Sunteți pe pagina 1din 4

CR6-2006

 

CR6-2011

 

8.Proprietati de deformabilitate ale zidariei

 

8.1.Relatia efort unitar - deformatie specifica (-)

Relaţia efort unitar deformaţie specifică (- ) (1) Pentru calculul rezistenţei şi al rigidităţii secţiunilor elementelor structurale şi nestructurale din zidărie, se folosesc următoarele tipuri de

relaţii "efort unitar deformaţie specifică σ-" (legi constitutive) care schematizează comportarea reală a zidăriei (valori caracteristice şi de proiectare):

liniară (figura 4.3a) liniar - dreptunghiulară (figura 4.3b) parabolic - dreptunghiulară (figura 4.3c)

Pentru simplificarea relaţiilor de calcul, în prezentul Cod se foloseşte relaţia - de formă dreptunghiulară, de tip elasto-plastic cu ductilitate limitata si fara rezistenta la intindere

 -  de formă dreptunghiulară, de tip elasto-plastic cu ductilitate limitata si fara rezistenta la
 
 

uz - deformaţie specifica ultima

 u z - deformaţie specifica ultima Figura 4.3 Rela ţ ia efort-deforma ţ ie pentru

Figura 4.3 Relaţia efort-deformaţie pentru zidăria solicitată la compresiune axială

pentru elemente din argilă arsă din grupa 1 : uz = 3.0‰;

pentru elemente din argilă arsă cu goluri verticale din grupa 2 :

uz = 2.0‰;

Legea de formă "parabolic-dreptunghiulară " poate fi înlocuită cu o lege de formă "liniar - dreptunghiulară " având valoarea:

 

pentru elemente din argilă arsă cu goluri verticale din grupa 2S:

valoarea uz va fi declarată de producător conform 1.1.(10);

pentru elemente din BCA : uz = 2.0‰

 

2

f

 

(

 

)

f

k

(

)

pentru elemente cu goluri din beton obişnuit: uz = 3.0‰

 

m

1,

conv

3

m 1

d

 

pentru elemente cu goluri din beton uşor: uz = 2.0‰

 

M

 

Valoarea deformaţiei specifice ultime (mu)

 

pentru elemente din argilă arsă din grupa 1 : mu 3.5‰;

 
pentru elemente din argilă arsă cu goluri verticale din grupa 2: mu ≤ 2.0‰; pentru
pentru elemente din argilă arsă cu goluri verticale din grupa 2: mu ≤
2.0‰;
pentru elemente din argilă arsă cu goluri verticale din grupa 2S şi
pentru elementele din BCA: forma legii σ- şi valorile m1 şi mu vor fi
declarate de furnizor (producător/importator) , cu limitarea mu ≤ 2.0‰;
În cazurile în care forma legii σ-şi parametrii m1 şi mu nu sunt cunoscute
(declarate de
furnizor), calculul rezistenţei şi rigidităţii tuturor părţilor/elementelor de construcţie
din
zidărie se va face în următoarele condiţii:
legea σ-va fi considerată "liniară" (figura 4.3a)
valorile modulilor de elasticitate longitudinal şi transversal date la 4.1.2.2.se vor
reduce cu 25%
deformaţia specifică ultimă mu dată la (4) va fi luată egală cu:
- pentru elemente din argilă arsă din grupa 1: mu = 0.8× 3.5 = 2.8 ‰;
- pentru elemente din argilă arsă cu goluri verticale din grupa 2 şi 2S şi pentru
elemente din BCA : mu = 0.8× 2.0 = 1.6 ‰;
factorul de suprarezistenţă definit în Codul P100-1/2011 se va lua αu/α1 =1.0
8.2. Module de elasticitate, de deformatie
E z - Modulul de elasticitate secant de scurtă durată
Modulul de elasticitate echivalent de scurtă durată al zidăriei confinate
(ZC) şi al zidăriei cu inimă armată (ZIA) se va calcula cu relaţia
E I
 E I
E
z
z
b
b
ZC(ZIA)
I
 I
z
b
Valorile modulului de elasticitate secant de scurtă durată al zidăriei
(E
z )
În absenţa valorilor determinate conform (2), modulul de elasticitate
secant de scurtă durată al zidăriei nearmate (Ez), executată cu elemente
pentru zidărie din grupele 1 şi 2, cu mortar pentru zidărie pentru
utilizare generală (G) sau cu mortar pentru rosturi subţiri (T), cu
toate rosturile complet umplute cu mortar, se va calcula cu relaţiile
Ez 1000 fk pentru elemente din argilă arsă
Ez 800 fk pentru elemente din BCA
În cazul zidăriei cu armături în rosturile orizontale valorile Ez stabilite
ca mai sus vor fi
majorate cu 10%.
Tabelul 4.9

Zidărie cu elemente din argilă arsă sau din beton 1000 f k 500 f k 800 f k

Zidărie cu elemente din BCA

Tipul calculului (situaţia de proiectare) Stabilirea caracteristicilor dinamice Deformaţii în ULS Deformaţii în SLS (numai pentru sisteme static nedeterminate)

850 f k 400 f k 650 f k

f k rezistenţa caracteristică a zidăriei la compresiune -În cazul zidăriei simple cu armături în rosturile orizontale valorile E z stabilite ca mai sus vor fi majorate cu 10%. unde

E z şi E b - modulii de elasticitate longitudinali ai zidăriei şi betonului;

I z şi I b - momentele de inerţie ale secţiunilor de zidărie şi de beton, calculate în raport cu axele principale de inerţie ale peretelui. În cazul zidăriei confinate cu armături în rosturile orizontale (ZC+AR), valorile date de relaţia (4.7) se vor majora cu 10%.

Y
Y

X

E z,ld - Modulul de elasticitate de lungă durată

E

z,ld

E

z

1 

 

- coeficientul final de curgere lentă dat în tabelul 4.10. Valorile principalelor proprietăţi fizice ale zidăriei

Nu mai sunt date valori pentru beton greu, piatra artificiala, beton cu aggregate usoare

 

Tabelul 4.10

 

Tipul elementului

 

Coeficientul de curgere lentă finală

Valoarea ultimă de umflare la umiditate sau contracţia mm/m

Coeficientul de dilatare termică, tz , 10 -6 /1 o C

pentru zidărie

   

Domeniul de variaţie (valoare de referinţă)

Ceramice (*)

   

0,5 1,5

-0,2 +1,0

4

8

(5 x 10 -6 )

Beton greu şi piatră artificială

   

1,0 2,0

-0,6 0,1

 

6

12

Beton cu agregate uşoare

   

1,0 3,0

-1,0 0,2

 

8

12

Beton celular

       

(8 x 10 -6 )

autoclavizat

 

1,0 2,5

-0,4 +0,2

7

9

G z -

Modulul

de

elasticitate

transversal,

pentru

zidăria

nearmată

 

G z = 0.4 E z G ZC(ZIA - modulul de deformaţie transversală echivalent pentru pereţii de zidărie confinată (ZC) şi pereţii de zidărie cu inimă armată (ZIA)

G ZC(ZIA) = 0,40 E ZC(ZIA)