Sunteți pe pagina 1din 528

Nu numirile (titlurile) sunt cele care ne mntuiesc, ci

alegerile (pe care le facem) i dragostea adevrat ctre Cel


Care ne-a zidit.

Sfntul Vasile cel Mare, Epistola 257, 2

ISBN 10 973-87951-2-5
ISBN 13 978-973-87951-2-9
2

CIPRIAN STREZA

ANAFORAUA
SFNTULUI VASILE CEL MARE
Istorie text analiz comparat comentariu teologic

Editura Andreiana

Sibiu, 2006

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


STREZA, CIPRIAN
Anaforaua Sfntului Vasile cel Mare: istorie, text,
analiz comparat, comentariu teologic / Ciprian Streza.
Sibiu: Editura Andreiana, 2006
Bibliogr.
ISBN (10) 973-87951-2-5; ISBN (13) 978-973-87951-2-9
235.3 Vasile cel Mare
929 Vasile cel Mare

CUPRINS

PRESCURTRI FOLOSITE ............................................................................................. 8


a. Prescurtri de colecii i reviste ............................................................................... 8
b. Prescurtri de texte liturgice ................................................................................... 10
c. Semne convenionale .............................................................................................. 13
INTRODUCERE ............................................................................................................... 14
PARTEA I: ANAFORAUA SFNTULUI VASILE I PROBLEMATICA EI .......... 17
1. Anaforaua provinciei Siria............................................................................................... 18
1.1 Cadru istoric ......................................................................................................... 18
1.2 Originea i structura anaforalei vest-siriene ......................................................... 24
2. Sfntul Vasile cel Mare i anaforaua atribuit lui ........................................................... 40
2.1 Repere biografice.................................................................................................. 40
2.2 Scrierile Sfntului Vasile cel Mare mrturii despre cultul cretin al
Capadociei secolului IV........................................................................................ 43
2.3 Mrturii externe referitoare la paternitatea vasilian a anaforalei
atribuite Sfntului Vasile cel Mare....................................................................... 50
3. Stadiul cercetrilor privind anaforaua Sfntului Vasile cel Mare.................................... 56
4. ntrebri i deziderate .................................................................................................... 103
5. Ce aduce nou disertaia de fa? .................................................................................... 106
6. Izvoarele textului anaforalei Sfntului Vasile cel Mare ................................................ 107
7. Definirea metodei de lucru ............................................................................................ 117
7.1 Legile evoluiei liturgice Anton Baumstark i metoda liturgicii comparate.... 117
7.2 Metoda prezentei investigaii.............................................................................. 123
7.3 Divizarea textului anaforalei euharistice ............................................................ 126
7.4 Stabilirea paternitii unui text euharistic........................................................... 127
5

PARTEA a II-a: ANALIZA COMPARAT A TEXTULUI CELOR PATRU


VERSIUNI ALE ANAFORALEI SFNTULUI VASILE CEL MARE .................... 131
TABELA I: Textul comparat al Rugciunii teologice...................................................... 132
1. Rugciunea teologic sau Pre Sanctus........................................................................... 136
1.1 Analiza comparat a textului Rugciunii teologice din cele patru versiuni
ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare............................................................. 140
1.2 Analiza paralelismelor i corespondenelor dintre textul celor patru versiuni
ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare i scrierile acestuia ............................. 157
1.3 Concluzii............................................................................................................. 178
2. EXCURS: Trisaghionul biblic sau Sanctusul n anaforaua euharistic ........................ 180
A. Teoria egiptean................................................................................................... 186
B. Teoria sirian ....................................................................................................... 189
C. Robert Taft i teoria egiptean revizuit .............................................................. 192
D. Gabriele Winkler i repunerea n discuie a teoriei siriene.................................. 195
Concluzii................................................................................................................... 199
TABELA II: Textul comparat al Rugciunii hristologice................................................ 202
3. Rugciunea hristologic sau Post Sanctus .................................................................... 208
3.1 Analiza comparat a textului rugciunii hristologice din cele patru versiuni
ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare............................................................. 212
3.2 Analiza paralelismelor dintre textele euhologice i scrierile Sfntului
Vasile cel Mare................................................................................................... 237
3.3 Concluzii ............................................................................................................ 304
TABELA III: Textul comparat al naraiunii cuvintelor de instituire .............................. 306
4. Cuvintele de instituire ................................................................................................... 310
4.1 Analiza comparat a textului naraiunii cuvintelor de instituire din cele
patru versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare ..................................... 313
6

4.2 Concluzii ............................................................................................................ 321


TABELA IV: Textul comparat al Anamnezei.................................................................. 322
5 Anamneza ...................................................................................................................... 326
5.1 Analiza comparat a textului Anamnezei din cele patru versiuni ale
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare .................................................................. 329
5.2 Concluzii ............................................................................................................ 336
TABELA V: Textul comparat al Epiclezei........................................................................ 338
6. Epicleza ........................................................................................................................ 342
6.1 Structura Epiclezei ............................................................................................. 346
6.2 Analiza comparat a textului Epiclezei din cele patru versiuni ale anaforalei
Sfntului Vasile cel Mare .................................................................................. 346
6.4 Concluzii ............................................................................................................ 371
TABELA VI: Textul comparat al rugciunii cererilor sau al dipticelor .......................... 373
7. Rugciunea dipticelor sau a pomenirilor de la sfnta jertf euharistic ....................... 393
7.1 Structurarea cererilor n prezentarea comparat a
textului celor patru versiuni ............................................................................... 399
7.2 Analiza comparat a coninutului cererilor dipticelor ....................................... 404
7.3 Analiza succesiunii cererilor n rugciunea dipticelor ....................................... 439
7.4 Concluzii ............................................................................................................ 447
CONCLUZII FINALE ................................................................................................... 449
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................ 462
SUMMARY...................................................................................................................... 504
ANEXE ............................................................................................................................. 514

PRESCURTRI FOLOSITE
A. PRESCURTRI DE COLECII I REVISTE:
AB = Analecta Bollandiana, Revue Critique d'Hagiographie, Bruxelles: Socit des
Bollandistes, 1882 .u.
ALW = Archiv fr Liturgiewissenschaft, Abt-Herwegen Institut Maria Laach e.V.,
Fribourg: Universittsverlag, 1950 .u.
ATR = Anglican Theological Review, Corporation of the Anglican Theological Review,
Evanston: Anglican Theological Review, Inc., 1918 .u.
BELS = Bibliotheca Ephemerides liturgicae, Collectio Subsidia, Roma, 1974 .u.
BOR = Revista Biserica Ortodox Romn, Buletinul Oficial al Patriarhiei Romane,
Bucuresti, 1874 .u.
BZ = Byzantinische Zeitschrift, Leipzig: Teubner, 1892 .u.
CCL = Corpus Christianorum. Series Latina. Turnhout, 1953 .u.
CCG = Corpus Christianorum. Series Graeca, Turnhout, 1976 .u.
CSCO = Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Louvain, 1903 .u.
DACL = Dictionnaire d'Archologie chrtienne et de la Liturgie, d. F.Cabrol, H.
Leclerq, H. Marrou, Paris, 1907-1953 (15 tomuri n 30 vol.).
DR = Downside Review, Bath: Downside Abbey, 1880 .u.
DSP = Dictionnaire de Spiritualit asctique et mystique, fond par M. Viller, F.
Cavallera, J. de Guibert, continu par A. Rayez, A. Derville et A. Solignac, Paris,
1933 .u.
DTC = Dictionnaire de Thologie Catholique, d. de A. Vacant, E. Mangenot, E.
Amann, Paris, 1902-1950, 15 vol; Tables gnrales, 1951-1972, 3 vol.
DOP = Dumbarton Oaks Papers, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies,
Washington: Dumbarton Oaks, 1948 .u.
EL = Ephemerides Liturgicae, Roma, Italia, Edizioni liturgiche 1887 .u.
EO = Echos d'Orient, Paris, Bucharest Institut franais d'tudes byzantines, 1897-1942.
GB = Revista Glasul Bisericii, a Sfintei Mitropoliei a Ungrovlahiei, Bucuresti,1941 .u.
GCS = Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Berlin,
1897-1969.
8

GOTR = The Greek Othodox Theological Review, Brookline, MA, Holy Cross Orthodox
Press 1964 .u.
JTS sau JThS = The Journal of Theological Studies, Oxford Clarendon Press 1899 .u.
JEH = The Journal of Ecclesiastical History, Cambridge: Cambridge University Press,
1950 .u.
JLH = Jahrbuch fur Liturgie und Hymnologie, Kassel, 1955 .u.
JLW = Jahrbuch fr Liturgiewissenschaft, Mnster Westfalen Aschendorff Verlag 19211941.
LQF = Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Mnster, 1902-1940, 1957
.u.
MA = Revista Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1956 .u.
MB = Revista Mitropolia Banatului, Timisoara, 1951 .u.
MMS = Revista Mitropolia Moldovei i Sucevei, Iai, 1949 .u.
MO = Revista Mitropolia Olteniei, Craiova, 1949 .u.
Mus = Le Muson, Revue d'tudes orientales, Louvain-la-Neuve Peeters 1882 .u.
NRT = Nouvelle Revue Theologique, Louvain-Tournai, 1879 .u.
O = Revista Ortodoxia, Bucureti, 1948 .u.
OC = Oriens Christianus, Leipzig, 1901 .u.
OCA = Orientalia Christiana Analecta, Instituto Pontificale Orientale, Roma, 1935 .u.
OCP = Orientalia Christiana Periodica, Instituto Pontificale Orientale, Roma, 1935 .u.
OKS = Ostkirchliche Studien, Wrzburg, 1952 .u.
OrSyr = L'Orient Syrien, Paris, 1956-1967.
PG = J.P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series graeca. Paris,1857-1866 [161
vol].
PL = J.P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series latina, Paris, 1844-1854 [221
vol].
PE = Prex Eucharistica [ed. Hanggi A., Pahl I.], Fribourg Suisse, 1968.
QLP = Les Questions Liturgiques et Paroissiales, Revue trimestrielle fonde par dom
Lambert Beauduin en 1910, Organe de l'Institut Liturgique de la Kathlicke
Universiteit te Leuveii, Abbaye du Mont Csar Louvain.
PO = Patrologia Orientalis, Paris, 1903 .u.
POC = Proche-Orient Chretien, Jrusalem, 1951 .u.
PSB = Colecia Prini i Scriitori bisericeti.
9

SC = Sources chrtiennes, Lyon-Paris, 1941, .u.


RHE = Revue d'Histoire Ecclsiastique, Louvain, 1900 .u.
REB = Revue des tudes Byzantines, Paris, 1943 .u.
RB = Revue Biblique, Jerusalem, 1892 .u.
RechSR = Recherches de Science Religieuse, Paris, 1910 .u.
RTAM = Recherches de Thologie ancienne et mdivale, Louvain, 1929 .u.
SacEr = Sacris Erudiri, Steenbrugge, 1948 .u.
ST = Studii Teologice, Revista Institutelor teologice din Biserica Ortodox Romn,
Bucureti, 1949 .u.
TU = Theologische Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Leipzig,
Berlin, 1882 .u.
ThQ = Theological Quarterly, Maynooth, 1906 .u.
VC = Vigiliae Christianae, Vie, pense, langage des premiers sicles chrtiens, Amsterdam, Leiden, 1947 .u.

B. PRESCURTRI DE TEXTE LITURGICE:


Arm = Versiunea armean a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
Byz = Versiunea bizantin a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
Syr = Versiunea siriac a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
= Versiunea egiptean a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
= Textul etiopian al versiunii egiptene a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
= Textul bohairic al versiunii egiptene a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
Sah Bas = Textul sahidic al versiuni egiptene a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
g sau = Textul grec al versiunii egiptene a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
= arhetipul = Arm + Syr + Byz
= arhetipul = Syr + Byz
byz arm = Textul armean al versiunii bizantine a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
byz gr = Textul grec bizantin a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
byz slav = Textul slavon bizantin a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
byz arab = Textul arab bizantin a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
byz syr = Textul siriac bizantin a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
byz georg = Textul georgian bizantin a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.

10

B = Manuscrisul pergament Barberini III, 55 (788/97) din Biblioteca Vaticanului.


M1 = Manuscrisul pergament din secolul X-XI donat de P.I. Sewastjanow ( 1867)
muzeului Rumjantzew
S2 = Manuscrisul din secolul XI aflat din 1884 n posesia lui Lady Burdett-Coutts sub
numrul III, 42 al crui text a fost editat de Swainson, The Greek Liturgies, 151-187.
S6 = Manuscrisul din secolul XII aflat n posesia lui Lady Burdett-Coutts sub numrul 1,
10.
K = Manuscrisul pergament din secolul XII, originar din Italia, aflat azi la Karlsruhe n Hof
und Landesbibliothek sub numrul EM6.
= Rotulusul pergament din secolul XII-XIII, aflat n Biblioteca Public din Leningrad
sub numrul 104.
= Rotulusul pergament fr numr din secolul XII-XIII aflat n Leningrad, n Biblioteca
Societii Prietenilor Vechilor Scrieri.
M2 = Manuscrisul din secolul XIV aflat n Biblioteca Sfntului Sinod sub numrul 279.
M3 = Pergamentul din secolul XIV din Biblioteca Sfntului Sinod sub numrul 265.
M4 = Manuscrisul din secolul XIV-XV, donat de P.I. Sewastjanow (1867) muzeului
Rumjantzew, unde se gsete sub numrul 16.
= Manuscrisul din secolul XIV-XV din Biblioteca Public din Leningrad cu numrul
558.
M5 = Manuscrisul din 1470 cu numrul 281 din Biblioteca Sfntului Sinod.
M6= Manuscrisul din secolul XV cu numrul 280 din Biblioteca Sfntului Sinod.
= Manuscrisul din anul 1532 din Biblioteca Public din Leningrad cu numrul 561.
= Manuscrisul din secolul XVI din Biblioteca Public din Leningrad cu numrul 562.
= Manuscrisul de la sfritul secolului XVI din Biblioteca Public din Leningrad cu
numrul 563.
M7 = Manuscrisul din anul 1602, aflat n Biblioteca Sfntului Sinod sub numrul 264.
= Manuscrisul din 1633 aflat n Biblioteca Public din Leningrad sub numrul 236.
M8 = Manuscrisul ce a cunoscut o trei prelucrri din secolele XV, XVI, XVII, donat de P.I.
Sewastjanow muzeului Rumjantzew, unde se afl sub numrul 17.
E3 = , sive Rituale graecorum cum selectis bibliothecae Regiae, Barberinae,
Cryptae Ferratae, Sancti Marci Florentine, Tillianae, Allatianae, Caresianae et aliis

11

probates mm. ss et editis exemplaribus collatum . . . opera Jacobi Goar O. P.


Lutetiae Parisiorum 1647; Venetiis2 1730.
E5 =

Ediie oficial a Sfntului Sinod, ngrijit de


arhidiaconul Ierotei Bizantios.
E6 = H.A. Daniel, Codex liturgicus ecclesiae unversae in epitomen redactus. Tom. IV.
Lipsiae, 1853.
C1 = Manuscrisul pergament 343 din secolul XII din Biblioteca Sfntului Sinod.
C6 = Manuscrisul pergament 526 din secolul XIV aflat n Biblioteca Public din Leningrad,
provenind ns din fondul de carte al catedralei Sfnta Sofia din Novgorod.
C12 = Manuscrisul 530 din secolul XV aflat n Biblioteca Public din Leningrad, provenind
din fondul de carte al catedralei Sfnta Sofia din Novgorod.
C22 = Manuscrisul 875 din secolul XVI aflat n Biblioteca Public din Leningrad,
provenind din fondul de carte al catedralei Sfnta Sofia din Novgorod.
J1 = Manuscris din secolul XV aflat n Biblioteca Public din Leningrad sub numrul 1117.
J2 = Manuscris din secolul XV aflat nn Muntele Athos, n mnstirea Zografu sub numele:
al patriarhului Eftimie Tirnowski.
s = Manuscrisul pergament din secolul XI-XII aflat n British Museum: Add. 14 497 (=
Wright 296).
W =


ediie bilingv greac-arab alctuit de preoii Moses Makhat i
Philip Numer.
J = Kontakion Arab, Ierusalim, 1907.
P = Rotulus din secolul XV-XVI aflat pn n 1917 n Biblioteca Imperial din Leningrad.
T = Kontakion Arhieresc, Tibilisi, 1908.
L = Manuscrisul pergament din 1314 aflat n Biblioteca Municipal din Lyon sub numrul
15.

12

M = Manuscrisul Cod. Armen. VI (1427/32) aflat n Mnchen, n Biblioteca de Stat.


A = Manuscrisul Cod. Arm 9 din Antelia (Liban) conine Liturghia hirotoniei unui
katolicos n care este inserat i un pasaj din Arm.
J = Manuscrisul Cod Arm 183 din Biblioteca Patriarhal din Ierusalim conine un pasaj din
Arm.
V = Manuscrisul Cod Arm. 213 din Biblioteca mechitaritilor din Veneia.
W = Manuscrisul Cod Arm. 51 din Biblioteca mechitaritilor din Viena.
R = Textul redat de Ignatios Ephrem II Rahmani, n Missale iuxta ritum Ecclesiae
apostolicae Antiochenae Syrorum, Sharfeh 1922, p.172-196.
M = Manuscrisul rmas necunoscut dup care Masius a fcut traducerea sa n limba latin.
V = Manuscrisul 25 din Biblioteca Mechitarist S. Lazzaro din Veneia.
P = Manuscrisul din secolul XIV din Bibliothque Nationale: Graec. 325.
K = Fragment al unui manuscris aflat la Cairo n Muzeul Coptic sub numrul 20.
E = Euhologion copt, Cairo, 1902.
A = J. A. Assemani, Codex Liturgicus Ecclesiae Universae, lib. IV, pars IV, Missale
Alexandrinum, Roma, 1754, p.1-92.
a = Ediia oficial a uniilor, ngrijit de misionarul Lazarist P. Coulbeaux: Asmara 1907 =
1915, p. 91-98.

C. SEMNE CONVENIONALE:
+ = adugat
> = contra
= fragment de text euharistic ce a fost dislocat de la locul lui i plasat n alt poziie pentru
a uura analiza comparat
= fragmentul de text euharistic continu n pagina urmtoare
= continuarea unui fragment de text euharistic dintr-o pagin precedent

13

INTRODUCERE
Anaforaua Sfntului Vasile cel Mare este unul din cele mai frumoase texte euharistice ale Rsritului ortodox n care misterul negrit al iubirii divine artat prin jertfa de rscumprare a Fiului lui Dumnezeu ntrupat, ce este nencetat actualizat n Euharistia Bisericii, apare descris ntr-un poem liturgic de o rar frumusee. Prin bogia i diversitatea pasajelor biblice ce sunt ingenios i armonios mbinate, prin atenta structurare a expunerii i
prin stilul elevat al naraiunii este exprimat o viziune teologic impresionant n care opoziia cuplurilor pcat moarte i viaa rscumprare constituie elementul central al mulumirii aduse n Liturghie pentru iubirea lui Dumnezeu artat prin Jertfa Noului Adam.
Pn la sfritul primului mileniu acest text euharistic a fost anaforaua principal a
Constantinopolului, cnd a fost nlocuit cu cea a Sfntului Ioan Gur de Aur, pentru ca
mai apoi ea s devin anaforaua de schimb a ritului bizantin, folosit doar la marile srbtori ale anului liturgic.
Faptul c nici una din anaforalele Rsritului ortodox nu a avut aceeai rspndire
i nu a circulat n attea versiuni precum textul euharistic pus sub numele marelui ierarh
din Cezareea Capadociei a oferit un prilej unic cercetrii liturgice de investigare a originii
i evoluiei Liturghiei cretine, cci, pe de o parte, istoria acestui formular euhologic
conine informaii ce ateapt a fi descifrate despre modul n care s-a cristalizat i a evoluat
canonul euharistic n decursul timpului, iar pe de alt parte, asocierea acestui text cultic n
toate cele patru versiuni ale lui cu numele Sfntului Vasile cel Mare pune n discuie problematica paternitii unui text euharistic i posibilitatea demonstrrii ei.
La mai bine de apte decenii de la publicarea valoroasei monografii a lui Hieronymus Engberding despre anaforaua Sfntului Vasile cel Mare, ncercarea de aprofundare a
studiului acestui text euharistic a rmas nc un imperativ pentru cercetarea liturgic
actual. Chiar dac rigorile muncii tiinifice trasate de liturgistul german au rmas
normative pentru studiul acestui text euharistic, totui din 1931 pn n prezent multe
lucruri s-au schimbat, cci s-au descoperit noi manuscrise, multe din cele vechi au fost
editate, fapt ce a uurat astfel studiul lor comparat, liturgica a devenit o tiin interdisciplinar ce ine cont att de datele istoriei, ct i de cele ale dogmaticii i ale spiritualitii.
Este astfel limpede faptul c cercetarea actual nu poate ncepe de acolo de unde a terminat

14

Engberding, ci ea trebuie s poat folosi rezultatele studiilor anterioare i s le integreze n


noul context i cadru de interpretare trasat de tiina liturgic actual.
Acesta este contextul general n care se ncadreaz lucrarea de fa, n care s-a
urmrit prin analiza comparat a textului celor patru versiuni ale anaforalei Sfntului
Vasile cel Mare un ntreit scop: n primul rnd, o elucidare a originii i o explicare a modului n care a evoluat acest text euharistic, n al doilea rnd, o ncercare de demonstrare a
paternitii vasiliene a tuturor celor patru versiuni i n al treilea rnd, o sesizare i o
interpretare a semnificaiilor teologice ale acestor texte euharistice.
ntr-o prim parte a disertaiei va fi prezentat ntreaga problematic pe care o ridic
studiul anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. Acest formular euhologic va fi pentru nceput
ncadrat n contextul istoric, geografic i cultic n care el a aprut i a evoluat prin prezentarea
diferitelor opinii ale liturgitilor despre originea anaforalei vest-siriene i despre specificul
structurii ei. Dup aceast descriere cu caracter general vor fi precizate principalele referine
ale tradiiei bisericeti referitoare la anaforaua Sfntului Vasile cel Mare i la paternitatea ei.
n irul logic al acestei prezentri va fi fcut mai apoi o vast expunere a stadiului actual al
cercetrilor privind studiul acestor texte euharistice atribuite Sfntului Vasile cel Mare, care
se ncheie cu principalele ntrebri pe care le ridic analiza comparat a celor patru versiuni i
cu rspunsurile date acestor ntrebri de mari liturgiti n decursul timpului.
Prima parte a lucrrii se va ncheia printr-o precizare a manuscriselor de seam i a
ediiilor de texte liturgice ce au fost folosite n alctuirea acestui studiu comparat, precum
i a metodelor de analiz propuse de tiina liturgicii comparate ce au fost ntrebuinate.
Partea central a disertaiei se compune din prezentarea pe seciuni a textului comparat al celor patru versiuni (egiptean, siriac, armean, bizantin), fapt ce va oferi posibilitatea identificrii elementelor comune, dar i a elementelor specifice ale acestor formulare euhologice. Acest fapt va permite, pe de o parte, trasarea i precizarea sensului evoluiei acestui text euharistic, iar pe de alt parte, demonstrarea paternitii vasiliene a textului
tuturor celor patru versiuni ale acestui text euharistic prin raportarea lor la scrierile Sfntului Vasile cel Mare cu ajutorul bazei de date Thesaurus Linguae Grecae.
ntreaga analiz va ncerca s depeasc rigidele cadre ale analizelor filologice
promovate n teologia liturgic apusean, ncadrnd ntreaga demonstraie n albia Tradiiei
i a practicii cultice eclesiale.
Un capitol conclusiv, n care sunt evideniate principalele rezultate ale analizei
propuse i importana lor pentru studiul viitor al textelor euharistice, va ncheia lucrarea.
15

16

PARTEA I

ANAFORAUA SFNTULUI VASILE


I PROBLEMATICA EI

17

1. ANAFORAUA PROVINCIEI SIRIA


1.1 CADRU ISTORIC
n cadrul vast al Liturghiilor orientale, ritul liturgic antiohian, din care i anaforaua
Sfntului Vasile face parte, ocup un loc de seam nu doar prin numrul impresionant de
anaforale pe care l cuprinde, ct mai ales prin bogatul lor coninut teologic i prin vasta lor
arie de rspndire. Antiohia, marea metropol a provinciei Siria, a fost centrul cultural elenistic n jurul cruia s-au grupat i organizat primele comuniti cretine. Jurisdicia ei se
ntindea nu doar asupra provinciei romane Siria, dar i asupra altor teritorii care nu se aflau
sub stpnire roman, iar influena tradiiei liturgice antiohiene s-a fcut simit n mai toate
riturile rsritene, datorit rolului misionar jucat de acest ora de-a lungul ntregii sale istorii.1
Din timpuri preistorice Siria a fost o provincie a diversitii de culturi, de religii i
de rase, pe care nici un sistem politic nu a reuit s le unifice pentru o perioad
ndelungat.2 Regii seleucizi ai Antiohiei au ncercat n jurul anilor 250-150 .d.H. s
unifice Siria prin introducerea culturii i a limbii greceti n toat provincia, dar au euat n
ncercarea lor datorit persistenei n vechile tradiii i practici locale a unei mari pri a
populaiei acestei regiuni. Opoziia aceasta a culturilor semitice fa de elenismul
unificator nu se baza pe diferena de rase, pentru c marea majoritate a elenitilor nu
erau emigrani, ci sirieni elenizai, i nici nu era una geografic, chiar dac Antiohia i
marile orae erau centrele culturii elene, iar teritoriile aflate n interiorul provinciei erau
cele ale tradiiilor locale, ci n mod fundamental ea a fost expresia unei diferene de cultur
i de etos care i-au disputat ntietatea n aceast regiune.3 Siria a fost un amestec de
tradiii i culturi strvechi pe care s-a grefat un nou mozaic, cel al elenismului i al
culturilor semitice care au supravieuit procesului de elenizare. Acesta este i contextul care
a marcat apariia i evoluia cretinismului pe acest teritoriu. De la nceputurile existenei
ei, dup separarea i distanarea de iudaism, Biserica Antiohiei s-a nscris n raza elenis-

Massey Sheppard, The Formation and the Influence of the Antiohiene Liturgy, Dumbarton Oaks
Papers 15 (1961), p. 30. Chiar i riturile (liturgice) egiptene au suferit o influen siriana imens, fie prin ritul
ierusalimitean, fie prin adoptri de formulare liturgice aparinnd ritului constantinopolitan, att de nrudit cu
cel antiohian.
2
Gregory Dix, The Shape of Liturgy, Westminster, 1974, p. 173.
3
O descriere amnunit a ntregii problematici poate fi gsit la G. Downey, A History of Antioch in
Syria from Seleucus to the Arab Conquest, Pricetown, 1961; C. Karalevskij, Antioche, Dictionnaire dhistoire
et de gographie ecclsiastique, III, col. 563-703; J. Kollwitz, Antiochia am Orontes, Reallexikon fr Antike
und Christentum I, p. 461-469.

18

mului unificator, ceea ce a dus nc o dat mai mult la relaii tensionate cu mediul iudaic.4
Cu toate c influena dominant n viaa bisericeasc era una greac, cretinismul a
supravieuit n teritoriile din interiorul provinciei ntr-o form siriac ne-elenizat,5 iar
tendinele de pstrare a tradiiilor locale i de opoziie fa de politica unificatoare a Romei
sau a Bizanului aveau s mbrace mai trziu forme doctrinare, culminnd n separarea de
Ortodoxie.6 Astfel, n secolul V, marea revolt a Siriei rsritene mpotriva Antiohiei a
izbucnit sub stindardul ereziei lui Nestorie, iar mai apoi, n secolul VI, cea a Siriei de apus
a folosit monotelismul ca pretext dogmatic pentru exprimarea acestei tendine locale antibizantine, anti-elenizante aflate n permanent conflict cu cezaro-papismului Antiohiei.
Nu este surprinztor faptul c pe acest fundal de diversitate cultural formularele
euhologice ntrebuinate n celebrarea euharistic au cunoscut o mare varietate i o permanent transformare, astfel nct o grupare sau o catalogare a lor rmne o sarcin dificil.7
Dou tipuri de anaforale se disting n mod clar, i anume tipul siro-oriental i cel siro-occidental, remarcndu-se fiecare prin caracteristici proprii, specifice practicii liturgice a zonei
geografice respective.
Tipul siro-oriental, n care se ncadreaz ritul nestorian, caldeean i cel siromalabar, este mrturia vie a anaforalei vechi siriene cu structur semitic, aflat n uz n
teritoriile din interiorul provinciei Siria, anafora pe care s-au grefat mai apoi elemente
elenistice.8 Aceste rituri liturgice au cunoscut o izolare fa de celelalte rituri ale provinciei
datorit ocupaiei persane, iar mai ales datorit opoziiei permanente fa de elenismul
unificator, fapt care a dus i la refuzul acceptrii deciziile Sinoadelor ecumenice de la Efes
(431) i Calcedon (451).
Tipul sirian occidental sau vest sirian, nglobnd ritul antiohian propriu-zis, cel
maronit, cel armean i cel bizantin, conine un numr semnificativ de anaforale care poart
amprenta unei puternice influene elenistice, cu pronunat stil retoric i biblic, dar care au i

Cel mai bun studiu despre iudaismul antiohian rmne cel al lui C.H. Kraeling, The Jewish
Community at Antioch, Journal of Biblical Literature LI (1932), p. 130-160.
5
n Ad populum Antiochenum, XI (PG 49, 187-197), Sfntul Ioan Hrisostom face referire la prezena n
Antiohia a unor cretini dintr-o provincie apropiat, necunosctori ai limbii greceti, dar distini prin
simplitatea i nelepciunea filozofiei lor i prin rvna lor pentru dogmele expuse n Sfnta Scriptur.
6
Gregory Dix, The Shape,p. 175.
7
William F. Macomber, A Theory on the Origin of the Syrian, Maronite and Chaldean Rites, OCP 39
(1973), p. 235.
8
Hnggi i Irmgard Pahl n Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p. 374-421 redau textul a cinci anaforale
care se ncadreaz n acest tip: cea a Apostolilor Addai i Mari, cea a lui Teodor de Mopsuestia, cea a lui
Nestorie, cea din codicele Add.14669 din British Museum, i cea a Apostolului Petru (Sharar).

19

ceva din etosul non-speculativ al anaforalelor de tip siro-oriental.9 O scurt analiz a


acestor rituri este n msur a schia contextul general al apariiei i dezvoltrii cultului
cretin n acele teritorii ale provinciei Siria, ce s-au aflat mai nti sub influena culturii
elene i a celei bizantine mai apoi:
a. Ritul antiohian propriu-zis sau ritul patriarhal antiohian, cel al Liturghiei Sfntului Iacob, nu corespunde cu vechiul rit al Antiohiei despre care se tiu mult prea puine
lucruri. Singurele surse care permit o oarecare reconstituire a lui sunt omiliile Sfntului
Ioan Gur de Aur pronunate n timpul ederii sale n Antiohia (360-397),10 cartea a opta a
Constituiilor Apostolice11 i Didascalia, scriere pseudoepigrafic compus n limba greac
n Siria n ultima parte a secolului al treilea.12 Acest rit primar antiohian a fost nlocuit n
jurul anului 400 cu practica liturgic a Bisericii din Ierusalim, avnd n centrul ei Liturghia
Sfntului Iacob, i astfel s-a conturat ritul patriarhal al Antiohiei ca o fuziune a dou
tradiii liturgice diferite. n toate regiunile asupra crora se ntindea jurisdicia Antiohiei,
Liturghia Sfntului Iacob a fost adoptat ca modelul la care toate celelalte practici liturgice
locale au fost conformate. n timpul schismei monofizite, datorit faptului c necalcedonienii au rmas la acelai uz al Liturghiei Sfntului Iacob, ortodocii au adoptat
ntregul rit al Constantinopolului.13 La rndul lor, comunitile monofizite, dup o perioad

Textul celor 27 de anaforale de acest tip, neincluznd diferitele versiuni ale aceluiai formular
euhologic poate fi gsit la Ibidem, p. 204-373.
10
A se vedea: Franz Van de Paverd, Zur Geschichte der Messliturgie in Antiocheia und Konstantinopel
gegen Ende des vierten Jahrhunderts: Analyse der Quellen bei Johannes Chrysostomus (=OCA 187), Roma,
1970.
11
F.X. Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, 2 volume, Paderborn 1905 = 1979; traducerea
englez bazat pe aceast ediie a fost fcut de: James Donaldson, Constitutions of the Holy Apostles, Edinburgh 1886/New York, 1926, p. 387-505; C.H. Turner, A Primitive Edition of the Apostolic Constitutions and
Canons, JTS 15 (1913), p. 53-65; Idem, Notes on the Apostolic Constitutions, JTS 16 (1914), p. 54-61, 52338; 21 (1920), p. 160-8. A se vedea, de asemenea, M. Metzger, Les Constitutions apostoliques (=Sources
Chrtiennes 320, 329, 336), Paris, 1985-7; Louis Bouyer, Eucharistie. Thologie et spiritualit de la prire
eucharistique, Tournai, 1968, p. 239-260; H. Lietzmann, Messe und Herrenmahl (=Arbeiten zur Kirchengeschichte 8), Berlin, 1955, p. 24-26, 50-51,68-69.
12
Sebastian Brock, The Liturgical Portions of the Didascalia, Grove Books, Bramcote Nottingham,
1982; Arthur Vbus, The Didascalia Apostolorum in Syriac, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
401, 402, 407,408; Scriptores Syri 175,176,179,180, Louvain, 1979; Bibliografie i literatur secundar la B.
Altaner, Patrologie (9th edn, Freiburg 1978), p. 85, 558; Paul F. Bradshaw, Kirchenordnungen I:
Altlkirchliche, Theologische Realenzykopdie 18, Berlin, 1989, p. 666.
13
Desigur, adoptarea ritului bizantin, o continuare a politicii de elenizare i centralizare a regiunii practicat de patriarhii Antiohiei, s-a petrecut n etape culminnd n secolul XIII-XIV cu adoptarea integral a
ritului constantinopolitan. Pentru o succint trecere n revist a consecinelor schismei monofizite n aceast
zon, a se vedea: A.S. Atiyah, A History of Eastern Christianity, London, 1962, p. 169-235.

20

de dezorganizare i persecuie, au fost reorganizate de Iacob Baradeus (578) lund astfel


natere ritul care i poart numele: ritul sirienilor iacobiti.14
b. Ritul maronit, aflat n uz din secolele VII-VIII n comunitile cretinilor
libanezi, a fost organizat de ctre un clugr sirian Ioan Maron i a devenit o variant a
ritului antiohian, avnd ns i foarte multe elemente comune cu ritul caldeean. Anaforaua
folosit este cea a Sfntului Petru (arar), care are aceeai origine cu anaforaua Apostolilor
Addai i Mari.15
c. Ritul armean, foarte apropiat i el de cel antiohian, a cunoscut o prim faz de
organizare sub Grigorie Lumintorul, iar mai apoi sub catolicosul Isaac s-a ajuns la crearea
unei Liturghii proprii, mult influenate de ritul antiohian, constantinopolitan, i caldeean.16
d. Ritul bizantin este cel mai cunoscut i mai rspndit rit liturgic aflat pn astzi
n uz, i aceasta nu doar pentru fastul i splendoarea ceremonialului i pentru polivalena
simbolismului liturgic pe care l conine,17 ct mai ales pentru faptul c istoria i evoluia
lui au fost strns legate de cea a Constantinopolului, marea metropol a imperiului
14

Acest rit a fost din nou reorganizat de ctre Dionisie bar Salibi (1171), care i-a imprimat o not
particular, introducnd texte din imnografia Sfntului Efrem Sirul i adoptnd vechea anafora a Sfntului
Iacob. O imagine de ansamblu asupra evoluiei cretinismului siriac pn la cucerirea arab o ofer W.S.
McCullough n: A Short History of Syriac Christianity to the Rise of Islam, Chicago, 1982.
15
Ipoteza aceasta a fost exemplar demonstrat de H. Engberding n Urgestalt, Eigenart und
Entwicklung eines altantiochenischen eucharistischen Hochgebets, OC 7 (1932), p. 32-48 indicnd mai apoi
ntr-un detaliat studiu de mai trziu c versiunea maronit a acestei anaforale este mai veche dect cea
caldeean. A se vedea i: Idem, Zum anaphorischen Frbittgebet der ostsyrischen Liturgie der Apostel Addaj
und Marj, Or Chr 41 (1957), p. 102-124.
16
Pentru o introducere general n istoria Bisericii armene i a ritului armean a se vedea: Nina
Garsoan, Armenia between Byzantium and the Sasanians (=Variorum Collected Studies Series ; CS 218)
London, 1985, Idem, Some Preliminary Precisions on the Separation of the Armean and Imperial Churches:
The presence of armean bischops at the first five oecumenical councils, Porphyrogenitus: Columbia
University, 1988; Idem, Treasures in heaven: Armean art, religion and society, Seattle, 1998; Idem, L'glise
armnienne et le grand schisme d'Orient, Lovanii: Peeters, 1999; Idem, Church and culture in early medieval
Armenia (=Variorum Collected Studies Series ; CS 648), Brookfield, 1999; L J. Mcrian, Histoire et
Institutions de l Eglise Armenienne, Beirut, 1965; M.Ormanian, The Church of Armenia, London 1955; G. Winkler,
Das armenische Initiationsrituale (=OCA 217), Roma, 1982; Idem, Zur Geschichte des armenischen
Gottesdienstes im Hinblick au den in mehreren Wellen erfolgten griechische Einflu, OC 58 (1974), p. 154172; Idem, Armenia and the Gradual Decline of its Traditional Liturgical Practices as a Result of the
Expanding influence of the Holy See form the 11th to the 14th Century (=BELS 7), Roma 1976, p. 329-368; A.
Renoux, Liturgie armnienne et liturgie hierosolymitaine (=BELS 7), Roma, 1976, p. 275-88.
17
Devenit emblematic pentru ritul bizantin, termenul de Symbolgestalt (nfiare simbolic)
ntrebuinat de Hans Joachim Schulz n excelenta sa lucrare: Die byzantinische Liturgie.Vom Werden ihrer
Symbolgestalt, Freiburg im Breisgau, 1964, definete reuita simbioz n cultul ortodox ntre simbolul liturgic
(celebrarea cultic), frumosul cultic (arhitectura bisericeasc, iconografia) i interpretarea, receptarea
teologic a actelor liturgice (mistagogia).

21

bizantin. ntregul sistem liturgic bizantin nu este dect o inspirat i reuit sintez a ritului
Antiohiei i cel al Ierusalimului, elaborat i definitivat ntre secolele IX-XIV n marile
mnstiri ale Ortodoxiei, ncepnd cu perioada de lupt mpotriva iconoclasmului. Evoluia
ritului bizantin a cunoscut cteva etape eseniale n care treptat el s-a cristalizat i s-a
format, etape ce se definesc ca parte integrant a istoriei imperiului bizantin:18
1. Perioada paleo-bizantin este epoca n care cultul practicat n Bizan, vechiul
ora grecesc devenit mai apoi, la 11 mai 330, capitala imperiului bizantin, era unul cu
puternice influene antiohiene, datorit jurisdiciei Antiohiei exercitat i asupra acestui
teritoriu. Astfel, o serie de schimburi i vizite reciproce, cu ocazia sinoadelor ecumenice
sau a sinoadelor locale, s-au efectuat ntre episcopii i preoii celor dou metropole, cea
mai semnificativ fiind venirea la Constantinopol, n februarie 398, a Sfntului Ioan Gur
de Aur, pe atunci nc preot la Antiohia, care a adus cu sine vechea anafora a Sfinilor
Apostoli, pe care a i revizuit-o pentru a fi folosit n noua capital a imperiului bizantin.19
2. Perioada de aur a cultului bizantin este cea marcat de domnia lui Iustinian (527565) i de imediaii lui succesori. Construirea impozantei catedrale Hagia Sofia,
mbogirea i diversificarea fastului liturgic, introducerea n Liturghie a unor texte
teologice, ca urmare a controverselor dogmatice ale vremii,20 marile procesiuni liturgice ce
se desfurau pe strzile capitalei imperiului,21 toate acestea au dus foarte curnd la
conturarea unui cult specific al Constantinopolului, care a fost adoptat de toate regiunile
asupra crora se exercita influena capitalei.22 Sinodul quinisext din 691-692 notific prin
canoanele date faptul c ritul bizantin atinsese deja o form i o structur coerent, ceea ce
i permitea manifestarea unei intransigene fa de diferitele practici ale latinilor sau ale

18
Despre periodizarea istoriei Bizanului a se vedea: A. Kazhdan, History of Byzantium, n: The Oxford
Dictionary of Byzantium, New York/Oxford 1991, p. 345-362; Hans-Georg Beck, Kirche und Theologische
Literatur im byzantinischen Reich, Mnchen, 1959, p. 156-188.
19
Robert Taft, The Liturgy of the Hours in East and West. Te Origins of the Divine Office and its
Meaning for Today, Collegeville, 1986, p. 171-174; Franz van de Paverd, Zur Geschichte der Messliturgie in
Antiocheia und Konstantinopel gegen Ende des vierten Jahrhunderts: Analyse der Quellen bei Johannes
Chrysostomus (=OCA 187) Roma, 1970.
20
Pe rnd au fost introduse n Liturghie Simbolul de credin niceo-constantinopolitan (511), mai apoi
imnul Trisaghion (438-439), imnul Unule Nscut (535-536), i imnul Heruvic (573-574). A se vedea:
Robert Taft, The Great Entrance (=OCA 200), Roma, 1978, p. 53-144, 374-426.
21
Lucrarea fundamental i definitorie pentru ilustrarea efectelor pe care le-au avut procesiunile
liturgice asupra schemei generale a Liturghiei bizantine este: J.F. Baldovin, The Urban Character of the
Christian Worship. The Origins, the Meaning of Stational Liturgy (=OCA 228), Roma, 1969.
22
n acest sens exist mturii sigure c ncepnd cu secolul X ritul constantinopolitan a fost folosit n
Asia Mic. Protheoria lui Nicolae de Andida, revizuit mai trziu de Teodor de Andida (PG 140, 417-468),
lucrare compus n Andida Pamfiliei n jurul anilor 1085-1095, i afirm clar apartenena la ritul marii
Biserici a Constantinopolului (a se vedea: PG 140, 429C).

22

armenilor. Era creat astfel o familie liturgic sau un rit liturgic, cu caracteristici proprii
bine definite, care se va detaa net de celelalte forme cultice ale teritoriilor care nu intrau n
sfera de influen a marii capitale bizantine. Acesta era doar nceputul unui vast proces de
evoluie,23 care va continua printr-o fuziune a ritului constantinopolitan cu cel al
Ierusalimului, prin cele dou sinteze ce au avut loc, prima legat de mnstirea Studion din
Constantinopol, iar cea de a doua de mnstirea Sfntul Sava din Palestina.24
3. Perioada iconoclast (726-843), cu toate disputele ei dogmatice, a fost una de
consolidare i codificare a ritului bizantin, dup cum indic i Tipiconul Marii Biserici a
Constantinopolului, o reglementare i descriere n amnunt a principalelor probleme legate
ce celebrarea cultic datnd din secolul 10.25 Capitala imperiului avea un calendar
propriu,26 o Liturghie euharistic proprie,27 un ritual sacramental propriu,28 precum i o
proprie liturghie a ceasurilor, numit i , adic slujba
cntat.29 Imediat dup victoria Ortodoxiei din 843, crete i ponderea influenei
elementului monahal asupra ntregii viei bisericeti, iar ritul bizantin intr ntr-un proces
de reorganizare fr precedent, care va culmina cu reforma studit. La nceputul mileniului,
textul anaforalei Sfntului Ioan Gur de Aur a fost adugit i stilizat cu mprumuturi din
anaforaua Sfntului Vasile cel Mare, pentru ca n aceast form s devin principalul

23

Cercetarea liturgic mai nou subliniaz faptul c acest proces de formare a riturilor liturgice nu a
fost unul al diversificrii, ci unul al standardizrii i unificrii: Bisericile locale s-au grupat cu timpul n
federaii n jurul scaunelor patriarhale, proces care a stimulat i o unificare i o standardizare corespunztoare a practicii liturgice. Ceea ce poate fi gsit n textele euhologice rmase pn astzi nu este sinteza
a ceea ce a fost mai nainte, ci mai curnd rezultatul unei evoluii selective, n care au supravieuit acele
formulare mai cunoscute i mai folosite, iar nu n mod necesar cele mai bune. A se vedea: Robert Taft, How
Liturgies Grow: The Evolution of the Byzantine Divine Liturgy, Orientalia Christiana Periodica 43 (1977), p.
355-378; Idem, Beyond East and West, Washington DC, 1984, p. 167 .u.; Idem, Reconstructing the History
of the Byzantine Communion Ritual: Principles, Methods, Results, Ecclesia Orans 11 (1994), p. 355-367.
24
Idem, The Byzantine Rite. A Short History (=American Essays in Liturgy), Collegeville, Minnesota,
1992, p. 52-84.
25
J.Mateos (ed), Le Typicon de la Grande glise: Ms. Sainte Croix no. 40, Xe sicle. Introduction, texte
critique, traduction et notes, 2 vol (=OCA 165-166), Roma, 1962-1963.
26
H. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Propylaeum ad Acta Sanctorum
Novembris, Acta Santorum XI, Bruxelles, 1902; A. Ehrhard, berlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur im byzantinischen Reich, vol. I, TU 50, Leipzig, 1936 p. 28-33.
27
R. Taft, The Liturgy of the Great Church: An Initial Synthesis of Structure and Interpretation on the
Eve of Iconoclasm, DOP 42 (1988), p. 45-75.
28
M. Arranz, Les sacraments de lancien Euchologe constantinopolitain, OCP 48 (1982), p. 284-335;
OCP 49 (1983), p. 42-90, 284-302; OCP 50 (1984), p. 43-64, 372-397; OCP 51 (1995), p. 60-86; OCP 52
(1986), p. 145-178; OCP 53 (1987), p. 59-106; OCP 55 (1989), p. 33-62, 317-338.
29
Sfntul Simeon al Thessalonicului, De Sacra Precatione (PG 155, 624-655); O Strunk, Byzantin
Office at Hagia Sophia, DOP 9-10 (1955-56), p. 175-202.

23

formular euharistic al Bizanului.30 n dorina de a restaura cultul icoanelor si de a reforma


viaa monahal, monahii studii au apelat la tradiia cultic monastic palestinian, fcut
cunoscut capitalei imperiului prin desele contacte ale Studionului cu mnstirea Sfntul
Sava, tradiie pe care au prelucrat-o, infuzndu-i elemente din ,
dnd natere astfel unui sinteze unice: un cult palestinian monahal cu psalmodia i imnele
ei, grefat pe schema general a slujbelor Bisericii din Constantinopol.31
Ocupaia latin asupra Constantinopolului (1204-1261) marcheaz nc un moment
de criz din istoria Bizanului, n care monahismul nu a fost doar conducerea i linia
spiritual a Bisericii, dar i factorul de seam al creativitii liturgice. Intensele legturi
pstrate ntre centrele monahale ale Ierusalimului i cele ale Constantinopolului au dus ca n
secolul XI monahii din Palestina s prelucreze sinteza studit i s o adopte la propriile lor
necesiti. Aceast prelucrare savait avea mai apoi s se rspndeasc n toat lumea
ortodox prin intermediul Sfntului Munte, devenit important centru monahal prin nflorirea
micrii isihaste.32 Filotei Kokkinos, egumen al mnstirii Marea Lavr iar mai apoi patriarh
al Constantinopolului (1351-1376) avea s atearn n scris i s codifice aceast nou sintez
savait n cele dou cri ale sale normative i astzi n lumea ortodox:
(Rnduiala ierodiaconiei) i (Rnduiala
Sfintei Liturghii)Astfel, cultul celebrat n mnstirile palestiniene ale secolului XIV i
consacrat mai apoi de practica atonit a nlocuit cu timpul vechiul tipicon studit i a dat
natere actualului tipicon folosit n ritul bizantin.33 Cele dou anaforale principale ale acestui
rit, cea a Sfntului Ioan Gur de Aur i cea a Sfntului Vasile cel Mare urmeaz fidel schema
general a textelor euhologice de tip siro-occidental, iar pe aceast structur i-a imprimat
fiecare dintre popoarele ortodoxe, n textul anaforalei, nota aparte a spiritualitii sale.

30

A. Jacob, Histoire du formulaire grec de la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Thse prsente pour
lobtention du grade de docteur en philosophie et lettres (tez nepublicat a universitii din Louvain),
Louvain, 1968, p. 52 .u, 254, 499.
31
Acest sintez studit, a fost codificat pentru prima dat de Alexie, egumen al mnstirii Studion,
mai apoi patriarh al Constantinopolului (1025-1043). Tipiconul studit s-a rspndit astfel repede att n lumea
slav ct i n cea greac. A se vedea: A. Skaf, Typika, Dictionnaire de spiritualit 15, Paris, 1991, col.13581371; R. Taft, Typicon of the Great Church, Stoudite Typica, Sabaitic Typica, n The Oxford Dictionary of
Byzantium, Alexander P. Kazhdan A.M. Talbot, A. Cutler, T.E. Gregory (ed.), New York/Oxford 1991.
32
A se vedea: R. Taft, Mount Athos: A Late Chapter in the History of the Byzantine Rite, DOP 42
(1988), p. 179-194.
33
Idem, The Byzantine Rite. A Short History.., p. 83.

24

1.2 ORIGINEA I STRUCTURA ANAFORALEI VEST-SIRIENE


Anaforaua Sfntului Vasile cel Mare aparine tipului vest-sirian, iar pentru a putea
nelege originile i structura ei este absolut necesar o ncadrare a acestui formular
euhologic n istoria i evoluia textului euharistic n general, dar i o subliniere a
particularitilor de structur pe care le-a dobndit n decursul timpului.
S-au fcut ncercri numeroase de sistematizare a principalelor teorii referitoare la
originea i evoluia anaforalei34, iar consensul general al cercettorilor este c originea,
coninutul i structura textelor cretine nu pot fi nelese n afara contextului cultic iudaic al
secolelor I .d.H. I d.H.35 n cutarea rdcinilor Euharistiei cretine s-a pornit de la
formularul euhologic de binecuvntare (berakah), care nsoete toate actele cultice centrale
ale cultului iudaic, iar n mod special, de la binecuvntarea dup cin (birkat-ha-mazon), pe
care se presupune c i Mntuitorul a rostit-o la Cina cea de Tain, i care a fost vzut ca
modelul de la care anaforaua cretin a preluat structura euhologic ntr-o formulare i un
coninut cu totul nou, marcnd astfel transformarea ritualului n sacrament.36
34

ncercri remarcabile n acest sens au fcut H. Feld, Das Verstndnis des Abendmahls, Darmstadt,
1976; P. Fielder, Probleme der Abendmahlforschung, Archiv fr Liturgiewissenschaft 24(1982), p. 190-223;
G. Cuming, The Early Eucharistic Liturgies in Recent Research n B.D.Spinks (ed), The Sacrifice of Praise
(=Biliotheca Ephemerides Liturgicae. Subsidia 19), Roma, 1981, p. 65-69; P. Bradshaw, The Search for the
Origins of Christian Worship. Sources and Methods for the Study of Early Liturgy, New York, Oxford 1992,
p. 131-160.
35
Cultul iudaic reprezint punctul de plecare n cutarea originilor anaforalei euharistice pentru marea
majoritate a studiilor care au aprut. Ca fundamentale i definitorii n acest sens pot fi amintite:
W.O.E.Oesterley, The Jewish Background of the Christian Liturgy, Oxford, 1925, p. 172-174; Frank Gavin,
The Jewish Antecedents of the Christian Sacraments, Londra, 1928, p. 59-97; Felix.L. Cirlot, The Early
Eucharist, Londra, 1939, p. 69-72; Hans Lietzmann, Messe und Herrenmahl. Eine Studie zur Geschichte der
Liturgie (=Arbeiten zur Kirchengeschichte 8), Berlin, 1955; Gr. Dix, The Shape of Liturgy, Londra, 1970; L.
Bouyer, Eucharistie. Thologie et spiritualit de la priere eucharistique, Tournai, 1968; A. Bouley, From
Freedom to Formula. The Evolution of the Eucharistic Prayer from Oral Improvisation to Written Texts
(=The Catholic University of America Studies in Christian Antiquity 21) Washington, 1981; L. Ligier, Les
origines de la priere eucharistique: de la Cne du Seigneur a lEuharistie, Questions liturgiques 53 (1972), p.
181-202; H.J. Klauck, Herrenmahl un hellenistischer Kult. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zum
ersten 36
Korintherbrief, Mnster, 1981.
Seder Amram Gaon n sec. IX este primul document care red textul ntregii binecuvntri Birkat haMazon. Louis Finkelstein, n celebrul su articol: The Birkhat ha mazon, din Jewish Quarterly Review XIX
(1928-1929), p. 218-219, compar mai multe variante ale acestui text, stabilind faptul c textul n versiunea
cea mai simpl i cea mai concis este textul cel mai vechi. Studiul critic al lui Louis Finkelstein arat c
textul cel mai scurt, i anume cel al versiunii Siddur R. SadyahGaon, este cel mai aproape de textul palestinian primitiv, rostit probabil n epoca Noului Testament. Mult timp rugciunile s-au transmis doar prin forma
nescris, datorit opoziiei rabinilor de a aterne n scris o tradiie deliberat oral, fapt ce a permis ntotdeauna
o adugare de noi elemente, dar nu i omiterea lor. A se vedea: Stefan C. Reif, Early History of Jewish
Worship, n Paul F. Bradshaw-Lawrence-A.Hoffman (eds), The Making of Jewish and Christian Worship,
Notre Dame i Londra, 1991, p. 111. Iat textul critic al binecuvntrii dup cin (birkhat ha mazon), aa cum
a fost el editat de Louis Finkelstein:
1) Barukh attah:
Binecuvntat eti Tu Doamne, Dumnezeul nostru, mpratul lumii, Cel care hrneti lumea ntreag cu
buntate, har i milostivire.
Fii binecuvntat Doamne, Tu Care hrneti toat fptura.
2) Nodeh:
i mulumim Doamne, Dumnezeul nostru, cci Tu ne-ai dat nou spre motenire o ar frumoas i
plcut, Legmntul, Legea, viaa i hrana.
[aici avea locul embolismul instituional al srbtorii]
Fii binecuvntat Doamne pentru ara aceasta i pentru hran.

25

Pentru a putea defini spectrul complex al acestei problematici, vor fi amintite aici
principalele opinii ale unor mari liturgiti ai secolului XX privind originea i evoluia
textului euharistic.
Gregory Dix (1902-1952) a fost primul care a adus critici severe oricrei ncercri de
gsire a formularului originar al anaforalei euharistice,37 susinnd c se poate gsi o
origine comun a tuturor anaforalelor n structura sau forma ritualului i nu n textul cultic
concret: Ceea ce a fost fixat i imutabil pretutindeni n secolul al doilea, a fost structura sau
forma [the shape] Liturghiei, adic ceea ce a fost svrit. Mntuitorul a instituit nu doar un
simplu ritual, adic ceva rostit, ci o aciune, ceva svrit, sau mai bine spus, continuarea
unei aciuni tradiionale iudaice, dar ntr-o nelegere nou.38 Diferitele tradiii de
rugciune euharistic remarc Dix descriu ntotdeauna aceleai aciuni eseniale i este
posibil, chiar probabil ca ele s fi fost la origini nrdcinate ntr-un singur arhetip. Aceasta
nu nseamn c s-ar putea afirma c a existat un text originar, apostolic, preluat din cultul
iudaic i cretinat mai apoi, neexistnd dovezi n acest sens. Dar pentru c aciunea
euharistic era pretutindeni aceeai, rugciunea care exprima nelesul, sensul acestei aciuni,
a avut n mod necesar unele caracteristici fixate, dei acestea erau exprimate variat de ctre
diferitele biserici locale.39 n opinia sa, schema general a anaforalei poate fi structurat pe
cele 7 aciuni fundamentale ale Mntuitorului din timpul Cinei celei de tain, cnd Iisus,
svrind o cin freasc specific (havuroth), a luat pinea (1), a binecuvntat-o (2), a frnto (3), i a dat-o (4); apoi a luat paharul (5), a mulumit (6) i l-a dat ucenicilor (7). Aceste
apte aciuni s-au restrns la patru: 1. Aducerea: pinea i vinul erau luate i aduse la altar;
2. Rugciunea: proestosul aducea mulumire lui Dumnezeu i prin invocarea Sfntului Duh
darurile erau transformate n Trupul i Sngele Domnului; 3. Frngerea: pinea era frnt i
mprit; 4. mprtirea. n aceast form i n aceast ordine, aceste patru aciuni

3) Rahem:
Ai mil Doamne, Dumnezeul nostru, de Israel poporul Tu, de Ierusalim cetatea Ta, de Templul Tu,
de sfntul i marele altar, asupra cruia Numele Tu este invocat i binevoiete a reface la locul ei mpria
lui David i a reconstrui curnd Ierusalimul.
[aici avea locul embolismul cu nuan epicletic, yaaleh we-yavo, care implor dragostea lui
Dumnezeu i buntatea Lui pentru reunificarea poporului ales i rezidirea casei lui David]
Fii binecuvntat Doamne care zideti Ierusalimul.
37
The Shape of Liturgy , Londra, 1945, p. 209.
38
Ibidem,p. 214-215: The outline the Shape of the Liturgy is still everywhere the same in all our
sources, right back into the earliest period of which we can as yet speak with certainity, the earlier half of the
of the second century. There is even good reason to think that this outline the Shape of the Liturgy is of
genuinely apostolic tradition.
39
Ibidem, p. 5.

26

constituie nucleul absolut invariabil al fiecrui rit euharistic, cunoscut nou.40 n ceea ce
privete ns textul concret folosit n sinaxa euharistic, Dix recunoate posibilitatea stabilirii
originii lui n structura de ansamblu a binecuvntrii dup cin, birkat ha-mazon, care a fost
n ntregime rescris i transpus n termenii Noului Legmnt.41 Dix i-a bazat concluziile pe
analiza structurii constante a textului anaforalei, pe care el a dorit s o identifice n toate
formularele euharistice ncepnd cu secolul IV, i astfel a ncercat mai apoi s aplice aceast
schem i la alte texte euharistice mai timpurii. Atunci cnd a gsit material care nu s-a
potrivit structurii sale, l-a exclus de la orice fel de consideraie, argumentnd c o modificare
tardiv i-ar fi schimbat adevrata structur, aa cum ar fi cazul Didahiei 9 i 10, fapt care a
atras cu sine i critica cercetrii liturgice de mai trziu.42
Liturgistul francez J. Paul Audet a ncercat ntr-o manier original s stabileasc
originea textului euharistic pornind de la forma sau genul literar al binecuvntrii iudaice43
i nu de la o posibil identitate verbal ntre textele cultice cretine i cele ale cultului
sinagogal.44 El a fcut distincia ntre dou feluri de binecuvntri: una scurt, spontan,
alctuit din formula de binecuvntare, care ncepe cu verbul barak (a binecuvnta) i
care apoi amintete motivul binecuvntrii, iar alta, lung, cea cultic, care cuprinde trei
pri: a. binecuvntarea propriu-zis, ntotdeauna scurt, care este o chemare la lauda lui
Dumnezeu; b. elementul central, numit de Audet anamnez a minunilor fcute de
Dumnezeu, ce cuprinde menionarea motivelor pentru care Cel Atotputernic este binecuvntat; c. revenirea la binecuvntarea iniial sub forma unei doxologii conclusive. Aceasta
ar fi schema general a genului literar care a dat natere anaforalei euharistice cretine.45
Pentru a evidenia modul n care genul literar al binecuvntrii iudaice a dat natere
40

Ibidem, p. 48. Dix a fost criticat pentru folosirea termenului offertory [aducere] pentru prima din
cele patru aciuni, confundnd aducerea pinii i a vinului proestosului, cu ridicarea lor, spre a fi sfinite. A
se vedea: Colin 0. Buchanan, The End of the Offertory (=Grove Liturgical Study 14), Bramcote, Nottingham,
1978,p. 3 i u., p. 28 i u. Pentru o critic documentat a ipotezei lui Dix, referitoare la cele patru aciuni a
se vedea: Bryan D.Spinks, Mis-Shapen: Gregory Dix and the Four Action Shape of the Liturgy, Lutheran 4
(1990), p. 161-177.
41
Ibidem, p. 216-217.
42
O expunere amnunit a problematicii pe care o ridic teoria lui Dix poate fi gsit la Paul
Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship...p. 137-143. i la Idem, The Homogenization of
Christian Liturgy - Ancient and Modern: Presidential Address, Studia Liturgica 26 (1996), p. 1-3.
43
J.P. Audet, Literary Forms and Contents of a Normal Eucharistia in the First Century, Studia
Evangelica 1 (1959), p. 643-62; A se vedea, de asemenea, versiunea francez adugit: Esquisse historique du
genre littraire de la bndiction juive et de leucharistie chrtienne, Revue biblique 65 (1958), p. 37199.
44
Idem, Genre littraire et formes cultuelles de leucharistie. <Nova et Vetera>, Ephemerides Liturgicae 80 (1966), p. 356: Avant de donner naissance a une liturgie proprement dite, leucharistie chrtienne,
issue de lantique bndiction juive a t une forme ou un genre littraire, plus prcisment une varit du
discours cultuel une eucharistie, une bndiction, ce fut dabord essentiellement une chose de lordre
de la parole. Pour autant, ce fut dabord aussi un chose de lordre de laction.
45
Ibidem, p. 361-363.

27

textelor liturgice cretine, Audet a gsit sugestiv echivalena a trei verbe greceti:
[a binecuvnta,] [a mulumi],[a mrturisi, a luda]46 cu verbul
barak, ca aparinnd aceluiai gen cultic, de laud i anamnez i proclamare a minunilor lui
Dumnezeu. Liturghia cretin primar ar fi adoptat ntru totul acest gen cultic, pe care l-a
reformulat i l-a transpus n termenii noii credine.47
Ingenioasa sugestie dat de J.P. Audet de a porni n cutarea originii anaforalei
cretine nu de la un text cultic anume, ci de la un gen literar a fost criticat n 1976 de
ctre T.J. Talley48 care a inut s precizeze c binecuvntrile cultice iudaice greu pot fi
ncadrate ntr-un gen literar, ele fiind individualiti ce trebuiesc analizate n structura i
interdependena lor i n contextul cultic n care au aprut i au fost folosite. Interpretnd
datele cercetrilor mai noi referitoare la evoluia cultului iudaic, n special precizrile
fcute de Joseph Heinemann49 cu privire la varietatea i flexibilitatea textelor euhologice
iudaice n perioda de apariie a cretinismului, Talley a gsit originea anaforalei euharistice
nu doar n simpla binecuvntare dup cin (birkat-ha-mazon), ci n structura general a
unui tip de binecuvntare rostit dup cin care are ca verb central nu berakah [a binecuvnta], ci yadah,50 ce semnific a mulumi, dar i a proclama, a mrturisi, i corespunde
verbelor [a mulumi],[a mrturisi, a luda] explicnd astfel
prioritatea acordat mulumirii n toate anaforalele cretine. Structura tripartit:
binecuvntare mulumire cerere a binecuvntrii dup cin (birkat ha-mazon) a suferit
46

Despre nuanele acestor verbe a se vedea: Hermann Menge, Langenscheidts Grosswrterbuch


Altgriechisch-Deutsch, Berlin, Mnchen 1994, p. 298, 252, 304. Sensul acestor verbe n literatura antic
pgn poate fi gsit la: H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones, R. McKenzie, S. Liddell, P.G. Glare (eds.), A
Greek English Lexicon, Oxford, 1996, p. 720, 738, 597, iar n cea patristic la: G.W.H. Lampe, A Patristic
Greek Lexikon, Oxford, 1961, p. 567-569; p. 579; p. 499.
47
Ibidem,p. 372. J.P.Audet fusese deja criticat n 1968 de ctre Robert Ledogar n: Acknowledgement:
Praise-Verbs in the Early Greek Anaphora, Roma, 1968, p. 121-124, pentru traducerea lui cu
barak i pentru lipsa analizei binecuvntrii iudaice n contextul cultic din care aceasta face parte.
48
De la Berakah a lEucharistie: une question a rexaminer, Maison-Dieu 125 (1976), p. 13-15.
49
Prayer in the Talmud: Forms and Patterns (=Studia Judaica, Forschungen zur Wissenschaft des
Judentums 9), p. 33 i u. Heinemann subliniaz faptul c binecuvntrile (berakoth) care au o structur
tripartit: binecuvntare-mulumire-cerere sunt rugciuni adresate lui Dumnezeu la persoana a treia i toate se
ncheie cu o scurt binecuvntare chatimach, tot la persoana a treia. Binecuvntrile de mulumire (hodayoth)
apeleaz pe Dumnezeu la persoana a doua, iar n evoluia cultului iudaic la structura lor s-au ataat i scurtele
binecuvntri chatimach, nsa la persoana a doua, ceea ce a dus cu timpul ca nsi binecuvntrile (berakoth)
s ajung s apeleze pe Dumnezeu la persoana a doua n seciunea de binecuvntare. Schema general a unei
astfel de binecuvntri liturgice, numit astfel de Heinemann, ce era practicat la nceputul erei cretine n
cultul iudaic, era urmtoarea: 1. Binecuvntarea lui Dumnezeu ca Cel Care hrnete toat fptura, apelarea
fiind fcut la persoana a doua singular, iar verbul principal fiind la persoana a treia singular. 2. Mulumirea
adresat lui Dumnezeu la persoana a doua pentru pronia Sa i ajutorul acordat poporului Su. 3. Cererea
pentru viitorul poporului ales i refacerea Ierusalimului, fcut tot la persoana a doua singular.
50
Thomas Talley, The Eucharistic Prayer: Tradition and Development, in Kenneth Stevenson (ed.)
Liturgy Reshaped, Londra, 1982, p. 48-64.

28

n procesul de asimilare a ei n cultul cretin o modificare semnificativ, cci prima parte,


cea de binecuvntare, a fost transformat n una de mulumire. Astfel, binecuvntarea
adus lui Dumnezeu pentru creaie a fost subsumat temei generale hristologice de
mulumire pentru ntreaga iconomie a mntuirii i, prin urmare, structura tripartit a
binecuvntrii dup cin (birkat-ha-mazon) a devenit n uzan cretin una bipartit, de
mulumire i de cerere. Pe aceast schem general se vor grefa mai apoi, cu timpul, toate
celelalte elemente componente ale anaforalei euharistice.51
n 1968 Louis Bouyer a ncearcat s dea o explicaie teologic-liturgic a
procesului de evoluie a anaforalei euharistice, lund n considerare nu doar rugciunile de
binecuvntare rostite la cin (birkat ha-mazon), ci i alte formulare euhologice ale
serviciului sinagogal.52 Ca i Dix, el a afirmat c structura rugciunii iudaice era deja fixat
n secolul I d.H.,53 iar birkat ha-mazon, binecuvntarea dup cin, avea o structur tripartit
bine definit: prima parte fiind binecuvntarea pentru creaie, pe care el a notat-o cu D, a
doua parte cuprinznd binecuvntarea pentru pmntul fgduinei, n mod general pentru
ntreaga iconomie a mntuirii, notat cu E, i a treia parte, notat cu F este cererea pentru
mplinirea eshatologic a poporului lui Dumnezeu.54 Bouyer a comparat structura tripartit
a acestui formular euhologic cu cea asemntoare pe care el a remarcat-o i n cultul
sinagogal, n recitarea Shemei Israel55, care este ncadrat de dou binecuvntri
preliminare, notate cu A i B. Prima este o binecuvntare pentru creaie, iar a doua o
binecuvntare pentru druirea Legii, pentru istoria mntuirii, dup care urmeaz Tefillah,

51

Idem, The Eucharistic Prayer of the Ancient Church, according to Recent Research: Results and
reflections, Studia Liturgica 11 (1976), p. 138-158; Idem, From Berakah to Eucharistia: A Reopening Question,
Worship 50 (1976), p. 115-137; Idem, The Literary Structure of the Eucharistic Prayer, Worship 58 (1984), p. 40419; Idem, Structures des anaphores anceinnes et modernes, La Maison-Dieu 191 (1992), p. 15-43.
52
Louis Bouyer, Eucharistie. Thologie et spiritualit de la prire eucharistique, Tournai, 1966.
Traducere englez: Eucharist, Notre Dame, 1968.
53
Ibidem, p. 58: Fixes ou non dans leur dtail, des lorigine, et jusqua nos jours les prires juives ont
eu demble un contenu, une structure et des termes-clefs parfaitement dfinis. Cercetrile mai noi in ns s
precizeze c ceea ce poate fi ntlnit n primul secol al erei cretine, att n cultul iudaic ct i n cel cretin,
este mai curnd varietate i nu uniformitate. Relevante n acest sens sunt documentatele studii: Stefan C. Reif,
Judaism and Hebrew Prayer: New Perspectives on Jewish liturgical history, Cambridge, 1993, p. 1-87 i Paul
Bradshaw, The Search., p. 27-28.
54
L. Bouyer, Eucharistie. p. 85-87.
55
Ascult, Israel! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. S iubeti pe Domnul Dumnezeul
tu din toat inima ta, din tot sufletul tu i din toat puterea ta (Deut 6,4-5) - aceste cuvinte sunt estimate
ntr-o manier absolut a fi cele mai importante ale cultului iudaic. Ele sunt mrturisirea de credin care
determin ntreaga existen n iudaism. Ele determin educaia i formarea spiritual, fiind rostite diminea
i seara. Ele sunt o axiom a gndirii iudaice i determin toate actele voluntare n toate sferele sociale. Ele
au fost alese din cele 4875 de cuvinte ale Pentateuhului pentru a fi pentru totdeauna i oriunde deviza
poporului ales, E. Munk, La voix de la Torah. Commentaire du Pentateuque, Deuteronome, Paris 1981, p.
60.

29

rugciunea celor 18 cereri56, notat cu C, n care mplinirea eshatologic a poporului lui


Israel este tema central.
n opinia lui Bouyer cele mai vechi anaforale euharistice urmeaz modelul DEF al
binecuvntrii birkat ha-mazon. Dat fiind faptul c Liturghia primar urma imediat dup
serviciul sinagogal, structurat pe schema ABC, anaforalele de mai trziu indic fuziunea
ntre ABC i DEF: Foarte curnd s-au fcut remanieri mai mult sau mai puin importante
pentru a sintetiza cele dou grupe, n sensul de a evita dubletele sau repetiiile prea
evidente. Acolo unde aceast manipulare avea s ajung la o retopire complet, o nou
schem urma s se nasc, caracterizat prin formula: AD-BE-CF.57 Rugciunile din
Didahia 9 i 10 sunt modelul Euharistiei primare, configurate dup schema DEF. De
asemenea, aceeai structur o au i anaforaua lui Addai i Mari, precum i cea din Tradiia
Apostolic a lui Ipolit. Liturghia alexandrin a Sf. Marcu arat combinarea i retopirea
celor dou scheme, datorit prezenei Sanctusului i a dipticelor foarte dezvoltate, ambele
fiind caracteristici fundamentale ale cultului sinagogal.
Teoria ingenioas a lui Bouyer are avantajul de a oferi o explicaie plauzibil pentru
toate modificrile survenite n cursul evoluiei anaforalei. Ea reuete s explice cum a
aprut Sanctusul n textul euharistic ntr-un moment n care influena iudaic ncetase, i
ntr-o poziie alta dect ce pe care o avea n tradiia cultic sinagogal.
Bouyer a fost criticat ceva mai trziu de ctre Louis Ligier pentru c ar fi acordat
mai mult atenie similaritilor dect diferenelor ntre cultul cretin i cel iudaic i pentru
a fi analizat textele mai mult teologic, dect literal i liturgic, astfel nct uor au putut fi
stabilite similariti ntre binecuvntarea dup cin (birkat ha-mazon) i rugciunile
cultului sinagogal.58 Contient de dificultatea stabilirii originii textului euharistic, Ligier ia propus doar s explice prezena cuvintelor de instituire n ntregul ansamblu al
anaforalei.59 Ele au fost inserate, se pare, n anafora acolo unde textul euhologic iudaic,

56

Teffilah cuprinde o serie de mici binecuvntri de cerere rostite de trei ori n zi dimineaa, la amiazi
i seara sunt o completare la Shema i alctuiesc o unitate cu acesta fiind i ele ncadrate ntre cele trei
binecuvntri la nceput i trei la sfrit. A se vedea: Carmine di Sante, La priere dIsrael, aux sources de la
liturgie chretienne, Paris 1980, p. 41-131.
57
Ibidem, p. 32.
58
Louis Ligier, Les origines de la prire eucharistique: de la Cne du Seigneur a lEucharistie,
Questions liturgiques 53 (1972), p. 185-188. Articolul a aprut i n traducere englez: The Origins of the
Eucharistic Prayer: From the Last Supper to the Eucharist, Studia Liturgica 9 (1973), p. 161-185.
59
Importana cuvintelor de instituire n procesul formrii textului euharistic a fost una dubl: n primul
rnd naraiunea biblic a Cinei de Tain a fost modelul pentru orice celebrare euharistic de mai trziu,
coninnd nucleul i structura ei general. n al doilea rnd, datorit acestei importane, anaforaua cretin a
ajuns s i conin pasajul biblic al instituirii Sfintei Euharistii ca o inserie n textul anaforalei. n funcie de

30

preluat de cretini, putea avea un embolism narativ festal, o inserie care comemora i
argumenta printr-un text biblic srbtoarea iudaic respectiv. Astfel, el a comparat poziia
cuvintelor de instituire din anaforaua cretin cu cea a textului narativ al srbtorii
Kippur.60 Contient de faptul c analogiile stabilite nu se refer dect la un anume tip de
anafora i nu pot explica structura general a textului euharistic, el a analizat i
binecuvntrea dup cin (birkat ha-mazon) i n mod special binecuvntarea dup cin
rostit cu prilejul Patilor iudaice.61 ntr-o prim faz, anaforaua cretin a suferit o
modificare de structur, prima seciune din birkat ha-mazon, dedicat temei creaiei, a fost
asimilat n cea de a doua seciune, cea de mulumire. Apoi, n noua schem bipartit de
mulumire i de cerere, n prima ei seciune, n locul uzual al embolismului narativ, a fost
inserat naraiunea cuvintelor de instituire i anamneza, care prin generalizare a devenit act
central al textului euharistic, determinnd modificarea i celei de a doua seciuni, n care
cererea pentru transformarea Darurilor (Epicleza) a fost remodelat i amplificat devenind
i ea un act euharistic bine conturat.62 Cu trecerea timpului au mai fost adugate i alte
elemente n textul anaforalei, precum sanctusul, dipticele, care vorbesc despre o influen
iudaic asupra formularului euhologic cretin, dar Ligier nu crede a fi posibil s fie oferit
o explicaie clar a apariiei lor.63
Un punct de vedere asemntor cu cel la lui Ligier l-a prezentat Cesare Giraudo n
disertaia sa doctoral: La struttura letteraria della preghiera eucaristica, (Roma, 1981), n
care el a ncercat s demonstrez c anaforaua euharistic deriv din formularul euhologic
todah, o mrturisire att a mreiei lui Dumnezeu, ct i a pcatelor proprii, o formul de

locul n care s-a grefat aceast naraiune a instituirii Euharistiei cretine, n seciunea de mulumire sau n cea
de cerere, Ligier i construiete ntreaga explicaie a originii i evoluiei anaforalei euharistice.
60
Idem, Autour du sacrifice echaristique. Anaphores orientales et anamnse juive de Kippur, Nouvelle
revue thologique 82 (1960), p. 40-55; Idem, Anaphores orientales et prires juives, Proche-Orient chrtien
13 (1963), p. 3-20; Idem, Pch dAdam et pch du monde. Bible, Kippur, Eucharistie II, Theologie 48,
Paris, 1961, p. 289-307, 399-444.
61
Idem, De la Cne de Jesus a 1'anaphore de 1Eglise, La Maison-Dieu 87 (1966), p. 7-49; Idem, De
la Cne du Seigneur a lEucharistie, Assembles du Seigneur 1(1968), p. 19-57. Binecuvntarea dup cin
(birkat-ha-mazon) pascal, ca i celelalte binecuvntri dup cin ale srbtorilor iudaice, coninea n pericopa
a doua de mulumire un embolism festal (cel al srbtorilor Hanukah i Purim), cuprinznd o relatare a
instituirii srbtorii i o mulumire adus lui Dumnezeu pentru toat purtarea Sa de grij artat poporului
ales, iar n pericopa de cerere un alt embolism epicletic (yaaleh we-yavo) prin care se cerea lui Dumnezeu s
i aduc aminte n iubirea Sa de oameni de David i de tot poporul lui Israel.
62
Anaforalele egiptene precum i cele est siriene au acordat mai mult atenie seciunii de cerere din
textul euharistic, unde au inserat embolismul cuvintelor de instituire i anamneza, de unde i structura lor
diferit fa de celelalte formulare euhologice care au adoptat inseriile n prima seciune, cea de mulumire. A
se vedea: Idem, From the Last Supper to the Eucharist, n Lancelot Sheppard (ed), The New Liturgy, Londra,
1970, p. 133.
63
Idem, Les Origines p. 199-200.

31

alian ntre Dumnezeu i poporul Su. Acest formular se compune din dou pri, una
anamnetic i alta epicletic, i dintr-un embolism, care poate s apar n oricare din cele
dou seciuni, ca locus theologicus al ntregii rugciuni. n funcie de poziionarea lui,
Giraudo a mprit anaforalele n anamnetice, avnd embolismul cuvintelor de instituire n
partea istoric-comemorativ, i n epicletice, cu acelai embolism n partea a doua de
cerere. n prima categorie s-ar integra astfel anaforaua Liturghiei Clementine a
Constituiilor Apostolice cartea a 8-a, anaforaua Tradiiei Apostolice a lui Ipolit, anaforaua
Liturghiei Sf. Iacob, cea a Sf. Ioan Hrisostom, cea a Sf. Vasile i cele aparinnd tradiiei
hispano-galice. n cea de a doua categorie ar putea fi amintite anaforaua Sfinilor Apostoli
Addai i Mari, i paralela ei maronit, numit i Sharar, anaforaua egiptean a lui Serapion,
cea a Sf. Marcu, precum i canonul euharistic roman.
Clasificare fcut de Giraudo este ns mult prea rigid pentru a putea ngloba
marea diversitate a tipurilor de rugciuni vechi testamentare i mai apoi a anaforalelor
cretine.64 Meritul su incontestabil rmne ns n aprofundarea analizei fundalului i
contextului vechi testamentar n care a aprut cultul cretin.
Geoffrey Cuming, urmnd sugestiilor fcute de Ligier, a propus o regndire a
problematicii originii i a evoluiei anaforalei pornind de la premisa unei asemnri
tematice i structurale a textului euharistic cretin cu cel al binecuvntrii dup cin
(birkat-ha-mazon) i nu a unei identiti verbale.65 Cele mai apropiate anaforale de
structura acestei binecuvntri iudaice sunt n opinia lui: Didahia, n care structura triparti
a birkat-ha-mazon s-a transformat n una biparti: seciunea de binecuvntarea a fost
nlocuit de alta de mulumire rezultnd dou seciuni de mulumire i una de cerere;
Anaforaua Sfntului Marcu, care e structurat i ea bipartit: primele dou seciuni de
mulumire au fost contopite alctuind mulumirea, urmat de seciunea de cerere i de o
doxologie final; Anaforaua Sfinilor Addai i Mari care conine i ea cele dou mari
seciuni, de mulumire i de cerere, n care ns prima din ele, cea de mulumire a fost
divizat n dou pri prin introducerea Sanctusului. Pentru un grup anume de anaforale,
cum ar fi cea a Sfntului Ioan Gur de Aur, cea a celor 12 Apostoli, cea a Sfinilor Addai i

64

O expunere critic a ipotezelor lui Giraudo o face P. Bradshaw n: Zebah Todah and the Origins of
the Eucharist, Ecclesia Orans 8 (1991), p. 245-260.
65
G. Cuming, The Shape of the Anaphora, Studia Patristica 20 (1989), p. 335: mpotriva unei identiti
verbale ntre formularele euhologice cretine i iudaice Cuming a invocat n primul rnd incertitudinea asupra
datei la care s-au fixat n scris textele iudaice, care astfel cu greu pot fi vzute ca modele fixe pentru
anaforaua cretin primar i, n al doilea rnd, detaarea treptat de cultul iudaic care s-a operat n viaa
Bisericii primare.

32

Mari i cea a Sfntului Marcu, aa cum apare ea n papirusul de la Strasbourg, Cuming a


sugerat c n prima lor parte s-ar afla indicii ale unor rugciuni mai vechi, foarte scurte i
foarte simple, coninnd o mulumire pentru creaie i pentru ntreaga iconomie a mntuirii
i sfrind printr-o doxologie. La acest nucleu originar s-au adugat mai apoi toate celelalte
elemente constitutive ale textului anaforalelor, aa cum este el cunoscut astzi.66
Cercetrile liturgice ale ultimelor decade ale secolului XX67 au permis reevaluarea
ntreagii problematici a originii originii anaforalei euharistice pe baza unei noi viziuni i
interpretri a evoluiei textului euhologic iudaic, propuse de studiile de specialitate din
acest domeniu.68
Bryan D. Spinks a fost cel care a ridicat n 1985 un prim semn de ntrebare privind
presupunerea c anaforaua euharistic ar deriva n mod necesar din binecuvntarea dup
cin idaic. El a artat c nu exist nici o certitudine c Mntuitorul a folosit birkat hamazon la Cina de tain, unele grupri iudaice avnd n uz i alte binecuvntri dect birkat
ha-mazon, ce erau pronunate dup cin, i c foarte probabil Domnul Iisus a schimbat
rugciunile i binecuvntrile, folosind propriile cuvinte pentru un coninut i un sens
nou.69 Dup acest model, n epoca primar episcopul avea o anumit libertate de a
improviza i a-i compune anaforaua proprie, iar diversitatea de grupuri etnice din care se
constituia Biseric poate duce la presupunerea c n primele secole modelele de urmat n
celebrarea euharistic au fost variate i diverse.
n aceeai tendin nou de reevaluare a istoriei Sfintei Liturghii se nscrie i
punctul de vedere al lui P. Bradshaw70, care a fost de prere c nu au existat originale ale
vreunei rugciuni folosite n cultul iudaic, ci au existat dintru nceputuri o varietate de
tradiii orale, care mai trziu au fost supuse standardizrii treptate de ctre autoritatea
rabinic. Procesul acesta de uniformizare i de stabilizare va fi luat sfrit abia n secolul
66

Geoffrey Cuming, Four Very Early Anaphoras, Worship 58 (1984), p. 168-172.


Enrico Mazza, Lanafora eucaristica. Studi sulle origini (=BELS 62), Roma, 1992; Idem, La
discussione sullorigine dellanafora eucaristica: une messa a punto, Rivista di pastorale liturgica 32,1
(1994), p. 42-54; Idem, La structure des anaphore alexandrine et antiochienne, Irenikon 67 (1994), p. 5-40;
G. Rouwhorst, Benediction, action de grces, supplication. Les oraisons de la table dans le Judaisme et les
clbrations eucharistiques des chrtiens syriaques, Questions liturgiques 61 (1980), p. 211-240; H.A.J.
Wegman, Gnalogie hypothetique de la priere eucharistique, Questions liturgiques 61 (1980), p. 236-270;
Idem, Genealogie des Eucharistiegebets, Archiv fr Liturgiewissenschaft 33 (1991), p. 193-216.
68
A se vedea: Ismar Elbogen, Der jdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung,
Leipzig, 1913, ed. a doua, Frankfurt, 1924, ed. a treia, Hildesheim, 1962; Joseph Heinemann, Prayer in the
Period of the Tannaim and the Amoraim: Its Nature and its Patterns, Berlin, New York, 1977.
69
Bryan Spinks, Beware the Liturgical Horses! An English Interjection on Anaphoral Evolution,
Worship 59 (1985), p. 211-219.
70
The Search for the Origins of Christian Worship, p. 2-29; Idem, The Homogenization of Christian
Liturgy Ancient and Modern, p. 9.
67

33

IV al erei cretine, cnd a fost a fixat n scris coninutul textelor euhologice. O astfel de
fluiditate trebuie s fi caracterizat i cultul cretin al primelor veacuri, transmis i pstrat n
mod esenial prin intermediul tradiiei orale.71 Astfel, anaforaua Bisericii primare a
cunoscut un proces de evoluie de la diversitate spre unitate, n sens invers dect cel
conceput de Ferdinand Probst la sfritul secolului XIX.72 Procesul de omogenizare a
nceput odat cu luptele antieretice ale secolului IV i a exprimat dorina de coeziune i de
unitate dogmatic i liturgic a Bisericii. Anaforaua metropolei s-a impus, numeroasele
tradiii locale au fost nlocuite de altele parial sau total i au supravieuit doar anaforalele
cele mai cunoscute i cele impuse de uzana metropolei.73
Anaforaua cretin se situeaz n continuitate cu tradiia euholgic iudaic:
libertatea de a improviza a episcopului n cadrele unei scheme generale date a celebrrii
euharistice a dus la conturarea formularelor euhologice, care cu timpul au ajuns s fie
fixate n scris i adoptate de diferitele Biserici locale. Cele mai cunoscute anaforale i cele
ale metropolelor s-au impus, alctuind diferitele rituri liturgice aa cum sunt ele cunoscute
astzi.74 Robert Taft distinge patru etape n procesul dezvoltrii Liturghiei euharistice: 75
1. ntr-o prim etap, Cina Domnului s-a separat de agap, fiind prefaat de ceea
ce mai trziu se va numi Liturghia Cuvntului.
2. A doua etap este cea a Rnduielilor bisericeti [Church Orders], n care apar
formulare liturgice fixate deja n scris. Toate difer ntre ele, indicnd faptul c nici una nu
71
Perspectiva aceasta nou implic o serie de consecine. Astfel, diferenele textuale ntre diferitele
formulare liturgice nu trebuie vzute n mod necesar ca reflectnd stadii diferite de dezvoltare, nici eliminate
ca fiind devieri de la o norm prestabilit. Diferitele versiuni textuale pe care anaforaua cretin le cunoate ar
putea fi indicii ale unor variante simultane i paralele, care, unele din ele, n cele din urm au convers ntr-un
singur formular, iar altele care au disprut cu totul din uz. Prin urmare, nici versiunea cea mai simpl i nici
cea mai evoluat nu ar fi n mod necesar cea mai veche.
72
Ferdinand Probst, Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte, Tbingen, 1870, i Idem,
Liturgie des vierten Jahrhunderts und deren Reform, Mnster, 1893. Formulat de Ferdinand Probst ipoteza
diversificrii riturilor afirma c Sfinii Apostoli, nainte de a se despri, au elaborat la Ierusalim o
Liturghie, un arhetip ce ar putea fi identificat cu formularul euhologic al Crii a 8-a a Constituiilor
Apostolice, din care toate celelalte anaforale ar fi aprut. A. Baumstark, marele orientalist i liturgist german
avea s infirme teoria lui Probst n dou lucrri fundamentale (Vom geschichtlichen Werden der Liturgie,
Kempten und Mnchen, 1923 i Liturgie compare, Chevetogne, 1934), demonstrnd c primele trei secole
ale Bisericii primare indic folosirea unei multitudini de formulare liturgice care s-au omogenizat mai apoi
n secolul IV, prin adoptarea anaforalei metropolei de ctre bisericile locale.
73
Paul Bradshaw, The Homogenization of Christian Liturgy Ancient and Modern: Presidential
Address, Studia Liturgica 26 (1996), p. 1-6.
74
Allan Bouley, From Freedom to Formula. The Evolution of the Euharistic Prayer from Oral
Improvisation to Written Texts (=Studies in Christian Antiquity 21), Washington, 1981, p. 47 i u.
75
How Liturgies Grow: The Evolution of the Byzantine Divine Liturgy, Orientalia Christiana Periodica
43 (1977), p. 355-378; Idem, Beyond East and West, Washington DC, 1984, p. 167 i u.; Idem, Reconstructing
the History of the Byzantine Communion Ritual: Principles, Methods, Results, Ecclesia Orans 11 (1994), p.
355-367; Idem, The Byzantine Rite. A Short History (=American Essays in Liturgy), Collegeville, Minnesota,
1992, p. 12-85.

34

este Liturghia apostolic, sursa originar din care ar fi derivat toate anaforalele de mai
trziu.
3. Dup Edictul de la Milan din 313, cultul cretin a devenit cultul oficial public i
astfel dezvoltarea formularelor euhologice se accentueaz. Acum diferitele rituri euharistice se unific, variantele textelor anaforice mai puin folosite sau mai puin cunoscute sunt
nlturate. Bisericile locale se grupeaz n federaii n jurul scaunelor patriarhale, proces
care a stimulat i o unificare i o standardizare corespunztoare a practicii liturgice. Prin
urmare, procesul formrii riturilor nu a fost unul de diversificare, ci de unificare, i ceea ce
poate fi gsit n textele euhologice rmase pn astzi nu este sinteza a ceea ce a fost mai
nainte, ci mai curnd rezultatul unei evoluii selective, n care au supravieuit acele
formulare mai cunoscute i mai folosite, iar nu n mod necesar cele mai bune.
4. ntr-o ultim etap, familiile liturgice au continuat s se dezvolte, dar acum ca
entiti deja formate i distincte ntre ele.
n urma acestui scurt excurs asupra originii i evoluiei anaforalei euharistice
cretine cteva observaii conclusive se impun:
1. Originea anaforalei euharistice este legat de ceea ce s-a petrecut la Cina de
tain, n care Mntuitorul a instituit nu doar un simplu ritual, adic ceva rostit, ci mai
curnd o aciune, ceva svrit, sau mai bine spus, o continuare a unei aciuni tradiionale
iudaice, dar ntr-o nelegere cu totul nou. Originea anaforalei nu poate fi gsit n mod
exclusiv n textul unuia din formularele euhologice ale cultului iudaic, ci mai curnd n
preluarea i n reformularea n cretinism a structurii generale a textului euhologic iudaic
(binecuvntare-mulumire-cerere), care st la baza binecuvntrii dup cin (birkat-hamazon) i pe care ns Biserica primar nu s-a simit obligat s o urmeze cu exactitate, ci
a adaptat-o i a modificat-o, dndu-i un coninut i un sens cu totul nou.76
2. Centralitatea temei euharistice n anaforaua cretin a dus i la modificarea
esenial a structurii: binecuvntare mulumire cerere, folosit n cultic iudaic. Astfel,
prima seciune cea a binecuvntrii a fost reformulat n doxologie i a fuzionat cu cea
de a doua seciune, cea de mulumire, dnd natere unei noi structuri bipartite: mulumirecerere, constituind astfel nucleul originar al textului euharistic cretin, pe care se vor grefa,
fie prin inserie, fie prin adugare, toate celelalte elemente componente ale anaforalei
76

Bryan Spinks semnaleaz pericolul pentru cercetarea liturgic de a evidenia doar continuitatea dintre
tradiia cultica iudaic i cea cretin, n defavoarea unicitii i varietii fiecreia dintre ele.( Beware the
Liturgical Horses, p. 219).

35

euharistice de mai trziu.


3. Accentul n textele euharistice cretine cade pe mulumirea pentru iconomia
mntuirii i nu att pe binecuvntarea pentru creaie. Cu toate acestea, Robert Ledogar77 a
demonstrat c exist un echilibru ntre binecuvntare i mulumire n cele mai vechi
anaforale cunoscute, cci baruh attah, formula de binecuvntare iudaic, nu a fost nlocuit
de verbul [a mulumi], ci de o serie de verbe de laud i mulumire, ntre
care a ocupat un loc proeminent.78
4. Cercetarea liturgic mai nou, revizuind presupunerile Liturgicii clasice,
concepe sensul evoluiei anaforalei euharistice de la o varietate spre uniformitate, de la o
libertate a improvizrii n diferitele i diversele comuniti cretine la stabilirea i fixarea n
scris a textului euharistic, i n cele din urm la uniformizarea lui treptat, ca o consecin
direct a evoluiei istoric-sociale a Bisericii. 79
*
Structura anaforalei vest siriene, aa cum se prezint ea astzi, nu poate fi neleas i
analizat dect pornind de la schema general a vechilor anaforale cretine. Bipartite ca tematic, ele debuteaz i sfresc printr-o doxologie i sunt centrate pe cele dou acte fundamentale
cultice eseniale: mulumirea i cererea. Ele cuprind uneori trei seciuni: dou de mulumire,
separate ntre ele de Sanctus, i una de cerere, ce au fost dintru nceput foarte flexibile,
modelndu-se n funcie de inseriile sau adugirile fcute n decursul evoluiei lor.80
Massey Shepherd a ncercat s reconstituie schema anaforalei vest siriene primare
pornind nu de la structura formularelor euharistice cunoscute astzi ca fcnd parte din
tipul vest sirian, ci analiznd acele pasaje din scrierile Sfntului Ioan Gur de Aur i ale lui
Teodor de Mopsuestia n care pot fi gsite indicaii despre coninutul i structura textului
euharistic antiohian din secolul IV.81 Studiul su comparativ a dus la stabilirea urmtoarei
structuri a textului euharistic de tip vest sirian:
77

Acknowledgement: Praise-Verbs in the Early Greek Anaphora, Roma 1968, p. 15.


Ibidem, p. 16-20.
79
Paul Bradshaw, The Homogenization of Christian Liturgy, p. 3-7.
80
Enrico Mazza, n La structure des anaphores alexandrine et antiochienne, Irenikon 67 (1994), p. 5
este de prere c cele trei seciuni ale vechilor texte euhologice trebuie tratate ca nite uniti literare i nu
ca unele teologice, n sensul c pe aceste uniti s-au grefat mai trziu textele care au dobndit o
semnificaie teologic aparte.
81
Massey Shephard, The Formation and Influence of the Antiochene Liturgy, DOP 15 (1961), p. 37.
Autorul a folosit urmtoarele surse: pentru Sfntul Ioan Gur de Aur: F.E. Brightman, Liturgies Eastern and
Western, tomul 1, Oxford, 1896, p. 475-481; iar pentru Teodor de Mopsuestia: R. Tonneau, R. Devreesse, Les
homlies catchtiques de Thodore de Mopsueste (=Studi e testi 145), Cita del Vaticano, 1949. Excelente
studii despre Liturghia descris de Teodor de Mopsuestia pot fi gsite la: H. Lietzmann, Die Liturgie de
78

36

1. O prefa de laud a lui Dumnezeu Unul n Treime n care Biserica se altur


otilor ngereti n cntarea Sanctusului.
2. O mulumirea pentru memorabilia Dei, pentru ntreaga iconomie a mntuirii:
crearea omului, purtarea de grija a lui Dumnezeu fa de omul czut, ntruparea,
Patimile, nvierea, nlarea, trimiterea Sfntului Duh, care se ncheie prin amintirea
instituirii Sfintei Euharistii la Cina cea de Tain.
3. Epicleza, sau invocarea Sfntului Duh asupra Darurilor pentru transformarea lor
n Trupul i Sngele Mntuitorului.
4. O rugciune de cerere pentru pacea i bunstarea Bisericii i a tuturor membrilor
ei, att vii ct i adormii.
Aceast ncercare de reconstruire a paleo-anaforalei antiohiene din studiul
comparativ al scrierilor celor doi prini bisericeti coincide cu structura textului euharistic
aflat astzi n uz, pe care Louis Bouyer o sistematizeaz astfel:
1. O prim parte de mulumire, care culmineaz n imnul numit Sanctus.
2. O a doua parte de mulumire ce se sfrete cu naraiunea instituirii Sfintei
Euharistii.
3. O rugciune de un tip particular i totui universal folosit, numit Anamnez,
o reluare dar i un rspuns la porunca special a Mntuitorului adresat Apostolilor
i urmailor lor: Aceasta s o facei ntru pomenirea mea (Lc. 22, 19; I Cor. 11,
24-25).
4. O alt rugciune, Epicleza, o invocare de pogorre a Sfntului Duh pentru
transformarea Darurilor n Trupul i Sngele Mntuitorului i o cerere pentru ca
Dumnezeu s primeasc aceast jertf nesngeroas i s trimit harul Su celor
care i-au parte la sinaxa euharistic.
5. O serie de cereri de mijlocire, numite Diptice.
6. O doxologie final trinitar.82
John Fenwick remarc dou diferene fundamentale ntre cele dou ncercri de

Theodor von Mopsuestia, Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wiessenschaften 23 (1933), p.
915-936; i la F.J. Reine, The Eucharistic Doctrine and Liturgy of the Mystagogical Catecheses of Theodore
of Mopsuestia, Washington, 1942.
82
Louis Bouyer, Eucharistie, p. 144.

37

reliefare a structurii anaforalei euharistice vest siriene:83


1. Bouyer pare s trateze ntreaga seciune premergtoare cuvintelor de instituire ca
pe o singur rugcine de mulumire unitar, divizat ns n dou prin inseria Sanctusului.
Structura anaforalei dedus de Shepherd sugeraz ns c textul euhologic nainte de
Sanctus constituie o unitate de sine stttoare, o posibil reminiscen a unei anaforale
primare, la care a fost adugat imnul Trisaghion.84
2. Schema propus de Shepherd nu amintete de Anamnez, cci nici Sfntul Ioan
Gur de Aur, nici Teodor de Mopsuestia nu menioneaz aceast rugciune specific a
anaforalei antiohiene. Datorit faptului c anamneza mpreun cu naraiunea instituirii
Sfintei Euharistii formau o seciune unitar,85 iar cuvintele Cinei celei de Tain apar
menionate de Sfntul Ioan Gur de Aur,86 este foarte probabil ca anaforaua antiohian, n
pofida lipsei oricri menionri s fi avut o rugciune de anamnez, la fel cum alte
anaforale ale secolului IV, precum Tradiia Apostolic i cea descris de Sfntul Ambrozie
al Milanului n De Sacramentis, conin aceast seciune.87
Notate fiind aceste observaii i sintetiznd cele dou analize fcute structurii
textului euharistic antiohian al secolului IV, anaforaua vest sirian, i inclusiv cea a
Sfntului Vasile cel Mare poate fi divizat n urmtoarele seciuni:
Prefa Dialog introductiv
Pre-Sanctus sau Rugciunea Teologic
Sanctus sau Trisaghionul bilblic
Post-Sanctus
Cuvintele de instituire
Anamneza
Epicleza
Dipticele
Doxologia final
83

John R.K. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James. An Investigation into their Common
Origin (=OCA 240), Roma, 1992, p. 15.
84
A se vedea opiniile lui G. Cuming expuse mai sus.
85
Actul anamnetic este la fel de important ca cel al cuvintelor de instituire i nu poate fi disociat de
acesta sugereaz Louis Ligier, The Origins, p. 180.
86
A se vedea: Brightman, Liturgies Eastern and Westernp. 474; Franz van de Paverd, Zur Geschichte
der Messliturgie in Antiochia und Konstantinopel gegen Ende des vierten Jahrhunderts. Analyse der Quellen
bei Johannes Chrysostomus (=OCA 187), Roma, 1970, p. 287 i u.
87
A se vedea: Anton Hnggi i Irmgard Pahl, Prex Eucharistica, p. 81 i 421.

38

Dincolo de aceast ncercare de cuprindere ntr-o schem metodologic mai mult


a textului euharistic, trebuie subliniat faptul c anaforaua vest sirian este un tot unitar,
cu o unitate logic impecabil, cu o structur trinitar bine definit. Ea este o rugciune de
laud adus lui Dumnezeu Cel Unul n Sfnta Treime, iar lucrrile i atributele fiecrei
Persoane divine sunt preamrite n mod vdit teologic n cuprinsul ei. Astfel, prima parte
(pre Sanctus) este o doxlogie a Monarhiei Tatlui, a doua (post Sanctus, Cuvintele de
instituire, Anamneza) este o mulumire pentru iconomia mntuirii mplinit de Mntuitorul
Iisus Hristos, iar a treia parte a anaforalei are n centru lucrarea sfinitoare a Sfntului Duh,
Care este invocat ca s transforme Sfintele Daruri spre mplinirea eshatologic a noului
Israel. Elaborarea teologic gndit a texului euhologic vest sirian sugereaz o remaniere
masiv a materialului tradiional semitic i o reformulare a lui dup normele retoricii
greceti n cadrele definite ale naltei teologhisiri patristice a secolului IV.88

88

Bouyer, Eucharistie, p. 244.

39

2. SFNTUL VASILE CEL MARE I ANAFORAUA ATRIBUIT LUI

2.1 REPERE BIOGRAFICE


Sfntul Vasile cel Mare s-a nscut din prini cretini n Cezareea Capadociei, n
anul 329 sau 330.89 Tatl su, retor de seam i avocat n Neocezareea, a fost primul dascl
al tnrului Vasile, introducndu-l n lumea tiinelor vremii i dndu-i primele noiunile de
cultur general []. Situaia material a familiei i-a permis mai apoi,
dup frecventarea colii din Cezareea, unde l-a cunoscut i pe Sfntul Grigorie de Nazianz,
s i continue studiile n marile centre culturale ale vremii de atunci, mai nti la
Constantinopol (348-349), unde l-a audiat pe renumitul retor Libanius, iar mai apoi la
Atena, unde alturi de bunul su prieten Grigorie a frecventat cursurile retorilor
Proheresius i Himerius.90 Prsind Atena, pe care a numit-o fericire goal [
]91, i dup o scurt perioad n care a predat retorica n
Cezareea (355-356), tnrul Vasile a fost botezat de episcopul Dianius, a devenit mai apoi
cite (anagnost), iar din 359/360 a mplinit funcia de diacon. Dorina sa de aprofundare i
experiere n adncime a tainelor cretinismului a dus la retragerea sa n Pont, pe malul
rului Iris, la Anesi, dup modelul mamei sale Emilia i a surorii sale Macrina, nu nainte
de a ntreprinde o vizit la cele mai importante centre monahale ale vremii din Siria, Mesopotamia, Palestina i Egipt, pe urmele mentorului su spiritual Eustaiu de Sevastia.92
89

Pentru o amnunit descriere bio-bibliografic a personalitii Sfntul Vasile cel Mare a se vedea: P.J.
Fedwick, A Chronology of the Life and Works of Basil of Caesarea, n Idem (ed.), Basile of Caesarea: Christian,
Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundredth Anniversary Symposium, 2 vol, Toronto, Pontifical Institute for
Mediaeval Studies 1981, p. 3-19; J. Gribomont, Notes biographiques sur St. Basile le Grand, n Fedwick (ed.), A
Chronology of the Life and Works of Basil of Caesarea, p. 21-48. G.Bardy, Saint Basile, vque de Csare de
Capadoce, n Dictionnaire de Spiritualit asctique et mystique, fond par M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert,
continu par A. Rayez, A. Derville et A. Solignac, Paris, 1932, tomul 1, col. 1273-1283.
90
Amnunte biografice importante asupra vieii Sfntului Vasile le d Sfntul Grigorie de Nissa n
cuvntul funebru rostit n cinstea Sfntului Vasile: In Basilium fratrem, PG 46, 787-818, i n relatarea vieii
cuvioasei Macrina: Vita sanctae Macrinae, PG 46, 959-1000, text critic la Maraval P., Gregoire de Nysse, Vie
de sainte Macrine (=SC 178), Paris, 1971, p. 136-266; Precizri biografice pot fi gsite i la Sfntul Grigorie
de Nazianz n Funebris oratio in laudem Basilii Magni Caesareae in Cappadocia episcopi (orat. 43), PG 36,
493-606. Textul grec a fost preluat i tradus de F. Boulenger n Grgoire de Nazianz, Discours funbres en
lhonneur de son frre Csaire et de Basile de Csare (=Textes et documents pour ltude historique du
christianisme 6), Paris, 1908, p. 58-231. A se vedea i traducerea romneasc la Pr. Prof. N. Donos, Sfntul
Grigorie de Nazianz, Apologia sau cuvntarea n care arat motivele care l-au ndemnat s fug de preoie i
Elogiul Sfntului Vasile, Hui, 1931, p. 118-204.
91
F. Boulenger, Grgoire de Nazianz, Discours funbres, p. 98.
92
Interesant este relatarea pe care nsui Sfntul Vasile o face n corespondena sa (epistolele 1, 14 i
223) referitor la cltoriile i mai apoi la retragerea sa la Anesi, la Y.Courtonne, St. Basil, Lettres, Collection
des Universits de France, Paris, 3 vol., 1957, 1961, 1966: ep. 1-100; 101-218; 219-366. A se vedea i

40

Din anul 358 i se va altura Sfntului Vasile i prietenul su Sfntul Grigorie de


Nazianz, iar mpreun vor alctui o antologie din scrierile lui Origen numit Filocalia. Dar
viaa nou ascetic nceput nu l-au fcut pe marele printe capadocian s piard din vedere
nevoile concrete ale Bisericii epocii sale. Astfel, ca simplu monah ia parte n anul 360 la
dezbaterile teologice ale sinodului din Constantinopol, unde se dezice de poziia homoiousian adoptat de episcopul su Dianius.93 Urmaul acestuia, Eusebiu, l va i hirotoni
pe Sfntul Vasile ca preot n 364, ns nu dup mult timp, din cauza unor nenelegeri cu
episcopul su, proasptul admis n clerul bisericesc se va retrage din nou la Anesi n Pont.
Atunci cnd mpratul arian Valens i-a anunat vizita n Cezareea, cu asentimenul lui
Eusebie, Sfntul Grigorie de Nazianz l-a chemat din Pont pe cultul i bunul teolog Vasile
n sprijinul Bisericii.94 ntors n Cezareea, Sfntul Vasile s-a ocupat de prentmpinarea
pericolului ereziei ariene prin organizarea unei vaste activiti pastorale, prin predicile sale,
prin grija pentru sraci i prin organizarea cultului Bisericii. Totodat, a participat la
lucrrile sinodului de Lampsakus (364) i de la Tyana (366) menite s ntreasc i s
precizeze mrturisirea de credin nicean, i se opune cu succes tentativei din 365 a
mpratului Valens de a impune oraului Cezareea formula de credin homeean95.
Dup moartea lui Eusebie n 370, cu toat opoziia arienilor, ortodocii au reuit s
aleag pe Sfntul Vasile ca episcop n scaunul vacant. n noua sa poziie, marele printe
capadocian a nceput reorganizarea eparhiei sale vizitnd pe unii, altora trimindu-le soli,
ndemnnd, mustrnd, rugnd, ameninnd, ocrnd, luptndu-se pentru popoare, orae sau
chiar persoane izolate, gsind toat calea spre mntuire, tmduind pretutindeni, era un nou
Veseleil, arhitect al cortului mrturiei, ntrebuinnd tot felul de materiale i meteugiri

traducerea romneasc la Pr. Prof. Teodor Bodogae, Sfntul Vasile cel Mare, Scrisori, n PSB 12, Bucureti,
1988, p. 115-116; 146-149; 456-463. O analiz atent a relaiei dintre tnrului Vasile i mentorul su
spiritual, de care se va separa mai apoi datorit ereziei pnevmatomahe pe care acesta din urm o va mbria,
poate fi gsit la: J. Gribomont, Eustathe le Philosophe et le voyages du jeune Basile de Csare, Revue d
Histoire Ecclsiastique 54 (1959), p. 115-124.
93
Stanilas Giet, Saint Basile et le concile de Constantinople du 360, JTS 6 (1955), p. 94-99.
94
N-a fost nevoie de multe vorbe, spune Sfntul Grigorie de Nazianz, ca Vasile s fie de fa i s
ajute., ndat pleac cu noi din Pont i se aprinde de rvn pentru adevrul care era n primejdie i bucuros
ni se face aliat, druindu-se pe sine mamei sale, Biserica. (PG 36, 540A), F. Boulenger, Grgoire de
Nazianz, Discours funbres, p. 126.
95
Conform acestei mrturisiri de credin pe care o mprteau toi episcopii curii imperiale era
suficient ca Mntuitorul s fie desemnat ca asemntor [] n toate cu Tatl, nepreciznd dintr-o aa
zis dorin de pace n Biseric n ce const aceast asemnare. Homoiousienii au fost cei care au definit
aceast asemnare ca referindu-se la fiina [] Mntuitorului, ca fiind asemenea cu cea a Tatlui, iar
anomeii, sau arienii radicali au negat orice asemnare a Logosului cu Dumnezeu []. A se vedea:
Basilius von Caesarea, De Spiritu Sancto, traducere i note introductive de Hermann J. Sieben (=Fontes
Christiani 12), Freiburg, 1993, p. 17-21.

41

pentru atingerea scopului i aranjnd totul pentru mreia i armonia unei unice
frumusei.96
Grija pentru sraci, ajutorarea celor din nevoi, uurarea suferinelor celor bolnavi i
mbuntirea vieii celor sraci i a celor necjii a fost grija permanent a Sfntului Vasile
cel Mare: ca tnr monah, de mai multe ori a mprit averea sa sracilor, ca preot a dat
hran celor flmnzi n timpul cumplitei foamete din 368, iar ca episcop i-a lrgit
activitile sale de binefacere, crend n apropierea oraului Cezareea un mare complex
filantropic ce cuprindea: biseric, spitale, leprozerii, azile pentru btrni, case pentru
strini. Aezmntul acesta a fost numit de ctre popor Vasiliada, dup numele ntemeietorului lui.
Slbit i istovit de boala de care suferea nc din tineree i de asceza pe care i-o
impunea trupului su, Sfntul Vasile s-a stins din via la 1 ianuarie 379. El a lsat n urma
sa o vast oper cuprinznd peste 160 de lucrri autentice, alte 15 clasificate ca Dubia i
alte 60 ca Spuria.97 Ca i ceilali doi prini capadocieni, Sfntul Grigorie de Nazianz i
Sfntul Grigorie de Nyssa, ca i Sfntul Ioan Gur de Aur, Sfntul Vasile cel Mare a fost o
personalitate formativ i dttoare de ton n viaa i teologia Bisericii Rsritului. Din
totalitatea operelor sale ce au fost grupate n diferite categorii98: scrieri dogmatice, scrieri
ascetice, omilii, epistole, reiese cu eviden interesul mare pe care l-a acordat vieii
liturgice n edificarea vieii spirituale n eparhia sa: Regulile sale ascetice conin o serie de
indicaii privitoare la rugciunea cotidian a monahilor99, epistolele sale vorbesc despre
existena i practica rugciunii cultice dar i de administrarea Sfintelor Taine n
comunitile cretine ale Capadociei secolului IV,100 iar o anafora euharistic de o
frumusee inegalabil poart numele su.

96

PG 36, 553B, F. Boulenger, Grgoire de Nazianz, Discours funbres p. 151.


P.J. Fedwick (ed), Basile of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundredth
Anniversary Symposium, vol. 1, p. IX-XXI.
98
A se vedea mprirea pe categorii a operei Sfntului Vasile cel Mare pe care o folosete S.Y.
Rudberg, Manuscripts and Editions of the Works of Basil of Caesarea, n P.J. Fedwick (ed), Basile of
Caesarea , vol 1, pag. 49-65. De asemenea, a se vedea lista complet a lucrrilor marelui printe
capadocian alturi de bogate indicaii bibliografice la Pr. D. Fecioru, Sfntul Vasile cel Mare. Scrieri. Partea
ntia (=PSB 17), Bucureti, 1986, p. 33-68.
99
Regula Mare 37, PG 37, 1012D-1016D.
100
O analiz amnunit a tuturor trimiterilor din opera Sfntului Vasile cel Mare poate fi gsit n
extrem de bine documentata lucrare a lui Bernard Gain, Lglise de Cappadoce au IVe sicle daprs la
correspondance de Basile de Csare (=OCA 225), Roma, 1985, cap. V: La Liturgie et le culte, p. 162-225.
97

42

2.2 SCRIERILE SFNTULUI VASILE CEL MARE MTURII DESPRE


CULTUL CRETIN AL CAPADOCIEI SECOLULUI IV
Vechimea i fermitatea tradiiei referitoare la paternitatea vasilian a anaforalei ce i
poart numele marelui printe capadocian este umbrit doar de obscuritatea i diferenele
de opinie referitoare la caracterul acestei paterniti. Este cert c Sfntul Vasile i-a lsat
amprenta asupra formularului euhologic cei i poart numele, a fost el ns cel care a
compus anaforaua n ntregime, sau a editat doar una mai veche existent? Iar n acest
ultim caz, a abreviat sau a extins textul preexistent, sau a operat att abreviere ct i o
extindere a lui?
Dificultatea de a defini cu exactitate n ce const paternitatea vasilian a anaforalei
ce poart numele marelui printe capadocian este dat de fluiditatea i oralitatea ce a
caracterizat cultul cretin al primelor secole, astfel nct de la moartea Sfntul Vasile (379)
pn la prima mrturie scris a acestui text euhologic ce apare abia n secolul VIII n
codicele Barberini,101 perioada ce s-a scurs a fost n mod cert una de evoluie a cultului, i
este astfel aproape imposibil ca acest rstimp s nu i fi lsat amprenta asupra formularului
euhologic atribuit Sfntul Vasile cel Mare. Este ceea ce remarca Th. Belpaire n 1931, n
pertinenta recenzie fcut lucrrii lui Hieronymus Engberding, Das eucharistische
Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und kritischce
Ausgabe102 :
Asemnrile ntre dou formulare liturgice nu provin ntotdeauna din dependena
de un original comun, ci ele pot fi cauzate de forele proprii ale dezvoltrii liturgice, iar
aceast amplificare a textului anaforic s-a produs nainte de secolul IX, deci anterioar
celui mai vechi manuscris (studiat de Engberding), ntr-o epoc n care se prea poate ca
Liturghiile s fi fost reinute pe de rost..Dac se ine seama de faptul c mai mult de cinci
secole separ moartea Sfntul Vasile de data primului manuscris cunoscut eti tentat s
adopi vis-a-vis de problema pus de Engberding: amplificare sau scurtare a materialului
pre-existent atitudinea de non liquet.103
Primul lucru ns care trebuie chestionat este cel al posibilitii improvizrii i
modificrii de ctre un episcop a unui text euharistic la sfritul secolului IV. Sfntul
101

Stefano Parenti, Elena Velkovska (eds.), Leucologio Barberini Gr. 336 (=BELS 80), Roma, 1995.
(=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931.
103
Th. Belpaire, Bibliographie: Dr. Hieronymus Engberding, Das eucharistische Hochgebet der
Basiliosliturgie, Irenikon 8 (1931), p. 763.
102

43

Vasile cel Mare nu d n ntreaga sa oper nici o trimitere la textul anaforalei din vremea
sa104, dar diferitele referine cu caracter liturgic care apar n lucrrile sale mrturisesc
despre o oarecare fluiditate i oralitate a cultului cretin din acea perioad:
1. La nceputul tratatului su Despre Sfntul Duh scris n jurul anului 373,
Sfntul Vasile indic motivul care l-a determinat s redacteze aceast lucrare:
Nu de mult, pe cnd m rugam cu poporul i aduceam laud
lui Dumnezeu Tatl n dou feluri, i anume o dat cu Fiul
mpreun cu Sfntul Duh, iar alt dat prin Fiul n Duhul
Sfnt, ne-au acuzat unii dintre cei de fa c am fi folosit
cuvinte strine i contradictorii.105
Dup cum se poate observa, Sfntul Vasile este acuzat aici de inovaii cultice cu
implicaii dogmatice.106 Folosirea alternativ a celor dou doxologii de ctre episcopul
locului denot fluiditatea i oralitatea existent n cult, fapt care a i fcut ca acuzaia s fie
adus pe motiv de inovaii teologice, iar nu pe motiv de inovaii liturgice! Sfntul Vasile a
folosit alternativ aceste dou doxologii cu un scop vdit apologetic107 i didactic, putnd
104

B. Gain, L glise de Cappadoce au IVe sicle.., p. 187. Sigura trimitere direct referitoare la Sfnta
Euharistie este Epistola 93, n care Sfntul Vasile scrie patricienei Cezaria referitor la deasa mprtanie i la
posibilitatea pstrrii ei datorit vremurilor de persecuie chiar n casa fiecruia dintre cretini.
105
Proseuxome/n% moi pr%hn meta\ tou= laou=, kai a)mfote/rwj th\n docologian
a)poplhrou=nti t% Qe% kai Patri, nu=n me\n meta\ tou= Uiou= su\n t% Pneu/mati t% a(gi%, nu=n de\
dia\ tou= Uiou= e)n t% a(gi% Pneu/mati, e)pe/skhya/n tinej twn paro/ntwn, cenizou/saij h(ma=j
fwnaij kexrh=sqai le/gontej, kai ama pro\j a)llh/laj u(penantiwj e)xou/saij. De Spiritu Sancto 2,

3,1-6, Hermann J.Sieben, Basilius von Caesarea, De Spiritu Sancto, traducere i note introductive (=Fontes
Christiani 12), Freiburg, 1993, p. 78-79. n citarea textelor din tratatul despre Sfntul Duh vom folosi cu
predilecie excepionala ediie critic a lui Sieben, neingnornd, desigur, nici pe cea a lui Bernard Pruche,
Basile de Csare, Sur le Saint-Esprit. Introduction, texte, traduction et notes par B. Pruche (=SChr 17bis),
precum i traducerea romneasc a Pr. Prof. Dr. Constantin Corniescu, Sfntul Vasile cel Mare. Scrieri.
Partea a treia: Despre Sfntul Duh (=PSB 12), Bucureti, 1988.
106
Adversarii Sfntului Vasile vedeau n folosirea n doxologie a diferitelor prepoziii ca pe un indiciu
a diferenei de natur ntre Persoanele Sfintei Treimi. Marele printe capadocian va arta c Sfnta Scriptur
folosete fiecare din aceste prepoziii la fiecare din cele trei Ipostasuri divine, fr ns a sugera o diferen de
fiin ntre ele. Referitor la folosirea acestor prepoziii n teologia Sfntului Vasile i a naintailor lui, a se
veda: Joseph Jungmann, Die Stellung Christi im liturgischen Gebet (=LQF 19-20), Mnster, 1962, p. 112-154;
155-168.
107
Sfntul Vasile s-a implicat mult n lupta mpotriva arianismului i pentru aprarea mrturisirii de
credin de la Niceea (325), a consubstanialitii Fiului cu Tatl i cu Sfntul Duh. Apologetica sa va
cunoate ns un mod nou de expresie n ncercarea de combatere a ereziei pnevmatomahe. Contient c
problema celei de a treia Persoane a Sfintei Treimi era insuficient cercetat, nefiind astfel oportun s se
foloseasc la adresa ei termeni standard, consacrai, precum , pentru menajarea celor slabi n

44

face acest lucru deoarece oralitatea formularelor euhologice la sfritul secolului IV


permiteau improvizaia108. n alt pasaj din tratatul Despre Sfntul Duh autorul subliniaz
faptul c inovaia de care este acuzat este de fapt nsuirea i folosirea unei vechi expresii
ce a fost ntrebuinat din vechime n cultul Bisericii, iar accentul pus pe importana
tradiiei orale n transmiterea i pstrarea formularelor euhologice indic cadrele generale
n care improvizaia putea s aib loc:
mpotriva afirmaiei c doxologia <mpreun cu Sfntul
Duh> este fr mrturii i nescris, aceasta o spunem: dac
nimic nescris nu este acceptat, atunci s nu fie primit nici
aceast [doxologie]: dac ns majoritatea Tainelor pe cale
nescris s-au ncetenit la noi, atunci alturi de celelalte multe
vom accepta i pe aceasta. Cred c este apostolic ca cineva s
struie n tradiiile nescrise109.
Dac ns trebuie s vorbesc despre mine nsumi, eu pstrez
aceast expresie ca pe o motenire printeasc, cci am primito de la un brbat care a petrecut mult timp n slujba lui
Dumnezeu. Cutnd eu nsumi [s aflu] dac unul dintre
credin i care de curnd abia acceptaser acest termen referitor la Persoana Fiului, Sfntul Vasile apeleaz la
formule liturgice, care doxologic s sugereze deofiinimea i egalitatea celor trei Persoane ale Sfintei Treimi.
Aceasta poziie moderat a sa va fi atacat din dou pri: pe de o parte, de ctre pnevmatomahi, care n mod
constant negau formularele euhologice cu implicaii dogmatice prin care se mrturisea consubstanialitatea
celor trei Ipostasuri divine, iar pe de alt parte, de ctre ortodocii ferveni, care acuzau lipsa unei
mrturisiri clare din partea Sfntului Vasile a dumnezeirii Sfntului Duh i a omousianitii Lui cu Tatl i cu
Fiul. Sfntul Atanasie i Sfntul Grigorie de Nazianz vor lua aprarea prietenului lor artnd ca poziia lui
moderat era o adaptare iconomic la situaia critic prin care trecea Biserica atunci: el s-a fcut slab cu cei
slabi ca pe cei slabi s i ctige (I Cor. 9, 22). A se vedea: Sfntul Atanasie cel Mare, Epistola ctre Palladie,
PG 26, 1168CD, Sfntul Grigorie de Nazianz, Epistola 58 (=Die griechischen Schriftsteller der ersten drei
Jahrhunderte 53), Berlin, 1969, p. 52-54.
108
Dat fiind faptul c era posibil improvizaia n cult, abaterile de la tradiiile cultice ale Bisericilor
locale, riscau s fie clasificate drept inovaii. n Epistola 207 ctre clerul din Neocezareea (Courtonne II, p.
184-186) Sfntul Vasile rspunde acuzaiei c ar introduce o inovaie n cult prin modul nou n care se cntau
psalmii i n care se cntau melodiile glasurilor bisericeti, indicnd faptul c obiceiurile [locale] care
predomin azi n toate Bisericile lui Dumnezeu sunt asemntoare i se armonizeaz ntre ele. ntr-un cuvnt
inovaiile locale ale fiecrei comuniti trebuiau s se nscrie n cadrele generale ale tradiiei cultice
bisericeti strvechi apostolice.
109

Pro/j ge mh\n to\ a)ma/rturon kai agrafon einai th\n su\n t% Pneu/mati docologian,
e)keino le/gomen: oti ei me\n mhde\n eteron agrafon, mhde\ tou=to paradexqh/tw: ei de\ ta\
pleista twn mustikwn a)gra/fwj h(min e)mpoliteu/etai, meta\ pollwn twn e(te/rwn kai tou=to
paradeco/meqa. Apostoliko\n de\ oimai kai to\ taij a)gra/foij parado/sesi parame/nein. De Spiritu

Sancto, 29, 71,1-6, Sieben, p. 292.

45

brbaii fericii de demult au folosit aceti termeni controversai


de acum, am gsit muli, pe care vechimea lor i face vrednici
de crezare..110.
2. Pasajul clasic din tratatul Despre Sfntul Duh n care autorul chestioneaz
posibilitatea fundamentrii practicilor liturgice pe tradiia nescris a Bisericii i a
improvizrii n cult este cel din capitolul 27, 66:
Cuvintele epiclezei [rostite] la sfinirea pinii [Sfintei]
Euharistii i a potirului binecuvntrii, cine dintre sfini ne-a
lsat-o n scris? Cci noi nu ne mulumim doar cu acelea pe
care Apostolul sau Evanghelia le amintete, ci rostim i nainte
i dup i alte cuvinte, pe care le-am primit din tradiia
nescris, ca avnd mare putere [nsemntate] la [svrirea]
Tainei.111
Este evident distincia pe care Sfntul Vasile o face n acest capitol 27 ntre
nvturile pe care Biserica le-a motenit pe cale scris i ntre cele pe care le-a primit prin
Tradiie de la Sfinii Apostoli, ntre mrturisirea oficial i public a adevrului
de credin cretin, i ntrenvtura tainic nescris, experiena de veacuri a
Bisericii, pstrat n tcere, sesizat i trit de ctre cretini n cultul divin.112 este
110

Egw me\n oun au)to/j, ei xrh/ me tou)mo\n idion eipein, wsper tina\ klh=ron patr%on
th\n fwnh\n tau/thn diafula/ttw, paralabwn para\ a)ndro\j makro\n e)n tv= leitourgi# tou= Qeou=
diazh/santoj xro/non, di' ou kai e)baptisqhn, kai tv= u(phresi# th=j Ekklhsiaj prosh/xqhn.
Anazhtwn de\ kat' e)mauto\n ei tij ara twn palaiwn kai makariwn a)ndrwn e)xrh/sato tau/taij
taij nu=n a)ntilegome/naij fwnaij, pollou\j euron kai tv= a)rxaio/thti to\ a)cio/piston exontaj..

De Spiritu Sancto, 29, 71, 28-35, Sieben, p. 295.


