor.
(2) Pentru a asigura aplicarea uniform a alin. (1) lit. d), echivalena menionat la litera respectiv este
evaluat i decis de Comisia European n cooperare cu statele membre.
(3) Pn la adoptarea unei decizii de ctre Comisia European, Camera, sub supravegherea organismului de
supraveghere public prevzut la titlul II, poate evalua ea nsi echivalena prevzut la alin. (1) lit. d).
TITLUL II
Consiliul pentru Supravegherea Public a Activitii de Audit Statutar
CAP. XII
nfiinarea Consiliului pentru Supravegherea Public a Activitii de Audit Statutar
ART. 53
(1) Se nfiineaz Consiliul pentru Supravegherea Public a Activitii de Audit Statutar, denumit n
continuare Consiliu.

(2) Consiliul este autoritatea competent n domeniul supravegherii publice a auditului statutar.
(3) Consiliul funcioneaz pe lng Ministerul Economiei i Finanelor pn la data de 31 decembrie 2008 i,
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2009, pe lng Cancelaria Primului-Ministru.
(4) Consiliul este instituie public autonom, cu personalitate juridic, nfiinat cu scopul de a asigura
supravegherea n interes public, potrivit principiilor cuprinse n Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a
Parlamentului European i a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale i al conturilor consolidate,
de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE i 83/349/CEE si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a
Consiliului.
ART. 54
Consiliul are, n principal, urmtoarele obiective:
a) supravegherea public a activitii de audit statutar, potrivit cerinelor directivelor europene n domeniu;
b) stabilirea planului strategic cu privire la activitatea de supraveghere public a activitii de audit statutar;
c) monitorizarea i coordonarea procesului de aplicare n Romnia a ISA i a Codului etic;
d) promovarea i urmrirea creterii ncrederii publice n activitatea de audit statutar al situaiilor financiare
anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate;
e) realizarea cooperrii i comunicrii cu organismele internaionale din domeniul ISA, al auditului statutar i
al supravegherii publice i cu alte organisme de profil implicate n procesul de elaborare i implementare a
standardelor specifice domeniului auditului statutar, precum i crearea cadrului corespunztor pentru a rspunde
solicitrilor acestora;
f) reprezentarea Romniei, alturi de organizaiile profesionale, n cadrul organismelor internaionale din
domeniul ISA, al auditului statutar i al supravegherii publice, prin participarea personalului de specialitate la
reuniunile acestor organisme;
g) elaborarea propunerilor ctre Guvern, cu privire la modificarea i completarea Regulamentului de
organizare i funcionare al Consiliului;
h) transmiterea de informri i rspunsuri, la solicitrile Comisiei Europene, n ceea ce privete profesia de
audit statutar i supravegherea public la nivel naional a activitii de audit statutar.
ART. 55
(1) Consiliul este condus de un Consiliu superior.
(2) Activitatea Consiliului se desfoar n cadrul departamentelor de specialitate stabilite prin regulamentul
intern de organizare i funcionare, aprobat de ctre Consiliul superior.
(3) n cadrul Consiliului se constituie i funcioneaz Comisia de disciplin.
(4) Pentru a asigura interfaa dintre departamentele de specialitate i Consiliul superior i pentru a sprijini
Consiliul superior n luarea deciziilor n domeniul auditului statutar i al supravegherii publice n acest
domeniu, se constituie Comitetul executiv.
(5) Comitetul executiv reprezint structura operativ a Consiliului. Componena Comitetului executiv este
cea prevzut n Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului specificat la cap. XIII.
(6) n cadrul Consiliului funcioneaz un secretariat care deservete structurile interne ale Consiliului.
ART. 56
Punerea n practic a procedurilor disciplinare i de sancionare referitoare la abaterile de la legislaia i
practica auditului statutar se realizeaz prin Comisia de disciplin. Regulile de funcionare a Comisiei de
disciplin sunt aprobate de ctre Consiliul superior.
ART. 57
(1) Organizarea i funcionarea Consiliului sunt prevzute la cap. XIII.
(2) Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului poate fi modificat i completat prin hotrre al
Consiliului superior.
(3) n termen de 6 luni de la numirea membrilor si, Consiliul superior trebuie s adopte Regulamentul intern
de organizare i funcionare al Consiliului.
CAP. XIII
Organizarea i funcionarea Consiliului

ART. 58
(1) Consiliul reprezint principala structur operaional a sistemului naional de supraveghere public a
activitii de audit statutar i ndeplinete atribuiile n legtur cu aceast competen. n aceast calitate,
Consiliul este autoritatea responsabil de organizarea unui sistem eficient i efectiv de supraveghere public a
auditorilor statutari i a firmelor de audit.
(2) Consiliul este principala autoritate naional care asigur urmrirea i alinierea activitii de audit statutar
la deciziile luate la nivelul Comisiei Europene n domeniul ISA i al Codului etic.
