Sunteți pe pagina 1din 14

Subiectul 1

Ovidiu Nicolescu, Ciprian Nicolescu Intraprenoriatul i managementul


ntreprinderilor mici i mijlocii
1. Premisele managementul antreprenorial.
- intreprinderea este componenta cea mai importanta a economiei si a
societatii
- imm-urile reprezinta esalonul cel ami important al intreprinderilor
- imm-urile prezinta slabiciuni congenitale ale caror cunoastere este
esentiala ( resurse si rezerve reduse, dependenta de o sg persoana, nivel
tehnic mai scazut )
- intreprinzatorii constituie unul dintre principalii piloni ai economiei de
piata
- valorificarea majora a potentialului intreprinzatorilor este conditionata de
apelarea la managmentul interprenorial
2. Definirea i caracteristicile activitii antreprenoriale
- Activitate interprenoriala este un proces care se deruleaza in diferite medii
si amplasamente de afaceri, care cauzeaza schimbari in sistemul
economic prin inovari realizate de persoane care genereaza sau raspund
oportunitatilor economice prin valoare atat pt indivizi cat si pt. socioetate.
- Activitati identificarea oportunitatilor economice / conceperea viziunii
asupra demersului interprenorial / adoptarea deciziilor referitoare la
demararea initiativei interprenoriale / implementarea viziunii
interprenoriale prin organizarea afacerii / procurarea echipamentelor /
aprovizionarea cu materii prime / realizarea merketinglui aferent afacerii /
vanzarea produselor / asigurarea fortei de munca competente /
contractarea colaboratorilor
3. Revoluia intreprenorial
- Peter Drucker afirma ca in SUA are loc i trecere de la economia de tip
managerial la cea de tip interprenorial .
Argumente : - intreprinzatorii se dovedesc principalii artizati ai noului
economic
intreprinzatorii sunt promotorii schimbarii si ai progresului
ritmul inivitierii si dezvoltarii activitatilor interprenoriale a
crescut foarte mult
Schimbari:
a) tehnice : inventii , inovatii etc.
b) economice: trecerea de la economica clasica la cea bazata pe cunostinte,
internationalizarea si globalizarea activitatilor economice
c) sociale: diminuarea discrepantelor sociale, cresterea standardului de viata
d) politico ideologice: ex: trecerea de la ideologia bazata pe proprietatea de
stat la cea bazata pe proprietatea privata
e) educational comunicationale: cresterea calitatii educatiei
4. Abordarea triaxial a lui Toulouse
- Analiza intreprinzatorului se bazeaza pe 3 caracteristizi de baza a
activitatii umane: sistemul de valori / gradul de implicare / natura

actiunilor. Din aceasta analiza rezulta 8 tipuri de activitati si categorii de


ocupanti.
Tipul de agent al
schimbarii

Categoria de valori

Intensitatea
riscului

Natura actiunii

Intreprinzator
Cercetator
Investitor
Specialist
Profet
Activist
Manager
Functionar

Individualista
Individualista
Individualista
Individualista
Colectivista
Colectivista
Colectivista
Colectivista

Mare
Mica
Mare
Mica
Mare
Mica
Mare
Mica

Dezvoltare
Dezvoltare
Functionare
Functionare
Dezvoltare
Dezvoltare
Functionare
Functionare

5. Caracteristicile antreprenorilor
INOVATORI / LIDERI / ASUMATORI DE RISCURI MODERATE /
INTERDEPENDENTI / CREATORI / ENERGICI / TENACI / ORIGINALI / OPTIMISTI /
CENTRATI PE REZULTATE / FLEXIBILI / MATERIALISTI
6. Tipologia Miner a antreprenorilor
Miner delimiteaza 4 tipuri de intreprinzatori :
a) intrepreinzatorul performant personal: aloca mult timp afacerii / crede in
propria persoana / incearca sa invete cat mai multe / se descurca in
conditii de criza
b) intreprinzatorul supervanzator: este preocupat de vanzare / pune accent
pe relatiile umane si munca in echipa
c) intreprinzatorul manager: poseda calitati manageriale/ ii place sa
conduca proprii salariati / pune accent pe sontruirea unei culturi
organizationale specifice firmei
d) intreprinzatorul expert: este expert intr-un domeniu / detine libertatea de
a inova si de a-si implementa propriile idei
7. Tipologia Stratos
- Clasificarea STRATOS se bazeaza pe 2 criterii: natura atitudinilor
intelectuale si comportamentul intreprinzatorului
-

