Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL Nr. 2/ 01.09.

2011
la contractul individual de munca inregistrat la ITM CALARASI, sub nr. 186702/21767/15.07.2010
Incheiat intre:
Angajator S.C.CASANO METAL SRL, cu sediul in OLTENITA, Cod Unic de Inregistrare 26577992 reprezentata legal
prin STOICAN RADU
si
Angajat NECULA SABDEL,domiciliat in OLTENITA,JUD.CLRASI posesor al C.I. Seria KL nr. 226654 eliberat de
POL OLTENITA, codul numeric personal 1680811511670.
In temeiul art. 17 alin. (4) coroborat cu art. 41 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii , republicat, partile
hotarasc completarea contractului individual de munca, incepand cu data de 01.09. 2011 astfel:
Dupa PUNCTUL F, se introduce litera F1 e care va avea urmatorul continut:
Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului sunt urmatoarele:

competenta ( cunostinte pentru exercitarea atributiilor postului );


- caracteristici profesionale ( vigilenta, disponibilitate, autocontrol );
- interesul pentru resursele alocate;
- orientarea spre excelenta;
- preocuparea pentru interesul general al firmei;
- adaptabilitatea la post;
- capacitatea de decizie;
- capacitatea de inovare;
- spiritul de echipa;
- delegarea responsabilitatilor si antrenarea personalului;
- comunicarea (receptarea si transmiterea informatiilor ).

Evaluarea se efectueaza anual


Celelalte prevederi din contractul sus-mentionat, raman neschimbate.
Prezentul act aditional a fost intocmit astazi 01.09.2011, cate unul pentru fiecare parte.
ADMINISTRATOR,
ANGAJAT,