Sunteți pe pagina 1din 6

Asistenta medicala si sarcinile ei Asistenta medicala este un cadru ethnic reali

zat nou specializat in munca medico sanitara situate pe cea mai inalta treapta a
cadrelor medii sanitare. Aplicarea metodelor medicale de tratament bazate pe o
inalta tenicitate, extinderea si intarirea muncii profilaptice, largirea sferei
de activitate si de respectarea a cadrelor medii su necesitatea introducerii une
i pregatiri tehnice, pregatire care poate fi cladita numai pe o baza solida de c
ultura generala. Astfel a luat nastere asostenta medicala, cadru mediu cu inalte
cunostiinte de tehnici generale si de specialitate la reprezentarea unui cadru
ralativ nou meexistent in trecut in retelele noastre care preia o serie de sarci
ni ale medicului, contribuind in acelasi timp la ingrijirea active a bolnavului.
Locul de munca ala sistentei medicale este spitalul, policlinica sau terenul in
cadrul circumscriptiei sanitare. Asistenta pentru a putea duce o munca buna in
aceste institutii trebuie sa cunoasca bine atat ca structura car si ca functiona
litate sectia in care lucreaza. Asistenta medicala este pregatita pentru ingriji
riea bolnavilor gravi, ea tine sub supraveghere permanenta pacientul, urmarind t
oate complicatiile si accidentele posibile boli de baza si ale tratamentului apl
icat pe care trebuie sa le recunoasca in toate amanuntele si se le recunoasca in
caz de nevoie. Posedand cunoastiinte necesare de patologie si terapie, ea va in
tervenii in limita sarcinilor sale in toate cazurile de urgenta pentru a nu pier
de nici un moment pana la sosirea medicului. Asistenta medicala cunoaste tehnici
curente ale examinarilor complementare necesare stabilirii diagnosticului. Ea e
xecuta recoltarile de produse biologice si patologice, pregateste pacientul pent
ru examinarile paraclinice:radiologie,endoscopie. Asistenta efectueaza formele l
egate de internarea si iesirea bolnavilor din spital, tine la current evidenta a
dministrarii medicale ale bolnavilor facand notarile in foaia de observatie si d
e temperature. Pe baza indicatiilor date de medic foaia de observatie pregateste
condica de medicamnete formuleaza regimul dietetic al bolnavilor si aigura dist
ribuirea lui cu ajutorul personalului subaltern. Administreaza medicamente si su
pravegheaza efectul lor semnaland orice schimbare s-ar afla in starea bolnavului
. stributiile asistentei medicale pot fi exercitate si in policlinica precum si
u pe teren(la domiciliul pacientului). In urma activitatii la locul de munca sau
prin cursuri de perfectinare asistenta poate sa se specializezein ramurile de :
radiology, fizioterapie, stomatologie.

