Sunteți pe pagina 1din 5

SCALA DE ATITUDINI DISFUNC IONALE, FORMA A (DYSFUNCTIONAL

ATTITUDES SCALE, FORM A)


INTRODUCERE
Atitudinile disfunc ionale reflect con inutul schemelor cognitive stabile (Beck, Brown, Steer, i
Weissman, 1991). O serie de studii anterioare (Dent i Teasdale, 1988; Marton, Churchard i Kutcher,
1993; Weich, Churchill

i Lewis, 2003) au demonstrat c

atitudinile disfunc ionale se asociaz

cu

prezen a simptomatologiei de tip depresiv.

CE M SOAR SCALA?
Scala de atitudini disfunc ionale (DAS - Weissman, 1979; Weissman i Beck, 1978) este un
instrument care permite evaluarea atitudinilor ce pot constitui o predispozi ie pentru instalarea depresiei.

DESCRIEREA ITEMILOR
Cei 40 de itemi ai scalei sunt formula i ca afirma ii care stau, n general, la baza gndirii
idiosincratice tipic depresive. R spunsul la fiecare item ofer
disfunc ionale ale persoanei, care func ioneaz

informa ii referitoare la atitudinile

ca scheme prin intermediul c rora persoana i

construie te realitatea (Weissman i Beck, 1978).


Spre exemplu, itemul 4 - Dac nu reu esc s fac totul bine de fiecare dat , nu voi fi respectat de
ceilal i reflect o atitudine disfunc ional

i este evaluat pe o scal Likert de la 1-7, unde:

1 = sunt cu totul de acord


2 = sunt n mare m sur de acord
3 = sunt ntructva de acord
4 = sunt neutru
5 = sunt ntructva n dezacord
6 = sunt n mare m sur n dezacord
7 = sunt n dezacord total
Scala DAS-A, indic

m sura n care atitudinile disfunc ionale sunt considerate ca fiind proprii

gndirii subiectului: cu ct scorul total este mai mare, cu att nivelul atitudinilor disfunc ionale este mai
mare.

ADMINISTRARE I COTARE
Scala se administreaz

n varianta creion-hrtie, att individual, ct

administr rii n grup, este indicat ca grupurile s

i n grup. n cazul

nu fie mai mari de 15 persoane. Se recomand

administrarea individual ori de cte ori este posibil. Cnd grupul este mai mare de 15 persoane, num rul

examinatorilor trebuie s

creasc , p strndu-se raportul de un examinator la maximum 15 persoane

evaluate.

Materiale necesare
Scala cu instruc iunile de completare;
Foaia de r spuns;
Instrument de scris.

Condi ii de administrare
Mediu securizant i ferit de zgomote;
Persoana examinat s fie motivat pentru completarea scalei i odihnit ;
Mobilier i iluminare adecvate, care s permit subiectului examinat completarea n
condi ii bune a foii de r spuns;
n cazul aplic rii n grup, sala trebuie s fie suficient de mare pentru a oferi confort
persoanelor examinate.

Instruc iuni de aplicare


Scala se administreaz f

limit de timp.

Dup ce materialele i condi iile necesare pentru administrarea scalei sunt asigurate, persoanei
examinate i se spune:
Acest chestionar cuprinde o serie de atitudini i convingeri pe care unele persoane le au
n diverse situa ii. Citi i cu aten ie fiecare afirma ie i decide i n ce m sur sunte i sau nu de
acord cu ea. Utiliza i pentru fiecare afirma ie, din scala prezentat mai jos, cifra care corespunde
n cea mai mare m sur modului n care gndi i. Alege i un singur r spuns pentru fiecare afirma ie
n parte. Deoarece oamenii sunt diferi i, nu exist

r spunsuri corecte sau gre ite. Pentru a v

asigura c o anumit atitudine v caracterizeaz , ave i n vedere modul n care gndi i n cea mai
mare parte a timpului (n general).

Cotarea r spunsurilor
Fiecare item al DAS-A este cotat pe o scal Likert de la 1 la 7.
Variantele de r spuns sunt:
1 = sunt cu totul de acord
2 = sunt n mare m sur de acord
3 = sunt ntructva de acord
4 = sunt neutru
5 = sunt ntructva n dezacord

6 = sunt n mare m sur n dezacord


7 = sunt n dezacord total
n func ie de con inut, itemii sunt cota i direct sau invers.
Urm torii itemi sunt cota i ca fiind adaptativi dac r spunsul merge spre aprobare sau acord total
(itemi cota i direct):
Forma A: itemii
#2
#6
# 12
# 17
# 24

# 29
# 30
# 35
# 37
# 40

Ceilal i itemi ai scalei sunt cota i n direc ia invers :


7 = sunt cu totul de acord
6 = sunt n mare m sur de acord
5 = sunt ntructva de acord
4 = sunt neutru
3 = sunt ntructva n dezacord
2 = sunt n mare m sur n dezacord
1 = sunt n dezacord total
Itemii care au fost omi i se coteaz cu zero. Dac subiectul omite s dea r spunsuri la un num r
mare de itemi, atunci testul nu se ia n considerare. Scorul maxim posibil este 280 (7x40 itemi), iar scorul
minim posibil este 40 (1x40 itemi). Cu ct scorul total este mai mare, cu att nivelul atitudinilor
disfunc ionale este mai mare.
Etalonare
ntruct nu exist diferen e semnificative n func ie de sex (t = 2.30, p

