Sunteți pe pagina 1din 21

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin

ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

CARTA
PROIECTULUI
ICAR
Elaboratde:
Dr.Ec.CristacheRistea

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

1.

Controlal Documentului

InformaiiDocument

IDulDocumentului
PosesorDocument
DataEmiterii
Ultimadatasalvrii
NumeFisier

Informaii
SistemdeManagementalDocumentelor
ICAR
DrCristacheRisteaManagerdeProiect
01.07.2010
01.07.2010
PlandeIniierealProiectuluiICAR

IstoriculDocumentului
Versiune
Data
1.0
01.07.2010

Modificri

AprobriDocument
Nume

Semnturi

Data

DrCristacheRistea
DrdIrinaDimitriu

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

Cuprins
3

1.

Introducere

2.

CicluldeviaalproiectuluiICAR
Etapa1:FazadeInitiere
Etapa2:FazadePlanificare
Etapa3:FazadeImplementare
1.

RaportdeStatusalProiect

3
4
5
6
7

Etapa4:FazadeFinalizare
3.

DefinireaProiectului
3.1
3.2
3.3

7
7

ScopulCarteiProiectuluiICAR
ViziuneaProiectului ICAR
ObiectiveleSpecificeProiectuluiICAR

7
8
8
9

4.

Sferadeactiviti,LivrabileiOutputuri

5.

CheltuieliFinanciarealeProiectuluipeCategorii

6.

OrganizareaProiectului

13

6.1
6.2
6.3
6.4

13
14
15
15

GrupurileintaleProiectuluiICAR
StakeholderiiProiectuluiICAR
RoluriiResponsibilitialeStakeholderilor
StructuraProiectuluiICAR

13

ListaFiguri
Figura1:
Figura2:
Figura3:
Figura4:

CicluldeViaalProiectuluiICAR
ProcesuldePlanificarealProiectului
PaiielaborriiCarteiProiectului
OrganigramaProiectuluiICAR

4
5
8
16
2

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

1.

Introducere

Ladatade18iunie2010,prinintermediulDrChristacheRistea,afostsemnatcuAMPOSDRU
Contractul de Implementare al Proiectului ICAR. Data de ncepere, conform stipulrii din
contract, este 1 iulie 2010. ICAR este un Proiect Strategic transnaional finanat de UE,
AMPOSDRUiANOFM.
ScopulprezenteiCarteestedeadefininmodformalproiectul,pentruparteneriistakeholderi,
nceeaceprivete:

Viziunea,obiectivele,sferadeactivitiilivrabileleactivitilor
Bugetulaprobatalproiectului,pecategorii
OrganizareaProiectuluiinclusivOrganigramaProiectului
ParteneriiiStakeholderiiirolullornproiect

Ocondiiefundamentalimpusde U.E.iAMPOSDRUestecatoateproiectelestructuralecu
finanareeuropeana s fierealizateLa timp in limitele bugetulului aprobat respectand
standardeleicriteriiledecalitatestabilite.InaceastCartasevorexplicafazeleproiectului,
planurileiproceseledeimplementarecarevorfielaboratepentruaasigurarespectareaacestei
condiiifundamentale..

2.

CicluldeViaalProiectuluiICAR

Principiul pe baza cruia se va conduce acest proiect este angajamentul ferm de onestitate,
deschidereitransparenfadetoiparteneriiibeneficiarii..PrezentaCartareprezintaprimul
pasinrespectareaacestuiangajament.
Ciclul de Via al Proiectului ICAR conturat in aceast Carta a Proiectului, va identifica
nceputul, coninutulifinalizareaproiectuluisivaaveaurmatoarele4etape

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

Figura1:CicluldeViaalproiectuluiICAR

ProjectInitiation =IniiereaProiectului
ProjectDefinition=DefinireaProiectului
ProjectPlanning=PlanificareaProiectului DetailedPlanning=PlanificareDetaliat
ProjectExecution=ExecutareaProiectului Monitoring&Control=MonitorizareiControl
ProjectClosure=FinalizareaProiectului PostImplementationReview=Analizpostimplementare