Caracterele morale ale asistentei medicale Ingrijirea bolnavului este o munca de


mare raspundere care se bazeaza pe cunostiinte profesionale si calitati morale
deosebite. Bolnavul cand se interneaza in spital sau se supune unui tratament am
bulatoriu isi incredinteaza sanatatea si chiar viata in mainile acelor care chia
r il ingrijesc. Aceasta incredere nu poate fi acordata decat unor oamneni demni
de acest lucru si care dau dovada de mare responsabilitate. Ingrijirea bolnavulu
i reprezinta o mare raspundere fata de viata si sanatatea bolnavului, fat de col
ectivitatea dar in special fata de constiinta noastra personala. Constiinciozita
tea este o urmare fireasca a unei bune pregatiri profesionale. Asistenta medical
a poate indeplini in bune conditii sarcinile ei profesionale numai daca are sufi
ciente cunostiinte profesionale. Pentru a putes lucra la patul bolnavului este n
evoie de oameni foarte bine pregatiti. Baza pregatirii teoretice si practice se
castiga in scoala. Cunostiintele accumulate aici vor servi in viata numai in caz
ul cand insusirea cunostiintelor s-a facut temeic. Dupa terminarea scolii dezvol
tarea cunostiintelor profesionale nu trebuie sa se opreasdca aici, progresul sti
intelor medicale se face intr-un ritm rapid ceea ce necesita in permanenta aplic
area metodelor noi de munca. Pregatirea temeica si permanenta inlatura rutina ,
una din piedicile cele mai mai din calea progresului. Este datoria fiecarui cadr
u sanitary de a transmite mai departe experienta sa castigate in munca. Pastrare
a secretului professional este o datorie fundmanetala a cadrelor sanitare. Tot c
eea ce asistenta afla de la bolnav, despre bolnav si boala lui sau de la medici
din analize de laborator din buletinul de examinare sau din foaia de observatie,
confidentele facute de bolnav sau de familia bolnavilor, datele culese au ocazi
a vizitelor la demonstrarea, toate aceste a constituie obiectul pastrarii secret
ului professional. Secretul professional nu se discuta cu nimeni nici macar in s
erviciu, cu atat mai putin in familie au in cercuri de prieteni. Secretul profes
sional poate fi divulgate numai in fata inst. Judec. la cerere. Conditia esentia
la pentru a depune o munca de calitate este dragostea de profesie si munca. Atit
udinea fata de bolnav hotaraste alaturi de tehnicitate si pregatirea profesional
a, calitatea si valoarea muncii asistentei. Ea trebuie sa fie intotdeauna atenta
si amabila fata de bolnavi. La patul bolnavului ea trebuie sa se dedice numai s
arcinilor ei de ingrijire sis a uite tot ceea ce este in afara de bolnav. Atitud
inea fata de bolnav trebuie sa fie
corespunzatoare gravitatii si temperamentului bolnavului, dar intotdeauna princi
pal si lipsita de exagerari. Incurajarea cu buna-voie poate face mai suportabila
suferinta bolnavilor cronici,

in schimb, aceeasi atitudine fata de un bolnav acut, ar putea face impresia ca a


sistenta este lipsita de seriozitate. Trebuie sa imprime optimism bolnavilor in
stare grava si sa tina treaza dorinta de a trai si se vindeca. Pentru aceasta mu
nca asistenta primeste cea mai mare rasplata, prin bucuria pe care o are cand ii
vede pe fostii bolnavi in stare grava, parasind patul vindecati sau ameliorati.
Bolnavul mai ales daca se gaseste in stare grava, are permanenta banuiala ca I
se ascunde ceva asupra starii generale. Din acest motiv, trebuie evitate discuti
ile sau comunicarile soptite medicului in fata bolnavului. Tot ceea ce vrem sa-i
ascundem bolnavului, se va discuta in afara bolnavului. Bolnavul incredinteaza
sanatatea si uneori viata in mainile a.m. si medicului, din acest motiv prima lo
r sarcina este de a castiga increderea bolnavului.
Asigurarea evidentei si miscarii bolnavului. Internarea, transferul, externarea.
Internarea in spital constituie pentru bolnav o etapa deosebita in viata sa deoa
rece se realizeaza in scopul vindecarii sale. In cadrul serviciului de privire,
bolnavul are primul contact cu spitalul la biroul de internari.
Primirea si pastrarea efectelor si documentelor bolnavului
Scopul: asigurarea evidentei bolnavilor internati in spital la serviciul de prim
ire prin inregistrarea lor la internare si iesire pe baza documentelor sale (bil
et de trimitere, internare si iesire).
Materiale necesare: registru de intrare-iesire, bilet de internare (trimitere),
F.O. foaie de observatie, un caiet pentru intocmirea proceselor verbale, hartie
pentru eliberarea bonurilor de haine. Etape de executie Primirea bolnavului la b
iroul de internari Identificare bolnavului (actelor de identificare) Verificare
biletului de trimitere Inregistrarea datelor pers in registrul de intrari-iesiri
 Pregatirea bolnavului pentru examenul medical

