Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

*** - Legea nvmntului nr. 84 / 1995, republicat cu modificrile ulterioare, M.O.nr. 606 /
10.12.1999
*** - Legea nr. 128 / 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificrile ulterioare,
M.O.nr. 83 / 23.02.2000
*** - Ordin M.Ed.C. nr. 4611/2005 Metodologia de acreditare a programelor de formare
continu a personalului din nvmntul preuniversitar
*** - Ordin M.Ed.C. nr. 3957/2005 Metodologia de arhivare i gestionare a
certificatelor/atestatelor
*** - Ordinul MEdC nr.5660/2004 privind abrobarea standardelor de formare continu penmtru
funciile didactice i funciile de conducere, ndrumare i control din nvmntul preuniversitar
*** - O.M.Ed.C. nr. 3958/2005 Regulamentul de organizare i funcionare a CNFP.
*** - H.G. 366/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei Cercetrii i
Tineretului
*** - HG nr.604/2001 privind nfiinarea CNFP i HG nr.2191/2004 de modificare i completare
a HG nr.604/2001
*** - O.U.G. nr. 75/2005 - privind asigurarea calitii n educaie.
*** - Cristea, S. Managementul organizaiilor colare, E.D.P., 1996
*** - Iucu, R. Formarea cadrelor didactice, Editura Humanitas Educaional, Bucureti, 2005
*** - Iucu, R. Managementul i gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iai, 2000
*** - Marcu, S. (coordonator) Competena didactic perspectiv psihologic, Editura ALL,
Bucureti, 1999
*** - Guvernul Romniei, Program de guvernare 2005-2008, Capitolul 5 Politica n domeniul
educaiei
*** - Council of the European Union 2001, Report from the Education Council to the European
Council The concrete future objectives of education and training systems
(http//europa.eu.int/comm./education/policies/2010/doc/rep_fut_obj_en.pdf)
*** - Council of the European Union 2004 Education&training 2010 The success of the
Lisbon strategy hinges on urgent reforms
(http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/jir_council_final.pdf)
*** - Ordinul ministrului nr.3770/1998 privind Metodologia formrii continue a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar, completat i modificat prin Ordinul ministrului
nr.4863/09.11.1999
*** - PPD Phare CES 2004/016-772.04.01.
(http://www.infoeuropa.ro)