Sunteți pe pagina 1din 3

FISA PROIECT

Nume si prenume participant Halau Alexandru - Nicolae


Data: ........
1
1.1

Date privind proiectul


Titlu:

Conectarea parcului fotovoltaic Fundulea 6,285 MW la reteaua electrica de


distributie
1.2

Justificarea proiectului

Analiza problemei pe care proiectul dorete s o rezolve (date exacte despre


situatia/stadiul problemei); maxim 12-14 fraze:
Parcul fotovoltaic Fundulea 6,285 MW este amplasat la aproximativ 8,6 km de
localitatea Fundulea.
Problema in cadrul proiectului o reprezinta distanta mare dintre parcul fotovoltaic
si cea mai apropiata instalatie energetica.
Conform specificatiilor tehnice ale Operatorului de Distributie de Energie electrica
din zona, S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A., pentru a debita 6,285 MW de energie
electrica in retea, este necesara conetarea parcului fotovoltaic intr-o celula de linie
de medie tensiune dintr-o statie electrica de transformare.
Cea mai apropiata statie de transformare se afla in localitatea Fundulea si anume
Statia de transformare 110/20 kV Fundulea.
Conectarea parcului fotovoltaic in statia electrica va conduce la debitarea puterii in
sistemul energetic nationat si la modernizare statiei electrice.

1.3

Scopul si obiectivele proiectului:

Scopul proiectului este Conectarea parcului fotovoltaic Fundulea 6,285 MW la


reteaua electrica de distributie.
________________________________________________________________________
Pagina 1/3

Obiective SMART:
1. Realizarea unui Studiu de Solutie pentru stabilirea solutiei optime de racordare a
parcului fotovoltaic Fundulea 6.285 MW in 4 saptamani.
2, Realizarea Proiectului Tehnic pentru prezentarea lucrarilor ce sunt necesar a fi
efectuate in 4 saptamani.
3. Executia lucrarilor proiectate in 8 saptamani.

1.4

Descrierea activitilor propuse pentru atingerea obiectivelor (maxim 12-14 fraze):

1.1. Primirea informatiilor si documentelor din partea beneficiarului.


1.2. Realizarea unei vizite in teren.
1.3. Intocmirea unui Studiu de Solutie.
1.4. Avizarea Studiului de Solutie la Operatorul de Distributie de energie electrica.
1.5. Intocmirea Proiectului Tehnic.
1.6. Avizarea Proiectului Tehnic la Operatorul de Distributie de energie electrica.
1.7. Achizitia de echipamente electrice in vederea executarii lucrarii.
1.8. Executarea lucrarii propriu-zise.

1.5 Durata proiectului:


Prezentai durata proiectului, exprimat n luni.
1.1. 1 saptamana;
1.2. 1 saptamana;
1.3. 4 saptamani;
1.4. 1 saptamana;
1.5. 4 saptamani;
1.6. 1 saptamana;
________________________________________________________________________
Pagina 2/3

1.7. 2 saptamani;
1.8. 8 saptamani.
TOTAL: 22 saptamani.
1.6 Costuri estimate:
Costul total al proiectului:
Costurile cu personalul - 10.000 Euro;
Costurile de transport - 2.000 Euro;
Costurile legate de echipamente si bunuri - 2.000 Euro;
Costuri indirecte - 4.000 Euro;
Costuri neprevazute - 10.000 Euro.
Costuri cu echipamente electrice necesare executie lucrarii - 800.000 Euro.
Total : 828.000 Euro.
1.7 Echipa de management si metodologia proiectului:
Prezentai membrii echipei din perspectiva rolurilor acestora n proiect.
Inginer proiectant;
Responsabil cu Ofertarea si Achizitia Echipamentelor Electrice;
Responsabil Tehnic cu Executia;
Responsabil de Resurse Umane;
Responsabil cu parcul auto.
Secretara;
Femeie de serviciu;
Portar;.

________________________________________________________________________
Pagina 3/3