Sunteți pe pagina 1din 18

1.

Puteri i radicali

1) Aducei la o form mai simpl :


3
2

c) (8 2 )

:(

1
)
4

27
2

a) 625 125 25 0,5 5 ;

d) (0,01)

4
3

-1

2
3

c)

95 :

27

:27 5

1 2

4
e) 3 2 .
3

2
3

22 64 8 50 ;
3

1
3 81 : 35 =
9

2) Calculai a)

b)81 2 2 3

b)

814 : 95 38 : 273 812

25

1
2 16 : 25 =
4

3) S se afle care numr din perechile de numere este mai mare:


a). (0,5) 13 i 213 ; b). 5

i 5

2,5

11

; c).

63 i

15

67 .

4) S se afle mulimea valorilor lui x pentru care este adevrat inegalitatea :


x

1
b).
c). 32 (3 2 ) x 0,25
3 1;
243
5) Calculai media aritmetic i media geometric a numerelor 7 4 3 i 7 4 3 .
6) Calculai: a) 243 2 75 5 12 : 3 3 =
a). 3x 729

b) 162 ( 450 200 392) 5 2 882

c) 15 72 4 2 8 108 2 6 3 3 18

4 3 3

d) 5 2

4 2 3
e)
3 2

2 2

3
15
3
5

2
6

7
15
5
6

3 5

14 14
7 2 2
4
3
5
10

7) Calculai prin raionalizare: a)


=
b)
+
=
7 2
7 2
5 2 3 5
1
1
c)
=
d)
=
1 2 6
2 3 1
f)

3 7

8) Artai c 1 3 5 ... 43 Q
1

3
8
3
9) S se calculeze
a) 3
b) 3 9 3 .
.
27
3
2
3
10) S arate c numrul 27 12 2 3 este natural.
1
.
11) Ordonai cresctor numerele: a 2 2 i b
3 2

18

12) S se ordoneze cresctor numerele


13) Calculai:

a) 3 4 ;

12

6 ;

a) 6 1257 : 255 4 511


3
c) 3192- 381+ 3648+ 375

280

b) 3 ;

18 ;

312 .

b) 33 54 23 2 3 128
3
3
3
3
d) 4 2 2250 + 3686 + 16.

14) S se scrie sub form de putere :


3

216 ,

3
2 25 210 ,

512 ,

3 33 315

2
1

1,5a 1
1 b 1
1
1
1
15) Pentru a 4 i b , calculai:
: 1 a 2b 1
.
2
a 1
3a b2
16) S se scrie sub form de putere :
3

a)

x2
x2

17) Calculai

x2 x 4
x3
2 x
2 x

x3 x 2
b)
x

x4
,x>0
x4
2 x
2 x

4
4x

4
3

x3
x3

3
4

x2
,x>0
x4

pentru x 4 2 1.

18) S se determine valorile naturale ale lui n pentru care expresia E(n) 10 3n este bine definit.
19) Determinai valorile lui x pentru care exist

x2 4 x 3 .

x6
2x 1
21) Determinai numerele naturale n, pentru care, pe rnd:
a) 8 < 2n < 32;
20) Determinai valorile lui x pentru care exist

a)

b)

x2 1
x2

3 3 3 n 81 5
b)
2 2 16
n

1 1 1
c)

32 2 4
22) Demonstrai identitile :
4
4
3
2 2
3
4
a) a b a 4a b 6a b 4ab b
5
4
3 2
2 3
4
5
b) a b a 5a b 10a b 10a b 5ab b
5

4
4
3
2
2
3
c) a b a b a a b ab ab

d)

a 5 b5 a b a 4 a 3b a 2b 2 ab3 b 4

3
3
3
3
e) (a b c) a b c 3(a b)(a c)(b c)
2n
2n
2
2
2 n 2
x 2n4 y 2 ..... x 2 y 2n4 y 2n2 )
f) x y ( x y )(x

n
n
n1
n 2
n 2
n1
g) x y ( x y)(x x y ..... xy y )
2 n1
y 2n1 ( x y)(x 2n x 2n1 y ...... xy 2n1 y 2n )
h) x
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
i) (a b c )(x y z ) (ax by cz) (bz cy) (cx az) (ay bx)

( identitatea lui Lagrange )


2

1
a 1

1
1
23) Calculai
E(a) = 2
: 2
2a 1 1 pentru a .
1
2

a 2 2 2 a
4
2

24) S se aduc la o form mai simpl expresia E x y x y

2. Ecuaii exponeniale
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

S se determine soluiile reale ale ecuaiei


S se determine soluiile reale ale ecuaiei
S se determine soluiile reale ale ecuaiei
S se determine soluiile reale ale ecuaiei
S se determine soluiile reale ale ecuaiei
S se determine soluiile reale ale ecuaiei
S se determine soluiile reale ale ecuaiei
S se determine soluiile reale ale ecuaiei
S se determine soluiile reale ale ecuaiei

2x 5 .
10 x 43 .
10x 0,01 .
4 x 3x .
2 x 11x1 .
7 x3 492 x6 .
32 x 4 x 12 .
2 x 3x 2 54 .
31x 9.
x

10) S se determine soluiile reale ale ecuaiei


11) S se determine soluiile reale ale ecuaiei
12) S se determine soluiile reale ale ecuaiei
13) S se determine soluiile reale ale ecuaiei

1
3 .
3
2
1
2 x 4 x .
8
1
125 x .
5
1
4. .
2x
x2

14) S se rezolve ecuaia 2 x3 2 x 28.