Intensitatea atitudii comportamentale


creativ-dinamic
- maangerialadministrativ
Mare +
Mare+
Mare +
Redusa Redusa Mare+
Redusa Redusa -

Tipuri de intreprinzator

Universal sau complet


Dinamic sau PIoner
Organizator
Clasic

8. Intraprenoriatul
Intraprenoriatul reprezinta dezolvatarea anumitor activitati intraprenoriale
autonome in cadrul unor firme existente, de regula de dimensiuni mari sau
mijlocii, de catre unii salariati ai sai, folosind o parte din resursele tehnicomateriale ale acesteia, care fie nu sunt utilizate, fie sunt utilzate dar
valorificate insuficient.
Factori care conditioneaza succesul intraprenoriatului:

compatibilitatea intre misiunea firmei si obiectivele intraprenoriatului


suport din partea conducerii organizatiei in realizarea initiativei
intraprenoriale
- un sistem organizatoric favorabil
- firma sa dispuna de resurse
- initiatorii activitatii sa detina calitati intraprenoriale
9. Definirea IMM-urilor
Intreprinderea mica este firma care are pana in 49 de salariati. In cadrul sau
se delimiteaza microintreprinderile care poseda 1-9 angajati. Intreprinderea
mijlocie dispune de 50-249 de salariati. Firmele cu peste 250 de angajati sunt
considera firme mari.
10.Mediul antreprenorial definire si caracteristici
Def: Totalitatea elementelor exogene firmei, de natura economica,
manageriale, tehnica, ddemografica, culturala, stiintifica, psihosociala,
educationala, ecologica, politica si jurdica care influenteaza derularea si
rezultatele activitatilor.
Caracteristici:
- turbulenta contextuala : schimbari rapide si neastepate
- evolutia rapida a oportunitatilor de afaceri
- amplificarea incertidunilor este rezultatul a numeroase schimbari ce nu
pot fi anticipate sau cunatificate cu precizie
11.Mediul intreprenorial real i mediul intreprenororial perceput
Mediul intreprenorial real ansamblul elementelor contextuale ce
influenteaza demersurile intreprinzatorului in toate fazele activitatii sale,
inducand modificari in deciziile, actiunile si comportamentele sale si
performantele obtinute.
Caracteristici:
- incorporeaza atat elemente exogene cat si endogene organizatiei
- variaza de la un intreprinzator la altul
- difera pentru acelasi intreprinzator in timp, in functie de faza ciclului de
viata a firmei
Mediul intreprenorial perceput ansamblul elementelor ale mediului
intreprenorial real pe care intreprinzatorul le apreciaza si le simte ca avand o
influenta semnificativa asupra actiunilor si performantelor sale, deci are o
sfera mai mica de cuprindere decat mediul intreprenorial real.
12.Oportunitatea economic definire i caracteristici
Def.: Oportuniatea economica o necesitatea si/sau cerere potentiala de un
produs sau serviciu intr-un anumit context, a carei sesizare, identificare, luare
in considerare si satisfacere printr-un proces economic de catre o persoana
sau un grup, in viitor poate genera profit.
Dimesiunile oportunitatii economice:
- economica ( in sensul generarii de profit )
- psihologica ( perceptia persoanelor care cred in profitabilitatea sa )
- contextuala ( se manifestanumai in anumite situatii si conditii )
- prospectiva ( devine o realitate in viitor )
13.Sursele oportunitii economice

