Sunteți pe pagina 1din 4

Curs2A_Partea1_ArhitecturaBD

Zona de
lucru 1

Zona de
lucru 2

Zona de
lucru 3

Vedere V1

Transformarea Vedere V1-Model Conceptual

Zona de
lucru 4

Zona de
lucru 5

Vedere V2

Transformarea Vedere V2-Model Conceptual

Nivelul mediu
MODELUL CONCEPTUAL
( Descrierea Bazei de Date = descrierea
structurilor logice ale b. d. prin intermediul
LDD )

Transformarea Model Conceptual Nivel Intern

Nivelul intern
Baza de Date
fizica

Zona de
lucru m

Zona de
lucru m+1

Zona de
lucru m+2

Vedere Vn

Transformarea Vedere Vn-Model Conceptual

Curs2A_Partea1_ArhitecturaBD

Def: Arhitectura unei baze de date este o constructie pe trei niveluri, care asigura structurarea cea mai eficienta a
resurselor unei baze de date.
Cele trei niveluri:
Nivelul Intern (baza de date fizica)
Nivelul Mediu (modelul conceptual, schema conceptuala)
Nivelul Extern (modelul extern, subschema, nivelul vederilor).
Nivelul Intern
Def: Numit si baza de date fizica, consta dintr-o colectie de fisiere ce contin datele fizice, plus diverse
structuri auxiliare menite sa asigure accesul operativ la datele fizice, precum:
directoare, indecsi, pointeri, tabele de dipersie etc.
Obs1: Baza de date fizica este rezidenta in memoria secundara a calculatorului (de ex. pe discuri
magnetice sau optice).
Obs2: Modul de organizare al bazei de date fizice este in mare masura influentat de:
(a) configuratia echipamentelor hardware pe care este gazduita baza de date
(tipul de procesor, tipul perifericelor etc)
(b) sistemul de operare.
 Schimbarea SO sau modificarile efectuate in configuratia echipamentelor hardware, pot determina

modificari ale bazei de date fizice.


Bazat pe modalitatile de asigurare, prin insasi arhitectura BD, a independentei fizice a datelor,
modificarile efectuate la nivelul intern al bazei de date nu afecteaza
nivelurile superioare ale arhitecturii.

Curs2A_Partea1_ArhitecturaBD

Nivelul Mediu
Def: Numit si Model Conceptual, reprezinta o abstractizare a unei parti a lumii reale, constand in descrierea
structurii logice a datelor din baza de date, anume:
(a) descrierea tuturor unitatilor/entitatilor logice din baza de date,
impreuna cu
(b) descrierea legaturilor dintre aceste unitati/entitati.
Obs1: Modelul Conceptual integreaza viziunile tuturor utilizatorilor asupra bazei de date, reprezentand un
compromis intre cerintele diverselor categorii de utilizatori, chiar daca aceste cerinte par a fi, initial,
conflictuale.
Obs2: Modelul Conceptual specifica ce anume poate face parte din baza de date (din punctul de vedere al
conformitatii cu cerintele), respectiv ce anume nu poate face parte din baza de date = constrangerile
explicite asupra datelor.
Obs3: Prin Modelul Conceptual se realizeaza o gestiune independenta a structurii logice generale a bazei de
date, utilizatorul fiind astfel degrevat de necesitatea de a cunoaste intreaga structura a bazei de date.
Obs4: Prin Modelul Conceptual este asigurata independenta structurilor logice de date fata de structura
fizica de memorare a acestora pe Nivelul Intern al Arhitecturii BD.

Curs2A_Partea1_ArhitecturaBD

Nivelul Extern
Def: Numit si Model Extern, acest nivel poate fi privit ca o descriere a unei baze de date virtuale
corespunzatoare viziunii unui utilizator sau grup de utilizatori; aceasta descriere este facuta in termenii
unitatilor logice reprezentate la nivelul Modelului Conceptual (deci in contextul descrierilor logice
care constituie Nivelul Mediu al arhitecturii bazei de date).
Obs1: Nivelul Extern este nivelul cel mai apropiat de utilizator, fiind constituit din totalitatea Vederilor si a
Interfetelor Utilizator implementate la nivelul Zonelor de Lucru ale utilizatorilor. La o Vedere pot fi
conectate una sau mai multe Zone de Lucru, corespunzatoare unuia sau mai multor utilizatori.
Obs2: Prin intermediul Vederilor utilizatorii au acces doar la parti bine definite din baza de date, care
prezinta interes concret pentru ei, fiindu-le in acelasi timp ascunse acele parti pe care nu trebuie sa le
vada sau care nu prezinta interes pentru utilizatorul/utilizatorii conectati la Vederea respectiva.