111
De Spiritu Sancto 27, 66, 15-21: Ta\ th=j e)piklh/sewj r(h/mata e)pi tv= a)nadeicei tou= artou
th=j Eu)xaristiaj kai tou= pothriou th=j eu)logiaj, tij twn a(giwn e)ggra/fwj h(min
katale/loipen; Ou) ga\r dh\ tou/toij a)rkou/meqa, wn o( a)po/stoloj h to\ eu)agge/lion e)pemnh/sqh,
a)lla\ kai prole/gomen kai e)pile/gomen etera, wj mega/lhn exonta pro\j to\ musth/rion th\n
isxu/n, e)k th=j a)gra/fou didaskaliaj paralabo/ntej. Sieben, p. 274, Corniescu, p. 79.
112

Cuplul acesta - este esenial n teologhisirea Sfntului Vasile, fr de care nu


poate fi corect sesizat pnevmatologia sa. Ghidat de o fin i distins gndire teologic, marele printe
capadocian a fcut distincia ntre nucleul, miezul adevrului cretin i exprimarea lui n concepte teologice.
este nsi viaa Bisericii, este adevrul tainic ce l conine i care nu se propovduiete, pe cnd
este mrturisirea i definirea sinodal a adevrurilor de credin, care este supus evoluiei istorice,
pasibil de mbuntiri i aprofundri. are la Sfntul Vasile alt neles fa de cel consacrat n limbajul
teologic, care definete dogma ca fiind nvtura definit i precizat a Bisericii. Referitor la nuanele i
semnificaiile acestor termeni n gndirea Sfntului Vasile cel Mare a se vedea: G. Florovsky, Function of

46

tradiia liturgic ecclesial cu nvturile de credin tainice ce le cuprinde, transmis de la


Apostoli prin Tainele Bisericii []113, iar este formularea
mrturisirii de credin prin care se ncearc definirea i precizarea nvturii Bisericii pe
nelesul tuturor.114 Se pare astfel c majoritatea formularelor euhologice erau nescrise,115
iar svritorul Sfintelor Taine improviza ntr-un cadru dat, folosindu-se de tainicul
tradiiei apostolice [] pentru a exprima n manier personal n textul anaforalei ceea
ce din totdeauna Biserica a experiat.
3. n alt pasaj din tratatul su despre Sfntul Duh, marele printe capadocian pare s
cunoasc un formular liturgic deja fixat n scris din secolul al III-lea i pus sub autoritatea
Sfntului Grigorie Taumaturgul ( 270):

Tradition in the Ancient Church, GOTR 9 (1963), p. 181-200; Amand de Mendieta, The Pair and
in the Theological Thought of St. Basil of Caesarea, JThS 16 (1965), p. 129-142; Idem, The
Unwritten and Secret Apostolic Traditions in the Theolgical Thought of St. Basil of Caesarea,
Edinborough, 1965, p. 16-60; B. Pruche, et dans le trait Sur le Saint Esprit de Saint
Basile de Csare en Cappadoce, SP 9 (=TU 94), Berlin, 1966, p. 257-262; H. Drries, Basilius und das
Dogma vom Heiligen Geist, n Idem (ed.), Wort und Stunde 1. Gesammelte Studien zur Kirchengeschichte des
vierten Jahrhunderts, Gttingen, 1966, p. 118-144; H.J. Sieben, Eine Bibliographie zu Wrtern und Begriffen
aus der Patristik (1918-1978), Berlin, New York, 1980.
113
De Spirtiu Sancto 27,66,1-4: ntre dogmele i nvturile propovduite pstrate n Biseric, pe
unele din predania scris le avem, pe celelalte le-am primit druite pe calea Tainelor din tradiia Apostolilor.
Twn e)n tv= Ekklhsi# pefulagme/nwn dogma/twn kai khrugma/twn, ta\ me\n e)k th=j e)ggra/fou
didaskaliaj exomen, ta\ de\ e)k th=j twn a)posto/lwn parado/sewj diadoqe/nta h(min e)n musthri%
paredeca/meqa Expresia e)n musthri% a fost aleas de Sfntul Vasile pentru a introduce o enumerare a

Tainelor pe care le va meniona ca alctuind nvtura tainic a Bisericii, a acelor acte liturgice prin care se
comunic pleromei ecclesiale n chip tainic i nevzut harul dumnezeiesc. Vezi: J. Gribomont, Esotrisme et
Tradition dans le Trait du Saint-Esprit de Saint Basil, Oecumenica. Jahrbuch fr kumenische Forschung 2
(1967), p. 52-53; Florovsky, Function of Tradition, p. 194.
114
Altceva este dogma i altceva este kerigma. Despre una se tace, despre cealalt se propovduiete
n public. O form de tcere este i obscuritatea de care se folosete Scriptura, ngreunnd nelegerea
dogmelor n folosul cititorilor. De Spiritu Sancto 27, 66, 56-60: Allo ga\r do/gma, kai allo kh/rugma.
To\ me\n ga\r siwpa=tai, ta\ de\ khru/gmata dhmosieu/etai. Siwph=j de\ eidoj kai h( a)sa/feia, v
ke/xrhtai h( Grafh/, dusqewrhton kataskeua/zousa twn dogma/twn to\n nou=n pro\j to\ twn
e)ntugxano/ntwn lusitele/j. Sieben, p. 276. Regretm traducerea romneasc defectuoas a acestui pasaj

din PSB 12, p. 80.


115
Disciplina arcan impunea ca nvtura tainic, nescris a Bisericii, s fie pstrat cu sfinenie n
tcere: Nu am fost oare bine nvai din aceast nepropovduit i ascuns nvtur, pe care n modest i
lipsit de griji tcere prinii notri au pstrat-o, c cinstea (sfinenia) Tainelor prin tcere se pstreaz? Ceea
ce nu au voie nici mcar s vad cei neiniiai, cum ar putea fi potrivit (nelept) ca triumftor prin scrieri
acestora ca nvtur s li se propovduiasc? De Spiritu Sancto 27, 66, 28-34: Ou)k e)k th=j
a)dhmosieu/tou tau/thj kai a)porrh/tou didaskaliaj, hn e)n a)polupragmonh/t% kai a)perierga/st%
sigv= oi pate/rej h(mwn e)fu/lacan, kalwj e)keino dedidagme/noi, twn musthriwn to\ semno\n
siwpv= dias%zesqai; A ga\r ou)de\ e)popteu/ein ecesti toij a)muh/toij, tou/twn pwj an hn eiko\j
th\n didaskalian e)kqriambeu/ein e)n gra/mmasin; Sieben, p. 276. Acest fapt nu exclude ns posibilitatea

existenei i a unor formulare euhologice scrise la sfritul secolului al IV-lea, uzitate fiind n paralel cu cele
reinute doar prin tradiia oral.

47

.la ceea ce el [Sfntul Grigorie Taumaturgul] a lsat


Bisericii nu s-a mai adugat nici un act [liturgic] nici un
cuvnt, nici vreun oarecare rit tainic. Multe din cele ce se
svresc de ctre ei par s fie incomplete [neterminate] din
cauza vechimii compunerii lor; cci nu au permis cei care au
condus ca urmai [ai lui Grigorie] Bisericile ca lucruri care
dup el au aprut s fie preluate spre adugire.116
Dac Sfntul Vasile se refer aici la un formular euhologic deja fixat n scris ar
putea fi pus sub semnul ntrebrii, datorit accentului mare pe care l pune n ntreaga sa
oper asupra caracterului oral al transmiterii i pstrrii textelor liturgice. Astfel, ar putea fi
vorba aici de o fixare n Tradiie impus de personalitatea Sfntului Grigorie Taumaturgul, care a fcut ca inovaii liturgice cu implicaii dogmatice s nu fie acceptate,117 ns
faptul c ncepnd din prima jumtate a secolului al III-lea pot fi ntlnite formulare
liturgice fixate deja n scris, cum este Tradiia Apostolic a lui Ipolit, n care se precizeaz
n mod clar faptul c episcopul nu era obligat s urmeze formularul euhologic scris existent
la acea vreme, ci putea s improvizeze, rmnnd n cadrele nvturii ortodoxe,118
pledeaz pentru posibilitatea existenei concomitente n epoca Sfntul Vasile att a unor
formulare liturgice fixe, model dup care se ghida episcopul n svrirea Liturghiei, ct
i a unei liberti de improvizare n actul de celebrare a Sfintei Euharistii, libertate care, o
dat cu trecerea timpului, va fi treptat redus pn n secolul al VI-lea, cnd mai toate

116

De Spiritu Sancto 29, 74, 31-35: Tau/tv toi kai polla\ twn par' au)toij teloume/nwn
e)lleipwj exein dokei, dia\ to\ th=j katasta/sewj a)rxaio/tropon. Ou)de\n ga\r h)ne/sxonto oi kata\
diadoxh\n ta\j e)kklhsiaj oikonomh/santej twn met' e)keinon e)feureqe/ntwn parade/casqai eij
prosqh/khn. Sieben, p. 304.
117

Este opinia expus de Arthur Gibson n disertaia sa doctoral susinut la Facultatea de Teologie a
Universitii Catolice din America, rmas ns nepublicat: Saint Basils Liturgical Authorship, Washington
D.C., 1965, p. 15.
118
Tradiia Apostolic, 9, 3-5: Iar episcopul s mulumeasc, aa cum am spus mai sus. Nu este
absolut deloc necesar ca el s rosteasc aceleai cuvinte pe care noi le-am reprodus, ca i cum s-ar sili s
recite din memorie, aducnd mulumire lui Dumnezeu; dar s se roage fiecare dup cum poate. Dac cineva
este n stare s se roage destul de mult i s rosteasc o rugciune solemn, este un lucru bun. Dar dac cineva,
cnd se roag, spune o rugciune scurt (msurat, limitat), s nu fie mpiedicat, numai ceea ce rostete s fie
cu adevrat ortodox. Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds.), Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p. 80-81; A se
vedea i: Gregory Dix, The Treatise on the Apostolic Tradition of St Hippolytus, London 1937, 2nd edn 1968,
p. 4-9; 18-19. Bernard Botte, La Tradition Apostolique de Saint Hippolyte (=Liturgiewissenschaftliche
Quellen und Forschungen 39), Mnster 1963, p. 11-17; 28-29

48

anaforalele au fost aternute n scris.119 Astfel, Novella 137 a lui Iustinian din anul 565
prevede pentru candidaii la rangul de episcop obligativitatea de a memora i a reda textul
anaforalei n prezena ierarhilor care urmeaz s svreasc hirotonia.120
Pe baza acestor informaii pe care le ofer scrierile Sfntului Vasile cel Mare
referitor la caracteristicile rugciunii euharistice din a doua jumtate a secolului al IV-lea,
precum i pe baza analizei contextului general cultic al acestei perioade a evoluiei
anaforalei euharistice, a fost chestionat problema paternitii vasiliene a anaforalei ce
poart numele sfntului. A compus Sfntul Vasile o anafora nou, sau a prelucrat un text
preexistent? Rspunsul dat de cercetarea liturgic este c n acest cadru de oralitate i
fluiditate a cultului, rolul acestui sfnt printe a fost unul literar, de perfecionare a unui
text ce era atunci n uz n Cezareea Capadociei, pe baza Tradiiei nescrise, tainice,
binecunoscute i familiare acestuia.121 Este astfel evident faptul c un episcop al secolului
al IV-lea, n actul de redactare sau prelucrarea a unui text euhologic, trebuia s in cont de
o serie de norme, de un cadru definit, cel al Tradiiei nescrise, n care rugciunea
euharistic trebuia s rmn, menionnd creaia, iconomia mntuirii, cuvintele de
instituire i o doxologie final,122 avnd astfel destul de puin libertate de a improviza.
Rolul lui se reducea la a insera pasaje scurte ntr-o schem bine definit, cu scopul de a
preciza i a defini mai bine coninutul teologic al textului euhologic.123
Este oare posibil s fie astfel identificate pasajele care aparin acestui sfnt printe
din anaforaua ce i poart numele? Aceasta este i ntrebarea pe care o pune prezenta
cercetare. nainte de a ncerca a da un rspuns la aceast ntrebare se cuvine mai nti a
analiza diferitele mrturii externe care vorbesc despre paternitatea vasilian atribuit
acestui text euharistic.

119

Allan Bouley, From Freedom to Formula. The Evolution of the Euharistic Prayer from Oral Improvisation to Written Texts (=Studies in Christian Antiquity 21), Washington, 1981, p. 246.
120
Novella 137, 2 i 6, ed. Schoell, Corpus Iuris civilis III, Berlin, 1895, p. 695-699; A se vedea analiza
acestui pasaj la G. Wagner, DerUrsprung der Chrysostomusliturgie (=Liturgiewissenschaftliche Quellen und
Forschungen 59), 1973, p. 30 i u.; R. Taft, The Great Entrance (=OCA 200), Roma, 1978, p. 360 i u.
121
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931, p. LXXXIVLXXXV.
122
R.C. Hanson, The Liberty of the Bishop to improvise prayer in the Eucharist, Vigiliae Christianae
15 (1961), p. 173-176.
123
G. Cuming, Pseudonymity and Authenticity, with special reference to the Liturgy of St. John
Chrysostom, n Elizabeth A. Livingstone (ed.), Studia Patristica 15, Papers presented to the Seventh International Conference on Patristic Studies, held in Oxford 1975 (=TU 128), Berlin, 1984, p. 537.

49

2.3 MRTURII EXTERNE REFERITOARE LA PATERNITATEA VASILIAN A


ANAFORALEI ATRIBUIT SFNTULUI VASILE CEL MARE
1. Primele mrturii scrise care fac referire direct sau indirect la paternitatea
acestui text euhologic sunt contemporane cu epoca n care acest sfnt printe a trit. n
cuvntul funebru dedicat Sfntul Vasile cel Mare, rostit de prietenul su Sfntul Grigorie
de Nazianz n anul 381, apare urmtoarea remarc referitoare la activitatea pastoral a
fostului episcop de Cezareea:
Despre purtarea de grija i conducerea Bisericii de ctre acest
brbat sunt i multe alte indicii: curaj [ndrzneal] att fa de
conductori [magistrai] ct i fa de cei mai puternici ai
oraului; soluii lipsite de suspiciuni la diferende, care o dat
pronunate de gura sa au dobndit caracterul unei legi;
ajutorri a celor din nevoi, cele mai multe duhovniceti, ns
nu puine i trupeti: cci adesea i acest fapt, fcut din
buntate, atinge sufletul; reguli pentru monahi, scrise i
nescrise, alctuiri de rugciuni; mpodobiri ale altarului.124
Referindu-se la acest pasaj, J. Gribomont a tradus expresia: eu)xwn diata/ceij prin
reorganizarea Liturghiei125 iar Bernard Capelle o vede ca pe un indiciu clar al remanierii
anaforalei euharistice aflate n acea perioad n uz in Cezareea Capadociei,

126

iar pentru

Sfntul Grigorie de Nazianz eu)xwn diata/ceij este un termen definitoriu al activitii


pastorale a Sfntului Vasile, sugernd, pe de o parte, att compunerea de rugciuni noi, ct
i reorganizarea de ctre acesta a textelor euhologice existente, pe de alt parte, definindu-l

124

Sfntul Grigorie de Nazianz, Cuvntul funebru..cap. 34,1-2, PG 36, 541C, Boulenger, p. 130:

Th=j de\ peri th\n Ekklhsian tou= a)ndro\j khdemoniaj kai prostasiaj, polla\ me\n kai alla
gnwrismata: parrhsia pro\j arxontaj tou/j te allouj kai tou\j dunatwta/touj th=j po/lewj:
diaforwn lu/seij ou)k a)pistou/menai, a)ll' u(po\ th=j e)keinou fwnh=j tupou/menai, no/m% t% tro/p%
xrwmenai: prostasiai twn deome/nwn, ai me\n pleiouj pneumatikai, ou)k o)ligai de\ kai
swmatikai: kai ga\r kai tou=to polla/kij eij yuxh\n fe/rei di' eu)noiaj doulou/menon:
ptwxotrofiai, cenodoxiai, parqenokomiai: nomoqesiai monastwn, eggrafoi te kai agrafoi:
eu)xwn diata/ceij, eu)kosmiai tou= bh/matoj...
125

J. Gribomont, Histoire du texte des Asctiques de S. Basile (=Bibliothque du Muson 32), Louvain,
1953, p. 259.
126
Bernard Capelle, Les liturgies basiliennes et saint Basile (=Bibliothque du Muson 47),
Louvain, 1960, p. 74.

50

pe marele printe capadocian ca pe un dascl al rugciunii.127 Dei este o mrturie indirect


referitoare la paternitatea vasilian a anaforalei ce poart numele acestui sfnt, aceast
expresie folosit de Sfntul Grigorie Teologul este valoroas pentru faptul c ea provine de
la un bun cunosctor al activitii pastorale a Sfntului Vasile i pentru c este
contemporan cu epoca n care acesta a trit.
2. n biografia Sfntului Vasile cel Mare atribuit lui Amfilohie, episcop de Iconiu
( 403), se spune c la hirotonia sa ca episcop, Sfntului Vasile cel Mare s-a rugat lui
Dumnezeu ase zile n ir ca s-1 nvredniceasc a svri Jertfa cea nesngeroas cu
propriile sale cuvinte. n a aptea zi, Mntuitorul i s-ar fi artat n vis, mplinindu-i dorina.
Sculndu-se din somn, Sfntului Vasile cel Mare a nceput a vorbi i a scrie, inspirat : S
se umple gura mea de laud, ca s laud slava Ta, Doamne... i celelalte din rnduiala
Liturghiei.128
3. La nceputul secolului al V-lea, Faust din Bizan, n lucrarea sa referitoare la
istoria poporului armean (Buzandaran Patmutiwnk), nu doar menioneaz Liturghia
Sfntul Vasile cel Mare ca fiind una deja cunoscut i rspndit, dar i citeaz ntregi
pasaje din textul acestei anaforale.129
4. Pentru multe secole, cea mai explicit referire la paternitatea vasilian a textului
euhologic aflat n discuie a fost considerat lucrarea Tractatus de traditione divinae
missae,130 atribuit lui Proclu, patriarh al Constantinopolului ntre 434 i 446, n care autorul postuleaz existena n epoca apostolic a unei Liturghii unice, foarte lungi, a Sfntului
Iacob, fratele Domnului, care ar fi fost mai apoi deliberat prescurtat de ctre Sfntul
Vasile cel Mare, pentru a putea reine atenia unei generaii mai puin fervente de cretini:
Muli oarecare i ali dumnezeieti pstori i nvtori ai
Bisericii dintre urmaii Sfinilor Apostoli au predat ca
motenire Bisericii expunerea mistic a Liturghiei pe care n
127

John R.K. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James. An Investigation into their Common
Origin (=OCA 240), Roma, 1992, p. 21.
128
Sfntul Amfilohie de Iconium, Viaa Sfntului Vasile cel Mare, PG 29, 301-302.
129
Placide de Meester, Greques (Liturgies), DACL, VI, col.1599.
130
P.G.65, 849B-852B

51

scris au lsat-o [aternut-o]. Dintre acetia ns cei dinti i


mai de seam sunt: fericitul Clement, corifeul ucenicilor i a
urmailor Sfinilor Apostoli.., dumnezeiescul Iacob, care prin
sori a primit motenirea Bisericii IerusalimuluiMarele
Vasile, care, vznd n vremurile care au urmat nepsarea i
nclinarea spre cele de jos a oamenilor, i din aceast cauz
chibzuind despre lungimea Liturghiei..a lsat o versiune mai
scurt s fie rostit..131
Pe baza acestui scurt tratat, liturgitii de la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul
secolului al XX-lea au postulat un sens unilateral de evoluie a anaforalei euharistice. n
opinia lor, textele euharistice ale epocii primare au fost formulare euhologice complexe,
care au suferit ns n decursul timpului abrevieri i simplificri, dnd astfel natere
anaforalelor euharistice de mai trziu, care n mare msur s-au pstrat pn n prezent.132
Evidena i autenticitatea tratatului pus sub numele Sfntului Proclu133 avea s fie
discreditat n 1962 de ctre iezuitul F.J. Leroy, care a artat faptul c lucrarea este cu
siguran o oper plastografiat, o prelucrare a tratatului antilatin despre epicleza
euharistic a Sfntului Marcu al Efesului134 alctuit de Constantin Paleocappa, datnd din
secolul XVI.135 Aceast discreditare a avut loc dup trei decenii de la apariia lucrrii lui
Hieronymus Engberding136, n care marele orientalist german a demonstrat cu o

131

PG 65, 850BC
Ipoteza fundamental de la care se pleca era aceea a existenei dintru nceput a unei formular
liturgic unic, identificat uneori cu textul euhologic din cartea a 8-a a Constituiilor Apostolice, din care ar fi
aprut prin simplificare toate celelalte anaforale. A se vedea: Ferdinand Probst, Liturgie der drei ersten
christlichen Jahrhunderte, Tbingen 1870, i Idem, Liturgie des vierten Jahrhunderts und deren Reform,
Mnster 1893; F.J. Moreau, Les liturgies eucharistiques: notes sur leur origine et leur developpement,
Bruxelles, 1924; J.B. Thibaut, La Liturgie Romaine Paris, 1924; Paul Drews, Untersuchungen ber die
sogenannte klementinische Liturgie im 8. Buche der apostolischen Konstitutionen, Tbingen, 1906; Hans
Lietzmann, Messe und Herrenmahl. Eine Studie zur Geschichte der Liturgie (=Arbeiten zur
Kirchengeschichte 8), Berlin, 1955.
133
Manualele tradiionale de patrologie nu au recunoscut dintru nceput paternitatea acestei lucrri: Otto
Bardenhewer, n Geschichte der altkirchlichen Literatur, IV, Darmstadt, 1962, p. 207 afirm c autorul nu
este nicicum Proclu, patriarhul Constantinopolului, ci un personaj anonim al secolului VII; J. Quasten, n
volumul III al Patrologiei sale (Utrecht Antwerp, 1966), p. 525 susine c: Fragmentul De Traditione divinae
missae nu aparine lui Proclu, ci unui autor de mai trziu.
134
PG 160, 1088-89.
135
F. J. Leroy, n Proclus, "De Traditione Divinae Missae": un faux de C. Paleocappa, Orientalia
Christiana Periodica 28 (1962), p. 288-99.
136
Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und
kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931.
132

52

argumentare filologic solid faptul c n cazul anaforalei Sfntul Vasile cel Mare sensul
evoluiei textului euharistic a fost de la simplu la complex, invers dect cel descris n
tratatul pseudoepigraf al lui C.Paleocappa137, pe care l discrediteaz cu aceste cuvinte: Cu
siguran c pe bun dreptate autenticitatea acestui Logos a fost deja de secole pus sub
semnul ntrebrii i cu siguran c este deja general recunoscut mai cu seam lipsa
acestuia de valoare pentru istoria Liturghiei ..138
5. n jurul anului 520, diaconul Petru, scriind o epistol din partea monahilor din
Sciia ctre Fulgeniu i ctre ali episcopi ai Africii de Nord, aflai n exil n Sardinia n
timpul persecuiilor vandalo-ariene, amintete de rugciunea sfntului altar a Sfntul
Vasile cel Mare, din care citeaz un ntreg pasaj:
Astfel i fericitul Vasile, episcopul Cezareeii, n rugciunea de
la sfntul altar, pe care aproape ntreg Rsritul o folosete,
spune printre alte lucruri: Druiete Doamne, zice, putere
[virtute] i aprare [mijloc de aprare]; ne rugm, pe cei ri buni
i f, pe cei buni n buntate menine-i. Cci toate le poi i nu
este nimeni care s se mpotriveasc ie; mntuieti, de vreme ce
cu adevrat ai voit [aceasta] i nimeni s-a opus voinei Tale.139
Este n mod cert o mrturie evident a folosirii anaforalei Sfntului Vasile la un
secol i jumtate de la moartea acestuia, ns lipsa de coresponden total cu textul
anaforalei aa cum este redat de Euhologiul Barberini din secolul al VIII-lea l-a fcut pe
editorul Maurist al operelor Sfntul Vasile cel Mare s afirme c textul euhologic fixat n
scris nu este cel originar, ci unul care a suferit numeroase prelucrri.140 B. Capelle va
137

Valoarea acestui tratat const doar n faptul c viziunea pe care o expune referitor la modul n care
au aprut anaforaua Sfntului Ioan Hrisostom i cea a Sfntului Vasile aparine Sfntului Marcu al Efesului i
poate fi astfel considerat drept o mrturie a tradiiei patristice referitoare geneza textelor euhologice uzitate n
ritul bizantin.
138
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet..., p.XIX.
139
Liber de Incarnatione et Gratia 8, PL 62,92C; cf. Fulgentius, Epistola XVI (seu liber Petri Diaconi
et aliorum qui in causa fidei Graecis ex Oriente Romam missi fuerunt) 7, 25, PL 65, 449C: Hinc etiam beatus
Basilius Caesariensis episcopus in oratione sacri altaris quam paene universus frequentat Oriens, inter caetera:
Dona, inquit, Domine virtutem ac tutamentum; malos quaesimus, bonos facito, bonos in bonitatem conserva.
Omnia enim potes et non est qui contradicat tibi. Cum enim volueris salvas et nullus resistit voluntati suae.
140
PG 31, 153: Astfel mi se pare c este bine cunoscut ntre cercettori c o oarecare Liturghie a fost
scris de Vasile cel Mare: dar nu mai puin este convenit faptul c [aceasta] nu ne-a parvenit nou n forma

53

replica ns artnd c remarca este just, ns textul citat de Petru diaconul nu face parte
din anaforaua propriu-zis rmas neschimbat, ci din diptice, o seciune de origine mai
tardiv care a fost cel mai des supus returilor.141 A. Raes crede c ntreaga anafora a fost
remaniat ntre secolele VI i VIII,142 ns nu este exclus i posibilitatea ca n acest pasaj
autorul s fac o citare imprecis, din memorie.143
6. n jurul anului 540, Leoniu din Bizan, un monah al lavrei Sfntul Sava din
Palestina, menioneaz Liturghia Sfntul Vasile cel Mare ca fiind arhicunoscut i scris
sub inspirarea Sfntului Duh, iar ndrzneala lui Teodor de Mopsuestia (c 428) de a
aterne n scris alt anafora o calific drept inadmisibil.144
7. Canonul 32 al Sinodului Trullan (692) condamn practica armenilor de a nu
amesteca vinul cu ap n svrirea Sfintei Euharistii i invoc autoritatea i vechimea
practicii liturgice din cadrul Liturghiei Sfntului Iacob i a Sfntului Vasile cel Mare:
Iacob, fratele Domnuluicare a fost primul pe scaunul
Bisericii din Ierusalim i Vasile, arhiepiscopul Cezareeii, al
crui renume a fost cunoscut n toat lumea, ne-au lsat n
scris tainicul ritual [al Euharistiei] i au artat c astfel
desvresc potirul [umplndu-l] cu ap i vin.145
Este o mrturie cert a existenei la sfritul secolului VII a unui text scris al
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, formular euhologic larg rspndit i cunoscut n
ntreaga lume bizantin.

integral i neschimbat, ci mai curnd mutilat sau extins sau alterat n numeroase moduri n multe locuri.
i un oarecare Petru diaconul amintete de o oarecare rugciune [din Liturghie] pe care nu am putut-o gsi n
exemplarele noastre.
141
B. Capelle, Les liturgies basiliennes, p. 46.
142
A Raes, Lauthenticit de la liturgie byzantine de saint Basil, REB 16 (1958), p. 158, nota 2.
143
n Idem,
p. 38.
144
Adversus Incorrupticolas et Nestor 19, PG 86, 1368C.
145

. 373.

54

8. Secolul urmtor aduce cu sine i apariia Codexului Barberini 336,146 cea mai
veche colecie de anaforale cunoscut pn n prezent, n care numele Sfntului Vasile cel
Mare apare menionat n debutul textului euharistic cunoscut pn n prezent ca aparinnd
marelui printe capadocian. Asocierea acestui formular euhologic cu numele Sfntului
Vasile cel Mare, i plasarea lui naintea celui atribuit Sfntului Ioan Gur de Aur relev nu
numai vechimea, dar i importana pe care aceast Liturghie a jucat-o n lumea bizantin a
acelei perioade.
Aceast serie impresionant de mrturii asupra paternitii vasiliene a celei mai
uzitate anaforale a lumii bizantine avea s fie mai apoi valorificat n primele ncercri de
analiz i de stabilire a unei ediii critice a acestui formular euhologic.

146

Stefano Parenti, Elena Velkovska (ed.), L eucologio Barberini gr. 336 (=BELS 80), Roma, 1995, p.
1-24. Textul Liturghiei Sfntului Vasile cel Mare, aa cum apare n codicele Barberini 336, este reprodus de
F.E. Brightman, n Liturgies Eastern and Western, tomul I, Oxford, 1896, p. 309-344 precum i de

55

3. STADIUL CERCETRILOR FCUTE PRIVIND


ANAFORAUA SFNTULUI VASILE CEL MARE
Rspndirea larg a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare a dus foarte devreme la
apariia a unui impresionant numr de traduceri. Primele editri ale diferitelor versiuni ale
acestui textului euhologic aveau ns s apar mult mai trziu. Astfel, n 1569 Andreas
Masius a publicat la Antwerpen o traducere latin a unei versiuni siriene a Liturghiei
atribuit Sfntului Vasile cel Mare, traducere incorporat mai apoi n Biblioteca Patrum
aprut la Paris n 1575, omind ns s precizeze care este originalul dup care a fcut
traducerea.147 Masius i exprima aici prerea c textul pe care l edita este mai vechi dect
cel coninut de codicele Barberini, pentru c este mai scurt, ns influena mare i unanima
acceptare a teoriei patriarhului Proclu asupra originii anaforalei Sfntului Vasile cel
Mare148 l-au fcut pe celebrul liturgist Eusebius Renaudot, n pofida faptului c a nglobat
traducerea lui Masius n renumita sa Liturgiarum orientalium collectio,149 s l califice
totui pe acesta cu aceste cuvintele: hallucinatus est.150
n 1647 dominicanul Jakob Goar a ncercat o prim editare critic a textului grec al
anaforalei Sfntului Vasile,151 n care, comentnd textul editat, el a emis i o ingenioas
teorie referitoare la originea lui, conform creia Sfntul Vasile cel Mare ar fi redactat dou
anaforale la un anumit interval de timp, una mai ampl i alta mai scurt, dintre care doar
acesta din urm s-ar fi pstrat pn n prezent.152
n 1671 cardinalul cistercian Johann Bona nota existena a trei versiuni diferite ale
textului anaforalei atribuite Sfntului Vasile cel Mare, i anume cea bizantin, cea folosit
n cultul ortodox, cea siriac, cunoscut prin traducerea lui Masius i o alta egiptean,
coninut n traducerea latin unui vechi codex egiptean fcut de maronitul Victor
Scialach i nglobat n Biblioteca Patrum.153

147

Engberding, Das Eucharistische Hochgebet, p.XXII.


PG 65, 850BC.
149
Eusebius Renaudot, Liturgiarum orientalium collectio, 2 volume, Frankfurt i Londra, 1847, II, p.
543-556.
150
Ibidem, vol. I, p. XXVII i vol. II, p. 557-558.
151
Jakob Goar, sive Rituale Graecorum, Lutetiae Parisiorum, 1647, Venetiis, 1730.
152
Ibidem, p. 185. Asupra acestei teorii va reveni mai apoi Alphonse Raes n, Lauthenticit de la
liturgie byzantine de saint Basile, Revue des tudes byzantines 16 (1958), p. 161.
153
Johann Bona, Rerum Liturgicarum, Koeln, 1674, p. 83-84.
148

56

Pn la apariia n 1931 a fundamentalei lucrri a lui Hieronymus Engberding,154


cercetarea liturgic a fost mai mult preocupat de analiza sensului evoluiei anaforalei dect
de stabilirea paternitii acestui text euharistic. n acest sens au existat dou mari teorii care
au ncercat s defineasc sensul evoluiei Liturghiei Sfntului Vasile cel Mare.
Prima teorie postula ca autentic scrierea patriarhului Proclu al Constantinopolului,
conform creia textul anaforalei a fost deliberat prescurtat datorit unei adaptri a
cultului la realitatea unei generaii mai puin fervente de cretini.155 Astfel, Ferdinand
Probst, analiznd prima parte a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare (cea pn la cuvintele
de instituire) i lund ca termen de comparaie formularul euhologic al Constituiilor
Apostolice, considerat atunci a fi cel mai vechi model al acestui tip de anafora,156 a ajuns la
concluzia c marele printe capadocian a prescurtat drastic mulumirea adus lui
Dumnezeu pentru crearea lumii vzute, ns a amplificat n schimb seciunea referitoare la
ntreaga iconomie a mntuirii.157 Un deceniu mai trziu, Anton Baumstark va demonstra c
o dat cu apariia marilor erezii n evoluia textului euharistic s-a fcut simit o tendin de
ngrdire i reducere a imnologiei arhaice primare de laud pentru creaie n favoarea
elementului dogmatic i explicativ referitor la iconomia mntuirii.158 Hans Lietzmann n
1926 a prezentat i el partea introductiv a anaforalelor Sfntului Vasile i cea a Sfntului
Iacob ca fiind prescurtri ale vastei mulumiri pentru creaie a Constituiilor Apostolice.159
Cea de a doua teorie pleca de la o premis fundamental opus: sensul evoluiei
anaforalei a fost de la simplu spre complex, de la forme arhaice, sobre, simple spre altele
elaborate, ample i fastuoase. Paul Drews a fost primul care a susinut aceast opinie n
154

Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und


kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931.
155
A se vedea supra, notele 132, 133, 134, 135.
156
Ferdinand Probst, Die Liturgie des 4. Jahrhunderts und deren Reform, Mnster, 1893, p. 134;
Constituiile Apostolice vor fi puin mai trziu calificate cu aceeai termeni de ctre Anton Baumstark n: Das
eucharistische Hochgebet und die Literatur des nachexilischen Judentums, Theologie und Glaube 2 (1910), p.
353.
157
Ferdinand Probst, Die Liturgie des 4. Jahrhunderts und deren Reform...., p. 135. Ceea ce merit a fi
subliniat este faptul c, dei autorul pe bun dreptate a remarcat o scurtare a anaforalei n seciunea de
mulumire pentru creaie, totui el nu a observat c adugirea suferit n partea de mulumire pentru ntreaga
iconomie a mntuirii este mai ampl dect omisiunea din prima seciune, astfel nct textul anaforalei n
totalitatea lui nu a suferit o prescurtare, ci o amplificare. Deci, oarecum invers la ceea ce vroia Proclu s
demonstreze.(H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie...p.XXI.)
158
Anton Baumstark, Die Anaphora von Thmuis und ihre Ueberarbeitung durch den hl. Serapion,
Rmische Quartalschrift 18 (1904), p. 128.
159
Hans Lietzmann, Messe und Herrenmahl, Bonn, 1926, p. 133. Totui, rezultatele cercetrii liturgice
de la sfritul secolului XIX i nceputul secolului XX nu sunt asigurate din punct de vedere tiinific, datorit
lipsei la acea dat a unor ediii critice ale textelor liturgice, precum i datorit incertitudinii existente asupra
datrii celor mai cunoscute formulare euhologice.

57

comentariul fcut la Liturghia clementin publicat n 1906.160 El a subliniat faptul c


amplul text al Constituiilor Apostolice conine o teologie elaborat, posterioar datei la
care se crede c a fost redactat, el suferind o amplificare dogmatic n cursul istoriei, fcut
de un cleric. Din pcate ns, pentru susinerea acestei ipoteze Drews nu a gsit suficiente
argumente. n 1912 Theodor Schermann a reluat aceast opinie afirmnd c: n decursul
timpului textele euharistice au devenit nu mai scurte, ci mai lungi. Formularul euhologic al
Constituiilor Apostolice, constituie o excepiedar el nu a avut la nceput forma i
ntinderea aceasta, ci a dobndit-o n decursul timpului.161 La fel ca i n cazul lui Drews,
lui Schermann i lipsesc argumentele unei analize tiinifice, cci doar prin compararea
diferitelor versiuni ale unui text euharistic, aa cum avea s o fac Engberding, putea s fie
demonstrat n mod cert care a fost sensul evoluiei lui.
a. Hieronymus Engberding
Nu se ntmpl adesea ca n istoria unei discipline teologice o lucrare s ajung s
aib o att de mare importan i influen pe ct a avut-o disertaia doctoral prezentat la
Bonn n 1931 de ctre Hieronymus Engberding,162 unul din ilutrii elevi ai marelui
orientalist german Anton Baumstark, ntemeietorul metodei liturgice comparate.163
Benedictinul mnstirii Joseph Coesfeld reuea atunci o cercetare i o analiz amnunit a
tuturor (!) manuscriselor anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, pstrate n mai toate limbile
cultice orientale (arab, armean, etiopian, georgian, greac, slavon, i siriac, dialectul
bohairic i cel sahidic), stabilind schema de evoluie istoric a lor precum i raporturile i
interferenele ntre ele.
Liturgistul german a demonstrat c textul acestei anaforale s-a pstrat n patru mari
versiuni distincte, specifice marilor tradiii liturgice rsritene: cea egiptean, cea armean,
cea sirian i cea bizantin. Fiecare din aceste versiuni cuprinde o multitudine de
160

Paul Drews, Untersuchungen ber die sogenannte Klementinische Liturgie im 8. Buche der
apostolischen Konstitutionen, Tbingen, 1906, p. 11.
161
Theodor Schermann, Einleitungen zu Remigius Storfs bersetzung Griechischer Liturgien in:
Bibliothek der Kirchenvter, Bd. 5, Kempten und Mnchen, 1912, p. 20.
162
Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und
kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931.
163
n septembrie 1998 cu prilejul mplinirii a 50 de ani de la moartea lui Anton Baumstark la Institutul
Pontifical Oriental de la Roma a avut loc un congres dedicat metodologiei liturgicii comparate, iar referatele
prezentate au aprut n: R.F. Taft, G. Winkler(ed.), Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark
(+1948) (=OCA 260), Roma, 2000. A se vedea i: R. Taft, ber die Liturgiewissenschaft heute, ThQ 177
(1997), p. 243-255.

58

manuscrise coninnd diferitele traduceri sau variante sub care a circulat acest text
euharistic. Nici una din Liturghiile ortodoxe nu a cunoscut un teritoriu att de vast de
rspndire i o astfel de mare varietate de manuscrise ca cea a Sfntului Vasile cel Mare.
Tocmai acest fapt l-a determinat pe Engberding s aleag anaforaua acestei Liturghii pentru
a ncerca s soluioneze importanta problem a evoluiei textului euharistic.164
Definind ntru nceput metoda de lucru a criticii textuale cu care va opera n analiza
tuturor izvoarelor sale, autorul a listat n debutul lucrrii sale cele peste 400 de manuscrise
ale celor patru versiuni distincte sub care apare formularul euhologic aflat n discuie,
stabilind faptul c o cercetare amnunit a tuturor acestor manuscrise nu este necesar
datorit formei i schemei bine definite i aproape invariabil a acestui text euharistic.165
Astfel, el a ales din acest numr impresionant de manuscrise doar pe cele mai vechi ale
fiecrei versiuni, iar dup analiza lor detaliat liturgistul german a ajuns la urmtoarele
concluzii:
anaforaua Sfntului Vasile cel Mare s-a pstrat n patru mari versiuni: cea
egiptean (g), cea armean (Arm), cea sirian (Syr) i cea bizantin (Byz).
cea mai veche dintre ele este cea egiptean, urmat de cea armean.
cea sirian i cea bizantin au aprut mai trziu i provin dintr-un unic arhetip
notat de Engberding cu .
i versiunea armean au la baza redactrii lor un arhetip comun numit , care
este prelucrarea de ctre Sfntul Vasile cel Mare a unui strvechi formular euhologic din
Cezareea Capadociei (Urgestalt), al crui nucleu, contopit cu alte elemente liturgice
egiptene (gyptisches Heimatgut), a dat natere textului versiunii egiptene (g).
Sfntul Vasile cel Mare a mbogit coninutul teologic i biblic al acestui strvechi formular (Urgestalt), dnd natere textului euhologic , care st la baza versiunii
armene, siriene i bizantine. Astfel, anaforaua Sfntului Vasile cel Mare poart numele nu
celui care a compus-o, ci celui care a prelucrat-o.166

164

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie..., p. XXIII.


Ibidem, p.XXXVII.
166
Ibidem, p. LXXXV: ...Basileios als der Verfasser von , also als Bearbeiter eines Kernstckes anzusprechen ist, dass also die Basileiosliturgie ihren Namen nicht von ihrem Schpfer, sondern von ihrem
Bearbeiter erhalten hat. Tot n acest context, Engberding remarc ns i auspiciile de pionierat sub care se
nscriu ipotezele lucrrii sale: Hier rhren wir an die Grenzen des Wissen-Knnens, und wir gestehen gern,
dass auch wir noch nicht alles wnschenswerte Licht ber die Textgeschichte der Ba (Basileiosanaphora)
verbreiten konnten.
165

59

Iat schema general de evoluie a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare propus de
Hieronymus Engberding:
Anaforaua originar din Capadocia

Elemente ale tradiiei


egiptene

(g)

Arm

F
L
W

Syr

Byz

M
Byz arm
V

byz gr

W2
byz slav byz arab byz syr

byz georg.

Engberding a analizat doar partea de nceput a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare,
adic seciunea cuprins ntre rugciunea dinainte de Sanctus (cea numita Rugciunea
60

teologic) i cea dup Sanctus (Rugciunea hristologic),167 prezentnd pe patru coloane o


editare critic a textului egiptean, armean, siriac i bizantin, toate n retroversiune n limba
greac veche. Rezultatele analizei critic comparative a acestor texte se oglindesc n stemma
mai sus prezentat. Explicarea genealogiei anaforalei Sfntului Vasile cel Mare nu poate
ncepe dect de la evidenierea trsturilor celei mai noi versiuni, ale celei bizantine (Byz) cu
toate traducerile i adaptrile ei la diferite spaii geografice (armean, slav, arab, siriac,
georgian), continund mai apoi cu analiza versiunii siriene (Syr), a celei armene (Arm) i
ncheind cu tratarea problematicii celei mai vechi versiuni, a celei egiptene (g).168
A. Versiunea bizantin (Byz) are cele mai multe variante ce au fost grupate pe
familii de manuscrise, n funcie de teritoriul geografic i limba n care au fost folosite.
a. Textul grec bizantin (byz gr)
Cele 22 de manuscrise ale acestei variante studiate de Engberding demonstreaz
faptul c textul grec al anaforalei Sfntului Vasile cel Mare a cunoscut n jurul anului 1000
o remaniere mai mult de ordin lingvistic i stilistic, dnd natere unui formular nou, care cu
timpul l-a nlocuit pe cel vechi, se pare prin intervenia unei personaliti bisericeti
marcante.169
b. Textul slavon bizantin (byz slav)
Traducerea slavon este foarte fidel modelului grecesc, avnd i ea un formular
vechi170 i unul nou, acesta din urm fiind mereu adaptat i conformat textului grec
167

Engberding a procedat astfel din cauza lipsei unor ediii critice riguroase a acestui text euharistic,
ceea ce i-a impus mai nti editarea critic i analiza primei pri a anaforalei. Aceast limitare impus de stadiul de atunci al cercetrilor avea sa fie mai trziu un motiv de critic. A se vedea: John R.K. Fenwick, The
Anaphoras of St. Basil and St. James. An Investigation into their Common Origin (=OCA 240), Roma, 1992,
p. XXIV, 62.
168
Textul celor patru versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare a fost analizat de Engberding
dup cele mai precise i bine definite reguli ale criticii textuale, pe care autorul le enun n debutul lucrrii
sale (p. XXIII-XXV), iar cunotinele filologice excepionale i-au permis liturgistului german s stabileasc
dintru nceput care sunt trsturile strict gramaticale adugate textului euharistic odat cu traducerea lui n fiecare din limbile orientale (p.L-LVI).
169
Ibidem, p. LVIII. Formularul vechi cel mai bine pstrat este manuscrisul Barberini III, 55, i pe
bun dreptate el a fost editat separat de cellalt formular mai nou. A se vedea: C.A. Swainson, The Greek
Liturgies chiefly from original authorities, Cambridge, 1884 i F. E. Brightmann, Liturgies Eastern and
Western, vol. 1, Oxford 1896.
170
Cele mai vechi manuscrise coninnd textul bizantin slav mai vechi sunt: Moscova, Synod. Bibl. 343
notat de Engberding cu C1 i Petersburg, Soph. Bibl. 526, notat cu C2 (Ibidem, p.LXI).

61

bizantin mai nou, astfel nct istoria [i evoluia] textului grec bizantin i gsete perfecta
oglindire n textul slavon.171
c. Textul siriac bizantin (byz syr)
Aceeai reproducere exact a originalului grec poate fi gsit i n traducerea
siriac, ns ea corespunde formularului euhologic mai vechi al textului grec bizantin i nu
are legtur cu anaforaua euharistic a versiunii siriene (Syr).172
d. Textul arab bizantin (byz arab)
Ambele manuscrise173 ce conin traducerea arab a textului grec bizantin demonstreaz cu elocven apartenena lor la stratul mai nou al formularului euhologic bizantin,
fiind ns prelucrri diferite i independente ale arhetipului grec. 174
e. Textul georgian bizantin (byz georg)
Dou sunt manuscrisele de limb georgian cercetate de Engberding. Primul, coninut
ntr-un euhologion publicat la Tibilisi n 1908, este o traducere fidel a noului text grec
bizantin, iar cel de al doilea, cuprins ntr-un rotulus (335) din secolul XV-XVI al bibliotecii
din Leningrad, i cunoscut de Engberding doar prin intermediul unei traduceri defectuoase,
este un formular care difer cu mult fa de celelalte texte euhologice ale familiei bizantine de
anaforale. Astfel, datorit lipsei unei analize directe a originalului, liturgistul german este silit
s califice toate aceste devieri ca influene secundare, provenite din alte surse.175
f. Textul armean bizantin (byz arm)
Cele dou manuscrise armene analizate de Engberding176 prezint un text ce se
distinge prin deosebiri majore de celelalte variante derivate din textul grec bizantin (byz
gr). Lipsa unor construcii infinitivale, att de mult folosite n vremea Sfntului Vasile cel
171
172
173

Ibidem, p. LXII.
Ibidem, p. LXII-LXIII.
Primul manuscris a fost editat la Viena n 1862 de Moses Mekhat i Philipp Numer n colecia de
liturghii numit Euchologion arab, [W], iar cel de al doilea manuscris a fost cuprins n euhologhionul intitulat
Kontakion arab, [J] publicat la Jerusalim n 1907 de ctre Wahbatullah Sarruf.
174
Engberding, Das eucharistische Hochgebet, p. LXIII.
175
Ibidem,p. LXIV.
176
Este vorba de Pergamentul 15 (17) al bibliotecii de stat din Lyon [L], provenind din secolul XIV
(1314) ce conine att anaforaua armean bizantin (arm byz) ct i textul versiunii armene a anaforalei
Sfntului Vasile cel Mare (Arm), ce apare sub numele Sfntului Grigorie Lumintorul i de manuscrisul
denumit Cod. Arm. VI al bibliotecii de stat din Mnchen [M], o transcriere fcut ntre1427-1432 n
mnstirile Metzrop i Urtz dup un original din anul 1298.

62

Mare,177 folosirea deliberat n schimb a indicativului, citarea inexact a textelor


scripturistice sunt indicii care mrturisesc despre existena unui text armean foarte vechi,
probabil chiar din vremea marelui printe capadocian, sau chiar anterior lui (!), care a ajuns
mai apoi s fie asimilat unui text aparinnd stratului mai vechi al versiunii bizantine (Byz)
al anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, dnd astfel natere unui formular euharistic
independent fa de textul grec bizantin (byz gr).178
B. Versiunea siriac (Syr)
Textul acestei versiuni este cunoscut doar din traducerea latin a unui manuscris
siriac care nu s-a pstrat pn n prezent, fcut n 1596 de ctre Andreas Masius [M]179 i
din colecia de texte liturgice intitulat Missale Syriacum a patriarhului Ignatios Ephrem II
Rahmani [R].180 Comparndu-l cu textul versiunii bizantine (Byz), Engberding a
demonstrat c n pofida unei originii comune (arhetipul ) din care provin ambele
formulare euharistice, cel bizantin este mai recent dect cel sirian, datorit calitilor
stilistice i lingvistice pe care le denot, precum i datorit unei largi i exacte folosiri a
textelor scripturistice.181
C. Versiunea armean (Arm)
Dac versiunea siriac i cea bizantin provin dintr-un arhetip comun (), cea
armean se arat a fi cu mult mai veche dect acestea, avndu-i originea n chiar
formularul euharistic modificat de Sfntul Vasile cel Mare prin adugiri teologice i

177

A se vedea debutul textul anaforalei versiunii bizantine ce conine o ampl construcie infinitival:

Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex
Eucharistica, Fribourg, 1968, p. 230.
178
Engberding, Das eucharistische Hochgebet, p. LXIV-LXVI: Byz arm ist die bewute, mglichst
sorgfltige Angleichung eines alten, wohl armenischen Textes an die Byz Gestalt an. Es ist von vornherein
vorsichtig ausgedrckt mindestens mit der Mglichkeit zu rechnen, da uns in Byz arm textliches Gut
erhalten ist, das sogar noch ber die Zeit eines Basileios hinaufreicht. (p. LXVI).
179
A se vedea supra, notele 147-150.
180
I. E. Rahmani, Missale Syriacum iuxta ritum ecclesiae apostolicae Antiochenae Syrorum, Sharfeh,
1922, p. 172-196. ntr-o alt lucrare a sa, Les Litrugies Orientales et Occidentales, Beyrouth, 1929, p. 403
autorul indic faptul c manuscrisul textului siriac s-ar afla la Milano i n biblioteca seminarului Sharfeh, iar
n editarea acestui formular euhologic el ar fi folosit un manuscris provenind din biblioteca sa personal,
nednd ns i alte detalii. Acest fapt nu a permis lui Engberding s gseasc i s cerceteze n original manuscrisele folosite la editarea textului versiunii siriace a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare (Engberding, Das
eucharistische Hochgebet..., p. XXXV).
181
Engberding, Das eucharistische Hochgebet..., p. LXIX.

63

scripturistice, notat de Engberding cu , formular euhologic din care a derivat i arhetipul


comun ().182
La sfritul secolul V n tradiia liturgic armean au fost asimilate o serie de
anaforale provenind din lumea bizantin, mai exact din Capadocia. Astfel, toate textele
liturgice cuprinse n manuscrisele versiunii armene poart indiciile i trsturile textului
euhologic primar bizantin.183 Doar dou manuscrise, Cod. arm. 17 al bibliotecii municipale
din Lyon, [L] i Cod. arm. 6 al bibliotecii de stat din Mnchen, [M] redau integral textul
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, ce apare ns sub numele Sfntului Grigorie
Lumintorul. Un alt manuscris din biblioteca mnstirii mechitariste din Veneia (V)
cuprinde un singur pasaj din textul euhologic vasilian, iar altul, cel din biblioteca
mechitarist din Viena (W) este o parafrazare mai mult sau mai puin reuit a unor citate
din cuprinsul anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
Un fragment mai vast din versiunea armean a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare
se pstreaz ntr-o cunoscut lucrare istoric a lui Faust din Bizan, intitulat Istoriile epice
ale lui Pawstos Buzand [Buzandaran Patmutiwnk], notat de Engberding cu F, n care,
n cartea a cincea, n capitolul 28, la svrirea Sfintei Liturghii, dup scoaterea
[pregtirea] sfintelor Daruri, nainte de Euharistia propriu-zis, un preot rostete pentru
pocina unui monah o lung rugciune n cel mai autentic stil euhologic, n cuprinsul
creia este nglobat textul anaforalei noastre ncepnd de la crearea omului pn la
ntruparea Mntuitorului.184 Pasajul citat n aceast oper corespunde textului versiunii
armene (Arm),185 iar folosirea lui ntr-o lucrare care plaseaz evenimentele descrise la

182

Ibidem, p. LXXI. Faptul c att ct i nu s-au pstrat pn n prezent a ngreuiat mult efortul
lui Engberding de a elucida istoria textului anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. Neexistnd n acel moment
nici suficiente ediii critice ale diferitelor versiuni, liturgistul benedictin a ezitat s porneasc n re-alctuirea
acestor formulare euhologice, sarcin ce va rmne astfel s fie dus la bun sfrit de cercetarea liturgice a
secolului XXI. A se vedea: Gabriele Winkler, Recenzie la J.R.K. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St.
James. An Investigation into their Common Origin (Roma 1992), n OC 78 (1994), p. 269-277; Erich Renhart,
Die lteste armenische Anaphora. Einleitung, kritische Edition des Textes und bersetzung, n Idem, Jasmine
Dum-Tragut (ed), Armenische Liturgien. Ein Blick auf eine ferne christliche Kultur, Graz-Salzburg 2001, p.
93-241.
183
O prim editare a textelor liturgice armene, folosit mai apoi i de Engberding, fa de care ns
acesta i i exprim rezervele (Das eucharistische Hochgebet..p.LXXVI), poate fi gsit la J. Catergian, P. J.
Dashian, Die Liturgien der Armenier. bersetzung der griechischen, syrischen und lateinischen Liturgien,
Wien, 1897. O prim traducere ntr-o limb european a versiunii armene a anaforalei Sfntului Vasile cel
Mare va fi fcut de Charles Renoux n Lanaphore armnienne de Saint Gregoire LIlluminateur, n Bernard
Botte (ed.), Eucharisties dOrient et dOccident,vol 2 (=Lex Orandi 47), Paris, 1970, p. 83-108.
184
Engberding, Das eucharistische Hochgebet.., p.LXXXIII.
185
Engberding consider c acest pasaj deriv dintr-un formular euhologic mai elenizat al textului
versiunii armene (Arm), Ibidem, p.LXXXIII.

64

scurt timp dup moartea patriarhului Nerses (iulie 373), reprezint termenul ante quem
formularul euhologic prelucrat de Sfntul Vasile cel Mare () a fost redactat.186
Textul versiunii armene se arat astfel, nu doar prin vechimea lui, dar i prin atenta
conservare a unor elemente arhaice tradiionale ale cultului armean, a fi o component
esenial n elucidarea istoriei anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
D. Versiunea egiptean ()
Textul acestei versiuni n cele trei prelucrri ale lui, cea egiptean-etiopian (),187
cea egiptean copt [bohairic] ()188 i cea egiptean greac ( sau g)189 a fost mult timp
ignorat, fiind considerat fie ca neavnd nici o legtur cu cel al versiunii bizantine190, fie ca
fiind o prescurtare a acestei versiuni, adic o apariie ulterioar.191 Engberding ns,
comparnd toate versiunile anaforalei Sfntului Vasile cel Mare ntre ele, a ajuns la
concluzia c, ncepnd de la imnul angelic ( de la ), tot ce apare n g, n afara
unor dezvoltri ulterioare, poate fi gsit att n Arm, Syr i Byz, versiuni care au toate ca
arhetip comun formularul euhologic prelucrat de Sfntul Vasile cel Mare i notat cu .
186

Somit drfen wir schlieen, dass Ba bereits kurz nach dem Tode des hl. Basileios ( 379) in
Armenien bekannt war. Ibidem, p.LXXXIII. Nina Gasoan dateaz acest izvor istoric n jurul anului 470, iar
aceast folosirea a textului versiunii armene, cea mai veche atestat de manuscrise, vorbete despre o larg
rspndire n secolul V a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare n tradiia liturgic armean. A se vedea: Nina
Gasoan (ed.) The Epic Histories Attributed to Pawstos Buzand (Buzandaran Patmutiwnk), Translation and
Commentary by Nina Gasoan (=Harvard Armean Texts an Studies 8), Cambridge, 1989, p. 57; Idem, Lglise
armnienne et le grand schisme de Orient, Louvain 1999, p. 25-27; Erich Renhart, Die lteste armenische
Anaphora,p. 123-124.
187
Textul etiopian al versiunii egiptene a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare este redat de P.
Coulbeaux n Ordnung der Liturgien der katholischen Kirche der Christen in thiopien, Asmara, 1907 i de
Sebastian Euringer n Die thiopische Anaphora des heiligen Basilius (Orientalia Christiana 98) Roma, 1934,
p. 147-201.
188
Raphael Tuki, Missale coptice et arabice, Roma, 1736; Josephus Aloysius Assemani, Codex Liturgicus Ecclesiae Universae, cartea IV, partea IV, Roma 1754 i retiprit la Paris i Leipzig n 1902, p. 1-92.
189
Principalul manuscris folosit de Engberding pentru textul grec al versiunii egiptene al anaforalei
Sfntului Vasile cel Mare este Graec.325 (sec.XIV) din Biblioteca Naional din Paris, manuscris ce a fost
publicat de Eusebius Renaudot, n Liturgiarum orientalium collectio, vol. 1, Frankfurt, 1847, p. 57-85, de
Josephus Aloysius Assemani n Codex Liturgicus Ecclesiae Universae, cartea VII, partea I, Paris i Leipzig n
1902, p. 45-86 i de PG 31, 1629-1656. Acest manuscris va fi folosit n cercetarea de fa i sub numirea de
g ca fiind textul reprezentativ al acestei versiuni.
190
n nota introductiv a textului grec al versiunii egiptene () redat n PG 31, 1629-1656 se face
urmtoarea remarc: Este unanim recunoscut de ctre cercettori c aceast Liturghie care poart numele
Sfntului Vasile nu este a acestui mare brbat. iar Theodor Schermann n gyptische Abendmahlsliturgien
des 1. Jahrtausends (=Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums 6), Paderborn, 1912, p. 165, nota 2,
ine s precizeze: ...nrudirea dintre versiunea egiptean i cea bizantin a anaforalei Sfntului Vasile cel
Mare este foarte restrns. Engberding calific prima afirmaie drept fals, iar pe cea de a doua ca prematur (Das eucharistische Hochgebet.., p. LXXIII)
191
Anton Baumstark, Die Messe im Morgenland, Kempten und Mnchen, 1906, p. 72: ...[acest text]
nu este nimic altceva dect o prelucrare prescurtat i adaptat uzului egiptean a formularului bizantin
basilian.

65

Raportnd textul grec al versiunii egiptene (g) la acest arhetip comun , Engberding a
fcut urmtoarele precizri:
1. Exist o asemnare ntre Liturghia Sfntului Marcu,192 cea a Sfntului Iacob193 i
textul versiunii egiptene g n ceea ce omit comparativ cu textul arhetipului n pasajul
care vorbete despre ntreaga iconomie a mntuirii, pasaj caracterizat n aceste strvechi
anaforale euharistice printr-un stil dens i concis, specific kerygmei apostolice neavnd
speculaiile teologice pe care le conine arhetipul . 194
2. Textul versiunii egiptene g se arat prin stilul concis a fi un formular euharistic
mai vechi dect cel al arhetipului , constituind nucleul kerigmatic din care prin adugiri
teologice i scripturistice a aprut textul acestui arhetip. Stilul teologic elaborat al
arhetipului , caracterizat de o abundent folosire a unui limbaj biblic extrem de bine
selectat, n care peste 4/5 din ntregul anaforalei este text scripturistic, constituie nota
caracteristic a unui formular euhologic aprut ulterior.195
3. Date fiind asemnrile dintre textul versiunii egiptene cel al anaforalei Sfntului
Marcu i a Sfntului Iacob, este exclus posibilitatea ca g s fie o prescurtare a lui , n
sensul unei ajustri i eliminri n decursul timpului a textelor scripturistice i a
192

Textul acestei strvechi Liturghii egiptene folosit n tradiia cultic alexandrin nainte de apariia
versiunii egiptene a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare poate fi gsit la: F. E. Brightmann, Liturgies Eastern
and Western, vol 1, Oxford 1896, p. 125-134; Anton Hnggi, Irmgard Pahl, Prex Eucharistica, Fribourg 1968,
p. 101-123.
193
Originile Liturghiei Sfntului Iacob pot fi gsite n tradiia liturgic ierusalimitean ce a fuzionat cu
cea antiohian dnd natere ritului antiohian patriarhal. A se vedea: F.E. Brightmann, Liturgies Eastern and
Western, vol. 1, Oxford 1896, p. 30-68; Anton Hnggi, Irmgard Pahl, Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p.
244-261; B. Ch. Mercier, La liturgie de saint Jacques. dition critique du text grec avec traduction latine, n
Patrologia Orientalis 26 (1946), p. 115-223.
194
Asemnarea ntre textul versiunii egiptene g i cel al anaforalelei Sfntului Marcu i al Sfntului
Iacob se bazeaz doar pe ceea ce omit aceste formulare liturgice comparativ cu lungul i elaboratul text al
arhetipului . n acest punct demonstraia lui Engberding risc s intre n contradicie cu unul din principiile
criticii textuale prezentate n debutul lucrrii sale: Dac un document coincide doar privitor la omisiuni cu o
alt grup de documente, ns nu are alte asemnri cu acestea, atunci omisiunile nu pot fi folosite ca
argumente pentru a demonstra existena vreunei relaii ntre ele. (principiul 6, Das eucharistische
Hochgebet,p.XXIV). Rmne astfel n mod necesar de fcut demonstraia c n pofida independenei i
diferenelor lor, asemnrile ntre cele trei formulare euhologice nu se limiteaz doar la omisiuni, pentru a
putea fi asigurat din punct de vedere tiinific presupunerea c textul versiunii egiptene g ar avea aceeai
vechime cu cea a anaforalelor Sfntului Iacob i a Sfntului Marcu. Textul egiptean denot ns anumite
elaborri teologice, precum i excizii pe care celelalte dou formulare euhologice nu le au, ceea ce ar putea
duce la concluzia c el este mai recent dect acestea, provenind din prelucrarea unui text euharistic mai vechi,
direct nrudit cu cel al anaforalelor Sfntului Marcu i a Sfntului Iacob.
195
Apariia arhetipului prin prelucrarea i mbogirea teologic i scripturistic a strvechiului
formular euhologic egiptean g s-a datorat, n opinia lui Engberding, unei modificri n ethos petrecute n
tradiia bisericeasc a primelor veacuri: Ceea ce ntru nceputuri a fost exprimat ntr-o manier dens,
kerigmatic, cum a fost de pild Simbolul Apostolic, a ajuns mai apoi, odat cu evoluia vieii bisericeti s fie
expus n formulri teologic-speculative, cum a fost i cazul n redactarea Simbolului de credin niceoconstantinopolitan. (Engberding, Das eucharistische Hochgebet..p.LXXVI).

66

speculaiilor teologice, tocmai a acelor elementele pe care Sfntul Vasile cel Mare a vrut s
le conin textul euharistic, pentru c este greu de imaginat cum cel care ar fi operat aceast
prescurtare n contradicie cu sensul general al evoluiei anaforalei euharistice196 ar fi
putut prin excizie s elimine tocmai acele elemente din textul arhetipului pentru a rezulta
exact cadrul pasajului privind iconomia mntuirii coninut n anaforaua euharistic a
Sfntului Marcu i cea a Sfntului Iacob.
Concluzia lui Engberding este c n cazul anaforalei Sfntului Vasile cel Mare
evoluia ei nu a fost de la un formular mai lung spre unul mai scurt, ci invers, de la concisul
i simplul kerigmatic la amplul i elaboratul dat teologic.197 Textul versiunii egiptene este
astfel n mod cert mai vechi dect cel al arhetipului , cci n el s-a pstrat nucleul unei
vechi anaforale pre-vasiliene din Capadocia pe care s-au grefat i alte numeroase elemente
cultice, specifice tradiiei egiptene (gyptisches Heimatgut), nucleu care mai apoi avea s
fie prelucrat de marele printe capadocian, dnd astfel natere arhetipului .198 Partea de
debut a textului versiunii egiptene, cea pn la imnul angelic, difer ns de restul
anaforalei, purtnd amprenta stilului euhologic egiptean, fiind probabil un produs al
tradiiei liturgice locale, n care mai pot fi depistate cteva fraze sau pasaje ale textului
euharistic originar.199
Concluzia final a studiului lui Hieronymus Engberding este c Sfntul Vasile nu a
fost cel care a creat nucleul versiunii egipteane g, ci doar cel care a revizuit i extins acest
strvechi formular prin adugiri teologic-hristologice i biblice.200 Raportarea Sfntului
Vasile la acest formular euharistic egiptean care poart numele lui rmne ns pentru
196

A se vedea: Hans Lietzmann, Messe und Herrenmahl, Eine Studie zur Geschichte der Liturgie,
Berlin 1955. Fritz Hamm, Die liturgischen Einsetzungsberichte im Sinne vergleichender Liturgieforschung
untersucht (=Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen 23), Mnster, 1928.
197
Ibidem, p. LXXVI. Engberding se ferete ns s absolutizeze rezultatele cercetrii sale: Cercetrii
liturgice ulterioare i revine acum sarcina urgent, independent de opiniile exprimate aici i cele unanim
acceptate, de a chestiona din nou evoluia anaforalei euharistice i de a analiza n ce msur evoluia
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare este un caz unic sau trebuie privit ca unul tipic [paradigmatic]. Ibidem, p.
LXXVII.
198
Engberding, Das eucharistische Hochgebet.., p. LXXVI. Pentru a demonstra c arhetipul este o
prelucrare a Sfntului Vasile cel Mare, Engberding l raporteaz la scrierile acestui sfnt printe, gsind
cteva pasaje din [PG 31, 913 BC, 1329A] identice n expresii cu textul acestuia.
199
Engberding, Das eucharistische Hochgebet..p. LXXIX.
200
Ibidem, p.LXXXV. Engberding citeaz dou pasaje din scrierile Sfntului Vasile cel Mare pentru a
argumenta teza mbogirii formularului euharistic prin adugiri biblice i teologice: 1. n Asceticele sale,
Sfntului Vasile cel Mare ndeamn la folosirea n lauda adus lui Dumnezeu mai curnd cuvinte ale Sfintei
Scripturi dect cele ale mitologiilor pgne [ Dumnezeu)
] PG 31,
1329A. 2. n alte dou pasaje din scrierile sale el se arat a prefera lauda adus lui Dumnezeu pentru taina cea
mare a iconomiei mntuirii, fa de cea adus pentru crearea lumii vzute i nevzute: PG 31, 253C, i 913A.

67

liturgistul german greu un subiect greu de elucidat: A prelucrat sau nu printele capadocian
nucleul vechii anaforale din Cezareea nainte ca acesta s fie preluat de tradiia cultic
egiptean? Engberding admite c nucleul versiunii egiptene este n mod cert anterior
perioadei n care Sfntului Vasile cel Mare a trit, astfel nct acest text euhologic nu poate
fi raportat nicicum la personalitatea acestui mare sfnt printe, ns i poart numele n
virtutea unui strvechi obicei de a denumi Liturghia unei metropole dup numele unui
episcop marcant al acesteia, cum a fost i cazul Liturghiei Sfntului Marcu i a Sfntului
Iacob. Astfel, n viziunea lui Engberding, g ar reproduce fidel vechea Liturghie din
Cezareea, la care s-au adugat elemente specifice ale tradiiei cultice egiptene.201
Liturgistul benedictin nu exclude ns i posibilitatea ca formularul euharistic
capadocian s fi ptruns n tradiia cultic a Egiptului purtnd nu doar numele Sfntului
Vasile, dar i semnele unei prelucrri fcute de marele ierarh. Faptul c textul versiunii
armene, bizantine i egiptene are nainte de nceputul anaforalei euharistice o rugciune ce
aparine n mod cert Sfntului Vasile cel Mare202, i care conine o serie de elemente
comune cu g, l-a determinat pe liturgistul german s i nuaneze opinia despre originea i
evoluia acestui text euharistic: n acest caz precizeaz Engberding trebuie s ne
imaginm lucrurile astfel Egiptul a preluat din nord un formular euharistic care deja
purta att n cadrul ct i n afara anaforalei euharistice semne ale unei elaborri din partea
Sfntului Vasile cel Mare (a se observa i evidentul fapt c doar g i Liturghia lui
Nestorie203 conin expresia ), dar n esen a pstrat nc vechea form, pe
cnd celelalte teritorii au preluat formularul nou..ns acestea nu sunt dect simple

201

Engberding, Das eucharistische Hochgebet.., p. LXXXVI.


Denumirea de dat acestei rugciuni a fost ntru nceputuri folosit ca
sinonim pentru ntreg textul anaforalei euharistice, iar atribuirea ei Sfntului Vasile cel Mare ar putea
justifica, n opinia lui Engberding, denumirea anaforalei euharistice egiptene cu numele marelui printe
capadocian. Aceast rugciune, aa cum apare ea n textul bizantin al anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, se
compune din dou formulare euhologice ce alctuiesc un tot unitar, primul fiind o cerere de binecuvntare a
intrrii preotului i al doilea o rugciune pentru aducerea darurilor. A se vedea: H. Engberding, Die
der byzantinischen Basiliusliturgie und ihre Geschichte, Le Museon 79 (1966), p.
287-313; Robert Taft, The Great Entrance (=Orientalia Christiana Analecta 200), Roma, 1978, p. 364-369; S.
Verhelst, La seconde partie de la deuxime prire de Saint Basil, Le Museon 111 (1998), p. 157-172.
203
Este cert i a fost demonstrat tiinific de Anton Baumstark faptul c autorul anaforalei lui Nestorie
a folosit n redactarea acestui text euharistic un formular euhologic bizantin al anaforalei Sfntului Vasile cel
Mare, iar faptul c doar textul versiunii egiptene i cel al Liturghiei lui Nestorie conin expresia:
poate fi un indiciu al existenei a dou sau mai multe prelucrri vasiliene a strvechiului text
euhologic capadocian ce au fost cunoscute n tradiia liturgic rsritean. (A se vedea: Anton Baumstark, Die
Chrysostomusliturgie und die syrische Liturgie des Nestorios, , Studi e ricerche intorno S.
Giovani Crisostomo a cura del comitato per il XV0 Centenario della sua morte, Roma 1908, p. 771-857 i
Idem, Zur Urgeschichte der Chrysostomusliturgie, Theologie und Glaube 5 (1913), p. 299-313.)
202

68

ipoteze.204 Cu alte cuvinte, nu este exclus posibilitatea ca textul egiptean ce poart


numele Sfntului Vasile s fie o prim i sumar prelucrare a anaforalei din Cezareea, iar
textul arhetipului s reprezinte n acest caz o elaborare mai ampl a aceluiai formular
originar din Capadocia, fcut mai trziu de marele printe capadocian prin mbogirea lui
cu elemente teologice i biblice, dnd astfel natere unui formular euhologic nou, care s-a
i impus n cele din urm n tot Rsritului ortodox.
Rezumativ, rezultatele cercetrii lui Hieronymus Engberding pot fi sintetizate
astfel: Sfntul Vasile cel Mare a folosit un vechi formular euharistic aflat n vremea sa n
uz n Cezareea Capadociei pe care l-a prelucrat i a elaborat astfel prin adugiri teologice,
exprimate ntr-un impecabil limbaj biblic, un nou text euhologic care va deveni arhetipul
din care au aprut prin traduceri i adaptri la tradiiile liturgice locale versiunea armean
pe de o parte, iar pe de alta versiunea siriac i cea bizantin, derivnd dintr-un formular
comun . Textul prelucrat de Sfntul Vasile cel Mare a cunoscut mici returi n
urmtoarele 4 secole, ajungnd la forma pe care o conserv codicele Barberini gr 336 [B]
din secolul VIII,205 iar n jurul anului 1000 o personalitate bisericeasc marcant a vremii a
remaniat lingvistic i stilistic acest formular euharistic, dnd natere unui nou text
euhologic care cu timpul l-a nlocuit pe cel vechi. Aceeai revizuire va fi apoi efectuat i
n cazul textului bizantin siriac i armean n ncercarea de a le face s coincid cu
formularul grec revizuit. n textul armean prelucrat se vd urme clare ale compunerii a
dou anaforale distincte, a uneia strvechi, probabil pre-vasilian, i a alteia recente,
asemntoare celei pstrate n codicele Barberini.
n opinia lui Engberding, vechiul formular din Cezareea Capadociei a ptruns n
Egipt ntr-o form pe care Sfntul Vasile cel Mare nu a prelucrat-o, i acolo, n urma
adaptrii la tradiia liturgic local a dat natere textului grec al versiunii egiptene g, care
datorit provenienei sale a fost pus sub numele marelui ierarh.
Studiul lui Hieronymus Engberding este o prim etap parcurs de cercetarea
liturgic n elucidarea istoriei anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. Importana major a
204

Dann mten wir uns den Gang der Dinge so erklren, da gypten vom Norden ein Formular
empfing, das zwar schon auerhalb wie innerhalb der Spuren einer Weiterbildung durch Basileios
aufwies (vgl. Auch die ganz auffallende Tatsache, da nur g und Ne die Stelle 20,22 bieten),
aber im wesentlichen noch die alte Gestalt bewahrt hatte, whrend die anderen Gebiete das neue Hochgebet
bernahmen. Doch kommen wir da ber Vermutungen nicht hinaus. Ibidem, p.LXXXVI.
205
Stefano Parenti, Elena Velokovska (eds.), L Eucologio Barberini Gr. 336 (=Bibliotheca
Ephemerides Litugicae Subsidia 80), Roma, 1995.

69

acestei lucrri rezid n acrivia tiinific cu care au fost grupate i analizate toate
manuscrisele cunoscute la acea dat, dar mai ales n veridicitatea schemei generale de
evoluie a textului euharistic vasilian pe care Engberding a reuit s o demonstreze n
amplul i bine documentatul su studiu.
Dei mai toate concluziile lucrrii sale au fost unanim acceptate de cercetarea
liturgic ulterioar, cteva observaii critice pot fi aduse lucrrii marelui orientalist german:
Accentul n studiul su cade nu pe coninutul teologic-liturgic al anaforalei, ci pe
analiza critic-textual a unei anumite seciuni a acestui formular euhologic.206
Demersul demonstraiei sale este strict filologic, nelund n discuie structura
general a textului euharistic.207
Adaptarea textelor euharistice la fiecare din tradiiile liturgice locale, la etosul
emoional i tradiional al fiecrui popor nu este suficient subliniat de Engberding tocmai
referitor la textul versiunii bizantine i egiptene.208 De asemenea, liturgistul german se
arat interesat n a stabili corespondene cu opera Sfntului Vasile cel Mare doar privitor la
textul versiunii bizantine, ignornd i o posibil raportare la lucrrile marelui printe
capadocian i a textului versiunilor egiptene, siriene i armene.209
Problema controversat a versiunii egiptene g a anaforalei Sfntului Vasile cel
Mare, a raportului ei cu opera marelui ierarh capadocian, rmne i dup studiul

206

Engberding afirm chiar n debutul lucrrii sale prioritatea pe care o acord n studiul su nu
coninutului, ci cuvintelor, adic impregnrii palpabile a coninutului noetic, obinnd astfel un mijloc de
demonstraie mult mai credibil. [die unserige Arbeit hat gegenber anderer Arbeitenden Vorteil da sie
nicht zunchst den Inhalt sprechen lt, sondern die Worte, die scharf erfabare Prgung des gedanklichen
Gehaltes, und dadurch ein viel zuverlssigeres Beweismittel erhlt], Das eucharistische Hochgebet..p.XXV.
Limitarea impus de condiiile de atunci ale cercetrii liturgice, care au dus la analiza doar a unei pri din
textul anaforalei Sfntului Vasile cel Mare i la imposibilitatea reconstituirii strvechilor formularelor euharistice i nepstrate pn n prezent, va ncerca Engberding s o depeasc prin studiile sale publicate
mai trziu: H. Engberding, Das anaphorische Frbittgebet der Basiliusliturgie, OC 47 (1963), 49 (1965);
Idem, Das anaphorische Frbittgebet der syrischen Basiliusliturgie, OC 50 (1966); Idem, Das anaphorische
Frbittgebet der lteren armenischen Basiliusliturgie, OC 51 (1967).
207
A se vedea: John R.K. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James,p. 26-27.
208
ntr-o epoc n care oralitatea i improvizaia erau nc prezente n cult, n mod cert fiecare formular
euhologic, care a fost preluat de o alt tradiie liturgic dect cea originar, a fost supus unui proces de acomodare prin modificri structurale i formale. Astfel, n toate versiunile anaforalei Sfntului Vasile cel Mare
aceste elemente sunt prezente i trebuiesc luate n considerare. A se vedea: Todd Johnson, Recovering gyptisches Heimatgut: An Exercise in Liturgical Methodology, QL 76 (1995), p. 182-198.
209
Lipsa aceasta a fost sesizat foarte curnd i ncercri de analiz a raportului ntre versiunile acestui
text euharistic i operele Sfntului Vasile cel Mare au fost fcute de H. Lubatschiwskyj n: Des Heiligen Basilius liturgischer Kampf gegen den Arianismus, Ein Beitrag zur Textgeschichte der Basiliusliturgie, Zeitschrift
fr katholische Theologie 66 (1942), p. 20-38 i de B. Capelle, n: Les liturgies basiliennes et S. Basile, n J.
Doresse, E. Lanne, Un tmoin archaique de la liturgie copte de S. Basile, Louvain, 1960, p. 45-74.

70

liturgistului german un subiect puin elucidat, fapt care va provoca o ntreag reacie post
Engberding n lumea cercetrii liturgice.210
b. Receptarea tezelor lui Engberding n cercetarea liturgic din primele
decenii ale secolului XX.
Dei, imediat dup publicare, lucrarea lui Engberding a fost unanim apreciat211
pentru acrivia tiinific cu care a reuit editarea critic a textului celor patru versiuni,
totui unele din rezultatele cercetrii sale au fost critic chestionate de unii liturgiti ai acelei
epoci. Brinktrinke n recenzia fcut studiului lui Engberding remarca: 212
Dar nc mai exist cteva ntrebri care (aa cum i Engberding admite)
ateapt o soluie mulumitoare, astfel, n mod special, problema cum s-a ajuns ca
strvechea anafora pe care Sfntului Vasile cel Mare avea mai apoi s o prelucreze s
primeasc numele lui. Engberding a ncercat s dea dou ncercri de soluionare, dar
enigma nu a fost cu totul elucidat.213
Cum a ajuns n Egipt o anafora prevasilian, i cum a ajuns s fie ea pus sub
numele marelui ierarh, devenind astfel principalul text euhologic n Biserica Alexandriei,
sunt ntrebri rmase fr un rspuns satisfctor din partea liturgistului benedictin, la care
ns J. M. Hanssens, la un an dup apariia studiului lui Engberding, avea s propun o
soluie original:214 Sfntul Vasile cel Mare nu a revizuit doar un formular preexistent, ci a
creat un text euhologic nou, care datorit renumelui i poate chiar prin aportul personal al
marelui ierarh a ajuns foarte devreme s fie cunoscut n Egipt. Recenzia lung, adic

210

Unul din motivele pentru care concluziile lui Engberding referitoare la textul versiunii egiptene pot
fi chestionate este folosirea unor manuscrise relativ recente, datnd din secolele XII i XIV, liturgistului german nefiindu-i cunoscut n 1931 importantul manuscris din secolul al VII-lea, publicat n 1960 de Doresse i
Lanne, care a schimbat multe din datele problemei textului egiptean.
211
Cele mai importante recenzii ale lucrrii publicate de Engberding aparin ctorva liturgiti de
seam, precum:
a. Th. Belpaire, n Irenikon 8 (1931), p. 761-763.
b. A. Rcker, n OC 6 (1931), p. 264-267.
c. O. Heiming, n JLW 11 (1931), p. 302-304.
d. J.M. Hanssens, n Orientalia Christiana 26 (1932), p. 220-223.
e. V. Grumel, n chos d Orient 31 (1932), p. 470-472.
f. J. Brinktrinke, n Theologische Revue 31 (1932), p. 326.
g. J. Jungmann, n Zeitschrift fr katholische Theologie 56 (1932), p. 467-468.
212
Theologische Revue 31 (1932), p. 326.
213
Problema este creat de imposibilitatea de a putea da o explicaie logic faptului cum anaforaua din
Cezareea, neprelucrat nc de Sfntul Vasile cel Mare i ajuns astfel n Egipt, poart numele marelui ierarh.
214
Orientalia Christiana 26 (1932), p. 220-223.

71

formularul vasilian prelucrat, aa cum apare n textul arhetipului , aparine ns unuia din
primii succesori ai marelui ierarh n scaunul din Cezareea Capadociei:215
n fapt, oricine compar diferitele versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare
va observa cu uurin faptul c mulumirea pentru ntrupare i iconomia a mntuirii nu
lipsesc nicidecum din recenzia scurt (textul compus de Sfntul Vasile cel Mare i care
constituie nucleul versiunii g), i, iari, c acele pasaje care sunt mai lungi n celelalte
versiuni (Arm, Byz, Syr) dect n g nu sunt altceva dect amplificri, astfel nct nimic
nu ne mpiedic de a atribui i cea mai veche i mai scurt recenzie Sfntului Vasile cel
Mare i de a considera amplificarea ce a dat natere arhetipului s fi fost fcut mai
trziu, (nu mult mai trziu)216.
Benedictinul Odilo Heimig este cel care a ncercat s dea o replic ipotezelor lui
Hanssens i obieciilor acestuia privind studiul lui Engberding, amintind n primul rnd
faptul c liturgistul german a recunoscut n concluziile lucrrii sale existena unei
reminiscene neelucidate, (referindu-se la problema textului versiunii egiptene) ns,
adaug Heiming, ea nu nseamn nimic dac demonstraia filologic este fcut ntr-o
manier impecabil, iar ceea ce a fost demonstrat rmne valabil, chiar dac mai exist
lucruri neelucidate din cauza lipsei unor mrturii externe referitoare la textul versiunii
egiptene.217 n ceea ce privete ns atribuirea redactrii arhetipului unui urma al Sfntului Vasile cel Mare, Heimig amintete de termenul ante quem indicat de Engberding

215

Prezena n nucleul anaforalei egiptene a celor dou elemente clasificate de Engberding ca specific
vasiliene, adic accentuarea mulumirii pentru iconomia mntuirii i folosirea larg a textelor scripturistice,
este pentru Hanssens un indiciu suficient pentru a demonstra faptul c Sfntul Vasile cel Mare a compus acest
nucleu, care, pe de o parte, va fi preluat de tradiia liturgic egiptean, iar pe de alt parte, prelucrat de un
urma al marelui ierarh n scaunul din Cezareea va deveni formularul comun . ns doar simpla prezen sau
absen a celor dou trsturi ntr-un text euharistic (n acest caz textul versiunii egiptene) nu constituie o
mrturie suficient n a susine sau a infirma paternitatea vasilian unui formular euhologic, o confruntare cu
operele Sfntului Printe fiind absolut necesar.
216
P. Hanssens, Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus, III, Roma, 1932, p. 577-578. n acest
pasaj, Hanssens se arat a fi contient de limitele opiniei sale: Engberding indicase deja termenul nainte de
care arhetipul fusese redactat, adic nainte de deceniul 9 al secolului IV, aa cum reiese din datarea fcut
de Faust din Bizan (iulie 373, la scurt timp dup moartea patriarhului Nerses). Cu alte cuvinte, la scurt timp
dup moartea din 379 a Sfntului Vasile cel Mare, textul anaforalei sale era deja cu siguran cunoscut n
tradiia liturgic armean. n astfel de condiii, urmaului marelui ierarh n scaunul episcopal din Cezareea nu
a putut avea suficient timp de a extinde prin amplificri teologice i scripturistice formularul euhologic
compus de Sfntul Vasile cel Mare. n plus, cum se va vedea mai jos, comparate cu operele Sfntului Vasile
cel Mare, nici una din versiunile anaforalei atribuite acestui sfnt printe nu indic o att de mare coresponden verbal i lexical precum varianta textului bizantin, adic descendentul formularului , ceea ce
constituie un argument decisiv pentru paternitatea vasilian a acestui text. Pe de alt parte ns, paternitatea
textului lung nu nseamn anularea oricrei contribuii a Sfntului Vasile cel Mare n ceea ce privete prelucrarea textului scurt (cel care a ajuns n Egipt i a dat natere prin adugiri locale versiunii egiptene g).
217
JLW 11 (1931), p. 303.

72

afirmnd pe bun dreptate c dac Sfntul Vasile cel Mare nu este autorul anaforalei
lungi, atunci ea n mod necesar a trebuit s fie scris imediat dup moartea lui, cci curnd
apoi pare a fi folosit n Armenia.218
La ntrebarea formulat de Hanssens referitoare la posibilitatea ca un formular
euhologic din Cezareea Capadociei s ajung n Egipt, ntr-o epoc n care influena cultic
a marilor metropole se exercita doar pe arii restrnse, rspunsul a venit mai trziu din
partea lui Joseph Jungmann: Ar putea fi miraculos faptul de a gsi n Egipt textul prevasilian [din Capadocia], ca i cum pentru secolul IV ar putea fi presupus un teritoriu de
rspndire [a anaforalei pre-vasiliene] din Capadocia pn n Egipt. n mod cert textul
preluat n Egipt poart mai multe urme ale peregrinrii sale pe teritoriul vest-sirian, unde a
i fost impregnat de aceast tradiie liturgic El a ajuns n Egipt doar n timpul relaiilor
monofizite strnse dintre Siria i Egipt..219. Prin urmare, el sugereaz c versiunea scurt,
adic textul pre-vasilian din Capadocia din a doua jumtate a secolului IV a fost preluat
mai nti de tradiia liturgic siriac i de acolo, abia la sfritul secolului V, n cursul
disputelor monofizite ce au cauzat strngerea relaiilor dintre Egipt si Siria, a fost adoptat
n cultul Bisericii Egiptene.
Adolf Rcker, apreciind rezultatele cercetrii lui Engberding, a atras i el atenia
asupra relativitii unora din concluziile studiului acestuia, propunnd o abordare cu
precauie a delicatei teme a evoluiei anaforalei euharistice: Presupunerea c gsim n
Egipt un formular euhologic din Asia mic, care trebuie s corespund cu cel pe care
Sfntul Vasile cel Mare l-a folosit pentru alctuirea anaforalei sale, are nevoie de o
argumentare mai solid. Posibilitatea ca textul versiunii egiptene g s fie o prescurtarea a
arhetipului , fcut dup modelul anaforalei Liturghiilor Sfntului Marcu i a Sfntului
Iacob nu poate att de uor s fie trecut cu vederea, chiar dac ea contrazice principiul
demonstrat [de Engberding] al evoluiei prin extindere a textului anaforalei. Contient sau
incontient am stat pn acum sub fascinaia lungului text euhologic din Constituiile
Apostolice VIII, a crui bogie i extindere a devenit ca o norm i ca un punct de plecare
pentru cercetarea liturgic; astfel, nu trebuie acum s cdem n extrema opus i s
desemnm ca primar tot ceea ce se caracterizeaz prin scurtime..i nu trebuie s scpm din
vedere c o soluie absolut [la sensul evoluiei anaforalei euharistice] este mai greu de
218

Ibidem, p. 304
Zeitschrift fr katholische Theologie 56 (1932), p. 467. Acest punct de vedere l exprim detaliat n
fundamentala sa lucrare: Die Stellung Christi im liturgischen Gebet, publicat la Mnster in Westf., 1925, p. 34.
219

73

stabilit, cu ct ptrundem n straturile mai vechi de evoluie, ce presupun existena dintru


nceput a improvizaiei proestosului, ce avea cel mult cteva idei drept cadru fix dup care
se ghida. Scurtime ct i amploare erau posibile n aceeai msur, n funcie de
aptitudinile slujitorilor i de circumstanele de moment. n general, odat cu treptata fixare
n scris [a formularelor euhologice] a avut loc n paralel i o amplificare, care se arat n
adugirile teologic-scripturistice220 Remarcile pertinente ale lui Rcker atrag atenia
asupra faptului c sarcina cercetrii liturgice nu este de a absolutiza unele ipoteze asupra
evoluiei anaforalei euharistice, fie ele ct de bine fundamentate tiinific, ci s
problematizeze, s ridice mereu ntrebri, ncercnd s ncadreze ct mai bine temporal i
geografic formularul euhologic studiat. Astfel, o prim consecin poate fi dedus: n
stadiul prezent al informaiilor referitoare la formularele euharistice ale primelor patru
secole trebuie din start evitate ipoteze pre-stabilite, cum ar fi presupunerea c orice text
euhologic este o amplificare sau o prescurtare a unui formular liturgic mai vechi, scpnd
din vedere faptul c n primele trei secole improvizaia a jucat un important rol n cult. Se
nate firesc ntrebarea dac Sfntul Vasile cel Mare nu a creat un formular euhologic cu
totul nou, fr s revizuiasc un text liturgic mai vechi, ns cercetarea liturgic a ultimilor
decenii ale secolului al XX-lea a scos n eviden faptul c la sfritul secolului al IV-lea o
astfel de iniiativ, chiar i din partea unui mare ierarh, este puin probabil, datorit
progresivei standardizri i fixrii n scris, care consacrase deja formularele euharistice cele
mai des folosite i mai viabile.221
n 1958 Alphonse Raes a ncercat s concilieze cele dou opinii diferite ale lui
Hanssens i Engberding, privind cele dou prelucrri vasiliene: Hanssens, pe de o parte, s-a
pronunat pentru paternitatea vasilian a formei scurte, indicnd c textul versiunii egiptene,
chiar dac e mai sobru, d i el dovad de o elaborare teologic i de o folosire atent i
exact a textelor scripturistice, caracteristici ce vorbesc despre o redactare integral a acestui
formular euhologic de ctre Sfntul Vasile cel Mare. n ceea ce privete cealalt prelucrare,
cea a arhetipului , Hanssens i-a exprimat prerea c ea ar aparine unui urma al marelui
ierarh; Engberding, pe de alt parte, a pornit n studiul su de la premisa c Sfntul Vasile cel
Mare nu este autorul prelucrrii scurte, adic a textului euharistic care a devenit mai apoi
nucleului versiunii egiptene g, ci acesta ar fi un formular liturgic pre-vasilian din Cezareea
220

OC 6 (1931), p. 266.
R. Taft, How Liturgies Grow: The Evolution of the Byzantine Divine Liturgy, OCP 43 (1977), p.
355-378; Idem, Beyond East and West, Washington DC, 1984, p. 167.
221

74

Capadociei, formular pe care marele ierarh l-a amplificat, dnd natere arhetipului . La toate
aceste opinii Raes a inut s remarce: i totui, nu ar exista nici o soluie simpl la aceast
problem ? Se poate presupune i afirma c Sfntul Vasile cel Mare este autorul ambelor
prelucrri, att a celei scurte, care sub numele lui a ajuns n Egipt, ct i a celei lungi, o
extindere a celei scurte, care a nlocuit ns aceast prelucrare scurt n Cezareea i care,
foarte curnd, s-a rspndit la armeni i la sirieni, penetrnd pretutindeni unde va ajunge mai
trziu ritul bizantin.222 Ca argument la ingenioasa sa ipotez, Raes a invocat un fapt istoric
petrecut n evoluia textului Asceticelor i evideniat de J. Gribomont n editarea critic a
acestei lucrri a Sfntului Vasile cel Mare:223 n decursul timpului, textul grec al Asceticelor
mici a disprut complet, fiind nlocuit de prelucrri ulterioare, ceea ce a fcut ca doar
manuscrise de limb siriac i latin s se pstreze pn n prezent. Acelai lucru, afirm
Raes, s-a ntmplat i cu anaforaua Sfntului Vasile cel Mare: a existat o prim redactare, mai
scurt, care s-a pierdut n patria de origine, dar s-a pstrat n alte zone geografice, i o a doua
redactare sau mai multe redactri ulterioare, care ns s-au pstrat pn n prezent n tradiia
cultic rsritean.224
Soluia propus de Raes necesit o fundamentare tiinific mai solid. Pentru a
putea demonstra c ambele prelucrri, att cea scurt i ct i cea lung, aparin Sfntului
Vasile cel Mare este absolut necesar o comparare a lor cu operele acestui sfnt printe,
cci, dup cum nsui Raes a afirmat, astfel de argumente sunt deosebit de
convingtoare225.
c. M. J. Lubatschiwskyj226 i prima ncercare de stabilire a paternitii
vasiliene prin compararea textelor euhologice cu scrierile Sfntului Vasile cel Mare.
Engberding a intuit necesitatea raportrii textelor euhologice la opera marelui
printe capadocian, ns el s-a limitat doar la indicarea ctorva corespodene de expresii
existente n arhetipul i n scrierile Sfntul Vasile cel Mare. Civa ani mai trziu,
Lubatschiwskyj a preluat rezultatele cercetrii benedictinului de la mnstirea Coesfeld,
222

A. Raes, Lauthenticit de la liturgie de Saint Basile, Revue des tudes byzantines 16 (1958), p.

160-161.

223

J. Gribomont, Histoire du texte des Asctiques de saint Basile, Louvain, 1953, p. 325.
Ibidem, p. 161.
225
Ibidem, p. 160.
226
Des Heiligen Basilius liturgischer Kampf gegen den Arianismus, Ein Beitrag zur Textgeschichte der
Basiliusliturgie, Zeitschrift fr katholische Theologie 66 (1942), p. 20-38.
224

75

ncercnd o fundamentare a lor prin stabilirea unor corespondene ntre coninutul dogmatic
al textului grec al versiunii egiptene i cel al versiunii bizantine, i teologhisirea Sfntul
Vasile cel Mare.
n studiul su, Lubatschiwskyj i-a propus s elucideze dou ntrebri, care, n
opinia sa, chiar i dup magistrala demonstraie fcut de Engberding, au rmas fr un
rspuns satisfctor, i anume: 1. Cum se prezenta n trsturi eseniale Liturghia din
Cezareea dup ce a fost prelucrat de Sfntul Vasile cel Mare?, i 2. Care a fost contribuia
personal a marelui sfnt printe la alctuirea acestui nou formular euhologic?
n soluionarea acestor dou ntrebri Lubatschiwskyj a pornit de la presupunerea c
intervenia Sfntul Vasile cel Mare asupra textului anaforalei din Cezareea a avut ca unic
motivaie dorina acestuia de a combate arianismul trziu.227 Pentru a stabili care a fost
forma primar a textului arhetipului , a formularului euhologic ce conine adugirile
dogmatice i scripturistice ale Sfntului Vasile cel Mare, i care sunt aceste adugiri,
Lubatschiwskyj a propus compararea pe coloane a textului grec al versiunii egiptene228 cu
cel al versiunii bizantine, aa cum este redat el de Brightman,229 raportndu-le att la textul
Constituiilor Apostolice,230 o prelucrare foarte timpurie a arhetipului ct i la textul
anaforalei Sfntului Iacob,231 un formular euhologic asemntor prin stilul kerigmatic cu
cel al versiunii egiptene i la care foarte uor pot fi observate elaborrile ulterioare.232
Scopul acestei analize comparative a fost de a delimita adugirile pe care textul bizantin le
are faa de cel egiptean i de a le relaiona cu textul Constituiilor Apostolice i cel al
anaforalei Sfntului Iacob, pentru a putea fi scos mai bine n eviden ce aparine n mod
cert marelui printe capadocian. Definite i delimitate fiind astfel aceste adugiri,
Lubatschiwskyj a considerat ca fiind absolut necesar demonstrarea veridicitii lor prin
227

Ibidem, p. 23. tim din nsi mrturia Sfntului Vasile cel Mare (De Spiritu Sancto 1, 3, PG 32,
72C; 25, 59, PG 32, 176BC; 27, 68, PG 32, 196A) c motivul principal pentru noile sale texte liturgice
nglobnd accentuarea laturii teologice i preferina pentru limbajul biblic a fost lupta mpotriva arianismului
trziuAstfel, n aceast lucrare am urmrit nu doar s subliniem corespondenele dogmatice vasiliene, ci s
demonstrm c adugirile aduse anaforalei din Cezareea provin numai de la Sfntul Vasile cel Mare i se
datoreaz numai situaiei de atunci a polemicilor sale dogmatice mpotriva arianismului.
228
Textul este preluat din Assemani, Codex Liturgicus VII, 1, 45-86; PG 31, 1629-1656. Cu toate c
ine s remarce importantele diferenieri care exist ntre textul coptic, etiopian i grec al versiunii egiptene a
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, Lubatschiwskyj alege doar textul grec, motivnd c n el pot fi gsite
pasaje ntregi din vechiul formular pre-vasilian din Cezareea Capadociei. Ibidem, p. 22.
229
Liturgies Eastern and Western, tomul I, Oxford, 1896, p. 309-344.
230
F.X. Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderborn, 1905, p. 476-520.
231
B.Ch. Mercier, La liturgie de saint Jacques. dition critique du text grec avec traduction latine, n
Patrologia Orientalis 26 (1946), p. 115-223.
232
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet.., p.LXXIV.

76

raportarea coninutului lor dogmatic la punctele de vedere i opiniile teologice ale Sfntului
Vasile cel Mare, aa cum apar ele expuse n opera sa. Interferenele i corespondenele ntre
textul euhologic i scrierile acestui sfnt printe au fost grupate de Lubatschiwskyj pe
temele mari ale dogmaticii ortodoxe: Triadologie,233 Hristologie,234 Pnevmatologie,235
Soteriologie, Mariologie, la care adaug i tema folosirii textelor scripturistice n textul
arhetipului .236 Concluzia final la care a ajuns n urma acestei analize tematic-dogmatice
233

Lubatschiwskyj a considerat c ntreaga disput teologic antiarian a acelei vremi se reflect n


textele liturgice, mai exact n folosirea diferitelor doxologii n cult. Vechea i consacrata doxologie: Slav
Tatlui prin Fiul n Sfntul Duh (), folosit att n Antiohia ct
i n Capadocia, a ajuns s fie preluat de arieni i folosit n sens subordonaianist, ca una ce ar defini prin
prepoziiile folosite caracteristicile fiecrei Persoane divine n parte. Ortodoxia, care folosea aceast doxologie
ns n sens iconomic, ca definind raportul dintre Persoanele divine n ntreaga iconomie a mntuirii, s-a vzut
curnd silit s adopte noi formule doxologice: Antiohia a preluat scurta i concisa doxologie folosit n
regiunile de limb siriac: Slav Tatlui i Fiului i Sfntului Duh (
), care mai trziu va ajunge i n uz la Constantinopol, iar n Cezareea Capadociei,
Sfntul Vasile a introdus n cult alturi de tradiionala doxologie Slav Tatlui prin Fiul n Sfntul Duh
( ) i una cu totul nou: Slav lui Dumnezeu i Tatl, cu Fiul,
mpreun cu Duhul Sfnt ( ) pentru a
contracara astfel abuzul arian de interpretare a formulelor doxologice ortodoxe. Folosirea alturat a celor
dou doxologii a dat natere i unor texte doxologice combinate (+ ), care au coexistat alturi
de cele tradiionale. n opinia lui Lubatschiwskyj, efortul Sfntului Vasile cel Mare de a combate arianismul
trziu i-a lsat amprenta i asupra anaforalei euharistice: textul versiunii egiptene conine alturi de vechea
doxologie: Slav Tatlui prin Fiul n Sfntul Duh () alte cteva
doxologii de tip compus, care folosesc att tradiionalul prin Care ct i noua expresie liturgic cu
Care(), precum i dou simple formule doxologice de tipul cu Care (), dintre
care prima continu cu expresia: mpreun cu toi sfinii ( ), iar cea de a dou cu:
mpreun cu Sfntul Duh (). Aceste ultime dou doxologii redau exact
doxologia pe care Sfntul Vasile cel Mare a introdus-o n cultul Bisericii din Capadocia i ar putea constitui
un argument pentru paternitatea vasilian a anaforalei euharistice egiptene, o posibil prim prelucrare a
marelui printe capadocian. Paradoxal, doxologia pentru care era acuzat ca inovator nu apare cu preponderen n textul bizantin, n care simpla doxologie de sorginte antiohian: Slav Tatlui i Fiului i Sfntului
Duh() este dominant, ci n cel egiptean. Formulele doxologice
de origine sirian s-au impus mai trziu n uzul liturgic al Bisericii din Capadocia, astfel textul bizantin,
probabil o a doua prelucrare a Sfntului Vasile, le reine pe acestea ca elementul central n exprimarea cultic
a laudei aduse lui Dumnezeu cel Unul n Treime.
234
n opinia lui Lubatschiwskyj lupta mpotriva arianismului a fost motivul pentru care Sfntul Vasile cel
Mare att n scrierile sale, ct i n textul anaforalei ce poart numele su, ar fi accentuat unilateral dumnezeirea
Persoanei Mntuitorului, vorbind foarte puin de umanitatea Sa. Concluziile la care ajunge Lubatschiwskyj sunt
ns chestionabile. A se vedea n acest sens: A. Gibson, Saint Basils Liturgical Authorship, p. 93-97.
235
Lubatschiwskyj atrage atenia asupra faptului c n textul versiunii bizantine dumnezeirea Sfntului
Duh nu este puternic subliniat, ci este mereu sugerat, corespunznd atitudinii pe care Sfntul Vasile cel
Mare a avut-o n lupta mpotriva pnevmatomahilor: el a nvat i susinut dumnezeirea i deofiinimea
Sfntului Duh, fr ns a folosi termeni consacrai utilizai mai apoi la Sinodul de la Constantinopol din
381. Ar fi fost nenelept s deschid o disput cu arienii privind dumnezeirea Sfntului Duh atta vreme ct
dumnezeirea Fiului nc mai era contestat.
236
Caracteristic fundamental a scrisului Sfntului Vasile cel Mare, folosirea textelor scripturistice nu
este pentru marele printe capadocian o simpl preluare a lor din Sfnta Scriptur, ci, remarc
Lubatschiwskyj, o redarea personalizat a lor, o trecere a lor prin prisma cunotinelor i a experienei
ecleziale personale, o ncadrare vie, unic i organic a lor n contextul n care urmeaz a fi folosite. Astfel i
noile adugiri pe care Sfntul Vasile cel Mare le-a adus textelor liturgice le-a mbrcat n cuvintele Sfintei
Scripturi, pentru a le face veridice i convingtoare pentru credincioii si.

77

este c adugirile delimitate prin metoda criticii textuale conin un fond ideatic identic cu
cel al scrierilor Sfntului Vasile cel Mare i reflect ntru totul efortul acestuia, dar i
discreia acestuia n lupta de combatere a arianismului trziu.
Demonstraia lui Lubatschiwskyj rmne neconvingtoare din trei motive: 1. n
primul rnd, paralele stabilite dintre textul euharistic i scrierile Sfntului Vasile cel Mare
au un caracter mult prea general, astfel nct astfel de corespondene pot fi stabilite i cu
operele altor mari sfini prini;237 2. n al doilea rnd, textul euhologic care a servit ca
termen de comparaie (arhetipul ) a fost n mod simplist reconstituit dup schema: Byz
g = , neinnd cont de analiza filologic-liturgic serioas pe care o necesit o astfel de
iniiativ; 3. n al treilea rnd, el a extins comparaia la nivelul textului ntregii Liturghii a
Sfntului Vasile cel Mare, n condiiile n care este recunoscut faptul c celelalte pri
componente ale acestei Liturghii au fost supuse unor modificri frecvente.238
d. Manuscrisul Doresse Lanne (sah Bas)
n 1960 a fost publicat n colecia Bibliothque du Muson un manuscris coptic,
ce fusese recent descoperit de J. Doresse n dou din anticariatele oraului Cairo, coninnd
ultima parte a textului versiunii egiptene a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.239 Odat ce
a fost recunoscut valoarea acestui manuscris, au fost cutate i alte foi care s aparin
aceluiai codex, ns aa cum a declarat cu regret J. Doresse: nici cea mai mic indicaie
credibil despre originea acestui manuscris nu a putut fi gsit.240
Textul pe care l conine acest preios document a fost aternut n scris pe un
pergament ce fusese deja folosit, i care fusese mai apoi curat i pliat pentru a obine
astfel patru pagini duble. Urme ale scrisului originar de tip uncial foarte vechi (secolele IVV) sunt nc vizibile, ns fr a putea fi descifrate chiar i cu ajutorul fotografierii prin
infra-rou. Scrisul prezent pe care l conine manuscrisul este de dou tipuri diferite. Cea
mai mare parte a textului cunoate un scris ngrijit i suplu, care ns nu a putut fi datat cu

237

A. Achim Budde, Die gyptische Basilios Anaphora, Text Kommentar Geschichte


(=Jerusalemer Theologisches Forum 7), Mnster, 2004, p. 22-24.
238
A. Gibson, Saint Basils Liturgical Authorship, p. 86-88.
239
J. Doresse i E. Lanne, Un tmoin arhaque de la liturgie copte de S. Basile (=Bibliothque du
Muson 47), Louvain, 1960.
240
Ibidem, p. 1

78

acurateea cu care era de dorit.241 Alte cteva scurte pasaje se disting printr-o grafie
semicursiv, diferit fa de cea a ntregului text euhologic, ns datarea ei este incert,
fiind astfel lipsit de valoare n ncercarea de stabilire a originii acestui manuscris.
Textul nsui conine o indicaie valoroas pe baza creia s-a putut emite o ipotez
despre data la care a fost aternut n scris acest manuscris. n cuprinsul dipticelor este
menionat arhiepiscopul Alexandriei Veniamin i un oarecare episcop local Colluthus.
Despre acesta din urm nu a putut fi gsit nici o indicaie n alte documente, ns un
arhiepiscop cu numele Veniamin apare menionat de dou ori n lunga list a patriarhilor
Alexandriei. Este vorba n primul de Veniamin I (622-662), care a pstorit Biserica
monofizit n timpul cuceririi vii Nilului de ctre arabi i de Veniamin II (1327-1339),
despre care nu se tie aproape nimic. n opinia lui J. Doresse, acesta din urm nu poate fi
cel menionat n diptice, cci este absolut improbabil ca o Biserica copt s fi pstrat n
secolul al XIV-le o Liturghie ntr-o limb sahidic pur, ntr-o vreme n care literatura
acestui dialect i marile scriptoria [] erau deja de mult disprute din uz.242 De
asemenea, este puin probabil ca un scrib din secolul al XIV-lea s fi transcris fr greeal
i s imite perfect un scris czut n desuetudine de cel puin cinci secole. Astfel, patriarhul
menionat n dipticele acestui manuscris nu poate fi dect arhiepiscopul Alexandriei
Veniamin I, decedat n anul 662.
Datarea stabilit ns pe baza criteriilor de paleografie situeaz acest document la
sfritul secolului VIII i nceputul secolului IX, i astfel firesc se nate ntrebarea: Cum
poate fi justificat n acest caz menionarea arhiepiscopului Veniamin la dipticele celor vii,
dac manuscrisul a fost transcris la un secol de la moartea lui? Rspunsul pe care l d
Doresse este simplu i convingtor: Copistul, avnd sarcina s fac o copie a acestui
euhologiu, a transcris literal un exemplar ce provenea din vremea patriarhului Veniamin i
care fusese pstrat nealterat n uzul unei Biserici locale, fr s fi suferit niciodat corecturi
pentru aducerea lui la zi. Copistul ar fi transcris contiincios acest text, fr s fi fcut nici
o modificare.243

241

Doresse afirm c ar putea fi vorba de o redactare fie din secolele VIII-IX, datare stabilit prin
raportarea textului la vechile cataloage de codici coptici, fie din secolul VII, de cnd dateaz codexul liturgic
de la Deir-Balizeh cu ale crui unciale seamn mult scrisul textului aflat n discuie. Diferena ntre datri
este desigur semnificativ. Ibidem, p. 2-3.
242
Ibidem, p. 4.
243
Ibidem, p. 5.

79

Ipoteza conform creia acest manuscris ar conine o anafora euharistic din secolul
VIII, cu toate c nu poate fi absolutizat datorit multelor necunoscute i a impreciziei n
datarea istoric i paleografic, face totui ca acest document s fie de o importan
excepional. Editarea lui a scos la lumin o anafora euharistic foarte asemntoare cu
celelalte texte euhologice atribuite Sfntului Vasile cel Mare, ce conine ns i o serie de
elemente strvechi ale tradiiei liturgice egiptene. Bernard Capelle a inut s precizeze c
textul copt strvechi, a crui copie fidel este coninut n manuscrisul de la Louvain, poate
fi datat aproximativ la nceputul secolului al IV-lea Sfntul Vasile cel Mare fiind mort la
1 ianuarie 379, ceea ce duce la presupunerea c marele printe capadocian ar fi putut fi
familiarizat cu acest formular euhologic.244
Editorii manuscrisului de la Louvain, J. Doresse i E. Lanne, au ales o modalitate
unic i ingenioas de prezentare a acestui text pe patru coloane: prima din ele conine
textul sahidic, editat conform normelor unei editri diplomatice, cea de a doua red o
traducere latin a textului sahidic, cea de a treia cuprinde o retroversiune greac, o
ncercare de reconstituire a textului strvechi de limb greac care, n opinia editorilor, a
stat la baza redactrii textului sahidic.245 Cea de a patra coloan prezint trimiteri i
corespondene cu textul euhologic editat, ca argumentare a materialului folosit n
reconstituirea textului grec.246
Importana deosebit a acestui manuscris este dat nu doar de vechimea lui, ci i de
frumuseea i simplitatea textului euharistic pe care l conine, fapt care a fcut ca acest text
s fie vzut ca varianta egiptean prin excelen a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.247
244

Ibidem, p.I-II; B.Capelle, urmnd lui Engberding, traseaz astfel sensul evoluiei anaforalei
euharistice a Sfntului Vasile cel Mare: textul arhetipului bizantin este o revizuire a unui formular euhologic
strvechi, pstrat n esen alturi de alte elemente ale tradiiei liturgice locale n anaforaua egiptean;
Revizuirea aceasta a fost fcut nainte de 379, deci textul original egiptean trebuie s fi fost n uz n mod cert
la nceputul secolului IV. Faptul c i textul egiptean a circulat sub numele Sfntului Vasile cel Mare poate
duce la presupune c i acesta ar putea fi o prelucrare a marelui printe din Cezareea Capadociei.
245
Textul grec din care cel sahidic a aprut a fost reconstituit de editorii manuscrisului de la Louvain
pe baza altor variante ale versiunii egiptene a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, precum i din formulare
euharistice strvechi, precum Tradiia Apostolic i Constituiile Apostolice. J. Doresse i E. Lanne, Un
tmoin arhaque.,p. 39-43.
246
J. Doresse i E. Lanne, Un tmoin arhaque de la liturgie copte de S. Basile (=Bibliothque du
Muson 47), Louvain, 1960, p. 12-33.
247
Cteva remarci ale unor liturgiti contemporani scot n eviden frumuseea, unicitatea i importana
textului euharistic pe care l conine manuscrisul de la Louvain: Comparat cu alte anaforale rsritene,
anaforaua alexandrin a Sfntului Vasile cel Mare este cea mai scurt [the soul of brevity]. Desfurarea ei
este logic i efectiv, urmnd ceea ce noi credem a fi ordinea Simbolului de Credin. Teologia ei este
kerigmatic, vestind Evanghelia sub forma unei binecuvntri [berakah], o mulumire adus lui Dumnezeu
pentru iconomia mntuirii n Iisus Hristos, prin Sfntul Duh., L.L. Mitchell, The Alexandrian Anaphora of St.
Basil of Caesarea: Ancient Source of A Common Eucharistic Prayer ATR 58 2(1976), p. 194.

80

Textul acestei strvechi anaforale euharistice nu este complet, el ncepe doar de la


sfritul rugciunii post Sanctus, i cuprinde cuvintele de instituire, anamneza, epicleza,
dipticele, o doxologie final, o rugciune nainte de Tatl Nostru precum i nceputul
Rugciunii Domneti. Cu toate acestea, el este de o importan major pentru elucidarea
istoriei anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, cci nu conine nici una din elaborrile
dogmatice ale textului bizantin i nici unele din elementele coninute n formularul
egiptean grec editat de Renaudot,248 care iniial fuseser calificate ca fiind trsturi
caracteristice ale tradiiei liturgice egiptene. Astfel, textul manuscrisului de la Louvain nu
are cererea specific din epiclez ca darurile s fie transformate n Trupul i Sngele
Mntuitorului i nici nu amintete la diptice nici un sfnt, dect pe Maica Domnului. De
asemenea, nu cuprinde i alte elemente specifice ale tradiiei egiptene, cum ar fi cererea n
cadrul dipticelor pentru ridicarea apelor Nilului. n general, el denot o remarcabil
detaare fa de orice ncercare de aglomerare de epitete n scopul obinerii unor efecte
teologice i retorice. Simplitatea lui i confer o valoare deosebit, cci n comparaie cu
alte texte el nu prezint straturi de evoluie, care s trebuiasc s fie mai nti identificate i
ndeprtate pentru a se putea efectua o analiz comparativ a lui.249
O comparare a acestui text sahidic cu cel egiptean de limb greac editat de
Renaudot poate pune n eviden o evoluie a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare ntre
secolele VII i XIV n tradiia liturgic a Egiptului. De asemenea, manuscrisul de la
Louvain cuprinde un text egiptean ce are ns structura unei anaforale siriene, iar raportarea
lui la textele egiptene autentice, precum cel al liturghiei Sfntului Marcu, poate indica
diferene ntre texte euhologice ce au fost n uz n aceeai tradiie cultic.
La foarte scurt timp dup editarea lui, acest text sahidic al anaforalei Sfntului
Vasile cel Mare a fost recunoscut ca fiind unul dintre cele mai vechi formulare euhologice
Marea simplitate a rugciunii [din acest text euhologic] demonstreaz faptul c ea aparine unei tradiii
strvechi de mulumiri [euharistii], la care aparin i mulumirile [euharistiile] din Tradiia Apostolic i din
anaforaua Apostolilor Addai i Mari, o tradiie ce a fost elaborat spre sfritul secolului IV n astfel de
rugciuni euharistice precum cea din Constituiile Apostolice i cea din versiunea bizantin a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, A.H. Couratin, The Thanksgiving: An Essay, n B.D. Spinks (ed.), The Sacrifice of
Praise: Studies on themes of thanksgiving and redemption in the central prayers of the eucharistic and
baptismal liturgies, Roma, 1981, p. 44.
Anaforaua alexandrin a Sfntul Vasile cel Mare ne aduce n posesie o Liturghie provenind dintr-o
perioad anterioar epocii Sfntului Vasile; a venit probabil din nordul Siriei sau din Capadocia. Ea rmne n
afara controverselor trinitare i hristologice i este bazat pe o teologie epifanic a lui Hristos. A. Houssiau,
The Alexandrine Anaphora of St. Basil, n L. Shepppard (ed.), The New Liturgy, London, 1970, p. 243.
248
Liturgiarum Orientalium Collectio, I, p. 63-71.
249
John R.K. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James. An Investigation into their Common
Origin (=OCA 240), Roma, 1992, p. 53.

81

cunoscute pn n prezent, comparabil ca vechime cu Tradiia Apostolic sau cu Anaforaua


Apostolilor Addai i Mari, i a fost folosit ca model de rugciune euharistic n tradiiile
actuale liturgice ale ritului roman i anglican,250 suscitnd totodat numeroase i vii
interpretri, analize i luri de poziie.
e. Bernard Capelle
Manuscrisul publicat n 1960 de J. Doresse i E. Lanne are adugit la sfrit un
studiu deosebit de valoros al lui B. Capelle,251 n care autorul a readus n discuie problema
paternitii anaforalei euharistice ce poart numele marelui sfnt printe din Cezareea
Capadociei. Dac n 1931 Engberding a fcut doar cteva asocieri ntre textul bizantin al
acestei anaforalei euharistice i scrierile Sfntului Vasile cel Mare,252 n 1942 M.
Lubatchiwskyj a ncercat s extind aria de comparaie, raportnd ntreaga Liturghie la
operele marelui ierarh capadocian. Abia n 1960, prin studiul lui B. Capelle, apare prima
demonstraie riguroas a paternitii vasiliene a textului bizantin. Autorul a gsit un
impresionant numr de texte paralele i corespondene de coninut doctrinar ntre anaforaua
liturgic i scrierile i lurile de poziie teologice ale marelui ierarh din Capadocia n a
doua jumtate a secolului al IV-lea. Premisa de la care Capelle a plecat n studiul su este
aceea c: doar confruntarea detaliat a celor dou forme ale textului cea egiptean i
cea a revizorului (cea revizuit, adic cea bizantin) este singura modalitate de a ajunge la
un oarecare rezultat. Textul bizantin, caracterizndu-se prin adugiri necunoscute
formularului egiptean, investigaia trebuie s fie orientat spre natura acestor adugiri i
spre posibilele raporturi literare i doctrinare cu scrierile Sfntului Vasile.253 n mod
paradoxal, n ciuda oportunitii oferite de descoperirea manuscrisului de la Louvain de a
analiza ultima parte a textului euharistic a versiunii egiptene i de a o compara cu cea a
250

R. Jasper i G. Cuming, Prayers of the Eucharist: Early and Reformed, New York, 1987, p. 67.
Les liturgies basiliennes et saint Basile, n J. Doresse i E. Lanne, Un tmoin arhaque de la
liturgie copte de S. Basile (=Bibliothque du Muson 47), Louvain, 1960, p. 45-74.
252
Corespondenele stabilite de Engberding ntre textul bizantin i scrierile Sfntului Vasile cel Mare
sunt doar trei la numr (Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931, p. LXXXIV-LXXXV) iar
dou dintre ele fac referire la Constituiile Ascetice, scriere a crei paternitate vasilian este mult contestat.
Odilo Heiming n recenzia sa va lua aprarea lui Engberding afirmnd: eu cred c lista este complet: aa i
trebuie s fie n mod cert ntr-un punct att de delicat.( JLW 11 (1931), p. 304.). B. Capelle este de prere c
motivul unei astfel de prezentri superficiale a textelor paralele trebuie cutat ntr-o discreie i o oarecare
reinere a lui Engberding de a contrazice opinia magistrului su, Anton Baumstark.(Les liturgies
basiliennes et saint Basile...,p. 48).
253
B. Capelle, Les liturgies basiliennes et saint Basile, p. 49.
251

82

versiunii bizantine, Capelle s-a limitat n fapt doar la analizarea primei seciuni a acestor
texte euharistice, seciune ce fusese deja studiat de Engberding.

254

Aceast prim parte a

celor dou anaforale, mprit pe trei seciuni, a fost supus de B. Capelle unei analize
comparative amnunite, iar elementelor depistate ca adugiri ale textului bizantin el le
gsete extrem de multe corespondene cu operele marelui sfnt printe.255 Chiar dac
studiul su se limiteaz doar la o prima parte a textului euharistic, i chiar dac nu toate
paralele stabilite sunt la fel de convingtoare, analiza fcut de B. Capelle este de o mare
valoare, cci ea demonstreaz ntr-un mod unic paternitatea vasilian a textului bizantin
prin corespondenele i similitudinile de exprimare i teologhisire ce pot fi stabilite ntre
scrierile Sfntului Vasile cel Mare i textul euharistic bizantin ce i poart numele.
f. A. Raes
Foarte curnd dup editarea manuscrisului de la Louvain, A. Raes, unul dintre cei
mai buni cunosctori ai anaforalelor orientale, a publicat un scurt i provocator articol256 n
care a atras atenia asupra importanei excepionale pe care o au particularitile cultice
egiptene coninute n aceast anafora euharistic.257 Raes a chestionat mai nti n studiul
254

Asupra acestui fapt i asupra implicaiilor lui atrage atenia A. Raes n Un nouveau document de la
Liturgie de S. Basile, OCP 26 (1960) p. 410-411.
255
B. Capelle, Les liturgies basiliennes et saint Basile, p. 49-74.
256
A. Raes, Un nouveau document de la Liturgie de S. Basile, OCP 26 (1960) p. 401-411.
257
Ibidem, p. 402-403: Raes definete cteva particulariti ale textelor euhologice egiptene ce apar i
n anaforaua coninut de manuscrisul de la Louvain:
1. Cuvintele de instituire sunt brusc introduse n textele tradiiei egiptene, precum anaforaua Sfntului
Marcu, cea a Sfntului Grigorie de Nazianz, a lui Serapion de Thmuis, n anaforaua de la Deir Balizeh, printro particul cauzativ sau explicativ etenim, nefiind precedate de o fraz de legtur cu ceea ce a
premers lor, aa cum o fac anaforalele siriene, demonstrnd astfel limpede c sunt o inserie n textul
euharistic.
2. Expresia: Aceasta s o facei ntru pomenirea Mea (hoc facite in meam commemorationem) apare
n textele egiptene de dou ori, nu numai dup cuvintele de binecuvntare a vinului, dar i dup cele de
binecuvntare a pinii. Se pare c la nceputuri ea a lipsit cu desvrire din textul anaforalei, fiind introdus
mai trziu ca o dubl repetare.
3. Anamneza anaforalelor bizantine i egiptene se termin printr-o formul prin care se menioneaz
aducerea darurilor [Ale Tale dintru ale Tale, ie i aducem de toate i pentru toate], expresie care se arat
a fi ns o inserie stngace n textele egiptene, precum n anaforaua lui Serapion, cea a Sfntului Chiril sau
cea a Sfntului Marcu. Fraza aceasta apare i n anaforaua Sfntului Vasile cel Mare, ns nu are att de
accentuat caracterul unei inserii. n versiunea egiptean a acestui text euharistic ea ns are dou
particulariti: n primul rnd, ea conine un adaos remarcabil ce poate fi ntlnit doar n anaforalele tradiiei
liturgice egiptene: n loc de ale Tale (ex tuis), expresie folosit n majoritatea textelor euharistice, ea
menioneaz: ale Tale daruri (ex tuis donis); n al doilea rnd, ea folosete mult disputatul aorist
(darurile pe care le-am pus nainte), crux interpretum, un element specific tradiiei liturgice
egiptene incorporat aici ntr-o fraz care la origini nu a aparinut acestui text euharistic. [Faptul c verbul
folosit este la un timp trecut ar putea sugera c Darurile au fost deja sfinite, iar epicleza ce urmeaz s fie o
inserie trzie. A se vedea: Hans Lietzmann, Messe und Herrenmahl. Eine Studie zur Geschichte der Liturgie

83

su posibilitatea reconstituirii textului originar grec care, n opinia lui J. Doresse i E.


Lanne, ar fi stat la baza redactrii formularului euhologic coninut n manuscrisul de la
Louvain, preciznd faptul c textul sahidic ar putea fi o simpl traducere literal a unui
formular euhologic grec,258 dar el ar putea reprezenta la fel de bine un text originar grec,
tradus n limba copt i adaptat tradiiei cultice egiptene. Dat fiind faptul c ambele
variante sunt posibile, retroversiunea greac propus de editorii manuscrisului ar putea s
redea un text care n realitate nu a existat. Problema esenial ns pe care studiul lui A.
Raes o ridic este cea a particularitilor egiptene, dac ele au aparinut sau nu dintru
nceput formularului euharistic originar oricare ar fi fost el, sau sunt nite adugiri de mai
trziu: Dac se rspunde afirmativ, precizeaz A. Raes, atunci trebuie admis originea
egiptean a acestei anaforale; ns se va recdea n dificultatea rmas nesoluionat de H.
Engberding i anume: cum aceast anafora egiptean, nainte de a fi prelucrat de Sfntului
Vasile poart n Egipt numele sfntului? Dac ns se rspunde negativ ceea ce mi se
pare a fi i just atunci trebuie concluzionat c aceste particulariti egiptene au fost
adugate mai trziu.259
Dac n 1958 Raes susinuse dubla paternitate vasilian att a textului bizantin ct
i a celui egiptean, 260 analiza fcut de el manuscrisului de la Louvain n 1960 a adus o
nuanare a propriei sale perspective asupra textului egiptean al anaforalei Sfntului Vasile
cel Mare. n noul su studiu, Raes a inut s sublinieze faptul c acest text euharistic nu
este omogen, ci este unul compus, coninnd att elementele ale anaforalelor vest siriene
ct i strvechi particulariti ale formularelor euhologice egiptene, care sunt de o
importan major n elucidarea originii i evoluiei textului coninut de manuscrisul de la
Louvain, cci:
a. Dac elementele egiptene identificate n textul sahidic sunt definite ca aparinnd
stratului primar sau textului originar euharistic, atunci aceast anafora i are originea n
Egipt n mod cert, iar nucleul ei este constituit din ceea ce Engberding a numit gyptisches
(=Arbeiten zur Kirchengeschichte 8), Bonn, 189-197; B.Capelle, Lanaphore de Serapion. Essai dexgse,
Le Muson 59 (1946), p. 425-443.]
4. Textul manuscrisului de la Louvain conine o strveche doxologie final ce poate fi regsit doar n
anaforale de origine egiptean, precum cea a Sfntului Evanghelist Matei i n cea a coninut n fragmentul
de la Cairo. (A se vedea: E. Lanne, Le Grand Eucologe du Monastre Blanc, Patrologia Orientalis 28, 1958,
p. 278 u.).
258
Raes face aceast afirmaie folosind o interogaie retoric: Le texte sahidique que nous possdons
est-il le fait dun traducteur?, ceea ce foarte uor ar putea aduce n discuie i posibilitatea ca acest formular
euhologic s nu fie o traducere, ci o strveche anafora egiptean. Ibidem, p. 402.
259
Ibidem, p. 404.
260
A. Raes, Lauthenticit de la liturgie de Saint Basile, REB 16 (1958), p. 160-161.

84

Heimatgut, nucleu care mai trziu a fost asimilat unei anaforale de tip sirian. Dificultatea
acestei ipoteze este dat ns de imposibilitatea explicrii asocierii textului euharistic
egiptean cu numele Sfntului Vasile cel Mare.
b. Dac ns particularitile egiptene nu aparin textului originar, ci ele au fost
adugate mai trziu, atunci textul sahidic este o traducere a unui original grec care a suferit
un proces de adaptare la tradiia liturgic egiptean.
g. Boris Bobrinskoy
n 1969 B. Bobrinskoy261 a ncercat s completeze lipsurile studiului lui Bernard
Capelle, propunnd o perspectiv teologic-liturgic ortodox de analizare a similitudinilor
dintre textului euharistic i scrierile Sfntului Vasile cel Mare. Dac liturgistul benedictin
demonstrase c aportul personal al marelui printe capadocian n prima parte a anaforalei
bizantine este remarcabil i denot o teologie de o admirabil bogie i deosebit de
viguroas262, Boris Bobrinskoy a extins analiza textului anaforalei i asupra epiclezei i a
dipticelor, artnd c i aceste seciuni ale formularului euharistic bizantin poart urme ale
elaborrii i prelucrrii de ctre marele printe capadocian, coninnd similitudini teologice
i terminologice indubitabile cu scrierile acestuia. Corespondenele astfel stabilite sunt
pentru Bobrinskoy nu doar indicii ale paternitii vasiliene a textului euharistic bizantin, ci
ele situeaz i ncadreaz opera Sfntului Vasile cel Mare n contextul ei liturgic autentic i
vital n care a fost scris.263
Textul anaforalei bizantine a fost mprit de Bobrinskoy n patru seciuni mari, avnd
patru teme centrale: Triadologia (prefaa), Hristologia (Rugciunea Teologic, cea
Hristologic i Sanctusul), Pnevmatologia (Epicleza) i Eclesiologia (Dipticele). Prin analiza
fiecare seciuni n parte i prin compararea textul bizantin cu cel egiptean autorul a urmrit nu
doar s determine care sunt adugirile teologice ale textului euharistic care aparin Sfntului
Vasile cel Mare i s le raporteze la scrierile acestuia, ci mai cu seam s scoat n eviden
c ntreaga perspectiv teologic-euharistic eclesial n care scrierile acestui sfnt printe se
ncadreaz i-a gsit forma privilegiat de expresie n textul euharistic.
261

Liturgie et ecclsiologie trinitaire de saint Basile, Verbum Caro 23 (1969), p. 1-23. Studiul a fost
reluat i mbuntit n Idem, Communion du Saint Esprit (=Spiritualit Orientale 56), Abbaye de
Bellefontaine, 1986, p. 217-254. Studiul lui Bobrinskoy se limiteaz doar la analiza comparativ a textului
bizantin i a celui egiptean, nelund n calcul i textul versiunii siriace i al celei armene.
262
B. Capelle, Les liturgies basiliennes et saint Basilep. 47.
263
Boris Bobrinskoy, Liturgie et ecclsiologie trinitaire de saint Basilen Idem, Communion du Saint
Esprit (=Spiritualit Orientale 56), Abbaye de Bellefontaine, 1986, p. 221.

85

h. Hieronymus Engberding
Publicarea manuscrisului de la Louvain de ctre J. Doresse i E. Lanne a constituit
o provocare i un prilej pentru liturgistul german de la mnstirea Coesfeld de a-i continua
analiza nceput n 1931 printr-o serie de articole n care s-a ocupat de problema
dipticelor.264
ntr-o analiz minuioas, Engberding a comparat textul dipticelor celor patru
versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, stabilind care sunt elementele lor comune
i care sunt cele adugate n decursul timpului ca urmare a influenei tradiiei liturgice
locale. Rezultatele studiului su nu sunt la fel de convingtoare ca cele ale analizei sale din
1931, ns ele arat cu limpezime c la nivelul dipticelor relaia de dependen dintre
diferitele versiuni ale textului euharistic atribuit marelui ierarh capadocian este alta dect
cea n cazul primei pri a anaforalei. Dipticele au fost supuse unor puternice influene
locale, ceea ce a fcut ca fiecare versiune s aib o evoluie proprie.265
i. L.L. Mitchell266
n analiza pe care a fcut-o n 1976 textului sahidic coninut n manuscrisul de la
Louvain, Leonel Mitchell a pornit de la premisa c acest formular euhologic, n pofida
faptului c a fost folosit n tradiia cultic egiptean, i are originea n afara Egiptului,
aparinnd prin structura lui familiei de anaforale vest siriene.267 n ceea ce privete ns
atribuirea acestei anaforale Sfntului Vasile cel Mare, liturgistul englez a urmat ipotezei
emise de Engberding despre originea capadocian a textul egiptean i opiniei lui Bernard
Capelle, conform creia textul manuscrisului de la Louvain a fost Liturghia originar a
264

H. Engberding, Die Angleichung der byzantinischen Chrysostomusliturgie an die byzantinische


Basiliusliturgie, Ostkirchliche Studien 13 (1964), p. 105-22; Idem, Das anaphorische Frbittgebet der lteren
armenischen Basiliusliturgie, Oriens Christianus 51 (1967), p. 29-50; Idem, Das anaphorische Frbittgebet
der Basiliusliturgie, Oriens Christianus 47 (1963), p. 16-52; Idem, Das anaphorische Frbittgebet der
Basiliusliturgie, Oriens Christianus 49 (1965), p. 18-37; Idem, Das anaphorische Frbittgebet der
byzantinischen Chrysostomusliturgie, Oriens Christianus 45 (1961), p. 20-29; Idem, Das anaphorische
Frbittgebet der byzantinischen Chrysostomusliturgie (Fortsetzung), Oriens Christianus 46 (1962), p. 33-60.
265
Idem, Das anaphorische Frbittgebet der Basiliusliturgie, Oriens Christianus 49 (1965), p. 18-37
266
The Alexandrian Anaphora of St. Basil of Caesarea: Ancient Source of A Common Eucharistic
Prayer ATR 58 2(1976), p. 194-206.
267
Ibidem, p. 204: Textul aparine familiei de anaforale antiohiene, vest siriene. Aceast familie
cuprinde Liturghia Sfntului Iacob al Ierusalimului, Liturghia bizantin a Sfntului Vasile cel Mare i cea a
Sfntului Ioan Hrisostom. Toate aceste anaforale au o structur comun, iar elementul distinctiv al ei este
aranjarea n aceast ordine a principalelor pri ale textului euharistic: cuvintele de instituire, anamneza,
epicleza i dipticele. n contrast ns [cu aceast ordine] anaforaua Liturghiei Sfntului Marcu, care reprezint
adevrata tradiie egiptean, are dipticele incorporate n prima parte de laud i mulumire nainte de Sanctus,
i cuprinde dou epicleze, una naintea cuvintelor de instituire i una urmnd anamnezei.

86

Cezareii cu care Sfntul Vasile cel Mare a fost familiarizat, iar soluia propus de el
surprinde prin concizie: dup ce toate au fost spuse, nu putem stabili cu nici o certitudine
cum aceast rugciune a ajuns n Egipt, nici de ce poart numele Sfntului Vasile cel Mare
dect prin faptul c n mod cert a folosit-o.268
j. Louis Bouyer i Arthur Gibson
Anaforaua alexandrin a Sfntului Vasile cel Mare este n opinia lui Louis Bouyer
un text euhologic deja revizuit de acest mare sfnt printe i adus probabil de acesta n
Egipt, iar textul versiunii bizantine reprezint o a dou prelucrare i revizuire mai trzie a
aceluiai formular euhologic. Viziunea lui Bouyer asupra evoluiei acestei anaforale
euharistice nu este dect o nou interpretare a ipotezei expuse de Proclu, patriarhul
Constantinopolului: textul egiptean este o prim simplificare a unei anaforale mai lungi din
Capadocia, iar acest formular euhologic prescurtat a fost mai apoi elaborat i adugit, dnd
natere textului bizantin n forma n care apare n codicele Barberini.269 Ceea ce
caracterizeaz ambele anaforale euharistice este o vdit tent biblic, fapt subliniat de
altfel i de Engberding, ceea ce presupune c una i aceeai persoan, un bun cunosctor al
Sfintei Scripturi, a revizuit ambele texte euhologice.
Opinia lui Bouyer rezoneaz cu cea expus n 1965 de Arthur Gibson n disertaia
sa doctoral: Saint Basils Liturgical Authorship (Washington D.C., 1965), susinut la
Facultatea de Teologie a Universitii Catolice din America, rmas ns nepublicat.
Urmnd sugestiei fcute n 1906 de A. Baumstark270, conform creia textul versiunii
egiptene a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare nu este dect o form contras a textului
bizantin, adaptat mai apoi tradiiei liturgice egiptene, precum i argumentrii impecabile
fcute de Engberding privind sensul evoluiei anaforalei euharistice de la simplu la
complex, Gibson a ncearcat s demonstreze c Sfntul Vasile cel Mare poate fi considerat
revizorul ambelor texte euharistice, att al celui egiptean, obinut din prescurtarea unui text
euharistic mai vast, ct i al celui bizantin, o prelucrare i amplificare prin adugiri
268

Ibidem, p. 205. Un punct de vedere similar adopt i Albert Houssiau n articolul su: The
Alexandrine Anaphora of St. Basil, n L.C. Sheppard (ed.), The New Liturgy, Londra, 1970, p. 228-243,
afirmnd c originea acestui text euharistic trebuie cutat n Antiohia sau Capadocia, dat fiind faptul c este
vorba despre o anafora euharistic pre vasilian, pe care marele printe capdocian a cunoscut-o i a folosit-o
n redactarea textului bizantin.
269
Louis Bouyer, Eucharistie. Thologie et spiritualite de la prire eucharistique, Tournai, 1966, p.
281-283.
270
Die Messe im Morgenland, Kempten und Mnchen, 1906, p. 72.

87

teologice i biblice a textului euharistic egiptean.271 n opinia sa, formularul euharistic ce a


ptruns n Egipt din Cezareea, i care purta urme ale unei dezvoltri ulterioare operate de
Sfntul Vasile cel Mare272, a fost n fapt prima prelucrare vasilian, coninnd unele
elemente de hristologie, un formular euhologic pe care mai apoi acest sfnt printe l va
dezvolta prin adugiri biblice i dogmatice dnd natere textului arhetipului
Presupunerea lui Engberding c textul egiptean este substanial mai vechi dect arhetipul
, este pus sub semnul ntrebrii, deoarece anaforaua egiptean coincide cu alte formulare
euharistice vechi, precum anaforaua Sfntului Marcu sau cea a Sfntului Iacob, doar n
ceea ce ele omit comparativ cu arhetipul .273
Din aceast perspectiv, a unei ipoteze formulate a priori,274 Gibson a analizat
ntreaga cercetare liturgic premergtoare lui privind evoluia anaforalei euharistice a
Sfntului Vasile cel Mare, urmrind printr-o argumentare bine documentat s demonstreze
paternitatea vasilian a textului egiptean. ncercrile lui Lubatschiwskyj i Capelle de
comparare a anaforalelor euharistice vasiliene cu scrierile acestui sfnt printe, sunt prilej
pentru Gibson de a gsi argumente dogmatice n sprijinul ipotezei sale.
Valoroas rmne ns analiza comparativ pe care a fcut-o textului coninut n
manuscrisul de la Louvain. n primul rnd, el a raportat acest formular euhologic la textul
egiptean editat de Renaudot, pentru a evidenia evoluia anaforalei Sfntului Vasile cel
Mare n tradiia cultic egiptean n perioada cuprins ntre secolele al VII-lea i al XIV271

De ce trebuie ca cele dou tendine abrevierea i adugirea s fie aezate ntr-o astfel de
radical i exclusiv opoziie una fa de alta? De ce nu ar fi putut ambele s colaboreze n istoria liturghiilor
rsritene n primele cinci secole sau probabil n primul mileniu? ...Prescurtarea ar fi aprut pentru a evita
plictisul, iar adugirea pentru a face fa printr-o formulare mai clar a atributelor Persoanelor Sfintei Treimi
tendinelor eretice de care secolele patru, cinci i ase.au fost afectate. Arthur Gibson, Saint Basils
Liturgical Authorship, Washington D.C., 1965, p. 50.
272
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet, p. LXXXVI.
273
n acest punct demonstraia lui Engberding nu este convingtoare i intr n contradicie cu unul din
principiile criticii textuale enunate n debutul lucrrii sale: Dac un document coincide doar privitor la
omisiuni cu o alt grup de documente, ns nu are alte asemnri cu acestea, atunci omisiunile nu pot fi
folosite ca argumente pentru a demonstra existena vreunei relaii ntre ele. (principiul 6, Das eucharistische
Hochgebet.., p.XXIV). A se vedea supra, nota 194. Comparnd formularul euhologic egiptean cu anaforaua
Sfntului Marcu i cu cea a Sfntului Iacob, Gibson demonstreaz c textul egiptean conine att elaborri
teologice ct i excizii pe care celelalte dou formulare euhologice nu le au, ceea ce ar putea duce la concluzia
c el este mai recent dect acestea, provenind din prelucrarea unui text euharistic mai vechi, care trata mai n
detaliu istoria mntuirii anterioar ntruprii, i care a lsat i n Liturghiile Sfntului Marcu i a Sfntului
Iacob urme ale acestei prolixiti, urme care au fost eliminate cu totul din textul egiptean. Adugirile i
elaborrile dogmatice ns pe care le conine textul egiptean comparativ cu celelalte dou anaforale s-ar datora
nclinaiilor teologice ale revizorului. Arthur Gibson, Saint Basils Liturgical Authorship, p. 55-58.
274
Ipoteza aceasta a fost formulat pentru prima dat de Alphonse Raes, n Lauthenticit de la liturgie
de Saint Basile, REB 16 (1958), p. 158-161, ns articolul su din 1960, Un nouveau document de la Liturgie
de S. Basile, OCP 26 (1960) p. 401-411, ofer o perspectiv nou asupra originii i evoluiei textului
euhologic egiptean.

88

lea, subliniind faptul c pentru seciunea n care cele dou formulare euharistice se
suprapun aceast analiz comparativ constituie un termen de control al coerenei i al
veridicitii analizei lui Engberding. n al doilea rnd, el a comparat textul manuscrisului de
la Louvain cu cel al unei anaforale autentic egiptene precum cea a Sfntului Marcu, scond
astfel n eviden elementele ne-egiptene pe care textul sahidic le conine. De asemenea, el
a raportat acelai formular egiptean editat de J. Doresse i E. Lanne la anaforaua euharistic
bizantin a Sfntului Vasile cel Mare, aa cum a fost ea editat de Brightman, permind
astfel un studiu comparativ al ultimei pri a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, rmase
nestudiate de Engberding.
n sprijinul ipotezei sale, Gibson gsete i cteva evidene istorice din scrierile
Sfntului Vasile cel Mare pe baza crora susine ipoteza dublei paterniti vasiliene att a
textului bizantin ct i a celui egiptean. n opinia sa, marele printe capadocian a fost
angajat n nenumrate dispute teologice i a fost un fervent aprtor al adevrului de
credin ortodox, ns simul su practic i tactul su pastoral, dorina sa de unitate a
Bisericii i-au impus o poziie moderat, realist, adaptat unei realiti istorice att de
dificile. Doar n acest context ar putea fi inteligibil ncercarea sa de a prescurta din motive
pastorale un vechi text euharistic, iar mai apoi de a-l modifica din nou prin adugiri
teologice i biblice.275

k. Geoffrey Cuming
O regndire i o reevaluare a problematicii originii i evoluiei anaforalei
euharistice a ncercat Geoffrey Cuming ntr-un studiu prezentat n 1983 la conferina
patristic de la Oxford. Urmnd sugestiilor fcute de Ligier, el a afirmat c n spatele
textului anaforalelor aflate n prezent n uz s-ar afla indicii ale unor rugciuni mai vechi,
foarte scurte i simple n coninut, nefiind n esen nimic altceva dect o expresie a laudei
creaiei i a Creatorului. Aceste tipuri simple de rugciune ar fi evoluat apoi prin adugarea
la acest nucleu originar i a altor elemente, dnd natere anaforalelor complexe de mai
trziu.276
ntr-un alt studiu, prezentat la conferina patristic din 1987, Cuming a continuat
argumentarea teoriei, indicnd ns c, dei birkat ha-mazon este o surs important n
275
276

Arthur Gibson, Saint Basils Liturgical Authorship, p. 216-233.


Geoffrey Cuming, Four Very Early Anaphoras, Worship 58 (1984), p. 168-172.

89

stabilirea originii euharistice, totui i alte formulare euhologice trebuie luate n


considerare. El arat c nici o anafora nu reproduce exact structura tripartit pe care o are
birkat ha-mazon: unele au dou seciuni de mulumire i una de cerere; altele au avut o
singur seciune de mulumire, divizat mai trziu prin introducerea Sanctusului, cum este
cazul anaforalei Sf. Apostoli Addai i Mari; n opinia lui Ligier, nicicum nu poate fi vorba
de o identitate verbal ntre formularul euhologic iudaic i cel cretin.277
Cuming a luat n discuie i problema paternitii anaforalelor n genere, artnd c
existena unor corespondene ntre formularele euhologice i operele patristice nu
constituie n mod obligatoriu indicii ale paternitii textelor euharistice, ci ele se pot datora
fie unor citri pe care le fac prinii din Liturghie, fie fondului comun de expresii al
tradiiei cultice orale (Formelgut).278
l. John Fenwick
n disertaia sa doctoral publicat n 1985279, John Fenwick si-a propus s continue
studiul asupra anaforalei Sfntului Vasile cel Mare nceput de Hieronymus Engberding n
1931 dintr-o perspectiv metodologic nou, nglobnd n analiza sa att noile manuscrise
descoperite, ct i recentele editri critice ale principalelor versiuni ale acestui text
euharistic.280 El a analizat comparativ ntregul text euharistic, iar demersul argumentaiei
sale a urmrit o re-examinare a raportului dintre anaforaua Sfntului Vasile cel Mare i cea
a Sfntului Iacob printr-un studiu detaliat a similaritilor i convergenelor textuale dintre
aceste dou formulare euharistice. Ipoteza pe care Fenwick a dorit s o demonstreze este c
asemnrile ntre aceste dou anaforale euharistice nu se datoreaz n mod esenial unor
mprumuturi sau influene reciproce, ci faptului c ambele texte euhologice reprezint o
prelucrare independent a unuia i aceluiai formular originar comun, formular care, n
opinia autorului, este redat cu exactitate de manuscrisul de la Louvain.281
277

Idem, The Shape of the Anaphora, Studia Patristica 20 (1989), p. 335.


Idem, Pseudonymity and authenticity, with special reference to the liturgy of St. John Chrysostom,
Studia Patristica 15 (1984), p. 532-8.
279
Disertaia sa doctoral a fost publicat mai nti n form abreviat n: Fourth Century Anaphoral
Construction Techniques (=Grove Liturgical Study 45), Nottingham, 1986 i care mai apoi a fost reluat i
mbogit n: The Anaphoras of St. Basil and St. James: An Investigation into their Common Origin (=OCA
240), Roma, 1992.
280
Idem, The Anaphoras of St. Basil and St. James, p. XXIV-XXVI.
281
Acest text euharistic strvechi comun, care, n opinia sa, ar putea fi identificat cu formularul
euhologic pe care l conine manuscrisul de la Louvain, a fost, pe de o parte, prelucrat i adugit cu elemente
teologice i scripturistice de ctre Sfntul Vasile cel Mare, dnd natere textului arhetipului iar pe de alt
278

90

Fenwick a adoptat metoda de lucru folosit de Engberding, prezentnd comparativ


pe coloane textul anaforalei grupat pe marile lui seciuni, ns metodologia sa nu s-a dorit a
fi simplu una critic textual, focalizat doar pe studiul verbal, pur filologic al textului, ci
una de analiz a structurii de ansamblu a anaforalei euharistice, singura capabil de a oferi
un cadru adecvat cercetrii filologice.282 Modul n care se succed n textul euharistic prile
lui componente i analiza structurii de ansamblu a fiecrei seciuni n parte au fost pentru
Fenwick indicii i evidene istorice ale evoluiei acestui formular euhologic.283 Altfel dect
Engberding, Fenwick a pornit de la analiza seciunii dipticelor pentru a trasa sensul general
al evoluiei anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, plasnd versiunea siriac imediat dup
cea egiptean, urmat fiind de cea armean i cea bizantin.284
Pentru a putea raporta anaforaua Sfntului Vasile cel Mare la cea a Sfntului Iacob
Fenwick ncercat s i reconstruiasc textul arhetipului ,285 prin stabilirea unei congruene textuale ntre textul versiunii armene, siriene i bizantine. Arhetipul un formular
euharistic rezultat din amplificarea i prelucrarea operat de Sfntului Vasile cel Mare
asupra textului egiptean, a fost reconstituit de Fenwick prin delimitarea materialului comun
versiunilor armene, egiptene i bizantine, care ns nu este coninut n textul egiptean.286
Concluzia final a cercetrii lui Fenwick referitor la anaforaua Sfntului Vasile cel
Mare este c ea s-a pstrat nu doar n dou variante, i anume una scurta, coninut n
manuscrisul de la Louvain, i alta mai ampl, redat de textul bizantin, ci n patru versiuni
independente una de alta att structural ct i geografic, care toate au fost ntr-o form
oarecare prelucrate de marele printe capadocian. n opinia sa, Sfntul Vasile cel Mare a
parte, a fost asimilat n jurul anului 370 probabil de Sfntului Chiril al Ierusalimului textului euharistic vechi
antiohian, coninut n cartea a cincea a Catehezelor sale mistagogice, i a dus astfel la apariia textului
anaforalei Sfntului Iacob. Idem, Fourth Century Anaphoral Construction Techniquesp. 4-5, 35-37.
282
Idem, The Anaphoras of St. Basil and St. James, p. 62-63.
283
n mod particular, analiza structurii dipticelor ofer o mrturia evident despre utilitatea i eficiena
metodei de analiz structural a textului euharistic. Pe baza ei, Fenwick demonstreaz c doar textul versiunii
siriace a pstrat structura dipticelor din arhetipul , pe cnd textul armean i cel bizantin provin din prelucrri
mai trzii ale arhetipului . n acest sens a se vedea i: John Fenwick, The Significance of Similarities in the
Anaphoral Intercession Sequence in the Coptic Anaphora of St. Basil and Other Ancient Liturgies, Studia
Patristica 18/2 (1989), p. 355-362.
284
Rmne problematic aceast tendin de generalizare a rezultatelor analizei unei seciuni a textului
euharistic i de aplicare a lor la ntregul anaforalei, pierzndu-se din vedere faptul c evoluia formularelor
euhologice a fost un proces complex i nu unul unilateral.
285
Reconstituirea propus de Fenwick a textului arhetipului nu se vrea a fi o reproducere literal, ci
mai curnd o confirmare a unei forme pe a avut-o anaforaua euharistic a Sfntului Vasile cel Mare n cursul
evoluiei ei. J. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James, p. 64.
286
Pentru fiecare seciune n parte Fenwick ncearc s determine care a fost textul arhetipului ,
fcnd astfel posibil o identificare la nivelul fiecrui text euhologic a straturilor ulterioare provenite din
influene mutuale i din mprumuturi. Ibidem, p. 65.

91

avut chiar nainte de alegerea sa ca episcop o mare influen n Cezareea, fapt ce i-a permis
o prim revizuire a Liturghiei locale, dnd natere texului euhologic egiptean.287 Mai apoi,
n anii pstoririi sale episcopale, el a inserat material adiional n acelai text liturgic,
producnd o prim form a arhetipului , aa cum este el redat de textul variantei siriene.
Redactri ulterioare i remanieri ale structurii dipticelor de ctre Sfntului Vasile cel Mare
au creat mai apoi textul versiunii bizantine i pe cel al versiunii armene.288 Stemma
propus de Fenwick la sfritul lucrrii sale difer mult de cea pe care Engberding o
prezentase n 1931: Liturghia din Cezareea (Ur Basil), deja prelucrat de Sfntul Vasile cel
Mare i pstrat ntr-o form uor egiptianizat (slight egiptianisation) n texul sahidic
al manuscrisului de la Louvain,289 st la originea att a arhetipului , rezultat din
amplificarea ei teologic i biblic operat de Sfntul Vasile cel Mare, ct i a arhetipului
anaforalei Sfntului Iacob (Ur Jas), un formular euhologic obinut prin asimilarea
anaforalei capadociene la textul euharistic al capitolului cinci din Catehezele mistagogice
ale Sfntului Chiril al Ierusalimului. La rndul su, textul arhetipului , pstrat cu
fidelitate n forma sa originar n anaforaua siriac a Sfntului Vasile cel Mare, a suferit o
modificare n structura dipticelor, care cu mare probabilitate se datoreaz tot marelui
printe capadocian, obinndu-se astfel o nou anafora, denumit de Fenwick -Basil din
care provin att textul versiunii armene ct i cel al versiunii bizantine.290
Ipoteza prezentat de Fenwick n disertaia sa doctoral este original i interesant
din perspectiva unei re-analizri a raportului dintre anaforaua Liturghiei Sfntului Vasile
cel Mare i cea a Sfntului Iacob, ns metoda de lucru propus n analiza textelor
euharistice a suscitat aspre critici, ea neputnd garanta din punct de vedere tiinific veridicitatea rezultatelor cercetrii fcute. Amploarea subiectului precum i ncercarea de reconstituire a textului arhetipului necesita n mod obligatoriu o analiz filologic detaliat, pe
care studiul comparativ structural al textului nu o putea nlocui, ci doar completa.291 De

287

Aceasta este i motivaia pe care Fenwick o invoc a faptului c textul egiptean poart numele
Sfntului Vasile cel Mare.
288
Ibidem, p. 299-301.
289
n opinia lui Fenwick, textul sahidic st la baza att a textului bohairic ct i a celui grec al aceleiai
versiuni egiptene, el fiind ns un formular euhologic vest sirian, care a fost adus probabil n Egipt de Sfntul
Vasile cel Mare n cltoria sa din 356-357, sau care a fost introdus n tradiia liturgic egiptean de ctre
asceii i pelerinii care au vizitat Capadocia i care au adus cu ei anaforaua uzitat de episcopul acelei
metropole. Ibidem, p. 305.
290
Ibidem, p. 308.
291
Erich Renhart, Die lteste armenische Anaphora, in Erich Renhart Jasmine Dum-Tragut (eds.),
Armenische Liturgien. Ein Blick auf eine ferne christliche Kultur (=Heiliger Dienst. Ergnzungsband 2),
Graz-Salzburg, 2001, p. 113.

92

asemenea, concepia despre originea i apariia textelor euharistice din module sau
segmente compacte de material euhologic, ce provin din diverse surse i care au fost unite
(conflation) ntr-un formular euhologic nou, nu are un punct de sprijin n studiul comparat
al izvoarelor Liturghiei.292
Despre alte insuficiene metodologice i filologice ale studiului lui Fenwick s-a
pronunat cu mult competen G. Winkler.293 Paradoxal ns, n pofida acestor critici bine
argumentate, concluziile studiului lui Fenwick au fost preluate mai apoi ca asigurate din
punct de vedere tiinific i folosite ca atare mai nti de D.R. Stuckwisch,294 apoi de P.J.
Fedwick295 i recent de C.R. Hutcheon.296
m. Todd Johnson
Un rezultat al prelurii concepiei lui Fenwick despre originea i evoluia anaforalei
Sfntului Vasile cel Mare poate fi gsit la Todd Johnson.297 Plecnd de la observaiile
pertinente ale analizei lui A. Raes, liturgistul englez a propus o re-gndire i o re-evaluare a
ntregii viziuni asupra textului sahidic coninut n manuscrisul de la Louvain prin
eliminarea tuturor presupunerilor a priori de care a fcut uz cercetarea liturgic i care, n
opinia lui, au dus la o anume interpretarea determinat a acestei anaforale euharistice.298
292

Achim Budde, Die gyptische Basilios Anaphora, Text Kommentar Geschichte (=Jerusalemer
Theologisches Forum 7), Mnster, 2004, p. 29.
293
Recenzia pe care Gabriele Winkler, o bun cunosctoare a anaforalelor orientale, o face disertaiei lui
Fenwick n Oriens Christianus 78 (1994), p. 269-277 pune sub semnul ntrebrii ntreaga cercetare propus, att
datorit unor lipsuri de fond, generate de lacune bibliografice, ct i unor deficiene metodologice datorate
necunoaterii limbilor orientale. n opinia cercettoarei de la Tbingen, traducerile nu pot fi puncte de plecare n
reconstruirea unui formular euhologic i de aceea ea critic n termeni aspri ncercarea lui Fenwick de
reconstituire a textului arhetipului , ipotez pe care de altfel se sprijin ntreg edificiul demonstraiei sale.
Gabriele Winkler atrage atenia asupra faptului c o ncercare de o aa amploare tiinific presupune n primul
rnd cunoaterea exemplar a limbilor orientale n care textul anaforalei Sfntului Vasile cel Mare a circulat, ceea
care ar determina editarea de noi monografii ale diferitelor versiuni ale acestui text euhologic. n opinia lui
Gabriele Winkler, abia dup ce vor aprea studii bine documentate despre tradiia manuscriselor fiecrei versiuni
n parte, ar putea fi ncercat o reconstituire a formularului euhologic din care a provenit textul versiunii siriace
i cel al celei bizantine. n acelai context, ar fi absolut necesar i o re-analizare i reconsiderare a textului
versiunii armene care conine multe caracteristici ale textului pre-vasilian, incluznd n aceast analiz i textul
euhologic din lucrarea Buzandaran Patmutiwnk, fapt ce ar putea permite mai apoi ca prin raportarea textului
armean la formularul euhologic, textul arhetipului s fie reconstituit (p. 276-277).
294
D.R. Stuckwisch, The Basilian Anaphoras, n P.F. Bradshaw (ed.), Essays on Early Eastern
Eucharistic Prayers, Collegeville/Minnesota, 1997, p. 117 u.
295
P.J. Fedwick, Bibliotheca Basiliana Universalis. A Study of the Manuscript Tradition, Translations
and Editions of the Works of Basil of Caesarea, vol. IV. Testimonia, Liturgical and Canonical Compositions,
Florilegia, Catenae, Iconography, Turnhout, 1999/2000, p. 1462 u.
296
C.R. Hutcheon, A Sacrifice of Praise, A Theological Analysis of the Pre-Sanctus of the Byzantine
Anaphora of St. Basil, St. Vladimirs Theological Quarterly 45/1 (2001), p. 4 u.
297
Recovering gyptisches Heimatgut: An Exercise in Liturgical Methodology, QL 76 (1995), p. 182-198.
298
Ibidem, p. 188: n opinia lui Todd Johnson au existat trei presupuneri a priori care au mpiedicat o
corect analiz i interpretare a textului coninut n manuscrisul de la Louvain: n primul rnd, este vorba de
presupunerea c Sfntul Vasile cel Mare este cumva legat de istoria acestui text euharistic, datorit faptului c

93

Paradoxal ns, Johnson a pornit n analiza principalelor elemente componente ale acestei
anaforale euharistice, ct i n interpretarea rezultatelor studiului A. Raes, tot de la o
presupunere a priori: n opinia sa, personalitatea Sfntul Vasile cel Mare nu poate fi
nicicum asociat istoriei formularului euhologic egiptean, iar anaforaua coninut n
manuscrisul de la Louvain nu este nicicum un text prelucrat sau cunoscut Sfntului Vasile
cel Mare, ci este un text compus, rezultat din combinarea unor texte euharistice
preexistente n cadrul tradiiei cultice egiptene.
Pe baza particularitilor egiptene pe care textul sahidic le conine, Johnson a plasat originea acestui formular euharistic n tradiia cultic egiptean, avnd un nucleu alctuit din ceea
ce Engberding a definit ca gyptisches Heimatgut, din elemente ale unui strvechi text
euharistic egiptean ale crui urme sunt vizibile n rugciunea post Sanctus, n epiclez i n
doxologia final, la care a fost adugat un al doilea formular euhologic, probabil de origine vest
sirian sau chiar egiptean, ale crui urme se vd n cuvintele de instituire, n anamneza, i n
diptice.299 Acest text astfel rezultat a fost mai apoi prelucrat de Sfntul Vasile cel Mare dnd
natere unei noi anaforale euharistice din care au derivat toate celorlalte versiuni ale acestui
formular euhologic. Modelul simplificat i linear de evoluie a anaforalei Sfntului Vasile cel
Mare pe care Johnson l propune st totui sub semnul incertitudinii, necesitnd o argumentare
mai solid, i este chestionabil tocmai datorit presupunerii a priori pe care o are la baz.
n. Erich Renhart
O editare critic a textului versiunii armene a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare a
publicat Erich Renhart n anul 2001.300 El a reuit s nglobeze n aceast ediie critic toate
anaforaua egiptean poart numele acestui sfnt printe; n al doilea rnd, datorit faptului c Sfntul Vasile
cel Mare a fost vzut ca un posibil redactor sau revizor al acestui text euharistic, a existat presupunerea a
priori c textul manuscrisului de la Louvain provine dintr-o singur anafora de limb greac importat n
Egipt i apoi adaptat tradiiei liturgice locale; n al treilea rnd, cercetarea liturgic de pn n prezent a
operat cu presupunerea c anaforalele euharistice primare au fost omogene, capabile de a fi asimilate uor una
alteia i de a da natere astfel unor noi texte euharistice, pe cnd cercetarea liturgic mai nou a demonstrat c
n primele secole se poate vorbi mai mult de pluriformitate i diversitate dect unitate n formele de expresie
ale anaforalelor euharistice. (A se vedea P. Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship.
Sources and Methods for the Study of Early Liturgy, New York, Oxford 1992).
299
Pe cnd nucleul strvechi are o structur bipartit, coninnd o mulumire pentru iconomia mntuirii
i o cerere de sfinire a Darurilor si a credincioilor, n textul adugat mai trziu seciunile anamnetice i
epicletice sunt precedate de doxologie, avnd aceeai structur tripartit pe care o are i textul
manuscrisului de la Deir Balyzeh. Todd chestioneaz posibilitatea contopirii n acelai text euharistic a dou
formulare cu structuri diferite, fapt petrecut probabil ntr-o tendin de adaptare i imitare a formularelor
euhologice vest siriene.
300
Erich Renhart, Die lteste armenische Anaphora. Einleitung, kritische Edition des Textes and bersetzung, n: Renhart, E. - Dum-Tragut, J. (eds.), Armenische Liturgien. Ein Blick auf eine ferne christliche
Kultur (=Heiliger Dienst. Ergnzungsband 2), Graz- Salzburg, 2001, p. 93-241.

94

manuscrisele armene cunoscute, precum i unele pasaje care parafrazeaz textul euharistic,
cume este cel din lucrarea Buzandaran Patmut iwnk a lui Faustos din Bizan. Astfel,
cercetrii liturgice i-a fost oferit posibilitatea cunoaterii i comparrii textelor euhologice
armene cu alte formulare euhologice, fcndu-se astfel un pas important n elucidarea
originii i evoluiei anaforalei euharistice atribuite Sfntului Vasile cel Mare.
o. Gabriele Winkler
Numele cercettoarei de la Tbingen, o bun cunosctoare a tradiiei cultice
armene,301 este legat de promovarea cu succes i dezvoltarea metodei liturgicii comparate
n analiza textelor euharistice.302 Preocuparea ei pentru diverse teme ce privesc anaforalele
tradiiei armene, siriene, georgiene, copte i etiopiene s-a concretizat n numeroase studii
despre Sanctusul, Rugciunea teologic, Rugciunea hristologic, Anamneza i epicleza
textelor euharistice ale Rsritului ortodox.303 Anaforaua Sfntului Vasile cel Mare a fost
unul din subiectele predilecte ale studiilor ei, ea fiind animat de dorina de a continua
opera nceput de Engberding prin alctuirea n primul rnd de ediii critice ale diferitelor
301

G. Winkler, Das armenische Initiationsrituale entwicklungsgeschichtliche und liturgievergleichende


Untersuchung der Quellen des 3. bis 10. Jahrhunderts (=Orientalia Christiana analecta 217), Roma, 1982, 476 p.;
Idem, ber die Entwicklungsgeschichte des armenischen Symbolums: ein Vergleich mit dem syrischen und
griechischen Formelgut unter Einbezug der relevanten georgischen und thiopischen Quellen (=Orientalia
Christiana analecta 262), Roma, 2000, 639 p. Idem, Armean Anaphoras and Creeds: A Brief Overview of
Work in Progress, in: R.F. Taft (ed.), The Armean Christian Tradition. Scholarly Symposium in Honor of the
Visit to the Pontifical Oriental Institute, Rome, of his Holiness Karekin I, Supreme Patriarch and Catholicos of
All Armeans, Dec. 12, 1996 (=Orientalia Christiana Analecta 254), Roma, 1997, p. 41-55.
302
G. Winkler i R. Mener, berlegungen zu den methodischen und wissenschaftstheoretischen
Grundlagen der Liturgiewissenschaft, Theologische Quartalschrift 178 (1998), p. 229-243; G. Winkler, ber
die Liturgiewissenschaft, Theologische Quartalschrift 175 (1995), p. 61f. Pentru o imagine de ansamblu
asupra monumentalei opere a lui G. Winkler a se vedea: H. Feulner, R. Taft, E. Velkovska, G. Winkler (eds.),
Crossroad of cultures studies in liturgy and patristics in honor of Gabriele Winkler (=Orientalia Christiana
analecta; 260), Roma, Pontificio istituto orientale, 2000, 744 p.;
303
G. Winkler, Studies in early Christian liturgy and its context : Byzantium, Syria, Armenia
(=Variorum collected studies series CS 593), Ashgate, 1997; 328 p. Idem, Die Intetzessionen der Chrysostomusanaphora in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Orientalia Christiana Periodica 36 (1970), p. 301-36;
Idem, Die Interzessionen der Chrysostomusanaphora in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Orientalia
Christiana Periodica 37 (1971), p. 333-83; Idem, Nochmals zu den Anfngen der Epiklese and des Sanctus im
Eucharistischen Hochgebet, Theologische Quartalschrift 174 (1994), p. 214-31; Idem, Weitere
Beobachtungen zur frhen Epiklese (den Doxologien and dem Sanctus). ber die Bedeutung der Apokryphen
fr die Erforschung der Entwicklung der Riten, Oriens Christianus 80 (1996), p. 177-200. Idem, Zur
Erforschung orientalischer Anaphoren in liturgievergleichender Sicht I. Anmerkungen zur Oratio post
Sanctus und Anamnese bis Epiklese, Orientalia Christiana Periodica 63 (1997), p. 363-420; Idem, Zur
Erforschung orientalischer Anaphoren in liturgievergleichender Sicht II, Das Formelgut der Oratio post
Sanctus and die Anamnese sowie Interzessionen and die Taufbekenntnisse, n: Taft, R.F. - Winkler, G. (eds.),
Acts of the International Congress Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1948),
Rome, 25-29 September 1998 (=Orientalia Christiana Analecta 265, Roma, 2001, p. 407-93.; Idem, Zur
Erforschung orientalischer Anaphoren in liturgievergleichender Sicht III, Der Hinweis auf die Gaben" bzw.
das Opfer" bei der Epiklese, n: Gerhards, A. - Richter, K. (eds.), Das Opfer. Biblischer Anspruch and
liturgische Gestalt (=Quaestiones Disputatae 186, Freiburg, Basel, Wien, 2000, p. 216-33; Idem, Das Sanctus,
ber den Ursprung and die Anfnge des Sanctus and sein Fortwirken ( =Orientalia Christiana Analecta 267),
Roma, 2002, 281 p.

95

versiuni ale acestui text euharistic, de la care pornind s poat fi reconstituit textul
arhetipului .304
p. Paul Bradshaw
n lucrarea sa The Search for the Origins of Christian Worship, publicat la New
York i Oxford n 1992, Bradshaw a ncercat o sintez a tuturor tendinelor i a ipotezelor
expuse de predecesorii si, care au abordat subiectul evoluiei anaforalei euharistice i el a
ncercat s demonstreze c nu a existat niciodat un singur original, un Urtext al vreunei
rugciuni folosite n cultul iudaic, ci c au existat dintru nceputuri o varietate de tradiii orale,
care mai trziu au fost supuse standardizrii treptate de ctre autoritatea rabinic. Procesul
acesta de uniformizare i de stabilizare va fi luat sfrit abia n secolul IV al erei cretine,
cnd a fost a fixat n scris coninutul textelor euhologice. O astfel de fluiditate trebuie s fi
caracterizat i cultul cretin al primelor veacuri, transmis i pstrat n mod esenial prin
intermediul tradiiei orale.305 n opinia sa, anaforaua Bisericii primare a cunoscut un proces de
evoluie de la diversitate spre unitate, in sens invers dect cel conceput de Probst. Procesul de
omogenizare a nceput odat cu luptele antieretice ale secolului al IV-lea i a exprimat dorina
de coeziune i de unitate dogmatic i liturgic a Bisericii. Astfel, anaforaua metropolei s-a
impus, numeroasele tradiii locale au fost nlocuite de altele parial sau total i au supravieuit
doar cele mai cunoscute i cele impuse de uzana metropolei.306 Acest punct de vedere este
mprtit de marea majoritate a liturgitilor contemporani.
r. R. Taft
Robert Taft a consacrat numeroase pagini reevalurii metodei liturgicii comparate,
subliniind faptul c principiile pe care le formuleaz studiul comparativ al Liturghiei nu pot
304

A se vedea: G. Winkler, Recenzie la J.R.K. Fenwick, The Anaphoras of St Basil and St James, An
Investigation into their Common Origin (= OrChrA 240, Rom 1992), Oriens Christianus 78 (1994), p. 269-77;
De asemenea, o critic pertinent la ncercarea lui Winkler de a localiza originea anaforalei Sfntului Vasile
cel Mare n Siria poate fi gsit la Achim Budde, Typisch syrisch? Anmerkungen zur Signifikanz liturgischer
Parallelen. Der Ursprung der Basilius Anaphora in der Diskussion, Jahrbuch fr Antike and Christentum 45
(2002), p. 50-61.
305
Perspectiva aceasta nou implic o serie de consecine. Astfel, diferenele textuale ntre diferitele
formulare liturgice nu trebuie vzute n mod necesar ca reflectnd stadii diferite de dezvoltare, nici eliminate
ca fiind devieri de la o norm prestabilit. Diferitele versiuni textuale pe care anaforaua cretin le cunoate ar
putea fi indicii ale unor variante simultane i paralele, care, unele din ele, n cele din urm, au convers ntr-un
singur formular, iar altele care au disprut cu totul din uz. Prin urmare, nici versiunea cea mai simpl i nici
cea mai evoluat nu ar fi n mod necesar cea mai veche.
306
Paul Bradshaw, The Homogenization of Christian Liturgy Ancient and Modern, p. 9.

96

fi tratate ca nite legi, ci mai curnd ca nite jaloane de ghidare a cercetrii, iar n analiza
textelor liturgice trebuie s se in cont de contextul lor geografic, temporal i ecclesial n
care au fost folosite. El a reuit s pun ntr-o lumin nou metoda de lucru iniiat de
coala lui Baumstark, insistnd asupra importanei existenei unui raport dialectic ntre
analiza structurii unui text i cercetrile istorice.307 n opinia sa, studiul comparativ al
Liturghiilor trebuie s porneasc de la o analiz atent att a asemnrilor ct i a
deosebirilor dintre diferitele practici liturgice din diferite zone geografice, sau perioade
istorice, pentru ca mai apoi s poat formula ipoteze care s in cont de realitatea concret
istoric, lund n consideraie att evoluia general a textelor liturgice, ct i cea
particular, specific unei anumite perioade, zone geografice sau tradiii bisericeti locale.
Remarcabile sunt i studiile sale dedicate evoluiei anaforalei euharistice308, n
care a analizat cu mult competen problemele legate de dialogul introductiv al canonului
euharistic309, de Trisaghionul biblic310, de Epiclez311 i de Diptice312. O atenie deosebit a
acordat a anaforalei Sfntului Ioan Gur de Aur reuind s demonstreze paternitatea acestui
text euharistic cu ajutorul bazei de date Thesaurus Linguae Graecae, deschiznd astfel i
trasnd noi metode n identificarea autorului unui text euhologic.313
307

R. Taft, Reconstructing the History of the Byzantine Communion Ritual: Principles, Methods,
Results, Ecclesia Orans 11 (1994), p. 364; Idem, Anton Baumstark's Comparative Liturgy revisited, n: Taft,
R. F. - Winkler, G. (eds.), Acts of the International Congress Comparative Liturgy Fifty Years after Anton
Baumstark (1872-1948), Rome, 25-29 September 1998 = Orientalia Christiana Analecta 265 (Roma 2001), p.
191-232. Idem, The Structural Analysis of Liturgical Units: An Essay in Methodology, Worsihp 52 (1978), p.
314-329Idem, How Liturgies Grow: The Evolution of the Byzantine Divine Liturgy, Orientalia Christiana
Periodica 43 (1977), p. 355-378.
308
Idem, How Liturgies Grow: The Evolution of the Byzantine Divine Liturgy, Orientalia Christiana
Periodica 43 (1977), p. 355-378; Idem, Beyond East and West, Washington DC, 1984, p. 167 i u.; Idem,
Reconstructing the History of the Byzantine Communion Ritual: Principles, Methods, Results, Ecclesia Orans
11 (1994), p. 355-367; Idem, The Byzantine Rite. A Short History (=American Essays in Liturgy),
Collegeville, Minnesota, 1992, p. 12-85.
309
Idem, The Dialogue before the Anaphora in the Byzantine Eucharistic Liturgy, I: The Opening
Greeting, Orientalia Christiana Periodica 52 (1986) p. 300-301; Idem, The Dialogue before the Anaphora in
the Byzantine Eucharistic Liturgy II, The Sursum corda, Orientalia Christiana Periodica 54 (1988), p. 47-77;
Idem, The Dialogue before the Anaphora in the Byzantine Eucharistic Liturgy. III, Let us give thanks to the
Lord - It is fitting and right", Orientalia Christiana Periodica 55 (1989), p. 63-74.
310
Idem, The Interpolation of the Sanctus into the Anaphora, When and Where? A Review of the
Dossier. Part I, Orientalia Christiana Periodica 57 (1991), p. 281-308; Idem, The Interpolation of the Sanctus
into the Anaphora, When and Where? A Review of the Dossier. Part II, Orientalia Christiana Periodica 58
(1992), p. 83-121.
311
Idem, From logos to spirit, On the early history of the epiclesis, n: Heinz, A. - Rennings, H. (eds.),
Gratias agamus. Studien zum eucharistischen Hochgebet. Festschrift Balthasar Fischer, Freiburg - Basel
Wien, 1992, p. 489-502.
312
Idem, The Diptychs. A history of the liturgy of St. John Chrysostom IV (=Orientalia Christiana
Periodica 238), Roma, 1991.
313
Idem, The authenticity of the Chrysostom anaphora revisited. Determining the authorship of
liturgical texts by computer, Orientalia Christiana Periodica 56 (1990), p. 5-51.

97

s. Teologia liturgic romneasc


Preocuprile legate de istoria Liturghiei au fost pentru prima dat puse pe baze
moderne de cercetare de ctre N. Mitrofanovici n cursurile sale universitare314, ce au fost
mai apoi prelucrate, completate i editate de Teodor Tarnavschi i Nicolae Cotlarciuc.
Studiul comparat al Liturghiilor orientale va fi iniiat de profesorul T. Tarnavschi,
care a publicat n 1893 n revista Candela un provocator i bine documentat articol privind
cultul Bisericilor orientale. Informaiile oferite privind structura i coninutul diferitelor
Liturghii ale Rsritului ortodox au urmrit un scop descriptiv de prezentare a diferenelor
dintre cultul ortodox i cel al Bisericilor necalcedoniene. Rezultatele acestui studiu vor fi
valorificate dup muli ani de Pr. Prof Dr. Ene Branite ntr-o bine documentat analiz
publicat n 1965315, n care autorul nu s-a mulumit doar cu descrierea i prezentarea
textului Liturghiei ritului armean, sirian (iacobit), maronit, nestorian, copt i etiopian ce a
fost nsoit de un bogat aparat critic, ci a i fcut un excelent studiu pe seciuni al acestor
texte euharistice, artnd n concluziile sale c Liturghiile Bisericilor monofizite i
nestoriene se aseamn mult cu cele ale ritului bizantin, cci ele au o descenden comun
i o unitate de structur i concepie, ceea ce arat cultul ortodox a fi o unitate n
diversitate.316 De asemenea, analiza fcut tuturor acestor Liturghii a demonstrat c
nvturile greite ale lui Eutihie, Dioscor i Nestorie nu se regsesc n textul cultic, fapt
care ar trebui s constituie n opinia autorului premisa i baza oricrui dialog ecumenic cu
Bisericile necalcedoniene.317
Un avnt deosebit a cunoscut cercetarea liturgic romneasc la nceputul secolului
al XX-lea prin opera Pr. Prof. Petre Vintilescu, ale crui studii s-au concentrat n mod
deosebit asupra istoriei Liturghiei,318 asupra explicrii semnificaiei ei,319 asupra editrii i
revizuirii textului ei320 i asupra problemelor de tipic pe care ea le implic321.

314

N. Mitrovanovici, Liturgica Bisericii Ortodoxe, Cernui, 1929.


Pr. Prof. Dr. Ene Branite, Cultul Bisericilor cretine Vechi din Orient. Liturghiile riturilor
orientale, Ortodoxia 1 (1965), p. 83-131.
316
Ibidem, p. 130.
317
Ibidem, p. 131.
318
Pr. Prof Dr. Petre Vintilescu, ncercri de istoria Liturghiei. Liturghia cretin n primele trei
veacuri, Bucureti, 1930; Idem, Liturghiile bizantine privite istoric n structura i rnduiala lor, Bucureti,
1943; Idem, Anaforaua sau ritul Sfintei Jertfe euharistice, Biserica Ortodox Romn 7-8 (1961), p. 733-754;
Idem, Rugciunea dipticelor sau pomenirilor de la Sfnta Jertf euharistic, Biserica Ortodox Romn 7-8
(1962), p. 658-672; Idem, Anafora sau antidoron, Studii Teologice 1-2 (1954), p. 116-145; Idem, Troparul
Ceasului al treilea n rnduiala Epiclezei, n BOR 1-2 (1937), p. l-21; Idem, Proscomidia privit istoric n structura i
315

98

Semnificativ este faptul c n ampla ncercare de a descrie istoria anaforalei din


secolul I pn n secolul VIII, 322 Pr. Petre Vintilescu a pornit de la teoria lui Probst asupra
evoluiei textului euharistic, postulnd o dezvoltare a lui de la uniformitate spre diversitate,
de la formularul euharistic unic al epocii apostolice la diversificarea riturilor liturgice din
secolul IV, reuind astfel s dea o explicare original a originii i a evoluiei anaforalei, ce
pune n lumin un punct de vedere ortodox de abordare a istoriei Liturghiei: nelegerea
evoluiei cultului nu este doar o problem tiinific, ci mai nti de toate ea este o
chestiune de Tradiie, cci, n ntregimea ei, Liturghia ne-a fost adus de Tradiien
Liturghie vorbete nc spiritul care a inspirat sfintele scrieri. Liturghia este Tradiia n
gradul su cel mai nalt de putere i solemnitate.323 Tradiia i practica liturgic alctuiesc
contextul n care teologia liturgic trebuie s se dezvolte. Aceasta este i tendina major pe
care toi urmaii Printelui Vintilescu au urmat-o n studiile lor.324
Pr. Prof. Ene Branite a fost cel care a valorificat a aprofundat cu mult competen
n toate domeniile rezultatele studiilor predecesorilor su,325 iar n acest sens sunt de
remarcat decisivele sale contribuii la precizarea istoriei i semnificaiei Liturghiei prin
analiza n original a izvoarelor ei,326 la revizuirea i diortosirea crilor de cult327 i la
soluionarea a numeroase probleme practice legate de celebrarea cultic.328
rnduiala ei, BOR 7-8 (1942), p. 320-360; Liturghia credincioilor privit istoric n structura si rnduiala ei, BOR 1-3
(1943), p. 33-85.
319
A se vedea: Pr. Prof. dr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Bucureti, 1972, 384 p. (reeditat,
Bucureti, 1998, 396 p.); Idem, Liturghia credincioilor privit istoric n structura si rnduiala ei, n BOR 1-3 (1943), p.
33 -85; Idem, Funciunea eclesiologic sau comunitar a Liturghiei, n BOR 1-3 (1946), p. 1-20; Idem, Funciunea
catehetic a Sfintei Liturghii, ST 1-2 (1949), p. 17-33.
320
Idem, Contribuii la revizuirea Liturghierului romn. Proscomidia. Liturghia Sfntului Ioan Gur de Aur,
Studiu i text, Bucureti, 1931; Idem, nsemnri pentru o nou ediie a Liturghierului, Bucureti. 1947.
321
Idem, Contribuii la lmurirea unei controverse de tipic privitoare la vohodurile Liturghiei, ST 3-4 (1951), p.
121-166; Idem, Binaia Liturghiei, ST 3-6 (1950), p. 125-136; Idem, Ora sau vremea din zi pentru svrirea Liturghiei
Darurilor mai nainte sfinite, ST 1-2 (1952), p. 66-76.
322
Idem, ncercri de istoria Liturghiei, p. 7-12.
323
Ibidem, p. 23.
324
A se vedea: Pr. Prof. Dr. Ene Branite, Literatura liturgic n teologia romneasc, BOR 1-2 (1971), p. 121134; Pr. Prof. Ene Branite, Preotul profesor Petre Vintilescu, ST 7-8 (1974), p. 592-598; Pr. Prof. I. Rmureanu, Prof.
Pr. Dr. Petre Vintilescu, ST 1-2 (1982), p. 49-50.
325
A se vedea: Pr. Prof. D. Radu, Prof Pr. Ene Branite, ST 1 (1982), p. 65-67; Pr. Dr. Nicolae Necula,
Printele Prof. Dr. Ene Branite la aniversarea a 70 ani de la natere, ST 7 (1983), p. 563-581; Pr. Asistent Dr.
Nicolae Necula, Preotul Profesor Dr. Ene Branite in memoriam, ST 3-4 (1984), p. 280-285; Pr. Prof. Dr. Ene
Branite, Liturgica special, manual pentru Institutele teologice, Bucureti, 1980, p. 174-193.
326
Pr. Prof. Dr. Ene Branite, Explicarea Sfintei Liturghii dup Nicolae Cabasila (teza de doctorat),
Bucureti, 1943, XV1+238 p.; Idem, Tlcuirea dumnezeetii Liturghii de Nicolae Cabasila. Traducere din grecete
si studiu introductiv, Bucureti. 1946, VIII+133 p; Idem, Liturgica special, manual pentru Institute teologice, Bucureti,
1980, 510 p;
327
Idem, Observaiuni si propuneri pentru o nou ediie a Liturghierului romnesc. Contribuie la
problema revizuirii crilor noastre de ritual,BOR 11-12 (1945), p. 599-613; BOR 4-6 (1946), p. 194-217;
BOR 7-9 (1946), p. 333-351.
328
Idem, Uniformitatea n svrirea serviciilor divine, ST, 9-10 (1949), p. 781-813; Idem, Despre
,,inovaii" in svrirea serviciilor divine, ST 3-4 (1953), p. 279-303; Idem, Probleme de actualitate ale

99

Referitor la istoria anaforalei Sfntului Vasile i la importana personalitii marelui


ierarh capadocian, Pr. Prof. Dr. Ene Branite a publicat n 1980 un studiu vast i
complex329 n care a ncercat s demonstreze pe baza unor mrturii patristice c marele
ierarh, ca i ali contemporani ai si, a compus i el o anafora proprie, care pentru
profunzimea teologic i pentru frumuseea literar a stilului a fost acceptat cu vremea i
generalizat n ntrebuinarea tuturor Bisericilor ortodoxe locale (naionale), fiind
consfinit, alturi de cea atribuit sfntului Ioan Gur de Aur, ca un textus receptus, adic
definitiv i nemodificabil. Marele liturgist romn nu s-a mulumit doar cu enumerarea i
comentarea principalelor mrturii ale paternitii textului bizantin, ci a i artat pe baza
unor studii i cercetri de filologie i critic literar c n textul liturghiei Sfntului Vasile
cel Mare i mai ales n anaforaua acestei liturghii, se regsesc idei teologice din gndirea
lui, termeni i expresii din stilul su, precum i evidente nrudiri sau analogii de fond i de
form ntre anaforaua din liturghia sa i ntre celelalte opere autentice ale sale.
Printele Profesor Dr. Ene Branite a consacrat n teologia romneasc studiul
Liturghiilor orientale, att prin contribuiile proprii ct i prin ndrumarea i formarea
discipolilor si, crora le-a inspirat interesul i dragostea pentru studiul comparat al
cultului.
Astfel, n 1974 Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, urmaul la catedr al Pr. Prof. Dr. Ene
Branite, a publicat ca disertaie doctoral un temeinic studiu comparativ asupra istoriei,
organizrii, doctrinei i cultului Bisericilor Vechi-Orientale330 n care autorul a reuit s
prezinte o sintez a tuturor elementelor componente ale tradiiei liturgice copte (cri de
cult, imnografie, doctrin) i s le raporteze la cele ale tradiiei bizantine, subliniind
asemnrile i deosebirile ntre ele, precum i influenele reciproce.
Pentru a lrgi sfera de cunoatere privind viaa, doctrina i specificul tradiiei
liturgice copte, Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula a publicat, de asemenea, i o serie ntreag de
articole ce trateaz despre diferite aspecte legate de viaa Bisericii egiptene, oferind astfel
preioase mijloace de informare pentru dialogul ecumenic ntre Bisericile calcedoniene i
cele ne-calcedoniene.331
Bisericilor de azi: dezvoltare (evoluie) si revizuire (adaptare) in cult, din punct de vedere ortodox, n
Ortodoxia 2 (1969), p. 197-215.
329
Idem, Sfntul Vasile cel Mare n cultul cretin, n volumul omagial: Sfntul Vasile cel Mare, nchinare
la 1600 de ani de la svrirea sa, Bucureti, 1980, p. 238-264.
330
Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Doctrina si viaa religioas a Bisericii Copte reflectate n textele ei
liturgice. (Rugciuni i imne), extras din Ortodoxia 1-2 (1974), p. 473-626.
331 A se vedea: Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Cteva trsturi generale ale artei copte, Ortodoxia 3
(1971), p. 429-440; Idem, Scurt privire asupra literaturii religioase a Bisericii Copte i ndeosebi asupra

100

Deosebit de important pentru studiul de fa este traducerea nsoit de note i


comentariu a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare din ritul liturgic copt, publicat de
acelai autor n revista Glasul Bisericii 3-4 din 1979.332 n studiul introductiv, dup o
prezentare general a tuturor anaforalelor aflate n uz n Egipt, autorul prezint detaliat
diferitele preri ale liturgitilor despre evoluia textului euharistic egiptean atribuit
Sfntului Vasile cel Mare i despre raportul lui cu cel bizantin, dup care nfieaz
principalele ediii ale acestui formular euhologic. Traducerea prezentat este nsoit de
note extrem de utile care faciliteaz nelegerea, receptarea i raportarea textului la alte
anaforale euharistice.
A fost astfel fcut un important pas n teologia liturgic romneasc pentru
cunoaterea textului anaforalei Sfntului Vasile cel Mare n diferitele lui versiuni. Sub
aceeai ndrumare a Pr. Prof. Dr. Ene Branite arhimandritul Zareh Baronian a publicat n
1975 un studiu asupra anaforalelor Bisericii armene pe care le-a comparat cu cele ale ritului
bizantin aflate n uzul Bisericii Ortodoxe, indicnd asemnrile i deosebirile dintre ele.333
Studiul comparat al diferitelor rituri liturgice a fost aplicat cu succes i n studiul
Tainelor de iniiere n disertaia doctoral a Pr. Prof. Dr. Liviu Streza.334 Analiza sa a
urmrit o prezentare comparat a actelor, rugciunilor i a ceremoniilor baptismale, dar i a
teologiei lor intrinsece din diferitele tradiii cretine. O importan deosebit pentru studiul
de fa o prezint articolul privind sensul pomenirilor din Sfnta Liturghie publicat n
volumul omagial dedicat Pr. Prof. Dumitru Stniloae.335
Este deosebit de important de semnalat faptul c n teologia liturgic romneasc i
unele pri separate ale canonului euharistic precum, epicleza sau dipticele, au constituit
subiecte de studiu care au fost analizate dintr-o multipl perspectiv: istoric, dogmatic,
crilor ei de cult, BOR 5-6 (1971), p. 644-659; Idem, Ritualul Botezului cretin al Mirungerii n riturile
liturgice rsritene, GB 9-10 (1971), p. 828-846; Idem, Organizarea nvmntului teologic i cntarea
cultic n Biserica Ortodox Copt, GB 7-8 (1973),p. 765-78l; Idem, Opera canonic a patriarhilor copi din
secolele XI-XIII i importana ei pentru viaa Bisericii Copte, BOR 1-2 (1982), p. 193-204; Idem, Rnduiala
laudelor bisericeti din Biserica Copt n comparaie cu rnduiala din ritul bizantin, GB 4-6 (1982), p. 391398;
332
Idem, Anaforaua Sfntului Vasile cel Mare din ritul liturgic copt (Introducere, traducere, note),
Glasul Bisericii 11-12 (1979), p. 1141-1156.
333
Zareh Baronian, Liturghia Bisericii Armene n cadrul liturghiilor celorlalte rituri liturgice
rsritene (studiu comparativ), Ortodoxia 1 (1975), p. 15-171. n literatura romneasc liturghiilor cultului
armean i-au fost consacrate o serie de alte studii valoroase precum: Arh. Timu Piteteanu, Privire istoric
asupra Bisericii armene, BOR martie-mai (1891); L. Sarmaca, Taina botezului i Liturghia Bisericii Armene
de Rsrit, Iai, 1895; Gabriel M. Popescu, Cultul bisericii armene, GB 5-6 (1962), p. 608-617.
334
Pr. Asist. Liviu Streza, Botezul n diferite rituri liturgice cretine (tez de doctorat), Bucureti, 1985,
extras din Ortodoxia 1-2 (1985), p. 23-344.
335
Pr. Prof. dr. Liviu Streza, Sensul pomenirilor n cadrul Sfintei Liturghii, n volumul omagial:
Persoan i comuniune. Prinos de cinstire Pr. Prof. Acad. Dumitru Stniloae, Sibiu, 1993 p. 578-588

101

liturgic i canonic. n acest sens trebuie amintit contribuia lui N. Popoviciu336 i cea a
Pr. Prof. Petre Vintilescu337 la studiul epiclezei euharistice, i cea a Pr. N.V. Dur338 i a
Pr. Petre Vintilescu339 i a Pr. Gh. Iordchescu340 n analiza rugciunii dipticelor.

336

N. Popoviciu, Epicleza euharistic, Sibiu, 1942.


Pr. Prof. P. Vintilescu, Epicleza, BOR 1-2 (1962), p. 86-104.
338
Pr. N.V. Dur, Dipticele, studiu istorico-canonic i liturgic, ST 9-10 (1977), p. 636-659.
339
Pr. Prof. P. Vintilescu, Rugciunea dipticelor sau a pomenirilor de la Sfnta Jertf Euharistic,
BOR 7-8 (1962), p. 658-672.
340
Pr. Gh. Iordchescu, Dipticele sau rugciunile de mijlocire n Liturghiile cretine, O 2 (1959), p.
280-296.
337

102

4. NTREBRI I DEZIDERATE
Text euhologic paradigmatic pentru descifrarea sensului evoluiei textului euharistic
n primele veacuri cretine, anaforaua Sfntului Vasile cel Mare suscit prin diversitatea i
numrul impresionant de manuscrise n care s-a pstrat un ntreg complex de probleme i
ntrebri, la care doar n parte au fost gsite pn n prezent rspunsuri convingtoare. Patru
sunt ntrebrile fundamentale privind istoria textului euhologic vasilian ce ateapt un
rspuns convingtor din partea cercetrii liturgice actuale. Ele au fost sintetizate i
formulate astfel de D.R. Stuckwisch ca reprezentnd baza de la care trebuie pornit orice
analiz a acestei anaforale euharistice:341
1. Unde a aprut i care a fost aria de rspndire a textului sahidic (sah Bas) al
versiunii egiptene?
Cel mai vechi formular euharistic cunoscut i atribuit Sfntului Vasile cel Mare este
textul sahidic coninut n manuscrisul de la Louvain, ns care este originea lui, fie
capadocian, fie egiptean, nu a putut fi definit cu exactitate, cci n datele acestei
probleme sunt mult prea muli factori pentru care nu a fost gsit o relevan istoric.
2. n ce sens, dac este n vreun sens, textul sahidic (sah Bas) ar putea fi definit ca
un text euhologic egiptean? i n ce sens, dac este n vreun sens, acest text euharistic ar
putea fi unul vasilian?
Problema esenial este de a explica cum a ajuns acest formular euhologic, pstrat
n tradiia cultic egiptean s poarte numele Sfntului Vasile cel Mare.
Acest text euharistic ar putea fi o veche anafora din Cezareea ce nu a fost prelucrat
de Sfntul Vasile cel Mare, ns a fost adus i adaptat tradiiei cultice egiptene i a primit
341

D.R. Stuckwisch, The Basilian Anaphoras, n P.F. Bradshaw (ed.), Essays on Early Eastern
Eucharistic Prayers, Collegeville/Minnesota, 1997, p. 114-119. Pentru soluionarea acestui complex de probleme pe care l suscit anaforaua Sfntului Vasile cel Mare, Stuckwisch propune o ncadrare istoric i o evaluare a acestui text euharistic din prisma circumstanelor istorice i a disputelor teologice ale epocii n care a
trit marele sfnt printe. n acest sens, autorul gsete corespondene structurale ntre modelul euhologic
propus de coala alexandrin a lui Origen, model care probabil a fost introdus n Cezareea Capadociei de
primul ei episcop, de Sfntul Grigorie Taumaturgul, unul din strluciii elevi ai marelui nvat alexandrin i
textul anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. De asemenea, el propune identificarea unor similariti de structur ntre pasaje din scrierile acestui sfnt printe care conin n exact aceast ordine: o laud a Treimii imanente, o mulumire adus Treimii iconomice, sfrind cu amintirea imnului serafimic i prima parte a
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. Paralelismul ce poate fi astfel stabilit se datoreaz n opinia autorului
unei logici profund liturgice care st la baza scrierilor vasiliene, dar i contribuiei covritoare pe care a avuto acest sfnt printe n elaborarea textului euharistic ce i poart numele.

103

numele marelui printe capadocian, datorit obiceiului de a denumi textul euharistic al


capitalei unei provincii cu numele unuia din episcopii marcani ai ei, aa cum sugerase
Engberding n 1931.
n acelai timp, textul egiptean ar putea fi definit pe baza similitudinilor cu scrierile
marelui printe capadocian ca o prim prelucrare a unei vechi anaforale capadociene,
fcut de Sfntul Vasile cel Mare n primii ani ai si de pstorire, dup cum opinat A. Raes
i A. Gibson.
De asemenea, marcantele trsturi i caracteristici egiptene pe care acest text
euharistic le conine ar putea duce la presupunerea c el este un formular euhologic de
origine egiptean, necunoscut Sfntului Vasile cel Mare, opinie ce a fost exprimat de
Todd Johnson n 1995.
3. Care este raportul dintre textul versiunii egiptene i cel al versiunii bizantine?
Aceste dou versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare sunt de o importan
capital pentru stabilirea sensului evoluiei acestui text euharistic. Engberding a analizat cu
o mare acuratee i acrivie tiinific raportul dintre textele celor dou versiuni,
demonstrnd c textul bizantin este incontestabil o prelucrare i o adugire teologic i
biblic a formularului euhologic egiptean, i sensul evoluiei a fost de la simplu la
complex, de la sobrietate la elaborare teologic. Problema esenial ns pentru cercetarea
posterioar lui Engberding este de a chestiona dac nsui textul egiptean poate fi vzut ca
o prim prelucrare a Sfntului Vasile cel Mare, coninnd adugiri teologice dar i excizii,
comparativ cu textul bizantin elaborat mai trziu de acelai mare sfnt printe
4. Care este legtura dintre textele diferitelor versiuni ale acestei anaforale
euharistice i personalitatea Sfntului Vasile cel Mare?
Paternitatea vasilian a textului versiunii bizantine a fost demonstrat prin
raportarea adugirilor pe care le conine acest formular euhologic comparativ cu cel
egiptean, la ansamblul operelor Sfntului Vasile cel Mare. Rmne ns ca sarcin pentru
cercetarea liturgic actual de a chestiona raportul dintre textul euhologic i al celorlalte
versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare i teologhisirea marelui printe
capadocian, i de a se pronuna asupra paternitii fiecruia din textele diferitelor versiuni
ale acestei anaforale euharistice.

104

Aa cum a indicat i Gabriele Winkler n recenzia fcut disertaiei lui Fenwick,


sunt imperios necesare cteva etape pe care tiina liturgic actual trebuie s le parcurg
pentru a putea da un rspuns final la complexul de probleme pe care textul euharistic
vasilian l ridic: 342
Aceste etape sunt:
editarea textelor critice i analizarea lor n contextul tradiiei liturgice n care au
fost folosite.
includerea n analiza comparat alturi de textul versiunii armene (Arm) i a
fragmentului din Buzandaran Patmutiwnk, precum i a textului armean al versiunii
bizantine (byz arm), care conine strvechi trsturi ale textului pre-vasilian, dup cum
sugerase Engberding n 1931.343
abia dup ce vor fi editate textele critice ale diferitelor versiuni vor putea s apar
studii comparative bine documentate care s permit reconstituirea ipoteticelor formulare
euhologic i .
textele euhologice ale diferitelor versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare
trebuie mai apoi s fie raportate la scrierile marelui printe capadocian pentru a putea fi
chestionat pentru fiecare n parte paternitatea lor vasilian.

342

Oriens Christianus 78 (1994), p. 269-277.


H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931, p. LXIV-LXV.
Textele euhologice armene ridic i ele o serie de ntrebrile speciale care rmn nc fr rspuns:
care este raportul dintre textul versiunii armene (Arm) i textul bizantin armean (byz arm)?
ce raport poate fi stabilit ntre textul versiunii armene (Arm) i anaforaua Sfntului Iacob?
de ce n manuscrise apare atribuit Sfntului Grigorie Lumintorul textul versiunii armene (Arm) i
cnd s-a ntmplat acest lucru? A se vedea o dezbatere detaliat a problematicii pe care o suscit anaforalele
armene la: Erich Renhart, Die lteste armenische Anaphora, p. 114-115.
343

105

5. CE ADUCE NOU DISERTAIA DE FA?


Cercetarea liturgic a ultimelor dou decenii a cunoscut o lrgire a ariei de cercetare, iar aceast nou tendin i-a gsit aplicarea n lucrarea de fa ntr-un ntreit mod:
1. n primul rnd, textul euharistic cu ntreaga sa evoluie este perceput ca obiect de
studiu.344
2. n al doilea rnd, studiul liturgicii este coroborat cu cel al altor tiine teologice,
precum istoria bisericeasc, patristica, dogmatica.
3. n al treilea rnd, textul euharistic nu este analizat doar din punct de vedere
literar, ci i din punct de vedere teologic-liturgic, ca unul ce conine n form condensat
teologhisirea Bisericii n diferitele ei etape.
n aceste condiii, investigaia de fa i propune, pe de o parte, o analiz
comparat a ntregului text al anaforalei Sfntului Vasile cel Mare n cele patru versiuni ale
lui, pentru a putea reliefa astfel asemnrile i deosebirile dintre diferitele variante ale
acestui text euharistic i a trasa astfel sensul evoluiei lui, iar pe de alt parte, o evideniere
a corespondenor dintre textele euharistice ce poart numele Sfntului Vasile cel Mare i
scrierile marelui ierarh.
Noutatea lucrrii de fa const n ncercarea de a prezenta n studiu comparat
ultima parte a anaforalei euharistice a Sfntului Vasile cel Mare ce a fost neglijat de
Engberding, precum i de a demonstra paternitatea vasilian a tuturor celor patru versiuni
ale acestui formular euhologic cu ajutorul modernului mijloc de investigare oferit de baza
de date Thesaurus Linguae Graecae.
De asemenea, metodele liturgicii comparate au fost folosite dintr-o perspectiv
nou, ce ine cont de etosul ortodox, cci anaforaua a fost privit ca un text liturgic, ce a
fost folosit nentrerupt n cultul Bisericii, a crui nelegere i interpretare nu poate face
abstracie de tradiia cultic, de albia n care el a aprut i s-a dezvoltat.

344
A se vedea: R. Taft i G. Winkler, Introduction to Taft, R. F. and Winkler, G. (eds.), Acts of the
International Congress Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1948) Rome, 25-29
September 1998 (=Orientalia Christians Analecta 265), Roma 2001, p. 21: Noi nu mai studiem texte euharistice ca n timpul lui Baumstark i Engberding cu scopul de a defini un text grec originar, ci astzi se urmresc mai curnd evoluiile diferitelor variante ale textului.

106

6. IZVOARELE TEXTULUI ANAFORALEI SFNTULUI


VASILE CEL MARE
Capitolul de fa are menirea de a prezenta principalele surse ale textului celor patru
versiuni (bizantin, siriac, armean i egiptean) ale anaforalei euharistice a Sfntului
Vasile cel Mare. Numrul mare i diversitatea de manuscrise care conin acest formular
euhologic vorbesc nu doar de vastul teritoriu de rspndire n care a fost cunoscut i
folosit aceast anafora, ct mai ales de importana pe care a avut-o n tradiia cultic
rsritean n primele veacuri, fiind textul euharistic emblematic al Rsritului ortodox.
n 1931 Engberding a reuit s fac o cercetare i o analiz amnunit a tuturor
manuscriselor anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, pstrate n mai toate limbile cultice
orientale (arab, armean, etiopian, georgian, greac, slavon, siriac, i copt), i pe
baza lor a demonstrat c textul euharistic vasilian a evoluat de la simplu la complex, de la o
forma simpl i kerigmatic la o structura teologic i biblic bine elaborat.345
Principalele manuscrise folosite de Engberding n redarea textului fiecrei versiuni
a anaforalei euharistice a Sfntului Vasile cel Mare, precum i manuscrisele descoperite
ulterior i editrile lor critice constituie baza de la care pornete i analiza pe care lucrarea
de fa i-o propune.
I. Textul versiunii bizantine (Byz)
Textul grec bizantin (byz gr) al anaforalei Sfntului Vasile cel Mare se pstreaz
ntr-un mare numr de manuscrise i se remarc printr-o form unitar, stabil, cu foarte
puine deviaii i diferene ntre fiecare formular euhologic n parte. El a cunoscut o arie
vast de rspndire fiind pstrat n toate limbile liturgice ale Rsritului Ortodox: greac,
slavon, siriac, armean i georgian. Din cele aproape 200 de manuscrise de limb greac
cunoscute, Engberding a selectat 22 de manuscrise i pe baza lor a demonstrat faptul c n
jurul anului 1000, anaforaua bizantin a Sfntului Vasile cel Mare a cunoscut o remaniere
345

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche


Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931, p. LXXVI.
Engberding a evitat n lucrarea sa orice tendin prematur de generalizare a sensului evoluiei anaforalei
euharistice: Bei Ba geht die Entwickelung nicht vom langen zum Gekrzten, sondern vom Kurzen, Schichten
zum erweiterten, schwungvoll Theologischen. Mit dieser Erkenntnis drfte der wissenschaftliche Beweis fr
die tatschliche Entwickelung eines einzelnen eucharistischen Hochgebetes gelungen sein. Der weiteren
wissenschaftlichen Forschung erwchst jetzt die dringliche Aufgabe...von neuem grndlich zu untersuchen
und zu prfen, ob und in welchem Mae die Entwickelung der Ba etwa nur als ein Einzelfall anzusehen ist
oder ob sie als typisch zu gelten hat.

107

mai mult de ordin lingvistic i stilistic prin intervenia unei personaliti bisericeti
marcante, fapt ce a dat natere unui formular euharistic nou, care cu timpul l-a nlocuit pe
cel vechi i care s-a pstrat pn n ziua de astzi.
Stratul mai vechi al textului bizantin prezint mare interes pentru cercetarea
liturgic, fiindc el nfieaz forma arhaic, primar n care acest formular a fost folosit n
tradiia cultic rsritean. Cteva manuscrise foarte vechi precum: B [manuscrisul
pergament Barberini III, 55 din Biblioteca Vaticanului datnd din anul 788/97] i M1
[manuscrisul pergament din secolul X-XI donat de P.I. Sewastjanow (1867) muzeului
Rumjantzew], fiind distincte i independente ntre ele, provin din acelai arhetip i
conserv foarte bine vechiul text bizantin.346 Tocmai din aceast cauz, textul
manuscrisului B a fost editat de C.A. Swainson347 i F.E. Brightmann348 separat de celelalte
formulare euhologice de limb greac de dat mai trzie.
Stratul mai nou al textului bizantin se pstreaz i el n cteva manuscrise
importante precum:349 S2 [manuscrisul din secolul XI aflat din 1884 n posesia lui Lady
Burdett-Coutts sub numrul III, 42 al crui text a fost editat de Swainson350 ], S6
[manuscrisul din secolul XII aflat de asemenea n posesia lui Lady Burdett-Coutts sub
numrul 1, 10.], [rotulusul pergament din secolul XII-XIII, aflat n Biblioteca Public
din Leningrad sub numrul 104.], i [manuscrisul din anul 1532 din Biblioteca Public
din Leningrad cu numrul 561.]. Importana lui pentru analiza liturgic comparat const n
reliefarea modificrilor pe care textul bizantin le-a cunoscut n decursul istoriei.
Traducerea textului grec n celelalte limbi orientale (slavon, arab, georgian,
armean, siriac) a fost n majoritatea cazurilor o preluare fidel a dublului strat prezent n
formularul euhologic bizantin, petrecut ntr-un complex proces de adaptare la etosul
cultural i etnic al tradiiei cultice al fiecrui popor, n care un rol important l-au jucat
posibilitile gramaticale de expresie ale fiecrei limbi dar i specificului ei emoional de
exprimare (Sprachempfinden).351

346

Ibidem, p.LIX-LX.
The Greek Liturgies chiefly from original authorities, Cambridge, 1884, p. 81-84.
348
Liturgies Eastern and Western, vol 1, Oxford 1896, p. 321-337.
349
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie..., p.LX.
350
The Greek Liturgies, p. 151-187.
351
n ceea ce privete editarea i tiprirea celor mai importante manuscrise ale textului grec bizantin a
se vedea detaliata list din Bibliografie. Remarcabile rmn: C.A. Swainson, The Greek Liturgies chiefly from
original authorities, Cambridge 1884, p. 80-84; F.E. Brightman, Liturgies Eastern and Western, Vol. I. Eastern Liturgies, Oxford, 1896 p. 321-327; Anton Hnggi, Irmgard Pahl, Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p.
230-243; Miguel Arranz, LEucologio Constantinopolitano agli inizi del secolo XI, Roma, 1996, p. 546-558.
347

108

Astfel, cele dou straturi ale formularului euhologic bizantin se regsesc i n textul
slavon bizantin (byz slav). Textul slavon mai vechi este bine conservat n dou manuscrise
importante: C1 [manuscrisul pergament 343 din secolul XII din Biblioteca Sfntului
Sinod.] i C6 [manuscrisul pergament 526 din secolul XIV aflat n Biblioteca Public din
Leningrad, provenind ns din fondul de carte al catedralei Sfnta Sofia din Novgorod]
fiind direct nrudit cu formularul euharistic bizantin coninut n manuscrisele B i M1,
respectiv cu arhetipul lor.352
C12 [manuscrisul 530 din secolul XV aflat n Biblioteca Public din Leningrad]
(fondul de carte al catedralei Sfnta Sofia din Novgorod) conine un text euharistic ce are
elemente att ale stratului vechi ct i ale celui mai nou, fiind o replic fidel a
manuscrisului grec K, un manuscris pergament din secolul XII, originar din Italia, aflat azi
la Karlsruhe n Hof und Landesbibliothek sub numrul EM6.
C22 [manuscrisul 875 din secolul XVI aflat Biblioteca Public din Leningrad,
provenind ns din fondul de carte al catedralei Sfnta Sofia din Novgorod], J1 [manuscrisul din secolul XV aflat n Biblioteca Public din Leningrad sub numrul 1117.], i J2
[manuscrisul din secolul XV aflat n Muntele Athos, n mnstirea Zografu sub numele:
al patriarhului Eftimie Tirnowski] conin textul mai nou slavon, formular
euhologic, ce a fost mereu adaptat i conformat textului grec bizantin mai nou, astfel nct
istoria [i evoluia] textului grec bizantin i gsete perfecta oglindire n textul slavon.353
Textul siriac bizantin (byz syr), aa cum apare n manuscrisul pergament s din
secolul XI-XII aflat n British Museum: Add. 14 497 (= Wright 296), este i el o
reproducere fidel a formularului euhologic mai vechi al textului grec bizantin, coninnd
numeroase particulariti de traducere specifice limbii siriene i nu are nici o legtur cu
anaforaua euharistic a versiunii siriene (Syr).354

352

Ibidem, p. LXI. Remarcabil este faptul c C1 i C6 corespund lui B i M1, n condiiile n care C6
provine dintr-o perioad (secolul al XIV-lea) n care formularul euharistic mai vechi bizantin de mult nu mai
era n uz.
353
Ibidem, p. LXII. Surprinztor este ns faptul c ediia princeps a manuscriselor slavone fcut de
Ieromonahul Pahomie la Veneia n 1519 a devansat ediia princeps greac a lui Demetrius Dukas:

care avea s apar la Roma abia n 1526.


354
Ibidem, p. LXII-LXIII.

109

Textul arab bizantin (byz arab), aa cum este coninut de cele dou manuscrise
studiate de Engberding, n W: [


ediie bilingv greac-arab alctuit de preoii
Moses Makhat i Philip Numer.] i n J [Kontakion Arab, Ierusalim, 1907] demonstreaz
cu elocven apartenena lui la stratul mai nou al formularului euhologic bizantin.355
Textul georgian bizantin (byz georg) a cunoscut cu siguran un strat mai vechi i
altul mai nou. Rotulusul P din secolul XV-XVI aflat n Biblioteca Public din Leningrad
conine probabil un formular euharistic strvechi care difer cu mult fa de celelalte texte
euhologice ale familiei bizantine de anaforale. ns datorit lipsei unei analize directe a
originalului, Engberding a ezitat s califice acest text ca fiind unul foarte vechi, iar
devierile le-a catalogat ca fiind influene secundare, provenite din alte surse.356
T [Kontakion Arhieresc, Tibilisi, 1908.] este al doilea manuscris studiat de
liturgistul german i conine o traducere fidel a noului textul grec bizantin.
Textul armean bizantin (byz arm) apare redat n ntregime n dou manuscrise,357 i
anume n L [pergamentul 15 (17) al bibliotecii de stat din Lyon, provenind din secolul XIV
(1314)] i n M [manuscrisul denumit Cod. Arm. VI al bibliotecii de stat din Mnchen, o
transcriere fcut ntre1427-1432 n mnstirile Metzrop i Urtz dup un original din anul
1298].358
Textul euharistic pe care l conin se distinge prin deosebiri majore de celelalte variante derivate din textul grec bizantin (byz gr). Lipsa unor construcii infinitivale, att de

355

Engberding, Das eucharistische Hochgebet, p. LXIII. Prima editare a textului euhologic arab se
datoreaz patriarhului Athanasios IV. Dabbas i a fost tiprit la Snagov, n 1701.
356
Ibidem, p. LXIV.
357
O imagine de ansamblu asupra manuscriselor ce conin textul armean bizantin o d Erich Renhart n:
Zu einem Gebetseinschub in der jngeren armenischen Redaktion der Basiliusanaphora, in: H.J.Feulner, E.
Velkovska, R.F. Taft (eds), The Crossroad of Cultures. Studies in Liturgy and Patristics in Honour of
Gabriele Winkler (=OCA 260), Roma, 2000, p. 591-601.
358
Att L ct i M conin att anaforaua armean bizantin (arm byz) ct i textul versiunii armene a
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare (Arm), ce apare sub numele Sfntului Grigorie Lumintorul. Textul
anaforalei armene bizantine (arm byz) a fost pentru prima dat editat de Catergian-Dashian, n Liturghiile
armene (n limba armean), Viena, 1897, p. 180-216.

110

mult folosite n vremea Sfntului Vasile cel Mare359 i folosirea deliberat n schimb a
indicativului, citarea inexact a textelor scripturistice indic faptul c aceast anafora
euharistic are la baza ei un strvechi text euhologic armean, provenind probabil chiar din
vremea marelui printe capadocian, sau chiar anterior lui (!), care a fost asimilat mai apoi
unui text aparinnd stratului mai vechi al versiunii bizantine (Byz) a anaforalei Sfntului
Vasile cel Mare, dnd astfel natere unui formular euharistic independent i cu totul diferit
fa de textul grec bizantin (byz gr).360
Imaginea de ansamblu asupra manuscriselor versiunii bizantine indic o oarecare
unitate i o uniformitate, astfel nct, n pofida lipsei unei ediii critice a textului anaforalei
bizantine,361 lucrarea de fa a putut folosi textul celui mai vechi manuscris cunoscut, cel al
codicelui Barberini Gr. 336, ca fiind formularul euhologic reprezentativ al versiunii
bizantine a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. Acest codice uncial din Biblioteca
Vatican, datnd din a doua jumtate a secolului VIII, conine ns un text incomplet. Opt
foi lipsesc din acest manuscris, lsnd descoperit partea central a textului euharistic, cea
cuprins ntre naraiunea cuvintelor de instituire i diptice. Pentru a suplini aceast lips,
Swainson a folosit manuscrisul 22749 din British Museum, datat a fi din secolul al XII-lea
de Engberding362, iar Brightman a apelat la un manuscrisul VII din Grottaferrata din
secolul IX-X.363 Textul reprodus de Brightman a fost preluat de A.Hnggi i I.Pahl, care au
omis ns s indice folosirea altei surse pentru partea central a textului euharistic.364
Textul editat de Brightman este cel folosit n studiul de fa.365

359

Chiar textul anaforalei debuteaz cu o ampl construcie infinitival:
360
Engberding, Das eucharistische Hochgebet, p. LXIV-LXVI: Byz arm ist die bewute, mglichst
sorgfltige Angleichung eines alten, wohl armenischen Textes an die Byz Gestalt an. Es ist von vornherein
vorsichtig ausgedrckt mindestens mit der Mglichkeit zu rechnen, da uns in Byz arm textliches Gut
erhalten ist, das sogar noch ber die Zeit eine Basileios hinaufreicht. (p. LXVI).
361
Pn n prezent nu exist nici o editare critic a textului vreuneia din versiunile anaforalei Sfntului
Vasile cel Mare. Marea contribuie al lui Engberding este de a fi atras atenia n 1931 asupra acestui fapt i de
a fi ncercat o analiz comparat a textelor euharistice ale celor patru versiuni ntr-o editare critic proprie.
362
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie p. XXIX.
363
F.E. Brightman, Liturgies Eastern and Western, Vol. I. Eastern Liturgies, Oxford, 1896 p. 321-327.
364
Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p. 230-243.
365
De asemenea, a fost consultat ediia critic mai recent a codexului Barberini fcut de: Stefano
Parenti, Elena Velkovska (eds.), L eucologio Barberini gr. 336 (=BELS 80), Roma, 1995, p. 1-24.

111

II. Textul versiunii siriene (Syr)


Textul versiunii siriene (Syr) se bucur de o vechime mai mare dect textul
versiunii bizantine, cci nu are calitile stilistice i lingvistice ale acestuia i nu folosete
pe scar att de larg texte scripturistice cum o face textul bizantin. El este coninut n
patru manuscrise mai importante, i anume n:
a. Manuscrisul 10 din 1417/18, aflat n mnstirea Sfntul Marcu din Ierusalim.
b. Manuscrisul 76 (= Anc. fonds 68 = Colbert. 3921) datat din secolul XVI i aflat
n Bibliothque Nationale din Paris.
c. Manuscrisul notat cu R de Engberding al crui text a fost publicat de patriarhul
Ignatios Ephrem II Rahmani, n Missale iuxta ritum Ecclesiae apostolicae Antiochenae
Syrorum, Sharfeh 1922, p.172-196366.
d. Manuscrisul rmas necunoscut i notat cu M de liturgistul german, dup care
Andreas Masius a fcut n 1569 traducerea sa n limba latin, care a fost mai apoi preluat
i publicat de Eusebius Renaudot n Liturgiarum orientalium collectio, Frankfurt i
Londra, 1847, II, p. 543-556.
Aceste ultime dou editri ale textului siriac au fost folosite n lucrarea de fa,
precum i textul tradus n mod special de Sebastian Brock pentru J.R.K. Fenwick i folosit
de acesta n disertaia sa doctoral.367
III. Textul versiunii armene (Arm)
Textul versiunii armene a liturghiei Sfntului Vasile cel Mare a circulat mult timp
sub numele Sfntului Grigorie Lumintorul, i este foarte puin cunoscut datorit puinelor
manuscrise ce conin acest formular euharistic. Dou sunt sunt ns de o mare importan i
anume: L [Cod. arm. 17 al bibliotecii municipale din Lyon] i M [Cod. arm. 6 al bibliotecii
de stat din Mnchen] redau integral textul anaforalei vechi armene. Un alt manuscris din
biblioteca mnstirii mechitariste din Veneia (V) cuprinde un pasaj mai vast din acest text
euhologic, iar manuscrisele A [Cod. Arm 9 din Antelia (Liban) coninnd Liturghia
366

I.E. Rahmani, Missale Syriacum iuxta ritum ecclesiae apostolicae Antiochenae Syrorum, Sharfeh,
1922, p. 172-196. ntr-o alt lucrare a sa, Les Litrugies Orientales et Occidentales, Beyrouth, 1929, p. 403
autorul indic faptul c manuscrisul textului siriac s-ar afla la Milano i n biblioteca seminarului Sharfeh, iar
n editarea acestui formular euhologic el ar fi folosit un manuscris provenind din biblioteca sa personal,
nednd ns i alte detalii.
367
J.R.K.Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James: An Investigation into their Common
Origin (=OCA 240), Roma, 1992.

112

hirotoniei unui katolicos], J [Cod Arm 183 din Biblioteca Patriarhal din Ierusalim] i W
[Cod Arm. 51 din Biblioteca mechitaritilor din Viena] conin doar parafraze din aceast
anafora euharistic.368
Un fragment mai vast din versiunea armean a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare se
pstreaz ntr-o cunoscut scriere istoric a lui Faust din Bizan, intitulat Buzandaran
Patmutiwnk [Povestirile epice ale lui Pawstos Buzand], i notat de Engberding cu F. n
aceast lucrare, scris n jurul anului 425,369 relatnd evenimente petrecute n Armenia anilor
320-387, n cartea a cincea, n capitolul 28, la svrirea Sfintei Liturghii, autorul pune n
gura unui preot o lung rugciune pentru pocina unui monah, n cuprinsul creia este
nglobat un pasaj ntreg din textul vechii anaforale armene a Sfntului Vasile cel Mare,
ncepnd de la crearea omului pn la ntruparea Mntuitorului.370 Folosirea acestui text
liturgic ntr-o lucrare istorica care plaseaz evenimentele descrise la scurt timp dup moartea
patriarhului Nerses (iulie 373) indic cu certitudine termenul nainte de care formularului
euhologic () a fost prelucrat de Sfntul Vasile cel Mare371 i demonstreaz faptul c textul
euharistic vasilian era cu certitudine cunoscut n secolul V n tradiia liturgic armean.
Prima editare a textului vechii anaforale armene a fost fcut de J. Catergian i P. J.
Dashian372, care au folosit cele dou manuscrise (L i M) pentru a tipri principalele formulare euharistice al tradiiei liturgice armene ntr-o ncercare de editare critic.373 Marele
merit al celor doi clugri mechitariti este acela de a fi creat premisele cunoaterii

368

Erich Renhart, Die lteste armenische Anaphora. Einleitung, kritische Edition des Textes und
bersetzung, n Idem, Jasmine Dum-Tragut (eds), Armenische Liturgien. Ein Blick auf eine ferne christliche
Kultur, Graz-Salzburg 2001, p. 117-126.
369
Charles Renoux, Lanaphore armnienne de Saint Gregoire LIlluminateur, n Bernard Botte (ed.),
Eucharisties dOrient et dOccident,vol 2 (=Lex Orandi 47), Paris, 1970, p. 85.
370
Engberding consider c acest pasaj deriv dintr-un formular euhologic mai elenizat al textului
versiunii armene (Arm), Das eucharistische Hochgebet.., p. LXXXIII.
371
Somit drfen wir schlieen, dass Ba bereits kurz nach dem Tode des hl. Basileios (379) in
Armenien bekannt war. Ibidem, p. LXXXIII. Nina Gasoan dateaz acest izvor istoric n jurul anului 470, iar
aceast folosirea a textului versiunii armene, cea mai veche atestat de manuscrise, vorbete despre o larg
rspndire n secolul V a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare n tradiia liturgic armean. A se vedea: Nina
Gasoan (ed.) The Epic Histories Attributed to Pawstos Buzand (Buzandaran Patmutiwnk), Translation and
Commentary by Nina Gasoan (=Harvard Armean Texts an Studies 8), Cambridge, 1989, p. 57; Idem, Lglise
armnienne et le grand schisme de Orient, Louvain 1999, p. 25-27; Erich Renhart, Die lteste armenische
Anaphora, p. 123-124.
372
Die heiligen Liturgien der Armenier. bersetzung der griechischen, syrischen und lateinischen
Liturgien, Wien, 1897, p. 120-159.
373
Rezerve privind acrivia metoda de lucru a celor doi clugri mechitariti i-au exprimat att
Engberding (Das eucharistische Hochgebet..p.LXXVI) ct i Charles Renoux n Lanaphore armnienne de
Saint Gregoire LIlluminateur, n Bernard Botte (ed.), Eucharisties dOrient et dOccident,vol 2 (=Lex Orandi
47), Paris, 1970, p. 84.

113

anaforalelor armene precum i a integrrii lor n contextul evoluiei textelor euharistice


rsritene.
O prim traducere ntr-o limb european a textului versiunii armene a anaforalei
Sfntului Vasile cel Mare a fost fcut n 1970 de Charles Renoux, care a folosit n
traducerea sa att textul principalelor manuscrise cunoscute (L, M, i V) precum i citatul
din Buzandaran Patmutiwnk 5, 28.374 Trei decenii mai trziu, Erich Renhart a editat pe
baza manuscriselor L, M i V textului critic al acestei anaforale euharistice375, prezentnd
de asemenea i textul celorlalte manuscrise (F, A, J, W) care conin fragmente sau
parafraze din acest formular euhologic.376
Textul acestei ediii critice va fi folosit i n lucrarea de fa, cu meniunea c la ora
actual doar formularul euhologic al versiunii armene a anaforalei Sfntului Vasile cel
Mare beneficiaz de o editare critic. Pentru prima parte a textului euharistic, util se arat a
fi i textul prezentat de Engberding n retroversiune n limba greac veche.377
IV. Textul versiunii egiptene ().
Textul acestei versiuni apare n patru prelucrri distincte: cea sahidic (sah Bas),
cea egiptean copt [bohairic] (), cea egiptean greac () i cea egiptean-etiopian ().
1. Textul sahidic (sah Bas)
Cel mai important manuscris sahidic, descoperit n 1960 de J. Doresse n dou din anticariatele oraului Cairo i publicat mai apoi n colecia Bibliothque du Muson, conine doar
ultima parte a textului versiunii egiptene a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.378 Manuscrisul
este un palimpsest ce a fost datat pe baza evidenelor paleografice i a mrturiilor interne ce le
conine textul euharistic ca provenind din secolul VIII-IX.379 n pofida faptului c acestei

374

Charles Renoux, Lanaphore armnienne de Saint Gregoire LIlluminateur., p. 88-108. Din scurta
introducere a acestei traduceri reiese faptul c liturgistul francez a intenionat s realizeze att o traducere
latin a textului ct i o editare critic a lui. A renunat ns la acest proiect datorit imposibilitii de a obine
o copie a manuscrisului 25 de la Veneia.
375
Erich Renhart, Die lteste armenische Anaphora, p. 147-193.
376
Ibidem, p. 193-223. Liturgistul austriac a ezitat s ncadreze n ediia sa critic fragmentul din
Buzandaran Patmutiwnk datorit faptului c textul folosit este unul ce fusese deja editat fr a conine ns
indicaii privitoare la manuscrisele uzitate (Faust de Byzance, Patmutiwn Hayoc, Veneia, 1933).
377
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931, p. 2-25.
378
J. Doresse i E. Lanne, Un tmoin arhaque de la liturgie copte de S. Basile (=Bibliothque du
Muson 47), Louvain, 1960.
379
Ibidem, p. 4-5.

114

anaforale i lipsete partea de nceput, totui textul manuscrisului pstrat n biblioteca


universitii din Louvain este cel mai complet formular euhologic de limb sahidic pstrat pn
n prezent i de aceea a fost folosit i n lucrarea de fa. Fragmente din textul sahidic al
anaforalei egiptene a Sfntului Vasile cel Mare sunt cuprinse i n alte manuscrise ce au fost
editate n cteva importante culegeri de texte euhologice, precum:380
a. P.E. Kahle, Balaizah, Coptic Texts form Deir el Balaizah in Upper Egypt,
Londra, 1954.
b. W.E. Crumm, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum,
Londra, 1905.
c. E. Lanne, Le Grand Euchologe du Monastre Blanc, PO 28, 2, Paris, 1958
d. A. Hebbelynck i A. van Lantschoot, Codices coptici vaticani barberiniani,
borgiani, rossiani, vol 1, Roma, 1937.
e. G.P. Sobhy, Two Leaves in the Coptic Dialect of Middle Egypt, n Mlanges
Maspero (=Mmoires de lInstitute Franais dArchologie Orientale 67), Cairo, 19351937, p. 245-250.
2. Textul copt-bohairic ()
E. Lanne a descris manuscrisele egiptene ale dialectului bohairic ca fiind extrem de
numeroase i lipsite de o inventariere serioas.381 Engberding amintete n lucrarea sa peste
30 de manuscrise,382 ce au fost cuprinse n cele patru editri diferite, dintre care de o
importan deosebit sunt:
1. Raphael Tuki, Missale coptice et arabice, Roma, 1736.
2. Josephus Aloysius Assemani, Codex Liturgicus Ecclesiae Universae, cartea IV,
partea IV, Roma 1754 i retiprit la Paris i Leipzig n 1902, p.1-92.
Textul folosit n aceast lucrare este traducerea latin pe care o red E. Renaudot n
Liturgiarum Orientalium Collectio, Londra i Frankfurt, 1847, p. 12-18.
3. Textul egiptean grec (g)

380

John R. K. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James: An Investigation into their Common
Origin (=OCA 240), Roma, 1992, p. 50-51.
381
J. Doresse i E. Lanne, Un tmoin arhaque, p. 9.
382
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie.., p. XXXVI.

115

Foarte puine manuscrise se pstreaz pn n prezent care conin textul grec


egiptean al anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. Trei sunt ns sursele principale ale
acestui formular euhologic care au fost folosite i n studiul de fa:
a. P [Paris Graec.325]
Acest document din secolul XIV al Bibliotecii Naional din Paris este principalul
manuscris folosit de Engberding pentru studiul textului grec al versiunii egiptene a
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. El a fost publicat de:
Eusebius Renaudot, n Liturgiarum orientalium collectio, vol 1, Frankfurt, 1847,
p.57-85.
Josephus Aloysius Assemani n Codex Liturgicus Ecclesiae Universae, cartea VII,
partea I, Paris i Leipzig n 1902, p.45-86 i n PG 31, 1629-1656. Lucrarea de fa
folosete textul reprodus dup Renaudot de A. Hggi i I. Pahl n Prex Eucharistica, p.348357.
b. Codexul Kacmarcik
Manuscrisul acesta din 1345 conine aproape n ntregime textul grec i arab al
anaforalelor Sfntului Grigorie de Nazianz i Sfntului Vasile cel Mare, precum i textul
grec al anaforalei Sfntului Marcu.
Textul grec al anaforalei Sfntului Vasile cel Mare coninut n acest manuscris a
fost editat de William F. Macomber n: The Kacmarcik Codex: A 14th Century GreekArabic Manuscript of the Coptic Mass, Le Muson 88 (1975), p. 391-395 i n: The Greek
Text of the Coptic Mass and of the Anaphoras of Basil and of Gregory according to the
Kacmarcik Codex, OCP 43 (1977), p. 308-334.383
c. Un manuscris aflat n mnstirea Sfntul Macarie din Egipt
Fragmente doar din textul egiptean grec al anaforalei Sfntului Vasile cel Mare sunt
coninute ntr-un manuscris din vremea patriarhului Veniamim II (1327-1339), al crui text
a fost publicat de H.G. Evelyn White n The Monasteries of the Wadi Natrun, Part I: New
Coptic Texts from the Monastery of St Macarius, New York, 1926, 1973, p. 200-206.
4. Textul egiptean etiopian ()

383

Ediia lui Macomber nu conine ntreg textul euharistic, ns ofer n anumite pasaje o versiune
diferit fa de textul editat de Renaudot.

116

Textul etiopian se pstreaz i el ntr-un numr impresionant de manuscrise, ns nu


se bucur de o importan att de mare, datorit faptului c el nu este altceva dect o
traducere a liturghiei copte mai nti n limba arab, iar din arab n limba etiopian.384

7. DEFINIREA METODEI DE LUCRU


7.1 LEGILE EVOLUIEI LITURGICE ANTON BAUMSTARK
I METODA LITURGICII COMPARATE
Anton Baumstark (1872-1948), marele orientalist i filolog german, este cel care a
introdus o nou metodologie n studiul istoriei Liturghiei, i anume cea a analizei
comparate, ce a fost folosit n ultima decada a secolului al XIX-lea n studiul culturii. El a
preluat aceast metod din studiului comparativ al limbilor, care permitea lingvitilor s
determine prin analiz comparat fondul originar din care au aprut diferitele limbi ale unei
anumite zone geografice i a aplicat-o ntr-un mod savant n cercetarea liturgic.
n viziunea lui, n Liturghie se poate simi cum bate inima Bisericii, cci esena ei
a rmas neschimbat n toate secolele i e identic n toate riturile, n condiiile n care
formele ei de exprimare au fost supuse unei continue evoluii. Vocaia unui liturgist este
astfel aceea de a cerceta i a descrie apariia i variaia formelor schimbtoare a acestei
esene inalterabile i venice, cci formele exterioare ale actelor liturgice i textele
liturgice ale unei anumite epoci pot cel mai bine prin structura i prin coninutul lor s
indice cum a avut loc evoluia lor istoric, dup cum i geologia i trage concluziile ei din
stratificrile crustei pmntului care sunt observabile Aceast abunden de forme face
posibil un studiu comparativ al liturghiilor, asemntor prin metodele pe care le folosete
cu studiul lingvisticii i al biologiei comparate Aceast metod nu poate fi dect
empiric, cci doar plecnd de la constatri exacte i de la observaii precise ea i poate
trage concluziile ei.385
384

Ernst Hammerschmidt, Studies in Ethiopic Anaphoras (=Berliner byzantinische Arbeiten 25),


Berlin, 1961, p. 27.
385
Anton Baumstark, Liturgie compare. Principes et Mthodes pour ltude historique des liturgies
chrtiennes, troisime edition, revue par Bernard Botte O.S.B., Paris, 1953, p. 2-3. Personalitatea lui
Baumstark i opera acestuia constituie subiectul excepionalei disertaii doctorale a lui F.S. West, Anton
Baumstarks Comparative Liturgy in its Intellectual Context, Notre Dame University, 1988. De asemenea,
informaii bio-bibliografice referitoare la personalitatea marelui orientalist german pot fi gsite la Th. Klauser,
Anton Baumstark (1872-1948), Ephemerides Liturgicae 63 (1949), p. 184-207 i Oriens Christianus 37
(1953), p. 2-3.

117

Dei a definit metoda Liturghiei comparate ca fiind una empiric, totui


Baumstark a inut s precizeze c sarcina ei nu se rezum la o simpl constatare, ci ea
ncearc s deduc din diversitatea de izvoare pe care le analizeaz anumite legi, dup care
s se poat ghida cercetrile liturgice ulterioare. Menirea ei este de a explica i a relaiona
datele coninute n mrturiile istorice pstrate, umplnd astfel cu date noi golurile de
informaie pe care istoria le conine.386
Legile enunate de Baumstark i de discipolii acestuia pot fi grupate n dou mari
categorii: n principii generale, ce se refer la evoluia n anasamblu a riturilor liturgice, i
n principii sau legi particulare, care privesc evoluia unor texte liturgice sau chiar a unor
structuri sau aciuni liturgice.387
I. Principii generale:
1. Evoluia riturilor liturgice s-a fcut de la diversitate spre uniformitate.
Adoptnd sensul linear i unidirecional de percepere a evoluiei istorice, care este
comun tiinelor comparate ale naturii i ale culturii, marele liturgist german a afirmat c
dezvoltarea cultului cretin s-a fcut
(a) de la varietate la nceputuri spre o uniformitate ulterioar
(b) de la forme austere, simple i scurte la nceput, la forme bogate i elaborate mai
apoi. Forat ns de realitile datelor istorice, Baumstark a nuanat mai apoi sensul
evoluiei liturgice susinnd existena unei micri retrograde n ambele cazuri: micarea
spre unitate a fost ntrerupt de tendinele de adaptare local a formelor liturgice, iar cea
de la sobrietate spre bogie i complexitate, a cunoscut o tendin de abreviere, ca urmare,
n mod special, a diminurii zelului religios al cretinilor, fapt atestat de numeroasele
cuvntri patristice ale epocii.388
386
Ibidem, p. 17: Liturgica comparat, la fel ca i tiinele naturii, care i-au servit ca model prin
metodele lor exacte, caut s desprind din multiplicitatea de date anumite legi care la rndul lor, s o ghideze
n cercetrile ulterioare. Pentru gndirea modern, ideea de tiin.este legat de stabilirea unor legi ale unei
oarecare evoluii Legile evoluiei liturgice trebuie deduse din compararea datelor ntre ele. Odat stabilite,
aceste legi vor servi ca norme de explicare a noi elemente pe care sursele le fac cunoscute. O definiie
programatic a ceea ce i-a dorit s fie studiul comparativ al Liturghiei ncearc s dea autorul n urmtoarele
pagini ale crii sale: Montrer quelles en sont les tendances directrices, sparer des couches anciennes de
celles qui sont plus rcentes, reconstituer ltat primitif souvent compltement mconnaissable, telle est la
tche de lhistorien de la liturgie compare. Ibidem, p. 35.
387
Sistematizarea principiilor metodologice ale Liturgicii comparate este fcut n maniera unei
veritabile apologii de Robert Taft n: Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (d. 1948): A
Reply to Recent Critics, n Idem, Divine Liturgies Human Problems in Byzantium, Armenia, Syria and
Palestine, Aldershot, Burlington, 2001, p. 521-540.
388
Probabil Baumstark este aici influenat de Proclus, Tractatus de traditione divinae missae, PG 65,
849B-852B.

118

2. Evoluia riturilor liturgice s-a fcut de la forme simple spre forme elaborate i
complexe,389 ns o excesiv cretere i amplificare a dat natere unor tendine de
abreviere.390
3. Evoluia cultului cretin s-a fcut progresiv, n etape, iar multe din elementele lui
componente au cunoscut o evoluie proprie.391
II. Principii particulare:
a. Referitoare la un text liturgic:
4. O folosire literal a textelor scripturistice denot un formular euhologic mai
nou.

392

Acest principiu a fost demonstrat de ilutrii elevi ai marelui orientalist german, de

Fritz Hamm393 i de Hieronymus Engberding.394


5. Textul liturgic cu ct este mai simetric, cu att este mai recent.395
6. Proza liturgic cu ct este mai ncrcat de elemente de doctrin, cu att este mai
recent.396
7. Proza liturgic mai nou e ncrcat de elemente retorice.397
b. Referitoare la structura liturgic, aciunea i simbolul liturgic:

389

Legea aceasta a fost magistral demonstrat de H. Engberding n: Das eucharistische Hochgebet der
Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen
Ostens 1), Mnster, 1931, p. LXXIX .u., precum i n: Neues Licht ber die Geschichte des Textes der
gyptischen Markusliturgie, Oriens Christianus 40 (1956), p. 46, nota 32.
390
Anton Baumstark, Liturgie compare, p. 22-26.
391
Istoria Liturghiei nu poate fi perceput ca o dezvoltare unilateral compact ce a cuprins dintru
nceput ntreg ritualul cunoscut astzi, ci multe din elementele ei componente au cunoscut o evoluie
particular: Evoluia Liturghiei se compune doar din evoluii particulare [ale elementelor ei componente]
(Die Entwicklung der Liturgie besteht nur aus Sonderentwicklungen), Idem, Vom geschichtlichen Werden der
Liturgie (=Ecclesia Orans 10), Freiburg im Breisgau, 1923, p. 36.
392
A. Baumstark, Liturgie compare, p. 67.
393
Die liturgischen Einsetzungsberichte im Sinne vergleichender Liturgieforschung untersucht
(=Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen 23), Mnster in Westf, 1928, p. 33. Fritz Hamm a reuit s
demonstreze pe baza analizei naraiunii instituirii Sfintei Euharistii, aa cum este redat ea n diferite
anaforale, c vechile texte euhologice nu citeaz exact textul scripturistic.
394
Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. XXIV, LXXII, LXXV-LXXVI.
395
A. Baumstark, Liturgie compare, p. 67; Fritz Hamm, Die liturgischen Einsetzungsberichte..., p. 33-34.
396
Principiul acesta a fost formulat i demonstrat de Engberding, n Das eucharistische Hochgebet der
Basileiosliturgie, p. LXXII-LXXVII, 25-57. ncepnd cu secolul IV proza liturgic devine din ce n ce mai
ncrcat cu elemente de doctrin, reflectnd astfel marile dispute dogmatice ale primelor sinoade ecumenice.
397
A. Baumstark, Liturgie compare, p. 69.

119

8. Noile elemente care au fost adugate cultului cretin nu au nlocuit dect treptat
elementele primare, coexistnd un timp cu acestea, pentru ca mai apoi, la prima abreviere,
ele s se arate a fi mai vivace, ducnd la dispariia elementelor arhaice.398
9. Formele cultice cele mai vechi se pstreaz n mod deosebit n perioadele sacre
ale anului liturgic.399
10. Aciuni liturgice fcute dintru nceput n scopuri practice au primit n decursul
timpului o semnificaie simbolic.400
11. Vor fi considerate ca primare acele fenomene sau elemente liturgice care se
gsesc cu acelai sens, cu aceeai funcie i n acelai loc n toate riturile cretine, mai ales
dac au paralele n serviciul cultic sinagogal.401
12. Se va considera ca primar un act cultic cu rdcini n cultul iudaic i ca recent
acela care este lipsit de orice influen sinagogal.402
n descrierea structurii marilor uniti liturgice Baumstark enun i alte legi care au
dus la apariia i cristalizarea cultului cretin:
a. n virtutea legii care postuleaz sensul evoluiei liturgice de la simplu la complex,
formele cele mai sobre vor fi n mod cert cele mai vechi.
b. Vor fi considerate ca primare acele fenomene care se gsesc cu acelai sens, cu
aceeai funcie i n acelai loc n toate riturile cretinemai ales dac aceste fenomene au
paralele n serviciul cultic sinagogal.
c. Se va considera ca primar un act cultic cu rdcini n cultul iudaic i ca recent
acela care este lipsit de orice influen sinagogal.
Metoda de lucru pe care o propune Anton Baumstark este incontestabil de o valoare
major, ea are ns i neajunsuri, cci legile evoluiei liturgice au fost nvestite cu o valoare
absolut. Ambii elevi ai marelui liturgist german att Fritz Hamm403 ct i Hieronymus

398

Ibidem, p. 26-30. Aceasta este legea dezvoltrii organice, primul principiu enunat de Baumstark
ce se refer la ansamblul Liturghiei ce se compune din numeroase uniti structurale.
399
Ibidem, p. 30-34; Idem, Das Gesetz der Erhaltung des Alten in liturgisch hochwertiger Zeit,
Jahrbuch fr Litrugiewissenschaft 7 (1927) p. 1-23.
400
Baumstark a numit acest principiu o nou lege general i l-a formulat astfel: anumite acte
liturgice pur utilitare prin natura lor, primesc un sens simbolic de la funcia lor liturgic sau de la elementele
textuale care le nsoesc, Ibidem, p. 145.
401
Ibidem, p. 35.
402
Ibidem.
403
Die liturgischen Einsetzungsberichte, p. 97.

120

Engberding404 s-au disociat n acest punct de viziunea mentorului lor. Cel care a atras
asupra riscurilor absolutizrii legilor stabilite de Baumstark i coala sa a fost Bernard
Botte, cel care a i editat cea de-a treia ediie a lucrrii Liturgie compare405, n prefaa
creia el a inut s precizeze: Ideile lui Baumstark mi par n mod fundamental juste, cu
toate c uneori le-a dat o form prea rigid i din cnd n cnd le-a folosit n mod
abuziv.Totui cteva pericole sunt de evitat. Primul este de a nu se lsa nelat de
cuvinte. Este legitim de a cerceta tendinele care au ghidat evoluia Liturghiei i chiar de
a da acestor tendine numele de legi. Dar trebuie neles c acest fapt nu este dect un
artificiu comod. Analogia cu tiinele naturii nu trebuie s iluzioneze. Acestea pleac de
la postulatul unui determinism al fenomenului, fr de care tiina nu ar putea fi posibil,
ns dac se trece la lingvistic, acest determinism este deja ndulcit, i lingvitii de
astzi ezit s mai vorbeasc de legiCnd se trece la istorie, n care libera voin a
omului joac un mare rol, determinismul este i mai mult atenuat i trebuie evitat faptul
de a da cuvntului lege un sens prea restrns. Se risc de a ngrdi realul ntr-un
cadru artificial, care modific faptele (realitii). Prima datorie a fiecrui istoric este de a
respecta ntotdeauna datele realului, chiar dac nu intr n schema unei teorii
preconcepute.
Al doilea pericol, care decurge din primul, este de a trata o construcie logic
drept o realitate istoric. tiinele nu ajung ntotdeauna la o certitudine, ci prin deducere
ajung la anumite concluzii, adesea i la probabiliti sau chiar ipoteze provizorii Aa se
ntmpl cu istoria. Atunci cnd documentele lipsesc, sau cnd sunt fragmentare, trebuie
evitate concluziile absolute. Aceasta este i limitarea metodei lui Baumstark: el nu a vzut
limita ntre ipotezele sale i realitatea istoric i nu trebuie s mire faptul c n opera sa
apar i pri caduce. Unele din construciile sale au fost interesante i sugestive. Ele au
jucat un rol decisiv ca ipoteze de cercetare, dar ar fi o greeal de a le trata ca pe nite
realiti istoric demonstrate.406
Remarcile pertinente ale lui Botte nu au intenia de a infirma valoarea metodei de
lucru propuse de Baumstark, ci mai curnd ele sunt o precizare necesar de care a trebuit s

404

Neues Licht ber die Geschichte des Textes der gyptischen Markusliturgie, Oriens Christianus 40
(1956), p. 46, nota 32.
405
Chevetogne, 1953.
406
Liturgie compare, p. VI-VIII.

121

in cont cercetarea liturgic ulterioar.407 Astfel, corectnd oarecum viziunea mentorului


su, Robert Taft, profesor la Institutul Pontifical de la Roma, relev faptul c principiile pe
care le formuleaz studiul comparativ al Liturghiei nu pot fi tratate ca nite legi, ci mai
curnd ca nite jaloane de ghidare a cercetrii: n acelai mod n care un doctor tie ce s
examineze mai nti la un bolnav dup simptomele pe care le are, (astfel) vznd cum
au evoluat liturghiile, putem formula ipotezele muncii noastre, orientndu-ne n primul
rnd spre ceea ce indic principiile deduse. Desigur, aceste ipoteze (pe care le folosim)
trebuie mereu testate, temperate, modificate sau chiar anulate dac sunt contrazise de
evidena istoric.408 El a reuit astfel s pun ntr-o lumin nou metoda de lucru iniiat
de coala lui Baumstark, insistnd asupra importanei existenei unui raport dialectic ntre
analiza structurii unui text i cercetrile istorice.409 n opinia sa, cercetarea liturgic
comparat trebuie s porneasc de la o analiz atent att a asemnrilor ct i a
deosebirilor dintre diferitele practici liturgice din diferite zone geografice sau perioade
istorice, pentru ca mai apoi s poat formula ipoteze care s in cont de realitatea concret
istoric, lund n consideraie att evoluia general a textelor liturgice, ct i cea
particular, specific unei anumite perioade, zone geografice sau tradiii bisericeti locale.
Dincolo de ajutorul pe care l ofer n gsirea originii documentelor liturgice, metoda
comparativ este valoroas pentru sugestiile pe care le d n formularea de ipoteze
referitoare la perioade istorice n care informaiile sunt lacunare sau lipsesc cu desvrire.
Din principiile enunate de Baumstark, Taft deduce cteva consecine pe care le formuleaz
sub forma unor enunuri ermineutice.
a. In primul rnd, el atrage atenia asupra necesitii evitrii erorii reformatorilor
protestani, care au plecat n cutarea Liturghiei originare de la ipoteza c formularele
liturgice aflate atunci n uz au aprut toate din tradiia apostolic, aa cum se reflect ea n
Sfnta Scriptur, i astfel ei au eliminat tot ceea ce nu putea fi gsit n Noul Testament.
Cercetrile liturgice actuale au demonstrat ns contrariul: ntr-un text cultic, fidelitatea fa
407

Critici la adresa metodei propuse de Baumstark au fost formulate de Martin Stringer n: Liturgy and
Anthropology: The History of the Relationship, Worship 63 (1989), p. 503-521 i de Peter Knowles n: The
Renaissance in the Study of Byzantine Liturgy, Worship 68 (1994), p. 232-241. Rspunsul la aceste critici l va
da Robert Taft n: Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (d. 1948): A Reply to Recent
Critics, p. 528-540.
408
Idem, Reconstructing the History of the Byzantine Communion Ritual: Principles, Methods, Results,
Ecclesia Orans 11 (1994), p. 364; Idem, The Dialogue before the Anaphora in the Byzantine Eucharistic
Liturgy, I: The Opening Greeting, Orientalia Christiana Periodica 52 (1986) p. 300-301.
409
A se vedea n acest sens: Robert Taft, The Structural Analysis of Liturgical Units: An Essay in
Methodology, Worsihp 52 (1978), p. 314-329; i Idem, How Liturgies Grow: The Evolution of the Byzantine
Divine Liturgy, Orientalia Christiana Periodica 43 (1977), p. 355-378.

122

de Scriptur este un semn al unei elaborri mai trzii, iar inseriile pur scripturistice,
precum Sanctusul i Rugciunea Domneasc, sunt menionate abia n secolele III-IV ca
fiind existente n uzul liturgic.
b. n al doilea rnd, el remarc faptul c formularele liturgice primare au avut tendina de a se dezvolta n acele locuri numite de el soft points [punctele slabe] n care nu
existau dect acte liturgice, mbrcnd n cuvinte ceea ce momentul respectiv trebuia s
exprime.
c. n al treilea rnd, el ine s sublinieze c liturghiile cretine nu s-au dezvoltat
organic, ci n straturi i pe seciuni; Prin urmare, structurarea cercetrii pe uniti liturgice,
identificarea i analizarea prilor componente ale Liturghiei este un pas absolut necesar
pentru reconstituirea istoriei ntregii sinaxe euharistice.
Aceast nou metodologie pe care o propune liturgica comparat este cea care este
folosit n cercetarea liturgic actual fiind pus n acord cu rezultatele cercetrilor
tiinifice ale ultimilor decenii ale secolului 20.410 Scopul ei este de a analiza pe baza unei
precise si exacte structurri a textului euhologic evidenele istorice pe care acesta le
conine, de a le relaiona, a le compara i a le ncadra n sisteme ipotetice care s poat duce
la explicarea i la nelegerea lor. Datele coninute ntr-un text euhologic trebuie s fie
interpretate, iar cunoaterea presupune relaionare. Astfel, menirea metodei folosite de
liturgica comparat este s explice, s ridice semne de ntrebare, s chestioneze vechile
cadre de interpretare, s postuleze altele noi care s permit o nou nelegere i asimilare a
datelor istorice.411
7.2 METODA PREZENTEI INVESTIGAII
Importana metodei liturgicii comparate const n faptul c ea tinde s dezvolte un
mod nou de abordare a textelor euharistice, propunnd folosirea cu acrivie a metodelor
tiinelor exacte, pentru a putea analiza prin corelare i comparare toate evidenele istorice
410

Paul Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship. Sources and Methods for the Study
of Early Liturgy, New York, Oxford 1992. Bradshaw este de prere c pentru timpurile moderne nu sunt att
de mult necesare legi, care s indice modul n care s-au dezvoltat liturghiile ci, mai curnd cteva linii
directoare care s ajute cercettorului s interpreteze adesea confuzele i fragmentarele surse liturgice
primare. El critic chiar unele presupuneri tradiionale ale metodologiei studiului comparativ al Liturghiei,
i expune i cteva principii de interpretare a textelor liturgice: p. 56-79.
411
A se vedea: Robet Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom, vol. IV: The Diptychs
(=OCA 238), Roma, 1991, p.XXX u.

123

pe care un text liturgic le conine. O ilustr demonstraie a aplicabilitii acestei metodei


comparate n studiul evoluiei anaforalei euharistice a reuit s o fac n 1931 Hieronymus
Engberding, ilustrul elev al lui Anton Baumstark, care a dus la bun sfrit i cu rezultate
remarcabile o analiz filologic de proporii, inegalat pn n prezent, cercetnd toate (!)
manuscrisele anaforalei Sfntului Vasile cel Mare existente n acel moment dat. Cercetarea
liturgistului german a dus la stabilirea, cel puin pentru prima parte a anaforalei euharistice,
a textului critic al celor patru versiuni n care este cunoscut formularul euhologic vasilian.
Acest fapt i-a permis lui Engberding mai apoi o analiz filologic riguroas ce a dus la
identificarea att a elementelor strvechi comune ale acestor anaforale, precum i a
elementelor noi adugate n decursul timpului, datorate cu mare probabilitate prelucrrii
fcute de Sfntului Vasile cel Mare textului euharistic primar.
Metoda de lucru folosit de Engberding, chiar dac i s-au reproat accentele
unilaterale puse pe analiza pur verbal n detrimentul celeia structurale412, a dus la
stabilirea unor reguli generale de analiz critic a unui text euharistic, care au fost folosite
i n lucrarea de fa, i care constituie ntr-o completare necesar a ansamblului de legi
menite s ghideze cercetarea n domeniul studiului comparativ al Liturghiei:413
1. Criteriile externe referitoare la un text liturgic au ntietate fa de cele interne.
2. O versiune mai dificil a unui text are ntietate fa de una mai uoar.
3. O majoritate de mrturii covrete o minoritate.
4. Dac mai multe mrturii (texte) provin din acelai arhetip, atunci ele vor alctui o
unitate fa de alte texte care au fa de acelai arhetip acelai grad de provenien.
5. Dac un descendent al unui arhetip coincide cu un alt document care este de
acelai grad cu arhetipul, avnd ns o origine diferit, atunci acest descendent
primeaz asupra tuturor celorlali descendeni ai aceluiai arhetip.
6. Dac un document coincide doar privitor la omisiuni cu o alt grup de
documente, ns nu au alte asemnri cu acestea, atunci omisiunile nu pot fi folosite
ca argumente pentru a demonstra existena vreunei relaii ntre ele.
7. O versiune care st n legtur strns cu pri care nu sunt originare, atunci i ea
va fi catalogat ca nefiind originar.
412
A se vedea: John R.K. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James. An Investigation into
their Common Origin (=OCA 240), Roma, 1992, p. 26-27; 62-63.
413
Hieronymus Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie. Textgeschichtliche
Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens, Heft 1), Mnster in Westf, 1931,
p. XXIII-XXVII]

124

La acestea Engberding mai adaug dou reguli general recunoscute n cercetarea liturgic:
8. Dac un formular liturgic, ntr-o anume prelucrare, se opune altuia care a
cunoscut o alt zon de rspndire dect cea de origine, atunci devierile n acest
formular, care coincid n acelai timp cu caracteristicile Liturghiei din noua zon de
rspndire, sunt metodologic de neluat n seam. O astfel de versiune nu este
recomandat s fie folosit n stabilirea textului originar, cu toate c nu este n sine
exclus o dependen fa de caracteristicile Liturghiei noului teritoriu de
rspndire. Este mai bine ca n stabilirea textului critic s fie alese doar documente
care cu siguran sunt credibile i nu unele care pot trezi nesiguran.
9. Acea versiune care folosete liber Sfnta Scriptur va avea ntietate fa de cea
care o folosete literal. Dar aceasta nu nseamn c orice pasaj care conine un text
scripturistic s fie tratat ca secundar.
Claritatea expunerii lui Engberding se datoreaz i modului n care a prezentat pe
patru coloane paralele textele celor patru versiuni la anaforalei Sfntului Vasile cel Mare,
fapt ce i-a permis s indentifice cu uurin elementele care au fost adugate sau omise n
fiecare din aceste formulare euhologice. Principiile enunate de liturgistul german au fost
amintite aici, deoarece studiul de fa i propune s prezinte textul diferitelor versiuni ale
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, aa cum au fost ele redate n definitoriul i
importantul studiu al clugrului benedictin de la mnstirea Coesfeld.414
O atenie deosebit a fost acordat n lucrarea de fa att analizei filologice ct i
celei structurale. Textul a fost divizat n uniti liturgice adic n prile lui componente,
ceea ce a permis un studiu liturgic comparat riguros, precum i o relaionare a formularelor
euhologice cu scrierile Sfntului Vasile cel Mare. Lipsa ns a ediiilor critice a textelor
principalelor versiuni ale acestei anaforale euharistice a fcut ca accentul s cad nu pe
analiza filologic, ci pe cea comparativ, prin care au fost evideniate corespondenele
verbale dar i dogmatice ntre textele euhologice i scrierile Sfntului Vasile cel Mare.
n acest context, trebuie remarcat faptul c acest studiu comparativ a fost mult
uurat prin utilizarea modernei metode de cutare pus la dispoziie de baza de date din
Thesaurus Linguae Graecae, ceea ce a permis depistarea cu rapiditate a tuturor corespon-

414

Ibidem, p. 1-25.

125

denelor dintre textele cultice i operele marelui printe capadocian. Astfel de argumente,
citnd o expresia lui A. Raes din 1958, las cel mai adesea perplex.415
Folosirea ns a acestei metode de cercetare implic de la sine formularea a cel
puin trei criterii de care cercetarea de fa a trebuit s in cont:
1. Simplele coincidene lexicale sau fraze ntre textele euhologice i scrierile
Sfntului Vasile cel Mare, n special expresiile general folosite n cult, constituie dovada
faptului c marele ierarh din Capadocia era familiarizat cu limbajul scripturistic i cultic.
Dac ns se poate demonstra c o anumit expresie sau fraz este caracteristic scrisului
Sfntului Vasile cel Mare, atunci evidena coincidenei demonstreaz paternitatea vasilian
a textului liturgic.
2. Simpla coinciden a textelor scripturistice nu se constituie n nici un argument.
Dac ns se poate demonstra c un anumit pasaj din Sfnta Scriptur a fost folosit cu
predilecie de Sfntului Vasile cel Mare, atunci aceast coinciden este o dovad a
paternitii vasiliene.
3. Toate coincidenele ntre textele euhologice i scrierile Sfntului Vasile cel Mare
trebuie s fie dublate de corespondene de doctrin, care s indice cu certitudine intervenia
marelui printe capadocian asupra formularului euhologic.
7.3 DIVIZAREA TEXTULUI ANAFORALEI EUHARISTICE
Pornind de la premisa c liturghiile au cunoscut o evoluie n straturi, la nucleul
apostolic originar adugndu-se n decursul timpului o serie de alte noi elemente, primul
pas care trebuie fcut n analiza unui text euharistic este dup cum sugereaz Robert Taft
de a-l structura i a defini prile lui componente.416 n funcie de marile uniti
liturgice ale textului euharistic, ce sunt delimitate de principalele rugciuni i acte
liturgice ale preotului, structura clasic (the classical shape) a anaforalelor atribuite
Sfntului Vasile cel Mare poate fi definit astfel:417

415

A Raes, Lauthenticit de la liturgie byzantine de saint Basil, Revue des Etudes Byzantines 16
(1958), p. 160.
416
Robert Taft, Reconstructing the History of the Byzantine Communion Ritual, p. 364;366.
417
P.J. Fedwick n Bibliotheca Basiliana Universalis. A Study of the Manuscript Tradition,
Translations and Editions of the Works of Basil of Caesarea, vol. IV. Testimonia, Liturgical and Canonical
Compositions, Florilegia, Catenae, Iconography, Turnhout, 1999/2000, p. 146-1493 prezint o structur
amnunit a textului fiecrei versiuni a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.

126

Dialogul nainte de anafora418


I.

