Sunteți pe pagina 1din 111

AQUATHERM

SISTEME DE EVI PENTRU INSTALA II


SANITARE I DE NC LZIRE

-1-

1.1 Domenii de aplicabilitate


Fusiotherm - este un sistem de evi utilizabil pentru numeroase aplica ii datorit propriet ilor
deosebite, precum i eficacit ii crescute. Principalele domenii de aplicabilitate sunt :

Re ele de ap potabil , pentru instala ii ap rece-ap cald , destinate cl dirilor de locuit, spitale,
hoteluri, cl diri de birouri i unit i de nv mnt, ambarca iuni, etc.
-

Sisteme de nc lzire pentru cl diri reziden iale


-

racordarea casei
racordarea boiler-ului
sistem de distribu ie a apei
sta ii de pompare
sta ii de pompare la presiuni mari (conexiuni speciale sau conven ionale)
racordarea la sursa de ap

racordare la central
distribuitoare pentru sistemul de nc lzire
sta ii de pompare
sta ii de pompare pentru presiuni mari
leg turi la distribuitor - colector
racord ri la radiatoare

Re ele de conducte destinate sistemelor ce utilizeaz apa de ploaie


Re ele pentru aer comprimat
Sisteme (re ele) pentru piscine
Sisteme de conectare la pompe de nc lzire
Re ele pentru agricultur i horticultur
Re ele pentru industrie, de ex. pentru transportul substan elor agresive (acizi etc.)

Trebuie avut n vedere rezisten a sistemului de tevi fusiotherm la agen i chimici.


Pentru aplica ii speciale trebuie consultat produc torul.
evile din polipropilen fusiotherm pot fi utilizate n toate cazurile pentru: instala ii noi, repara ii,
renov ri.
-2-

1.2 Instala ii de ap potabil ...

de la punctul de conectare al
casei la sta ia de pompare,
distribu ia apei reci, leg tura la
boiler i la sistemul de alimentare
cu ap cald

coloane montante, realizate


cu teava cu inser ie de fibr
compozit
fusiotherm, cu
sistem conven ional sau cu
sistem de distribu ie colector
...

... pn la ultimul consumator,


instalat conven ional sau cu
distribuitor,
instala ie
ngropat
sau aparent

sistemul de tevi fusiotherm


ofer posibilitatea realiz rii
unei instala ii complete cu
utilizarea unui singur tip de
material, ce prezint
i
avantajul de a fi nepoluant.

-3-

1.3 Tipuri de racordare

Mufele tip flan


i piesele de trecere mixte permit racordarea tuturor elementelor n zona de
alimentare central i, mai departe, c tre sistemul de nc lzire prin pardoseal (se realizeaz
trecerea metal-polipropilen , polipropilen -metal).

Sistemele de distribu ie pentru alimentarea cu agent termic trebuie proiectate i realizate cu eav
cu inser ie de Al sau cu inser ie de fibr compozit .

Conectarea sistemului de nc lzire prin pardoseal sau a al celui cu radiatoare la distribuitor se


realizeaz , de asemenea, cu un singur tip de material, rezistent la coroziune i care nu este supus
riscului de mb trnire datorit contactului cu agentul termic. Sigurant pentru ntreaga via .
evile i fitingurile fusiotherm sunt fabricate din polipropilen PP-R 80. Rezisten a special la
nc lzire este doar una dintre caracteristicile importante ale materialului. Propriet ile lui fizice i
chimice sunt adecvate att asigur rii transportului apei potabile, ct i asigur rii confortului termic.
-4-

1.4 Propriet ile materialelor


n func ie de presiune, este posibil folosirea evilor fusiotherm pentru o durat de timp ce poate
dep i 50 de ani dac temperatura agentului termic se men ine constant pn la valori de 70OC.
Cre terea accidental a temperaturii la valori de peste 100OC datorat unei disfunc ionalit i n
instala ie, nu reprezint nici o problem . O temperatur permanent situat ntre 70-90OC reduce durata
de via a evii n mod corespunzator (a se vedea tabelul Presiuni admise de operare )

1.4.1 Condi ii de operare


Tabelul urm tor arat condi iile de operare, raportate la temperatur i presiune, pentru evi i fitinguri
din polipropilen . Aceste tabele se refer la instala ii pentru apa potabil i au n vedere o durata de
via de 50 de ani.

Ap rece
Ap cald

Presiunea de lucru
bar
0 la 10
pentru o scurt durat
0 la 10
pentru o scurt durat

Temperatura
O
C

Ore n lucru anual


h/a

la 25

8760

la 60
la 85

8710
50

-5-

1.5 Presiunea permisibil de lucru

20 O C

30 OC

40 OC

50 OC

Ap potabil cald

Ap potabil rece

60 OC

Durata de via

Temperatura

Coeficient de siguran
fusiotherm pipe
SDR 11

fusiotherm pipe
SDR 7.4

PN 10

PN 16

Coeficient siguran
1.25

1.5
fusiotherm pipe SDR 6
fusiotherm eav
inser ie aluminiu

fusiotherm eav
fibr compozit SDR
7,4

Presiunea nominal
PN 20

Presiunea de lucru permis


1
15,0
23,8
30,0
5
14,1
22,3
28,1
10
13,7
21,7
27,3
25
13,3
21,1
26,5
50
12,9
20,4
25,7
1
12,8
20,2
25,5
5
12,0
19,0
23,9
10
11,6
18,3
23,1
25
11,2
17,7
22,3
50
10,9
17,3
21,8
1
10,8
17,1
21,5
5
10,1
16,0
20,2
10
9,8
15,6
19,6
25
9,4
15,0
18,8
50
9,2
14,5
18,3
1
9,2
14,5
18,3
5
8,5
13,5
17,0
10
8,2
13,1
16,5
25
8,0
12,6
15,9
50
7,7
12,2
15,4
1
7,7
12,2
15,4
5
7,2
11,4
14,3
10
6,9
11,0
13,8
25
6,7
10,5
13,3
50
6,4
10,1
12,7
1
11,9
14,9
11,6
5
10,8
13,5
10,6
65 C
10
10,0
12,6
10,0
25
8,5
10,7
9,1
50
7,2
10,2
8,5
1
10,3
13,0
12,4
5
9,5
11,9
11,4
10
9,3
11,7
11,1
O
70 C
25
8,0
10,1
9,6
30
7,0
8,8
9,3
50
6,7
8,5
8,1
1
9,9
12,3
9,5
5
8,6
10,7
8,5
10
7,5
9,3
7,7
O
75 C
25
6,1
7,5
6,5
Stabi composite pipe: high working stress at lower wall thickness flow rate

28,6
26,8
26,1
25,3
24,5
24,3
22,8
22,0
21,3
20,7
20,5
19,2
18,7
18,0
17,5
17,5
16,2
15,7
15,2
14,7
14,7
13,7
13,2
12,6
12,1

-6-

Durat de via

Durat de
utilizare
cu agent
termic

Temperatur

1.6 Presiunea permisibil de lucru


fusioterm
pipe SDR
7.4

PN 16

Coeficient de siguran = 1.25


fusiotherm
fusiotherm pipe SDR6
fibr
fusiotherm inser ie
compozit
aluminiu
SDR 7.4
Presiune nominal
PN 20

Presiunea permisibil de lucru


O

75 C

Operare
constant la
temperatur
70OC - 30
zile pe an
la

80OC

85OC

90OC

75OC

Operare
constant la
temperatur
70OC - 60
zile pe an
la

80OC

85OC

90OC

75OC

Operare
constant la
temperatur
70OC - 90
zile pe an
la

80OC

85OC

90OC

5
10
25
45
5
10
25
42.5
5
10
25
37.5
5
10
25
35
5
10
25
45
5
10
25
40
5
10
25
35
5
10
25
30
5
10
25
45
5
10
25
37.5
5
10
25
32.5
5
10
25

11.33
10.95
9.32
8.08
10.72
10.16
8.84
7.77
9.85
9.42
8.05
7.29
9.04
8.69
7.03
6.48
11.20
10.77
9.19
7.97
10.41
9.96
8.38
7.47
9.55
9.14
7.31
6.73
8.76
7.75
6.20
5.92
11.12
10.62
8.99
7.80
10.23
9.80
7.97
7.21
9.37
8.51
6.81
6.37
8.41
7.11
5.69

14.27
13.79
11.74
10.18
13.50
12.80
11.14
9.79
12.42
11.87
10.14
9.18
11.39
10.94
8.86
8.16
14.11
13.57
11.58
10.05
13.12
12.54
10.56
9.41
12.03
11.52
9.22
7.48
11.04
9.76
7.81
7.46
14.02
13.38
11.33
9.82
12.90
12.35
10.05
9.09
11.81
10.72
8.58
8.03
10.59
8.96
7.17

-7-

1.7 Siguran a Igienei

DIN 1998 T2 stipuleaz ,


Toate p r ile componente ale instala iei din polipropilen ce intr n contact cu apa potabil sunt
asimilate bunurilor de larg consum i trebuie s se conformeze prevederilor legisla iei privind
alimentele i bunurile destinate consumului.
evile din polipropilen trebuie s respecte urm toarele:

KTW - recomandarea Departamentului Federal de S n tate Public


DVGW documentul de lucru W270
Cre terea num rului de micro organisme la materialele folosite pentru apa potabil - Test de
evaluare
BS 6920 Compatibilitatea produselor non-metalice utilizate n aplica ii ce impun contactul
direct cu apa destinat consumului uman, cu referire la efectul direct al acestor materiale asupra
calit ii apei .

Materialul:
Siguran a din punct de vedere al lipsei de pericol pentru s n tate a fost verificat pentru materialul
utilizat la realizarea sistemului de tevi fusiotherm prin teste independente certificate efectuate n
cadrul Institutului de igien GELSENKIRCHEN. Compatibilitatea evilor pentru ap rece - ap
cald este confirmat prin teste curente (a se vedea capitolul 2).
Procedeul:
Metoda de mbinare nu necesita utilizarea de aditivi lichizi sau solizi pentru lipire.
Conexiunea se face exclusiv prin electrofuziune.
Apa potabil :
Cre terea folosirii polipropilenei n domeniul conserv rii alimentelor confirm calitatea igienic a
acestui material.
Aceasta face din sistemul de evi fusiotherm un ambalaj ideal pentru unul dintre cele mai
importante bunuri destinate consumului apa potabil .

1.7.1 Rezisten a la ultraviolete


evile din PP-R 80 i fitingurile aferente nu trebuiesc instalate (f r protec ie) n contact direct cu
razele ultra violete.
Toate evile i fitingurile din polipropilen au un stabilizator de raze UV pentru cazurile cnd sunt
transportate sau depozitate n spa iu deschis, precum i n cazurile n care instalarea se face n astfel
de condi ii. Timpul maxim de depozitare n acest caz este de 6 luni.
Pentru lucr ri exterioare, Aquatherm ofer evi pentru cu insertie de AL sau evi cu fibr compozit
care sunt dotate cu un strat protector mpotriva razelor UV.

-8-

1.7.2 Izola ie fonic


Calitatea izol rii fonice a polipropilenei si sistemului din PP, cu referire la zgomotul produs de
curgerea apei i ocurile hidraulice dintr-o cl dire, este foarte bun , asigurnd o reducere nsemnata
a intensitatii sunetelor. De aceea gradul de propagarea al zgomotelor este mult mai redus
comparativ cel al sistemelor realizate cu evi metalice.

1.8 Protec ia la incendiu


evile i fitingurile din polipropilen corespund cerin elor clasific rii privind rezisten a la foc B2
(normal inflamabil). Comparativ cu produsele naturale, lemn, plut sau ln , evile din
polipropilen fusiotherm nu dezvolt prin ardere o cantitate semnificativ de gaz toxic.De aceea,
n caz de incendiu, nu exist riscul dezvolt rii de dioxin . M surile mpotriva propag rii (extinderii)
focului i a fumului sunt materialele ignifuge. Acestea sunt pozi ionate, la cerere, n zona de
traversare din holurile cl dirii, zon care trebuie s prezinte o rezisten crescut la incendiu.
Perioada de rezisten la foc este perioada minim , calculat n minute, necesar pe timpul
incendiului pentru a lua m surile de precau ie pentru prevenirea extinderii focului sau a fumului.
Amploarea m surilor de prevenire depinde de tipul de instala ie existent n cl dire. Determinarea
zonelor ce prezint risc de incendiu i clasificarea n grupa de risc de incendiu sunt f cute n
conformitate cu legile n vigoare. Acestea sunt f cute cu acordul Departamentului de control al
cl dirilor sau Departamentului de protec ie mpotriva incendiilor.
n esen , pere ii i tavanele expuse riscului de incendiu prin care trec trasee de teava trebuie s
con in materiale din aceeasi clas de rezisten la foc. Toate sistemele de protectie mpotriva
incendiului, corespunznd unei anumite clasific ri, sunt adecvate utiliz rii evilor fusiotherm .

1.8.1 Intensitatea focului


Valorile necesare pentru determinarea intensit ii focului pentru o anumit sec iune sunt calculate
din totalizarea tuturor materialelor inflamabile aflate n aceast sec iune, cum ar fi cablurile
electrice, re elele de evi i alte materiale termoizolante.
Calculele pentru stabilirea c ldurii degajate prin ardere, V(kwh/m), pentru o sec iune supus
focului, n eventualitatea unei izbucniri a incendiului este dependent de dimensiune i tipul de
materiale utilizate.
Bazele de calculul utilizate pentru evile fusiotherm realizate din PP-R 80 este puterea caloric
inferioar Hu=12,2 kwh/kg n raport cu masa materialului mteava (kg/m). n cazul evii fusiotherm
cu inser ie de AL este luat n calcul i propor ia de aluminiu integrat. n func ie de metoda de
calcul, intensitatea focului rezult n functie de factorul de ardere. Aceast valoare a fost denumit
mfactor i este de 0,8 pentru polipropilen .

-9-

Valorile V (kWh/m) pentru evile fusiotherm


Diametrul
exterior
mm
16
20
25
32
40
50
63
75
90
100
125

SDR 11

SDR 7,4

SDR 6

PN 10
1,31
2,00
3,25
5,03
7,78
12,32
17,32
24,77
36,72
48,97

PN 16
1,22
1,82
2,78
4,58
7,02
10,52
16,82
23,96
34,45
52,70
-

PN 20
1,34
2,10
2,76
5,30
8,19
12,81
20,13
28,55
41,00
61,49
-

Stabi
composite
pipe
1,62
2,04
3,18
5,04
7,57
11,06
17,27
24,80
36,84
58,75
-

Faser
composite
pipe
1,82
2,48
4,58
7,02
10,52
16,82
23,96
34,45
52,70
69,78

1.9 Tipuri de instala ii

Tehnic de realizare a retelei distribu ie pentru instala ia sanitar .

Tehnic de realizare a retelei de distribu ie pentru instala ia de nc lzire.

- 10 -

1.10 Tipuri de instala ii


Sistemul de evi fusiotherm poate fi utilizat pentru toate tipurile uzuale de instala ii

Instala ii aparente

Instala ii ngropate (fig. stnga)


Instala ii de suprafa (fig. dreapta)

Instala ii n pardoseli, tavane, ni e

Pe lng acestea este posibil s se furnizeze echipamente din evi i fitinguri pentru coloane i
pomparea apei la n time. Fusiotherm ofer programul perfect pentru toate tipurile de instala ii. Cu o
gam larg de evi i fitinguri cuprinse ntre diametre de 16 125 mm i mai mult de 350 de fitinguri
i fitinguri cu filete metalice fusiotherm ofer solu ia ideal pentru toate tipurile de aplica ii.

- 11 -

1.11 Principiile Instala iei


n general, toat hidrofoarele i sistemele de distribu ie sunt proiectate i amplasate cu plecare de
la sursa de ap .

Distribu ia evilor de
nc lzire realizat cu eav
cu inser ie de fibr
compozit

Pentru fiecare din p r ile din instala ii conven ionale incluznd re eaua montat n subsol,
coloane i sitemele de re ele pe paliere, se vor folosi evi de dimensiuni diverse.
Partea de distribu ie realizat cu eava fusiotherm la instala ii sanitare i de nc lzire d
posibilitatea unei conect ri flexibile i u oare: montare mai rapid i mai putin efort pentru
instalare. Nu este necesar utilizarea coturilor sau teurilor, ceea ce reduce numarul de mbin ri
i, n consecin , a duratei de lucru. Datorit complexit ii i constructiei speciale, ansamblurile
pe care furnizorul le poate pune la dispozi ie permit s fie instalate prin pardoseal sau perete
(de ex. n spatele plintelor) ca un fiting compact prevazut cu toate racordurile.

Distribu ia prin
pardoseal

Blocul de distribu ie ofer , de asemenea, i alte optiuni pentru instalare: realizarea unei deriva ii
laterale prin g urirea evii (cu burghiul de 18 mm) face posibil conectarea unei evi
suplimentare, de ex. conducta de ap cald recirculat .

- 12 -

1.12 Avantaje
Avantajele sistemului
Sistemul include toate componentele necesare realiz rii unei instala ii complete,
ncepnd de la punctul de alimentare i pn la consumatorul final. Instala iile realizate
cu materiale diverse sunt de domeniul trecutului, sistemul de evi fusiotherm
reprezentnd un sistem omogen din punctul de vedere al materialelor utilizate i,
implicit, calitativ
Sistemul fusiotherm reprezint sfr itul riscului degrad rii prin coroziune, deoarece
polipropilena este un material anticoroziv.
Sistemul fusiotherm prezint zgomot mult mai sc zut f cut de curgerea apei fa de
evile metalice.
Sistemul este opac; nu exist nici un pericol de formare a algelor.
Exist un singur tip de conexiune pentru toat gama de produse, ceea ce conduce la
mic orarea stocurilor de materiale adi ionale necesare.
Mediul nconjur tor.
Fusiotherm este fabricat din polipropilen , un material nepoluant. Nu rezult substan e poluante
nici la fabricare i nici la prelucrare. Polipropilena poate fi reciclat f r poluarea atmosferei, un
beneficiu n plus pentru mediul nconjur tor.
Instalarea
Sistemul fusiotherm ofer o modalitate unic de mbinare: mbinarea prin polifuziune. El
prezint cel mai scurt timp n care se poate asigura o conexiune; de ex. pentru diametrul de 20
mm timpul este de 9 secunde.
Aceste leg turi pot fi testate la presiune hidraulic sau instala ia poate fi dat n func iune
aproape imediat dup lipire. Nu exist timp de a teptare.
Tehnologia materialelor cu inser ie.
Aquatherm a dezvoltat 2 tipuri de evi prev zute cu inser ie.
- eava cu inser ie de AL stabilizat mecanic prin integrarea stratului de aluminiu
- eava cu inser ie de fibr compozit , mecanic stabilizat prin integrarea fibrei compozite
n stratul de mijloc al evii PP-R 80.
Avantaje
- dilatarea pe lungime redus , cu cel pu in 75% comparativ ce evile standard (PP AR-AC)
- viteza de curgere mai mare cu 20% datorit grosimilor mai mici ale pere ilor.
- stabilitate foarte bun .
Coeficientul de dilatare linear este aproape identic cu cel al tevilor metalice i, comparativ cu
alte tipuri de evi de plastic, pentru sistemul fusiotherm intervalele de dispunere a bridelor de
sustinere pot fi mai mari i, astfel, numarul de bride utilizate semnificativ mai mic.
Alte avantaje pentru eava din polipropilen cu inser ie de fibr compozit :
- greutate redus .
- gradul de adaptare la diverse aplicatii foarte ridicat
- nu este necesar frezarea doar t ierea i lipirea prin polifuziune.

- 13 -

Calitatea
Aquatherm reprezint o garan ie a calit ii. Aceasta este reflectat de certificatele na ionale i
interna ionale, dar mai ales de clien ii no trii, de c tre proiectan i i instalatori.
Garan ii
Ca o dovad n plus a calit ii, produc torul acord pentru sistemul fusiotherm 10 ani garan ie
pentru evi i fitinguri, cu un fond de garantare n valoare de 2.5 milioane .
Proiectare i Software
Un num r mare de documente pentru proiectare i foi de conformitate faciliteaz proiectarea
pentru sistemul de evi lucrul cu sistemul de evi fusiotherm. Aceste documente ofer
proiectantului i instalatorului o analiz complet asupra caracteristicilor fusiotherm i le
u ureaz munca.
Programe software de nalt calitate: de ex. DENDRITsanitary (proiectare instala ii sanitare) sau
DENDRITnc lzire (proiectare instala ii nc lzire: valoarea k, necesarul de c ldur etc.). n fiecare
caz se va stabili i necesarului de materiale i a diagramei de ghidare pentru tevile fusiotherm
trasate CAD.

1.13 Componentele sistemului


-

evi tip bar sau colac.


fitinguri
conexii la sursa de ap i accesorii
piese mixte pentru legarea de la PP-R (80) la metal i invers
deriva ii tip a
distribuitoare
piese de nchidere (robine i)
aparate pentru lipire i accesorii
foarfeci i freze
dispozitive ajut toare i izola ii

1.14 Rezisten a chimic


Rezisten a chimic este una din propriet ile remarcabile ale evii din polipropilen .Totu i
rezisten a chimic a unei piese mixte din alam nichelat nu se poate compara cu rezisten a unei
piese 100% polipropilen .
Deoarece este posibil ca piesele mixte sa nu fie compatibile cu anumite aplica ii industriale
pentru care se folosesc sistemele fusiotherm pentru astfel de cazuri este preferabil folosirea
flan elor sau olandez pp-metal.

- 14 -

2.1 Legi, regulamente, decrete

Urm toarele legi, decrete, ndrum toare i standarde trebuiesc luate n considerare la proiectarea
i utilizarea produselor din PP pentru instala ii de ap potabil i de nc lzire.
Decretele i recomand rile regionale au fost neglijate.

Proiectare:
-

EnEG
Energieeinsparungsgesetz
Lege pentru conservarea energiei
HeizAnIV Heizungsanlagenverordnung Decretul cu privire la Sistemele de Instala ii
de nc lzire
WschuVo Warmeschutzverordnung
- Decretul pentru protec ia la incendiu
DIN 1988 Standardul pentru instala iile de ap potabil
DIN 4109 Standardul pentru eliminarea zgomotului
DIN 18381 Instala ii de gaz, ap i canalizare
VOB Partea C- Instala ii interioare
DIN 16928 Racorduri, Fitinguri, Instala ii
DVS 2207 Sudarea materialelor
DVS 2208 Ma ini i dispozitive de sudur pentru materialele termoplastice
Aquatherm Informa ii tehnice

Standarde specifice sistemelor.


Condi ii cerute de calitate, dimensiuni.
- DIN 8077 evi din polipropilen (PP), Dimensiuni
- DIN 8078 evi din polipropilen (PP), Condi ii generale de calitate
- DIN 16962 Ansambluri de evi i fitinguri pentru evi sub presiune din polipropilen .
- DVGW Foi de calcul
- SKZ ndrum toare
- DIN EN ISO 9000 f.
- SAAMP 52- Manualul procedurilor utilizate pentru produsele aferente instala iilor de ap
canalizare.

Cerin e Specifice: Igiena


- KTW Recomandarea Oficiului Federal pentru s n tate public .
Evaluarea materialelor din plastic i non-metalice avnd n vedere prevederile legisla iei
privitoare la alimente i bunuri de consum pentru aplica ii n domeniul apei potabile.
- DVGW Foaie de calcul W 270
Dezvoltarea microorganismelor n materiale folosite pentru realizarea instala iilor de ap
potabil - Test i evaluare
- BS 6920
Compatibilitatea produselor non-metalice utilizate n contact direct cu apa destinat consumului
uman, cu referire la efectele lor asupra calit ii apei.

- 15 -

2.2 Sisteme standardizate


Numeroase autorit i i institu ii independente na ionale i interna ionale confirm standardul de
calitate al produselor Aquatherm.

- 16 -

2.3. Controlul sistemului


Produc ia unui sistem de evi i controlul calit ii acesteia necesit supravegherea opera iunilor,
respectarea unor reguli stricte i un control riguros asupra tuturor operatiunilor de fabricare.
Toate rezultatele i procesele trebuiesc incluse n documente.Acest lucru cere:
-

testarea i avizarea produselor sosite


controlul procesului de fabricare
inspec ia pe durata prelucr rii i testare
inspec ie i teste finale

Standardele i reglement rile pentru controlul calit ii evilor destinate sistemelor sanitare
detaliaz minimul cerin elor ce trebuiesc ndeplinite de controlul intern. Conformitatea cu
standardele este verificat de institute independente sub forma auditu-lui intern i testelor de
laborator.
Aquatherm are mul i ani de experien n prelucrarea materialelor prin extrudare i injec ie fiind
liderul de pia n acest domeniu i pionierul fabric rii de materiale din polipropilen .
Aceast experien este reflectat de standardele interne de calitate.

2.3.1. Controlul intern

Angaja ii califica i i preg ti i, plus un laborator modern i complet echipat confer siguran a c
toate testele sunt realizate i toate regulile urmate ntocmai, n conformitate cu politica de
control a calit ii, ce include:
- controlul modului n care are loc inspec ia m sur rilor i echipamentului de testare
- controlul procesului i produc iei
- primirea verific rii i a testului
- inspec ia procesului n derulare i testare
- test i inspec ie finale
Toate testele interne de control a calit ii sunt ndosariate i nregistrate n conformitate cu
regulamentul de control a calit ii.

- 17 -

2.4. Testarea i acceptarea materialelor


Toat materia prim i materialele venite sunt supuse unui test. Aceasta confer siguran a c
aceste materii prime i materiale sunt conforme cu cerin ele men ionate. Bunurile ce nu au fost
testate nu sunt depozitate sau trimise n procesul de produc ie.

2.4.1. Inspec ia n timpul procesului de produc ie


Norma de calitate impune ca testarea i inspectarea produselor se fac nainte i n timpul
procesului de fabricare. La nceputul procesului de produc ie, toate datele relevante privind
calitatea sunt verificate de c tre Departamentul de asigurare a calit ii. La nceput se fabric
mostre de produse ce vor fi verificate de tehnicieni pentru:
- finisajul la suprafa
- precizia dimensiunilor mostrelor destinate test rii
- informa ii ob inute din echipamentele de extrudare i injec ie a materialului
Bunurile sunt acceptate pentru produc ia la scar larg numai dup ce sunt ob inute rezultate
optime n urma testelor efectuate. Aceste teste se fac la fiecare lot de produc ie pentru a asigura
o calitate perfect a produselor.

2.4.2. Controlul procesului


M sur rile prin ultrasunete i nregistr rile informa iilor ob inute n zona de extrudare sunt
numai un exemplu n ceea ce prive te minu iozitatea cu care se desf oar procesul de control al
calit ii.

- 18 -

Acest echipament permite observarea i controlul permanent al produc iei. Ultrasunetele


m soar i raporteaz automat orice devia ii de la nivelurile de toleran admise n cazul
apararatelor pentru t iat din ma ina de extrudare, astfel nct produsele necorespunzatoare
standardelor sunt izolate automat. Aceasta face ca numai produsele perfecte din punct de vedere
calitativ s fie mpachetate i depozitate.
Toate datele primite pe timpul produc iei sunt analizate n detaliu.

2.5. Inspec ia i testul Final


Programul de calitate presupune ca inspec ia i testarea s fie f cute pentru toate produsele
finite. Rezultatele sunt ndosariate pe rapoarte de test.
Produsele finite sunt eliberate spre stocurile finale doar atunci cnd toate testele i inspec iile
sunt efectuate n conformitate cu procedurile i specifica iile cerute. Inspectia si testul final
includ intervalul de timp al procedurilor de testare. Prin aceasta este posibil s fie descoperite i
nl turate problemele din procesul de produc ie. Rezultatele sunt incluse n documenta ia
sistemului de calitate i servesc la optimizarea procesului de fabrica ie.
Inspec ia i testul final cuprind urm toarele proceduri:
- controlul dimensional
- finisajul suprafe ei
- m surarea indexului curgerii masei topite
- test de impact la ndoire
- test de revenire dup nc lzire
- omogenitatea materialului
- comportarea dup folosirea ndelungat (n regim de tensionare)

n afara testelor men ionate anterior se mai efectueaz teste zilnice de igien n conformitate cu
KTW / DVGW. Aceste teste se realizeaz n laboratorul propriu de analize al companiei.

- 19 -

2.6. Controlul extern


Supervizarea extern const n efectuarea, la intervale prestabilite, a unor teste cu un scop bine
determinat. Supervizarea se efectueaz de institu ii care solicit organiza iilor autorizate s
efectueze aceste teste.
Supervizarea extern include teste ale produselor i:
- audit intern cu privire la sistemul aquatherm de asigurare i procedurilor de testare
- calibrarea echipamentului de testare
- test igienic i toxicologic
Rezultatele vizitelor de supervizare precum i ale testelor externe efectuate pe mostre de eav
i fitinguri sunt confirmate pentru Aquatherm prin certificate de calitate.

2.6.1. Stocarea, mpachetarea i livrarea


Dup verificarea cu succes a produselor acestea sunt nmagazinate n spa ii de depozitare
adecvate. Instruc iunile interne controleaz metodele de mpachetare, depozitare i livrare a
produselor. Personalul depozitului este direct responsabil de controlul produselor nmagazinate.