15) S se determine soluiile reale ale ecuaiei 2 x 2 x3 36 .
16) S se determine soluiile reale ale ecuaiei 2 x1 2 x 12 .
17) S se rezolve n R ecuaia 2x 2x2 2x3 37 .
18) S se rezolve n R ecuaia 4 x2 2 x 5 .
19) S se rezolve ecuaia 3x 1 5 3x 1 7 3x 21 0 .
2
20) S se rezolve ecuaia 2x 3x2 4.
21) S se rezolve ecuaia 7 x 2 4 7 x 1 347.
2

4 3
22) Sa se rezolve ecuaia .
9 2
2
23) S se rezolve ecuaia 2 x x1 8.
1 4x
24) S se rezolve ecuaia x .
2
8
1
25) S se rezolve ecuaia x 9.
3
26) S se rezolve ecuaia 3x 2 3x1 7.
27) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia 2
3

x 1

3
1
32

2
2 .
x

y
xy

2x 3
.
3x 2
29) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia 3x 5 x 15.
30) S se rezolve ecuaia 3x 1 3x 2 3x 3 13.
31) S se rezolve ecuaia (3 2 2 ) x (1 2 ) 2 .
32) S se rezolve ecuaia 3x 3x 1 3x 2 39 .
33) S se rezolve ecuaia 2log2 x 4.
34) S se rezolve ecuaia 2x+2 2x+1+32x 40 = 0.
35) S se rezolve ecuaia 32 x 2 3 x 3 0. .
36) S se rezolve ecuaia exponenial 4 x 5 2 x 4 0.
37) S se rezolve ecuaia 4 x 3 2 x 2 0.
38) S se rezolve ecuaia 2 x 14 2 x 5.
39) S se rezolve ecuaia 9 x 4 3x 3 0 .
5
40) S se rezolve ecuaia 2 x 2 x .
2

28) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia

3. Ecuaii iraionale.
1) S se determine soluiile reale ale ecuaiei
2) S se determine soluiile reale ale ecuaiei
3) S se rezolve n R ecuaia x 5 2.

2 x x.
x 1 5 x.

4) S se determine soluiile reale ale ecuaiei


5) S se determine soluiile reale ale ecuaiei
6) S se rezolve ecuaia x 1 x 1.

x 2 x 2 2.
7 x 1.

7) S se rezolve ecuaia

x2 x 2 x 2 .

8) S se rezolve ecuaia 5 x 2 2.
9) S se rezolve ecuaia

x2 4 x 2 0 .

10) S se rezolve ecuaia


11) S se rezolve ecuaia

x 2 1 0 .
3x 4 2 x .

12) S se rezolve ecuaia

x 1 x 2 x 2.

13) S se rezolve ecuaia

x 2 2x 3 2 3.

14) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia

x2 7 x 3 x 7. .

15) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia 3 x2 9x 3 x 9. .


16) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia 3 1 x 2 .
17) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia

x3 x 1 x .

18) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia 3 x3 2 x 1 3 x 1 x 2 1 .


19) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia
20) S se rezolve ecuaia 2x 1 x 5 .
21) S se rezolve ecuaia x 7 10 x 5 .
4

x 1 3 2 x 1 0 .

x 6 x 3 3.

22) S se rezolve ecuaia

x 3 x 1 2 .

23) S se rezolve ecuaia


24) S se rezolve ecuaia

2 x 1 2 x 2 .

25) S se rezolve ecuaia x2 x x2 x 2 2 .


26) S se rezolve ecuaia

x2 3 3 x 4 0 .
4.Logaritmi i ecuaii logaritmice.
Logaritmi

1
1) S se calculeze log 2 3 log 2 9.
2
3
2) S se calculeze log 2 3 log 2 .
2

3) S se calculeze

a) log3 33 9 3 3
b) log2 23 4 2 2 .
1
2
9
4) S se verifice egalitatea lg lg ... lg 1.
2
3
10
5) S se calculeze log3 5 log3 6 log3 10.
6) S se compare numerele 2 2 i log2 32.

7) Compar numerele: a log3 3 9 27 81 i b log2 4 8 16 32 .


8) S arate c numrul (3 2 ) log2 8 este natural.
9) Calculai: log3 12 log3 27 : log3 64 2log3 12 .
10) S se calculeze log5 25 log3 9.
11) S arate c log2 4 log3 9 36.
12) S se calculeze log6 3 log6 10 log6 5.
2
3
9
13) S se calculeze log 3 log 3 ... log 3 .
1
2
8
3

1
14) S se calculeze log5 25.
2
1
1
lg
10
10
16) S se arate c log2 5 log2 12 log2 30 1.
log5 18 log5 2
2.
17) S se verifice c
log5 3
1
18) S se arate c log 2 3 8 0.
4
19) S se arate c log2 14 log2 3 log2 6 log2 7.
20) Se consider numrul a log2 3. S se arate c log2 18 2a 1.
21) Dac a log3 2 artai c log3 54 3 a .

15) S se calculeze lg 2 10 lg100 lg 2

22) S se arate c log3 24 3a 1 , unde a log3 2 .


23) S se arate c numerele log2 2, C31 i 5 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5

3
24) Ordonai cresctor numerele a log3 3 , b 3 27 , c .
2
25) Care dintre urmtoarele numere este mai mare:
1
1
4
a) log 2 5 sau log 2 ; b) log5 sau log5 ; c) 2 sau log3 10 ; d) 3 sau log2 7 ;
5
2
7
26) S se determine valoarea lui x astfel nct ;
a) log2 x log2 3 log2 4 log2 5 ;
b) loga x 2 loga 7 3loga 6 4 loga 5
27) S se determine valorile lui x pentru ca urmtorii logaritmi s aib sens :
a) log2 ( x 1) ; b) log4 ( x 2 x 2) ; c) log4 (log2 x) ; d) log1 (log1 x) .
28) Dac log3 2 a sa se demonstreze c log 16 24

1 3a
.
4a

29) Calculai log100 40 ,dac log2 5 a .


30) tiind c lg7 = p i lg5 = q , s se exprime n funcie de p i q
a) lg 0,7 ; b) lg 3 7 ; c) lg175; d) lg 7 5 .
31) Dac a log3 2 , s se calculeze n funcie de a expresia E

log 3 16 log 6 9
.
log 3 18 log8 3

32) Aflai x R* dac log2 x log2 3 log4 5 log 1 3 2log2 3 1 log 1 5 .


