Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE POST LUCRATOR GESTIONAR

1. Denumirea compartimentului:
Departamentul aprovizionare-desfacere
2. Denumirea postului:
Lucrator gestionar
3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:
Administrator si Managerul de aprovizionare/desfacere
5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC
6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul
7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:
8. Relatii functionale:
cu toate compartimentele societatii
9. Pregatirea si experienta:
Pregatire / Instruire: liceu
Experienta: minim 2 ani
10. Autoritate si libertate organizatorica:
Daca este cazul
11. Responsabilitati si sarcini:
Sarcini si responsabilitati pe linie profesionala
1. Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa;
2. Opereaza in stoc miscarile de marfa;
3. Pastreaza documentele justificative legate de stocuri;
4. Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa;
5. Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei;
6. Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic;
7. Ofera informatii despre stocuri departamentelor firmei;
8. Respecta legislatia de gestiune a stocurilor;
9. Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare;
10. Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii;
11. Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei;
12. Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la receptia marfii la
magazie;

13. Verifica documentele vamale la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante;


14. Inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor;
15. Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului;
16. Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor;
17. Asigura miscarea stocurilor;
18. Efectueaza transferurile de marfa din stocul central in substocuri si retur;
19. Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi;
20. Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc firma, in conditiile prevazute de lege;
21. Urmareste ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata;
22. Urmareste completarea de catre clienti a documentelor fiscale conform legislatiei;
23. Listeaza documentele fiscale ce insotesc marfa si le transmite clientului;
24. Preda marfa catre client conform documentelor emise;
25. Expediaza marfa catre clienti;
26. Ambaleaza si securizeaza marfa in vederea livrarii;
27. Intocmeste necesarul de materiale folosite pentru expeditia marfii;
28. Transmite catre superiorul ierarhic orice reclamatie privind expeditiile de marfa;
Raspunde de:
1. Acuratetea inregistrarilor in stoc;
2. Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile;
3. Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic;
4. Calitatea raportarilor si a informarilor;
5. Livrarea marfii catre clienti in timpul cel mai scurt si in conditii optime;
6. Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma;
7. Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special;
8. Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau a altor
mijloace fixe primite in folosinta de la firma;
9. Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau;
10. Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei;
11. Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma;
Responsabilitati pe linie de protectia muncii
1. Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
2. Sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie;
3. Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale
echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitivie;
4. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatia care constituie
un pericol de accidente sau imbolnavire profesionala;
5. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca
suferite de persoana proprie sau de alti angajati;
6. Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata
conducatorului locului de munca;
7. Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie;
8. Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;
9. Sa coopereze cu angajatorului si / sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt
corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca;
10. Sa coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca, atata timp cat este necesa, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta
pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
11. Sa dea relatii la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt
descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).

13. Semnaturi:
14. Data semnarii: