Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI

PROIECT DE OBINERE A CERTIFICATULUI


DE CALIFICARE PROFESIONAL
NIVEL 4

SPECIALIZARE : Tehnician prelucrari mecanice


TEMA : Prelucrarea suprafetelor prin superfinisare

PROFESOR NDRUMATOR:
Costache Elena

ELEV: Surugiu Marian


CLASA: A XII-A D

PROMOTIA 2015

Prelucrarea
suprafetelor prin
superfinisare

Norme de protectia muncii

1.

Prezentele instructiuni sunt elaborate,in baza prevederilor Art.5, aliniat 4,din NGPM editia 2002

2.

Sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca in cadrul societatii noastre este


parte componenta a sistemului general de management.

3.

Organizarea activitatii de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor in societate revine


conducatorului unitatii.

4.

Examenul medical la angajarea in munca, controlul medical periodic si examenul medical la


reluarea activitatii se vor executa in conformitate cu prevederile Regulamentului intern.

5.

Conducatorul unitatii va interzice orice fel de activitate persoanelor care nu au


efectuat examenul medical sau care nu au fost instruiti pe linie de protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor in conformitate cu prevederile legale.

6. Prezentele instructiuni se aplica pentru activitatea uzuala, normala, de birou la sediul


societatii, atit pe timpul deplasarii de la sediul firmei pe santier cit si pe durata cit se gasesc pe
santier.
7.

Pentru toate activitatile la care conditiile de munca difera de cele de la locul normal de munca,
asa cum sunt prevazute la articolul precedent, instruirea pe linie de protectia muncii se va
realiza potrivit prevederilor legale, in baza normelor specifice de securitate a muncii
emise de M.M.S.S.F. avind aplicabilitate nationala. Ca atare, personalul propriu va
executa curent , numai acele lucrari ce fac obiectul postului (functiei) pentru care a fost angajat
si instruit sau lucrari similare din punct de vedere al solicitarii fizice si riscului de
accidentare , necesare serviciului. Orice lucrare ce presupune un risc de accidentare sau
executarea unor operatiuni cu care angajatul nu este obisnuit se va efectua numai dupa
instruirea pe linie de protectia muncii, pe baza de proces verbal, privind masurile specifice.

8.

Lucrarile ce presupun un risc de accidentare crescut precum : lucrul la inaltime ( de exemplu


spalarea exterioara a geamurilor, interventia la nivelul acoperisului pentru dezapezire, etc. ),
reparatii la aparatura electrica si electronica, remedierea instalatiilor de gaze si altele
asemenea, se vor executa cu personal din afara unitatii, specializat, pe baza de contract
( comanda ).

9.

Pentru acele activitati, lucrari, operatii, efectuate de personal propriu ( angajati ) care nu se
regasesc in prezentele instructiuni si nici in normele specifice de securitate a muncii cu
aplicabilitate nationala, conducatorul unitatii va elabora, in baza legislatiei in vigoare, instructiuni
proprii de protectia muncii.

10. Conducatorul unitatii are obligatia de a asigura pentru intregul personal conditiile de mediu,
existenta, intretinerea si repararea instalatiilor sanitare, de iluminat si microclimat,
aprovizionarea
cu
materiale
igienico-sanitare,
asa
cum
sunt
acestea prevazute in Normele generale de protectia muncii editia 2002, art. 444-669.
11. In cazurile cind la sediul firmei sau in imediata vecinatate se executa lucrari de constructii sau de
reparatii, se vor lua masuri speciale de instruire a personalului pentru evitarea accidentarii
precum si pentru prevenirea incendiilor in situatiile in care aceste lucrari conduc la riscuri
deosebite ( sudura electrica sau autogena, lucrari cu lampa de benzina, lucrari de vopsitorie,
spalari cu diluant, solventi, etc.).

12. Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca, in sensul


prevazut de Legea nr. 90/ 1996 republicata (Legea protectiei muncii) se efectueaza in stricta
conformitate cu prevederile legii si instructiunile Inspectoratului teritorial de munca.
13. Pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii a personalului angajat este parte
componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostiintelor si formarea
deprinderilor de securitate in munca precum si a celor legate de prevenirea si stingerea
incendiilor.
14. Prezentele instructiuni vor fi aduse in totalitate la cunostiinta, pe baza de semnatura , tuturor
angajatilor, indiferent de locul de munca, in cadrul instructajului la locul de 15515u208p munca,
in cazul noilor angajati sau cu ocazia refacerii instructajului la locul de 15515u208p munca,
pentru angajatii mai vechi. Cu ocazia schimbarii locului de munca se va face instructajul, cu
privire la aspectele specifice ale noului loc de munca iar in fisa de instruire se vor
consemna numai materialele prelucrate cu aceasta ocazie.
15. Accesul persoanelor straine (care nu indeplinesc calitatea de angajat) la echipamente si masini
proprietatea firmei, este interzis. Se va permite accesul numai reprezentantilor firmelor de
service cu care exista contracte semnate, in vigoare, caz in care raspunderea pentru luarea
masurilor
de
protectia muncii,
revine
angajatorului
acestor
persoane,
potrivit
prevederilor contractului.
16. Conducatorul unitatii va acorda o atentie speciala consemnarii obligatiilor ce revin unitatilor de
service pe linia respectarii masurilor de protectia muncii in contractele pe care le semneaza cu
acestia.