- 20 -

2.7. Agremente

- 21 -

EAV SDR 6 PN 20
Material: PP-R 80
Presiune : PN 20
Serie eav : SDR 6/ S 2.5
n conformitate cu DIN
8077/78/MP 52
nregistrat sub nr:
DVGW DW-8501
AS2120/AU2224
Mod de livrare: bar 4 ml i colac*
Ambalare: metrii liniari
Culoare : verde

Articol

Dimen
siune

Amba
lare

d
mm

Grosime
perete
s
mm

10006

16mm

100

16

2.7

10,6

0,088

0,111

10

10008

20 mm

100

20

3,4

13,2

0,137

0,174

12

10010

25 mm

100

25

4,2

16,6

0,216

0,268

15

10012

32 mm

40

32

5,4

21,2

0,353

0,437

20

10014

40 mm

40

40

6,7

26,6

0,556

0,675

25

10016

50 mm

20

50

8,3

33,2

0,876

1,047

32

10018

63 mm

20

63

10,5

42,0

1,385

1,661

40

10020

75 mm

20

75

12,5

50,0

1,963

2,351

50

10022

90 mm

12

90

15,0

60,0

2,827

3,379

60

10024

110 mm

110

18,3

73,4

4,231

5,037

65

eav

Diametru

Diametru
interior
di
mm

Con inut
ap
l/m

Greutate
Kg/m

DN

*Aceste repere se livreaz la colac


10106

16mm

100

16

2,7

10,2

0,088

0,111

10

10108

20mm

100

20

3,4

13,2

0,137

0,174

12

10110

25mm

100

25

4,2

16,6

0,216

0,268

15

- 22 -

EAV SDR 7.4 PN 16


Material: PP-R 80
Presiune : PN 16
Serie eav : SDR 7.4/ S 2.5
n conformitate cu DIN
8077/78/MP 52
nregistrat sub nr:
SKZ A 175/LIC 203
Mod de livrare: bar 4 ml
i colac*
Ambalare: metrii liniari
Culoare : verde

Diametru
interior
di
mm

Con inut
ap
l/m

Greutate

d
mm

Grosime
perete
s
mm

100

16

2,2

11,6

0,106

0,096

12

20 mm

100

20

2,8

14,4

0,163

0,149

15

10810

25 mm

100

25

3,5

18,0

0,254

0,232

20

10812

32 mm

40

32

4,4

23,2

0,423

0,372

25

10814

40 mm

40

40

5,5

29,0

0,661

0,578

32

10816

50 mm

20

50

6,9

36,2

1,029

0,901

40

10818

63 mm

20

63

8,6

45,8

1,647

1,416

10820

75 mm

20

75

10,3

54,4

2,324

2,015

50

10822

90 mm

12

90

12,3

65,4

3,359

2,886

65

10824

110 mm

110

15,1

79,8

5,001

4,318

80

eav AP CALD

Diametru

Articol

Dimen
siune

Amba
lare

10806

16mm

10808

Kg/m

DN

*Aceste repere se livreaz la colac


10906

16mm

100

16

2,2

11,6

0,106

0,096

12

10908

20mm

100

20

2,8

14,4

0,163

0,149

15

- 23 -

EAV SDR 11 PN 10
Material: PP-R 80
Presiune : PN 10
Serie eav : SDR 11/ S 5
n conformitate cu DIN
8077/78/MP 52
nregistrat sub nr:
SKZ A 175/LIC 203
Mod de livrare: bar 4 ml
i colac*
Ambalare: metrii liniari
Culoare : verde/dungi
albastre si la 20-40mm
alb cu dungi maro

Diametru
interior
di
mm

Con inut
ap
l/m

Greutate

d
mm

Grosime
perete
s
mm

100

20

1,9

16,2

0,206

0,108

15

25 mm

100

25

2,3

20,4

0,327

0,165

20

10212

32 mm

40

32

2,9

26,2

0,539

0,261

25

10214

40 mm

40

40

3,7

32,6

0,835

0,414

32

10216

50 mm

20

50

4,6

40,8

1,307

0,641

40

10218

63 mm

20

63

5,8

51,4

2,075

1,012

50

10220

75 mm

20

75

6,8

61,4

2,961

1,411

10222

90 mm

12

90

8,2

73,6

4,254

2,043

65

10224

110mm

110

10,0

90,0

6,362

3,024

80

10226

125mm

125

11,4

10,2

8,203

3,924

100

eav AP RECE

Diametru

Articol

Dimen
siune

Amba
lare

10208

20 mm

10210

Kg/m

DN

*Aceste repere se livreaz la colac


10308

20mm

100

16

1,9

16,2

0,206

0,108

15

10310

25mm

100

20

2,3

20,4

0,327

0,165

20

10312

32mm

50

25

2,9

26,2

0,539

0,261

25
- 24 -

EAV SDR 7,4 PN 20


Material: PP-R 80 i fibr
compozit
Presiune : PN 20
n conformitate cu
SKZ A 314
Mod de livrare: bar 4 ml
Ambalare: metrii liniari
Culoare : verde/dungi
verde nchis si la 2040mm culoare alb
uniform

Articol

Dimen
siune

Amba
lare

d
mm

Grosime
perete
s
mm

70708

20 mm

100

20

2,8

14,4

0,163

0,152

15

70710

25 mm

100

25

3,5

18,0

0,254

0,236

20

70712

32 mm

40

32

4,4

23,2

0,423

0,379

25

70714

40 mm

40

40

5,5

29,0

0,661

0,590

32

70716

50 mm

20

50

6,9

36,2

1,029

0,919

40

70718

63 mm

20

63

8,6

45,8

1,647

1,444

70720

75 mm

20

75

10,3

54,4

2,324

2,054

50

70722

90 mm

12

90

12,3

65,4

3,359

2,943

65

70724

110 mm

110

15,1

79,8

5,001

4,403

80

70726

125mm

125

17,1

90,8

6,475

5,669

eav FC

Diametru

Diametru
interior
di
mm

Con inut
ap
l/m

Greutate
Kg/m

DN

- 25 -

EAV SDR 7,4 PN 20


Material: PP-R 80 i fibr
compozit i protec ie UV
Presiune : PN 20
n conformitate cu SKZ A
314
Mod de livrare: bar 4 ml
Ambalare: metrii liniari
Culoare : verde
interior/negru exterior

Articol

Dimen
siune

Amba
lare

d
mm

Grosime
perete
s
mm

70758

20 mm

100

20

2,8

14,4

0,163

0,205

15

70760

25 mm

100

25

3,5

18,0

0,254

0,306

20

70762

32 mm

40

32

4,4

23,2

0,423

0,473

25

70764

40 mm

40

40

5,5

29,0

0,661

0,709

32

70766

50 mm

20

50

6,9

36,2

1,029

1,071

40

70768

63 mm

20

63

8,6

45,8

1,647

1,640

70770

75 mm

20

75

10,3

54,4

2,324

2,282

50

70772

90 mm

12

90

12,3

65,4

3,359

3,285

65

70774

110 mm

110

15,1

79,8

5,001

4,920

80

70776

125mm

125

17,1

90,8

6,475

6,228

eav FC UV

Diametru

Diametru
interior
di
mm

Con inut
ap
l/m

Greutate
Kg/m

DN

- 26 -

EAV SDR 7,4 PN 20


Material: PP-R 80 cu
inser ie de aluminiu
Presiune : PN 20
n conformitate cu:
DVGW W 542
OVGW / MP 52
DVGW nr: DW
8201AT2414
DW 8206AT2415
W 1.244/Lic 203
Mod de livrare: bar 4 ml
i la colac*
Ambalare: metrii liniari
Culoare : verde

Diam
etru

d
mm

Grosime
perete
s
mm

s
total
sg
mm

Con iut
ap

di
mm

d
total
dg
mm

Greut
ate

l/m

Kg/m

100

16

2,2

11,6

17,6

3,0

0,106

0,140

12

20 mm

100

20

2,8

14,4

21,6

3,6

0,163

0,152

15

70810

25 mm

100

25

3,5

18,0

26,8

4,4

0,254

0,236

20

70812

32 mm

40

32

4,5

23,0

33,8

5,4

0,415

0,379

25

70814

40 mm

40

40

5,6

28,8

42,0

6,6

0,615

0,590

32

70816

50 mm

20

50

6,9

36,2

52,0

7,9

1,029

0,919

40

70818

63 mm

20

63

8,7

45,6

65,0

9,7

1,633

1,444

70820

75 mm

20

75

10,4

54,2

77,0

11,4

2,307

2,054

50

70822

90 mm

12

90

12,5

65,0

92,0

13,5

3,318

2,943

65

70824

110 mm

110

15,2

79,6

113,0

16,7

4,976

4,403

80

3,0

0,106

1,140

12

eav inser ie AL

Diametru

Articol

Dimen
siune

Amba
lare

70806

16mm

70808

DN

*Acest reper se livreaz la colac


70856

16mm

100

16

2,2

11,6

17,6

- 27 -

EAV CU INSER IE DE FIBR COMPOZIT


Format din eav fusiolen PP-R 80 i
o mixtur de fibr ca strat de mijloc
ntre materialul PP-R 80, eava din
fibr compozit fabricat de
Aquatherm este demn de eticheta
Produs aprobat de Greenpeace

Avantajele evii cu inser ie de fibr compozit :


- Dilatare linear redus cu pn la 75%
- Debitul a crescut cu 20% la acela i
diametru exterior datorit cre terii
diametrului interior.
- Stabilitate ridicat
- Rezisten la impact
- Produs agreat de Greenpeace
- Exploatare facil
Aplica ii diverse ca:
- Instala ii de ap potabil ap
cald /ap rece
- instala ii de nc lzire
- sisteme ce utilizeaz ap de ploaie
- instala ii de aer comprimat
- alimentare ap piscine
- instala ii de uz industrial

evi de cupru n compara ie cu evile cu inser ie de fibr compozit


EVI DIN CUPRU coresp. DIN 1786

EAV FIBR COMPOZIT

PN 20 /SDR 7,4

Dimensiune

di
mm

Vmax(l/s) la
v=2,5m/s

Dimensiune

di
mm

Vmax(l/s) la
v=2,5m/s

18.0 x 1.0 mm

16.0

0.5

20 x 2.8 mm

14.4

0.40

22.0 x 1.0 mm

20.0

0.78

25 x 3.5 mm

18.0

0.65

28.0 x 1.5 mm

25.0

1.22

32 x 4.4 mm

23.2

1.00

35.0 x 1.5mm

32.0

2.00

40 x 5.5 mm

29.0

1.60

42.0 x 1.5 mm

39.0

2.98

50 x 6.9 mm

36.2

2.55

54.0 x 2.0 mm

50.0

4.91

63 x 8.6 mm

45.8

4.10

64.0 x 2.0 mm

60.0

7.10

75 x 10.3 mm

54.4

5.75

76.1 x 2.0 mm

72.1

10.21

90 x 12.3 mm

65.4

8.30

88.9 x 2.0 mm

84.9

14.17

110 x 15.1 mm

79.8

12.00

108.0 x 2.5 mm

103.0

20.86

125 x 17.1 mm

90.8

16.21

- 28 -

MUF
Cod
articol
11006
11008
11010
11012
11014
11016
11018
11020
11022
11024
11026

Dimensiune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

buc i/
pachet
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.008
0.011
0.018
0.027
0.043
0.087
0.125
0.208
0.332
0.592
0.809

REDUC IE
Cod
articol
11109
11110
11112
11114
11116
11118
11120
11122
11124
11126
11128
11130
11131
11132
11134
11136
11138
11143
11144
11145
11139
11140
11142
11151
11152
11153
11155
11157
11159

Dimensiune
20/16 mm
25/16 mm
25/20 mm
32/20 mm
32/25 mm
40/20 mm
40/25 mm
40/32 mm
50/20 mm
50/25 mm
50/32 mm
50/40 mm
63/20 mm
63/25 mm
63/32 mm
63/40 mm
63/50 mm
75/20 mm
75/25 mm
75/32 mm
75/40 mm
75/50 mm
75/63 mm
90/50 mm
90/63 mm
90/75 mm
110/63 mm
110/75 mm
110/90 mm

buc i/
pachet
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.009
0.012
0.013
0.016
0.021
0.026
0.034
0.035
0.044
0.042
0.052
0.057
0.074
0.069
0.084
0.092
0.116
0.110
0.109
0.131
0.132
0.156
0.182
0.207
0.244
0.288
0.349
0.404
0.531
- 29 -

11161
11163
11165

125/75 mm
125/90 mm
125/110 mm

1
1
1

0.531
0.531
0.819

REDUC IE FF
Cod
articol
11238
11242
11253

Dimensiune
63/50 mm
75/63mm
90/75 mm

buc i/
pachet
1
1
1

kg/bucat
0.117
0.181
0.285

COT 90
Cod
articol
12106
12108
12110
12112
12114
12116
12118
12120
12122
12124
12126

Dimensiune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

buc i/
pachet
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.011
0.018
0.025
0.041
0.071
0.161
0.277
0.447
0.802
1.412
1.964

COT INTERIOR /EXTRIOR 90


Cod
articol
12306
12308
12310
12312
12314

Dimensiune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

buc i/
pachet
10
10
10
5
5

kg/bucat
0.011
0.018
0.025
0.041
0.071

- 30 -

COT 45
Cod
articol
12506
12508
12510
12512
12514
12516
12518
12520
12522
12524
12526

Dimensiune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

buc i/
pachet
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.009
0.014
0.019
0.035
0.054
0.115
0.221
0.343
0.558
0.995
1.278

COT INTERIOR /EXTRIOR 45


Cod
articol
12708
12710
12712
12714

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

buc i/
pachet
10
10
5
5

kg/bucat
0.014
0.018
0.036
0.057

TEU EGAL
Cod
articol
13106
13108
13110
13112
13114
13116
13118
13120
13122
13124
13126

Dimensiune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

buc i/
pachet
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.015
0.024
0.033
0.061
0.089
0.205
0.368
0.556
0.968
1.718
2.671
- 31 -

TEU INEGAL
Cod
articol
13506
13508
13510
13511
13512
13514
13516
13518
13520
13522
13528
13532
13534
13540
13542
13544
13546
13547
13548
13550
13551
13552
13554
13556
13558
13560
13561
13562
13564
13566
13568
13570
13576
13578
13580
13582
13584
13586
13588
13590
13592
13594
13596

Dimensiune
20 x 16 x 16 mm
20 x 16 x 20 mm
20 x 20 x 16 mm
20 x 25 x 20 mm
25 x 16 x 16 mm
25 x 16 x 20 mm
25 x 16 x 25 mm
25 x 20 x 16 mm
25 x 20 x 20 mm
25 x 20 x 25 mm
32 x 16 x 32 mm
32 x 20 x 20 mm
32 x 20 x 32 mm
32 x 25 x 32 mm
40 x 20 x 40 mm
40 x 25 x 40 mm
40 x 32 x 40 mm
50 x 20 x 50 mm
50 x 25 x 50 mm
50 x 32 x 50 mm
50 x 40 x 50 mm
63 x 20 x 63 mm
63 x 25 x 63 mm
63 x 32 x 63 mm
63 x 40 x 63 mm
63 x 50 x 63 mm
75 x 20 x 75 mm
75 x 25 x 75 mm
75 x 32 x 75 mm
75 x 40 x 75 mm
75 x 50 x 75 mm
75 x 63 x 75 mm
90 x 32 x 90 mm
90 x 40 x 90 mm
90 x 50 x 90 mm
90 x 63 x 90 mm
90 x 75 x 90 mm
110 x 63 x 110 mm
110 x 75 x 110 mm
110 x 90 x110 mm
125 x 75 x 125 mm
125 x 90 x 125 mm
125 x 110 x 125 mm

buc i/
pachet
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.026
0.025
0.025
0.041
0.043
0.041
0.038
0.042
0.039
0.036
0.055
0.082
0.053
0.064
0.092
0.089
0.106
0.184
0.192
0.184
0.224
0.334
0.339
0.334
0.333
0.400
0.537
0.527
0.524
0.537
0.523
0.550
0.902
0.892
1.006
0.915
1.040
1.673
1.627
1.647
1.626
1.647
1.647
- 32 -

CRUCE
Cod
articol
13708
13710
13712
13714

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

buc i/
pachet
10
10
5
5

kg/bucat
0.026
0.036
0.067
0.105

DOP
Cod
articol
14106
14108
14110
14112
14114
14116
14118
14120
14122
14124
14126

FLAN
Cod
articol
15512
15514
15516
15518
15520
15522
15524
15526*
15527

Dimensiune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

buc i/
pachet
10
10
10
5
5
5
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.009
0.011
0.009
0.023
0.042
0.079
0.145
0.240
0.379
0.617
0.857

PLASTIC sudabil cu garnitur


Dimensiune
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
125 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.031
0.044
0.061
0.100
0.143
0.252
0.327
1.310
1.310

* imbinare numai cu fiting

- 33 -

FLAN
Cod
articol
15712
15714
15716
15718
15720
15722
15724
15726

PLASTIC cu inser ie metalic


Dimensiune
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.458
0.708
0.778
0.910
1.160
1.390
1.492
2.120

DERIVA II TIP A
Cod
articol
15156
15158
15160
15162
15164
15166
15168
15170
15172
15174
15176
15178
15180
15181
15182
15184
15186
15188
15190
15192
15194
15196

Dimensiune
40/20 mm
40/25 mm
50/20 mm
50/25 mm
63/20 mm
63/25 mm
63/32 mm
75/20 mm
75/25 mm
75/32 mm
90/20 mm
90/25 mm
90/32 mm
90/40 mm
110/20 mm
110/25 mm
110/32 mm
110/40 mm
125/20 mm
125/25 mm
125/32 mm
125/40 mm

buc i/
pachet
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

kg/bucat
0.015
0.017
0.018
0.019
0.018
0.019
0.026
0.018
0.019
0.027
0.019
0.019
0.027
0.048
0.019
0.020
0.028
0.049
0.019
0.021
0.030
0.051

Accesorii sudur
pentru deriva ii tip a:
articol 50614-50640
Burghie tip a :
Articol
50910+50912+50914
Frez tip a :
articol
50940+50942+50944

- 34 -

FLAN
Cod
articol
15812
15814
15816
15818
15820

CU OLANDEZ

Dimensiune
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.498
0.842
0.945
1.541
2.040

CONDUCT DE OCOLIRE
Cod
articol
16106
16108
16110
16112

Dimensiune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm

buc i/
pachet
10
10
10
5

kg/bucat
0.039
0.065
0.096
0.154

ELECTROMUF
Cod
articol
17008
17010
17012
17014
17016
17018
17020
17022
17024

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.034
0.041
0.048
0.066
0.081
0.127
0.163
0.216
0.380

CUI PENTRU REPARA II EAV


Cod
articol
60600

Dimensiune
7/11 mm

buc i/
pachet
10

kg/bucat
0.008

- 35 -

COT MIXT CU ARIPI montaj pe perete


Cod
articol
20106
20108
20110
20112
20113

16 x f
20 x f
20 x f
25 x f
25 x f

PL CU
Cod
articol
79080

buc i/
pachet
10
10
10
10
10

Dimensiune

kg/bucat
0.085
0.085
0.111
0.111
0.091

ABSOR IE ZGOMOT
buc i/
pachet
-

Dimensiune
-

kg/bucat
-

Carcas cot mixt cu aripi pentru


izolare fonic (numai pt. 1/2)
Cod
articol
20120

Dimensiune
grosime 5mm

buc i/
pachet
10

kg/bucat
0.018

REGLET MONTAJ
Cod
articol
79090

buc i/
pachet
1

Dimensiune
L = 560mm

kg/bucat
0.527

galvanizat , pentru fixarea coturilor mixte, include 2


pl cu e fixare i 4 holtz uruburi

PLAC
Cod
articol
60010

MONTAJ

Dimensiune
220/150/80 mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.206

galvanizat , pentru fixarea a 2 coturi mixte, nu se


potrive te cu art. 79080

- 36 -

Cod
articol
20114

Dimensiune

buc i/
pachet
10

kg/bucat
0.126

COT MIXT MONTAJ PRIN PERETE FALS

Cod
articol
20156
20158

Dimensiune
16 x f
20 x f

buc i/
pachet
10
10

kg/bucat
0.084
0.081

PIES MIXT FILET INTERIOR/EXTERIOR


cu piuli i garnitur

Cod
articol
20202

Dimensiune
16 x f x m

buc i/
pachet
10

kg/bu
cat
0.199

COT MIXT FILET INTERIOR/EXTERIOR


cu piuli i garnitur

Cod
articol
20206
20208
20209

Dimensiune
16 x f x m
20 x f x m
25 x f x m

buc i/
pachet
10
10
10

kg/bu
cat
0.204
0.200
0.206

PIES PENRU PROB DE PRESIUNE

Cod
articol
50708
50710

Dimensiune

buc i/
pachet
10
10

kg/bu
cat
0.021
0.021

- 37 -

SUPORT MONTAJ (dublu)

Cod
articol
60110

Dimensiune
80/100/150 mm

buc i/
pachet
1

kg/bu
cat
0.642

SUPORT MONTAJ (simplu)

Cod
articol
60115

Dimensiune
-

buc i/
pachet
1

kg/bu
cat
0.275

SUPORT MONTAJ (dublu)


cu cot mixt int/ext(art. 20208)

Cod
articol
60150

Dimensiune
-

buc i/
pachet
1

kg/bu
cat
1.044

SUPORT MONTAJ (simplu)


cu 1 cot mixt int/ext(art. 20208)

Cod
articol
60155

Dimensiune
-

buc i/
pachet
1

kg/bu
cat
0.529

COT MIXT INT/EXT


montaj prin perete fals

Cod
articol
20210

Dimensiune
20 x f x m

cu filet de 30mm, contrapiuli

buc i/
pachet
10

kg/bu
cat
0.221

i garnitur

- 38 -

PIES MIXT FILET INTERIOR

Cod
articol
21006
21008
21010
21011
21012
21013

Dimensiune
16 x f
20 x f
20 x f
25 x f
25 x f
32 x f

buc i/
pachet
10
10
10
10
10
5

kg/buc
at
0.071
0.070
0.090
0.071
0.086
0.093

PIES MIXT FILET INTERIOR


cu muf hexagonal

Cod
articol
21106
21108
21110
21111
21112
21113
21114
21115
21116
21117
21118
21119
21120
21122

Dimensiune
16 x f
20 x f
20 x f
25 x f
25 x f
32 x f
32 x 1 f
40 x 1 f
40 x 1 f
50 x 1 f
50 x 1 f
63 x 1 f
63 x 2 f
75 x 2 f

buc i/
pachet
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
1
1
1

kg/bucat
0.087
0.087
0.113
0.087
0.111
0.114
0.239
0.246
0.383
0.401
0.445
0.468
0.650
0.671

PIES MIXT FILET EXTERIOR

Cod
articol
21206
21208
21210
21211
21212
21213

Dimensiune
16 x m
20 x m
20 x m
25 x m
25 x m
32 x m

buc i/
pachet
10
10
10
10
10
5

kg/bucat
0.098
0.096
0.108
0.099
0.108
0.113

- 39 -

PIES MIXT FILET EXTERIOR


etan at cu band teflon

Cod
articol
21258
21261
21262

Dimensiune
20 x m
25 x m
25 x m

buc i/
pachet
10
10
10

kg/bucat
0.089
0.091
0.099

PIES MIXT FILET EXTERIOR


cu muf hexagonal

Cod
articol
21306
21308
21310
21312
21314
21316
21317
21318
21319
21320
21321
21322
21323
21324
21325
21327

Dimensiune
16 x m
20 x m
20 x m
25 x m
32 x m
32 x 1 m
40 x 1 m
40 x 1 m
50 x 1 m
50 x 1 m
63 x 1 m
63 x 2 m
75 x 2 m
75 x 2 m
90 x 3 m
110 x 4 m

buc i/
pachet
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.120
0.118
0.129
0.128
0.244
0.357
0.250
0.364
0.391
0.480
0.523
0.705
0.753
1.024
1.530
2.816

PIES MIXT FILET EXTERIOR


cu muf hexagonal i etan at cu band teflon

Cod
articol
21355

Dimensiune
20 x m

buc i/
pachet
10

kg/bucat
0.106

PIES MIXT FILET EXTERIOR


cu muf hexagonal i etan at cu band teflon

Cod
articol
21356
21358

Dimensiune
16 x m
20 x m

buc i/
pachet
10
10

kg/bucat
0.111
0.111
- 40 -

COT MIXT FILET INTERIOR

Cod
articol
23006
23008
23010
23012
23014
23016
23018

Dimensiune
16 x f
20 x f
20 x f
25 x f
25 x f
32 x f
32 x 1 f

buc i/
pachet
10
10
10
10
10
5
5

kg/bucat
0.082
0.108
0.081
0.106
0.087
0.110
0.260

COT MIXT FILET INTERIOR/EXTERIOR

Cod
articol
23208

Dimensiune
20 x f

buc i/
pachet
10

kg/bucat
0.080

COT MIXT FILET EXTERIOR

Cod
articol
23504
23506
23508
23510
23512
23514

Dimensiune
16 x m
20 x m
20 x m
25 x m
32 x m
32 x 1 m

buc i/
pachet
10
10
10
10
5
5

kg/bucat
0.107
0.109
0.128
0.124
0.133
0.260

TEU MIXT FILET INTERIOR

Cod
articol
25004
25006
25008
25010
25012
25014
25016

Dimensiune
16 x x 16
20 x x 20
20 x x 20
25 x x 25
25 x x 25
32 x x 32
32 x 1 x 32

buc i/
pachet
10
10
10
10
10
5
5

kg/bucat
0.090
0.088
0.120
0.093
0.116
0.118
0.272

- 41 -

TEU FILET EXTERIOR

Cod
articol
25506

Dimensiune
20 x x 20

buc i/
pachet
10

kg/bucat
0.115

HOLENDER PP-BZ , L 100mm

Cod
articol
26708
26710
26712
26714
26716
26717
26718
26720
26722

Dimensiune
20 mm / 1
25 mm / 1
32 mm / 1
40mm / 2
50 mm / 2
50mm / 2
63mm / 2
75mm / 3
90mm / 4

buc i/
pachet
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.083
0.117
0.160
0.256
0.436
0.457
0.541
0.918
1.238

PIES MIXT cu olandez,


pentru apometre

Cod
articol
26810
26812

Dimensiune
x 25 mm
x 32 mm

buc i/
pachet
1
1

kg/bucat
0.151
0.162

PIES MIXT FILET INTERIOR


cf. m rimilor standard ISO

Cod
articol
27010
27011
27012
27013
27014
27015
27016
27017
27018
27019
27020
27021
27022

Dimensiune
1 x 20 mm
1 x 25mm
1 x 25 mm
1 x 32 mm
1 x 32 mm
1 x 40 mm
2 x 40mm
2 x 50mm
2 x 50 mm
2 x 63 mm
2 x 63 mm
2 x 75 mm
3 x 75 mm

buc i/
pachet
10
10
10
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1

kg/bucat
0.182
0.185
0.253
0.272
0.437
0.452
0.705
0.723
0.919
0.951
1.236
1.260
1.832
- 42 -

PIES MIXT FILET EXTERIOR


cf. m rimilor standard ISO

Cod
articol
27310
27311
27312
27313
27314
27315
27316
27317
27318
27319
27320
27321
27322

Dimensiune
1 x 20 mm
1 x 25mm
1 x 25 mm
1 x 32 mm
1 x 32 mm
1 x 40 mm
2 x 40mm
2 x 50mm
2 x 50 mm
2 x 63 mm
2 x 63 mm
2 x 75 mm
3 x 75 mm

buc i/
pachet
10
10
10
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1

kg/bucat
0.149
0.150
0.222
0.226
0.404
0.409
0.604
0.630
0.665
0.694
1.071
1.095
1.442

NIPLU REDUS INTERIOR/EXTERIOR

Cod
articol
27510
27512
27514
27516
27518
27520
27522
27524

Dimensiune
1 m x f
1 m x f
1 m x 1 f
2 m x 1 f
2 m x 1 f
2 m x 2 f
3 m x 2 f
4 m x 3 f

buc i/
pachet
10
10
5
5
5
1
1
1

kg/bucat
0.063
0.120
0.248
0.442
0.471
0.808
1.244
1.404

NIPLU REDUS

Cod
articol
27710
27712
27714
27716
27718
27720
27722
27724

Dimensiune
1 m x m
1 m x m
1 m x 1 m
2 m x 1 m
2 m x 1 m
2 m x 2 m
3 m x 2 m
4 m x 3 m

buc i/
pachet
10
10
5
5
5
1
1
1

kg/bucat
0.108
0.190
0.248
0.442
0.471
0.808
1.244
1.404
- 43 -

PIES MIXT TIP A filet interior

Cod
articol
28214
28216
28218
28220
28222
28224
28226
28234
28236
28238
28240
28242
28244
28246

Dimensiune
40/25 x f
50/25 x f
63/25 x f
75/25 x f
90/25 x f
110/25 x f
125/25 x f
40/25 x f
50/25 x f
63/25 x f
75/25 x f
90/25 x f
110/25 x f
125/25 x f

buc i/
pachet
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

kg/bucat
0.087
0.088
0.088
0.088
0.088
0.088
0.091
0.108
0.111
0.110
0.109
0.110
0.111
0.112

Accesorii sudur
pentru deriva ii tip a:
articol 50614-50640
Burghie tip a :
Articol
50910+50912+50914
Frez tip a :
articol
50940+50942+50944

Bloc distribu ie sanitare


include un dop i 2 cuie de fixare

Cod
articol
30115

Dimensiune
20/25 mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.276

trecere: 25 mm (tip muf ) / 2 racorduri 20 mm(tip muf )


Bloc distribu ie sanitare

Cod
articol
30130

Dimensiune
20/25 mm h: 70mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.316

complet cu izola ie ( art. 30115)

DISTRIBUITOR PP
lungime: 246mm, 4 ie iri

Cod
articol
30602
30604

Dimensiune
32 mm x 16 mm
32 mm x 20 mm

buc i/
pachet
1
1

kg/bucat
0.141
0.134
- 44 -

PIES DE CAP T DISTRIBUITOR


ie ire filet interior

Cod
articol
30804

Dimensiune
32 mm x f

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.083

ROBINET SFER PT. DISTRIBUITOR


interior /exterior

Cod
articol
78000

Dimensiune
32 mm m/f

buc i/
pachet
1

kg/bucat
1.168

SUPORT PRINDERE DISTRIBUITOR

Cod
articol
60210

Dimensiune
pt. 30 mm

buc i/
pachet
2

kg/bucat
0.222

ROBINET TRECERE PP
pentru instala ii aparente

Cod
articol
40808
40810
40812
40814

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1

kg/bucat
0.205
0.211
0.351
0.570

ROBINET TRECERE PP
pentru instala ii ngropate, rozet cromat

Cod
articol
40858
40860
40862

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm

buc i/
pachet
1
1
1

kg/bucat
0.323
0.332
0.415

ROBINET TRECERE PP
pentru instala ii ngropate, rozet cromat

Cod
articol
40878
40880
40882

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm

buc i/
pachet
1
1
1

kg/bucat

pentru adncimi de pn la 100mm

0.507
0.494
0.586
- 45 -

ROBINET TRECERE PP
montaj ngropat, rozet cromat

Cod
articol
40888
40890
40892

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm

buc i/
pachet
1
1
1

kg/bucat
0.330
0.341
0.424

PRELUNGIRE ROBINET NGROPAT


cromat , pt. art. 40858-40862

Cod
articol
40900
40902

Dimensiune
L 90 mm
L 132 mm

buc i/
pachet
1
1

kg/bucat
0.137
0.203

CORP VAN

Cod
articol
40908
40910
40912
40914

Dimensiune
20 mm/
25 mm /
32 mm / 1
40 mm / 1

buc i/
pachet
1
1
1
1

kg/bucat
0.106
0.098
0.144
0.309

ROBINET TRECERE OBLIC PP

Cod
articol
41108
41110
41112
41114

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1

kg/bucat
0.294
0.282
0.423
0.820

ROBINET TRECERE OBLIC PP tip KFR

Cod
articol
41208
41210
41212
41214

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1

kg/bucat
0.298
0.286
0.434
0.842

- 46 -

ROBINET CU SFER PP

Cod
articol
41308
41310
41312
41314
41316
41318
41320
41322

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.280
0.371
0.593
0.950
1.585
2.552
4.090
6.125

PRELUNGIRE ROBINET CU SFER PP

Cod
articol
41378
41382
41386

Dimensiune
20/25 mm: L 35mm
32/40 mm: L 35mm
50/63 mm: L 46mm

buc i/
pachet
1
1
1

kg/bucat
0.120
0.120
0.128

ROBINET CU SFER PP
cu holender cu muf de mbinare

Cod
articol
41388
41390
41392
41394
41396
41398

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.130
0.200
0.290
0.470
0.740
1.170

ROBINET CU SFER PP
cu flan

Cod
articol
41400
41402
41404
41406

Dimensiune
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1

kg/bucat
6.400
9.300
11.300
13.500

- 47 -

ROBINET GOLIRE PP

Cod
articol
41408
41410
41412
41414
41416
41418

Dimensiune
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.098
0.094
0.115
0.139
0.201
0.288

PIES DE LEG TUR RADIATOR


racord pies bitubular

Cod
articol
85120

Dimensiune
16 x 2.0 mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.083

include 2 man oane i un holtz urub


culoare alb
polifuziune cu 2 accesorii 16mm
PIES DE LEG TUR RADIATOR
racord pies bitubular

Cod
articol
85121

Dimensiune
16 x 2.0 mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.076

include un holtz urub


culoare alb
polifuziune cu 2 accesorii 16mm
BLOC DISTRIBU IE RADIATOR
pentru mascare n plit sau ngropat

Cod
articol
85123

Dimensiune
20/16 mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.091

trecere pe 20 mm, dop 20mm


culoare verde
Polifuziune dubl cu aparat art. 50137
folosind dou accesorii 16 mm sau dou
20mm.

- 48 -

MAN ON PROTEC IE

Cod
articol
85125

Dimensiune
pentru eav
pn la
17mm,
distan 50mm

buc i/
pachet

kg/bucat

0.133

pentru protec ia evilor ce ies din pardoseal la radiator

ROZET MASCARE

Cod
articol
79550

Dimensiune
- 17.5 mm

buc i/
pachet
5

kg/bucat
0.009

pentru mascarea leg turilor la evile ce ies din


pardoseal la radiator

COT 90 - culoare alb

Cod
articol
82106

Dimensiune
16 mm

buc i/
pachet
10

kg/bucat
0.011

COT INTERIOR / EXTERIOR 90 - culoare


alb

Cod
articol
82306

Dimensiune
16 mm f/m

buc i/
pachet
10

kg/bucat
0.011

SET RACORDARE RADIATOR

Cod
articol
83006

Dimensiune
16 mm x

buc i/
pachet
1 set

kg/bucat
0.145

PIES MIXT FILET EXTERIOR RACORD


RADIATOR

Cod
articol
83306

Dimensiune
16 mm x m

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.074
- 49 -

FOARFEC T IAT EAV PP

Cod
articol
50102
50105

Dimensiune
16-40 mm
50 125 mm

buc i/
pachet
1
1

kg/bucat
0.425
1.418

FOARFEC T IAT EAV PP

Cod
articol
50104

Dimensiune
16-40 mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.593

APARAT SUDUR PP - 32mm


500 W

Cod
articol
50136

Dimensiune
16-32 mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
5.900

APARAT SUDUR PP - 16-63mm


800 W

Cod
articol
50137

Dimensiune
16-63 mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
7.800

APARAT SUDUR PP - 50-125mm


1400 W

Cod
articol
50141

Dimensiune
50-125 mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
9.300
- 50 -

BANC SUDUR PP

Cod
articol
50147

Dimensiune
50-125 mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
84.000

con ine accesorii sudur 50-125 ( art. 5021650226) , aparat sudur 1400W, cutie suport din
lemn.

APARAT SUDUR ELECTROMUFE

Cod
articol
50173

Dimensiune
20-110 mm

buc i/
pachet
1

kg/bucat
2.166

CREION TERMOCOLOR

Cod
articol
50190

Dimensiune

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.012

LAVETE TERGERE pentru electromufe

Cod
articol
50193

Dimensiune
cutie 100 buc

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.347

- 51 -

Cod
articol
50206
50208
50210
50212
50214
50216
50218
50220
50222
50224
50226

ACCESORII SUDUR

Dimensiune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.110
0.113
0.142
0.209
0.308
0.454
0.680
0.916
1.416
2.450
3.324

SET REPARA IE PRIN SUDUR


pentru g uri de maxim 10mm (art. 60600)

Cod
articol
50307
50311

Dimensiune
7 mm
11 mm

buc i/
pachet
1
1

kg/bucat
0.167
0.166

ASCU ITOARE AL pentru evile cu inser ie


de aluminiu

Cod
articol
50406
50408
50410
50412

Dimensiune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1

kg/bucat
0.217
0.269
0.325
0.428

ASCU ITOARE AL pentru evile cu inser ie


de aluminiu

Cod
articol
50506
50508
50512
50514
50518
50524

Dimensiune
16+20mm
20+25 mm
32+40 mm
40+50 mm
63+75 mm
90+110 mm

buc i/
pachet
1
1
1
1
1
1

kg/bucat
0.434
0.399
0.668
1.013
1.505
1.033

LAM DE SCHIMB ASCU ITORI

Cod
articol
50440

Dimensiune
-

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.002
- 52 -

ACCESORII SUDUR TIP A

Cod
articol
50614
50616
50619
50620
50623
50624
50627
50628
50629
50631
50632
50634
50636
50638
50640

Dimensiune
40/20 + 25 mm
50/20 + 25 mm
63/20 + 25 mm
63/32 mm
75/20 + 25 mm
75/32 mm
90/20 + 25 mm
90/32 mm
90/40 mm
110/20 + 25 mm
110/32 mm
110/40 mm
125/20 + 25 mm
125/32 mm
125/40 mm

buc i/
kg/bucat
pachet
1
0.185
1
0.223
1
0.245
1
0.226
1
0.254
1
0.256
1
0.267
1
0.274
1
0.464
1
0.278
1
0.286
1
0.481
1
0.292
1
0.300
1
0.508

DISPOZITIV FREZARE AL

Cod
articol
50910
50912
50914

Dimensiune
20+25 mm
32 mm
40 mm

buc i/
pachet
1
1
1

kg/bucat
0.215
0.321
0.475

BURGHIU TIP A

Cod
articol
50940
50942
50944

Dimensiune
20+25 mm
32 mm
40 mm

buc i/
pachet
1
1
1

kg/bucat
0.137
0.208
0.281

REGLET MONTAJ OBIECTE SANITARE

Cod
articol
50700

Dimensiune
-

buc i/
pachet
1

kg/bucat
0.252

- 53 -

COLIERE METALICE CU CAUCIUC

Cod
articol
60516
60520
60525
60532
60540
60550
60563
60575
60590
60594
60595

Dimensiune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

buc i/
pachet
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25

kg/bucat
0.045
0.048
0.051
0.060
0.067
0.079
0.091
0.105
0.128
0.155
0.212

COLIERE RAPIDE PT. POLISTIREN

Cod
articol
60604
60606
60608
60610

Dimensiune
simplu 8mm:
L 45 mm
simplu 8mm
L 75 mm
dublu 8 mm
L 45 mm
dublu 8 mm
L 75 mm

buc i/
pachet

kg/bucat

50

0.005

50

0.007

50

0.008

50

0.009

COLIERE PRINDERE DIN PLASTIC

Cod
articol
60616
60620
60625

Dimensiune
16 mm
20 mm
25 mm

buc i/
pachet
50
50
50

kg/bucat
0.007
0.008
0.016

- 54 -

4.1. A) Montarea echipamentelor


1. Utiliza i numai aparatele i accesoriile pentru lipit fusiotherm originale.

2. Asamblarea i strngerea accesoriilor se execut manual avnd grij ca acestea s fie reci.
3. nainte de lipire, cnd urmeaz a se efectua suduri pe blocurile de distribu ie, trebuie realizat
montarea accesoriilor n modul urm tor:
Articol
20115
85123
85124

Diametrul
25 mm
20 mm
20 mm

Orificiu
A+F
A+B
A+B

Deriva ie
20 mm
16 mm
16 mm

Orificiu
A+C
A+B
A+B

4. Accesoriile nu trebuie s prezinte impurit i. Verificati dac sunt curate nainte de montare. Dac
este cazul, n prealabil accesoriile trebuie decapate, cur area urmnd a se face cu o crp curat , aspr ,
care nu las fibre, mbibat n alcool

- 55 -

4.2. A) Faza de nc lzire

5. Montarea accesoriilor pe aparat se va face astfel nct s se realizeze un contact perfect ntre
acestea i toat suprafa a de nc lzire (plita). Accesoriile pentru diametre mai mari de 40 mm
trebuie ntotdeauna montate pe suprafata din spate a plitei aparatului.
6. Conecta i la tensiune electric aparatul de sudur . n func ie de temperatura ambientului,
aparatul va ajunge la temperatura optim de lipire ntr-un interval de timp cuprins ntre 10-30
min.
Temperatura optim este atins cnd :
- becul avertizor (verde) pentru temperatur s-a stins (aparat tip 50136, 50137 si 50141)
- becul avertizor pentru temperatur are semnal intermitent (aparat tip 50147)
7. n timpul procesului de lipire aparatul trebuie manevrat cu aten ie. Ave i grij ca accesoriile
s fie montate corespunz tor instructiunilor de la punctul 5. Nu folosi i niciodat pentru
strngere cle ti sau alte echipamente incompatibile, deoarece acestea pot strica nveli ul de
teflon al accesoriilor.
8. Temperatura necesar pentru polifuziunea evilor fusiotherm este de 260OC. Temperatura
aparatului de sudur trebuie verificat nainte de operare. Aceasta se face cu un instrument de
m surare rapid a temperaturii de suprafa sau cu un creion termocolor fusiotherm.
Aten ie:
Prima lipitur se va face la 5 minute de la atingerea temperaturii necesare realiz rii mbin rii de
sudare.

- 56 -

4.3. A) Mod de utilizare


9. Schimbarea unui accesoriu de sudur implic o verificare suplimentar a temperaturii aferent pl cii
de nc lzit.
10. Dac aparatul a fost oprit pentru o durat de timp mai lung , procesul de nc lzire trebuie reluat.
11. Dup utilizare aparatul se opre te i este l sat s se r ceasc . Nu trebuie folosit niciodat apa
pentru a r ci aparatul, deoarece aceasta va distruge rezisten ele interne ale pl cii de nc lzire.
12. Proteja i aparatul fusiotherm i accesoriile mpotriva impurit ilor. Particulele arse pot duce la o
mbinare nereu it . Cur a i accesoriile cu o crp curat i dac este necesar cu alcool. P stra i
ntodeauna accesoriile uscate. Dac este necesar usca i-le cu o crp curat , care nu las fibre.
13. Pentru realizarea unei mbin ri perfecte, accesoriile murdare sau deteriorate trebuiesc nlocuite.
14. Nu ncerca i niciodat s repara i un aparat defect. Returna i aparatul pentru a fi reparat.
15. Verifica i periodic temperatura de lucru a aparatului de sudur
instrumentelor de m sur adecvate.

fusioterm cu ajutorul

Plac de
nc lzit
bec de func ionare

(ro u)

Accesoriu
sudur

bec avertizor temperatur

(verde)

Accesoriu
sudur

- 57 -

4.4. B) Verificarea aparatelor i a uneltelor


1. Verifica i dac aparatul de sudur fusiotherm i accesoriile corespund indica iilor prezentate
n partea A.
2.Toate aparatele i accesoriile trebuie s ating temperatura de lucru necesar de 260 C.
Acestea necesit un test separat de temperatur .

Ghidul de lucru permite folosirea unui instrument de m surare i indicare rapid a temperaturii
suprafe elor pentru verificarea temperaturii necesare mbin rii.
Instrumentele de m sur corespunz toare trebuie s permit m surarea cu acurate e a unei
temperaturi de pn la 350 C.
Alternativ este posibil o verificare a temperaturii respective cu ajutorul unui creion termocolor
fusiotherm.
Creionul termocolor, prezentat sub forma unui miez nvelit n Al, se aplic pe suprafa ele
nc lzite putnd permite o citire exact a temperaturii, abaterea fiind de + 5 K.
Utilizare.
Dup ce becul indicator al aparatului indic sfr itul perioadei de nc lzire (are culoarea verde),
trasa i o linie pe suprafa a exterioar a
accesoriului.
Culoarea liniei trasate trebuie s se schimbe ntr-un
interval de timp de 1-2 secunde.
Dac temperatura este prea ridicat , culoarea se va
schimba imediat sau dac este prea sc zut (sub 260OC)
se va schimba dup 3 sau mai multe secunde.
Dac culoarea nu se schimb n intervalul de
1-2 secunde trebuie reluat testul de temperatur .
n cazul n care culoarea nu se schimba n intervalul de 1 2 secunde trebuie efectuat un nou
test de temperatur .

- 58 -

4.5. B) Preg tirea pentru fuziune


3. T ia i eava perpendicular pe axa ei. Folosi i numai foarfeca fusiotherm sau alte
echipamente de t iere adecvate.
Ave i grij ca suprafe ele t iate ale evii s nu prezinte denivel ri sau resturi de material. n
cazul n care se constat existen a acestora trebuie s se procedeze la ndepartarea lor.

4. Marca i adncimea de sudur la cap tul evii, marcarea urmnd s se realizeze cu ajutorul
creionului i ablonului inclus n trusa de sudur .
5. Marca i pe eav i/sau fiting pozi ia unde dori i s amplasa i fitingul.
Marcajele suplimentare configurate pe fiting, precum i linia continu trasat pe eava pot fi, de
asemenea, utilizate ca elemente ajut toare.
6. n cazul evilor cu inser ie de Al, naintea polifuziunii, trebuie ndep rtat complet stratul de
Al folosind ascu itorile speciale.
7. Folosi i numai ascu itori fusiotherm originale care nu trebuie s aib lamele deteriorate.
Lamele tocite trebuie nlocuite numai cu lame originale. Va fi necesar s se realizeze opera ii de
frezare de ncercare pentru a se verifica montarea corect a noului cu it.
8. mpinge i cap tul evii cu insertie de aluminiu n loca ul ascutitorii. Freza i Al pn la
opritorul ascu itorii. Nu este necesar s fie marcat adncimea de operare deoarece opritorul
ascu itorii indic adncimea corect .
9. nainte de nceperea opera iei de lipire, verifica i dac stratul de Al a fost ndep rtat complet.

! Nu este necesar frezarea fibrei compozite

- 59 -

4.6. B) nc lzirea evii i a fitingului


Ghidul general pentru nc lzirea materialelor Aquatherm.

n procesul de lipire urm ri i datele:


Diametrul Adncimea
Timpul de nc lzire
exterior
de sudur
mm
mm
Sec.DVS Sec.AQE*
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110

13.0
14.0
15.0
16.5
18.0
20.0
24.0
26.0
29.0
32.5

5
5
7
8
12
18
24
30
40
50

8
8
11
12
18
27
36
45
60
75

Timpul de
sudur
Sec.

Timpul de
r cire
Min.

4
4
4
6
6
6
8
8
8
10

2
2
2
4
4
4
6
8
8
8

Urm rind DVS 2207 partea II:La temperaturi exterioare sub +5C timpul de nc lzire va cre te
cu aproximativ 50%.
* timpi recomanda i de Aquatherm

10. mpinge i cap tul evii, f r a o roti, n accesoriu


pn la adncimea de sudur marcat .
n acela i timp mpinge i i fitingul, f r a-l roti,
n cap tul cel lalt al accesoriului.
Este esen ial s respecta i timpii de nc lzire
men iona i anterior.
Indica ie. Pentru o mbinare mai u oar a evilor i fitingurilor cu diametre mari, se recomand
mpingerea treptat a acestora n accesoriu.
evile i fitingurile cu diametre 90 -125 mm, pot fi mbinate numai cu aparatul de sudur
special, art. no. 50141. Pentru utilizarea echipamentului de sudur art.-no. 50147 se vor avea n
vedere instruc iuni de utlizare speciale.
Aten ie: Timpul de nc lzire ncepe s fie m surat dup ce eava i fitingul au fost introduse
pn la adncimea corect de sudur n accesoriu.

- 60 -

4.7. B) A ezarea i direc ionarea

11. Dup trecerea timpului de nc lzire prestabilit, ndep rta i repede eava i fitingul din aparat.
mbina i-le imediat, f r s le roti i, pn ce semnul de adncime este acoperit de marginea de
polipropilen a fitingului.
Aten ie:
Nu mpinge i eava prea mult n fiting deoarece acesta poate conduce la reducerea diametrului
de curgere i, n cazuri extreme, poate obtura eava.

12. Elementele de mbinat trebuie s fie fixate pe parcursul perioadei de asamblare specificat .
Folosi i acest timp pentru o eventual corectare a mbin rii. Corec ia se refer numai la
aliniamentul evii i fitingului. Nu roti i sau alinia i niciodat elementele dup expirarea
timpului de fuziune.
13. Dup perioada de r cire, elementele mbinate sunt gata de utilizare.

Rezultatul fuziunii dintre eav

i fiting l constituie o mbinare perfect , nedemontabil .

- 61 -

4.8. C) Fuziunea cu piese tip a


Sunt disponibile pentru evi cu diametre exterioare de: 40, 50, 63, 75, 90, 110 si 125 mm
Piesele de tip a se utilizeaz pentru:
-

realizarea deriva iei n instala ii existente.


nlocuirea unui teu
leg turi la coloane
montarea de echipamente de m sur i control etc.

Diametrul maxim pentru racordul echipamentului de


m sur este specificat n tabelul de mai jos.

Articol
15156
15158
15160
15162
15164
15166
15168
15170
15172
15174
15176
15178
15180
15181
15182
15184
15186
15188
28214
28216
28218
28220
28222
28224
28234
28236
28238
28240
28242
28244

Dimensiune
40 / 20
40 / 25
50 / 20
50 / 25
63 / 20
63 / 25
63 /32
75 / 20
75 / 25
75 / 32
90 / 20
90 / 25
90 / 32
90 / 40
110 / 20
110 / 25
110 / 32
110 / 40
40 /25 x f
50 /25 x f
63 /25 x f
75 /25 x f
90 /25 x f
110 /25 x f
40 /25 x f
50 /25 x f
63 /25 x f
75 /25 x
90 /25 x
110 /25 x

mm

Mm

40
40
50
50
63
63
63
75
75
75
90
90
90
110
110
110
110
110
40
50
63
75
90
110
40
50
63
75
90
110

20
25
20
25
20
25
32
20
25
32
20
25
32
40
20
25
32
40
-

R
filet
interior

orificiul
burghiu
senzorului

freza

cu itul
de
frezat

mm

articol

articol

articol

articol

27.0
28.0
27.0
28.0
27.0
28.0
30.0
27.0
28.0
30.
27.0
28.0
30.0
34.0
27.0
28.0
30.0
34.0
34.0
29.5
29.5
29.5
29.5
29.5
29.5
29.5
29.5
29.5
29.5
29.5

14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16

50940
50940
50940
50940
50940
50940
50942
50940
50940
50942
50940
50940
50942
50944
50940
50940
50942
50944
50940
50940
50940
50940
50940
50940
50940
50940
50940
50940
50940
50940

50910
50910
50910
50910
50910
50910
50912
50910
50910
50912
50910
50910
50912
50914
50910
50910
50912
50914
50910
50910
50910
50910
50910
50910
50910
50910
50910
50910
50910
50910

50614
50614
50616
50616
50619
50619
50620
50623
50623
50624
50627
50627
50628
50629
50631
50631
50632
50634
50614
50616
50619
50623
50627
50631
50614
50616
50619
50623
50627
50631
- 62 -

4.9. C) Sudura de tip a


1. naintea nceperii procesului de sudare, verifica i dac aparatul i accesoriile ndeplinesc
toate condi iile specificate n capitolele precedente.
2. Primul pas const n g urirea peretelui evii n punctul destinat realiz rii deriva iei, folosind
burghiul fusiotherm :
o deriva ie 20/25 mm : art. 50940
o deriva ie 32 mm : art. 50942
o deriva ie 40 mm
: art. 50944

Folosi i doar fitingurile


originale

3. Cnd folosi i eava cu inser ie de Al, ndep rta i restul de Al r mas dup g urire, cu ajutorul
unui modelator manual.
- 20/25 mm exterior : art. 50910
- 32 mm exterior
: art. 50912
- 40 mm exterior : art. 50914
4. Aparatul de sudur /accesoriile ata ate trebuie s ating temperatura de 260C.
5. Suprafe ele de sudur trebuie s fie curate i uscate.
6. Introduce i partea concav a accesoriului tip a n orificiul practicat n eav cu ajutorul
burghiului pn cnd marginile accesoriului ajung n contact direct cu suprafe ele evii. Dup
aceea, introduce i piesa tip a n partea convex a accesoriului. Timpul de nc lzire al
elementelor este, n general, de 30 secunde.
7. Dup ce aparatul a fost ndep rtat, deriva ia tip a este introdus imediat n orificiul din eav .
Aceasta este inut ap sat aproximativ 15 secunde. Dup ce a fost l sat s se r ceasc timp de
10 min. conexiunea poate fi pus n func iune. Ramifica ia realizat cu ajutorul accesoriului tip
a fusiotherm se fixeaz utiliznd tehnica de fusiune obi nuit .
Prin realizarea fuziunii derivatiei tip a cu suprafa a exterioar a evii, precum i cu
peretele interior al acesteia, se realizeaz o conexiune cu cea mai nalt stabilitate
alternativa pentru teurile inegale.

- 63 -

4.10. D) MA INA DE SUDUR

Echipamentul pentru sudur fusiotherm con ine:


- 1 cutie destinat transportului aparatului
- 1 banc culisant cu structur intern , reflector de c ldur ,
- 1 set de coliere de prindere compus din 8 bride pentru evi i fitinguri, diametre 25, 32, 40,
50, 63, 75, 90, 110 i 125 mm.
- cte un accesoriu de sudare fusioterm pentru fiecare din diametrele 50, 63, 75, 90, 110 i
125 mm.
- 1 aparat de sudur fusiotherm, Art. No.: 50141
- cheie Allan i unelte accesorii;
- 1 creion termocolor fusiotherm
- 1 manual cu instruc iuni de utilizare.
Echipamentul pentru sudare fusiotherm a fost creat n mod special pentru evi i fitinguri cu
diametre cuprinse ntre 50 125 mm. Acest echipament este prev zut cu un sistem de culisare
care u ureaz asamblarea cu precizie a p r ilor componente destinate realiz rii unor instala ii
complexe.
Instruc iunile de lucru sunt incluse.

Diametru
exterior
mm
50
63
75
90
110
125

Pentru polifuziune se iau n considerare urm toarele date


Adncime
Timp de nc lzire
Timp de lipire Timp de r cire
polifuziune
mm
sec. DVS
sec. AQE*
sec.
min.
20.0
18
27
6
4
24.0
24
36
8
6
26.0
30
45
8
8
29.0
40
60
8
8
32.5
50
75
10
8
40.0
60
90
10
8

- 64 -

4.10. E) APARAT SUDUR ELECTROMUFE

Acest aparat de sudur a fost conceput pentru


polifuziunea electromufelor de la 20 la 110 mm.
Informa ii tehnice:

tensiune alimentare: 230 V

putere :

frecven : 50 Hz

1.150 W

Prin nc lzirea electromufei se ajunge la o temperatur


interioar de aproximativ 200C. Din acest motiv, nu
atinge i electromufa n timpul lipirii.
1. Trebuie verificat tensiunea de 230 V astfel: verifica i

aparat sudur electromufe

dac tensiunea de alimentare este aceea i cu tensiunea


de ie ire din aparat.
2. T ia i capetele de eav astfel nct t ietura s aib
acela i unghi pe toat axa. nainte s lipi i eava cu
inser ie de aluminiu freza i complet stratul de aluminiu .
3. Folosi i numai ascu itori originale cu reglaj al adncimii

t ierea evii

de frezare.
Pentru a ajusta aceast adncime, desface i urubul de pe
ascu itoare.
4. Introduce i cap tul evii cu aluminiu n ascu itoare.
Freza i aluminiul pn la cap tul ascu itorii.
5. La mufarea evilor f r inser ie de aluminiu cu

numai n cazul inser iei cu Al


ajustarea ascu itorii

electromufe, capetele evii trebuiesc cur ate.


IMPORTANT:
La lipirea evii cu inser ie de aluminiu cu electromufe,
folosi i numai ascu itori (art. 50506-50524) cu reglaj al
adncimii de frezare.
numai n cazul inser iei cu Al
nl turarea foliei de AL

- 65 -

Tehnica de mbinare:
6. nl tura i ambalajul electromufei doar nainte de a
face mbinarea
7. Cur a i ntotdeauna suprafa a interioar a
electromufei.
Nu atinge i suprafe ele de lipit dup ce acestea au
fost cur ate. Pentru a fi sigur c evile au fost
indroduse n electromuf la adncimea corect
marca i aceast adncime* pe eav (vezi tabelul de
mai jos)
mm

20

25

32

40

50

nl turarea ambalajului
63

75

90 110 125

A* 26.5 26.5 25.0 25.0 25.0 30.0 33.0 36.0 41.0 41.0

8. Introduce i complet ambele capete de eav n


electromuf . Asigura iv c evile i electromufa
sunt aliniate i c nu exist posibilitatea ca evile s
alunece i s ias din electromuf .
9. Conecta i cele dou mufe ale aparatului n
electromuf . Ap sa i butonul ro u pe pozi ia Netz
ein ; becul de la buton se va aprinde. Toate cele
trei becuri pilot se vor aprinde unul dup cel lalt.
Aparatul este gata de utilizare.
10. Cnd conectarea este corect becul galben r mne
aprins.
11. Voltajul este ajustat automat n func ie de diametrul
electromufei. ncepe i procesul de polifuziune
ap snd butonul Start: becul verde ncepe s
clipeasc de cteva ori(n func ie de diametru). dup
aceea se va aprinde becul galben.
12. Aprinderea definitiv a becului verde arat c
polifuziunea este complet .

tergerea evii i a fitingului

introducerea capetelor de eav


n electromuf

ERORI
13. n cazul unei polifuziuni incorecte sau ntrerupte se
aprinde becul ro u. Condi iile pentru reluarea procesului
implic repetarea tuturor pa ilor descri i anterior. Asta
nseamn c mai nti aparatul trebuie oprit i apoi repornit
de la butonul Netz ein.

pornirea aparatului

- 66 -

Timpi de r cire
14. Este esen ial supravegherea strict a timpilor de r cire. Dup lipire trebuie notat ora pe
electromuf , pentru a putea observa i controla timpul de r cire. Niciodat nu ncerca i s
reduce i timpul de r cire folosind ap , aer r cit sau alte metode comparabile.
15. Presiunea de lucru: electromufele sunt fabricate pentru presiunea de PN20. raportul dintre
temperatura de lucru presiune i durat de via este redat n tabelul Presiuni de lucru.
Timpi de a teptare:

Tip de test

Perioad
minim de
a teptare

Test la
comprimare

Tensiune,
ndoire,
torsiunea evilor
nepresurizate
Test presiune
de lucru a evilor
sub presiune

20 minute
la 0.1 bar
0.1 la 1 bar
peste 1 bar

20 minute
60 minute
120 minute

Repetarea
procesului de
polifuziune

60 minute

Partea F: Repara ii
Dup cum am men ionat anterior evile sparte pot fi reparate prin
- polifuziune (partea B)
- electrofuziune ( partea E)
n afara celor dou solu ii programul fusiotherm ofer
- repararea prin cui din polipropilen

Accesoriul necesar (art. 50307/11) i fitingul(cuiul art. 60600) sunt prezentate n lista de produse.
mod de folosire:
nc lzirea

repararea

t ierea

- 67 -

5.12 PROBA DE PRESIUNE


n conformitate cu
reglement ri tehnice pentru instala ii de ap potabil DIN 1988
toate traseele de eav trebuiesc (cnd nc sunt aparente /vizibile) supuse la o prob de presiune
hidraulic . Presiunea de testare trebuie s fie 1,5 din presiunea normal de lucru.
La desf urarea probei la presiune propiet ile materialului din polipropilen duc la modificarea
volumului evii.Acest lucru influen eaz rezultatul probei. O alt influen a probei la presiune poate fi
cauzat de dilatarea termic linear a evii. Temperaturile diferite ale evii i mediul n care se face
proba pot influen a oscila ia presiunii. O schimbare de temperatur de 10 K corespunde cu o diferen
de presiune n instala ie de la 0,5 la 1 bar. De aceea se dore te ca proba la presiune s se fac la
temperatura cea mai mare pe care condi iile de ambient permit men inerea constant a acesteia.
Proba la presiune const ntr-un test preliminar, principal i final.
Pentru testul preliminar trebuie ob inut o presiune de 1,5 ori mai mare dect presiunea maxim posibil
de operare a instala iei. Aceast prob de presiune trebuie repetat de dou ori a cte 30 de minute cu 10
minute pauz ntre teste. Dup fiecare prob de 30 de minute presiunea nu trebuie s scad cu mai mult
de 0,6 bar i nu trebuie s apar nici o scurgere.
Testul preliminar trebuie urmat imediat de testul principal. Acesta dureaz 2 ore. Astfel, presiunea de
referin ob inut la testul preliminar nu trebuie s scad cu mai mult de 0,2 bar.
Dup efectuarea testului preliminar i a testului principal un test final
trebuie efectuat alternnd
teste de presiune la 10 bar cu teste de presiune la 1 bar ntr-un interval de minim 5 minute. ntre fiecare
etap de testare presiunea din instala ie trebuie nl turat .
Nu trebuie s apar nici o scurgere n timpul acestor teste.
M surarea presiunii trebuie f cut cu un manometru ce are o marj de eroare de maxim 0,1 bar. Acesta
va fi pozi ionat n punctul cel mai de jos posibil din instala ie.