Surse:
- comerciale reprezentata de cererea pentru anumite produse/servicii
- stiintificae descoperirea de noi legi, principii etc.
- tehnice echimaente, tehnologii noi, etc.
- juridice noi legi, ordonante, etc.
- fiscale schimbarea modului de calcul a taxelor si impozitelor
- bancare modificare conditiilor de acordare a creditelor
- educationale
- manageriale metode si abordari noi, know-how etc.
14.Tipuri de oportuniti economice
Oportunitati:
- operationalizarea unei investitii
- desprinderea sau separearea dintr-un produs sau serviciu existent
- transformarea unui hobby intr-o afacere
- constientizarea existentei unui anumit client
- descoperirea unei necesitati nesatisfacute
- dezvoltarea unor activitati realizate in afara orelor de program de munca
- sansa de a intalni si recunoaste oportunitatea de afaceri viabila
- expertiza sau competenta profesioala prorpie
- situatia economica personala desiperata
- cumpararea unei firme existente
- achizitionarea unei francize
15.Rolul esential al omului n identificarea oportunitii economice
Oportunitatea economica depinde de mediu, de accesul la resurse de timp si
de persoana. Omul este cel care sesizeaza oportunitatea economica, o
identifica si analizaza si decide sa actioneze asupra situatiei pentru obtinerea
de profit. Pentru ca o persoana sa poata depista si fructifica o oportunitate
economica trebuie sa posede abilitati pragmatice, teoretice, contacte cu
anumite persoane si organiatii si nu in ultimul rand timp.
16.Abordarea oportunitii economice
Etape:
- identificarea oportunitatilor economice ( evaluarea necesitatii, conturare
optiunilor strategice etc.)
- determinarea resurselor necesare valorificarii oportunitatii economice
- obtinerea resurselor destinate valorificarii oportunitatii economice
- realizarea mencanisemlor manageriale si economice de derulare a afacerii
- recoltarea valorii nou-create
17.Bariere i dileme n procesul valorificrii oportunitii economice
1. Bariere individual-organizationale: - elementele care se refera la persoane
si/sau organizatia interesata in descperirea de oportunitati economice.
( exemple de barire: focalizarea asupra activelor existente / luarea in
considerare a salariatilo si abilitatilor profesioanle ale acestora etc. )
2. Bariere contextuale: - elementele mediului ambiant care ingreuneaza
aparitia, perceperea si valorificarea oportunitatilor economice potentiale. (
Exemple: bareiere culturale, legilativ-birocratice, economice, coruptia etc.)
3. Dileme
o prioritate acodrata eficacitatii sau eficientei
o initiativa indiviaduala sau de grup
o dezvoltare diversificata sau dezvoltare specializata

o competenta individuala sau organizatorica


18.Definirea i necesitatea planului de afaceri
Def: Planul de afaceri este o metoda intreprenoriala manageriala de
proiectare si promovare a unei afaceri noi sau de dezvoltate semnificativa a
unei afaceri existente, pornind de la identificarea unei oportunitati
economice, prin care se determina obiectivele de realizat, se dimensioneaza
si structureaza principalele resurse si activitati necesare, demonstrand ca
aceasta este profitabila si merita sa fie sprijinita de potentialii stakeholderi.
Necestitate:
- planul de afaceri reprezinta un mijloc de autoedificare pentru cei ce-l
realizeaza, asupra profitabilitatii sau viabiliatii proiectului
- este un instrument de previzionare a afacerii
- este un instrument major in finantarea intregii afaceri
- este o baza pentru organizarea, coordonarea sicontrolul proceselor
implicate
- este unul dintre cele mai complete si eficace instrmente manageriale pt.
intreprinzatori si manageri.

19.Scopurile elaborrii planurilor de afaceri


- determinarea profitabilitatii afacerii
- conturarea mecanismului de operationalizare a afacerii
- obtinerea finantarii
- obtinerea de fonduri pentru investitii
- fundamentarea perfectarii de aliante strategice
- obtinerea de contracte de vanzare
- implicarea anumitor persoane cheie in realizarea afacerii
- finalizarea fuziunii sau cumpararii altor firme
20.Structura planului de afaceri
Planul de afaceri cuprinde:
- sinteza planului de afaceri
- prezentarea intreprinderii
- prezentarea produselor/serviciilor firmei
- programul de marketing si de vanzari
- programul de dezvoltare a produselor/serviciilor
- programarea activitatilor operationale
- managementul activitatilor
- planul financiar
- oferta intreprenoriala
- anexe ( pot fi: contracte care dovedesc intentia unor clienti de a cumpara
produsele firmei, oferte pentru justificarea consturilor diferitelor achizitii,
oferte de pret pentru materii prime etc. )
21.Erori frecvente n elaborarea i prezentarea planului de afaceri
- convingerea ca planul de afaceri reprezinta afacerea in sine
- teama de imperfectiune, care duce la prelungirea procesului de realizare a
planuui de afaceri
- neidentificare riscurilor asociate proiectului
- ignorarea vestilor/informatiilor negative
- absenta unei strategii de ocupare nisei avute in vedere