2

log3 36 log8 3
33) Dac a log2 3 , s se calculeze n funcie de a expresia E
.
log3 18 log3 72

log3 x 2 log9 x
34) S se arate c expresia:E=
nu depinde de x .
log125 x 3 log0, 2 x
1
1
2
35) S se arate c expresia:
nu depinde de x .

logx 2 logx 4 logx 4 logx 8 3(logx 2) 2


log5 x log25 x log625 x
36) S se demonstreze c expresia E
este constant, x (0, ) \ 1.
log2 x log4 x log0,5 x
37) S se demonstreze c expresia

log2 x log4 x log0,5 x


log5 x log25 x log625 x

este constant, x (0, ) \ 1.

Ecuaii logaritmice
1) S se determine soluiile reale ale ecuaiei log5 (3x 4) 2.
2) S se determine soluiile reale ale ecuaiei log2 ( x 2) log2 x 3.
3) S se determine soluiile reale ale ecuaiei log2 ( x 2) log2 ( x 5) 3.
4) S se determine soluiile reale ale ecuaiei log3 ( x 2 6) log3 (2x 3).
5) S se determine soluiile reale ale ecuaiei log3 ( x 2 4x 4) 2.
6) S se determine soluiile reale ale ecuaiei log2 ( x 3) 0.
7) S se rezolve ecuaia log2 (2x 5) log2 ( x 2 3x 3).
8) S se rezolve ecuaia log3 ( x 2 1) 1.
6

9) S se rezolve ecuaia log2 ( x 2 4) log2 ( x 2 3x 2).


10) S se determine soluiile reale ale ecuaiei log2 ( x 2 x 2) 2.
11) S se rezolve n mulimea numerelor reale pozitive ecuaia log2 x 2 2.
12) S se rezolve ecuaia log2 x 1 1.
13) S se determine soluiile reale ale ecuaiei log5 (3x 1) 1 log5 ( x 1).
14) S se rezolve reale ecuaia log2 ( x 2 x 2) log2 (2x 4) 1.
15) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia log4 (2 x1 1) 0.
16) S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia log2 3 x 1.
17) S se rezolve ecuaia: lg( x 7) lg(3x 1) 2
18) S se rezolve ecuaia lg 2 x 4 lg x 3 0.
19) S se rezolve ecuaia lg2 x 3lg x 4 0.
1 2
1 1
lg x lg x
20) S se rezolve ecuaia:
12
3 4
21) S se rezolve ecuaia: log3 x logx 3 2
22) S se determine valorile reale pozitive ale numrului x, tiind c lg x ,

3
i lg x sunt trei
2

termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.


23) S se rezolve ecuaia: log2(9x+7) = 2+ log2(3x+1).
5. Numere complexe
1) S se calculeze (1+2i)(1-2i)+5i(2-i) =
1
2) S se calculeze , z , z dac z = 5 - 12i
z
3) S se gseasc numerele reale x i y dac (2x+yi)-(y+3xi) = 6 - 10i
4) S se determine numerele reale x i y tiind c are loc egalitatea x3 5i y2 i 13 13i .
5) Sa se calculeze (1 i)43 (1 i)43.
6) Determinai numrul real m, pentru care are loc:
a) (m + i )2 = 24 10i ;
b) (2m + i )2 +2(m i)2 = 21.
7) Fie numerele complexe

z1 2 2 3i; z2 3 3i; z3 3 i.

Calculai i scriei sub form algebric numrul complex


8) Fie z

Z= 2 3 z1 4 z3 z2 .

1 2i 2 i

. Calculai Re(z), Im(z) i z .


1 i
9) Se consider numerele complexe z1=9+12i i z2=15-36i. S se calculeze :
z z
z1 , z1 , Re 1 , Im 2 .
z 2 z1
10) S se calculeze produsul P = i i 2 i 3 i85 i suma S = i i 2 i3 i 240 .
11) Determinai numerele reale x, y, pentru care au loc:
x yi
3 5i
6 5i
3i
x yi .
2 4i
a)
b)
c)
4i
x yi
3 5i
12) S se determine numrul complex z = a + bi, (a,bR) tiind c z 2 16 30i .
7

13) S se determine numrul complex z = a + bi, (a,bR) tiind c z z 2z 14 4i .


14) Rezolvai n C ecuaiile:a) z + |z| =1 + 3i; b) z iz 1 5i ; c) (2 + i)z+(3 - 5i) z = 8 + 8i ;
d) z 2 z z i ; e) z 3z 4 2i .
15) Determinai ecuaia de gradul al doilea cu coeficieni reali, astfel nct una dintre rdcini s fie:
3i
1 3i .
16) Fie z1 = 1 2i, z2 = - 2 + i . Determinai n plan, imaginile geometrice ale numerelor
complexe:z1, z2, z1+z2, z1 , z2 .
1 i 3
;

2
2
x2 y 3

1 3i .
b) Determinai x, y reali, astfel nct:
1 i 1 i

17) a) Determinai z C , cu proprietatea: z 2

z 2i z 2i z 2i
18) Rezolvai ecuaia:


1 0
z i z i z i
3

mi
s fie pur imaginar.
1 2i
a4
20) Determinai m real astfel nct z
s fie real.
m 3 (m 7)i

19) Determinai m real astfel nct z

z z
1 , unde z 1.
z z
22) Se consider ecuaia. z 2 2mz m 0, m R cu soluiile z1 , z2 .

21) S se rezolve ecuaia

a) S se calculeze z12 z22 .


b) S se determine m R, pentru care ecuaia are soluii complexe .
c) Dac z1 i z2 sunt complexe, s se determine m R astfel nct z1 z2 1
1 i 3

2
2
a)S se arate c i 3 1
b) S se arate c a b a b a 2b a 3 b3 ,

23) Fie

a, b R .

24) S se verifice dac urmtoarele ecuaii au soluie numrul complex dat :


a) 2 2 + 10 = 0; 1 = 1 3
b) 2 -10 + 26 = 0 ; 1 = 5 +
4
c) + = 2 ; 1 = 1 + 3.
25) S se rezolve n C ecuaiile cu coeficieni reali:
a) x 2 + 4 = 0
b) 4x 2 4x + 10 = 0
c) (x 3)2 = 25
d) x 2 4x + 20 = 0
e) x 2 2x + 3 = 2(x 1).
26) S se determine astfel nct ecuaiile s aib una din soluiile specificate:
a) z 2 + (m 2)z + 2 = 0; 1 = 1
b) mz 2 6z + 25 = 0; 1 = 3 + 4
c) z 2 2z + m2 + 1 = 0; 1 = 1 4
d) mz 2 (m + 3)z + 5 = 0; 1 = 2 + .
8

27) S se determine astfel nct ecuaiile de gradul II s nu aib soluiile reale:


a) x 2 2mx + (m 1)2 = 0
b) (m 1)x 2 2(m 1)x + m = 0
c) (m+1)( + 1)x 2 + (2m 1)x + m = 0.
28) Dac 1 i 2 sunt soluiile ecuaiei 2 + 2 + 2 = 0 s se calculeze:
1
1
1
1
a) 12 + 22 ; b) 13 + 23 ; c) + ; d) 2 + 2 .
1

6.Funcii
1) Stabilii dac n urmtoarele enunuri f: A B este o funcie:
x
a) f: R R, f(x) =
;
x 1
b) Gf = {(2,3),(1,4),(2,1),(3,2),(4,4)}, A = B = {1,2,3,4};
c) Gf = {(2,1),(3,4), (1,4),(4,4)}, A = B = {1,2,3,4};
2) Determinai mulimea de valori pentru fiecare din funciile :
a)
b)
4

Funcia :

f(x)=

25

-3

Funcia:

f(x)=x2

64

-2

3) Scriei numrul de funcii definite pe mulimea A a, b, c i cu valori n mulimea B a, b


4) Se consider funciile f,g,h:R R, f x x 1, g x 2x 2, hx 3x 3.
S se determine a real astfel nct a f x hx g x , x R .
5) Determinai a,b reali, astfel nct funciile f,g: R R, f x a 2x 5 si g x 3x b 2, s
fie egale.
6) Determinai punctele de intersecie ale graficului funciei: f : R R , f(x) = x(x+3)(x-2) cu
axele de coordonate.
7) S se determine imaginile urmtoarelor funcii, definite prin :
2 x, x [2,1]
a) f: [ -2,3] R, f(x) = 2x
b) f:[-2,3] R, f(x) =
3x 1, x (1,3]
x 1, x 1
c) f: R R, f(x) =
d) f: {-3,-2,0,1,4} R, f(x) = -3x+1.
3x 1, x 1
e) f: 1.0.1 R, f x x 2 .

f) f: ,2 R,

f x 3x 2 .

8) Reprezentai grafic funcia f : R R, f ( x) 3 1 .Determinai :


a) Im f ; b) monotonia; c) convexitatea(concavitatea); d) intersecia cu axele; e) mrginirea .
x

9) Folosind graficul funciei f : R (0, ), f ( x) 2x , trasai graficul funciei


x
f : R (0, ), f ( x) 2 .

x 6, x 0
10) S se traseze graficul funciei f : R R, f ( x) x
.
2 5, x 0
9

11) Determinai domeniul maxim D de definiie al funciei


a) f x

f : D R, n cazurile:

x
1
2x
, b) f(x) =
, c) f(x) = 2
, d) f(x) =
x3
x 4
x 4
12) S se studieze paritatea funciei:
2

x 2 , e) f(x) =

1
.
x 3

a) f x x 3 sin x
b) f x x 3 cos x
c) f x x 2 cos x
d) f x x 4 sin x .
13) Studiai care dintre urmtoarele funcii sunt pare, care sunt impare i care sunt fr paritate:
x 6 3x 2 5
3x 1
,
b) f : R R, f x 2
2
x 1
x 1
3
x x
c) f : R R, f x 6
x 2x 2 4
14) Fie funcia f : N N , f n restul mpririi lui n la 7. Determinai imaginea funciei i artai

a) f : R R,

f x

c este periodic.
n
15) Fie funcia f : N Z , f n 1 . Determinai imaginea funciei i artai c este periodic.

16) S se determine m real astfel nct funcia f:R R, f x 3 mx 3 , s fie strict cresctoare
pe R.
17) Se consider funcia f : R R, f ( x) (2 m) x 9 S se determine valorile lui m R astfel
nct funcia f s fie strict descresctoare pe R
18) Se consider funcia liniar f : R R definit prin f x m 5 x 2 m , unde m R.
a) S se determine parametrul m R., astfel nct funcia s fie cresctoare;
b) S se determine valorile lui m R., petru care funcia este descresctoare;
c) S se reprezinte grafic aceast funcie n fiecare din cazurile de mai jos:
1) m=5
2) m=2
3) m=1
19) Se consider funcia f: 0, R, f x x 2m 2 . S se determine m real astfel nct
graficul funciei f s nu intersecteze axa Ox.
20) Se consider funciile f,g: R R, f(x) = x2 - 9, g(x) = - x2 + 9. Trasai graficele acestor funcii n
acelai reper cartezian i rezolvai grafic inecuaiile: a) f(x) > g(x); b) f(x) < g(x).
21) S se determine punctele de extrem i extremele funciei f : R R, f x 2 x2 3x 1.
x4
.
x4 1
x2
23) Studiai mrginirea funciei f : R R , f x 2
.
x 4

22) Studiai mrginirea funciei f : R R , f x

f : R R, f ( x) x2 2 .Demonstrai c funcia este convex studiind graficul funciei.


25) Artai c graficul funciei: f:R R , f(x)= x 2 are ca ax de simetrie dreapta x = 2.
24) Fie

26) S se determine funcia f:R R tiind c graficul ei i graficul funciei


g:R R, g x 3x 3 sunt simetrice fa de dreapta x=1.

27) Determinai intervalele de monotonie ale funciei f : R R , f x x2 4 .


28) Determinai intervalele de monotonie ale funciei f : R R , f x x2 6x .
29) Se consider funcia f : R R, f ( x) x 2` 6x 1. Stabilii intervalele de monotonie ale
funciei.

10

1
1
1 i
2 16
2`
31) Demonstrai c funcia f este monoton : f : 0, R, f ( x) x log2 x .
32) Demonstrai c funcia g este monoton: g : 0, R, g ( x) 4 x log2 x .
30) Folosind monotonia funciei exponeniale rezolvati inecuatiile : 5x

33) S se determine se inversa funciei f n cazul diagramei:


x -10
-3
1
15
20
f(x) 6
0
-4
8
5
34) S se arate c f : R R , f(x) = x 7 este bijectiv i s se determine inversa sa f -1.
Determinai starea de monotonie.
x2
35) Fie funcia f : R \ 3 R \ 1 , f x
, s se arate c este inversabil i s se afle inversa
x3
ei.
4x 6
36) Se consider funcia f : R \ {1} R \ {4}, f ( x)
.S se demonstreze c funcia f este
x 1
inversabil i s se calculeze f (2) f 1 (2) .
37) Fie f: R R,

x 4 x
f ( x)

xm

x , 2

x 2,

. Determinai m R astfel nct funcia s fie

surjectiv.
38) Fie functia f : R R, f ( x) x 2 x 1 . Calculati ( f f )(3) .
39) Se dau funciile f , g : R R , f x 3x 6 , g x 4 x 8 S se rezolve n mulimea
numerelor reale ecuaia g f x 3 .
40) Se dau funciile f , g : R R , f x 3x 6 , g x 4 x 8 . S se rezolve n mulimea
numerelor reale ecuaia g f x 2 .
41) Se dau funciile f , g : R R , f x 3x 6 , g x 4 x 8 . S se rezolve n mulimea
numerelor reale ecuaia f g x 6 .
42) Se dau funciile f , g : R R , f x 3x 6 , g x 4 x 8 . S se rezolve n mulimea
numerelor reale ecuaia f g x 6 .
43) Se dau funciile f,g:R R, f(x)=3x+5, g(x)=-x+4. S se determine funciile
f g , g f , f f , g g.
44) Fie f , g : R R , f x 2 x 3 i g x 3x 2 . S se determine funciile
f g , g f , f f , g g.
45) Se consider funcia f:R R, f x x 2. S se rezolve ecuaia f f x f 2 x
4x
, g x x 1.
46) Considerm funciile f , g : R R, f x 2
x 4
Determinai funciile:
a) f g ,
b) g f .
47) Fie funcia f :[0, ) [0, ), f ( x) x2 i funcia g :[0, ) [0, ), g( x) x Artai c cele
dou funcii sunt inverse una alteia .
48) Fie funcia f: 2,2 R, f x x .
3
a) calculai f(-1), f(0), f
2
b) determinai imaginea funciei f.
c) determinai interseciile graficului funciei f cu axele de coordonate;

11

d) rezolvai ecuaia f(x) = 1, i inecuaia f(x) 1 .


49) Se consider funcia f : R R , f x 2x 6 .
a) Aflai m pentru care punctul A m, m 9 se afl pe graficul funciei f ;
b) Determinai interseciile graficului funciei f cu axele;
c) Aflai f 1 58 , f 5, 0 , f 1 2, 4 ;
d) Studiai monotonia funciei f ;
e) Studiai paritatea funciei f ;
f) Calculai f f x i f f f 3 .
50) Se consider funcia f : R R , f x 2x 4 .
a) Aflai m pentru care punctul A m 1, m se afl pe graficul funciei f ;
b) Determinai interseciile graficului funciei f cu axele;
c) Aflai f 1 22 , f 2, 3 , f 1 4,3 ;
d) Studiai monotonia funciei f ;
e) Studiai paritatea funciei f ;
f) Calculai f f x i f f f 1 .
7. Metode de numrare.
1) S se calculeze
a) C32 P3 b) C54 A54 c) C52 A42 6 d) A52 P3 e) C75 C65 C64 f) 0! 1! 2! 3!
2
998
2
2
2
2006
1
g) C62 C64 h) C85 C83 i) 2C31 A32 j) C2008
k) C1000
l) C2008
C1000
C2007
C2008
C2007

m) C C C C C
0
4

1
4

2
4

3
4

4
4

P2 C41
2! 3!
n)
o)
.
1
C81
A3

2) S se arate c C51 1 3!.


3) S se verifice c C51 C53 C55 24 .
4) S se determine numrul tuturor submulimilor de 2 elemente ce se pot forma cu elemente din
mulimea {1,2,3,4,5}.
5) Se consider 10 puncte, oricare 3 necoliniare. Cte drepte trec prin cel puin 2 puncte din cele
10?
6) S se calculeze numrul submulimilor mulimii {1,2,3,4}. care au un numr par nenul de
elemente.
7) S se calculeze numrul submulimilor cu 2 elemente ale unei mulimi cu 6 elemente.
8) Se consider mulimea A {1,2,3,4,5}. S se determine cte numere formate din 3 cifre distincte
se pot forma cu elemente ale mulimii A.
9) S se determine cte numere de cte trei cifre distincte se pot forma cu elemntele mulimii
{1,2,3,4}.
10) S se determine cte numere de dou cifre se pot forma cu elemntele mulimii {1,2,3,4}.
11) n cte moduri se pot forma echipe din cte 4 elevi i un profesor, dac sunt 20 elevi i 3
profesori ?
12) La un turneu de sah au participat 11 ahiti i fiecare 2 s-au ntalnit o dat.Cte partide s-au
jucat n turneu?
13) Fiind date 9 puncte , oricare trei necoliniare, s se determine numrul dreptelor obtinute unind
punctele date. Cte triunghiuri determin cele 9 puncte ?
14) Cte numere de 5 cifre distincte se pot forma folosindu-se numai cifrele 0, 1, 2, 3, 4?
12

15) S se determine numrul natural nenul n astfel nct numrul submulimilor cu 2 elemente ale
unei mulimi cu n elemente s fie egal cu 6.
16) Se consider mulimea A {1,2,3,4}. S se determine cte numere formate din 4 cifre distincte se
pot forma cu elemente ale mulimii A.
17) Aflati n N pentru care Cn0 Cn1 Cn2 ... Cnn 256.
18) S se rezolve ecuaia Cx2 21, x N .
(n 3)!
6.
(n 5)!
20) S se determine numrul natural n tiind c An1 Cn1 10.

19) S se determine numrul natural n tiind c

21) S se rezolve ecuaia An2 12 , n N .


22) S se rezolve ecuaia Cn2 28, n N .
23) S se determine valorile naturale ale numrului n astfel nct Cn0 Cn1 8 .
24) S se rezolve ecuaia Cnn21 2 , n N .
P
25) S se rezolve ecuaia n3 56 , n N .
Pn1

2n 3! 20 , n N .
2n 1!
n 1! 30 n 1! . n N .
27) S se rezolve ecuaia
n 3! n 1!
26) S se rezolve ecuaia

28) S se rezolve ecuaia An34 20 An12 , n N .


29) S se rezolve ecuaia Cn51
30) S se rezolve ecuaia

n 1
2n
n
2 n 1

C
C

31) S se rezolve ecuaia An33


32) S se rezolve ecuaia

n 3 n n 1 ,
6

n N .

5
, n N .
3
P
30 n 1 , n N .
Pn

An10 An8
131 , n N .
8
An

33) S se rezolve ecuaia An31 Cn31 56n , n N .


34) S se determine numrul natural n astfel ca urmtorii termeni s fie n progresie aritmetic :
Cxx1, A42 , Cxx53 .

8.Probabiliti.
ntr-un cmp de evenimente egal probabile probabilitatea realizrii unui eveniment A este:
numarul cazurilor favorabile evenimentului
p( A)
.
numarul total de cazuri
Aplicaii:

13

1) S se calculeze probabilitatea ca alegnd un element n al mulimii A {1, 2,3, 4,5} acesta s


verifice inegalitatea n 2 2n .
2) S se calculeze probabilitatea ca alegnd unul dintre numerele C42 , C52 , C62 acesta s fie divizibil
cu 3.
3) S se calculeze probabilitatea ca alegnd unul dintre numerele log2 2,log5 25,log7 1 acesta s
fie supraunitar.
4) S se calculeze probabilitatea ca alegnd un element x al mulimii A x N x 2 8x 7 0

acesta s fie numr prim.


5) S calculeze probabilitatea ca, alegnd un numr din mulimea

2, 3, 4,..., 10

, acesta s fie

numr raional.
6) S calculeze probabilitatea ca un element al mulimii {0;1;2;3;4;5} acesta s verifice inegalitatea
n! 50 .
7) S calculeze probabilitatea ca, alegnd un element al mulimii {3;4;5;6} acesta s verifice
inegalitatea n(n 1) 20.
8) S se calculeze probabilitatea ca alegnd un numr natural de dou cifre acesta s fie cub perfect.
9) S calculeze probabilitatea ca, alegnd un numr din mulimea 2, 3, 4,..., 11, acesta s fie
numr iraional.
10) S se calculeze probabilitatea ca alegnd la ntmplare o submulime mulimii A {1, 2,3, 4,5}
acesta s aib trei elemente.
11) S se calculeze probabilitatea ca alegnd un element n al mulimii A {2,3, 4,5} acesta s
verifice inegalitatea n2 n n !.
12) S se calculeze probabilitatea ca alegnd un element al mulimii A sin 30 ,sin 45 ,sin 60 acesta
s fie raional.
13) S se calculeze probabilitatea ca alegnd un numr din mulimea numerelor de dou cifre acesta
s fie ptrat perfect.
14) S se calculeze probabilitatea ca alegnd un element din mulimea A {7,10,13,16,..., 28} acesta
s fie divizibil cu 5.
15) S se calculeze probabilitatea ca alegnd un element din mulimea A {11,12,13,..., 20} acesta
s fie numr prim.
16) Se consider toate numerele naturale de cte trei cifre scrise cu elemente din mulimea 1;2 . S
calculeze probabilitatea ca, alegnd un astfel de numr, acesta s fie divizibil cu 3.
17) S calculeze probabilitatea ca, alegnd un numr din mulimea 3 1, 3 2, 3 3,...,3 30 , acesta s
fie numr raional.
18) Considerm experiena aruncrii a dou zaruri. S se calculeze probabilitatea realizrii
urmtoarelor evenimente:
A: S apar combinaia 6-6.
B: S apar suma punctelor egal cu 11.
C: S apar suma punctelor cel mult 4.
D: S apar suma punctelor mai mare dect 4.
E: S apar produsul punctelor egal cu 12.
F: S apar produsul punctelor diferit de 12.

14

9. Aplicaii ale matematicii n economie


1) S se determine 25% din 96 000 lei .
2) 4% din capitalul unei firme, adic 21 000 lei sunt folosii pentru transport. Ce capital are firma?
3) Un calculator cost 2500lei. Ct va plati cumparatorul, dac se adaug 19% TVA?
4) Se consider seria statistic reprezentnd un eantion de 20 de elevi n funcie de crile citite:
Cri 0 1 2 3
elevi

2 8

Ct la sut reprezint elevii care citesc 2 cari?