Rugciunea nainte de Sanctus (Rugciunea teologic)

II. Sanctusul
III. Rugciunea dup Sanctus (Rugciunea hristologic)
IV. Cuvintele de instituire
V. Anamneza
VI. Epicleza
VII. Dipticele
Doxologia final
Divizarea aceasta ine cont de structura general a anaforalelor de tip siriac occidental i de
evoluia prilor lor componente, avnd menirea s uureze analiza comparativ a acestor
texte euhologice.
7.4 STABILIREA PATERNITII UNUI TEXT EUHARISTIC
Apariia textelor euharistice scrise a fost un proces ndelungat de fixare i precizare
a Tradiiei orale a Bisericii. La nceput au fost reinute doar schemele celebrrii cultice pe
care se grefau cuvintele rostite de proestos, care improviza n aceste cadre rugciunea
euharistic. Cu timpul ns, formularele euhologice au ajuns s fie n ntregime aternute n
scris pentru pstrarea dar i pentru uniformizarea actelor cultice. Acest proces a limitat iar

418

Dialogul care precede anaforaua euharistic nu fost ncadrat n analiza de fa, cci n pofida faptului
c el apare menionat n vechile manuscrise Barberini 336 i Sevastianov 474, majoritatea manuscriselor de
mai trziu nu l conin sau cel mult amintesc doar cuvintele de nceput. A se vedea analiza detaliat a
problemei la: H. Engberding, Der Gru des Priesters zu Beginn der in stlichen Liturgien,
Jahrbuch fr Liturgiewissenschaft 9 (1929), p. 138-143; W.C. van Unnik, Dominus vobiscum: the Background
of a Liturgical Formula in Idem, Sparsa collecta. The Collected Essays of W.C. van Unnik, Part III
(=Supplements to Novum Testamentum 13), Leiden, 1983, 362-391; Bernard Botte, Dominus vobiscum, Bible
et vie chrtienne 62 (1965), p. 33.38; Robert Taft, Textual Problems in the Diaconal Admonition before the
Anaphora in the Byzantine Tradition, OCP 49 (1983), p. 34-365; Idem, The Dialogue before the Anaphora in
the Byzantine Eucharistic Liturgy. I: The Opening Greeting, OCP 52 (1986), p. 299-324; Idem, The Dialogue
before the Anaphora in the Byzantine Eucharistic Liturgy. II: The Sursum Corda, OCP 54 (1988), p. 47-77;
Idem, The Dialogue before the Anaphora in the Byzantine Eucharistic Liturgy. III: Let us give thanks to the
Lord It is fitting and right, OCP 55 (1989), p. 63-74; T.F. Taylor, Sursum Corda: No Dialogue, Studia
Patristica XIII (=Theologische Untersuchungen 112), p. 422-424.

127

mai apoi a eliminat cu totul improvizaia din cult.419 Textele liturgice au ajuns astfel s se
rspndeasc i s fie mereu multiplicate, fiind adaptate la diferitele tradiiile cultice locale.
Adesea, altfel dect n cazul textelor literare, copitii au urmrit n transcrierea
manuscriselor liturgice nu n mod special pstrarea acurateei fa de original, ct mai ales
corespondena lor cu practica liturgic a timpului i tradiiei lor cultice. Astfel, anaforalele
euharistice nu sunt opera unei personaliti bisericeti, ci sunt opere colective ale ntregii
Biserici.420 n unele cazuri, acest material euhologic comun a fost prelucrat i reformulat de
un mare ierarh, ajungndu-se ca textul euharistic respectiv s i poarte astfel numele. Acest
proces de revizuire s-a petrecut ns n nite cadre determinate: prezena n anaforalele
euharistice a unor vechi elemente, precum epicleza, anamneza, cuvintele de instituire,
doxologiile, imnele, care fac parte din datul oricrei Liturghii cretine, au fcut ca
procesul de revizuire s fie ndreptat n mod special asupra anumitor seciuni ale textului
euharistic, precum Rugciunea teologic i cea hristologic n care proestosul putea s se
exprime ntr-o manier mai personal.421 Stabilirea ns n ce a constat contribuia
revizorului la forma cunoscut n prezent a textului euharistic ce i poart numele este un
proces foarte dificil n care nu pot fi aplicate mijlocele i metodele folosite n stabilirea
paternitii unei opere literare, cci n cazul textului euharistic originea i evoluia au fost
influenate de muli factori, iar aportul revizorului a fost restrns doar la anumite fragmente
ale acestuia.
De aceea, n ncercarea de demonstrare a paternitii vasiliene a textului euharistic
ce i poart numele, s-a inut cont de ctva principii:
1. Prezena unei fraze identice n anafora i n una din scrierile Sfntului Vasile cel
Mare nu este n mod obligatoriu indiciu al paternitii vasiliene a textului euharistic, ea
putnd fi o citare din textul cultic.422 Totui, fraza poate constitui un argument al
paternitii dac se poate demonstra c ea apare cu predilecie n scrisul marelui sfnt

419

Bradshaw, The Origins..., 1992, p. 73 .u.


Baumstark, Vom geschichtlichen Werden der Liturgie, p. 71.
421
E. Lanne afirm acest lucru referindu-se la textul anaforalei Sfntului Vasile cel Mare: este
ndreptit s credem c prima parte a anaforalei, n care preotul putea s se exprime ntr-o manier mai
personal, este cu adevrat opera Sfntului Vasile cel Mare. A se vedea: E Lanne, Les anaphores
eucharistiques de Saint Basile et la communaut ecclsiale, Irenikon, 55 (1982), p. 319; A se vedea i G
Cuming, Pseudonymity and authenticity.. p. 537: Astfel, un episcop din secolul al IV-lea avea puin libertate
de aciune i contribuia s-a concretizat n mod practic n anumite pasaje scurte inserate ntr-un cadru dat;
R.Taft, The authenticity of the Chrysostom anaphora revisited. Determining the authorship of liturgical texts
by computer, Orientalia Christiana Periodica 56 (1990), p. 22 i A. Achim Budde, Die gyptische Basilios
Anaphora, Text Kommentar Geschichte (=Jerusalemer Theologisches Forum 7), Mnster, 2004, p. 50-56.
422
G. Cuming, Pseudonymity and authenticity..., p. 538-540.
420

128

printe, urmrindu-se i contextul n care este folosit i care trdeaz modul de gndire i
de exprimare al acestuia.
Acest lucru este valabil i n cazul coincidenei privind pasajele biblice folosite n
anafora i n scrierile Sfntului Vasile. Ele pot fi argumente ale paternitii doar atunci cnd
se poate demonstra c ele sunt folosite cu predilecie de marele ierarh n contexte care
trdeaz specificul gndirii acestuia.
2. Coincidenele din textele euharistice i scrierile Sfntului Vasile cel Mare se pot
datora i fondului comun de expresii cultice pstrat n tradiia vie a Bisericii. Ele totui pot
fi argumente ale paternitii n cazul n care se poate arta c ele au fost ntr-un mod unic
folosite i inserate att n operele marelui ierarh ct i n anaforalele ce i poart numele.
3. Toate coincidenele ntre textele euhologice i scrierile Sfntului Vasile cel Mare
trebuie s fie dublate de corespondene de doctrin, care s indice cu certitudine intervenia
marelui printe capadocian n textul euharistic.
4. Elemente certe ale paternitii vasiliene ale unui text euharistic constituie acele
expresii i fraze care apar doar n operele acestuia i nu n alte scrieri patristice. Cnd au
putut fi identificate astfel de elemente, paternitatea se poate aplica ntregii seciuni a
textului euharistic.

129

130

PARTEA a II-a

ANALIZA COMPARAT A TEXTULUI


CELOR PATRU VERSIUNI ALE ANAFORALEI
SFNTULUI VASILE CEL MARE

131

TABELA I

TEXTUL COMPARAT AL RUGCIUNII TEOLOGICE

132

Textul grec al versiunii egiptene


(g)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Cel Ce eti Stpne Doamne


Dumnezeul adevrului
Cel Ce eti mai nainte de veci
i mpreti n veci,
Cel Ce n cele de sus locuieti
i spre cele smerite priveti

Textul versiunii armene


(Arm)

Cel Ce eti Stpne


Atotiitorule Cel nchinat
Cu vrednicie i dreptate
se cuvine mulumire i nchinare
slavei Tale
[cu vrednicie i dreptate]
este a
Te slvi
pe Tine,
adevratul Dumnezeu
i ie a-i aduce jertf de laud
cu inim curat i suflet smerit

Cel ce ai fcut cerul i


pmntul i marea
i toate cele din ele

Textul versiunii siriene


(Syr)

via i duhovniceasca noastr


slujb.
Cci Tu eti Cel Ce ne-ai druit
nou cunoaterea
sfineniei Tale
dar cine este vrednic s griasc
puterile Tale i s fac
auzite
laudele Tale
sau s spun
minunile
Tale n tot locul
i n toat vremea?
Stpne al tuturor
Fctorule al cerului i al pmntului
i a toat fptura vzut
i nevzut
Cel ce ezi pe scaunul
slavei i priveti
adncimile adncurilor
Cel fr de nceput, nevzut
nemrginit

Dumnezeule,

vrednic cu adevrat i drept


i cuvenit lucru este pentru slava
sfineniei Tale
a Te luda, ie a-i cnta
ie a-i mulumi, pe Tine a Te slvi
pe Tine
adevratul Dumnezeu
i ie a-i aduce
cu inim nfrnt i suflet smerit
roade duhovniceti, jertf de laud
slujb cuvnttoare:
cci Tu eti Cel Ce ne-ai druit nou
cunoaterea
adevrului Tu.
i cine este n stare s griasc
puterile Tale i s fac auzite
toate laudele Tale,
sau s spun toate minunile
Tale n
toat vremea?
Stpne al tuturor
Fctorule al cerului i al pmntului
i a toat fptura vzut
i nevzut
Cel ce ezi pe scaunul
slavei i priveti
adncuri
Cel fr de nceput, nevzut,
neschimbat
neajuns

133

Textul grec al versiunii bizantine


(Byz)
Cel Ce eti Stpne Doamne Dumnezeule
Printe Atotiitorule Cel nchinat
vrednic cu adevrat i drept
i cuvenit lucru este pentru slava
sfineniei Tale
a Te luda, ie a-i cnta
pe Tine a Te binecuvnta, ie a ne nchina
ie a-i mulumi, pe Tine a Te slvi
pe Tine sigurul Dumnezeu adevrat
i ie a-i aduce
cu inim nfrnt i suflet smerit
aceast slujb cuvnttoare
a noastr:
cci Tu eti Cel Ce ne-ai druit nou
cunoaterea
adevrului Tu.
i cine este n stare s griasc
puterile Tale i s fac auzite
toate laudele Tale,
sau s spun toate minunile
Tale n
toat vremea?
Stpne, Stpne al tuturor
Fctorule al cerului i al pmntului
i a toat fptura vzut
i nevzut
Cel ce ezi pe scaunul
slavei i priveti
adncuri
Cel fr de nceput, nevzut, neajuns
necuprins, neschimbat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Tatl Domnului i
Dumnezeului i Mntuitorului nostru
Iisus Hristos

Tatl Domnului i
i Mntuitorului nostru
Iisus Hristos

prin Care toate le-ai fcut,


cele vzute i nevzute

Care este chipul slavei Tale,


pecete identic
Care ntru Sine Te arat pe Tine, Tatl,
Cuvnt viu, Dumnezeu adevrat,
nelepciunea ce mai nainte de veci,
Sfinenie, Putere, Lumina cea
adevrat,
de la Care Duhul
Sfnt s-a artat,
Duhul adevrului,
Duhul nfierii,
Arvuna vieii
viitoare, nceputul
buntilor celor venice, Puterea
cea de via dttoare, Izvorul sfineniei,
de Care toat fptura
cea cuvnttoare i nelegtoare
ntrit fiind, pe Tine
Te laud, Te cnt [i] ie
i aduce doxologia cea de-a pururi,
cci toate i slujesc ie.
ie se nchin ngeri
Arhangheli,
Scaune,
Domnii
Stpnii,
Puteri,
ie i stau
mprejur

Cel ce ezi pe tronul


sfintei Tale slave

Cel Cruia se nchin toat


puterea cea sfnt,

Cruia i stau nainte ngeri


i Arhangheli
nceptorii i Stpnii,
Scaune, Domnii
i Puteri,
ie i stau
mprejur
Heruvimii cei cu ochi muli
i Serafimii cei
cu cte ase aripi

Heruvimii cei cu ochi muli


i Serafimii cei
cu ase aripi,
fiecare avnd ase aripi

Tatl Domnului nostru


Iisus Hristos, al marelui Dumnezeu,
Mntuitorul
ndejdii noastre
Care este chip al buntii Tale,
pecete identic
Care ntru Sine Te arat pe Tine, Tatl,
Cuvnt viu, Dumnezeu adevrat,
nelepciunea ce mai nainte de veci, Via
Sfinenie, Putere, Lumina cea
adevrat
de la Care Duhul Cel Bun i
Sfnt s-a artat nou,
Duhul adevrului,
Duhul nfierii,
Arvuna motenirii
ce va s fie, nceputul
buntilor celor venice, Puterea
cea de via dttoare, Izvorul sfineniei,
de Care toat fptura
cea cuvnttoare i nelegtoare
sfinit i luminat fiind,
Te cnt i ie
i aduce doxologia cea de-a pururi,
cci toate i slujesc ie.
ie se nchin ngeri
Arhangheli, pe Tine Te laud
Scaune i Domnii, pe Tine
Te slvesc nceptorii i Stpnii,
pe Tine te sfinesc Puteri
i oti cereti:
naintea Ta cele dou
cinstite vieuitoare, nconjurnd
sfntul tron al slavei Tale,
Heruvimii cei cu ochi muli,
i
Serafimii cei cu cte ase aripi,

134

Tatl Domnului nostru


Iisus Hristos, al marelui Dumnezeu,
Mntuitorul
ndejdii noastre
Care este chip al buntii Tale,
pecete identic
Care ntru Sine Te arat pe Tine, Tatl,
Cuvnt viu, Dumnezeu adevrat
nelepciunea ce mai nainte de veci, Via
Sfinenie, Putere, Lumina cea
adevrat,
de la Care Duhul
Sfnt s-a artat,
Duhul adevrului,
Darul nfierii,
Arvuna motenirii
ce va s fie, nceputul
buntilor celor venice, Puterea
cea de via dttoare, Izvorul sfineniei,
de Care toat fptura
cea cuvnttoare i nelegtoare
ntrit fiind,
ie i slujete i ie
i aduce doxologia cea de-a pururi,
cci toate i slujesc ie.
Cci pe Tine Te laud ngeri
Arhangheli,
Scaune, Domnii
nceptorii, Stpnii,
Puteri

i Heruvimii cei cu ochi muli,


ie i stau mprejur
Serafimii
cei cu cte ase aripi,

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

care cu dou [aripi]


i acopereau
feele lor
i cu dou [aripi i acopereau]
picioarele
i cu dou aripi zburnd
i strig [au strigat] fiecare

ntotdeauna
ludnd i
strignd
i grind: Sfnt

i cu dou [aripi] zburnd


au strigat fiecare
unul ctre altul
cu neobosit glas
n venice cntri de biruin,
n imne cntnd,
ludnd, glas nlnd i zicnd:
Sfnt.

care cu dou dintre aripile lor


i acoper
feele lor ca s nu vad ascunsul
Dumnezeirii Tale nevzute,
iar cu dou
din picioarele lor [se acoper],
ca s nu se ard
de focul
slavei Tale; Toat fptura
cea nelegtoare i cea simitoare
se trage napoi n fric n faa
puterii mistuitoare [i]
a unei prticele i a unei
mici raze din plintatea de lumin;
iar cu dou zburnd,
strig
unul
ctre altul cu guri neobosite,
cu graiuri de teologhisire fr tcere
cntarea de biruin
a mntuirii noastre, cntnd
glas nlnd i
grind: Sfnt
.

135

care cu dou
i acoper
feele lor
iar cu dou picioarele lor

iar cu dou zburnd,


strig
unul
ctre altul cu guri neobosite,
cu
teologhisiri fr tcere
cntarea de biruin
cntnd,
strignd, glas nlnd i
grind: Sfnt

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

1. RUGCIUNEA TEOLOGIC SAU PRE SANCTUS

Liturghia cretin este n esena ei inalterabil i venic un dat, ein


Gegebenes423 care a rmas neschimbat n toate secolele, dar ea este i un devenit, ein
Gewordenes, pentru c modurile ei de exprimare au fost supuse unei continue evoluii.
Formele exterioare ale cultului, precum i textele euhologice care mbrac n cuvinte actul
liturgic, pot cel mai bine prin structura i prin coninutul lor s indice modul n care ele au
evoluat n decursul istoriei.424
Svrit pentru prima dat de Mntuitorul la Cina cea de Tain, repetat apoi la
porunca Lui de Sfinii Apostoli i de urmaii acestora, Liturghia cretin este n nucleul ei
un tot unitar, ns n formele ei de manifestare n decursul timpului ea se arat a fi un
compus, una cosa cipollata dup expresia lui Robert Taft,425 n care doar prin
ndeprtarea straturile mai noi se poate ajunge la formele ei de expresie originare.
Sarcina aceasta revine tiinei liturgicii comparate. Scopul ei este de a sistematiza,
de a aranja, de a clasifica i de a analiza elementele componente ale unei anaforale
euharistice i apoi de a le relaiona ntre ele i a le raporta la cele coninute n alte formulare
euhologice, pentru a putea astfel depista stratul originar al acestui text cultic. Elementele
constitutive ale unei anaforale euharistice trebuie s fie analizate n evoluia lor i
interpretate n semnificaia lor.426
Analiza sistematic i comparativ a textelor liturgice nu este o simpl interpretare
a trecutului i a evoluiei istorice, ci ea trebuie s in cont de tradiia vie a Bisericii, de
matca din care au aprut aceste formulare euharistice, de viziunea genetic i de perceperea
unic a prezentului pe care o poate da doar nelegerea i experierea trecutului n snul
pleromei eclesiale.
Pornind de la premisa c i anaforaua Sfntului Vasile cel Mare n toate cele patru
versiuni ale ei a cunoscut o evoluie n straturi, un prim pas ce trebuie fcut este de a-i
423

A. Baumstark, Liturgie compare. Principes et Mthodes pour ltude historique des liturgies
chrtiennes, troisime dition, revue par Bernard Botte O.S.B., Paris, 1953, p. 2-3.
424
Ibidem, p. 2-3.
425
Reconstructing the History of the Byzantine Communion Ritual: Principles, Methods, Results,
Ecclesia Orans 11 (1994), p. 355: Liturghia este poate fi descris prin analogie cu o ceap, fiind compus ca
i ceapa din mai multe straturi, din care strat dup strat poate fi ndeprtat pentru a ajunge la frunzele mai
vechi.
426
A se vedea: Robert Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom, vol. IV: The Diptychs
(=OCA 238), Roma, 1991, p. XXX u.

136

defini structura i prile ei componente.427 Prin sistematizarea i relaionarea ntre ele a


acestor elemente constitutive ale textului euharistic i ncadrarea lor n contextul general al
evoluiei Liturghiei cretine pot fi explicate multe din datele rmase nc necunoscute, pot
fi ridicate noi semne de ntrebare i pot fi chestionate vechile cadre de interpretare.
Originea i evoluia acestei prime seciuni a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare,
numit i Rugciunea teologic, nu poate fi neleas n afara contextului general de
evoluie a textului euharistic n Biserica primelor veacuri.
Cele apte acte fundamentale ale Mntuitorului din cadrul Cinei celei de tain, cnd
Iisus, svrind o cin freasc specific (havuroth), a luat pinea (1), a binecuvntat-o (2), a
frnt-o (3), i a dat-o (4); apoi a luat paharul (5), a mulumit (6) i l-a dat ucenicilor (7), s-au
restrns n practica apostolic primar la patru: 1. Aducerea: pinea i vinul erau luate i
aduse la altar; 2. Rugciunea: proestosul aducea mulumire lui Dumnezeu asupra darurilor i
prin invocare darurile erau transformate n Trupul i Sngele Domnului; 3. Frngerea: pinea
era frnt i mprit; 4. mprtirea: credincioii se mprteau cu Sfintele Daruri. Ele au
fost nsoite dintru nceput de rugciuni improvizate, inspirate n mare parte din cultul iudaic.
Este cert faptul c anaforaua euharistic primar s-a constituit pe structura euhologic:
binecuvntare-mulumire-cerere a binecuvntrii dup cin (birkhat ha mazon) precum i pe
baza altor elemente ale cultului sinagogal, ns Biserica cretin nu s-a simit obligat s preia
cu strictee nici structura, nici tematica, nici registrele verbale ale formularelor euhologice
iudaice, ci a tiut s le foloseasc ntr-un mod unic, umplndu-le cu sensuri noi.
Anaforaua euharistic fiind centrat pe tema mulumirii a transformat n
doxologie binecuvntarea ce introducea i consacra orice rugciune a cultului iudaic,428
care a ajuns astfel s prefaeze mulumirea adus lui Dumnezeu pentru ntreaga iconomie a
mntuirii i s ncheie cererea pentru transformarea Darurilor. Acesta este stratul cel mai
vechi i primar al oricrei anaforale euharistice: o rugciune de mulumire i una de cerere
ncadrate de doxologie. Pe acest nucleul originar al textului euharistic cretin se vor grefa,
fie prin inserie, fie prin adugare, toate celelalte elemente componente ale anaforalei
euharistice de mai trziu.
427

Robert Taft, Reconstructing the History of the Byzantine Communion Ritual, p. 364;366. A se
vedea capitolul dedicat metodologiei liturgicii comparate.
428
Centralitatea binecuvntrii n cultul iudaic este ceea ce confer echilibru acestui cult i i asigura
continuitatea i posibilitatea umplerii lui de sensuri noi n cretinism. Rolul dominant al binecuvntrii n
iudaism vorbete i despre contiina necesitii mplinirii eshatologice. Anaforaua cretin, att la nivelul
expresiei, ct i al noii Realiti pe care o exprim i o face prezent, este mplinirea acestei ateptri a eonului
celui nou.

137

Unii liturgiti precum Louis Ligier429 i Geoffrey Cumig430 au demonstrat pe baza


analizei unor vechi anaforale euharistice precum Anaforaua celor doisprezece Apostoli, cea
a Sfinilor Addai i Mari, cea a Sfntului Marcu, a Sfntului Ioan Gur de Aur i a
Sfntului Vasile cel Mare n versiunea ei egiptean c n aceast prima parte a anaforalei,
n Rugciune teologic, poate fi identificat stratul cel mai vechi al textului euharistic
cretin. n opinia lor, aceste mini anaforale, caracterizate prin simplitate i scurtime
conin o mulumire pentru creaie i pentru iconomia mntuirii care se ncheie cu o
doxologie i constituie un formular euhologic complet la care nu mai este nevoie s fie
adugat nici un Sanctus sau vreun alt embolism narativ.431
n mod cert, rugciunea cu care debuta anaforaua euharistic trebuia s fie mcar n
parte dac nu n totalitate un rspuns la chemarea de a mulumi lui Dumnezeu exprimat n
dialogul introductiv. Celelalte elemente componente ale textului euharistic, precum
Sanctusul sau Dipticele, s-au adugat n timp acestui strat strvechi al formularului
euhologic.
Cele mai vechi anaforale euharistice au o structur simpl, bipartit, coninnd o
seciune de mulumire i una de cerere, n condiiile n care modelul euhologic:
binecuvntare mulumire cerere al binecuvntrii dup cin (birkhat ha mazon) a fost
reformulat prin asimilarea primei seciuni de binecuvntare cu cea de a doua, cea de
mulumire. Textele euhologice de mai trziu, cum este i anaforaua Sfntului Vasile cel
Mare, revin la structura tripartit, dar ntr-o manier cu totul nou, n cadrele date ale unei
triadologii bine definite, atent i precis exprimate n textul cultic: Prima seciune a
anaforalei (Rugciunea Teologic) este una doxologic, de laud i preamrire a lui
Dumnezeu cel Unul n Sfnta Treime i a lucrrii Lui n lume care se ncheie prin Sanctus,
prin venicul imnul adus de ngeri mreiei i slavei nepieritoare a lui Dumnezeu. Cea de a
doua seciune (Rugciunea Hristologic), cea dup Sanctus, este dedicat mulumirii pentru
ntreaga iconomie a mntuirii i culmineaz cu amintirea instituirii Sfintei Euharistii la
Cina cea de Tain. Ultima seciune este cea de cerere, ea ncepe cu epicleza i continu cu
dipticele. Fiecare din cele trei seciuni este consacrat uneia din Persoanele Sfintei, Treimi,

429

Louis Ligier, Les origines de la prire eucharistique: de la Cne du Seigneur a lEucharistie,


Questions liturgiques 53 (1972), p. 196 i urm. Articolul a aprut i n traducere englez: The Origins of the
Eucharistic Prayer: From the Last Supper to the Eucharist, Studia Liturgica 9 (1973), p. 179 i urm.
430
G. Cuming, The Shape of the Anaphora, Studia Patristica 20 (1989), p. 335-345; Idem, Four Very
Early Anaphoras, Worship 58 (1984), p. 168-172.
431
Louis Ligier, The Origins of the.p. 179.

138

iar anaforaua ca tot este adresat Tatlui.432 Aceast structur i unitate teologic este
caracteristica principal i distinctiv a textului euharistic cretin n comparaie cu
formularele euhologice ale cultului iudaic. nsui Mntuitorul la Cina cea de Tain, cum
afirm Sfntul Evanghelist Ioan, S-a adresat Tatlui s preamreasc Numele Su i a
ndemnat pe Sfinii Apostoli s se adune i s se roage n al Su Nume (Ioan 16, 24-26;
17, 6). La vremea sa, Sfntul Apostol Pavel amintete i el de aceast adresare a rugciunii
de mulumire ctre Tatl prin Fiul (Efes 5, 20; Col 3, 17). De aceea toate anaforalele
euharistice se adreseaz Tatlui, n Numele Fiului, i a misterului Su pascal, prin
comuniunea Sfntului Duh.433

432

Prima parte a anaforalei este dedicat Tatlui, ca Fctor a toate i Proniator, cea de a doua parte
este consacrat iconomiei mntuirii mplinite de Mntuitorul Iisus Hristos i culmineaz n anamnez i n
amintirea naraiunii instituirii Sfintei Euharistii. Cea de a treia parte ncepnd cu epicleza st sub semnul
lucrrii Sfntului Duh, prin Care i n Care rugciunile comunitii se nal ctre Tatl pe baza jertfei Fiului.
A se vedea: A. Gerhards, Zu wem beten? Die These Joseph Andreas Jungmanns (+ 1975), ber den Adressaten des Eucharistischen Hochgebetes im Licht der neueren Forschung, Liturgisches Jahrbuch 32 (1982), p.
219-30.
433
Louis Ligier, De la Cne de Jesus a 1'anaphore de 1Eglise, La Maison-Dieu 87 (1966), p. 48.

139

1.1 ANALIZA COMPARAT A TEXTULUI RUGCIUNII TEOLOGICE


DIN CELE PATRU VERSIUNI ALE ANAFORALEI
SFNTULUI VASILE CEL MARE
Rugciunea Teologic este atent structurat dup o schem trinitar impecabil n
cteva seciuni mari, bine legate ntre ele i care alctuiesc un tot unitar:
1. Introducerea: I, 1-25
2. Dumnezeu Tatl Creator a toate: I, 26-35
3. Dumnezeu Fiul Chip al Buntii Tatlui: I, 36-46
4. Dumnezeu Sfntul Duh Duhul Adevrului: I, 47-54
5. Lauda ngerilor i introducerea Sanctusului: I, 55-95.

n analiza Rugciunii teologice se va porni de la aceast sub-mprire pentru a


putea, pe de o parte, compara pe seciuni textele celor patru versiuni ntre ele i a stabili
astfel care sunt elementele originare i care sunt cele adugate pe parcursul timpului, iar pe
de alt parte, de a raporta fragmente din aceste texte euhologice la scrierile Sfntului Vasile
cel Mare.
1. Introducerea: I, 1-25
Dac am fi avut doar aceast prim rugciune, am fi ezitat mult de a gsi o
nrudire dintre versiunea egiptean i cea bizantin, astfel nct plecnd de la presupunerea
c textul bizantin este posterior celui egiptean, acela [textul bizantin] nu apare ca o
amplificare, ci mai curnd o refacere a acestuia din urm.434 Astfel concluziona n 1958 A.
Raes scurta sa analiz fcut prii de nceput a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare n cele
patru versiuni ale ei, atrgnd atenia asupra existenei unei oarecare corespondene ntre
textul egiptean i cel bizantin, ns, aa cum indic i tabela 1, cu foarte puine identiti
lexicale.435
434

Alphonse Raes, Lauthenticit de la liturgie byzantine de saint Basil, Revue des tudes byzantines
16 (1958), p. 159.
435
n analiza filologic comparativ a rugciunii teologice i a celei hristologice a celor patru versiuni
ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare vor fi folosite ca normative rezultatele studiului lui Engberding, Das
eucharistische Hochgebet, la care se adug i mai noile concluzii ale lui Fenwick din disertaia sa
doctoral: The Anaphoras of St. Basil and St. James. An Investigation into their Common Origin (=OCA 240),
Roma, 1992, innd ns cont de recenzia pe care Gabriele Winkler, o bun cunosctoare a anaforalelor

140

Cuvintele cu care debuteaz anaforaua Sfntului Vasile cel Mare I, 1-10 conin ntradevr puine corespondene ntre textul egiptean g i textul celorlalte versiuni. O
posibil cauz a acestor mari diferene de text s-ar putea datora faptului c textul versiunii
egiptene n seciunea de nceput pn la trisaghionul biblic este un produs al tradiiei
cultice locale.436 El este structurat pe un model euhologic egiptean, neavnd n debutul lui
nici un verb care s exprime aducerea de mulumire, precum: a mulumi
[ sau ], i care s fie introdus printr-o formula impersonal:
cu vrednicie i cu dreptate sau vrednic i cuvenit lucru este... []
aa cum o fac textul armean, siriac i bizantin, ci el ncepe cu o apelare direct a lui
Dumnezeu: Cel Ce eti Stpne Doamne [] de care depinde o
serie de participii care nu conin ns nici un verb de mulumire. Formula impersonal:
vrednic i cuvenit lucru este.. [] nu este amintit aici ca introducnd
verbele de mulumire i laud, aa cum se ntmpl n textul celorlalte versiuni (Arm, Syr,
Byz), ci este n schimb repetat de trei ori de preot n dialogul de la nceputul anaforalei
euharistice, ultima dat avnd i adaosul cu adevrat [].437
Lipsa unui verb de mulumire n (g I,1-29) se poate datora i inserrii n acest
pasaj introductiv a unui bloc de citate biblice cu participii substantivate ca determinri ale
apelrii directe a lui Dumnezeu din debut [Cel Ce eti]. Tot acest material biblic din
textul egiptean este calificat de Engberding ca fiind secundar i fr importan pentru
istoria textului anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, neavnd nici un corespondent n textul
celorlalte trei versiuni ale acestui formular euharistic:438
1. Dumnezeul adevrului []
2. Cel Ce eti mai nainte de veci i mpreti n veci
[]
orientale, a fcut-o n 1994 disertaiei lui Fenwick. A se vedea: Oriens Christianus 78 (1994), p. 269-277.
Desigur, analiza comparativ propus n acest capitol este limitat prin faptul c seciunea aceasta de debut a
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare lipsete din manuscrisul de la Louvain publicat n 1960 de Doresse i
Lanne.
436
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931, p.LXXVIILXXVIII: nceputul textului egiptean dovedete la prima vedere o enigmatic ndrtnicie n ntregimea
lui i n structura lui el este un produs al tradiiei liturgice egiptene, fiind n consecin de o importan
secundar n evoluia anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.
437
Aceast caracteristic a textelor euhologice egiptene a fost dedus de Engberding pe baza unei
analize a mai multor rugciuni coninute n Euhologionul editat de Tuki Raphael (Koptisch-Bohairisches
Euchologion und Pontificale, 2 volume, Roma, 1761-62; 1736; 1752-1764). Ibidem, p. LXXVII.
438
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 27

141

3. Cel Ce n cele de sus locuieti i spre cele smerite priveti


[]
4. prin Care toate le-ai fcut cele vzute i nevzute
[]
5. Cel Cruia se nchin toat puterea cea sfnt
[]
Descoperirea n 1954 de ctre Paul Kahle a unui text sahidic datnd de la nceputul
secolului VII, care conine un fragment din anaforaua Sfntului Vasile cel Mare439 i care
red cu exactitate determinrile (1) (2) (3) menionate mai sus ale textului egiptean grec,
constituie un puternic argument pentru vechimea acestor expresii n g. Rmne ns de
precizat modul n care inseriile de mai sus (1), (2), (3) care conin pasaje scripturistice
citate cu mare precizie au putut s apar ntr-un text euharistic de la nceputul secolului
VII. O posibil soluie la aceast dilem ar putea fi recurgerea la paternitatea vasilian i a
acestui text euharistic. Sfntul Vasile cel Mare, renumit pentru excepionala sa cunoatere
i folosire a Sfintei Scripturi, ar putea fi cel care a introdus aceste expresii biblice n textul
euharistic, n cadrul unei prime revizuiri fcute textului euharistic din Cezareea
Capadociei.440
Faptul c adresarea din debut: Cel Ce eti Stpne Doamne [
] apare att n textul egiptean, care are n aceast prim seciune multe elemente
secundare, ct i n cel siriac i cel bizantin ar putea fi rezultatul unor aceleai influene ce
independent au operat asupra textului celor trei versiuni.441
Fenwick este ns de prere c debutul textului siriac i al celui bizantin nu este cel
originar, ci el a suferit modificri prin poziionarea expresiei: la
nceputul anaforalei dup modelul textului egiptean.442 G. A Michell vede n aceast fraz
de nceput un element specific tradiiei egiptene ce a ptruns n textul bizantin, aa cum

439

P.E. Kahle (ed.), Coptic Texts from Deir el-Balaizah in Upper Egipt, London, 1954.
Problema citrilor biblice literale din textului egiptean va fi discutat n cele ce urmeaz.
441
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 27: ..n aceast
coresponden dintre g i poate fi foarte bine vorba de rezultatul unor influene egale dar care au operat
independent. De aceea nu ndrznesc s privesc aceast coresponden ca fiind convingtoare, ci m limitez cu
un Non liquet.
442
John R.K. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James.., p. 77.
440

142

apare i n anaforaua greac a Sfntului Marcu.443 n stadiul actual al studiului


manuscriselor ce conin textul anaforalei Sfntului Vasile cel Mare nu se poate trage o
concluzie decisiv asupra autenticitii i originii acestei adresri cu care ncepe acest text
euharistic.
Apelativele din debutul textului bizantin (Byz) difer de cele ale textului siriac
(Syr). Substantivul Doamne [] nu apare nici in textul bizantin armean (byz arm),
nici n textul versiunii siriene (Syr), cci limbile semitice nu pot exprima alturat cele dou
apelative: Stpne []

Doamne [], lipsindu-le sinonimele

corespunztoare. Prin urmare, apelativele coninute de textul bizantin sunt originare.444


Expresia din I, 4-9: vrednic cu adevrat i drept i cuvenit lucru este...
[] ce a fost plasat n textul egiptean (g)
n dialogul pre anaforal, iar n textul armean (Arm) a gsit o traducere puternic influenat
de spiritul acestei limbi liturgice, este originar n textul arhetipului 445 i introduce nu
doar un singur verb de laud, ci un ir ntreg de infinitive sinonime n semnificaie care
exprim prin varietatea lor neputina omeneasc de a luda i a mulumi lui Dumnezeu aa
cum se cuvine, dar, n acelai timp, i necesitatea stringent de a o face aa. Conform
tabelei I se poate observa ca verbele sunt structurate i aranjate ntr-o simetrie perfect:
a. a mulumi i a slvi [] sunt verbele ce apar n toate
cele trei versiuni (Arm, Syr i Byz), aparin deci stratului strvechi al arhetipului .
b. a luda i a cnta [] sunt menionate doar de Byz i Syr, i
aparin astfel arhetipului mai nou din care au derivat Byz i Syr.
c. a binecuvnta i a ne nchina [] apar doar n textul
versiunii bizantine Byz.
n aceast construcie verbal simetric poate fi vzut cum textul euharistic a
evoluat de la simplu la complex: : ; : + Byz: +

443

G.A. Michell, Firmilian and Eucharistic Consecration, JTS 5 (1954), p. 219. Autorului i scap ns
din vedere faptul c aceast fraz de debut nu apare n toate textele egiptene, cum este i cazul anaforalei
copte a Sfntului Marcu. Prin urmare, ar putea fi mai curnd un indiciu al influenei g asupra textului grec al
anaforalei Sfntului Marcu. A se vedea: John R.K. Fenwick, The Anphoras,p. 78.
444
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 28.
445
Ibidem, p. 28-29. Expresia intraductibil n limba
armean este redat de Engberding prin: Cu vrednicie i dreptate [In Billigkeit und Gerechtigkeit].

143

446 n opinia lui Engberding, verbul de mulumire originar


care apare n cele mai vechi formulare euhologice precum Didahia i
Tradiia apostolic, a grupat n jurul lui i alte verbe de mulumire dnd natere unui pasaj
n care se oglindete perfect istoria textului euharistic.447 Robert Ledogar este ns de
prere c mai curnd verbul este cel care aparine stratului strvechi al acestui
text euharistic, cci contextul indic faptul c doar prenumele precednd verbul
poate justifica acuzativul folosit n expresia ce depinde
de acest verb.448 Infinitivele de laud i mulumire care n genere prefaeaz anaforaua
euharistic sunt aranjate dup modelul Doxologiei mari (Gloria in Excelsis) aa cum
apare ea n Codex Alexandrinus, un text datnd de la nceputul secolului V, i care ocup
un loc important ntre imnele de inspiraie biblic.449 Acelai model de aranjare a acestor
infinitive poate fi gsit i n Constituiile Apostolice, precum i n anaforaua Sfntului
Iacob.450 Verbul care d nota caracteristic apare la sfritul irului de infinitive, aa cum se
ntmpl n textul anaforalei Sfntului Vasile cel Mare,451 a Sfntului Iacob i a Sfntului
Marcu, iar pasajul imediat urmtor este dependent gramatical de el. Prin urmare, Ledogar
este justificat n a stabili c verbul prezent n trei din cele patru versiuni ale
anaforalei vasiliene este un element strvechi al acestui text euharistic.452
Pasajul de inspiraie biblic din I, 11-13: ie a-i aduce cu inim nfrnt i suflet
smerit roade duhovniceti, jertf de laud [
446

Doar textul armean bizantin (byz arm) nu conine o astfel de construcie infinitival, att de mult uzitat n vremea Sfntului Vasile cel Mare, ci deliberat folosete n schimb verbe la modul indicativ, fapt care
alturi de citarea inexact a textelor scripturistice este un indiciu despre existena unui strat strvechi existent
n textul armean, probabil chiar din vremea marelui printe capadocian, sau chiar anterior lui (!), care a ajuns
mai apoi s fie asimilat unui textului mai nou al versiunii bizantine (Byz) a anaforalei Sfntului Vasile cel
Mare. H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie..., p. LXIV-LXVI.
447
Ibidem, p. 29.
448
Robert Ledogar, Acknowledgment: Praise-Verbs in the Early Greek Anaphora, Roma, 1968, p. 1516: Tot ceea ce putem concluziona este c nu avem nici un indiciu concret c verbul a existat n
acest pasaj al anaforalei originare i c verbul , singur sau nu, a figurat cu mare probabilitate n
prelucrarea vasilian a acestui text.
449
H.B. Swete, The Old Testament in Greek, Cambridge, 1912, vol. III, p. 832. Textul Doxologiei mari
poate fi gsit la B. Capelle, Gloria in Excelsis, RHE (1949), 439-57 iar modul de ordonare al infinitivelor este
acesta: , ce n
mod cert a jucat un rol major n structurarea irului de infinitive din anaforaua Sfntului Vasile cel Mare, a
Sfntului Marcu i a Sfntului Iacob.
450
R. Ledogar, Acknowledgment, p. 22-24.
451
n aceast anafora, verbul ocup poziia central chiar dac nu este cu adevrat ultimul n
irul celor 7 infinitive, cci un alt infinitiv , ce depinde tot de expresia impersonal vrednic cu
adevrat i drept lucru este este legat printr-uncopulativ de restul grupului de 6 infinitive.
452
Ibidem, p. 26-27.

144


] apare doar n Arm, Syr i Byz i conine cteva elemente care difereniaz
ntre ele textele celor trei versiuni i care constituie astfel indicii ale modului n care a
evoluat acest formular euharistic.
Expresia: jertf de laud [] a aparinut n mod cert
arhetipului , cci Arm=Syr>Byz. Cum poate fi explicat faptul c textul armean i cel
siriac conin aceast expresie, iar textul bizantin nu o menioneaz? Engberding este de
prere c aici este vorba de o cizelare i o prelucrare de ordin stilistic care a fcut ca
expresia folosit deja n dialogul pre anaforal n exclamarea poporului:
Mila pcii, jertfa laudei [] s fie eliminat din textul
cultic pentru a evita o repetare suprtoare.453
n I, 12 expresia: cu inim curat [] folosit de textul armean
este conform principiului 9 enunat de Engberding cea originar, cci textul siriac i cel
bizantin rein expresia mai nou i exact preluat din textul biblic cu inim nfrnt [
]. Pe de alt parte ns, textul armean arat a fi suferit i el o prelucrare i adugire cu expresii biblice, cci doar el, comparativ cu Syr i Byz, reine n I, 16
adjectivul viu din Rom 12, 1 asociat ideii de slujire, astfel nct expresia: jertf vie
[ ] menionat de Sfnta Scriptur devine via i duhovniceasca slujb [
] n textul euharistic. Notabil este aceast influen biblic suferit de
formularul armean dat fiind faptul c ntreg pasajul acesta I, 8-15 este reinut i n rugciunea
atribuit n mod cert Sfntului Vasile cel Mare dinainte de anafora euharistic.454
n I, 18-19 este greu de definit care expresie este cea originar: cunoaterea
sfineniei Tale din Arm sau cunoaterea adevrului Tu din ? Pentru c pasajul din
[] este o folosire literal a textului din Evrei 10, 26,
varianta propus de Arm este cea mai veche. Este vizibil faptul c introducerea noii
expresii biblice n a fost fcut pentru a evita din nou o repetiie, cci n I, 6 fusese deja
menionat slava sfineniei Tale []. Cu mare
probabilitate Sfntul Vasile cel Mare este cel care a operat aceast modificare, cci citarea
453

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 30.


Ibidem, p. 31. A se vedea textul grec al acestei rugciuni la F.E. Brightman, Liturgies Eastern and
Western, tomul I, Oxford, 1896, p. 319-320 i cel armean la: Catergian-Dashian, n Liturghiile armene (n
limba armean), Viena, 1897, p. 122-129.
454

145

exact a acestei expresii pauline din Evrei 10, 26 este adesea ntlnit n scrierile sale cum
se va vedea n analiza ce urmeaz.

2. Dumnezeu Tatl Creator a toate: I, 26-35


Aceast seciune conine trei pasaje care se regsesc cu mici interpolaii n textul
tuturor celor patru versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. Engberding este de
prere c acestea sunt urme ale strvechiului formular euhologic pe care marele printe
capadocian l-a prelucrat:455
a. g I, 27-29: Cel ce ai fcut cerul i pmntul i marea i toate cele din ele
[]
Pasajul acesta din g este o citare literal a textului din Fapte 4, 24.
Arm, Syr, Byz I, 26-29: Stpne [Stpne] al tuturor, Doamne [Fctorule] al
cerului i al pmntului i a toat fptura vzut i nevzut [

]. Textul celor trei versiuni folosesc aici o fraz ce face doar trimitere
la Matei 11,25 i Col 1,16 i amintind de textul primelor mrturisiri de credin.
Acest scurt pasaj este de o mare importan pentru studiul evoluiei textului anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. Ideea central a lui se regsete att n g ct i n Arm,
Syr i Byz i este prin urmare n mod cert un element strvechi al acestui text euharistic, cu
toate c ea apare ns ntr-un mod diferit exprimat n textul celor patru versiuni: dou
formulare euhologice, de altfel deprtate ntre ele, byz arm i g, conin o citarea literal a
textului biblic din Fapt 4, 24:
, pe cnd Arm, Syr i Byz l parafrazeaz doar. Mai mult chiar, n byz
arm, un text care n genere red inexact textele scripturistice (!), acest citat biblic este
literal folosit imediat dup expresia: Doamne al cerului i al pmntului i a toat fptura
vzut i nevzut [
] adic exact dup cea folosit de Arm, Syr i Byz, fiind astfel n mod vizibil o

455

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 32.

146

repetare a ceea ce a fost spus mai nainte.456 Cum poate fi explicat faptul c g i byz arm,
dou texte euhologice ce folosesc n genere att de liber textului scripturistic i care au
attea elemente strvechi n componena lor, conin n acest pasaj o citare biblic literal?
Trei posibile soluii pot fi date n explicarea acestei probleme:
1. Citarea literal ar putea fi o influen a tradiiei liturgice egiptene.
Fenwick sugereaz c aici ar putea fi vorba de o influenare a textului egiptean de
ctre anaforaua Sfntului Marcu, ce astfel red acest pasaj: s i mulumim ie, ...Celui
ce ai fcut cerul i cele din cer, pmntul i cele de pe pmnt, mrile, izvoarele, lacurile i
toate cele din ele... [

].457 Este vizibil faptul c acest text euharistic strvechi red imprecis textul
din Fapte 4, 24 i este puin probabil ca g s fi mprumutat o parafraz biblic din
anaforaua Sfntului Marcu pentru a o reda literal prin textul din Fapt 4, 24. Aceast prim
ipotez este plauzibil, ns necesit o atent demonstraie printr-un minuios studiu
comparativ al acestei anaforale euharistice cu alte texte euhologice egiptene.
2. Pasajul reprezint o veche formul euhologic a cretinismului primar, datnd
din vremea primilor martiri.
Aceasta este opinia lui Engberding pe care o susine pornind de la faptul c acest
pasaj apare doar n dou formulare euharistice, n g i byz arm ce conin multe alte
elemente euhologice strvechi, iar coincidena nu poate fi ntmpltoare.458 Rmne ns de
explicat faptul cum o citare biblic literal poate s apar ntr-un text liturgic strvechi.
Conform principiului enunat de Anton Baumstark459 i demonstrat de Hieronymus
Engberding460 i de Fritz Hamm461 o folosire literal a textelor scripturistice este un indiciu
al unui formular euhologic mai nou. Prin urmare, g i byz arm nu sunt formulare

456

Ibidem. Dublarea aceasta este explicabil n condiiile n care byz arm este un text euharistic
compus, alctuit dint-o veche anafora folosit n tradiia liturgic armean care a ajuns mai apoi s fie
asimilat unui text aparinnd stratului mai vechi al versiunii bizantine (Byz). A se vedea: H. Engberding, Das
eucharistische Hochgebet, p. LXIV-LXVI.
457
Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p. 102.
458
H. Engberding, Das eucharistische, p.LXVI i LXXVIII. Byz arm conine urme ale unui text
euhologic probabil anterior epocii Sfntului Vasile cel Mare, iar g st la baza redactrii arhetipului .
459
Liturgie compare. Principes et Mthodes pour ltude historique des liturgies chrtiennes,
troisime dition, revue par Bernard Botte O.S.B., Paris, 1953, p. 67.
460
Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und
kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931.
461
Die liturgischen Einsetzungsberichte im Sinne vergleichender Liturgieforschung untersucht
(=Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen 23), Mnster in Westf, 1928.

147

euhologice strvechi? Desigur, nu poate fi exclus apriori posibilitatea existenei n texte


euharistice primare a unor citri biblice literale, sau a inserrii acestora n decursul
timpului, ns formal, din punct de vedere al tiinei liturgicii comparate, aceast soluie a
lui Engberding intr n contradicie cu unul din principiile euristice afirmate n debutul
lucrrii sale.
3. Citarea literal o sugestie a unei posibile paterniti vasiliene a textului
egiptean.
Este cert faptul c Sfntul Vasile cel Mare a prelucrat prin adugiri dogmatice i
biblice textul anaforalei care era n uz n Cezareea n acea vreme. Este foarte posibil ca el
s fi fcut acest lucru n etape, dnd astfel natere a cel puin dou prelucrri ale textului
euharistic local. Engberding este de prere c acest formular euhologic din Cezareea a
ajuns n Egipt fr s fi fost deloc prelucrat de Sfntul Vasile. n acest caz, este inexplicabil
ns cum aceast anafora a ajuns s poarte numele marelui sfnt printe.462 Engberding nu
exclude ns i posibilitatea ca textul care a ajuns n Egipt s aib att n anafora, ct i n
restul Liturghiei urme ale unei prime i prelucrri fcute anaforalei din Cezareea
Capadociei de ctre Sfntul Vasile cel Mare.463 Astfel, citarea literal a textului biblic din
Fapte 4, 24 n g poate fi nu doar un simplu mprumut sau o inserie, ci amprenta unei
prime prelucrri fcute de Sfntului Vasile cel Mare textului euharistic din Cezareea
Capadociei. Se poate presupune c acest formular euhologic sumar prelucrat a ptruns n
Egipt unde a fost mai apoi mbogit cu elemente ale tradiiei liturgice locale.
Aceast prim variant a textului euharistic capadocian nu s-a pstrat n patria de
origine, n Capadocia, unde curnd a fost nlocuit cu o a doua prelucrare a lui, ci n alte
teritorii deprtate, care foarte devreme au adoptat aceast prim versiune a acestui formular
euhologic. Acest fapt s-a petrecut i n cazul Asceticelor Sfntului Vasile cel Mare: unele

462

H. Engberding, Das eucharistische p. LXXXV-LXXXVI: O posibil explicaie a acestui fapt este


dat de obiceiul de a denumi anaforaua unei metropole dup numele unui episcop important al acestui ora. n
acest caz, n Egipt a ajuns anaforaua ce era atunci n uz n Cezareea Capadociei, pus sub numele Sfntului
Vasile cel Mare, fr ca acest sfnt printe s o fi prelucrat.
463
H. Engberding, Das eucharistische, p. LXXXVI: n acest caz - precizeaz Engberding trebuie s
ne imaginm lucrurile astfel Egiptul a preluat din nord un formular euharistic care deja purta att n cadrul
ct i n afara anaforalei euharistice semne ale unei elaborri din partea Sfntului Vasile cel Mare (a se
observa i evidentul fapt c doar g i Liturghia lui Nestorie conin expresia ), dar n esen a
pstrat nc vechea form, pe cnd celelalte teritorii au preluat formularul nou.ns acestea nu sunt dect
simple ipoteze.

148

din variantele strvechi nu s-au pstrat n patria de origine, unde au fost nlocuite de
variante mai noi, ci n alte teritorii ndeprtate.464
Faptul c doar g i byz arm, anaforale euharistice, care conin n mod cert n
nucleul lor urme ale strvechiului text euhologic din Cezareea Capadociei, redau
literalmente textul biblic din Fapte 4, 24 poate fi un indiciu al unei prime prelucrri fcute
de Sfntul Vasile cel Mare, bine tiut fiind talentul i predilecia pentru argumentarea
biblic a acestui mare sfnt printe.
Dac ns g i byz arm conin aceast citare literal ca fiind parte constitutiv a
textului euhologic, atunci ea de ce nu apare n acelai fel amintit i n textul celorlalte
versiuni (Arm, Syr, Byz)? O posibil explicaie ar putea fi aceea c aici este vorba de dou
sau mai multe prelucrri pe care Sfntul Vasile cel Mare le-a fcut vechii anaforale din
Cezareea Capadociei. O prim prelucrare a dat natere unui text euhologic ale crui urme
se gsesc n g i n byz arm, prelucrare ns asupra creia Sfntul Vasile a revenit mai
apoi, cizelndu-o i dnd astfel natere textului arhetipului .465 Este ns greu de admis c
acelai Vasile cel Mare, att de aplecat asupra folosirii textelor biblice, s fi folosit n acest
pasaj ntr-o prim faz un text biblic, iar mai apoi ntr-o prelucrare ulterioar s fi recurs la
o parafraz a acestuia.
Toate aceste trei soluii rmn n stadiul actual al cercetrilor la nivelul ipotezelor
ce necesit o analiz mai atent i detaliat. Coincidena a dou formulare euhologice g i
byz arm vorbesc despre vechimea acestui pasaj. Folosirea citrii biblice literale nu este
rezultat al unei influene a tradiiei liturgice egiptene asupra g, ci mai curnd este un
indiciu al unei prime prelucrri vasiliene asupra textului euharistic din Cezareea
Capadociei. Aceast ipotez este verosimil, ns este greu de demonstrat, cci la nivelul
acestui pasaj paralelele cu scrierile Sfntului Vasile sunt irelevante i nu pot constitui argumente pentru paternitatea vasilian a acestui text euharistic, iar existena unei parafraze i
nu a unei citri biblice literale n pasajul paralel al Arm, Syr i Byz rmne inexplicabil.
b. g I, 44-45: Cel ce ezi pe scaunul sfintei Tale slave
[ ]
464

A se vedea J. Gribomont, Histoire du texte des Asctiques de saint Basile, Louvain, 1953.
Engberding a demonstrat cu limpezime c Sfntul Vasile cel Mare este cel care a mbogit prin
inserii teologice i biblice anaforaua din Cezareea Capadociei, dnd natere textului arhetipului . ns nu
este exclus i posibilitatea existenei unei prime prelucrri prin adugiri biblice asupra creia marele sfnt
printe s fi revenit mai apoi.
465

149

Arm Syr, Byz I, 30-32: Cel ce ezi pe scaunul slavei i priveti adncuri
[ ]
Identitatea aproape total de expresie n acest scurt pasaj ntre g, Arm, Syr i Byz
l-a fcut pe Engberding s l califice ca fiind parte component a formularului euhologic
originar.466 Poziia pe care o ocup acest fragment n textul egiptean este cea originar. El
apare abia n rndurile 44-45, dup inseria: prin Care toate le-ai fcut, pe cele vzute i pe
cele

nevzute

[],

care

provine cu mare probabilitate din tradiia cultic egiptean.467 n Arm, Syr i Byz ns
pasajul acesta se adreseaz Tatlui i nu Fiului ca n g i a fost deliberat mutat imediat
dup apelarea direct fcut lui Dumnezeu Creator i Proniator a toate din I, 26-29,
introducnd astfel seria de atribute divine care se refer la Persoana Tatlui: Cel fr de
nceput, nevzut, neajuns, necuprins, neschimbat [
].468 n acelai timp, prin dislocarea acestui pasaj este mult
uurat i stilizat trecerea spre seciunea imediat urmtoare (3), cea dedicat Persoanei
Fiului pe care Arm, Syr i Byz o conin.469

466

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 32. Mici diferene ntre
textele celor patru versiuni sunt totui remarcate de Engberding: n g determinarea sfintei Tale a fost
adugat substantivului slave ca urmare a influentei imnului plin este cerul i pmntul de slava
Ta; n Arm substantivul adncuri primete o nuanare specific existent doar n limba armean ce face ca
expresia: adncurile adncurilor s sune foarte ne-grecete. Ibidem, p. 32-33.
467
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p.LXXVIII.
468
Atributele divine ale Persoanei Tatlui exprimate apofatic prin adjective privative constituie un alt
bloc sau seciune n care se oglindete istoria textului euharistic. Textul egiptean nu le conine, ele apar doar
in textele euhologice derivate din arhetipul . La origini, acest arhetip a avut doar dou adjective: Cel fr de
nceput [] i nevzut [], la care Arm apoi a adugat: nemrginit [] pe care l
conine i byz arm, iar arhetipul a completat seria de atribute prin: neajuns [],
neschimbat [] i necuprins [], cu meniunea c acest ultim adjectiv apare
doar Byz. A se vedea: H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet, p. 33: : ;
:; Byz: Adugrile progresive a acestor adjective pot fi o
consecin a disputelor dogmatice n care Sfntul Vasile cel Mare a fost implicat. Cuming este ns de prere
c expresiile acestea nu sunt n mod necesar anti-anomiene, ci ele provin din ceea ce germanii n mod curent
numesc Formelgut, din limbajul liturgic uzual; iar un episcop, alctuind o anafora euharistic la sfritul
secolului IV a folosit cu siguran un mnunchi de astfel adjective sonore... G. Cuming, Pseudonymity and
Authenticity, with special reference to the Liturgy of St. John Chrysostom, n Elizabeth A. Livingstone (ed.),
Studia Patristica 15, Papers presented to the Seventh International Conference on Patristic Studies, held in
Oxford 1975 (=TU 128), Berlin, 1984, p. 536.
469
John R.K. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James..., p. 79.

150

c. g I, 36-38: Tatl Domnului i Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus


Hristos [ ]
Arm I, 36-38: Tatl Domnului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos
[]
Syr, Byz I, 36-39: Tatl Domnului nostru Iisus Hristos, al marelui Dumnezeu,
Mntuitorul ndejdii noastre [
]
i n acest pasaj, corespondena dintre g, Arm, Syr i Byz este un indiciu al
apartenenei lui la formularul euharistic originar. n opinia lui Engberding ntietate are n
acest caz textul armean, cci este cel mai simplu i nu conine adugirile pe care le are
textul celorlalte versiuni.470 n g sub influen tradiiei liturgice egiptene a fost adugat
genitivul: Dumnezeului la substantivul Tatl, iar textul Arm, Syr i Byz a fost
mbogit cu expresii biblice din Tit 2,13 i 1 Tim 1,1.
3. Dumnezeu Fiul chip al Buntii Tatlui: I, 36-46
Textul arhetipului are o structur trinitar bine definit. Dac Persoanei Tatlui ia fost dedicat seciunea I, 26-35, fragmentul imediat urmtor, spre care face trecerea
pasajul (c) menionat mai sus, este consacrat Persoanei Fiului (I, 36-46):
Arm I, 40-46: Care este chipul slavei Tale, pecete identic Care ntru Sine Te
arat pe Tine, Tatl, Cuvnt viu, Dumnezeu adevrat, nelepciunea ce mai nainte de veci,
Sfinenie, Putere, Lumina cea adevrat... [

]
Syr, Byz I, 40-46: Care este chip al buntii Tale, pecete identic Care ntru Sine
Te arat pe Tine, Tatl, Cuvnt viu, Dumnezeu adevrat, nelepciunea ce mai nainte de veci,
Via, Sfinenie, Putere, Lumina cea adevrat [

].

470

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet, p. 33.

151

Textul armean prezint i n acest caz versiunea creia Engberding i d ntietate,


cci n termenii n care difer de Syr i Byz el nu folosete expresii biblice.471 Pasajul de
fa nu apare n g i este, aa cum a demonstrat Bernard Capelle, n ntregime o preluare
din scrierile Sfntului Atanasie cel Mare, inserat probabil aici n anafora de Sfntul Vasile
pentru a contracara orice suspiciune legat de ortodoxia nvturii sale.472
4. Dumnezeu Sfntul Duh Duhul Adevrului: I, 47-54
Simetria trinitar a textului arhetipului este remarcabil: fiecare seciune dedicat
uneia din Persoanele Sfintei Treimi din acest formulare euhologic este atent introdus i
bine racordat la ntregul corp al anaforalei. O scurta propoziie: de la Care Duhul Sfnt sa artat [] ncheie fragmentul dedicat Fiului i
deschide o nou seciune I, 49-59, cea consacrat Sfntului Duh, care poate fi grupat n
trei pasaje distincte:473
a. Duhul adevrului []
Duhul /Darul nfierii [/]
b. Arvuna motenirii/vieii ce va s fie [
/]
nceputul buntilor celor venice []
Puterea cea de via dttoare []
c. Izvorul sfineniei, de Care toat fptura cea cuvnttoare i nelegtoare ntrit
fiind/sfinit i luminat fiind, ie i slujete i ie i aduce doxologia cea de-a
pururi
[
/
]

471

Ibidem, p. 33-34. Syr i Byz conin i n acest caz termenii cei mai apropiai de textul biblic, cci Sfnta
Scriptur amintete de chip al buntii [] n nelepciunea lui Solomon 7, 26.
472
Bernard Capelle, Les liturgies basiliennes et saint Basile (=Bibliothque du Muson 47), Louvain,
1960, p. 56.
473
mprirea o face B. Capelle, dup cum va fi descris n capitolul urmtor al acestei disertaii, pentru
a putea analiza mai bine elementele componente ale acestei seciuni i ale raporta la scrierile Sfntului Vasile
cel Mare. Bernard Capelle, Les liturgies basiliennes et saint Basile, p. 53.

152

Engberding este de prere c acest fragment dedicat Persoanei Sfntului Duh,


precum i cel precedent consacrat Fiului au fost introduse n mod cert n anafora de Sfntul
Vasile cel Mare.474 Textul seciunii I, 49-59 apare doar n arhetipul ns conine i mici
diferene n cele trei versiuni n care s-a pstrat:
I, 50: Duhul (Arm i Syr) sau Darul nfierii (Byz)? [ sau ?]
Conform mrturiilor externe substantivul Duhul este originar, cci Arm=Syr>Byz.
Trebuie remarcat ns faptul c n Rom 8, 15 apare literal aceast expresie: Duhul nfierii
[], prin urmare, s-ar putea deduce c Byz conine varianta
originar, cci nu citeaz literal un text scripturistic. La o privire mai atent este totui
vizibil faptul c expresia Darul nfierii este secundar, cci prin introducerea ei s-a vrut a
se evita repetarea aceluiai substantiv Duhul din I, 49 i a stiliza i a mbunti astfel i
gramatical textul bizantin.475 Aceeai tendin de stilizare poate fi remarcat i n I, 58 unde
verbul a cnta [] folosit de Arm i Syr ca fiind cel originar pentru arhetipul
devine n Byz a sluji [] din dorina de a evita repetarea unui verb
echivalent lui folosit mai apoi n I, 61: pe Tine te laud [ ].476
I, 52: Arvuna vieii ce va s fie (Arm) sau Arvuna motenirii ce va s fie
(Syr i Byz)? [ sau ?] Identitatea expresiei din Syr i Byz cu cea a
textului biblic din Efes 1,14 unde se amintete de
indic faptul c i n acest caz formularul euholgic armean conine varianta mai veche a
acestui text euharistic.
I, 57: expresia originar n textul arhetipului este ntrit fiind
[], iar cea pe care o red textul siriac: sfinit i luminat fiind
[] este secundar ca fiind rezultatul influenei tradiiei
liturgice siriene.477
5. Lauda ngerilor introducerea Sanctusului: I, 55-95.
Ultima seciune (I, 55-95) a acestei prime pri a anaforalei Sfntului Vasile cel
Mare, ce face introducerea spre Sanctus, conine multe elemente care apar n toate cele
patru versiuni ale acestui text euharistic. Structurarea atent a materialului euhologic face
474

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 33.


Ibidem, p. 33.
476
Ibidem, p. 34.
477
Ibidem, p. 34.
475

153

ca i acest ultim fragment s fie bine inserat n ntregul anaforalei euharistice. n Arm, Syr
i Byz trecerea spre Sanctus este ingenios fcut prin legarea acestei ultime seciuni de cea
precedent, de cea dedicat Sfntului Duh: Doar n Sfntul Duh toat fptura cea
cuvnttoare i nelegtoare ntrit fiind poate aduce lui Dumnezeu doxologia cea de-a
pururi (I, 55-60). n textul versiunii egiptene ns, trecerea la amintirea otilor ngereti i
este oarecum brusc fcut prin simpla folosirea a unui participiu substantivat: Cel Cruia
se nchin toat puterea cea sfnt [ ].
Verbul care introduce niruirea otilor ngereti este n textul fiecreia din versiunile
acestei anaforale euharistice expresiv pentru contextul cultic n care a fost folosit: Arm i
Syr folosesc verbul: ie se nchin [] care a fost stabilit ca fiind
originar n textul arhetipului pe baza corespondenei dintre Arm i Syr.478 Textul
egiptean g reine ns i el un verb strvechi: Cruia i stau nainte []
care apare folosit n anaforaua Sfntului Ioan Hrisostom,479 cea a Sfntului Marcu480 i cea
a lui Serapion481 i care poate astfel reprezenta un element al tradiiei cultice egiptene
preluat de g. Formularul euhologic bizantin purtnd amprenta unei vizibile cizelri
ulterioare fcute arhetipului introduce seria otilor cereti prin: pe Tine te laud
[], verb ce exprim mai bine preamrirea adus de ngeri lui Dumnezeu.
Enumerarea cetelor ngereti din I, 62-68 este aproape identic n textul tuturor
celor patru versiuni i aparine astfel stratului vechi, originar al acestei anaforale
euharistice. Este remarcabil simetria n care apar menionate cele apte categorii de ngeri
(exceptnd aici Heruvimii i Serafimii ce vor fi amintii mai apoi):482
g: 1. ngeri Arhangheli [ ]
2. nceptorii Stpnii [ ]
3. Scaune Domnii [ ]
i Puteri [].
478

Ibidem, p. 35.
Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds.), Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p. 224.
480
Ibidem, p. 110.
481
Ibidem p. 128.
482
Engberding ine s remarce faptul c textul versiunii egiptene i a celei bizantine au pstrat cel mai
bine n acest pasaj forma originar, cci doar aceste dou formulare euhologice menioneaz toate cele apte
cete ngereti. Syr conine adaosul: otile cereti [] iar Arm nu amintete de:
nceptorii [] i byz arm de Scaune i Domnii [ ]. H. Engberding, Das
eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie..., p. 35.
479

154

Arm, Syr, Byz: 1. ngeri Arhangheli [ ]


2. Scaune Domnii [ ]
3. nceptorii Stpnii [ ]
i Puteri. []
Poziionarea diferit a perechii de ngeri: nceptorii Stpnii [
] n textul celor patru versiuni ilustreaz nc odat mai mult sensul evoluiei
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare: Revizorul formularului euhologic egiptean a
conformat acest text euharistic cu pasajul biblic din Col 1,16, cci Arm, Syr i Byz
conin

aceeai

ordine

cetelor

ngereti

menionat

Noul

Testament:

Heruvimii i Serafimii apar mai apoi menionai n textul tuturor celor patru
versiuni ntr-o vast seciune I, 70-95. Expresia din I, 67-68: ie i stau mprejur
[] care introduce amintirea acestor dou cete ngereti constituie
un fragment din textul euharistic originar, iar poziia ei n Byz este modificat comparativ
cu celelalte versiuni (apare n I, 71 dup menionarea Heruvimilor), ceea ce poate sugera
faptul c ea constituie o seciune independent de material euhologic folosit n diferite
poziii n anaforalele euharistice.483
Analiza acestei ultime seciuni din Pre Sanctus probeaz veridicitatea ipotezei
asupra evoluiei acestui text euharistic de la simplu la complex. Simpla meniune din textul
egiptean g I, 70-72: Heruvimii cei cu ochi muli i Serafimii cei cu cte ase aripi
[ ] a fost mbogit n Byz
cu textul scripturistic din Isaia 6, 2-3 folosit de altfel n multe anaforale euharistice:
Heruvimii cei cu ochi muli i Serafimii cei cu cte ase aripi care cu dou i acoper
feele lor iar cu dou picioarele lor iar cu dou zburnd strigau [strig] unul ctre altul cu
guri neobosite [


]. Aceeai

483

John R.K. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James..., p. 91.

155

mbogire din Isaia 6, 2-3 o conine i textul armean care folosete verbe la timpul
imperfect rednd astfel fidel textul biblic.484 Textul siriac ns n locul pasajului biblic
conine n I, 77-87 o vast adugire euhologic specific tradiiei liturgice siriene.485
Verbele care exprim lauda adus nentrerupt de ngeri lui Dumnezeu i care
introduc Sanctusul reprezint i ele urme ale vechiului formular euharistic prelucrat de
Sfntului Vasile cel Mare. Engberding nu a ezitat s identifice participiul: grind
[] ca fiind originar, fiind menionat n textul tuturor celor patru versiuni. De
asemenea, originar este i verbul ludnd [], cu toate c n textul bizantin acest
participiu a fost mbogit i parafrazat n expresia: cntarea de biruin cntnd
[]. Strignd [] poate fi gsit att n g ct i n
Byz i pare a fi i el un element al textului originar. Glas nlnd [] este o
adugire biblic ce apare doar n Arm, Syr i Byz.486

484

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 37.


Ibidem, p. 37.
486
Ibidem, p. 38.
485

156

1.2. ANALIZA PARALELISMELOR I CORESPONDENELOR


DINTRE TEXTUL CELOR PATRU VERSIUNI ALE ANAFORALEI
SFNTULUI SFNTULUI VASILE CEL MARE I SCRIERILE
ACESTUIA
n ceea ce privete paternitatea vasilian a anaforalei euharistice ce poart numele
acestui sfnt printe, trebuie n primul rnd remarcat faptul c textele euhologice nu sunt
creaia exclusiv a unei personaliti bisericeti. Ele sunt expresia unui act eclesial, n care
materialul euhologic strvechi al tradiiei bisericeti nescrise este prelucrat i nfrumuseat
pentru a i se da o nou form pentru a corespunde mai bine realitilor istorice ale fiecrei
epoci n parte.
n primele patru secole textele euharistice erau n mare parte improvizate, ns
odat cu trecerea timpului ele au ajuns s fie fixate n scris. Procesul acesta de aternere n
scris a unor formulare euhologice aparinnd tradiiei orale, precum i acela de prelucrare i
nfrumuseare a lor, a fost un imens efort de punere n valoare a bogiei i a frumuseii
experienei eclesiale n noile cadre istorice date.
n acest context trebuie neleas posibilitatea demonstrrii paternitii anaforalei ce
poart numele acestui mare printe al Bisericii. Sfntul Vasile nu este autorul acestui text
euhologic, ci este cel care l-a prelucrat i l-a nfrumuseat, cel care a tiut n mod unic s
elaboreze n cadrele date ale discursului tradiiei eclesiale, cel care i-a mpropriat limbajul
acestei tradiii i a exprimat nvtura ei prin prisma propriei sale personaliti. Plintatea
i bogia tradiiei apostolice este datul de la care Sfntul Vasile cel Mare a pornit n
reformularea textului euhologic, iar gndirea i trirea sa bisericeasc au fcut ca noile
seciuni introduse, expresie i ele ale tradiiei bisericeti dinamice, s se ncadreze perfect i
armonios textul anaforalei euharistice.
Analiza comparativ a diferitelor versiuni ale acestei anaforale i raportarea lor la
scrierile Sfntului Vasile relev faptul c dou au fost scopurile urmrite de marele printe
capadocian n prelucrarea formular euharistic din Cezareea Capadociei: o mbogire de
fond, dar i una de form, a acestui text euhologic strvechi. Dat fiind cadrul istoric dificil
al acelei perioade n care Biserica era mcinat de erezii, Sfntul Vasile a reuit, folosinduse de un impecabil limbaj biblic, s fac o inspirat revizuire i adugire a coninutului
teologic-dogmatic al acestei anaforale, prin precizarea i adncirea sensului nvturii
apostolice referitoare la Persoanele Sfintei Treimi i la ntreaga iconomie a mntuirii.

157

Revizuind, Sfntul Vasile cel Mare rmne n cadrele consacrate ale tradiiei
cultice. Contient de faptul c prin textul liturgic se transmite cel mai bine mesajul
nvturii ortodoxe, acest mare sfnt printe i-a ales cu mare atenie limbajul, folosind cu
preponderen termeni biblici, astfel nct bogia i adncimile dogmei, a nvturii
tainice nescrise, a experienei de veacuri a Bisericii, pstrate n tcere, sesizate ns i
exprimate n cultul divin, s fie mrturisit prin cuvintele Sfintei Scripturi. Astfel, Tradiia
i Scriptura se ntlnesc fericit n textul cultic, n Bisericii.
Coincidenele verbale ntre scrierile Sfntului Vasile cel Mare i textul euharistic al
celor patru versiuni, att la nivelul pasajelor comune, ct i la cel al fragmentelor ce apar
doar n versiunile bizantine, siriene i armene, trebuie s fie analizate cu mare atenie.
Premisa de la care se va porni n aceast analiz este aceea c limbajul i expresiile
anaforalei euharistice sunt un bun i un rod al Tradiiei. Sfntul Vasile cel Mare a asimilat
ntr-un mod unic acest mare dar al tradiiei eclesiale. Scrisul su folosete cu mare
dexteritate o mulime de texte biblice pentru argumentarea ideilor prezentate pe fundalul
unui impecabil limbaj liturgic.
Astfel, coincidenele verbale ntre textul anaforalei i scrierile Sfntului Vasile cel
Mare pot s provin, pe de o parte, din acest limbaj uzual al tradiiei liturgice (Formelgut)
iar pe de alta parte, ele se pot datora geniului teologic creator al arhiepiscopului din Cezareea Capadociei. Astfel, pentru ca un text biblic menionat n textul anaforalei s poat
constitui un argument al paternitii vasiliene a acestui formularului euharistic, el trebuie s
fie des menionat i folosit cu predilecie n scrierile vasiliene.
Vor fi analizate elementele care difer n textele diferitelor versiuni, dar mai ales
cele din seciunile introduse n mod cert de Sfntul Vasile cel Mare n anafora. Analiza va
fi fcut pe seciuni pentru a putea sublinia construcia trinitar impecabil a acestei prime
pri a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare.487
1. Introducerea I, 1-25.
Aceast prim seciune a Rugciunii teologice poate fi considerat ca fiind dedicat
ntregii Sfintei Treimi, pregtind lauda a fiecrei Persoane divine n parte.
487
Fenwick remarc n disertaia sa doctoral diferena de accent n structurarea trinitar n anaforaua
Sfntului Vasile cel Mare i cea a Sfntului Iacob. n prima, Rugciunea teologic conine o descriere i laud a
fiecreia din cele trei Persoane ale Sfintei Treimi, pe cnd cea de a doua consacr Rugciunea teologic Tatlui,
cea hristologic i anamneza Fiului i epicleza i dipticele Sfntului Duh. J. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil
and St. James, p. 82-83.

158

Textul egiptean conine n aceast prim parte o serie de elemente specifice ale
tradiiei liturgice locale. Adresarea direct, prin construcii participii substantivale
juxtapuse, care ns nu fac meniune de nici un verb de mulumire, deplasarea formulei
impersonale: cu vrednicie i cu dreptate... n dialogul pre anaforal sunt note caracteristice
ale textelor euhologice egiptene. De inspiraie biblic, participiile substantivate ce deschid
textul euharistic prin apelarea direct i prin descrierea mreiei i atotputerniciei Persoanei
lui Dumnezeu Tatl, Creatorul i Proniatorul a toate, plaseaz acest text euhologic n
cadrele clasice ale anaforalei euharistice care se adreseaz Tatlui, n Numele Fiului, i a
misterului Su pascal, prin comuniunea Sfntului Duh. Persoana Fiului va fi mai apoi doar
n trecere amintit, iar cea de a treia Persoan a Sfintei Treimi nu este deloc menionat.
Aceste lipsuri vor fi ns suplinite de n textul arhetipului , care aduce n aceast prim
parte a anaforalei o veritabil expunere a dogmei trinitare.
Nota caracteristic a textului egiptean este citarea exact a unor pasaje scripturistice
pe care le conine n debutul su. Engberding vede n prezena acestui material euhologic o
influent a tradiiei cultice locale, ns n nici o anafora euharistic alexandrin textele
biblice nu apar citate cu o astfel de mare precizie.
Este impresionant modul n care se succed i sunt armonizate ntre ele expresiile
biblice n lauda mreiei i atotputerniciei lui Dumnezeu. Primele rnduri I, 2-6 reproduc cu
exactitate pasaje din psalmi: Dumnezeul adevrului (Ps. 30, 6); Cel Ce este mai nainte
de veci Ps.54, 20; Cel Ce n cele de sus locuieti i spre cele smerite priveti Ps.112, 6
n care se intercaleaz i o expresie din Cntarea lui Moise din Exod 15, 18: Cel ce
mpreti n veci pentru ca descrierea atributelor divine s continue mai apoi n I, 27-28
cu mult discutatul text din Fapte 4, 24 care apare i n Ps. 133, 3: Cel ce ai fcut cerul i
pmntul i marea i toate cele din ele.
Cu toate c aceste prime rnduri ale textului egiptean reproduc cu exactitate pasaje
biblice, doar cteva paralele pot fi gsite cu scrierile Sfntului Vasile cel Mare i la nivelul
acestui pasaj al acestei versiuni a anaforalei euharistice, ele nu pot constitui argumente n
favoarea paternitii vasiliene, fiind simple meniuni i nu texte folosite cu predilecie n
operele acestui sfnt printe. n Contra lui Eunomiu Sfntul Vasile citeaz expresia Dumnezeul adevrului din Ezdra 4,40 ce apare i n I g 2,488 n omilia sa Despre credin el
488

PG 29.757B: Cine este Adevrul dac Cuvntul lui Dumnezeu i Fiul prin Care sunt toate? Eu
sunt, zice, Calea, Adevrul i Viaa. Adevr nu este dect din Cel prin fire adevrat i venic din Care Acesta
s-a nscut. De aceea, adaug zicnd: Binecuvntat este Dumnezeul adevrului, Cel ce este Printele

159

folosete cu exactitate textul biblic din psalmul 54,20: Cel ce este mai nainte de veci 489
iar n Omilia sa la Psalmul 29 marele printe capadocian amintete de expresia din
Ps.112,5: Cel Ce n cele de sus locuieti i spre cele smerite priveti.490
Alta este ns situaia textului versiunii armene, siriene i bizantine care poart
amprenta geniului creator al acestui mare printe bisericesc, att la nivel de limbaj, ct i de
teologhisire. Anaforaua debuteaz cu lauda i preamrirea Sfintei Treimi n general n
termenii consacrai ai Sfintei Scripturi, anunnd astfel tema central a celebrrii euharistice: Sfnta Treime este prezent n toat Sfnta Liturghie ca izvor al supremei iubiri ce
se revars asupra credincioilor i face astfel posibil lauda preamrirea ei de ctre ntreaga
fptur. De aceea toat Liturghia este plin de Treimea pomenit i invocat n rugciune.
Anaforaua euharistic ncepe prin aducerea de laud i mulumire lui Dumnezeu cel Unul
n Sfnta Treime, ca nceput al oricrui dialog plin de iubire ntre om i Creatorul su.491
Mulumirea ce se cuvine a fi adus lui Dumnezeu este rspunsul la dragostea Sa
revrsat i manifestat n ntreaga iconomie a mntuirii, actualizat nentrerupt n jertfa
euharistic. Lauda adus Creatorului trebuie s fie cu att mai mare cu ct e mai mare
nlimea de la care El S-a cobort i rmne cobort n snul pleromei eclesiale i de aceea
ea trebuie s fie adus cu inim nfrnt i cuget smerit. Textul euharistic exprim plastic
aceast idee prin folosirea unei expresii biblice consacrate din Ps 112, 6: slava sfineniei
Tale asociate unei construcii infinitivale ample: cuvenit lucru este a Te luda, ie ai cnta, pe Tine a Te binecuvnta, ie a ne nchina, ie a-i mulumi, pe Tine a Te slvi.
Motivul central al mulumirii este nsi dragostea Treimii revelat i manifestat omului,
nsi posibilitatea de a mulumi fiind un dar al lui Dumnezeu pentru care trebuie mulumit,
cci tu ne-ai druit nou cunoaterea adevrului Tu, cum se exprim textul euharistic

Adevrului-Hristos [Ti/j de\ h( a)lh/qeia, h)\ o( tou= Qeou= Lo/goj kai\ Ui(o\j, di' ou(= ta\ pa/nta; )Egw\
ga/r ei)mi, fhsi\n, h( o(do\j, kai\ h( a)lh/qeia, kai\ h( zwh/. )Alh/qeia de\ ou)k e)/stin, ei) mh\ h( e)k tou=
a)lhqinou= fusikw=j kai\ a)i+di/wj e)c au)tou= gennhqei=sa. Dio\ e)pife/rei le/gwn: Eu)loghto\j o( Qeo\j
th=j a)lhqei/aj, o(/j e)sti Path\r th=j a)lhqei/aj Xristou=.] Aceast expresie apare i n Psalmul 30,
versetul 2, ns Sfntul Vasile cel Mare folosete aici n mod vizibil textul din Ezdra 40, 4.
489
PG 31, 465D :Cnd a venit Izvorul vieii, nelepciunea, Puterea, Chipul neschimbat al lui
Dumnezeu cel nevzut, Fiul, Cel nscut din Tatl, Cuvntul viu, Cel Ce este Dumnezeu Cel ce este i nu a
devenit: Cel Ce este mai nainte de veci, i nu dobndit mai trziu. [ (/Oqen proh=lqe h( phgh\ th=j zwh=j, h(

sofi/a, h( du/namij, h( ei)kw\n h( a)para/llaktoj tou= a)ora/tou Qeou=, o( e)k tou= Patro\j gennhqei\j
Ui(o\j, o( zw=n Lo/goj, o( Qeo\j w)\n..: w)\n, ou)xi\ prosgeno/menoj: u(pa/rxwn pro\ tw=n ai)w/nwn, ou)xi\
proskthqei\j u(s
/ teron].
490

PG 29, 308B. Cum este nlat Cel Ce locuiete ntru cele nalte de cei sortii rii umile? [Pw=j o(

e)n toi=j u(yhloi=j katoikw=n u(you=tai u(po\ tw=n th\n tapeinh\n xw/ran laxo/ntwn].
491

Pr. Prof. Dumitru Stniloae, Spiritualitate i comuniune n Liturghia ortodox, Craiova, 1986, p. 257.

160

folosind aici expresia Sfntului Apostol Pavel din Evrei 10,26.492 Descrierea mririi Celui
Preanalt este pus n lumin mai mult prin evidenierea neputinei de a o face aa cum
trebuie, pe msura slavei descoperite, cci El ntrece orice cugetare i orice nelegere, de
unde i cele dou interogaii retorice preluate din psalmi ce imediat urmeaz: i cine este
n stare s griasc puterile Tale i s fac auzite toate laudele Tale, sau s spun toate
minunile Tale n toat vremea? Treimea s-a pogort i se pogoar mereu spre cei ce se
nal spre Ea. Lauda i preamrirea Ei este posibil doar pentru c Ea s-a revelat i se
descoper mereu, fiind sesizat ca izvor suprem al dragostei dincolo de cugetarea i putina
omeneasc de a o luda i preamri aa cum se cuvine.
Fondul ideatic al acestor prime rnduri ale textului euharistic a fost negreit cizelat
de Sfntul Vasile cel Mare. Dintre expresiile biblice folosite n acest debut de anafora dou
din ele apar cu predilecie n operele acestui mare sfnt printe. Expresia jertf
cuvnttoare din Rom 12,1 este de 11 ori folosit de Sfntul Vasile cel Mare,493 iar cea
din Evrei 10,26: cunoaterea adevrului Tu apare de 5 ori menionat n operele
acestuia,494 ambele fiind definitorii pentru gndirea i scrisul marelui printe capadocian.
n Asceticele sale, n Regulile mici, Sfntul Vasile cel Mare d o definire unic a
sensului expresiei slujb cuvnttoare:
Slujire este, dup prerea mea, cinstirea angajat, continu i
necltinat a Celui adorat. Diferena dintre slujirea cuvnttoare i
cea necuvnttoare ne-o nfieaz Apostolul spunnd cte odat:
tii c atunci cnd erai pgni erai tri, ca i cum erai mnai,
iar alt dat: S nfiai trupurile voastre ca jertf vie, sfnt,
bineplcut lui Dumnezeu, slujirea voastr cuvnttoare. Cel care
este trt ca i cum ar fi mnat aduce slujire necuvnttoare, pentru

492

Expresia: cunoaterea adevrului Tu apare de cinci ori menionat n scrierile sfntului Vasile cel
Mare. Demne de amintit sunt: Epistola 243, 4, Courtonne III, p. 73; Omilia despre judecata lui Dumnezeu, PG
31, 653A, precum i Regulile Morale 80,8, PG 31, 864A.
493
Remarcabil este i pasajul Comentariul la cartea Profetului Isaia, 1,24, PG 30, 165B n care Sfntul
Vasile cel Mare amintete aceast expresie: Ce-mi folosete, zice, mulimea jertfelor voastre? i mulimea
[jerfelor] nu o primete: o singur jertf cere. S se aduc fiecare nsui pe sine lui Dumnezeu, nfindu-se
pe sine ca jertf vie, bineplcut lui Dumnezeu, prin jertf cuvnttoare, jertfind lui Dumnezeu jertf de
laud [Ti/ ga/r moi plh=qoj, fhsi\, tw=n qusiw=n u(mw=n; Kai\ to\ me\n plh=qoj a)pope/mpetai: mi/an de\

qusi/an e)pizhtei=. Au)to\j e(/kastoj e(auto\n prosage/tw t%= Qe%=, paristw=n e(auto\n qusi/an zw=san,
eu)a/reston t%= Qe%=, dia\ th=j logikh=j latrei/aj qu/wn t%= Qe%= qusi/an ai)ne/sewj].
494

Epistola 243,4, Courtonne vol 3, p. 74; Cuvnt despre judecata lui Dumnezeu, PG 31, 653A;
Regulile Morale, PG 31, 864A; Comentariu la Profetul Isaia, 1, 59, PG 30, 224B i 11, 250, PG 30, 560B.

161

c, pe de o parte, el nu se conduce din ndemn i intenie proprie


sub ndrumarea raiunii, iar pe de alt parte este dus, fr voia lui
spre ceea l duce autoritatea celui care l trte. Cel care ns cu
minte sntoas i cu bun cugetare tinde ntotdeauna i n orice
mprejurare ctre ceea ce place lui Dumnezeu i svrete aceast,
acela mplinete porunca slujirii cuvnttoare495
Slujb cuvnttoare este ntreaga anafora euharistic, de aceea a i fost introdus
aceast expresie de Sfntul Vasile cel Mare n primele ei rnduri. Adorarea contient i
voit i personal adus lui Dumnezeu prin cuvnt este ntreaga orientare a fiinei umane
spre Ziditorul ei. Omul este prin excelen cuvnt cuvnttor, ntruct cuvntul este omul
n lucrarea lui de descoperire, i a fost creat dup chipul Cuvntului lui Dumnezeu i se
menine ca i cuvnt cuvnttor doar n dialog viu i personal cu Acesta. Cuvntul ca
rugciune este jertf i izvor al ntregii jertfelnicii i de aceea el i gsete mplinirea n
aducerea Jertfei euharistice.496
Este remarcabil dexteritatea cu care Sfntul Vasile folosete textele biblice i
adncimea ideilor exprimate n acest veritabil imn de laud adus Sfintei Treimi.
2. Lauda adus Tatlui
Lui Dumnezeu Tatl, Ziditorul i Creatorul a toate cte sunt, i este adresat ntreg
textul euharistic. Cele trei pasaje ce alctuiesc aceast seciune sunt comune tuturor celor
patru versiuni ale textului euharistic. Dumnezeu Tatl este invocat nc dintru nceput cu
acele cuvinte pe care nsui Mntuitorul le-a folosit (Matei 11,25): Doamne al cerului i al
pmntului pentru ca apoi s fie ludat ca Ziditor al ntregii fpturi vzute i nevzute,
495

PG 31, 1236BC: Latrei/a me\n e)/stin, w(j logi/zomai, h( suntetame/nh, kai\ dihnekh\j, kai\
a)metew/ristoj peri\ to\ latreuo/menon qerapei/a: th\n de\ diafora\n th=j logikh=j latrei/aj kai\
th=j a)lo/gou pari/sthsin h(mi=n o( )Apo/stoloj ei)pw\n, pote\ me/n: Oi)/date, o(/ti o(/te e)/qnh h)=te, pro\j
ta\ ei)/dwla ta\ a)/fwna, w(j a)\n h)/gesqe, a)pago/menoi: pote\ de/: Parasth/sate ta\ sw/mata u(mw=n
qusi/an zw=san, a(gi/an, eu)a/reston t%= Qe%=, th\n logikh\n latrei/an u(mw=n. (O me\n ga\r, w(j a)\n
a)/ghtai, a)pago/menoj, a)/logon latreu/ei latrei/an, a(/te mh\ u(po\ lo/gou kaqhgoume/nou, i)di/# o(rmv=
kai\ proqe/sei kinou/menoj, tv= de\ tou= a)/gontoj e)cousi/#, pro\j o(/per a)\n a)/ghtai, kai\ w(j ou) qe/lei,
fero/menoj: o( de\ meta\ lo/gou u(giou=j kai\ boulh=j a)gaqh=j su\n pollv= fronti/di to\ a)resto\n t%=
Qe%= pa/ntote kai\ pantaxou= skopou/menoj kai\ katorqw=n, ou(=toj plhroi= th\n e)ntolh\n th=j
logikh=j latrei/aj... A se vedea trad. rom la Prof. Iorgu Ivan, Sfntul Vasile cel Mare Scrieri. Partea a
doua (=PSB 18), Bucureti, 1989, p. 415.
496
A se vedea referitor la acest subiect: Pr. Petre Vintilescu, Expresiunea slujba cuvnttoare din
Liturghierul romn, Bucureti 1939; Pr. Pavel Florensky, Slovesnie slujenie, n Journal Moskovsckoi
Patriarhii 4, 1977, p. 63-75; Pr. Prof. Dumitru Stniloae, Spiritualitate i comuniune n Liturghia ortodox,
Craiova, 1986, p. 286-290.

162

expresie ce trimite la primele mrturisiri de credin cretine i care este o derivare a unei
formule de adresare din Col 1,16 unde ea se refer la Persoana Fiului. O astfel de
fluiditate i flexibilitate n preluarea n anaforaua euharistic a unei expresii ce n
Sfnta Scriptur se refer la una din Persoanele Sfintei Treimi i folosirea ei ca adresare
adus unui alt Ipostas divin, a fost un fapt ce desigur nu a putut trece neobservat de ctre
credincioii care participau la celebrarea euharistic, fiind astfel o mrturisire de credin
implicit, o iconizare verbal a perihorezei dintre cele trei Persoane dumnezeieti.497
Aceast art de a descrie prin mijloace lingvistice variate nvtura despre Sfnta Treime,
folosind cu dexteritate prepoziiile n doxologii i utiliznd diverse texte scripturistice
pentru a sugera i iconiza n chip verbal taina deofiinimii i individualitii Ipostasurilor
divine, este una din caracteristicile eseniale ale scrierilor vasiliene.498
Descrierea prin atribute pozitive a lui Dumnezeu Tatl, Creatorul i Proniatorul a
toate este completat n cea de al doilea pasaj (b) din I, 30-31 cu o expresie preluat din Mt
25, 3: Cel Ce ezi pe tronul sfintei Tale slave, a crei poziie a fost modificat n textul
bizantin comparativ cu cel egiptean unde se refer la Persoana Fiului (o mrturie evident
i aici a aceleai tendine de reliefare a perihorezei treimice!), tocmai pentru a putea
introduce pe aceast cale irul de adjective cu privativ care exprim ntr-un limbaj
apofatic mreia i slava de necuprins a lui Dumnezeu.
Un astfel de mod de exprimare este specific teologhisirii prinilor capadocieni, iar
aici este vizibil faptul c att atributele prin afirmare, ct i cele prin negare nu se refer la
fiina cea de neptruns a lui Dumnezeu, ci se refer la Persoana lui Dumnezeu Tatl. n
mod cert aceste pasaje al anaforalei euharistice prezente n toate cele patru versiuni conin
elementele eseniale ale experierii i ncercrii de exprimare a misterului trinitar aa cum
apar ele expuse n scrierile Sfntului Vasile cel Mare.
n disputa sa cu Eunomiu, marele printe capadocian a demonstrat c denumirile si
atributele date lui Dumnezeu nu exprim fiina Lui, ci l descriu n lucrarea, n manifestarea
Lui n lume. Eunomiu a fost la acea vreme vocea unei ntregi tradiii filosofice care a
perceput transcendena absolut a lui Dumnezeu, Primul Principiu, n raport cu toate
celelalte creaturi create de El. Fascinat de acest mister, Eunomiu a ncercat printr-un efort
metafizic impresionant s ptrund i s descrie realitatea fiinei lui Dumnezeu cu ajutorul
497

Hutcheon Cyprian Robert, A Sacrifice of Praise: A Theological Analysis of the Pre-Sanctus of the
Byzantine Anaphora of Saint Basil, St. Vladimirs Theological Quarterly 1, 2001, p. 13.
498
A se vedea: Despre Sfntul Duh, capitolele 2-6, Sieben, 72-113.

163

categoriei de nenscut [].499 El a ncercat s exprime datul credinei cretine


n termenii i categoriile raionale ale filosofiei pgne. Dumnezeu este n opinia sa
substan necreat, iar necreatul nu este doar un simplu concept despre Dumnezeu
[],500 ci reprezint nsi fiina Lui. Termenul de nenscut [] este
revelarea pur i absolut a lui Dumnezeu, iar acest concept nu are pentru Eunomiu un
privativ, cci nu conine o privare a lui Dumnezeu de ceva, ci este o afirmare prin privarea
oricrei privri, spunnd ceva pozitiv despre Dumnezeu.501 n opinia sa, Dumnezeu este
numit nenscut i este nenscut n sine naintea oricrui limbaj omenesc, conceptul fiind
identic pentru el cu ontologia, iar definirea fiinei divine cu acest termen face imposibil
faptul ca Dumnezeu Tatl s aib un Fiu nscut din veci din El. Reducerea Fiului la statutul
de creatur, l arat pe Eunomiu ca pe motenitorul fidel filosofiei antice greceti ce era
familiarizat cu ideea unui Diviniti care are un Logos, un Cuvnt divin, dar care nu este
egal cu Dumnezeu, iar introducerea acestei viziuni asupra misterului Sfintei Treimi a avut
n Biseric urmri deosebit de grave.
Sfntul Vasile cel Mare a fost i el un bun cunosctor al filosofiei greceti i a putut
sesiza foarte repede pericolul acestei nvturi pentru viaa Bisericii i s-a angajat cu mult
responsabilitate n combaterea ei, depunnd un enorm efort de precizarea dogmelor cretine
folosindu-se de categoriilor raiunii umane.502
Preocuparea principal a Sfntului Vasile cel Mare a fost mrturisirea adevratei
credine aa cum a fost pstrat ea de tradiia Bisericii. El a detronat conceptul de necreat
de pe piedestalul noetic i ontologic pus de Eunomiu i l-a trecut la statutul de proprietate
personal a Persoanei Dumnezeu Tatl. Atributele divine sunt pentru Sfntul Vasile cel
Mare att o afirmarea pozitiv a ceea ce este Dumnezeu pe baza lucrrii Lui n lume, ct i
o negaie a ce nu este El prin depirea i negarea oricrei analogii cu lumea vzut:
499

A se vedea: Bernard Sesbo, Georges-Matthieu de Durand, Louis Doutreleau (eds.), Basile de


Csare, Contre Eunome, suivi de Eunome, Apologie, 2 vol. (=Sources chrtiennes 299, 305), Paris, 1982,
1983; Bernard Sesbo, LApologie dEunome de Cyzique et le Contre Eunome (L. I-III) de Basile de
Csare. Prsentation, analyse thologique et traduction franaise, Roma, 1980. ntreaga problematic a
controversei eunomiene este bine surprins n ntreaga ei complexitate de cteva lucrri fundamentale:
Bernard Sesbo, Saint Basile et la Trinit: un acte thologique au IVme sicle; le rle de Basile de Csare
dans l'laboration de la doctrine et du langage trinitaire, Descle, Paris, 1998; Th. Dams, La controverse
eunomenne, thse polycopi de la Facult de Thologie de lInstitut Catholique de Paris, Paris, 1952; Milton
V. Anastos, Basils Kata Eunomiou. A Critical Analysis, n P. J. Fedwick (ed.), Basil of Caesarea: Christian,
Humanist, Ascetic. A sixteen-Hundreth Anniversary Symposium, vol I, Toronto, 1981, p. 67-136.
500
Referitor la sensul i semnificaia acestui termen a se vedea: A. Orbe, La epionoia. Algunos
preliminares historicos de la distinction katepinoian, Roma, 1955.
501
Bernard Sesbo, Saint Basile et la Trinit, p. 30.
502
Ibidem, p. 14.

164

Printre cuvintele care sunt spuse despre Dumnezeu, unele indic


ceea ce este prezent n El, altele, dimpotriv, ceea ce nu este
prezent. Aadar, pornind de la aceste dou serii, oarecum un fel de
amprent a lui Dumnezeu se imprim n noi, care provine att din
negarea atributelor care nu corespund [lui Dumnezeu] ct i din
mrturisirea celor care exist.503

Aceast articulare original a celor dou serii de atribute a celor care afirm ceva
despre Dumnezeu pe baza lucrrii Lui n creaie i a celor care prin negare spun ceea ce nu
este Dumnezeu prin depirea oricrei analogii cu lumea vzut, poate fi gsit i n textul
euharistic (arhetipul ). Aceste dou feluri de atribute se completeaz reciproc i sunt n
msur de a opera o corectare a viziunii i ideii omului despre Dumnezeu i de a exprima
ntr-o manier unic adncimea i necuprinsul misterului Sfintei Treimi.
3. Un imn nchinat Fiului I, 36-46
Pasajul din I, 36-39 face trecerea spre lauda celei de a doua Persoane a Sfintei
Treimi, Fiul din veci al Tatlui, Marele Dumnezeu i Mntuitorul ndejdii noastre, Care
este descris printr-o bogat niruire de denumiri biblice: Chip al buntii (nelep 7, 26
i Col 1, 15: Chip al lui Dumnezeu cel nevzut), Pecete (Ioan 6, 27), Cuvnt viu (Evrei
4, 12), Dumnezeu adevrat (I Ioan 5,20), nelepciune (I Cor 1, 24), Via (Ioan 1,4),
Sfinenie (I Cor 1, 30), Putere (I Cor 1, 24), Lumina cea adevrat(Ioan 1, 9).
Dexteritatea cu care sunt folosite aceste pasaje din Sfnta Scriptur n alctuirea
unui imn de laud adus Fiului sunt caracteristici ale scrisului Sfntului Vasile cel Mare.504
Bernard Capelle demonstrat ns c acest ntreg pasaj a fost preluat aproape ad literam de
marele printe capadocian dintr-o scriere antiarian mai puin cunoscut, o scurt omilie la
Matei 11,27 (Toate mi-au fost date mie de Tatl meu ) a Sfntului Atanasie cel Mare
503

Contra lui Eunomiu 10, 5-10, PG 29, 533 BC: )En toi/nun toi=j peri\ Qeou= legome/noij
o)no/masi, ta\ me\n tw=n proso/ntwn t%= Qe%= dhlwtika/ e)sti, ta\ de\ to\ e)nanti/on, tw=n mh\
proso/ntwn. )Ek du/o ga\r tou/twn oi(onei\ xarakth/r tij h(mi=n e)ggi/netai tou= Qeou=, e)/k te th=j
tw=n a)pemfaino/ntwn a)rnh/sewj kai\ e)k th=j tw=n u(parxo/ntwn o(mologi/aj.
504

Este de remarcat faptul c expresia paulin in Tit 2, 13 i I Tim 1, 1: Tatl Domnului nostru Iisus
Hristos al marelui Dumnezeu i Mntuitorul ndejdii noastre este una dintre frazele biblice cele mai des
citate n scrierile Sfntului Vasile cel Mare, fiind astfel introdus n mod cert de acesta n textul anaforalei. A
se vedea: Despre Sfntul Duh 16, 39, Sieben, p. 192; Epistola 139,2, Courtonne, II, p. 58; Contra lui
Eunomiu, PG 29, 708B.

165

scriere, ce a fost adugat unei lucrri mai vaste intitulat Expunere a credinei
[].505 Paralelismul i identitatea ntre acest text i cel folosit n
versiunea bizantin a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare sunt remarcabile:

Brightman, 323:

PG 25, 217 BC:

Care este chip al

Chip este aadar.


toate ale Tatlui n El

buntii Tale, pecete identic

sunt Pecete identic,

Care ntru Sine Te arat pe Tine, Tatl,

Care ntru Sine arat pe Tatl

Cuvnt viu, Dumnezeu adevrat,

Cuvnt viu, adevrat, Putere,

nelepciunea ce mai nainte de veci, Via

nelepciune,

Sfinenie, Putere, Lumina cea adevrat

Sfinenie i Izbvirea noastr.

Capelle sugereaz faptul c Sfntul Vasile cel Mare a inserat acest pasaj n textul
anaforalei pe care a prelucrat-o pentru a afirma i pe aceast cale fidelitatea sa fa de
credina niceean.506
n aceste sens, deosebit de important este faptul c un fragment din pasajul citat mai
sus apare menionat i ntr-una din scrierile marelui printe capadocian, n omilia sa Despre
credin:507
505

Bernard Capelle, Les liturgies basiliennes et saint Basile


Louvain, 1960, p. 51.
506
Ibidem, p. 52.

166

(=Bibliothque du Muson 47),

Deci, pe de o parte ca Fiu a motenit prin fire cele ale Tatlui, pe


de alt parte, ca Unul Nscut le are pe toate, cuprinzndu-le n
Sine, fr ca Unul s fie desprit de Cellalt. Din aceasta aadar
am fost nvai despre numirea Fiului, cci firii [dumnezeieti]
este prta: nu a fost creat din porunc, ci nentrerupt din fiina
[dumnezeiasc] a strlucit, din veci legat de Tatl, egal n buntate,
egal n putere, prta al slavei. Ce aadar [poate fi numit] dect
pecete i chip, Care ntru Sine l arat ntreg Tatl.508
Mai mult chiar, n expunerea teologiei sale referitoare la cea de a doua Persoan a
Sfintei Treimi din cadrul tratatului Despre Sfntul Duh, marele printe capadocian adesea
folosete expresii ce apar i n scrierile Sfntului Atanasie cel Mare. n capitolul 26,64
Sfntul Vasile explic faptul c folosirea doxologiei n Duhul Sfnt nu implic
diminuarea i necinstirea dumnezeirii Sfntului Duh i concluzioneaz astfel:
Aa cum spunem c lauda adus n Fiul este ca una adus n
Chipul lui Dumnezeu, aa putem vorbi i despre o laud adus n
Duhul, ca n Cel Care descoper n Sine dumnezeirea Domnului.
Sfntul Duh nu poate fi separat de Tatl i Fiul n nchinare Este
imposibil a vedea Chipul lui Dumnezeu celui nevzut [pe Hristos],
fr luminarea Sfntului Duh. Cine privete Chipul nu poate
separa lumina de Chip Astfel nct n mod propriu i
corespunztor prin luminarea Duhului vedem strlucirea slavei lui
Dumnezeu [pe Fiul], iar prin [acest] Chip suntem ridicai [spre
Tatl], spre Cel al Crui Chip i Pecete identic este[Fiul].509
507
508

PG 31,468BC.

(Wj me\n ou)=n Ui(o\j, fusikw=j ke/kthtai ta\ tou= Patro/j: w(j de\ Monogenh\j, o(/la e)/xei e)n
e(aut%= sullabw\n, ou)deno\j katamerizome/nou pro\j e(/teron. )Ec au)th=j toi/nun th=j Ui(ou=
proshgori/aj didasko/meqa, o(/ti th=j fu/sew/j e)sti koinwno/j: ou) prosta/gmati ktisqei\j, a)ll' e)k
th=j ou)si/aj e)kla/myaj a)diasta/twj, a)xro/nwj t%= Patri\ sunhmme/noj, i)/soj e)n a)gaqo/thti, i)/soj
e)n duna/mei, koinwno\j th=j do/chj. Kai\ ti/ ga\r, a)ll' h)\ sfragi\j kai\ ei)kw\n, o(/lon e)n e(aut%=
deiknu\j to\n Pate/ra; (/Osa de/ soi meta\ tau=ta a)po\ th=j swmatikh=j kataskeuh=j diale/getai, th\n
tw=n a)nqrw/pwn swthri/an oi)konomw=n, h(\n dia\ sarko\j e)pifanei\j h(mi=n e)pedei/cato.
509
Despre Sfntul Duh, Sieben, p. 270: (/Wsper ou)=n e)n t%= Ui(%= prosku/nhsin le/gomen, th\n w(j
e)n ei)ko/ni tou= Qeou= kai\ Patro/j, ou(/tw kai\ e)n t%= Pneu/mati, w(j e)n e(aut%= deiknu/nti th\n tou=
Kuri/ou qeo/thta. Dio\ kai\ e)n tv= proskunh/sei a)xw/riston a)po\ Patro\j kai\ Ui(ou= to\ Pneu=ma to\

167

Conform bazei de date Thesaurus Linguae Graecae510 termenul de este


foarte rar, iar expresia apare doar de trei ori n ntreg corpusul
patristic: odat n lucrarea Sfntului Atanasie cel Mare citat mai sus, i de dou ori n
operele Sfntului Vasile: n tratatul Despre Sfntul Duh i n Omilia pentru mngierea
celui bolnav.511 Este tentant de a vedea n acest fapt o dovad n sprijinul paternitii
vasiliene a anaforalei ce poart numele acestui mare sfnt printe. Acest pasaj aparine n
mod cert Sfntului Vasile cel Mare. Marele printe capadocian a folosit n descrierea
Persoanei Fiului un limbaj teologic consacrat aparinnd celui care fusese la acea vreme cel
mai mare aprtor al Ortodoxiei niceene. nc o dat mai mult el i-a demonstrat geniul
creator, folosindu-se de datele i de limbajul tradiiei bisericeti pentru a exprima prin
doxologie adevrurile fundamentale de credin ortodoxe. Alte dou exemple din scrierile
sale sunt revelatoare n acest sens. Descrierea Fiului din tratatul mpotriva lui Eunomiu este
fcut n aceeai termeni ca cei folosii n textul anaforalei:
Icoan nscut se numete i este Fiul i Strlucire a slavei lui
Dumnezeu i nelepciune i Dreptatea lui Dumnezeu..De aceea
i ntreg n sine l arat pe Tatl512
a(/gion.. )Adu/naton ga\r i)dei=n th\n ei)ko/na tou= Qeou= tou= a)ora/tou, mh\ e)n t%= fwtism%= tou=
Pneu/matoj. Kai\ to\n e)nateni/zonta tv= ei)ko/ni, a)mh/xanon th=j ei)ko/noj a)poxwri/sai to\ fw=j.
(/Wste oi)kei/wj kai\ a)kolou/qwj dia\ me\n tou= fwtismou= tou= Pneu/matoj, to\ a)pau/gasma th=j do/chj
tou= Qeou= kaqorw=men: dia\ de\ tou= xarakth=roj, e)pi\ to\n ou(= e)stin o( xarakth\r kai\ h( i)so/tupoj
sfragi\j a)nago/meqa
510

Thesaurus Linguae Graecae, CD-ROM data-base, Irvine, CA: University of California, 1992.
PG 31, 1721B: Din cer a cobort i de Tatl nu S-a desprit; n peter S-a nscut i tronul nu l-a
prsit; n iesle S-a culcat i snurile Tatlui nu le-a golit; din Fecioar ntrupndu-Se S-a nscut i a rmas ca
Dumnezeu, fr tat; a cobort i pe cele de sus nu le-a prsit: S-a urcat [la cer] i adugire Treimii nu a
fcut: n chip de rob S-a artat i aceeai cinste cu Tatl nu o a pierdut, cci este Cuvntul i Icoan i
Strlucire i Chip. Cuvntul niciodat de minte nu se desparte: Icoan i nu tbli acoperit cu cear, ns
Pecete identic: Strlucire, mpreun venic Soarelui fiind Lumina: Chip, cci cel care a vzut pe Fiul a vzut
pe Tatl. [ )Ec ou)ranou= kath=lqe, kai\ tou= Patro\j ou)k e)xwri/sqh: e)n sphlai/% e)te/xqh, kai\ to\n
511

qro/non ou)k e)gu/mnwse: e)n fa/tnv a)nekli/qh, kai\ tou\j patrikou\j ko/lpouj ou)k e)ke/nwsen: e)k
parqe/nou sarkwqei\j e)gennh/qh, kai\ e)/meinen, w(j Qeo\j, a)pa/twr: kate/bh, kai\ tw=n a)/nw ou)k
e)xwri/sqh: a)ne/bh, kai\ tv= Tria/di prosqh/khn ou)k e)poi/hsen: e)n morfv= dou/lou e)fa/nh, kai\ to\
pro\j to\n Pate/ra i)so/timon ou)k a)pw/lesen: a)ll' e)/stin o( Lo/goj kai\ ei)kw\n, kai\ a)pau/gasma,
kai\ xarakth/r. Lo/goj, ou)de/pote ga\r tou= nou= a)fi/statai: ei)kw\n, ou) khro/xutoj sani\j, a)lla\
sfragi\j i)so/tupoj: a)pau/gasma, sunai/+dion ga\r to\ fw=j t%= h(li/%: xarakth\r, o( ga\r e(wrakw\j
to\n Ui(o\n e(w/rake to\n Pate/ra.] Omilia din care face parte textul de mai sus a fost catalogat n

Patrologia Migne ca fiind neautentic (spuria), de aceea acest pasaj este amintit aici doar cu titlu informativ,
neputnd constitui un argument pentru demonstrarea paternitii vasiliene a vreunui texte euharistic.
512
PG 29, 605: Ei)kw\n de\ ei)/rhtai kai\ e)/stin o( Ui(o\j gennhth\, kai\ a)pau/gasma/ e)sti th=j

do/chj tou= Qeou=, kai\ sofi/a, kai\ du/namij, kai\ dikaiosu/nh. Dio/per kai\ o(l
/ on e)n e(aut%= dei/knusi
to\n Pate/ra..

168

De asemenea, n acest sens merit remarcat un alt pasaj din tratatul Despre Sfntul
Duh unde n capitolul 6,15 referindu-se la arienii care se opun divinitii Fiului, Sfntul
Vasile exclam:
S nvee ei c Hristos este Puterea lui Dumnezeu i nelepciunea
lui Dumnezeu i Chip al lui Dumnezeu celui nevzut i strlucirea
slavei i c pe Acesta Dumnezeu Tatl L-a pecetluit, tot pe Sine n
Acesta ntiprindu-Se.513
Este vizibil faptul c paternitatea vasilian a arhetipului i n mod particular a
textului bizantin poate fi demonstrat nu doar la nivelul limbajului i a paralelismelor
textuale, ct mai ales din identitatea unei ntregi perspective teologice i doxologice de
laud a Sfintei Treimi n scrierile vasiliene i textul anaforalei ce poart numele acestui
sfnt printe. Pentru Sfntul Vasile, viaa de comuniune ntre Persoanele divine din cadrul
Sfintei Treimi, iubirea dintre Ele este impregnat n ntreaga via a Bisericii i indic i
modul n care adorarea trebuie adus lui Dumnezeu. Dragostea Tatlui pentru Fiul Su se
mprtete prin Hristos pleromei eclesiale n Sfntul Duh, iar rspunsul de mulumire al
Bisericii este adus tot n Sfntul Duh prin Hristos Tatlui, de unde i adresarea adus
Tatlui cu care debuteaz anaforaua euharistic.
Un ultim atribut al Fiului menionat n acest pasaj de la Care Duhul Sfnt s-a
artat conine verbul care este des folosit de Sfntul Vasile cel Mare n scrierile
sale cu sensul de manifestare, revelare514 i care se pare c a fost introdus de marele
sfnt printe n textul anaforalei pentru a exprima ntr-un mod fin raportul dintre Fiul i
Sfntul Duh. Folosirea acestui verb arat Treimea iconomic n manifestarea ei, trimiterea n lume a Sfntului Duh de ctre Fiul fiind cu totul altceva dect purcederea din veci
din Tatl i introduce pe aceast cale stanza final, cea dedicat Persoanei Sfntului Duh.

513

Despre Sfntul Duh 6,15, Sieben, p. 108: Manqane/twsan toi/nun o(/ti Xristo\j "Qeou=
du/namij, kai\ Qeou= sofi/a", kai\ o(/ti "ei)kw\n tou= Qeou= tou= a)ora/tou", kai\ "a)pau/gasma th=j
do/chj", kai\ o(/ti tou=ton o( Path\r e)sfra/gisen o( Qeo/j, o(/lon au)t%= e(auto\n e)ntupw/saj.
514

Cu ajutorul bazei de date TLG patru pasaje pot fi identificate n care Sfntul Vasile cel Mare
folosete acest verb: dou sunt din Omiliile la Hexameron: Omilia 2,7 i Omilia 9, 3, unul este din Apologia
Adversus Eunomius, cartea II, 27 (PG 29, 636B) iar ultimul din Omilia la naterea Mntuitorului Iisus Hristos,
PG 31, 1472C. A se vedea i Bernard Capelle, Les liturgies basiliennes, p. 52.

169

4. Un imn nchinat Sfntului Duh: I, 47-54


n aceeai manier n care au fost ludate Persoana Tatlui i a Fiului, Celei de a
treia Persoane a Sfintei Treimi i este adresat n I, I, 47-54 un frumos imn de laud compus
dintr-un impecabil mozaic de texte biblice. Sfntului Duh este numit: Duhul adevrului
(Ioan 14,17, 15,26, 16,13), Duhul nfierii (Rom 8,15), Arvuna motenirii ce va s fie (Efes
1,14), nceputul buntilor celor venice (Rom 8,23), Puterea cea de via dttoare (Rom
15,19), denumiri ce toate vor s indic mpreun slava i cinstea ce se Sfntului Duh cu
Tatl i cu Fiul. Modul n care sunt folosite aceste pasaje biblice n constituirea unui
veritabil imn de laud n textul anaforalei poart amprenta geniului creator al Sfntului
Vasile cel Mare. n scrierile sale el a folosit adesea aceste expresii din Sfnta Scriptur
pentru a putea argumenta pnevmatologia sa. O analiz atent comparativ ntre textul
anaforalei i operele acestui sfnt printe relev cu elocven i la nivelul acestui pasaj
paternitatea vasilian a acestei anaforale euharistice. Toate aceste denumiri date Sfntului
Duh apar n scrierile Sfntului Vasile cel Mare, cu precdere ns ele sunt menionate n
tratatul nchinat celei de a treia Persoane a Sfintei Treimi. n cele ce urmeaz vor fi
analizate doar cteva din aceste expresii biblice ce apar n operele vasiliene:515
a. Expresia biblic: Duhul adevrului (Ioan 14,17, 15,26, 16,13) apare de patru
ori menionat n tratatul Despre Sfntul Duh.516 Revelator pentru cele mai uzitate denumiri folosite privitor la Persoana Sfntului Duh este urmtorul pasaj din capitolul 9, 22:
...Cine aude de diferitele denumiri ale Duhului este ridicat n
sufletul su i nu i ndreapt gndirea spre firea cea de sus? Cci
este numit Duhul lui Dumnezeu i Duhul adevrului, Care de la
Tatl purcede, Duh drept, Duh povuitor. Duh Sfnt este numirea
principal i proprie, prin care n mod deosebit este exprimat
netrupescul, imaterialul curat i nempritul.517

515

n cele ce urmeaz vor comparate cu ajutorul bazei de date TLG principalele expresii biblice folosite
de Sfntul Vasile cel Mare n descrierea Sfntului Duh n textul anaforalei dar i n operele sale. De
asemenea, au fost consultate n aceast cercetare i rezultatele studiului lui Bernard Capelle, Les liturgies
basiliennes et saint Basile, p. 53-56 i Hutcheon Cyprian Robert, A Sacrifice of Praise: A Theological
Analysis of the Pre-Sanctus.p. 17-19.
516
n cap 9, 22; 16, 38; 18, 46 i 19, 48, Sieben, p. 136, 186, 212, 220.
517
Despre Sfntul Duh 9,22, Sieben, p. 136: Pneu=ma ga\r Qeou= ei)/rhtai, kai\ "Pneu=ma th=j

a)lhqei/aj, o(\ para\ tou= Patro\j e)kporeu/etai", "Pneu=ma eu)qe/j", "Pneu=ma h(gemoniko/n". "Pneu=ma
a(/gion", h( kuri/a au)tou= kai\ i)dia/zousa klh=sij: o(/per dh\ ma/lista panto\j tou= a)swma/tou kai\
kaqarw=j a)u/+lou te kai\ a)merou=j o)/noma/ e)sti.

170

b. Denumirea Duhul nfierii din Rom 8,15 este cea originar pentru textul
arhetipului i este folosit de Sfntul Vasile cel Mare ntr-un pasaj din lucrarea Despre
Sfntul Duh, n capitolul 11,27 unde el atrage atenia asupra faptului c cei care nu cinstesc
toate cele trei Persoane ale Sfintei Treimi nu pot aduce adevrat nchinare lui Dumnezeu:
Nu crede n Fiul cel ce nu crede n Duhul, nu crede n Tatl, cel
ce nu crede n Fiul Un astfel de om nu are parte de nchinare
adevrat. Este imposibil a te nchina Fiului dect n Sfntul Duh
i nici a-l invoca pe Tatl, dect n Duhul nfierii.518
De asemenea, printre numirile date Sfntului Duh n Omilia despre credin apare
i expresia Duhul nfierii:
Credem i mrturisim un singur Duh Sfnt, Mngietorul, n
Care am fost pecetluii spre ziua izbvirii, Duhul adevrului,
Duhul nfierii n Care strigm: Avva, Printe!519
c. Expresia arvuna vieii viitoare, este originar pentru arhetipului , fiind o
preluare n textul anaforalei a unor pasaje biblice pauline, care fac meniune fie de arvuna
Duhului (2 Cor 1,22; 5,5) fie de arvuna motenirii viitoare (Efes 1,14) i ea este folosit
de Sfntul Vasile cel Mare n capitolul 15, 35-36 al tratatul Despre Sfntul Duh, unde face
o veritabil expunere a teologiei baptismale ortodoxe alturi de alte dou numiri date
Sfntului Duh n textul anaforalei euharistice: nceputul buntilor celor venice i
Puterea cea de via dttoare Convergena acestor trei expresii ale textului euharistic
ntr-un singur pasaj al tratatului Despre Sfntul Duh este o evident mrturie a paternitii
vasiliene a arhetipului :
Domnul, Care conduce vieile noastre tocmai de aceea a
ntemeiat cu noi legmntul Botezului, el fiind att chip al morii,
518

Ou) pisteu/ei me\n ga\r ei)j Ui(o\n o( mh\ pisteu/wn t%= Pneu/mati: ou) pisteu/ei de\ ei)j
Pate/ra o( mh\ pisteu/saj t%= Ui(%=.. )/Amoiro/j e)sti kai\ th=j a)lhqinh=j proskunh/sewj o( toiou=toj.
Ou)/te ga\r Ui(o\n proskunh=sai dunato/n, ei) mh\ e)n Pneu/mati a(gi/%, ou)/te e)pikale/sasqai dunato\n
to\n Pate/ra, ei) mh\ e)n t%= th=j ui(oqesi/aj Pneu/mati.
519

PG 31, 685BC: Kai\ e(\n mo/non Pneu=ma a(/gion, to\ Para/klhton, e)n %(= e)sfragi/sqhmen ei)j
h(me/ran a)polutrw/sewj: to\ Pneu=ma th=j a)lhqei/aj, to\ Pneu=ma th=j ui(oqesi/aj, e)n %(= kra/zomen:
)Abba=, o( Path/r.

171

ct i al vieii. Apa mplinete chipul morii, iar arvuna vieii o


druiete Duhul. [th=j

zwh=j

a)rrabw=na

parexome/nou

tou=

Pneu/matoj]

De aceea limpede s-a fcut pentru noi ceea ce am cercetat i


anume de ce Sfntul Duh a fost asociat apei: pentru c dou sunt
scopurile Botezului: pe de o parte, de a distruge trupul pcatului,
ca s nu mai aduc road morii, iar pe de alt parte, de a tri
Duhului i road a aduce n sfinenie. Pe de o parte, apa este chip
al morii, primind ca ntr-un mormnt trupul, pe de alt parte,
Duhul Sfnt i druiete (infuzeaz) puterea cea de via dttoare
[to\ de\ Pneu=ma th\n zwopoio\n e)ni/hsi du/namin]520
Prin Duhul Sfnt avem repunerea n rai, ridicarea n mpria
cerurilor, ntoarcerea la nfiere [h( ei)j ui(oqesi/an e)pa/nodoj],
ndrzneala de a numi pe Dumnezeu Printe, de a deveni prta al
harului lui Hristos, de a fi numit fiu al luminii, de a fi prta
venicei slave, ntr-un cuvnt, mprtirea de toate buntile n
acest veac i cel viitor. i vedem ca ntr-o oglind harul bunurilor
celor [viitoare] celor prin fgduin pstrate nou, a cror gustare
o ateptm prin credin, ca i cum ar fi prezente. Dac arvuna [o(
a)rrabw\n]

este astfel, ct de mare va fi desvrirea ei? [h(li/kon to\

te/leion]

Dac prga este astfel, ct de mare va fi mplinirea

totului?521

520
Expresia arvuna vieii viitoare mai apare i n Omilia despre feciorie 2, 41 considerat ca spuria:
A se vedea, Amand de Mendieta, Une curieuse homlie grecque indite sur la virginit adresse aux pres de
famille, Revue Bndictine 63, 1953, p. 35-69.
521
Despre Sfntul Duh 15,35, Sieben, p. 176-178: Tou/tou xa/rin o( th\n zwh\n h(mw=n oi)konomw=n

Ku/rioj th\n tou= bapti/smatoj h(mi=n e)/qeto diaqh/khn, qana/tou tu/pon kai\ zwh=j perie/xousan: th\n
me\n tou= qana/tou ei)ko/na tou= u(/datoj e)kplhrou=ntoj, to\n de\ th=j zwh=j a)rrabw=na parexome/nou
tou= Pneu/matoj, (/Wste safe\j h(mi=n e)nteu=qen ge/gone to\ zhtou/menon, dia\ ti/ t%= Pneu/mati to\
u(d
/ wr sumparelh/fqh. (/Oti du/o skopw=n e)n t%= bapti/smati prokeime/nwn, katargh=sai me\n to\
sw=ma th=j a(marti/aj, tou= mhke/ti au)to\ karpoforei=n t%= qana/t%, zh=n de\ t%= Pneu/mati, kai\ to\n
karpo\n e)/xein e)n a(giasm%=: to\ me\n u(/dwr, tou= qana/tou th\n ei)ko/na pare/xei, w(s
/ per e)n tafv= to\
sw=ma paradexo/menon: to\ de\ Pneu=ma th\n zwopoio\n e)ni/hsi du/namin..
Dia\ Pneu/matoj a(gi/ou h( ei)j para/deison a)pokata/stasij: h( ei)j basilei/an ou)ranw=n
a)/nodoj: h( ei)j ui(oqesi/an e)pa/nodoj: h( parrhsi/a tou= kalei=n e(autw=n Pate/ra to\n Qeo/n,
koinwno\n gene/sqai th=j xa/ritoj tou= Xristou=, te/knon fwto\j xrhmati/zein, do/chj a)i+di/ou
mete/xein, kai\ a(pacaplw=j e)n panti\ plhrw/mati eu)logi/aj gene/sqai, e)/n te t%= ai)w=ni tou/t% kai\
e)n t%= me/llonti: tw=n e)n e)paggeli/aij a)pokeime/nwn h(mi=n a)gaqw=n, w(=n dia\ pi/stewj
a)pekdexo/meqa th\n a)po/lausin, w(j h)/dh paro/ntwn, th\n xa/rin e)noptrizo/menoi. Ei) ga\r o(
a)rrabw\n toiou=toj, h(li/kon to\ te/leion; kai\ ei) h( a)parxh\ tosau/th, ti/j h( tou= o(/lou plh/rwsij;.

172

Este o legtur indestructibil ntre celebrarea euharistic i toate celelalte Taine ale
Bisericii. Dac n Botez se primete arvuna buntilor viitoare prin harul Sfntului Duh, n
Sfnta Liturghie se aduce mulumire Tatlui prin Fiul n Sfntul Duh pentru aceste daruri
primite i pentru fgduina celor viitoare. Astfel termenii definitorii ai teologiei baptismale uor au putut fi incorporai n textul anaforalei euharistice de SfntulVasile cel Mare.
d. Sfntul Duh este definit n finalul acestui imn ca fiind Izvor al sfineniei de Care
toat fptura cea cuvnttoare i nelegtoare ntrit fiind Acest atribut a fost cu grija
ales pentru a introduce pe aceast cale trisaghionul biblic: doar Sfntul Duh, izvorul i
sursa a toat sfinenia, poate drui ntregii fpturi nelegtoare puterea de a nla Sfintei
Treimi laud nencetat.
Definirea Sfntului Duh ca Izvor al sfineniei este unul din atributele divine ale
Persoanei Mngietorului care apar cel mai des menionate n scrierile vasiliene, fiind
considerat drept caracteristica esenial al celui de al treilea Ipostas al Sfintei Treimi.522.
Expresia nu are corespondent direct n Sfnta Scriptur i pare a fi o creaie a geniului
marelui printe capadocian. n tratatul Despre Sfntul Duh, Sfntul Vasile explic sensul
acestei acestui atribut divin: Pe cnd toat fptura primete de altundeva sfinirea, Duhul
[Sfnt] are sfinenia prin fire, deoarece nu este sfinit, ci sfinitor523, iar n Contra lui
Eunomiu, ntr-un context asemntor, n care indicnd faptul c puterile ngereti au sfinenia
prin participare la harul Sfntului Duh, el extinde i nuaneaz descrierea sfineniei
Mngietorului folosind n dou rnduri ad literam expresia uzitat n textul euharistic:524
Deosebirea n sine dintre acestea [puterile ngereti] i Sfntul
Duh const n faptul c Acesta are sfinenia prin fire, pe cnd
acelea sfinirea o au prin participare Pe cnd creatura are sdit

522

Bernard Sesbo, Saint Basile et la Trinit,p. 147. Sfinenia ca proprietatea personal a Sfntului
Duh este amintit de Sfntul Vasile cel Mare alturi de paternitatea Tatlui i filiaia Fiului: Epistola 214,4
astfel enumer cele trei proprieti particulare ale fiecrei Persoane divine: Ipostazul este considerat n
caracterul propriu al paternitii, al filierii sau al puterii sfinitoare, Courtonne II, p. 205, iar Scrisoarea 236,6
amintete de: proprietile personale care au fost definite pentru fiecare [Persoan], precum paternitatea,
filiaia i sfinenia [ patro/thta kai\ ui(o/thta kai\ a(giasmo/n], Courtonne III, p. 53.
523
Despre Sfntul Duh 19,48, Sieben, p. 218: Tv= me\n ga\r kti/sei e(te/rwqen e)peish/xqh o(

a(giasmo/j: t%= de\ Pneu/mati sumplhrwtikh\ th=j fu/sew/j e)stin h( a(gio/thj. Dio/per ou)xi\
a(giazo/meno/n e)stin, a)ll' a(gia/zon.
524

De dou ori apare citat literal expresia Izvorul sfineniei i n Epistola 8, 2,8 ns, se pare c
aceast scrisoare nu aparine Sfntului Vasile cel Mare, putnd fi gsit doar ntr-un singur manuscris. A se
vedea: Courtonne, p. 22.