ART. 59
(1) Principiile supravegherii publice sunt cele prevzute la titlul I.
(2) Consiliul reprezint autoritatea din cadrul sistemului de supraveghere public care are responsabilitatea
final pentru supravegherea urmtoarelor activiti:
a) aprobarea i nregistrarea auditorilor statutari i a firmelor de audit n Romnia, potrivit prevederilor
regulamentului emis n acest scop;
b) adoptarea standardelor de etic i a sistemului de control intern al calitii auditorilor statutari, a firmelor
de audit i a activitii de audit statutar;
c) formarea profesional continu;
d) asigurarea calitii i efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitii;
e) asigurarea sistemelor de investigaie i disciplin.
(3) Consiliul oblig Camera s implementeze politici, reglementri, reguli, proceduri i activiti n scopul
protejrii interesului public n conformitate cu cerinele Comisiei Europene.
(4) Pentru a asigura diferitele pri reprezentative ale interesului public, aa cum sunt prezentate n prezenta
ordonan de urgen, c auditorii statutari respect ISA, Codul etic i regulile de independen, adecvarea
onorariilor sau alte aspecte care pot afecta reputaia auditorului, Consiliul, prin Comisia de disciplin, are
dreptul s ntreprind investigaii referitoare la auditorii statutari i la firmele de audit, precum i la orice alte
aspecte hotrte de Consiliul superior i s adopte msurile necesare n acest scop.
ART. 60
Consiliul asigur cooperarea cu organismele corespondente din statele membre ale Uniunii Europene, fiind
autoritatea responsabil pentru realizarea acestei cooperri n ceea ce privete activitatea de supraveghere
public. n acest sens, acordurile de cooperare ncheiate de Consiliu trebuie s permit cooperarea eficient cu
organismele corespondente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
ART. 61
Consiliul, prin departamentele sale de specialitate stabilite prin Regulamentul intern de organizare i
funcionare, are urmtoarele atribuii:
a) supravegheaz, conform planului anual stabilit, controlul de calitate n domeniul auditului statutar;
b) monitorizeaz modul n care cadrul legal romnesc corespunde msurilor adoptate la nivelul Comisiei
Europene cu privire la independena auditorilor statutari;
c) ncheie acorduri de cooperare cu organismele corespondente din statele membre ale Uniunii Europene n
domeniul supravegherii publice a activitii de audit statutar;
d) furnizeaz Guvernului i instituiilor statului informaii referitoare la supravegherea public a activitii de
audit statutar, precum i informaii cu privire la adoptarea i implementarea n Romnia a ISA;
e) perfecioneaz permanent cadrul general, aprob direciile i metodele cu privire la inspeciile periodice
efectuate n cadrul acestor sisteme i asigur implementarea corespunztoare a acestora de ctre Camer,
potrivit cerinelor din prezenta ordonan de urgen referitoare la sistemele de asigurare a calitii activitii de
audit;
f) ia msuri pentru efectuarea adecvat a inspeciilor i urmrete rezultatele acestora;
g) monitorizeaz activitatea Camerei cu privire la autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit,
precum i cu privire la Registrul public;
h) avizeaz normele i reglementrile elaborate de Camer privind activitatea de audit statutar;
i) emite norme i reglementri proprii cu privire la supravegherea public a activitii de audit statutar, n
condiiile prevzute de Regulamentul intern de organizare i funcionare al Consiliului;
j) monitorizeaz pregtirea continu a auditorilor statutari;

k) conduce investigaii proprii referitoare la auditorii statutari si firmele de audit i adopt msurile necesare
n urma constatrilor;
l) analizeaz raportul anual elaborat i transmis de Camer, cu privire la activitatea de control al calitii i,
dac este cazul, oblig Camera s ia msurile care se impun.
ART. 62
Secretul profesional i cooperarea cu statele membre n domeniul reglementrii auditului
(1) Consiliul, n calitate de autoritate competent, coopereaz cu autoritile competente din alte state
membre responsabile pentru autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit, nregistrarea, asigurarea
calitii, inspecie i disciplin ori de cte ori este necesar i acord asisten acestora, n scopul ndeplinirii
responsabilitilor ce i revin n temeiul prezentei ordonane de urgen.
(2) Cooperarea cu autoritile competente din alte state membre se refer, n principal, la schimbul de
informaii, documente, asisten, precum i la derularea de investigaii referitoare la efectuarea auditului
statutar.
(3) Cu respectarea prevederilor alin. (4), autoritatea competent ia msuri pentru comunicarea cu
promptitudine a informaiilor, documentelor i furnizarea de asisten ctre autoritile care le solicit.
