Sunteți pe pagina 1din 3

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul/a..
, domiciliat/a in... ,
strada., nr., bl.,ap...,sector,
judet.., identificat/a cu B.I./CI seria .,
nr.., eliberat la data de.., de
catre..., CNP...., numar de
telefon...,in calitate de parinte
al., identificat cu B.I./C.I.
serie..,numar,eliberat de ..,
C.N.P.., numar de telefon..
..,adresa de e-mail .
declar urmatoarele:

1.Am luat la cunostinta conditiile de desfasurare si regulamentul


festivalului de teatru "Ideo Ideis", editia a VII-a, eveniment organizat de
Asociatia T.E.T. Alexandria.
2.Sunt de acord cu participarea minorului la respectivul eveniment, in
perioada 13-22 August 2012, in Alexandria.

3.Fiul/ fiica mea este apt/a din punct de vedere medical si nu sufera vreo
afectiune, maladie. Orice imbolnavire, accidentare, inrautatire a starii de
sanatate, prejudiciu de orice natura cauzat de minor sau suferit de acesta,
care ar putea surveni pe parcursul festivalului, intra doar in raspunderea
mea.
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgnd din
participarea minorului la festivalul de teatru Ideo Ideis , de plata oricaror
daune sau pretentii -indiferent de natura .

4. In calitate de participant la Festivalul de teatru tanar Ideo Ideis,


Alexandria, editia a VII-a, imi exprim acordul ca Organizatorul-Asociatia
T.E.T.Alexandria, sa aiba dreptul de utilizare a imaginii fiului/ fiicei mele
(foto, video si audio), a declaratiilor, precum si a celorlalte atribute
personale in orice fel de material publicitar legat de festival, indiferent de
modul de realizare a comunicarii si de suportul pe care este fixat
materialul(presa, online, TV, radio, outdoor, foto etc.)

Dreptul de utilizare a imaginii si a declaratiilor va fi transferat integral


catre Organizator, care va putea folosi ulterior materialul sau declaratiile,
integral sau partial, pe orice suport si canal media, nelimitat teritorial sau
in timp.

Prezenta declaratie cuprinde 2 pagini si 4 capitole.

DECLARANT

Nume prenume

Semnatura

Data

Organizatorul garanteaza toate drepturile cu privire la protectia datelor cu


caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 cu privire la
protectia datelor cu character personal si la libera circulatie a acestor
date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la

accesul la date, dreptul la interventie,la o pozitie, de a se adresa instantei


competente si plangere catre autoritatea de supraveghere.