173

n fire strduin spre cretere i are sfinenia prin mulumire adus


lui Dumnezeu, Sfntul Duh este izvor al sfineniei. [phgh\
a(giasmou=]

i precum sfnt este Tatl prin fire i sfnt este Fiul

prin fire, la fel prin fire este sfnt i Duhul adevrului.525


Sfntul Duh nu este fptur, ci chip al sfineniei lui Dumnezeu
[xarakth\r] i Izvor al sfineniei a toate. [\phgh\ toi=j pa=sin
526

a(giasmou=]

Bernard Capelle a identificat alte cteva pasaje paralele acestei seciuni a textului
euharistic din scrierile Sfntului Vasile cel Mare, iar o simpl enumerare a lor demonstreaz cu elocven faptul c att la nivel de theologhisire, ct i de limbaj, anaforaua
poart amprenta gndirii acestui mare sfnt printe:
Textul anaforalei:
Izvorul sfineniei, de Care toat fptura cea cuvnttoare i nelegtoare ntrit
fiind, ie i slujete i ie i aduce doxologia cea de-a pururi, cci toate i slujesc ie.
Despre Sfntul Duh 9, 22: (Sieben, p. 138)
Izvorul sfineniei, Lumin nelegtoare, fiindc druiete prin Sine claritatea
necesar la toat puterea raional n gsirea adevrului.527
Despre Sfntul Duh 16,38: (Sieben, p. 184)
Puterile curate i nelegtoare i cereti, chiar dac sunt i se numesc sfinte, ele au
sfinenia din harul druit al Sfntului Duh.528
Despre Sfntul Duh 9, 22: (Sieben, p. 188)529
Cum s cnte ngerii: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu, dac nu sunt ntrii de Duhul?
525

Contra lui Eunomiu III, PG 29, 660: Diafora\ de\ au)tai=j pro\j to\ Pneu=ma to\ a(/gion au(/th,
o(/ti t%= me\n fu/sij h( a(giwsu/nh, tai=j de\ e)k metousi/aj u(pa/rxei to\ a(gia/zesqai. (H me\n ga\r
kti/sij pe/fuken a)=qlon prokoph=j kai\ th=j pro\j Qeo\n eu)aresth/sewj to\n a(giasmo\n e)/xousa, ..:
to\ de\ Pneu=ma to\ a(/gion phgh\ a(giasmou=. Kai\ w(/sper fu/sei a(/gioj o( Path\r, kai\ fu/sei a(/gioj o(
Ui(o\j, ou(t
/ w fu/sei a(/gion kai\ to\ Pneu=ma to\ th=j a)lhqei/aj.
526
Contra lui Eunomiu V, PG 29, 725BC: To\ Pneu=ma a)/ra ou) kti/sij, a)lla\ th=j a(gio/thtoj tou=
Qeou= xarakth\r, kai\ phgh\ toi=j pa=sin a(giasmou=.
527
(Agiasmou= ge/nesij, fw=j nohto/n, pa/sv duna/mei logikv= pro\j th\n th=j a)lhqei/aj eu(/resin
oi(=o/n tina katafa/neian di' e(autou= parexo/menon.
528
Ai( ga\r kaqarai\ kai\ noerai\ kai\ u(perko/smioi duna/meij, a(/giai kai\ ei)si\ kai\ o)noma/zontai,
e)k th=j para\ tou= a(gi/ou Pneu/matoj e)ndoqei/shj xa/ritoj to\n a(giasmo\n kekthme/nai.
529
Pw=j me\n ga\r ei)/pwsin a)/ggeloi: "Do/ca e)n u(yi/stoij Qe%=", mh\ dunamwqe/ntej u(po\ tou=
Pneu/matoj.

174

Epistola 105 (Courtonne, II, p. 7)530


Sfntul Duh, Care din Dumnezeu este, Izvor al sfineniei.
Este evident faptul c, aa dup cum i primele dou imne, cel nchinat Tatlui i
cel dedicat Fiului, aceast seciune care descrie Persoana Sfntului Duh a fost n mod cert
prelucrat de Sfntul Vasile cel Mare. Este vizibil cum revizorul a urmrit s imprime
textului euharistic un anumit echilibru i o structur trinitar impecabil, astfel nct cele
trei seciuni dedicate celor trei Persoane divine s fie egale ntre ele ca ntindere i s
alctuiasc un tot unitar, trecerea de la o seciune la alta s fie armonios fcut, sugernd
astfel misterul ipostazierii de ctre cele trei Persoane a unicei fiine divine, iar termenii
folosii s fie cei consacrai ai Sfintei Scripturi i folosii n tradiia vie a Bisericii. n acest
sens este frapant paralelismul la nivel de expresie n descrierea Fiului i a Sfntului Duh n
aceast prim seciune a textului arhetipului :531

Fiul lui Dumnezeu

Sfntul Duh

Care este chip al buntii Tale

nceputul buntilor celor venice

Care ntru Sine Te arat pe Tine, Tatl

Darul nfierii

Dumnezeu adevrat

Duhul adevrului

Via

Arvuna vieii viitoare/ motenirii ce va s


fie

Sfinenie

Izvorul sfineniei

Putere

Puterea cea de via dttoare

530
531

Pneu=ma /A
( gion, e)k Qeou= u(/parxon, th\n phgh\n th=j a(gio/thtoj.

Boris Bobrinskoy, Liturgie et ecclsiologie trinitaire de saint Basile, Verbum Caro 23 (1969), p. 6.

175

Acest paralelism denot coerena i o viziunea doctrinar unic pe care marele


printe bisericesc a tiut s o imprime scrierilor sale. Cele trei Persoane divine sunt
inseparabile, iar relaiile dintre Ele din Sfnta Treime se manifest n ntreaga iconomie a
mntuirii. n ntreg tratatul su Despre Sfntul Duh, Sfntul Vasile cel Mare insist asupra
faptului c dragostea lui Dumnezeu Tatl pentru Fiul su n Sfntul Duh din Sfnta Treime
se manifest i se arat n Biseric pe baza jertfei i nvierii Fiului prin venirea Sfntului
Duh. De aceea i adorarea Tatlui nu se poate face dect prin Fiul n Sfntul Duh:
Este imposibil a vedea Chipul lui Dumnezeu celui nevzut [pe
Hristos], fr luminarea Sfntului Duh. Cine privete Chipul nu
poate separa lumina de Chip Astfel nct n mod propriu i
corespunztor prin luminarea Duhului vedem strlucirea slavei lui
Dumnezeu [pe Fiul], iar prin [acest] Chip suntem ridicai [spre
Tatl], spre Cel al Crui Chip i Pecete identic este [Fiul].532

5. Lauda ngerilor i introducerea Sanctusului: I, 55-95.


Descrierea sfineniei Sfntului Duh, vzut de Sfntul Vasile cel Mare drept caracteristica ipostatic a Persoanei Mngietorului i la care particip ntreaga fptur, pentru a se mplini astfel, este sursa i izvorul a toat lauda fpturilor nelegtoare. Precum n tratatul
Despre Sfntul Duh, aa i n textul anaforalei euharistice pnevmatologia este strns legat de
nvtura despre sfinii ngeri: doar n Sfntul Duh puterile ngereti pot progresa n dragostea lui Dumnezeu i pot astfel aduce nencetat laud i mulumire prea Sfintei Treimi:
Tu, care ai ns puterea de a cele nevzute din cele vzute, slvete pe Ziditorul Care le-a fcut pe toate, fie vzute, fie nevzute,
fie nceptorii, fie Stpnii, fie Puteri, fie Tronuri, fie Domnii i
alte oarecare firi raionale al cror nume nu este cunoscut. Socotete [-mi] n actul crerii lor drept cauz primordial a celor fcute
pe Tatl, drept cauz creatoare pe Fiul i desvritoare pe Sfntul
Duh, astfel nct duhurile slujitoare exist prin voia Tatlui, au fost
aduse la existen prin lucrarea Fiului i s-au desvrit prin
532

Despre Sfntul Duh 26, 64, Sieben, p. 270.

176

prezena Duhului. Iar desvrirea ngerilor nseamn sfinenie i


rmnerea n sfinenie.533
Sfinire nu exist fr Sfntul Duh. Puterile cereti nu sunt sfinte
prin fire, cci aa nu ar exista nici o deosebire ntre ele i Sfntul
Duh. Ele au ns sfinenia de la Sfntul Duh pe msura vredniciei
[rangului] lor Sfinenia lor este din afara fiinei lor i aduce
desvrirea lor prin comuniunea Sfntului Duh dac vei nltura n gndire Duhul, se destram otile ngerilor, dispar cinstirile
[rangurile] arhanghelilor, toate se prbuesc, viaa nu mai are nici
o lege, nici o ordine, nici un scop. Cum s mai poat cnta ngerii:
Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu, dac nu ar fi ntrii de
Sfntul Duh?534
Dac n textul anaforalei descrierea Persoanei Sfntului Duh, Izvorul a toat
sfinenia Care druiete ntregii fpturi nelegtoare puterea de a adora pe Dumnezeu,
introduce i motiveaz trisaghionul biblic cntat de puterile ngereti, n capitolul 15 al
tratatului Despre Sfntul Duh, Sfntul Vasile prezint Liturghia nencetat adus de ngeri
lui Dumnezeu ca fiind posibil doar prin harul Sfntului Duh:
Scaunele i Domniile, nceptoriile i Stpniile cum ar putea
duce o via fericit, dac nu ar vedea mereu faa Tatlui din
ceruri. Vederea aceasta ns nu este posibil fr Sfntul Duh
Cum ar putea spune Serafimii: Sfnt, Sfnt, Sfnt dac nu ar fi fost
nvai de Duhul ori de cte ori se cade [cu evlavie] aceast laud
a o aduce? Deci, dac l laud pe Dumnezeu toi ngerii Lui i l
preamresc toate Puterile Lui (o fac doar) prin conlucrarea

533

Despre Sfntul Duh 16,38, Sieben, p. 184-186: Su\ de/, e)/xwn du/namin e)k tw=n o(ratw=n
a)nalogi/zesqai ta\ a)o/rata, do/caze to\n poihth\n e)n %(= e)kti/sqh ta\ pa/nta, ei)/te o(rata/, ei)/te
a)o/rata, ei)/te a)rxai/, ei)/te e)cousi/ai, ei)/te duna/meij, ei)/te qro/noi, ei)/te kurio/thtej, kai\ ei)/ tine/j
ei)sin e(/terai logikai\ fu/seij, a)katono/mastoi. )En de\ tv= tou/twn kti/sei e)nno/hso/n moi th\n
prokatar- ktikh\n ai)ti/an tw=n ginome/nwn, to\n Pate/ra: th\n dhmiourgikh/n, to\n Ui(o/n: th\n
teleiwtikh/n, to\ Pneu=ma: w(s
/ te boulh/mati me\n tou= Patro\j ta\ leitourgika\ pneu/mata
u(pa/rxein, e)nergei/# de\ tou= Ui(ou= ei)j to\ ei)=nai para/gesqai, parousi/# de\ tou= Pneu/matoj
teleiou=sqai. Telei/wsij de\ a)gge/lwn, a(giasmo/j, kai\ h( e)n tou/t% diamonh/.
534

Despre Sfntul Duh, 16,38, Sieben, p. 188.

177

Duhului. Dac mii i mii de ngeri i zeci de mii de slujitori care


stau de fa [naintea lui Dumnezeu], atunci prin puterea Sfntului
Duh svresc desvrit [ireproabil] lucrarea lor.535
i n acest pasaj este remarcabil paralelismul att la nivel de expresie, ct i la nivel
teologic ntre scrierile Sfntului Vasile cel Mare i textul anaforalei ce poart numele
acestui mare sfnt printe. Corespondena ntre ordinea n care sunt menionate otile
cereti n textul bizantin i n pasajul mai sus citat spre deosebire de textul anaforalei
egiptene g, care menioneaz mai nti nceptoriile i Stpniile, iar mai apoi de Scaunele i Domniile, nu poate fi invocat ca un argument al paternitii vasiliene a arhetipului
sau ca o infirmare a acesteia referitor la textul egiptean. Sfntul Vasile n alte pasaje n
care se refer la otile ngereti nu respect o ordine strict n enumerarea lor.536 Textul
anaforalei ns n toate cele patru versiuni ale ei conine o teologie elaborat despre lumea
ngerilor i misiunea spiritual a ei n aceast lume i n cea viitoare. Liturghia cereasc a
puterilor nemateriale prefaeaz i ntregete lauda ntregii creaii aduse Ziditorului prin
Jertfa euharistic.
1.3 CONCLUZII
1. Analiza comparat a Rugciunii teologice din textul celor patru versiuni ale
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare a scos n eviden faptul c viziunea lui Engberding
asupra sensului evoluiei acestui text euharistic este demonstrabil att la nivel lexical, ct
i teologic. Marele printe bisericesc a prelucrat prin adugiri teologice i biblice anaforaua
ce era n uz n Cezareea Capadociei din vremea sa i a dat natere unui nou text euhologic
(arhetipul ) din care au derivat toate celelalte trei versiuni, cea armean, siriac i
bizantin. Toate amplificrile teologice pe care le conine arhetipul comparativ cu textul
egiptean g sunt fcute ntr-un limbaj biblic impecabil i pot fi regsite n scrierile
Sfntului Vasile cel Mare. Arm, Syr i Byz sunt vasiliene nu doar prin limbajul i
535

Despre Sfntul Duh, 16, 38, Sieben, p. 190-191.


Dac n Omilia 1,5 la Hexaemeron cetele ngereti sunt menionate exact ca n textul bizantin al
anaforalei, ca o citare exact a textului din Col 1, 16, n capitolul 16, 38 al tratatului Despre Sfntul Duh
Sfntul Vasile cel Mare nu respect nici o ordine n menionarea otilor ngereti: Tu, care ai ns puterea de
a cele nevzute din cele vzute, slvete pe Ziditorul Care le-a fcut pe toate, fie vzute, fie nevzute, fie
nceptorii, fie Stpnii, fie Puteri, fie Tronuri, fie Domnii i alte oarecare firi raionale al cror nume nu este
cunoscut... [Su\ de/, e)/xwn du/namin e)k tw=n o(ratw=n a)nalogi/zesqai ta\ a)o/rata, do/caze to\n
536

poihth\n e)n %(= e)kti/sqh ta\ pa/nta, ei)/te o(rata/, ei)/te a)o/rata, ei)/te a)rxai/, ei)/te e)cousi/ai, ei)/te
duna/meij, ei)/te qro/noi, ei)/te kurio/thtej, kai\ ei)/ tine/j ei)sin e(/terai logikai\ fu/seij,
a)katono/mastoi], Sieben, p. 184.

178

expresiile biblice pe care le ntrebuineaz, ct mai ales prin viziunea teologic coerent pe
care o conin.
2. Textul egiptean conine i el n aceast prim parte semne ale unei oarecare
elaborri teologice. Folosirea unei mari diversiti de pasaje scripturistice ce ingenios
alctuiesc un tot unitar i care nu au un corespondent direct n alte texte euhologice
egiptene poate fi un indiciu al unei posibile paterniti vasiliene i al acestui formular
euhologic. Anaforaua ajuns n Egipt din Cezareea Capadociei poart numele Sfntului
Vasile cel Mare pentru c ea coninea deja semne ale unei prime prelucrri fcute de acest
mare sfnt printe. Chiar dac n aceast prim seciune, paternitatea vasilian a textului
egiptean poate fi greu demonstrat, cci paralelismele cu scrierile Sfntului Vasile cel Mare
nu sunt relevante, ea rmne o sarcin pentru analiza seciunilor urmtoare ale textului
egiptean.
3. Excelenta cunoatere a Sfintei Scripturi, folosirea cu dexteritate a pasajelor
biblice pentru argumentarea viziunii sale teologice, recurgerea la termeni liturgici sunt
caracteristicile de baz ale scrisului Sfntului Vasile cel Mare i ele se regsesc n toate
cele patru versiuni ale anaforalei ce poart numele acestui mare sfnt printe. Remarcabil
este i ingenioasa modalitate a iconizrii verbale a dogmei Sfintei Treimi ce apare n
textul anaforalei: un atribut scripturistic ce se refer la una din Persoanele Sfintei Treimi
este folosit n textul liturgic pentru a descrie un alt Ipostas divin. Astfel, termenii de
sunt ntrebuinai de Sfnta Scriptur ca referire la Persoana
Sfntului Duh, iar n textul anaforalei apar ca atribute ale Fiului. De asemenea, bogatele
determinri biblice din Col 1, 16 ce se refer la Persoana Fiului sunt folosite n acest text
euhologic n imnul de slav nchinat Tatlui. Remarcabil este folosirea acestei tehnici i
n prelucrarea textului egiptean. Expresia: Cel ce ezi pe scaunul sfintei Tale slave
[] care n g se refer la Persoana
Fiului, n Arm, Syr i Byz ea apare ca un atribut al Tatlui.

179

2. EXCURS: TRISAGHIONUL BIBLIC


SAU SANCTUSUL N ANAFORAUA EUHARISTIC

Originea Trisaghionului biblic, precum i folosirea lui n textul euharistic,


reprezint o dilem nc nerezolvat pentru cercetarea liturgic actual. n marea majoritate
a vechilor anaforale euharistice Sanctusul apare n rugciunea de mulumire pentru
mplinirea iconomiei mntuirii, ns n unele texte euhologice strvechi precum: Didahia
celor 12 Apostoli,537 Tradiia Apostolic a lui Ipolit,538 Testamentum Domini539 i
anaforaua Sfntului Epifanie al Salaminei540 el lipsete cu desvrire.541
Primii cretini au fost n mod cert familiarizai cu Trisaghionul biblic din Isaia 6,3
pentru c acest fragment biblic a fost folosit n cultul sinagogal.542 Mrturii despre uzul
Sanctusului n Biserica primar apar n: Ap 4, 8,543 n prima Epistol a Sfntului Clement
Romanul,544 n relatarea martirajului Sfintei Perpetua i Felicitas545, n De oratione a lui
537

Anton Hnggi, Irmgard PAHL (eds), Prex Eucharistica, Fribourg, 1968, p. 66-67.
Ibidem, p. 80-81
539
Testamentum Domini nostri Jesu Christi, ed. I. E. Rahmani, Mainz, 1899, p. 38-42; Prex
Eucharistica, p. 219.
540
B. Botte, Fragments dune anaphore inconnue attribue a S. piphane, Le Muson 73 (1960), p.
311-315.
541
Pentru o enumerare complet a tuturor anaforalelor care nu conin Trisaghionul biblic a se vedea: R.
Taft, The Interpolation of the Sanctus into the Anaphora: When and Where? A Review of the Dossier, I, OCP
57 (1991), p. 304-306.
542
Folosirea Trisaghionului biblic n cultul iudaic a fost analizat de: E. WERNER, The Genesis of the
Liturgical Sanctus, n: J. A. Westrup (ed.), Essays Presented to Egon Wellesz, Oxford, 1966, p. 19-32; Bryan
Spinks, The Jewish Liturgical Sources for the Sanctus, The Heythrop Journal 21 (1980), p. 168-179 i IDEM,
The Sanctus in the Eucharistic Prayer, Cambridge, 1991; Qedussah sau Trisaghionul biblic apare n cultul
sinagogal iudaic n prima binecuvntarea a dimineii Yotser Or (Tu, Cel care a-i fcut lumina) care prefaeaz
citirea Shemei Israel (A. Hnggi, I. Pahl (eds), Prex Eucharistica, p. 37), n cea de a treia cerere a Shemon
Esreh sau Tefillah (rugciunea celor 18 cereri) (Prex Eucharistica, p. 41-54), i n Qedussah de Sidra, n binecuvntarea de la sfritul rugciunii dimineii (J.F. Stenning, The Targum of Isaiah, Oxford, 1949, p. 20).
543
i cele patru fiine, avnd fiecare cte ase aripi, sunt pline de ochi de jur mprejur i pe dinuntru
i odihn nu au ziua i noaptea zicnd: Sfnt, Sfnt, Sfnt, Domnul Dumnezeu, Atotiitorul, Cel Ce era, Cel
Ce este i Cel Ce vine. [kai\ ta\ te/ssara z%=a, e(\n kaq' e(\n au)tw=n e)/xwn a)na\ pte/rugaj e(/c, kuklo/qen
538

kai\ e)/swqen ge/mousin o)fqalmw=n: kai\ a)na/pausin ou)k e)/xousin h(me/raj kai\ nukto\j le/gontej,
(/Agioj a(/gioj a(/gioj ku/rioj o( qeo\j o( pantokra/twr, o( h)=n kai\ o( w)\n kai\ o( e)rxo/menoj].
544

1 CLEMENT 34,5-8: 34.5 Lauda noastr i ncrederea noastr s fie n El: s ne supunem voii Lui: s
lum aminte la ntreaga mulime a ngerilor cum slujesc voii Lui, stndu-I nainte. 34,6 Cci spune Scriptura:
Miriade de miriade de ngeri stteau naintea Lui i mii de mii i slujeau Lui (Dn 7,10) strignd: Sfnt, Sfnt,
Sfnt, Domnul Savaot, plin este cerul i fptura de slava Lui [To\ kau/xhma h(mw=n kai\ h( parrhsi/a e)/stw

e)n au)t%=: u(potassw/meqa t%= qelh/mati au)tou=:


au)tou=, pw=j t%= qelh/mati au)tou= leitourgou=sin
muria/dej pareisth/keisan au)t%=, kai\ xi/liai
(/Agioj, a(/gioj, a(/gioj ku/rioj sabaw/q, plh/rhj

katanoh/swmen to\ pa=n plh=qoj tw=n a)gge/lwn


parestw=tej. 34,6 Le/gei ga\r h( grafh/: "Mu/riai
xilia/dej e)leitou/rgoun au)t%=, kai\ e)ke/kragon:
pa=sa h( kti/sij th=j do/chj au)tou=]. A. JAUBERT,

180

Tertulian546, n actele apocrife ale lui Ioan fiul lui Zevedeu547 i n actele apocrife ale lui
Toma.548
Referiri clare ale folosirii Sanctusului n cadrul anaforalei euharistice pot fi gsite i
n Istoria bisericeasc a lui Eusebiu de Cezareea (cartea a X-a),549 n Catehezele mistagogice (Cateheza 5.6) ale Sfntului Chiril al Ierusalimului,550 n anaforaua lui Serapion de
Thmuis,551 n Constituiile Apostolice VIII 12, 27,552 i n omiliile privegherilor pascale ale
lui Asterios Sofistul din Capadocia.553
n secolul al V-lea, Sanctusul era deja o component structural a anaforalei
euharistice att n Rsrit ct i n Apus, desprind rugciunea teologic de cea hristologic. Sunt cunoscute dou forme sau tipuri de Sanctus, care corespund celor dou mari tradiii liturgice, cea egiptean i cea antiohian sau sirian.

Clment de Rome. Epitre aux Corinthiens (=SC 167), Paris, 1971, p. 155-156. Despre Sanctusul folosit de
Sfntul Clement Romanul a se vedea: E. KHLER, Studien zum Te Deum und zur Geschichte des 24. Psalms
in der alten Kirche (=Verffentlichungen der Evangelischen Gesellschaft fr Liturgieforschung 10),
Gttingen, 1958, p. 149-150. Autorul crede c aici este vorba despre un uz liturgic al celor dou pasaje biblice
combinate din Dn 7,10 i Is 6,3, pe cnd W. C VAN UNNICK, n: 1 Clement and the Sanctus, Vigiliae
Christianae 5 (1951), p. 204-248 vede mai curnd un sens eshatologic n folosirea lor, considernd c nu au
fost ntrebuinate ntr-o adunare euharistic. Dar, pasajul imediat urmtor 34,7 face trimitere la o posibil
celebrare cultic n care era folosit Sanctusul.
545
Passio ss Perpetuae et Felicitatis 12,2 la C. van Beek (ed.), Passio ss Perpetuae et Felicitatis,
Nijmegen, 1936, p. 32: am intrat i am auzit cntndu-se cu o singur voce: Sfnt, Sfnt, Sfnt [Et
introivimus et audivimus vocem unitam dicentem: Agios, agios, agios, sine cessatione].
546
Tertulian, De oratione 3,3, n: E. Dekkers (ed.), Tertulliani Opera I (=CCSL I), Turnhout, 1954, p.
259: ...i ngerii lui Dumnezeu care stau n jurul lui nu nceteaz a spune: Sfnt, Sfnt, Sfnt! [Cui illa
angelorum circumstantia non cessant dicere: sanctus, sanctus, sanctus!].
547
A. Hnggi, I. Pahl (eds), Prex Eucharistica, p. 74-75.
548
Ibidem, p. 76-79.
549
Eusbe de Csare, Histoire ecclsiastique, ed. G. Bardy (=SC 55), Paris, 1958, p. 81-104. Pasajul
din Istoria bisericeasc 10,4 a lui Eusebiu al Cezareii este o preluare a textului liturgic din anaforaua Sf.
Iacob, chiar dac nu amintete explicit textul Trisaghionului biblic, totui este o mrturie despre folosirea
Sanctusului n anafora nainte de 325: Eccl Hist 10.4.69: toiou=toj o( me/gaj new\j o(\n kaq' o(/lhj th=j u(f'
h(/lion oi)koume/nhj o( me/gaj tw=n o(/lwn dhmiourgo\j lo/goj sunesth/sato, tw=n e)pe/keina
ou)rani/wn a(yi/dwn pa/lin kai\ au)to\j noera\n tau/thn e)pi\ gh=j ei)ko/na katergasa/menoj, w(j a)\n
dia\ pa/shj th=j kti/sewj tw=n te e)pi\ gh=j logikw=n z%/wn o( path\r au)t%= tim%=to/ te kai\ se/boito.
10.4.70 to\n de\ u(peroura/nion xw=ron kai\ ta\ e)kei=se tw=n tv=de paradei/gmata th/n te a)/nw
legome/nhn (Ierousalh\m kai\ to\ Siw\n o)/roj to\ e)poura/nion kai\ th\n u(perko/smion po/lin tou=
zw=ntoj qeou=, e)n v(= muria/dej a)gge/lwn panhgu/reij kai\ e)kklhsi/a prwtoto/kwn a)pogegramme/nwn
e)n ou)ranoi=j tai=j a)rrh/toij kai\ a)nepilogi/stoij h(mi=n qeologi/aij to\n sfw=n poihth\n kai\
panhgemo/na tw=n o(/lwn gerai/rousin, ou)/tij qnhto\j oi(=o/j te kat' a)ci/an u(mnh=sai, o(/ti dh\
<o)fqalmo\j ou)k ei)=den kai\ ou)=j ou)k h)/kousen kai\ e)pi\ au)ta\ dh\ tau=ta a(\ <h(toi/masen o( qeo\j toi=j
a)gapw=sin au)to/n>: kardi/an a)nqrw/pou ou)k a)ne/bh> au)ta\ dh\ tau=ta a(\ <h(toi/masen o( qeo\j toi=j
a)gapw=sin au)to/n>
550

Cyrille de Jrusalem, Catchses mystagogiques, ed. A. Pidagnel (=SC 16 bis), Paris, 1966, p. 154.
A. Hnggi, I. Pahl (eds.), Prex Eucharistica, p. 128-133.
552
Ibidem, p. 82-95.
553
M. Richard (ed.), Asterii Sophistae Commentariorum in Psalmos quae supersunt accedunt aliquot
homiliae anonymae, Oslo, 1956, p. 113; 233.
551

181

a. Ca un exemplu al formei antiohiene sau siriene poate fi amintit Sanctusul


anaforalei bizantine a Sfntului Vasile cel Mare din manuscrisul Barberini gr.336 al
secolului al VIII-lea:554
I.
1.
2.

II.
3.
4.

5.

I.
1. Sfnt, sfnt, sfnt e Domnul Savaot
2. plin e cerul i pmntul
de slava Ta.
II.
3. Osana ntru cei din nlime.
4. Binecuvntat este Cel ce vine
ntru numele Domnului.
5. Osana ntru cei din nlime.

Referitor la structura Sanctusului antiohian poate fi remarcat faptul c n prima


lui parte (I, 1-2), textului biblic din Is 6,3 i-a fost ataat adaosul cretin: cerul i pmntul
[] care a nlocuit expresia originar: tot pmntul [],
i i-a fost schimbat adresarea de la persoana a III-a singular la persoana a II-a singular,
astfel nct slava Lui [] devine slava Ta [ ]. Acestea sunt
indicii ale adaptrii acestui pasaj biblic vechi testamentar la tradiia euhologic cretin.
Cea de a doua parte a Sanctusului (II. 3-5), care nu apare n anaforalele egiptene,
const dintr-o binecuvntare (Benedictus) preluat din Mt 21,9555 care a fost i ea adaptat
la uzul liturgic, ceea ce a fcut ca expresia: Osana Fiului lui David din textul biblic s
devin n textul anaforalei (II. 3): Osana ntru cei din nlime [
], fiind repetat de dou ori att n II. 3 ct i n II. 5.556
b. Sanctusul de tip egiptean, aa cum apare n Liturghia Sfntului Marcu,557 se
distinge prin faptul c nu conine binecuvntarea final (Benedictus), dar mai ales prin
perfecta lui integrare n textul anaforalei, introducnd prima epiclez:

I.

I.
554
555

A. Hnggi, I. Pahl (eds), Prex Eucharistica, p. 232.

(Wsanna\ [t%= ui(%= Daui/d:] Eu)loghme/noj o( e)r xo/menoj e)n o)no/mati kuri/ou: (Wsanna\ e)n
toi=j u(yi/stoij.
556
557

R. Taft, The Interpolation of the Sanctus, p. 285.


A. Hnggi, I. Pahl (eds), Prex Eucharistica., p. 110.

182

183

Cci Tu eti mai presus dect toat


Stpnia i Tria i Puterea
i Domnia i mai presus de orice
nume numit
nu numai n veacul acesta
dar i n cel viitor.

naintea Ta stau mii de mii


i miriade de miriade de sfinte
otiri de ngeri i arhangheli
naintea Ta stau

cele dou cinstite Fpturi ale Tale

Heruvimii cei cu ochi muli


Serafimii cei cu cte ase aripi
care cu dou aripi
acoper feele
i cu dou picioarele
i cu dou zboar
i strig unul ctre altul
cu guri fr odihn
cu doxologii (teologhisiri) fr tcere
cntarea de biruin i ntreit

cntnd, zicnd, slvind,


strignd i grind
mreei slavei Tale:

Sfnt, sfnt, sfnt e Domnul Savaot


plin e cerul i pmntul
de sfnta Ta slav.

ntotdeauna i toate te sfinesc, ns


cu toi cei care te sfinesc
primete Stpne Doamne i
lauda (sfinirea) noastr,
mpreun cu a acelora care te cnt i
spun:
Sfnt, sfnt, sfnt e Domnul Savaot
plin e cerul i pmntul
de sfnt slava Ta.

Plin este cu adevrat


cerul i pmntul
de sfnta Ta slav
prin artarea Domnului
i Dumnezeului i Mntuitorului nostru
Iisus Hristos:
Umple, Dumnezeule,
i aceast jertf
de binecuvntarea Ta
prin pogorrea
Prea Sfntului Tu Duh.

R. Taft i G. Cuming consider ntreaga seciunea a II-a a Sanctusului de tip


egiptean a fi o caracteristic definitorie a anaforalelor egiptene. n anaforaua lui Serapion
de Thmuis i n cea a Sfntului Marcu, Trisaghionul apare strns legat de epiclez, cci
adjectivul plin [] din cntarea ngereasc introduce cererea de venire a Sfntului
Duh (prima epiclez) n care se cere umplerea [] de binecuvntare a jertfei
euharistice prin pogorrea Mngietorului.558 Corespondena termenilor plin este cu
adevrat i umple [pleni/vere plenum/imple; ],
precum i identificarea celor dou Fiine prea cinstite cu Persoana Tatlui i a Fiului,
conform exegezei lui Origen, sunt trsturile definitorii ale textelor euhologice egiptene.
*

Identificarea acestor dou tipuri de Sanctus distincte a dus la apariia n cercetarea


liturgic a dou mari teorii privind originea i evoluia Trisaghionului biblic n textul
anaforalei euharistice. i dup studiile mai noi publicate pe aceast tem de Bryan
Spinks559, de Robert Taft560, de Maxwell Johnson561 i mai recent de Gabriele Winkler,562
cele dou opinii nc i mai disput ntietatea.
558
R. Taft, The Interpolation of the Sanctus, p. 286; G. CUMING, The Liturgy of St. Mark (=OCA
234), Roma, 1990, p. 120-122.
559
B. Spinks, The Jewish Liturgical Sources for the Sanctus, The Heythrop Journal 21 (1980), p.
168-179 i Idem, The Sanctus in the Eucharistic Prayer, Cambridge, 1991.
560
R. Taft, The Interpolation of the Sanctus into the Anaphora: When and Where? A Review of the
Dossier, I, OCP 57 (1991), p. 281-308; II, OCP 58 (1992), p. 83-121.
561
Maxwell Johnson, The Origins of the Anaphoral Use of the Sanctus and the Epiclesis Revisited: The
Contribution of Gabriele Winkler and its Implications, n: H. J. Feulner, E. Velkovska, R. Taft (eds.),
Crossroad of Cultures. Studies in Liturgy and Patristics in Honor of Gabriele Winkler (=OCA 260), Roma,
2000, p. 405-442.
562
G. Winkler, Nochmals zu den Anfngen der Epiklese and des Sanctus im Eucharistischen
Hochgebet, Theologische Quartalschrift 74, 3 (1994), p. 214-231; Idem, Weitere Beobachtungen zur frhen
Epiklese (den Doxologien and dem Sanctus). ber die Bedeutung der Apokryphen fr die Erforschung der
Entwicklung der Riten, OC 80 (1996) 177-200; Idem., Das Sanctus. ber den Ursprung und die Anfnge des
Sanctus und sein Fortwirken (=OCA 267), Roma, 2002.

184

Prima teorie, cea egiptean, a fost fcut cunoscut de Gregory Dix i ea postula ca
origine a introducerii Trisaghionului biblic n anaforaua euharistic a fi tradiia cultic a
Alexandriei, unde se pare c a fost folosit pentru prima dat pe la mijlocul secolului al IIIlea, fapt menionat de scrierile De principiis I i IV ale lui Origen. Aceast teorie a fost mai
apoi nuanat de Georg Kretschmar care a afirmat c n timpul lui Origen Sanctusul nu a
fost folosit n anafora, dar el a fost introdus n secolul al III-lea n textul euharistic sub
influena teologiei marelui nvat alexandrin.563
A doua teorie a fost prezentat de E. C. Ratcliff ntr-un eseu important din 1950,564
n care autorul a pornit de la premisa c n mediul cultic siriac a fost pentru prima dat
nserat Sanctusul n anaforaua euharistic. n opinia lui Ratcliff Rugciunea teologic a fost
la nceputuri o anafora n sine, creia foarte devreme i-a fost adugat Trisaghionul biblic,
ca o concluzie a textului euharistic. Analiznd anaforaua Tradiiei Apostolice a lui Ipolit, el
a ncercat s demonstreze faptul c expresia: a sta naintea Ta i ie a-i sluji [adstare
coram te et tibi ministrare], prin care este exprimat unirea oamenilor i a ngerilor n
cntarea lui Dumnezeu, este cea care a dus la introducerea Trisaghionului biblic n textul
euharistic. Tradiia Apostolic precum i Testamentum Domini sunt ns anaforale care n
textul actual cunoscut nu conin Trisaghionul biblic, fapt pe care Ratcliff l explic prin
posibila eliminare a acestui pasaj din textul cultic petrecut n decursul timpului. M. A.
Smith a infirmat teoria lui Ratcliff, artnd c exist i alte texte euharistice strvechi care
au o structur unitar cuprinznd mulumirea pentru creaie, cuvintele de instituire, i
epicleza, dar nu menioneaz Trisaghionul biblic.565
Dei teoria lui Ratcliff nu mai este actual, cci majoritatea cercettorilor nu
accept ca o explicare a originii Trisaghionului biblic, totui o versiune a teoriei egiptene,
n ciuda ncercrii de discreditare din partea lui B. Spinks, nc se impune ca o ipotez
plauzibil.566
563

G. Kretschmar, Studien zur frhchristlichen Trinittstheologie (=Beitrge zur historischen


Theologie 21), Tbingen, 1956; Idem., Die frhe Geschichte Jerusalemer Liturgie, Jahrbuch fr Liturgik und
Hymnologie 2 (1956), p. 24-28.
564
E. C. Ratcliff, The Sanctus and the Pattern of the Early Anaphora, Journal of Ecclesiastical History
1 (1950), p. 29-36, 125-134.
565
M. A. Smith, The Anaphora of Apostolic Tradition re-considered, Studia Patristica 10 (Theologische Untersuchungen 107), Berlin, 1970, p. 426-430.
566
Teoria lui Ratcliff a fost nuanat i reluat de unii liturgiti ai colii liturgice engleze aa cum i
calific B. Spinks precum G. Cuming i J. Fenwick care au afirmat c un tip strvechi de anafora euharistic,
cum este cazul anaforalei papirusului de la Strasbourg, ce coninea o scurt laud i mulumire pentru creaie
i pentru iconomia mntuirii i se ncheiea printr-o doxologie, a primit n decursul timpului o serie de elemente noi precum sanctusul care s-a grefat n textul anaforalei n locul doxologiei finale, apoi s-au adugat

185

Ambele teorii afirmate n primele decenii ale secolului al XX-lea au gsit n aceeai
msur o susinere i o argumentare n cercetarea liturgic actual.567 Prezentarea
amnunit a principalelor argumente ale celor dou teorii este n msur s indice, pe de o
parte, ct de complex a fost fenomenul introducerii Sanctusului n textul anaforalei
euharistice i pe de alt parte, cum dou opinii diferite ale unor mari liturgiti se
completeaz reciproc, chiar dac aparent ele se exclud una pe cealalt:
A. Teoria egiptean
n articolul su publicat n 1938 referitor la vechile texte euharistice,568 G. Dix a
ncercat s demonstreze c n prima jumtate a secolului al-III-lea, att n Alexandria ct i
n Thmuis au fost folosite variante ale aceleiai tradiii liturgice egiptene i a atras atenia
asupra diferenei dintre Sanctusul anaforalei lui Serapion de Thmuis i cel al anaforalei
Liturghiei Sfntului Marcu. n timp ce anaforaua lui Serapion vorbete despre cei doi cei
mai slvii Serafimi [], care cu dou aripi i acoper faa
[], cea a Sfntul Marcu se refer la cele dou mai slvite fiine
[] nainte de a descrie heruvimii i serafimii, care cu dou
aripi acoper feele [
]. Dix a gsit i dou pasaje din De
principiis a lui Origen, lucrare scris cndva dup anul 217, pentru a arta c marele teolog
alexandrin a identificat pe cei doi cei mai slvii Serafimi i pe cele dou cele mai
slvite creaturi cu Persoana Fiului i a Sfntului Duh:
Profesorul meu de ebraic obinuia s afirme c cei doi Serafimi descrii n pasajul
din Isaia 6, 2-3 care au ase aripi i care strig unul ctre altul: Sfnt, sfnt, sfnt e
Domnul Savaot sunt Fiul Unul Nscut i Duhul Sfnt. i noi credem c expresia din
cntarea profetului Avacum 3,2: ...n mijlocul celor dou fiine vei fi cunoscut
[] trebuie s fie neleas ca referindu-se la Mntuitorul

cuvintele de instituire, anamneza i epicleza, iar dipticele au fost extinse, ajungndu-se astfel la structura
general a textului euharistic de astzi. A se vedea: B. Spinks, Sanctus, p. 104-111; G.J. Cuming, Four Very
Early Anaphoras, Worship 58 (1984), p. 168-72; J. Fenwick, Fourth Century Anaphoral Construction
Techniques, Grove Liturgical Study 45 (Bramcote Notts, 1986).
567
Dup cum se va vedea ambele teorii sunt verosimile. Problematic rmne doar intenia unora dintre
cercettori de a absolutiza una din aceste dou ipoteze, excluzndu-o din start pe cealalt. Armonizarea lor
este ns n msur s ofere o imagine nuanat i veridic asupra originii i evoluiei Sanctusului n anaforaua
euharistic.
568
Gr. Dix, Primitive Consecration Prayer, Theology 37 (1938), p. 261-283.

186

Hristos i la Sfntul Duh. Pentru c toat cunoaterea Tatlui, cnd Fiul l descoper, ni se
face cunoscut prin Sfntul Duh. Astfel ambele [Persoane divine] care n cuvintele
profetului sunt numite animale sau fiine vii sunt cauza cunoaterii noastre a lui Dumnezeu
Tatl. Pentru c se spune despre Fiul c: nimeni nu cunoate pe Tatl, fr numai Fiul i
cel cruia va vrea Fiul s-i descopere [Mt 11, 27], tot aa vorbete i Apostolul Despre
Sfntul Duh: Dumnezeu ni S-a descoperit prin Duhul Su, pentru c Duhul toate le
cerceteaz chiar i adncurile lui Dumnezeu.569
Profesorul meu de ebraic ne nva, de asemenea, dup cum urmeaz, c din moment ce nceputul i sfritul tuturor lucrurilor nu puteau fi nelese de nimeni cu excepia
Domnului nostru Iisus Hristos i Duhului Sfnt, acesta era motivul pentru care Isaia a spus
c a vzut n viziunea sa doar doi serafimi care cu dou aripi acopereau faa lui Dumnezeu,
cu dou i acopereau picioarele i cu dou zburau, strignd unul ctre altul i spunnd:
Sfnt, Sfnt, Sfnt e Domnul Savaot, plin este cerul i pmntul de mrirea Lui. Is 6, 2-3.
Pentru c doar cei doi serafimi acoper faa lui Dumnezeu i picioarele Lui, ne
putem aventura s spunem c nici legiunile sfinilor ngeri, nici Tronurile, nici Domniile,
nici Stpniile, nici Puterile nu pot cunoate pe deplin nceputul tuturor lucrurilor i
sfritul lumii.570
n opinia lui Dix, paralele ce pot fi stabilite ntre scrierile lui Origen i textul
anaforalei lui Serapion i cea a Sfntului Marcu demonstreaz c introducerea Sanctusului
n anafora este o aranjare specific tradiiei cultice egiptene.571 Mai mult chiar,
referindu-se la comentariul lui Origen la Coloseni 1, 16 n care face meniune de Sanctus,
Dix a concluzionat astfel:
Acum putem vedea c prima parte a anaforalei lui Serapion red fidel vechea idee
a aripilor Serafimilor care acoper faa lui Dumnezeu, pe cnd anaforaua Sfntului
Marcu a fost adaptat noiunii de mai trziu a feelor Iar referirea n aceast anafora la
Domnul Iisus care vorbete n noi i la Sfntul Duh Ce Te slvete pe Tine prin noi [n
Sanctus] reliefeaz faptul c acest imn era cntat spre slava Tatlui mai nti de Fiul i de
Sfntul Duh nsui.572
569

De principiis I,3,4. Traducerea este fcut dup ediia critic a lui Koetschau, Origenes ,(=GCS 22),
p. 53-54. A se vedea i textul latin al ediiei mai recente: Origne, Trait des principes, ed. H. Crouzel, M.
Simonetti, Tomes 1-2: Livres I-II (=SC 252-253), Paris, 1978; Tomes 3-4: Livres III-IV (=SC 268-269), Paris,
1980. Pasajul citat mai sus apare n SC 252, p. 148-150.
570
De principiis IV,3,14. Koetschau, Origenes 5 (=GCS 22), p. 346; SC 268, p. 394.
571
Gr. Dix, Primitive Consecration Prayer..., p. 274.
572
Ibidem, p. 275.

187

Anaforaua lui Serapion poart aadar urme ale unei tradiii euhologice egiptene
strvechi cu o structur aparte, avnd ca element distinctiv menionarea celor dou mai
slvite fiine chiar i dup ce ele au fost asimilate cu celelalte cete ngereti n interesul
afirmrii n textul euharistic a unei teologii trinitare coerente, aa cum este cazul n
anaforaua Sfntului Marcu.573
Aceast concluzie a fost susinut de Dix i n studiul su clasic The Shape of the
Liturgy n care el a artat c Sanctusul a fost interpolat n liturghia local din Thmuis ca o
influen a Alexandriei, unde era deja folosit n Liturghia euharistic n prima jumtate a
secolului al III-lea. Dix a fost acela care a susinut teoria conform creia Sanctusul are o
origine alexandrin, de unde s-a rspndit pentru nceput n restul Egiptului, iar mai pe
urm n toat cretintatea574.
Totui, opinia aceasta este departe de a fi sigur. Este clar c anaforaua lui Serapion
reprezint un tip mai vechi de anafora dect cea a Sfntului Marcu i c aceste dou texte
euhologice au trsturi teologice comune ce pot fi relaionate cu De principiis a lui Origen.
ns presupunerea c marele nvat alexandrin cunotea n prima jumtate a secolului al
III-lea un Sanctus folosit n anaforaua euharistic este ns incert. Geoffrey Cuming a
remarcat corect c referirile la Sanctus n De principiis I i IV ale lui Origen sunt referiri la
Sanctusul biblic din Isaia 6,2-3 (tot pmntul e plin de slava Lui) i nu la cel liturgic
(cerul i pmntul e plin de slava Ta), aa nct e aproape sigur c Origen s-a referit la
textul proorocului Isaia, i nu la Trisaghionul anaforalei euharistice.575
Georg Kretschmar a afirmse nc din 1956 c Origen nu s-a referit n De principiis
la un Sanctus folosit n anaforaua euharistic i totodat ncercase s demonstreze c
teologia marelui alexandrin a influenat puternic forma particular i interpretarea
Trisaghionului biblic n momentul n care a fost adugat structurii anaforalei alexandrine.
Potrivit lui Kretschmar, relaia dintre Sanctusul egiptean i teologia lui Origen este att de
clar, nct numai un episcop influenat de teologia marelui nvat alexandrin ar fi putut s
introduc Sanctusul n anaforaua euharistic. El conchide c acest lucru trebuie s se fi
ntmplat n a doua parte a secolului al II-lea n timpul lui Dionisie cel Mare, care a fost
episcopul Alexandriei ntre 247-264.576

573

Ibidem, p. 276.
Idem, The Shape of Liturgy, London, 1945, p. 165.
575
G. J. Cuming, The Anaphora of St. Mark: A Study in Development, Le Muson 95 (1982), p. 123.
576
G. Kretschmar, Studien zur frhchristlichen Trinittstheologie, Tbingen, 1956, p. 164.
574

188

B. Teoria sirian
Alte cercetri recente au chestionat critic ipoteza lui Dix i au ncercat s
demonstreze c originile Sanctusului trebuie s fie cutate n tradiia cultic antiohian n
care Trisaghionul biblic a fost pentru prima dat introdus n Liturghia cretin ca o preluare
i adaptare a Qedussah din cultul sinagogal iudaic.
Hans Jrg Auf der Maur a publicat n 1967 un studiu577 asupra omiliilor pascale ale
lui Asterios, un sofist din Capadocia (337), datate n jurul anilor 335-341,578 n care el a
gsit referine de necontestat asupra folosirii Sanctusului n a doua jumtate a secolului IV
n cultul cretin.
n dou din aceste omilii (15, 16 i 29, 10) Asterios amintete de cntarea
ngereasc din Is 6, 3. Astfel, n omilia pascal 15, 16, Asterios vorbete despre nvierea i
nlarea Fiului i de ederea Lui de-a dreapta Tatlui, acte pe care le privete ca o
mplinire a cuvntului profetic rostit n Psalmul 8, 2:
C s-a nlat slava Ta mai presus dect cerurile Astfel i Serafimii cei cu cte
ase aripi i toate duhurile cele nelegtoare i mpreun slujitoare vznd trupul omenesc
(lutul) strlucind mai mult dect ele, nu prin firea lui, ci prin Cel Care i L-a asumat, l
laud pe Hristos i l preamresc pentru negrita minune, unii zicnd: Sfnt, Sfnt, Sfnt,
Domnul Savaot, alii strignd: Binecuvntat este slava Domnului din lcaul Lui, care
este Trupul Lui.579
n omilia 29,10 la Psalmul 18 Asterios descrie n aceeai termeni nentrerupta
cntare a otilor cereti fcnd din nou referire la Is 6, 3:
i cine sunt acetia ngerii, Arhanghelii, Heruvimii i Serafimii? Heruvimii
vestesc slava lui Dumnezeu; Iezechiel proorocul i-a auzit pe acetia zicnd: Binecuvntat
este slava Domnului din lcaul Lui... Cerurile vestesc slava lui Dumnezeu. Serafimii

577

H. J. Auf der Maur, Die Osterhomilien des Asterios Sophistes als Quelle fr die Geschichte der
Osterfeier, Trier, 1967.
578
Ediia critic a acestor omilii a fost fcut de M. Richard (ed.), Asterii Sophistae Commentariorum
in Psalmos quae supersunt accedunt aliquot homiliae anonymae, Oslo, 1956.
579

(/Oti e)ph/rqh h( megalopre/peia/ sou u(pera/nw tw=n ou)ranw=n. Dio\ kai\ ta\ Serafi\m kai\ ta\
e(capte/ruga kai\ pa/nta ta\ noera\ kai\ sulleitourgika\ au)toi=j pneu/mata o(rw=nta to\n phlo\n
u(pe\r au)tou\j la/mponta, ou) dia\ th\n i)di/an fu/sin, a)lla\ dia\ to\n fore/santa, ai)nou=si Xristo\n
kai\ doca/zousin e)pi\ t%= e)caisi/% qau/mati, oi( me\n le/gontej: < (/Agioj, a(/gioj, a(/gioj ku/rioj
sabaw/q,> oi( de\ kra/zontej: <Eu)loghme/nh h( do/ca kuri/ou e)k tou= to/pou au)tou=,> tou= e)ndo/cou
sw/matoj (Richard, p. 115).

189

vestesc slava. Pe acetia i-a auzit Isaia proorocul strignd i zicnd: Sfnt, Sfnt, Sfnt,
Domnul Savaot, plin este cerul i pmntul de slava Lui.580
Este de remarcat faptul c att n omilia 15,16, ct i n 29,10 Trisaghionul nu are
binecuvntarea (Benedictus) din Mt 21, ci o conine pe cea din Iez 3,12, aa cum apare i n
binecuvntarea dimineii Yotser a cultului sinagogal precum i n Constituiile Apostolice
VII, 35, 3.581 Cu toate acestea, omilia 29,10 red Trisaghionul biblic din Is 6, 3 ce conine
i adaosul cretin: plin este cerul i pmntul de slava Lui.
Analiznd aceste fragmente i elementele specifice ale Trisaghionului din omiliile
lui Asterios, Auf der Maur a susinut ipoteza c aici este vorba despre o prim mrturie a
cretinrii Sanctusului [Qedussah] cultului sinagogal, ce apare nsoit de binecuvntarea
din Iez 3,12 i nu de cea hristologic din Mt 21, 19.582 n opinia sa, Trisaghionul acesta
adresat Persoanei Mntuitorului, folosit i n anaforaua Sfinilor Apostoli Addai i Mari, a
intrat prima dat n rugciunea de diminea a cretinilor (cf. Ap Const 7, 35). De acolo el a
fost preluat n Liturghia euharistic pascal, unde neofiii auzeau i cntau acest imn de
slav pentru prima dat, iar mai apoi a ajuns s fie un element de baz al Sfintei
Liturghii.583
A fost un prim pas n ncercarea de stabilire a originii Sanctusului pornind de la
cultul iudaic. Pe baza concluziilor lui Auf der Maur, Thomas Talley a ncercat n 1984 s
nuaneze aceast idee preciznd c:
Biserica cretin primar a adoptat formule [euhologice] incluznd Sanctusul
din rugciunea de diminea a cultului iudaic, precum gsim n Constituiile Apostolice
7,35 i n Te Deum, i dintr-o astfel de folosire cretin mai curnd dect direct din cultul
sinagogal a intrat n anaforaua euharistic o astfel de slvire a Creatorului ce se ncheie prin
Sanctus584.
Bryan Sprinks a fost cel care a extins i aprofundat cercetrile privitoare la originea
iudaic a Sanctusului folosit n anaforaua euharistic. ntr-un bine documentat articol din

580

Kai\ ti/nej ou(=toi; )/Aggeloi, a)rxa/ggeloi, ta\ Xeroubi\m kai\ ta\ Serafi/m. Ta\ Xeroubi\m
dihgou=ntai do/can qeou=: h)/kouse ga\r au)tw=n )Iezekih\l o( profh/thj lego/ntwn: <Eu)loghme/nh h(
do/ca kuri/ou e)k tou= to/pou au)tou=. Oi( ou)ranoi\ dihgou=ntai do/can qeou=.> Ta\ Serafi\m
dihgou=ntai th\n do/can: h)/kouse ga\r au)tw=n )Hsai/+aj kekrago/twn kai\ lego/ntwn: < (/Agioj, a(/gioj,
a(/gioj ku/rioj sabaw/q: plh/rhj o( ou)rano\j kai\ h( gh= th=j do/chj au)tou=. (RICHARD, p. 233).
581

M. Metzger (ed.), Les Constitutions apostoliques (=SC 336), Paris, 1987, p. 76-78.
H. J. Auf der Maur, Die Osterhomilien..., p. 74-94.
583
Ibidem, p. 187 u.
584
T. Talley, The Literary Structure of the Eucharistic Prayer, Worship 58 (1984), p. 414.
582

190

1980,585 ale crui concluzii vor sta la baza vastei investigaii din 1991 asupra originii
Sanctusului,586 liturgistul englez chestioneaz trei aspecte eseniale ale tradiiei liturgice
iudaice: cultul sinagogal (n special binecuvntarea dimineii Yotser), literatura apocrif i
mistica esoteric iudaic (Yorde Merkabah), precum i tradiia liturgic a comunitilor din
Qumran pe care le privete ca posibile surse din care Biserica primar a putut prelua i
insera n cult Trisaghionul biblic. n opinia sa, tradiia liturgic cretin de limb aramaic
din secolul III din Siria de rsrit, st la originea introducerii Sanctusului n textul
anaforalei euharistice.587
Meritul mare al lui Sprinks este acela de a fi artat c problema apariiei
Sanctusului n anaforaua euharistic trebuie neleas n contextul ntregului cadru de
evoluie al Liturghiei cretine. Nu a existat un model originar, un arhetip al anaforalei
euharistice, din care s fi aprut mai apoi textele euhologice pstrate pn astzi, ci mai
curnd Biserica primar a cunoscut o varietate de texte euharistice, dintre care unele au
avut Sanctusul ca parte integrant a nucleului lor originar, iar altele l-au adoptat n cursul
evoluiei lor ulterioare.588
n pofida deschiderii sale spre un numr de posibiliti diferite n stabilirea originii
Sanctusului, totui, pentru Sprinks teoria egiptean are mic credibilitate. Din punctul su
de vedere, oricum ar fi intrat Sanctus n anafora, s-a ntmplat ntr-un context sirian
general. Opinia sa referitoare la aceast controversat tem o expune astfel:
n ceea ce privete locul de origine, n tradiia egiptean i roman, Sanctusul ar
prea s fie un adaos trziu la ntregul ideatic al anaforalei, cu toate c folosirea
Sanctusului n tradiia egiptean rmne un mister. Exemplele de texte euharistice n care
Sanctusul pare s fie o parte integrant a rugciunii sunt Ierusalimul, Capadocia, Siria de
Nord i Edesa. S-ar putea s fi fost o parte integral i n anaforaua Antiohiei, dar nu avem
suficiente informaii. Indicii despre introducerea Sanctusului n anafora pot fi gsite n
Biserica sirian, n acele anaforale mai trzii care au aprut n acea zon. Sanctusul odat
inclus n textul liturghiei, probabil a devenit o aclamare a poporului credincios i treptat a
nceput s apar n toate anaforalele ca parte a laudei i mulumirii aduse lui Dumnezeu
chiar i atunci cnd, cum este cazul canonului roman, el nu se ncadreaz ntr-un context
585

B. Spinks, The Jewish Liturgical Sources for the Sanctus, The Heythrop Journal 21 (1980), p.

168-179.
586

Idem, The Sanctus in the Eucharistic Prayer, Cambridge, 1991.


A se vedea: M. E. Johnson, The Origins of the Anaphoral Use of the Sanctus, p. 415.
588
F. Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship, London/New York, 1992, p. 157. A
se vedea i B. Spinks, The Sanctus in the Eucharistic Prayer, p. 104-121.
587

191

logic al textului anaforalei. Totui, Egiptul a dezvoltat propria folosire a Sanctusului strict
legat de epiclez.589
C. Robert Taft i teoria egiptean revizuit
Dac structura aparte a Sanctusului folosit n tradiia liturgic egiptean (fr Benedictus) i ncadrarea lui perfect n ntregul anaforalei euharistice l-au fcut pe Sprinks s
considere Siria i nu Egiptul ca locul de origine al Trisaghionului biblic, aceleai
caracteristici unice ale Sanctusului egiptean l-au fcut pe Robert Taft s pledeze pentru
originea egiptean a Trisaghionului biblic din anaforaua euharistic.
Dup o analiz amnunit a principalelor pasaje scripturistice, patristice i cultice
care conin informaii despre modul n care a fost folosit Sanctusul n diferitele zone
geografice ale Rsritului cretin (Palestina, Egipt, Capadocia, Mesopotamia) Taft
definete cele dou grupe mari de anaforale euharistice ce se disting prin structura
Sanctusului pe care l conin:
a. Sanctusul folosit n Egipt i n Palestina are trsturi comune, lipsindu-i binecuvntarea final din Mt 21,9, fiind vizibil influenat de teologia lui Origen i ncadrndu-se
ns perfect n structura anaforalei euharistice, ca o introducere spre prima epiclez.590
Tradiia exegetic a Alexandriei i n mod special teologia lui Origen i-a lsat amprenta
asupra formei i interpretrii Sanctusului n anaforaua euharistic. Introdus cu mare
probabilitate n mijlocul secolului III, Trisaghionul biblic a fost vzut ca o revelare a
Sfintei Treimi, cci cele dou fiine sau cei doi Serafimi, care se disting de restul cetelor
ngereti, sunt simboluri pentru Persoana Fiului i a Sfntului Duh, Care mijlocesc accesul
credincioilor la Dumnezeu Tatl. Aceast interpretare a vizat n mod special erezia
trinitar a lui Sabelie. Cu timpul, exegeza lui Origen al textului din Isaia 6, 3 va fi
abandonat i anaforaua euharistic va menine doar relaionarea Trisaghionului la cele trei
Persoane divine.591
b. Capadocia i Siria au folosit un tip de Sanctus ce poart amprenta tradiiei iudeocretine primare. Acesta apare n textul anaforalei ntre rugciunea de mulumire pentru
creaie i naraiunea cuvintelor de instituire, amplasare ce a fost adesea privit de liturgiti

589

B. Spinks, The Sanctus in the Eucharistic Prayer, p. 116.


R. Taft, The Interpolation of the Sanctus into the Anaphora: When and Where? A Review of the
Dossier, I, OCP 58 (1992), p. 83-121.
591
Idem, p. 94.
590

192

ca nefiind adaptat ideatic contextului n care este menionat n anaforaua euharistic.592 El


conine o binecuvntare final, care dintru nceputuri a fost cea din Iez 3, 12, care mai apoi
a fost nlocuit cu cea hristologic din Mt 21, 9, fcndu-se astfel trecerea n unele texte
euhologice spre rugciunea de mulumire pentru ntreaga iconomie a mntuirii (Rugciunea
hristologic).
Pentru a explica diferena dintre cele dou tipuri de Sanctus, cel egiptean i cel
sirian, i n ncercarea de a stabili locul unde a aprut pentru prima dat Trisaghionul biblic
n anaforaua euharistic, Taft a propus trei soluii:
1. Cele dou tipuri de Sanctus reflect dou tradiii liturgice distincte.
2. Sanctusul fr binecuvntarea final [Benedictus] este de origine sirian. Egiptul
a preluat acest tip de Sanctus i l-a adaptat propriei exegeze origeniste a textului biblic din
Isaia 6, 3. Binecuvntarea final nu a fost niciodat asimilat n anaforaua egiptean pentru
a nu distruge unitatea structural pleni/vere-plenum/imple a acesteia i astfel s-a nscut un
nou tip de Trisaghion.
3. Sanctusul fr Benedictus a fost prima dat introdus n anaforaua egiptean i
astfel a fost preluat de tradiia liturgic palestinian i de cea antiohian. Odat cu inserarea
lui n anaforaua din Antiohia i-a fost adugat i binecuvntarea din Iez 3,12 imitnd astfel
Trisaghionul (Qedussah) binecuvntrii Yotser din cultului sinagogal. Disputele dogmatice
din secolele IV-V au dus la o schimbare i mbogire dogmatic a formularelor
euhologice: Rugciunea teologic din simpl mulumire pentru creaie devine o ampl
doxologie i laud adus lui Dumnezeu cel Unul n Treime. n acest context a avut loc i o
reinterpretare triadologic a Sanctusului. Vechea binecuvntare din Iez 3, 12 este nlocuit
cu cea hristologic din Mt 21, 9. Aceste schimbri au fost mai apoi preluate i de Ierusalim,
Capadocia i de toate celelalte regiuni care se aflau sub influena Antiohiei.593
Taft a respins din start prima variant ca fiind absolut neverosimil: ideea c
Sanctusul ar fi putut ajunge n mod independent, att n Egipt, dar i altundeva, i ar fi
ncorporat n acelai loc al structurii textului euharistic nu poate fi luat n serios.594

592

Ibidem, p. 114.
Ibidem, p. 115-116.
594
Taft se grbete oarecum n a discredita ideea unor tradiii liturgice diverse ce au putut da foarte bine
natere unui Sanctus egiptean diferit de cel antiohian. Cercetarea liturgic mai nou ine s vad nu o
uniformitate, ci mai curnd o diversitate n cultul cretin al primelor secole n care improvizaia a avut un rol
determinant. A se vedea: Paul Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship, 1992, p. 2-29;
Idem, The Homogenization of Christian Liturgy Ancient and Modern, p. 9.
593

193

Cea de a doua soluie a fost cel puin teoretic acceptat ca fiind posibil de acest
mare liturgist contemporan, ns ea a fost calificat ca fiind departe de adevrul istoric, cci
anaforaua egiptean are trsturile caracteristice ale vechilor texte euhologice, iar o
prelucrare mai trzie, cum ar fi eliminarea binecuvntrii finale a Sanctusului, ar fi lsat
urme n textul euharistic.595
Pentru cea de a treia soluie, care postuleaz Egiptul ca locul de origine a
Sanctusului, Taft a gsit argumente suficiente. Chiar dac influena iudaic asupra cultului
antiohian a fost cert i de necontestat i a dus la interpolarea Trisaghionului n anafora,
pentru Taft ideea introducerii Sanctusului n textul euharistic a fost preluat din tradiia
liturgic egiptean.
Dou elemente n particular l-au condus pe Taft la aceast concluzie. n primul rnd,
Sanctusul originar antiohian a avut cu mare probabilitate dintru nceput binecuvntarea din
Iez 3, 12, iar faptul c cele mai vechi texte euhologice egiptene nu conin aceast binecuvntare arat c Egiptul nu a mprumutat Sanctusul din alt tradiie liturgic. n al doilea rnd,
integrarea perfect a Sanctusului n structura anaforalei egiptene i asocierea lui cu prima
epiclez indic faptul c el a fost unul din elementele originare ale acestui text euharistic:
n primul rnd integrarea perfect a Sanctusului fr binecuvntare n structura
pleni/vere-plenum/imple a anaforalei egiptene, comparativ cu ncadrarea mai puin reuit a
Trisaghionului n textul altor anaforale euharistice, m face s nclin, cu toate c
provizoriu, spre a da prioritate Egiptului, n acord cu Dix i cu alii.596
Pe aceste baze, el conclude fcnd urmtoarele precizri:
Apariia timpurie i apoi tradiia constant, a formei ireductibil distinct a Sanctusului
de tip egiptean fr binecuvntare, integrat deplin prin structura pleni/vere-plenum/imple n
prima epiclez nativ egiptean care urmeaz imediat dup Sanctus, indic o dat timpurie
pentru integrarea Sanctusului n anaforaua euharistic de tip egiptean, posibil n a doua jumtate
a secolului al III-lea sub Dionisie cel Mare Astfel, Sanctusul a fost folosit n Egipt foarte devreme, probabil mai repede dect n orice alt loc, cu toate c acest lucru nu poate fi demonstrat.
Structura Sanctusului egiptean fr binecuvntare denot o influen a exegezei iudaice alexandrine mai curnd dect a binecuvntrii Yotser a cultului sinagogal, unde Sanctusul apare cu
binecuvntarea Iez 3, 12. Devreme, cu siguran pe la nceputul secolului al IV-lea, Ierusalimul
595
596

R. Taft, The Interpolation, p. 116.


Ibidem, p. 118.

194

a preluat din Egipt Sanctusul fr Benedictus n anafora. n sfera de influen liturgic a


Antiohiei, Sanctusul apare pe la mijlocul secolului al IV-lea poate mult mai devreme. Sub
influena binecuvntrii sinagogale Yotser, Benedictusul din Iez. 3, 12 este adugat Sanctusului,
i totul este inclus n rugciunea de mulumire pentru creaie a textului euharistic. n secolul al
IV-lea, polemica anti-arian, mai nti n Egipt, apoi n alte locuri, va duce la o reinterpretare
trinitar a Sanctusului. n sfera antiohian acest lucru, n schimb, a cauzat o ncretinare a
binecuvntrii din Iez 3,12 dnd natere alteia noi cea din Mt 21, 9. Cu toate c Ierusalimul va
adopta eventual aceast inovaie, binecuvntarea (Benedictus) nu a fost niciodat acceptat n
Egipt, ntruct structura pleni/vere-plenum/imple omogen a anaforalei o exclude a priori.597
D. Gabriele Winkler i repunerea n discuie a teoriei siriene
Una din contribuiile importante ale lui Gabriele Winkler la evoluia cercetrii
liturgice contemporane o reprezint analiza detaliat a Actelor apocrife ale Sfinilor
Apostoli,598 mult timp ignorate de ctre liturgiti dar care conin ns mrturii preioase
despre cultul cretin primar fiind n msur, dup cum susine cercettoarea de la
Universitatea din Tbingen, de a da o nou perspectiv de interpretare a ritualurilor de
iniiere cretin,599 a rnduielii ceasurilor,600 a anului liturgic,601 a originii anaforalei
euharistice cu toate elementele ei componente.602
597

Ibidem, p. 119-121.
Despre importana studierii Actelor apocrife ale Sfinilor Apostoli pentru elucidarea originii i
evoluiei riturilor liturgice a se vedea: Gabriele Winkler, Weitere Beobachtungen zur frhen Epiklese (den
Doxologien und dem Sanctus), ber die Bedeutung der Apokryphen fr die Erforschung der Entwicklung der
Riten, OC 80 (1996) 177-200.
599
Idem, Das armenische Initiationsrituale entwicklungsgeschichtliche und liturgievergleichende
Untersuchung der Quellen des 3. bis 10. Jahrhunderts (=OCA 217), Roma, 1982, p. 476 p.; Idem, Zur
frhchristlichen Tauftradition in Syrien und Armenien unter Einbezug der Taufe Jesu, Wrzburg, 1978, p.
281-306; Idem, The original meaning of the prebaptismal anointing and its implications, Worship 52 (1978),
p. 24-45; Idem, Confirmation or Chrismation? A Study in Comparative Liturgy, Worship 58 (1984) p. 2-17.
Ambele articole au fost reeditate n M. Johnson (ed.), Living Water, Sealing Spirit: Readings on Christian
Initiation, Collegeville 1995, p. 58-81 i p. 202-218.
600
Idem, New Study of the Early Development of the Office, Worship 56 (1982) p. 27-35; Idem, Das
Offizium am Ende des 4. Jahrhunderts and das heutige chaldische Offizium, ihre strukturellen Zussammenhange, Ostkirchliche Studien 19 (1970), p. 289-311; Idem, ber die Kathedralvesper in den verschiedenen Riten des Ostens and Westens, Archiev fr Liturgiewissenschaft 16 (1974), p. 53-102.
601
Idem, Neue berlegungen zur Entstehung des Epiphaniefests (= Antrittsvorlesung 8. Nov. 1993), n:
Festschrift for Dr. Sebastian P. Brock (= Aram 5 [1993]), p. 603-633; Idem, Die Licht-Erscheinung bei der
Taufe Jesu und der Ursprung des Epiphaniefestes. Eine Untersuchung griechischer, syrischer, armenischer
und lateinischer Quellen, OC 78 (1994), p. 177-229.
602
Idem, Ein Beispiel liturgievergleichender Untersuchung: Philologische und strukturelle Anmerkungen zur Erforschung der Anamnese in den westlichen und stlichen Riten, n: Theologische Quartalschrift
177 (1997), p. 293-305; Idem, Zur Erforschung orientalischer Anaphoren in liturgievergleichender Sicht I:
Anmerkungen zur Oratio post Sanctus und Anamnese bis Epiklese, n: OCP 63 (1997), p. 363-420; Idem, Zur
Erforschung orientalischer Anaphoren in liturgievergleichender Sicht II: Das Formelgut der Oratio post
598

195

Gabriele Winkler se ocup n mod special de problema Trisaghionului biblic n


dou studii importante603 publicate n 1994 i n 1996, n care ea a ncercat s demonstreze
pornind de la Actele apocrife ale Sfntului Ioan c n tradiia liturgic sirian Sanctusul fr
Benedictus a fost folosit n ritualul baptismal primar, de unde a ptruns n anaforaua
euharistic ce nsoea i ncununa aceste taine de iniiere. Gabriele Winkler este de prere
c aceast preluare a Sanctusului n textul euharistic a avut loc n contextul modificrii
simbolisticii ungerii prebaptismale. La nceput ea semnifica asimilarea pneumatic n
Persoana lui Hristos, iar mai apoi ea a ajuns s primeasc caracter purificator, pregtitor
pentru primirea darului Sfntului Duh. Aceast schimbare a dus i la mutarea Sanctusului
din ritualul prebatismal n Liturghia euharistic. Winkler vede un astfel de context
baptismal ca stnd la originea introducerii Trisaghionului biblic n textul anaforalei
euharistice n Siria, Capadocia, Palestina i n Apus.604
O analiz mult mai profund a problematicii legate de introducerea Sanctusului n
anaforaua euharistic a fcut-o cercettoarea german n magistralul ei studiu din anul 2002
dedicat acestei teme controversate.605 ntrebarea central de la care ea pornete n
investigarea originii Trisaghionului biblic este cea pe care i Spinks i-a pus-o: Unde i
cum supravieuiete Sanctusul iudaic [Qedussa]?606 Primul text euharistic cunoscut care
conine Trisaghionul biblic ns fr binecuvntarea final este anaforaua Sfinilor Apostoli

Sanctus und Anamnese sowie Interzessionen und die Taufbekenntnisse, n: G. Winkler R. F. Taft (Eds.), Acts
of the International Congress Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1942), Roma 2529 September 1998 (= OCA 265), Roma 2001, p. 407-493; Idem, Zur Erforschung orientalischer Anaphoren
in liturgievergleichender Sicht III: Der Hinweis auf "die Gaben" bzw. "das Opfer" bei der Epiklese, n: A.
Gerhards K. Richter (eds.), Das Opfer. Biblischer Anspruch und liturgische Feier (= Quaestiones
Disputatae 186), Freiburg, 2000, p. 216-233.
603
Idem, Nochmals zu den Anfngen der Epiklese and des Sanctus im Eucharistischen Hochgebet,
Theologische Quartalschrift 74, 3 (1994), p. 214-231; Idem, Weitere Beobachtungen zur frhen Epiklese (den
Doxologien and dem Sanetus). ber die Bedeutung der Apokryphen fr die Erforschung der Entwicklung der
Riten, OC 80 (1996), 177-200.
604
Idem, Nochmals zu den, p. 230: Din Cateheza mistagogic V,6 [a Sf. Chiril sau a urmaului su
Ioan] Sanctusul apare n ritualul baptismal, ns nu la ungerea prebaptismal, ci n textul anaforalei euharistice
ce ncheie ritualurile de iniiere. S fie oare aceasta n legtur cu faptul c n Ierusalimul acestui timp ungerea
prebaptismal a primit caracter de exorcism i Sanctusul nu a mai putut fi integrat n aceast ungere
prebaptismal? n acest punct demonstraia risc s devin neconvingtoare. De ce Sanctusul s-ar fi mutat
direct n anafora i de ce n poziia imediat dup mulumirea pentru iconomia mntuirii? De asemenea, mult
mai probabil trebuie s fie admis o influen a textului liturgic asupra celui al ritualului baptismal, dup cum
postuleaz i ordinea logic a evoluiei istorice a cultului cretin. Semnul de ntrebare pus de cercettoarea
german indic prudena cu care i-a afirmat punctul de vedere.
605
Idem, Das Sanctus. ber den Ursprung und die Anfnge des Sanctus und sein Fortwirken (= OCA
267), Roma, 2002, 281 p.
606
Winkler pune aceeai ntrebare ca i Spinks ns se dezice de metoda de lucru a acestuia, ceea ce va
duce i la rezultate puin diferite a celor doi liturgiti. Winkler, Das Sanctus, p. 6.

196

Addai i Mari datat a fi din secolul II-III.607 Vrnd ns s chestioneze cum i unde a fost
folosit Sanctusul nainte de aceast prim atestare a lui ntr-un text euhologic, Winkler a
analizat unele scrieri pseudoepigrafice ale Vechiului Testament, precum: prima i a doua
carte a lui Adam, Testamentul lui Avraam i Isaac, crile apocrife ale lui Enoh, artnd c
ele menioneaz un tip de Sanctus, care n genere denot o fuziune ntre Trisaghionul
iudaic [Qedussa] i cel folosit n anaforaua euharistic cretin.608 O deosebit importan a
fost acordat analizei strvechilor anaforale etiopiene care i ele conserv Sanctusul ntr-o
form foarte apropiat de cea folosit n cultul iudaic.609
Principalele rezultate ale cercetrii fcute de Gabriele Winkler pot fi rezumate
sintetic astfel:
1. Pentru cercettoarea german originea Sanctusului trebuie s fie cutat n
tradiia liturgic sirian, cci prima meniune sigur despre folosirea Trisaghionului biblic
n textul euharistic o ofer anaforaua sirian a Sfinilor Apostoli Addai i Mari. Sanctusul
acestui formular euhologic nu conine binecuvntarea final, dup cum i n tradiia cultic
iudaic Trisaghionul apare cu i fr Benedictus. Meritul mare al lui Gabriele Winkler este
de a fi cercetat sistematic folosirea Trisaghionului n cultul iudaic artnd c Sanctusul i
Benedictusul alctuiesc o unitate, cci Serafimii cnt cntarea ntreit sfnt (Is 6, 3) iar
Heruvimii indentificai cu fiinele (Hayyot) din Iez 10 aduc binecuvntare Celui
Atotputernic (Iez 3, 12). Cultul iudaic a cunoscut ns i variante ale acestui Trisaghion
biblic menionnd uneori doar pasajul din Is 6, 3 fr a aminti pe cel din Iez 3, 12.
Acelai spectru poate fi ntlnit i n cultul cretin. Qedussa, o combinaie a celor
dou pasaje biblice din Is 6, 3 i Iez 3, 12, a fost preluat pentru prima dat n anaforaua
607

Ediia critic a textului acestei anafora euharistice a fost fcut de W. F. Macomber, The Oldest
Known Text of the Anaphora of the Apostles Addai and Mari, OCP 32 (1966), p. 335-371; A se vedea de
asemenea: Idem, Anaphora of the Apostles, p. 72-88; Idem, The Maronite and Chaldean Version of the
Anaphora of the Apostles, OCP 37 (1971), p. 55-83; Idem, A Theory of the Origins of the Syrian, Maronite
and Chaldean Rites, OCP 39 (1973), p. 235-247; Idem, A History of the Chaldean Mass, Worship 51 (1977),
p. 523-536; H. Engberding, Urgestalt, Eigenart and Entwicklung eines altantiochenischen Eucharistischen
Hochgebetes, OC 29 (1932), p. 32-48; Idem, Zum anaphorischen Frbittgebet der ostsyrischen Liturgie der
Apostel Addaj and Mar(j), OC 41 (1957), p. 102-124 [ambele articole fac o comparaie ntre anaforaua
Apostolilor Addai i Mari i cea maronit a lui Petru, numit i arar]; B. D. Spinks, Addai and Mari the
Anaphora of the Apostles: A Text for Students (GLS 24, Nottingham 1980); Idem, The Original Form of the
Anaphora of the Apostles: A Suggestion in the Light of Maronite Sharar, Ephemerides Liturgicae 91 (1977),
p. 146, 161; B. Botte, L'anaphore chaldenne des aptres, OCP 15 (1949), p. 259-276; Idem, Problmes de
lanaphore syrienne des aptres Addai et Mari, L'Orient Syrien 10 (1965), p. 89-106; D. WEBB, La liturgie
nestorienne des aptres Add et Mari dans la tradition manuscrite, n: L'eucharistie d'Orient et d'Occident II
(Lex Orandi 47, Paris, 1970), p. 25-49; J. Magne, L'anaphore nestorienne dite d'Adde et Mari et lanaphore
maronite dite de Pierre III. tude comparative", OCP 53 (1987), p. 107-158.
608
Winkler, Das Sanctus, p. 174.
609
Ibidem, p. 128-143.

197

euharistic a Siriei rsritene i anume n ambele forme: cu i fr binecuvntarea final.


Dac anaforaua Sfinilor Apostoli Addai i Mari se limiteaz doar a aminti pasajul din Is 6,
3, ea totui conine o binecuvntare a Numelui ce premerge cntarea ngereasc, dup
cum apare i n unele texte euhologice iudaice i siriene.610 Astfel, n opinia lui Winkler
lipsa binecuvntrii finale (Benedictus) n tradiia liturgic egiptean nu este un indiciu al
vechimii Sanctusului folosit n anaforalele egiptene.
2. Pe baza studiului vechilor anaforale etiopiene Winkler a demonstrat faptul c de
aceeai vechime se bucur i menionarea Sanctusului mpreun cu Benedictus. n cazul
anaforalei etiopiene a Sfinilor Apostoli binecuvntarea final nu conine exclamaia:
Osanna ntru cei din nlime din Mt 21, 9, iar acest fapt constituie indiciul vechimii ei,
nu lipsa menionrii binecuvntrii finale (Benedictus).611 Cuvintele de instituire sunt
inserate n anaforalele etiopiene ntre Sanctus i Benedictus, ceea ce arat c ele au fost
adugate mai trziu.612
3. Evoluia n timp a anaforalelor euharistice nu a dus la impregnarea unui caracter
hristologic doar binecuvntrii finale, ci ntregului Sanctus, dup cum indic anaforalele
etiopiene care asociaz Sanctusul mrturisirii de credin referitoare la ntrupare.613
4. Asemnrile i elementele comune ale tradiiei siriene i etiopiene privitoare la
folosirea Sanctusului n anaforaua euharistic sunt pentru Gabriele Winkler indicii care
vorbesc mai curnd de o origine sirian dect egiptean a Sanctusului. n opinia ei
ntrebarea nu se pune unde poate fi situat geografic originea Sanctusului, ci mai curnd
unde Qedussa iudaic mai poate fi gsit. Cea mai veche form a Sanctusului cunoscut,
cea din anaforaua sirian a Sfinilor Apostoli Addai i Mari, cu toate c nu are nc adresarea la persoana a II-a, este foarte aproape de textul din Is 6, 3. Qedussa iudaic, constnd
din Is 6, 3 + Iez 3, 12 poate fi regsit cel mai bine n textele euhologice etiopiene.
Studiile lui Gabriele Winkler reprezint un pas nainte fcut de cercetarea liturgic
n elucidarea originii Sanctusului n anaforaua euharistic. Totui, dintr-un punct de vedere
ortodox, cteva remarci critice pot fi fcute. n primul rnd, evidenele manuscriselor
analizate trebuie mereu corelate cu datul Tradiiei i puse n acord cu acesta. Textele
apocrife sunt o surs de cunoatere a tradiiei cultice primare, ns nu trebuie s fie
610

Ibidem, p. 102, 107-108, 112, 168.


Ibidem, p. 167.
612
Ibidem, p. 168.
613
Ibidem.
611

198

supralicitate. Este puin probabil, ns nu imposibil ca Sanctusul s fi intrat n textul


anaforalei euharistice din rnduiala ungerii prebaptismale, cum se exprimase iniial
Gabriele Winkler. Evidenele istorice arat a fi existat mai curnd o influen a Sinaxei
euharistice asupra rnduielii celorlalte Taine, dect invers. A priori ns nu poate fi exclus
i ipoteza lui Winkler, ns Maxwell Johnson ine n studiul su din anul 2000 s i
exprime rezerva fa de aceast opinie: acceptnd posibila mutare a Sanctusului din
contextul ungerii prebaptismale ntr-o poziie postbaptismal, nu ar fi mai logic ca
Sanctusul n noile condiii s fie asociat mai curnd n contextul duhovnicesc al ungerii
postbaptismale dect n anafora?614
Concluzii finale
Dei nu s-a ajuns la un consens privitor la originea Sanctusului n anaforaua
euharistic, prerile liturgitilor fiind nc mprite, totui cteva observaii generale pot fi
fcute:
1. Majoritatea liturgitilor consider c Trisaghionul biblic ar fi o adugire fcut
textului anaforalei euharistice n secolele III-IV. Cu toate acestea ns, n unele texte
euhologice, Sanctusul pare a fi o parte component a nucleului originar, ceea ce duce la
presupunerea c iniial datorit rolului mare pe care improvizaia l-a jucat n cultul primelor
veacuri a existat o varietate de modele de texte euharistice i nu doar un singur arhetip
originar din care au derivat toate Liturghiile cunoscute astzi.615 Aceasta este i explicaia
de ce nu toate vechile Liturghii cunoscute conin Trisaghionul biblic. Anaforalele fr
Sanctus precum Tradiia apostolic a lui Ipolit i Testamentum Domini sunt mrturii ale
unor vechi tradiii liturgice n care Sanctusul nu a fost introdus.
2. Improvizaia i caracterul oral al cultului cretin al primelor veacuri a fcut ca i
anaforalele care conin Trisaghionul biblic s fie diferite ntre ele, reflectnd n esen dou
mari tipuri sau tradiii: cea egiptean i cea sirian.
n Egipt, Sanctusul nu conine binecuvntarea final (Benedictus) i este perfect
ncadrat n structura pleni/vere plenum/imple a textului euharistic, aa cum apare ea n
Liturghia Sfntului Marcu i n cea a lui Serapion de Thmuis. Acest fapt militeaz pentru o
614
615

M. Johnson, The Origins of the Anaphoral Use of the Sanctus, p. 437.


P. Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship, New York, Oxford, 1992, p. 157.

199

posibil dat timpurie a adoptrii Sanctusului n tradiia liturgic egiptean, n vremea fixrii
n scris a textului euharistic. Cu toate c nu poate demonstra acest lucru, Robert Taft este de
prere c Sanctusul a fost introdus n Egipt pentru prima dat n textul euharistic, iar ideea
introducerii lui n Liturghia altor provincii, ar proveni tot din tradiia cultic egiptean.
n Siria, mai precis n partea ei de rsrit, cultul cretin a fost dintru nceput mult
influenat de cel iudaic. Astfel se explic i faptul c cea mai veche atestare (cert!) a
folosirii Sanctusului n textul euharistic apare n anaforaua siriac a Sfinilor Apostoli
Addai i Marji ce a fost datat ca provenind din secolul III, avnd ns rdcini ce coboar
pn n secolul II. Sanctusul acestui formular euhologic nu conine binecuvntarea final,
dup cum i n tradiia cultic iudaic Trisaghionul poate s apar i cu, dar i fr
Benedictus.
Pe baza studiului vechilor anaforale etiopiene Winkler a demonstrat faptul c de
aceeai vechime se bucur i menionarea Sanctusului mpreun cu Benedictus.
3. Dei nu exist un consens n definirea originii Sanctusului n anafora, totui
trebuie subliniat faptul c n mod cert contextul cultic iudaic n care a aprut i s-a
dezvoltat cretinismul primar a lsat urme n tradiia liturgic a Bisericii primelor veacuri.
Elemente din cultul sinagogal au fost preluate, au fost prelucrate i adaptate la noua
realitate eshatologic a cultului cretin, ns comunitile primare nu s-au simit obligate de
a adopta sau a folosi aceste formulare euhologice iudaice, dovad fiind modul diferit n
care n fiecare regiune au fost receptate, adoptate i folosite aceste elemente ale cultului
iudaic, ceea ce explic i diversitatea dintru nceput a anaforalelor euharistice.
Un astfel de element preluat de Biserica primar a fost i Trisaghionul biblic
(Qedussa) ce foarte devreme a ptruns n Liturghia cretin, fie cu sau fr Benedictus.
Tradiia liturgic local a fiecrei regiuni a dictat modul n care a fost integrat sau nu
Trisaghionul biblic n textul euharistic cretin. n unele regiuni, precum Egiptul i Siria, el
a fost foarte devreme acceptat devenind parte component a textului euharistic, n altele
ns Trisaghionul a fost introdus mai trziu n seciunea de mulumire a anaforalei
euharistice. Doar astfel pot fi explicate cele dou mari tipuri de Sanctus ce apar n textele
euhologice cunoscute pn n prezent.
4. Sanctusul a cunoscut o evoluie n decursul timpului. La origini el a fost adresat
lui Dumnezeu Tatl, ca i ntregul text al anaforalei. Toate celelalte accente trinitare sau

200

hristologice aduse Trisaghionului biblic sunt adugiri fcute mai trziu. n mijlocul
secolului IV polemica antiarian a dus mai nti n Egipt, iar mai apoi i n celelalte
provincii ale Rsritului ortodox la o interpretare trinitar a Sanctusului. n Antiohia ns i
n zonele ei de influen precum Capadocia a avut loc o interpretare hristologic a
Sanctusului ce a adus cu sine i nlocuirea n Benedictus a pasajului din Iez. 3, 12 cu cel
din Mt. 21, 9.

201

TABELA II
TEXTUL COMPARAT AL RUGCIUNII HRISTOLOGICE

202

Textul grec al versiunii egiptene


(g)
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Sfnt, sfnt, sfnt eti


cu adevrat, Doamne
Dumnezeul nostru

Textul versiunii armene


(Arm)

Sfnt, sfnt, sfnt eti


cu adevrat, Doamne
Dumnezeul nostru
i nu este msur a mreiei
Sfineniei Tale,
cci cu dreptate i cu adevrat
judecat ne-ai adus nou toate acestea

Cel ce ne-ai zidit pe noi


i
ne-ai pus pe noi n raiul
desftrii,

dar clcnd porunca Ta


prin
amgirea arpelui
i cznd noi din
viaa cea venic
i izgonindu-ne
din
raiul desftrii

Cel ce ai zidit pe om
lut din pmnt i
cu chipul lui Dumnezeu cinstindu-l,
l-ai pus n raiul
desftrii, spre viaa nemuritoare
[i] desftarea
de bunti ntru paza
poruncilor Tale, fgduindu-i
lui slav mai mult a-i da;
Dar clcnd porunca Ta,
adevratul Dumnezeu,
i
amgirii nelciunii arpelui
supunndu-se i dat fiind morii pentru
pcatele lor
n judecata Ta cea dreapt,
i-ai izgonit pe ei din
din raiul desftrii
n lumea aceasta i
s-au ntors iari n
pmntul din care au fost luai.

Textul versiunii siriene


(Syr)

Cci Sfnt
cu adevrat

eti

i nu este msur mreiei


sfineniei Tale,
i drept eti ntru toate lucrurile Tale,
cci cu dreptate i cu judecat
adevrat ne-ai adus
toate;
cci zidind pe om,
lund rn din pmnt, i
cu chipul Tu
cinstindu-1,
1-ai pus n raiul
desftrii, via fr de moarte
ntru paza poruncilor Tale
i-ai fgduit
lui.
Dar neascultndu-Te
pe Tine,
Dumnezeu,
Care 1-ai fcut pe dnsul i
amgirii arpelui
supunndu-se i dat fiind morii
pentru pcatele lui,
1-ai izgonit pe dnsul
n judecata Ta cea dreapt
din raiul desftrii
n lumea aceasta i
l-ai ntors pe acesta iari n
pmntul din care a fost luat, rnduindu-i
lui mntuirea cea din natere din nou,

203

Textul grec al versiunii bizantine


(Byz)
Cu aceste fericite Puteri,
Stpne, Iubitorule de oameni,
i noi pctoii strigm
i grim:
Sfnt
eti
cu adevrat i Preasfnt,
i nu este msur mreiei
sfineniei Tale,
i drept eti ntru toate lucrurile Tale,
cci cu dreptate i cu judecat
adevrat ne-ai adus
toate;
cci zidind pe om,
lund rn din pmnt, i
cu chipul Tu, Dumnezeule, cinstindu-1,
1-ai pus n raiul
desftrii, via fr de moarte i
desftare de venice bunti
ntru paza poruncilor Tale
i-ai fgduit
lui.
Dar neascultndu-Te
pe Tine, adevratul Dumnezeu,
Care 1-ai fcut pe dnsul i
amgirii arpelui
supunndu-se i dat fiind morii
pentru pcatele sale proprii,
1-ai izgonit pe dnsul
n judecata Ta cea dreapt, Dumnezeule,
din rai
n lumea aceasta i
l-ai ntors pe acesta
n
pmntul din care a fost luat, rnduindu-i
lui mntuirea cea din natere din nou,

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

nu ne-ai prsit pe noi


pn n sfrit,

ns nu i-ai
lsat din mn
Dumnezeule bun,

ci
mereu
ne-ai cercetat pe noi

ci cu mila i harul
Unuia Nscut Fiului Tu
prin natere din nou ai nnoit
zidirea Ta i n multe chipuri
ai cercetat fpturile Tale

prin sfinii Ti prooroci,

prooroci ai trimis,
ai fcut
minuni felurite din neam n neam
prin sfinii Ti,
care n neamul lor
au bineplcut
Dumnezeirii Tale.

cea ntru nsui Hristosul Tu.


Cci nu ai trecut cu vederea
zidirea Ta pn n sfrit,
pe care ai fcut-o, Bunule, nici nu ai vrut
s lai n pieirea de tot
fptura Ta,
ci

le-ai cercetat
pentru ndurarea milei Tale.
Ai gndit s ne aduci
prin natere din nou
la viaa pe care am pierdut-o;
Dar fiindc mergeam n rtcire,
ne-ai cutat Tu
n nespuse feluri i
ne-ai chemat n multe chipuri
dintru nceput. Tu ai fcut
ca n neamurile trecute
drepi s apar, care
ne-au amintit de cunoaterea
adevrului Tu;
prooroci ai trimis,
ce ne-au vestit mntuirea ce avea sa fie;
ai fcut
prin sfinii Ti
semne i minuni,
prin care ai dat mrturie
c ei sunt slujitorii
puterii Tale;

204

cea ntru nsui Hristosul Tu.


Cci nu Te-ai ntors
de la zidirea Ta pn n sfrit,
pe care ai fcut-o, Bunule, nici n-ai uitat
lucrurile minilor Tale,
ci
le-ai cercetat
n multe chipuri pentru
ndurrile milei Tale;

prooroci ai trimis,
ai fcut
minuni
prin sfinii Ti,
care din fiecare neam
au bineplcut ie,

gritu-ne-ai
nou prin gura proorocilor,
slujitorii Ti,
mai nainte vestindu-ne

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

i n zilele acestea
mai de pe urm, Te-ai artat
nou, celor ce edeam ntru ntuneric
i n umbra morii,
prin Unul-Nscut
Fiul Tu, Domnul i Dumnezeul
i Mntuitorul nostru Iisus Hristos,

Care din Duhul Sfnt i


din
Sfnta Fecioara Maria ntrupndu-se,
i nomenindu-se,

Lege ne-ai dat spre ajutor,


ngeri ai pus pzitori.
Iar cnd a venit plinirea vremii,
ne-ai grit
nou

Lege ne-ai dat spre ajutor,


ngeri ai pus pzitori.
Iar cnd a venit plinirea vremii,
ne-ai grit
nou

mntuirea ce avea s fie;


Lege ne-ai dat spre ajutor,
ngeri ai pus pzitori.
Iar cnd a venit plinirea vremii,
ne-ai grit
nou

prin Unul-Nscut
Fiul Tu,

prin nsui
Fiul Tu,

prin nsui
Fiul Tu,

prin Care i veacurile le-ai fcut,


Care fiind strlucirea
slavei
i chipul
Ipostasului Tu i purtnd
toate cu cuvntul puterii Sale,
nu rpire a socotit
a fi asemenea lui Dumnezeu
i Tatl, ci, Dumnezeu fiind mai nainte
de veci, pe pmnt S-a artat i cu
oamenii a petrecut;
i

prin Care i veacurile le-ai fcut,


Care fiind strlucirea
Slavei Tale i chipul
Ipostasului Tu i purtnd
toate cu cuvntul puterii Sale,
nu rpire a socotit
a fi asemenea ie, lui Dumnezeu
ci, Dumnezeu fiind mai nainte
de veci, pe pmnt S-a artat i cu
oamenii a petrecut;
i n chipul lui Dumnezeu fiind,
S-a smerit pe Sine chip de rob
Lund i din Sfntul Duh i
din
Sfnta Fecioar Maria ntrupndu-Se,

prin Care i veacurile le-ai fcut,


Care fiind strlucirea
slavei
i chipul
Ipostasului Tu i purtnd
toate cu cuvntul puterii Sale,
nu rpire a socotit
a fi asemenea ie, lui Dumnezeu
i Tatl, ci, Dumnezeu fiind mai nainte
de veci, pe pmnt S-a artat i cu
oamenii a petrecut;
i

din
Sfnta Fecioar ntrupndu-Se,
chip
de rob lund, asemenea
fcndu-Se
smeritului nostru trup, ca s ne fac
pe noi asemenea trupului
slavei Sale.
Cci de vreme ce prin om
a intrat pcatul
n lume i prin pcat
moartea, prin bunvoirea Ta i
voina [Ta], Unul-Nscut Fiul Tu,
Dumnezeu fiind, Cel ce este n snul
Tu, al Tatlui, nscut din

asemenea
fcndu-Se
smeritului nostru trup, ca s ne fac pe noi
asemenea chipului
slavei Sale.
Cci de vreme ce prin om
a intrat pcatul
n lume i prin pcat
moartea,
a binevoit
Unul-Nscut Fiul Tu,
Cel ce este n snul Tu,
Tat, s Se nasc din

205

din
Sfnta Fecioar ntrupndu-Se,
S-a smerit pe Sine, chip
de rob lund, asemenea
fcndu-Se
smeritului nostru trup, ca s ne fac pe noi
asemenea chipului
slavei Sale.
Cci de vreme ce prin om
a intrat pcatul
n lume i prin pcat
moartea,
a binevoit
Unul-Nscut Fiul Tu,
Cel ce este n snurile Tale,
Dumnezeule i Tat, s Se nasc din

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

ne-a artat nou


cile mntuirii

druindu-ne naterea din nou


cea de sus, din ap i din Duh i
ne-a fcut
pe noi Siei popor ales

sfinindu-ne pe noi cu
Sfntul Duh.
i iubind pe ai Si
n lumea aceasta, S-a dat
pe Sine pre de rscumprare
morii ce mprea peste noi,
sub care eram inui
fiind vndui sub pcatele noastre
i cobornd
prin Cruce n
iad

a nviat
din mori a treia zi.

Femeie

femeie,

a osndit
pcatul n trupul [Su].
pentru ca
cei
mori ntru Adam s nvieze
n
Hristos .
i El s-a nlat de pe pmntul aceasta,
dndu-ne porunc de via
dttoare i mntuitoare,
scondu-ne
din rtcirea nchinrii la idoli,
ne-a adus la cunoaterea Ta,
a adevratului Dumnezeului nostru,

fcndu-Se sub Lege, ca s osndeasc


pcatul n trupul Su,
pentru ca noi, cei
mori ntru Adam s nviem
n
Hristos Tu.
i vieuind El n lumea aceasta,
dndu-ne
porunci de mntuire,
scondu-ne pe noi
din rtcirea idolilor,
ne-a adus la cunoaterea Ta,
a adevratului Dumnezeu i Tat,

femeie, din Sfnta Nsctoare de


Dumnezeu i pururea Fecioara Maria,
fcndu-Se sub Lege, ca s osndeasc
pcatul n trupul Su,
pentru ca
cei
mori ntru Adam s nvieze
ntru nsui Hristosul Tu.
i vieuind El n lumea aceasta,
dndu-ne
porunci de mntuire,
scondu-ne pe noi
din rtcirea idolilor,
ne-a adus la cunoaterea Ta,
a adevratului Dumnezeu i Tat,

agonisindu-ne
pe noi Siei popor ales,
ca mprie, ca preoie
ca neam sfnt i curindu-ne
pe noi prin apa sfintei splri
i sfinindu-ne cu
Sfntul Duh,

agonisindu-ne
pe noi Siei popor ales,
mprie preoeasc,
popor ales, i curindu-ne
pe noi prin ap
i sfinindu-ne cu
Sfntul Duh,

agonisindu-ne
pe noi Siei popor ales,
preoie mprteasca,
neam sfnt i curindu-ne
pe noi prin ap
i sfinindu-ne cu
Sfntul Duh,

S-a dat
pe Sine

S-a dat
pe Sine schimb
morii,

S-a dat
pe Sine schimb
morii,

ntru care eram inui,


fiind vndui sub pcat
i pogorndu-Se,
prin Cruce
n iad,

ntru care eram inui,


fiind vndui sub pcat
i pogorndu-Se,
prin Cruce
n iad,

ca s plineasc
toate ale Sale,
i nviind
dup trei zile

ca s plineasc
toate prin Sine, a nimicit durerile
morii i nviind
a treia zi

morii, i a
eliberat pe toi cei ameninai de moarte
ntru care eram inui i legai,
din cauza pcatelor noastre
i a cobort
n
iad prin trupul Su
prin moartea pe cruce
ca s plineasc
prin Sine toate
i a nviat
a treia zi

206

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

i cale fcnd oricrui trup


fiindc nu era cu putin
a fi inut sub stricciune
nceptorul vieii, s-a fcut
nceptur celor adormii,
nti-nscut din mori,
ca s se fac nceptor
i nlndu-Se la ceruri
a ezut
de-a dreapta Ta, a Printelui,
hotrnd ziua rspltirii
n care se va arta
ca s judece lumea cu dreptate i
s rsplteasc
fiecruia dup faptele
sale.
i ne-a lsat nou
aceast mare tain
a credinei.

ntru toate;

a ezut
de-a dreapta slavei
ntru nlime.
Care iari va s vin
s rsplteasc
fiecruia dup faptele
sale.
i ne-a lsat nou
aduceri aminte de patima Sa cea
mntuitoare, acestea pe care le-am pus
nainte.

i cale fcnd oricrui trup


la nvierea cea din mori, [i]
fiindc nu era cu putin
a fi inut sub stricciune
nceptorul vieii, s-a fcut
nceptur celor adormii,
nti-nscut din mori, ca s fie
El nsui nceptorul
ntru toate,
i suindu-Se
la ceruri a ezut
de-a dreapta slavei
ntru nlime.

i cale fcnd oricrui trup


la nvierea cea din mori, [i]
fiindc nu era cu putin
a fi inut sub stricciune
nceptorul vieii, s-a fcut
nceptur celor adormii,
nti-nscut din mori, ca s fie
El nsui nceptorul tuturor ntru toate,
i suindu-Se
la ceruri a ezut
de-a dreapta slavei
ntru nlime.

Care iari va s vin


s rsplteasc
fiecruia dup faptele
sale.
i ne-a lsat nou
aduceri aminte de patima Sa cea
mntuitoare, acestea pe care le-am pus
nainte, dup
porunca Lui.

Care iari va s vin


s rsplteasc
fiecruia dup faptele
sale.
i ne-a lsat nou
aduceri aminte de patima Sa cea
mntuitoare, acestea pe care le-am pus
nainte, dup
poruncile Lui.

207

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

3. RUGCIUNEA HRISTOLOGIC SAU POST SANCTUS

Toate anaforalele de tip sirian conin ntre Trisaghionul biblic i naraiunea


cuvintelor de instituire o ampl rugciune de mulumire adus Sfintei Treimi pentru
dragostea artat n mplinirea ntregii iconomii a mntuirii neamului omenesc, iar
amintirea n textul euharistic a principalelor acte ale operei de restaurare a toate n Hristos
nu este doar un prilej de mulumire, ci confer acestor acte o eficien eshatologic prin
permanenta lor actualizare n Sfnta Liturghie.
Anaforaua euharistic se arat i n acest punct a fi mplinirea a ceea ce tradiia
cultic iudaic a prefigurat doar. Amintirea n textele euhologice iudaice a minunilor fcute
de Dumnezeu poporului Su nu era nu era doar un motiv de binecuvntare i de jertf de
laud (zebah todah) aduse Creatorului, ci mai ales un prilej de cerere a ajutorului Celui
Preanalt, o garanie a pstrrii legmntului Su cu poporul ales, un gaj al mplinirii
fgduinelor fcute de Iahve aleilor Si. Astfel, cea de a doua seciune a binecuvntrii
dup cin (birkhat ha mazon) era consacrat mulumirii aduse lui Dumnezeu pentru
pmntul fgduinei, pentru druirea legii i a legmntului cu poporul Su, i pe baza
acestei anamneze a mirabilia Dei era formulat cererea de mplinire a promisiunilor fcute,
de venirea lui Mesia i de ntemeierea mpriei lui Dumnezeu. A luda i a invoca, a
adora i a cere, a mulumi, a implora, se artau a fi acte complementare, relevnd un unic
raport ntre om i Dumnezeu i definind o comuniune ntre un Tu viu, iubitor, personal,
al lui Dumnezeu, infinit n iubirea Sa i un tu al omului mereu recunosctor.
Biserica cretin nu s-a simit obligat s preia cu strictee nici structura, nici
vocabularul textelor cultice iudaice, ci a reformulat i a dat valene noi schemei generale
euhologice: binecuvntare mulumire cerere, att de des folosit n rugciunea
poporului ales. Binecuvntarea a fost sublimat i asimilat mulumirii care a devenit astfel
tema central a anaforalei euharistice i premisa formulrii mai apoi a cererii de prefacere a
darurilor. Mulumirea pentru faptele mntuitoare ale Fiului mplinite din bunvoina
Tatlui i desvrite prin lucrarea Sfntului Duh este ns n textul anaforalei nu doar o
simpl anamnez pe baza creia se cere ceva, ci ea face prezent prin celebrarea euharistic
Realitatea eshatologic a eonului celui nou, ducnd la actualizarea continu i nentrerupta
a ntregii iconomii a mntuirii n snul pleromei eclesiale.

208

Anaforalele de tip vest sirian redau n Rugciunea hristologic sau Post Sanctus
ntr-un mod variat taina cea mare a mntuirii neamului omenesc. Miguel Arranz a ncercat
s sistematizeze textele euharistice vest siriene n funcie de tema principal pe care ele o
conin. El a identificat trei teme biblice n jurul crora pot fi grupate textele euhologice vest
siriene:616
1. Tema trimiterii Fiului lui Dumnezeu n lume pentru mntuirea neamului
omenesc, aa cum apare ea descris n Gal 4, 4 i n Evanghelia de la Ioan n general,
alctuiete ideea central anaforalei Sfntului Iacob i a altor texte euhologice dependente
de ea.
2. Tema dragostei lui Dumnezeu manifestat prin Jertfa Fiului Su venit n lume,
avnd ca fundamentare biblic pasajul din Ioan 3, 16, a inspirat anaforaua Sfntului Ioan
Gur de Aur.
3. Tema descoperirii lui Dumnezeu prin Fiul Su ntrupat ce se regsete n debutul
Epistolei ctre Evrei este dominant n anaforaua Sfntului Vasile cel Mare i n alte texte
euharistice nrudite cu ea.
Arranz a definit i o a patra categorie de texte euharistice care nu depinde de nici un
text biblic, coninnd o sintez a Gal 4, 4 i Ioan 3, 16, ns nu o menioneaz n
concluziile sale ca una ce nu este semnificativ.
Clasificarea propus de Arranz este valoroas prin sublinierea leitmotivurilor care
pot fi ntlnite n anaforalele euharistice de tip antiohian, ns ea nu poate fi absolutizat,
cci descrierea tainei mari a mntuirii n Hristos n toate etapele ei este adesea fcut
printr-o varietate de pasaje biblice cu tematic divers. Accente ce corespund unor pasaje
biblice hristologice consacrate pot fi ntlnite n mulumirea ce se aduce lui Dumnezeu
pentru iubirea manifestat n iconomia mntuirii, ns o ncercare de grupare a textelor
euharistice pe aceste criterii este o sarcin dificil, ce risc s simplifice i s uniformizeze
bogia de expresie a acestor textelor euharistice, care adesea, aa cum este cazul i
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare n diferitele ei variante, folosesc cel puin dou din
pasajele biblice considerate de Arranz ca nuclee care au generat apariia anaforalelor
antiohiene.617

616

Miguel Arranz, Lconomie du Salut dans la prire Post-Sanctus des anaphores de type antiochen,
Maison Dieu 106 (1972), p. 46-75.
617
Obiecii la clasificarea propus de Arranz pot fi gsite la John R.K. Fenwick, The Anaphoras of St.
Basil and St. James. An Investigation into their Common Origin (=OCA 240), Roma, 1992, p. 107-109.

209

Misterul negrit al iubirii divine artat prin jertfa de rscumprare a Fiului lui
Dumnezeu ntrupat este descris n versiunea bizantin a textului euharistic atribuit
Sfntului Vasile cel Mare printr-o serie de pasaje biblice ingenios mbinate ce alctuiesc un
poem liturgic de o frumusee unic. Cderea omului n pcat este relatat prin texte din
psalmi i din cartea Facerii, apoi mplinirea iconomiei mntuirii prin pregtirea omenirii,
prin ntruparea Fiului lui Dumnezeu prin jertfa, nvierea, nlarea i a doua sa venire sunt
zugrvite printr-un mozaic de texte biblice ale Epistolelor pauline ctre Filipeni, Romani,
Efeseni i Evrei. Viziunea teologic creat este impresionant: opoziia cuplurilor pcat
moarte i viaa rscumprare este elementul central pe care se construiete toat
mulumirea adus n Liturghie pentru iubirea lui Dumnezeu artat prin Jertfa Noului
Adam. Este remarcabil modul n care Sfntul Vasile cel Mare a tiut s asocieze n textul
liturgic temei mari a vieii, create i restaurate n Hristos, cea a cunoaterii, a descoperirii
Adevrului n persoana Mntuitorului, ceea ce constituie o dovad a faptului c marele
sfnt printe nu a vrut doar s mbogeasc teologic i biblic un text euharistic, ci mai ales
s l aduc la plenitudinea i frumuseea Euharistiei primare.618
Schematic, pentru a putea fi analizat, textul Rugciunii hristologice poate fi divizat
n urmtoarele seciuni:
1. Sfinenia i dreptatea lui Dumnezeu, surs a toate darurile fcute omului (II, 96108)
2. Crearea omului (II, 109-117)
3. Cderea n pcat (II, 118-132)
4. Pregtirea lumii pentru venirea Mntuitorului (II, 132-171)
5. Plinirea vremii Restaurarea a toate n Hristos (II, 172-266)
a. Persoana Mntuitorului i nespusa chenoz a ntruprii (II, 172-199)
b mplinirea mntuirii neamului omenesc: viaa pmnteasc, jertfa, nvierea, nlarea, a doua venire a Mntuitorului, sfinirea prin ap i prin Duh (II, 200-266).

618

Louis Bouyer, Eucharistie. Thologie et spiritualite de la prire eucharistique, Tournai, 1966, p. 289.

210

ntr-o prim parte a acestui capitol vor fi analizate comparativ, pe baza studiului lui
H. Engberding,619 textul rugciunii post-sanctus, aa cum apare el n cele patru versiuni ale
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, identificnd n acest mod att pasajele lor comune,
precum i cele adugate sau eliminate n decursul timpului. ntr-o a doua parte, vor fi
raportate aceste texte euharistice la scrierile marelui printe capadocian pentru a se putea
stabili astfel n ce msur paternitate vasilian poate fi atribuit fiecrei din cele patru
versiuni ale acestei anaforale.

619

Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und


kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931, p. 38-56.

211

3.1 ANALIZA COMPARAT A TEXTULUI RUGCIUNII


HRISTOLOGICE DIN CELE PATRU VERSIUNI ALE
ANAFORALEI SFNTULUI VASILE CEL MARE
Rugciunea Post-Sanctus este seciunea cea mai vast a acestui text euharistic ce a
fost analizat n studiul comparativ al lui Engberding i, dup cum era de ateptat, rezultatele
cercetrii liturgistului german confirm ipotezele enunate pn n acest punct al studiului
su: Textul arhetipului difer de textul egiptean g printr-o serie de adugiri biblice cu
pronunat caracter teologic, care poart amprenta gndirii Sfntului Vasile cel Mare.
Rezultatele analizei lui Engberding vor fi chestionate ns critic n a doua parte a
acestui capitol, n care anaforalele atribuite Sfntului Vasile cel Mare vor fi raportate la
scrierile acestuia. Cu rezerv va fi tratat punctul de vedere al monahului benedictin privind
evoluia unilateral a textului euharistic de la simplu la complex, precum i cel privitor la
paternitatea textului egiptean g.
Semnificativ este faptul c un pasaj ntreg din Rugciunea hristologic este coninut
n relatarea lui Faust din Bizan din lucrarea sa Povestirile epice ale lui Pawstos Buzand
[Buzandaran Patmutiwnk], putnd fi un termen de control n analiza evoluiei textului
euharistic.620 De asemenea, anaforaua coninut n manuscrisul de la Louvain debuteaz cu
ultima parte a Rugciunii Post-Sanctus, iar compararea ei cu formularul euhologic egiptean
g poate furniza informaii preioase cu privire la paternitatea vasilian a anaforalei
atribuite Sfntului Vasile cel Mare n tradiia cultic egiptean.
Rugciunea hristologic va fi analizat pe seciuni pentru a putea fi surprinse n
cadrul unor pasaje bine delimitate care sunt diferenele textuale, care sunt posibilele
elemente originare i care sunt cele adugate mai trziu.

1. Sfinenia i dreptatea lui Dumnezeu, surs a toate darurile fcute omului (II, 96-108)
Aceast seciune de nceput, care face trecerea de la Sanctus la textul propriu-zis al
Rugciunii hristologice, conine cteva diferene de text notabile ntre cele patru versiuni
620
O analiz comparativ a textului versiunii armene cu cel al fragmentului reprodus de Faust din
Bizan poate fi gsit la Charles Renoux n Lanaphore armnienne de Saint Gregoire LIlluminateur, n
Bernard Botte (ed.), Eucharisties dOrient et dOccident,vol 2 (=Lex Orandi 47), Paris, 1970, p. 93-97 i la
Erich Renhart, Die lteste armenische Anaphora. Einleitung, kritische Edition des Textes und bersetzung, n
Idem, Jasmine Dum-Tragut (eds.), Armenische Liturgien. Ein Blick auf eine ferne christliche Kultur, GrazSalzburg 2001, p. 194-199; A se vedea de asemenea: Nina Garsoian, Ps. P'awstos. Buzandaran Patmut'iwnk'
(The Epic Histories), also known as Patmut'iwn Hayoc' (History of Armenia), attributed to P'awstos
Buzandac'i. A facsimile reproduction by Nina G. Garsoian, Delmar, NY, 1984; Idem, L'glise armnienne et
le grand schisme d'Orient (=Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 574 - Subs. 100), Louvain, 1999;
Idem, The Epic Histories attributed to P'awstos Buzand (Buzandaran Patmut'iwnk') (= Harvard Armean Texts
and Studies 8), Cambridge, MA 1989.

212

ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. g i Arm ncep prin propoziia: Sfnt, sfnt,
sfnt

eti

Doamne

Dumnezeul

nostru

] II, 100, considerat de Engberding ca fiind nceputul originar al textului


euharistic,621 pe care ns arhetipul (Syr i Byz) l-a simplificat mult, folosind o singur
dat adjectivul sfnt i eliminnd i adresarea Doamne Dumnezeul nostru. n cazul
textului bizantin (Byz) excizia din aceast fraz de nceput poate fi explicat prin inseria
pasajului introductiv din II, 96-99: Cu aceste fericite Puteri, Stpne, Iubitorule de
oameni, i noi pctoii strigm i grim [
], ce are menirea
de a face o trecere elaborat de la cntarea ngereasc din finalul Rugciunii teologice la
mulumirea i lauda credincioilor pentru faptele minunate svrite de Dumnezeu noului
su popor ales din Rugciunea hristologic. Engberding este de prere c introducerea
aceasta a fost ncorporat anaforalei Sfntului Vasile cel Mare n epoca bizantin, putnd fi
gsit i n Liturghia Sfntului Ioan Gur de Aur.622
Dreptatea i sfinenia lui Dumnezeu sunt sursa i cauza a tot binele fcut omului i
aceasta este tema introductiv a anaforalei euharistice. Textul celor patru versiuni o surprind
i o nuaneaz n mod diferit. Versiunea egiptean este sobr, coninnd doar ntreita repetare
a adjectivului sfnt ce trimite la pasajul biblic din Isaia 6, 3, iar cea armean extinde
expunerea, adugnd o parafraz din Psalmul 144, 5 pentru a accentua mreia sfineniei lui
Dumnezeu: i nu este msur a sfineniei Tale [
]623, pe cnd cea siriac i cea bizantin merg un pas
mai departe folosind o citare literal din Psalmul 144, 13: i drept eti ntru toate lucrurile
Tale [ ] pentru a accentua i a preciza i mai mult tema
introductiv a textului euharistic. Adugirile din II, 103-108 pe care Arm, Syr i Byz le
conin comparativ cu g sunt o prelucrare i o extindere progresiv, fcut n etape, a textului

621

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 38. Folosirea ntreit a


adjectivului sfnt nu este un element al tradiiei liturgice egiptene, cci anaforaua Sfntului Marcu nu
conine o astfel de repetiie, ci este unul originar al textului euharistic pre-vasilian.
622
Ibidem, p. 38. Aici este nc o dovad a faptului insuficient subliniat de Engberding c textul
arhetipului s-a nscut att din adugiri, ct i din excizii.
623
Textul exact al psalmului 144, 5 este acesta: Mreia slavei sfineniei Tale vor gri i minunile Tale
vor istorisi [th\n megalopre/peian th=j do/chj th=j a(giwsu/nhj sou lalh/sousin kai\ ta\ qauma/sia/
sou dihgh/sontai].

213

originar i relev nc o dat mai mult sensul evoluiei anaforalei euharistice de la simplu la
complex, de la parafraze la citri biblice exacte.624
2. Crearea omului (II, 109-117)
La fel ca i n Rugciunea teologic, trecerea de la o seciune la alta este atent
fcut i n Rugciunea hristologic. Textul versiunilor Arm, Syr i Byz nu se mulumesc
doar a afirma c dreptatea i sfinenia lui Dumnezeu sunt sursa a tot binele fcut omului, ci
i motiveaz acest afirmaie n II, 106-108, printr-o expresie cu caracter generalizant care
ns deschide perspectiva enumerrii tuturor etapelor iconomiei mntuirii neamului
omenesc: cci cu dreptate i judecat adevrat ne-ai adus toate (acestea) [
() ].
Seciunea n care este descris crearea i starea primordial a omului debuteaz n
g i Arm II, 109 prin propoziia relativ: Cel Care ne-ai fcut pe noi [
], considerat de Engberding ca fiind originar, aprnd doar n aceste dou versiuni
strvechi ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, pe cnd n arhetipul (Syr i Byz)
aceast propoziie a fost transformat ntr-un participiu legat prin de ceea ce i
urmeaz, conferind astfel textului un plus de suplee stilistic.
Adresarea: Doamne Dumnezeul nostru din g II, 101-102 pe care arhetipul nu
o mai conine este de asemenea originar, cci fr ea propoziia relativ menionat mai
sus nu ar avea subiect. Cel care a revizuit textul euharistic primar nu doar a introdus noi
pasaje biblice prin care s fundamenteze noua viziune teologic, ci a i omis fraze i
expresii originare pentru a o putea exprima mai bine.
Crearea omului este descris ntr-un registru verbal aproape identic n toate cele
patru versiuni ale acestui text euharistic. g o face ntr-o manier mai concis i sobr, iar
Arm, Syr i Byz ntr-un mod mai amplu, insernd n schema textului egiptean o serie de
expresii biblice pentru a nuana astfel naraiunea. Dac n g obiectul ntregii expuneri este
pronumele personal noi [], trstur pe care Engberding o consider ca aparinnd
textului originar,625 n arhetipul (Arm, Syr i Byz) el este redat prin substantivul n
acuzativ pe om [ ], care n II, 110 este asociat expresiei lund rn din
pmnt [ ], aa cum apare n Facere 2,7: l-a fcut Dumnezeu
pe om [lund] rn din pmnt [
624
625

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 39.


Ibidem, p. 39.

214

].626 Pe parcursul ntregului text al arhetipului naraiunea este oarecum depersonalizat n descrierea omului ca obiect al iconomiei mntuirii, nefolosindu-se un pronume
personal [], ci mai curnd unul demonstrativ [] dintr-o vdit dorin de a da
sobrietate expunerii. Pe de alt parte ns, textul versiunii siriene i bizantine (Syr i Byz)
comparativ cu cel armean (Arm) personalizeaz la maxim adresarea fcut lui Dumnezeu:
II, 111: Arm: i cu chipul lui Dumnezeu l-ai cinstit pe el [
]
Syr i Byz: cu chipul Tu, [Dumnezeule] l-ai cinstit pe el [
]
Aceste adresri vdesc o dorin evident de a reliefa prin folosirea unor pronume
personale mrirea i cinstea ce se cuvine Persoanelor divine i ele constituie una din caracteristicile arhetipului pe care Engberding le-a definit ca fiind un element secundar.627
Toate cele patru versiuni folosesc verbul a pune [] pentru a descrie aezarea omului n raiul desftrii, cu diferena doar a folosirii aoristului [] n g i a perfectului [] n Arm, Syr i Byz. Se pare c forma nu i s-a prut Sfntului
Vasile cel Mare a fi una clasic i de aceea a operat aceast schimbare, extinznd mai apoi
n II, 113-117 descrierea strii primordiale prin expresii ce corespund interesului su
teologic-speculativ.628
3. Cderea n pcat (II, 118-132)
Fondul ideatic al acestei seciuni este comun tuturor celor patru versiuni. Ceea ce g
exprim concis i kerigmatic, arhetipul amplific i nuaneaz. Astfel, n II, 118 particula
adversativ a textului egiptean este nlocuit n Arm, Syr i Byz cu pentru a
exprima i mai acut contrastul dintre buntatea lui Dumnezeu i nemulumirea omului:
II, 118-121 g: clcnd ns porunca ta prin amgirea arpelui [
].
II, 118-121 Arm: Dar clcnd porunca Ta, adevratul Dumnezeu, i amgirii nelciunii arpelui supunndu-se

626

Textul arhetipului a introdus i participiul comparativ cu pasajul din Facere 2, 7 pentru a


face mai fluent expunerea.
627
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 40. i n alte pasaje precum:
II, 116, 181, 185, 219 aceast caracteristic poate fi observat n Syr i Byz.
628
Ibidem, p. 41.

215

[
des Lugs].629
II, 118-121 Syr i Byz: Dar neascultndu-Te pe Tine [adevratul Dumnezeu],
Care l-ai fcut pe dnsul i amgirii arpelui supunndu-se
[
].
Expresia: clcnd porunca Ta [] din g i
Arm, considerat de Engberding ca originar,630 este n Syr i Byz reformulat i stilizat
prin omiterea repetrii substantivului porunc amintit deja n II, 116 [
] i prin introducerea unui nou participiu: neascultnd [] la
numrul singular i nu la plural. Arhetipul va folosi singularul cu consecven pn la
sfrit, cci obiectul ntregii iconomii a mntuirii este omul n general, fcnd astfel mai
abstract i mai sobr expunerea.
De asemenea, din dorina de a sublinia nc o dat mai mult contrastul mare dintre
dragostea Creatorului i nemulumirea omului, arhetipul a introdus n adresarea adus lui
Dumnezeu din II, 119 i expresia: adevratul Dumnezeu creia n Syr i Byz i se va mai
aduga i participiul substantivat: Cel Ce l-ai fcut pe el [ ].
Analiza ultimelor rnduri ale acestei seciuni indic nc o dat mai mult modul n
textul egiptean a fost revizuit i mbogit. Expresia coninut n g II, 122-123: cznd
noi din viaa cea venic [ ] este complet
reformulat n Arm, Syr i Byz pe baza pasajelor biblice din Efes 2,1 i 2,5 prin introducerea a dou participii supunndu-se [] i dat fiind morii [] ce
sunt asociate unui dativus causae: pentru pcatele sale proprii [
( Byz), ( Arm), ( Syr)], tocmai pentru a
accentua astfel i mai mult gravitatea pcatului i urmrile lui.
Este un exemplu elocvent care indica faptul c prelucrarea textului egiptean nu a
constat doar n adugiri dogmatice mbrcate n limbaj biblic, ci i n excizii i n reformulri
din nou i stilizri ale aceleai idei exprimate n g ntr-o manier simpl, kerigmatic.631
629

Textul versiunii armene conine n acest pasaj o dublare printr-un sinonim a substantivului amgire
[], redat de Engberding prin nelciune sau minciun [Lug].
630
Ibidem.
631
Engberding remarc faptul c n acest pasaj este vorba de o prescurtare i apoi de o reformulare a
textului egiptean, ns nu insist asupra lui. Prelucrarea unei anaforale euharistice nu poate fi un simplu proces

216

Din aceeai dorin de stilizare a textului euharistic n acest pasaj revizorul a


eliminat din Byz II, 126 atributul substantival: al desftrii [], un element
originar al tuturor celor patru versiuni, dat fiind faptul c fusese deja menionat nu cu mult
nainte n II, 112-113.632
Un element ce se regsete doar n Syr i Byz, ns care lipsete din Arm, este
participiul pe care Engberding l socotete ca fiind specific gndirii Sfntului
Vasile cel Mare, datorit accentului pus n scrierile sale pe lauda ce se cuvine a fi adus lui
Dumnezeu pentru ntreaga iconomie a mntuirii.633
4. Pregtirea lumii pentru venirea Mntuitorului (II, 132-171)
Purtarea de grij constant a lui Dumnezeu pentru omul czut prin neascultare i
pregtirea lumii pentru venirea Mntuitorului este ideea central comun textului celor
patru versiuni din II, 132-171. i la nivelul acestei seciuni textul egiptean se arat a fi cel
care a fost prelucrat prin adugiri teologice i biblice pentru a da natere arhetipului ,
ns, n acelai timp, diferene remarcabile pot fi descoperite chiar i ntre Arm, Syr i Byz
care se datoreaz unor influene secundare.
Debutul acestei seciuni conine n II, 132 pentru fiecare versiune a textului
euharistic un alt verb pentru a descrie pronia nentrerupt a lui Dumnezeu pentru fptura Sa
cea czut. n g apare verbul: nu ne-ai prsit [], n Syr: nu ai
trecut

cu

vederea

[]

iar

Byz:

nu

Te-ai

ntors

[]634 care au o oarecare echivalen semantic, ns este greu de

de evoluie unilateral, de adugire, ci el a fost cu certitudine unul n care s-au fcut i excizii ale unor
expresii care mai apoi au fost reformulate n noul text euharistic.
632
Ibidem, p. 43. Pe bun dreptate Engberding observ pe baza lipsei lui att din textul
siriac al lui Masius [M], ct i din Byz, precum i pe baza faptului c byz arm i textul siriac al lui Ignatius
Rahmani [R] au introdus propoziia: i l-ai izgonit pe el [] n faa complementului
circumstanial: din raiul [], c au existat pe lng cele patru versiuni mari ale acestei
anaforale euharistice i diferite forme combinate.
633
Ibidem, p. 44. Engberding consider c textul armean [Arm] are n acest pasaj o lacun pentru c nu
menioneaz acest participiu, pe cnd Syr i Byz l conin datorit faptului c Sfntul Vasile cel Mare att de
mult l accentueaz n scrierile sale.
634
Textul versiunii armene conine n II, 132 verbul: nu ai lsat din mn, n mod vizibil o influent
secundar datorat probabil specificului limbii armene.

217

stabilit care este din ele este cel originar.635 Verbul folosit de Byz pare a fi cel mai recent,
fiind preluat din Ps 88, 47.636
Obiectul aciunii verbale este n g pronumele personal de persoana a I-a plural
noi: nu ne-ai prsit pe noi [] pe care arhetipul a tiut din
nou s l reformuleze teologic n expresia: zidirea Ta, pe care ai fcut-o [
] n care n Byz se intercaleaz i o determinare temporal: pn n
sfrit [] socotit de Engberding ca fiind originar, cci ea apare att n g, Syr
i Byz, sugernd perpetua asisten i grij a lui Dumnezeu pentru fptura cea czut.637
Conform unei vdite intenii de expunere teologic i biblic a istoriei mntuirii
neamului omenesc, arhetipul introduce n II, 134 adjectivul n vocativ: bunule
[] ca adresare adus lui Dumnezeu, pentru ca mai apoi, n II, 134-136 s reia
din nou ideea afirmat n propoziia din II, 132: cci nu te-ai ntors de la zidirea Ta
reformulndu-o: nici n-ai uitat lucrurile minilor Tale [
] pentru a sublinia nc odat mai mult ndelunga rbdare i nespusa iubire a Creatorului artat n pregtirea lumii pentru venirea Mntuitorului.
Conjuncia adversativ ns [] din II, 137 ce urmeaz unei duble negaii
[] introduce descrierea propriu-zis etapelor iconomiei mntuirii vechitestamentare accentund n acelai timp opoziia tranant dintre pcatul neascultrii ce a
adus moartea i separarea de Ziditorul a toate i iubirea lui Dumnezeu ce aduce viaa prin
Jertfa Noului Adam.
Textul egiptean se limiteaz doar la a meniona lucrarea proorocilor prin care
Dumnezeu a cercetat zidirea Sa: mereu ne-ai cercetat pe noi prin sfinii Ti prooroci II,
155: [], pe cnd Arm,
Syr i Byz amintesc n II, 155-177 toate etapele proniei dumnezeieti vechi testamentare:
trimiterea profeilor, minunile fcute prin sfini, darea legii, trimiterea de ajutor ngeresc,
vestirea prin prooroci a mntuirii ce urma s fie apoi mplinit prin venirea n lume a Fiului
lui Dumnezeu. Enumerarea lor n textul arhetipului este fcut n stil retoric prin
juxtapunerea unui ir de propoziii principale scurte, avnd ca predicat un verb al micrii

635
636

Ibidem, p. 44.
Pn cnd, Doamne, te vei ntoarce pn n sfrit... [e(/wj po/te, ku/rie, a)postre/yeij ei)j

te/loj].

637

Ibidem, p. 44. Este interesant de remarcat faptul rmas nesesizat de Engberding c expresia pn n
sfrit considerat ca originar este una biblic, fiind menionat chiar n Ps 88, 47.

