Sunteți pe pagina 1din 11

Metodica

activitatilor matematice
Portofoliu
pentru evaluare

Coperta
Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
D.F.P. / CREDIS
PORTOFOLIU
Metodica activitatilor matematice
Conf. univ. dr. Mihail Rosu
Student
Ionescu (Popescu) Maria Magdalena
Anul II 2013/2014

Opis

Adeverinta de practica pedagogica (la


activitati matematice din gradinita de copii )
Proiecte de activitati matematice (3)
sau
filmul unei activitati matematice
sustinute de student (CD, DVD)
Fise utilizate in activitatile matematice
Jocuri didactice matematice
Probleme ilustrate
Material didactic
Alte materiale create/utilizate de student

Adeverinta de practica
pedagogica
(obligatoriu)
Pentru educatoare:
Se mentioneaza ca d-na/d-ra functioneaza ca
educatoare la Gradinita
Pentru invatatori:
Se mentioneaza ca d-na/d-ra invatatoare a
asistat la o activitate matematica si a sustinut o
activitate (mentionare date de identificare) la
Gradinita
Pentru ceilalti studenti:
Se mentioneaza ca d-na/ d-ra a asistat la doua
activitati matematice si a sustinut doua activitati
(mentionare date de identificare) la Gradinita

Proiecte de activitate
(obligatoriu)

Date de identificare (data, Gradinita, grupa,


educatoare)
Activitate matematica / activitate integrata
Subiectul / tema activitatii
Tipul activitatii
Forma de activitate
Obiective
Obiective operationale
Strategie didactica
Scenariul didactic

Fise
utilizate in activitatile
matematice

Fise de activitate independenta

Fise de evaluare (initiala,formativa


sau sumativa)

Jocuri didactice matematice

Precizarea denumirii, a scopului, a sarcinii


didactice, a elementelor de joc si a
materialului didactic utilizat

Pot fi si jocuri logico-matematice

Probleme ilustrate

Prezentarea plansei (ilustratiei)


folosite si a eventualelor alte
materiale (ex. jetoane)

Precizarea problemei/ problemelor


rezolvabile cu ajutorul ilustratiei
respective

Material didactic

Prezentarea unor mostre de


material didactic (tridimensional
sau plan) folosit in activitatile
matematice

Alte materiale

Carti scrise de student (cu acoperirea


zonei activitatilor matematice)
Articole privind activitatile matematice
aparute in revistele de specialitate
Comunicari/ referate prezentate in
cadrul unor simpozioane / sesiuni de
comunicari
Activitate desfasurata in calitate de
metodist al Inspectoratului Scolar
Material didactic omologat, creat de
student
Altele

Bibliografie minimala
M. Neagu, G. Beraru, Activitati matematice
in gradinita, Editura AS S, 1995
Gh. Iftime, Jocuri logice pentru prescolari si
scolari mici, EDP, 1977
S. Dima (coord.), Jocuri logico-matematice
pentru prescolari si scolari mici, Editata de
Revista Invatamantului Prescolar, 1998
Curriculum pentru invatamantul prescolar,
2008
Colectia Revista Invatamantul Prescolar