Sunteți pe pagina 1din 8

S-a cerut atestarea prezentului nscris

STATUTUL ASOCIAIEI CRESCATORILOR DE ANIMALE


CAPRA CARPTIN
Asociaia se constituie potrivit Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000, modificat i completat
potrivit Legii nr. 246 din 18.07.2005, publicat n M.Of. al Romniei, Partea I, nr. 656 din
25.07.2005, cu privire la asocia ii i funta ii.
Art.1. Asociai
Asociaia se constituie de ctre urmtoarele personae, membri fondatori:
1. doamna Balint Irina Camelia, ceta ean romn, CNP 2700321270011, domiciliat n satul
Neagra, com. Taca, jud. Neam titular al C.I. seria NT nr. 572815, eliberat de SPCLEP
Bicaz la data de 15.03.2011;
2. domnul Balint Ioan, ceta ean romn, CNP 1670303270605, domiciliat n satul Neagra, com.
Taca, jud. Neam titular al C.I. seria NT nr. 570845, eliberat de SPCLEP Bicaz la data de
02.03.2011;
3. doamna Ghe Ana-Maria, ceta ean romn, CNP 2870626270011, domiciliat n satul Neagra,
com. Taca, jud. Neam titular al C.I. seria NT nr. 563200, eliberat de SPCLEP Bicaz la data
de 13.03.2011;
4. doamnul Ghe Ioan, ceta ean romn, CNP 1851101271548, domiciliat n satul Neagra, com.
Taca, jud. Neam titular al C.I. seria NT nr. 472428, eliberat de SPCLEP Bicaz la data de
13.03.2009;
Art.2. Exprimarea voin ei de asociere i a scopului propus
Exprimarea voin ei de asociere : noi, membrii fondatori, prin liber consim mnt, am
convenit asupra constituirii Asociaiei potrivit prezentei n elegeri, prin care consim im s punem n
comun i fr drept de restituire contribu ia noastr material n domeniu pentru realizarea unei
activitai de interes local sau de grup.
Scopul asociaiei urmrete sprijinirea cresctorilor de animale de pe teritoriul jude ului
Neam n activitatea de cre tere, ameliorare i exploatare a animalelor proprii, activita i agricole n
ferme mixte, cultura vegetal combinat cu cre terea animalelor, ridicarea nivelului de via al
membrilor si, precum i aprarea intereselor specific de grup.
Art.3. Obiectivele Asocia iei
promovarea colaborrii ntre membrii si;
fondarea profesional a membrilor si;
implicarea n aciunile de propaganda pentru cre terea i ameliorare a animalelor;
susinerea i organizarea valorificrii produc iilor agricole;
aprovizionarea cu bunuri material i prestarea de servicii membrilor;
administrarea trgurilor de animale, terenuri sau alte bunuri, conform legisla iei n vigoare;
activiti de cretere i reproduc ie a animalelor (bovinelor de lapte, produc ia de lapte brut
de la vaci i bivoli e, cre terea i reproduc ia altor bovine pentru carne, produc ia de material
seminal de bovine, cre terea i reproduc ia cailor, mgarilor i catrilor, cre terea i
reproducia ovinelor i caprinelor, produc ia de lapte de oaie i capr neprelucrat, produc ia