- 68 -

5.12 PROBA DE PRESIUNE

PROCES VERBAL DE PROB LA PRESIUNE


Test preliminar

Descrierea instala iei


Loca ie:

Obiectiv:
Lungimea evii:
16mm
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm
90mm
110mm
125mm

.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Punctul cel mai nalt la


m
( fa de manometru)
nceperea testului:
Terminarea testului:
CLIENT:
Antreprenor:

Loca ie:
DATA.

tampil /semn tur

Presiune de prob

15 bar

Presiunea dup 1reluare:


bar
(la nceperea testului)
Presiunea dup a 2 reluare:
bar
Pierderi de presiune dup 30 de minute:
bar ( max. 0,6 bar)
Rezultat test preliminar:
Test principal
Presiune de lucru:
bar
(rezultat din testul preliminar)
Presiune dup 1 or :

bar

Presiune dup 2 ore:

bar

Pierdere de presiune:

bar
(max. 0,2 bar)

Rezultat test principal:


Test final*
1. Presiune de lucru 10 bar:
bar
cel pu in 10 minute, apoi
Presiune de lucru 1 bar:
bar
cel pu in 5 minute
2. Presiune de lucru 10 bar:
bar
cel pu in 10 minute, apoi
bar
Presiune de lucru 1 bar:
cel pu in 5 minute
3. Presiune de lucru 10 bar:
bar
cel pu in 10 minute, apoi
Presiune de lucru 1 bar:
bar
cel pu in 5 minute
4. Presiune de lucru 10 bar:
bar
cel pu in 10 minute, apoi
Presiune de lucru 1 bar:
bar
cel pu in 5 minute
* depresuriza i evile dup fiecare ciclu
- 69 -

SP LAREA INSTALA IEI


Regulamentul tehnic pentru instala ii de ap potabil DIN 1988, partea 2 include un paragraf despre
sp larea evilor, care trebuie f cut cu un amestec aer-ap sup presiune.
Practic toate instala iile de ap , indiferent de material, trebuie sp late dup montarea acestora.
Urm toarele condi ii trebuiesc ndeplinite nainte de darea n folosin a instala iei:
- protec ia calit ii apei potabile
- evitarea degrad rii prin coroziune
- evitarea disfunc ionalit ii arm turilor i echipamentelor
- cur area suprafe ei interioare a evilor
Aceste opera ii pot fi f cute prin
- sp larea cu ap
- sp larea cu amestec aer-ap
La alegerea modului de sp lare trebuiesc avute n vedere sfatul instalatorului, preten iile clientului i
recomand rile produc torului.
Pentru instala iile de ap potabil , n conformitate cu DIN 1988, n care se ncadreaz i sistemul
fusiotherm, punctul 1- sp larea cu ap este suficient.
Instala iile de ap potabile f cute cu sistemul fusiotherm nu necesit adezivi, solven i etc.; modul de
mbinare este fuziunea. Sistemul este format din material pur PP i r mne a a i dup fuziune.
Din acest motiv este suficient doar sp larea cu ap .
mp mntarea:
DIN VDE 0100, art. 701 con ine m suri de siguran pntru nc peri ce con in b i sau du uri.
Normativele stipuleaz c toate componentele conductoare cum ar fi c zi de metal, cbine de du ,
robine i, baterii obiecte sanitare i evi de metal (ap potabil i nc lzire) trebuie s fie conectate ntre
ele.
Leg tura la p mnt trebuie legat printr-o re ea la un punct central (panoul electric central).
informa ii privind nlocuirea evilor metalice cu evi din polipropilen .

- 70 -

fusiotherm- cot mixt cu aripi ncastrat n


carcas izolatoare fonic (art. 20120)
montat n ni sau ngropat

fusiotherm- cot mixt cu aripi ncastrat n


li aplicat n zid rie

fusiotherm- cot mixt int/ext montaj prin


perete fals lungime 30 mm

fusiotherm- cot mixt pentru leg turi


duble cu plac montaj galavanizat i
pl cu de absor ie zgomot(art. 79080)

Suport montaj ce include coturi mixte


int/ext cu contrapiuli , garnitur

contrapiuli e de strngere montate cu


fusiotherm- cot mixt int/ext montaj prin
perete fals lungime 30 mm

- 71 -

A
Bloc distribu ie modele de aplicabilitate
Numerele tan ate 1 i 2 indic conexiunile corecte
ale blocului de distribu ie. Ele servesc ca ajutor n
instalare i a ezare pe pozi ie.
n cazul variantei de conexiune pe nc lzire ( fig.
A) returul instala iei este legat pe canalul 1 i turul
pe canalul 2. Este de asemenea posibil leg tura de
tur i retur invers(n oglind ).
n varianta de sanitar (fig. B) canalul 1 este
conceput pentru traseul de ap rece iar canalul 2
este destinat traseului de ap cald . Din fabrica ie,
celelate dou ie iri de jos din canalul 2 sunt
obturate. Leg tura la canalul 2 se face prin simpla
g urire a canalului ( spiral 18mm). Aceasta permite
o leg tur suplimentar cum ar fi ap cald
recirculat .
ntorcnd blocul de distribu ie pe partea cealalt se
ob ine o imagine n oglind a conexiunilor. Aceste
variante sunt prezentate n fig. C i D.
Turul i returul la conexiunile blocului de
distribu ie pentru nc lzire sunt pe diametrul de 20
mm. Pentru leg turile la radiator sunt prev zute
ie iri pe 16 mm.
n cazul blocului de distribu ie pentru sanitar
acestea se alimenteaz pe diametrul de 25 mm.
Pentru leg turile de alimentare la consumator sunt
prev zute leg turi pe 20mm.

nc lzire

Sanitar

C
nc lzire

Sanitar
- 72 -

EXEMPLE DE APLICABILITATE SANITAR

Leg turile prin pardoseal sau coloane pentru ap rece i ap cald se fac prin intermediul
evilor fusiotherm sau fusiotherm cu inser ie cu diametrul exterior de 25 mm. Acela i diametru
este existent pentru traseul de ap cald recirculat ce se leag la blocul de distrtibu ie.

Reduc iile pentru diametrele inferioare por fi sudate direct n blocul de distribu ie.

Dopul care este livrat cu blocul de distribu ie serve te la nchiderea unui traseu sau alternativ ca
dop de 16mm. Dac cap tul dopului este t iat acesta se poate folosi ca reduc ie 25/16 mm sau
muf de 16 mm

Prin r sucirea blocului de distribu ie i


g urirea ie irilor ce n mod normal vin
astupate din fabrica ie se poate creea o
conexiune compact chiar i n spa ii foarte
restrnse. Aceasta elimin pierderea de timp
prin sudurile suplimentare ce se fac pentru
ocolirea evilor pe jos sau pe deasupra
acestora.

- 73 -

Este de asemenea posibil instalarea i


mai eficient, folosind a blocurilor de
distribu ie gata izolate. n acest caz nu
numai c se evit intersectarea
traseelor de eav dar se evit i munc
suplimentar de izolare a leg turilor n
cruce.
Aceast izola ie este f cut din
PPO/PS poliuretan expandat rigid.
De aceea ea asigur o izolare rapid i
sigur n conformitate cu Normativul
pentru Instala iile De nc lzire.
Conductivitate termic : WLG 040
Lungime: 184 mm
L ime: 119 mm
n l ime : 70 mm
Accesoriile ( 1 dop i dou cuie) sunt
integrate n izola ie (art. 30130)
EXEMPLE DE APLICABILITATE NC LZIRE

Leg turile pentru tur i retur a evilor pentru nc lzire la blocul de distribu ie au diametrul
exterior de 20mm. Folosite mpreun cu aquatherm pies leg tur radiator ( art. 85120) i
aquatherm robinet radiator, ie irile pe 16 mm asigur condi ii ideale pentru racord rile la
radiatoare.

Cnd se folose te blocul de distribu ie, pertea din care vine traseul de tur i retur nu prezint nici
o importan . Prin simpla r sucire a acestuia se adaptez la situa ia n cauz .

- 74 -

5.1. Punctele fixe


La amplasarea punctelor fixe, conductele sunt mp r ite n segmente separate. Aceasta ajut la
evitarea mi c rii evii n mod necontrolat.
n principal, punctele fixe trebuie calculate i amplasate n a a fel nct for ele de dilatare ale a
evilor precum i nc rc rile suplimentare s fie preluate de acestea.
n cazul n care se utilizeaz tije filetate sau suruburi, distan a ntre tavan i eav trebuie s fie
ct mai mic posibil. Nu se vor utiliza pentru fixare elemente de sustinere oscilante.
Conductele verticale pot fi montate rigid. Coloanele nu necesit lire/compensatoare de
dilata ie, cu condi ia ca punctele fixe s fie amplasate imediat nainte sau dup o ramifica ie.
Pentru a compensa for ele care rezult din dilatarea liniar
existe un num r suficient de elemente de fixare.

a conductelor, trebuie s

Colierele/ bridele de fixare ndeplinesc toate cerin ele men ionate i - innd seama de
urm toarele instruc iuni de montare - sunt ideale pentru realizarea punctelor fixe.
Acest tip special de bride de fixare prev zute cu cauciuc ofer
protec iei mecanice a suprafe ei evii.

siguran

n realizarea

- 75 -

5.2. Punctele mobile


Acestea trebuie s permit mi carea axial a evilor, f r a interveni deteriorarea acestora.
La amplasarea punctelor de alunecare trebuie s se in seama ca mi carea conductelor s
s nu fie obstruc ionat de fitingurile i arm turile instalate n apropierea lor.
Caracteristicile speciale ale colierelor prev zute cu manson de cauciuc, utilizate pentru
fixarea evilor, le confer calitatea de a fi alegerea potrivit atunci cnd se dore te obtinerea
unei bune izol ri fonice. Dac sunt instalate respectnd instruc iunile de mai jos, sunt
perfecte pentru instala iile cu puncte de alunecare.

5.2.1. Instruc iuni pentru instalare


Bridele/colierele de fixare sunt cele mai indicate pentru instala iile prev zute cu puncte
fixe i mobile.
Distan ele de amplasare depind de tipul de eav .

Fixare

eava cu inser ie de FC

eava cu inser ie de Al

Punct de alunecare

1 distan ier

2 distan iere

Punct fix

nu necesit
distan ier

1 distan ier

5.3. Dilatarea linear


Dilatarea linear a evilor depinde de temperatura la care este supus materialul din care
sunt realizate.
De aceea, evile de ap rece nu prezint
aceasta nu trebuie s fie luat n considerare.

dilatare linear

i, n consecin ,

Din cauza dilat rii materialului sub ac iunea c ldurii, dilatarea linear trebuie luat
n considerare n mod special n cazul instala iilor de ap cald i a instala iilor de nc lzire.
Aceasta necesit o diferen iere a tipurilor de instala ii
-instala ii ngropate
-instala ii realizate n ni e
-instala ii aparente

- 76 -

5.3.1. Instala ii ngropate


Instala iile ngropate, n general, nu impun luarea n considerare a dilat rii, dac sunt
realizate cu eava fusiotherm.
Izolatia, potrivit normativelor privitor la montarea sistemelor de nc lzire
(Heizungsanlagenverordnung), ofer suficient spa iu pentru dilatarea evilor. n cazul n care
dilatarea evilor este mai mare dect spatiul de care dispun n izola ie, materialul preia
solicitarile rezultatate n urma dilat rii remanente.
Cele de mai jos sunt valabile i n cazul evilor neizolate. Dilatarea linear , func ie de
temperatur , este prevenit prin inser ia acestora n pardoseal , beton sau mortar.
Efortul de compresiune i solicitarea la ntindere, rezultate n urma dilat rii lineare ce ar
avea loc n aceste conditii, nu sunt periculoase, acestea fiind preluate de material.

5.3.2. Instala ii realizate n ni e


Deoarece evile fusiotherm cu inser ie de Al, cu inser ie de fibr compozit , precum i cele
f r componente de stabilizare prezint dilat ri lineare diferite, punctele de ramifica ii din
re ea trebuie s fie montate potrivit tipului de eav ales.

- 77 -

5.4. Instala ii realizate n ni e


evi fusiotherm cu inser ie de aluminiu / fibr compozit
n cazul amplas rii unui colier de fixare (punct fix) chiar naintea unei ramifica ii, dilatarea
linear a evilor fusiotherm cu insertie de Al/de fibr compozit poate fi ignorat .

n general, coloanele pot fi montate rigid, ceea ce nseamn c nu este necesar prevederea de
lire de dilatare. Astfel, dilatarea este direc ionat n spa iul/pe lungimea dintre dou puncte
fixe, unde nu are nici un efect.
n plus, trebuie respectat o distan maxim de 3 m ntre dou puncte fixe.

evi fusiotherm pentru ap cald /rece

Montarea coloanelor realizate cu tevi fusiotherm care nu prezint elemente stabilizatoare


(Al sau fibr compozit ), necesit prezen a unui bra care trebuie s fie suficient de elastic
pentru a prelua dilatarea total .
1. Aceasta se poate asigura printr-o fixare corespunz toare a coloanei n traseu.
2. De asemenea, un man on din eav adecvat poate conferi o elasticitate suficient deriva iei;
3. Mai mult, montarea unui cot / suport elastic ofer o elasticitate corespunz toare.

- 78 -

Fixare avantajoas

Manson cu
diamteru mare

Instala ie n
suport arcuit

- 79 -

INSTALA II APARENTE
n cazul evilor montate aparent (ex. n subsol), aspectul acestora este important i de acea nu
trebuie s existe deformare.
evile fusiotherm pentru ap rece i cele cu inser ie de Al i fibr compozit pentru ap cald
i nc lzire fac acest lucru posibil.
Coeficientul de dilatare linear al evilor fusiotherm cu inser ie este de numai:
1

= 3.00 x 10-5 (K-1) evi cu inser ie de Al

2=

3.50 x 10-5 (K-1) evi cu inser ie de

FC

i de aceea este aproximativ egal cu cel al evilor metalice.


Coeficientul de dilatare linear al evilor fusiotherm f r componente de stabilizare este
de
3 = 15,00 x 10 5 ( K 1). De aceea se recomand s se realizeze proiectarea i montarea aparent a
evilor fusiotherm n situatiile n care dilatarea linear trebuie s fie luat n calcul. n cazul unor
trasee mai lungi de teav fusiotherm cu inser ie de Al/ fibr compozit se va lua n calcul riscul de
ondulare. Pentru trasee mai lungi de 40 m, sunt obligatoriu avute n vedere dilat rile liniare i,
implicit, riscul de ondulare al tevii urmnd s se prevad lire de dilatare. Acest lucru nu este valabil
pentru instala iile verticale realizate din acest tip de eav . Coloanele din eav cu inser ie pot fi
instalate rigid (f r lire de dilatare)
Urm toarele exemple de calcul i diagrame sunt date pentru a facilita determinarea dilat rii
lineare. Este esen ial , pentru efectuarea calculului, diferen a dintre temperatura de lucru i
temperatura maxim sau minim din instala ie.
EXEMPLE DE CALCUL PENTRU DILATAREA LINEAR
Simbol

Semnifica ie

Valoare

Unitate de m sur

mm

Dilatare linear

Coeficient de dilatare linear , evi Al

0,03

mm/mk

Coeficient de dilatare linear , evi FC

0,035

mm/mk

Coeficient de dilatare linear , evi f r


inser ie

0,15

mm/mk

Lungime eav

25,0

tw

Temperatura de lucru

60

tM

Temperatura de instalare(ambient)

20

Diferen a de temperatur (T = TW TM)

40

C
C

- 80 -

Dilatarea linear se calculeaz conform formulei l

Material: Teava fusiotherm cu inser ie

n = 1, 2, 3

Asem n tor cu evile metalice, evile fusiotherm trebuie s se monteze cu ajutorul colierelor de fixare
adecvate.
n cazul evilor fusiotherm montate aparent, coeficientul de dilatare l trebuie s fie luat n
considerare din faza de proiectare. Traseul evii trebuie proiectat n a a fel nct eava s aib libertate
de miscare n functie de dilatarea determinat .
Urm toarele posibilit i sunt gndite pentru a compensa dilatarea linear .
Compensator curbat (n forma de L)

Compensator de dilatare (n forma de U)

- 81 -

n cele mai multe cazuri, schimb rile de direc ie pot fi folosite pentru a compensa dilat rile lineare ale
evilor.
Lungimea laturii deformate trebuie s fie calculat dup cum se arat n urm torul exemplu.
Exemplu de calcul: Lungimea laturii deformate
Valori date i cerute
Simbol

Semnifica ie

Valoare

Unitate de m sur

LS

lungimea laturii deformate

mm

constanta specifica de material

15

diametrul exterior al evii

40

mm

dilatarea linear

30

mm

Lungimea laturii care se deformeaz este calculat cu ajutorul urm toarei formule:

innd seama de valorile date mai sus, rezultatul final este 520 mm.

SP= punct mobil


FP = punct fix

Dac dilatarea linear nu poate fi compensat prin schimbarea de direc ie, devine necesar montarea
unui compensator de dilata ie. Construirea /realizarea lui presupune o lungime corespunz toare a
evilor i patru coturi de 900 C.
Se ine seama de lungimea de deforma ie LS precum i de adancimea curbei deforma iei Amin, n
realizarea compensatorului.

- 82 -

Exemplu de calcul
Valori date i cerute
Simbol

Semnifica ie

Valoare

Unitate de m sur

Amin

m rimea deforma iei

mm

dilatarea linear

30

mm

SD

distan a de siguran

150

mm

Curbarea tevii Amin se va calcula n conformitate cu formulele de mai jos:

Amin = 2 x

l + SD

Amin = 2 x 30.0 mm + 150.0 mm


Amin = 210.0 mm
Adncimea lirei de dilatare Amin trebuie sa fie de cel putin 210 mm.

SP punct mobil/ de alunecare


FP - punct fix

- 83 -

Graficul dilat rii lineare


evi fusiotherm pentru ap cald / rece
Valorile dilat rii lineare, descris pe larg n ultimele pagini, pot fi luate din tabelele urm toare.
Folosirea acestora faciliteaz g sirea rapid a nivelului deform rii raportat la dilatarea linear .

Lungime
eav l (m)

dilatarii linearae functie de temperatura [l = f (t)] teava fusiotherm


Diferen a de temperatur t [K]

Diagrama

Dilatare linear
Diferen a de temperatur t [K]

Dilatarea linear l [mm]


- 84 -

evi fusiotherm cu inser ie de Al / FC


Datorit includerii i asocierii benefice a materialelor diferite, evile fusiotherm cu inser ie de Al/FC
ofer o mai mare stabilitate i rezisten .
n plus dilatarea linear se reduce pn la 1/5 din cea a evilor din PP simple.

Dilatare linear n cazul evilor cu inser ie de Al i fibr compozit


Diferen a de temperatur t [K]

Lungime
eav l (m)

5.4.

Diferen a de temperatur t [K]

Stabi cu inser ie de Al
Faser cu inser ie de FC

Dilatarea linear l [mm]


- 85 -

PRETENSIONAREA
Cnd spa iul este limitat, este posibil ca lungimea laturii deformate s fie redus prin pretensionarea
acesteia.
Instala iile pretensionate, dac sunt proiectate i realizate cu aten ie, ofer o estetic perfect deoarece
dilatarea abia se observ .
Lungimea laturii pretensionate deformate LSV se calculeaz conform urm torului exemplu de calcul.
Exemplu de calcul
Valori date i cerute

n concordan cu valorile men ionate mai sus, lungimea zonei de curbare este de 368 mm avnd
n vedere pretensionarea.

- 86 -

INTERVALE NTRE SUPOR I/BRIDE


Tabel pentru determinarea intervalelor dintre bridele de fixare, pentru evi fusiotherm cu inser ie de
Al, Fc, sau f r inser ie, n func ie de temperatur i diametrul exterior.
Difere
n a de
tempe
ratur
t

Diametrul evii d (mm)


Intervale valabile n cm

evi cu -cu inser ie de Al

Difere
n a de
tempe
ratur
t

Diametrul evii d (mm)


Intervale valabile n cm

evi cu -cu inser ie de FC

Difere
n a de
tempe
ratur
t

Diametrul evii d (mm)


Intervale valabile n cm
-pentru ap cald /
rece

Intervalele valabile pentru evi SDR 11/S5 (PN 10)


- 87 -

IZOLA IA TERMIC - EVI PENTRU AP CALD PENTRU NC LZIRE


Normativul privind condi iile de conservare a energiei termice pentru instala ii de nc lzire i instala ii
industriale reglementeaz izola ia termic a evilor i a fitingurilor n Germania.
Conform acestui normativ, evile i fitingurile fusiotherm trebuie izolate mpotriva pierderilor de
c ldur . Grosimea izola iei depinde de instala ia respectiv .
Conductivitatea termic a evilor realizate din polipropilen PP-R 80 este 0.15 W/mK. Aceasta
nseamn c , din punct de vedere al transferului de c ldur , evile i fitingurile fusiotherm ofer un
grad semnificativ mai mare de autoizolare comparativ cu evile metalice.
n scopul determin rii grosimii izola iei pentru evi, al c ror diametru nu este stipulat n standarde, se
va considera drept criteriu diametrul exterior al evii (Normativul pentru Sisteme de instala ii de
nc lzire). Avnd n vedere gradul nalt de autoizolare al materialului fusiotherm PP-R 80 grosimea
izola iei comparativ cu cea utilizat pentru sistemele de evi metalice poate fi redus , n
concordan cu urm toarele valori minime.
Grosimea izola iei, calculat pe baza Normativului pentru Sistemele de Instala ii de nc lzire pentru
evi fusiotherm SDR 6 (f r inser ie).

conductivitate
termic
Dimseniune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm

0,030 W/mK
50 %
6.1
6.1
6.0
9.4
9.3
9.0
13.1
15.6
18.8
23.1

0,035 W/mK

0,040 W/mK

Grosime minim a izola iei n mm


100 %
50 %
100 %
50 %
12.8
8.0
17.0
10.1
12.9
7.8
16.8
9.7
13.0
7.6
16.7
9.3
19.9
11.8
25.5
14.4
19.8
11.5
25.1
13.9
19.7
11.0
24.7
13.2
27.9
15.9
35.0
19.0
33.4
19.0
41.7
22.6
40.2
22.8
50.1
27.1
49.1
27.9
61.1
33.1

100 %
22.2
21.6
21.0
32.2
31.2
30.2
42.9
51.1
61.3
74.7

- 88 -

Grosimea izola iei, calculat pe baza Normativului pentru Sistemele de Instala ii de nc lzire pentru evi
fusiotherm SDR 7 cu inser ie de Al / fibr compozit .

conductivitate
termic
Dimseniune
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

0,030 W/mK
50 %
6.4
6.4
6.4
9.9
9.9
13.3
15.0
18.4
21.7
27.0
28.0

0,035 W/mK

0,040 W/mK

Grosime minim a izola iei n mm


100 %
50 %
100 %
50 %
13.0
8.3
17.6
10.7
13.3
8.2
17.5
10.3
13.4
8.0
17.3
9.9
20.5
12.5
26.4
15.3
20.5
12.2
26.1
14.8
27.5
16.5
34.9
19.9
31.1
18.3
39.1
22.0
38.0
22.5
47.8
27.0
45.1
26.6
56.6
31.8
55.7
32.9
69.8
39.2
58.5
33.8
72.7
40.3

100 %
23.0
22.5
21.8
33.4
32.5
43.5
48.3
58.9
69.6
85.8
88.7

- 89 -

VITEZA MAXIM DE CURGERE


Determinarea vitezei maxime
Conform DIN 1988 partea 3
de curgere Vs func ie de
debitul total
VR aferent cl dirilor
Acest tabel este valabil dac debitul de calcul VR aferent punctului de alimentare/ consum este mai mic
de 0,5 l/s.

- 90 -

VITEZA MAXIM DE CURGERE


Determinarea vitezei maxime
de curgere Vs func ie de

Conform DIN 1988 partea 3

debitul total
V R aferent cl dirilor
Acest tabel este valabil dac debitul de calcul VR aferent punctului de alimentare/ consum este mai mic
de 0,5 l/s.

- 91 -

FACTORUL DE FRECARE I VITEZA DE CURGERE


R i viteza de curgere n corela ie cu debitul masic V
evi PP SDR 11
Rugozitate: 0,0070 mm
R- gradient de presiune (mbar/m)
Temperatura: 20 C
v- viteza de curgere (m/s)
Densitate: 998,00 kg/m 3
V- debit masic (l/s)
Vscozitate: 1,02 x 10 6 m 2/s

- 92 -

FACTORUL DE FRECARE I VITEZA DE CURGERE


R si viteza de curgere n corela ie cu debitul masic V
evi PP SDR 11
Rugozitate: 0,0070 mm
R- gradient de presiune (mbar/m)
Temperatura: 20 C
v- viteza de curgere (m/s)
Densitate: 998,00 kg/m 3
V- debit masic (l/s)
Vscozitate: 1,02 x 10 6 m 2/s

- 93 -

- 94 -

FACTORUL DE FRECARE I VITEZA DE CURGERE


R i viteza de curgere n corela ie cu debitul masic V
evi PP SDR 6
Rugozitate: 0,0070 mm
R- gradient de presiune (mbar/m)
Temperatura: 20 C
v- viteza de curgere (m/s)
Densitate: 998,00 kg/m 3
V- debit masic (l/s)
Vscozitate: 1,02 x 10 6 m 2/s

- 95 -

- 96 -

- 97 -

FACTORUL DE FRECARE I VITEZA DE CURGERE


R i viteza de curgere n corela ie cu debitul masic V
evi PP SDR6
Rugozitate: 0,0070 mm
R- gradient de presiune (mbar/m)
Temperatura: 60 C
v- viteza de curgere (m/s)
Densitate: 983,00 kg/m 3
V- debit masic (l/s)
Vscozitate: 0,47x 10 6 m 2/s

- 98 -

- 99 -

- 100 -

evi PP SDR 7,4


evi PP cu inser ie de Al
evi PP cu inser ie de FC SDR 7,4

Rugozitate: 0,0070 mm
Temperatura: 20 C
Densitate: 998,00 kg/m 3
Vscozitate: 1,02x 10 6 m2 /s

- 101 -

- 102 -

- 103 -

evi PP SDR 7,4


evi PP cu inser ie de Al
evi PP cu inser ie de FC SDR 7,4

Rugozitate: 0,0070 mm
Temperatura: 60 C
Densitate: 983,00 kg/m 3
Vscozitate: 0,47x 10 6 m2 /s

- 104 -

- 105 -

- 106 -

DIAGRAMELE GRADIENTULUI DE PRESIUNE


Fusiotherm SDR 11

Fusiotherm SDR 6

- 107 -

FITING

POZ

SIMBOL

OBSERVA II

MUF

Valoarea
0.25

Reducere
... cu 1 diametru
...cu 2 diametre
cu 3 diametre
cu 4 diametre
cu 5 diametre
cu 6 diametre

Reduc ie

0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.20

COT 90
COT 90
interior/exterior

1.20

COT 45

0.50

COT 45
interior/exterior

0.50
trecere n cazul
separ rii curgerii

0.25

separarea curgerii

1.20

intersectarea curgerii

0.80

contra curent n cazul


separ rii curgerii

1.80

contracurent n cazul
intersect rii curgerii

3.00

ramifica ie a curgerii

2.10

TEU

CRUCE

- 108 -

n cazul teurilor inegale se adun coeficientul de la teurile egale cu cel de la reduc ii.

FITING

POZ

SIMBOL

OBSERVA II

Valoarea

Pies mixt filet


interior

0.50

Pies mixt filet


exterior

0.70

Cot mixt filet


interior

1.40

Cot mixt filet


exterior

1.60
Separare curgere

Teu mixt filet


interior

Teu mixt filet


exterior
Robinet trecere
PP
Robinet trecere
oblic PP

Robinet KFR

Robinet cu sfer
PP

16 x x 16
20 x x 20
20 x x 20
25 x x 25
32 x 1 x32
25 x x 25
32 x x 32

20 x x 20
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
-20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 63 mm

1.40
1.60
1.80
1.80
KVR

Robinet golire
PP
- 109 -

POZ
Instala ii
sanitare

OBSERVA II
reducerea trecerii
de 25mm n cazul
ramific rii

POZ
Instala ii nc lzire

Valoarea

reducerea trecerii
de 20mm n cazul
ramific rii

1.00

trecere de 20 mm
n cazul
ramific rii

0.25

trecere de 16 mm
n cazul
ramific rii

0.80

trecere de 20 mm
n cazul
intersect rii

trecere de 16 mm
n cazul
intersect ri

1.60

reducerea trecerii
de 20mm n cazul
ramific rii
Instala ii sanitare

reducerea trecerii
de 16 mm n
cazul ramific rii
trecere de 25 mm
n cazul
ramific rii
trecere de 16 mm
n cazul
intersect ri

trecere de 25 mm
n cazul ramific rii
Instala ii
sanitare

OBSERVA II

trecere de 20 mm
n cazul ramific rii

Instala ii nc lzire

2.20
1.20
0.80

- 110 -

- 111 -