Sunteți pe pagina 1din 1

Tabelul 1.11.

Cota de pia 2013


Nr.

Date cumulate CAEN 2611

Crt
.
1.
2.
3.
4.
5.

Indicatori
Active fixe
Active circulante
Capital social
Capitluri totale
Datorii

6.
7.

Cifra de afaceri
Profit net total
Pierderi nete

8.
9.
10.

totale
Marja profitului
Cota de pia

UM
lei
lei
lei
lei
lei

Cumulat
736.501.995
463.635.303
307.621.105
432.942.983
412.560.905
1.816.860.69

Medie sector
6.137.517
3.863.628
2.563.509
3.607.858
3.438.008

X S.R.L.
95.493.297
26.854.812
66.004.750
78.916.430
43.431.679

lei
lei

5
68.444.882

15.140.506
570.374

159.557.059
13.215.788

lei
%
%

29.097.387
2,17

242.478
2,17

0
8,28
8,78