de ln brut (nespalat), cre terea i reproduc ia psrilor domestice pui, curci, g te,
bibilici, etc, produc ia de ou de avicultur, activita i ale incubatoarelor de psri;
activiti de cretere i reproduc ie a animalelor semidomestice i a altor animale, psri,
iepuri i alte animale cu blan, produc ia de piei cu blan, piei de reptile sau alte psri
provenite din activitatea fermelor, cre terea viermilor de mtase i ob inerea gogo ilor de
viermi de mtase, molu te, melci de ferm, cre terea albinelor i produc ia de miere i cear
de albine, creterea animalelor de companie, pisici, hamsteri, cini, cre terea altor animale;
activiti de sus inere i promovare a rspndirii animalelor;
activiti n ferme mixte, incluznd cultivarea plantelor combinat cu cre terea animalelor,
fr o specializare a produc iei;
activiti auxiliare pentru cre terea animalelor (activit i legate de nsmn area artificial,
servicii de exxpertiz i control al cirezilor, turmelor, expertize pentru eliberarea
autoritaiilor de mont pentru masculii reproductori, eliberate de certificate individuale de
origine i productivitate, expertiza i controlul materialului seminal, servicii de castrate a
porcilor, servicii pentru herghelii, tunsul oilor, servicii de mutare a cirezilor, activit i de
susinere/promovare a rspndirii cre terii animalelor, servicii de p unat, servicii de
igienizare a coteelor i adposturilor;
activiti de promovare i dezvoltare a agriculturii;
activiti agricole de produc ie vegetal de camp i n sere;
activiti auxiliare agriculturii (pregtire teren, ntre inere teren agricol, stabilirea culturilor,
tratarea culturilor, lucrri de drenaj a terenurilor agricole);
organizarea trgurilor i expozi iilor agricole;
participarea la licita ii pentru concesionare/arendare/nchiriere pa uni;
consultan n agricultur privind cultura vegetal i zootehnie prin speciali ti;
s sprijine membrii asocia i n ob inerea de credite i accesarea de programe pentru
dezvoltarea activit ilor din agricultur;
reprezentarea intereselor ntr-un mod organizat i democratic;
participarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare social-economic p termen mediu i lung;
colaborarea i ntre inerea rela iilor cu institu iile de stat;
colaborarea cu organiza iile similar din ar i strintate, asigurarea de consultan pe linie
de agricultur;
derularea subven iilor acordate de stat n domeniul agricol;
s preia i s administreze p unile i fne ele ob te ti;
s-i angajeze i s plteasc personal acreditat pentru controlul oficial al produc iei, care s
cuprind n controlul oficial ct mai multe animale;
s realizeze contracte i s achizi ioneze animale (de ras, calitate) i produse animaliere;
s se implice n elaborarea de proiecte de ferme i microferme cu ajutorul speciali tilor din
consultana agricol;
s asigure funcionarea tuturor serviciilor zooveterinare, pe baza autofinan rii;
s participe activ la modernizarea adposturilor existente;
s asigure organizarea de cursuri de profil cu membrii asocia i (pentru perfec ionare i
documentare);
s organizeze trguri i expozi ii, schimburi de experien sau alte manifestri utile, cerute de
membrii asociai;

s organizeze puncte de colectare a produc iei laptelui i s negocieze cu procesatorul pre ul


produciei, n favoarea membrilor si;
s preia i s administreze terenurile prsite;
s se implice n problema asigurrilor sociale inclusiv pentru pensiile membrilor asocia i;
s creeze relaii de colaborare cu organiza ii similare din ar i din strintate;
s se preocupe ca subven iile acordate de ctre stat s ajung la productor n timp util;
s introduc n circuitul agroturistic montan cele mai reprezentative gospodrii ale
cresctorilor de animale posesori de microferme sau ferme tematice;
s colaboreze cu organismele abilitate la elaborarea normelor i reglementrilor tehnice
pentru conducerea cartilor de ras i a registrelor genealogice;
achiziionarea de tratamente;
achiziionarea de cereale i furaje pentru animale.
Art.4. Denumirea i forma juridic a asocia iei
Denumirea asocia iei este: ASOCIA IA CRESCATORILOR DE ANIMALE CAPRA
CARPATIN. Aceasta este o persoan juridic de drept privat, autonom, neguvernamental,
apolitic i fr scop lucrativ, constituit n baza O.G. nr. 26/2000, cu privire la Asocia ii i Funda ii,
cu modificrile i complementrile ulterioare, ce i desfoar activitatea n conformitate cu
legile romne i prezentul Statut.
Denumirea a fost rezervat prin dovada disponibilit ii denumirii, eliberat de Ministerul de
Justiie i nregistrat sub nr. 143627 din 11.03.2015
Art.5. Sediul Asocia iei
Sediul Asociaiei este n Romnia, satul Neagra, comuna Taca, strada Pcii nr. 3,
judeul Neam .
Art.6. Durata de func ionare a Asocia iei
Durata de funcionare a asocia iei este nedeterminat, ncepnd de la data nscrierii
asociaiei n registrul asocia iilor i funda iilor.
Art.7. Patrimoniul
Patrimoniul iniial de formare a ASOCIAIEI CRESCTORILOR DE ANIMALE
CAPRA CARPATIN este format din aportul propriu n bani al membrilor fondatori n valoare
de 950 lei.
Art.8. Membri asocia i; dobndirea i pierderea calit ii de asociat, drepturi i obliga ii
Asociaia se compune din urmtoarele categorii de membri:
a) Asociaii fondatori, cei care au constituit i contribuit moral i material la fondarea ei;
b) Membrii-asocia i, cei care se asociaz lterior fondrii i contribuie moral i material la
completarea patrimoniului Asocia iei;
c) Membrii de onoare, persoanele fizice i personale juridice care au adus i aduc servicii
Asociaiei sau care o sprijin substan ial din punct de vedere financiar.
Dobndirea calit ii de asociat:
a) calitatea de asociat se dobnde te n baza unei cereri de asociere, prin liber consim mnt,
cu aprobarea comitetului director;

b) pot fi asocia i att cet eni de na ionalitate romn ct i pentru cei strini, cu domiciliu
n ar i n strintate care conform cererii de asociere respect att statutul asocia iei ct
i regulamentul intern de func ionare;
c) pot fi asocia i i asocia ii sau sociat i cu personalitate juridic, cu domiciliu n ar i
strintate care desf oar activit i, urmnd ca reprezentarea acestora n adunarea
general a asocia ilor s fie nominal (un vot, prin reprezentant, pentru fiecare persoan
juridic).
Pierderea calit ii de asociat:
a) calitatea de asociat se pierde la cerere, cu pierderea drepturilor i a contribu iilor aduse la
patrimoniului asocia iei;
b) printr-o hotrre scris a comitetului director n urma unor abateri de la statutul asocia iei
i a regulamentului intern de func ionare;
c) de drept, datorit neparticiprii voite la mai mult de 80% din ac iunile la care a fost
solicitat s participe;
d) n urma urmririi penale sau ca urmare a unei condamnri, care pot aduce prejudicii
morale i materiale asocia iei sau activit ilor acesteia;
e) datorit defimrilor aduse de asociat, la adresa activit ilor asocia iei cnd prin aceasta
se mpiedic buna desf urare a ac iunilor ntreprinse de asocia ie;
f) datorit decesului; stabilirii domiciliului n alt localitate sau n strintate, daca prin
aceasta asociatul este n imposibilitatea de a participa la ac iunile asocia iei;
g) n cazul dizolvrii sau lichidrii asocia iei.
Drepturile asocia ilor:
a) asociatul are dreptul de a alege i de a fi ales n cadrul organelor de conducere ale
asociaiei;
b) asociatul are dreptul de a participa la toate ac iunile asocia iei;
c) asociatul are dreptul de a fi de acord sau de a nu fi de acord cu unele ac iuni ntreprinse
de ctre asociaie;
d) asociatul are dreptul de a informa i de a se informa cu privire la toate ac iunile
ntreprinse n folosul asocia iei.
Obligaiile asociailor:
a) asociatul are obliga ia de a respecta att statutul asocia iei ct i regulamentul intern de
funcionare;
b) asociatul are obliga ia de a participa la toate ac iunile la care este solicitat, desf urate de
ctre asociaie;
c) asociatul are obliga ia de a se achita la timp de cotiza ia propus de comitetul director i
aprobat de adunarea general a asocia ilor;
d) asociatul are obliga ia de a contribui permanent, prin mijloace proprii i complementare,
la consolidarea patrimoniului i a realizrii obiectivelor asocia iei.
Art.10. Categorii de resurse patrimoniale
Patrimoniul asocia iei: Patrimoniul asocia iei se compune din suma de 950 lei n numerar,
stabilit conform art. 6 lit. f. Din Ordonan a Guvernului nr. 26/2000, modificat i completat prin
Legea nr. 246 din 18.07.2005, publicat n M.Of., Partea I, nr. 656 din 27.05.2005.