Procesul de Management al Proiectului ICAR va fi organizat n 4 etape. Fiecare etap va fi


completat nntregime nainte caurmtoareasfie nceput siconcluzionat printrun Raport
deAnalizalFinalizriiFazeii,carevafitrimisfiecruiparteneristakeholder
Etapa1:

FazadeIniiere

naceastfaz,echipademanagementdeproiectvarealizaurmtoarelelivrabile:
Analizarea livrabilelor, aciunilori activitilorproiectuluicarefurnizeazsoluiile
stipulate n aplicaie, punndule n concordan cu analiza problemei identificate,
deteminnd,astfelsferadeactivitiaproiectului.Pentrufiecarelivrabilnparte,se
vorspecificapotenialelebeneficii/rezultate/efecte(outcomeuri).
4

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

ElaborareaCarteiProiectuluiidistrubuireaeipentruobservaiiiacceptarede
principiu..
NumireaicontractareaEchipeideManagementdeProiect.

Stabilirea Biroului de Management de Proiect (PMO), dotarea lui cu personal i


echipament pentru a facilita desfaurarea eficient i efectiv a proceselor
operaionaleiasistemelordemanagement.
Etapa2:

FazadePlanificare

Pentruaasigurasuccesulacestuiproiect,esteextremdeimportantoplanificarecorect.nacest
scop,vorfiscriseoseriedeplanuricarevorfidistribuitefiecruistakeholderipusenpractic,
pentrua:
Creaimenineostructurdelucruaplicabil,nvedereaobineriiunuiproiectde
success, realizat la timp n limitele bugetului respectnd standardele de
calitatestabilite
Pregtiproceseledeactivarealivrabilelorpeparcursulfazeideimplementare
Elaboradiverseleplanuri aleproiectului nvedereauurriioperrii lui eficiente
iefective.
Elaboraplanuricarevorasiguradeschidereaitransparenaproiectului
Echipademanagementvarealizaplanurileilustratenfigura2demaijos,inordinearespectiv,
incepnd cu data de 1 iulie, 2010, data oficial de incepere a proiectului, si vor fi distribuite
fiecruiadintreparteneripentruinformare,corectii,dacestecazuliobservaii.
Figura2:ProcesuldePlanificarealProiectului

PlandeproiectPlandeResursePlanFinanciarPlandeCalitatePlandeRiscuri

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

TrecerenContractarePlandePlandePlandeAcceptare
Revistafurnizori
AchiziiiComunicare
Planurile Proiectului vor fi prezentate partenerilor i stakeholderilor n cadrul ntlnirii
rezidenialeSeminaruldePlanificarealPartenerilorProiectuluicevaavealoclaRnov.Data
acestui seminar va fi anunat nainte de finalul celei dea doua sptmni a lunii iulie i va
include, deasemenea,workshopuripeurmtoareleteme:
Elementele structurale din cadrul proiectului, de exemplu, scopul, rolul i funciile
CentruluiNaionalElearningdeExcelennSPO(CNELSPO)
Activitilelivrabilelorproiectului,ceactivitivorfilivrate,cineicndlevarealiza
Revizuireatuturorplanurilordeproiect,naintedefazadeimplementare
Elaborarea Planului de Risc al proiectului este optim ca acesta s fie creat n urma
analizei punctelor de vedere ale tuturor partenerilor, nu doar din cel al echipei de
managementdeproiect.
Proceseledeimplementareicontrolaleproiectului
Instrumentele, mecanismele, formularele i documentele necesare pe parcursul fazei de
implementare
Acest seminar este important, de asemenea, .pentru a asigura desfurarea proiectului ntro
manier deschis i transparent i, fiind prima dat cnd toi partenerii se vor ntlni, va
constituiuninstrumentvalorospentruteambuilding.
Planul Proiectului, primuldintrecele carevor fi concepute,va alocaactivitileproiectuluin
funcie de competenele i expertiza de implementare a fiecrui partener, aceasta impicand un
proces de contractare a unui acord ntre Managementul Proiectului i fiecare partener de
implementarepentrufurnizareaactivitilordesemnate.
Acest contract de acord va fi semnat de reprezentanii legali ai organizaiilor partenere i va
includeodeclaraieasupraexisteneipersonaluluicucalificarea,expertizaiexperienanecesare
realizrii activitilor allocate. CVul(urile) persoanei(persoanelor) din organizaia partener,
nsrcinaiculivrareafiecreiactivitivafitrimismanageruluideproiect,mpreuncuocopie
acontractuluipersoaneirespectivecuorganizaiadincarefaceparte
Etapa3:

Implementarea

Peparcursulacesteietape,managementuldeproiectvaasigura:
CoordonareatuturorResurselor Umane,FiziceiFinanciare
6

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

Coordonarea i organizarea activitilor livrabile ale implementrii, cerute n


desfurareaproiectului,inclusivaresurselornecesareimplementriicusuccesa
livrabilelor.
Atingereaobiectivelor,respectarea standardelor decalitate,etcprinoperaiunide
monitorizareaprogresuluiiluareademsuricorective,acoloundeestecazul
Livrabilele implementrii, precum i partenerii responsabili pentru livrarea lor , vor fi stabilii
prinintermediulWBS,PlanuluideActivitiiaPlanuluideProgramareaLivrrilorProiectului.
.Acesteavorficompletatepentruntreagaperioaddetreianiacicluluideviaalproiectuluisi
vorfitrimiseipartenerilor
1

RaportdeStatusaProiectului

nfiecarelun,ncepnddinlunaa4aaproiectului(reflectndactivitilerealizatenlunaa3a
prima lun a fazei de implementare) fiecare dintre partenerii i stakeholderii identificai n
Planul de Comunicare , va primi un Raport Lunar de Status al Proiectului pentru ai informa
despreprogreseleproiectului,nrelaiecu
1.
Statusul Programului Proiectului care va informa despre aciunile i activitile
livrabilelorproiectului,realizatepeparcursullunii,comparativcuProgramulDetaliatdinPlanul
Proiectului.Aceastavaevideniadacproiectulestelivratlatimp
2.
Statusul Managementului Financiar al Proiectului pentru a informa partenerii i
stakeholderiidesprestatusulfinanciarlunar,relaionatcuPlanulFinanciarivaincludeanaliza
cheltuielilorlunareanticipate,comparativecucelerealepentrulunarespectiv.Vorfiexplicate
motivele oricrei variaii Aceasta va evidenia dac proiectul este livrat n limitele
bugetului.
3.
Statusul Managementului Calitii Proiectului pentru a informa partenerii i
stakeholderii despre respectarea criteriilor i standardelor de calitate stabilite in Planul de
Calitate.Oriceabaterevafiexplicativorfispecificateaciunilecorectiventreprinse.Aceasta
va evidenia dac proiectul este livrat n conformitate cu criteriile i standardele de
calitatestabilite
4.
Statusul Managementului Riscurilor Proiectului pentru a informa partenerii i
stakeholderii de orice nou risc asupra proiectului, identificat pe parcursul lunii, cuantificarea
acestuia,precumidespremsuriledepreveniresaudiminuareluatepentruamicoraimpactul
risculuirespectiv.

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

Etapa4:

Finalizarea

Formulareaoutputurilorirezultatelorproiectului
ScriereaRaportuluideFinalizarealProiectului
RealizareaEvaluriifinaleiAudituluiProiectului
Aducereaproiectuluilaoconcluzionareclar

3.

DefinireaProiectului

3.1

ScopulacesteiCarteaProiectuluiICAR

ScopulacesteiCarteestedeadefiniproiectulnmodformal.
nmodspecific,vadefini:
ViziuneaProiectului,obiectivele,sferadeactivitiilivrabile,deci,cetrebuies
obinemnperioadade3aniacicluluideviaalproiectului.
StakeholderiiProiectului,rolurileiresponsibilitilelor,deci,cinevafiimplicat n
proiect
Abordareaadoptatpentruimplementareaproiectului,deci, cumvaoperaacest proiect
Figura3:PaiielaborriiacesteiCarteaProiectului

