Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST RESPONSABIL FINANCIAR

1. Denumirea compartimentului:
Financiar
2. Denumirea postului:
Responsabil financiar
3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:
Nivel de conducere (director executiv)
5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC
6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul
7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:
8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta:
Studii superioare economice
10. Autoritate si libertate organizatorica:
Daca este cazul
11. Responsabilitati si sarcini:
Sarcina generala : coordonarea activitatilor necesare eficientizarii activitatii de contabilitate si raportare
financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri
1. Coordonarea activitatilor necesare pentru o buna desfasurare a serviciului de contabilitate ;
2. Completarea si/sau predarea la semnare a documentelor financiare;
3. Relationarea cu banca si trezoreria;
4. Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;
5. Raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri;
6. Managementul financiar al granturilor;
7. Elaborarea unui buget anual;
8. Relationarea cu angajatii fundatiei;
Activitati zilnice:
- Preluarea si prelucrarea documentelor justificative pentru registrul de casa
- Inregistrarea operatiunilor bancare efectuate
- Organizarea documentelor in dosare
- Completarea documentelor de plata si/sau predarea lor pentru semnat1
- Predarea si ridicarea de documente din banca si trezorerie
- Efectuare plati (casierie)
Activitati saptamanale:
- Efectuare operatiuni bancare
- Intocmirea rapoartelor financiare catre directorul executiv
- Calcularea necesarului de numerar pentru platile din saptamana viitoare si discutarea lor cu directorul

executiv.
Activitati lunare:
- Defalcarea costurilor lunare pe categorii si monitorizarea lor
- Completeaza si depune declaratiile lunare pentru salariatii fundatiei
- Intocmeste si administreaza procesul de recuperare TVA
- Analiza liniiilor bugetare
- Primirea si analizarea rapoartelor lunare ale coordonatorilor de proiect
- Intocmirea raportului financiar lunar
- Prezentarea raportului financiar lunar directorului executiv
Activitati ocazionale:
-Pontajul angajatilor
-Realizarea documentarii pentru strangerea de fonduri din comunitate(cum este cazul legii1%, TVA etc)
-Informare angajati si viitori angajati
-Angajare Intocmire dosar de angajare
-Inchidere Carte de munca
Activitati trimestriale:
-Intocmirea unui centralizator pentru a urmari concediile personalului
-Intocmirea unui raport financiar trimestrial defalcat pe programme si costuri
-Prezentarea raportului financiar trimestrial directorului executiv
-Intocmirea dosarului pentru recuperarea de TVA
Activitati anuale:
-Intocmirea bugetului pe anul care a trecut si a celui estimativ pe anul care va urma
-Instrumente de lucru :
Fisa postului
Regulamente financiar contabile
Proceduri si conditii de finantare
Tipizate specifice activitatii de contabilitate
Formulare standard de raportare financiara
Aspecte organizatorice, general valabile pentru toti specialistii organizatiei :
Desfasurarea de activitati in timpul programului de lucru, doar in interesul fundatiei ;
Pastrarea unei relatii profesionale cu salariatii si partenerii fundatiei ;
Informarea permanenta a directorului executiv cu privire la costurile proiectelor FNO
Perfectionarea profesionala prin participarea la instruiri, studiu individual obligatoriu si analize tehnice
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Daca este cazul
13. Semnaturi:
14. Data semnarii: