Sunteți pe pagina 1din 17

Aceasta este versiunea html a fiierului http://www.unibuc.ro/eBooks/filologie/dindelegan/40.pdf.

G o o g l e genereaz automat versiuni html ale documentelor cutate pe web.


Pentru un link sau un semn de carte la aceast pagin, folosii urmtoarea adres:
http://www.google.com/search?
q=cache:WyXcJeBzMqAJ:www.unibuc.ro/eBooks/filologie/dindelegan/40.pdf+comunic
a%C5%A3ionale+%C5%9Fi+manipularea&hl=ro&gl=ro&ct=clnk&cd=2
Google nu este afiliat cu autorii acestei pagini i nici nu este responsabil pentru coninutul ei.

Termenii din cutare au fost evideniai.

comunicaionale

manipularea

Page 1
Puterealimbajului,ntreteorie,metodipolitic
Prof.STANCAMDAGRIGORA
Deceputerea?
Mitulorficalcreriiistpniriirealitiiprincuvntnuestedoarolegend.Ne
lovimzilnicdevorbepecareleinterpretmilacarerspundemdiferitnfunciede
putereacucareacestevorbesuntrostite.Termenulputereacoperaiciovarietatede
procese,strategii,metodedeobinereidepstrareaputerii.Lucrareadefaipropune
oanalizlingvistic,dinperspectivaCriticalDiscourseAnalysis(CDA),aunor
manifestriconcretealeputeriilimbajului.Departedeafinumaiofornstares
instituieinterdicii,pentruafiacceptat,putereatrebuiesconstruiasc,sproduc
lucruri,sinducplcere,sformezecunotine,sproducdiscurs;trebuiesfie
consideratasemeniuneiliniideproduciecarepunenmicarentregulangrenajsocial
inudoarcainstannegativacreifuncieesterepresiunea
1

.
CriticalDiscourseAnalysisRaiuneaanalizei.Abordrimetodologice
CDAseocupcuanalizarelaiilorstructurale(evidentesaudisimulate)de
dominare,discriminare,putereicontrolmanifestatenlimb.CDAinvestigheazntro
maniercriticinegalitateasocialexprimat,semnalat,constituit,legitimizatetc.de/
prinuzullingvistic(ndiscurs).Astfel,CDAnuifocalizeazateniaexclusivasupra
textelorscrisesaudelimbvorbit;oanalizcritic(nsensuldeplinaltermenului)
necesitoteoretizareiodescriereattaproceseloristructurilorsocialedeproducerea
textului,ctiaproceseloristructurilorsocialeprincareindivizisaugrupuricreeaz

sensurininteraciunealorcutextele.Prinurmare,treiconceptesuntindispensabillegate
deCDA:conceptuldeputere,conceptuldeistorieiconceptuldeideologie.Lundn
considerarefaptulcoricediscursestestructuratprinrelaiidedominanlegitimatede
ideologiaunorgrupurideinfluenicoricediscursesteprodusiinterpretatntrun
contexttemporalispaialistoricdeterminat,CDAfaceposibilanalizadiverselor
presiuniexercitateasupradiscursuluiiaposibilitilordecontracararearelaiilor
inegaledeputerecareaparcarezultatalconveniilorsociale.Curdcininretorica
clasic,nfuncionalism,nlingvisticatextualinsociolingvistic,nlingvistica
aplicatinpragmatic,CDAconsiderrelevantepentruinterpretareaiexplicarea
textelornoiuniprecumideologie,putere,ierarhieisexprecumialtevariabile
sociologice.Problemelegatederasism,degen,discursulmediasaudeidentitatea
persoaneisunttotatteadireciisprecarestudiulCDAsendreapt.(WodakiMeyer
(eds.),2001,23)
nspaiulCDA,discursulestenelesprinprismaadoutipuriderelaii:discursul
(ca)practicsocial,discursulcaformdeaciune,ceeaceoameniifacoripentruei,ori
cualii.iexistdiscursnsensfoucaultian,discurscamoddereprezentareapracticilor
sociale,caformdecunoatere,ceeaceoameniispundesprepracticilesociale
2

.Dup
VanLeeuven,CDAestesauartrebuisfieinteresatdeambeleaspecte,dediscursca
instrumentalputeriiicontroluluiprecumidediscurscainstrumentalconstruirii
socialearealitii
3

(ibid).
Page 2
CDAnuconstituieometodempiricbinedefinit,cimaidegraboseriede
abordriceauobazteoreticioproblematiccomun.SigfriedJagerdistingentreo
primanalizstructural,bazatpeconinutioadoua,bazatmaimultpelimbaj.El
analizeaz:tipuliformaargumentaiei;anumitestrategiiargumentative;logica
intrinsec
icompoziiatextelor;implicaiileiinsinurileimplicite;simbolismulcolectivi
metamorfismul(attnlimbajctincontextegraficestatistici,fotografii,tablouri,

caricaturi.a.);expresii,proverbe,clieeverbale,vocabularistil;actori(persoane,
structurapronominal);trimiteri(tiinifice,spreexemplu);particularitialesurseice
furnizeazinformaia/cunoaterea.
TeunvanDjikinsistasupranecesitiianalizriiacelorformedeinteraciuneprin
carediscursul(scrissauoral)alvorbitoruluireprezintmanifestareauneiformedeputere
social.Mrcilelingvisticesupuseanalizeisunt:accentuliintonaia;topica;stilul
lexical;coerena;micrilesemanticelocale;alegereasubiectului;acteledevorbire;
organizareaschematic;figurileretorice;structurilesintactice;succesiunealurii
cuvntului;reparaiile;ezitrile.(WodakiMeyer(eds.),2001,26)Analizalui
urmeazasepai:
1.Analizamacrostructurilorsemantice:subiecteleimacropropoziiile;
2.Analizasensurilorlocale(sensuriimpliciteiindirecte:implicaii,
presupoziii,aluzii,expresiialevagului,omisiuniipolarizri)
3.Analizastructurilorformalesubtile(mrcilelingvisticemenionate
anterior)
4.Analizaformeloriformatuluidediscursglobalilocal
5.Analizafigurilordestilspecifice(hiperbole,litoteetc.)
6.Analizacontextual(idem)
NormanFaircloughpropuneoaltabordare(dinperspectivpragmatic)de
pregtireaanalizei,ncercndmaintianalizastructuralacontextului,apoianaliza
interacional,axatpetrsturilingvisticeprecum:ageni,temporalitate,timpuri
verbale,modalitateisintaxi,nfinal,analizainterdiscursivitii,cencearcs
comparediscursuldominanticelrefractar.(WodakiMeyer(eds.),2001,2829)
Putere,ideologieimanipulare
ncdinanii1970serecunoaterolullimbajuluinstructurarearelaiilorsocialede
putere.Fiecaresituaiedecomunicareesteinfluenatdestructuriledeputerencare
vorbitoriisuntplasaiconvenionalsaunu.PentruCDA,limbajulnuesteputerensine
elctigputereprinfolosirealuidectreoameniputernici.(WodakiMeyer(eds.),
2001,10)
Limbamediazideologiantrovarietatedeinstituiisociale.Ideologiaestevzutca
unimportantaspectnstabilireaimeninerearelaiilordeputereinegale.Efecteleputerii
i
aleideologieinproducereasensuluinusuntntotdeaunaevidente.Unuldinelurile

declaratealeCDAestesdemistificediscursulprindescifrareaideologiilor.
Interdisciplinaritateaesteesenialpentrunelegereafunciilorlimbajuluinsituaii
precum:constituireaitransmitereacunotinelor,organizareainstituiilorsocialesaun
exercitareaputerii.OipotezdelucruimportantnCDAesteaceeacsuntextremde
rare
cazurilencareuntextesteprodusuluneisingurepersoane.noricetext,diferenierile
discursivesuntnegociate,suntguvernatededifereneledeputere,care,larndullor,sunt
npartecodateideterminatedediscursidegen.Aadartextelesuntadeseacmpuride
luptntrediferitelediscursuriiideologiicevorsiasiguredominaia.
Putereaesteocondiieesenialnviaasocial.CDAipropunesformulezeo
teoriealimbiincarenunumainoiuneadeluptpentruputereicontrol,dari
Page 3
intertextualitateairecontextualizareadiscursurilorconcurente(WodakiMeyer(eds.),
2001,11)sfieatentanalizate.Putereasereferlarelaiidediferenilaefectul
acestoraasuprastructurilorsociale.Limbajulcreeazputerea,oexprim,esteimplicat
oriundeexistoluptpentruputere.Putereanuderivdinlimbaj,darlimbajulpoatefi
folositpentruaprovoca,asubminasauaschimbadistribuiaputeriipetermenlungsau
scurt.Puineformelingvisticenuaufostlaunmomentsaualtulobligatesserveasc
exprimareaputerii.CDAesteinteresatdemodurilencareformelelingvisticesunt
folositennumeroaseleexprimriimanipulrialeputerii.Putereaestesemnalatnu
numaiprinformelegramaticaleinclusentext,ciipringenulliteraristilulfuncional
altextului.Adeseauneisituaiisocialecepoatefilegatdeexercitareaputeriisaude
luptapentruputereiseasociazanumitetipuridetext.
Puterepoatensemnafor,autoritate,statutsauexpertiz.Modulprincareunom
iaratputereaconstnfelulncareitrateazpeceilaliconformpropriilordorinesau
celoraleinstituiilorpecareacestalereprezint.Astfel,vorbitorulemiteordine,comenzi,
insistndasupraobligaiilorpecareleauceilali,pentruaobinemodificarea
comportamentuluilorfizicndireciadoritdeel.Pentrumodificareacomportamentului
lorverbal,vorbitorulpoatepunentrebri,solicitndunrspuns(oinformaieetc.).
Modulimperativestecelcareexprimcelmaidirectocomand:Fcurat!Aducrile!
etc.nafaraacestuia,nlimbmaiexistialteresursegramaticaledeexprimarea
obligativitiicudiversegradedeintensitate:

(1)Poisfolosetiprezervativulpentruunactsexualntmpltor.
(2)Aiputeasfoloseti...
(3)Ainevoiesfoloseti...
(4)Tuveifolosi...
(5)Artrebuisfoloseti...
(6)Trebuiesfoloseti...
Chiariceamaiputernicconstruciemodal(trebuies...)exprimobligaiacumai
puintriedectimperativulFoloseteprezervativul...!
Celmaidirectmoddesolicitareaunuirspunsverbalestefolosirea
interogativului.Ctesteceasul?Poisnoi?Efectulinterogaieiasuprarelaiilor
interpersonalenuestelafeldeputerniccancazulcomenzilor.Pedeopartea
dimensiuniiputerii,interogaiapresupuneautoritate;pedealtparte,
ointerogaietipicpresupunecvorbitorulnudeineinformaiaicvreasoobin;n
acestcazbalanaputeriinclinndusectreposesorulinformaiei.Atuncicndvorbitorul
/scriitorulestedotatcuautoritateiexpertizrecunoscutenmediulsu,putemobserva
ndiscursulsuogradareaasertivitiiidogmatismului,obinutprinconstrucii
modaleexprimndprobabilitatea(Aceastcasdinsecolultrecutnuare/eimprobabil
saib/poateavea/arputeaavea/trebuiesaib/areigrasie.),princuvintefolosite
sexprimediferitegradedefrecven(Aceastcasdinsecolultrecutuneori/cteodat
/adesea/frecvent/ntotdeaunaareigrasie.)sauuniversalitatea(Nicio/Puine/
Cteva/
Unele/Multe/Celemaimulte/Toate//cas(ele)dinsecolultrecut(n)are(u)igrasie.)
iprinmrci(personaleiimpersonale)alesubiectivitii(Cred/Consider/Prerea
meaeste/nviziuneamea...;esteevidentc/eclarc/separec/parecetc.).
Puterealimbajuluisepoatemanifestaiprinmijloacenonverbale:expresiafeei
(ncruntare,aercalm,linitit,zmbetsuperior),gesturi(micrialeminilori/sau
corpului:indicatoare,agresivesaudistante,deaprobaresaudedezaprobare,dencurajare
sauintimidare),poziia,orientareaiproximitateacorpului(stndnpicioare,eznd,cu
faasaucuspatelectreinterlocutor,distanafadeacesta),contactulvizualicorporal
Page 4
(privireadirectsaudeviatainterlocutorului,atingerea,btaiauoarpespate,luarea
interlocutoruluidedupumeri),atitudinea(degajat,ncordat)iaspectulexterior

(vestimentaia,aspectulfizic).Printoateacestemijloace,vorbitorulseimpune,seface
ascultat,poatedamaimultgreutatecuvintelorrostite.
Comunicareacuajutorulmijloacelorsuprasegmentale(accentuareaunorcuvinte,
intonaiacucaresuntrostitepropoziiile)facposibilinterpretareadiferitaenunurilor.
Oricevorbitoripuneamprentapersonalitiisalentonulvocii,faptcuattmaievident
lapersoanelecarereprezintoautoritate:profesorul,medicul,judectorul,
preedintele,poliistuletc.
Problematicalucrriidefaafostanalizatnlimbaromndinperspectiv
psiholingvistic.nviziuneaTatianeiSlamaCazacu,putereacuvintelorifolosirea
cuvintelordectreoPutere,nscopulmanipulriimaselorfacpartedincategoria
numit
distorsionrialecomunicriinviaasocial.Definitcaunadininfluenele
psihologice
interumaneasupraactuluidecomunicare,putereacuvinteloresteanalizatdeautoarea
Psiholingvisticii(SlamaCazacu,1999,577)attdinperspectivpozitiv(nscopul
cooperrii,alinstruirii,ncontactulsocial,pentruinformare,nnegociere,rolul
formulelordepoliteeetc.),ctinegativ(ceeacepotexprimacuvinteleiface,
debinedarideru),enumerndprintreacesteadinurmfolosireaabuziva
cuvintelor,deturnareacomunicriiprinschimbareasemnificaiilorcunoscuteale
anumitorcuvinte,pentruaascundesaumascarealitatea,prinfolosireaseducieianumitor
cuvintesauanecunoateriilor,spreadeviasauchiaraobnubilagndireaadresanilor
(a
receptorilor),aleforaconduitactreodireciedecareeinusuntcontieni,ai
manipula,pnlaaforaopersoansfiereceptormpotrivavoineisauainteniei
sale.
(SlamaCazacu,1999,577578)Refuzulcooperrii,competiianeloial,folosirea
puterii
numaipentruacomanda,amini,asimula,amascaunelerealiti,amanipulamaselen
defavoarealor,antrioPuteresauadistrugeprincuvinteduclainstaurareaunei
nencrederincomunicare,lantrerupereacontactuluisocial.Asemeneaefectesunt
rezultatuluneiideologii
4