(4) Persoanele care sunt angajate sau au fost angajate de Consiliu sunt obligate s pstreze secretul
profesional i s respecte cerinele de confidenialitate. Informaiile care fac obiectul secretului profesional nu
pot fi dezvluite niciunei alte persoane sau autoriti, cu excepia cazului n care acest lucru este prevzut de
alte acte normative n vigoare, prin prevederi speciale n acest sens. Consiliul va elabora, n termen de 6 luni de
la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, reglementri interne care s asigure aplicarea
prevederilor prezentului alineat.
ART. 63
(1) Prevederile art. 62 alin. (4) nu mpiedic Consiliul i Camera s fac schimb de informaii confideniale.
Informaiile schimbate astfel fac obiectul secretului profesional, care se aplic persoanelor angajate sau care au
fost angajate anterior de Consiliu i Camer.
(2) Consiliul i Camera, prin departamentele de specialitate, furnizeaz la cerere i fr o ntrziere
nejustificat, orice informaii solicitate n sensul dispoziiilor alin. (1) i (2) ale art. 62. Dup caz, atunci cnd
Consiliul sau Camera primete astfel de cereri, ia msurile necesare pentru a strnge, fr nicio ntrziere
nejustificat, informaiile solicitate. Informaiile furnizate astfel fac obiectul secretului profesional, care se
aplic persoanelor angajate sau care au fost angajate anterior de Consiliu i Camer.
(3) n cazul n care autoritatea competent din Romnia creia i-a fost adresat cererea nu poate furniza
informaiile cerute fr ntrziere, aceasta notific motivele ntrzierii autoritii competente n domeniul
auditului statutar care a adresat cererea. Consiliul definete prin reglementri interne "ntrzierea nejustificat".
(4) Consiliul i Camera, prin departamentele lor de specialitate, pot refuza s dea curs unei solicitri de
informaii atunci cnd:
a) comunicarea informaiilor solicitate ar fi de natur s compromit suveranitatea, securitatea i ordinea
public a Romniei; sau
b) au fost deja iniiate proceduri judiciare cu privire la aceleai aciuni i mpotriva acelorai auditori statutari
sau firme de audit de ctre autoritile romne crora le-a fost adresat cererea; sau
c) a fost adoptat deja o hotrre definitiv cu privire la aceleai aciuni i mpotriva acelorai auditori
statutari sau firme de audit de ctre autoritile competente romne crora le-a fost adresat cererea; sau
d) cererea este motivat prin alte intenii dect cele aferente realizrii competenelor autoritii care solicit
informaiile, legate de supravegherea public i controlul activitii de audit statutar al situaiilor financiare i
de implementarea procedurilor referitoare la exercitarea auditului statutar; sau
e) persoanele care au fost angajate sau care sunt nc angajate de ctre autoritatea care solicit informaiile nu
sunt supuse acordurilor de confidenialitate profesional; sau
f) exist un risc semnificativ ca informaiile, documentele sau asistena solicitate s fie prezentate altor
persoane ori autoriti dect autoritatea care le solicit, cu excepia cazului n care astfel de prezentri nu sunt
autorizate n contextul procedurilor stabilite prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative
referitoare la exercitarea auditului statutar.
ART. 64

Informaiile i documentele primite de Consiliu i/sau Camer n contextul cooperrii cu autoritile din alte
state membre ale Uniunii Europene care exercit puteri similare cu ale lor nu pot fi folosite altfel dect pentru
scopurile exercitrii sarcinilor sau n contextul procedurilor referitoare la exercitarea auditului statutar.
ART. 65
(1) Atunci cnd Consiliul sau Camera constat c se comit sau au fost comise acte contrare Directivei
2006/43/CE privind auditul statutar al conturilor anuale i consolidate pe teritoriul altui stat membru,
acesta/aceasta informeaz/notific autoritatea competent din acel stat membru al Uniunii Europene cu privire
la aceast constatare, expunnd ct mai clar posibil motivele care au condus la aceast concluzie.
(2) n cazul n care autoritatea competent a unui alt stat membru informeaz Consiliul cu privire la
comiterea pe teritoriul Romniei, de ctre auditorii statutari sau firmele de audit aprobai (aprobate) s
desfoare activitate de audit statutar n Romnia, de acte contrare legislaiei referitoare la auditul statutar,
Consiliul trebuie s ia msurile corespunztoare. n acest caz, Consiliul informeaz autoritatea competent
notificatoare cu privire la rezultatul msurilor ntreprinse i, n msura n care este posibil, informeaz cu
privire la evoluiile interimare semnificative.
ART. 66
(1) Consiliul i Camera pot solicita efectuarea unei investigaii cu privire la elementele prevzute la art. 65 de
ctre autoritatea competent a unui alt stat membru pe teritoriul acestuia din urm.
