Sunteți pe pagina 1din 9

PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI JUDETENE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE PE

PERIOADA 2006-2013
Obiectiv specific 1: Crearea unui cadru legislativ comprehensiv si unitar
Obiective operationale
1.1. Evaluarea cadrului
legislativ actual

Activitati
Identificarea contradictiilor, suprapunerilor sau lacunelor din
legislatia in vigoare.

Identificarea de parteneri care sa se implice in domeniul


protectiei sociale, respectiv in dezvoltarea serviciilor sociale
categoriale

Termen
2006
La intervale de trei
ani:
2009
2012
2006

Responsabili/Parteneri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Aut. Locale

Obiectiv specific 2: Realizarea unei constructii institutionale eficiente, adaptate nevoilor sociale si resurselor disponibile
Obiective operationale
2.1. Evaluarea si definirea
cadrului general de
organizare a sistemului de
servicii sociale la nivelul
judetului

Activitati
Identificarea tuturor actorilor, publici si privati, implicati in
organizarea si acordarea serviciilor sociale la nivelul judetului
Clarificarea si stabilirea responsabilitatilor autoritatilor publice,
la nivel judetean si local, precum si a circuitului relational interinstitutional (vertical si orizontal)

Termen
2006

2.2. Realizarea unei structuri


institutionale care sa
gestioneze economia mixta
a serviciilor sociale in intreg
judetul

Crearea unei harti a problemelor sociale prin colectarea,


centralizarea si analiza datelor privind fenomenul de prevenire si
combatere a marginalizarii si excluziunii sociale, precum si de
implementare a masurilor de asistenta sociala in domeniul
protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
varstnice, persoanelor cu handicap sau a oricar persoane aflate in
nevoie

2006-2007

2006-2008

Responsabili/Parteneri
DGASPC, Aut. Locale,
DMSSF, DSP, ISJ
DGASPC, Aut. Locale,
DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati

DGASPC, Aut. Locale,


DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati,
Universitati

Crearea unui plan unic de servicii in abordarea fiecarui caz


social prin elaborarea planului individualizat de interventie

2006-2007

Promovarea de parteneriate cu furnizorii de servicii sociale din


cele patru sectoare: famililie, stat, nonguvernamental si privat-cu
profit) si accentuarea importantei DGASPC in sprijinirea
activitatii acestora.
Dezvoltarea si gestionarea serviciilor sociale proprii in functie
de nevoile locale

2006-2007

Infiintarea de servicii noi sau extinderea celor existente cu


scopul de a le creste accesibilitatea (centre de zi, gradinite
sociale, camine sociale, etc) prin folosirea resurselor
neexploatate
Finantarea sau cofinantarea infiintarii, organizarii si
administrarii unor unitati specializate de asistenta sociala

2007

2.3.Dezvoltarea constructiei
institutionale in raport cu
tendintele de externalizare a
furnizarii serviciilor sociale

Concesionarea de servicii sociale catre ONG-uri acreditate


silicentiate

2008

Externalizarea serviciilor sociale primare catre autoritatile locale

2008

2.4. Dezvoltarea comunicarii


inter-institutionale, respectiv
cu structurile societatii civile

Coordonarea si eficientizarea de catre DGASPC a activitatilor


de colaborare si comunicare intre cele patru sectoare furnizoare
de servicii sociale

2008

Crearea de instrumente de comunicare eficiente, de proceduri si


standarde comune pentru toti actorii care structureaza sistemul
national de asistenta sociala

2008

Asigurarea schimbului de date si informatii cu institutiile


centrale si locale in conformitate cu conventiile, acordurile,
recomandarile internationale si legislatia nationala, prin care se
structureaza sistemul national de asistenta sociala.