218

la timpul aorist. Ceea ce textul egiptean afirm scurt i kerigmatic, arhetipul amplific
teologic ntr-un limbaj biblic remarcabil.
Verbului ai cercetat [] ce este comun tuturor celor patru versiuni i
care a aparinut cu siguran textului originar, i se asociaz n g adverbul temporal
mereu [], considerat de Engberding ca originar,638 pentru a sugera nencetat
purtarea de grij a lui Dumnezeu pentru fptura Sa. Pentru a ntri aceast idee, textul
bizantin a transformat acest adverb sub influena pasajului biblic din Evrei 1,1 n: n multe
chipuri [] asociindu-i i expresia: pentru ndurrile milei Tale
[] ce provine din Lc 1, 78.
De remarcat este faptul c textul armean poziioneaz n faa verbului
un ntreg pasaj, probabil un produs al tradiiei cultice locale (II, 137-139) ce reia aceleai
idei exprimate n Syr i Byz, pe cnd cel siriac insereaz dup verbul mai sus amintit (II,
143-154) o descriere mai vast a modului n care Dumnezeu a pregtit n Vechiul
Testament mntuirea omului czut.
Expresiei din g II, 155: prin sfinii Ti prooroci [
], socotit de Engberding ca fiind originar,639 i corespunde cizelata formulare
din Arm, Syr i Byz II, 155: prooroci ai trimis [], ce
amintete de II Cronici 36,15: Domnul Dumnezeu a trimis [cuvnt] prin mna
proorocilor640. Stilul retoric distins al revizorului textului egiptean poate fi uor
recunoscut i aici: arhetipul a trebuit s reformuleze expresia prin sfinii Ti prooroci
[] pentru a evita o repetiie deranjant, cci n II, 159
Arm, Syr i Byz imediat dup expresia prooroci ai trimis a introdus propoziia ai fcut
minuni prin sfinii ti [].
Textul versiunii siriene nu se mrginete doar a aminti de trimiterea proorocilor, ci
n II, 156-157 precizeaz mai ndeaproape coninutul propovduirii trimiilor lui
Dumnezeu: profei ai trimis, mai nainte vestindu-ne mntuirea ce avea s fie [
].
638

Ibidem, p. 45.
Ibidem, p. 46.
640
Textul complet din 2 Cronici 36, 15 este acesta: i a trimis devreme Domnul Dumnezeul prinilor
lor [cuvnt] prin mn proorocilor, trimind pe ngerii Si, pentru c i era mil de poporul Su i de lcaul
Su. [kai\ e)cape/steilen ku/rioj o( qeo\j tw=n pate/rwn au)tw=n e)n xeiri\ profhtw=n o)rqri/zwn kai\
639

a)poste/llwn tou\j a)gge/louj au)tou=, o(/ti h)=n feido/menoj tou= laou= au)tou= kai\ tou= a(gia/smatoj
au)tou]

219

Acelai pasaj din Syr II, 156-157 apare i n textul bizantin abia n II, 166-169, cu diferena
doar c participiul verbului se refer nu la prooroci, ci la Dumnezeu
nsui: gritu-ne-ai nou prin gura proorocilor, slujitorii Ti, mai nainte vestindu-ne
mntuirea ce avea s fie [
].
Engberding a fost de prere c acest pasaj din textul bizantin este un element
secundar, cci reprezint o repetare i aprofundare pe baza textului din Lc 1,70 i Apoc
3,18 a ideii afirmate n II, 155: prooroci ai trimis. Prin urmare, textul siriac pare a oferi
poziia originar a acestui scurt pasaj. 641
Toate elementele componente ale acestei enumeraii a iconomiei mntuirii vechi
testamentare: 1. prooroci ai trimis, 2. ai fcut minuni prin sfinii Ti, care au bineplcut ie
3. lege ai dat spre ajutor, 4. ngeri ai pus pzitori, sunt cu certitudine vasiliene, dup cum
a demonstrat B. Capelle, i ele pot fi socotite ca fiind originare n textul arhetipului .642
5. Plinirea vremii Restaurarea a toate n Hristos (II, 172-266)
ncepnd cu II, 172 pn la sfritul Rugciunii hristologice, textul anaforalei
euharistice atribuite Sfntului Vasile cel Mare conine n toate cele patru versiuni ale ei o
lung seciune ce descrie venirea n lume a Fiului lui Dumnezeu i mplinirea mntuirii
neamului omenesc n toate etapele ei: jertfa de pe Cruce, nvierea, nlarea, i trimiterea
Sfntului Duh. Datorit faptului c textul arhetipului insereaz n debutul acestei seciuni
o vast descriere prin pasaje biblice a Persoanei Mntuitorului i a chenozei Sale (II, 172199), iar abia mai apoi descrie modul n care El a mplinit ntreaga iconomie a mntuirii
(199-266), dou pri mari pot fi identificate din punct de vedere structural n aceast
ultim seciune a Rugciunii post-Sanctus:
I. Persoana Mntuitorului i nespusa chenoz a ntruprii (II, 172-199)
Dac textul egiptean are puine elemente care s fac direct referire la Persoana
Fiului lui Dumnezeu, limitndu-se doar la a descrie opera Sa de mntuire, arhetipul
suplinete aceast lips, descriind pe cel de al doilea Ipostas al Sfintei Treimi n cea mai
641

Ibidem, p. 46.
Bernard Capelle, Les liturgies basiliennes et saint Basile
Louvain, 1960, p. 58-60.
642

220

(=Bibliothque du Muson 47),

desvrit manier teologic posibil, printr-un mozaic de citate biblice n care accentul
cade n mod deosebit asupra tainei ntruprii.
Toate cele patru versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare conin n primele
rnduri ale acestei seciuni o determinare temporal preluat din Sfnta Scriptur:
g II, 172: i n zilele acestea mai de pe urm [
] o preluare exact a expre din Evrei 1, 2.
Arm, Syr, Byz II, 172: Iar cnd a venit plinirea vremii [
] o folosire a pasajului biblic consacrat
din Gal 4, 4.
Care din aceste dou expresii este cea originar este greu de stabilit, ambele rednd
cu exactitate un text menionat n Sfnta Scriptur i, prin urmare, pot fi adugiri ulterioare.
Engberding ine ns s acorde prioritate expresiei folosite n textul egiptean, cci cea
uzitat n arhetipul este n strns conexiune cu lunga inserie din II, 173-190 ce apare
doar n Arm, Syr i Byz i care accentueaz mai mult importana plinirii vremii n
ansamblul ntregii iconomii a mntuirii.643
Verbul folosit n ambele cazuri este diferit: n g II, 173 apare verbul: Te-ai
artat [], iar n Arm, Syr i Byz verbul ai grit []. Engberding
crede c primul dintre ele este cel originar, fiind mai puin teologic-speculativ, pe cnd cel
de al doilea fiind unul secundar, ca unul ce introduce n rndurile II, 176-179 un pasaj
inspirat din Evrei 1, 2.644 ns i verbul prefaeaz n textul egiptean un pasaj
preluat din Lc 1, 79: Te-ai artat nou, celor ce edeam ntru ntuneric i n umbra morii
[ ]645. Pentru a putea
sublinia vechimea verbului utilizat de textul egiptean, Engberding susine c la origini a
existat doar acest verb care a atras cu sine i restul pasajului biblic din Lc 1, 79. Astfel, n
opinia sa devine explicabil faptul de ce arhetipul nlocuind verbul cu
, a pierdut i restul pasajului din Lc 1, 79.646

643
Ibidem, p. 47. Conform principiului 7 un pasaj care st n legtur strns cu pri care nu sunt
originare, poate fi i el catalogat ca nefiind originar.
644
Ibidem, p. 47. Aceeai aplicare a principiului 7 l face pe Engberding s califice ca secundar verbul

645
Textul scripturistic exact este: ca s lumineze pe cei ce ed ntru ntuneric i n umbra morii
[ ].
646
Ibidem, p. 48. Desigur, aceasta opinie este discutabil. Engberding recurge la aceast soluie,
nelund n calcul n mod constant i posibilitatea ca i textul egiptean s fi ajuns n Egipt ca o prim revizuire

221

n II, 176-177 din nou poate fi ntlnit o seciune comun tuturor celor patru
versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare n care textul versiunii egiptene este mai
amplu dect cel al celorlalte versiuni:
g II, 176-177: prin Unul-Nscut Fiul Tu, Domnul i Dumnezeul i Mntuitorul
nostru Iisus Hristos [
]
Arm II, 176-177: prin Unul-Nscut Fiul Tu, [ ]
Syr i Byz II, 176-177: prin nsui Fiul Tu []
Adaosul pe care g l conine comparativ cu Arm, Syr i Byz este considerat de Engberding ca fiind ganz sekundr 647, el este ns ataat substantivului n genitiv ce are ca
determinant adjectivul socotit a fi originar pe baza faptului c apare att n g ct
i n Arm. Opinia liturgistului german este discutabil. Textul adaosului mai sus amintit este
preluat aproape literal de anaforaua Sfntului Iacob, despre care se tie c a fost elaborat pe
baza textului euharistic originar (Ur Basil) din care a provenit i arhetipul , fapt ce militeaz
pentru apartenena lui dintru nceput la acest formular euhologic originar.648 Revizorul
textului egiptean a eliminat acest adaos lsnd doar simpla expresie prin nsui Fiul Tu
prin care va introduce ns astfel amplul pasaj hristologic din II, 179-199, n care Persoana
Fiului i chenoza ntruprii sunt amplu descrise printr-o abunden de pasaje biblice. Ceea ce
n textul egiptean este afirmat kerigmatic, n arhetipul este reluat i amplificat. Constant
poate fi observat aceeai tendina de excizie pentru a face loc unui pasaj mai elaborat care s
reia ntr-o manier teologic profund ideea principal a textului omis.
Noul bloc de material euhologic introdus n Arm, Syr Byz II, 179-199 este
omogen i unitar fiind compus n exclusivitate din texte biblice, precum: Evrei 1, 2; Filipeni 2, 6; Baruh 3, 38. El reia ideea afirmat kerigmatic n g II, 177-178 i o amplific legnd descrierea caracteristicilor Persoanei Fiului lui Dumnezeu de chenoza ntruprii Sale:
[ne-ai grit nou prin nsui Fiul Tu] prin Care i veacurile le-ai fcut, Care fiind
strlucirea slavei (Tale - Syr) i chipul Ipostasului Tu i purtnd toate cu cuvntul puterii
Sale, nu rpire a socotit a fi asemenea (ie Syr i Byz), lui Dumnezeu i Tatl, ci,
Dumnezeu fiind mai nainte de veci, pe pmnt S-a artat i cu oamenii a petrecut; i (din
fcut de Sfntul Vasile cel Mare anaforalei din Cezareea Capadociei asupra creia acest sfnt printe ar fi
putut mai apoi reveni nlocuind pasajul din Lc 1,79 cu cel din Evrei 1,2.
647
Ibidem.
648
A se vedea: John R.K. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James, p. 111.

222

Sfntul Duh i Syr) din Sfnta Fecioar (Pururea Fecioara Maria Syr) ntrupndu-Se
(S-a smerit pe Sine Byz), (n chipul lui Dumnezeu fiind, S-a smerit pe sine Syr) chip de
rob lund, asemenea fcndu-Se (s-a fcut Arm) smeritului nostru trup, ca s ne fac pe
noi asemenea trupului Arm) chipului slavei Sale.
[ -Syr

Syr, Byz

Syr Syr
Byz Syr

]
Diferenele de text ntre cele trei versiuni ale arhetipului sunt minore. Merit ns
notate cteva dintre ele:
1. n II, 181 manuscrisele versiunii siriene precum i cteva ale versiunii bizantine
introduc pronumele asociat substantivului dintr-o vdit dorin de a conferi
fluen textului euharistic
2. Chiar dac expresia: asemenea lui Dumnezeu [] din Arm II, 185
este o preluare exact a textului din Filpeni 2, 6649 totui varianta propus de Syr i Byz:
asemenea ie, lui Dumnezeu este o inserie secundar fcut n textul euharistic din
intenia constant ce poate fi remarcat n arhetipul , de a scoate n eviden ct mai mult
Persoana divin Creia se adreseaz formularul euhologic.650
3. Textul versiunii siriene se deosebete n acest pasaj prin cteva elemente secundare
de celelalte versiuni ale anaforalei euharistice atribuite Sfntului Vasile cel Mare. Astfel,
expresia din Syr II, 191-192: de la Sfntul Duh ce apare i n g II, 191-192 a fost
adugat n decursul timpului n textul ambelor versiuni, fiind o preluare din Simbolul de
credin niceo-constantinopolitan.651 Substantivul fecioar este mai ndeaproape definit att
n Syr II, 192-193 (din Sfnta Pururea Fecioar Maria), ct i n g II, 192-193 (din Sfnta
Fecioar Maria) prin adugiri ce au fost fcute n decursul timpului i sunt considerate de

649

Textul exact din Filipeni 2, 6-7 este: o(\j e)n morfv= qeou= u(pa/rxwn ou)x a(rpagmo\n h(gh/sato
to\ ei)=nai i)/sa qe%=, a)lla\ e(auto\n e)ke/nwsen morfh\n dou/lou labw/n.
650
651

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 48


Ibidem, p. 49

223

Engberding ca fiind secundare.652 Poziionarea diferit n Syr II, 189-192 a frazei biblice: n
chipul lui Dumnezeu fiind, S-a smerit pe Sine chip de rob lund n faa participiului
i nu dup el ca n Byz II, 194-194, precum i mbogirea ei, sunt elemente
secundare ce vorbesc despre o tendin spre stilizare prezent n textul sirian.
Remarcabile rmn ns n acest bloc de material euhologic corespondenele
dintre toate cele patru versiuni ale acestei anaforale euharistice care sunt elemente ale
strvechiului text euhologic din Cezareea Capadociei pe care Sfntul Vasile cel Mare l-a
prelucrat. Astfel, expresia din sfnta Fecioar ntrupndu-Se [
]este originar precum i construcia relativ din g II, 191: Care din Sfntul
Duh i din Sfnta Fecioara Maria ntrupndu-Se [
] care nu a putut fi preluat n arhetipul datorit
multelor adugiri fcute nainte de aceast propoziie.653
De asemenea, n: II, 194-199 toate cele patru versiuni vorbesc despre ntruparea
Mntuitorului, descriindu-o ns ntr-un registru verbal diferit. Textul egiptean se limiteaz
la un singur participiu pentru a expune ideea nomenirii Fiului lui Dumnezeu: fcndu-Se
om [], ce a fost probabil introdus n acest formular euhologic din
Simbolul de credin niceo-constantinopolitan, fiind o dovad a unei prelucrri ulterioare
suferite de formularul euhologic egiptean.654 Textele versiunii armene, siriene i bizantine
expun aceeai idee ns ntr-o manier teologic mai ampl: (S-a smerit pe Sine Byz,
Syr), chip de rob lund, asemenea fcndu-Se (s-a fcut Arm) smeritului nostru trup, ca
s ne fac pe noi asemenea (trupului Arm) chipului slavei Sale. Expresia chip de rob
lund [] este originar pentru arhetipul i a fost ns
amplificat n arhetipul prin introducerea unui verb la timpul aorist: S-a smerit pe Sine
(Byz i Syr)655 i printr-o extindere a citatului biblic din Filip 2,6-7, cum apare n Syr.656
Diferena de text dintre Arm II, 198-199: ca s ne fac pe noi asemenea trupului slavei
Sale i Syr i Byz II, 198-199: ca s ne fac pe noi asemenea chipului slavei Sale se
datoreaz faptului c din dorin de stilizare arhetipul (Syr i Byz) a preluat expresia

652

Ibidem, p. 49.
Ibidem, p. 49.
654
Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James, p. 112.
655
Verbul originar al propoziiei principale din pasajul II, 194-199 al arhetipului este prin urmare cel
pe care l conine textul armean: asemenea S-a fcut [].
656
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 50.
653

224

paulin din Rom 8, 29 asemenea chipului [], evitnd astfel


repetarea substantivului trupul ce fusese deja menionat n II, 196.
II. mplinirea mntuirii neamului omenesc: viata pmnteasc, jertfa, nvierea,
nlarea, a doua venire a Mntuitorului, sfinirea prin ap i prin Duh (II, 200-266)
Dup ce textul anaforalei euharistice a fcut n II, 172-199 o prezentare general a
Persoanei Fiului i a misiunii Lui n lume, n care accentul cade pe chenoza ntruprii, n II,
200-266 el conine o descriere amnunit a tuturor etapelor mntuirii neamului omenesc.
Este i aici vdit intenia unei expuneri teologice clare a importanei i necesitii
ntruprii Fiului lui Dumnezeu, cci coborrea Lui n aceast lume apare zugrvit ca
premisa a tuturor darurilor fcute de Dumnezeu omului: izbvirea de ntunericul necunotinei, descoperirea Luminii adevrului, rscumprarea de sub tirania morii, curirea i
sfinirea prin apa Botezului. Textul euharistic enumer toate minunile svrite de
Dumnezeu noului Su popor ales: Jertfa crucii, nvierea, nlarea, a doua venire, nu doar
ca pe o simpl mulumire (euharistie) adus pentru mplinirea lor, ci mai ales ca pe o
garanie i un gaj al actualizrii acestei opere de mntuire n snul pleromei eclesiale.
Aceast ntreag seciune este unitar i omogen n textul arhetipului , fiind
introdus n prin conjuncia cauzal: fiindc [] care o delimiteaz astfel de restul
anaforalei euharistice ca pe o ncercare de descriere ntr-o manier teologic mai amnunit a tuturor etapelor mntuirii. Textul egiptean este mult mai scurt i concis, ns, dup
cum se va vedea, nu este nici el lipsit de urme ale unei prelucrri teologice fcute n
decursul timpului.
Pasajul din debutul seciunii II, 200- 213 apare doar n Arm, Syr i Byz i el
reamintete de cderea n pcat i de urmrile lui ca fiind cauz a ntruprii Fiului lui
Dumnezeu:
Cci de vreme ce prin om a intrat pcatul n lume i prin pcat moartea, a binevoit
Unul-Nscut Fiul Tu, Cel ce este n snurile Tale (snul Tu Arm, Syr), lui (Dumnezeu
i Byz) Tatl, nscndu-Se din femeie (din Sfnta Nsctoare de Dumnezeu i pururea
Fecioara Maria Byz), fcndu-Se sub Lege, s osndeasc pcatul n trupul Su, pentru ca

225

(noi Syr) cei mori ntru Adam s nvieze (s nviem Syr) ntru (nsui Byz) Hristosul
Tu.657


[Tu Arm, Syr][ - Byz]
[ - Byz]
[
Syr] [ Syr]

Diferenele de text din acest pasaj sunt minore i se datoreaz att n cazul versiunii
armene ct i a celei siriene ambianei etnice-culturale i lingvistice n care au fost folosite
aceste formulare euhologice i ele trebuie privite ca elemente secundare n arhetipul .658
Textul bizantin aduce n II, 206-208 expresiei: s Se nasc din femeie adugirea: din Sfnta Nsctoare de Dumnezeu i pururea Fecioara Maria ceea ce explic i sobrietatea acestui
formular euhologic n II, 192-193 unde att g ct i Syr conin acest adaos. De asemenea, de
remarcat rmne i faptul c la fel cum n II, 194-195 expresia din Filip3,21: chip de rob
lund din arhetipul a fost amplificat n arhetipul cu material din acelai pasaj biblic
primind adugirea: S-a smerit pe sine, tot la fel n arhetipul II, 206;209 expresia: nscut
din femeie a primit adugirea: nscut sub lege tot din Gal 4,4. Este impresionant faptul
cum recenzorul textului euharistic a tiut s mbine pasaje biblice distincte.
Participiul [vieuind]care apare n Arm, Syr i Byz II, 214
nu este un participiu de origine biblic, ci este specific scrierilor filosofice antice, ns, aa
cum a demonstrat Bernard Capelle el poate fi des ntlnit n scrierile Sfntului Vasile cel
Mare.659 Prezena lui n textul anaforalei este un indiciu al paternitii vasiliene i el a fost
introdus ca termen generic pentru spre pasajul urmtor II, 215-261 ce este comun tuturor
celor patru versiuni i care cuprinde principalele momente ale operei de mntuire:

657

Textul versiunii armene construiete cu acelai registru verbal ns n mod diferit aceast fraz,
nefolosind infinitivul: Cci de vreme ce prin om a intrat pcatul n lume i prin pcat moartea, prin
bunvoirea Ta i voina [Ta], Unul-Nscut Dumnezeul Tu, Cel ce este n snul Tu, al lui Dumnezeu i
Tatl, nscut din femeie a osndit [] pcatul n trupul [Su] pentru ca cei mori ntru Adam s
nvieze n Hristos.
658
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 50-51.
659
Bernard Capelle, Les liturgies basiliennes et saint Basile (=Bibliothque du Muson 47), Louvain,
1960, p. 62-67.

226

descoperirea Adevrului, sfinirea prin ap i prin Duh, rscumprarea de sub robia morii,
coborrea la iad, nvierea, nlarea i a doua Venire:
a. Descoperirea adevrului prin venirea Fiului lui Dumnezeu n lume este tema
central a tuturor textelor euharistice strvechi i ea apare i n toate versiunile anaforalei
Sfntului Vasile cel Mare:
g II, 215-216: ne-a artat nou cile mntuirii [
]
Arm II, 215-220: dndu-ne porunc de via dttoare i mntuitoare, scondu-ne
din rtcirea nchinrii la idoli, ne-a adus la cunoaterea Ta, a
adevratului Dumnezeului nostru
[

]
Syr i Byz II, 215-220: i vieuind El n lumea aceasta, dndu-ne porunci de
mntuire, scondu-ne pe noi din rtcirea idolilor, ne-a adus la
cunoaterea Ta, a adevratului Dumnezeu i Tat [

]
Acest pasaj este de o importan major pentru istoria textului anaforalei Sfntului
Vasile cel Mare. Ceea ce este afirmat n mod plastic i concentrat n g prin expresia: nea artat nou cile mntuirii druindu-ne naterea din nou din ap i din Duh [

] este reluat i amplificat ntr-o manier teologic desvrit n Arm, Syr i
Byz. Doar textul versiunii egiptene g660 conine aceast fraz care ns, dup cum a artat
Engberding, apare menionat att n Rugciunea aducerii nainte (
) care este atribuit Sfntului Vasile cel Mare661

660

Eusebe Renaudot, Liturgiarum Orientalium Collectio, Frankfurt, Londra 1847, vol. 1, p. 65, PG 31,
1633. Textul anaforalei reine aceast fraz cu o mic modificare n ultima parte a ei care se datoreaz unei
influene a tradiiei liturgice egiptene. A se vedea: H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der
Basileiosliturgie..., p. 52-53.
661
Despre paternitatea vasilian a Rugciunii aducerii nainte a se vedea: H. Engberding, Die
der byzantinischen Basiliusliturgie und ihre Geschichte, Le Muson 79 (1966), p.

227

fiind rostit n Liturghia bizantin dup imnul heruvic662 ct i n Rugciunea srutrii pcii
() din textul versiunii egiptene g:663
Rugciunea srutrii

Rugciunea aducerii nainte

Textul anaforalei versiunii

egiptene g

[Renaudot, p. 60-62]

[Brightman, p. 319-320]

[Renaudot, p. 65]

Doamne Dumnezeule,

Doamne Dumnezeule,

Cel Ce ne-ai fcut pe noi

Cel Ce ne-ai fcut pe noi

i ne-ai adus

i ne-ai adus

n aceast via,

n aceast via,

Cel Ce ne-ai artat nou

Cel Ce ne-ai artat nou

...ne-ai artat nou

ci spre mntuire,

ci spre mntuire,

cile mntuirii,

Cel Ce ne-ai druit nou

Cel Ce ne-ai druit nou

druindu-ne nou

descoperirea tainelor

descoperirea tainelor

naterea din nou

cereti...

cereti

din ap i din Duh

287-313; S. Verhelst, La seconde partie de la deuxime prire de Saint Basile, Le Muson 111 (1998), p. 157172.
662
F.E. Brightman, Liturgies Eastern and Western, tomul 1, Oxford, 1896, p. 319-320.
663
Eusebe Renaudot, Liturgiarum Orientalium Collectio, vol. 1, p. 60-62; PG 31, 1632-1633.

228

Menionarea frazei mai sus amintite att n textul anaforalei versiunii egiptene g
ct i n Rugciunea srutrii pcii a acestei Liturghii, precum i n Rugciunea aducerii
nainte a Liturghiei bizantine a Sfntului Vasile; rugciune care aparine n mod cert
marelui printe capadocian, este un indiciu al vechimii ei i constituie un puternic
argument pentru paternitatea vasilian a textului euharistic egiptean.
Aceast fraz apare ns i n anaforaua siriac atribuit lui Nestorie,664 un text
euharistic compilat ce a fost folosit n Siria de est ncepnd cu secolul VI de ctre Bisericile
monofizite.665 Prefaa manuscrisului Add. 1984 din biblioteca Universitii din Cambridge
ce conine Liturghia lui Nestorie prezint pe catolicosul Marj Aba I (536 552) ca fiind cel
care a tradus n limba siriac anaforaua euharistic ce era n uz la Constantinopol n acea
vreme, convins fiind c aceasta era cea pe care a folosit-o i Nestorie ntre 427 i 431.666
Importana acestui formular euharistic rezid n faptul c el nu este o simpl traducere a
unui text euhologic, ci este o compilaie a formularelor euhologice cunoscute i folosite la
Constantinopol la nceputul secolului VI.

664

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 52, LXXXI.


Liturghia pus sub numelui lui Nestorie, ereziarhul condamnat la Sinodul al III-lea ecumenic de la Efes
(431), a fost mult timp neglijat n cercetarea liturgic. Anton Baumstark este primul care n pertinentele sale
studii: Die Chrysostomosliturgie und die syrische Liturgie des Nestorius, n (Comitato per il XV
centenario della morte di Giovanni Crisostomo), Roma 1908, p. 771-857 precum i n: Zur Urgeschichte de
Chrysostomosliturgie, n Theologie und Glaube 5 (1913), p. 5-33 a atras atenia asupra importanei pentru istoria
Liturghiei a corespondenelor dintre acest formular euhologic i anaforaua Sfntului Ioan Gur de Aur, a
Sfntului Vasile cel Mare (att la nivelul textului bizantin ct i a celui egiptean) i a Sfntului Iacob. Baumstark
sugera n 1908 c anaforaua Sfntului Ioan Gur de Aur i cea a lui Ne sunt prelucrri ale aceluiai arhetip, n
condiiile n care Nestorie a prelucrat vechea anafora aflat n uz la Constantinopol n vremea sa dnd natere
unui formular euhologic vast din care nu lipsesc adugirile dogmatice care s sprijine nvtura marelui ereziarh,
iar mai apoi Sfntul Ioan Gur de Aur a diortosit i ndreptat aceast anafora euharistic dnd natere textului
euhologic bizantin cunoscut astzi. Ca urmare a criticilor care i-au fost aduse i a infirmrii teoriei uniformizrii
riturilor Baumstark va reveni n 1953 asupra acestui punct de vedere susinnd c anaforaua lui Nestorie a fost
de fapt o prelucrare a textului euhologic atribuit Sfntului Ioan Hrisostom fcut de Nestorie nsui. ( cf. A.
Baumstark, Comparative Liturgy, Londra, 1958, p. 55-56.). Studiile de mai trziu vor demonstra ns faptul c
anaforaua Sfntului Ioan Gur de Aur aparine n mod cert acestui sfnt printe fiind o prelucrare a vechiului
formular euhologic constantinopolitan, foarte posibil un text al arhetipului al anaforalei Sfntului Vasile cel
Mare, prin adugirea de noi elemente specifice cultului antiohian. A se vedea: G. Wagner, Der Ursprung der
Chrysostomusliturgie (=Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen 59), Mnster, 1973; R. Taft, The
Authenticity of the Chrysostom Anaphora Revisited. Determining the Authorship of Liturgical Texts by Computer,
in OCP 56 (1990), p. 5-51.
666
Bryan D. Spinks, The Anaphora of Nestorius: Antiochene Lex Credendi through Constantinopolitan
Lex Orandi?, n OCP 62 (1996), p. 273-275. Pentru o imagine complet a problematicii pe care o ridic
anaforaua lui Nestorie a se vedea de asemenea: Idem, The Origin of the Anaphora of Nestorius: Greek or
Syriac?, n Bulletin of the Hohn Rylands Library 78 (1996), p. 66-93; S. Naduthadam, L Anaphore de Mar
Nestorius, Thesis, Institute Catholique de Paris, 1992. Summary in Revue de l Institute Catholique de Paris
42 (1991-1992), p. 301-302; A. Gelston, The Relationship of the Anaphoras of Theodore and Nestorius to that
of Addai and Mari, n G. Karukaparampil (ed.), Tuvaik Studies in Honour of Rev. Jacob Vellian (=Syrian
Churches Series XVI), Kottayam, 1995, p. 20-26.
665

229

Anton Baumstark a demonstrat c autorul acestei anaforale a cunoscut i folosit n


mod cert o prelucrare a Liturghiei din Cezareea fcute de Sfntul Vasile cel Mare i anume
un arhetip , la care a adugat i alte elemente din anaforaua Sfntului Ioan Gur de Aur i
cea a Sfntului Iacob.667 Deosebit de important este faptul c textul Liturghiei lui Nestorie
expune n aceeai termeni iconomia mntuirii n care o face i textul versiunii egiptene g,
coninnd expresii precum: calea mntuirii [ comparativ cu: ne-a artat
nou cile mntuirii din g II, 215-216],iubind pe
ai si n lumea aceasta [ comparativ cu g II, 229-231: Cel Ce a iubit pe ai Si n lume
], s-a dat pe Sine morii care stpnea peste noi [
din g II, 233], care nu apar ns i n textul celorlalte versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare, ceea ce duce la concluzia c arhetipul folosit n redactarea
anaforalei lui Nestorie era distinct de cel care a dat natere versiunilor Arm, Syr si Byz.668
Aceasta este o dovad cert a existenei n secolul VI la Constantinopol a cel puin
dou recenzii fcute de marele sfnt printe anaforalei din Cezareea Capadociei.
Elementele care disting cele dou recenzii nu pot fi ns atribuite unor influene secundare,
cci dup cum s-a vzut mai sus, cel puin una dintre expresiile menionate, aparin n mod
cert Sfntului Vasile cel Mare ceea ce vorbete de la sine despre paternitatea vasilian a
formularului euhologic egiptean.669

667

A se vedea: A. Baumstark, Die Chrysostomosliturgie, p. 805-807.


A se vedea textul Liturghiei lui Nestorie la E. Renaudot, Liturgiarum Orientalium Collectio II, p.
622-632. Analiza comparat a acestei anaforale euharistice i a textul versiunii egiptene a anaforalei Sfntului
Vasile cel Mare poate fi gsit la A. Baumstark, Die Chrysostomosliturgie und die syrische Liturgie des
Nestorius, p. 803-807.
669
Interesant este n acest sens remarca fcut de Baumstark n concluziile studiului su din 1908:
Ceea ce Ng (textul grec al anaforalei lui Nestorie ce a fost tradus n siriac) are n comun cu b (textul
egiptean versiunii egiptene al anaforalei Sfntului Vasile cel Mare) dar lipsete din B (textul versiunii bizantine a anaforalei Sfntului Vasile cel Mare) nu este de sorginte egiptean, ci este material euhologic din Asia
Mic. Cu alte cuvinte: b are aceeai valoare ca i B pentru cunoaterea vechii Liturghii din Cezareea, la care
nu mai avem acces direct dect prin dou recenzii ale ei, prin cea constantinopolitan B i cea egiptean b.
Prin Ng avem numeroase informaii despre sfera larg a Liturghiei din Asia Mic. Astfel cunoatem: []
Liturghia din Cezareea dup redactarea ei Sfntului Vasile pstrat ntr-o versiune constantinopolitan i una
egiptean; (A. Baumstark, Die Chrysostomosliturgie und die syrische Liturgie des Nestorius..p. 848.) Este
deosebit de important aceast observaie a lui Baumstark pe care Engberding se pare c nu valorificat-o pe
deplin. Textul egiptean precum i arhetipul sunt dou recenzii paralele ale anaforalei din Cezareea fcute la
un oarecare interval de timp de marele ierarh al acestui ora.
668

230

b. Sfinirea prin ap i prin Duh:


g II, 221-224;229: druindu-ne naterea din nou cea de sus, din ap i din Duh i
ne-a fcut pe noi Siei popor ales .sfinindu-ne pe noi cu Sfntul
Duh]
[

]
Arm II, 223-229: agonisindu-ne pe noi Siei popor ales, ca mprie, ca preoie
ca neam sfnt i curindu-ne pe noi prin apa sfintei splri i
sfinindu-ne cu Sfntul Duh,
[ []

]
Syr i Byz II, 223-229: agonisindu-ne pe noi Siei popor ales, mprie preoeasc
(preoie mprteasc Byz), popor ales (neam sfnt Byz) i
curindu-ne pe noi prin ap i sfinindu-ne cu Sfntul Duh
[
( Byz)
(Byz)
( Syr)]
Ideea central a acestui pasaj este exprimat n linii mari n acelai mod n textul
celor patru versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. Izolat ns apare expresia din
debutul seciunii: druindu-ne naterea din nou cea de sus, din ap i din Duh din g II,
221-223 ce nu apare ns nici unul din textele celorlalte versiuni ns, aa cum s-a artat
mai sus, pe baza corespondenei cu expresia similar folosit n Rugciunea aducerii nainte a Liturghiei bizantine ea poate fi socotit ca un indiciu al mbogirii teologice pe care i
formularul euharistic egiptean l-a suferit din partea Sfntului Vasile cel Mare.670

670

Propoziia: Cel care ne-ai druit nou descoperirea tainelor cereti [


] din Rugciunea aducerii nainte a Liturghiei bizantine apare n g II,
221-223 puin modificat: druindu-ne nou naterea din nou din ap i din Duh. Schimbarea se datoreaz adaptrii acestei expresii la uzul liturgic egiptean. A se vedea: H. Engberding, Das eucharistische
Hochgebet der Basileiosliturgie, p. 52.

231

Micile diferene de text dintre Arm Syr i Byz se datoreaz n mare parte
contextului liturgic n care au fost folosite aceste anaforale euharistice.671
c. Rscumprarea de sub robia morii:
g II, 229-236: Cel Care a iubit pe ai Si n lumea aceasta, S-a dat pe Sine pre de
rscumprare morii ce mprea peste noi, sub care eram inui fiind
vndui sub pcatele noastre
[

]
Arm, Syr, Byz II, 231-236: S-a dat pe Sine (schimb Syr, Byz) morii, ntru care
eram inui, fiind vndui sub pcat
[Syr,Byz
]
i n acest pasaj ideea central a rscumprrii omului de sub robia morii este n
linii mari redat n acelai mod n textul tuturor celor patru versiuni. Dup cum a fost
remarcat mai sus, propoziia: Cel Care a iubit pe ai Si n lumea aceasta [
] din g II, 229 nu are corespondent n Arm, Syr i
Byz, fiind n mod vizibil de una de inspiraie biblic. Ea nu poate fi catalogat ca secundar
pentru c aceeai propoziie n acelai context poate fi gsit n anaforaua atribuit lui
Nestorie care a preluat acest fragment din textul unei prelucrri fcute de Sfntului Vasile
cel Mare anaforalei din Cezareea.672
La formularul euharistic originar a aparinut i verbul: s-a dat pe sine ce apare n
toate cele patru versiuni, chiar dac determinrile lui sunt diferite n textul acestor versiuni:
g: S-a dat pe Sine pre de rscumprare morii ce mprea peste noi, Syr, Byz: S-a
dat pe Sine schimb morii.673 De asemenea, prepoziia folosit ca determinant al
substantivul n dativ morii n g este diferit de cea uzitat de arhetipul : sub care
671

Ibidem, p. 53.
Ibidem, p. 54.
673
Expresia folosit de textul egiptean este cea originar pentru c apare folosit n anaforaua lui
Nestorie. Ibidem, p. 54.
672

232

eram inui [] apare n g, iar ntru care eram inui [


] n Arm, Syr, Byz. Engberding vede ca originar expresia folosit n textul
egiptean, datorit faptului c cea folosit de Arm, Syr i Byz corespunde exact cu pasajul
biblic din Rom 7, 6.674
d. Coborrea la iad:
g II, 237-239: i cobornd prin Cruce n iad
[]
Arm II, 237-242: i a cobort n iad prin moartea suferit pe cruce cu trupul Su ca
s plineasc prin Sine toate [durch den
am Kreuze mittels seines Leibes erduldeten Tod,
]
Syri Byz II, 237-242: i pogorndu-Se prin Cruce n iad, ca s plineasc toate
prin Sine (a nimicit durerile morii Byz) [

Byz)]
Relatarea pogorrii la iad a Mntuitorului este fcut cu acelai registru verbal n
toate cele patru versiuni. Textul armean red mai liber expresia , iar
textul arhetipului conine comparativ cu g o adugire din Efeseni 4, 10: ca s
plineasc toate prin Sine, pe care Byz o va completa cu o expresie din Fapte 2,24: a
nimicit durerile morii.675
e. nvierea:
g II, 243-244: a nviat din mori a treia zi
[]
Arm, Syr i Byz: II, 243-253: i nviind a treia zi (dup trei zile Syr) i cale
fcnd oricrui trup (la nvierea cea din mori Syr, Byz), fiindc nu era cu
putin a fi inut sub stricciune nceptorul vieii, s-a fcut nceptur
celor adormii, nti-nscut din mori, ca (s se fac Arm) fie El nsui
nceptorul (tuturor Byz) ntru toate.
674

Cum se va vedea mai jos, B. Capelle va gsi semnificaii teologice trecerii de la prepoziia din
textul egiptean la prepoziia a arhetipului .
675
Ibidem, p. 55.

233

[
Syr, Byz

Arm
( Byz) ].
Pasajul acesta care descrie nvierea din mori a Mntuitorului este scurt i sobru
redat n textul egiptean pentru ca n Arm, Syr i Byz s fie mult amplificat prin adugiri
biblice care vorbesc despre sensul, importana i necesitatea pentru ntreaga omenirea a
nvierii Mntuitorului.

f. nlarea i a doua Venire:


g II, 253-261: i nlndu-Se la ceruri a ezut de-a dreapta Ta, a Printelui,
hotrnd ziua rspltirii n care se va arta ca s judece lumea cu dreptate
i s rsplteasc fiecruia dup faptele sale.
[


].
Arm, Syr i Byz II, 253-261: i suindu-Se la ceruri a ezut de-a dreapta slavei
ntru nlime. Care iari va s vin s rsplteasc fiecruia dup faptele
sale.
[
].
Fraza kerigmatic despre nlarea la cer i cea de a doua venire este identic n g,
Arm, Syr i Byz, cu toate c textul versiunii armene omite participiul nlndu-Se, iar
textul egiptean conine n II, 256-259 o inserie cu un pronunat caracter teologic.
Trecerea spre naraiunea cuvintelor de instituire este fcut n II, 262-266. i aici
textul arhetipului se arat a fi mai exact, mai precis i mai evoluat teologic dect g.
Folosirea n acest ultim fragment al rugciunii hristologice prin alternare a singularului i a
234

pluralului, att n cazul substantivului aducere aminte: i ne-a lsat nou


aducere aminte (Arm), i ne-a lsat nou aduceri aminte (Syr, Byz), ct i n cazul
substantivului , porunc: acestea pe care le-am pus nainte, dup porunca Lui
(Syr), acestea pe care le-am pus nainte, dup poruncile Lui (Byz) este o consecin a
toposului liturgic, a modului de expresie specific regiunii n care a fost folosit fiecare din
aceste texte euhologice.
De remarcat este faptul c ncepnd cu pasajul d, cel privitor la coborrea la iad a
Mntuitorului, textul egiptean g are un corespondent fidel n textul manuscrisului de la
Louvain [Sah bas] descoperit de Doresse i Lanne. Cuvintele ns care deschid acest text
euharistic strvechi nu au coresponden cu nici una din versiunile anaforalei Sfntului
Vasile cel Mare prin sngele Su []. Dup cum au remarcat i
editorii acestui manuscris, expresia aceasta indic faptul c textul originar folosit n tradiia
cultic egiptean era n acest loc cu mult diferit de cel pstrat n versiunile de mai trziu ale
acestui formular euhologic. Cu toate acestea, n urmtoarele pasaje care vorbesc despre
nvierea, nlarea la cer i a doua Venire a Mntuitorului textul manuscrisului L este
identic cu g:
d: i cobornd prin cruce n iad []
e: a nviat din mori a treia zi []
f: i nlndu-Se la cer a ezut de-a dreapta Tatlui, hotrnd ziua n care va judeca lumea
cu dreptate i va rsplti fiecruia dup faptele lui
[

]
Este astfel evident faptul ct de bine s-a pstrat ntre secolele VIII-XIV acest text
euharistic folosit n tradiia cultic egiptean.
Ca i concluzie la analiza comparativ a rugciunii hristologice pot fi citate
cuvintele lui Alphonse Raes referitoare la raportul dintre textul egiptean i cel bizantin,
cele dou posibile recenzii ale textului din Cezareea Capadociei fcute de Sfntului Vasile
cel Mare: Momentele principale ale acestei istorii mree a iconomiei mntuirii se
regsesc toate, n aceeai ordine i uneori n aceeai termeni, n ambele recenzii. Expresiile

235

comune nu sunt numeroase, dar suficient de sugestive pentru a putea trage o concluzie
privitoare la paternitatea celor dou texte euharistice.676

676

A Raes, Lauthenticit de la liturgie byzantine de saint Basil, REB 16 (1958), p. 159.

236

3.2 ANALIZA PARALELISMELOR DINTRE TEXTELE


EUHOLOGICE I SCRIERILE SFNTULUI
VASILE CEL MARE
Aceeai submprire folosit n prima parte a analizei Rugciunii hristologice
va fi ntrebuinat i n reliefarea corespondenelor existente la nivel tematic i lexical
dintre textele euharistice i operele Sfntului Vasile cel Mare:
1. Sfinenia i dreptatea lui Dumnezeu, surs a toate darurile fcute
omului (II, 96-108)
2. Crearea omului (II, 109-117)
3. Cderea n pcat (II, 118-132)
4. Pregtirea lumii pentru venirea Mntuitorului (II, 132-171)
5. Plinirea vremii Restaurarea a toate n Hristos (II, 172-266)
a. Persoana Mntuitorului i nespusa chenoz a ntruprii (II, 172-199)
b mplinirea mntuirii neamului omenesc: viata pmnteasc, jertfa,
nvierea, nlarea, a doua venire a Mntuitorului, sfinirea prin
ap i prin Duh (II, 200-266)
Fiind identificate elementele comune ale celor patru versiuni ale anaforalei
Sfntului Vasile cel Mare, precum i cele care le disting ntre ele, un urmtor pas al
analizei propuse este compararea textelor euharistice cu scrierile marelui sfnt printe.
Dup cum a putut fi observat i n cadrul Rugciunii teologice toate cele patru
versiuni poart urme ale unei prelucrri datorate ierarhului din Cezareea Capadociei.
Textul egiptean g reprezint o prim ncercare de mbogire a textului euharistic
aflat n uz n metropola n care Sfntul Vasile cel Mare a pstorit, iar arhetipul din
care au provenit textul versiunii armene, siriene i bizantine nu este altceva dect o
lrgire i extindere cu noi texte biblice a primei prelucrri fcute. Corespondenele
stabilite ntre anaforaua lui Nestorie i textul egiptean i cel bizantin al anaforalei
Sfntului Vasile cel Mare indic faptul c la Constantinopol, n primele secole dup
moartea acestui mare sfnt printe, au fost n uz cel puin dou variante ale textului
euharistic ce i purtau numele i care conineau n diferite grade urme ale prelucrrii
fcute de acesta.
Scrisul Sfntului Vasile cel Mare este unul prin excelen biblic i liturgic n
acelai timp. Dincolo de cunotinele vaste ale culturii profane i mnuirea exemplar

237

a limbii greceti clasice, marele ierarh din Cezareea Capadociei a fost un om al


tradiiei bisericeti, un om al credinei experiate care a tiut s exprime nu doar n
scrierile sale, dar i n textul anaforalei euharistice, ceea ce Biserica primar a trit i
propovduit de la nceputurile ei.
Analiznd comparativ textul Rugciunii hristologice, att n versiunea
egiptean, ct i n cea bizantin, se poate observa maniera n care Sfntului Vasile cel
Mare a tiut s revizuiasc anaforaua euharistic imprimndu-i propriul stil,
conservndu-i ns accentul i nota specific tradiiei liturgice cretine primare.
Rugciunea hristologic a textului egiptean este caracterizat prin concizie i
claritate n expunere, iar revizuirea acestui text euharistic a fcut ca unele din
expresiile ntrebuinate s fie eliminate pentru a fi reformulate, fcnd loc unor ample
expuneri dogmatice ce sunt exprimate prin intermediul unor originale combinaii de
versete biblice, iar altele care au aparinut anaforalei pre-vasiliene au fost inserate n
noul text n forma lor originar. Expresiile din Sfnta Scriptur ce sunt menionate n
g au fost extinse i adugite n Byz, iar fraza concis din g a devenit n textul
bizantin stufoas i simetric, fiind caracterizat printr-o mulime de construcii
participiale. Pentru a putea mai bine fi observate elementele comune, dar i diferenele
dintre cele dou versiuni, textul lor va fi expus comparativ pe seciuni, facilitnd astfel
i raportarea lor la scrierile Sfntului Vasile cel Mare.
1. Sfinenia i dreptatea lui Dumnezeu, surs a toate darurile fcute omului
(II, 100-108)
g II, 100-102:

Byz: II, 100-108:

Sfnt, sfnt, sfnt eti

Sfnt eti

cu adevrat, Doamne

cu adevrat i Preasfnt,

Dumnezeul nostru
i nu este msur a mreiei
sfineniei Tale,
i drept eti ntru toate lucrurile Tale,
cci cu dreptate i cu judecat
adevrat ne-ai adus

238

toate;

Textul Rugciunii hristologice debuteaz prin a nfia dreptatea i sfinenia lui


Dumnezeu ca premisa i sursa a tot binele artat n ntreaga iconomie a mntuirii. n
textul egiptean, precum i n cel armean, atributul sfineniei Celui Preanalt este
exprimat ntr-un mod superlativ evideniat prin repetarea adjectivului sfnt [] de
trei ori, cruia i se asociaz adresarea Doamne, Dumnezeul nostru [
], att de des folosit n Sfnta Scriptur.677 n textul bizantin acest pasaj a fost
eliminat pentru a putea fi introdus o descriere gradat prin care s fie reliefat ntr-o
manier absolut mreia negritei sfinenii a lui Dumnezeu. ntr-o prim faz,
adjectivului sfnt [] i se asociaz locuiunea adverbial: cu adevrat [
] subliniindu-se deja n acest mod simplu un superlativ absolut ce este potenat
mai apoi prin amintirea adjectivului compus: preasfnt []. Dar revizorul nu
s-a mulumit doar cu menionarea acestor dou adjective, ci le-a adugat i o propoziie
de inspiraie biblic: i nu este msur a mreiei sfineniei Tale, i drept eti ntru toate
lucrurile Tale [
] care este compus din dou versete distincte (5, 13)
ale psalmului de laud 144 i care asociaz sfinenia cu dreptatea lui Dumnezeu pentru a
descrie astfel ntr-un mod apofatic negritul i mreia sfineniei Ziditorului a toate.

677

IV Reg 19, 19; I Para 29, 16; II Para 14, 10; 20, 12; Ps 98, 8; Ps 105, 47; Isaia 26, 12-13; 37,
20; Bar 2, 12; 2, 19; 2, 27; Dan 9, 15.

239

O astfel de descriere apofatic a atributelor divine este una din temele centrale
ale scrierii Contra lui Eunomiu678 i trdeaz rafinamentul teologic i supleea
stilistic a scrierilor marelui ierarh capadocian. Nu exist nici un atribut care s fie n
stare s cuprind i s vesteasc toat fiina lui Dumnezeu, o spune Sfntul Vasile cel
Mare n Contra lui Eunomiu, iar numirile se dau lui Dumnezeu dup deosebirea
lucrrilor Sale i dup relaia cu cele ce se bucur de binefacerile Sale679. Ca i n
Rugciunea teologic, descrierea mreiei i sfineniei lui Dumnezeu prin superlative
absolute i prin apofatism face ca taina existenei Sfintei Treimi i a manifestrii ei n
lume s fie nfiat a fi nceputul i premisa oricrei teologhisiri i mulumiri aduse
n celebrarea cultic. Pentru a putea dobndi mntuirea omului i este de ajuns s tie
c Dumnezeu este, fr a iscodi cum este, ludndu-L i mulumindu-I pentru
dragostea cu care pururi l nconjoar.680
i la nivel de expresie, aceast potenare a atributelor divine din textul bizantin
prin folosirea versetelor biblice, face trimitere la operele Sfntului Vasile cel Mare.
Semnificativ este faptul c expresia: mreia [slavei] sfineniei Tale n diferitele ei
forme apare menionat de 37 de ori n opera marelui ierarh.681
Tot printr-un pasaj biblic preluat din Isaia 9, 6 i Oseea 2, 21 este motivat
invocarea sfineniei i dreptii lui Dumnezeu din acest debut al Rugciunii
hristologice: cci cu dreptate i cu judecat adevrat ne-ai adus toate [
]. Expresia: toate ne-ai
adus, avnd sensul de toate ni le-ai druit, deschide perspectiva enumerrii tuturor
etapelor iconomiei mntuirii. Din nou este vizibil intenia teologic a autorului:

678

A se vedea: B. Sesbo, Saint Basile et la Trinit. Un acte thologique au IVe siecle, Paris,
1998, p. 120-130; Pr. Prof. D. Stniloae, nvtura despre Sfnta Treime n scrierea Sfntul Vasile
Contra lui Eunomiu, n: Sfntul Vasile cel Mare. nchinare la 1600 de ani de la svrirea sa
(=Biblioteca teologic 3), Bucureti, 1980, p. 51-69.
679
Contra lui Eunomiu 1, 5-7, PG 29, 520C- 525A: Kata\ ga\r th\n tw=n e)nergeiw=n

diafora\n, kai\ th\n pro\j ta\ eu)ergetou/mena sxe/sin, dia/fora e(aut%= kai\ ta\ o)no/mata
ti/qetai. Sesbo, p. 190.
680
Contra lui Eunomiu 1, 14-15, PG 29, 545A: Ou) ga\r h( tou= ti/ e)stin e)cereu/nhsij, a)ll' h(
tou= o(/ti e)/stin o(mologi/a th\n swthri/an h(mi=n paraskeua/zei. Sesbo, p. 224.
681

Rezultatul chestionrii frecvenei acestor pasaje biblice n scrierile Sfntului Vasile cel Mare
cu ajutorul bazei de date TLG este impresionant i cu greu poate fi ales un text spre exemplificare. n
genere, toate versetele biblice din textul celor patru versiuni a anaforalei euharistice apar menionate n
scrierile Sfntului Vasile cel Mare. n momentul n care un astfel de verset este folosit cu predilecie n
operele acestui sfnt printe el poate fi invocat ca argument pentru paternitatea vasilian a formularului
euhologic n care apare. n acelai timp, nu trebuie pierdut ns din vedere faptul c limbajul teologic al
Sfntului Vasile cel Mare este un limbaj biblic i liturgic n acelai timp, multe din expresiile folosite n
scrierile sale fiind preluate din tradiia cultic.

240

atributele lui Dumnezeu pot fi deduse din lucrrile Lui n lume iar acestea la rndul lor
trimit i vorbesc despre mirabilia Dei, despre faptele minunate prin care Dumnezeu
le-a svrit n mplinirea iconomia mntuirii neamului omenesc.
Toate sunt nfiate din perspectiva dragostei revrsate a lui Dumnezeu, a
dialogului de iubire dintre Dumnezeu i om. Doar pentru c din iubire Dumnezeu S-a
artat i S-a revelat i i-a artat sfinenia i dreptatea n mplinirea iconomiei
mntuirii, omul poate rspunde acestei iubiri prin mulumire invocnd i pomenind
actele mntuitoare ca fiind gajul pe baza cruia el cere actualizarea lor nentrerupt n
Jertfa euharistic prin venirea Sfntului Duh.
Mulumirea se face doar pe baza unei relaii speciale ntre Dumnezeu i om, a
unui dialogul plin de iubire ntre Creator i fptura Sa i de aceea, cum se va vedea
mai jos, tonul n care este expus toat drama cderii, iar mai apoi izbvirea omului de
sub robia diavolului i a morii, este unul cald, n care adresarea adus lui Dumnezeu
este personalizat prin apelative precum: [neascultnd] de Tine, adevratul
Dumnezeu [ ], Bunule []. Pe parcursul ntregului
text euharistic invocarea numelui lui Dumnezeu este nsoit adesea de un pronume
personal posesiv, ce indic nu doar dragostea i grija Creatorului pentru fptura Sa,
dar i rspunsul omului ce mulumete adornd.
2. Crearea omului (II, 109-117)
g: II, 109-113

Byz: II, 109-117

Cel ce ne-ai zidit pe noi

Cci zidind pe om,

lund rn din pmnt, i


cu chipul Tu, Dumnezeule, cinstindu-l

ne-ai pus pe noi n raiul

l-ai pus n raiul

desftrii,

desftrii, via fr de moarte i


desftare de venice bunti
ntru paza poruncilor Tale
i-ai fgduit
lui.

241

Din aceast prezentare comparat a celor dou texte euharistice sunt evidente
asemnrile dintre ele, cu toate c relatarea despre crearea omului i starea
primordial este schematic n formularul euhologic egiptean i mult mai ampl n
textul bizantin. Raportnd ns aceste dou texte euharistice la scrierile Sfntului
Vasile cel Mare o dubl coresponden poate fi observat, una la nivel ideatic i alta la
nivel de limbaj. Ambele sunt n msur s demonstreze fr echivoc faptul c
gndirea marele ierarh capadocian i-a lsat amprenta n textul celor dou anaforale
euharistice.
Patru mari idei conine acest scurt pasaj n textul bizantin:
a. Dumnezeu L-a fcut pe om lund rn din pmnt (Fac 2, 7)
b. Omul a fost creat dup chipul lui Dumnezeu
c. Omul a fost pus n raiul desftrii
d. Omului i-a fost promis viaa venic i desftare buntilor venice prin
paza poruncilor.
Textul egiptean reine doar prima i a treia idee n aproximativ acelai limbaj
ca cel bizantin.
Este impresionant maniera teologic n care afirmaiile scurte i lacunare din
g au fost preluate i reformulate n Byz. Dorina de simetrie i stilizare a revizorului
face ca accentul ntregii expuneri n textul euharistic bizantin s cad pe verbul
principal al frazei, de care depind dou iruri de participii determinante: unele care i
premerg i altele care i urmeaz, simetrie ce poate fi observat la nivelul ntregului
text euharistic. n seciunea II, 109-117 accentul cade pe punerea n rai a omului i pe
starea lui fericit, de unde i alegerea verbului principal la timpul perfect: L-ai pus

242

[pe el], [] cruia i premerg participiile n aorist: zidind, lund,


cinstind, care descriu acte premergtoare punerii n rai i cruia i urmeaz un ultim
participiu: fgduind menit s dezvolte ideea afirmat prin verbul principal. Oricare
din participiile enumerate putea fi verbul principal, ns revizorul a ales verbul
n locul lui din g, devenit n Byz un simplu participiu, tocmai
pentru a sublinia importana punerii n rai i a comuniunii de iubire a omului cu Dumnezeu. Pentru aceast stare fericit l-a fcut Dumnezeu pe om, iar pierderea i redobndirea ei sunt motivele pentru care au fost mplinite toate actele iconomiei
mntuirii.
Toate cele patru idei referitoare la crearea omului, precum i accentul pus pe
starea fericit a omului n rai, se regsesc n scrierile Sfntului Vasile. Nu doar simple
corespondene de expresii ntre g, Byz i operele marelui ierarh pot fi identificate, ci
i ntregi pasaje din lucrrile acestuia redau fidel ideile principale din textele
euharistice.
Mreia omului i dragostea nespus a lui Dumnezeu i grija Sa deosebit
pentru om sunt vizibile nsi din actul crerii. Referindu-se la textul biblic din Facere
2,6, Sfntul Vasile cel Mare arat c toate fpturile le-a fcut Dumnezeu doar prin
cuvnt, ns numai pe om l-a creat cu mna Sa lund rn din pmnt.682
Din iubire Dumnezeu l-a fcut pe om dup chipul Su, nvrednicindu-l
cunoaterii Sale, cci a suflat n fa lui, adic a pus n om o parte din harul lui,
pentru ca prin asemnare s cunoasc pe Cel asemenea683 i chemndu-l la
comuniunea cu Sine pentru ca astfel chipul s ajung la asemnare. Mai nti eti om,
singurul dintre vieuitoare fcut cu mna lui Dumnezeu afirm Sfntul Vasile cel
Mare n Omilia la cuvintele: Ia aminte la tine nsui i ntreb apoi retoric: Oare,
dac judeci drept, nu-i de ajuns aceasta ca s te bucuri cel mai mult c ai fost fcut de
minile lui Dumnezeu, Cel Ce a creat totul? Mai mult nc: i c fiind fcut dup
chipul Creatorului tu, poi printr-o bun vieuire s te nali pn la aceeai cinste cu

682
Omilie rostit n Lacizis 8, PG 31, 1452BC: ...prin porunc a fost fcut soarele, prin porunc
plantele, prin porunc firea apelor toate prin porunc: pe om ns L-a fcut cu mna. [prosta/gmati

h(/lioj, prosta/gmati bota/nh, prosta/gmati h( tw=n u(da/twn fu/sij..., pa/nta prosta/gmati: o(


de\ a)n
/ qrwpoj xersi\ diepla/sqh].
683
Omilia la Psalmul 48, PG 29, 449C: )Enefu/shse ga\r ei)j to\ pro/swpon: toute/sti,
moi=ra/n tina th=j i)di/aj xa/ritoj e)nape/qeto t%= a)nqrw/p%, i(/na t%= o(moi/% e)piginw/skv to\
o(/moion. Sfntul Vasile cel Mare, Scrieri. Partea nti: Omilii la Hexaemeron, Omilii la Psalmi, Omilii

i Cuvntri, traducere, introducere i note de Pr. D. Fecioru (=PSB 17), Bucureti, 1986, p. 319.

243

ngerii? Ai primit suflet raional, cu el cunoti pe Dumnezeu, cu mintea contempli


natura existenelor, cu ea culegi fructul cel prea plcut al nelepciunii...684
Starea fericit a omului n rai a fost binele pentru care Dumnezeu le-a fcut
pe toate. Cci nu pe om l-a fcut primul, pentru a nu fi srac, spune Sfntul Vasile cel
Mare, ci a fcut cerul, pmntul i toate plantele i animalele peste care l-a pus stpn,
a ales un loc special din tot pmntul unde l-a aezat pe om: nu a ajuns Iubitorului
de omeni Dumnezeu desftarea pmntului, ci [a pregtit] un loca deosebit, propria
podoab, vrndu-l pe om pentru Sine, i acolo, n rai, l-a pus pe el.685
Acest bine al omului dintru nceput este definit de Sfntul Vasile cel Mare
ca fiind: apropierea de Dumnezeu i unirea cu El prin iubire,686 cci odinioar
Adam era sus, nu n ceea ce privete locul, ci prin libertatea voinei sale, cnd, ndat
ce i s-a dat via i-a aruncat privirile spre cer; s-a bucurat de cele vzute i a iubit
nespus de mult pe Binefctorul su, Care i dduse desftarea vieii venice, l
aezase n desftarea paradisului, i dduse aceeai stpnire pe care o aveau ngerii,
l fcuse s aud glas dumnezeiesc. Pe lng toate acestea era sub paza lui Dumnezeu
i se desfta cu buntile Lui687.
Aceeai idee o expune Sfntul Vasile cel Mare i n Regulile Mari 2, 3:
Dumnezeu l-a creat pe om dup chipul i asemnarea Sa, l-a nvrednicit de
cunoaterea Sa, l-a nzestrat mai presus de toate vietile cu raiune, i-a ngduit s se
desfteze de nespusele frumusei ale paradisului i l-a pus stpn peste toate cte se
afl pe pmnt.688
684

PG 31, 212B: Prw=ton me\n ou)=n, a)/nqrwpoj ei)=, mo/non tw=n z%/wn qeo/plaston. )=Ar'
ou)k e)carkei= tou=to swfro/nwj logizome/n% pro\j eu)qumi/an th\n a)nwta/tw, to\ u(p' au)tw=n
tw=n xeirw=n tou= qeou= tou= ta\ pa/nta susthsame/nou diaplasqh=nai; e)/peiq' o(/ti kat' ei)ko/na
gegenhme/noj tou= kti/santoj, du/nasai pro\j th\n tw=n a)gge/lwn o(motimi/an di' a)gaqh=j
politei/aj a)nadramei=n; Yuxh\n e)/labej noera/n, di' h(=j qeo\n perinoei=j, tw=n o)/ntwn th\n
fu/sin logism%= kaqor#=j, sofi/aj dre/pv karpo\n to\n h(/diston.
685
Omilie rostit n Lacizis 8, PG 31, 1453A: ou)k h)rke/sqh o( fila/nqrwpoj Qeo\j tv= th=j
gh=j a)polau/sei: a)ll' e)cai/reton e)ndiai/thma, to\ i)/dion e)gkallw/pisma, to\n a)/nqrwpon
e(autou= boulo/menoj, e)kei= kate/sthsen e)n t%= paradei/s%.
686
Omilie, Dumnezeu nu este autor al relelor 6, PG 31, 344B: Ti/ de\ h)=n au)tv= to\ prohgou/menon
a)gaqo/n; (H prosedrei/a tou= Qeou=, kai\ h( dia\ th=j a)ga/phj suna/feia.. Fecioru, p. 442.
687
Omilie, Dumnezeu nu este autor al relelor 6, PG 31, 344C: )=Hn pote o( )Ada\m a)/nw, ou) to/p%,
a)lla\ tv= proaire/sei, o(/te, a)/rti yuxwqei\j kai\ a)nable/yaj pro\j ou)rano\n, perixarh\j toi=j
o(rwme/noij geno/menoj, u(peragapw=n to\n eu)erge/thn, zwh=j me\n ai)wni/ou a)po/lausin
xarisa/menon, trufai=j de\ paradei/sou e)nanapau/santa, a)rxh\n de\ do/nta kata\ th\n tw=n
a)gge/lwn, kai\ a)rxagge/loij au)to\n poih/santa o(modi/aiton, kai\ fwnh=j qei/aj a)kroath/n: e)pi\
pa=si tou/toij u(peraspizo/menoj para\ Qeou=, kai\ a)polau/wn tw=n au)tou= a)gaqw=n, Fecioru, p. 442.
688
PG 31, 913A: kat' ei)ko/na Qeou= kai\ o(moi/wsin poih/saj to\n a)n
/ qrwpon o( Qeo\j, kai\
th=j e(autou= gnw/sewj a)ciw/saj, kai\ lo/g% para\ pa/nta ta\ zw=a katakosmh/saj, kai\ toi=j
a)mhxa/noij tou= paradei/sou ka/llesin e)ntruf#=n parasxo/menoj, kai\ tw=n e)pi\ gh=j a(pa/ntwn

244

Pentru creterea n virtute i pentru atingerea desvririi Dumnezeu a dat


omului munca i paza paradisului i i-a pus lui porunc pentru a-i ncerca ascultarea, fiind nzestrat cu toat puterea de a o mplini i de a dobndi astfel fericirea i
viaa venic. 689
n toate aceste pasaje care cuprind ideile de baz ale antropologiei Sfntului
Vasile cel Mare pot fi gsite o serie de corespondene lexicale ntre textele euharistice
i operele acestuia. Expresia biblic raiul desftrii []
din Fac 3, 29, comun textului egiptean i bizantin, este una familiar scrisului
marelui ierarh capadocian. n Cuvnt ascetic i sftuire despre renunarea la lume i
despre desvrirea duhovniceasc, el ndeamn: ...vezi s nu te nele vrjmaul
prin pcatul protoprintelui i degrab s te scoat afar din raiul desftrii.690, iar n
Regulile mari 55, la ntrebarea dac folosirea artei medicale corespunde scopului
pietii, el astfel rspunde: Cci, precum nu am fi avut nevoie de inventarea i munca
agriculturii dac am fi rmas n raiul desftrii, tot aa nu am fi folosit nici un ajutor
medical pentru nlturarea durerilor, dac am fi rmas n neptimire conform cu darul
dinainte de cdere druit nou prin creare.691
n Omilia la Psalmul I, PG 29, 216A Sfntul Vasile cel Mare folosete
expresia: desftarea venicelor bunti, ce apare i n textul euharistic bizantin: De
aceea i ndrepttorul obtesc al vieii, marele nvtor, Duhul adevrului, a pus
nainte cu nelepciune i pricepere rsplile, pentru ca ridicndu-ne mai presus de

a)/rxonta katasth/saj, Sfntul Vasile cel Mare, Scrieri, Partea a doua, Asceticele, traducere,

introducere, note de Prof. Iorgu Ivan (= PSB 18), Bucureti, 1989, p. 223.
689
Omilie, Dumnezeu nu este autor al relelor 9: (/Oti e)/dei ei)=nai e)ntolh\n th\n dokima/zousan
h(mw=n to\ u(ph/koon. Dia\ tou=to h)=n futo\n w(rai/wn karpw=n eu)f
/ oron, i(/na e)n tv= a)poxv= tou=
h(de/oj, to\ th=j e)gkratei/aj kalo\n e)pideica/menoi, tw=n th=j u(pomonh=j stefa/nwn dikai/wj
a)ciwqw=men. Fecioru, p. 445; Regulile Mari 2, 1, PG 31, 909AB: Dumnezeu ne-a nzestrat cu puterile

necesare ca s mplinim toate poruncile pe care ni le-a dat Cci cu aceste puteri, lucrnd corect i dup cuviin, facem viaa noastr virtuoas prin evlavie, ns dac distrugem lucrarea lor, alunecm spre
rutate. Iar definirea rului aceasta este: folosirea rea i mpotriva poruncii domnului a darurilor pe care
ni le-a dat Dumnezeu ca s facem binele, dup cum tot aa de adevrat este c virtutea cerut de Dumnezeu este folosirea lor din binele contiinei potrivit cu porunca Domnului. Iorgu Ivan, p. 220-221.
690
PG 31, 640A: o(/ra mh/ se planh/sv o( e)xqro\j tv= tou= propa/toroj a(marti/#, kai\ to\
ta/xoj se e)kba/lv tou= paradei/sou th=j trufh=j. Iorgu Ivan, p. 67.
691
PG 31, 1044C: (/Wsper ga\r, ei) h)=men e)n t%= paradei/s% th=j trufh=j, ou)de\n a)\n
e)pinoi/aj kai\ mo/xqou gewrgikou= e)pedeh/qhmen. Iorgu Ivan, p. 297.

245

ostenelile din faa noastr s ne grbim cu mintea spre desftarea venicelor


bunti.692
Expresia lund rn apare menionat de Sfntul Vasile cel Mare n Omilia
rostit la timp de foamete i secet: Fiind deci recunoscut ca puternic nu cumva i
lipsete buntatea? Nicicum nu se poate spune acest lucru. Ce nevoie l-ar fi silit pe cel
care nu este bun s zideasc la nceput pe om? Cine este cel care L-a silit pe Ziditorul
chiar nevrnd s ia rn i s dea din lut chip unei frumusei ca acestea?693
Dup cum se poate vedea nu este vorba doar de simple coincidene lexicale
sau de folosirea unor expresii biblice consacrate des folosite n dipsutele teologice ale
secolului IV, ci de corespondene reale de tematic, dar i de limbaj, ntre textele
euharistice i operele Sfntului Vasile cel Mare.
3. Cderea n pcat (II, 118-132)
g: II, 118-126

Byz: II, 118-132

dar clcnd porunca Ta

Dar neascultndu-Te
pe Tine, adevratul Dumnezeu,

prin

Care l-ai fcut pe dnsul i

amgirea arpelui

amgirii arpelui

i cznd noi din

supunndu-se i dat fiind morii

viaa cea venic

pentru pcatele sale proprii,

i izgonindu-ne

l-ai izgonit pe dnsul

din

n judecata Ta cea dreapt, Dumnezeule,

raiul desftrii

din rai
n lumea aceasta i
l-ai ntors pe acesta

pmntul din care a fost luat, rnduindu-i

692

Dio\ kai\ o( koino\j tou= bi/ou diorqwth\j, o( me/gaj dida/skaloj, to\ pneu=ma th=j
a)lhqei/aj, sofw=j kai\ e)nte/xnwj tou\j misqou\j proeba/leto, i(/na, u(perku/ptontej tou\j e)n
xersi\ po/nouj, tv= dianoi/# pro\j th\n a)po/lausin tw=n ai)wni/wn a)gaqw=n e)peigw/meqa, Fecioru,

p. 185.

693

PG 31, 317A: Ou)de\ ou(=toj e)festw\j o( lo/goj. Ti/j ga\r a)na/gkh to\n mh\ a)gaqo\n
e)/peisen e)n a)rxv= dhmiourgh=sai to\n a)/nqrwpon; Ti/j de\ o( katepei/caj to\n Kti/sthn kai\ mh\
boulo/menon xou=n labei=n, kai\ toiou=ton e)k phlou= ka/lloj ei)dopoih=sai; Fecioru, p. 428

246

lui mntuirea cea din natere din nou,


cea ntru nsui Hristosul Tu

.
Seciunea aceasta care descrie drama cderii omului este expus n

aproximativ acelai limbaj n ambele versiuni ale textului euharistic, n mod scurt i
concis n g, iar n mod amplu i bine structurat n Byz.
Trei idei centrale conine acest pasaj care sunt totodat i temele de baz ale
antropologiei ortodoxe:
a. Neascultarea poruncii divine a adus prin amgirea arpelui moartea i
stricciunea n firea uman.
b. Omul a fost alungat din rai, pierznd starea de fericire odat cu nstrinarea
sa de Dumnezeu.
c. Cderea omului a fost cauza ntruprii i a iconomiei mntuirii mplinite de
Mntuitorul Hristos.
Textul egiptean se limiteaz la menionarea doar a primelor dou idei, pe cnd
formularul euhologic bizantin, grupeaz cele trei teme n jurul celor dou verbe
principale: l-ai alungat [] i l-ai ntors [] ce sunt raportate

247

antitetic printr-un paralelism perfect la verbul principal ai pus [] al


seciunii precedente, folosindu-se n acest sens conjuncia adversativ
Dac n seciunea precedent accentul a fost pus aezarea omului n rai,
antitetic n II, 118-131 este subliniat alungarea din rai, ce a dus la pierderea
comuniunii cu Dumnezeu, a intrrii morii i stricciunii n firea uman. Aceeai
simetrie sintactic poate fi observat i la nivelul acestui pasaj: cele dou verbe
principale l-ai alungat [] i l-ai ntors [], pe care i cade
accentul ntregii expuneri, grupeaz n jurul lor o serie de participii ce nuaneaz
naraiunea. Primele trei dintre ele: neascultnd [], supunndu-se
[] i omort fiind [], ce preced primul verbul principal (l-ai
alungat) indic motivul i urmrile cderii omului, iar ultimul participiu rnduind
[], ce depinde de ce cel de al doilea verb principal (l-ai ntors), are menirea
de a deschide perspectiva enumerrii celorlalte acte ale iconomiei divine prin care
omul a fost readus la starea fericit din rai ce a pierdut-o prin neascultare.
nstrinarea de Dumnezeu, pierderea acelui a fi mpreun cu Dumnezeu, a
comuniunii cu El, sunt pentru Sfntul Vasile elementele eseniale care definesc drama
cderii omului i din care decurg toate celelalte consecine: intrarea n lume a
pcatului i a morii, alterarea chipului lui Dumnezeu din om.694
n cteva din operele sale precum ar fi: Omilia c Dumnezeu nu este autor al
relelor, Regulile Mari 1-2, Omilia spus n Lazacis i Omilia la Psalmul 48, n
pasajele ce prezint sintetic ntreaga iconomie a mntuirii, drama cderii omului n
pcat este zugrvit n aceeai manier i cu aceleai accente i uneori cu acelai
limbaj cum apare ea descris n textele euharistice:
1. n Omilia c Dumnezeu nu este autor al relelor 7, Sfntul Vasile cel Mare
descrie astfel cderea omului:
Pe lng toate acestea [Adam] era sub paza lui Dumnezeu i se desfta cu
buntile lui. Dar iute s-a sturat de toate aceste bunti; i ocrnd oarecum saiul
[t%= ko/r%], a preferat frumuseii spirituale ceea ce prea plcut ochilor trupului i a
preuit mai mult sturarea pntecelui dect desftrile cele duhovniceti. De aceea
694

nstrinarea de Dumnezeu o definete Sfntul Vasile cel Mare ca fiind rul nfricotor, nsi
rul prin excelen. A se vedea: Regulile Mari, 2, 2, PG 31, 912B i Omilia, Dumnezeu nu este autor al
relelor 8, PG 31, 348A.

248

ndat a i fost izgonit din rai, a pierdut acea vieuire fericit i a ajuns ru, nu din
constrngere, ci din nesocotin. De aceea a i pctuit pentru c a ntrebuinat ru
libera voin i a murit din pricina pcatului, c plata pcatului este moartea. Cu ct
se deprta de via, pe att se apropia de moarte. C Dumnezeu este via, iar lipsa
vieii, moarte.695
2. n cteva pasaje ale Omiliei la Lazacis 8-9, Sfntul Vasile cel Mare arat
invidia diavolului ca fiind cauza cderii i a intrrii rului n lume:
A lucrat cu rutate diavolul vznd mult ndulcire copleindu-l pe om
[pollh\n a)po/lausin perir)r(e/ousan t%= a)nqrw/p%], ngeri povuitori fiind alturi de
el: [l-a vzut diavolul] pe Dumnezeu devenit mpreun vorbitor cu oamenii, grind cu
propriul glas, pretutindeni ngrijind copilul, pruncul ca s alerge spre asemnarea cu
Dumnezeu; [l-a urt pe om] deoarece [Dumnezeu] l-a nvat bine pe om; [l-a urt]
deoarece a vzut c pe aceast mic fptur Domnul a chemat-o la aceeai cinste ca i
a ngerilor696
Diavolul urtor de oameni este pentru c este lupttor mpotriva lui
Dumnezeu. La nceput a urt, s-a ridicat mpotriva lui Dumnezeu cel Atotputernic, l-a
dispreuit pe Stpnul, s-a nstrinat de Dumnezeu. Deoarece a vzut pe om dup
chipul i asemnarea lui Dumnezeu i neputnd clca mpotriva lui Dumnezeu, toat
rutatea lui a vrsat-o mpotriva chipului lui Dumnezeu697

695

PG 31, 344D-345A, Fecioru, p. 443: e)pi\ pa=si tou/toij u(peraspizo/menoj para\ Qeou=,
a)polau/wn tw=n au)tou= a)gaqw=n, taxu\ pa/ntwn a)naplhsqei\j, kai\ oi(=on e)cubri/saj t%= ko/r%,
to\ toi=j sarki/noij o)fqalmoi=j fane\n terpno\n tou= nohtou= proeti/mhse ka/llouj, kai\ th\n
plhsmonh\n th=j gastro\j tw=n pneumatikw=n a)polau/sewn timiwte/ran e)/qeto. )/Ecw me\n
eu)qu\j h)=n tou= paradei/sou, e)/cw de\ th=j makari/aj e)kei/nhj diagwgh=j, ou)k e)c a)na/gkhj
kako\j, a)ll' e)c a)bouli/aj, geno/menoj. Dia\ tou=to kai\ h(/marte me\n dia\ moxqhra\n
proai/resin, a)pe/qane de\ dia\ th\n a(marti/an: Ta\ ga\r o)yw/nia th=j a(marti/aj qa/natoj. (/Oson
ga\r a)fi/stato th=j zwh=j, tosou=ton prosh/ggize t%= qana/t%. Zwh\ ga\r o( Qeo/j: ste/rhsij de\
th=j zwh=j qa/natoj.
696
PG 31, 1453B: )Eponhreu/sato o( dia/boloj o(rw=n pollh\n a)po/lausin perir)r(e/ousan
t%= a)nqrw/p%, a)gge/louj paidagwgou\j paredreu/ontaj au)t%=: Qeo\n o(mo/glwsson geno/menon
toi=j a)nqrw/poij, dialego/menon a)po\ i)di/aj fwnh=j, pantaxo/qen to\n pai=da to\n nh/pion
paideuo/menon, i(/na ei)j Qeou= o(moio/thta a)nadra/mv: e)peidh\ kate/maqe to\n a)/nqrwpon, e)peidh\
ei)=den, o(/ti to\ mikro\n tou=to zw=on pro\j th\n tw=n a)gge/lwn o(motimi/an o( Ku/rioj
proekalei=to.
697
PG 31, 1456C: Misa/nqrwpoj, e)peidh\ kai\ qeoma/xoj. )Emi/shse pro/teron,
e)traxhli/ase kata\ Qeou= pantokra/toroj, katefro/nhse tou= Despo/tou, h)llotriw/qh tou=
Qeou=. )Epeidh\ ei)=de to\n a)/nqrwpon kat' ei)ko/na kai\ o(moi/wsin Qeou=, mh\ duna/menoj ei)j
Qeo\n traph=nai, ei)j th\n ei)ko/na tou= Qeou= th\n e(autou= ponhri/an e)ke/nwsen.

249

S nu cazi deci n nelciunea diavolului: te-a urt pe tine, te-a urt; te-a scos
din rai. Din cauza lui spinii, din cauza lui sudoarea, prin el locul exilului, n care
cznd nu uita patria cea dintru nceput. 698
3. n Omilia la Psalmul 48, 9 Sfntul Vasile cel Mare scurt remarc: mai mult
dect acestea [toate fpturile] depind prin cinstiri omul, dar nu a neles, ci a ncetat
de a mai urma lui Dumnezeu i de a se asemna Ziditorului i a ajuns rob patimilor
trupului.699.
4. n Regulile Mari 2, 3 n pasajul care pune n discuie dragostea omului fa
de Dumnezeu marele sfnt printe afirm: Dumnezeu l-a creat pe om dup chipul i
asemnarea Sa, l-a nvrednicit de cunoaterea Sa i apoi, cnd fiind nelat de arpe
a czut n pcat i prin pcat n moarte i toate urmrile legate de ea, Dumnezeu nu l-a
lsat fr s i poarte de grij700.
Corespondena de idei ntre aceste pasaje i textele euharistice este evident.
Predilecia pentru crearea de antiteze, precum cele ntre dragostea divin i
neascultarea omului, ntre fericirea raiului i pierderea ei prin pcat, ntre via i
moarte, fac ca expunerea s fie vie, cald i personal, autorul reuind printr-o impecabil art oratoric s transmit tainicul experiat al nvturii Bisericii.
Ca i n seciunea precedent, concordana de vocabular stabilit ntre scrierile
Sfntului Vasile cel Mare i textele euharistice constituie un argument decisiv n
favoarea paternitii lor vasiliene.
Verbul din II, 118 apare menionat de 22 de ori n diverse forme n
scrierile Sfntului Vasile cel Mare, pe cnd este amintit o singur dat.
Prin urmare, textul bizantin conine i aici un indiciu al paternitii vasiliene, iar

698

PG 31, 1456A: Mh\ toi/nun sunempe/svj ei)j th\n a)pa/thn tou= diabo/lou: e)ba/skhne/
soi, e)ba/skhnen: e)cw/rise/ se tou= paradei/sou. Di' e)kei=non a)/kanqai, di' e)kei=non i(drw\j, di'
e)kei=non o( to/poj th=j e)cori/aj: ei)j o(\n e)kpesw\n, mh\ e)pila/qv th=j patri/doj th=j a)rxai/aj.
699
PG 29, 449CD: u(pe\r ou)=n tau=ta tai=j timai=j prohgme/noj o( a)/nqrwpoj, ou) sunh=ken,
a)lla\ katalipw\n to\ e(/pesqai Qe%=, kai\ o(moiou=sqai t%= kti/santi, dou=loj geno/menoj tw=n
paqw=n th=j sarko\j. Fecioru, p. 319.
700
PG 31, 913BC: kat' ei)ko/na Qeou= kai\ o(moi/wsin poih/saj to\n a)/nqrwpon o( Qeo\j,
kai\ th=j e(autou= gnw/sewj a)ciw/saj.. ei)=ta katasofisqe/nta u(po\ tou= o)/fewj, kai\
katapeso/nta ei)j th\n a(marti/an, kai\ dia\ th=j a(marti/aj ei)j to\n qa/naton, kai\ ta\ tou/tou
a)/cia, ou) periei=den. Iorgu Ivan, p. 223.

250

verbul folosit n versiunea egiptean ar putea reprezenta un element originar al anaforalei din Cezareea Capadociei, dat fiind folosirea lui i n textul versiunii armene.
Expresia biblic: nelciunea arpelui [] din Facere 3,
29 este o expresie des ntlnit n literatura patristic a secolelor IV-V, fiind
menionat i de Sfntul Atanasie cel Mare701 i de Sfntul Ioan Gur de Aur,702 ns
contextul specific n care ea apare n textul euharistic egiptean, ct i n cel bizantin
trdeaz intervenia Sfntului Vasile cel Mare n aceste formulare euhologice, cci
ntr-un cadru identic ea este amintit de dou ori n scrierile vasiliene n pasajul
menionat mai sus al omiliei rostite n Lazacis,703 precum i n scrisoarea 261 adresat
locuitorilor din Sozopole:
Dac nu ar fi locuit Domnul n trup, nu ar fi dat Mntuitorul pentru pre
morii pentru noi i nu ar fi rupt prin El stpnirea morii. Dac ceea ce era stpnit de
moarte ar fi fost diferit de ceea ce Domnul a asumat, nu ar fi ncetat moartea s-i fac
lucrarea ei, noi nu am fi avut nici un folos de patimile ndurate de purttorul de
Dumnezeu trup, nu ar fi omort [Domnul] pcatul n trupul Su, nu am fi fost nviai
n Hristos noi, cei mori prin Adam, nu ar fi fost rezidit cel czut, nu ar fi fost
ndreptat cel zdrobit, nu ar fi fost fcut apropiat lui Dumnezeu cel nstrinat prin
viclenia arpelui [dia\ th=j a)pa/thj tou= o)/fewj a)llotriwqe/n]704.
De asemenea, este remarcabil faptul c participiul care ncheie
aceast seciune i care face deschiderea spre urmtoarele pasaje din textul euharistic
este un termen predilect al scrisului Sfntului Vasile. Marele sfnt printe vorbete des
de Dumnezeu, Cel Care le rnduiete cele ale noastre [ (O ga\r ta\ h(me/tera
oi)konomw=n Qeo\j]

sau de Dumnezeu Care a rnduit mntuirea oamenilor [th\n tw=n

a)nqrw/pwn swthri/an oi)konomw=n], aa

cum se exprim n Omilia despre credin.705 n

acest ultim sens este folosit de Sfntul Vasile cel Mare i substantivul n
701

Omilia despre patimile i Crucea Domnului, PG 28, 216A.


Omilia 26 la Facere, PG 53, 320C; Omilia despre pocin PG 60, 700D; Omilie la parabola
samariteanului milostiv PG 62, 755D.
703
PG 31, 1456A.
704
Courtonne III, p. 116: Ei) toi/nun mh\ ge/gone tou= Kuri/ou h( e)n sarki\ e)pidhmi/a, ou)k
702

e)/dwke me\n o( lutrwth\j to\ u(pe\r h(mw=n ti/mhma t%= qana/t%, ou) die/koye de\ tou= qana/tou
th\n basilei/an di' e(autou=. Ei) ga\r a)/llo me\n h)=n to\ basileuo/menon u(po\ tou= qana/tou, a)/llo
de\ to\ para\ tou= Kuri/ou proslhfqe/n, ou)k a)\n me\n e)pau/sato to\ e(autou= e)nergw=n o(
qa/natoj, ou)k a)\n de\ h(me/teron ke/rdoj e)ge/neto th=j qeofo/rou sarko\j ta\ pa/qh, ou)k
a)pe/kteine de\ th\n a(marti/an e)n tv= sarki/, ou)k e)zwopoih/qhmen e)n t%= Xrist%= oi( e)n t%=
)Ada\m a)poqano/ntej, ou)k a)nepla/sqh to\ diapeptwko/j, ou)k a)nwrqw/qh to\ katerragme/non,
ou) pros%keiw/qh t%= Qe%= to\ dia\ th=j a)pa/thj tou= o)/fewj a)llotriwqe/n.
705

PG 31,468A.

251

ncercarea de a defini printr-un termen generic ntreaga oper de mntuire mplinit de


Mntuitorul Iisus Hristos: n Omilia la Psalmul 44 Sfntul Vasile cel Mare vorbete de
iconomia ntruprii definit fie ca: oi)konomi/an th=j sarkw/sewj706, fie ca:
oi)konomi/an th=j e)nanqrwph/sewj707, iar n Despre Botez el face referire la:
iconomia ascultrii pn la moarte [th\n oi)konomi/an th=j me/xri qana/tou
708

u(pakoh=j]

Expresia: mntuirea cea din natere din nou [


] din Byz chiar dac nu apare menionat literal n scrierile Sfntului Vasile,
totui substantivul este un termen des folosit de acest mare ierarh n
diferite alte expresii ca termen definitoriu pentru nceputul vieii noi n Hristos prin
Sfntul Botez. Astfel, n tratatul Despre Sfntul Duh el apare menionat cteva ori:
n capitolul 10, 26 : Dac nceput al vieii mele este Botezul i prima zi este aceea a
naterii din nou, atunci este limpede c i cel mai de pre cuvnt este cel rostit n harul
nfierii.709
n capitolul 14, 33: De ce arat a fi vrednic de dispreuit lauda ndejdii noastre i
bogia darului lui Dumnezeu i a Mntuitorului nostru, Cel Care prin naterea din
nou nnoiete ca ale vulturului tinereile noastre, ei care prin umbr i tipuri neag
adevrul?710
n capitolul 15, 35 amintete de aceast expresie: Naterea din nou, cum indic i
numirea, este nceput al unei alte viei.711
Botezul este numit n Omilia ndemntoare la Botez: ...rscumprare a celor
robii, iertare a greelilor, moarte a pcatelor, naterea din nou a sufletului
[paliggenesi/a yuxh=j], vemnt luminos, pecete netears, cale [car] spre cer,
706

PG 29, 389C: Cel Care a primit pentru noi iconomia ntruprii [o(\j th\n oi)konomi/an th=j

sarkw/sewj u(pe\r h(mw=n a)nede/cato].


707

PG 29, 405A.
PG 31, 1620B. A se vedea de asemenea: Saint Basile de Csare, Sur le Baptme, introducere,
note i traducere de Jeanne Ducatillon (=SC 357), Paris, 1989, p. 282.
709
Basilius von Caesarea, De Spiritu Sancto, traducere i note introductive de Hermann J. Sieben
(=Fontes Christiani 12), Freiburg, 1993, p. 148: Ei) ga\r a)rxh/ moi zwh=j to\ ba/ptisma, kai\ prw/th
708

h(merw=n e)kei/nh h( th=j paliggenesi/aj h(me/ra, dh=lon o(/ti kai\ fwnh\ timiwta/th pasw=n h( e)n
tv= xa/riti th=j ui(oqesi/aj e)kfwnhqei=sa. A se vedea i: Saint Basile de Csare, Sur le Saint-Esprit,

introducere, note i traducere de Benot Pruche (=SC 17bis), Paris, 2002, p. 336.
710
Sieben, p. 168-169; Pruche, p. 362-363: Ti/ ou)=n to\ kau/xhma th=j e)lpi/doj h(mw=n, kai\

th\n plousi/an tou= Qeou= kai\ Swth=roj h(mw=n dwrea/n, tou= dia\ th=j paliggenesi/aj
a)nakaini/zontoj h(mw=n, w(j a)etou=, th\n neo/thta, eu)katafro/nhton deiknu/ousin oi( a)po\ th=j
skia=j kai\ tw=n tu/pwn th\n a)lh/qeian diaba/llontej;
711
Sieben, p. 174-175, Pruche, p. 366-67: (H ga\r paliggenesi/a, w(j kai\ au)to\ dhloi= to\
o)/noma, deute/rou bi/ou e)sti\n a)rxh.

252

vestitor al mpriei, har al nfierii.712 n Omilia rostit n Lazacis Sfntul Vasile cel
Mare vorbete despre pcatul ca i cauz a pierderii harului druit nou prin baia
naterii din nou.713
Aceast enumerare a corespondenelor tematice dar i de vocabular dintre
textele euharistice i scrierile marelui ierarh capadocian constituie argumente clare n
favoarea paternitii paternitii vasiliene a ambelor formulare euhologice.

4. Pregtirea lumii pentru venirea Mntuitorului (II, 132-171)


Purtarea de grij a lui Dumnezeu pentru omul czut este motiv de mulumire
n anaforaua euharistic. Textul egiptean g expune lapidar printr-o expresie
kerigmatic n ce a constat pregtirea umanitii pentru venirea Mntuitorului, textul
bizantin ns expune amplu, ntr-o desvrit manier teologic, modul n care s-a
artat infinita buntate i prea plinul milostivirii lui Dumnezeu n toat istoria
poporului ales:
g: II, 132-155

Byz: II, 132-171

Nu ne-ai prsit pe noi

Cci nu te-ai ntors de la zidirea Ta

pn n sfrit,

pn n sfrit
pe care ai fcut-o, Bunule, nici n-ai uitat
lucrurile minilor Tale,

ci

ci

mereu ne-ai cercetat

n multe chipuri le-ai cercetat pentru


ndurrile milei Tale;

pe noi prin sfinii Ti prooroci

prooroci ai trimis, minuni ai fcut


prin sfinii Ti, care au bineplcut ie,
din fiecare neam;

712

PG 31, 433: Ba/ptisma ai)xmalw/toij lu/tron, o)flhma/twn a)/fesij, qa/natoj


a(marti/aj, paliggenesi/a yuxh=j, e)/nduma fwteino\n, sfragi\j a)nepixei/rhtoj, o)/xhma pro\j
ou)rano\n, basilei/aj pro/cenon, ui(oqesi/aj xa/risma. Fecioru, p. 493.
713
PG 31, 1457: (H de\ a(marti/a a)fanistikh\ th=j xa/ritoj th=j dedome/nhj h(mi=n dia\ tou=
loutrou= th=j paliggenesi/aj.

253

gritu-ne-ai

nou

prin

gura

proorocilor,

slujitorii Ti, mai nainte vestindu-ne


mntuirea ce avea s fie;
Lege ne-ai dat spre ajutor;
ngeri ai pus pzitori.

Ideea afirmat n scurta propoziie din textul egiptean devine n textul bizantin
pretextul pentru enumerarea a patru elemente distincte considerate a fi definitorii
pentru ntreaga iconomie a mntuirii vechi testamentare:
(1a) prooroci ai trimis
(2) minuni ai fcut prin sfinii Ti, care din fiecare neam au bineplcut ie,
(1b) gritu-ne-ai nou prin gura proorocilor slujitorii Ti, mai nainte vestindune mntuirea ce avea s fie

254

(3) lege ai dat spre ajutor


(4) ngeri ai pus pzitori
Semnificativ este faptul c aceast enumerare a actelor prin care Dumnezeu i-a artat
purtarea de grij pentru omul czut poate fi ntlnit de patru ori n operele Sfntului
Vasile cel Mare (i doar n scrierile acestuia!)714, ea aprnd uneori mbogit i cu
alte elemente ale providenei divine, ce nu apar menionate n textul euharistic:715
I. n Regulile Mari, lucrare scrise n jurul anului 360 este redat aproape literal acest
pasaj:
(3) lege a dat spre ajutor
(4) ngeri i-a rnduit spre paz i ngrijire
(1a) prooroci a trimis
[9] a pus stavil pornirilor spre rutate prin ameninri i prin fgduine a
trezit dorina spre cele bune:
mai apoi, nelat fiind de arpe i cznd n pcat i prin pcat n moarte i
toate urmrile legate de ea nu L-a trecut cu vederea, ci mai nti lege i-a dat spre
ajutor, ngeri i-a rnduit spre paz i ngrijire, prooroci a trimis ca s mustre rutatea i
s nvee virtutea, a pus stavil pornirilor spre rutate prin ameninri, prin fgduine
a trezit dorina spre cele bune; a artat mai nainte, de multe ori sfritul rutii i al
virtuii cu exemplele diferitelor persoane, ca s se nvee i alii; i n ciuda acestora i
a tuturor celor asemntoare nu s-a ntors de la cei care struiau n neascultare.716
II. n tratatul Despre Sfntul Duh scris n anul 375, n capitolul 15,39 Sfntul Vasile
cel Mare descrie sintetic ntreag iconomia mntuirii neamului omenesc, enumernd
urmtoarele acte prin care Dumnezeu a pregtit lumea pentru venirea Mntuitorului:
714

Acest fapt poate fi cu uurin demonstrat cu ajutorul bazei de date TLG.


A se vedea: B. Capelle, Les Liturgies, p. 58-60.
716
PG 31, 913C: ei)=ta katasofisqe/nta u(po\ tou= o)/fewj, kai\ katapeso/nta ei)j th\n
715

a(marti/an, kai\ dia\ th=j a(marti/aj ei)j to\n qa/naton, kai\ ta\ tou/tou a)/cia, ou) periei=den:
a)lla\ ta\ me\n prw=ta no/mon e)/dwken ei)j boh/qeian, a)gge/louj e)pe/sthsen ei)j fulakh\n kai\
e)pime/leian, profh/taj a)pe/steilen ei)j e)/legxon kaki/aj kai\ didaskali/an a)reth=j, ta\j
o(rma\j th=j kaki/aj tai=j a)peilai=j e)ne/koye, tw=n a)gaqw=n th\n proqumi/an e)paggeli/aij
dih/geire, to\ pe/raj e(kate/rou polla/kij e)n diafo/roij prosw/poij ei)j nouqesi/an tw=n
a)/llwn prolabw\n e)fane/rwse, kai\ e)pi\ tou/toij kai\ toi=j toiou/toij a(/pasin e)pime/nontaj tv=
a)peiqei/# ou)k a)pestra/fh. Acest pasaj generic pentru ntreaga iconomie a mntuirii va fi reprodus n

ntregime n seciunea n care este descris Persoana Mntuitorului.

255

[5] binecuvntrile patriarhilor


(3) ajutorul dat prin punerea legii
[6] prin tipuri
(1) prin profeii
[7] vitejiile artate n lupte
(2) semnele fcute prin cei drepi.
Sau dac vrei priveti faptele Vechiului Legmnt: binecuvntrile patriarhilor,
ajutorul dat prin punerea legii, tipurile, profeiile, vitejiile artate n lupte, semnele
fcute prin cei drepi717
III. n Scrisoarea 261 datat a fi din anul 377 poate fi gsit aceeai enumeraie
mbogit cu alte cteva elemente ce definesc iconomia mntuirii vechi testamentar:
[5] prin patriarhi n primul rnd
(3) apoi lege le-a dat spre ajutor
(1b) apoi [a trimis] profei vestind mntuirea ce avea s fie,
[8] judectori,
[6] mprai,
(2) drepi, fcnd minuni n chip tainic [cu mn ascuns].
Apoi lege ne-a dat spre ajutor, ce prin ngeri a fost dat prin porunc n mna lui
Moise; apoi [a trimis] profei vestind mntuirea ce avea s fie, judectori, mprai,
drepi, fcnd minuni n chip tainic [cu mn ascuns]. Dup toate acestea, n zilele
cele mai de pe urm, Acesta [Mntuitorul] s-a artat n trup, nscut din femeie, nscut
sub lege, pentru ca pe cei de sub lege s i rscumpere, pentru ca s primim
nfierea.718

717

Sieben, p. 192; Pruche, p. 386: Ei)/te bou/lei ta\ palaia\ skopei=n: ta\j tw=n patriarxw=n
eu)logi/aj, th\n e)k th=j nomoqesi/aj dedome/nhn boh/qeian, tou\j tu/pouj, ta\j profhtei/aj, ta\
e)n pole/moij a)ndragaqh/mata, ta\ dia\ tw=n dikai/wn shmei=a.
718
Courtonne III, p. 116-117: Ei)=ta no/mon e)/dwken ei)j boh/qeian, di' a)gge/lwn au)to\n
diataca/menoj e)n xeiri\ Mwse/wj: ei)=ta profh/taj prokatagge/llontaj th\n me/llousan
e)/sesqai swthri/an, krita/j, basilei=j, dikai/ouj, poiou=ntaj duna/meij e)n xeiri\ krufai/#.
Meta\ pa/ntaj tou/touj e)p' e)sxa/twn tw=n h(merw=n au)to\j e)fanerw/qh e)n sarki/, "Geno/menoj
e)k gunaiko/j, geno/menoj u(po\ no/mon, i(/na tou\j u(po\ no/mon e)cagora/sv, i(/na th\n ui(oqesi/an
a)pola/bwmen.

256

IV. n Omilia a V-a la Hexaemeron, n care Sfntul Vasile cel Mare comenteaz
parabola evanghelic a lucrtorilor viei din Matei 21, 33-40, artnd c via
simbolizeaz sufletule oamenilor care s-a bucurat de un ajutor nentrerupt din partea
lui Dumnezeu fiind:
(3) ngrdite prin darea legii
(4) aprate prin ngeri.
Vie a sdit i a mprejmuit-o cu gard (Mt. 21,33) E lmurit c numete vie
sufletele oamenilor, n jurul crora a pus gard, adic sigurana dat din porunci i paza
ngerilor. 719
Analiza acestor pasaje demonstreaz nu doar n mod simplu paternitatea
vasilian a textului bizantin, ci arat i modul n care Sfntul Vasile cel Mare a tiut s
aleag ideile pe care s le introduc n anaforaua euharistic. A revizui un text
euhologic a nsemnat pentru marele ierarh nu doar un imens efort de redare ntr-un
limbaj biblic i liturgic a nvturii Bisericii, ci i unul de sintetizare a ideilor
principale ale teologhisirii sale.
5. Plinirea vremii Restaurarea a toate n Hristos (II, 172-266)
Structural seciunea aceasta a putut fi submprit n dou mari pri i anume
o prim parte care prezint Persoana Mntuitorului artat n lume prin ntrupare (II,
172-199) i o a doua parte n care se vorbete despre actele prin care a fost mplinit
mntuirea neamului omenesc: viaa pmnteasc, jertfa, nvierea, nlarea, a doua
venire a Mntuitorului, sfinirea prin ap i prin Duh (II, 200-266). Din punct de
vedere ns al tematicii, seciunea de fa conine trei idei fundamentale:
a. Chenoza ntruprii a dus la restaurarea firii umane i la maximul de
apropiere ntre Dumnezeu i om.
b. Prin ntrupare, moartea pe cruce i nviere au fost nlturate piedicile dintre
Dumnezeu i om: firea ce czut, pcatul i moartea.
c. Toate actele iconomiei mntuirii: jertfa, nvierea, nlarea, a doua venire a
Mntuitorului, sfinirea prin ap i prin Duh au avut ca scop restabilirea vieii fericite
719

PG 29, 108C, Fecioru, p. 126: )Ampelw=na e)fu/teusa, kai\ perie/qhka fragmo/n. Ta\j
a)nqrwpi/naj yuxa\j dhlono/ti le/gei to\n a)mpelw=na, ai(=j fragmo\n perie/qhke th\n e)k tw=n
prostagma/twn a)sfa/leian, kai\ th\n fulakh\n tw=n a)gge/lwn.

257

a omului din rai, ce a constat n comuniunea de iubire a omului cu Dumnezeu i n


cunoaterea Lui.
Dac aceste idei sunt redate ntr-un mod concis, kerigmatic n anaforaua
egiptean g coninnd i o serie de pasaje din Sfnta Scriptur, n textul bizantin ele
sunt ns exprimate exclusiv prin intermediul unui limbaj biblic. Versete ntregi din
epistolele pauline sunt combinate ntr-un amplu poem de o rar frumusee n care
teologhisirea apostolului neamurilor este transpus cu mult originalitate n anaforaua
euharistic. Faptul c n propoziiile relative juxtapuse, ce redau expresii dintr-un
anumit pasaj biblic, sunt inserate construcii participiale, ce reproduc formulri din
diferite alte versete ale Sfintei Scripturi, confer textului euharistic nu doar o
fundamentare biblic, ci i suplee i exactitate n exprimarea ideilor centrale ale
nvturii cretine despre mntuirea omului.
Taina cea din veci ascuns a unirii omului cu Dumnezeu s-a descoperit la
plinirea vremii, atunci cnd Dumnezeu S-a artat n trup, c s mplineasc ceea ce
omul singur nu putea s fac, adic s elibereze firea uman de sub robia diavolului, a
pcatului i a morii i s o restaureze dndu-i frumuseea cea dintru nceput i s l
repun pe om n fericirea originar a comuniunii de iubire cu Dumnezeu. Acestea sunt
i liniile directoare ale teologhisirii marelui printe capadocian i ele apar expuse n
cteva pasaje definitorii ale scrierilor sale ce prezint asemnri frapante att la nivel
tematic, dar i lingvistic, cu textul euharistic egiptean g i cu cel bizantin Byz.
Unele pasaje din scrierile Sfntului Vasile cel Mare redau n mod asemntor
cu textul anaforalei ntreaga iconomie a mntuirii, unele conin toate cele trei mari
teme, altele ns accentueaz doar una dintre ele. n acest sens vor fi amintite doar cele
mai semnificative, fr a se urmri ns o expunere a sistematic a hristologiei marelui
sfnt printe, urmnd ca mai apoi s fie s fie analizate i corespondenele la nivel de
limbaj ntre textele euharistice i scrierile vasiliene.
1. Iconomia mntuirii cu toate etapele ei este astfel descris sintetic de Sfntul
Vasile cel Mare n opera sa de maturitate Despre Sfntul Duh 15, 35:
Iconomia lui Dumnezeu i a Mntuitorului nostru pentru om este chemare din
cdere, readucere la apropierea de Dumnezeu din nstrinarea pricinuit de
neascultare. De aceea locuirea n trup [a Domnului], modelele vieuirii evanghelice,
258

patimile, crucea, mormntul, nvierea; pentru ca astfel omul mntuit prin imitarea lui
Hristos s reprimeasc nfierea aceea de demult720.
2. Tot ntr-un mod concis i retoric, n Omilia ctre cei ce ne hulesc pe noi c
spunem trei dumnezei, Sfntul Vasile cel Mare astfel prezint n termeni antitetici
opera de mntuire mplinit de Mntuitorul Iisus Hristos:
S-a nscut prin femeie pentru ca s-i renasc pe cei nscui. S-a rstignit de
bun voie, pentru a-i milui pe cei ce nu s-au rstignit de bun voie. A murit de bun
voie, pentru a ridica pe cei mori fr de voie [din necesitate]. A luat moarte pe care
nu a primit-o, pentru a-i face vii pe cei aflai sub [stpnirea] morii. Netiind moartea
L-a nghiit: nghiindu-L, a cunoscut pe Cine a nghiit. A nghiit via i a fost
nghiit de ea. A nghiit pe unul mpreun cu toi i a pierdut prin unul pe toi721
3. ntr-o alt scriere de maturitate, n Scrisoarea 261 ctre locuitorii din
Sozopole din anul 377, Sfntul Vasile cel Mare descrie etapele iconomiei mntuirii
folosind aceleai idei i expresii care apar i n textul anaforalei egiptene i bizantine:
Ne-ai scris c sunt la voi civa care tgduiesc att ct le este cu putin
mntuitoarea iconomie a Domnului nostru Iisus Hristos, respingnd harul acestei mari
taine a cretintii, care a fost trecut sub tcere [ne-rostit] din veacuri, care ns s-a
descoperit n vremurile potrivite, atunci cnd Domnul Iisus, trecnd prin toate etapele
grijii Sale fa de neamul omenesc mai presus de toate ne-a druit [nsi] locuirea
[Lui] apropiat de noi. A venit n sprijinul creaturii Sale mai nti prin patriarhi, a
cror via a fost dat ca pild i ca regul de urmat pentru cei ce voiau s peasc pe
urmele sfinilor i s ajung la desvrire prin fapte bune printr-o rvn asemntoare
cu cea a acelora; Apoi lege ne-a dat spre ajutor, ce prin ngeri a fost dat prin porunc
n mna lui Moise; apoi [a trimis] profei vestind mntuirea ce avea s fie, judectori,
720

Pruche, p. 364, Sieben, p. 172: (H tou= Qeou= kai\ Swth=roj h(mw=n peri\ to\n a)/nqrwpon
oi)konomi/a a)na/klhsi/j e)stin a)po\ th=j e)kptw/sewj, kai\ e)pa/nodoj ei)j oi)kei/wsin Qeou= a)po\
th=j dia\ th\n parakoh\n genome/nhj a)llotriw/sewj. Dia\ tou=to h( meta\ sarko\j e)pidhmi/a
Xristou=: ai( tw=n eu)aggelikw=n politeuma/twn u(potupw/seij: ta\ pa/qh: o( stauro/j: h( tafh/:
h( a)na/stasij: w(/ste to\n s%zo/menon a)/nqrwpon dia\ mimh/sewj Xristou=, th\n a)rxai/an
e)kei/nhn ui(oqesi/an a)polabei=n.
721
PG 31, 1496A: )Egennh/qh dia\ gunaiko\j, i(/na tou\j gennhqe/ntaj a)nagennh/sv.
)Estaurw/qh e(kw\n, i(/na tou\j mh\ staurwqe/ntaj e(konti\ kaqe/lv. )Ape/qanen e(kw\n, i(/na tou\j
a)kousi/wj a)poqano/ntaj e)gei/rv. )Epede/cato o(\n ou)k e)pede/xeto qa/naton, i(/na tou\j u(po\
qana/tou zwopoih/sv. Kate/pien o( qa/natoj a)gnow=n: katapiw\n e)/gnw o(\n kate/pien. Kate/pie
zwh\n, katepo/qh u(po\ zwh=j. Kate/pie to\n e(/na meta\ pa/ntwn, a)pw/lese dia\ to\n e(/na tou\j
pa/ntaj.

259

mprai, drepi, fcnd minuni n chip tainic [cu mn ascuns]. Dup toate acestea,
n zilele cele mai de pe urm, Acesta [Mntuitorul] s-a artat n trup, nscut din
femeie, nscut sub lege, pentru ca pe cei de sub lege s i rscumpere, pentru ca s
primim nfierea.
Dac nu ar fi locuit Domnul n trup, nu ar fi dat Mntuitorul pentru pre morii
pentru noi i nu ar fi rupt prin El stpnirea morii. Dac ceea ce era stpnit de
moarte ar fi fost diferit de ceea ce Domnul a asumat nu ar fi ncetat moartea s-i fac
lucrarea ei, noi nu am fi avut nici un folos de patimile ndurate de te purttorul de
Dumnezeu trup, nu ar fi omort [Domnul] pcatul n trupul Su, nu am fi fost nviai
n Hristos noi, cei mori prin Adam, nu ar fi fost rezidit cel czut, nu ar fi fost
ndreptat cel zdrobit, nu ar fi fost fcut apropiat lui Dumnezeu cel nstrinat prin
viclenia arpelui.722
5. n Cuvntul despre credin 4, ce precede Asceticele, iconomia mntuirii
este descris sintetic ntr-un pasaj de o unic frumusee i concizie, n care corespondenele tematice i lexicale cu textul euharistic egiptean i cel bizantin sunt evidente:
Prin urmare, credem i mrturisim un singur Dumnezeu adevrat i bun i
Tat Atotputernic din Care sunt toate; pe Tatl Domnului i Dumnezeului nostru Iisus
Hristos; i pe unul [singur] Unul-Nscut Fiul Lui, pe Domnul i Dumnezeul nostru
Iisus Hristos, singurul adevrat [Dumnezeu], prin Care toate s-au fcut, att cele
vzute ct i nevzute i n Care toate au fost unite [aduse la unitate]; Cel Care la
nceput era la Dumnezeu i Dumnezeu era; dup aceasta, aa cum spune Scriptura, pe
722

Courtonne III, p. 116-117: )Egra/fete de\ ei)=nai/ tinaj par' u(mi=n tou\j lu/ontaj th\n
swth/rion oi)konomi/an tou= Kuri/ou h(mw=n )Ihsou= Xristou=, o(/son to\ e)p' au)toi=j, a)qetou=ntaj
tou= mega/lou musthri/ou th\n xa/rin, tou= sesighme/nou me\n a)po\ tw=n ai)w/nwn, fanerwqe/ntoj
de\ kairoi=j i)di/oij, o(/te o( Ku/rioj pa/nta diecelqw\n ta\ ei)j e)pime/leian h(/konta tou= ge/nouj
tw=n a)nqrw/pwn e)pi\ pa=si th\n oi)kei/an e)xari/sato h(mi=n e)pidhmi/an. )Wfe/lhse ga\r to\ e(autou=
pla/sma prw=ton me\n dia\ patriarxw=n w(=n oi( bi/oi u(podei/gmata kai\ kano/nej proete/qhsan
toi=j boulome/noij a)kolouqei=n toi=j i)/xnesi tw=n a(gi/wn kai\ kata\ to\n o(/moion e)kei/noij
zh=lon fqa/sai pro\j th\n tw=n a)gaqw=n e)/rgwn telei/wsin. Ei)=ta no/mon e)/dwken ei)j boh/qeian,
di' a)gge/lwn au)to\n diataca/menoj e)n xeiri\ Mwse/wj: ei)=ta profh/taj prokatagge/llontaj
th\n me/llousan e)/sesqai swthri/an, krita/j, basilei=j, dikai/ouj, poiou=ntaj duna/meij e)n
xeiri\ krufai/#. Meta\ pa/ntaj tou/touj e)p' e)sxa/twn tw=n h(merw=n au)to\j e)fanerw/qh e)n
sarki/, "Geno/menoj e)k gunaiko/j, geno/menoj u(po\ no/mon, i(/na tou\j u(po\ no/mon e)cagora/sv,
i(/na th\n ui(oqesi/an a)pola/bwmen.
Ei) toi/nun mh\ ge/gone tou= Kuri/ou h( e)n sarki\ e)pidhmi/a, ou)k e)/dwke me\n o( lutrwth\j
to\ u(pe\r h(mw=n ti/mhma t%= qana/t%, ou) die/koye de\ tou= qana/tou th\n basilei/an di' e(autou=.
Ei) ga\r a)/llo me\n h)=n to\ basileuo/menon u(po\ tou= qana/tou, a)/llo de\ to\ para\ tou= Kuri/ou
proslhfqe/n, ou)k a)\n me\n e)pau/sato to\ e(autou= e)nergw=n o( qa/natoj, ou)k a)\n de\ h(me/teron
ke/rdoj e)ge/neto th=j qeofo/rou sarko\j ta\ pa/qh, ou)k a)pe/kteine de\ th\n a(marti/an e)n tv=
sarki/, ou)k e)zwopoih/qhmen e)n t%= Xrist%= oi( e)n t%= )Ada\m a)poqano/ntej, ou)k a)nepla/sqh
to\ diapeptwko/j, ou)k a)nwrqw/qh to\ katerragme/non, ou) pros%keiw/qh t%= Qe%= to\ dia\ th=j
a)pa/thj tou= o)/fewj a)llotriwqe/n.

260

pmnt S-a artat i cu oamenii a petrecut; Care, n Chipul lui Dumnezeu fiind, nu
rpire a socotit a fi ntocmai cu Dumnezeu, ci S-a smerit pe sine i prin naterea din
Fecioar a luat chip de rob i la nfiare S-a aflat [artat] ca un om i a mplinit dup
porunca Tatlui toate cele scrise despre El, fcndu-Se asculttor pn la moarte, i
nc moarte pe cruce; i a treia zi a nviat din mori, dup Scripturi i S-a artat
sfinilor Si ucenici i celorlali precum este scris; i S-a suit la ceruri i a ezut de-a
dreapta Tatlui, de unde va veni la sfritul acestei lumi s nvieze pe toi oamenii i
s dea fiecruia dup faptele lui.723
6. Un alt pasaj n care sunt descrise toate etapele iconomiei divine de mntuire
a omului poate fi gsit n Regulile mari 2,3 n care uor pot fi recunoscute idei i
expresiile identice cu cele folosite n anaforaua euharistic egiptean i cea bizantin:
Dumnezeu l-a fcut pe om dup chipul i asemnarea Sa i l-a nvrednicit de
cunoaterea Sa i l-a nzestrat mai presus de toate vietile cu raiune i i-a ngduit
[druit] s se desfete de nespusele frumusei ale raiului i l-a pus stpn peste toate
cte se afl pe pmnt; mai apoi, nelat fiind de arpe i cznd n pcat i prin pcat
n moarte i toate urmrile legate de ea nu L-a trecut cu vederea, ci mai nti lege i-a
dat spre ajutor, ngeri i-a rnduit spre paz i ngrijire, prooroci a trimis ca s mustre
rutatea i s nvee virtutea, a pus stavil pornirilor spre rutate prin ameninri, prin
fgduine a trezit dorina spre cele bune; a artat mai nainte, de multe ori sfritul
rutii i al virtuii cu exemplele diferitelor persoane, ca s se nvee i alii; i n
ciuda acestora i a tuturor celor asemntoare nu s-a ntors de la cei care struiau n
neascultare. Cci buntatea Domnului nu ne-a prsit i iubirea Lui fa de noi n-am
putut s o mpiedicm; necinstind pe Binefctorul prin indiferena fa de darurile
Lui; ns am fost rechemai din moarte i am obinut iari viaa prin nsui Domnul
nostru Iisus Hristos. n Care i modul facerii de bine devine mult mai minunat: Cci
723

PG 31, 685AB: Pisteu/omen toi/nun kai\ o(mologou=men e(/na mo/non a)lhqino\n kai\
a)gaqo\n Qeo\n, kai\ Pate/ra pantokra/tora, e)c ou(= ta\ pa/nta: to\n Qeo\n kai\ Pate/ra tou=
Kuri/ou h(mw=n kai\ Qeou= )Ihsou= Xristou=. Kai\ e(/na to\n monogenh= au)tou= Ui(o\n Ku/rion kai\
Qeo\n h(mw=n )Ihsou=n Xristo\n, mo/non a)lhqino\n, di' ou(= ta\ pa/nta e)ge/neto, ta/ te o(rata\ kai\
ta\ a)o/rata: kai\ e)n %(= ta\ pa/nta sune/sthken: o(\j e)n a)rxv= h)=n pro\j to\n Qeo\n, kai\ Qeo\j h)=n:
kai\ meta\ tau=ta, kata\ th\n Grafh\n, e)pi\ th=j gh=j w)/fqh, kai\ toi=j a)nqrw/poij
sunanestra/fh: o(\j e)n morfv= Qeou= u(pa/rxwn, ou)x a(rpagmo\n h(gh/sato to\ ei)=nai i)/sa Qe%=,
a)ll' e(auto\n e)ke/nwse, kai\ dia\ th=j e)k Parqe/nou gennh/sewj morfh\n dou/lou labw\n, kai\
sxh/mati eu(reqei\j w(j a)/nqrwpoj, pa/nta ta\ ei)j au)to\n kai\ peri\ au)tou= gegramme/na
e)plh/rwse kata\ th\n e)ntolh\n tou= Patro\j, geno/menoj u(ph/kooj me/xri qana/tou, qana/tou
de\ staurou=: kai\ tv= tri/tv h(me/r# e)gerqei\j e)k nekrw=n, kata\ ta\j Grafa\j, w)/fqh toi=j
a(gi/oij au)tou= maqhtai=j=: a)ne/bh te ei)j ou)ranou\j kai\ ka/qhtai e)n deci#= tou= Patro/j: o(/qen
e)/rxetai e)pi\ suntelei/# tou= ai)w=noj tou/tou a)nasth=sai pa/ntaj, kai\ a)podou=nai e(ka/st%
kata\ th\n pra=cin au)tou=. Iorgu Ivan, p. 92.

261

n chipul lui Dumnezeu fiind nu rpire a socotit a fi ntocmai cu Dumnezeu, ci s-a


golit pe Sine, chip de rob lund.724
El ne-a rscumprat din blestem, fcndu-se pentru noi blestem i a suferit
cea mai necinstit moarte pentru noi spre a ne readuce la o via glorioas. i nu S-a
mulumit cu faptul c fiind noi mori ne-a fcut vii, ci ne-a dat i demnitatea
dumnezeirii i ne-a pregtit locurile de odihn venic ce ntrec n mrimea bucuriei
toat cugetarea omeneasc.725
7. n Omilia la Naterea Domnului Sfntul astfel descrie nespusa coborre a
lui Dumnezeu la oameni pentru a desfiina moartea i a restaura firea cea czut a lui
Adam i a-l duce pe om la fericirea avut n rai:
Eu am s v spun ns din Sfnta Scriptur c Domnul Hristos este
Strlucirea slavei i chipul al Prototipului726
Dumnezeu este pe pmnt, Dumnezeu este ntre oameni, Dumnezeu care d
Legea, nu prin foc i n sunetele de trmbie i pe un munte fumegnd sau printr-un
nor ntunecos i prin furtuni oare nspimnt sufletele celor care l ascult, ci acum
este Dumnezeu n trup, Care vorbete cu blndee si cu buntate cu cei care au aceeai
natur uman ca i El. Dumnezeu n trup: [El] nu lucreaz asupra noastr din deprtri
[cu ntreruperi], aa cum lucra prin profei, ci, dup ce El i-a dobndit natura
724

PG 31, 913BD: kat' ei)ko/na Qeou= kai\ o(moi/wsin poih/saj to\n a)/nqrwpon o( Qeo\j,
kai\ th=j e(autou= gnw/sewj a)ciw/saj, kai\ lo/g% para\ pa/nta ta\ zw=a katakosmh/saj, kai\
toi=j a)mhxa/noij tou= paradei/sou ka/llesin e)ntruf#=n parasxo/menoj, kai\ tw=n e)pi\ gh=j
a(pa/ntwn a)/rxonta katasth/saj, ei)=ta katasofisqe/nta u(po\ tou= o)/fewj, kai\ katapeso/nta
ei)j th\n a(marti/an, kai\ dia\ th=j a(marti/aj ei)j to\n qa/naton, kai\ ta\ tou/tou a)/cia, ou)
periei=den: a)lla\ ta\ me\n prw=ta no/mon e)/dwken ei)j boh/qeian, a)gge/louj e)pe/sthsen ei)j
fulakh\n kai\ e)pime/leian, profh/taj a)pe/steilen ei)j e)/legxon kaki/aj kai\ didaskali/an
a)reth=j, ta\j o(rma\j th=j kaki/aj tai=j a)peilai=j e)ne/koye, tw=n a)gaqw=n th\n proqumi/an
e)paggeli/aij dih/geire, to\ pe/raj e(kate/rou polla/kij e)n diafo/roij prosw/poij ei)j
nouqesi/an tw=n a)/llwn prolabw\n e)fane/rwse, kai\ e)pi\ tou/toij kai\ toi=j toiou/toij a(/pasin
e)pime/nontaj tv= a)peiqei/# ou)k a)pestra/fh. Ou) ga\r a)fei/qhmen u(po\ th=j a)gaqo/thtoj tou=
Despo/tou, ou)de\ e)neko/yamen au)tou= th\n ei)j h(ma=j a)ga/phn, a)naisqhsi/# tw=n timw=n to\n
eu)erge/thn parubri/santej: a)lla\ a)neklh/qhmen e)k tou= qana/tou, kai\ e)zwopoih/qhmen pa/lin
u(p' au)tou= tou= Kuri/ou h(mw=n )Ihsou= Xristou=. )En %(= kai\ o( tro/poj th=j eu)ergesi/aj mei=zon
e)/xei to\ qau=ma: )En morfv= ga\r Qeou= u(pa/rxwn, ou)x a(rpagmo\n h(gh/sato to\ ei)=nai i)/sa Qe%=,
a)ll' e(auto\n e)ke/nwse, morfh\n dou/lou labw/n. Iorgu Ivan, p. 223.
725
PG 31, 916A: ...kai\ th=j kata/raj h(ma=j e)chgo/rase, geno/menoj u(pe\r h(mw=n kata/ra,
kai\ to\n a)timo/taton u(pe/sth qa/naton, i(/na h(ma=j ei)j th\n e)/ndocon zwh\n e)panaga/gv. Kai\
ou)k h)rke/sqh mo/non nekrou\j o)/ntaj zwopoih=sai, a)lla\ kai\ qeo/thtoj a)ci/wma e)xari/sato,
kai\ a)napau/seij h(toi/masen ai)wni/ouj, pa=san e)/nnoian a)nqrwpi/nhn t%= mege/qei th=j
eu)frosu/nhj u(perbainou/saj. Iorgu Ivan, p. 224.
726
PG 31, 1457C: )/Exw ei)pei=n a)po\ th=j Grafh=j, o(/ti w(j a)pau/gasma a)po\ th=j do/chj,
kai\ w(j ei)kw\n a)po\ tou= prwtotu/pou.

262

omeneasc concrescut Lui nsui i unit cu Dumnezeirea, chiar prin trupul Lui
nsui, cel de o rudenie cu al nostru readuce la sine tot neamul omenesc.727
n ce mod Dumnezeirea este n trup? Precum este focul ntr-un fier nroit,
adic nu n mod trector, ci mprtindu-i din nsuirile sale. Focul nu alearg din loc
n loc prin fierul pe care 1-a ncins, ci, rmnnd n fiecare loc din fier, i mprtete
acestuia puterea sa proprie de a arde. Prin aceast mprtire a nsuirii sale de a arde
ns focul nicidecum nu-i micoreaz puterea sa i-i mplinete tot ceea ce d fierului ca mprumut i schimb. Tot aa i Dumnezeu-Cuvntul, cu toate c a rmas nemicat i neschimbat de la locul Su, totui s-a slluit ntru noi; nici nu a fost supus unei schimbri i totui Cuvntul trup s-a fcut; nici cerul nu era prsit de Cel
care-1 cuprinde i totui pmntul primea n snurile sale proprii pe Cel din ceruri.728
Ce-o s facem noi cu tine, omule ? Pe Dumnezeu, Care rmne pururea ntru
cele nalte, tu nu ai voit s-L cercetezi; pe Dumnezeu, Care se coboar la tine i st de
vorb cu tine, avnd trup omenesc, tu nu vrei s-L primeti Tu ia aminte bine la
ceea ce-i spun: Dumnezeu a binevoit s ia trup omenesc, pentru c trebuia ca trupul
acesta, blestemat s fie sfinit; trebuia ca trupul acesta slbit, s fie ntrit; trebuia ca
trupul acesta, care se nstrinase de Dumnezeu, s fie unit din nou cu El; trebuia ca
acest trup, care a czut din paradis, s fie readus n ceruri. i care este locul unde s-a
lucrat aceast iconomie? Sfntul trup al Fecioarei. Care au fost nceputurile naterii?
Duhul Sfnt i puterea Celui Preanalt729

727

PG 31, 1460B: Qeo\j e)pi\ gh=j, Qeo\j e)n a)nqrw/poij, ou) dia\ puro\j kai\ sa/lpiggoj kai\
o)/rouj kapnizome/nou, h)\ gno/fou, kai\ que/llhj e)kdeimatou/shj ta\j yuxa\j tw=n a)krowme/nwn
nomoqetw=n, a)lla\ dia\ sw/matoj h(me/rwj kai\ proshnw=j toi=j o(mogene/si dialego/menoj.
Qeo\j e)n sarki/: ou)k e)k dialeimma/twn e)nergw=n w(j e)n toi=j profh/taij, a)lla\ sumfuh=
e(aut%= th\n a)nqrwpo/thta kai\ h(nwme/nhn katakthsa/menoj, kai\ dia\ th=j suggenou=j h(mw=n
sarko\j au)tou= pro\j e(auto\n e)pana/gwn pa=san th\n a)nqrwpo/thta.
728
PG 31, 1460C: Ti/na tro/pon e)n sarki\ h( qeo/thj; (Wj to\ pu=r e)n sidh/r%: ou)
metabatikw=j, a)lla\ metadotikw=j. Ou) ga\r e)ktre/xei to\ pu=r pro\j to\n si/dhron, me/non de\
kata\ xw/ran, metadi/dwsin au)t%= th=j oi)kei/aj duna/mewj, o(/per ou)/te e)lattou=tai tv=
metado/sei, kai\ o(/lon plhroi= e(autou= to\ mete/xon. Kata\ tou=to dh\ kai\ o( Qeo\j Lo/goj ou)/te
e)kinh/qh e)c e(autou=, "Kai\ e)skh/nwsen e)n h(mi=n:" ou)/te troph\n u(pe/meine, "Kai\ o( Lo/goj sa\rc
e)ge/neto:" ou)/te o( ou)rano\j e)/rhmoj h)=n tou= sune/xontoj, kai\ h( gh= e)n toi=j i)di/oij ko/lpoij
to\n ou)ra/nion u(pede/xeto.
729
PG 31,1461C-1464A: Ti/ soi poih/somen, a)/nqrwpe; Me/nonta e)n t%= u(/yei to\n Qeo\n
ou)k e)pezh/thsaj, sugkatabai/nonta/ soi kai\ dia\ sarko\j o(milou=nta ou)x u(pode/xv: a)lla\
pw=j oi)keiwqv=j t%= Qe%=, e)pizhtei=j th\n ai)ti/an. Ma/nqane, o(/ti dia\ tou=to Qeo\j e)n sarki\,
e)peidh\ e)/dei th\n kataraqei=san sa/rka tau/thn a(giasqh=nai, th\n a)sqenh/sasan
e)ndunamwqh=nai, th\n a)llotriwqei=san Qeou=, tau/thn oi)keiwqh=nai au)t%=, th\n e)kpesou=san
tou= paradei/sou, tau/thn ei)j ou)ranou\j a)naxqh=nai. Kai\ ti/ to\ e)rgasth/rion th=j oi)konomi/aj

263

Pentru Sfntul Vasile cel Mare doar Dumnezeu-Omul putea s mplineasc


mntuirea neamului omenesc, de aceea n toate aceste pasaje, ca i n textele
euharistice, el ine s evidenieze att dumnezeirea, ct i umanitatea Lui. Este astfel
limpede dorina marelui sfnt printe de a combate pe de o parte arianismul ce nega
divinitatea Logosului,730 pe de alt parte, de a contracara dochetismul,731 ce punea la
ndoial realitatea ntruprii, ct i apolinarismul ce tirbea unitatea firii umane a
Mntuitorului.732 Pentru Sfntul Vasile cel Mare taina cea mare a Persoanei
Mntuitorului trebuie s fie cinstit prin tcere iar ntrebrile din curiozitate trebuie
nlocuite prin adorarea plin de credin.733
*

Pasajele mai sus menionate din scrierile Sfntului Vasile cel Mare fac
evident corespondena lor cu textul euharistic egiptean i bizantin att la nivel de
tematic, ct i la nivel de vocabular. Aceste corespondene merit o atenie deosebit,
cci ele constituie argumente certe n favoarea paternitii vasiliene a textelor
euharistice ce poart numele marelui ierarh capadocian.
Pentru a analiza cele mai importante corespondenele lexicale ntre textele
euharistice i scrierile Sfntului Vasile cel Mare va fi folosit analiza comparat a
textului acestei seciuni II (172-266) doar din g cu Byz cu submprirea pe care a
propus-o Bernard Capelle, iar cu ajutorul bazei de date TLG va putea fi evideniat i
frecvena n care principalele expresii din textul euharistic egiptean i bizantin sunt
folosite n operele Sfntului Vasile cel Mare:734
I. g:

I. Byz:

i n zilele acestea

Iar cnd a venit plinirea vremii,737

tau/thj; Parqe/nou a(gi/aj sw=ma. Ti/nej de\ a)rxai\ th=j gennh/sewj; Pneu=ma a(/gion, kai\
du/namij (Uyi/stou...
730

Omilia la Naterea Domnului PG 31, 1461AB.


