Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1. Denumirea
disciplinei
2.2. Titularul activitilor
de curs
2.3. Titularul activitilor
de seminar
2.4. Anul de studiu:

coala Naional de Studii Politice i Administrative


Comunicare i Relaii Publice
Comunicare
tiine ale Comunicrii
Studii universitare de licen
Publicitate

Comunicare nonverbal
Conf. univ. dr. Loredana Ivan
Conf. univ. dr. Loredana Ivan
III

2.5. Semestrul

VI

2.6. Tipul de
evaluare

Evaluare
continu
(EC)

2.7.
Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de
42
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
nvmnt
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti....
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore din planul de nvmnt
3.9. Total ore pe semestru
3.10. Numrul de credite

Co

1
14
ore
40
35
25
12
112
42
150
6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
Nicio disciplin nu este obligatorie
4.2. de competene
Cursul este destinat studenilor din anul III de la specializarea Comunicare i
Relaii Publice i Publicitate, dar este deschis i celor care urmeaz
specializarea sociologie sau psihologie
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
Sala de curs cu videoproiector
5.2. de desfurare a
Sal de seminar/cu videoproiector
seminarului/laboratorului

6. Competene specifice acumulate


Competene profesionale 1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecavat a noiunilor
specifice disciplinei)
Cunoate coninutul termenului comunicare nonverbal i a raporturilor
dintre comunicarea verbal i comunicarea nonverbal.
Poate identifica expresiile faciale corespunztoare diferitelor tipuri de
emoii i cele specifice emoiilor considerate fundamentale.

Cunoate principalele stereotipuri asociate


elementelor nonverbale
specifice fizionomiei indivizilor.
Poate discuta diferitele criterii de clasificare a gesturilor i analizeaz
utilitatea fiecrei taxonomii.
Cunoate termenii: competen n comunicarea nonverbal, inteligen
emoional, competen social, competen emoional i distinciile
dintre acetia.
Descrie tipurilor diferite de audien / public implicate n comunicare
2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese,
precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)

Poate analiza rolul comunicrii nonverbale n comunicare n spaiul public.


Identific i analizeaz critic rolul comunicrii nonverbale n relaia
profesor-elev.
Identific i analizeaz critic rolul comunicrii nonverbale n cadrul
succesului profesional n diferite domenii de activitate (vnzri, interviuri
de angajare etc.).
Analizeaz critic principalele paradigme utilizate n domeniul comunicrii
nonverbale: biologic, culturologic, psihologic i paradigma resurselor
situaionale i nva s formuleze explicaii conform cu fiecare dintre
aceste paradigme.
Poate proiecta un experiment privind rolul elementelor nonverbale n
explicarea unor reacii observate.
Cunoate limitele i valenele experimentului, ca metod regal folosit n
domeniul comunicrii nonverbale.
Poate utiliza cu succes metoda observaie n analiza comportamentelor
nonverbale.
Descrierea tipurilor diferite de audien / public implicate n comunicare
Proiectarea si realizarea unor analize ale comunicarii publicitare in conditii
prestabilite

3. Instrumental- aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice


specifice: utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)

Studenii pot realiza individual un proiect de cercetare care s pun n


eviden rolul elementelor nonverbale n comunicarea interpersonal.
Cunosc valoarea elementelor nonverbale n decodificarea unor situaii de
risc (spre ex. minciuna i nseltoria).
Sunt antrenai n exerciii care urmresc creterea competenei n
comunicarea nonverbal. Studenii nva s elaboreze propriile teste care
msoar competena n comunicarea nonverbal i s evalueze critic testele
existente.
Studenii iau contact cu cercetri experimentale exemplare i nva s
abordeze tiinific domeniul comunicrii nonverbale.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul
tiinific/centrat pe valori i relaii democratice/ promovarea unui sistem de valori
culturale morale i civice / valorificarea optim i creativ a propriul potenial n
activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea
inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane- instituii cu
responsabilti similare / participarea la propria dezvoltare profesional).

Studenii sunt familiarizai cu principiile deontologice ale cercetrii


experimentale.
Cunosc valoarea seciunilor de debreefing i responsabilitatea cercettorului

Competene transversale

fa de situaia participanilor la experiment i fa de modalitile de


difuzare a datelor.
Sunt analizate criticile de natur deontologic adresate unor experimente
din domeniul comunicrii nonverbale.
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echipa multidisciplinar cu
ndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice
Autoevaluarea nevoii de formare profesional n scopul inseriei i a
adaptrii la cerinele pieei muncii
Sunt analizate critic experimente utile pentru nelegerea general a metodei
experimentului
Sunt discutate cercetri exemplare utile pentru dezvoltarea cunoaterii
tiinifice i nelegerea comportamentelor umane
Sunt discutate aspecte deontologice care au valoarea general pentru
domeniul publicitii

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
Cursul stimuleaz capacitatea de analiz i reflexie a cursanilor, sensibilitatea acestora
fa de detaliile interaciunilor cotidiene. Obiectivele cursului sunt: Cunoaterea teoriilor
general al
despre comunicarea nonverbal i dobndirea abilitii de analiz a comportamentelor
disciplinei
celorlali, precum i consolidarea competenei de comunicare nonverbal n relaiile
interpersonale i n diferite tipuri de organizaii
7.2. Obiective
specifice

Studenii vor fi capabili s analizeze principalele elemente nonverbale care au


rol n reglarea interaciunilor cotidiene.

Studenii vor dobndi capacitatea de a proiecta i realiza un experiment sau o


cercetare bazat pe metoda observaiei n domeniul comunicrii nonverbale.

Studenii vor dobndi competene compunicaionale sporite i vor deveni ateni


la elementele nonverbale n situaii de influen social.

