Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE COMODAT

Art.1. PRILE CONTRACTANTE


, n calitate de COMODAT .................................................................., domiciliat
n ..................................., str. ................................................, nr. ..........., legitimat prin C.I.
seria ......... nr. .........................................., eliberat de ..................................................... la data
de ..................................
, n calitate de COMODATOR S.C/P.F.A................................................................, cu certificat de
nregistrare nr........................................... i cod unic de nregistrare.....................................
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Cedarea, de ctre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosin a
autoturismului/apartamentului/casei ............................................................... cu numrul de
nmatriculare/adresa ............................., an de fabricaie .........................., serie
motor ....................................................
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se ncheie pe o perioada de ....................... an, ncepnd cu data
de ........................................... la care bunul va fi predat comodatorului.
Art. 4. DREPTURI I OBLIGAII
a) Drepturile comodantului:
- s cear rezilierea contractului, n cazul n care comodatarul nu-i respect obligaiile
prevzute n prezentul contract.
b) Drepturile comodatarului:
- s i se asigure de ctre comodant folosirea bunului pe toat durata contractului;
- s cear restituirea sumelor pltite de acesta pentru conservarea bunului.
c) Obligaiile comodatarului:
- s se ngrijeasc de bunul mprumutat ntocmai ca proprietarul acestuia;
- s suporte, de la data prelurii bunului, cheltuielile necesare folosirii acestuia, neavnd
dreptul s cear restituirea acestora de la comodant;
- s restituie bunul mprumutat la mplinirea termenului stipulat n prezentul contract.
Art. 5. NCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract i nceteaz efectele n urmtoarele cazuri:
- prin restituirea bunului de ctre comodatar naintea termenului prevzut n contract;
- prin cererea termenului prevzut n contract;
- prin reziliere, n cazul nerespectrii obligaiilor de ctre comodatar;
- prin decesul comodatarului.
Prezentul contract s-a ncheiat astzi .........................................n dou exemplare.
COMODANT COMODATAR