Contra lui Eunomiu 2, 15, PG 29, 601A; Scrisoarea 261, 3, Courtonne III, p. 117-118.
732
Scrisoarea 263, 4; Courtonne III, p. 124-125; 265, 2, Courtonne, p. 130-131.
733
Omilie la Naterea Domnului 6, PG 31, 1473C: Lucrurile mari s fie trecute sub tcere n
Biseric; S fie slvite cele ce sunt crezute; S nu fie iscodite cele despre care nu se vorbete
[Siga/sqw ta\ peritta\ e)n )Ekklhsi/# Qeou=: docaze/sqw ta\ pepisteume/na: mh\ periergaze/sqw
ta\ siwpw/mena].
734
Pasajele comune att textului egiptean ct i celui bizantin vor fi expuse comparativ, cele care
apar doar n cel bizantin vor fi redate doar ntr-o singur coloan.
731

264

mai de pe urm,735 Te-ai artat

ne-ai grit

nou, celor ce edeam ntru ntuneric

nou

i n umbra morii,736
prin Unul-Nscut
prin nsui Fiul Tu738

Fiul Tu, Domnul i Dumnezeul


i Mntuitorul nostru Iisus Hristos

Ambele texte euhologice expun ntr-o manier profund biblic sosirea


timpului pentru ntruparea Fiului lui Dumnezeu: textul egiptean folosete expresii din
Evrei 1, 2 i Luca 1, 79, iar textul bizantin continu ideea din Evrei 1,2 introducnduo prin expresia consacrat din Gal 4, 4. Acest fapt indic o continuitate ntre cele dou
texte euharistice, iar modul ingenios n care sunt mbinate versetele din Sfnta Scriptur n ambele anaforale euharistice trdeaz paternitatea lor vasilian.
Plinirea vremii pentru venirea n lumea a Fiului lui Dumnezeu este exprimat
n mod diferit n scrierile Sfntului Vasile cel Mare, fie prin expresia din Evrei 1, 2:
ca n scrisoarea 261,739 fie prin sintagma:
ca n Omilia ndemntoare la Botez,740 fiind probabil o
735

Evrei 1, 2; Efes 1, 10.


Luca 1, 74.
737
Gal 4, 4.
738
Evrei 1, 2.
739
Courtonne III, p. 115-116.
740
PG 31, 428AB: Acel Israel care a fost botezat prin nor i prin mare de Moise i arat tipurile
[Botezului] i indic [caracterizeaz] adevrul ce avea s se arate n vremurile din urm. (O )Israh\l
736

e)kei=noj ei)j to\n Mwu+sh=n e)bapti/sqh e)n tv= nefe/lv kai\ e)n tv= qala/ssv, soi\ tou\j tu/pouj
paradidou\j, kai\ xarakthri/zwn th\n e)p' e)sxa/twn tw=n kairw=n deixqhsome/nhn a)lh/qeian.

Fecioru, p. 490.

265

preluare a textului biblic din I Petru 1, 20 n care se vorbete de anii cei mai de pe
urm [ ]. Sfntul Vasile cel Mare folosete, de asemenea, i
expresia consacrat din Gal 4, 4: cnd a sosit plinirea vremii [
] n pasaje cu o vdit not hristologic, meni-o de dou ori n
comentariul la cartea proorocului Isaia,741 i o singur dat n comentariul su la
Psalmul 44: Podoaba se deosebete de frumusee, cci podoab este numit ceea ce
completeaz la vreme potrivit maturitatea proprie; cu podoab este grul copt gata de
seceri, cu podoab este fructul viei de vie, copt desvrit la vremea potrivit a
anului i gata pentru desftare; frumuseea este ns armonia care are harul nflorind
din ea din alctuirea mdularelor. ncinge-te cu sabia Ta peste coapsa Ta, Puternice.
Cu podoaba ta adic la plinirea vremii, i cu frumuseea Ta cea a dumnezeirii
vzute i nelese742
Expresia prin Unul-Nscut Fiul Tu este considerat de Engberding ca
originar n textul euharistic egiptean, fiind un element specific al limbajului liturgic
al Bisericii primelor veacuri. Aceast formul doxologic strveche apare menionat
de patru ori n scrierile Sfntului Vasile cel Mare, i anume n scrierea sa Despre
Botez743 i n Despre Sfntul Duh 25, 58744 i de dou ori n textul liturghiei
741

PG 30, 228D: i ca un rai care ap nu are. La fel ar putea fi [descris] i Israel, avnd frunze
multe de stejar, adic umbra legii, pe care a lepdat-o de la el la plinirea vremii [Kai\ w(j para/deisoj

de\, u(d
/ wr mh\ e)/xwn. Toiou=toj d' a)\n ei)/h kai\ o( )Israh\l, fu/lla me\n e)/xwn paraplhsi/wj drui\+,
th\n e)k tou= no/mou skia\n, h(\n a)pe/balen a)f' e(autou= e)n t%= plhrw/mati tw=n kairw=n].

PG 30, 437C: Alege pe altul pe care s l trimii, aceasta nseamn s vin adevratul Dttor
de lege, tarele Mntuitor, singurul Care are putere a ierta pcatele. Deoarece ns nu sosise plinirea
vremii de aceea nu a fost auzit rugciunea proorocului [Proxei/risai a)/llon, o(\n a)postelei=j,

toute/stin e)lqe/tw o( a)lhqino\j Nomoqe/thj, o( dunato\j Swth\r, o( mo/noj e)/xwn e)cousi/an


a)fie/nai a(marti/aj. )Epeidh\ de\ ou)/pw h)=lqe to\ plh/rwma tw=n kairw=n.., dia\ tou=to ou)k
ei)shkou/sqh tou= Profh/tou h( ai)/thsij].
742
PG 29, 400C: To\ w(rai=on tou= ka/llouj diafe/rei: o(/ti to\ me\n w(rai=on le/getai to\
sumpeplhrwme/non ei)j to\n e)pith/deion kairo\n pro\j th\n oi)kei/an a)kmh/n: w(j w(rai=oj o(
si=toj, o( w(r
/ imoj h)/dh pro\j qerismo/n: kai\ w(rai=oj o( karpo\j th=j a)mpe/lou, o( th\n oi)kei/an
pe/yin ei)j telei/wsin e(autou= dia\ th=j tou= e)/touj w(/raj a)polabw\n, kai\ e)pith/deioj ei)j
a)po/lausin: ka/lloj de/ e)sti to\ e)n tv= sunqe/sei tw=n melw=n eu)a/rmoston e)panqou=san au)t%=
th\n xa/rin e)/xon. Peri/zwsai ou)=n th\n r(omfai/an sou e)pi\ to\n mhro/n sou, dunate/. Tv=
w(raio/thti/ sou, toute/stin, e)n t%= plhrw/mati tw=n kairw=n: kai\ t%= ka/llei sou, tv=
qewrhtv= kai\ nohtv= qeo/thti. Fecioru, p. 291. Bernard Capelle folosete acest pasaj pentru a justifica

preferina literar a revizorului ce a nlocuit expresia n vremurile cele mai de pe urm din g cu
plinirea vremii din Byz, ns argumentarea sa este puin convingtoare.
743
PG 31, 1520B: Toi cei care credem suntem izbvii de aceast osnd a pcatelor prin harul
lui Dumnezeu i prin Unul-Nscut Fiul Lui, Domnul nostru Iisus Hristos... Lutrou/meqa de\ pa/ntej

th=j toiau/thj tw=n a(martiw=n katakri/sewj oi( pisteu/ontej tv= xa/riti tou= Qeou= tv= dia\ tou=
monogenou=j au)tou= Ui(ou= Kuri/ou h(mw=n )Ihsou= Xristou=

744
Sieben, p. 252; Pruche, p. 456: ie, Tatlui, se cuvine cinstea i slava prin Unul-Nscut Fiul
n Sfntul Duh. "soi\ t%= Patri\ h( timh\ kai\ h( do/ca dia\ tou= monogenou=j sou Ui(ou= e)n t%=

a(gi/% Pneu/mati".

266

egiptene745 putnd fi o dovad a folosirii de Sfntul Vasile cel Mare a limbajului


cultic n expunerile sale dogmatice, dar, n acelai timp, i un puternic argument
pentru paternitatea vasilian a formularului euhologic egiptean, cci n toat baza de
date TLG aceast expresie este menionat doar n scrierile ierarhului din
Capadocia.746
Corespondena de expresii, i n mod special cea de expresii biblice, ntre
textele euharistice i scrierile Sfntului Vasile se poate datora unui limbaj teologic i
liturgic comun folosit n att n cult, dar i n expunerile dogmatice n epoca n care a
trit marele ierarh capadocian. Cnd ns aceste expresii sunt folosite frecvent n
scrierile unui sfnt printe, dar ntr-un context asemntor dac nu identic cu cel al
textului euharistic, ele constituie argumente pentru demonstrarea paternitii acestuia.
II. Byz:
prin Care i veacurile le-ai fcut,747 Care fiind strlucirea slavei Tale si chipul
ipostasului Tu i purtnd toate cu cuvntul puterii Sale,748 nu rpire a socotit a fi
asemenea ie, lui Dumnezeu i Tatl,749 ci Dumnezeu fiind mai nainte de veci, pe
pmnt S-a artat i cu oamenii a petrecut750.
[


].
Acest al doilea paragraf apare doar n textul bizantin i este ca i cel precedent
un frumos poem compus din texte biblice n care smerenia i coborrea nespus a Fiului
lui Dumnezeu la om este descris prin expresii preluate din Evrei 1, 2-3 i Filipeni 2, 3
n care se insereaz i un pasaj vechi-testamentar din Baruh 3, 38. Din nou poate fi
remarcat aceeai profund cunoatere a Sfintei Scripturi i aceeai mnuire cu mare
uurin a versetelor ei ce poate fi ntlnit i n scrierile Sfntului Vasile cel Mare.
745

PG 31, 1636D i PG 31,1644D.


O singur dat apare ea menionat i ntr-o rugciune a Sfntul Ioan Gur de Aur care ns a
fost catalogat ca fiind neautentic [spuria]. PG 64,1061D.
747
Evrei 1, 2.
748
Evrei 1, 3.
749
Filip 2, 6.
750
Baruh 3, 38.
746

267

Bernard Capelle atrage atenia asupra modului adugit n care apar citate pasajele
biblice n acest paragraf.751 Astfel, versetul din Filip 2, 6: nu rpire a socotit a fi
asemenea lui Dumnezeu [ ] este folosit
aici cu o mic adugire: nu rpire a socotit a fi asemenea ie, lui Dumnezeu i Tatl
[ ], adugire ce poate fi
gsit i n paragraful V unde se refer la versetul din Ioan 1, 18: Cel Ce este n snurile
Tale, Dumnezeule i Tat [ ],
precum i n paragraful VIII unde Col 1,10 devine: ne-a adus la cunoaterea Ta, a
adevratului Dumnezeu i Tat [
]. Exact aceast glosare a textelor euharistice este una specific
scrisului Sfntului Vasile, putnd fi gsit n nenumrate pasaje ale operelor sale. Ea
apare des menionat n Contra lui Eunomiu752, fiind de asemenea folosit n Omilia la
cuvntul: La nceput era Cuvntul753, n Omilia despre credin754, n Omilia la
Psalmul 45755, n Omilia la Psalmul 48756 i nu mai puin de nou ori n tratatul Despre
Sfntul Duh.757 Astfel, asocierea constant a substantivului Tatl n menionarea
numelui lui Dumnezeu a fost fcut de marele ierarh capadocian din dorina de
contracarare a ereziilor i de precizare a terminologiei trinitare, de subliniere a
importanei monarhiei Tatlui, a distinciei dar i a unitii dintre cele trei Persoane
divine.
Semnificativ este i modificarea cu care versetul din Baruh 3,38: Dup
aceasta pe pmnt s-a artat i cu oamenii mpreun a locuit [
] este inserat n textul anaforalei.
Simpla determinare temporal dup aceasta [] din debutul lui este nlocuit cu o construcie participial: Dumnezeu fiind mai nainte de veci [
], fiind menit s determine mai ndeaproape subiectul ntregii expuneri,
i s afirme mpreuna venicie a Fiului cu Tatl. Aceasta este i nvtura Bisericii pe
751

B.Capelle, Les Liturgies, p. 64-65.


PG 29, 500B, 549A, 569A, 569B, 569C, 569D, 572A.
753
PG 31,480C.
754
PG 31, 685A i 689A.
755
PG 29, 416A.
756
PG 29, 432B.
757
Despre Sfntul Duh 1,3: Sieben, p. 78; Pruche, p. 256: n timp ce m rugam ntr-o diminea cu
poporul aducnd n dou feluri doxologie lui Dumnezeu i Tatl... [Proseuxome/n% moi pr%/hn meta\
tou= laou=, kai\ a)mfote/rwj th\n docologi/an a)poplhrou=nti t%= Qe%= kai\ Patri/..], Despre
Sfntul Duh 2,4: Sieben, p. 80; Pruche, p. 262.; 5,5; Despre Sfntul Duh 5,8: Sieben, p. 94; Pruche, p. 276.
752

268

care Sfntul Vasile cel Mare o apr n Contra lui Eunomiu758 i pe care o va readuce
n discuie i o va trata pe larg n Omilia la cuvintele: La nceput era Cuvntul759.
Intenia teologic a revizorului este vizibil i n acest pasaj, cci versetul glosat al Vechiului Testament devine n textul anaforalei bizantine subiect al propoziiei
principale preluate din Filip2, 7 (II, 194-195): ci Dumnezeu fiind mai nainte de veci,
pe pmnt S-a artat i cu oamenii a petrecut [
].
De asemenea, versetul din Filip 2, 6 nu conine doar adaosul: ie, lui Dumnezeu i Tatl, ci i o ntreag inserie din Evrei 1, 3 ce nlocuiete construcia
participial: n chipul lui Dumnezeu fiind [], pentru a
evita astfel repetarea substantivului ce este menionat de dou ori n Filp 2, 67. mbinarea original a versetelor biblice a fost fcut nu doar dintr-o dorin de
maxim stilizare a textului euharistic, ci cu vdita intenie de a exprima n mod clar i
precis adncimea adevrului de credin propovduit prin cultul Bisericii. Analogia cu
stilul folosit de Sfntul Vasile cel Mare n scrierile sale este evident i nu are nevoie
de nici o demonstraie.
n stabilirea paternitii vasiliene a textului bizantin Byz semnificativ este nu
doar glosarea pasajelor biblice mai sus amintite, dar i frecvena folosirii lor n
scrierile Sfntului Vasile cel Mare.
Astfel, expresia paulin strlucirea slavei i chipul fiinei din Evrei 1, 3 este
mult ntrebuinat de Sfntul Vasile fiind de ase ori menionat n scrierile sale:
1. n Omilia a IX-a la Hexaemeron marele ierarh ntreab retoric: Ascult i
tu, care eti din noua tiere mprejur care cinsteti iudaismul n aparen de cretin.
Cui spune Dumnezeu: Dup chipul nostru? Cui altcuiva dect Celui Care este strlucirea slavei i chipul ipostasului, Care este chipul lui Dumnezeu celui nevzut?760
2. n tratatul Despre Sfntul Duh 15, 23 el afirm: S se nvee aadar c
Hristos este Puterea i nelepciunea lui Dumnezeu (I Cor 1, 24) i c este Chipul lui
758
Contra lui Eunomiu II, 12, PG 29, 593B: Deci i Fiul, nainte de veci fiind i venic fiind,
nicicnd nu a nceput a exista, ci de cnd a fost Tatl i Fiul a fost i la noiunea de Tatl ndat se
adaug cea de Fiu. [ Ou)kou=n kai\ o( Ui(o\j, pro\ ai)w=noj w)n
\ , kai\ a)ei\ w)\n, ou)k h)/rcato tou=

ei)=nai/ pote, a)ll' a)f' ou(= Path\r, kai\ Ui(o\j, kai\ eu)qu\j tv= tou= Patro\j e)nnoi/# h( tou= Ui(ou=
suneise/rxetai.]. Aceast dogm a triadologiei ortodoxe este dezbtut pe larg mai apoi n capitolele

13-15 ale aceleai scrieri. A se vedea: PG 29, 596A-604A; 608A, Ducatillon, p. 47-61;67.
759
PG 31, 472-481. Fecioru, p. 514-523.
760
PG 29, 205C, Fecioru, p. 179

269

Dumnezeu Celui nevzut (Col 1, 15) i strlucirea slavei (Evrei 1, 3) i c pe Acesta


Dumnezeu Tatl L-a pecetluit, cu totul imprimndu-Se n El.761
3. i n capitolul 26, 64 al aceluiai tratat, Sfntul Vasile cel Mare menioneaz aceast expresie: Cine privete Chipul nu poate separa lumina de Chip Astfel
nct n mod propriu i corespunztor prin luminarea Duhului vedem strlucirea slavei
lui Dumnezeu [pe Fiul], iar prin [acest] Chip suntem ridicai [spre Tatl], spre Cel al
Crui Chip i Pecete identic este [Fiul] 762.
4. n scrierea Contra Eunomiu, pentru a apra dumnezeirea Fiului Sfntul
Vasile cel Mare folosete n argumentare limbajul biblic al epistolelor pauline
amintete expresia din Evrei 1, 3: ...i Sf Pavel spune: Cel Ce este strlucirea
slavei i Cel Ce este n chipul lui Dumnezeu,763 tot n aceeai lucrare fcnd
meniune i de expresia: pecetea ipostasului [xarakth\r th=j u(posta/sewj] din
acelai: De aceea i Strlucire este numit, pentru ca s nelegem unirea, i chip al
ipostasului, pentru ca s nvm deofiinimea.764
De ase ori este menionat i expresia: nu rpire a socotit a fi asemenea lui
Dumnezeu din Filip 2, 6:
1. n Cuvnt nainte. Despre credin: Dup aceasta, aa cum spune Scriptura, pe pmnt S-a artat i cu oamenii a petrecut; Care, n Chipul lui Dumnezeu
fiind, nu rpire a socotit a fi ntocmai cu Dumnezeu, ci S-a smerit pe sine765
2. n Contra lui Eunomiu I, 24: [Eunomiu] ne-a replicat prin cuvntul
Domnului Care a spus: Tatl, Cel Care m-a trimis, mai mare dect mine este, ns
nu aude pe Apostol zicnd: Nu rpire a socotit a fi ntocmai cu Dumnezeu766

761
Pruche, p. 292; Sieben, p. 108: Manqane/twsan toi/nun o(/ti Xristo\j "Qeou= du/namij,
kai\ Qeou= sofi/a", kai\ o(/ti "ei)kw\n tou= Qeou= tou= a)ora/tou", kai\ "a)pau/gasma th=j do/chj",
kai\ o(/ti tou=ton o( Path\r e)sfra/gisen o( Qeo/j, o(/lon au)t%= e(auto\n e)ntupw/saj.
762
Despre Sfntul Duh, Sieben, p. 270: Kai\ to\n e)nateni/zonta tv= ei)ko/ni, a)mh/xanon th=j
ei)ko/noj a)poxwri/sai to\ fw=j. (/Wste oi)kei/wj kai\ a)kolou/qwj dia\ me\n tou= fwtismou= tou=
Pneu/matoj, to\ a)pau/gasma th=j do/chj tou= Qeou= kaqorw=men: dia\ de\ tou= xarakth=roj, e)pi\
to\n ou(= e)stin o( xarakth\r kai\ h( i)so/tupoj sfragi\j a)nago/meqa.
763
PG 29, 677C: kai\ o( Pau=loj: (\Oj w)\n a)pau/gasma th=j do/chj: kai/: (\Oj e)n morfv=
Qeou= u(pa/rxwn.
764
PG 29, 556C: Dia\ tou=to ga\r a)pau/gasma ei)/rhtai, i(/na to\ sunhmme/non noh/swmen,
kai\ xarakth\r th=j u(posta/sewj, i(/na to\ o(moou/sion e)kmanqa/nwmen. A se vedea i: PG 29,

553AB.

765

PG 31, 685AB: o(\j e)n morfv= Qeou= u(pa/rxwn, ou)x a(rpagmo\n h(gh/sato to\ ei)=nai i)/sa
Qe%=, a)ll' e(auto\n e)ke/nwse...

270

3. Contra lui Eunomiu IV, 294: Deci, Fiul Care nu a socotit o rpire a fi
ntocmai cu Dumnezeu, cum neasemntor i inferior este lui Dumnezeu?767
4. n Omilia contra lui Sabelie, Arie i a anomeilor: Cum deci nu a socotit o
rpire a fi ntocmai lui Dumnezeu, dac, aa cum i susii blasfemia, niciodat nu a
fost egal [lui Dumnezeu]? Cum ns i n chipul lui Dumnezeu fiind, Cel Care, dup
cuvntul tu, nicidecum nu este asemenea?768
5. n Regulile mari, ntrebarea a doua: ns am fost rechemai din moarte i
am obinut iari viaa prin nsui Domnul nostru Iisus Hristos. n Care i modul
facerii de bine devine mult mai minunat: Cci n chipul lui Dumnezeu fiind nu rpire
a socotit a fi ntocmai cu Dumnezeu, ci s-a golit pe Sine, chip de rob lund.769
6. Pasajul din Filipeni 2, 6-8 apare citat i n Regulile mici, n ntrebarea
172.770
Din aceste cteva exemple poate fi cu uurin remarcat preferina Sfntului
Vasile pentru pasajele pauline aflate n discuie, iar introducerea lor n textul
anaforalei bizantine se datoreaz cu certitudine interveniei acestui mare sfnt ierarh.
III. g:

Byz:

Care din Duhul Sfnt i

i din Sfnta Fecioar ntrupndu-Se

din

Sfnta Fecioara Maria ntrupndu-se,


i fcndu-Se om,

766

PG 29, 564D 565A: kai\ th\n tou= Kuri/ou fwnh\n h(mi=n proba/lletai ei)po/ntoj: (O
Path\r, o( pe/myaj me, mei/zwn mou e)sti/: tou= de\ )Aposto/lou le/gontoj ou)k a)kou/ei o(/ti, Ou)x
a(rpagmo\n h(gh/sato to\ ei)=nai i)/sa Qe%=. Iorgu Ivan, p. 92.
767
PG 31, 708B: (O ou)=n Ui(o\j, ou)x a(rpagmo\n h(ghsa/menoj to\ ei)=nai i)/sa Qe%=, pw=j
a)no/moioj kai\ a)/nisoj Qe%=.
768
PG 31, 604C: Pw=j de\ ou)x a(rpagmo\n h(gh/sato to\ ei)=nai i)/sa Qe%=, ei), w(j su\
blasfhmei=j, ou)de/pote i)/soj; Pw=j de\ kai\ e)n morfv= Qeou= u(ph=rxen o(, kata\ to\n so\n lo/gon,
mhde/pote o(/moioj;
769
PG 31, 914A-C: a)lla\ a)neklh/qhmen e)k tou= qana/tou, kai\ e)zwopoih/qhmen pa/lin u(p'
au)tou= tou= Kuri/ou h(mw=n )Ihsou= Xristou=. )En %(= kai\ o( tro/poj th=j eu)ergesi/aj mei=zon e)/xei
to\ qau=ma: )En morfv= ga\r Qeou= u(pa/rxwn, ou)x a(rpagmo\n h(gh/sato to\ ei)=nai i)/sa Qe%=, a)ll'
e(auto\n e)ke/nwse, morfh\n dou/lou labw/n. Iorgu Ivan, p. 223.
770

PG 31, 1196B, Iorgu Ivan, p. 389.

271

IV. Byz:
S-a smerit pe Sine, chip de rob lund, fcndu-Se pe Sine asemenea cu chipul
smeritului nostru trup, ca s ne fac pe noi asemenea chipului slavei Sale.
[

]
Fragmentele acestea vor fi analizate mpreun, dat fiind faptul c ele alctuiesc
o unitate, n condiiile n care simplului participiu fcndu-se om []
din g i corespunde ntreg fragmentul IV din textul bizantin.
Ca i n alte seciuni ale anaforalei, este vizibil faptul c cel care a revizuit formularul euhologic egiptean a eliminat o serie de expresii, pentru a putea relua i amplifica mai apoi n Byz ideea lor de baz. Dup cum s-a vzut n analiza comparat a
textului celor patru versiuni, Engberding a considerat expresia: din Sfntul Duh,
articolul hotrt al substantivului Fecioara, precum i substantivul propriu Maria
a fi adaosuri fcute mai trziu textului euharistic egiptean, ceea ce ar justifica i lipsa
lor din Byz.771
Participiul fcndu-se om [], definit de Engberding ca un
element originar n g772 a fost ns eliminat pentru a face loc n textul bizantin unei
ample reformulri coninute n II, 194-199. Termenul acesta este specific primelor
mrturisiri de credin, iar Sfntul Vasile cel Mare l menioneaz n mrturisirea de
credin semnat de Eustaiu de Sevastia ca fiind un termen folosit de prinii de la
Niceea. Participiul este folosit de alte dou ori n scrierile marelui
ierarh, iar substantivul corespunztor lui de peste 40 de ori, ceea ce l arat a fi un
termen predilect al scrisului Sfntului Vasile.773 Prin urmare, i prezena lui n textul
771

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche


Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931, p. 18.
772
Ibidem.
773
A se vedea: G.W.H. Lampe, A Patristik Greek Lexikon, Oxford, 2003, p. 463.

272

egiptean se poate datora interveniei marelui ierarh din Cezareea Capadociei, n acest
caz ns, problema se pune totui, de ce a eliminat el, revizuind textul euharistic
egiptean, acest termen, introducnd n schimb un pasaj compus dintr-o frumoas i
inspirat asociere a dou versete distincte ale epistolei ctre Filipeni (2, 6 i 3, 21). O
ncercare de a rspunde la aceast ntrebare poate fi gsit n disertaia doctoral a lui
Arthur Gibson.774 Autorul este de prere c ntr-o prim etap, marele ierarh a alturat
n textul egiptean simplului participiu: ntrupndu-Se, menionat n marea majoritate
a vechilor Liturghii, un al doilea participiu: fcndu-Se om [] pentru a
contracara dochetismul i apolinarismul, subliniind deplintatea i realitatea umanitii
i a nomenirii Fiului lui Dumnezeu.
Mai apoi ns, ntr-o a doua etap marele sfnt printe a revenit asupra textului
euharistic nlocuind participiul cu o ampl elaborarea antiarian n
care accentul cade nu doar pe umanitatea Fiului, ct mai ales pe dumnezeirea Lui
artat n trup la plinirea vremii.775
Desigur, aplicarea unei astfel de scheme istorice n analiza acestor fragmente
necesit o argumentare solid. La nivelul cercetrii de fa relevante sunt ns
accentele diferite ce pot fi identificate n cele dou texte euharistice: n g se
subliniaz scurt, kerigmatic n limbajul mrturisirilor de credin realitatea ntruprii,
pe cnd n Byz prin expresiile pauline din Filip 2, 6 i 3, 21 se face o prezentare
teologic elaborat nu doar a nomenirii Fiului lui Dumnezeu, dar i a finalitii ei.
Prezena n g a participiul este un argument al paternitii
vasiliene a textului egiptean, pe cnd prezena n Byz a originalei combinri a
versetelor din epistola ctre Filipeni trdeaz stilul teologhisirii ierarhului din
Cezareea Capadociei. Ilustrative n acest sens sunt i exemplele din scrierile acestuia,
n care predilecia lui pentru expresia paulin din Filip 3,21 este evident:
1. Contra lui Eunomiu II, 3: Cci [Apostolul] n mod clar nu vorbete despre
nsi fiina Cuvntului lui Dumnezeu, a Aceluia Care dintru nceput este la Dumne-

774

Arthur Gibson, Saint Basils Liturgical Authorship, Washington D.C., 1965, p133-136.
Cu toate c citeaz opt pasaje din scrierile Sfntului Vasile cel Mare n care acesta vorbete
despre firea uman a Mntuitorului, Gibson susine c n textul anaforalei acesta evit s accentueze umanitatea Mntuitorului tocmai din cauza angajrii lui n lupta antiarian, dar i din cauza unei lipse i limitri
(!) a teologhisirii sale orientat doar spre triadologie. Se pare ns c Gibson nu a cunoscut frumoasa omilie
la naterea Domnului a marelui ierarh n care acesta trateaz pe larg taina mare a unirii divinului cu umanul
n Persoana Mntuitorului n termeni pe care mai trziu Sfntului Maxim i va prelua i dezvolta.
775

273

zeu, ci despre cea a Celui Care S-a smerit pe Sine n chip de rob i Care a devenit
asemenea trupului smereniei noastre i Care a fost rstignit din cauza slbiciunii.776
2. Despre Sfntul Duh 26,61: Cel care nu mai triete nicicum dup trup, ci
este purtat de Sfntul Duh i fiu al lui Dumnezeu este pecetluit i a devenit asemenea
chipului Fiului lui Dumnezeu, om duhovnicesc este numit.777
3. Omilia la Psalmul 33: Toat ndejdea noastr s se ntoarc spre odihn,
pentru ca atunci cnd va fi transformat trupul smereniei noastre, s nelegem acest
fapt, [i anume] c a ajuns asemenea cu trupul slavei.778
4. Despre Botez: Cci dac fiind noi mori printr-o astfel de asemnare cu
moartea [lui Hristos] i fiind ngropai mpreun cu El, mergem n nnoirea vieii, ceea
ce ne ateapt nu este stricciunea morii Murind noi nine lucrurilor oprite i
artnd credina noastr lucrtoare prin iubire, devenim vrednici de a pronuna
aceleai cuvinte cu ale Apostolului cu aceeai ndejde: Cetenia noastr este n
ceruri, de unde i ateptm Mntuitor, pe Domnul Iisus Hristos, Care va schimba la
nfiare trupul smereniei noastre, ntru asemnarea trupului slavei Sale, lucrnd cu
puterea ce are de a-i supune Siei toate. i astfel pururea cu Domnul vom fi.779
V. Byz:
C de vreme ce prin om a intrat pcatul n lume i prin pcat moartea, a binevoit
Unul-Nscut Fiul Tu, Cel ce este n snurile Tale, Dumnezeule i Tat, s Se nasc
din femeie, din Sfnta Nsctoare de Dumnezeu i pururea Fecioara Maria, fcnduSe sub Lege, ca s osndeasc pcatul n trupul Su...
776

PG 29, 577A: Ou)de\ ga\r peri\ th=j ou)si/aj au)th=j tou= Qeou= Lo/gou, tou= e)n a)rxv=
o)/ntoj pro\j to\n Qeo\n, a)lla\ peri\ tou= kenw/santoj e(auto\n e)n tv= tou= dou/lou morfv=, kai\
genome/nou summo/rfou t%= sw/mati th=j tapeinw/sewj h(mw=n, kai\ staurwqe/ntoj e)c
a)sqenei/aj, safw=j diale/getai. Sesbo II, p. 16.
777
Sieben, p. 260, Pruche, p. 466: (O ga\r mhke/ti kata\ sa/rka zw=n, a)lla\ Pneu/mati Qeou=
a)go/menoj, kai\ ui(o\j Qeou= xrhmati/zwn, kai\ su/mmorfoj th=j ei)ko/noj tou= Ui(ou= tou= Qeou=
geno/menoj, pneumatiko\j o)noma/zetai.
778
PG 29, 349A: Pa=sa de\ h(mw=n h( e)lpi\j e)pistre/yai ei)j th\n a)na/pausin, i(/na,
metasxhmatisqe/ntoj tou= sw/matoj th=j tapeinw/sewj h(mw=n, noh/swmen au)to\ tou=to
geno/menon su/mmorfon t%= sw/mati th=j do/chj. Fecioru, p. 260.
779
PG 31, 1548BC: )Ea\n ga\r e)n t%= toiou/t% o(moiw/mati tou= qana/tou a)poqano/ntej kai\
suntafe/ntej t%= Xrist%= e)n kaino/thti zwh=j peripath/swmen, ou) nekro/thtoj fqora\n
e)kdexo/meqa, tafh\n de\ kai\ w(/sper futei/an sperma/twn mimou/meqa: nekrou=ntej me\n
e(autou\j toi=j a)phgoreume/noij, kai\ th\n pi/stin di' a)ga/phj e)nergoume/nhn e)pideiknu/menoi,
gino/meqa a)/cioi ta\ au)ta\ t%= )Aposto/l% ei)pei=n met' e)lpi/doj tw=n au)tw=n: " (Hmw=n ga\r to\
poli/teuma e)n ou)ranoi=j u(pa/rxei, e)c ou(= kai\ Swth=ra a)pekdexo/meqa Ku/rion )Ihsou=n
Xristo\n, o(\j metasxhmati/sei to\ sw=ma th=j tapeinw/sewj h(mw=n, ei)j to\ gene/sqai au)to\
su/mmorfon t%= sw/mati th=j do/chj au)tou=, kata\ th\n e)ne/rgeian tou= du/nasqai au)to\n kai\
u(pota/cai e(aut%= ta\ pa/nta. Kai\ ou(/tw pa/ntote su\n Kuri/% e)so/meqa. Ducatillon, p. 144.

274

[]

Dup afirmarea realitii i finalitii ntruprii n II, 194-199, textul bizantin


reia aceast idee i o argumenteaz artnd c pentru desfiinarea pcatului intrat n
firea uman a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu s se coboare din snurile Tatlui i s
se ntrupeze, s ia frmnttura lui Adam. Este sugestiv faptul c aceast idee a
necesitii i finalitii ntruprii este reluat de trei ori n manier i limbaj diferit
surprinzndu-se de fiecare dat alte aspecte:
II, 195-199: fcndu-Se pe Sine asemenea cu chipul smeritului nostru trup, ca
s ne fac pe noi asemenea chipului slavei Sale
II, 209-210: ca s osndeasc pcatul n trupul Su..
II, 211-213: pentru ca cei mori ntru Adam s nvieze ntru nsui Hristosul Tu.
Nu doar sublinierea prin aceast repetiie a uneia din ideile centrale ale
teologhisirii Sfntului Vasile ce este att de bine surprins n pasajele din operele
acestuia care vorbesc despre ntreaga iconomie a mntuirii, dar mai ales stilul
expunerii, n care adevrurile fundamentale ale tradiiei apostolice sunt exprimate cu
mare concizie i claritate prin asocierea unor expresii din diferite pasaje biblice (Rom
5, 12, Ioan 1, 8, Gal 4, 4, Rom 8, 3), trdeaz i la nivelul acestui fragment paternitatea vasilian a textului bizantin.
VI. Byz:
pentru ca cei mori ntru Adam s nvieze ntru nsui Hristosul Tu. i vieuind El n
lumea aceasta
[
]

275

Aceast propoziie final red n mod concis prin intermediul asocierii a dou
pasaje biblice care a fost scopul pentru care Fiul lui Dumnezeu s-a ntrupat. Prima ei
parte: pentru ca cei mori ntru Adam s nvieze ntru nsui Hristosul Tu. [
] a fost preluat
din I Cor 1, 23,780 iar cea de a doua parte a ei: i vieuind El n lumea aceasta
[] este o prelucrare i o potenare a
expresiei folosite de Sfntul Apostol Pavel n I Tim 1, 15: Iisus Hristos a venit n
lume []ce este ns exprimat de
revizorul textului euharistic printr-un participiu specific limbii greceti clasice:
. Verbul (a fi cetean)fiind folosit ntr-un participiu
medio-pasiv la timpul aorist are aici sensul de a se nceteni, sau de a tri n, a intra,
a fi naturalizat781 i nu este caracteristic limbajului biblic,782 ns prezena lui n textul
anaforalei bizantine se datoreaz cu certitudine Sfntului Vasile, excelentului cunosctor
i mnuitor al limbii greceti clasice, cruia acest termen i-a fost familiar, folosindu-l de
multe ori n operele lui. Cteva exemple783 din scrierile acestui mare ierarh sunt
edificatoare pentru a demonstra i la nivelul acestui fragment paternitatea vasilian a
textului bizantin:

780

Expresia aceasta paulin este folosit de Sfntul Vasile cel Mare att n tratatul Despre Sfntul
Duh 14,31: Sngele mielului este prenchipuire a sngelui lui Hristos. ntii nscui sunt chip al celui
dinti creat; De vreme ce acesta n mod necesar exist n noi nsoind succesiunea urmailor pn n
sfrit, de aceea noi toi murim n Adam i de aceea moartea a stpnit peste noi pn la mplinirea legii
i la venirea lui Hristos. Cei nti nscui au fost ns pzii de Dumnezeu astfel nct s a nu fi atini de
vrjmaul pentru a arta c nu mai murim n Adam, noi, cei care am fost nviai n Hristos. [Sieben, p.
164; Pruche, p. 356: To\ me\n ga\r ai(=ma tou= proba/tou, tu/poj tou= ai(/matoj tou= Xristou=: ta\ de\

prwto/toka, tu/poj tou= prwtopla/stou: o(\j e)peidh\ a)nagkai/wj h(mi=n e)nupa/rxei tv=
a)kolouqi/# th=j diadoxh=j me/xri te/louj parapempo/menoj, dia\ tou=to e)n t%= )Ada\m pa/ntej
a)poqnv/skomen, kai\ e)basi/leusen o( qa/natoj me/xri th=j tou= no/mou plhrw/sewj kai\ th=j tou=
Xristou= parousi/aj. Diethrh/qh de\ u(po\ tou= Qeou= ta\ prwto/toka, tou= mh\ qi/gein to\n
o)loqreu/onta, ei)j e)/ndeicin tou= mhke/ti h(ma=j a)poqnv/skein e)n t%= )Ada/m, tou\j
zwopoihqe/ntaj e)n t%= Xrist%], ct i n Scrisoarea 261, 2: Dac nu ar fi locuit Domnul n trup, nu

ar fi dat Mntuitorul pentru pre morii pentru noi i nu ar fi rupt prin El stpnirea morii. Dac ceea ce
era stpnit de moarte ar fi fost diferit de ceea ce Domnul a asumat nu ar fi ncetat moartea s-i fac
lucrarea ei, noi nu am fi avut nici un folos de patimile ndurate de te purttorul de Dumnezeu trup, nu ar
fi omort [Domnul] pcatul n trupul Su, nu am fi fost nviai n Hristos noi, cei mori prin Adam, nu ar
fi fost rezidit cel czut, nu ar fi fost ndreptat cel zdrobit, nu ar fi fost fcut apropiat lui Dumnezeu cel
nstrinat prin viclenia arpelui [Ei) ga\r a)/llo me\n h)=n to\ basileuo/menon u(po\ tou= qana/tou,

a)/llo de\ to\ para\ tou= Kuri/ou proslhfqe/n, ou)k a)\n me\n e)pau/sato to\ e(autou= e)nergw=n o(
qa/natoj, ou)k a)\n de\ h(me/teron ke/rdoj e)ge/neto th=j qeofo/rou sarko\j ta\ pa/qh, ou)k
a)pe/kteine de\ th\n a(marti/an e)n tv= sarki/, ou)k e)zwopoih/qhmen e)n t%= Xrist%= oi( e)n t%=
)Ada\m a)poqano/ntej, ou)k a)nepla/sqh to\ diapeptwko/j, ou)k a)nwrqw/qh to\ katerragme/non,
ou) pros%keiw/qh t%= Qe%= to\ dia\ th=j a)pa/thj tou= o)/fewj a)llotriwqe/n].
781

A se vedea: H.G. Liddel, R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, 1996, p. 547.


Acest fapt poate fi cu uurin demonstrat cu ajutorul bazei de date TLG. n ceea ce privete
ns folosirea acestui verb n literatura patristic, a se vedea: G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon,
Oxford, 2003, p. 456.
783
Verbul n diferitele lui forme apare menionat de 17 ori n scrierile Sfntului Vasile cel Mare.
O list a celor mai importante pasaje poate fi gsit la B Capelle, Les liturgies, p. 66-67.
782

276

1. Omilia la Psalmul 28: acetia sunt cei slvii n care locuiete glasul
Domnului [ou(=toi/ ei)sin oi( megaloprepei=j, e)n oi(=j h( fwnh\ tou=
e)mpoliteu/etai]

784

Kuri/ou

2. Omilia la Psalmul 32, PG 29, 341A: Nu vezi cum toate sunt risipite i
fcute nefolositoare i c numai adevrul Evangheliei stpnete acum n lume? [Ou)x
o(r#=j pw=j dieske/dastai pa/nta, kai\ h)xrei/wtai, mo/nh de\ e)mpoliteu/etai nu=n t%=
ko/sm% h( a)lh/qeia tou= Eu)aggeli/ou]

785

3. Scrisoarea 54, 1: Cei ce slujesc n Biseric erau primii cercetnd cu toat


severitatea obiceiul din vechime ncetenit Bisericile lui Dumnezeu... [Tou\j
u(phretou=ntajtv= )Ekklhsi/# h( pa/lai tai=j tou=

Qeou=

)Ekklhsi/aij e)mpoliteuome/nh
786

sunh/qeia meta\ pa/shj a)kribei/aj dokima/zousa parede/xeto:]

4. Scrisoarea 73, 3: ...i nici legea dumnezeiasc nu este mai necinstit dect
legile

ncetenite

ale

vieii.

[ou)t/ e
787

e)mpoliteuome/nwn t%= bi/% nomi/mwn.]

o(

qei=oj

no/moj

a)timo/teroj

tw=n

5. n Scrisoarea 101, 1: toate sunt de folos pentru ca sufletul s nu se


umple de rutatea intrat n existen, zbovind mai mult n viaa aceasta. [pa/ntwj
sumfe/rei to\ gino/menon, h)\ h(mi=n dia\ to\n th=j u(pomonh=j misqo/n, h)\ tv= paralhfqei/sv yuxv=, i(/na mh\ e)pi\ ple/on tv= zwv= tau/tv e)pibradu/nasa th=j e)mpoliteuome/nhj t%= bi/% kaki/aj a)naplhsqv=]

788

6. Scrisoarea 140, 2: Este deci [credina] cea de la prini ncetenit


[motenit] n Biserica noastr.. [ )/Esti toi/nun e)k pate/rwn e)mpoliteuome/nh tv=
)Ekklhsi/# h(mw=n... h( ...pi/stij]

789

7. Scrisoarea 160, 3: Astfel nct este probabil ca genul [acesta] de pcat s


nu fi fost atunci ncetenit la neamurile pgne. [ (/Wste tou=to ei)ko/j pou to\ ei)=doj
th=j a(marti/aj mh\ e)mpoliteu/esqai to/te para\ toi=j

)/Eqnesi]

790

8. Despre Sfntul Duh 29, 71: majoritatea tainelor n mod nescris s-au pstrat
nou [s-au ncetenit printre noi] [ta\ plei=sta tw=n mustikw=n a)gra/fwj h(mi=n
e)mpoliteu/etai]

791

784

PG 29, 293A , Fecioru, p. 229.


PG 29, 341A, Fecioru, p. 256. Este sugestiv aceast formulare cci asociaz verbul
e)mpoliteu/omai substantivului ko/smoj, exact cum o face i textul anaforalei.
786
Courtonne I, p. 139.
787
Courtonne I, p. 171.
788
Courtonne II, p. 2.
789
Courtonne II, p. 61.
790
Courtonne II, p. 90.
785

277

Aceste cteva exemple sunt n msur s indice nu doar preferina Sfntului


Vasile cel Mare pentru acest verb, dar i aria semantic larg a folosirii lui. Semnificativ este faptul c plecnd de la sensul lui de baz cel de a se nceteni ,
marele ierarh l aplic mai ales referitor la transmiterea Tradiiei bisericeti, la
motenirea predaniei apostolice, dar i a obiceiurilor vieii. Textul anaforalei amintete verbul cu sensul lui de a se nceteni, de a locui, de a intra n
lume indicnd prin aceasta marea apropiere n care a ajuns omul cu Dumnezeu o dat
cu ntruparea Mntuitorului Iisus Hristos.792 Este un mod specific scrisului Sfntului
Vasile cel Mare de a iconiza verbal o realitate i o tain att de adnc a credinei
cretine.
VII.
g:

Byz:

Ne-a artat ci de mntuire

dnd porunci de mntuire

n fragmentul de fa este evident faptul c prelucrarea textului egiptean a


nsemnat o trecere de la concretul personal la abstractul teologic speculativ. Este ceea
ce i remarcase n 1931 Engberding: Din nou trebuie considerat [n acest fragment]
textul egiptean a fi originar, cci exprimarea plastic: ne-a artat nou ci de
mntuire este cu mult superioar abstractului termen: dnd porunci de mntuire,
tocmai din cauza specificului arhetipului [tendina spre sobrietate] pe care deja att
de des am putut s o remarcm.793
Dup cum a putut fi demonstrat n capitolul precedent, scurta propoziie:
Ne-a artat ci de mntuire ce apare menionat nu doar n Rugciunea srutrii din
textul egiptean () i n Rugciunea aducerii nainte din textul
bizantin (), dar i n anaforaua atribuit lui Nestorie, este
791

Pruche, p. 500; Sieben, p. 292.


Folosirea acestui verb i a derivatelor lui este rar n literatura patristic. A se vedea acest
sens: G.W.H. Lampe, A Patristik Greek Lexikon, Oxford, 2003, p. 456.
793
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche
Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931, p. 52.
792

278

originar n textul egiptean i a fost cu certitudine introdus de Sfntul Vasile cel


Mare n aceast anafora euharistic. Chestionarea scrierilor marelui ierarh confirm
aceast presupunere. O trimitere clar la exprimarea folosit n g poate fi gsit n
scrisoarea 203,1 n care Sfntul Vasile arat c Mntuitorul a venit n trup att ca s
rnduiasc vieile noastre prin exemplele faptelor, ct i ca s ne vesteasc prin nsi
glasul Su Evanghelia mpriei.794
n aceeai manier cald, vie i personalizat, folosindu-se imagini plastice,
sunt descrise n capitolul 8 al tratatului Despre Sfntul Duh numirile date Fiului lui
Dumnezeu ce corespund diferitelor lucrri ale Sale n lume:
Atunci cnd Domnul este numit Cale noi suntem ridicai la o un sens mai
nalt, dar nu spre cel care ne vine n chip spontan n minte. Cci prin cale nelegem
progresul continuu i ordonat ctre perfeciune prin faptele dreptii i ale luminrii
cunotinei, tinznd pururi nainte i nzuind dup celelalte [ce ne stau nainte] pn
ce vom ajunge la fericitul sfrit, la cunoaterea [nelegerea] lui Dumnezeu pe care
Domnul o druiete celor care au crezut n El. Cci cu adevrat Cale bun, fr devieri
i dreapt este Domnul nostru care duce la Binele cu adevrat, la Tatl.795
Domnul Iisus Hristos nu a fost doar Mntuitorul lumii, dar a fost i nvtorul
prin excelen. El a artat omului prin fapte i cuvinte cile mntuirii, fiind El nsui
Calea ce duce ctre Tatl. Ideea aceasta central n teologhisirea Sfntului Vasile cel
Mare este surprins n mod plastic i personalizat n g i este exprimat n chip
sobru i concis n Byz, fapt ce militeaz pentru paternitatea vasilian a ambelor
formulare euhologice.
VIII
Byz: scondu-ne pe noi din rtcirea idolilor, ne-a adus la cunoaterea Ta, a
adevratului Dumnezeu i Tat
794

Courtonne II, p. 167: )Egw\ ga\r a)kou/saj para\ tou= Qeou= tou= dia\ tou=to th\n dia\
sarko\j e)pidhmi/an katadecame/nou, i(/na kai\ toi=j u(podei/gmasi tw=n prakte/wn r(uqmi/sv to\n
bi/on h(mw=n kai\ dia\ th=j i)di/aj fwnh=j a)naggei/lv h(mi=n to\ Eu)agge/lion th=j basilei/aj.
795
Pruche, p. 311, Sieben, p. 124: (/Wsper ou)=n kai\ o(/tan o(do\j o( Ku/rioj le/ghtai, pro\j
u(yhlote/ran e)/nnoian, a)ll' ou)xi\ pro\j th\n e)k tou= proxei/rou lambanome/nhn u(pofero/meqa.
Th\n ga\r ei(rm%= kai\ ta/cei dia\ tw=n e)/rgwn th=j dikaiosu/nhj kai\ tou= fwtismou= th=j
gnw/sewj e)pi\ to\ te/leion prokoph\n o(do\n e)cakou/omen, a)ei\ tou= pro/sw e)porego/menoi kai\
toi=j leipome/noij e(autou\j e)pektei/nontej, e(/wj a)\n fqa/swmen e)pi\ to\ maka/rion te/loj, th\n
Qeou= katano/hsin, h(\n o( Ku/rioj di' e(autou= toi=j ei)j au)to\n pepisteuko/si xari/zetai. )Agaqh\
ga\r o)/ntwj o(do/j, a)pareco/deutoj kai\ a)planh/j, o( Ku/rioj h(mw=n, pro\j to\ o)/ntwj a)gaqo/n,
to\n Pate/ra, fe/rwn.

279

[
].
Sfritul acestei fraze amintete de Col 1, 10 unde Sfntul Apostol Pavel
vorbete de sporirea n cunoaterea lui Dumnezeu [
], ns n textul anaforalei aceast expresie este reformulat ntr-o manier
original pentru a scoate n eviden faptul c darurile mari ale ntruprii
Mntuitorului, i anume: revelarea absolut a lui Dumnezeu i adevrata cunoatere a
Lui pot fi invocate n textul euharistic ca motive de mulumire, tocmai pentru c
iconomia mntuirii a fost mplinit deja de Fiul lui Dumnezeu ntrupat i pentru c ea
este mereu actualizat n Biseric. Omul poate mulumi i poate binecuvnta doar
pentru c a fost druit cu adevrata cunoatere ce a avut-o n rai i pentru c se
bucur acum de adevrata descoperire a lui Dumnezeu i de nemijlocita Lui prezen
n cult, prin venirea Sfntului Duh.
Textul euharistic bizantin prezint prin antitez mrimea, mulimea i
unicitatea darurilor revrsate de Dumnezeu asupra omului. Astfel, opoziia cuplurilor
pcat moarte i viaa rscumprare, ntunericul necunotinei adevrata cunoatere, att de des ntlnit n literatura cretin primar, devine axisul central al
mulumirii din Byz.
n fragmentul de fa, prezentarea antitetic se bazeaz pe opoziia dintre cele
dou verbe: scondu-ne i ne-a adus [ i ], dar i dintre
substantivele: rtcirea i cunoaterea [i ],care
determin aceste verbe. n acest dramatic contrast ntre necunoaterea i ntunericul
nchinrii la idoli i lumina adevratei cunoateri a lui Dumnezeu este definit i
rezumat sintetic unul din scopurile fundamentale pentru care Fiul lui Dumnezeu a
venit n lume. Aducerea omului la adevrata cunoatere, restaurarea firii czute, ridicarea ei la starea fericit pe care a avut-o nainte de cdere, nlturarea piedicilor dintre Dumnezeu i om sunt motivele pentru care Fiul lui Dumnezeu S-a ntrupat i ele
apar surprinse fiecare n parte n mod explicit n textul bizantin. Veritabila expunere
dogmatic fcut n limbaj doxologic a motivelor ntruprii din anaforaua euharistic
trdeaz gndirea teologic a marelui ierarh capadocian. Bernard Capelle a reuit s

280

indice n studiul su corespondenele din acest fragment cu scrierile Sfntului Vasile


cel Mare, analiznd frecvena folosirii termenilor antitetici menionai mai sus:796
A. Participiul provenind de la verbul ce nseamn a
scoate, a ndeprta apare des menionat n operele Sfntului Vasile cel Mare,
artndu-se a fi un termen predilect al scrisului su:
1. Aceeai asociere ca i n textul anaforalei a celor dou verbe i
poate fi gsit ntr-un pasaj al tratatului Despre Sfntul Botez: Prin aceste
cuvinte ne-a ntors cu totul de la tot pcatul i de la toat dreptatea din lege i ne-a
adus la dreptatea lui Dumnezeu [Di' w(=n panta/pasin a)posth/saj me\n h(ma=j
pa/shj a(marti/aj kai\ th=j kata\ no/mon dikaiosu/nhj, prosagagw\n de\ tv= kata\
Qeo\n dikaiosu/nv].

797

2. n Contra lui Eunomiu II, 27 Sfntul Vasile cel Mare l acuz pe Eunomiu
c nltur nsi firea Fiului de cea a Tatlui, nerecunoscndu-I Dumnezeirea:
dup ce a ndeprtat prin vicleniile raionamentelor firea Celui Unul Nscut pn a
o face opus Tatlui, nu a lsat n urma lui dect rsunetul numelor [kai\ toi=j tw=n
lo/gwn texna/smasi pro\j to\ e)nanti/on t%=

Patri\ th\n fu/sin tou= Monogenou=j

a)posth/saj, mo/nhn katalei/pei th\n eu)fhmi/an tw=n o)noma/twn].

798

3. n Despre Sfntul Duh 24, 56, Sfntul Vasile cel Mare se ridic mpotriva
pnevmatomahilor care asimilau Persoana Sfntului Duh unei creaturi, nlturndu-o din
Dumnezeire: cine este att de lipsit de ndejdile venice nct s alture pe Sfntul Duh
creaturilor, ndeprtndu-L [scondu-L] din dumnezeire? [ti/j ou(t/ wj e)lpi/dwn
799

ai)wni/wn a)/moiroj, w(j tv= kti/sei sunta/cai to\ Pneu=ma, th=j qeo/thtoj a)posth/saj].

4. n Omilia la nceputul Proverbelor marele ierarh vorbete despre adevrata


nerutate ce se arat n cel care ndeprteaz toat rutatea din sufletul su prin
nevoina spre virtute care se i nvrednicete de motenirea buntilor venice [o(
pa=san ponhri/an dia\ th=j kat' a)reth\n a)skh/sewj th=j e(autou= yuxh=j a)posth/saj,
o(\j kai\ th=j klhronomi/aj tw=n a)gaqw=n a)ciou=tai].

796

B. Capelle, Les liturgies, p. 68-70.


PG 31, 1556D; Ducatillon, p. 160.
798
PG 29, 636A; Sesbo, p. 114.
799
Pruche, p. 452; Sieben, p. 248.
800
PG 31, 409A.
797

281

800

4. Corespondena Sfntului Vasile cel Mare conine nenumrate exemple de


folosire a verbului n diferitele lui forme. Relevante sunt menionrile din
Scrisoarea 97, 1801; 99, 3802; 128, 2803 i 223, 7804.
B. Substantivul rtcirea [] ce determin n textul euharistic participiul este i el des folosit de Sfntul Vasile cel Mare ca termen
definitoriu pentru nvturile greite care sunt raportate mereu la adevrul
propovduirii cretine:
1. n Contra lui Eunomiu II, 19 sunt denunai cei care din cauza rtcirii
idoleti se opun unitii credinei: Cci Dumnezeu fiind Cel ce este i Care este
Adevrul i Viaa, cei care nu sunt unii prin credin cu Dumnezeul Cel Ce exist [cu
adevrat], dar s-au obinuit irealitii neadevrului rtcirii idoleti au fost numii
ca unii ce nu exist. [ )Epei\ ga\r w)\n kai\ a)lh/qeia kai\ zwh\ o( Qeo\j, oi( t%= Qe%=
t%=

o)/nti

mh\ h(nwme/noi

kata\

th\n

pi/stin,

tv=

de\

a)nuparci/#

tou= yeu/douj

oi)keiwqe/ntej dia\ th=j peri\ ta\ ei)/dwla pla/nhj..., mh\ o)/ntej proshgoreu/qhsan].

805

2. Tot n Contra lui Eunomiu II, 22 Sfntul Vasile cel Mare folosete un
termenul rtcirea elenist ce poate fi ntlnit i n alte scrieri,806 pentru a indica
diferena dintre adevrul Evangheliei i inconsistena nvturii pgne: ...multe sunt
lucrurile care separ cretinismul de rtcirea elinilor [pollw=n o)/ntwn, a(\ to\n
Xristianismo\n a)po\ th=j (Ellhnikh=j pla/nhj... dii/sthsin].

807

3. n Omilia la Psalmul 59 marele ierarh descrie n termenii folosii n textul


euharistic schimbarea pe care o presupune vieuirea cretin: Nu pentru iudeii de
atunci s-a scris psalmul, ci pentru noi care ne vom schimba, nlocuind nchinarea la
mai muli dumnezei cu buna credin, rtcirea idolilor cu cunoaterea Celui Ce ne-a
fcut [Ou) toi/nun toi=j to/te

)Ioudai/oij o( yalmo\j ge/graptai, a)ll' h(mi=n toi=j

a)lloiwqhsome/noij, toi=j th\n poluqei/+an ei)j eu)se/beian diamei/bousi, th\n peri\ ta\
ei)/dwla pla/nhn ei)j th\n tou= poih/santoj h(ma=j e)pi/gnwsin].

801

808

Courtonne I, p. 210.
Courtonne I, p. 216.
803
Courtonne II, p. 38.
804
Courtonne III, p. 16.
805
PG 29, 612C; Sesbo, p. 76.
806
Scrisoarea 226,4, Courtonne III, p. 28, iar n Scrisoarea 189,4 se vorbete despre rtcirea
politeist [polu/qeon pla/nhn], Courtonne II, p. 135.
807
PG 29, 620C; Sesbo, p. 88.
808
PG 29 464B; Fecioru, p. 327.
802

282

4. Sfntul Vasile cel Mare spune despre el nsui n Omilia despre dreptatea lui
Dumnezeu, PG 31, 653A c a fost izbvit de rtcirea cea din afar i adus la
cunoaterea adevrului. Prin milostivirea i iubirea de oameni a Bunului Dumnezeu
i n harul Domnului nostru Iisus Hristos i prin lucrarea Sfntului Duh m-am eliberat
de rtcirea cea dup tradiia cea din afar, dintru nceput fiind crescut de prini
cretini care m-au dus la cunoaterea adevrului [Qeou= tou= a)gaqou= xrhsto/thti
kai\ filanqrwpi/# e)n xa/riti tou=
tou= a(gi/ou

Kuri/ou h(mw=n

)Ihsou= Xristou= kat' e)ne/rgeian

Pneu/matoj, th=j me\n kata\ para/dosin tw=n e)/cwqen pla/nhj r(usqei\j,

a)/nwqen de\ kai\ e)c a)rxh=j u(po\ Xristianoi=j goneu=sin a)natrafei\j, ...a)/gonta/ me
pro\j e)pi/gnwsin th=j a)lhqei/aj].

809

5. n tratatul Despre Sfntul Duh 18, 47 este denunat rtcirea elenismului


care risc a fi introdus Biseric prin subnumrarea Persoanelor divine: s tie cei
care introduc subnumrarea c ei aduc n curata teologie a cretinilor rtcirea
politeist a elinilor [Oi( de\ th\n u(pari/qmhsin... tiqe/menoi gnwrize/sqwsan to\
polu/qeon th=j

(Ellhnikh=j pla/nhj tv= a)xra/nt% qeologi/# tw=n Xristianw=n

e)peisa/gontej ].

Din aceste cteva exemple poate fi cu uurin remarcat preferina Sfntului


Vasile cel Mare de a descrie adevrul nvturii cretine prin contrast cu rtcirea
pgn, iar folosirea n textul anaforalei euharistice bizantine a termenilor opui:
/ este o dovad cert a paternitii vasiliene a acestui formular euhologic.
C. Verbulavnd sensul de a aduce, apare a fi i el un termen
predilect al scrisului Sfntului Vasile cel Mare:810
1. n Despre Sfntul Duh 74, n elogiul adus Sfntului Grigorie Taumaturgul,
Sfntul Vasile cel Mare folosete verbul acesta, asociindu-l ca n textul euharistic
substantivului : Acesta a luat harul cuvntului spre [aducerea] neamurilor
la ascultarea credinei, astfel nct... pe tot poporul de la orae i sate prin cunotin
i-a adus lui Dumnezeu [e)/labe tou= lo/gou th\n xa/rin ei)j u(pakoh\n pi/stewj e)n
toi=j e)/qnesin, w(/ste e(ptakai/deka mo/nouj
809

Xristianou\j paralabw/n, o(/lon to\n

PG 31, 657A; Iorgu Ivan, p. 74.


Familia de cuvinte a verbului nsumeaz 21 de menionri n scrierile Sfntului
Vasile cel Mare. Important nu este ns doar frecventa amintire a acestui verb, ct mai folosirea lui n
expresii ce se aseamn sau sunt identice cu cele ale textului euharistic.
810

283

lao\n to/n te a)stiko\n kai\ to\n xwritiko\n dia\ th=j e)pignw/sewj prosh/gage t%=
Qe%=...].

811

n alte pasaje ale aceluiai tratat, marele ierarh folosete acest verb n diferite
alte contexte n expresii precum: aducndu-ne prin El nsui (Hristos) Tatlui (8,17)
[h(ma=j di' e(autou= prosa/gontoj t%= Patri]812 sau: aducerea noastr...la Dumnezeu
(7, 16) [ th\n h(mw=n au)tw=n prosagwgh\n.. pro\j to\n Qeo/n].813
2. Comentnd Psalmul 28, marele ierarh afirm c prin fiii lui Dumnezeu toi
ceilali sunt adui Domului: Cuvntul [psalmului] vrea s fie adui Domnului aceti
fii prin fiii lui Dumnezeu. [Tou/twn ou)=n tou\j ui(ou\j para\ tw=n ui(w=n tou= Qeou=
prosa/gesqai bou/letai t%= Kuri/% o( lo/goj].

814

3. Corespondena Sfntului Vasile cel Mare la rndul ei atest frecvena


folosirii acestui verb: fecioar se numete cea care de bun voie pe sine se aduce
Domnului (Scrisoarea 199, 18) [parqe/noj o)noma/zetai h( e(kousi/wj e(auth\n
prosagagou=sa t%= Kuri/%]

815

; pentru ca nu cumva s par c fac ceva curios,

aducnd ie cele ce sunt ale tale (Scrisoarea 271) [ mh/ pote do/cw peri/ergo/n ti
poiei=n soi prosa/gwn ta\ i)/dia/ sou]

816

; i i-am adus pe acetia blndeii tale

(Scrisoarea 308) [prosh/gagon au)tou\j tv= h(mero/thti/ sou].817


D. Substantivul este definitoriu pentru scrisul Sfntului Vasile cel
Mare. Din cele cteva exemple citate mai sus este vizibil tendina de asociere a
acestui substantiv cu verbul precum i de folosire a lui ca termen opus
expresiei: rtcirea idolilor (1, 3, 4). Acestea sunt doar cteva indicii la nivel lexical
care vorbesc de importana major pe care o acord marele sfnt ierarh n scrierile sale
temei cunoaterii, a accesului prin Sfntul Duh la adevrurile de credin.
Cunoaterea lui Dumnezeu, cunoaterea prin experiere a Binelui suprem este una
din temele predilecte ale teologhisirii Sfntului Vasile. Omului fcut dup chipul lui
Dumnezeu i-a fost druit libertatea i cunoaterea prin care el se distinge de toate celelalte
fpturi, tinznd s ajung la asemnarea cu Creatorul su, ca prin asemnare s l cunoasc

811

Sieben, p. 302; Pruche, p. 510.


Pruche, p. 508.
813
Pruche, p. 298.
814
PG 29, 284B, Fecioru, p. 223.
815
Courtonne II, p. 156.
816
Courtonne III, p. 143.
817
Courtonne III, p. 184.
812

284

pe Cel asemenea.818 Cunoaterea nu este simpla nelegere raional a adevrurilor de


credin, ct mai ales experierea lor,819 ce duce la viaa fericit de comuniune a omului cu
Dumnezeu: De multe feluri este cunoaterea Cunoaterea celui Care ne-a creat,
nelegerea minunilor lui i paza poruncilor i intimitatea, familiaritatea cu El820.
Scopul primordial al omului este de a-L cunoate pe Dumnezeu i pentru
aceasta el a fost creat: Aceasta este nlimea omului, aceasta este slava i mreia
lui, a cunoate cu adevrat pe Cel Mare i a se uni cu El i de a cuta slava cea care
vine de la Domnul slavei.821
Cunoaterea este pentru Sfntul Vasile cel Mare un termen generic ce indic
imperativul unui ntreg efort de apropiere a omului de Dumnezeu, de angajare a sa
ntr-un dialog plin de iubire cu Ziditorul a toate. Idololatria este ndeprtarea omului
de aceast stare fericit prin nelciunea demonilor: Ne este dat nou discernmntul
minii pentru a cunoate adevrul. Dumnezeul nostru este nsui Adevrul. Astfel, mai
nti de toate mintea trebuie s-L cunoasc pe Dumnezeul nostru, dar a-L cunoate
doar n msura n care o mreie infinit poate fi cuprins de ceea ce este cel mai
mic822 ns dac mintea este tulburat de demoni ea se nchin la idoli sau se va
ntoarce spre orice alt form de impietate. Dac ns se va drui pe sine ajutorului
Sfntului Duh, va descoperi adevrul i va cunoate pe Dumnezeu. Va cunoate, dup
cum spune Apostolul, n parte: dup viaa aceasta, n chip desvrit823

818

Omilia la Psalmul 48, PG 29, 449C: A suflat deci n faa lui, aceasta nseamn c a pus n om
o parte din harul Lui, pentru ca cel asemenea s cunoasc pe Cel asemenea: )Enefu/shse ga\r ei)j to\

pro/swpon: toute/sti, moi=ra/n tina th=j i)di/aj xa/ritoj e)nape/qeto t%= a)nqrw/p%, i(/na t%=
o(moi/% e)piginw/skv to\ o(/moion. Fecioru, p. 319.

819
A cunoate pe Dumnezeu nseamn a mplini poruncile Lui o spune Sfntul Vasile cel Mare
n Omilia la mucenicul Mamant. PG 31, 597A: Tou=to gnw=sij Qeou=, th/rhsij e)ntolw=n Qeou=.
Fecioru, p. 587.
820
Scrisoarea 235,3: )Alla\ pollaxw=j h( gnw=sij, w(j e)/famen. (/H te ga\r tou= kti/santoj

h(ma=j su/nesij kai\ h( tw=n qaumasi/wn au)tou= katano/hsij kai\ h( th/rhsij tw=n e)ntolw=n kai\
h( oi)kei/wsij h( pro\j au)to/n. Courtonne III, p. 46.
821
Despre smerenie PG, 31, 529BC: Tou=to u(/yoj a)nqrw/pou, tou=to do/ca kai\
megaleio/thj, a)lhqw=j gnw=nai to\ me/ga, kai\ tou/t% prosfu/esqai, kai\ do/can th\n para\ tou=
Kuri/ou th=j do/chj e)pizhtei=n. Fecioru, p. 545-546.
822
Scrisoarea 233, 2: De/dotai h(mi=n to\ tou= nou= krith/rion ei)j th\n th=j a)lhqei/aj
su/nesin. )/Esti de\ h( au)toalh/qeia o( Qeo\j h(mw=n. (/Wste prohgou/meno/n e)sti t%= n%= to\n
Qeo\n h(mw=n e)piginw/skein: e)piginw/skein de\ ou(/twj w(j dunato\n gnwri/zesqai to\n
a)peiromege/qh u(po\ tou= mikrota/tou. Courtonne III, p. 40.
823
Scrisoarea 233,2: Ei) me\n beblamme/noj e)sti\n u(po\ daimo/nwn o( nou=j,
ei)dwlolatrh/sei h)\ pro\j a)/llo ti ei)=doj a)sebei/aj paratraph/setai. Ei) de\ tv= tou=
Pneu/matoj e(auto\n e)pide/dwke bohqei/#, th\n a)lh/qeian gnwri/sei kai\ Qeo\n e)pignw/setai.
)Epignw/setai de/, w(j o( )Apo/stoloj ei)=pen, e)k me/rouj: e)n de\ tv= meta\ tau=ta zwv=,
telew/teron. Courtonne III, p. 41.

285

Cunoaterea este adorare, este experiere nemijlocit a Adevrului suprem, este


fericirea omului aflat n apropierea i intimitatea cu Dumnezeu: De vreme ce Dumnezeu este Creatorul lumii ntregi, iar noi suntem o parte a lumii, Dumnezeu este i
Creatorul nostru. Credina urmeaz acestei nelegeri, iar adorarea urmeaz unei astfel
de credine824 i c Dumnezeu se va face cunoscut prin jertfa de mpcare nseamn
c El se va arta celor care i slujesc Lui. i cuvntul c Dumnezeu i-a cunoscut pe cei
ce sunt ai Lui nseamn c Domnul i-a primit pe ei n intimitatea Lui.825
Cunoaterea lui Dumnezeu ca prim imperativ al existenei omului este o
trstur specific a teologhisirii Sfntului Vasile cel Mare. Semnificativ este n acest
sens i accentuarea importanei temei cunoaterii n textul euharistic bizantin un alt
argument decisiv n favoarea paternitii vasiliene a acestui formular euhologic.
Primul motiv de mulumire menionat n aceast anafora euharistic este druirea
cunoaterii adevrului, aducerea din nou a omului la intimitatea cu Dumnezeu
pierdut prin n pcat: cci Tu ne-ai druit, pentru ca mai, n rugciunea teologic,
ca o prim urmare a ntruprii Mntuitorului i premisa tuturor darurilor druite de
Dumnezeu omului s fie menionat aducerea omului la cunoaterea adevratului
Dumnezeu i eliberarea din rtcirea necunotinei i a nchinrii la idoli.
IX.
g:

Byz:

druindu-ne naterea din nou

agonisindu-ne pe noi Siei popor ales,

din ap i din Duh i

preoie mprteasca, neam sfnt. i

ne-a fcut

curindu-ne prin ap i sfinindu-ne cu

pe noi Siei popor ales

Sfntul Duh,

sfinindu-ne pe noi cu
Sfntul Duh. Cel Care
a iubit pe ai Si

824

Scrisoarea 235, 1: )Epeidh\ ga\r panto\j me\n tou= ko/smou dhmiourgo\j o( Qeo/j, me/roj
de\ ko/smou h(mei=j, kai\ h(mw=n a)/ra dhmiourgo\j o( Qeo/j. Tau/tv tv= gnw/sei h( pi/stij
a)kolouqei= kai\ toiau/tv pi/stei h( prosku/nhsij. Courtonne III, p. 45.
825
Scrisoarea 235, 3: Kai\ to\ gnwsqh/sesqai to\n Qeo\n a)po\ tou= i(lasthri/ou toute/stin
e)mfanisqh/sesqai toi=j latreu/ousi. Kai\ to\ " )/Egnw Ku/rioj tou\j o)/ntaj au)tou=" toute/stin
e)de/cato au)tou\j dia\ tw=n a)gaqw=n e)/rgwn ei)j th\n pro\j au)to\n oi)kei/wsin. Courtonne III, 48.

286

n lumea aceasta,

Paragraful acesta descrie concentrat lucrarea sfinitoare a lui Hristos prin


Sfntul Duh n Biseric, ce este rezumat n trei idei principale:
1. Prin jertfa mntuitoare s-a druit omului naterea de sus din ap i din Duh;
2. Baia Sfntului Botez arat pe cretini a fi noul popor ales
3. Sfntului Duh i revine lucrarea de curire i sfinire a credincioilor n
Biseric.
Tematica aceasta pe care textele euharistice o conin este specific teologhisirii
Sfntului Vasile cel Mare i apare admirabil expus n tratatul Despre Sfntul Duh i
n Omilia Despre Sfntul Botez.
Semnificativ este ns faptul c n acest fragment textul bizantin se arat a fi
mai scurt dect cel egiptean, cci nu menioneaz nici prima idee i nici adaosul: Cel
Care a iubit pe ai Si n lumea aceasta [
] din g II, 229 considerat de Engberding a fi originar, ceea ce arat c
revizuirea textului egiptean nu a fost un simplu proces de mbogire a unei anaforale
euharistice, ci a fost mai curnd un impresionant efort de reformulare a ideilor ei de
baz, ce a fcut ca unele expresii s fie cu totul eliminate pentru a face loc unei noi
exprimri mult mai sobre i teologic mai elaborate. n acest sens poate fi remarcat
mbogirea simplei amintiri a noului popor ales din g prin citarea literal n Byz a
versetului biblic din I Petru 2, 9.
Expresia: druindu-ne naterea din nou din ap i din Duh din textul
egiptean a fost considerat de Engberding a fi un adaos trziu fcut acestui formular

287

euhologic, dat fiind lipsa lui din Byz.826 Ea nu ns este nimic altceva dect o
transcriere a versetului biblic din Ioan 3, 5 ce i datoreaz prezena n g cu
certitudine interveniei Sfntului Vasile cel Mare,827 cci asocierea apei cu lucrarea
Sfntului Duh este o tem predilect a scrisului Sfntului Vasile cel Mare, fiindu-i
consacrat ntreg pasajul 35 din capitolului 15 al tratatului Despre Sfntul Duh:
Domnul Cel Ce rnduiete vieile noastre ne-a lsat legmntul Botezului ce
cuprinde tipul morii i al vieii: chipul morii l mplinete apa, iar arvuna vieii este
druit de Sfntul Duh Apa, pe de o parte, ofer chipul morii, primind trupul ca
ntr-un mormnt; pe de alt parte, Sfntul Duh infuzeaz puterea de via dttoare,
nnoind [ridicnd] sufletele noastre din moartea pcatului spre viaa avut la nceput.
Aceasta nseamn a fi nscut din ap i din Duh: moartea se petrece prin ap, iar viaa
noastr e druit [lucrat] prin Sfntul Duh.828
De asemenea, propoziia izolat: Cel Care a iubit pe ai Si n lumea aceasta
[] din g II, 229, este i ea
o inserare n textul euharistic a versetului biblic din Ioan 13,1 ce cu mare probabilitate
se datoreaz unei prime prelucrri fcute de Sfntului Vasile acestui text euharistic.
Nenumrate sunt pasajele din scrierile marelui ierarh care vorbesc despre dialogul de
iubire dintre Dumnezeu i om.829
ns nu doar la nivel tematic, ci i lexical paternitatea vasilian att a textului
egiptean, ct i a celui bizantin poate fi demonstrat. Astfel, participiul
din g apare menionat de 11 ori amintit n scrierile Sfntului Vasile cel Mare,830 iar
verbul [a dobndi, a agonisi] menionat n Byz este dup cum a inut s
826

H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet, p. 20.


Expresia din g II, 221-223: druindu-ne nou naterea din nou din ap i din Duh dup
cum a fost indicat n capitolul precedent are un corespondent fidel n Rugciunea aducerii nainte a
Liturghiei bizantine ce aparine Sfntului Vasile cel Mare i care amintete de: Cel care ne-ai druit
nou descoperirea tainelor cereti [].
828
Pruche, p. 368; Sieben, p. 176: Tou/tou xa/rin o( th\n zwh\n h(mw=n oi)konomw=n Ku/rioj
827

th\n tou= bapti/smatoj h(mi=n e)/qeto diaqh/khn, qana/tou tu/pon kai\ zwh=j perie/xousan: th\n me\n
tou= qana/tou ei)ko/na tou= u(/datoj e)kplhrou=ntoj, to\n de\ th=j zwh=j a)rrabw=na parexome/nou
tou= Pneu/matoj to\ me\n u(/dwr, tou= qana/tou th\n ei)ko/na pare/xei, w(s
/ per e)n tafv= to\ sw=ma
paradexo/menon: to\ de\ Pneu=ma th\n zwopoio\n e)ni/hsi du/namin, a)po\ th=j kata\ th\n a(marti/an
nekro/thtoj ei)j th\n e)c a)rxh=j zwh\n ta\j yuxa\j h(mw=n a)nakaini/zon. Tou=to ou)=n e)sti to\
a)/nwqen gennhqh=nai e)c u(/datoj kai\ Pneu/matoj: w(j th=j me\n nekrw/sewj e)n t%= u(/dati
teloume/nhj: th=j de\ zwh=j h(mw=n e)nergoume/nhj dia\ tou= Pneu/matoj.
829

A se vedea: Ascetice PG 31,1200, 1276; Regulile morale PG 31,813, 869; Despre Botez, PG
31,1520, 1525
830
Iat doar cteva exemple: Omilia la Psalmul 32, PG 29, 341B, Fecioru, p. 256; Omilia despre
invidie PG 31, 373, La mucenicul Mamant PG 31,600, n Ascetice PG 31,917, n exorcismele atribuite
Sfntului Vasile cel Mare PG 31,1684

288

indice B. Capelle n studiul su o constant a scrisului marelui ierarh capadocian.


Frecvena cu care sunt menionate aceste verbe arat ca i n alte cazuri predilecia
pentru un anumit fel de exprimare i caracterizeaz un anumit mod de gndire ce
poate fi recunoscut i n textele euharistice ce poart numele marelui sfnt ierarh.
X.
g:

Byz:

S-a dat

S-a dat pe Sine schimb morii,

pe Sine pre de rscumprare


morii ce mprea peste noi,
sub care eram inui,

ntru care eram inui,

fiind vndui sub pcatele noastre.

fiind vndui sub pcat.

i n acest fragment textul egiptean se arat a fi mai amplu dect cel bizantin,
fiind alctuit dintr-o combinare original a trei pasaje scripturistice i anume din:
I Tim 2, 6: Care s-a dat pe Sine pre de rscumprare pentru toi...
[].
Rom 5, 14: ci a mprit moartea de la Adam pn la Moise i peste
cei ce nu pctuiser
[
]
Rom 7, 6: Dar acum ne-am desfcut de lege, murind aceleia (morii)
n care eram inui robi
[
()]
289

nlocuirea substantivului din g cu n Byz este


pentru B. Capelle indiciul unei uoare preferine a Sfntului Vasile cel Mare pentru
acest termen din urm, ce apare menionat de dou ori n comentariul la psalmul 48 la
versetul 7 i 13. De asemenea, pentru liturgistul belgian, schimbarea prepoziiei
cu ca determinant al pronumelui relativ ce este asociat verbului este
definit drept o rectificare doctrinar important: Datoria noastr lui Dumnezeu
trebuia s o pltim, i nu morii sub care ne aflm nc De aceea, printr-un gest
magistral revizorul modific totul, nefcnd altceva dect suprimnd expresia
i nlocuind prepoziia cu . Exemplu remarcabil
pentru fermitatea sa doctrinar i profunda sa cunoatere a Scripturii.831
Capelle se grbete ns n a concluziona i n a califica aceast modificare
drept una dogmatic, i ridicnd astfel semne de ntrebare asupra paternitii vasiliene
a formularului euhologic egiptean.
n acest fragment ns nu poate fi vorba de o vreo eroare doctrinar ce a fost
modificat odat cu revizuirea fcut textului egiptean, ci mai curnd de o reformulare
n Byz a ideii de baz din g n sensul unei abstractizri i sintetizri a ei. g
personalizeaz moartea ca una ce mprea peste umanitate, innd-o captiv, iar
eliberarea omului din aceast robie cerea un pre de rscumprare pe care Mntuitorul
nsui l-a pltit, adic a gustat moartea n Trupul Su, pentru ca omul s fie eliberat de
legturile ei. Textul bizantin exprim aceast idee ntr-o manier mult mai sobr i
concis: Fiul lui Dumnezeu S-a dat pe Sine schimb morii, cu alte cuvinte El a murit
de bun voie n schimbul celor care trebuiau s moar fr de voia lor. n mod vizibil,
n ambele texte euharistice accentul nu cade pe pltirea unui pre de rscumprare, ci
pe faptul c nsui Fiul lui Dumnezeu ntrupat a desfiinat robia morii prin patima lui
de via dttoare. n esen i n acest fragment pot fi remarcate aceleai caracteristici
fundamentale ale celor dou texte euharistice: imagini plastice i stil kerigmatic n g
i elaborare teologic i sobrietate n expunere n Byz.
Ideea central a acestui fragment este specific gndirii Sfntului Vasile cel
Mare, fiind admirabil expus ntr-un pasaj din Omilia ctre cei ce ne hulesc pe noi c
spunem trei dumnezei, ce astfel prezint n termeni antitetici opera de mntuire mplinit de Mntuitorul Iisus Hristos: A murit de bun voie, pentru a ridica pe cei mori
831

Capelle, Les liturgies, p. 71.

290

fr de voie [din necesitate]. A luat moarte pe care nu a primit-o, pentru a-i face vii pe
cei aflai sub [stpnirea] morii. Netiind moartea L-a nghiit: nghiindu-L, a
cunoscut pe Cine a nghiit. A nghiit via i a fost nghiit de ea. A nghiit pe unul
mpreun cu toi i a pierdut prin unul pe toi832
Chestionnd i n acest fragment corespondenele lexicale dintre cele dou
texte euharistice i scrierile Sfntului Vasile cel Mare merit a fi remarcat menionarea de dou ori a expresiei: n care eram inui n tratatul Despre Botez:
Despre Botez, I, 13: Cci cnd eram n trup, patimile pcatelor cele dup lege
lucrau n mdularele noastre, aducnd rod morii; acum ns, am fost eliberai de sub
lege, murind celui care ne inea captivi, pentru a putea sluji noi n nnoirea duhului i
nu n vechimea literei.833
Exact acelai pasaj este reluat mai apoi n Despre Botez I, 18.834
Prin urmare, i n acest fragment sunt evidente corespondenele att la nivel
ideatic, ct i de limbaj ntre texte euharistice i operele Sfntului Vasile cel Mare, ce
constituie argumente pentru stabilirea paternitii lor vasiliene.
XI.

i cobornd

i pogorndu-Se, prin Cruce, n iad, ca s

prin Cruce n

plineasc toate ale Sale, a nimicit durerile

iad

morii.
Acest fragment a fost catalogat de Capelle ca fiind fr nici o importan i rele-

van deosebit pentru stabilirea paternitii celor dou texte euharistice, ns i aici
exprimarea simpl i concis din g a fost adugit n Byz prin inserarea unor expresii
832

PG 31, 1496A: )Ape/qanen e(kw\n, i(/na tou\j a)kousi/wj a)poqano/ntaj e)gei/rv.


)Epede/cato o(\n ou)k e)pede/xeto qa/naton, i(/na tou\j u(po\ qana/tou zwopoih/sv. Kate/pien o(
qa/natoj a)gnow=n: katapiw\n e)/gnw o(\n kate/pien. Kate/pie zwh\n, katepo/qh u(po\ zwh=j.
Kate/pie to\n e(/na meta\ pa/ntwn, a)pw/lese dia\ to\n e(/na tou\j pa/ntaj. (/Hrpasen w(j le/wn,
suneqla/sqh tou\j o)do/ntaj. Dia\ tou=to kai\ w(j a)sqenh\j katafronei=tai.
833
PG 31, 1545D, Ducatillon, p. 142: (/Ote ga\r h)=men e)n tv= sarki\, ta\ paqh/mata tw=n
a(martiw=n ta\ dia\ tou= no/mou e)nhrgei=to e)n toi=j me/lesin h(mw=n, ei)j to\ karpoforh=sai t%=
qana/t%: nuni\ de\ kathrgh/qhmen a)po\ tou= no/mou, a)poqano/ntej e)n %(= kateixo/meqa, w(/ste
douleu/ein h(ma=j e)n kaino/thti pneu/matoj, kai\ ou) palaio/thti gra/mmatoj.
834

PG 31, 1557B, Ducatillon, p. 162.

291

din Fapte 2, 24 i Efes 4, 10 urmrindu-se astfel redarea ntr-o manier teologicelaborat a adevrului de credin ortodox referitor la coborrea Mntuitorului la iad.
Fragmentul de fa este ns i o bun dovad a corespondenelor de gndire i de exprimare ntre cele dou anaforale i scrierile Sfntului Vasile. Iat cum descrie marele arhiepiscop din Cezareea Capadociei atotputernicia lui Dumnezeu ce se arat n infinita Sa
chenoz ce a mers pn la acceptarea morii de bun voie pentru eliberarea omului de
sub tirania ei:
Cci nici cerul i nici pmntul i nici mrimea mrilor, nici vieuitoarele n
ap i nici de pe uscat i nici plantele i nici stelele i nici aerul i nici anotimpurile i
nici bogata armonie a toat creaia nu arat att de mult preaplinul puterii Sale, pe ct
faptul de a fi putut Dumnezeu cel nencput fr de ptimire s fie cuprins [ncercuit]
de moarte pentru a ne drui neptimirea prin patima Sa Acesta l-a legat pe cel
puternic, i i-a rpit lui vasele, adic pe noi, care eram folosii spre orice lucru ru: i
[Mntuitorul] ne-a fcut vase cinstite [folositoare] Stpnului, pe noi cei gtii spre
orice lucru bun prin buna dispoziie [pregtirea] a voii noastre libere.835
Remarcabil este folosirea n Byz a expresiei sugestive: durerile morii care
se dovedete a fi un termen predilect al scrisului Sfntului Vasile cel Mare fiindu-i
dedicat un ntr-un ntreg pasaj din Omilia la psalmul 114 n care este explicat versetul
3 al acestui psalm: M-au cuprins durerile morii, afirm psalmistul, i primejdiile
iadului m-au aflat. La propriu vorbind, cuvntul dureri se refer la durerile naterii,
cnd pntecele mamei se lrgete Mut acum durerile acestea i la durerile morii,
care cuprind pe om la desprirea sufletului de trup. Profetul spune, deci, c n-a suferit
puin, ci c a ncercat chiar durerile morii i c a ajuns la primejdia coborrii n
iad.836 Care sunt aceste suferine le-a descris Sfntul Vasile referindu-se la versetul 1
835

Pruche, p. 310, Sieben, p. 122: Ou) ga\r tosou=ton ou)rano\j kai\ gh= kai\ ta\ mege/qh tw=n
pelagw=n, kai\ ta\ e)n u(/dasi diaitw/mena kai\ ta\ xersai=a tw=n z%/wn, kai\ ta\ futa\ kai\
a)ste/rej kai\ a)h\r kai\ w(=rai kai\ h( poiki/lh tou= panto\j diako/smhsij to\ u(pere/xon th=j
i)sxu/oj suni/sthsin, o(/son to\ dunhqh=nai to\n Qeo\n to\n a)xw/rhton, a)paqw=j dia\ sarko\j
sumplakh=nai t%= qana/t%, i(/na h(mi=n t%= i)di/% pa/qei th\n a)pa/qeian xari/shtai. Ka)\n le/gv de\
o( a)po/stoloj o(/ti " )En tou/toij pa=sin u(pernikw=men dia\ tou= a)gaph/santoj h(ma=j", ou)xi\
tapeinh/n tina u(phresi/an e)k th=j toiau/thj fwnh=j u(poba/llei, a)lla\ th\n e)n t%= kra/tei th=j
i)sxu/oj e)nergoume/nhn boh/qeian. Au)to\j ga\r dh/saj to\n i)sxuro/n, dih/rpasen au)tou= ta\
skeu/h, h(ma=j, oi(=j ei)j pa=san e)ne/rgeian ponhra\n kateke/xrhto: kai\ e)poi/hse skeu/h
eu)/xrhsta t%= Despo/tv, tou\j kathrtisme/nouj ei)j pa=n e)/rgon a)gaqo\n e)k th=j e(toimasi/aj
tou= e)f' h(mi=n. Expresia tou= e)f' h(mi=n este o expresie a filosofiei clasice greceti fiind folosit de
stoici pentru a defini libertatea omului. A se vedea: Pruche, p. 310, nota 1.
836
PG 29, 488AB: Perie/sxon ga/r me, fhsi\n, w)di=nej qana/tou, ki/ndunoi #(/dou eu(/rosa/n

me. Kuri/wj me\n ai( w)di=nej e)pi\ tw=n kata\ ta\j kuh/seij o)dunw=n ei)si tetagme/nai..
Meth/negke de\ ta\j w)di=naj kai\ e)pi\ tou= qana/tou, ta\j perii+stame/naj to\ zw=on e)n t%=

292

al acestui psalm artnd c durerile morii, primejdiile iadului, necazul, chinul; acestea
toate i s-au prut mpratului proroc David a fi vrednice de iubit pentru dragostea de
Dumnezeu i pentru ndejdea gtit celor ce primesc s sufere pentru buna credin.837
XII.
g:

Byz:

a nviat din mori a treia zi

i nviind a treia zi i cale fcnd oricrui


trup la nvierea cea din mori, c nu era cu
putin a fi inut sub stricciune nceptorul vieii, fcutu-S-a nceptur celor
adormii, nti-Nscut din mori, ca s fie
nsui nceptorul tuturor ntru toate.

n acest fragment textul bizantin este mai amplu dect cel egiptean, coninnd
o serie de expresii biblice armonios mbinate prin care sunt descrise darurile nvierii
Mntuitorului. Pentru a da suplee i expresivitate expunerii ntre aceste pasaje
scripturistice este inserat i participiul: cale fcnd [], ce aparine n
merism%= th=j yuxh=j kai\ tou= sw/matoj. Ou)de\n ou)=n fhsi me/trion peponqe/nai, a)lla\ me/xri
kai\ au)tw=n pepeira=sqai tw=n w)di/nwn tou= qana/tou, kai\ ei)j ki/ndunon th=j kataba/sewj tou=
#(/dou a)fi=xqai. Fecioru, p. 341.
837
PG 29, 485A: Ti/na de/ e)sti tau=ta, mikro\n u(/steron diece/rxetai, ta\j w)di=naj tou=
qana/tou, tou\j kindu/nouj tou= #(/dou, th\n qli/yin, th\n o)du/nhn, a(/per pa/nta au)t%= a)gaphta\
dia\ th\n pro\j Qeo\n a)ga/phn, kai\ th\n e)lpi/da, th\n a)pokeime/nhn toi=j ta\ u(pe\r th=j
eu)sebei/aj pa/qh katadexome/noij, e)fai/neto. Fecioru, p. 339.

293

mod cert revizorului acestui text euharistic, cci el amintete de expresia folosit n
g II, 215-216 Cel Ce ne-ai artat nou ci de mntuire [
], ce a fost definit ca fiind specific scrisului Sfntului Vasile cel Mare.838
Este de la sine neles c revizorul a putut folosi o astfel de expresie n textul
euharistic bizantin ca unul ce o uzitase deja n mbogirea anaforalei egiptene. Expunerea din Byz este n acest fragment nu doar teologic-elaborat, dar este fcut n
maniera expresiv specific a textului egiptean. Acest fapt arat c cele dou anaforale
se aseamn nu doar prin corespondena lor de idei i expresii, dar i prin stilul expunerii, ceea ce presupune c unul i acelai revizor le-a i prelucrat.839 n mod cert
Sfntul Vasile cel Mare a fost cel care a imprimat ambelor texte euharistice aceast
tendin de iconizare verbal ce poate fi observat att n textul euharistic egiptean
ct n cel bizantin i care constituie una din trsturile specifice ale gndirii marelui
sfnt printe. Dup cum a fost remarcat mai sus n analiza fragmentului VII al acestui
text euharistic, n capitolul VIII al tratatului Despre Sfntul Duh este vizibil preferina arhiepiscopului din Cezareea Capadociei pentru exprimarea adevrurilor fundamentale de credin prin intermediul unor imagini plastice i expresive:
pe baza harului de multe feluri pe care prin bogia buntii l druiete
conform infinit variatei nelepciunii Sale celor care l cer, [Sfnta Scriptur] l numete cu
multe alte apelative: uneori Pstor, alteori mprat, i iari Doctor i pe Acelai Mire, i
Cale i U i Izvor i Pine i Secure i Piatr l numete. Aceste numiri nu prezint firea,
ci cum am spus, varietatea lucrrii Sale pe care o druiete celor care au nevoie prin
milostivirea de propria Sa creatur conform cu particularitatea nevoii fiecruia.840
De asemenea, alturi de pasajele menionate mai sus, un alt argument n
favoarea paternitii vasiliene a textului bizantin poate fi invocat i apelativul: nceptorul vieii din Fapte 3, 15 folosit de trei ori n scrierile Sfntului Vasile cel Mare:
838

A se vedea mai sus analiza fragmentului VII.


n fragmentul de fa este evident faptul c nu poate fi postulat un sens unilateral de evoluie al
unui text euharistic, cci aici textul bizantin a preluat modul de expunerea plastic din g adaptndu-o
la elevata lui exprimare teologic speculativ. Participiul cale fcnd [] aparine revizorului i infirm sensului unilateral al evoluiei de la concret la abstract al Byz afirmat de Engberding.
840
Pruche, p. 304, Sieben, p. 120: Kai\ pa/lin me/ntoi dia\ to\ polu/tropon th=j ei)j h(ma=j
839

xa/ritoj, h(\n dia\ to\n plou=ton th=j a)gaqo/thtoj kata\ th\n polupoi/kilon au)tou= sofi/an toi=j
deome/noij pare/xetai, muri/aij au)to\n e(te/raij proshgori/aij a)poshmai/nei: pote\ me\n
poime/na le/gousa, pote\ de\ basile/a, kai\ pa/lin i)atro/n, kai\ to\n au)to\n numfi/on, kai\ o(do/n,
kai\ qu/ran, kai\ phgh/n, kai\ a)/rton, kai\ a)ci/nhn, kai\ pe/tran. Tau=ta ga\r ou) th\n fu/sin
pari/sthsin, a)lla/, o(/per e)/fhn, to\ th=j e)nergei/aj pantodapo/n, h(\n e)k th=j peri\ to\ i)/dion
pla/sma eu)splagxni/aj kata\ to\ th=j xrei/aj i)di/wma toi=j deome/noij pare/xetai.

294

1. n Omilia a VI-a la Hexaemeron: Dac tim acestea, ne vom cunoate pe


noi nine, vom cunoate pe Dumnezeu, ne vom nchina Creatorului, vom sluji Stpnului, vom slvi pe Tatl, vom iubi pe Hrnitorul nostru, vom fi cucernici fa de
Binefctorul nostru, nu vom nceta de a ne nchina nceptorului vieii noastre, i al
celei de aici i al celei viitoare841
2. n Despre Sfntul Duh 5, 7: Pe drept cuvnt Apostolul a spus: Pentru c
de la El, prin El i spre El sunt toate. Din El i au existena dup voina Tatlui
[toate] cele ce exist; Prin El i au toate durata i subzistena, pentru c toate le-a
fcut i druiete cu abunden fiecrei creaturi ceea ce i este necesar [existenei]. De
aceea spre El toate caut [se ntorc], privind cu o dorin nestpnit i nespus
dragoste spre nceptorul i Dttorul vieii842
3. n Despre Sfntul Duh 28,70: l invocm ca pe nceptor al vieii i l
dispreuim ca pe un mpreun rob. Cu Tatl i cu Fiul L-am primit i l necinstim ca
pe o parte a creaturii.843
XIII.
g:

Byz:

i nlndu-Se la ceruri

i suindu-Se la ceruri

a ezut

a ezut

de-a dreapta Ta, a Printelui,

de-a dreapta slavei ntru nlime.

hotrnd ziua rspltirii

Care iari va s vin ca s rsplteasc

n care se va arta
ca s judece lumea cu dreptate i
s rsplteasc
fiecruia dup faptele sale.

fiecruia dup faptele sale.

841

PG 29, 120A: 48 )Ea\n tau=ta ma/qwmen, e(autou\j e)pignwso/meqa, Qeo\n gnwri/somen,


to\n kti/santa proskunh/somen, t%= Despo/tv douleu/somen, to\n Pate/ra doca/somen, to\n
trofe/a h(mw=n a)gaph/somen, to\n eu)erge/thn ai)desqhso/meqa, to\n a)rxhgo\n th=j zwh=j h(mw=n
th=j parou/shj kai\ th=j mellou/shj proskunou=ntej ou)k a)polh/comen. Fecioru, p. 132.
842
Sieben, p. 92-94, Pruche, p. 275-276: (/Oqen oi)kei/wj e)ph/gagen o( a)po/stoloj to/: " )Ec
au)tou= kai\ di' au)tou= kai\ ei)j au)to\n ta\ pa/nta." )Ec au)tou= ga\r toi=j ou)=sin h( ai)ti/a tou=
ei)=nai kata\ to\ qe/lhma tou= Qeou= kai\ Patro\j gi/netai. Di' au)tou= toi=j pa=sin h( diamonh\
kai\ h( su/stasij: tou= kti/santoj ta\ pa/nta kai\ ta\ pro\j swthri/an e(ka/st% tw=n genome/nwn
e)pimetrou=ntoj. Dio\ dh\ kai\ ei)j au)to\n e)pe/straptai ta\ su/mpanta, a)sxe/t% tini\ po/q% kai\
a)rrh/t% storgv= pro\j to\n a)rxhgo\n th=j zwh=j kai\ xorhgo\n a)poble/ponta.
843
Sieben, p. 290, Pruche, p. 496: (Wj a)rxhgo\n th=j zwh=j e)pikalou/meqa: kai\ w(j
o(modou/lou katafronou=men. Meta\ Patro\j kai\ Ui(ou= parela/bomen: kai\ w(j me/roj th=j
kti/sewj a)tima/zomen.

295

nlarea la cer i cea de a doua venire este redat n aproximativ aceeai


termeni n cele dou versiuni ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare. Textul bizantin
este aici mai concis i mai sobru, cci scurta propoziie: a ezut de-a dreapta Ta, a
Printelui din g este reformulat n Byz fr a mai meniona vreo form personal
de adresare: a ezut de-a dreapta slavei ntru nlime. De asemenea, este remarcabil
faptul c textul egiptean conine n II, 256-259 comparativ cu Byz o inserie cu un
pronunat caracter teologic: hotrnd ziua rspltirii n care se va arta ca s judece
lumea cu dreptate. Prin urmare, ambele formulare euhologice se arat a fi fost prelucrate iar raportarea acestor adaosuri la scrierile Sfntului Vasile cel Mare sunt n
msur de a stabili i la nivelul acestui fragment paternitatea vasilian a celor dou
texte euharistice.
Astfel, propoziia: a ezut de-a dreapta slavei ntru nlime [
] din textul bizantin este n mod vizibil o
preluare i adaptare a versetului biblic din Evrei 1,3, care este menionat de Sfntul
Vasile cel Mare de dou n capitolul 6,15 a tratatului Despre Sfntul Duh:
Trec cu vederea cercetarea nepriceperii de a stabili un loc Celui Netrupesc i
ntreb ce va putea potoli rzboiul mpotriva Scripturii i mpotrivirea lor att de neruinat
cnd citesc: ezi de-a dreapta mea i A ezut la dreapta mririi lui Dumnezeu844

844

Pruche 292; 296, Sieben, p. 106: (/Ina de\ th=j a)maqei/aj to\n e)/legxon siwph/sw, to/pon
e)pi\ tw=n a)swma/twn a)forizo/ntwn, ti/ th\n pro\j ta\j Grafa\j ma/xhn kai\ e)nanti/wsin au)tw=n
ou(/twj a)nai/sxunton ou)=san paramuqh/setai, to/: "Ka/qou e)k deciw=n mou", kai\ to/: "
)Eka/qisen e)n deci#= th=j megalosu/nhj tou= Qeou=".

296

Ce s mai spunem? Ce rspuns drept vom da la nfricotoarea i obteasca


judecat a ntregii fpturi dac, de vreme ce Domnul a promis cu siguran c va veni
n slava Tatlui, i de vreme ce tefan L-a vzut pe Iisus stnd de-a dreapta lui
Dumnezeu, iar Pavel a mrturisit n Duhul Sfnt despre Hristos c este de-a dreapta
lui Dumnezeu i a Tatlui zicnd: ezi de-a dreapta mea i de vreme ce Sfntul
Duh mrturisete c a ezut de-a dreapta slavei lui Dumnezeu.?845
La rndul lui, textul egiptean se distinge prin adaosul su teologic: hotrnd
ziua rspltirii n care se va arta ca s judece lumea cu dreptate care nu este amintit
n ntregimea lui n scrierile Sfntului Vasile, ci doar expresiile lui componente pot
regsite separat n operele marelui ierarh. Sintagma: ziua rspltirii este un termen
predilect al scrisului Sfntului Vasile cel Mare, fiind folosit nu mai puin de 23 de ori
n operele acestuia. Iat doar cteva exemple:
1. n Scrisoarea 52, 1: ns a adugat c a gsit la voi calomnii nepotrivite
[lipsite de cuvioie] mpotriva noastr i acestea sunt de acelea ce ar putea fi spuse de
cei care nu se ateapt a da rspuns Judectorului i pentru un cuvnt deert n ziua
rspltirii Lui celei drepte.846
2. n Scrisoarea 97, 1, 42. Courtonne I, p. 211
3. n Scrisoarea 146, 1; Courtonne II, p. 68
4. n Scrisoarea 197, 2; Courtonne II, p. 152
5. n Scrisoarea 217, 84. Courtonne III, p. 31.
De asemenea, i propoziia final: ca s judece lumea cu dreptate apare
menionat n operele Sfntului Vasile cel Mare i anume n tratatul Despre Sfntul
Duh n capitolul 13, 29: tia c ngerii vor sta n preajma Judectorului cnd va
veni n slava Tatlui s judece lumea cu dreptate.847
Aceste cteva exemple indic predilecia Sfntului Vasile cel Mare pentru
expresiile folosite n anaforaua euharistic bizantin dar i n cea egiptean i n acest
845

Pruche, p. 296, Sieben, p. 110: Ti/ ga\r kai\ fh/somen; ti/na e(/comen dikai/an a)pologi/an
e)pi\ tou= foberou= kai\ koinou= th=j kti/sewj pa/shj dikasthri/ou, ei) tou= Kuri/ou safw=j
e)paggellome/nou h(/cein e)n tv= do/cv tou= Patro/j, kai\ Stefa/nou qeasame/nou " )Ihsou=n
e(stw=ta e)k deciw=n tou= Qeou=", kai\ Pau/lou e)n Pneu/mati diamarturome/nou peri\ Xristou=,
o(/ti "e)sti\n e)n deci#= tou= Qeou=", kai\ tou= Patro\j le/gontoj: "Ka/qou e)k deciw=n mou", kai\
tou= a(gi/ou Pneu/matoj marturou=ntoj o(t
/ i e)ka/qisen e)n deci#= th=j megalosu/nhj tou= Qeou=..;
846
Courtonne I, p. 134: Prosepeti/qei de\ o(/ti kai\ diabola\j eu(=re par' u(mi=n kaq' h(mw=n
a)nosi/aj kai\ toiau/taj oi(/aj ei)/poien a)\n oi( mh\ e)kdexo/menoi kai\ peri\ a)rgou= r(h/matoj
dw/sein lo/gon t%= Kritv= e)n h(me/r# th=j a)ntapodo/sewj au)tou= th=j dikai/aj.
847
Sieben, p. 158 Pruche, p. 350: oi)=de ga\r o(/ti sumpare/sontai a)/ggeloi t%= kritv=, o(/tan
e)/lqv e)n tv= do/cv tou= Patro\j kri=nai th\n oi)koume/nhn e)n dikaiosu/nv.

297

fel fcnd posibil i la nivelul acestui fragment demonstrarea paternitii lor


vasiliene. Ultima propoziie a acestui fragment: ca s rsplteasc fiecruia dup
faptele sale, comun celor dou texte euharistice, este i ea un argument al paternitii vasiliene a ambelor formulare euhologice, ntruct apare des menionat n
scrierile marelui ierarh:
1. n Scrisoarea 46,5: Descrie-mi n gndul tu ultima distrugere a vieii
universale atunci cnd va veni Fiul lui Dumnezeu n slava Lui, mpreun cu ngerii
Lui; Va veni i nu va tcea (Ps. 49, 3) cnd va veni s judece vii i mori i s
rsplteasc fiecruia dup faptele lui; cnd trmbia aceea va da un mare i
nfricotor sunet i va scula pe cei adormii din veci i vor merge cei care au fcut
cele bune spre nvierea vieii, iar cei care au fcut cele rele spre nvierea osndei.848
2. n Omilia la psalmul 33: Cnd cineva i amintete de cuvintele: Iat
Domnul i rsplata Lui (Isaia 40,10) de faptul va da fiecruia dup fapta lui i se
gndete la faptele lui rele se teme de pedeaps i tremur de ameninri.849
3. n Prolog la Ascetice, Despre credin: i a treia zi a nviat din mori, dup
Scripturi i S-a artat sfinilor si Ucenici i celorlali, dup cum este scris: S-a urcat
la ceruri i a ezut de-a dreapta Tatlui de unde va veni la sfritul veacului acesta
nviind pe toi i rspltind fiecruia dup faptele lui.850
XIV.
g:

Byz:

i ne-a lsat nou

i ne-a lsat nou, aduceri aminte de

aceast mare tain

patima Sa cea mntuitoare, Acestea pe

a dreptei credinei

care le-am pus nainte, dup poruncile Lui.

848

Courtonne I, p. 123: Dia/grayo/n moi tv= dianoi/# th\n teleutai/an tou= koinou= bi/ou
katastrofh/n, o(/tan e)/lqv o( Ui(o\j tou= Qeou= e)n tv= do/cv au)tou= meta\ tw=n a)gge/lwn au)tou=, "
(/Hcei ga\r kai\ ou) parasiwph/setai": o(/tan e)/lqv kri=nai zw=ntaj kai\ nekrou\j kai\
a)podou=nai e(ka/st% kata\ th\n pra=cin au)tou=: o(t
/ an h( sa/lpigc e)kei/nh, me/ga ti kai\ fobero\n
h)xh/sasa, tou\j a)p' ai)w=noj e)cupni/sv kaqeu/dontaj, kai\ e)kporeu/sontai oi( ta\ a)gaqa\
poih/santej ei)j a)na/stasin zwh=j, oi( de\ ta\ fau=la pra/cantej ei)j a)na/stasin kri/sewj.
849
PG 29, 348A: (/Otan ga\r e)nqumhqv= to\, )Idou\ Ku/rioj kai\ o( misqo\j au)tou=, a)podou=nai
e(ka/st% w(j to\ e)/rgon au)tou=, kai\ logi/shtai e(autou= ta\ ponhra\ e)/rga, fobei=tai me\n th\n
ko/lasin kai\ u(popth/ssei toi=j a)peiloume/noij. Fecioru, p. 259.
850

PG 31, 685A; kai\ tv= tri/tv h(me/r# e)gerqei\j e)k nekrw=n, kata\ ta\j Grafa\j, w)/fqh
toi=j a(gi/oij au)tou= maqhtai=j, kai\ toi=j loipoi=j, w(j ge/graptai: a)ne/bh te ei)j ou)ranou\j kai\
ka/qhtai e)n deci#= tou= Patro/j: o(q/ en e)/rxetai e)pi\ suntelei/# tou= ai)w=noj tou/tou a)nasth=sai
pa/ntaj, kai\ a)podou=nai e(ka/st% kata\ th\n pra=cin au)tou=. Iorgu Ivan, p. 92

298

ntreaga expunere a etapelor iconomiei mntuirii culmineaz n acest fragment


cu menionarea Euharistiei cretine, actul cultic instituit de Mntuitorul nsui pentru a
putea fi actualizat nencetat prin Sfntul Duh n Biseric ntreaga Sa oper de
mntuire. Ideea aceasta central a adevrului de credin ortodox este prezentat n
mod distinct n cele dou anaforale euharistice.
Chiar dac verbul din debut: ne-a lsat [] este comun ambelor
texte euhologice, obiectul lui difer n g fa de Byz. Textul egiptean definete
celebrarea euharistic prin termenul general: aceast mare tain a dreptei credine
[ ], pe cnd cel bizantin este mult mai
precis, i, fcnd uz de realismul liturgic implicit contextului unei sinaxe euharistice,
prezint Liturghia a fi anamneza actelor iconomiei mntuirii ce culmineaz n nsi
actul aducerii nainte a darurilor pine i vin i n transformarea lor n Trupul i
Sngele Mntuitorului, dup porunca Domnului de la Cina cea de Tain.
B. Capelle afirm c Sfntul Vasile a eliminat din textul egiptean expresia
biblic din I Tim 3,16851 ca fiind una mult prea general i inadecvat pentru a defini
Euharistia cretin, cci taina dreptei credine este pentru marele sfnt printe
termenul care desemneaz ntreg misterul Bisericii, aa cum apare menionat n
scrisoarea 265, 2.852 n opinia sa, Sfntul Vasile cel Mare revizuind textul egiptean ar
fi introdus o exprimare mult mai precis i mai concret n msur s exprime
realismul Sfintei Liturghiei: Mntuitorul a lsat Bisericii aduceri aminte de patima Sa

851

i cu adevrat, mare este taina dreptei credine [ kai\ o(mologoume/nwj me/ga e)sti\n to\

th=j eu)sebei/aj musth/rion].


852

Courtonne III, 129: Marea tain a pietii nu este un subiect luat n rs atunci cnd episcopii
sunt vzui mergnd fr popor i fr clerici? [Ou)xi\ gela=tai to\ me/ga th=j eu)sebei/aj
musth/rion w(j a)/neu laou= kai\ klh/rou e)pisko/pwn perierxome/nwn...].

299

cea mntuitoare, artate n sensul cel mai concret n darurile de pine i vin, care sunt
aduse nainte spre a fi sfinite dup porunca lui de la Cina cea de tain.853
Merit ns remarcat faptul rmas nesesizat de Capelle, c n scrisoarea mai
sus amintit Sfntul Vasile cel Mare vorbete de marea tain a dreptei credine, pe
cnd n textul egiptean este menionat aceast tain a dreptei credine, fcnduse n mod vizibil aluzie la Sfnta Liturghie ce este vzut ca actul cultic prin
excelen care exprim i prin care se experiaz adevrul de credin n snul
pleromei eclesiale.
ns ambele expresii prin care se ncearc o definirea a Cinei euharistice, att
cea din g, ct i cea folosit n Byz sunt cunoscute i familiare scrisului Sfntului
Vasile cel Mare.
Dup cum n Scrisoarea 265, 2 marele sfnt printe amintete de: taina
dreptei credine ncercnd astfel s defineasc fiina tainic i nevzut a Bisericii,
tot la fel, misterul negrit al venirii i locuirii lui Dumnezeu printre oameni, este
descris n scrisoarea 261, 1 ca fiind harul Tainei celei mari :
Ne-ai scris c sunt la voi civa care tgduiesc att ct le este cu putin
mntuitoarea iconomie a Domnului nostru Iisus Hristos, respingnd harul Tainei celei
mari, care a fost trecut sub tcere [ne-rostit] din veacuri, care ns s-a descoperit n
vremurile potrivite, atunci cnd Domnul Iisus, trecnd prin toate etapele grijii Sale
fa de neamul omenesc mai presus de toate ne-a druit [nsi] locuirea [Lui]
apropiat de noi.854
n acelai sens, n tratatul Despre Sfntul Duh 14, 33 prin termenul generic:
taina cea mare a mntuirii [] la care se
asociaz ca i n textul euharistic egiptean substantivul: pietate [] este
definit totalitatea adevrurilor de credin ale Bisericii:
n mod cert, acesta este un semn al unei inimi cu totul tinere i a unui copil
care cu adevrat are nevoie de lapte, de a nu cunoate taina cea mare a mntuirii, cci

853
854

B. Capelle, Les liturgies, p. 72.

)Egra/fete de\ ei)=nai/ tinaj par' u(mi=n tou\j lu/ontaj th\n swth/rion oi)konomi/an tou=
Kuri/ou h(mw=n )Ihsou= Xristou=, o(/son to\ e)p' au)toi=j, a)qetou=ntaj tou= mega/lou musthri/ou
th\n xa/rin, tou= sesighme/nou me\n a)po\ tw=n ai)w/nwn, fanerwqe/ntoj de\ kairoi=j i)di/oij, o(/te
o( Ku/rioj pa/nta diecelqw\n ta\ ei)j e)pime/leian h(/konta tou= ge/nouj tw=n a)nqrw/pwn e)pi\
pa=si th\n oi)kei/an e)xari/sato h(mi=n e)pidhmi/an.

300

suntem dui prin cele uor de atins mai nti i potrivite nou la cunoatere, ajungnd
la desvrire prin asceza n pietate.855
Ataarea pronumelui demonstrativ aceast la expresia taina dreptei
credine aduce ns n g o particularizare a semnificaiei Tainei mari a Bisericii:
aceast tain a dreptei credine este nsi Sfnta Liturghie, Taina prin excelen a
venirii i locuirii lui Dumnezeu printre oameni. Sinaxa euharistic este astfel definit
printr-un termen sintetic menit s exprime adncimea i unicitatea tainei experierii
Adevrului n Ortodoxie. Doar n ambiana Bisericii El poate fi cunoscut i trit iar
cunoaterea i experierea lui definesc graniele Bisericii. Orice abatere de la adevrul
de credin pstrat n tradiia nescris i transmis nealterat din generaie n generaie
aduce cu sine i o ruptur i o separare de viaa liturgic a Bisericii.
Pasajul clasic n care Sfntul Vasile cel Mare indic legtura indisolubil
existent dintre practica liturgic i adevrul de credin pstrat n tradiia nescris a
Bisericii este cel din capitolul 27, 66 al scrierii Despre Sfntul Duh:
Cuvintele epiclezei [rostite] la sfinirea pinii [Sfintei] Euharistii i a
potirului binecuvntrii, cine dintre sfini ne-a lsat-o n scris? Cci noi nu ne
mulumim doar cu acelea pe care Apostolul sau Evanghelia le amintete, ci rostim i
nainte i dup i alte cuvinte, pe care le-am primit din tradiia nescris, ca avnd mare
putere [nsemntate] la [svrirea] Tainei.856
Prezena Cuvntului lui Dumnezeu n Sfnta Liturghie prin venirea Sfntului
Duh face ca prin toate actele cultice s fie Adevrul s fie mprtit Bisericii, iar
experierea lui s duc la mrturisirea adevratei credine. De aici i inspirata definire a
Liturghiei ca fiind aceast tain a dreptei credine, iar inserarea ei n g vorbete de
la sine despre paternitatea vasilian a acestui formular.

855
De Spiritu Sanctu 14, 33: 33 )=Hpou nhpi/aj freno\j pantelw=j tou=to, kai\ paido/j
tinoj w(j a)lhqw=j ga/laktoj deome/nou, a)gnoei=n to\ me/ga th=j swthri/aj h(mw=n musth/rion,
o(/ti kata\ to\n ei)sagwgiko\n th=j didaskali/aj tro/pon, e)n tv= kata\ th\n eu)se/beian gumnasi/#
pro\j th\n telei/wsin e)nago/menoi, toi=j eu)lhptote/roij prw=ton kai\ summe/troij h(mi=n kata\
th\n gnw=sin e)stoixeiw/qhmen. Sieben, p. 169-170; Pruche, p. 362.
856
De Spiritu Sancto 27, 66, 15-21: Ta\ th=j e)piklh/sewj r(h/mata e)pi tv= a)nadeicei tou=
artou th=j Eu)xaristiaj kai tou= pothriou th=j eu)logiaj, tij twn a(giwn e)ggra/fwj h(min
katale/loipen; Ou) ga\r dh\ tou/toij a)rkou/meqa, wn o( a)po/stoloj h to\ eu)agge/lion
e)pemnh/sqh, a)lla\ kai prole/gomen kai e)pile/gomen etera, wj mega/lhn exonta pro\j to\
musth/rion th\n isxu/n, e)k th=j a)gra/fou didaskaliaj paralabo/ntej. Sieben, p. 274,

Corniescu, p. 79.

301

i n ceea ce privete textul bizantin expresia ntrebuinat pentru a caracteriza


Sinaxa euharistic Sfnta Liturghie este ntru totul vasilian,857 n condiiile n care
substantivul: aducere aminte [] poate fi gsit de 11 ori n operele
Sfntului Vasile cel Mare, n scrieri precum: Regulile Mari858, Omiliile la
Hexaemeron,859 Despre Sftul Duh 27, 66,860 Omilia la Sfnta Muceni Iulita861 iar
expresia: patima Sa cea mntuitoare [] apare
menionat de trei ori n operele marelui ierarh, i anume de dou ori n tratatul
Despre Sfntul Duh862 i o dat n Omilia despre post863.
Toate acestea arat c cele dou expresii sunt termeni predileci ai scrisului
Sfntului Vasile cel Mare, i constituie un alt argument important pentru paternitatea
vasilian a textului bizantin.

XV.
g:

Byz:

C vrnd s se dea pe Sine spre moarte

C vrnd s mearg la cea de voie i


pururea pomenit i de via fctoare
moarte a Sa n noaptea ntru care S-a dat

pentru viaa lumii

pe Sine nsui pentru viaa lumii


857

A se vedea: B. Caplle, Les liturgies, p. 72.


PG 32, 972C
859
PG 29,77C: de pe pmnt i din vzduh i din cer i din ap i din noapte i din zi i din
toate cele vzute s lum limpezi aduceri aminte despre Binefctorul [nostru] Fecioru, p. 109. [Ta\
858

ga\r a)o/rata au)tou= a)po\ kti/sewj ko/smou toi=j poih/masi noou/mena kaqora=tai, h(/ te a)i/+dioj
au)tou= du/namij kai\ qeio/thj, w(/ste kai\ e)n gv=, kai\ e)n a)e/ri, kai\ e)n ou)ran%=, kai\ e)n u(d
/ ati,
kai\ e)n nukti\, kai\ e)n h(me/r#, kai\ e)n pa=si toi=j o(rwme/noij e)nargh= lamba/nein h(ma=j tou=
eu)erge/tou ta\ u(pomnh/mata.].
860

Despre Sfntul Duh 27,66, Pruche, p. 486; Sieben, p. 280: i toat Cincizecimea este aducere
aminte de nvierea pe care o ateptm n venicie [ Kai\ pa=sa de\ h( penthkosth\ th=j e)n t%= ai)w=ni
prosdokwme/nhj a)nasta/sew/j e)stin u(po/mnhma].
861
Omilie la Sf Muceni Iulita, PG 31, 237A: V-am vestit ziua aceasta, pentru c pomenire se
face de marea lupt... [Perihggei/lamen ga\r u(mi=n th\n h(me/ran tau/thn, w(j u(po/mnhma
e)/xousan th=j mega/lhj a)qlh/sewj], Fecioru, p. 386.
862
Despre Sfntul Duh 14,31 Pruche, p. 357; Sieben, p. 165: i arpele pus pe lemn este
prenchipuire a patimii care a fost pe cruce mplinit. [kai\ o( e)pi\ shmei/ou kei/menoj o)/fij, tou=
swthri/ou pa/qouj tou= dia\ tou= staurou= telesqe/ntoj]; Despre Sfntul Duh 30, 77, Pruche, p.
525; Sieben, p. 317: Alii dintre dumanii patimii mntuitoare au luat crma i au naufragiat de la
credin.
863
PG 31,252C: Acum aducerea aminte de patima mntuitoare, iar n veacul viitor, rspltirea
celor adeverite nou [nu=n me\n th=j a)namnh/sewj tou= swthri/ou pa/qouj, e)n de\ t%= me/llonti
ai)w=ni th=j a)ntapodo/sewj tw=n bebiwme/nwn h(mi=n].

302

Acest pasaj ce introduce cuvintele de instituire coincide n linii mari n g i


Byz, att doar c textul bizantin este mai amplu i insist mai mult asupra
inapreciabilei valori a morii Mntuitorului, introducnd n acest sens trei adjective
sugestive: de bun voie, pururea pomenit i de via fctoare. Dintre toate
aceste trei determinri, de o deosebit importan este cea de a doua, cci prin ea se
exprim n mod unic strns legtur dintre moartea Fiului lui Dumnezeu i celebrarea
cultic prin care sunt actualizate toate actele iconomiei mntuirii. La o chestionare a
operelor Sfntului Vasile, acest termen se arat a fi unul predilect al scrisului marelui
ierarh capadocian. Astfel, n Omilia despre mulumire864 Iov este prezentat ca un
model de virtute cu aceste cuvinte: El nu s-a plns nu i- rupt prul, nici nu s-a
lamentat, ci a pronunat o mulumire vrednic de a fi pururi pomenit: Domnul a dat,
Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvntat.
n scrisorile de consolare (Scrisorile 4 i 5)865 scrise prietenului su Nectarie i
soiei sale la moartea unicului lor copil Sfntul Vasile cel Mare se adreseaz soului
amintindu-i de exemplul lui Iov de cuvntul lui mare i vrednic pururi de a fi
pomenit, iar soiei i prezint ca model de rbdare n suferine pe mama celor apte
Macabei, care i-a ncurajat fiii s rmn neclintii n credin i de aceea a i fost
nvrednicit de Dumnezeu de a fi pururi pomenit ntre oameni. Folosirea acestui
pasaj din cartea a doua a Macabeilor este deosebit de sugestiv, pentru c tot n
aceast scriere a Sfintei Scripturi ea se vorbete de moartea vrednic pururi de a fi
pomenit a fiului mai mare. Capelle opineaz c aceasta este expresia biblic pe care
Sfntul Vasile cel Mare ar fi preluat-o i inserat-o n textul euharistic bizantin.866

864

PG 31, 232B.
Courtonne I, p. 18 i 20.
866
B. Capelle, Les liturgies, p. 72.
865

303

3.3 Concluzii
1. Rugciunea hristologic este seciunea cea mai complex a anaforalei
euharistice atribuite Sfntului Vasile cel Mare n toate cele patru versiuni ale ei.
Textul euharistic enumer toate minunile svrite de Dumnezeu noului Su popor
ales: Jertfa crucii, nvierea, nlarea, a doua venire, nu doar ca pe o simpl mulumire
(euharistie) adus pentru mplinirea lor, ci mai ales ca pe o garanie i un gaj al
actualizrii acestei opere de mntuire n snul pleromei eclesiale.
2. Ca i n cazul Rugciunii teologice, analiza comparat a celor patru versiuni
ale anaforalei Sfntului Vasile cel Mare a confirmat ipoteza lui Engberding despre
evoluia textului euharistic de la simplu la complex. Astfel, ceea ce g exprim concis
i kerigmatic, arhetipul amplific i nuaneaz. Procesul de revizuire a textului
euharistic egiptean nu a constat doar n adugiri dogmatice mbrcate n limbaj biblic,
ci i n excizii care au permis introducerea unor pasaje noi cu pronunat caracter
teologic care poart amprenta gndirii Sfntului Vasile cel Mare.
3. Analiza comparat a evideniat faptul c textul egiptean a pstrat cel mai
bine urme ale textului euharistic originar din Cezareea Capadociei pe care s-au grefat
elemente specifice ale tradiiei cultice locale. n pofida sobrietii i simplitii
kerigmatice a expunerii g, conine totui i indicii ale unei prelucrri teologice
ulterioare, confirmate i de corespondenele ce au putut fi stabilite cu anaforaua lui
Nestorie i cu Rugciunea proscomidiei a Sfntului Vasile cel Mare din Byz i cu cea
a srutrii din g pus sub numele aceluiai mare sfnt printe.
Deosebit de important este faptul c textul Liturghiei lui Nestorie, o compilaie
fcut din unele formulare euhologice cunoscute i folosite la Constantinopol la
nceputul secolului VI, expune n aceeai termeni iconomia mntuirii ca i g,
folosind ns expresii ce nu apar n textul celorlalte versiuni ale anaforalei Sfntului
Vasile cel Mare, ceea ce duce la concluzia c arhetipul folosit n redactarea
anaforalei lui Nestorie era distinct de cel care a dat natere versiunilor Arm, Syr i
Byz. Aceasta este o dovad cert a existenei n secolul VI la Constantinopol a cel
puin dou recenzii fcute de marele sfnt printe anaforalei din Cezareea Capadociei.
n acest caz, textul egiptean g reprezint o prim ncercare de mbogire a textului
euharistic aflat n uz n metropola n care Sfntul Vasile cel Mare a pstorit, iar

304

arhetipul din care au provenit textul versiunii armene, siriene i bizantine nu este
altceva dect o lrgire i extindere cu noi texte biblice a primei prelucrri fcute.
4. Arhetipul se distinge de textul egiptean nu doar prin adugirile teologice
mbrcate n limbaj biblic, ci i prin stilizarea expunerii, prin evitarea de repetiii, i
prin impecabila simetrie a naraiunii. Diferenele dintre cele trei versiuni ale acestui
arhetip se datoreaz influenelor tradiiei locale n care acestea au fost folosite.
5. n demonstrarea paternitii vasiliene a tuturor celor patru texte euharistice
au fost evideniate att corespondenele lor tematice, ct i cele lexicale cu scrierile
marelui ierarh din Cezareea Capadociei. Ideile principale ale Rugciunii hristologice
se regsesc cu aceleai accente n anumite pasaje ale scrierilor Sfntului Vasile cel
Mare, uneori ajungndu-se la identitate lexical. Folosirea frecvent a textelor biblice,
modul ingenios de combinare a lor n intenia de a exprima nuanat adevrul de
credin, personalizarea naraiunii, stilul elevat al expunerii n care verbele principale
joac un rol definitoriu n crearea de antiteze, toate sunt caracteristici ale scrisului
Sfntului Vasile cel Mare ce pot fi regsite n textele euharistice ce poart numele su.
Textul egiptean, n pofida simplitii i sobrietii sale, poart urme ale unei prime
prelucrri datorate marelui printe capadocian, fapt ce poate fi demonstrat prin
identitatea de expresie pe care o conine acest formular euhologic cu textul Rugciunii
proscomidiei din Byz i cu cea a srutrii din g, ambele pus sub numele aceluiai
mare sfnt printe.

305

TABELA III
TEXTUL COMPARAT AL NARAIUNII CUVINTELOR DE
INSTITUIRE

306

Textul egiptean
(Doresse-Lanne)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ne-a lsat nou


aceast mare
tain a dreptei credine.

C vrnd

Textul versiunii egiptene


(g)
Ne-a lsat nou
aceast mare
tain a dreptei credine.

