Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 2.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013. Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
Domeniul major de interventie 3.1.: Promovarea culturii antreprenoriale
Contract de finantare nr. POSDRU/176/3.1/S/149522
Titlul proiectului: Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia DARSESM

Grila de verificare a conformitatii administrative si eligibilitii Planului de afaceri


Nr. acordat in Registrul de eviden a planurilor de afaceri .....................
Titlul planului de afaceri...........................................................................
Autorul planului de afaceri.......................................................................

Nr crt
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Documente solicitate pentru verificare conformitate si eligibilitate


Dosarul Planului de afaceri a fost depus n termenul i locaia menionate
n ghidul solicitantului.
Planul de afaceri i anexele sale sunt n plic inchis i plicul poart toate
detaliile de identificare prevzute n Ghidul solicitantului
Planul de afaceri i documentele anexate sunt completate la calculator n
limba romn, conform prevederilor din Ghidul solicitantului
Carte de identitate a solicitantului (copie conform cu originalul, semnata
de catre aplicant), care s ateste faptul c acesta are domiciliul/reedina n
regiunile de implementare a proiectului si are varsta peste 18 ani
Declaraia de angajament semnat n original de ctre solicitant
Declaratie de eligibilitate semnat n original de ctre solicitant
Declaraia de evitare a incompatibilitii semnat n original de ctre
solicitant
Declaratia privind evitarea dublei finantari semnat n original de ctre
solicitant
Planul de afaceri si anexele respect modelul standard
Domeniul de activitate n care se realizeaz investiia este eligibil, conform
codurilor CAEN prevazute in anexa 4 la Ghidul solicitantului pentru
concursul ideilor de afaceri organizat in cadrul proiectului DARSESM
Planul de afaceri include activiti eligibile
Planul de afaceri se va implementa aria de implementare a proiectului
(conform sediului social inscris in planul de afaceri)
Aplicantul va detine majoritatea partilor sociale din intreprindere
Valoarea cheltuielilor eligibile este maxim 88.250 lei
Contribuia solicitantului este cel puin egal cu limita minim prevzut
n Ghidul pentru concursul ideilor de afaceri organizat in cadrul
proiectului DARSESM

DA

NU

NA

16
17
18

Cheltuielile de tip FEDR sunt de maxim 20% din valoarea devizului (atat
pentru cheltuielile eligibile, cat si pentru cele neeligibile)
In cadrul planului de afaceri s-a prevazut crearea si mentinerea unui numar
de minim 2 locuri de munca
Valoarea neeligibila a devizului investitiei (Prevauta in anexa 1a Devizul
investitiei) sunt de maxim 50% din valoarea eligibila a devizului.

Atenie!
Pentru minim un criteriu evaluat cu nu, planul de afaceri va fi respins, acesta nu va mai trece n
etapa de evaluare tehnic i financiar.