Ce
trebuie
s
obinem

3.2

Cineva
fi
implicat

Cumva
opera
proiectul

ViziuneaProiectului

ViziuneaproiectuluiICAResteimbuntirea,modernizarea.,cretereacalitii,eficacitiii
eficieneiServiciuluiPublicdeOcuparedinRomnia,prinintermediuldezvoltriisistemelori
proceselor de ELearning pentru formare continu a personalului propriu i a programelor de
8

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

formare n sistem ELearning n vederea dobndirii i perfecionrii competenelor ,


cunostinelor,capacitiloricapabilitilor personalului SPOdin Romnia,bazndusepecele
maibunepracticidinUEiMareaBritanie
3.3

ObiectiveleProiectului

DezvoltareaSistemuluiElearning,ncadrulSPO

Dezvoltareaserviciilordeinformare,orientare,consiliereisuportpentru E Learning

nfiinarea unui Centru Naional de Excelen ELearning n SPO (CNELSPO) i a 8


CentreRegionaleElearningpentrusuport(CRELSPO)

Dezvoltarea de seturi de activiti diagnostic, tehnici i instrumente pentru formarea


prfesionalnsistemeLearningapersonaluluiServiciuluiPublicdeOcupare.
a. Dezvoltarea unui nou sistem eLearning centrat pe oameni la toate nivelurile
serviciului, sistem care s identifice diferitele abiliti, experiene i niveluri de
calificare a personalului i s creeze instrumente de profiling pentru tot
personalul.
b. Evaluarea ofertei actuale a serviciului , att operationale ct i manageriale i
dezvoltareadeinstrumenteimecanismedeEevaluareiEimplementarepentru
ambuntieficacitatea,eficienaiperformanaserviciului
c. Dezvoltarea de instrumente i mecanisme de analiz, evaluarea, rearanjarea
proceselor i implementare pentru mbuntirea eficienei, eficacitii i
performanei.
d. Crearea de mecanisme i instrumente eLearning care s asigure evaluarea
impactului serviciului asupra clienilor att omeri, angajai ct i angajatori i
dezvoltarea de instrumente de analiz a sistemului pentru ca analiza critic s
mbunteascniveluriledeimpactcuclieniiserviciului.
e. Crearea de noi instrumente pentru eevaluare a activitilor proiectului i a
impactuluiacestuiaasupradezvoltriiserviciului.

5.

Producereaifurnizareadeprogramedeformare ELearning,cumecanismedeevaluare
pentruacretenivelulcompetenelorprofesionalespecifice

Dezvoltarea unui Ghid de Formare Profesional continu n sistem Elearning, n


vedereacalificriiirecalificriipersonalului

10

PromovareaculturiidigitalenSPO
9

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

11

CreareaidezvoltareaunuiCampusVirtualSPO

12

FormareapartneriatelordeETwinningcuAgeniileNaionalecooperantedinUE

13

DezvoltareadereeledeECooperarecualteSPOdinUE

14

StabilireasistemuluidementorizareisupportpentruELearning

15.
OrganizareaVizitelordeStudiunMareaBritanie,FranaiGermaniapentruaacumula
experiendinmetodologiiledebunepractici

4.

SferadeActivitiaProiectului,LivrabileiOutputuri

nacestcapitolvomidentificarezultateleioutputurilemajorecevorfiobinutedeprezentul
proiect.

CategoriaLivrabilului
Activititidembuntireasistemuluide
formareprofesionalacontinuasi
aprofundataapersonaluluidinServiciul
PublicdeOcupare

LivrabileiOutputuri/Rezultate
1sistemdeELearningnfiinatifuncional
Dezvoltareadeseturideactivitidiagnostic,
tehnici i instrumente pentru formarea
prfesional n sistem eLearning a
personaluluiServiciuluiPublicdeOcupare.
o Dezvoltarea unui nou sistem e
Learning centrat pe oameni la toate
nivelurile serviciului, sistem care s
identifice diferitele abiliti, experiene
i niveluri de calificare a personalului
i s creeze instrumente de profiling
pentrutotpersonalul.
o Evaluareaoferteiactualeaserviciului,
attoperationalectimanagerialei
dezvoltarea de instrumente i
mecanisme de Eevaluare i E
implementare pentru a mbunti
eficacitatea, eficiena i performana
serviciului
o Dezvoltarea de instrumente i
mecanisme de analiz, evaluarea,