C vrnd

Textul versiunii siriene


Syr

Textul versiunii armene Arm

i ne-a lsat nou

i ne-a lsat nou

Ne-a lsat nou

aducere aminte de patima Sa


mntuitoare,
acestea pe care le-am pus nainte
dup porunca Lui.
Cci atunci cnd
a fost s mearg
spre cea de bun voie

aducerea aminte
de Patimile Sale mntuitoare,
acestea ce au fost puse nainte

aduceri aminte de patima Sa cea


mntuitoare,
acestea pe care le-am pus nainte,
dup poruncile Lui.
C vrnd
s mearg
la cea de bunvoie
i pururea pomenit
i de via fctoare
moarte a Sa,
n noaptea ntru care S-a dat
pe Sine nsui
pentru viaa lumii,

Cci, atunci cnd de bun voie


S-a dus spre moarte,

i mntuitoare cruce
s Se dea pe Sine
morii
pentru viaa lumii

s Se dea pe Sine

n noaptea n care a fost trdat

pentru viaa lumii,

pentru viaa i mntuirea lumii,

a luat pine

a luat pine
cu sfintele

lund pine
n sfintele
neptatele
preacuratele,

i preacuratele i
fericitele

Textul versiunii bizantine Byz

n noaptea n care S-a dat


pe Sine morii
pentru viaa i mntuirea
tuturor fpturilor,
I-a chemat la Sine pe ucenici; cnd
a luat pinea
n sfintele,
neptatele,
preacuratele,

lund pine
n sfintele
i preacuratele

fr prihan

binecuvntnd,
sfinind,
frngnd
a dat
Sfinilor

minile Sale
i privind
spre nlimea cerului,
ctre Tine,
Printele Lui i Dumnezeul nostru
i Dumnezeul tuturor,
mulumind,
binecuvntnd,
sfinind,
frngnd
a dat
Sfinilor

minile Sale,

a mulumit
a binecuvntat
a sfinit
a frnt
i a dat

307

preaputernicele
Sale mini
i i-a artat-o ie,

Sale mini,
artnd-o ie,

Printe i Dumnezeule,

lui Dumnezeu-Tatl,

a binecuvntat-o,
a mulumit,
a frnt-o i
a dat-o
aleilor i adunailor

mulumind,
binecuvntnd,
sfinind i
frngnd,
a dat
Sfinilor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Si Ucenici
i Apostoli
zicnd:
Luai,
mncai
din acesta toi,
acesta este Trupul Meu,
Care pentru voi
i pentru muli
se mparte

Si Ucenici
i Apostoli
zicnd:
Luai,
mncai
din acesta toi,
acesta este Trupul Meu,
Care pentru voi
i pentru muli
se frnge
i se mparte

spre iertarea pcatelor.

spre iertarea pcatelor.

Aceasta s o facei
ntru pomenirea Mea.
La fel i
paharul

Aceasta s o facei
ntru pomenirea Mea.
La fel i
paharul

dup cin,

dup cin,

amestecnd
vinul i
apa,

amestecnd
vinul i
apa,
mulumind,
binecuvntnd,
sfinind,

binecuvntnd,
sfinind,
mulumind
le-a dat iari
lor

gustnd,
le-a dat iari
lor

zicnd:
Luai
bei din acesta toi,
acesta este Sngele Meu

zicnd:
Luai
i bei din acesta toi:
Acesta este Sngele Meu

Care pentru voi


i pentru muli
se vars

Care pentru voi


i pentru muli
se vars

Ucenicilor Si
i Sfinilor Apostoli
zicnd:
Luai,
mncai
din ea,
acesta este Trupul Meu,
Care pentru voi
i pentru muli
se frnge i
este mprit
spre tergerea greelilor,
spre iertarea pcatelor
i spre viaa de veci.

Si Ucenici
i Apostoli
zicnd:
Luai,
mncai
din ea toi,
acesta este Trupul Meu
Care pentru voi
i pentru muli
se frnge
se mparte
spre tergerea
i iertarea pcatelor.

Si Ucenici
i Apostoli,
zicnd :
Luai,
mncai,

Asemenea i
paharul,
din rodul viei
dup ce au cinat
l-a luat i
l-a amestecat

De asemenea, cnd dup cin


a luat paharul
cu rodul viei,

Asemenea i
paharul,
din roda viei

acesta este Trupul Meu,


Care se frnge pentru voi
spre iertarea pcatelor.

lund,
amestecnd,

cu ap
a mulumit,
a binecuvntat,
a sfinit,

l-a binecuvntat,
a mulumit i

a gustat
i l-a mprit
ntre Ucenicii Si
i Sfinii Apostoli
zicnd:
Luai
i bei din acesta toi,
acesta este Sngele Meu
al Noului Legmnt,
Care pentru voi
i pentru muli
se vars

308

l-a dat
aleilor i adunailor
Si Ucenici i
Apostoli
zicnd:
Luai,
bei din el,
acesta este Sngele Meu
al legii celei noi
care pentru voi
s-a vrsat

mulumind,
binecuvntnd i
sfinind:

A dat Sfinilor Si Ucenici


i Apostoli,
zicnd:
Bei dintru acesta toi,
acesta este Sngele Meu
Care pentru voi
i pentru muli
se vars

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

spre iertarea pcatelor.

Aceasta s o facei
ntru pomenirea Mea.
Cci ori de cte ori
vei mnca
pinea aceasta
i vei bea
paharul acesta,
moartea Mea
vei vesti,

pn cnd voi veni.

spre iertarea pcatelor.

Aceasta s o facei
ntru pomenirea Mea.
Cci ori de cte ori
vei mnca
pinea aceasta
i vei bea
paharul acesta,
moartea Mea
vei vesti,
i nvierea i
nlarea Mea
vei mrturisi
pn cnd voi veni.

i se mparte
spre tergerea greelilor
i iertarea pcatelor
i spre viaa de veci.

Cci ori de cte ori


Vei face aceasta,

Vei vesti
moartea Mea
i vei pomeni ngroparea i
nvierea Mea
pn voi veni.

spre tergerea i
iertarea pcatelor.
i din nou, pecetluind porunca Sa
cea neschimbabil, El a spus:
Acesta este Trupul
i Sngele Meu.
Aceasta s o facei
ntru pomenirea Mea.
Ori de cte ori
mncai
din aceast pine
i bei
din acest pahar,
moartea mea vestii

Aceasta s facei ntru pomenirea


Mea,

cci ori de cte ori


vei mnca
pinea aceasta
i vei bea
paharul acesta,
moartea Mea vei vesti,
nvierea Mea
vei mrturisi.

pn ce voi veni.

309

spre iertarea pcatelor.

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

4. CUVINTELE DE INSTITUIRE

Naraiunea cuvintelor de instituire este elementul pe care se fundamenteaz toate


actele cultice ale Sfintei Liturghii. Ea conine nucleul originar al Sinaxei euharistice aa
cum a fost ea svrit de Mntuitorul la Cina cea de Tain i mai apoi de Sfinii Apostoli
i urmaii acestora. Din acest nucleu originar au crescut i s-au dezvoltat toate Liturghiile
cunoscute pn n prezent.867
Cercetrile biblice i liturgice din ultimele decenii au demonstrat pe baza analizei
referatelor biblice din I. Cor. 11, 23-25 (probabil cel mai vechi dintre ele datat fiind n
jurul anului 53 d.Hr), Mc. 14, 22-25; Mt. 26, 15-20; Lc. 22, 15-20, c la Cina cea de
Tain, instituind Euharistia, Hristos a mplinit un rit iudaic preexistent, sacramentaliznd
obiceiul iudaic strvechi al meselor festive familiale i comunitare, conferindu-i ns o
semnificaie i realitate complet nou.868
n descrierea fcut Cinei celei de Tain Sfinii Evangheliti prezint cele apte
acte svrite de Mntuitorul ca alctuind un tot unitar, cci El: (I) a luat (II) a
binecuvntat (III) a frnt i (IV) a dat, zicnd: Luai mncai, acesta este Trupul Meu
(Mt 26, 26-27), iar mai apoi, (V) a luat paharul, (VI) a mulumit i (VII) l-a dat ucenicilor
Si zicnd: Bei dintru acesta toi, acesta este Sngele meu, al Legii celei noi, care
pentru muli se vars spre iertarea pcatelor (Mt 26, 28; Mc 14, 24; Lc 22, 19; I Cor
11, 25). Toate aceste acte i cuvinte au fost preluate de tradiia liturgic primar si
transpuse n practic n patru mari acte cultice:(I) aducerea pinii i a vinului, (II)
binecuvntarea, adic sfinirea lor, (III) frngerea pinii i (IV) mprtirea
credincioilor.869
Actele svrite i cuvintele rostite de Mntuitorul s-au pstrat n Tradiia vie a
Bisericii, fiind modelul dup care s-au svrit primele Liturghii cretine, pentru ca abia
867

Pr. Prof. Dr. Ene Branite, Liturgica special, manual pentru Institutele teologice, Bucureti,
1980, p. 174.
868
Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, ncercri de istorie a Liturghiei Liturghia cretin n primele trei
veacuri, Bucureti, 1930, p. 18.
869
Pr. Prof. Dr. Ene Branite, Liturgica, p. 175; Gregory Dix, The Shape of Liturgy, London, 1945,
p. 48-49.

310

mai trziu, ncepnd cu mijlocul secolului I, ele s fie aternute n scris de Sfinii
Evangheliti. Descrierea instituirii Sf. Euharistii din Noul Testament are un pronunat
caracter liturgic i ea a devenit normativ mai apoi i a influenat naraiunea cuvintelor de
instituire din toate textele euharistice de mai trziu.870
Cuvintele de instituire apar n acea seciune a anaforalei euharistice n care dup
modelul euhologic al binecuvntrii dup cin (birkat ha-mazon) putea fi inserat un
embolism narativ festal. Louis Ligier a artat c aceast naraiune a fost introdus fie n
contextul mulumirii pentru ntreaga iconomie a mntuirii, fie n seciunea final de
cerere, adic n dipticele de mai trziu, ceea ce justific i poziiile diferite pe care ea le
poate avea n textele euhologice cunoscute pn n prezent.871
Pstrate n tradiia oral a Bisericii cuvintele de instituire au fost folosite dintru
nceput n cult, chiar dac prima menionare explicit a lor ntr-o anafora euharistic
poate fi ntlnit abia n prima jumtate a secolului al III-lea n Tradiia apostolic a
Sfntului Ipolit Romanul. Referiri ns la uzul lor liturgic i catehetic pot fi gsite n
operele unor prini bisericeti precum Origen,872 Eusebiu al Cezareii873 i Sfntului
Vasile cel Mare.874
Seciunea din anaforalele euharistice atribuite marelui printe capadocian care menioneaz aceste cuvinte ale Mntuitorului rostite la Cina cea de tain este una complex,
cci nici unul din aceste texte cultice nu reproduce fidel pasajele biblice, ci conine elemente
preluate din toate relatrile scripturistice, la care a fost adugat i material euhologic nou.

870

J. Jeremias, Die Abendsmahlworte Jesu, Gttingen, 1967, p. 100-102.


Louis Ligier, Autour du sacrifice echaristique. Anaphores orientales et anamnese juive de Kippur,
Nouvelle revue thologique 82 (1960), p. 40-55; Idem, Anaphores orientales et prieres juives, Proche-Orient
chrtien 13 (1963), p. 3-20; Idem, De la Cne de Jesus a 1'anaphore de 1Eglise, La Maison-Dieu 87 (1966), p.
7-49; Idem, De la Cne du Seigneur a lEucharistie, Assembles du Seigneur 1 (1968), p. 19-57.
872
Omilia la proorocul Ieremia 12,2 la E. Klostermann (ed.), Origenes Werke (=Die griechischen
christlichen Schriftsteller 6), Leipzig, 1901, p. 87.
873
Demonstratio evangelica, 8,1 la I.A. Heikel (ed.), Eusebius Werke (=Die griechischen christlichen
Schriftsteller 23), Leipzig, 1913, p. 366.
874
Despre Botez 1,3,2, PG 31, 1576AB.
871

311

Analiznd naraiunea cuvintelor de instituire din 76 de anaforale euharistice, Paul


Cagin a ajuns la concluzia c au existat trei etape n dezvoltarea acestei importante
seciuni a canonului euharistic:875
1. ntr-o prim etap, naraiunea cuvintelor de instituire folosit n anafora a
cunoscut o diversitate i o amplificare datorit oralitii cultului. Aternerea ei n
scris n textul inspirat al Scripturii a dus la o uniformizare i precizare a
coninutului ei.
2. ntr-o a doua etap, n anaforalele euharistice apar relatri biblice combinate ale
cuvintelor de instituire pentru a da natere unei o forme armonioase de expunere.
Cagin a vzut acest lucru ca un proces paralel producerii Diatessaron-ului lui
Tatian.
3. ntr-o ultim etap a fost adugat i materialului ne-biblic.
Cagin ar fi putut s adauge nc o etap n plus, ntre cea de-a doua i a treia de
mai sus, i anume tendina de a corecta o form armonizat pentru a o face s coincid cu
una sau mai multe din relatrile biblice.876
Dup 16 ani de la apariia operei lui Cagin, Fritz Hamm a publicat un vast studiu
n care a aprofundat istoria textului cuvintelor de instituire.877 Autorul s-a ocupat de liturghiile din Alexandria, Ierusalim, Capadocia, Constantinopol i Roma, i chiar dac metoda lui de aranjare a textului este mai puin clar dect a lui Cagin, totui n analiza sa el a
atras atenia asupra gradului de complexitate a textului cuvintelor de instituire i a ajuns
la aceeai concluzie ca i Cagin, demonstrnd c redactarea cea mai apropiat de textul
Scripturii nu este cea mai veche, ci, dimpotriv, este rezultatul unui proces de
uniformizare.878

875

P. Cagin, Leuchologue latine tudie dans la tradition de ses formules et de ses formulaires.
Leucharistie, canon primitif de la messe ou formulaire essentiel et premier de toutes les liturgies
(=Scriptorium Solesmense II), Paris, p. 246.
876
F.W. Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James: An Investigation into their Common
Origin (=OCA 240), Roma, 1992, p. 132.
877
F. Hamm, Die liturgischen Einsetzungsberichte. Im Sinne vergleichender Liturgieforschung
untersucht (=Liturgiegeschichtliche Quellen and Forschungen 23), Mnster 1928.
878
A. Raes, Ltude de la liturgie syrienne: son tat actuel, n: Miscellanea liturgica in honorem
Cuniberti Mohlberg, Roma, 1948, p. 337.

312

Analiza comparat a celor cinci texte atribuite Sfntului Vasile cel Mare confirm
acest punct de vedere ce a fost afirmat i demonstrat i de Engberding n studiul primei
pri a acestui text euharistic.

313

4.1 ANALIZA COMPARAT A TEXTULUI NARAIUNII


CUVINTELOR DE INSTITUIRE DIN CELE PATRU VERSIUNI
ALE ANAFORALEI SFNTULUI VASILE CEL MARE
Cu toate c textele egiptene se disting net de cele ale arhetipului , cele cinci
anaforale euharistice aflate n studiu prezint un nalt grad de coresponden ntre ele.
Acest lucru se datoreaz n mare msur faptului c sah Bas are deja un text aproape
complet, cu toate c, aa dup cum noteaz Raes, absena anumitor trsturi (ca de
exemplu menionarea minilor lui Hristos) i d o anumit sobrietate i o not de
vechime.879 Anaforalele arhetipului exprim ntr-un mod mult mai elaborat ideile
centrale ale textelor egiptene, folosind un anumit grup de cuvinte i expresii care lipsesc
din sah Bas i din g, fcnd vizibil faptul c i n cazul cuvintelor de instituire textul
egiptean a fost revizuit pentru a da natere arhetipului .
Structural, trei seciuni pot fi identificate n toate cele cinci texte euharistice i n
fiecare din ele sensul evoluiei textului euharistic de la simplu la complex este evident:
1. Introducerea din III, 1-7 care se face trecerea de la rugciunea hristologic la
naraiunea cuvintelor de instituire.
2. Luai mncai... (III, 8-53)
3. Bei dintru acesta toi... (III, 54-98)
1. Introducerea III, 1-7
Pasajul din III, 1-7 unete rugciunea hristologic de naraiunea cuvintelor de
instituire, i din aceast cauz el aparine ambelor seciuni ale textului euharistic:880 pe de
o parte, el introduce cuvintele de instituire, cci pronumele demonstrativ face
trimitere la relatarea care urmeaz, care se leag de aceast introducere prin particula
, pe de alt parte, el ncheie irul tuturor actelor iconomiei mntuirii, la care este
ataat relatarea cuvintelor de instituire prin termenul adversativ . Hristos Domnul S-a
nlat la cer i va veni s judece lumea cu dreptate, ns ntre cele dou Parusii ale Sale

879

A. Raes, Un nouveau document de la Liturgie de S. Basile, OCP 26 (1960), p. 406.


i n disertaia de fa pasajul din III, 1-7 a fost cuprins att n analiza Rugciunii hristologice, ct
i n cea a cuvintelor de instituire.
880

314

El este prezent n Euharistia Bisericii ce a fost instituit la Cina cea de tain i prin care
este actualizat cultic jertfa Sa rscumprtoare.
Faptul c naraiunea cuvintelor de instituire din toate cele patru versiuni are n
debutul ei o formul de introducere a fost vzut de unii liturgiti ca un posibil indiciu al
inserrii tardive a ei n textul anaforalei euharistice, ntr-un context n care din punct de
vedere al cronologiei actelor svrite de Mntuitorul ea nu se potrivete.881
Opinia aceasta poate fi ns chestionat datorit identitii la nivelul acestei
seciuni dintre strvechile anaforale est siriene i cele atribuite Sfntului Vasile cel
Mare,882 ceea ce confirm faptul c naraiunea cuvintelor de instituire este un element
originar al textului euharistic. Astfel, anaforaua lui Nestorie exprim exact aceeai idee i
n acelai context ca n anaforalele Sfntului Vasile: El ne-a lsat nou aducere aminte
de mntuirea noastr aceast Tain pe care o aducem naintea Ta883 i este remarcabil
faptul c doar n anaforalele atribuite marelui sfnt printe capadocian i n textele
tradiiei est-siriene naraiunea instituirii Sfintei Euharistii este actul ultim menionat al
iconomiei mntuirii, ca unul ce explic noul mod de prezen a lui Hristos n Biseric
prin Sfntul Duh.
Pentru a face trecerea de la menionarea judecii finale la relatarea instituirii
Euharistiei la Cina cea de tain, sah Bas i g folosesc expresia paulin din I Tim 3,16
marea tain a dreptei credine [], aplicat
ns unui context diferit dect cel biblic originar, cci ea se refer n textele cultice
vasiliene la prezena euharistic a lui Hristos instituit la Cina cea de tain: i ne-a lsat
nou aceast mare tain a dreptei credine [
] (III, 1-3). Engberding a fost de prere c aceast propoziie a
aparinut textului originar al anaforalei din Cezareea Capadociei884 i ea a fost complet
reformulat n arhetipul , accentul cznd pe caracterul anamnetic i recapitulativ al
celebrrii euharistice: Ne-a lsat nou aduceri aminte de patima Sa cea mntuitoare,
881

Fenwick, The Anaphoras of St. Basil and St. James, p. 134.


Achim Budde, Die gyptische Basilios Anaphora, Text Kommentar Geschichte
(=Jerusalemer Theologisches Forum 7), Mnster, 2004, p. 326.
883
Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p. 390.
884
H. Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Mnster, 1931, p. 57 u.
882

315

acestea pe care le-am pus nainte, dup poruncile Lui [] (III,1-7). Una i aceeai idee din textele egiptene este n mod diferit formulat
n arhetipul . Revizorul acestui arhetip a considerat formularea din sah Bas i g a fi
estre prea scurt i a amplificat-o: Euharistia nu este doar o mare tain, ci amintirea
patimilor mntuitoare ale Domnului, ea nu este doar misterul cel mare al dreptei credine,
ci i eficienta aducere aminte ca actualizare a ntregii iconomii a mntuirii.
Stevenson atrage atenia asupra perfectului le-am pus nainte []
din arhetipul , un verb la timpul trecut care se refer la punerea darurilor pe sfnta
mas, nainte de anafora. Aceasta, dup cum se va vedea, se acord cu timpul trecut al
verbului punerii nainte la sfritul anamnezei n sah Bas, dar nu i cu cel folosit n
arhetipul .885
2. Luai mncai.. (III, 8-53)
n toate cele cinci texte euharistice, descrierea gesturilor i a cuvintelor
Mntuitorului de la Cina cea de tain este atent introdus prin precizarea contextului
instituirii Sfintei Euharistii. Accentul cade pe legtura tainic dintre moartea pe cruce i
jertfa euharistic, ceea ce face ca verbul preluat din I Cor 11, 23 i formulat
la timpul activ, s fie cuvntul cheie al acestui pasaj introductiv. Astfel, prin atenta ncadrare a acestui verb ntr-o construcie futuric ( + infinitiv) n textele celor patru
versiuni ale Sfntului Vasile cel Mare este subliniat ntr-un mod mai accentuat dect n
pasajele biblice faptul c Mntuitorul de bunvoie i contient s-a dat morii pentru a da
via lumii ntregi.886 Textele arhetipului subliniaz i mai mult aceast idee prin
adugarea adjectivelor din III, 9-13, legate de moartea Domnului: cea de bunvoie i
pururea pomenit i de via fctoare [ ] i prin
precizarea temporal din III, 14-15: n noaptea n care S-a dat pe Sine nsui pentru viaa
lumii [ ].
885

K.W. H Stevenson, Anaphoral Offering: Some Observations on Eastern Eucharistic Prayers, n


EL, 94 (1980), p. 212.
886
Achim Budde, Die gyptische Basilios Anaphora, Mnster, 2004, p. 330.

316

Actul de sfinire a pinii pentru care textele biblice folosesc irul de verbe: a lua
i a binecuvnta, a frnge, a da ca n Matei 26, 26 i Marcu 14, 22 sau a lua
i a mulumi, a frnge, a da ca n Luca 22, 19 i I Cor 11, 23 este redat n
anaforalele atribuite Sfntului Vasile ca o sintez a tuturor pasajelor scripturistice dar pe
care s-au grefat i elemente noi, precum verbele a sfini i a arta, sau descrierea
minilor Domnului (III, 20-26) i determinarea a dat Sfinilor Si Ucenici i Apostoli
(III, 37-38) datorate contextului liturgic n care aceste pasaje biblice au fost folosite.
Textul sahidic pstreaz cel mai bine forma simpl i structura textului nou
testamentar, ceea ce constituie un indiciu al vechimii lui.887 Deja n secolul al IV-lea au
nceput s fie introduse noi pasaje, precum cel n care sunt descrise minile
Mntuitorului.888 Cagin a identificat patru adaosuri non-biblice fcute naraiunii
cuvintelor de instituire n decursul timpului:
a) n minile Sale sfinte
b) privind spre nlimea cerului spre Tine, Printele Su i Dumnezeul
tuturor
c) i a sfinit/sfinind
d) i a amestecat/amestecnd vinul cu ap.889
Primul dintre ele, i anume descrierea minilor Mntuitorului, i datoreaz
prezena n textele euharistice unui anume gest al preotului asupra pinii, dup cum a
ncercat F. Hamm s demonstreze, artnd c n pofida tendinei generale de simetrie ce
poate fi observat n toate textele euharistice aceast descriere a minilor apare doar n
actul binecuvntrii pinii.890
Doar textul sahidic nu conine acest prim adaos, care apare n exprimri diferite n
fiecare din celelalte patru texte euharistice atribuite Sfntului Vasile cel Mare i care se
datoreaz tradiiilor liturgice locale n care acestea au fost folosite.

887

Ibidem, p. 332.
A se vedea: Constituiile Apostolice 8, 12, 36, la Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex
Eucharistica, Fribourg 1968, p.
889
P. Cagin, Leuchologue latine, p. 248.
890
F. Hamm, Die liturgischen Einsetzungsberichte, p. 65. Budde este ns de prere c accentul
cade pe adjectivele atribuite acestor mini i nu pe un gest ce ar sta n spatele acestui act liturgic, Die
gyptische Basilios Anaphora, p. 332.
888

317

Cel de al doilea adaos, n care se menioneaz privirea la cer a Mntuitorului n


momentul binecuvntrii pinii, apare doar n g, fiind un element specific al tradiiei
cultice egiptene. Ca un corespondent al acestui gest de privire la cer, apare n textul
bizantin i cel armean artarea darurilor [] lui Dumnezeu Tatl de ctre
Mntuitorul, act exprimat printr-un verb consacrat al Byz i familiar Sfntului Vasile cel
Mare. n contextul epiclezei acest verb va fi folosit nu doar n sensul simplu de artare,
ci cu sensul de consacrare i de sfinire a darurilor.891
Ultimele dou din adaosurile ne biblice menionate de Cagin pot fi gsite i n sah
Bas, ceea ce constituie o mrturie a faptului c ele au fost foarte devreme inserate n
textul euharistic datorit ambianei i contextului liturgic n care erau rostite cuvintele de
instituire.
irul de verbe din textele biblice prin care sunt descrise cele apte acte ale
Mntuitorului de la Cina cea de tain apare mbogit n toate cele cinci formulare
euhologice atribuite Sfntului Vasile cel Mare, att n cazul binecuvntarea pinii, ct i a
vinului. Astfel, n textul euharistic schema biblic: a luat a binecuvntat/mulumit a
frnt a dat a fost mbogit prin verbul a sfini pentru a marca i sublinia realitatea
prefacerii pinii n Trupul Mntuitorului. Aceeai tendin a fcut ca alturi de participiul
biblic din g, n textul arhetipului s fie menionat un al doilea
participiu , care poate fi gsit i n unele manuscrise ale epistolei I ctre
Corinteni, dar i n citarea liber a cuvintelor de instituire pe care o face Sfntului Vasile
cel Mare n De baptismo 1,3,2. 892

891
892

A se vedea cele spuse referitor la folosirea acestui verb n epicleza euharistic.


Despre Botez 1, 3, 2, PG 31, 1576AB: Kai\ pro\j t%= te/lei tw=n Eu)aggeli/wn ge/graptai:

"Labw\n ou)=n o( )Ihsou=j a)/rton, kai\ eu)xaristh/saj, e)/klase, kai\ e)di/dou toi=j maqhtai=j, kai\ ei)=pe:
La/bete, fa/gete: tou=to/ e)sti to\ sw=ma/ mou to\ u(pe\r u(mw=n klw/menon. Tou=to poiei=te ei)j th\n
e)mh\n a)na/mnhsin. Kai\ labw\n to\ poth/rion, kai\ eu)xaristh/saj. e)/dwken au)toi=j le/gwn: Pi/ete
e)c au)tou= pa/ntej: tou=to ga/r mou/ e)sti to\ ai(=ma to\ th=j kainh=j diaqh/khj, to\ peri\ pollw=n
e)kxuno/menon ei)j a)/fesin a(martiw=n. Tou=to poiei=te ei)j th\n e)mh\n a)na/mnhsin." Marturei= de\
tou/toij kai\ o( )Apo/stoloj, le/gwn: " )Egw\ ga\r pare/labon a)po\ tou= Kuri/ou o(\ kai\ pare/dwka
u(mi=n, o(/ti o( Ku/rioj )Ihsou=j e)n tv= nukti\, h(= paredi/doto, e)/laben a)/rton, kai\ eu)xaristh/saj
e)/klase, kai\ ei)=pe: Tou=to/ e)sti to\ sw=ma/ mou, to\ u(pe\r u(mw=n klw/menon. Tou=to poiei=te ei)j th\n
e)mh\n a)na/mnhsin. (Wsau/twj kai\ to\ poth/rion, meta\ to\ deipnh=sai, le/gwn: Tou=to to\ poth/rion
h( kainh\ diaqh/kh e)sti\n e)n t%= e)m%= ai(/mati. Tou=to poiei=te ei)j th\n e)mh\n a)na/mnhsin. (Osa/kij
ga\r a)\n e)sqi/hte to\n a)/rton tou=ton, kai\ to\ poth/rion tou=to pi/nhte, to\n qa/naton tou= Kuri/ou
katagge/llete, a)/xrij ou(= e)/lqv".

318

Dup cuvintele rostite la binecuvntarea pinii, textele egiptene urmnd relatrii


din I Cor 11, 23-30, menioneaz porunca expres a anamnezei: aceasta s o facei ntru
pomenirea Mea fapt considerat de ctre Raes a fi un element specific al tradiiei cultice
egiptene893. Textele arhetipului menioneaz aceast porunc a Mntuitorului doar la
sfritul naraiunii cuvintelor de instituire, datorit adaptrii lui la tradiia biblic a
relatrii din Mt 26, 26-30 i Marcu 14, 22-26.
3. Bei dintru acesta toi... (III, 54-98)
i n aceast seciune pot fi distinse cele dou tradiii biblice privind cuvintele de
instituire, cea a lui Matei-Marcu i cea a lui Luca-Pavel. Anaforalele euharistice atribuite
Sfntului Vasile cel Mare nu au reprodus literal textul uneia dintre cele dou tradiii
biblice, ci au asimilat cu mult maturitate elemente din ambele relatri scripturistice ale
Cinei de tain, la care au adugat i material ne-biblic.
Relatarea actului de binecuvntare a paharului cu vin de ctre Mntuitorul este
structurat n anaforalele euharistice aflate n studiu pe schema biblic: a luat a
mulumit a dat, care a fost preluat i adugit n mod diferit n fiecare din cele cinci
formulare euhologice. i n aceast ultim seciune a naraiunii cuvintelor de instituire,
textele arhetipului se disting net de cele egiptene, coninnd semne ale unor influene
distincte de cele suferite de sah Bas i g.
n debutul relatrii actelor legate de sfinirea vinului nici unul din textele
euharistice nu folosesc adverbul , care leag actul de binecuvntare a vinului de
cea a sfinirii pinii, ci ntrebuineaz adverbul pentru a sublinia paralelismul ce
se urmrete a fi stabilit ntre cele dou acte ale Cinei de tain.894
Textele arhetipului au inserat n III, 56 expresia: din rodul viei [
], preluat din Lc 22,18, ceea ce a fcut ca apa i vinul
menionate n sah Bas i g III, 60-61 s nu mai fie amintite, cci coninutul paharului
fusese precizat deja. n aceste condiii, verbul (a amesteca), unul din elementele
893

A. Raes, Un nouveau document de la Liturgie de S. Basile, OCP 26 (1960) p. 402. Raes a scpat
ns din vedere c porunca anamnezei dup cuvintele rostite asupra pinii nu apare nici n anaforaua lui
Serapion, nici n cea din manuscrisul de la Deir Balizeh.
894
Achim Budde, Die gyptische Basilios Anaphora, p. 352-352.

319

ne-biblice identificate de Cagin ce au ptruns n anafora, a rmas fr obiect i ntr-o


poziie incomod n Byz i Arm. Syr a adugat ns cu ap pentru explicita care este
cel de al doilea element al amestecului.
La rndul lor, textele egiptene conin precizarea temporal: dup ce au cinat
[ ] specific textului lucanic i paulin (Lc 22, 20 i I Cor 11, 25)
pentru a defini contextul n care au fost rostite cuvintele de binecuvntare a paharului cu
vin. Este i aici remarcabil tendina de armonizare i paralelismul urmrit dintre
expunerea celor dou acte fundamentale ale Cinei de tain.
Ca i n cazul relatrii binecuvntrii pinii, elementul principal al seciunii de
fa l constituie irul de verbe: a luat a amestecat a mulumit a binecuvntat a
sfinit a gustat a dat, care a fost construit n jurul termenilor biblici a luat, a mulumit i a dat la care au fost adugate verbele: a binecuvntat i a sfinit, urmrindu-se astfel crearea unui paralelism cu irul precedent de verbe rostite asupra pinii, dar
au fost inserate i alte dou verbe: a amesteca i a gusta pentru a preciza mai bine i a
particulariza gesturile fcute de Mntuitorul n actul de binecuvntare a vinului.895
Dac n sah Bas n formula rostit de Mntuitorul: Luai mncai au fost menionai
n mod expres Sfinii Apostoli, n cea care se refer la potir ei sunt amintii doar prin pronumele personal (III, 68). Arhetipul i pomenete ns i n aceast a doua formul
pe Sfinii Apostoli i Ucenici, din dorina de a stabili un paralelism perfect cu III, 37-39.
Dintre cele patru versiuni, doar n Byz nu apare imperativul n cuvintele
rostite la binecuvntarea vinului, i dat fiind faptul c el nu apare n nici o relatare din
Noul Testament, lipsa lui din Byz ar putea fi explicat printr-o tendin de simetrie
liturgic dar i de fidelitate fa de textul biblic.896
Interesant este de observat faptul c doar sah Bas i Byz nu menioneaz expresia
biblic: al Legii celei noi ca determinant al substantivului sngele. Aceast situaie
s-ar putea datora unei inserri independente a ei n Syr i n Arm i g.
Cuvintele din sah Bas III, 80: spre iertarea pcatelor sunt preluate din relatarea
de la Matei. Arm pomenete de tergerea greelilor i iertarea pcatelor la care Syr
895
896

Ibidem, p. 354-357.
Fenwick, The Anaphoras, p. 136.

320

adaug i: spre viaa de veci, expresii folosite i n contextul epiclezei i care i


datoreaz prezena n anafora influenei tradiiei cultice locale. Acest fapt este evident i
n Arm III, 82-85, n care este redat un pasaj rostit de Mntuitorul n care pinea i vinul
sunt desemnate a fi Trupul i Sngele Su.
Ultima seciune a naraiunii cuvintelor de instituire (III, 86-98) este deosebit de important, pentru c ea cuprinde porunca biblic a anamnezei: aceasta s o facei ntru
pomenirea Mea [ ], care este explicat n aproximativ aceiai termeni n toate cele cinci texte euharistice: Cci ori de cte ori vei mnca
pinea aceasta i vei bea paharul acesta, moartea Mea vei vesti, /i nvierea i nlarea
Mea vei mrturisi pn cnd voi veni [

] (III, 88-98). Sah Bas i Arm
nu menioneaz nvierea i nlarea Domnului, fiind probabil mrturii ale unui strat mai
vechi al textului euharistic, la care au fost adugate mai apoi, o dat cu precizarea
semnificaiei teologice a fiecrui act al iconomiei mntuirii. Sfnta Liturghie nu este doar o
simpl aducere aminte de ntreaga via a Mntuitorului, ci anamneza nseamn o recapitulare i nencetat actualizare a ntregii iconomii a mntuirii prin actele cultice. n sinaxa
euharistic anamneza este simultan comemorare, prezen i anticipare. Ea concentreaz,
din iniiativa divin, lucrarea mntuitoare i revelatoare a Dumnezeului celui viu i
personal, angajat efectiv n istorie, n tripla ei dimensiune: trecut, prezent i viitoare.
Porunca anamnezei nu trebuie interpretat din premise elenistice afirm Joachim
Jeremias , ci palestiniene: aceasta s o facei ntru pomenirea Mea nu nseamn doar
ca voi s v aducei aminte de Mine, ci i: ca Dumnezeu s-i aduc aminte de Mine i
de iconomia mntuirii i s o mplineasc pe ea. Astfel, porunca anamnezei nu este doar
o invitaie ca ucenicii s actualizeze nencetat prin actele cultice prezena lui Hristos pn
ce el va veni, ci i o indicaie eshatologic-orientat: adunai-v n continuare n ritul
mesei ca i comunitate nou ca n acest fel Dumnezeu s fie zilnic implorat s mplineasc iconomia mntuirii n Biseric.897

897

J. Jeremias, Die Abendmahlworte Jesu, vierte, durchgesehene Auflage, Gttingen, 1967, p. 244.

321

4.2 Concluzii
1. Naraiunea cuvintelor de instituire este una din cele mai complexe seciuni ale
anaforalei euharistice. Originea ei e legat de nceputurile cultului cretin, iar evoluia ei a
fost un amplu i ndelungat proces. Cuvintele rostite de Mntuitorul i actele svrite la
Cina cea de tain s-au pstrat n Tradiia oral a Bisericii primare pentru ca mai apoi s fie
aternute n scris n textul Sfintei Scripturi. Faptul c din tradiia vie a Bisericii au fost preluate relatrile instituirii Sfintei Euharistii este fcut evident i prin diferena mare existent
ntre pasajele biblice ntre ele, cci textele Sfinilor Matei i Marcu se bazeaz pe o anumit
tradiie oral, iar cele ale Sfinii Luca i Pavel pe o alt tradiie oral distinct.
O dat cu aternerea n scris a Sfintei Scripturi, naraiunea cuvintelor de instituire
din anaforaua euharistic a fost mereu ajustat i adaptat textelor biblice i n acelai
timp, dup cum a artat Cagin, ea fost mbogit cu material ne-biblic, fapt care a dus la
conturarea unei anumite simetrii ntre actele binecuvntrii pinii i cele ale sfinirii
vinului.
2. Textele euharistice atribuite Sfntului Vasile cel Mare nu redau literal unul din
pasajele biblice, ci sunt mai curnd o sintez matur a fragmentelor din Sfnta Scriptur
n care este descris Cina cea de tain. i n cazul acestei seciuni sah Bas i g se disting de textele arhetipului , ceea ce confirm i la acest nivel ipoteza afirmat de Engberding a prelucrrii i mbogirii textului egiptean din care au rezultat Syr, Arm i Byz.
3. Cu toate c naraiunea cuvintelor de instituire apare menionat n scrierea
Despre Botez 1, 3, 2 a Sfntului Vasile cel Mare, totui o intervenie a marelui printe
capadocian n aceast seciune nu poate fi demonstrat. Pasajul din De Baptismo conine
o citare liber a textelor din Lc 22, 19-20 i I Cor 11, 23-30, o dovad a folosirii n cult a
acestor pasaje biblice.

322

TABELA IV
TEXTUL COMPARAT AL ANAMNEZEI

323

Textul versiunii egiptene


(g)

Textul versiunii siriene


(Syr)

Textul versiunii armene


(Arm)

Aducndu-ne aminte i noi

Aducndu-ne aminte aadar i noi

i acum ne aducem aminte,


Stpne, urmnd aceast porunc,

Deci, pomenind i noi,


Stpne,

de sfintele Lui patimi

de sfintele Lui patimi

Aadar i noi aducndu-ne aminte


Doamne, de venirea Ta
n Trup
i de moartea Ta,

de nvierea
din mori

de nvierea
din mori

de sfnta patim a Celui Ce


pentru noi a fost
pe cruce,
de starea de trei zile n mormnt,
de minunata nviere,

patimile Lui
cele mntuitoare,
Crucea cea fctoare de via,
ngroparea cea de trei zile,
nvierea
cea din mori,

de nlarea la cer
de ederea de-a dreapta
Tatlui,
i slvita i nfricotoarea iari
venire

de nlarea la cer
de ederea de-a dreapta Ta,
a lui Dumnezeu-Tatl
i slvita i nfricotoarea iari
venire

de dumnezeiasca nlare la cer,


de ederea de-a dreapta Tatlui,

suirea la ceruri,
ederea de-a dreapta Ta,
a lui Dumnezeu-Tatl
i slvita i nfricotoarea Lui
a doua venire,

Textul egiptean
(Sah Bas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

i de mormntul Tu
precum i de nvierea Ta
din mori
cea de a treia zi
i de nlarea Ta la cer
i de ederea Ta de-a dreapta
lui Dumnezeu Tatl
de nfricotoarea i slvita
a doua Ta venire
cnd va judeca
ntreg pmntul cu dreptate
i neamurile cu neprtinire,
pe Tine o, Doamne, Te rugm,
Cel Care singur ai fost
mntuire lumii
i eti preul dat
pentru pcatele noastre,
cci doar a Ta singur este
iertarea pcatelor pe pmnt,
Atotputernice Doamne, Cruia
toate sunt cu putin, ca n ziua
n care vei judeca
tot pmntul cu dreptate
s nu intri la judecat cu robii ti
nici s uii motenirea Ta
cea nstrinat de harul
Sfntului Duh ca s nu fie lipsit
de mpria Ta cereasc.
Fii nou bun

324

de slvita i nfricotoarea
a doua venire.

Textul versiunii bizantine


(Byz)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

i milostiv
n acel ceas al judecii,
i nu ne lsa pe noi
s fim motenitori ai ntunericului
ceea ce este lipsirea
de toat lumina. Nu ne lsa pe
noi, Doamne, s ne nstrinm de
motenirea Ta, i nici s nu
rosteti mpotriva noastr aceste
cuvinte: mergei de la Mine
blestemailor, motenii focul cel
venic, nici nu ne lepda pe noi
i nu ne spune: Nu v tiu pe
voi, nici nu ne lsa s ne
chinuim n iad mpreun cu cei
care nu au crezut i au necinstit
harul Tu. Cu adevrat, adu-i
aminte de milostivirea i
buntatea Ta prin care pe Tine
nsui Te-ai dat pentru noi.
Izbvete-ne pe noi, o, Doamne,
de osndirea cea chinuitoare,
scap-ne de chinurile cele
nfricotoare, apr-ne de
viermele cel putred i amar,
scoate-ne din rul cel nfricotor
de foc.
Pentru ca prin aceasta cu adevrat
s fie cunoscut nespusa bogie a
milostivirii Tale, cnd de noi Te
nduri, de cei care
nu putem sta naintea Ta
ca slugi vrednice.
Cci poporul i motenirea Ta
ie i cere ndurare,
i prin Tine i mpreun cu Tine
iari Tatlui Tu zicnd:
(Poporul:) Ai mil de noi

325

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Doamne Dumnezeule, Printe


atotputernice.
(Preotul:) i noi umilii pctoi
dobndind harul Tu,
ie i mulumim
ie ale Tale dintru ale Tale
daruri am adus
naintea Ta
pinea aceasta
i paharul acesta

ale Tale dintru ale Tale daruri


ie i aducem

De toate i pentru
toate i n toate
(Poporul:) Pe Tine Te ludm,
pe Tine Te binecuvntm,
ie i mulumim, Doamne,
i ne rugm ie
Dumnezeul nostru.

Ale Tale dintru ale Tale,


ie aducndu-i

de toate i
pentru toate.
(Poporul:) Pe Tine Te ludm,
pe Tine Te binecuvntm,
pe Tine de adorm, i Te rugm
Doamne Dumnezeule, ca s ne
miluieti pe noi pctoii
i pe ai notri.
(Diaconul:) Ct de vrednic de
cinstire este clipa aceasta i
timpul acesta att de ales cnd
Duhul cel viu i Sfnt din
locaurile cele mai de sus ale
cerului coboar i se slluiete
i rmne asupra acestei
Euharistii puse nainte
i pe care o sfinete.

326

de toate i
pentru toate.
(Poporul:) Pe Tine Te ludm,
pe Tine Te binecuvntm,
ie i mulumim, Doamne,
i ne rugm ie
Dumnezeul nostru.

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

5. ANAMNEZA

Dup relatarea despre instituirea Jertfei euharistice urmeaz imediat menionarea a


ceea ce Biserica face pentru pomenirea sau amintirea a tot ceea ce Iisus Hristos a fcut
pentru mntuirea lumii. De aceea n tradiia cultic acest scurt fragment al anaforei a fost
numit anamnez ( = amintire, pomenire).898
Originile acestei seciuni a anaforalei euharistice sunt legate de prezena n textul
euharistic a naraiunii cuvintelor de instituire cu care ea alctuiete o unitate, cci
anamneza apare ca un rspuns la porunca Mntuitorul de la Cina cea de tain: aceasta s
o facei ntru pomenirea Mea (Lc 22, 19 i I Cor 11, 24-25), fiind o mrturisire a ceea ce
face n mod concret Biserica n amintirea Domnului ei.
n toate anaforalele euharistice anamneza este seciunea care face trecerea de la
naraiunea cuvintelor de instituire la epiclez i ea are rolul unei concluzii finale la
mulumirea adus n Rugciunea hristologic pentru mplinirea ntregii iconomii a
mntuirii.
Dou tipuri distincte de anamnez pot fi identificate n ansamblul de texte
euharistice cunoscute pn n prezent.899 Primul tip are ca element central menionarea
ntr-o form participial a substantivului din Lc 22, 19 i I Cor 11, 24-25
folosind termenul de: /memores (aducndu-ne aminte). Din aceast categorie
fac parte anaforaua Tradiiei apostolice, cea din Constituiile apostolice, cea a Sfntului
Vasile cel Mare, cea a Sfntului Ioan Gur de Aur i cea a Sfntului Iacob.900

898

Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Bucureti, 1998, p. 247.
B. Botte, Problmes de l'Anamnse, TheJournal of Ecclesiastical History 5 (1954), p. 16-24.
900
Modelul clasic al anamnezei acestui tip poate fi gsit n Tradiia apostolic: Aducndu-ne deci
aminte de moartea i de nvierea Sa, noi i aducem aceast pine i acest potir, mulumindu-i pentru c neai nvrednicit s stm naintea Ta i s-i aducem aceasta slujb [Memores igitur mortis et resurrectionis
eius, offerimus tibi panem et calicem gratias tibi agentes, quia nos dignos habuisti adstare coram te et tibi
ministrare], Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica, Fribourg, 1968, p. 81.
899

327

Cel de al doilea tip, ce poate fi ntlnit doar n anaforalele egiptene, reia


terminologia paulin din I Cor 11, 24-25 exprimnd porunca anamnezei prin folosirea
verbelor: a vesti (), a mrturisi () i a atepta ().901
n ceea ce privete structura anamnezei, trei elemente componente pot fi
identificate:
1. Un scurt pasaj introductiv care trimite la naraiunea cuvintelor de instituire (IV, 1)
2. O enumerare a principalelor acte ale iconomiei mntuirii (IV, 3-16)
3. O menionare a aducerii darurilor (IV, 79-83) care sfrete printr-o rugciune de
laud i mulumire ce introduce epicleza (IV, 84-100).
Aceste elemente sunt prezente n aproape toate anaforalele atribuite Sfntului
Vasile cel Mare, iar analiza lor relev o serie de particulariti care vorbesc despre modul
diferit n care a evoluat n decursul timpului aceast seciune a textului euharistic n
diversele tradiii liturgice:
a. Textele egiptene sunt caracterizate prin simplitate i printr-o strns legtur a
laudei finale cu textul epiclezei, cci anamneza depinde att sintactic ct i ideatic de
cererea de venire a Sfntului Duh asupra darurilor.902
b. Cele mai multe particulariti pot fi remarcate la nivelul textului sirian. n
primul rnd, el se adreseaz Fiului i nu Tatlui, o caracteristic tipic a anaforalelor
siriene ce poate fi ntlnit i n anaforaua siriac a Sfntului Iacob.903 n al doilea rnd, el
901

Anaforaua Sfntului Marcu poate fi citat ca una ce conine exemplul clasic al celui de al doilea
tip de anamnez: Stpne Doamne, Atotputernice, mprate ceresc, moartea Fiului Tu celui Unuia-Nscut
i Dumnezeu i Mntuitorul nostru Iisus Hristos, vestind i fericita nviere cea de a treia zi, mrturisind i
nlarea la ceruri i ederea cea de-a dreapta Ta, Dumnezeule i Printe, i cea de a doua i nfricotoarea
cea de a doua venire ateptnd n care va veni s judece vii i morii cu dreptate i s rsplteasc fiecruia
dup faptele lui. [
] Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica,
Fribourg 1968, p. 112-114.
902
A se vedea: A. Achim Budde, Die gyptische Basilios Anaphora, Text Kommentar
Geschichte (=Jerusalemer Theologisches Forum 7), Mnster, 2004, p. 383 u.
903
Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica, Fribourg, 1968, p. 270.

328

nu conine ca i textul armean nici o menionare despre aducerea darurilor, fapt ce a fost
vzut ca un indiciu al vechimii acestei seciuni n cele dou anaforale euharistice.904 n al
treilea rnd, el insereaz i amplific imediat dup pomenirea principalelor acte ale
iconomiei mntuirii din anamnez pasajul (IV, 19-75) ce apare n Byz n debutul epiclezei i care trateaz despre nevrednicia slujitorilor i nfricoata judecat de apoi.
c. Textul armean ca i cel siriac nu menioneaz aducerea darurilor, demonstrnd
astfel c a pstrat cel mai bine trsturile textului originar.
d. Textul bizantin nu prezint diferene majore fa de cel al celorlalte versiuni,
fiind o amplificare a celui egiptean.

904

G. Winkler, Zur Erforschung orientalischer Anaphoren in liturgievergleichender Sicht I:


Anmerkungen zur Oratio post Sanctus and Anamnese bis Epiklese, OCP 63 (1997), p. 377u.; Idem, Ein
Beispiel liturgievergleichender Untersuchung: Philologische and strukturelle Anmerkungen zur
Erforschung der Anamnese in den westlichen and stlichen Riten, Theologische Quartalschrift 177 (1997),
p. 293-305.

329

5.1 ANALIZA COMPARAT A TEXTULUI ANAMNEZEI DIN CELE


PATRU VERSIUNI ALE ANAFORALEI
SFNTULUI VASILE CEL MARE
1. Pasajul introductiv (IV, 1)
Anamneza este bine ancorat n textul anaforalei euharistice. Ea alctuiete o
unitate cu naraiunea cuvintelor de instituire, rednd sintetic rspunsul Bisericii la
porunca pomenirii adresat de Mntuitorul ucenicilor la Cina cea de tain, i totodat ea
face introducerea epiclezei prin lauda i mulumirea din finalul ei.
Este remarcabil maniera n care n toate cele patru versiuni ale textului euharistic
este subliniat paralelismul ntre relatarea instituirii Sfintei Euharistii de ctre Mntuitorul
la Cina cea de tain i sinaxa euharistic a comunitii: alturi de particulele conclusive:
(sah Bas), (g), (Byz), igitur (Syr) este inserat n construcia participial
din IV, 1 i conjuncia ce nu are rol copulativ, ci adverbial, subliniind participarea subiectului exprimat prin pronumele personal de persoana I plural la aciunea verbului
principal.
2. Enumerare a principalelor acte ale iconomiei mntuirii (IV, 3-16)
Accentul principal n anamnez cade pe laud i pe mulumire. Toate etapele
iconomiei mntuirii amintite n Rugciunea hristologic sunt acum enumerate pe scurt ca
o rezumare conclusiv a ntregii mulumiri aduse lui Dumnezeu n Sfnta Liturghie.
Analiznd niruirea actelor iconomiei mntuirii aa cum sunt descrise n toate
cele patru versiuni ale Sf. Vasile, primul lucru ce trebuie remarcat este faptul c grupul
conine foarte puin material euhologic n plus fa de cel prezent n sah Bas. Seciunea
aceasta din Syr i Arm a fost i ea puin modificat, dar n general adaosurile din
arhetipul , comparativ cu textele egiptene se reduc la cteva elemente inserate secundar
precum:
apelativul Stpne din Byz IV, 1;
expresia: venirea Ta n trup din Syr IV, 2-3;
expresia crucea de via fctoare din Byz IV, 6;
expresia ngroparea cea de trei zile din Syr, Arm i Byz IV, 7.

330

n toate anaforalele euharistice atribuite Sfntului Vasile cel Mare ntreaga


iconomie a mntuirii este redat sintetic prin cinci acte: jertfa (1), nvierea (2), nlarea
(3), ederea de dreapta Tatlui (4) i cea de a doua venire (5). Acestor elemente comune
care au aparinut n mod cert textului originar le-au fost adugate n arhetipul , sub
influena simbolului de credin niceo-constantinopolitan, i alte elemente noi, pentru a
nuana descrierea, fcnd din anamnez o adevrat mrturisire de credin hristologic.
Astfel, la termenul generic de prin care este sugerat ca n multe din scrierile
patristice i n simbolurile de credin att suferina dar i moartea Mntuitorului i este
adugat menionarea crucii: (Byz IV, 6) pe care aceste
suferine au avut loc. n acelai sens a fost introdus n textul anaforalei i amintirea
ngroprii de trei zile (IV,7) ca o etap logic spre nviere.
Bernard Botte a demonstrat c toate aceste adugiri au fost fcute n etape din
dorina de expunere a dogmei hristologice. Astfel, adaosul venirea Ta n trup din Syr
IV, 2-3 este o inserie tardiv ce poate fi gsit i n alte texte cultice alte tradiiei
sirace.905
Odo Casel a fost de prere c anamneza a fost mbogit o dat cu evoluia anului
liturgic i cu precizarea diferitelor srbtori nchinate principalelor acte ale iconomiei
mntuirii.906 Botte a infirmat ns acest punct de vedere artnd, pe de o parte, c
evenimente strvechi cretine, precum Naterea sau Botezul Domnului, doar foarte trziu
au ajuns s fie menionate n textul anaforalelor euharistice i, pe de alt parte, c n
anamnez sunt amintite i acte ale iconomiei mntuirii, precum ederea de-a dreapta, cea
de a doua venire, care nu au fost niciodat obiectul unei solemniti liturgice speciale.907
Trebuie menionat aici faptul c pomenirea recapitulativ n anamnez a tuturor
actelor iconomiei mntuirii are un sens mult mai profund. Ea nu este un act pur noetic de
simpl aducere aminte sau o simpl mrturisire de credin. Anamneza cultic nu se
limiteaz doar la o repunere n scen i simbolizarea prin actele liturgice a vieii
Mntuitorului, ci ea nseamn o recapitulare i nencetat actualizare n viaa Bisericii a
ntregii iconomii a mntuirii. Prin incorporarea sacramental i etic-ascetic n Trupul
905

B. Botte, Problmes de l'Anamnse, p. 21.


O. Casel, Das Mysteriengedchtnis der Messliturige, Jahrbuch fr Liturgiewissenschaft 6 (1926), p. 131.
907
B. Botte, Problmes de l'Anamnse, p. 21.
906

331

tainic al Mntuitorului, fiecare cretin se deschide tainei Persoanei lui Hristos i astfel
toate actele vieii pmnteti ce sunt vii n Persoana Fiului lui Dumnezeu devin actuale n
fiecare membru al Bisericii. Astfel, credincioii reitereaz ntreaga viaa a lui Hristos prin
Sfintele Taine, fiind fcui nu doar prtai roadelor iconomiei mntuirii dar i contemporani cu aceste evenimente, pentru ca astfel viaa lui Hristos s se arate n fiecare mdular
al Trupului Su tainic.
3. Menionarea aducerii darurilor (IV, 79-83) i rspunsul de laud i mulumire
al poporului care introduce epicleza (IV, 84-100)
Aceast ultim parte a anamnezei cuprinde dou elemente distincte, pe de o parte,
o amintire a darurilor aduse i, pe de alt parte, o laud i mulumire a poporului care
introduce epicleza euharistic.
Primul element este o inserie tardiv n textul anaforalei. A. Raes908 i G
Winkler909 au demonstrat c la origini textul anaforalei Sfntului Vasile cel Mare nu avea
aceast meniune a aducerii darurilor, dup cum indic multe din anaforalele tradiiei
vest-siriene, precum cea a Sfinilor Apostoli,910 cea armean a Sfntului Iacob.911 n
aceste condiii, Arm i Syr, care nu conin acest element, redau cu fidelitate textul
originar al anaforalei din Cezareea Capadociei.
Cntarea de laud i de mulumire a poporului din finalul anamnezei este i ea un
element adugat n decursul timpului n textul anaforalei. El nu apare n vechi texte
euharistice precum sah Bas sau anaforaua Sfntului Marcu, ci fost inserat n formularele
euhologice folosite n Bizan,912 i n cele ale tradiiei siriene.913
Dup cum a propus Fenwick,914 discutarea problematicii pe care o ridic aceast
ultim seciune a anamnezei poate fi analizat sub trei aspecte:

A. Raes, Oriens Christianus 48 (1964), p. 216-220.


G. Winkler, Zur Erforschung orientalischer Anaphoren in liturgievergleichender Sicht I: Anmerkungen zur Oratio post Sanctus and Anamnese bis Epiklese...,p. 397-398.
910
Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p. 267.
911
Ibidem, p. 343-344.
912
Ibidem, p. 226.
913
A se vedea textele familiei de anaforale de limb siriac: cea a lui Timotei al Alexandriei (Prex
Eucharistica, p. 279), i cea a Sfinilor Apostoli (Prex Eucharistica, p. 267).
914
J. R. K.Fenwick, The anaphoras of St Basil and St James, An investigation into their common
origin (= Orientalia Christians Analecta 240), Roma, 1992, p. 158-162.
908
909

332

a. cum sunt descrise darurile


b. care este verbul principal folosit
c. care este sensul expresiei: de toate i pentru toate [
].
a. Descrierea Darurilor
Dac n Arm i Syr nu se face nici o meniune despre aducerea darurilor, n Byz
se amintete doar de: ale Tale dintru ale Tale [ ], iar n g de: ale
Tale dintru ale Tale daruri [ ] pentru ca n sah Bas formula s
fie i mai mult amplificat prin precizarea: ale Tale dintru ale Tale daruri .., adic
pinea aceasta i paharul acesta. Este vizibil faptul c textul sahidic este cel mai amplu
i acest fapt se datoreaz influenei tradiiei cultice egiptene. Raes a considerat inserarea
substantivului daruri a fi un element specific formularelor euhologice egiptene,915 cci
el apare att n anaforaua Sfntului Marcu,916 ct i n cea a unui fragment de manuscris
pstrat la British Museum.917
i determinarea mai ndeaproape a darurilor prin expresia pinea aceasta i
paharul acesta ar putea de asemenea s fie de origine egiptean, cci i ea se gsete n
manuscrisul mai sus amintit de la British Museum, precum i ntr-un papirus coptic de la
Louvain.918 Totui, aceast expresie poate fi foarte bine i un element al textului originar,
cci definirea darurilor ca pine i potir apare att n Constituiile Apostolice919 ct i n
Tradiia Apostolic.920 Este posibil ca aici sah Bas s fi pstrat o nelegere mai timpurie
a Euharistiei aa cum apare ea n Didahia celor 12 Apostoli. Textul bizantin a reformulat
i sintetizat aceast expunere n simpla i lirica formul: ale Tale, dintru ale Tale
[] ce trimite la textul biblic din I Cron 29,14: ale Tale sunt toate i
dintru ale Tale am dat ie.921
915

A. Raes, Un nouveau document de la liturgie de S. Basile, Orientalia Christians Periodica 26


(1960), p. 403.
916
Prex Eucharistica, p. 112-114.
917
Ibidem, p. 140.
918
Ibidem, p. 141.
919
Ibidem, p. 92.
920
Ibidem, p. 81.
921
I Cron 29,14: .

333

b. Verbul folosit
Verbul principal folosit n menionarea aducerii darurilor este n sah Bas
[a pune nainte] fiind formulat la timpul trecut, i [a aduce, a oferi]
n g i Byz, care ns este folosit la timpul prezent. n mod firesc se pot pune dou ntrebri: care verb este cel originar i care este aspectul verbal iniial: trecutul sau prezentul?
Referitor la prima ntrebare, trebuie remarcat faptul c verbul [a
pune nainte] este folosit tot n aorist i n anaforaua Sfntului Marcu922 i n anaforaua
lui Serapion din Thmuis,923 fapt ce denot o posibil influen a tradiiei cultice egiptene
n sah Bas.924 n g s-a impus verbul [a aduce, a oferi] ca urmare a
bizantinizrii acestui text euharistic.
Folosirea diferit a timpului verbal se datoreaz i ea influenei tradiiei locale
asupra textelor euharistice mai sus amintite. n Sah Bas, ca n multe din anaforalele
egiptene925 verbul din anamnez este la timpul trecut: dup ce am adus naintea Ta,
fiind tradus n limba greac prin aoristul , un adevrat crux interpretum
al cercetrii liturgice.926 g i Byz nu cunosc aceast nuan temporal, folosind ca i n
restul anaforalei prezentul.
Explicaia nu este greu de dat acestei diferene n folosirea timpurilor verbale: aoristul textelor egiptene denot un specific al acestei tradiii cultice: nainte de prefacerea
darurilor se face trimitere la aducerea lor la sfntul altar pentru a evidenia astfel faptul c
punerea nainte a pinii i vinului la proscomidie i gsete sensul i finalitatea n epiclez.
K. Stevenson a fost de prere c aoristul anamnezei din sah Bas indic o anume
concepie egiptean asupra actului oferirii darurilor, n care gesturile, cuvintele i actele
celebrrii cultice sunt legate toate ntre ele, alctuind un tot unitar, cci Biserica nu doar
amintete de darurile ce au fost aduse la proscomidie, ci se roag pentru prefacerea lor,
pentru ca prin ele credincioii s se sfineasc prin mprtire.927

922

Prex Eucharistica, p. 112-114.


Ibidem, p. 130.
924
A. Raes, Un nouveau document, p. 403.
925
A se vedea: A. Achim Budde, Die gyptische Basilios Anaphora, p. 389.
926
A. Raes, Un nouveau document, p. 404.
927
K. Stevenson, Anaphoral Offering: Some Observations on Eastern Eucharistic Prayers, n EL 94
(1980), p. 226.
923

334

Textul bizantin are i el la rndul lui o not specific: verbul folosit este tot
[a aduce, a oferi] ca n g, ns el nu apare ntr-o form conjugat, ci ca
participiu n nominativ plural: datorit inseriei laudei poporului din
sfritul anamnezei, care conine i verbul principal de care a fost fcut dependent acest
verb. Traducerea textului bizantin este n acest fragment distinct de cea a celorlalte
versiuni: aducndu-i ale Tale dintru ale Tale, de toate i pentru toate, pe Tine Te
ludm, pe Tine Te binecuvntm, ie i mulumim i ie ne rugm Dumnezeul nostru
[ [
]
Prin acest artificiu gramatical, ce denot stilizarea pe care anamneza textul
bizantin a suferit-o n decursul timpului, este legat actul de aducere a darurilor de lauda
din sfritul acestei seciuni, prin care este introdus epicleza euharistic.
Ledogar a considerat c verbele folosite n acest ultim pasaj de laud i mulumire
al anamnezei reprezint o foarte veche tradiie a patriarhiei Antiohiei928 i de aceea el a
fost mai degrab nedumerit de absena lor n anaforaua Sfntului Iacob i n sah Bas. n
cazul textului sahidic Ledogar a ncercat s aplice participiului din debut un
anume caracter doxologic, susinut i de expresia ale tale dintru ale tale, prezent i n
aceast anafora euharistic.929 Chiar dac nu reuit pe deplin demonstraia vechimii
acestei ultime seciuni a anamnezei, meritul lui Ledogar este de a fi artat c la origini
pasajul din anafora care face trecerea de la naraiunea cuvintelor de instituire la epiclez a
fost unul conclusiv de laud i de mulumire.930
c. De toate i pentru toate [ ] 931
Expresia aceasta, ce apare doar n g, Syr i Byz, este un element relativ nou
introdus n textul anaforalei euharistice. n anaforaua Sfntul Marcu el nu a ptruns, n
928

R. Ledogar, Acknowledgment: Praise-verbs in the early Greek anaphora, Roma, 1968, p. 32.
Ibidem, p. 16.
930
Ibidem, p. 17.
931
S-a emis prerea c originea ecfonisului: Ale Tale dintru ale Tale.. n anamnez anaforalei bizantine s-ar datora urmtorului text pe care mpratul Justinian a pus s-1 graveze n jurul plcii de sus a
sfintei mese din biserica Sfnta Sofia: Ale Tale dintru ale Tale i aducem, Hristoase, noi robii Ti, Justinian i Teodora. Mult mai probabil ns mpratul s-a inspirat din Liturghia Bisericii, utiliznd la
introducerea dedicaiei sale o parte din textul unei formule liturgice uzuale. A se vedea: Pr. Prof. Dr. Petre
Vintilescu, Liturghierul explicat, p. 249.
929

335

schimb ns ea poate fi gsit n formularele euhologice bizantine,932 precum i n cele


siriene.933
Problematica legat de aceast expresie este dat de posibilitatea asocierii ei fie
actului de aducere, ceea ce ar permite o prim traducere: Ale Tale dintru ale Tale, ie i
aducem de toate i pentru toate, n condiiile n care este verbul principal ca
n g, fie laudei poporului din finalul anamnezei n contextul asocierii participiului
verbului din rspunsul poporului: Pentru toate i prin toate pe
Tine Te ludm .
Ambele traduceri sunt posibile, ns faptul c n multe din anaforalele eurharistice
expresia apare asociat unei laude i mulumiri aduse lui
Dumnezeu, dup cum se poate vedea n anaforaua Sfntului Marcu, fapt ce l-a fcut n 1964
pe Raes s militeze pentru cea de a doua traducere.934 El a ncercat s demonstreze pe baza
analizei unor vechi texte siriene c aceast expresie a aprut ca o inserie ce s-a asociat
laudei conclusive pe care o exprima preotul nainte de epiclez i pe care poporul i-o
impropria prin rspunsul: Pe Tine Te ludm. Mai trziu ns, o dat cu generalizarea
menionrii aducerii darurilor, aceast expresie a fost asociat verbului , pentru a
sublinia deplintatea actului de aducere.
Ipoteza lui Raes, ce a fost susinut i de Gabriele Winkler, poate fi ns
chestionat din dou puncte de vedere:935 n primul rnd, sunt foarte puine textele
euharistice care asociaz expresia rspunsului de laud al
poporului. Se pare c asocierea acestor termeni a fost un specific bizantin ce a fost preluat
i de alte texte euharistice, precum g sau Syr. n al doilea rnd, la nivel de sintax a
frazei trebuie remarcat faptul c structura textului bizantin nu este asigurat din punct de
vedere gramatical: ecfonisul preotului: ale tale dintru ale tale.. este inserat cu stngcie
n textul anaforalei, lsnd participiile i fr nici o
conjuncie de legtur.

932

Anton Hnggi i Irmgard Pahl (eds), n Prex Eucharistica, Fribourg, 1968, p. 223-263.
Ibidem, p. 264-309.
934
A. Raes, , p. 217-220.
935
A se vedea: A. Achim Budde, Die gyptische Basilios Anaphora, p. 392.
933

336

Independent de evoluia istoric a anamnezei, expresia


este deosebit de important datorit accentului pe care l d acestei seciuni a textului
euharistic i anume acela al deplintii, al totalitii, fie c ea este asociat aducerii fie
mulumirii. Sintetic, ea exprim chintesena ntregii celebrri euharistice: Pentru toate cte a
fcut Dumnezeu noului su popor ales, pentru toate actele iconomiei mntuirii, Ziditorului a
toate i se cuvin toate darurile i toate laudele, ntr-un cuvnt toat recunotina, toat
euharistia omului, ale crei forme plenare de manifestare pot fi gsite n Sfnta Liturghie.

5.2 CONCLUZII
1. Anamneza este un element strvechi al anaforalei euharistice, care leag
naraiunea cuvintelor de instituire de epiclez printr-o laud i mulumire conclusiv pentru
toate actele iconomiei mntuirii. Ea conine rspunsul concret al Bisericii la porunca
Mntuitorul de la Cina cea de tain: aceasta s o facei ntru pomenirea Mea (Lc 22, 19 i
I Cor 11, 24-25), de la care pornind Biserica cere ca Duhul Sfnt s vin i s prefac
darurile pentru a actualiza nencetat ntreaga Sa oper de mntuire n Trupul Su tainic.
2. La origini aceast seciune a fost doar una simpl de mulumire, la care s-au
adugat n decursul timpului i alte elemente secundare precum: menionarea aducerii
darurilor, rspunsul de laud al poporului, adugirea irului de evenimente din viaa
Mntuitorului.
3. Analiza comparat relev faptul c toate cele patru versiuni au pstrat multe din
elementele textului euharistic originar alturi de care apar i o serie de particulariti
datorate influenelor secundare ale tradiiilor cultice locale. Sensul evoluiei trasat de
Engberding este greu de urmrit la nivelul acestei seciuni datorit prioritii pe care Arm
i Syr o au fa de Sah Bas, g i Byz n conservarea elementelor euharistice originare.
4. Paternitatea vasilian a anamnezei poate fi cu greu pus n discuie datorit
lipsei termenilor de comparaie, n condiiile n care n aceast seciune a textului
euharistic poate fi ntlnit cu preponderen material euhologic comun mai multor familii
de anaforale euharistice, care cu greu poate fi atribuit unei personaliti bisericeti marcante, fcnd parte din fondul de expresii liturgice comune ale cultului ortodox.

337

TABELA V
TEXTUL COMPARAT AL EPICLEZEI

338

Textul egiptean
(Sah Bas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

i ne rugm ie,
Dumnezeul nostru

Textul versiunii egiptene


(g)
i ne rugm
i cerem ie,
Iubitorule de oameni, Bunule,
Doamne, noi pctoii
i nevrednicii robii Ti

Textul versiunii siriene


(Syr)
De aceea, Doamne, i

i ne nchinm ie

i ne nchinm ie

prin bunvoina
buntii Tale
s vin Duhul Tu
cel Sfnt peste noi i
peste Darurile acestea
ce sunt puse nainte

prin bunvoina
buntii Tale
s vin Duhul Tu
cel Sfnt peste noi robii Ti i
peste Darurile acestea
ce sunt puse nainte

noi pctoii i strinii


i nevrednicii robii Ti
pe care ne-ai nvrednicit
a fi slujitori
ai sfintelor taine
i ai patimilor lui Hristos,
nu pentru dreptile
noastre,
c n-am fcut ceva bun
pe pmnt,
ci pentru mila Ta
i ndurrile Tale,
pe care le-ai vrsat cu prisosin
peste noi,
ndrznim s
ne apropiem de
sfntul Tu jertfelnic,
i punem nainte
cele ce nchipuiesc
Sfntul Trup i Snge
al Hristosului Tu,
Te adorm i cernd
Te rugm
prin bunvoina
buntii Tale,
s vin Duhul Tu
cel Sfnt peste noi
i peste Darurile acestea
ce sunt puse nainte

i s le sfineasc

i s le sfineasc

s le sfineasc pe dnsele

noi pctoii
i nevrednicii i smeriii

339

Textul versiunii armene


(Arm)

Textul versiunii bizantine


(Byz)
Pentru aceasta, Stpne
Preasfinte,

De aceea ndrznim i noi

i noi pctoii
i nevrednicii robii Ti,
care ne-am nvrednicit
a sluji
sfntului Tu jertfelnic,

nevrednicii,
pe care Tu i-ai nvrednicit
a sluji
sfineniei Tale,
nu pentru dreptatea
noastr,
cci nimic bun nu am fcut
pe pmnt,
ci pentru milostivirea
i blndeea Ta
pe care ai sdit-o
n noi,
s ne apropiem
de preacuratul
i sfntul Tu altar
i s i punem nainte
cele ce nchipuiesc
Sfntul Trup i Snge
Hristosulul Tu.
Te rugm, Stpne,
i chemm
buntatea Ta.
Trimite Duhul Tu
Cel Sfnt peste noi
i peste aceast Jertf,
adus naintea dumnezeirii Tale,

nu pentru dreptile
noastre,
c n-am fcut ceva bun
pe pmnt,
ci pentru mila Ta
i ndurrile Tale, pe care le-ai
vrsat cu prisosin peste noi,
ndrznind, ne apropiem

al

de sfntul Tu jertfelnic,
i punnd nainte
cele ce nchipuiesc
Sfntul Trup
i Snge al Hristosulul Tu,
ie ne rugm i de la Tine
cerem, Sfinte al Sfinilor,
cu bunvoina
buntii Tale,
s vin Duhul Tu cel Sfnt
peste noi
i peste Darurile acestea
ce sunt puse nainte
i s le binecuvnteze pe dnsele
i s le sfineasc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

i s le arate Sfintele sfinilor

i s le arate Sfintele sfinilor


i s fac
aceast pine
s devin Sfntul Trup
al nsui Domnului i Dumnezeului
i Mntuitorului nostru
Iisus Hristos

spre iertarea pcatelor


i spre viaa de veci
a celor ce se mprtesc din El.
Iar acest potir,
s devin cinstitul Snge
al Legii celei noi, al nsui
Domnului i Dumnezeului
i Mntuitorul nostru
Iisus Hristos

i ne nvrednicete
s ne mprtim
din Sfintele Tale
spre sfinirea sufletului
i a trupului
pentru ca s fim un trup
i un duh

spre iertarea pcatelor


i spre viaa de veci
a celor ce se mprtesc din El
i ne nvrednicete,
Stpne, s ne mprtim
din Sfintele Tale Taine
spre sfinirea sufletului i
a trupului i a duhului
pentru ca s fim un trup
i un duh

i s le arate:
i s fac
aceast pine
cinstitul Trup
al Domnului
nostru
Iisus Hristos,
Trup ceresc,
Trup de via dttor,
Trup preios
pentru tergerea greelilor
i pentru iertarea pcatelor
i pentru viaa de veci
a celor ce l primesc.
i acest potir,
Cinstitul Snge al
Domnului Dumnezeului
Iisus Hristos,
Cel Ce stpnete peste toate,
Snge de rscumprare,
Sngele vieii adevrate,
Sngele iertrii
vrsat pentru
mntuirea i viaa lumii
pentru tergerea greelilor
i pentru iertarea pcatelor
i pentru viaa de veci
a celor ce l primesc.
Iar pe noi, care ne mprtim
din o pine a vieii i
din potirul mntuirii,
s ne uneti
unul cu altul

340

pentru ca El nsui s fac


pinea aceasta
scumpul Trup al Domnului
i Mntuitorului
Iisus Hristos

Pinea aceasta, adic, nsui


Cinstitul Trup al Domnului
i Dumnezeului i Mntuitorului
nostru
Iisus Hristos.

i El nsui [s fac]
paharul acesta
scumpul Snge

Iar ceea ce este


n potirul acesta,
nsui Cinstitul Snge al

al Domnului
i Mntuitorului
Iisus Hristos

Domnului i Dumnezeului
i Mntuitorului nostru
Iisus Hristos,

Care s-a vrsat


pentru viaa lumii.

i pentru ca pe noi toi


care ne mprtim dintr-un Trup
i un Snge

Iar pe noi pe toi, care ne


mprtim dintr-o pine i
dintr-un potir,

s ne uneasc
unul cu altul

s ne uneti
unul cu altul

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

i s aflm parte

i s aflm parte
i s avem motenire

cu toi sfinii
care din veac
au bineplcut ie.

cu toi sfinii
care din veac
au bineplcut ie

nvrednicindu-ne
de mprtirea Sfntului Duh
i nu lsa pe nici unul dintre noi
spre propria osnd
s mnnce sau s bea
ca urmare a mulimii
pcatelor noastre,
ns s aflm mil
n ziua cea dreapt
i cinstit a
rspltirii Tale.

341

prin mprtirea
cu Sfntul Duh.
i nici unuia dintre noi
s nu i fie spre osnd,
pentru c ne-am apropiat
cu nevrednicie de Trupul
i Sngele Hristosului Tu,
ci s aflm mil
i har
n ziua descoperirii
judecii Tale,
mpreun cu toi sfinii,
care din veac
au bine-plcut ie:
cu strmoii,
prinii,
patriarhii,
proorocii,
apostolii,
mucenicii,
propovduitorii,
episcopii,
preoii,
diaconii
i cu tot sufletul
celor ce au adormit i
cu adevrat au crezut n Hristos.

prin mprtirea
Aceluiai Sfnt Duh
i pe nici unul dintre noi
s nu ne faci a ne mprti
cu Sfntul Trup i Snge al
Hristosului Tu
spre judecat sau osnd,
ci s aflm mil
i har
mpreun cu toi sfinii,
care din veac
au bine-plcut ie:
cu strmoii,
prinii,
patriarhii,
proorocii,
apostolii,
propovduitorii,
evanghelitii,
mucenicii,
mrturisitorii,
dasclii
i cu tot sufletul
drept ce s-a svrit
ntru credin

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

6. EPICLEZA

Substantivul grec ce provine de la verbul care nseamn a


chema, a invoca, este termenul uzual folosit n cult pentru a desemna o rugciune n care
Sfntul Duh este invocat pentru a veni i a sfini materia Sfintelor Taine i pe credincioi.
n mod particular, epicleza a devenit termenul consacrat pentru acea seciune a anaforalei
euharistice n care preotul cere lui Dumnezeu Tatl s trimit Duhul Sfnt asupra
credincioilor i asupra Darurilor pentru a le sfini i a le transforma n Trupul i Sngele
Mntuitorului Iisus Hristos.936
Originea epiclezei poate fi gsit n schema euhologic iudaic: binecuvntare
mulumire cerere, ce a fost preluat i reformulat n cultul cretin devenind astfel
structura de baz a oricrui text euharistic.
Seciunea a treia de cerere (Rahem = ai mil, Doamne) a binecuvntrii dup cin
(birkat ha mazon) a fost modelul originar preluat din cultul iudaic dup care n Liturghia
apostolic erau formulate cererile comunitii care culminau printr-o invocare de venire a
Mntuitorului.937 O astfel de epiclez simpl a fost expresia Maranatha din Didahia 10,

936

Studiile referitoare la epicleza euharistic sunt numeroase, merit ns a fi amintite cele mai
importante dintre ele: F. Cabrol, Epiclse, DACL 5/1 (1922), p. 124-184; Odo Casel, Zur Epiclese, JLW 3
(1923), p. 100-102; G. Dix, The Epiclesis: Some Considerations, Theology 29 (1934), p. 287-294; Idem, The
Origins of the Epiclesis, Theology 28 (1934), p. 187-202; P. Huillier, La thologie de lepiclse, Verbum
Caro 14 (1960), p. 307-327; J. H. McKenna, Eucharist and Holy Spirit the eucharistic epiclesis in twentieth
century theology (1900-1966) (=Alcuin Club Collections 57), Great Wakering, 1975; Idem, Eucharistic
Pryer: Epiclesis, n A. Heinz, Heinrich Rennings (eds.), Gratias agamus. Studien zum eucharistischen
Hochgebet. Fr Balthasar Fischer, Freiburg, Basel, Wien, 1992, p. 283-291; G. Wagner, Zum Problem der
Epiklese im Abendland, Orthodoxes Forum 2 (1988), p. 57-68; B. Bobrinskoy, Prsence relle et
communion eucharistique, Revue des sciences philosophiques et thologiques, 53 (1969), p. 402-420.
Momentul prefacerii darurilor a fost un continuu subiect de disput ntre teologii ortodoci i cei
romano catolici. O analiz sintetic a ntregii acestei dezbateri i propuneri concrete pentru concilierea celor
dou puncte de vedere le d Robert Taft n articolul su: Ecumenical Scholarship and the Catholic-Orthodox
Epiclesis Dispute, Ostkirchliche Studien 45 (1996), p. 201-226.
937
Pentru Louis Ligier, Louis Bouyer, Cesare Giraudo i Thomas Talley, definirea originii epiclezei
ine de analiza i nelegerea contextul cultic iudaic al secolelor I .d.H I d.H. A se vedea: Louis Ligier,
Autour du sacrifice echaristique. Anaphores orientales et anamnese juive de Kippur, Nouvelle revue
thologique 82 (1960), p. 40-55; Idem, Anaphores orientales et prieres juives, Proche-Orient chrtien 13
(1963), p. 3-20; Idem, Pch dAdam et pch du monde. Bible, Kippur, Eucharistie II, Theologie 48, Paris,
1961, p. 289-307, 399-444. Idem, De la Cne de Jesus a 1'anaphore de 1Eglise, La Maison-Dieu 87
(1966), p. 7-49; Idem, De la Cne du Seigneur a lEucharistie, Assembles du Seigneur 1 (1968), p. 19-57;

342

5938, ce are sensul imperativ de: Vino, Doamne!939, sau repetata chemare a Numelui
Mntuitorului i a Sfntului Duh, aa cum apare n Actele apocrife ale lui Toma scrise n
jurul anului 200 n Siria.940
Sfntului Iustin Martirul i Filosoful vorbete n Apologia I, 66, 2 de pinea ce a
fost sfinit prin cuvntul rugciunii, care este de la El.941 Marele apologet subliniaz
astfel faptul c transformarea elementelor euharistice avea loc n urma unei rugciuni care
era rostit n conformitate cu modelul oferit de Mntuitorul la Cina cea de Tain.942
O prim mrturie cert a unei epicleze euharistice poate fi gsit n Tradiia
apostolic a Sfntului Ipolit, n care Sfntul Duh este invocat asupra darurilor i asupra
credincioilor, fr ns a se preciza n mod expres cererea de transformare a pinii i
vinului n Trupul i Sngele Mntuitorului, cum o vor face epiclezele euharistice de mai
trziu:
i ne rugm s trimii Duhul Tu cel Sfnt peste darurile sfintei Tale Biserici;
adunndu-o pe ea ntr-unul, d celor care particip la sfintele (Tale Taine) de a se
mprti, spre umplere de Duhul Sfnt, pentru ntrirea credinei lor n adevr [Et
petimus ut mittas Spiritum tuum sanctum in oblationem sanctae ecclesiae; in unum

Louis Bouyer, Eucharistie. Thologie et spiritualit de la priere eucharistique, Tournai, 1968; Cesare
Giraudo, La struttura letteraria della preghiera eucaristica (Roma, 1981); Thomas Talley, The Eucharistic
Prayer of the Ancient Church, according to Recent Research: Results and reflections, Studia Liturgica 11
(1976), p. 138-158; Idem, From Berakah to Eucharistia: A Reopening Question, Worship 50 (1976), p. 115137; Idem, The Literary Structure of the Eucharistic Prayer, Worship 58 (1984), p. 404-19; Idem,
Structures des anaphores anceinnes et modernes, La Maison-Dieu 191 (1992), p. 15-43; Idem, De la
Berakah a lEucharistie: une question a rexaminer, La Maison-Dieu 125 (1976), p. 11-39.
938
Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p. 66.
939
O analiz detaliat a sensului acestei exclamaii poate fi gsit la Palle Dinesen, Die Epiclese im
Ramen altkirchlicher Liturgien. Eine Studie ber die eucharistische Epiklese, Studia Theologica 16 (1962),
p. 42-107.
940
Gabriele Winkler, Nochmals zu den Anfngen der Epiklese and des Sanctus im Eucharistischen
Hochgebet, Theologische Quartalschrift 174 (1994), p. 216-220; A se vedea i Idem, Weitere Beobachtungen zur frhen Epiklese (den Doxologien and dem Sanctus). ber die Bedeutung der Apokryphen fr die
Erforschung der Entwicklung der Riten, Oriens Christianus 80 (1996), p. 177-200.
941
Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica, p. 70.
942
ntreaga problematic a acestui enigmatic text este magistral expus de G.J. Cuming n
,Journal of Theological Studies 31 (1980), p. 80-82; Un rspuns pertinent la opiniile
expuse de Cuming l d A. Gelston, n Journal of Theological Studies 33 (1982), p.
172-175. A se vedea i: Pr. Prof. P. Vintilescu, ncercri de istoria liturghiei, Bucureti, 1932, p. 89.

343

congregans, des omnibus qui percepiunt de sanctis in repletionem Spiritus sancti, ad


confirmationem fidei in veritate].943
n primele trei secole, n condiiile n care terminologia trinitar nu fusese nc
precizat, pentru prefacerea darurilor era invocat i Logosul divin, aa cum este cazul
anaforalei lui Serapion din Thmuis:
Dumnezeule al adevrului, s vin Cuvntul Tu cel Sfnt asupra pinii acesteia,
pentru ca pinea s se fac Trupul Cuvntului i asupra potirului acestuia, ca s devin
Sngele adevrului [

].944
Abia din secolul patru ncepnd, o dat cu definiiile dogmatice ale primelor
sinoade ecumenice, epicleza a atins forma ei definitiv, n care rolul sfinitor era atribuit
n exclusivitate Persoanei Sfntului Duh i n care era menionat i cererea special de
prefacere a pinii i vinului n Trupul i Sngele Mntuitorului. n acest sens, mrturia
Sfntului Chiril al Ierusalimului din Catehezele mistagogice (V, 7) este elocvent: Apoi
sfinindu-ne pe noi nine prin aceste imnuri duhovniceti, rugm pe Dumnezeu cel
iubitor de oameni s trimit Duhul Su cel Sfnt peste darurile puse nainte, pentru ca s
prefac pinea n Trupul lui Hristos i vinul n Sngele lui Hristos945
Evoluia textului euharistic a fost un amplu proces, ce a fcut ca aceast seciune
att de important a textului euharistic s apar n poziii diferite n Liturghiile Rsritului
Ortodox. Astfel, n tradiia alexandrin epicleza urmeaz dup Trisaghionul biblic n
contextul laudei aduse Creatorului a toate. Ideea umplerii de slav a toate prin venirea
Mntuitorului n lume este n anaforaua Sfntului Marcu punctul de plecare i premisa
cererii pentru ca i darurile puse nainte s se umple de binecuvntare prin venirea
943
944
945

Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica..., p. 81.


Ibidem, p. 130.

A.Pidagnel (ed), Cyrille de Jrusalem. Catchses mystagogiques (= Sources Chrtiennes 126), Paris
1966, p. 154-155: Ei)=ta a(gia/santej e(autou\j dia\ tw=n pneumatikw=n tou/twn u(/mnwn, parakalou=men to\n fila/nqrwpon Qeo\n to\ a(/gion Pneu=ma e)capostei=lai e)pi\ ta\ prokei/mena, i(/na
poih/sv to\n me\n a)/rton sw=ma Xristou=, to\n de\ oi)=non ai(=ma Xristou=. Aceeai idee o expune i

Teodor de Mopsuestia n Omiliile sale catehetice (15, 11), afirmnd c venirea Sfntului Duh duce la prefacerea darurilor n Trupul i Sngele Mntuitorului; a se vedea: R. Tonneau, i R. Devreesse (eds.), Les
homlies catchtiques de Thodore de Mopsueste (= Studi a Testi 145), Citt del Vaticano, 1949, p. 476.

344

Sfntului Duh.946 n tradiia est-sirian epicleza apare la sfritul anaforalei fiind strns
legat de doxologia final,947 iar n cea vest-sirian ea alctuiete un tot unitar alturi de
cuvintele de instituire i anamnez.948
n opinia lui Robert Taft, sensul evoluiei epiclezei a fost de la invocarea Logosului la cea a Sfntului Duh,949 ns G. Winkler a nuanat acest punct de vedere artnd
c epicleza a evoluat de la invocarea Numelui Mntuitorului sau a Sfntului Duh la
cererea concret de trimitere a Mngietorului asupra darurilor.950 Cercettoarea de la
Tbingen a fcut distincia ntre dou tipuri fundamentale de anaforale euharistice, unul
sirian epicletic i altul grec hristocentric:951 n primul dintre ele, prin imperativul
vino! Sfntul Duhul este invocat s coboare asupra comunitii, iar ntr-o evoluie
ulterioar i asupra darurilor, pe cnd n cel de al doilea tip, n epicleza ce este strns
legat de cuvintele de instituire i de anamnez, este cerut trimiterea Sfntului Duh de
ctre Tatl sau Fiul asupra darurilor.952
Diferena aceasta fundamental ntre cele dou tipuri de epiclez fusese remarcat
nc din 1972 de Sebastian Brock, care a demonstrat c cele mai vechi texte euharistice
folosesc verbul a veni pentru a invoca venirea Mntuitorului sau a Sfntului Duh, pe
cnd n anaforalele mai evoluate ale secolului V, verbul dominant este a trimite, cci

946

Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p. 112. A se vedea toate
anaforalele acestei tradiii n Ibidem, p. 101-203.
947
Ibidem, p. 374-410.
948
Ibidem, p. 204-373.
949
R. F. Taft, From logos to spirit: On the early history of the epiclesis, n A. Heinz, i H. Rennings
(eds.), Gratias agamus. Studien zum eucharistischen Hochgebet. Festschrift Balthasar Fischer, Freiburg /
Basel / Wien, 1992, p. 489-502.
950
Gabriele Winkler, Nochmals zu den Anfngen, p. 219-220. A se vedea i sintetizarea ntregii
contribuii a cercettoarei de la Tbingen la elucidarea originii i evoluiei epiclezei i a sanctusului fcut
de M. E. Johnson, n articolul: The origins of the anaphoral use of the Sanctus and Epiclesis revisited. The
contribution of Gabriele Winkler and its implications, la Feulner, H. J. / Velkovska, E. / Taft, R. F. (eds.),
Crossroad of Cultures. Studies in Liturgy and Patristics in Honor of Gabriele Winkler (= OCA 260), Roma,
2000, p. 405-42.
951
Distincia aceasta este preluat de Winkler de la H.A.J. Wengmann, Genealogie des Eucharstiegebetes, Archiv fur Liturgiewissenschaft 33 (1991), p. 193-216.
952
G. Winkler, Weitere Beobachtungen zur frhen Epiklese (den Doxologien and dem Sanctus). ber
die Bedeutung der Apokryphen fr die Erforschung der Entwicklung der Riten, Oriens Christianus 80
(1996), p. 196-198.

345

Tatl sau nsui Mntuitorul Iisus Hristos este rugat s trimit Duhul Sfnt asupra
credincioilor i asupra darurilor.953
6.1 STRUCTURA EPICLEZEI
Epicleza tradiiei vest siriene, din care i anaforaua Sfntului Vasile cel Mare
face parte, conine trei cereri distincte:
1. cea de trimitere a Sfntului Duh asupra credincioilor i asupra darurilor V, 1-36.
2. cea explicit pentru prefacerea pinii i vinului n Trupul i Sngele
Mntuitorului
3. cea final pentru cei credincioi ca s se nvredniceasc a se mprti cu
vrednicie spre iertarea pcatelor, spre sfinire i spre viaa de veci V, 67-100
Toate aceste trei cereri se gsesc n toate anaforalele tradiiei vest-siriene, ns cea
de a doua cerere lipsete din cele mai vechi texte euharistice, fiind un adaos fcut ulterior
cu scopul de a preciza mai ndeaproape scopul invocrii Duhului Sfnt, a lucrrii lui sfinitoare asupra darurilor puse nainte.
Pe aceast structur tripartit se va baza i analiza comparat ce va fi fcut celor
cinci formulare euharistice atribuite Sfntului Vasile cel Mare.

6.2 ANALIZA COMPARAT A TEXTULUI EPICLEZEI DIN CELE


PATRU VERSIUNI ALE ANAFORALEI
SFNTULUI VASILE CEL MARE
1. Cererea pentru venirea Sfntului Duh asupra credincioilor i asupra
darurilor V, 1-36.

953

S. Brock, The Epiklesis in the Antiochene Baptismal Ordines: Symposion Syriacum 1972, clbr
dans les fours 26-31 octobre 1972 l Institut Pontifical Oriental de Rome. Rapports et Communications
(=OCP 197), Roma, 1974, p. 210-211. A se vedea, de asemenea, alte dou lucrri fundamentale ale aceluiai
autor: Invocations to/for the Holy Spirit in Syriac liturgical texts: some comparative approaches: n R. F
Taft. / Winkler, G. (eds.), Acts of the International Congress Comparative Liturgy Fifty Years after Anton
Baumstark (1872-1948) Rome, 25-29 September 1998 (=OCA 265), Roma, 2001, p. 377-406; Idem,
Towards a typology of the Epiclesis in the west Syrian anaphoras, n Feulner, H. J. / Velkovska, E. / Taft, R.
F. (eds.), Crossroad of Cultures. Studies in Liturgy and Patristics in Honor of Gabriele Winkler (=OCA
260), Roma, 2000, p. 173-92.

346

Aceast prim cerere apare n toate cele cinci anaforale euharistice i conine nucleul epiclezei originare954 ce era n mod simplu formulat prin folosirea a dou verbe finite:
ne rugm i cerem de care depindeau trei infinitive: s vin s le sfineasc i s le
arate. Pe aceast schem primar s-au adugat n decursul timpului i alte elemente noi
precum: un al treilea verb finit: ne nchinm n sah Bas i g, un al treilea infinitiv: s le
binecuvnteze n Byz V, 34, i un vast pasaj ce amplific subiectul ntregii expuneri
artnd cine sunt cei care cer venirea Sfntului Duh, n Syr, Arm, Byz V, 7-25.
Este evident vechimea acestui nucleu al epiclezei, cci, dup cum a fost artat
mai sus, verbul a veni este specific anaforalelor euharistice primare. Elementele
originare ale cererii de venire a Sfntului Duh asupra credincioilor i asupra darurilor din
anaforaua Cezareii Capadociei s-au pstrat cu fidelitate n textul sahidic i cel egiptean,
dar sunt vizibile i n textele arhetipului , cu toate c au suferit modificri i
reformulri. n aceast prim seciune a textului celor patru versiuni ale anaforalei
Sfntului Vasile cel Mare, trei elemente comune originare pot fi identificate:
a. Adresarea ctre Dumnezeu Tatl
b. Precizarea subiectului cererii
c. Formularea cererii.
Analiza fiecruia dintre ele relev modul n care textul euharistic a fost influenat
de fiecare tradiie liturgic local n care el a fost folosit i pune n lumin i maniera
teologic n care nucleul originar bine conservat n sah Bas i g a fost prelucrat i
reformulat n textele arhetipului :
a. Adresarea ctre Dumnezeu Tatl
Toate anaforalele euharistice ale tradiiei bizantine sunt adresate lui Dumnezeu
Tatl. Schema trinitar urmrit este perfect: att relaiile dintre Persoanele Sfintei
954

Pe baza asemnrilor dintre epicleza din g i cea a anaforalei Sfinilor Apostoli Addai i Mari,
B. Botte a fost de prere c epicleza originar a textului capadocian se oprea scurt la cuvintele
(IV, 36). A se vedea: B. Botte, L piclse dans les liturgies syriennes orientales, Sacris Erudiri 6
(1954), 49-72.

347

Treimi ct i manifestarea lor n iconomia mntuirii sunt descrise n ntreg textul


anaforalei: Prima seciune a ei (Rugciunea Teologic) este una doxologic, de laud i
preamrire a lui Dumnezeu cel Unul n Sfnta Treime i a lucrrii Lui n lume, seciune
care se ncheie prin Trisaghionul biblic, prin venicul imn adus de ngeri mreiei i slavei
nepieritoare a lui Dumnezeu. Cea de a doua seciune (Rugciunea Hristologic), este
dedicat mulumirii pentru ntreaga iconomie a mntuirii mplinit de Mntuitorul Iisus
Hristos, care culmineaz cu amintirea instituirii Sfintei Euharistii la Cina cea de Tain.
Ultima seciune, cea de cerere, ncepe cu epicleza i continu cu dipticele, fiind dedicat
lucrrii Sfntului Duh n Biseric. Fiecare din cele trei seciuni este consacrat uneia din
Persoanele Sfintei Treimi, iar anaforaua ca tot este adresat Tatlui ca fiind Principiul i
nceputul Sfintei Treimi. De aceea toate anaforalele euharistice se adreseaz Tatlui, n
Numele Fiului prin Sfntul Duh.
Epicleza este seciunea central a canonului euharistic, care st sub semnul
prezenei Sfntului Duh, prin Care i n Care rugciunile comunitii se nal ctre Tatl
pe baza jertfei Fiului, i Care este invocat s vin i s actualizeze aceast Jertf sfinind
darurile aduse de credincioi pentru a le mprti lor dragostea venic a Sfintei Treimi.
n toate cele cinci texte euharistice epicleza debuteaz printr-o adresare fcut lui
Dumnezeu Tatl, Care este rugat ca Duhul Sfnt s vin asupra credincioilor i asupra
darurilor. Anaforalele mai explicite de mai trziu vor preciza sensul acestei cereri: ea se
adreseaz Tatlui Care este rugat de comunitate s trimit pe Mngietorul pentru a sfini
darurile. Dac n textul sahidic Tatl este numit n mod simplu: Dumnezeul nostru (V,
2), ceea ce reprezint un specific al tradiiei liturgice copte,955 n g dou adjective n
vocativ: Iubitorule de oameni i bunule, folosite i n anaforaua Sfntului Marcu956 i
cea egiptean a Sfntului Chiril,957 constituie apelativele cu care preotul se adreseaz lui
Dumnezeu Tatlui n debutul epiclezei. n Byz epicleza ncepe printr-o expresie tipic
anaforalelor tradiiei bizantine: Stpne Preasfinte [], ce poate fi
ntlnit i la nceputul Rugciunii teologice.
955

Achim Budde, Die gyptische Basilios Anaphora, Text Kommentar Geschichte (=Jerusalemer Theologisches Forum 7), Mnster, 2004, p. 398.
956
Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p. 102.
957
Ibidem, p. 138.

348

Buntatea, sfinenia i iubirea de oameni a lui Dumnezeu sunt atribute divine


adesea folosite ca apelative n anaforalele euharistice, ca unele ce nu doar definesc
Persoana divin Creia i sunt adresate, ct mai ales ca cele ce reprezint gajul i garania
mplinirii cererilor ce urmeaz a fi formulate.
b. Precizarea subiectului cererii
Subiectul acestei cereri este simplu i concis, exprimat n sah Bas V, 5-6: noi
pctoii i nevrednicii i smeriii [
], iar la acest text originar a fost adugat n g i Byz V, 5-6 i substantivul
robii ti, care determin mai ndeaproape adjectivul nevrednicii: noi pctoii i
nevrednicii i smeriii robii ti [ ]. Textul
sirian amintete n plus fa de celelalte texte euharistice n V, 5 i adjectivul: strinii
[miseri], pe cnd textul versiunii armene a prescurtat drastic nucleul originar din care a
reinut doar expresia noi nevrednicii (Arm V, 6).
Cine sunt ns aceia care cer ca Sfntul Duh s vin asupra credincioilor i asupra
darurilor este mai pe larg expus n textele arhetipului , n care dup menionarea
nucleului originar n V, 5-6 este introdus un amplu pasaj ce descrie nevrednicia celor care
slujesc la sfntul jertfelnic (V, 7-25). n sah Bas i g se poate deduce din logica
intern a textului c subiectul cererii se refer la tot poporul de fa i nu doar la clerici.958
Textul arhetipului pare s fi fost clericalizat prin fragmentul inserat n V, 7-25, n
care clerul i mrturisete nevrednicia de a sluji la sfntul altar.959 Sentimentul de team
ca nevrednicia preotului s fie o cauz care s mpiedice venirea Sfntului Duh asupra
credincioilor i asupra darurilor apare i n alte rugciuni din Liturghia bizantin a
Sfntului Vasile cel Mare, precum n cea pentru credincioi dup Evanghelie, n cea a
punerii nainte, i n cea a dipticelor n care preotul se roag pentru sine. Boris
Bobrinskoy este de prere c astfel de fragmente au fost introduse n textele euharistice
pentru a atrage atenia asupra importanei misterului euharistic pentru viaa Bisericii, dar
958

A se vedea: S. de Beaurecueil, La prire eucharistique dans la liturgie gyptienne de Saint Basile,


Les Cahiers Coptes 6 (1954), p. 10.
959
L.L. Mitchell, The Alexandrian Anaphora of St Basil of Caesarea: Ancient Source of A Common
Eucharistic Prayer, Anglican Theological Review 58 2 (1976), p. 202.

349

i pentru a combate efectele post constantiniene ale secularizrii i cele ale eroziunii
disciplinei arcane.960
n pofida faptului c subiectul cererii n arhetipul se refer n mod concret la
slujitorii sfntului altar, pronumele personal de persoana I plural noi este folosit i aici,
ca n toate textele euharistice, ca o expresie a ntregii plerome eclesiale, iar jertfa ce
urmeaz a fi adus lui Dumnezeu de ctre preoi este a ntregii comuniti. Aceast
viziune eclesiologic o exprim cu mult claritate Teodor de Mopsuestia ntr-una din
omiliile sale catehetice n care el afirm: Dup cum limba vorbete pentru ntreg trupul,
aa preotul vorbete pentru toi; Jertfa ns o aducem noi toi prin preoi...961
c. Formularea cererii
Pasajul nou adugat n textele arhetipului (V, 7-25), care constituie o ampl
apoziie explicativ a subiectului epiclezei, introduce formularea propriu-zis a cererii de
venire a Sfntului Duh. Invocarea Mngietorului asupra credincioilor i asupra darurilor
este apogeul Sfintei Liturghii, iar aceast cerere este introdus cauzal n textul bizantin
prin folosirea locuiunii: pentru aceasta [], pentru a sublinia faptul c
Sfntul Duh este chemat s vin i s sfineasc darurile, doar pentru c toate actele
iconomiei mntuirii pe care anamneza le menioneaz au fost deja mplinite de
Mntuitorul Iisus Hristos.
Revizorul arhetipului a reuit printr-o atent folosire a verbelor s puncteze
momentele principale ale epiclezei. Astfel, n mod sugestiv, subiectul pasajului din Byz
V, 7-25 este exprimat prin participiul substantivat [cei ce ne-am
nvrednicit] de care depinde infinitivul [a sluji], iar verbului principal
[ne apropiem], definit mai ndeaproape de participiul
[ndrznind], i sunt asociate alte dou verbe finite: [ne rugm] i
[i cerem], care au fost dislocate din poziia lor originar de la nceputul

960

B. Bobrinskoy, Liturgie et ecclesiologie trinitaire de Saint Basile, Verbum Caro, 23 (1969), p. 10.
Omilia 15,40 la R. Tonneau i R. Devreesse (eds), Les homlies catchtiques de Thodore de
Mopsueste (= Studi a Testi 145), Citt del Vaticano, 1949, p. 524.
961

350

anaforalei (aa cum apar ele n textele egiptene) i au fost asociate acestui pasaj tocmai
pentru a marca acest crescendo al ntregii celebrri cultice:
Pentru aceasta, / Stpne Preasfinte, i noi pctoii i nevrednicii robii Ti,/
care ne-am nvrednicit a sluji sfntului Tu jertfelnic, nu pentru dreptile noastre,
c n-am fcut ceva bun pe pmnt, /
ci pentru mila Ta i ndurrile Tale, pe care le-ai vrsat cu prisosin peste noi,
ndrznind, ne apropiem de sfntul Tu jertfelnic, /
i punnd nainte cele ce nchipuiesc Sfntul Trup i Snge al Hristosului Tu, ie
ne rugm i de la Tine cerem, Sfinte al sfinilor, cu bunvoina buntii Tale,
s vin Duhul Tu cel Sfnt peste noi i peste Darurile acestea ce sunt puse
nainte i s le binecuvnteze pe dnsele i s le sfineasc i s le arate. (Byz
V)
ntreaga formulare a cererii de venire a Sfntului Duh este structurat n toate
versiunile anaforalei Sfntului Vasile cel Mare n jurul celor dou verbe principale:
[ne rugm] i [i cerem], de care depinde un ntreg ir de
infinitive: [s vin], [s sfineasc]i [s arate]. Aceast
schem originar a fost adaptat i parial modificat n fiecare tradiie liturgic n care a
fost folosit acest text euharistic. Astfel, sah Bas a pierdut secundar n decursul timpului
verbul , ns a introdus ca i g cu stngcie verbul ,
ntrerupnd sensul frazei n V, 26-30.
Syr i Byz pstreaz verbele originare i din sah Bas, la
care Byz a adugat n V, 34 i infinitivul pentru a accentua importana
momentului prefacerii Toate aceste trei verbe nu apar ns n Arm, fiind probabil
eliminate n decursul timpului din acest text euharistic ca urmare a unor tendine secundare de abreviere ce pot fi remarcate i la nivelul rugciunii dipticelor.
Folosirea infinitivului n sah Bas, g, Syr i Byz V, 30 este un indiciu al
marii vechimi a epiclezei pstrate n aceste texte euharistice.962 Duhul Sfnt este invocat

962

A se vedea cele afirmate mai sus, la notele 952-953.

351

s vin asupra credincioilor, ca n vechile anaforale siriene,963 dar i asupra darurilor,


cum o fac textele euharistice mai elaborate ale tradiiei antiohiene.964 Textul epiclezei
anaforalei Sfntului Vasile cel Mare n toate versiunile ei se arat astfel a fi o sintez
original a celor dou tipuri de text euharistic: a sirian epicletic i a celui grec
hristocentric, reinnd cererea de venire a Sfntului Duh att asupra comunitii ct i
asupra darurilor. Doar Arm se distinge de celelalte versiuni prin cererea de trimitere a
Sfntului Duh, fapt ce poate fi explicat prin adaptarea i ajustarea acestui formular
liturgic la tradiia cultic local.965
Chiar dac toate cele trei infinitive depind gramatical de cele dou verbe principale, i sunt logic legate de primul infinitiv: , cci prin ele este
indicat scopul venirii Sfntului Duh, adic sfinirea darurilor. Verbele i
pot fi adesea ntlnite n anaforalele euharistice ca termeni consacrai prin care
se cere prefacerea darurilor. n sah Bas, g i Byz se cere n plus ns ca prin venirea Sa
Duhul Sfnt s arate (darurile a fi Trupul i Sngele Mntuitorului. Ideea
aceasta mai poate fi gsit n Constituiile apostolice966, n anaforaua armean Sahak967 i n
catehezele lui Teodor de Mopsuestia.968 Erik Peterson a sugerat ca verbul s
fie tradus nu literal, ci cu un termen sinonim celorlalte dou infinitive i
ce i sunt juxtapuse, cci el este un terminus tehnicus preluat din limbajul
antic al cultelor de mistere n care nsemna a sfini, a dedica, a con-

963

G. Winkler, Weitere Beobachtungen..., p. 197.


n Tradiia apostolic 4 (Prex Eucharistica, p. 80), n Constituiile apostolice 8, 12 (Prex Eucharistica, p. 92-93).
965
A. Budde, Die gyptische Basilios Anaphora, p. 425.
966
Anton Hnggi, Irmgard Pahl (eds), Prex Eucharistica, Fribourg 1968, p. 92: s trimii Duhul Tu
cel Sfnt ca s arate pinea aceasta Trupul Hristosului Tu i potirul acesta Sngele Hristosului Tu[

].
967
Ibidem, p. 335: ...trimite Duhul Tu cel Sfnt pentru ca aceast pine sfinindu-o s o ari
Trupul mntuirii Hristosului Tu i potirul acesta s l arei Sngele Hristosului Tu spre iertarea pcatelor
968
Cateheza 16, 12, la R. Tonneau i R. Devreesse (eds), Les homlies catchtiques de Thodore de
Mopsueste (= Studi a Testi 145), Citt del Vaticano, 1949, p. 552.
964

352

sacra unei zeiti ceva.969 n acest sens de termen tehnic el pare s fie folosit chiar de Sfntului Vasile cel Mare n tratatul Despre Sfntul Duh n capitolul 26, 67, n care el noteaz:
Cuvintele epiclezei la sfinirea/prefacerea pinii Euharistiei i a paharului
binecuvntrii cine dintre sfini ni le-a lsat nou n scris?970
n contextul anaforalelor euharistice, verbul acesta trebuie ns tradus n funcie de
elementele pe care le determin, astfel n sah Bas i g el este urmat de expresia
Sfintele sfinilor, ceea ce oblig la o traducere literal: i s le arate Sfintele sfinilor,
iar n textul bizantin o determinare mult mai ampl impune i ea o traducere literal: s
le arate: pinea aceasta, adic, nsui Cinstitul Trup al Domnului i Dumnezeului i
Mntuitorului nostru Iisus Hristos....
Dac actele sacramentale sunt manifestri vzute ale harului divin nevzut,
atunci cererea de a arta pinea i vinul a fi Trupul i Sngele Mntuitorului nseamn
att a le consacra, adic a le sfini, a le preface, dar i a le arta, adic a le descoperi
prin credin a fi Hrana vieii venice. Prin urmare, folosirea infinitivului
este polivalent: ca termen tehnic el desemneaz sfinirea darurilor, putnd fi asociat
infinitivelor care l preced, dar n ntreg contextul epiclezei el are i sensul de a descoperi,
de a arta ochilor credinei roadele venirii Sfntului Duh.
Se poate pune n mod firesc ntrebarea dac acest termen i datoreaz prezena
n textul euharistic interveniei directe a Sf. Vasile. Chestionarea bazei de date TLG
indic faptul c n pofida desei folosiri n scrierile marelui ierarh a verbului
i a derivatelor lui, rmne totui unic referina din tratatul Despre Sfntul
Duh 26, 67 n care acest verb este folosit ca un termen tehnic al epiclezei euharistice.
Dat fiind faptul c n ntreaga oper a acestui sfnt nu mai pot fi gsite i alte pasaje care
s menioneze ntr-un context liturgic acest verb, fragmentul din Despre Sfntul Duh
trebuie privit ca un indiciu al influenei limbajului cultic asupra scrisului Sfntului Vasile,
cci toi marii ierarhi ai Bisericii au stpnit i folosit n scrierile lor acest limbaj liturgic.
969

Erik Peterson, Die Bedeutung von in den griechischen Liturgien, in Festgabe fr


Adolf Deissmann zum 60. Geburtstag, Tbingen, 1927, p. 320-326.
970
B. Pruche, De Spiritu Sancto (=SC 17 bis) p. 480 [Ta\ th=j e)piklh/sewj r(h/mata e)pi\ tv=

a)nadei/cei tou= a)/rtou th=j Eu)xaristi/aj kai\ tou= pothri/ou th=j eu)logi/aj, ti/j tw=n a(gi/wn
e)ggra/fwj h(mi=n katale/loipen]. i Pruche traduce expresia: e)pi\ tv= a)nadei/cei tou= a)/rtou th=j
Eu)xaristi/aj prin: momentul consacrrii / prefacerii pinii Euharistiei.

353

Totui nu poate fi exclus o posibil intervenie a marelui sfnt ierarh n epicleza


textului egiptean grec g i n cea a arhetipului datorit corespondenelor dintre aceste
formulare euhologice i textul Rugciunii aducerii nainte (
) care este atribuit Sfntului Vasile cel Mare971 fiind rostit n
Liturghia bizantin dup imnul heruvic972 ct i textul Rugciunii srutrii pcii
() din textul versiunii egiptene g:973
Rugciunea srutrii

Rugciunea aducerii nainte

Textul anaforalei versiunii

bizantine Byz V, 1-36

[Renaudot, p. 60-62]

[Brightman, p. 319-320]

[Prex Eucharistica, p. 234-236 ]

Doamne Dumnezeule, Tu eti Cel Ce ne-ai pus pe noi n

Pentru

aceasta,

slujirea aceasta prin puterea Sfntului Duh; Binevoiete,

Preasfinte

Stpne

Doamne s ne facem slujitori ai legmntului Tu celui


nou, liturghisitori ai sfintelor Tale Taine.

nu pentru dreptile noastre,


c n-am fcut ceva bun pe
pmnt, ci pentru mila Ta i
ndurrile Tale, pe care le-ai
vrsat cu prisosin peste
noi,

ndrznind,

ne

Primete-ne pe noi cei ce ne apropiem de sfntul Tu

apropiem de sfntul Tu

jertfelnic dup mulimea milelor Tale ca s ne facem

jertfelnic,

vrednici s i aducem ie slujba aceasta cuvnttoare i

i punnd nainte cele ce

jertfa nesngeroas [daruri i jertfe g] pentru pcatele

nchipuiesc Sfntul Trup i

noastre i pentru greelile poporului;

Snge al Hristosulul Tu,

971

Despre paternitatea vasilian a Rugciunii aducerii nainte a se vedea: H. Engberding, Die


der byzantinischen Basiliusliturgie und ihre Geschichte, Le Muson 79 (1966), p. 287-313; S.
Verhelst, La seconde partie de la deuxime prire de Saint Basile, Le Muson 111 (1998), p. 157-172.
972
F.E. Brightman, Liturgies Eastern and Western, tomul 1, Oxford, 1896, p. 319-320.
973
Eusebe Renaudot, Liturgiarum Orientalium Collectio, vol. 1, p. 60-62; PG 31, 1632-1633.

354

i ne d nou s i aducem ie cu toat frica i cu


contiin curat aceast
jertf duhovniceasc i fr de snge,
Pe care primindu-o n sfntul i cel mai presus de ceruri i

ie ne rugm i de la Tine

nelegtorul Tu jertfelnic n miros de bun mireasm

cerem, Sfinte al sfinilor, cu

trimite-ne nou harul preasfntului Tu Duh.

bunvoina buntii Tale,

[Da, o, Doamne,-g] cerceteaz-ne pe noi Dumnezeule, i

sa vin Duhul Tu cel Sfnt

caut spre slujba aceasta i primete-o pe ea [precum ai

peste noi i peste Darurile

primit darurile lui Abel, jertfele lui Noe, arderile de tot ale

acestea ce sunt puse nainte

Avraam, preoiile lui Moise i Aaron, vestirile de pace ale

i s le binecuvnteze pe

lui Samuil;-Byz] Precum ai primit de la Sfinii Ti

dnsele i s le sfineasc i

Apostoli aceast slujb adevrat aa primete n buntatea

s le arate

Ta i din minile noastre aceste daruri,


i f s fie bineprimite,
sfinite cu Duhul Tu cel
Sfnt, spre iertarea pcatelor i a netiinelor
poporului i spre odihna
sufletelor celor mai nainte adormii,
pentru ca i noi

pentru ca
Noi

pctoii i nevrednicii
robii Ti, nvrednicin-

nvrednicindu-ne

care ne-am nvrednicit

du-ne fr de prihan s

s slujim fr de prihan la

a sluji sfntului

slujim la sfntul Tu

sfntul Tu altar s aflm pla-

Tu jertfelnic,

altar s lum plata ico-

ta iconomilor credincioi i

355

nomilor credincioi i

nelepi

nelepi i s aflm mil


i har n ziua cea nfrico-

n ziua rspltirii Tale celei

toare a rspltirii Tale

drepte.

celei bune i drepte.


Paralelismele dintre aceste texte sunt evidente i ele nu se limiteaz doar la
formule euhologice comune ce se pot datora fondului de expresii liturgice al tradiiei
bizantine (Liturgisches Formelgut), ci ele surprind i corespondena de idei existent ntre
textele mai sus comparate. Atribuirea Sfntului Vasile cel Mare a Rugciunii punerii
nainte din Byz precum i a variantei ei din g,974 precum i asemnrile ei cu alte
seciuni ale anaforalei euharistice bizantine i egiptene, fac din aceste paralelisme posibile
argumente ale paternitii vasiliene a epiclezei, att a textul egiptean g, ct i a
arhetipului .975
Aceast prim parte a epiclezei ridic ns i o alt problem important pentru
istoria textului euharistic, dar i pentru nelegerea semnificaiei teologice a invocrii
Sfntului Duh, i anume cea a denumirilor date darurilor de pine i vin n cele cinci texte
euharistice:976
Doar n Syr, Arm i Byz V, 22-25, ntr-un pasaj ce face parte din amplul fragment ce a fost inserat n arhetipul ca preambul pentru invocarea Sfntului Duh, darurile
puse nainte sunt numite ca fiind: cele ce nchipuiesc Sfntul Trup i Snge al Hristosului Tu [ ]. Apoi,
n cererea de invocare a Sfntului Duh din V, 30-36, n toate versiunile acestui text euharistic, cu excepia celui armean, pinea i vinul sunt menionate ca aceste daruri puse
974

H. Engberding, Die p. 290-300.


Desigur punctul acesta de vedere este formulat cu mult precauie datorit lipsei unor paralelisme
clare dintre scrierile Sfntului Vasile cel Mare i textul epiclezei arhetipului . De asemenea, o cercetarea
viitoare ar trebui s chestioneze cu ajutorul bazei de date TLG corespondenele dintre textul Rugciunii
punerii nainte din Byz i g cu operele marelui sfnt printe.
976
Problema aceasta a fost tratat cu mult competen de Gabriele Winkler n: Zur Erforschung
orientalischer Anaphoren in liturgievergleichender Sicht III: Der Hinweis auf die Gaben bzw. das
Opfer bei der Epiclese, n A. Gerhards, Klemens Richter (eds.), Das Opfer Biblischer Anspruch und
Liturgische Gestalt (=Questiones Disputatae 186), Freiburg, Basel, Wien, 2000, p. 216-233.
975

356

nainte [], pentru ca n textele egiptene V, 36 s fie folosit


termenul Sfintele sfinilor [], pentru a defini n mod concis finalitatea lor.
Termenul de nseamn chip, imagine, antetip,977 i folosirea
lui n anaforaua Sfntului Vasile cel Mare permite o dubl interpretare: a. poate desemna pinea i vinul ca i chipuri, imagini ale Trupului i Sngelui Mntuitorului
care vor deveni prin pogorrea Sfntului Duh aceast Realitate pe care o prefigureaz; b.
poate defini darurile deja prefcute n Trupul i Sngele Mntuitorului.978
n literatura patristic a primelor secole, aceast interpretare din urm a fost
predominant,979 fapt ce a fcut ca unii liturgiti s vad n folosirea acestui termen n
anaforaua Sfntului Vasile cel Mare un indiciu al prefacerii darurilor nainte de
epiclez.980 O astfel de interpretarea este ns exclus datorit contextului n care
termenul de este folosit, cci propoziia n care el apare este poziionat
naintea epiclezei, fiind astfel din start exclus posibilitatea aducerii nainte a darurilor
deja transformate n Trupul i Sngele Mntuitorului.981
Semnificaia acestui termen poate fi dedus cu uurin dac se ia n considerare
timpul verbului de care el depinde: participiul n aoristul plaseaz aciunea naintea celei descrise de verbul principal, fiind o trimitere clar la toate actele cultice prin care
darurile au fost aduse la sfntul altar i pregtite pentru prefacere, ceea ce face ca traducerea
corect a frazei s fie aceasta: dup ce am pus nainte cele ce nchipuiesc Sfntul Trup i
Snge al Hristosului Tu, ie ne rugm i de la Tine cerem... Pinea i vinul pot fi numite
adic chip al Trupului i Sngelui Mntuitorului, datorit destinaiei lor sacre de
a deveni aceast tainic i nou realitate prin venirea Sfntului Duh.
977

A se vedea sensul acestui termen n literatura antic greac la H.G. Liddell i R. Scott, A Greek
English Lexicon, Oxford, 1996, p. 165.
978
G.W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, p. 159.
979
A se vedea: Batiffol, L Eucharistie: La prsence relle et la transsubstantion, Paris, 1913, p.
385-392; J. Betz, Die Eucharistie in der Zeit der griechischen Vter. I/1 Die Aktualprsenz der Person und
des Heilwerkes Jesu im Abendmahl nach der vorephesinischen griechischen Patristik, Freiburg i.B., 1955,
p. 217-239.
980
M. Jugie, Lpiclese et le mot antitype de la messe de saint Basile, Echos dOrient 9 (1906), p.
193-198.
981
R. Mener, Prex Eucharistica. Zur Frhgeschichte der Basileios Anaphora. Beobachtungen and
Hypothesen n Renhart, E. / Schnider, A. (eds.), Sursum corda. Variationen zu einem liturgischen Motiv.
Fr Philipp Harnoncourt zum 60. Geburtstag, Graz, 1991, p. 123.

357

Folosirea acestei numiri a darurilor nainte de epiclez denot o concepie


teologic avansat de nelegere a Sfintei Liturghii, conform creia toate actele vzute
sunt chipuri, icoane ale unei realiti divine nevzute care se comunic i care este
iconizat de semnele materiale.982 Sintetizarea acestei viziuni teologice specific colii
antiohiene o face Nicolae Cabasila n Tlcuirea dumnezeietii Liturghii, n care el afirm:
[dup prefacere] pinea i vinul nu mai este un chip () al Trupului Domnului, sau
numai un dar purtnd icoana adevratului dar, nici nu mai aduce n sine numai un desen
al mntuitoarelor Patimi ca ntr-un tablou, ci este nsui darul cel adevrat, nsui Trupul
Stpnului celui atotsfnt983
Pinea i vinul pot fi numite nu doar datorit simbolismului Sfintei
Liturghii care face ca toate actele cultice s fie chipuri i imagini ale ntregii viei a
Mntuitorului, ct mai ales datorit destinaiei lor eshatologice de a deveni Trupul i
Sngele Fiului lui Dumnezeu. Prezena lui Hristos crete treptat n Sfnta Liturghie, cci
nc din momentul aducerii i pregtirii darurilor ncepe o tainic prezen a Lui prin
chipul pinii i a vinului, care va deveni plenar dup invocarea Sfntului Duh n
epiclez.984
Celelalte dou denumiri ale darurilor sunt n strns legtur cu acest prim
termen atribuit pinii i vinului aduse nainte i destinate prefacerii. Expresia larg rspndit n tradiia cultic bizantin:985 darurile puse nainte [ ] este
menionat n patru din cele cinci texte euharistice analizate (sah Bas, g, Syr i Byz). n
982

Concepia aceasta poate fi ntlnit n comentariile liturgice ale colii antiohiene, n Omiliile
catehetice ale lui Teodor de Mopsuestia (R. Tonneau i R. Devreesse, Les homlies catchtiques de
Thodore de Mopsueste (= Studi a Testi 145), Citt del Vaticano, 1949.), n Proteoria lui Teodor i Nicolae
de Andida (
PG 140, 417-468), Tlcuirea Sfintei Liturghii a lui Nicolae Cabasila (PG 150, 367-492),
Comentariul Sfintei Liturghii al patriarhului Gherman al Constantinopolului (
PG 98, 383-453).
983
Tlcuirea dumnezeietii Liturghii, cap 27, PG 150, 425CD; A se vedea i S. Salaville (ed.),
Nicholas Cabasilas, Explication de la divine Liturgie (=SC 4bis), Paris, 1967, p. 59 precum i Pr. Prof. Ene
Branite, Tlcuirea dumnezeietii Liturghii a lui Nicolae Cabasila, Bucureti, 1980, p. 69.
984
Pr. Prof. Dumitru Stniloae, Spiritualitate i comuniune n Liturghia ortodox, Craiova, 1986, p.
111. Simbolismul i realismul eshatologic al Sfintei Liturghii sunt trsturile ei definitorii care au i
polarizat toate comentariile i explicrile fcute sinaxei euharistice n decursul vremii. A se vedea: R.
Bornert, Les commentaires byzantines de la divine liturgie du VIIe au Xve sicle, Paris, 1966; E. Mazza, La
mistagogia. Una teologia della liturgia in epoca patristica (=BELS 46), Roma, 1988.
985
Expresia aceasta apare n anaforaua Sfntului Ioan Gur de Aur (Prex Eucharistica, p. 226) i n
cea a Sfntului Iacob (Prex Eucharistica, p. 250).

358

sah Bas ea este folosit n exact acelai sens ca i termenul de din Syr, Arm i
Byz, fiind asociat unui verb care descrie actul aducerii ca fiind deja svrit: s vin
Duhul Tu cel sfnt peste noi i peste aceste daruri care au fost puse nainte. Aspectul
acesta verbal este un specific al tradiiei liturgice egiptene.986 Textul armean este singurul
care nu menioneaz literal aceast expresie, ci conine o perifraz a ei datorat adaptrii
acestui text euharistic tradiiei cultice locale: trimite Duhul Tu cel Sfnt peste noi i
peste aceast Jertf ce este pus naintea Dumnezeirii Tale (Arm V, 30-34).
Destinaia eshatologic a darurilor aduse nainte, ce este prefigurat n arhetipul
prin folosirea termenului de , apare i n sah Bas i g V, 35-36 n cererea
ca darurile s fie sfinite i artate a fi Sfintele sfinilor prin venirea Sfntului Duh.
Denumirea darurilor de nu este amintit n nici o alt epiclez a unuia
dintre textele euharistice ale ritului bizantin, ci ea apare menionat n actul frngerii n
ecfonisul: s lum aminte, Sfintele sfinilor [].
nc din secolul 4 aceast expresie este atestat i sensul ei este astfel explicat: Darurile
ce devin sfinte prin pogorrea Sfntului Duh se dau sfinilor, adic celor care sunt prin
Botez sfini, pentru ca ei s se desvreasc n aceast sfinenie.987
Bernard Botte a fost de prere c forma originar a epiclezei anaforalei Sfntului
Vasile cel Mare se ncheia cu aceast expresie, iar cererea explicit de prefacere a pinii i
vinului n Trupul i Sngele Mntuitorului, precum i cererea final pentru credincioi au
fost adugate mai trziu, ca urmare a dezvoltrii i amplificrii acestui nucleu originar.988

2. Explicita cerere de prefacere a pinii i vinului n Trupul i Sngele Mntuitorului V, 37- 66

986

A se vedea: Achim Budde, Die gyptische Basilios Anaphora..., p. 403. Retroversiunea n limba
greac a textului sahidic nu surprinde acest aspect verbal deosebit de important.
987
Sfntul Chiril al Ierusalimului, Cateheza 5, 19, la A.Pidagnel, Cyrille de Jrusalem. Catchses
mystagogiques (= Sources Chrtiennes 126), Paris, 1966, p. 168.
988
B. Botte, Lpiclse dans les liturgies syriennes orientales, Sacris Erudiri 6 (1954), p. 56-57.

359

Aceast parte central a epiclezei euharistice n care se precizeaz finalitatea


invocrii Sfntului Duh, cerndu-se n mod explicit ca pinea i vinul s devin Trupul i
Sngele Mntuitorului lipsete din cele mai vechi anaforale cunoscute, fiind o adugire
fcut anaforalei euharistice o dat cu evoluia gndirii teologice i cu precizarea
terminologiei trinitare. Astfel, deja n textele liturgice dar i cele omiletice ale secolului al
IV-lea poate fi gsit aceast cerere de prefacere a darurilor, n unele dintre ele ns,
precum n Byz sau n Constituiile apostolice ea se ncadreaz perfect n structura epiclezei, n altele ns, precum n g i n Syr, ea ntrerupe cursul firesc al frazei, fiind n mod
simplu adugat nucleului originar.989 Diferena aceasta se datoreaz faptului c n unele
regiuni ale Rsritului ortodox precizarea teologic era mult avansat n epoca n care au
fost fixate n scris textele euharistice, astfel nct aceast dubl cerere de prefacere a
pinii i a vinului n Trupul i Sngele Mntuitorului a fost perfect integrat n epiclez;
n alte teritorii ns, precum Siria care a fost mult timp izolat de evoluata teologie
bizantin, inserarea ei s-a petrecut mult mai trziu, ntr-o perioad n care structura
epiclezei era deja stabilit i consacrat prin uz liturgic, ceea ce a fcut ca ea s fie
adugat stngaci nucleului originar.990
Modul diferit n care a fost introdus aceast dubl cerere de prefacere a darurilor
n structura epiclezei celor cinci texte euharistice indic stadiile evoluiei epiclezei din
anaforalele atribuite Sfntului Vasile cel Mare:
a. Exact ca i Tradiia apostolic a lui Ipolit, sah Bas nu descrie mai ndeaproape
efectele venirii Sfntului Duh asupra fiecreia din darurile aduse nainte, ceea ce poate
duce la presupunerea c ambele texte euharistice au fost fixate n scris nainte de anul
381.991
b. n g aceast cererea special de prefacere a darurilor este atent formulat,
fiind introdus prin conjunctivul verbului a face [] de care depind dou construcii acuzativ cu infinitiv corelate simetric prin particulele: att-ct i [ ]:

989

A. Raes, Un nouveau document de la Liturgie de S. Basile, OCP 26 (1960), p. 406-407.


Achim Budde, Die gyptische Basilios Anaphora, p. 408.
991
Arthur Gibson, Saint Basil's liturgical authorship (= Studies in Sacred Theology 168),
Washington, 1965, p. 174-175.
990

360

i s fac i s fac [att] aceast pine s devin Sfntul Trup al nsui Domnul
i Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos, [ct i] acest potir s devin
cinstitul Snge al Legii celei noi, al nsui Domnului i Dumnezeului i Mntuitorul
nostru Iisus Hristos... [


].
Pe aceast structur simetric a materialului euhologic din g a fost inserat i un
element specific tradiiei cultice siriene,992 i anume precizarea finalitii fiecruia din sfintele daruri: spre iertarea pcatelor i spre viaa de veci a celor ce se mprtesc din El [
], preluat
probabil din anaforaua siriac a Sfntului Iacob993 ntr-o perioad n care au existat o serie
de elemente cultice comune ntre Biserica sirian i cea copt.99