5) S se determine ce sum va primi un depuntor pentru 6 000 lei depui cu 5% pe un an.
6) 10% din capitalul unei firme, adic 7 000 lei sunt folosii pentru transport. Ce capital are firma?
7) Un palton cost 250lei. Ct va plti cumprtorul, dac se adaug 24% TVA?
8) Se consider seria statistic reprezentnd un eantion de 10 de elevi n funcie de fructele
Fructe mere pere kiwi gutui
Elevi

Ct la sut reprezint elevii care prefer kiwi?


9) S se determine suma depus la banc pe un an dac dobnda de 2% pentru ea reprezint 4000
lei.
10) 5 % din capitalul unei firme, adic 2300 lei sunt folosii pentru plata combustibililui. Ce capital
are firma?
11) Un TV cost 2500lei. Ct va plti cumprtorul, dac se adaug 23% TVA?
12) Se consider seria statistic reprezentnd un eantion de 40 de oameni n funcie de buturile
preferate :
buturi bere vin suc ap
oameni 20

10

15

Ct la sut reprezint cei care prefer vinul?


13) S se determine ct la % din depunerea de 20000 lei pe un an reprezint dobnda de 4000 lei .
14) S se calculeze TVAul pentru un produs tiind c preul de vnzare al produsului este de 2480
lei (procentul TVA este de 24 %).
15) Un dormitor cost 6200lei cu 24% TVA inclus. Ct e preul fr TVA ?
16) Se depune o sum la banc cu dobnda de 6% i se ncaseaz dup un an dobnda de 720 lei .
Ce suma s-a depus ?
17) Firma F1 are un capital iniial de 10 000 lei i n anul 2008 a realizat un profit de 5000 lei.
Exprimai n raport cu capitalul iniial procentul pe care-l reprezint profitul firmei.
18) S se calculeze TVA-ul pentru un produs, tiind c preul de vnzare al produsului este de 238
lei (procentul TVA-ul este de 19%).
19) Dup o reducere cu 10% un produs cost 99 lei. S se determine preul produsului nainte de
reducere.
20) Dup dou scumpiri succesive cu 10%, respectiv 20% preul unui produs este de 660 lei. S se
determine preul iniial al produsului.
21) Dup dou ieftiniri succesive cu 10 % , respectiv 25 % , preul unui produs este 540 lei. S se
determine preul produsului nainte de cele dou ieftiniri.
22) Dup a o reducere cu 20 % preul unui produs este 320 lei S se determine preul produsului
nainte de reducere.
23) Preul unui televizor s-a mrit cu 10 % . El cost acum 561 lei. Care a fost preul iniial?
24) Preul unui produs este 5400 lei Cu ce procent trebuie ieftinit preul produsului ca acesta s
coste 4860 lei ?
15

25) Dup o reducere de 10% un produs cost 198 lei. S se determine preul produsului nainte de
reducere.
26) Dup dou scumpiri succesive cu 10% , respectiv 20% , preul unui produs este de 1320 lei. S
se determine preul iniial al produsului.
27) S se calculeze TVAul pentru un produs tiind c preul de vnzare al produsului este de 372
lei (procentul TVA este de 24 %).
28) Firma F2 are un capital iniial de 20.000 lei i n anul 2011 a realizat un profit de 6.000 lei .
Exprimai n raport cu capitalul iniial procentul pe care-l reprezint profitul firmei.
29) Dup o reducere de 10% un produs cost 297 lei. S se determine preul produsului nainte de
reducere.
30) Dup dou scumpiri succesive cu 10% , respectiv 20% , preul unui produs este de 1980 lei. S
se determine preul iniial al produsului.
10. Geometrie analitic
1) Fie punctele A(3, 4), B(6, 5).
a) S se reprezinte punctele A i B i vectorii lor de poziie.
b) S se calculeze coordonatele vectorului AB
2) Fie (O, , )un reper cartezian n plan.Figurai punctele A,B,C,D astfel nct

= 2 + 3 ,
= 2 3 ,
= 2 3 ,

= 2 + 3 ,

= 2 ,Determinai coordonatele punctului B, dac A are

3) Se d vectorul
A(1,3).
4) Determinai modulul urmtorului vector: = 2 + .
(1,2).
5) Determinai modulul urmtorului vector:
6) Fie figura alturat i reperul (O, , ) :

coordonatele

1. Scriei coordonatele vectorilor din figur;


2. Calculai v1 v2 , 2v1 v2 , v1 3v2 6v3 ;
3. Determinai punctele A,B i C dac OA v1, OB v2 i OC v3 ;
4. Calculai AB BC CA ;
5. Determinai numrul real pentru care v3 v1 3v2 .
7) Fie A(a, b), B(c, d). S se determine coordonatele punctului M(e, f) mijlocul segmentului AB.
Aplicaie: A(2, 5), B(6, 1).
8) Fie punctele A(3, 5), B(4, 6) Fie M astfel nct AM 2MB . Determinai coordonatele
punctului M
16

9) Fie A(2, 3), B(4, 0), C(6, 6) i M, N, P mijloacele segmentelor AB, AC, BC.
a) Determinai coordonatele punctelor M, N, P.
b) Aflai coordonatele punctului G, centrul de greutate al triunghiului ABC.
c) Aflai coordonatele punctului G, centrul de greutate al triunghiului MNP.
10) Fie punctele A(2, 0), B(5, 4), C(7, 12). Calculai lungimile laturilor triunghiului ABC.
11) Fie punctele A(2;1) i B(1;3). S se determine numerele reale a i b astfel nct

AB ai bj .
12) n reperul cartezian xOy se consider punctele A(4;8) i B(6;3). S se determine coordonatele
vectorului OA OB.

13) S ase determine numrul real a tiind c vectorii u 2i aj i v 3i (a 2) j sunt coliniari.14) n reperul cartezian ( O, i , j ) se consider vectorii u 3i 2 j i v 5i j . S se determine

coordonatele vectorului 5u 3v .
15) n reperul cartezian xOy se consider vectorii OA(2;3) i OB(1,2) . S se determine numerele
reale i pentru care vectorul 3OA 5OB are coordonatele ( ; ) .