(2) Consiliul i Camera pot solicita, de asemenea, ca unora dintre angajaii lor s li se permit s nsoeasc
personalul autoritii competente a celuilalt stat membru pe durata investigaiei.
(3) Autoritile competente n domeniul auditului statutar dintr-un alt stat membru pot solicita Consiliului
i/sau Camerei efectuarea unei investigaii pe teritoriul Romniei.
(4) Autoritile competente n domeniul auditului statutar dintr-un alt stat membru pot solicita Consiliului
i/sau Camerei ca unora dintre angajaii acestora s li se permit s nsoeasc personalul Consiliului i/sau
Camerei pe durata investigaiei.
(5) Investigaia se afl integral sub controlul general al autoritii competente a statului membru pe al crui
teritoriu este efectuat.
(6) Autoritile competente din Romnia pot refuza s dea curs unei cereri de efectuare a unei investigaii,
astfel cum se prevede la alin. (1) i (3), sau unei cereri ca personalul autoritilor din alte state membre s fie
nsoit de personalul autoritilor competente din Romnia (Consiliul i/sau Camera), astfel cum se prevede la
alin. (2) i (4), atunci cnd:
a) o astfel de investigaie poate aduce atingere suveranitii, securitii sau ordinii publice a statului membru
cruia i-a fost adresat cererea; sau
b) au fost deja iniiate procedurile judiciare cu privire la aceleai aciuni i mpotriva acelorai persoane de
ctre autoritile statului membru cruia i-a fost adresat cererea; sau
c) a fost deja adoptat o hotrre final mpotriva unor persoane pentru aceleai aciuni de ctre autoritile
competente ale statului membru cruia i-a fost adresat cererea.
ART. 67
Cooperarea cu autoritile competente din tere ri
(1) Consiliul poate permite transferul dosarelor de audit sau al altor documente deinute de auditorii statutari
ori de firmele de audit aprobate de acesta ctre autoritile competente dintr-o ter ar, dac sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
a) aceste documente de audit sau alte documente s aib legtur cu auditurile societilor comerciale care au
emis valori mobiliare n acea ter ar sau care fac parte dintr-un grup care ntocmete situaii financiare anuale
consolidate n acea ter ar;
b) transferul s aib loc ctre autoritile competente din tera ar i la cererea acestora, prin intermediul
autoritilor competente din Romnia;
c) autoritile competente din tera ar n cauz s ndeplineasc cerinele care au fost considerate adecvate
n conformitate cu alin. (3);
d) s existe acorduri de cooperare pe baz de reciprocitate ncheiate ntre autoritile competente respective;
e) transferul de date personale ctre tera ar s aib loc n conformitate cu legislaia prin care se transpun
prevederile europene cu privire la protecia persoanelor i libera circulaie a datelor personale.

(2) Acordurile de cooperare pe baz de reciprocitate ncheiate ntre autoritile competente prevzute la alin.
(1) lit. d) trebuie s asigure c:
a) autoritile competente din tera ar justific motivele cererii pentru obinerea dosarelor de audit sau a
altor documente;
b) persoanele angajate sau angajate anterior de ctre autoritile competente ale terei ri care primete
informaiile fac obiectul obligaiei de pstrare a secretului profesional;
c) autoritile competente ale unei tere ri pot folosi dosarele de audit i alte documente doar pentru
exercitarea funciilor lor de supraveghere public, de asigurare a calitii i de investigaii, funcii care
ndeplinesc cerine echivalente cu cele prevzute la titlul I;
d) cererea unei autoriti competente dintr-o ter ar privind dosarele de audit sau alte documente deinute
de un auditor statutar sau de o firm de audit poate fi refuzat atunci cnd:
(i) furnizarea dosarelor de audit sau a documentelor poate aduce atingere suveranitii, securitii sau ordinii
publice a Romniei ori a Comunitii Europene; sau
(ii) au fost deja iniiate proceduri judiciare cu privire la aceleai aciuni i mpotriva acelorai persoane de
ctre autoritile din Romnia; sau
(iii) a fost deja adoptat o hotrre final mpotriva unor persoane pentru aceleai aciuni de ctre autoritile
competente ale statului membru cruia i-a fost adresat cererea.
(3) Gradul de adecvare prevzut la alin. (1) lit. c) este decis de Comisia European, n conformitate cu
procedura prevzut la art. 48 alin. (2) din Directiva 2006/43/CE, pentru a facilita cooperarea dintre autoritile
competente. Evaluarea gradului de adecvare se realizeaz de ctre Comisia European n cooperare cu Camera
i se bazeaz pe cerinele referitoare la secretul profesional i cooperarea dintre statele membre n domeniul
reglementrii.