2008

2006-2007

2007

DGASPC, Aut. Locale,


DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati
DGASPC, Aut. Locale,
DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati
DGASPC, Aut. Locale,
DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati
DGASPC, Aut. Locale,
DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati
DGASPC, Aut. Locale,
DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati
DGASPC, Aut. Locale,
reprezentanti ai furnizorilor de
servicii sociale publici si privati
DGASPC, Aut. Locale,
DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati
DGASPC, Aut. Locale,
DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati
DGASPC, Aut. Locale,
DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati
DGASPC, Aut. Locale,
DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati
2

Optimizarea cu toti actorii sociali indivizi/grupuri,


privat/public, profit/non-profit, gasirea de noi forme de
cooperare si domenii de interes comun

2008

DGASPC, Aut. Locale,


DMSSF, DSP, ISJ, alti
reprezentanti ai furnizorilor de
serv. soc. publici si privati

Obiectiv specific 3: Implementarea unui management de sistem performant


Obiective operationale
3.1. Eficientizarea
managementului de sistem
mixt (cele patru sectoare) de
furnizare a serviciilor sociale
la nivelul judetului

3.2. Eficientizarea
managementului de sistem la
nivelul autoritatilor publice
locale

Activitati
Stabilirea unui sistem de indicatori (calitativi si cantitativi)
pentru evaluarea resurselor necesare asigurarii unor servicii
sociale adecvate si adaptate nevoilor sociale.

Termen
2007

Stabilirea mecanismelor de interventie pentru a asigura un feedback eficient catre comunitati, grupuri si personae vulnerabile.

2007

Dezvoltarea de relatii de colaborare, inter-institutionala cu


privire la serviciile sociale in vederea construirii unor
convergente utile pentru dezvoltarea coerenta si eficienta a
acestora.

permanent

Dezvoltarea instrumentelor necesare pentru o planificare,


implementare si evaluare integrala la nivel judetean a serviciilor
sociale.

2007-2009

Identificarea si dezvoltarea activitatilor de evaluare a


rezultatelor si performantelor tuturor actorilor implicati in
organizarea si acordarea de servicii sociale

1007-2010

Stabilirea functiilor pentru nivelurile primar si specializat de


servicii sociale (managerial si tehnice)

2007

Responsabili/Parteneri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
3

3.3. Imbunatatirea
managementului resurselor
umane

Elaborarea metodologiilor de interventie la diferitele nivele


locale de responsabilitate manageriala.

2007

Stabilirea elementelor de baza pentru structurarea si organizarea


eficienta a serviciilor.

2007

Promovarea unui sistem de furnizare a serviciilor sociale bazat


pe urgenta situatiei de nevoie si prioritatea recunoscuta de
comunitate

permanent

Incheierea de acorduri intre furnizorii de servicii in vederea


stabilirii de prioritati si pentru acoperirea teritoriala.

permanenta

Stabilirea unui sistem eficient de monitorizare a beneficiarului si


transfer de caz intre serviciile sociale primare si specializate.

2007-2009

Stabilirea unor mecanisme de interventie pentru a asigura un


feed-back eficient catre comunitati, grupuri si persoane
vulnerabile

2007-2009

Eficientizarea actului managerial prin monitorizarea si evaluarea


personalului cu instrumente specifice.

2007

DGASPC, Directia de Munca


Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri

Stabilirea atributiilor specifice posturilor in contextul dezvoltarii


institutionale a sectoarelor de furnizare a serviciilor sociale

permanent

Planificarea strategica, dinamica, continua si flexibila a muncii


de asistenta sociala

2007

Imbunatatirea nivelului de pregatire si specializare a


personalului prin participarea la programe de perfectionare
profesionala. Realizarea unui plan anual de pregatire continua a
angajatilor.