manifestatesubtilprintroseriedestrategiisaustratageme.
Schimbareasemnificaieiuzualeaunuicuvntprintroimpunereinsidioasde
distorsiuni

semantice,introducereaunorcuvintestrinenloculaltoratradiionale,chiarfrecvente
ori
binecunoscute,lansareadeclieecarenuspunsauajungsnumaispunnimicprecis,
dialogurianormale,ncarenuesteunschimbechilibratdereplici,nfolosulunui
monologalpersonajuluicuautoritate,saufalsedialoguri,lipsitedelibertatea
exprimrii
iajungnd,nsituaiidefinite,laescamotridereplici.(SlamaCazacu,1999,581)
Scopulnedeclaratalacestorstratagemeesteacoperireaunorrealitineplcute,o
cosmetizarelingvisticaimaginiicompromiseaunorfapte,aciuni,obiectedectreo
Putere(politicorieconomic,tehnocrat,comercialetc.)(SlamaCazacu,1999,581).
Acesteartificiilingvisticestaulabazatehnicilordinpublicitateiacelor
propagandistice,
carenuarputeaexistanabsenauneiformedecenzur.nStateleUnitealeAmericiin
timpulceluidealdoilearzboimondial,propaganda
5

puteriiprezentarzboiulcaolupt
moralmpotrivatiranieicrude,abarbarismuluiiexpansiuniiimperialistefrnicio
aluzielamotivaiacomercialdoveditulterior.Cenzuraguvernamentalfaceposibil
direcionareamaselor.Propagandaopoziieieste,nschimb,lipsitdeeufemisme.Prin
expresiiprecumcancereconomic,sencearcnlocuireatermenuluineutru,pozitiv
(cretereeconomic)cuunulconotatnegativ.
Oaltdistorsiunealimbajuluioconstituieaanumitapoliticallycorrectspeechsau
cosmetizareaTatianeiSlamaCazacu.Aceastaesteunexempludehandicaparea
puteriilimbajului.Seinsistfolosireaunorexpresiiprecumadisponibiliza,eveniment
Page 5
rutier,suicid,ntrerupereauneisarcinindetrimentulneaoelor,binecunoscutelori
maibineneleseloradaafar/aconcedia,accident,sinucideresauavort.Negrudevine
AfroAmericansaupersoandeculoare.Ologsetransformnhandicapatsauinfirm.
rilesracesuntnaiuniaflatenprocesdedezvoltareaparinndlumiiatreia.Preluate
dinlimbistrine(maialesdinlimbaenglez)saucreatepeterenautohton,cuvintelepar
saibunaernobil,casnuspunemsnob,fiindapanajulunoroameniorilipsiide
cultur,orinregimentaiideologic.Acestecuvintenusuntaltcevadectstereotipii

verbale,cliee,automatismeicodritehnocrate(strinelimbii)toatepurtndegida
vaguluiiaaproximriisemantice(Ceamaivechemeseriedinlumenarputeafio
descrieremaivagapracticriiprostituiei).
nruditcucosmetizareaesteaanumitalimbdelemn,careafostbine
intuitdeG.Orwellcaapanajaluneiputericupreteniidictatorialeinunumai(aa
cumdealtfeldemonstreazTatianaSLAMACAZACU).Recognoscibilprinaceleai
caracteristicialevaguluiinedeterminrii,limbadelemnarefuncii,trsturiiefecte
ceindeuntipdediscurstransistoric.Limbadelemnesteunsubsistemaluneilimbi
cecuprindemaialeselementelexicale,dariunitifrazeologice,cucaracterde
expresiifixe,declieencremenite,cusensdeterminatncontextuluneianumite
autoriti,nmaremsurutilizatestereotipdogmatic,caexprimareauneiideologii
(...),imitate,dariimpusedeputereapolitic(...),apoidifuzatprinrepetare,prin
utilizareafrecventndiverselemijloacedecomunicareoralsauscris,anihilnduse
astfelgndireamaselorreceptoare(SlamaCazacu,1999,588).Efecteleobinutesuntde
aobineautoritatea,deampiedicaoricealtformdegndire(cenusenscrienlinia
trasatdesus)ideamascarealitilenefavorabilealeuneisocieticondamnats
poarteochelaridecal.Redundanatermeniloriproliferarealorsuntexpresiaunui
disprefadereceptoriicarenucunosclimbistrinesautermenitehnici(Slama
Cazacu,1999,588).Cenzurarearegulatatuturortextelorpoateducelanrdcinarea
expresiilornlimb,lagolireadesenssauchiarlamutaiidesensaleunorcuvintesau
expresii.Olimbesteeficientnmsuravarietiiiaclaritiicuvintelorsale.Acestea
trebuiesexprimeoricenoiunecuacuratee,nucuambiguitate.Deaceeaestenecesar
unefortdecontientizareaexisteneiiamoduluideformareipropagarealimbiide
lemn,pentruaevita,nultiminstan,deformarealimbilornaturaleprinexpresiiprecum
vizavide,privat,derula,pachetedelegi,escaladareavioleneietc.
Manipulareamaselorsefacendireciainoculriiunuisentimentpozitiv,asenzaiei
euforicectotulmergecaperoate(adecvat,propice,stimulativ,prioritar,modernetc),
cnddefaptrealitateaestedepartedeafiastfeldefinit.Necesitateamanipulriimaselor
prindeformarearealitiiseleagdedorina(legitim,pnlaunpunct,a)uneiPuteride
aipstraprestigiul,statutulifaa,nrelaiapecareoarecupublicul.Cumaceast
conversaie(nonfacetoface)serealizeazpreponderentprinintermediulpresei,este
suspectdeadevenimonologal,datoritfaptuluicrspunsurilepubliculuisunt
ntrziatentimpilipsitedeprestigiuliautoritateauneivociunitare,cualtecuvinte:e

