Sunteți pe pagina 1din 8

Curs2B_Part2_SGBD&AdminBD

SGBD
/ Eng: D B M S /
Def. SGBD = intregul ansamblu software care trateaza toate cererile de
acces la baza de date.
Cerere de acces la b.d. = interogare;
pas I: Cererea de acces este formulata de catre utilizator in termenii
conceptelor de la nivelul uneia din vederile definite in sistem (pe
nivelul extern al arhitecturii b.d.)
pas II: Cererea este interceptata de catre SGBD
pas III: Cererea este interpretata de catre
interpretorul LMD (componenta a SGBD)
LMD = Limbaj de Manipulare Date
dupa pasii I- III reprezentare in format intern a interogarii
prelucrari
succesive

comenzi de acces la fisierele fizice din baza de date


OBS: A. In etapele succesive de transformare, SGBD foloseste informatiile
de descriere de la toate nivelurile b.d. (extern, mediu si intern), impreuna cu
descrierile interfetelor.
In plus: a) SGBD mai consulta si o serie de tabele:
- tabele de autorizare a accesului la date
- tabele cu informatii de control al accesului concurent
etc.
b) SGBD prelucreaza reprezentarile succesive ale interogarii
in vederea optimizarii executiei interogarii
B. Cererile de acces la fisierele fizice sunt preluate si rezolvate de
catre un sistem de gestiune a fisierelor = sistem general parte a sistemului
de operare care gazduieste baza de date, sau un sistem specializat incorporat
in SGBD.

date extrase din fisierele fizice sub forma de siruri de biti

Curs2B_Part2_SGBD&AdminBD

C. Datele extrase din fisierele fizice parcurg calea inversa (de jos
in sus) , rezultatul transformarilor succesive fiind un raspuns formulat
in tremenii cunoscuti de utilizator (
 generarea de rapoarte la nivelul
extern al arhitecturii b.d.)
Facilitati (functionalitati de baza) cuprinse in SGBD:
- facilitati de descriere a datelor (LDD)
- facilitati de manipulare a datelor (LMD)

LDD (eng. DDL):


descrierea modelelor externe
- descrierea modelului conceptual
- descrierea interfetelor dintre cele trei niveluri ale
arhitecturii b.d.
- [ descrierea unor aspecte legate de structura fizica
de date ]
- alte facilitati ale LDD = operatii de intretinere a b.d:
incarcarea bazei de date, specificarea restrictiilor
de integritate, etc.
LMD (eng. DML):
- constituie limbajele de interogare ca interfata intre
SGBD si utilizatori
- concretizare in set de comenzi si primitive ce
corespund operatiilor uzuale in exploatarea b.d.:
accesarea, adaugarea, stergerea si actualizarea
datelor

Curs2B_Part2_SGBD&AdminBD

Administrarea Bazei de Date


Definitie:
Administrarea bazei de date = ansamblul de activitati menite a gestiona si
corela in mod optim totalitatea resurselor bazei de date, atat
la nivel software cat si hardware, implicand totodata si
raspundere personala privind starea bazei de date in orice
moment.
Administratorul bazei de date = persoana sau grupul de persoane care
rom: ABD; eng: DBA
raspunde de ansamblul activitatilor legate
de baza de date
Grupe de atributii ale ABD:
I.
Atributii de proiectare
II. Atributii de administrare propriu-zisa
III. Atributii operative
IV. Atributii de coordonare
I. Atributiile de proiectare :

I.a) Atributii premergatoare proiectarii propriu-zise:


pasul I.a.1: determina necesitatile de informatie ale tuturor
utilizatorilor (prin consultare atenta a fiecarui utilizator in
parte, facand astfel si legatura intre utilizatori in ceea ce
priveste necesitatile commune de informatie);
pasul I.a.2: pe baza consultarilor de la pasul 1, ABD decide
continutul de date al bazei de date, stabilind toate
entitatile care trabuie reprezentate precum si legaturile
dintre ele.

Curs2B_Part2_SGBD&AdminBD

I.b) Atributii de proiectare propriu-zisa:


pasul I.b.1: descrierea modelului conceptual si a modelelor
externe, folosind LDD;
pasul I.b.2: stabilirea structurii fizice de date si a strategiilor de
acces la datele fizice, in functie de caracteristicile
echipamentului hardware si ale sistemului de operare
care gazduiesc baza de date;
pasul I.b.3: stabilirea drepturilor de acces ale diferitelor categorii
de utilizatori, la diferitele parti ale bazei de date, drepturi
ce se stabilesc atat la nivel global (la nivelul modelului
conceptual al bazei de date), cat si la nivel local (la
nivelul fiecarei vederi corespunzatoare unui utilizator sau
unui grup de utilizatori).
Activitati specifice mai importante derulate in contextul pasilor
1.b.1 si 1.b.2:
- stabilirea naturii transformarilor de la nivelul interfetelor
model extern-model conceptual, respectiv model
conceptual-model intern
- definirea constrangerilor de integritate a datelor ca parte a
modelului conceptual al bazei de date, folosind clauzele
specifice din contextul comenzilor LDD
- elaborarea unor proceduri de validare cu rol in verificarea
integritatii datelor
I I. Atributii de administrare propriu-zisa :
II.a) Contact permanent al ABD cu toti utilizatorii pentru a
rezolva:
II.a.1) cerintelor tuturor utilizatorilor
II.a.2) eventualele reclamatii ale utilizatorilor

