Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere Demisie

Domnule Director,

Subsemnatul

domiciliat

in, str.., nr.., identificat cu


C.I. seria .. nr, eliberat de., la data de
./../..,

CNP..,

avnd

funcia

de la SC. , n
temeiul art. 55, litera b din Legea nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii, v rog s mi
aprobai ncetarea activitii din motive personale prin acordul prilor, ncepnd cu
data de ././...
Va multumesc .

Data

Semntura