Sunteți pe pagina 1din 3

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

CENTRALIZATORUL
pieselor cuprinse in cartea tehnica a constructiei

1.Fisa de date sintetice


2.Capitolul A-Documentatia privind proiectarea
3.Capitolul B-Documentatia privind executia
4.Capitolul C-Documentatia privind receptia
5.Capitolul D-Documentatia privind exploatarea,repararea,intretinerea si urmarirea
comportarii in timp.
6.Jurnalul evenimentelor
Capitolul A-Documentatia privind proiectarea:
Volumul I-Piese scrise:
-Foaie de prezentare
-Lista de semnaturi
-Borderou
-Tema de proiectare
-Certificat de urbanism
-Acord de mediu
-Memoriu tehnic
-Dimensionare structura rutiera
-Verificare la inghet dezghet
-Calculul cantitatilor
-Liste de cantitati
-Antemasuratori
-Program privind controlul pe faze determinante
-Stabilirea categoriei de importanta a lucrarii
-Program privind controlul pe faze de executie
-Grafic de executie a lucrarilor
-Caiete de sarcini
Total
Volumul II-Piese desenate
-Plan de incadrare in zona
A4- 1 buc
-Plan de situatie
sc.1:1000 A3-18 buc
-Profil longitudinal
A3-23 buc
-Profil transversal
A3-24 buc
-Profil transversal tip
A3- 2 buc
-Detalii de executie
A3- 2 buc
Total
70 buc

1 fila

2 file

1 fila
12 file
2 file
1 fila
6 file
10 file
21 file
1 fila

37 file
101 file

Capitolul B-Documentatia privind executia:


-Proces verbal predare primire amplasament
2 file
-Plan de trasare
10
-Proces verbal faza determinanta 1813/12.07
2

1708/28.07
2

1265/06.06
2

1563/12/07
2
-Proces verbal tronson experimental
1
-Proces verbal trasare podete
1
-Proces verbal verificare teren fundare
7
-Proces verbal verificare cota fundare
7
-Proces verbal lucrari ascunse-balast,beton radier 7

- tuburi beton
7
-Condica betoane
2
-Proces verbal receptie calitativa -amenajari podete 1

-rigola neprot.
1

-rigola prot.
1

-tratbituminos
1
-Proces verbal lucrari ascunse -drumuri lat.Rastolt 1

-platforme incr.Agrij 1

-drumuri lat.Agrij
1

-platf.incr.Rastolt
1

-macadam Agrij
5

-balast Agrij
4

-macadam Rastolt 6

-terasamente Agrij 5

-balast-Rastolt
5

-terasamente Rastolt 5
total
95 file
- Buletine de incercari
- nr.360/25.10 -beton C12/15
1 fila
- nr.361/25.10 - C8/10
1 fila
- nr.386-413 -fundatie balast
27 file
- nr.287-288

2 file
- nr.363-364

2 file
- nr.281-285

5 file
- nr.115,115* -terasament
3 file
- nr.116,116*
2 file
- nr.160-163 -fundatie balast
4 file
- nr.119,119*

2 file
- nr.120,120* -terasament
2 file
- nr.157,157* -fundatie balast
2 file
- nr.158-159

2 file
- nr.117,117* -terasament
2 file
- nr.164,165 -fundatie balast
2 file
- nr.118,118*

2 file
- nr.166,167

2 file
- nr.206-213 -terasament
8 file
- nr.114,114* -balast
4 file
total
75 file
Declaratii de conformitate

-Declaratie conformitate 219,225 emulsie


2 file

4711 sort 4-8


1 fila

4144,4919
8-16
2 file

25,26 tuburi
2 file

31
sort 16-25
1 fila

30
40-63
1 fila

17
balast
1 fila

16
nisip
1 fila

2651,2583 sort 16-25


2 file

2619,2580 40-63
2 file

43
16-25
1 fila

42
40-63
1 fila

18
balast
1 fila

19
nisip
1 fila
total

19 file

Capitolul C. Documentatia privind receptia:


Proces verbal de receptie nr/03.11.2005

2 file

Capitolul D. Documentatia privind exploatarea,intretinerea,repararea si urmarirea


comportarii in timp:
Regulament de exploatare si intretinere

4 file