Sunteți pe pagina 1din 4

Activ

Cash
Creante
Stocuri
Alte active circulante
Total Active Curente
Imobilizari Corporale
Imobilizari Necorporale
Imobilizari Financiare
Cheltuieli in Avans
Total Active

Suma

Pasiv
800.00 Datorii pe termen scurt
20,875.00 Venituri in avans
23,540.00 Total Pasive Curente
0.00 Datorii pe termen lung
Datorii totale
45,215.00 Provizioane
16,390.00 Capitaluri proprii
20,250.00 Total Pasive
0.00
0.00
81,855.00

Suma2
11,260.00
0.00
11,260.00
18,790.00
30,050.00
0.00
51,805.00
81,855.00

Element
Suma
Vanzari
Alte venituri
Costul Bunurilor Vandute
Amortizare
Cheltuieli administrative, marketing si vanzari
EBIT
Dobanda
EBT
Impozit pe Profit
Profit Net

85,453.00
0.00
45,985.00
420.00
0.00
39,048.00
245.00
38,803.00
6,208.48
32,594.52

Rata
Ratele de solvabilitate pe termen scurt
Rata de lichiditate curenta
Rata de lichiditate rapida
Rata de lichiditate imediata

Valoare
4.016
Err:508
0.071

Ratele de solvabilitate pe termen lung


Rata indatorarii
Rata acoperirii datoriei prin capitaluri proprii
Multiplicatorul capitalului propriu
Rata de acoperire a dobanzii
Rata de acoperire a dobanzii prin cash

0.367
0.580
1.580
159.380
161.094

Ratele de rotatie
Rotatia stocurilor
Rotatia stocurilor ca durata
Rotatia creantelor
Rotatia creantelor ca durata
Rotatia activelor totale

1.953
186.846
4.094
89.165
1.044

Ratele de profitabilitate
Rata profitului
Rentabilitatea activelor totale (ROA)
Rata rentabilitatii financiare (ROE)

0.381
0.398
0.629