Curs2B_Part2_SGBD&AdminBD

II.b) Impunerea unei discipline in randul utilizatorilor in ceea ce


priveste exploatarea bazei de date
II.c) Impunerea alinierii la standardele existente in ceea ce priveste
reprezentarea datelor si elaborarea documentatiilor.
II.d) Intocmirea listelor de achizitii de echipamente de calcul noi si
accesorii specifice in exploatarea bazelor de date.
III. Atributii operative :
III.a) alegerea celor mai potrivite dispozitive de memorare;
III.b) stabilirea structurii fizice a datelor care se potriveste cel mai
bine pentru dispozitivele fizice alese;
OBS: aceasta structura se mai poate schimba daca: (1) apar
modificari in cerintele utilizatorilor relativ la modul de folosire
a datelor sau (2) apar noi dispozitive de memorare simtindu-se
nevoia reorganizarii structurii fizice a datelor (pentru a se putea
asigura accesul optim la date).
III.c)stabilirea strategiei de arhivare si recuperare in caz de defect a
datelor (stabilirea strategiei de back-up); stabilirea periodicitatii
si extensiei operatiilor de arhivare;
III.d)stabilirea modului de refacere a datelor pierdute in caz de
defect prin folosirea jurnalului sau a copiilor arhivate.
III.e)modificarea drepturilor de acces la date pentru unele categorii
de utilizatori, daca acest lucru este impus de catre anumite
conditii obiective.

Curs2B_Part2_SGBD&AdminBD

IV. Atributii de coordonare :


target: optimizarea si cresterea eficientei in exploatarea bazei de date.
sarcini concrete:
- determinarea modului de utilizare a resurselor
- urmarirea si monitorizarea parametrilor de functionare a
sistemului
- masurarea performantelor echipamentelor
- depistarea factorilor care limiteaza performanta sistemului
- luarea de decizii privind modificarea structurii fizice a
datelor si a strategiilor de acces la date
- adaugarea si/sau eliminarea de structuri de date auxiliare
care accelereaza cautarea (ex. Structuri de indexare)
- determina algoritmul de planificare a functionarii
sistemului in scopul maximizarii performantei acestuia
- poate decide asupra momentului cand se lanseaza in
executie o aplicatie
- decide asupra resurselor ce se pot repartiza unei anumite
aplicatii.
***

Curs2B_Part2_SGBD&AdminBD

Evolutia SGBD-urilor. SGBD-uri comerciale.


SGBD-urile clasice: concepute si proiectate pt. un anumit gen de
aplicatii, relativ limitate ca domeniu de aplicabilitate (adresanduse in special domeniului economic)
Exemple tipice:
probleme de gestiune a intreprinderilor (personal,
magazii, salarii, productie etc)
sisteme de rezervare a locurilor (ticketing)
sisteme de gestiune a bibliotecilor
aplicatii financiar-bancare etc
Caracteristici (trasaturi specifice):
volum mai mare sau mai mic de date, asupra carora
se aplica o serie de operatii relativ simple: oparatii de
adaugare, stergere, actualizare, regasirea unor
inregistrari care satisfac anumite conditii prescrise
 Aceste SGBD-uri asigura rezolvarea cu eficienta a
accesului operativ la volume mari de date, dar au o putere
de expresie limitata (ex. LMD clasice nu permit
exprimarea unor operatii cu caracter recursiv!)
Obs1: Limitarea puterii de expresie a SGBD-urilor clasice a
constituit o strategie a perioadei de inceput a dezvoltarii
SGBD-urilor, pentru a se facilita
(a) dezvoltarea cu prioritate a functionalitatilor specifice de
accesare, adaugare, stergere, actualizare etc
(b) mentinerea in limite acceptabile a timpului de raspuns al
SGBD-urilor (chiar si p. Cazul in care se lucreaza cu
volume mari de date)
(c) simplitatea LMD-urilor traditionale face posibila
utilizarea optimizatoarelor automate, apte a transforma
interogarile formulate de utilizator in interogari
echivalente care se executa mult mai eficientin urma
fazei de optimizare automata timpul de executie a
interogarii poate fi redus de peste 100000 de ori

Curs2B_Part2_SGBD&AdminBD

Obs2: Pt. limbajele de programare conventionale (C, Pascal, Java


etc) nu se cunosc tehnici de optimizare care sa reduca atat
de masiv timpii de executie.

SGBD-urile moderne: concepute si proiectate pt. o mare varietate de


domenii de aplicabilitate: ex. domeniul proiectarii (f. important!) :
proiectarea circuitelor VLSI
CAD
B. D. grafice
B. D. geografice
B. D. pt. ingineria programelor
B. D. MultiMedia
etc
Caracteristici ale SGBD-urilor moderne:
facilitatea de a accesa si manipula volume mari si
foarte mari de date, insotita de facilitatea de a efectua
operatii mult mai complexe decat in cazul SGBDurilor clasice
implementarea de LMD-uri cu o putere de expresie
mult mai apropiata sau chiar egala cu cea a
limbajelor de programare conventionale
Solutiile care au stat la baza conceperii si realizarii SGBD-urilor
evoluate:
1. Abordarea Orientata Obiect  realizarea Sistemelor de Gestiune a
Bazelor de Date de tip SGBD- OO (ex.
IRIS, Orion, GemStone, O2, Ontos)
2. Abordarea logica  realizarea Sistemelor de Gestiune a
Bazelor de Cunostinte: SGBC
Caracteristici ale SGBC:
furnizarea tuturor serviciilor oferite de celelalte tipuri de
SGBD-uri
posesia de Limbaje Declarative cu putere de expresie
apropiata sau chiar egala cu cea a limbajelor
conventionale (famile de limbaje DATALOG)