10

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

mbuntireacapacitiisolicitantului
deaoferiserviciideformare
profesionalcontinuiaprofundat
personaluluiSPO

rearanjarea
proceselor
i
implementare pentru mbuntirea
eficienei,eficacitiiiperformanei.
o Creareademecanismeiinstrumente
eLearningcare s asigure evaluarea
impactului serviciului asupra clienilor
att omeri, angajai ct i angajatori
i dezvoltarea de instrumente de
analiza sistemului pentruca analiza
criticsmbunteascnivelurilede
impactcuclieniiserviciului.
o Crearea de noi instrumente pentru e
evaluare a activitilor proiectului i a
impactului acestuia asupra dezvoltrii
serviciului.
1PlanStrategicde ELearningelaborat
1setdeactiviti,tehniciiinstrumentede
diagnosticare
1GhiddeFormare ELearningnSPO
3AnuaredeFormaregeneralELearning
nSPO(1pean)
1studiudeanalizaanecesaruluide
competenenSPOnvedereamodernizrii
iimbuntiriieficienei
2chestionaredeanalizaacerinelorde
formare
1CampusVirtualSPOnfiinatioperaional
1BibliotecVirtualnfiinatioperaional
1setdeinstrumenteimecanismede
evaluare ELearning
1Mecanismdealinierelastandarde
1setdeistrumenteimecanismepentru
supporttehnicisupraveghere ELearning
1coal deVarnfiinatioperaional
1CentruNaionaldeExcelenELearning
nSPO(CNELSPO)nfiinatioperaional
PersonalalSPO,CNELSPOiCRELSPO
pregtit,calificaticertificatpentruanfiina
ioperaserviciileELearning
1ServiciuNaionali8Regionalede
Informare,orientare,mediereiConsiliere
nfiinatioperational
PersonalalSPO,CNELSPOiCRELSPO
pregtit,calificaticertificatpentruarealiza
studiiianalizennoimetodologiiE
Learningdepredarepentruaduli ,proceduri
demonitorizareievaluareaactivitilorde

11

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !
ELearning
1ForumdeSchimbdeInformatiii
Experiennfiinati operaional
FormatoriSPO pregtii,calificaii
certificai nmetodeistilurideELearning
moderne,inovative,bazatepebunepractici
FormatoriSPOpregtii,calificaii
certificainproceseipracticimoderne de
oferireasuportuluitehnic,asupervizriii
ndrumriinecesarenELearning
FormatoriSPOpregtii,calificaii
certificainelaborareadematerialeinote
decursinteractivedeonaltcalitate
pentruElearning
FormatoriSPOpregtii,calificaii
certificaiinninstrumenteimecanismede
evaluareELearningidealinierela
standarde
FormatoriipersonalSPO pregtii
,calificaiicertificainutilizareai
implementareainstrumentelorde
monitorizareamsuriloractivedeocuparea
foreidemunc
FormatoriipersonalSPOpregtii
,calificaiicertificaideCNELSPOpentrua
ofericonsiliereiasistennoilor
antreprenori,ndemarareaafacerilor
FormatoriipersonalSPOpregtii
,calificaiicertificaideCNELSPOn
proceduriipracticideManagementde
Proiectmoderne,innovative,bazatepebune
practici
VizitedeStudiun MareaBritanie,Frana,
1setdeeluriiobiectivealeViziteide
Germania,pentruanvanoimetode
studiu
moderne,inovative,bazatepebunepractici 1listdeageniiiorganizaiidevizitat
1documentalcriteriiilordeseleciea
pentrucretereacompetenelorde
delegailor
furnizareaunorservicideocuparede
1Listde20dedelegaipentruparticiparea
calitate
laviziteledestudiu
1RaportdeEvaluareaVizitelordestudiu
efectuat
1AnalizdeImpactefectuat
1WorkshopdeDiseminareorganizati
desfuratlaRsnov
Organizareadeprogramedeformarepentru PersonalSPOformatprinintermediulE
personalulSPOimplicatnfurnizareade
LearningnTehniciiinstrumentede
serviciispecificedeocupareaforeide
informare,orientare,mediereiconsultan