(4) n cazuri excepionale i prin excepie de la dispoziiile alin. (1), Consiliul sau Camera, dup caz, poate
permite auditorilor statutari sau firmelor de audit aprobate i/sau autorizate de autoritile competente
desemnate prin prezenta ordonan de urgen s transfere copii ale dosarelor de audit i ale altor documente de
audit direct ctre autoritile competente ale unei tere ri, cu condiia ca:
a) autoritile competente din acea ter ar s fi iniiat investigaii;
b) transferul s nu contravin obligaiilor pe care trebuie s le respecte auditorii statutari i firmele de audit n
legtur cu transferul dosarelor de audit sau al altor documente ctre autoritatea competent din ara lor de
origine;
c) s existe acorduri de cooperare cu autoritile competente ale acelei tere ri din afara Uniunii Europene,
care s permit autoritilor competente din statul membru acces direct reciproc la dosarele de audit i la alte
documente ale entitilor de audit din respectiva ter ar;
d) autoritatea competent din tera ar n cauz care face solicitarea s informeze n prealabil autoritatea
competent din ara de origine a auditorului statutar sau a firmei de audit cu privire la fiecare cerere direct de
informaii, indicnd motivele acesteia;
e) s fie respectate condiiile menionate la alin. (2).
(5) Consiliul, ca organism naional de supraveghere public, aduce la cunotin Comisiei Europene
acordurile de cooperare prevzute la alin. (1) lit. d) i la alin. (4) lit. c).
(6) Proiectele de acorduri de cooperare i acces la informaii sunt transmise membrilor Consiliului spre
aprobare. Aprobarea proiectelor de acorduri se efectueaz prin decizie a Consiliului superior.
(7) Consiliul mpreun cu Camera stabilesc procedura de aprobare a acordurilor de cooperare i de acces la
informaii.
(8) Acordurile sunt semnate de preedintele Consiliului.
(9) Prin regulamentul intern emis de Consiliu se stabilesc atribuiile ce revin Consiliului i Camerei n ceea
ce privete ndeplinirea atribuiilor rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonane de urgen
referitoare la cooperarea cu autoritile din alte state membre i tere ri.
ART. 68
(1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentanii desemnai de instituiile cu atribuii de
reglementare n domeniul contabilitii, respectiv Ministerul Economiei i Finanelor, Banca Naional a
Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de

Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Ministerul Justiiei, de organismele profesionale n domeniu,


precum i reprezentani ai mediului universitar de profil i ai mediului de afaceri din Romnia.
(2) Consiliul superior este condus de un preedinte ales dintre reprezentanii autoritilor de reglementare
(Ministerul Economiei i Finanelor, Banca Naional a Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare,
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor i Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private).
(3) Preedinia Consiliului superior revine prin rotaie anual fiecruia dintre reprezentanii autoritilor de
reglementare reprezentate n Consiliu.
(4) Consiliul superior este format din 11 membri i are urmtoarea componen:
(i) ministrul economiei i finanelor sau un reprezentant al Ministerului Economiei i Finanelor desemnat de
ministru;
(ii) ministrul justiiei sau un reprezentant al Ministerului Justiiei desemnat de ministru;
(iii) guvernatorul Bncii Naionale a Romniei sau un reprezentant al acestei instituii desemnat de
guvernator;
(iv) preedintele Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare sau un reprezentant al acestei instituii desemnat
de preedinte;
(v) preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor sau un reprezentant al acestei instituii desemnat de
preedinte;
(vi) preedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sau un reprezentant al acestei
instituii desemnat de preedinte;
(vii) preedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romnia sau un reprezentant al acestei instituii
desemnat de Consiliul Camerei;
(viii) un membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, auditor al situaiilor financiare ntocmite de
entitile de interes public, desemnat de Consiliul Camerei;
(ix) preedintele Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia sau un reprezentant al
acestei instituii desemnat de Consiliul superior;
(x) un reprezentant al mediului academic, desemnat de Asociaia Facultilor de Economie din Romnia
(AFER);
(xi) un reprezentant desemnat de confederaiile patronale reprezentative la nivel naional i care sunt
recunoscute pe plan internaional.
(5) Cu excepia preedintelui Camerei Auditorilor Financiari din Romnia sau a reprezentantului acestuia,
precum i a auditorului financiar membru al Camerei, toi membrii Consiliului superior trebuie s fie
nepracticieni.
(6) n funcie de aspectele supuse dezbaterii i aprobrii, reprezentanii n Consiliul superior pot fi nsoii la
edinele acestuia de 1-2 invitai, acetia neavnd drept de vot. Persoanele invitate pot fi reprezentani ai
asociaiilor profesionale i se supun regulilor referitoare la confidenialitate i evitarea conflictului de interese,
stabilite prin prezenta ordonan de urgen, n legtur cu membrii Consiliului superior i cu personalul de
specialitate.
(7) Consiliul superior se ntrunete cel puin o dat pe trimestru i ori de cte ori este nevoie i este prezidat
de preedinte sau, n lipsa acestuia, de ctre persoana desemnat de acesta.
