Sunteți pe pagina 1din 6

Material revizuit la 11.02.

2013

MIC
GHID FISCAL ASOCIATII DE
PROPRIETARI
www.asociatiiproprietari.net

Venituri obtinute de presedinte, cenzori, alte persoane alese.....................................2


Contract de Mandat.................................................................................................2
Conventii civile..........................................................................................................3
2.1 Conventii civile dependente..........................................................................3
2.2 Conventii civile care nu sunt clasificate ca dependente (Independente).......5
Contractul de munca..................................................................................................5

www.asociatiiproprietari.net

Material revizuit la 11.02.2013

Venituri obtinute de presedinte, cenzori, alte persoane alese


Veniturile realizate de persoanele alese din cadrul asociatiilor de proprietari sub
forma indemnizatiilor, remuneraiilor, primelor i altor sume, pot fi acordate n baza
contractelor de mandat, n baza Hotararii Generale a proprietarilor, se impoziteaza
pe baza contractelor de mandat.

Contract de Mandat
Este un tip de contract care este tratat distinc de catre codul fiscal.
Prin articolul 55 lit f. din codul fiscal sunt asimilate salariilor sumele primite de
reprezentatii n adunarea generala(presedinte) precum si membrii comisiei de
cenzori.
In titlul IX2 art. 2944 lit.g. se precizeaza ca sumele primite de reprezentatii in
adunarea generala, precum i membrii comisiei de cenzori sunt asimilate n baza de
calcul pentru contributiile sociale obligatorii.
In titlul IX2 art. 2944 lit.n. se precizeaza ca sumele primite de presedintele asociatiei
de proprietari sau de alte persoane in baza contractului de mandat sunt luate in
considerare in baza de calcul a contributiilor sociale individuale.

Remuneratiile, indemnizatiile primite de presedintele asociaiei de proprietari,


cenzori sau de alte persoane, n baza contractului de mandat sunt venituri asimilate
salariilor pentru care impozitul se determina potrivit art. 57 alin. (1) lit. b), prin
aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul
brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Taxe care se calculeaz i se vireaz la butegul de stat i bugetul asigurrilor sociale


de stat:

www.asociatiiproprietari.net

Material revizuit la 11.02.2013

Pentru angajat
a) Sanatate salariat -5.5%
b) CAS pensie - 10,5%
c) Impozit salarii - 16%
Pentru angajator
d) Sanatate angajator - 5,2%
e) CAS angajator - 20,8%
f) Fond risc si accidente - 0,15 - 0,85%
Impozitele pe veniturile din salarii si contributiile sociale se declara lunar si se
platesc lunar pana in 25 a lunii urmatoare celei in care se obtin veniturile. Declarea
acestora se realizeaza prin formularul 112 sectiunea A se alege codul 4 Cenzori
membri in consiliul de administratie
Anual, pn in ultima zi a lunii februarie a anului urmator se vor depune la unitatea
fiscala, fisele fiscale, iar un exemplar al acestora se va nmana persoanelor
respective.
Anual, pn in ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui in care se obtin
veniturile, se vor depune la unitatea fiscala, declaratia 205.

Conventii civile
Remuneratiile i indemnizatiile primite n baza contractelor/conventiilor de prestari
servicii, incheiate conform Codului Civil.

2.1 Conventii civile dependente


Activitatea desfasurata in cadrul asociatiei poate fi reconsiderata (de catre ANAF)
ca activitate dependenta dac ndeplineste cel putin unul din urmatoarele criterii
prevazute la art. 7 alin. (1), pct. 2.1 lit. a) - d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal:
- beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorii de
venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta
www.asociatiiproprietari.net

Material revizuit la 11.02.2013

conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si


modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de
lucru;
in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza
materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare
corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie unelte de
munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea
intelectuala nu si cu capitalul propriu;
- platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de
deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegaredetasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si
indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in contul beneficiarului
de venit.

In cazul reconsiderarii ca activitate dependenta, impozitele calculate si virate de


catre asociatie vor fi urmatoarele.
Pentru angajat
a) Sanatate salariat -5.5%
b) Somaj angajat - 0,5% - cu exceptia pensionarilor
c) CAS pensie - 10,5%
d) Impozit salarii - 16%
Pentru angajator
e) Sanatate angajator - 5,2%
f) Somaj angajator - 0,5% - cu exceptia pensionarilor
g) CAS angajator - 20,8%
h) Fond risc si accidente - 0,15 - 0,85%
i) Fond foncedii si indemnizatii 0,85%
Impozitele pe veniturile obtinute i contributiile sociale se declara lunar i se
pltesc lunar pana pe 25 a lunii urmatoare celei n care se obtin veniturile. Declarea
acestora se realizeaz prin formularul 112.
www.asociatiiproprietari.net

Material revizuit la 11.02.2013

2.2 Conventii civile care nu sunt clasificate ca dependente (Independente)


n cazul n care activitatea nu este reconsiderat ca activitate dependent, conform
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 82/2010, veniturile de natur
profesional altele decat cele salariale (obtinute in baza contractelor/conventiilor
civile incheiate potrivit Codului Civil), se impoziteaza cu cota de impozit pe venit
de 16%.
Beneficiarii de venituri ai conventiilor civile sunt impozitai cu urmatoarele
impozite:
Pentru angajat
a) Sanatate salariat -5.5%
b) CAS pensie - 10,5% - exceptie pensionari
c) Impozit salarii - 16% - Atentie se calculeaza la brut nu la net
Obligatiile se calculeaza si se platesc la bugetul asigurarilor sociale lunar pana la
data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza. Declarea acestora se
realizeaz prin formularul 112, Anexa C.
Anual, pn in ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui in care se obtin
veniturile, se vor depune la unitatea fiscala, declaratia 205.

Contractul de munca
Veniturile realizate de persoanele altele dect cele alese (ex.administrator) din
cadrul asociatiilor de proprietari sub forma indemnizatiilor, remuneratiilor, primelor
si altor sume, pot fi acordate in baza contractelor de munc.
Contractul de munca este in contract scris intre parti angajat si angajator. Pentru
acest tip de contract exist obligativitatea nregistrrii la Inspectoratul Teritorial de
munca prin programul Revisal

www.asociatiiproprietari.net

Material revizuit la 11.02.2013

Pentru acest tip de contract se calculeaza urmatoarele obligatii.


Pentru angajat
a) Sanatate salariat -5.5%
b) Somaj angajat - 0,5% - cu exceptia pensionarilor
c) CAS pensie - 10,5%
d) Impozit salarii - 16%
Pentru angajator
e) Sanatate angajator - 5,2%
f) Somaj angajator - 0,5% - cu exceptia pensionarilor
g) CAS angajator - 20,8%
h) Fond risc si accidente - 0,15 - 0,85%
i) Fond foncedii si indemnizatii 0,85%
j) Fondul de garantare a salariilor 0,25%
Impozitele pe veniturile din salarii si contributiile sociale se declara lunar si se
platesc lunar pana pe 25 a lunii urmatoare celei in care se obtin veniturile. Declarea
acestora se realizeaza prin formularul 112 sectiunea A se alege codul 1 Slariat
Anual, pn in ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui in care se obtin
veniturile, se vor depune la unitatea fiscala, declaratia 205.
.

www.asociatiiproprietari.net