Sunteți pe pagina 1din 14

Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Axa prioritara 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de intervenie: 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: Promovarea competenelor i iniiativelor antreprenoriale pentru iniierea de afaceri sustenabile i
competitive pe piaa european - SMART START
Cod contract: POSDRU / 176 / 3.1 / S / 150689

Anexa 1

Model de Plan de afaceri


Planul de Afaceri va fi concis i va avea urmtorul format recomandat:
Capitolul I. Scopul i obiectivele Planului de Afaceri (maxim 1 pagina)
In acest capitol se vor prezenta:
Scopul pentru care se realizeaza planul de afaceri.
Descrierea ideii de afaceri pe scurt i cum va fi gestionata de conducerea intreprinderii
Surse de finanare pentru contributia intreprinderii. (daca este cazul)
Capitolul II. Descrierea ntreprinderii nou infiintate n contextul implementarii ideii de
afaceri (maxim 3 pagini)
In acest capitol se vor prezenta urmatoarele informatii
Prezentati intreprinderea pentru care se solicita finanarea (scopul, obiectivele, strategia)
Prezentati domeniul de activitate n care va opera intreprinderea.
Prezentati forma de organizare a intreprinderii, conducerea intreprinderii, natura
capitalului.
Prezentati locatia intreprinderii nou infiintate (localitate, jude, etc.)
Prezentati pe scurt produsele/serviciile intreprinderii
Prezentati obiectivele de dezvoltare pe termen scurt i mediu corelate cu investitia
propusa. Obiectivele sa fie SMART(specifice domeniului, masurabile, adecvate ideii
propuse, realizabile i corect definite n timp)
Capitolul III. Descrierea pieei. Cercetarea de marketing (maxim 5 pagini)
In acest capitol se vor prezenta informatii despre:
Clienii i piaa int a intreprinderii care va cuprinde:
o Descrierea pieei
o Marimea actual a sectorului/industriei n care se va desfura activitatea
(folosii date statistice relevante i concise)
o Caracteristicile specifice ale pieei
1

o Aplicaiile produselor/serviciilor oferite


Preurile practicate pe pia la produsele/serviciile realizate
o Identificarea segmentului de pia int
o Dimensiunea pieei i tendinele de evoluie
Principalii clieni poteniali
Analiza mediului concurenial care va cuprinde:
- Care sunt principalii competitori direci? Care este cota lor de pia?
- Care sunt produsele/serviciile lor fa de cele ale intreprinderii dvs. ?
Obiectivele de marketing - o scurta descriere a obiectivelor de marketing corelate cu
obiectivele pe termen scurt i mediu ale investiiei

Strategia de marketing
o Strategia de produs (modaliti de prezentare, ambalare, garanii, etc. pentru
produsele/serviciile ntreprinderii)
o Strategia de vnzare/distribuie a produselor/serviciilor (modaliti de vnzare,
canalele de distribuie, zone de vnzare, etc)
o Politica/strategia de pre pentru produsele/serviciile realizate obinute ca rezultat
prin implementarea investiiei. Se vor analiza urmtorii factori:
- factori interni: costul produselor/proceselor/serviciilor, marja de profit
urmrit, etc.
- factori externi: cererea manifestat pe pia, aciunile i nivelul
concurenei, preul pe care clientul/beneficiarul direct este dispus s-l
accepte
o Promovarea produselor//serviciilor
- Ce ci specifice de promovare se vor folosi pentru a ajunge la beneficiarul
final.
- De ce materiale va fi nevoie (pliante, brouri, pagini web, etc.).
- Costurile implicate pentru promovare
Capitolul IV. Descrierea investiiei (maxim 6 pagini)
In acest capitol prezentai n detaliu investiia pentru care se solicit finanare, activitile eligibile
i rezultatele ateptate. Se vor prezenta urmtoarele:
Descrierea detaliata a produselor/serviciilor realizate. Descrierea obiectivelor i strategia
de dezvoltare a produselor/serviciilor, n funcie de evoluia sectorului/pieei vizate.
Descrierea activitilor, ealonate n timp, pentru realizarea investiiei i a rezultatelor
ateptate. (diagrama Gant)
Atenie! Finanarea activitilor se incheie la 30 noiembrie 2015!
Datele tehnice ale investiiei:
o Descrierea spaiilor necesare derulrii activitilor de producie / vnzare /
management i organizare / furnizare servicii, inclusiv informaii privind costurile
i modalitile de dobndire ale acestora
o Avizele i acordurile necesare pentru implementare
2

o Utilitile existente i/sau necesare implementrii investitiei


o Echipamentele/utilajele i capacitile tehnice de producie necesare
o Materiile prime i materiale necesare funcionrii. Surse de provenien (ex.
local, indigen, import)
o Tipuri de asigurri ale afacerii necesare
Aplicarea pricipiilor UE i naionale privind dezvoltarea durabil, inovare i TIC,
egalitatea de anse, n implementarea investiiei.
Identificarea riscurilor asociate investiiei i a factorilor de limitare a acestora. Analiza
capacitii de rspuns a ntreprinderii la riscurile identificate i msurile de
reducere/contracarare. Analiza va cuprinde, inclusiv:
o Identificarea punctelor tari, cu msuri de mbuntire/dezvoltare/consolidare
o Identificarea punctelor slabe, cu msuri de eliminare
o Identificarea oportunitilor, cu msuri de dezvoltare/fructificare
o Anticiparea ameninrilor, cu msuri de diminuare/reducere/contracarare
Impactul investiiei asupra ntreprinderii
o Rezultatele i beneficiile ateptate ale investiiei
o Estimarea numrului de noi posturi create.
o Modalitile de asigurare a sustenabilitii investiiei.
Capitolul V. Resurse umane necesare (max. 3 pagini)
Acest capitol va cuprinde o descriere detaliat despre:
Identificarea necesarului de personal. Se va face o detaliere pe domenii de activitate (de
ex. personal direct productiv/personal administrativ) pe niveluri de pregtire/calificri,
expertiza i experiena necesara personalului din intreprindere. Se vor descrie toate
posturile nou create. Se vor descrie explicit cele minim doua (2) locuri de munca nou
create, obligatorii pentru finanarea afacerii. Prezentati expertiza i experiena necesara i
responsabilitatile pentru fiecare post creat.
Atentie! Va rugam sa cititi la capitolul 10. Definitii, explicatia privind definiia
locului de munca i a lucrtorului)
Prezentarea conducerii ntreprinderii i a obiectivelor de management n dezvoltarea
ntreprinderii.
Strategia de dezvoltare a resurselor umane n perioada de implementare a investiiei i n
perioada de sustenabilitate de 3 ani dup finalizarea investiiei.
Capitolul VII. Devizul i planul de finanare a investiiei (max. 3 pagini)
La acest capitol :
Se va completa Anexa 2 care cuprinde devizul i planul de finanare a investiiei.
Se va prezenta valoarea totala a investiiei, sursele de finanare solicitate i sursele proprii
de finanare, modul de asigurare a surselor proprii de finanare.
3

Se va prezenta justificarea devizului investiiei cu detalierea cheltuielilor, n preuri


unitare i totale, pe capitole de cheltuieli.
Capitolul VIII. Planul financiar
La acest capitol detaliai i explicai ipotezele care au stat la baza realizrii previziunilor pentru
perioada de implementare a investiiei i perioada de sustenabilitate de 3 ani a intreprinderii nou
nfiinate, de la finalizarea investiiei. Detaliai i explicai fiecare categorie de venituri i
cheltuieli.
Previziunile financiare cu finanarea intreprinderii nou create prin schema de ajutor de minimis
vor avea urmtoarea structur:
VIII.1 Proiecia veniturilor/vnzrilor i cheltuielilor
Prezentai raionamentul prin care ai realizat aceste previziuni.
Estimai vanzarile previzionate pe baza ipotezelor asumate.
Estimai elementele de cost detaliat (cum s-a ajuns la valorile prezentate pe capitole de
cheltuieli)
Se va completa tabelul de mai jos cu explicaiile aferente.
PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR
(lei)
PERIOADA DE
IMPLEMENTARE
NR.
CRT.

PERIOADA DE SUSTENABILITATE

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
AN1

AN 2

AN 3

Proiectia veniturilor
1

Venituri din vanzari produse

Venituri din prestari servicii

Venituri din vanzari marfuri

Venituri din subventii (ajutor de minimis)

Venituri din alte activitati

Alte venituri din exploatare


Total venituri din exploatare

Total venituri financiare

TOTAL VENITURI

Venituri din imobilizari financiare

Venituri din diferente de curs valutar

Venituri din dobanzi

10

Alte venituri financiare

1
2

Proiectia cheltuielilor
Cheltuieli cu materiile prime i cu materialele
consumabile
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu
prestatii externe)

Alte cheltuieli din afara (utilitati)

Cheltuieli privind marfurile


Total cheltuieli materiale

Cheltuieli cu personalul angajat

Cheltuieli cu asigurarile i protectia sociala


Total cheltuieli cu personalul

7
8

Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de exploatare
Total cheltuieli exploatare

Cheltuieli din diferente de curs valutar

10

Cheltuielile privind dobanzile

11

Alte cheltuieli financiare


Total cheltuieli financiare

TOTAL CHELTUIELI

VIII.2 Contul de profit i pierdere


Se vor face estimrile pentru Contul de profit i pierdere la nivelul intreprinderii pentru perioada
de implementare a investiiei i urmtorii 3 ani de la finalizarea acesteia.
PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE
(lei)
Nr. Crt.

CATEGORIA

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

PERIOADA DE SUSTENABILITATE
AN 1

AN 2

AN 3

Total cheltuieli de exploatare

Rezultatul din exploatare

VENITURI DIN
EXPLOATARE
1

Cifra de afaceri
Alte venituri din
exploatare

Total venituri din exploatare


CHELTUIELI DE
EXPLOATARE
Cheltuieli materiale
total
Cheltuieli cu personalul
total
Cheltuieli cu
amortizarile
Alte cheltuieli de
exploatare

3
4
5
6

TOTAL VENITURI
FINANCIARE
Total venituri financiare

CHELTUIELI
FINANCIARE DIN
CARE
7

Cheltuieli din diferente


de curs valutar
Cheltuielile privind
dobanzile

Alte cheltuieli financiare

Total cheltuieli financiare

Rezultatul financiar
REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI
FINANCIAR
Impozit pe profit/cifra de
10
afaceri
REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI
FINANCIAR

8
9

VIII.3 Proiectia Fluxului de numerar net


Se vor face estimrile pentru Fluxul de numerar net pentru perioada de implementare a investiiei
i urmtorii 3 ani de la finalizarea acesteia.
(La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua n considerare toate costurile (eligibile i neeligibile) i toate sursele de finanare (att pentru investiie ct i pentru perioada de
sustenabilitate), inclusiv veniturile generate de realizarea investiiei. n aceasta metod fluxurile
non-monetare, cum ar fi amortizarea i provizioanele, nu sunt luate n consideraie.)
PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU FINANARE
NERAMBURSABILA
(perioada de implementare a investiiei)
(lei)
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
LUNA
1

LUNA 2

LUNA
3

LUNA ..
.

LUNA .
..

LUNA ..
.

TOTAL

ACTIVITATEA DE INVESTITII i FINANARE


1
2

Aport la capitalul societatii


(imprumuturi de la actionari/asociati)
Vanzari de active, incl TVA

Credite, din care

3.1

3.2

Imprumut pentru realizarea investiiei


Alte credite, leasinguri, alte datorii
financiare

Ajutor de minimis nerambursabil

5
6

Total intrari de lichiditati


Achizitii de active fixe corporale, incl
TVA
Achizitii de active fixe necorporale,
incl TVA

Cresterea investitiilor n curs


Total iesiri de lichididati prin investitii

8.2

Rambursari de Credite, din care:


Rate la imprumut - cofinanare la
investiie
Rate la alte credite, leasinguri, alte
datorii financ.

Plati de dobanzi la Credite, din care:

9.1

La imprumut - cofinanare la investiie


La alte credite, leasinguri, alte datorii
financiare

8
8.1

9.2

Total iesiri de lichiditati prin finanare


Flux de lichiditati din activitatea de investitii i
finanare

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Incasari din activitatea de exploatare,
10
incl TVA
Incasari din activitatea financiara pe
11
termen scurt
Total intrari de numerar

12

Materii prime i materiale

13
14

Alte materiale
Utilitati

15

Marfuri

16

Aferente personalului angajat

17

Asigurari i protectie sociala

18

Prestatii externe

19

Impozite, taxe i varsaminte asimilate

20

Alte plati aferente exploatarii

Plati din activitatea de exploatare incl TVA


Flux brut inainte de plati pentru impozit pe
profit /cifra de afaceri i ajustare TVA

21

Plati TVA

22

Rambursari TVA

23

Impozit pe profit/cifra de afaceri

24

Plati/incasari pentru impozite i taxe


Plati de dobanzi la credite pe termen
scurt
Dividende (inclusiv impozitele
aferente)
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii

Flux de numerar din activitatea de exploatare

25

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Flux de lichiditati net al perioadei
Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

Nota: Perioada de implementare a investiiei este de maxim 6 luni, pana la data de 30.11.2015, n functie de data semnarii acordului de
finanare cu intreprinderea nou creata. Fiecare solicitant va adapta tabloul fluxului de numerar n functie de perioada de finanare a
investiiei prin schema de ajutor de minimis.

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR


(perioada de sustenabilitate)
PERIOADA DE SUSTENABILITATE

(lei)
AN 1
trim I

AN 1
trim II

AN 1
trim III

AN 1
trim IV

AN 2

AN 3

ACTIVITATEA DE INVESTITII i FINANARE

Aport la capitalul societatii


(imprumuturi de la
actionari/asociati)

Vanzari de active, incl TVA

Credite, din care

3.1

Imprumut pentru realizarea


investiiei

3.2

Alte Credite, leasinguri, alte


datorii financiare
Total intrari de lichiditati

Achizitii de active fixe corporale,


incl TVA

Achizitii de active fixe


necorporale, incl TVA

Cresterea investitiilor n curs


Total iesiri de lichididati prin investitii

7
7.1

Rambursari de Credite, din care:


Rate la imprumut - cofinanare la
investiie

10

7.2

Rate la alte credite, leasinguri,


alte datorii financ.

Plati de dobanzi la Credite, din


care:

8.1

La imprumut - cofinanare la
investiie

8.2

La alte credite, alte datorii


financiare

Total iesiri de lichiditati prin finanare


Flux de lichiditati din activitatea de
investitii i finanare

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Incasari din activitatea de


exploatare, incl TVA

10

Incasari din activitatea


financiara pe termen scurt

11

Credite pe termen scurt


Total intrari de numerar

12

Materii prime i materiale

13

Alte materiale

14
15

Utilitati
Marfuri

11

16

Aferente personalului angajat

17

Asigurari i protectie sociala

18

Prestatii externe

19

Impozite, taxe i varsaminte


asimilate

20

Alte plati aferente exploatarii


Plati din activitatea de exploatare
inclusiv TVA
Flux brut inainte de plati pentru
impozit pe profit /cifra de afaceri i
ajustare TVA

Total plati exclusiv cele aferente


exploatarii

Flux de numerar din activitatea de


exploatare

21

Plati TVA

22

Rambursari TVA

23

Impozit pe profit/cifra de afaceri

Plati/incasari pentru impozite i taxe

25

Plati de dobanzi la credite pe


termen scurt

26

Dividende (inclusiv impozitele


aferente)

12

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Flux de lichiditati net al perioadei
Disponibil de numerar al perioadei
precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul
perioadei

VIII.4 Indicatori financiari


Pe baza datelor obinute din proiectiile financiare se vor calcula indicatorii de rentabilitate:
Nr. INDICATORI
1.

Marja profitului net (%)

2.

Fluxul net de numerar cumulat (la sfarsitul

Perioada
implementare
-

Anul Anul Anul


1

perioadei de implementare/la sfritul fiecrui an)


1. Marja profitului net (rentabilitatea vnzrilor) = profit net x 100/ cifra de afaceri
(%)
2. Sustenabilitatea financiar - pentru asigurarea sustenabilitii financiare, fluxurile de
numerar net (fluxurile de trezorerie la sfritul perioadei) trebuie s fie pozitive pe durata
ntregii perioade de referin luate n considerare (perioada de implementare a investiiei
i 3 ani dup finalizarea investitiei).
Proieciile financiare vor fi calculate pentru perioada de implementare a investiiei i o
perioada de sustenabilitate de 3 ani, dup finalizarea implementrii investiiei.

Capitolul IX. Alte informaii relevante, pentru susinerea ideii de afaceri

Capitolul IX. Concluzii (maxim 1/2 pagina)


13

La acest capitol argumentai de ce ar trebui sa fie finanat ideea dumneavoastr de afaceri.

Nume i prenume Solicitant

Data:

.
Semnatura Solicitant

14