lipsitdeputerealimbajului.Tehnologiaserviciilorsecreteiamassmediafaceposibil
manipularealimbajului,conferindputere.
AnalizacriticadiscursuluintexteledeEmail
Undomeniutehnologicrelativrecentintratnlimbaromnesteinformatica.Dintre
toatemetodeledecomunicareinterpersonale,internetulpareaficheiadebolta
nceputuluidemileniu.Comunicmlamaridistaneineinformmcuovitezmai
apropiatdeaceeaagnduluidectneamfiimaginatacumctevadecenii.Serviciul
potei
Page 6
electronice(Email)faceposibildefinireauneinoiperspectivecomunicaionalei
lingvistice.Revoluionndgenulepistolar(inunsenspozitivcf.R.lit.,9/96,3),
scrisoareaelectronicaintratinlimbaromn.
nceleceurmeazpropunemoanalizcriticaunuicorpusalctuitdinzeceE
mailuri(veziANEXA)avndcasursmediuldeafaceridintrocorporaieinternaional
cufilialnRomnia.Aceastcercetare
6

esteoanalizaunortexteautenticede
comunicareprofesionalnmediuleinatural(laloculdemunc).Selecia
comportamentuluilingvisticobservatcuprindeschimburideinteraciuniprinEmail,
construitenjurulrezolvrilordeproblemespecificeafaceriloruneicorporaii
multinaionale.Analizacombinperspectivalingvisticcuceasocial.Abordareacritic
atextelorurmreteindiciileimrcilecereflectprezenarelaiilordeputeren
comportamentullingvisticalparticipanilorlaprocesuldecomunicare.Cercetareauzului
lingvisticncorporeazattprodusul(Emailul)ctiprocesuldeproducerensine.
TexteledeEmailcuprinsencorpusulanalizatevideniaztoateceletreivariabile
pertinentencomunicare:Puterea,DistanaiIerarhia.Amncercatscuprindematt
textemarcatecusemnulegalitiintretoateceletreivariabile(textele1,2,3,4),cti
textepronunatdifereniatelingvisticnmanifestareavariabilelordeputereiierarhie
(textele5,6,7,8,9,10).
Unnumrmaredemrcilingvisticeestefolositpentrustabilirearaporturilor
interpersonalededeferen.AutorulunuiEmailsaualunuimemotrebuiesfiepoliticos
fadedestinatarulcumaimultputere(autoritate,expertizsausuperiorcastatut),dect

fadesubordonai.ntextele1,2,5,7,8,9,10,expeditorulseadreseazntregului
colectivprin:formulespecificedeadresare(Dragicolegi)saufolosindpluralul(v
trimit;snumnelegeigreit.vamspus;mulumesctuturor,v
recomandetc).ntextele4i7adresareadirectestelapersoanaadouasingular:si
dmunfeeling,terogsciteti,terogsinformezi,faptgeneralizatnfolosirea
prenumeluicamoddeadresareidereferirectre/laopersoan.nalegereaformelorde
limbprincareseexprimpoliteeanusereflectdoarexistenadimensiunilordeputere
icontactdintrevorbitori,cisecreeazpoziiilesociale.noricaredintexteleT8,T9sau
T10ceeacespuneemitorul(eful)nuestedoaroreflectareadiferenierilorsociale
dintreparticipaniilaactuldecomunicare,cinsiconstituirearelaieidesubordonarea
interlocutorilorfadeautoritateaemitorului.Cuvinteleaadarcreazlumeasocial,nu
doarodescriu.
nanalizaartificiilordeobinereimeninereaputeriidecareuzeazemitorul
mesajelordinT5,T7,T8,T9iT10,observmovarietateaformelorverbale:imperativul
(nspecialnegativ:nuilsaisfaccevorei,cereitotinuvlsaicuunacu
douT9),conjunctivulprezent(afirmativ:scitetiT4,srecitiiisreflectai
T8inegativ:snumnelegeigreitT9),prezentuldepersoananti(vreausfim
vzuiT9,VremsidmT4,urscacestlucruT10)iviitorul(vomlansavafi
reprezentatT5,voiprezentavomtreceT7).Gramaticalizatedejaicamijloacede
punerencontrastadourealiti,conjunciilecoordonatoareadversativeipropoziiile
condiionaledetipul:dacnu,atuncisuntiexcelentemijloacedepersuasiune,
chiardeterorizare(Urscacestlucru,dardacnuveniicunominalizripnla
sfritulacesteizile,voifacenumiriledinoficiu.T10,Snumnelegeigreit,dar
mateptamT9).Abundenaverbelorladiatezaactivfacedovadapedeopartea
mediuluidelucruautentic,cuproblematicilesalespecifice,iarpedealtparteaconciziei
stiluluinscrisorileelectronice.Dndpealocurisenzaiadetelegram,Emailulparecea
maiconcisformdescrisoare,mediulcomunicriiprofesionalefiind,separe,celmai
Page 7
propiceacesteispecii,nelipsitdevaleneliterare.nciudamoduluideadresare,Email
urilececonstituiecorpusulnostrudecercetaresuntredactateduprigorileformalismului
(excepiefcndpoateT4,undeimplicareauoremoionalfacecastilulsdevin
neutru,chiarfalsinformal:sidmunfeelingdesprecusprijinulcelorde