- neluarea in considerare a ciclicitatii vanzarilor


- subestimarea/supraestimarea costurilor necesarea derularii afacerii
- elaborarea unor planuri de afaceri prea lungi si dificil de interpretaat
22.Avantajele i utilitatea planului de afaceri
Avantaje si utilitati:
- cunoasterea si evaluarea aprofundata a oportitatii de afaceri
- stabilirea si luarea in considerare a factorilor-cheie de succes
- dimensioanrea realiasta a resurselor
- valorificarea oportunitatilor existente
- diminuarea impactului amenintarilor
- promovarea unei abordari prospective si proactive afacerii
- diminuarea riscurilor asociate proiectului
- obtinerea unor performante economice cat mai ridicate ca urmare a
valorificarii oportunitatii de afaceri
Marius Ghenea
1. Scurt istorie a antreprenoriatului
Activitatea antreprenoriala in sine s-a manifestat inca de la inceputurile existentei
umane. Era vorba atunci de probleme de subzistenta cum ar fi cele legate de
hrana, de adapost si siguranta. Mai tarziu, trecand peste preistorie si ajungand in
perioadele istorice ale omenirii vedem in continuare sustinute acivitat
antreprenoriale, ce e drept ele au fost in general la un nivel mic si unele in zone
profesionale specializate, pentru cateva mii de ani pana la Revolutia Industriala. In
toate aceste perioade istorice antreprenoriatul a fost mai mult legat de activitati
pastorale sau agricole sau de inginerie si arhitectura. In acest sens oameni simbol
ca Leonardo da Vinci sau Michelangelo au fost si ei niste antreprenori. Trecand peste
Renastere si peste sfarsitul de Ev Mediu european, Revolutia Industriala din Anglia a
fost in realitate evenimentul care a schimbat fundamental relatia dintre munca si
capital, facand posibila aparitia unui nou tip de antreprenoriat, acela la care ne
referim noi astazi, in sensul modern al cuvantului.
Anul 1775 poate fi considerat data de nastere a antreprenoriatului modern, an
marcat de aparitia motorului cu aburi imbunatatit. 1775 coincide si cu inceputul
revolutiei americane. In toate aceste perioade istorice omenirea s-a bazat si se
bazeaza in continuare pe antreprenori de exceptie care in anumite cazuri sunt in
acelasi timp si inventatori.
Initial, rolul antreprenorilor a fost acela de intermediar intre forta de munca si
capital. Pe langa acest rol mai sunt si alte 3 functii antreprenoriale care au fost mai
bine identificate odata cu Revolutia industriala: arbitrajul, avansul fata de
concurenta si asumarea riscurilor si a incertidunilor de business.
La inceputul secolului 19, randamentul investitiilor scade semnificativ tocmai pentru
ca antreprenoriatul devine o activitate comuna astfel incat si competitia pe orice
piata devine mult mai intensa, iar in acest context apare si teoria pretului de
echlibru.