2006-2009

Dezvoltarea capacitatilor si abilitatilor personalului in utilizarea


PC prin obtinerea ECDL-ului.
Promovarea si implementarea unor programe pilot, impreuna cu
alte servicii de pe piata mixta de servicii sociale sau organizatii
din tara si strainatate

2006-2007
2007-2013

DGASPC, Directia de Munca


Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri

Obiectiv specific 4: Promovarea dezvoltarii unui sistem echitabil, armonizat si integrat, de servicii sociale la nivel judetean
Obiective operationale
4.1. Dezvoltarea serviciilor
sociale orientate spre
promovarea autonomiei
persoanelor vulnerabile si
cresterea capacitatii
acestora de integrare
sociala

Activitati
Elaborarea si implementarea metodologiilor necesare identificarii
nevoilor sociale, situatiilor de vulnerabilitate si categoriilor de
beneficiari

Termen
2006-2007

Identificarea si inregistrarea tuturor furnizorilor publici si privati,


precum si a serviciilor sociale acordate de acestia

2007

Responsabili/Parteneri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri

Elaborarea unor planuri de interventie cu abordare globala a


situatiilor de vunerabilitate identificate

Permanent

Includerea strategiei judetene de dezvoltare a serviciilor sociale in


planurile de dezvoltare comunitara
Crearea unui punct unic de intrare in sistem prin organizarea
echipei de interventie la nivel primar cu competente generale
Asigurarea resurselor umane, materiale si financiare in
conformitate cu planificarile bugetare din strategii (judeteana de
dezvoltare a serviciilor sociale si sectoriale pe categorii de
beneficiari)
Identificarea si aplicarea instrumentelor de comunicare rapida a
nevoilor beneficiarilor catre furnizorii de servicii

2007-2008

Efectuarea de studii privind acesul la servicii, tinand seama de mai


multe criterii: arie si pozitionare geografica, dezvoltare
economica, etc.

2008

Elaborarea planurilor comunitare de actiune in vederea asigurarii


continuitatii serviciilor sociale
Definirea si adaptarea ofertei actuale de servicii la tipurile de
beneficiari, situatiile de vulnerabilitate

Permanent

Realizarea unui registru electronic cu datele referitoare la


beneficiari, tipuri de servicii, furnizori

2007-2010
2007-2008

2007-2008

2006-2007

DGASPC, Directia de Munca


Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Consilii Locale,
ONG-uri
DGASPC, Consilii Locale,
ONG-uri
DGASPC, Consilii Locale,
ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Consilii Locale,
ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri

4.2. Incurajarea dezvoltarii


economiei mixte in
domeniul serviciilor
sociale

Realizarea de cataloage anuale privind furnizorii de servicii


sociale

Anual

Identificarea si crearea serviciilor sociale prioritare din perspectiva


asigurarii unui suport minimal pentru categoriile de populatie
aflate in cel mai mare risc de excludere sociala

2006-2008

Facilitarea parteneriatelor dintre autoritatile publice, sectorul nonprofit, sectorul privat-profit si structurile societatii civile de la
nivelul comunitatilor

Permanent

Identificarea si implementarea mecanismelor de atragere a


factorilor economici in sustinerea dezvoltarii serviciilor sociale

2008-2013

Dezvoltarea unei culturi a parteneriatului social si a


responsabilitatii sociale; sensibilizarea si responsabilizarea
familiei si comunitatii la problemele sociale existente la nivelul
propriu

permanent

DGASPC, Directia de Munca


Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Consilii Locale,
ONG-uri

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unei culturi proactive si participative in randul populatiei si beneficiarilor de servicii sociale
Obiective operationale
5.1. Incurajarea participarii
si implicarii beneficiarilor
de servicii sociale la
procesul decizional si la
procesul de organizare a
serviciilor sociale

Activitati
Asigurarea informarii permanente si corecte a beneficiarilor
asupra initiativelor locale privind proiectele de servicii sociale
Identificarea si aplicarea unor mecanisme eficiente de sustinere a
participarii beneficiarilor la deciziile luate de comunitate privind
serviciile sociale care li se adreseaza
Identificarea si aplicarea celor mai adecvate metode in vederea
asigurarii comunicarii permanente intre autoritatile publice,
furnizorii de servicii pe de o parte si reprezentantii beneficiarilor
pe de alta parte

Termen
Permanent

Responsabili/Parteneri
Autoritati Locale

Permanent

Autoritati Locale

Permanent

DGASPC, Directia de Munca


Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
7

5.2. Incurajarea participarii


si implicarii populatiei la
procesul decizional si in
procesul de acordare de
servicii sociale