acas).
Folosireaironieiiasarcasmuluifacedificilncercareaanalistuluideadefinict
maiclardiscursulspecificEmailurilordinmediulprofesional.nT8,ironiamuctoare
mascheazocriticlaadresainferiorilor:MulumesctuturorpentruNUul(ne)hotrt
spusacestuiproiect.Dataviitoarevoifolosibutoaneledevot,pentrucsuntmai
angajante.nceputcaomulumirecolectiv,interveniaemitoruluicontinucuo
nominalizareaunuiadverbdenegaie,scriscumajusculeiarticulathotrt,faptce
rstoarnpresupoziiilecititorului.Criticadindebutulscrisoriiareroluldeatrezi
inferioriilarealitateideaideterminasacionezenvedereasoluionriiproblemei,
efultrasndclarobiectiveledendeplinitipersoaneledesemnateslenfptuiasc.O
criticdirectnarfiavutacelaiefectasupracititorilor.Mascareaputeriinspatele
ironieiilipsalimbajuluidurestenecesarpentrumenajareafeeiinterlocutorilor.
AcestlucruesteevitatnT10,undecriticaesteexplicit:Esteinacceptabil...,iargrija
pentrupstrareaprestigiuluipersoaneiestenul.Aacumrelevmaledictologia(tiina
careseocupcustudiulcuvintelorurte),imprecaiileconferputerecelorcarele
rostesc.Eleauirolulunorsupapedesiguranprincaresunteliberatetensiunile
emoionale.
Deconstruireaoperaiilorlingvisticedemascaresaudepotenareaputeriipermite
reconstruirearealitiisocialecareiaformaideologiei/politiciifirmei.Putereaesteo
formdecomportamentorganizaionalfundamentalpentruroluliresponsabilitile
participanilor.Practicilesociale,culturaleideorganizare,valorileicredinele
ncadreazideologianrealitate.Dovezilenearatcnrutinadelaloculdemunc
putereaesteforaluntricainteraciunii.Pentruaifaceprezenaiexistenaacceptate,
putereatrebuieexercitatcudiplomaie(covertly).
PutemconcluzionacEmailulesteicreeazunmediulingvisticdinamic.
ComunicareaprinEmailareunstilitrsturispecificecepermitinteraciuneai
verificcapacitatealuideamanevraconinuturisocioemotive.Dinamismulsepoate
constatainmecanismelestructuraleinternealeEmailului(spreexempluFrom:Sent:
To:Cc:Subject:),uneledintreelefiindinstrumentedeexercitareaputeriincadrul
ideologieiuneicorporaiieconomice.
ANEXA
T1.Dragicolegi,
AvindinvederemodificarilesurveniteinultimultimpinOperations(restructuraride

activitati,comasare
sectii,reorganizariisiretehnologizari,necorelariintreincadrareadincarteademunca,
pozitiadinfisade
postsemnatasipozitiapecarelucrezaefectiv)seimpuneredenumireaunorpozitiisi
actualizareafiselorde
post,pentrumuncitori.
Caurmare,amidentificatpozitiileexitente(atitincarteademuncacitsiinbazadedate
C&B)siam
propusredenumirilepozitiilorinconformitatecuCOR(CodulOcupatiilordinRomania),
pentrulimba
romanasiconformrecomandarilorCEEMAOperations,pentrulimbaengleza.(vezi
tabelulanexat).
Varogsanespunetipunctulvostrudevederecuprivirelapropunereanoastra,pina
vineri11Octombrie
2002.
Dupaagreereapozitiilorpropuse,urmatoriipasivorfifacutipentruacorela,evaluasi
inregistrapozitiile
conformrealitatiisistandardizarii/recomandarii.
Page 8
1)intocmireasisemnareafiselordepostpentrupozitiapecarelucreza(cuajutorul
managerilordesectii,
QA,PL)
2)evaluareaHAYapozitiiloragreate
3)emiteredeciziedeschimbarepozitie
4)actualizarepozitieinbazadedatesiinregistrareaincartiledemunca.
Vamultumescpentruraspuns,
T2.Dragicolegi,
amcititcuatentiepropunerilefacutepentruschimbareameseriilorincadrul
depart.Operatiunisidorescsa
facurmatoareaprecizare:
pentruschimbareafunctieideTehnicianOperatorinOperatorpolicalificat,obligatoriu
trebuiesaaibamai
multemeserii(minim2).
InresttoatemeseriileseregasescinCORsinuneputemopunelegii.