Veniturile asociaiei
a) veniturile asocia iei provin din: cotiza iile membrilor (stabilite de comitetul director, cu
aprobarea adunrii generale a asocia ilor);
b) din dobnzile i dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, n condi iile
legale, cu aprobarea adunrii generale a asocia ilor;
c) n dividendele societ ilor comerciale nfiin ate de asocia ie, sau de filialele acesteia;
d) din venituri realizate din activit i economice directe (conform art. 48 din Ordonan a
Guvernului nr. 26/2000 publicat n M.Of. nr. 39/2000) ale asocia iei sau ale filialelor
acesteia, din dona ii, sponsorizri sau legate;
e) din resurse obinute de la bugetul de stat i/sau de la bugetele locale i/sau de la ter e
persoane fizice i/sau juridice care inten ioneaz s sus in activit ile de baz ale
asociaiei;
f) alte venituri prevzute de lege.
Art.11. Atribuiile organelor de conducere, administrare i control
Organele de conducere ale asocia iei sunt:
a) adunarea general
b) consiliul director
c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori, cnd asocia ia are peste 100 membri.
a) Adunarea general este organul suprem de conducere alctuit din totalitatea asocia ilor.
Adunarea general se ntrune te cel pu in de 4 ori pe an i ori de cte ori este necesar i este
convocat de ctre consiliul director sau de cel putin o ptrime din numrul total al membrilor si,
cu cel putin 7 zile nainte de data fixat.
Toi asociaii au drept de vot egal.
Hotrrile adunrii generale se pot lua dac sunt prezen i cel pu in jumtate plus unu din
numrul asocia ilor.
Dac la prima convocare nu s-a ntrunit numrul necesar, la a doua convocare se va putea
hotr cu majoritatea celor prezen i, indiferent de numrul acestora.
Hotrrile cu privire la modificarea statutuli, dizolvarea, divizarea sau fuzionarea asocia iei
se vor adopta cu cel pu in 2/3 din numrul total al asocia ilor.
Hotrrile adnrii generale luate n limitele legii i ale statutului sunt obligatorii i pentru
asociaii care n au luat parte la adunarea general sau au votat mpotriv.
Hotrrile adunrii generale contra legii sau prevederile statutului pot fi atacate n justi ie de
ctre oricare dintre asocia ii care au luat parte la adunarea general sau care au votat mpotriv i au
cerut s se specifice n procesul verbal de edin , acesta n termen de 15 zile de la data cnd au luat
la cunotin despre hotrrile adunrii sau de la data cnd a avut loc edin a.
Adunarea general are urmtoarele atribu ii:
a) stabilete strategia i obiectivele generale ale asocia ilor;
b) aprob bugetul anual de venituri i cheltuieli i bilan ul contabil;
c) aprob modificarea statutului asocia iei;
d) aprob si revoc membrii consiliului director;
e) alege i revoc cenzorul, dac este cazul, sau comisia de cenzori;
f) nfiineaz filiale sau centre ale asocia iei;

g) stabilete modul n care vor folosi bunurile i fondurile bne ti ct i cuantumul cotiza iei
anuale de ctre asocia ie;
h) hotrte asupra modului de vot a hotrrilor (deschis sau secret);
i) hotrte fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea i lichidarea asocia iei, precum i
stabilirea destina iei bunurilor rmase dup lichidarea n conformitate c prevederile
legale. Aprob i stabile te indemniza iile pentru unii membri ai consiliului care i
desfoar activitatea curent.
b) Consiliul director i ndeplinete atribu iile conform art. 24 O.G. nr. 26/2000. Este
organul director al asocia iei care asigur realizarea hotrrilor adunrii generale i
desfoar activitatea curent ntre dou adunri generale. El poate fi alctuit i din
persoane din afara asocia iei n limita a cel mult 20% din componen a sa, care vor
constitui cadre de specialitate pentru realizarea obiectivelor asocia iei. Consiliul director
este ales pe o perioad de 4 ani cu posibilitatea de schimbare i completare anual de
ctre adunarea general, dac se impune, a unor membri.
Consiliul director este format dintr-un pre edinte, un vicepre edinte, un secretar i un numr
de 5-9 membri, n raport de numrul asocia ilor.
n exercitarea competen ei sale consiliul director are urmtoarele atribu ii
1. Alege preedintele asocia iei;
2. Urmrete realizarea obiectivelor asocia iei stabilite, de i din hotrrile adunrii generale
i prezint adunrii generale rapoarte pe perioada anterioar;
3. Reprezint asocia ia n raporturile economice, financiare, juridice i de alt natur, n fa a
organelor de stat, neguvernamentale i ter e persoane n limita prevederilor statului, a
hotrrilor adunrii generale i prevederilor legale;
4. Execut bugetul de venituri i cheltuieli i ntocme te bilan ul contabil;
5. ntocmete proiectul bugetului de venituri i cheltuieli, proiectele programelor i
direciilor de strategie i dezvoltare a asocia iei i le supune aprobrii adunrii generale;
6. ncheie acte juridice n numele i pe seama asocia iei;
7. Aprob organigrama i politica de personal ale asocia iei. Pentru efectuarea unor prestri
de servicii comitetul director poate angaja temporar sau pe o perioad nedeterminat (pe
baza unei conven ii sau contract) personal de specialitate sau auxiliar;
8. Aprob constituirea unor comitete care s ndeplineasc sarcinile speciale;
9. Analizeaz i propune msuri n conformitate cu Codul Muncii i legisla ia n vigoare,
privind personalul salariat al asocia iei;
10. Completeaz locurile vacante rmase n Consiliul Director din rndul membrilor activi
prin supunerea la vot deschis;
11. Analizeaz i aprob activitatea asocia iei pe perioada precedent ultimei edin e;
12. Analizeaz i aprob raportul prezentat de cenzorul asocia iei;
13. Aprob planul de ac iuni i bugetul de venituri i cheltuieli pe perioada urmtoare;
14. Analizeaz i rezolv problemele ridicatede membrii asocia iei;
15. Hotrte schimbarea sediului asocia iei i exercit demersurile prevzute de lege n acest
scop;
16. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dac este, pierde aceast calitate, orice
persoan care ocup o func ie de conducere n cadrul unei instutu ii publice, daca
asociaia respectiv are scop sprijinirea activit ii acelei institu ii publice;