Asigurarea informarii beneficiarilor asupra serviciilor acordate de


catre fiecare furnizor de servicii, public sau privat, respectiv
asupra politicilor si programelor nationale prin campanii de
informare

Permanent

Elaborarea de proceduri prin care sa se obtina acordul


beneficiarilor in ceea ce priveste implicarea lor in modul de
organizare si furnizare a serviciilor sociale necesare
Identificarea si aplicarea unor modele eficiente de implicare
directa a familiilor beneficiarilor in procesul de acordare a
serviciilor sociale
Incurajarea miscarii participative a beneficiarilor prin facilitarea
infiintarii de structuri asociative
Incurajarea reconversiei celor asistati social pentru a preveni
dependenta de ajutoarele sociale, respectiv transmiterea acestei
dependente

2006-2007

Organizarea unor campanii de sensibilizare a cetatenilor pentru


cresterea gradului de acceptare la nivelul comunitatii a persoanelor
aflate la risc de marginalitate sociala (copii in dificultate, grupuri
minoritare, persoane cu dizabilitati, persoane infectate cu HIV,
victime ale violenei n familie, etc.)
Organizarea unor campanii de sensibilizare si informare in randul
comunitatilor privind importanta familiei ca suport pentru
persoanele vulnerabile si expuse riscului de marginalizare sociala

Permanent

Organizarea de campanii de informare a comunitatilor locale cu


privire la necesitatea prevenirii situatiilor de vulnerabilitate si
nevoia de servicii sociale.
Dezvoltarea unui program de voluntariat si implicarea voluntarilor
in furnizarea de servicii persoanelor aflate la risc de marginalizare
sociala
Crearea de grupuri de parteneriat local in problematica sociala cu
orientare pe obiective specifice; grupuri reprezentative pentru
comunitate implicate in oferirea de consiliere si suport
informational de specialitate

Permanent

DGASPC, Directia de Munca


Solidaritate Sociala si Familie,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, ONG-uri

2006-2008

DGASPC, Consilii Locale,


ONG-uri

2006-2008

DGASPC, Consilii Locale,


ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie, ,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Consilii Locale,
ONG-uri

2006-2008

Permanent

DGASPC, Directia de Munca


Solidaritate Sociala si Familie, ,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Consilii Locale,
ONG-uri

2006-2008

DGASPC, Consilii Locale,


ONG-uri

2006-2008

DGASPC, Consilii Locale,


ONG-uri

5.3. Facilitarea procesului


de implementare,
administrare si coordonare
a schimbarii in scopul
imbunatatirii relatiilor
dintre autoritatile publice
si organismele
reprezentative ale societatii
civile prin utilizarea
tehnologiilor informatice

Incurajarea prin intermediul familiei si comunitatii a reconversiei


celor asistati social pentru a preveni dependenta de ajutoarele
sociale.
Identificarea unor modele novatoare privind stabilirea unor canale
de comunicare/interactiune cu populatia, urmarirea feed-back-ului
din partea acesteia fata de serviciile sociale oferite.
Analiza nevoilor si capacitatii de utilizare a tehnologiilor
informatice in realizarea informarii si comunicarii cu beneficiarii
si categoriile de populatie interesate

Permanent

DGASPC, Consilii Locale,


ONG-uri

Permanent

DGASPC, Consilii Locale,


ONG-uri

2007-2008

DGASPC, Directia de Munca


Solidaritate Sociala si Familie, ,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri

Elaborarea unui plan de actiune privind asigurarea accesului la


informatie si comunicare pentru persoanele vulnerabile

2007-2008

Elaborarea si implementarea unor actiuni de formare a


beneficiarilor in utilizarea tehnologiilor informatice

2008-2010

DGASPC, Directia de Munca


Solidaritate Sociala si Familie, ,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri
DGASPC, Directia de Munca
Solidaritate Sociala si Familie, ,
Directia de Sanatate Publica,
Inspectoratul Scolar Judetean,
Consilii Locale, ONG-uri