Sunteți pe pagina 1din 1
76 Economie lzocuantele si principiul substitute ‘Modelul general de analiza comportamentului producitorului presupune, asemandtor modelului analizei comportamentului consumatorului, diverse combinti si substituiri de factori de productie care conduc la obtinerea aceluiag nivel de productie, reprezentate grafic cuajutorul curbelor de ioproductie sau al izocuantelor (figura 4.1.1) IZOCUANTA ~ reprezensarea grafich « combinatilor iferte (A, B, C) ine factor de producie (K si L, cae permite realizar aceluiagi volum al productisi(Q) Ss AAnsumbll de izocuante ce po fi inserte int sistem de axe formeazs HARTA IZOCUANTELOR, cars reflects tot atitea posbiltyi de a proiecta nivelele diferite de prodvetie (Qn Qe) ° Figura 4.1.1. Harta Wzocuantelor Tocuantele au anumite particularitaji: nu se pot intersecta, sunt convexe la origine, iar panta este dati de rata marginald de substituire a factorilor. Astfel, dacd un agent economic va avea in vedere eficientizarea tehnici 51 economicd a productiei prin substituirea muneii eu Capitalul, atunci opfiunea sa pentru o anumitd alternativa de substituire se va baza pe mai multe masini si mai putini Iucrdtor Rata marginald de substituire Rata marginal de substituire (RMS) reprezinta cantitatea suplimentard dintr-un factor, necesara pentru ‘compensa reducerea cu o unitate a unuiallt factor, astfel Anexa 4.1 inct producti si se mentind constant’, Ea reprezinta panta izocuantei (semnul minus aratic& unul dinte factor ‘reste, iar celdlalt scade): ros--SK -_aK aL « Rata marginal de substituire a factorilor de productie se exprimi deci prin raportul invers al productivitatilor ‘marginale ale celor doi factori de productc. K A Substituires In proporti fixe o> Producttorl are o posiilitate limit de alegere, exstind 19 complementaritate strict inee factor liza kK Substituirea perfects , a Tizarea une} unitayi suplimentare dintr-un factor presopuneeenunjarea la eanttate, de ficare dat eee din al doilea factor (RMS = constant) K A substituirea imperfect Z o ___—~_»1 Uitizarea unei unititi suplimentare dintr-un factor resupane enunjarea Iso cantiate din al doles factor eare i urmeaes lee lint (RMS. desresctoare), Figura 4.1.2. Substituirea factorilor de productie Economie lzocuantele si Analiza com pe termen Tung i doar a randamen sear ca urmar intreprinderi,aec etc, Randamente de productie sed twipleaza factori (daca factori se decat dublu), de productia va cre Randamentel se explica prin fe pierderi interne a Economiile i din cresterea din tunor cauze difer pentru un volum kK Randamente = Dreapia 04 1 Crestrea in factori dete sceeasi propo Concepte-chele = Factor de prod = Munca = Natua = Capialtehric «= Iniormatie = Tetnalogio = Conbinare a 1» Functie de pro = Termen ung