Sunteți pe pagina 1din 3

Titlul proiectului Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional


Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investete n oameni!
Axa prioritar 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii

Domeniul major de intervenie 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii timpurii a colii

Titlul proiectului
Tipul proiectului
Regiunea de
implementare
Beneficiar
Parteneri naionali/
transnaionali (ara)

Obiectivul general al
proiectului

Obiectivele specifice ale


proiectului

Grup int
Data semnrii
contractului de finanare
Data nceperii
implementrii proiectului
Durata proiectului
Rezultate ateptate

Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva


Strategic
Sud-Muntenia, Centru i Nord-Est
Roma Education Fund-Romania
1.Roma Education Fund-Romania
2 .Ministerul Educatiei , Cercetarii si Inovari
3 .Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi
4. Centrul Rromilor Amare Rromentza
5.Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociale
6. Roma Education Fund Budapesta
Cresterea ratei de succes scolar pentru copii rromi din mediul urban si rural
ca si premisa pentru o viitoare insertie a acestora pe o piata a muncii
moderna,flexibila si inclusiva, prin reducerea fenomenului de parasire
timpurie a scolii si asigurarea accesului egal la invatatura
1. Asigurarea accesului egal la educaie pentru un numr de 1250 elevi
romi din clasele V-VIII aflai n risc de prsire timpurie a
sistemului educaional, prin acordarea de sprijin financiar i servicii
de mentorat n vederea meninerii acestora n sistemul colar i a
mbuntirii rezultatelor colare
2. Creterea oportunitilor de accesare a nvmntului secundar
pentru un numr de 750 de elevi din clasele VII-VIII, prin
dezvoltarea i implementarea de servicii de mentorat, orientare i
consiliere, respectiv suport educaional suplimentar, n scopul unei
alegeri pe deplin informate a traseului educaional i profesional.
1250 de elevi rromi din V-VIII

1 septembrie 2010
36 de luni
Activitatea 1 (A1): - O conferinta nationala va fi realizata cu participarea
a 50 de reprezentanti ai autoritatilor publice/institutiilor relevante, a
ONG-urilor implicate in domeniul educatiei, a mass media, de la nivel
national si din cele 3 regiuni tinta
A 2: - O platforma inter-regionala de
comunicare va fi creata, in principal printr-o retea virtuala. Acesta va
facilita comunicarea constanta si continua pentru minim 500 de actori
relevanti din cele 3 regiuni tinta

A 3: - O baza de date a proiectuluicreata si actualizata permanent cu


informatiile relevante cu privire la cei
1250 de elevi beneficiari la nivel multi-regional.
A 4 - Un numar de 1250 de elevi beneficiari ai serviciilor de mentorat si
sprijin financiar
prin subventii - Un numar de 750 de elevi beneficiari ai serviciilor de
consiliere, orientare si suport educational intensiv in vederea promovarii
acestora in invatamantul secundar - Un numar de 2000 de subventii
pentru elevi beneficiari (1000 de subventii pentru 10 luni pe parcursul
unui an scolar, pentru 2 ani consecutivi pentru elevi din clasele V-VIII) Cate un profil si un set de criterii de selectie pentru mentori, respectiv
profesori pentru suport educational intensiv - Un numar de 50 de
mentori selectati si instruiti pentru elevi din grupuri vulnerabile, in
special copii romi - Un numar de 40 de mentori angajati ca urmare a
procesului de selectie si instruire - Un numar de 90 de profesori selectati
si instruiti pentru activitati de suport educational intensiv - Un numar de
80 de profesori pentru sprijin educational intensiv contractati ca urmare
a procesului de selectie - O metodologie si un set de materiale necesare
implementarii activitatii de mentorat elaborate - O metodologie si un set
de materiale necesare implementarii activitatii de suport educational
intensiv elaborate - 2 sesiuni de pregatire (formare respectiv
perfectionare) a mentorilor desfasurate - 2 sesiune de pregatire (formare
respectiv perfectionare) a profesorilor pentru suport educational intensiv
desfasurate - Cate 4 sesiuni de schimb de experiente si promovarea de
abordari inovative pentru mentori, respectiv profesori pentru suport
educational intensiv
A 5 - Cate un set de modele de raportare pentru mentori, respectiv pentru
profesori pentru suport educational intensiv si
elevi elaborate (3 seturi) - Elaborarea unor modele pentru sistematizarea
factorilor negativi si pozitivi care influenta performanta elevilor
beneficiari, a metodelor si practicilor bune
A 6 - 2 tabere de vara interculturale organizate in doi ani (cate una pe an)
pentru un numar de
500 de elevi beneficiari de clasa a VII-a (cate 250 pe an)
A 7 - Un studio cu privire la situatia parasirii timpurii a scolii in cele 3
regiuni carora li se adreseaza proiectul elaborat - O metodologie pentru
realizarea studiului cu privire la situatia parasirii timpurii a scolii elaborate Un set de instrumente pentru realizarea studiului elaborat
A 8 - 2 vizite deschimb de experienta si impartasire de bune practici
effectuate in Romania si Ungaria realizate - 2 rapoarte cu privire la vizite
care vor include practicile bune impartasite, sumarul discutiilor, prezentarea
locatiilor/proiectelor vizitate/discutate, a actorilor implicate si idei pentru
continuitate si potentiale parteneriate trans-nationale
A 9 - sesiuni de informare in scolile din care provin elevii din grupul tinta
cu privire la diversitate, toleranta, anti-discriminare, rolul stimei de sine si
al
respectului de celalalt in procesul educational (cel putin 5 per judet/ 30
per regiune/ 100 in cadrul proiectului) - o conferinta nationala
desfasurata pentru impartasirea practicilor bune ale proiectului si
posibilele actiuni pentru continuitate, revizuire a politicilor publice si
pentru sustenabilitate - o brosura pentru promovarea celor mai
competitivi/talentati bursieri, precum si a cazurilor sociale complexe

Bugetul proiectului

elaborate (minim 2500 exemplare distribuite Rezultate orizontale


anticipate: - Cresterea ratei de participare scolara in randul copiilor romi
din regiunile tinta ale proiectului - Scaderea ratei de parasire timpurie a
scolii in randul populatiei rome de varsta scolara in regiunile tinta ale
proiectului - Cresterea ratei de acces la invatamant secundar pentru
elevii romi si din grupurile vulnerabile in regiunile tinta ale proiectului Cresterea motivatiei copiilor romi cu privire la participare si succes
scolar, precum si a respectului si increderii de sine a acestora. - Cresterea
gradului de constientizare cu privire la importanta educatiei in randul
parintilor elevilor beneficiari si a interesului parintilor romi in ce
priveste educatia copiilor romi. - Imbunatatirea relationarii intre cadre
didactice si elevii romi beneficiari ai proiectului - Intensificarea
colaborarii actorilor relevanti de la nivel local, judetean si regional in ce
priveste educatia copiilor romi si din grupuri dezavantajate
Valoarea total a proiectului este de 20,231,360 lei

Stadiul implementrii

n curs de desfurare