Duppa al Doilea Razboi Mondial incepe sa devina din ce in ce mai evident faptul ca
stiinta joaca un rol vital in progresul economic. Antreprenoriatul incepe sa aiba o
valoare sociala semnificativa
Intrand in aceasta perioada recenta tot felul de notiuni legate de antreprenoriat au
inceput sa fie reanalizate, rediscutate.
2. Definiii ale antreprenoriatului
Antreprenorul este intermediarul dintre forta de munca si capital 1730
Un antreprenor este o persoana care doreste si poate sa converteasca o idee noua
sau o inventie intr-o afacere de succes Joseph Schumpeter, economist austriac, un
secol si jumatate mai tarziu
Un antreprenor este o persoana care detine o noua afacere, ntreprindere sau idee
si isi asuma o responsabilitate semnificativa pentru riscurile inerente acesteia
wikipedia
Un antreprenor este acea persoana care se uita la o problema si o vede ca pe o
oportunitate, iar apoi actioneaza asupra sa. Un antreprenor nu este un om cu idei ci
un om care actioneaza pe baza ideilor sale si le transforma in proiecte reale de
business.
3. Funcii i atributele unui antreprenor
Agregarea diverselor cmponente care conduc la desfasurarea unei afaceri cea mai
importanta functie. Un antreprenor trebuie sa poata pune impreuna cat mai eficient
nu doar sursele de capital cu forta de munca ci si ideile, inovatiile, motivatiile
oamenilor care lucreaza in afacere, dar si pe cele ale unora care sunt doar
stakeholders in sens larg, adica ale consumatorilor, partenerilor, furnizorilor.
Arbitraj anreprenorii folosesc un sistem propriu de business-intelligence care ii
ajuta sa afle informatii mai rapid decat piata si decat concurentii.
Avans (in sensul inovatiei tipici antreprenoriale)
Asumare riscurilor
4. Calitile necesare unui antreprenor
- viziune
- inteligenta si creativitate
- cunoasterea domeniului de activitate
- perseverenta si determinare
- charisma si persuasiune
- responsabilitate
- decision-maker

- problem-solver
- gut-feeling
- gandire pozitiva
- pasiune pentru propria afacere
- etica persoanala
- incredere in oameni
- atitudine
5. Tipuri de antreprenori: antreprenor social, netantreprenor, intraprenor
Antreprenoriatul social: acea activitate antreprenoriala care porneste de
identificarea unei probleme sociale si porneste la rezolvarea acestei probleme prin
metodele tipic antreprenoriale (structurand o organizatie si gasind solutiile de
actiune, finantare si dezvoltare a acesteia)
Antreprenoriat politic : activitate care porneste de la niste probleme politice
Netreprenor:
- pot incepe mult mai devreme fata de antreprenorii traditionali
- lucreaza in general in echipe sau in perechi, antreprenorii tineri din mediul internet
par sa inteleaga foarte bine avantajul de a lucra in echipa
- sunt in general mai interesati de o evolutie rapidacatre un exit de succes
Intraprenor: este un anagajat al unei mari corporatii care primeste libertatea si
suportul finanaciar necesare pentru a crea noi produse, servicii, sisteme etc. si care
nu trebuie sa urmeze rutina sau protocolul corporatiei.
6. Valoarea discutabil a unei idei de afaceri
Metode structurate de a genera idei valoroase: focus groups, brainstorming,
brainwriting, brainstorming invers, analiza inventarului de probleme, metoda
gordon, metoda notebook-ului colectiv, listarea atributelor , abordarea viseaza
mare.
In afara deaceste cateva metode structurate de generare a ideilor,mai exista
numeroase alte metode, cum ar fi Asocierile Libere, Relatiile Fortate, Analiza
Parametrizata etc.
7. De la idee la oportunitate
Analiza unei oportunitati de afaceri este foarte complicata pentru ca nu exista
instrumente reale, masurabile, ale acestei analize: in realitate, singura masura clara
a oportunitatii unei idei este momentul in care se transforma intr-un business de
succes. Analizand modul cum putem identifica oportunitatile de afaceri lucrurile
devin insa relativ simple cand le structuram in cele 4 cai de recunoastere a

oportunitatilor: educatie, experienta, informatii din retelele de contacte, fler


antreprenorial.
Criteriilede identificare a nevoii din piata pentru o idee:
- tipul nevoii din piata
- timing-ul nevoii din piata
- beneficiile oferite de produs vs riscurile percepute de piata
- cum este nevoia satisfacuta in prezent
- relatia dintre pret si performanata sau valoare
- dimensiunea pietei si potentialul de crestere
- care este disponibilitatea financiara a clientilor
- fluxurile de cash si finantarea
- comparatia cu alte investitii
8. Planul de afaceri
- cel mai important document al unei afaceri aflate in stadiul de start-up
antreprenorial
- util pentru toti cei implicati de la bun inceput in companie nu doar direct ci si
indirect: actionari, management, anagajati, clienti, furnizori, consultanti, banci etc
- foarte important pentru a obtine suport financiar sau alte tipuri de suport
- un business-plan corect facut este modul cel mai eficient de a determina
viabilitatea afacerii si alti indicatori importanti cum ar fi randamentul estimat, cifrele
de afaceri, profitabilitatea
- daca este corect facut si actualizat devin cel mai bun instrument dea utoevaluare
pentru antreprenor
Structura: pagina introductiva, sumarul executiv, analiza pietei si a industriei,
descrierea businessului, planul de productie si/sau de operatiuni, planul de
marketing,planul organizational, evaluarea riscurilor, planul financiar, anexe,
materiale suplimentare.
9. Surse de finanare pentru o afacere de tip startup
10.Bootstrapping
- este acea modalitate de a asigura sursele de finantare ale unei afaceri fara a apela
la resurse externe, ci doar facand economii si folosind cat mai eficient resursele
proprii, atat cele monetare, cat si orice alte resurse proprii

