Sunteți pe pagina 1din 3

Bilet 26

1. Tipuri de incercari in incercarea de forfecare. Parametri geotehnici.


2 .Det modulului de deformatie liniara din incercarea triaxiala E50$
3. Repartitia eforturilor unitare la fundatii rigide/elastice
4. Calculul(Definirea/Reprezentarea/Nu mai stiu cum era) tasarii totale (tasare primara/de
consolidare/secundara)
5. Etapele starii de eforturi in incercarea triaxiala (incarcare hidrostatica , efort deviator)

Bilet 12
1.Det parametrilor de forfecare reziduali(fi c,cr) in incarcarea de forfecare directa.
2.Det modulului de deformatie din incercarea triaxiala E50 Eur
3.Det punctului caracteristic pentru fundatii(tasari egale la fundatii rigide si elastice)
4.Schema de calcul a capacitatii portante a terenului
5.Influenta formei suprafetei asupra valorii tasarii

Biletul 34 (cred):
1. Tipuri de incercari in incercarea triaxiala. Curba (sigma1-sigma3) - deformatia specifica.
2. Determinarea modului de deformatie liniara din incercarea triaxiala (E50%, E50 ref)
3. Conditii de calitate ptr umpluturi dpdv al granulometriei
4. Curba de compresiune-tasare specifica
5. Influenta istoriei starii de tensiuni asupra comportarii argilelor (raportul de supraconsolidare).

BILET 3
1. Determinarea tensiunilor pe vertical care trece prin coltul unei suprafete dreptungiulare incarcata.
2. Modul de determinare a coeficientilor de presiune laterala (Ko) in incercarea edometrica.
3. Clasificarea pamanturilor necoezive in functie de ID (grad de indesare)
4. Coeficienti determinati in curba granulometrica a pamanturilor (Cu si Cc)

5. Determinarea eforturilor unitare in teren prin metoda punctului de colt.

Bilet 14
1. Modul de formare a structurii granulare.
2. Structure caracteristice pentru pamanturi caezive.
3. Determinarea modulului de deformare (Eo;Es) in incercarea monoaxiala.
4. Determinarea ceoficientului de consolidare din curba compresiune consolidare (timp)
5. Factori care influenteaza curba compresiune-tasare.

Bilet 21
1. Schema de calcul a capacitatii portante a terenului dupa modelul Terzaghi,Meyerhof.
2.Definirea unghiului de dilatanta.
3.Repartizarea eforturilor unitare pe verticala ce trece prin centrul unei suprafete (dreptunghiulare)
incarcate cu o presiune p.
4. Construirea dreptei caracteristice dupa metoda drumului de efort in incercarea triaxiala.
5. Determinarea modului de deformatie liniara (E) in functie de modulul edometric (M)

Bilet nr.7
1) Curba efort de forfecare-deplasare pt.pamanturi necoezive in stare afanata si indesata .
2)Etapele starii de eforturi in incercarea triaxiala (incarcare hidrostatica , efort deviator)
3) Modul de determinare a unghiului de dilatanta in incercarea triaxiala
4) Calculul tasarii dupa metoda insumarii pe strate elementare.
5)Factorii care influenteaza curba compresiune-tasare .

Bilet 6:
1.Modul de formare a structurii granulare
2.Structuri caracteristice pentru pamanturi coezive
3.Determinarea modului de deformatie (E0 si Es) in incercarea monoaxiala
4,Determinarea coeficientului de consolidare din curba compresiune-tasare
5.Factor care influenteaza curba compresiune tasare