(8) Convocarea Consiliului superior se face la solicitarea preedintelui sau a unui numr de membri ce
reprezint cel puin o treime din numrul total al membrilor si.
(9) Durata mandatului membrilor Consiliului superior este de 3 ani, cu drept de rennoire a mandatului de
dou ori, la propunerea instituiei care i-a numit.
(10) n cazul n care domiciliul membrilor este n alt localitate dect cea n care au loc edinele Consiliului
superior, acestora li se vor rambursa cheltuielile de transport i cazare.
ART. 69
Consiliul superior are urmtoarele atribuii:
a) stabilete aria activitilor curente ale departamentelor de specialitate i ia msurile necesare pentru
asigurarea unei nalte caliti a activitii acestora;
b) aprob planurile anuale de aciune i orientrile strategice ale Consiliului, puse n practic prin
departamentele de specialitate;

c) aprob raportul prezentat Consiliului de ctre directorul executiv coordonator cu privire la activitatea
departamentelor de specialitate, progresele nregistrate n activitatea desfurat de acestea i revizuiete
planurile de aciune i orientrile strategice ale Consiliului, dac este necesar;
d) aprob criteriile i regulile pentru angajarea i salarizarea personalului n departamentele de specialitate,
potrivit legii, astfel nct s nu existe incompatibiliti i conflicte de interese, i urmrete aplicarea
corespunztoare a acestora;
e) aprob Regulamentul intern de organizare i funcionare al Consiliului;
f) numete preedintele Comisiei de disciplin ales dintre membrii acesteia, la propunerea acestora;
g) aprob Regulamentul intern al Comisiei de disciplin;
h) urmrete asigurarea transparenei fa de publicul interesat a rezultatelor activitii de monitorizare i
supraveghere public, n scopul mbuntirii activitii de audit, prin publicarea raportului anual de activitate a
Consiliului, precum i a altor informaii de interes public;
i) informeaz Guvernul cu privire la activitatea desfurat, prin raportul anual referitor la activitatea
Consiliului, sau la solicitarea acestor instituii;
j) aprob bugetul de venituri i cheltuieli al Consiliului;
k) analizeaz i aprob execuia bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerciiul financiar ncheiat;
l) urmrete ndeplinirea oricror atribuii n domeniu, care decurg din prezenta ordonan de urgen.
ART. 70
(1) Consiliul i desfoar activitatea potrivit prezentei ordonane de urgen, precum i Regulamentului
intern de organizare i funcionare.
(2) Regulamentul intern de organizare i functionare al Consiliului este aprobat de Consiliul superior, cu
majoritate calificat de 75% din voturi.
(3) edinele Consiliului superior sunt statutare cu condiia participrii a dou treimi din numrul membrilor
acestuia.
(4) Deciziile Consiliului superior se adopt prin vot deschis, prin regula majoritii simple a celor prezeni. n
caz de egalitate de voturi, preedintele are votul hotrtor.
(5) Deciziile de interes public ale Consiliului superior se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 71
(1) Pentru a sprijini activitatea departamentelor de specialitate i pentru analiza anumitor aspecte de natur
specific, n cadrul Consiliului se pot nfiina comisii tehnice.
(2) Comisiile tehnice se constituie prin decizie a Consiliului superior, potrivit Regulamentului intern de
organizare i funcionare al Consiliului.
(3) n funcie de aspectele supuse analizei n cadrul departamentelor de specialitate, comisiile tehnice pot fi
formate din specialiti n domeniu, inclusiv din cadrul Ministerului Economiei i Finanelor, Bncii Naionale a
Romniei, Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor, Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, mediului academic de profil, mediului de afaceri, precum i din
auditori statutari, membri desemnai de Camer i membri ai Corpului Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia desemnai de aceast instituie, care au experien n aspectele analizate n cadrul
comisiilor tehnice.
(4) Persoanele care fac parte din departamentele de specialitate i din comisiile tehnice pot fi persoane
angajate potrivit legii, persoane detaate/delegate din partea instituiilor implicate sau persoane care activeaz
pe baz de mandat.
(5) Persoanele care fac parte din comisiile tehnice pot fi persoane care ndeplinesc una dintre urmtoarele
condiii:
a) au activat sau activeaz ntr-o instituie cu atribuii de reglementare n domeniul contabilitii sau
auditului;
b) dein diplome n domeniul contabilitii sau al auditului, emise de instituii recunoscute la nivel naional
sau internaional;
c) au experien relevant n practica auditrii situaiilor financiare sau a elaborrii situaiilor financiare;
d) sunt cadre didactice cu experien n domeniul auditului statutar i al contabilitii;
e) au o bun reputaie, n nelesul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a).

ART. 72
(1) Comitetul executiv este structura operativ a Consiliului.