17. Membrii Consiliului Director care, ntr-o problem supus hotrrii generale, este
interesat personal, nu va putea lua parte la deliberare i nici la vot.
Preedintele reprezint asocia ia n raporturile cu ter e persoane, fiind mputernicit s dispun
msuri legale care s asigure func ionalitatea i eficien a activit ii asocia iei. n lipsa pre edintelui,
asociaia este reprezentat de vicepre edinte, desemnat n acest scop. Actele ce eman de la consiliul
director vor fi semnate obligatoriu de pre edinte, iar n lipsa acestuia, de vicepre edinte i de
secretar sau contabil, dupa caz. Pre edintele ndrum i controleaz personalul angajat al asocia iei.
Vicepreedintele va primi sarcini distincte repartizate de consiliul director ct i sectoare de
activitate. Secretarul consiliului director se va ngriji de eviden a membrilor asocia i, urmre te
ncasarea cotiza iilor, ine eviden a bunurilor din inventar, iar n lipsa consiliului director, efectueaz
ncasri i pl i. Se ngrije te de ntocmirea proceselor verbale ale edin elor consiliului director.
Consiliul director se ntrune te lunar ori de cte ori este necesar. Convocarea consiliului
director este fcut de ctre pre edinte cu cel pu in 5 zile n edin ele ordinare i cu 3 zile naintea
edinelor extraordinare.
Hotrrile consiliului director se adopt de regul prin vot deschis cu majoritatea membrilor
si, iar prin vot secret cnd hotrsc membrii consiliului.
c) Cenzorul sau, dup caz, comisia de cenzori, cnd asocia ia are peste 100 membri:
Gestiunea asocia iei este verificat de ctre adunarea general prin cenzor sau prin comisia
de cenzori format din 3 persoane de specialitate cu studii corespunztoare pe o perioad de 2 ani.
Membrii comisiei i aleg pre edintele comisiei de cenzori. Cenzorul sau comisia de cenzori au
urmtoarele atribu ii:
a) Verific modul n care este administrat patrimoniul asocia iei;
b) ntocmete rapoarte i le prezint adunrii generale;
c) Poate participa la edin ele Consiliului director fr drept de vot;
d) ndeplinete orice alte atribu ii specifice stabilite de adunarea general;
Comisia de cenzori i elaboreaz un regulament intern de func ionare.
Art.12. Modificarea Actului Constitutiv i/sau a Statutului
Modificarea Actului Constitutiv i/sau a Statutului se face de ctre adunarea general prin
ntocmirea unui proces verbal n care vor fi redate n ntregime textele modificatoare n noua
redactare. Dac la prima convocare nu se ntrune te majoritatea de 2/3 din numrul de membri, noua
adunare va avea loc n aceea i loca ie, aceea i or, n a aptea zi calendaristic, cu aceea i ordine de
zi, adunarea general fiind statutar constituit, cu numrul de membri prezen i.
n cazul modificrii sediului social, acesta se va face prin hotrrea consiliului director.
Art.13. Dizolvarea asocia iei. Transmiterea patrimoniului
Dizolvarea asocia iei :
1. De drept;
2. Prin hotrrea judectoriei sau tribunalului, dup caz;
3. Prin hotrrea Adunrii Generale a Asocia iei.
Lichidarea asocia iei se face de ctre o comisie desemnat, dup caz, prin Hotrrea Adunrii
Generale sau prin cea a judectoriei.

n cazul lichidrii ca urmare a unei hotrri judectoresti, lichidarea se va realiza conform


procedurii prevzute de lege.
n cazul dizolvrii asocia iei, bunurile cuprinse n patrimoniul acesteia i rmase ca urmare a
lichidrii nu se pot transmite ctre persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise ctre persoane
juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemntor, conform dispozi iilor
art.60 din O.G. nr.26/30.01.2000, pct. 1,2,3,4 i 5.
Art.14. Prevederile prezentului statut se completeaz cu dispozi iile legale referitoare la
funcionarea asocia iilor.
Redactat n 5 (cinci) exemplare, astzi 27.03.2015

SEMNTURILE MEMBRILOR FONDATORI:

BALINT IRINA CAMELIA

BALINT IOAN

GHE ANA-MARIA

GHE IOAN