AB
16) Dac AB 2CB 0 i B este interior segmentului AC s se determine valoarea raportului
.
BC
17) n reperul cartezian xOy se consider vectorii OA(2;1) i OB(1,2) . S se determine
coordonatele vectorului OM , unde M este mijlocul segmentului AB.

18) S se determine numrul real m pentru care vectorii v 2i 3 j i w i mj sunt coliniari


19) Se consider triunghiul echilateral ABC de centru O. Dac punctul M este mijlocul segmentului
BC, s se determine numrul real a astfel nct AO a AM .
20) n reperul cartezian O, i, j se consider punctele A 0,3 , B 1, 3 , C 2,4 . S se determine

coordonatele vectorului OA OB OC .
21) S se determine ecuaia dreptei ce trece prin punctele A(2;1) i B(1;2).
22) S se determine numrul real a tiind c dreptele 2 x y 3 0 i ax 2 y 5 0 sunt paralele.
23) n sistemul cartezian xOy se consider punctele M(-2,2), N(-3,-1) S se calculeze panta dreptei
MN.
24) Se consider punctele A(1, a), B(2,1),C (3,2) i D(1,2). S se determine numrul real a tiind c
dreptele AB i CD sunt paralele.
25) S se determine ecuaia dreptei care conine punctul A(1;1) i este paralel cu dreapta
4 x 2 y 5 0.
26) S se determine ecuaia dreptei care conine punctul A(2;3) i este perpendiculara cu dreapta
x 2 y 5 0.
27) S se calculeze aria triunghiului ABC determinat de punctele A(1;2), B(1;1),C (3;5) n reperul
cartezian xOy.
28) S se determine ecuaia dreptei care conine punctele A(2;3) i B(3;2).
29) S se calculeze aria triunghiului echilateral ABC tiind c A(1;1) i B(3;2).
30) S se calculeze lungimea segmentului AB, determinat de punctele A(2;3) i B(5;1) , n reperul
cartezian xOy.
31) S se determine coordonatele punctului C tiind c el este simetricul punctului A(5;4) fa de
punctul B( 2;1 ).

17

32) S se determine numrul real a, tiind c lungimea segmentului determinat de punctele A(1;2) i
B(4 a;4 a) este egal cu 5.
33) S se determine distana dintre punctele A(3;1) i B(1;2) .
34) S se determine coordonatele mijlocului segmentului AB, tiind c A(5;4) i B(3;6) .
35) n reperul cartezian xOy se consider punctele A(1;2) , B(5;2) i C (3;1) . S se calculeze
perimetrul triunghiului ABC.
36) n reperul cartezian xOy se consider punctele A(5;1) i B(3;1) . S se determine coordonatele
simetricului A fa de punctul B.
37) S se determine numrul real pozitiv a astfel nct distana dintre punctele A(2;1) i B(1; a) s
fie egal cu 5.
38) n reperul cartezian xOy se consider punctele A(1;2) , B(1;2) i C (2;1) . S se calculeze
distana de la punctul C la mijlocul segmentului AB.
39) n reperul cartezian xOy se consider punctul A(m2 ; m) i dreapta de ecuaie d : x y m 0 . S
se determine valorile reale ale lui m pentru care punctul A se afl pe dreapta d.
40) S se determine m R pentru care punctele A(2;4), B(3;3) i C(m;5) sunt coliniare.
41) Aflai punctul comun dreptelor: 3x 2y 5 = 0, 2x + 3y + 7 = 0 .
42) S se determine m R pentru care distana dintre punctele A(2, m) i B(m,2) este egal cu

4 2.
43) S se determine lungimea nlimii din O n triunghiul MON, unde M(4;0), N(0;3) i O(0;0).
44) S se determine ecuaia dreptei care trece prin punctul A(3;0) i intersecteaz axa Oy n punctul
de ordonat 4.
45) Sa se calculeze distanta de la punctul de intersectie al dreptelor
d1 : x y 2 0, d 2 : x y 4 0 la originea sistemului de coordonate xOy .
46) S se determine valorile reale ale lui m astfel nct punctele A(1;3), B(2;5) i C(3;m) s fie
coliniare.
47) S se determine coordonatele punctului B, tiind c punctul C(3;5) este mijlocul segmentului AB
i c A(2;4).
48) Se consider n reperul cartezian xOy punctele A(3;2), B(2;3) i M mijlocul segmentului AB. S
se determine lungimea segmentului OM.
49) n reperul cartezian xOy , se consider punctele A(3,2) , B(2,3) i M mijlocul segmentului AB .
S se determine lungimea segmentului OM .
50) Fie A(-2,2), B(6,4) i C(2,1) vrfurile unui triunghi. S se determine coordonatele centrului de
greutate al triunghiului ABC.
51) Fie dreptele d: mx+3y+2=0 i g: 2x+ny-8=0. Determinai m i n astfel nct dreptele d i g s fie
identice.
52) Se consider dreapta d: 4x-8y+1=0 i punctul A(2.1). Scriei ecuaia dreptei care trece prin
punctul A i este paralel cu dreapta d.
53) n sistemul cartezian xOy se consider punctele M(2,4) i N(0,-2). Notm P mijlocul segmentului
MN i Q simetricul punctului P fa de originea axelor. Calculai coordonatele punctului Q.
54) Se consider un triunghi cu vrfurile A(1,1), B(5,3), C (2,6). S se determine ecuaia medianei dus
din punctul A.
55) Se consider punctele A(2.1), B(3,5), C (6,2) .S se scrie ecuaia perpendicularei dus din B pe
AC .
56) Laturile triunghiului ABC sunt date prin ecuaiile (AB): x-y+1=0, (BC): 2x+y-2=0, (CA): y=-2.
S se determine coordonatele vrfurilor triunghiului ABC.

18

S-ar putea să vă placă și