Succesedepline!
MM
T3.Sim,Adriana,
1.Vreausavaspuncaacumincartiledemuncaalemuncitorilorfiecarefunctie/meserie
aretrecutsi
nivelul1,2sau3(Mariterogsaconfirmiacestlucru).Noilaoraactualanugasimnicio
incadraresimpla
de"preparator","electician"...etc,toatesuntdeex."operatortehniciannivel3"....etc.
In1998candsauinlocuitvechilecategoriialemuncitorilorsatrecutlaacestenivele
caredefaptele
reprezintaSGul.
2.Ingrilasalarialaactualadinc.c.m.sevedefoarteclarcaresuntcategoriilecareintra
intrunanumitnivel
saualtulsiaufostatunciargumentefoarteputernicecareauduslaluareadeciziei(dece
categoriile
respectivesuntlaSG2sidececelelaltelaSG3).
3.Parereameaestecacevasimilartrebuiesaexistesideacumincolopentrucain
majoritateacazuriloro
meserie(casidenumire)sepoateregasi
siintrunnivelsiincelalalt.
4.Avindinvederecelementionatelapunctul3vatrebuisaexisteofisadepostpentru
"preparator...nivel(SG)2"siunapentru"preparator...nivel(SG)3".
Meluta
T4.Dorin,
Vremnumaisaitidamun"feeling"deprecummerglucrurilecuSharp.Terogsacitesti
primulparagraf
dinmesajuldemaijos.Cusprijinulcelorde"acasa"sicucevaoreinplusdelucruaici,
lucrurilesemisca
peunfagasbun.
Cristian
T5.VomlansaunnewsletterKFRo.Gasitidetaliiinprezentareaalaturata.Fiecare
departamentvafi
reprezentatincomitetulderedactie.CinedorestesafacapartedinHRsaimispunapina
miine.Multumesc.
Simone,Adriana,FYI,voiputetiparticipadinparteaproductieidacasuntetiinteresati,iar
raspunsultrebuie

datprinMarian.
Doru
T6.Cuinceperedela16septembrie2002,vremsaangajam,cucontractedecolaborare,
urmatoarele
persoane,peposturilerespective:
AnamariaSarbu,SalesTraineeBucuresti(PracticantVanzariBucuresti),7.310.000lei
brutpe
luna;
BrendaMusa,SalesTraineeBrasov(PracticantVanzariBrasov),6.300.000leibrutpe
luna;
MariusCeterchi,SalesTraineeClujNapoca(PracticantVanzariClujNapoca),6.300.000
lei
brutpeluna;
IrinaLavric,SalesTraineeIasi(PracticantVanzariIasi),6.300.000leibrutpeluna.
Leamcomunicatdejacelor4conditiileincaredorimsaiiangajamsiauacceptat.
Terogsa:
Verificidacatitulatura"PracticatVanzari"esteacceptatadecatreCameradeMuncasi
daca
nu,sagasimoalternativa;
Iicontactezipecei4sisavaintelegeticumajungcontractelelaeisidecedate/
documente
Page 9
maiainevoie.Leampromiscaiiveicontactamainesaupoimaine;
Pregatesticontracteledecolaborare;
Saimiconfirmidupasemnareacontractelorcatotulesteok.
CVurile,scrisoriledeintentiesiformularelededatepersonalealelorvorajungelatine
mainedimineata,
prinshuttle.
Multumesc!
Cristian
T7.Vatrimitalaturatnouaproceduradeinformareacresterilordesalariu.Multumesc
NicoleteisiMariei
pentruinitiativasituturorcelorlaltipentruinputuri.Joivoiprezentaaceastapropunere
Boarduluisivom