 internare 2. pastrarea efectelor bolnavului inregistrarea hainelor si efectelor


bolnavului intocmirea si elibearera dezinfectarea si depozitarea invelirea haine
lor in manta de protective pentru a le feri de praf si umezeala, murdarie asezar
ea hainelor pe un umeras iar a pieselor mici intr-un saculet anexat, prevazut cu
un bon pe care se scriu datele de identitate ale bolnavului depozitarea hainelo
r la magazia de efecte ale bolnavului, acestea fiind preluate la iesirea din spi
tal pe baza bonului.
3. Pastrarea documentelor bolnavului Inventarierea unor documente sau alte valor
i si inscrierea lor intr-un process verbal in 2 exemplare Pastrarea acestora la
administratia spitalului de unde se elibereaza la axternarea bolnavului Document
ul de internare se anexeaza la F.O.(bilet de trimitere de la medical de familie,
cupon de pensie sau adeverinta de salariat, copie de pe B.I. sau C.I. si alte c
opii Xerox de pe biletele de iesire anterioare etc.)
 
Primirea bolnavilor internati si repartizarea lor in sectia de paturi
De la serviciul internarii bolnavului este condus la sectia de specialitate indi
cate de medical care a internat bolnavul. Aici medical sef de sectie hotaraste s
alonul in care va fi internat tinand seama de diagnostic, stadiul si gravitatea
bolii. Etape de executie Timpi de executie 1. Primirea bolnavului de catre asist
enta sefa Asistenta sefa inregistreaza datele de identificare de pe F.O. in regi
strul de intrariiesiri a sectiei Noteaza pe F.O. nr de inregistrari din registru
l de sectie Completeaza o anexa la foaia de alimentative pentru ca noul sosit sa
primeasca alimentatia necesara din ziua internarii sale Preda bolnavul asistent
ei de salo

2. Preluarea bolnavului de catre asistenta de salon Asistenta de salon indruma b


olnavul in salonul indicat Ii face cunostinta cu ceilalti bolnavi din salon Il a
juta sa-si aseze obiectele pers pe noptiera Ii adduce la cunostinta regulamentul
de ordine interioara al sectiei pe care il va citi pacientului I se explica bol
navului ce are de facut in vederea recoltarii produselor pentru analize de labor
ator si pregatirea pentru investigatii Intocmirea conditiei de evidenta a miscar
ii bolnavilor in sectie
Scop: asigurarea evidentei bolnavilor internati in sectie pe baza foii de observ
atie. Asistenta sefa asigura in condica intrare-iesire a sectiei evident bolnavi
lor internati. Zilnic totalizeaza datele primate de la ceilalti asistenti care r
aporteaza nr bolnavilor din saloanele lor si nr paturilor libere. Condica de int
rate-iesire a sectiei are urmatoarele rubric: Nr curent: nr de inregistrare, num
ele si prenumele bolnavului, data internarii, salonul, diagnosticul, data iesiri
i, starea la iesire. Datele totalizate privind nr de paturi libere si nr de boln
avi din sectie sunt communicate zilnic biroului internari. Foaia de observatie s
e pastreaza intr-o mapa pentru fiecare salon, intr-un loc inaccesibil pacientilo
r deoarece unele date cuprinse in foi ar putea fi interpretate gresit de ei si i
-ar demoraliza. Dupa iesirea bolnavului F.O. de pastreaza in arhiva sectiei sau
a spitalului in ordinea plecarii (data iesirii) bolnavului. Completarea datelor
gelerale ale F.O. si a documentelor de miscare a bolnavului F.O.= dosarul bolnav
ului pentru perioada internarii sale. Aceasta este un document medico-legal, sti
intific si de gestiune constituind un instrument necesar activitatii personalulu
i sanitary deoarece ea sintetizeaza riguros, stiintific datele examenului clini,
evolutia pacientului si tratamentul. Dupa inregistrarea bolnavilor se va comple
te partea generala de F.O. Iesirea se face pe baza unui bilet de iesire din spit
al scris de medic sai asistentul medical. Spitalul poate interna bolnavi si prin
transfer de la un spital la altul fiind necesara completarea unu bilet de trans
fer.