Sunteți pe pagina 1din 1

Investete n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.3 Dezvoltarea resurselor umane n educaie si formare profesional
Beneficiar: Agenia de Administrare a Reelei Naionale de Informatic pentru Educaie i Cercetare
Titlu: Dezvoltarea competenelor cadrelor didactice de integrare a instrumentelor TIC n managementul clasei de elevi i
procesul de predare-nvare
Contract POSDRU/157/1.3/S/132893

____________________________________________________________________________
(denumirea unitii de nvmnt)

Localitate: ,
Fax: ________________
Nr. de nregistrare ____________din data __________

ADEVERIN
Se certific prin prezenta c dl./dna domiciliat n localitatea
bl. _-_sc. _-_
et. _-_ ap. _-_ jude/sector, cod numeric personal, posesoare a actului de identitate serie
nr. , eliberat de, , la data de, este angajatul, urmnd a- i desf ura activitatea n func ia
menionat inclusiv pe tot cursul anului, n temeiul unui contract individual de munc.
Se elibereaz prezenta pentru a-i servi la nscrierea i participarea la cursurile de
formare profesional organizate de ctre Agenia ARNIEC n cadrul proiectului
POSDRU/157/1.3/S/132893 cu titlul : Dezvoltarea competenelor cadrelor didactice de
integrare a instrumentelor TIC n managementul clasei de elevi i procesul de predarenvare, ncadrndu-se n urmtoarea categorie de grup int:
Cadru didactic cu definitivat;
Cadru didactic debutant, sub 35 de ani;
Cadru didactic debutant, peste 35 de ani.
Reprezentant legal,
(nume i prenume)

Director
(funcie)

___________________________
(semntura i tampila)