trecelaaplicarecuurmatoareacresteredesalarii.
Meluta,terogsainformezisipeNicoletasipeGabidespreaceastaprocedura,dupaceiti
confirmaplicarea
ei.
Doru
T8.MultumesctuturorpentruNUul(ne)hotaritspusacestuiproiect.Dataviitoarevoi
folosibutoanelede
vot,pentrucasuntmaiangajante.
Cristi,incalitatedecoordonatordeproiectsiCristinaincalitatedeMODAsst.veti
reprezentaHR.
Inrest,varecomandsarecititidefinitiileratingurilordeperformantadinMAPsisa
reflectatiasupra
diferentelordintreGsiE.
Doru
T9.Sanumaintelegetigresitsisacredeticaminimizezmuncavoastra,darmaasteptam,
sivamspusasta
decitevaori,caRomaniasaimplementezeScuexcelenta.Vreausafimvazuticaceimai
buniinoriceam
facesimabucurintotdeaunasavadconfirmarialeacestuideziderat.
Pedealtaparte,nuilasatisafacacevorei,ceretitotcecredeticanetrebuiesinuva
lasaticuunacudoua
dacanuobtineticenetrebuie.
Doru
T10.Esteinacceptabil.Nimeninusaoferitsafieprezentpe24si31decembriesipe3
ianuarie.Urasc
acestlucru,dardacanuveniticunominalizaripinalasfirsitulacesteizile,voiface
numiriledinoficiu.
Doru
NOTE:
1if[power]neverdidanythingbutsayno,doyoureallybelievethatweshouldmanagetoobeyit?
Whatgivespoweritshold,
whatmakesitaccepted,isquitesimplythefactthatitdoesnotweighlikeaforcewhichsaysno,butthatit
runsthrough,itproduces
things,itinducespleasure,itformsknowledge,itproducesdiscourse;itmustbeconsideredasaproductive
networkwhichruns
throughtheentiresocialbodymuchmorethanasanegativeinstancewhosefunctionisrepression(M.
FoucaultcitatnM.Morrisi

P.Patton(eds)MichelFoucault:Power,truth,strategy)
2VanLeeuven,citatnWodakiMeyer,2001,9.
3ibid.nota2.
4uncorpusdeideisaucredinelegatedeoPuterecarevreasseimpun,ducndchiarpnlaextrem
odogmsauosimpl,
adicnufoarteclarformulatpropensiunectreputere(cf.SlamaCazacu,1999,581)
5Propagand=activitatesistematicderspndirenmaseainformaiilorfavorabileintereselorpropriii,
respective,defavorabile
intereseloroponenilor.(cf.Grosu,Nicolae,1999,Tratatdesociologie.Abordareateoretic,Ed.Expert,
Bucureti)
6MetodapecareovomabordaedescrisdeSigfriedJager(nDiscourseandknowledge:Theoreticaland
Methodologicalaspectsof
acriticaldiscourseanddispositiveanalysis)caosuccesiunedepaicuprinznd:
1)
scurtcaracterizareaplanuluidiscursiv(Ex:media,revistepentrufemei,cntecepopetc.)
2)
stabilireaiprocesareamaterialului
3)
analizastructural:evaluareamaterialuluiprocesatdinperspectivatipuluidediscursanalizat

Page 10
4)
analizaamnunitactorvafragmentedediscurstipicepentruplanuldiscursuluiipentrupolitica
discursiva
instituieicareacreatmaterialul
5)
analizadeansambluiconcluziilecritice.

Bibliografie:
Brown,P.,Levinson,S.C.,1978,Politeness:SomeUniversalsinLanguageUsage,
CambridgeUniversityPress,London
Dinu,M.,1997,Comunicarea,Ed.tiinific,Bucureti
Ducrot,O.,Schaeffer,J.M.,1996,Nouldicionarenciclopedicaltiinelorlimbajului,
Ed.
Babel,Bucureti
IonescuRuxndoiu,L.,1999,Conversaia:structuriistrategii:sugestiipentruo
pragmaticaromneivorbite,ediiaaIIa,AllEducational,Bucureti
Moeschler,Jacques,Reboul,Anne,1999,Dicionarenciclopedicdepragmatic,Ed.

Echinox,Cluj.
RowenaFrumuani,D.,1999,Semiotic,societate,cultur,InstitutulEuropean,
Bucureti
Sarangi,S.,Coulthard,M.,2000,DiscourseandSocialLife,PearsonEducation,London
SlamaCazacu,T.,1999,Psiholingvistica,AllEducational,Bucureti
SlamaCazacu,T.,1973,Cercetriasupracomunicrii,Ed.Academiei,Bucureti
Wodak,R.,Meyer,M.(eds.),2001,MethodsofCriticalDiscourseAnalysis,Sage
PublicationsLtd,London
RomniaLiterar,1996,nr.9,pag.3
THEPOWEROFLANGUAGEBETWEENTHEORY,METHODANDPOLITICS
Abstract
Thepresentresearchaimstobringamodernperspective(thatofCriticalDiscourse
Analysis)on
theconceptofpoweroflanguage.Thoughfrequentlyusedbeforeasameansof
emphasizingsocial
relationshipscreatedthroughlanguage,thisconceptisnowintegratedinabroaderchain
oftheories
whichwerepreviouslyappliedtoRomanianlanguage,butneverunderthegenerous
umbrellaof
CDA.ThepracticalaspectofourresearchisdealingwithacorpusoftenEmailtexts
representative
forRomanianbusinesslife.ThoughrelativelynewinRomanian,Emailtextsbecame
popularvery
fast,offeringusanexcitingfieldforfurtherresearch.

S-ar putea să vă placă și