12

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !
munc

profesional,personalizat

PersonalSPOformatprinintermediulE

Formareprofesionaliniialicontinua
personaluluiSPOpentruimplementareade
noiformedeOrganizareiManagemental
Serviciului

Dezvoltareadereeleiparteneriate
menitescreascabilitilepentru
oferireaserviciilordeangajaren
Romnia

LearningnConsiliereiasisten
antreprenorialapentrudemararea
afacerilor.
PersonalSPOformatprinintermediulE
LearningnDezvoltareaimbuntirea
tehnicilordecomunicarepersonalizata
personaluluiSPO
PersonalSPOformatprinintermediulE
LearningnRealizareaianalizareade
previziuniasupraevoluieiidinamiciipieei
foreidemunc
PersonalSPOformatprinintermediulE
LearningnGestionareaifurnizarea
abilitilordecutareaunuilocdemunci
deocupareaforeidemunc
PersonalSPOformatprinintermediulE
LearningnUtilizareaTICipromovarea
culturiidigitale
PersonalSPOformatprinintermediulE
Learning nAbilitiorganizaionalede
LeadershipiManagement
PersonalSPOformatprinintermediulE
Learningn FunciiiResponsabilitiale
ManagementuluinSPO
PersonalSPOformatprinintermediulE
LearningnManagementulPerformaneila
loculdemuncnSPO
PersonalSPOformatprinintermediulE
Learningn ManagementulSchimbriin
cadrulSPO
PersonalSPOformatprinintermediulE
LearningStrategiidemarketingpentru
manageriiSPO
PersonalSPOformatprinintermediulE
LearningnAbilitidecomunicare
interactivlaloculdemuncnSPO
PersonalSPOformatprinintermediulE
LearningnCretereaeficacitiiieficienei
nserviciuncadrulSPO
DezvoltareadeeTwinningcualteSPOdin
UE
Dezvoltarea reelelordeecooperare
networkscualteSPOdinUE
OrganizareadeConferineiSeminarii
NaionaleiInternaionalelaRsnov

13

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

5.

CheltuielileFinanciarealeProiectuluipeCategorii

Tabeluldemaijosaratcheltuielilenecesareimplementriiproiectului,pecategorii.Detalierea
fiecreicategoriiesterealizatnPlanulFinanciaralProiectului

ID

HR
PE
EE
CR
GA
NE

Categoria

Resurseumane
Participanti
Altetipuridecosturi,dincare
Rezervadecontingenta
Totalgeneraladministratie
Valoareaneeligibilaaproiectului
TOTAL

Anul
1

Anul
2

Anul
3

Total
Proiect

4831462
77280
1020004
225666
252133
413392

3686900
220560
670940
225666
252133
291042

3550300
196200
697600
225667
242135
284677

11868662
494040
2388544
676999
756401
989111

6619938 5347242 5206577 17173757

6.

OrganizareaProiectului

6.1

GrupurileintdeBeneficiari

UrmtoarelegrupuridincadrulSPOvorbeneficiadirectdelivrabileleacestuiproiect.:

Grupuriint
PersonaluliManageriiAgenieiNaionale
PersonaluliManageriiAgentiilorRegionale
PersonaluliManageriiAgeniilorJudeene
FormatoriiSPO
PersonalulCNELSPO

14

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

Succesulproiectuluisebazeaz,nprincipal,pefaptulclivrabilelevorsatisfacesaunu
necesitilegrupurilorintivorficonformecuacestea
6.2

StakeholderiiProiectuluiICAR

Acesteasuntorganizaiileipersoaneleinteresatedirectnsuccesulacestuiproiect

Grup
Stakeholder

RolnProiect

Aplicantul
i
Echipade
Managementde
Proiect

Managerierea
Proiectului

Partener1
CrownfordLtd
UK
Partener 2
Universitateadin
Craiova
Partener3
CNFPACluj
Partener4
CNFPA
Teleorman
Partener5
SCSDASINT
SRL
AMPOSDRU

