Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. TOTAL SERVICE BM S.R.

L
CUI : 6025101
J40/14461/1994

DECIZIE COLECTIVA DE MODIFICARE A SALARIILOR


ANGAJATILOR S.C. TOTAL SERVICE BM S.R.L.
Nr. 01/31.12.2013
Potrivit prevederilor HG 871/14.11.2013 pentru stabilirea salariului de baza minim
brut pe tara garantat in plata - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 15
noiembrie 2013 este necesara cresterea nivelului salariului minim pentru angajatii societatii
noastre.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, SC TOTAL SERVICE BM SRL , incepand
cu data de 01.01.2014, emite prezenta decizie colectiva prin care se majoreaza salariul de baza
lunar brut al al urmatorilor salariati, cu contract individual de munca, iar salariile acestora vor
fi:
Nr.
crt.

Numele si
prenumele
salariatului

Andone George

2
3
4
5
6
7
8
9

Burcus Alina
Burcus Claudiu Daniel
Burcus Iulian Catalin

Cod Numeric
Personal
Salariat

1850717440060

2840117460016
1870429460037
1821215460076

Salariile de incadrare
Salariul pana Salariul dupa
la 31.12.2013 01.01.2014
(RON)
(RON)

Functie
angajat in
cadrul
companiei

Mecanic Auto

800 Ron

850 Ron

Asistent Manager
Mecanic Auto
Mecanic Auto

800 Ron
800 Ron
800 Ron

850 Ron
850 Ron
850 Ron

Prezenta decizie va fi intocmita in 2 exemplare, din care unul pentru societate si unul pentru
dosar general Dep. R.U., urmand ca apoi societatea sa faca cunoscut angajatilor modificarea
de salariu.
Data:

SC. TOTAL SERVICE BM SRL


ADMINISTRATOR
BUF STEFANESCU MARIAN

S-ar putea să vă placă și