Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul 3.

Analiza SWOT
Puncte tari:
-conditiile natural sunt favorabile productiei de miere
-calitatea mierii romanesti este superioara celei produse de alte mari tari furnizoare
-asociatiile producatorilor de miere sunt constiente de importanta managementului controlului
calitatii in scopul extinderii exporturilor
-gradul ridicat de concentrare a activitatii de procesare si comercializare pe piata interna si
externa

Puncte slabe:
-volumul productiei este dependent de conditiile natural
-gradul scazut de concentrare a productiei (exista multi producatori individuali neprofesionisti)
-calitatea redusa a produsului brut, conditii igienice slabe la producatori (capacitatile de
depozitare, impuritati)
-nivelul scazut al tehnologiei la micii producatori individuali
-lipsa unei organizari a pietei si absenta produsului de pe lista produselor cotate la bursa de
marfuri

Oportunitati:
-introducerea standardelor de calitate si control va imbunatati activitatea de marketing pe piata
interna sip e cea externa
-exportul de miere de calitate superioara va determina majorarea preturilor de export
-extinderea exporturilor de miere ecologica
-diversificarea sortimentelor de miere si extinderea gamei de produse

Amenintari:
-structura actual a pietei romanesti indeosebi la nivelul producatorilor, constituie un obstacol
major pentru introducerea controlului calitatii
-slaba influenta a producatorilor asupra pietei in mentinerea calitatii mierii
-veniturile din export nu refleccta direct preturile la producatori
-resurse financiare insuficiente pentru imbunatatirea tehnologiei de productie

Principalele piete de defacere a exporturilor romanesti de miere sunt pietele europene precum
Germania, Marea Britanie, Italia, Austria si Polonia (peste 90% din exporturile romanesti).

Exporturile de miere in anul 2014 (tone)


60
50
40
30
20

Exporturile de miere in
anul 2014 (tone)

10
0

In graficul prezentat putem observa cantitatea de miere exportata de Romania principalelor tari
partenere din Uniunea Europeana. Putem usor remarca faptul ca Germania este principalul
importator al mierii de albine romanesti.

Comertul cu miere de albine al Romaniei in perioada 2009-2014(milioane euro)


Exporturi
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

In graficul prezentat se poate observa comertul cu miere de albine al Romaniei in perioada 20092014. Valorile prezentante sunt in milioane de Euro. Cu exceptia anului 2010 si 2012 ,cand
comertul cu miere de albine a avut o mica scadere, trendul general este de crestere in anul 2014,
inregistrandu-se un nivel de aproximativ 35 milioane de euro in ceea ce priveste exporturile.