Partenerde
Implementare

ANOFM

Ageniade
Management

Implementarea
activitilor
Proiectului

InteresalStakeholderului

AsigurareaunuibunManagementalProiectului,
deschidereaitransparenaacestuia,livrarealui
latimp,nlimitelebugetuluiacceptati
respectndstandardeledecalitatestabilite
Facilizarealivrabilelorproiectului,pentru
pregtireaactivitiloriaciunilorimplementrii
FurnizareaLivrabilelorProiectului
FurnizareaLivrabilelorProiectului

Partenerde
Implementare

FurnizareaLivrabilelorProiectului

Partenerde
Implementare
Partenerde
Implementare

FurnizareaLivrabilelorProiectului

Partenerde
Implementare

FurnizareaLivrabilelorProiectului

Autoritatea
Contractant

PrimireaRapoartelordeProiectnecesarepentrua
asiguraoperareaproiectuluincadrulncareafost
acceptatinconformitateculiniileorientative
NaionaleialeU.E
mbuntireaeficieneiieficacitiiServiciuluii
modernizareaacestuiprinintermediulacestuiproiect

FurnizareaLivrabilelorProiectului

15

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

ANOFMand
AJOFMStaff

6.3

Grupintde
Beneficiari

ReceptoriilivrabilelorProiectului

RolurileiResponsibilitileStakeholderilor

1.
FiecaremembrualEchipeideManagementdeProiectvaprimiunformulardedescriere
alpostului
2.

FiecruiadintreparteneriideimplementareivafinmnatdectreManageruldeProiect
un Contract de Implementatare n care sunt subliniate rolurile i responsabilitile
individualespecificenprocesuldeimplementare

3.

Autoritii Contractante i se vor furniza de ctre Managerul de Proiect informaiile


relevante solicitate , n formatul adecvat, respectnd datele menionate. Beneficiarul
Proiectului (CNFPPP al ANOFM), prin intermediulManagerului deProiect , vasemna
contractulcuAutoritateadeManagement

4.

SevorfurnizainformatiidesprestatusuliprogresulproiectuluictreANOFMlunarsau
laintervalelesolicitate

5.4

StructuraProiectuluiICAR

OrganigramaStructuriiProiectuluiesteilustratinfigura4,demaijos

16

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

Managerde
Proiect

Echipade
Management
deProiect

Procesede
Monitorizare
alProiectului

Partener 1
Implementare

Personalde
Implementare

Partener 2
Implementare

Personalde
Implementare

Partener 3
Implementare

Personalde
Implementare

Partener 4
Implementare

Personalde
Implementare

Partener 5
Implementare

Personalde
Implementare

GrupuriintdebeneficiariaiProiectului
17

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

Sper ca prezenta Carta a Proiectului s ofere o nelegere deplin asupra inteniilor


proiectuluiICAR.
Feedbackulasupraconinutuluiestemaimultdectbinevenit.Dacaveinevoiede
maimulteinformaiisauclarificrinuezitaismcontactai.
Urmtorulnostrupasvafiselabormplanuriledeproiectlistatenacestdocument.
Pentruacestprocesamalocatdouluni,cunceperedeladatade1iulie,2010,data
oficialdestartaproiectului.Odatfinalizate,elevvorfitrimisepentruobservaii
ifeedback.Dupcelevomprimiivomfaceoriceajustrinecesarealeplanurilor,
v vor fi prezentate pentru acceptare oficial n cadrul weekendului rezidenial
propus, Seminar de Planificare al Partenerilor Proiectului ce se va desfura la
Rsnov. Acesta va avea loc naintea nceperii fazei de implementare a proiectului,
probabil , aproape de sfritul lunii August 2010. Data exact v va fi comunicat
naintedesfritulceleideadouasptmnidinlunaIulie,2010.
Sunt sigur c, avnd colaborarea activ a tuturor partenerilor stakeholderilor,acest
proiectsevadovediafiunsuccess,iarintenianoastresteslivrmunproiectcare
sseridicelanivelulstandardelordeauralacreditrilorU.E.siANOFM.
Ateptcunerbdareslucrezcudumneavoastrnurmtoriitreiani!

Dr.ec. CristacheRistea
ManagerProiectICAR

18

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

NOTE

19

ProiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013
InvestetenOAMENI !

20