.05)., etaloanele sunt

valabile att pentru femei, ct i pentru b rba i

DAS-A (N= 682)


Clase

Descriere

Scoruri

Nivel foarte sc zut al atitudinilor disfunc ionale

II

Nivel sc zut al atitudinilor disfunc ionale

80-112

III

Nivel mediu al atitudinilor disfunc ionale

113-142

IV

Nivel ridicat al atitudinilor disfunc ionale

143-169

Nivel foarte ridicat al atitudinilor disfunc ionale

79

170

ANEXA 1
SCALA DE ATITUDINI DISFUNC IONALE, FORMA A
Date prelucrare statistica:
Initialele:______________
Genul: M

Varsta:________________
Nivel de studii:__________
Resedinta (rural/urban): ___________

Data:_______/_____/2013

Instruc iuni:
Acest chestionar cuprinde o serie de atitudini i convingeri pe care unele persoane le au n
diverse situa ii. Citi i cu aten ie fiecare afirma ie i decide i n ce m sur sunte i sau nu de acord
cu ea. Utiliza i pentru fiecare afirma ie, din scala prezentat mai jos, cifra care corespunde n cea
mai mare m sur modului n care gndi i. Alege i un singur r spuns pentru fiecare afirma ie n
parte. Deoarece oamenii sunt diferi i, nu exist r spunsuri corecte sau gre ite. Pentru a v asigura
o anumit atitudine v caracterizeaz , ave i n vedere modul n care gndi i n cea mai mare
parte a timpului (n general).
1
Sunt cu
totul de
acord

2
Sunt n
mare
sur de
acord

Sunt
ntructva
de acord

Sunt
neutru

Nr.

5
Sunt
ntructva
n
dezacord

6
Sunt n
mare
sur n
dezacord

01

Este dificil s fii fericit/ dac nu e ti prezentabil/ , inteligent/ , bogat/ , i creativ/ .

02

Fericirea depinde n mai mare m sur de atitudinea mea fa


simt al ii fa de mine.

03

Oamenii m vor aprecia probabil n mai mic m sur , dac voi comite o gre eal .

04

Dac nu reu esc s fac totul bine de fiecare dat , nu voi fi respectat de ceilal i.

05

Chiar i asumarea unui risc minor este un lucru nes buit, deoarece pierderile pe care
le antreneaz pot fi dezastruoase.

06

Po i c tiga respectul altei persoane, chiar dac nu e ti deosebit de talentat ntr-un


domeniu oarecare.

07

Nu pot fi fericit/
cunosc.

08

A cere ajutorul cuiva este un semn de sl biciune.

09

Dac nu m descurc la fel de bine ca al ii, nseamn c sunt o persoan inferioar .

10

Dac e uez la locul de munc , nseamn c sunt un ratat.

11

Dac nu po i face un lucru ca lumea, atunci nici nu merit s te apuci de el.

12

Este n regul s fac gre eli, deoarece pot nv a din ele.

sunt admirat/

Sunt n
dezacord
total
spuns

Afirma ii

dect dac

de mine, dect de ce

de majoritatea persoanelor pe care le

13

Dac cineva nu este de acord cu mine, asta nseamn


simpatizeaz .

14

Dac e uez par ial, este la fel de r u ca i cnd a fi un om ratat.

15

Dac al ii afl cum e ti n realitate, te vor aprecia n mai mic m sur .

16

Dac o persoan pe care o iubesc nu m iube te, nseamn c sunt un nimeni.

17

O activitate i poate oferi pl cere indiferent de rezultatul ei.

18

nainte de a se apuca de ceva, omul trebuie s

19

Valoarea mea ca persoan


mine.

20

Dac nu mi fixez aspira ii nalte, voi deveni o persoan de mna a doua.

21

Pentru a fi o persoan valoroas , trebuie s fiu cu adev rat excep ional/ n cel pu in
un domeniu important.

22

Oamenii care au idei bune sunt mai valoro i dect ceilal i.

23

Dac fac o gre eal este normal s fiu sup rat.

24

probabil c

nu m

tie c are sor i de izbnd .

depinde n mare m sur

de p rerea celorlal i despre

rerea mea despre mine este mai important dect ceea ce cred al ii despre mine.

25

Dac vreau s fiu o persoan bun , moral


nevoie de ajutor.

i valoroas , trebuie s ajut pe oricine are

26

Dac pun o ntrebare las impresia c sunt o persoan inferioar .

27

Este groaznic s fii dezaprobat de persoanele importante pentru tine.

28

Dac nu ai pe cine s te sprijini, e ti condamnat la triste e.

29

Pot realiza lucruri importante chiar dac nu m h

30

Este posibil ca cineva s fie dojenit f

31

Nu pot avea ncredere ceilal i, deoarece m-ar putea trata cu cruzime.

32

Nu po i fi fericit, dac ceilal i nu te plac.

33

Este mai bine s renun i la propriul t u interes, pentru a face pe plac celor din jur.

34

Fericirea mea depinde n mai mare m sur de al ii dect de mine.

35

Nu am nevoie de aprobarea celorlal i pentru a fi fericit.

36

Dac evi i problemele, acestea dispar de la sine.

37

Pot fi fericit, chiar dac pierd multe din p

38

Este foarte important ce cred al ii despre mine.

39

Izolarea de ceilal i duce la nefericire.

40

Pot fi fericit, chiar dac nimeni nu m iube te.

uiesc ca pe un sclav.

ca asta s l supere.

ile bune ale vie ii.