(2) Comitetul executiv este format din conductorii departamentelor de specialitate ale Consiliului, potrivit
Regulamentului intern de organizare i funcionare al Consiliului.
(3) Comitetul executiv este subordonat direct Consiliului superior.
(4) Consiliul superior desemneaz dintre membrii Comitetului executiv un director executiv coordonator.
(5) Atribuiile Comitetului executiv i ale directorului executiv coordonator al acestuia se stabilesc de ctre
Consiliul superior prin Regulamentul intern de organizare i funcionare al Consiliului i sunt subordonate
realizrii obiectivelor de baz ale Consiliului.
ART. 73
(1) Comisia de disciplin este structura de investigaie i disciplin pentru auditorii statutari i firmele de
audit din Romnia.
(2) Comisia de disciplin emite decizii i impune sanciuni n conformitate cu regulamentul intern al acesteia.
(3) Comisia de disciplin este responsabil cu administrarea i derularea procedurilor de reclamaie i
disciplin n domeniul activitii de audit statutar.
(4) Comisia de disciplin este compus din 3 membri, astfel:
(i) 2 reprezentani ai Ministerului Economiei i Finanelor, desemnai de ministrul economiei i finanelor;
(ii) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei.
(5) Membrii Comisiei de disciplin au obligaia de a respecta secretul profesional i de a evita conflictul de
interese.
(6) Perioada pentru care sunt numii membrii Comisiei de disciplin este de 3 ani, cu drept de rennoire a
mandatului de dou ori.
(7) Comisia de disciplin este condus de un preedinte ales de membrii acesteia.
(8) Procedurile Comisiei de disciplin i modalitile de administrare a acestora sunt cuprinse n
regulamentul intern al acesteia. Regulamentul intern al Comisiei de disciplin este aprobat printr-o majoritate
de 66% din numrul total al membrilor Comisiei de disciplin.
(9) Hotrrile Comisiei de disciplin se iau prin majoritate simpl, cu condiia ca 2 membri s fie prezeni. n
cazul egalitii voturilor, preedintele are votul hotrtor.
(10) Membrii Comisiei de disciplin nu pot fi reprezentai prin nlocuitori.
(11) Comisia de disciplin poate impune urmtoarele sanciuni:
a) mustrare;
b) restricionare (retragerea sau suspendarea parial ori total) a dreptului de practic;
c) penalizare conform deciziei Comisiei de disciplin;
d) retragerea aprobrii.
(12) Cuantumul penalizrilor prevzute la alin. (11) lit. c) se stabilete prin regulament emis de Comisia de
disciplin.
(13) Detalierea aspectelor referitoare la depunerea plngerilor mpotriva auditorilor statutari, respectiv a
firmelor de audit, naintate de ctre tere persoane, inclusiv de autoriti publice, luarea i emiterea de decizii de
ctre Comisia de disciplin, modul de contestare a deciziilor, soluionarea contestaiilor primite de la auditorii
statutari, respectiv firmele de audit, se efectueaz prin Regulamentul intern al Comisiei de disciplin.
(14) La ndeplinirea atribuiilor sale, Comisia de disciplin colaboreaz ori de cte ori este necesar cu
Camera.
ART. 74
Sediul Consiliului
(1) Sediul Consiliului este n municipiul Bucureti, Bd. Libertii nr. 12, sectorul 5.
(2) Pentru o perioad de 5 ani, Guvernul asigur un spaiu adecvat pentru funcionarea Consiliului, cu
posibilitatea de prelungire a acestui termen.
Personalul, structura organizatoric i contabilitatea Consiliului
ART. 75
(1) Consiliul i desfoar activitatea pe baza bugetului propriu de venituri i cheltuieli.

(2) Numrul de posturi aferent Consiliului se stabilete prin Regulamentul intern de organizare i funcionare
al Consiliului, n limita maxim de 25 de posturi.
(3) Structura organizatoric, atribuiile i rspunderile personalului din aparatul propriu se stabilesc prin
Regulamentul intern de organizare i funcionare al Consiliului.
(4) Contabilitatea Consiliului se organizeaz distinct, n conformitate cu reglementrile specifice.
ART. 76
Membrii Consiliului superior i ai Comisiei de disciplin, personalul din departamentele de specialitate,
precum i persoanele care fac parte din comisiile tehnice i desfoar activitatea astfel nct s se evite
conflictul de interese. Prin Regulamentul intern de organizare i funcionare al Consiliului se va defini
conflictul de interese.
ART. 77
Finanare
(1) Finanarea Consiliului trebuie s fie sigur i n afara oricror influene exercitate de auditorii statutari,
firmele de audit sau alte pri interesate.
(2) Finanarea Consiliului se asigur din contribuii n proporie de 60% i din subvenii acordate de la
bugetul de stat n proporie de 40%.