8. Coninuturi
8.1. Curs
Introducere. Comunicarea nonverbal: forme i funcii
Rolul experimentului n analiza comunicrii nonverbale
Rolul observaiei n analiza comunicrii nonverbale
Relaia dintre comunicarea verbl i comunicarea nonverbal:
substituire versus complementaritate
Mesajele corpului uman. Analiza unor stereotipuri
Faa i expresiile faciale

Metode de predare
Prezentarea oral a coninutului
cursurilor n faa studenilor
Prezentarea oral a coninutului
cursurilor n faa studenilor
Prezentarea oral a coninutului
cursurilor n faa studenilor
Prezentarea oral a coninutului
cursurilor n faa studenilor
Prezentarea oral a coninutului
cursurilor n faa studenilor
Prezentarea oral a coninutului
cursurilor n faa studenilor

Gesturile i postura

Prezentarea oral a coninutului


cursurilor n faa studenilor

Proxemica i contactul vizual

Prezentarea oral a coninutului


cursurilor n faa studenilor

Observaii

Vestimentaia i cromatica

Prezentarea oral a coninutului


cursurilor n faa studenilor

Cronemica i percepia timpului

Prezentarea oral a coninutului


cursurilor n faa studenilor

Thin slices: o nou abordare n studierea comunicrii


nonverbale

Prezentarea oral a coninutului


cursurilor n faa studenilor

Elemente nonverbale n decodificarea minciunii

Prezentarea oral a coninutului


cursurilor n faa studenilor

Micro-expresii: elemente nonverbale care ne trdeaz

Prezentarea oral a coninutului


cursurilor n faa studenilor

Competena nonverbal: msurare, predictori i consecine

Prezentarea oral a coninutului


cursurilor n faa studenilor

Bibliografie
Chelcea, Septimiu (coord) (2004). Comunicarea nonverbal n spaiul public. Bucureti: Editura
Tritonic.

Chelcea, Septimiu, Ivan, Loredana i Chelcea, Adina (2008). Comunicarea nonverbal: gesturile i
postura. Cuvintele nu sunt de-ajuns, ediia a 2-a revzut i mbuntit. Bucureti: Editura comunicare
ro.

Ivan, Loredana. Cele mai importante 20 de secunde. Competena n comunicarea nonverbal. (2009).
Bucureti: Editura Tritonic.

Ivan, Loredana i Duduciuc, Alina (2012). Comunicare nonverbal i construcii sociale. Bucureti:
Editura Tritonic

Knapp, Mark L. i Hall, Judith A. (2010). Nonverbal Communication in Human Interaction (ediia a 7a). Boston, MA. : Wadsworth, Cengage Learning.

8.2. Seminar/laborator
Discutarea unor experimente inovatoare n domeniul
comunicrii nonverbale
Gesturile i postura. Semnificaia diferitelor tipuri de
gesturi i posturi. Aspecte culturale
Proxemica. Importana utilizrii distanelor n
interaciunile sociale.
Contactul la nivelul ochilor i influena social. Ce
putem spune despre privirea ochi n ochi?

Minciuna i neltoria. Decodificarea minciunii i


semnale nonverbale care ne trdeaz
Antrenarea competenei n comunicare nonverbal
Prezentarea proiectelor de cercetare. Feedback i
concluzii
Bibliografie:

Obs.
Analize critice i discutarea
unor experimente specifice
domeniului comunicrii
nonverbale
Exerciii i studii de caz, cu
studenii
Exerciii cu studenii i analiza
critic a bibliografiei
consultate
Conducerea unui experiment
n clas
Conducerea unui experiment
n clas
Analiza unor instrumente de
msurare a competenei
nonverbale
Prezentri ale studenilor

Bremmer, Jan i Roodenburg, Herman (Eds). (2000) O istorie cultural a gesturilor. Din antichitate i
pn n zilele noastre. Bucureti: Editura Polimark.

Hall, J. A. i Bernieri, F. J. (2001). Interpersonal Sensitivity. Theory and Measurement. Mahwah, NJ:
Lawrence Erbaum.

Ivan, Loredana i Duduciuc, Alina. (2011) Comunicare nonverbal i construcie social. (2011).
Bucureti: Editura Tritonic.

Knapp, Mark L. i Hall, Judith A. (2010). Nonverbal Communication in Human Interaction (ediia a 7a). Boston, MA. : Wadsworth, Cengage Learning.

***Journal of Nonverbal Behavior - articole din ultimii 10 ani


9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor
profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina este elaborat pe baza unor manuale i materiale cu caracter tiinific i recunoscute
internaional
Majoritatea tematicilor tratate n cadrul cursului i seminariilor se nscriu n preocuprile actuale n
domeniul comunicrii nonverbale
Cadrul didactic deine lucrri n domeniu, pred aceast disciplin de mai mult de 5 ani i a realizat
cercetri proprii n domeniul comunicrii nonverbale
10. Evaluare
Tip activitate
Evaluare continu

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota


final
60%

Poate elabiora o
Elaborarea unei lucrri/
cercetare n domeniu, n
Colocviu
echip
Poate aplica metoda
experimentului pentru a
cunoate un aspect al
relaiilor interpersonale
care are legtur cu
limbajul nonverbal
Seminar
Are abilitate de a evalua - activitii aplicative
40%
critic cercetrile conduse atestate/laborator/lucrri
n domeniu
practice/proiect etc.
Are cunotine despre -teme de cas
cercetrile conduse n - activiti tiinifice
doemniu
i
face
conexiuni ntre noiunile
studiate
10.6. Standard minim de performan:
Minim nota 5 la seminar
Elaborarea corect a unui proiect de cercetare n echip pe o tematic specific domeniului studiat.