11.Sursele personale
12.Cei 3P

13.Finanarea de tip business angels


Un inger investitor este un individ cu posibilitati financiare mari care ofera capital
pentru businessurile aflate in stadiul de start-up, de obicei in schimbul participarii ca
actionar in companie sau ca imprumut convertibil. Un numar mic, dar in crestere de
business-angels se organizeaza in grupuri sau retele de business-angels pentru a
pune in comun analizele lor si pentru a sindicaliza capitalul investit.
- principalul rol este sa ofere suport financiar unui proiect mic de afaceri care nu ar
putea accesa usor un alt tip de finantare.
- avantajul principal al unui antreprenor care apeleaza la un business-angel este ca
nu are nevoie de vreo garantie pentru aceasta finantare venita de la ingerulinvestitor
- poate oferi sprijin direct si personal in elaborarea si rafinarea strategiei, stabilirea
si urmarirea obiectivelor, un audit informal permanent asupra organizatiei, aducerea
si motivarea unor resurse umane valoroase in companie, furnzarea de contacte utile
in afaceri. Poate gasi rute de a duce afacerea la urmatorul nivel
14.Finanarea prin fondurile de investitii

Business Model Canvas


1. Explicai modelul n ansamblu
2. Explicai o anumit seciune din acesta

Subiectul 2
Aplicaie
1.
2.
3.
4.
5.

Studiu de caz
Discurs pe baza unui grafic
Diverse probleme cu caracter antreprenorial
Conceput Business Model Canvas pentru diverse afaceri

Subiectul 3
Orice subiect de la Subiectul 1 + 1
Ovidiu Nicolescu, Ciprian Nicolescu Intraprenoriatul i managementul
ntreprinderilor mici i mijlocii

1. ntreprinztorul i stakeholderii
2. Networkingul antreprenorial
3. Necesitatea de finanare pentru IMM-uri
4. Obstacole majore n obinerea finanrii de ctre antreprenori
5. Finanarea prin leasing
6. Relaia IMM-urilor cu fondurile de garantare
7. Aspecte specifice funciei de previziune ntr-un IMM
8. Aspecte specifice funciei de organizare ntr-un IMM
9. Aspecte specifice funciei de coordonare ntr-un IMM
10.Aspecte specifice funciei de antrenare ntr-un IMM
11.Aspecte specifice funciei de control-evaluare ntr-un IMM
Marius Ghenea
1. Patru stereotipuri despre antreprenori
2. 10 mituri despre antreprenorii romni

Guy Kawasaki
1.
2.
3.
4.
5.

Arta
Arta
Arta
Arta
Arta

unui start
unui pitch
scrierii unui plan de afaceri
recrutrii
atragerii de capital

Subiectul 4

Orice Subiect de la Subiectul 1 sau 3 +


1. Diferente intre managementul clasic i managementul intreprenorial
2. Trsturi definitorii ale managementului intreprenorial
3. Definirea managementul antreprenorial, a particularitilor i formelor sale

Marius Ghenea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Durerile de cretere a unei afaceri antreprenoriale


Dezvoltarea unei afaceri antreprenoriale: noi piee, noi produse, noi teritorii
Resurse externe de cretere
Afaceri cu probleme i soluii de restructurare
Ciclurile de business
Succesiunea in familie
Exitul dintr-o afacere antreprenorial
Greelile antreprenoriale

Subiectul 5

Orice subiect din cele 4 carti (Nicolescu, Ghenea, Kawasaki, Canvas)

S-ar putea să vă placă și