(3) Subveniile de la bugetul de stat se asigur prin bugetul Ministerului Economiei i Finanelor, pentru anul
2008, i prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru, ncepnd din anul 2009.
ART. 78
(1) Finanarea Consiliului se asigur astfel:
(i) 40% din totalul chetuielilor, de la bugetul de stat;
(ii) 60% din totalul cheltuielilor, din contribuiile instituiilor reprezentate n Consiliu, potrivit prevederilor
alin. (2).
(2) Banca Naional a Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Camera Auditorilor Financiari din
Romnia i Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia particip la finanarea
Consiliului astfel:
(i) Banca Naional a Romniei, n procent de 17% din totalul cheltuielilor prevzute n buget, potrivit
prevederilor alin. (1);
(ii) Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, n procent de 17% din totalul cheltuielilor prevzute n buget,
potrivit prevederilor alin. (1);
(iii) Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, n procent de 17% din totalul cheltuielilor prevzute n buget,
potrivit prevederilor alin. (1);
(iv) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, n procent de 17% din totalul cheltuielilor
prevzute n buget, potrivit prevederilor alin. (1);
(v) Camera, n procent de 16% din totalul cheltuielilor prevzute n buget, potrivit prevederilor alin. (1);
(vi) Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, n procent de 16% din totalul
cheltuielilor prevzute n buget, potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Ordonatorul de credite este directorul executiv coordonator al Consiliului.
ART. 79
(1) Salarizarea i celelalte drepturi ale personalului Consiliului se stabilesc inndu-se seama de importana,
rspunderea i complexitatea activitii desfurate, urmrindu-se garantarea independenei i autonomiei
acestuia, potrivit legii.
(2) Nivelul indemnizaiei lunare de participare la edine pentru membrii Consiliului superior, Comisiei de
disciplin i comisiilor tehnice se stabilete de Consiliul superior i nu poate depi 20% din salariul de baz al
directorului executiv coordonator.
ART. 80
Excedentele rezultate din execuia bugetului Consiliului se regularizeaz la sfritul anului cu bugetul de stat,
n limita sumelor primite de la buget.
ART. 81

(1) Prezentul titlu intr n vigoare la 30 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a
prezentei ordonane de urgen.
(2) Instituiile reprezentate n Consiliu i vor desemna reprezentanii n Consiliul superior n termen de 30 de
zile de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen.
TITLUL III
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 82
(1) n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen, se vor modifica i completa
corespunztor Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat,
cu modificrile ulterioare, precum i celelalte acte normative referitoare la activitatea de audit.
(2) n termenul prevzut la alin. (1), autoritile desemnate la art. 78 alin. (2) ca participante la finanarea
Consiliului vor proceda la modificarea i completarea n mod corespunztor a actelor normative specifice de
organizare i funcionare, dup caz.
(3) Dup intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen, toate referirile la "audit financiar" existente n
legislaia emis anterior se vor citi ca referiri la "audit statutar". n mod corespunztor, persoanele care au
dobndit calitatea de auditor financiar i care sunt autorizate pentru exercitatea acestei profesii n condiiile
prevzute de Ordonan de urgen a Guvernului nr. 75/1999, republicat, cu modificrile ulterioare, sunt
considerate ca fiind auditori statutari, respectiv firme de audit aprobai/autorizai (aprobate/autorizate) n
condiiile prezentei ordonane de urgen.
ART. 83
(1) Consiliul va funciona cu un numr maxim de 20 de posturi pn la data de 31 decembrie 2008, dup care
numrul de posturi se stabilete prin Regulamentul de organizare i funcionare i se aprob de Consiliul
superior.
(2) Instituiile reprezentate n Consiliu, respectiv Ministerul Economiei i Finanelor, Banca Naional a
Romniei, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Camera Auditorilor Financiari din Romnia, Corpul Experilor
Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia vor detaa, n condiiile legii, pe perioada 1 iulie - 31
decembrie 2008, cte dou persoane care vor desfura operaiuni legate de nfiinarea, organizarea i
funcionarea Consiliului.
(3) Pn la 31 decembrie 2008, persoanele ncadrate n cadrul organismului de supraveghere public pot fi
funcionari publici sau personal contractual.
(4) Salarizarea persoanelor prevzute la alin. (3) se efectueaz conform actelor normative care reglementeaz
salarizarea acestor categorii de personal din ministere.
ART. 84
Prevederile prezentei ordonane de urgen urmeaz s se completeze cu deciziile Comisiei Europene emise
n aplicarea Directivei 2006/43/CE, pe msura adoptrii acestora.
*
Prezenta ordonan de urgen transpune prevederile Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului
European i a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale i al conturilor consolidate, de modificare
a directivelor Consiliului 78/660/CEE i 83/349/CEE i de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.

S-ar putea să vă placă și