Sunteți pe pagina 1din 24

1.

Prezentarea de ansamblu a BRD - Groupe Socit


Gnrale S.A.

BRD - Groupe Socit Gnrale este a doua banca romaneasca, dupa activele
bancare si detine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucuresti, fiind prezenta in toate
judetele Romaniei printr-o retea de 930 de agentii .
La 31 decembrie 2008, BRD numara 2,6 milioane clienti activi individuali si
corporativi si peste 2,3 millioane de carduri.
Calitatea servicilor este garantata de cei peste 9500 de profesionisti care
formeaza echipa BRD.
Actionarul principal al BRD este Socit Gnrale, unul dintre cele mai mari
grupuri bancare din zona euro, ale carui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienti din
intreaga lume.
Gratie apartenentei sale la Grupul Socit Gnrale, BRD este o banca cu o
vocatie universala care, pe langa serviciile clasice ale unel banci comerciale, este
prezenta si pe piete specifice cum ar fi: leasingul, finantarea comertului, corporate
finance, tranzactii cu valori mobiliare, direct sau prin intermediul filialelor specializate.
Obiectul de activitate al bancii il constituie :
- atragerea de depozite i de late fonduri rambursabile;

- contractare de credite ( credite de consum, credite ipotecare, finanarea tranzaciilor


comerciale, operaiuni de factoring, scontare, forfetare);
- servicii de transfer monetar;
- pastrare in custodie i administrare de valori mobiliare i alte instrumente financiare;
- emitere i administrare mijloace de plata;
- intermediere pe piaa interbancara;
- depozitarea activelor fondurilor de investiii i societailor de investiii, precum i a
fondurilor de pensii;
- servicii de procesare de date, administrare de baze de date;
- operatiuni cu metale i pietre preioase i obiecte confecionate din acestea;
- efectuarea operaiunilor de recuperare a creanelor;

- participarea la capitalul social al altor societai.

1.2 Obiectivele de dezvoltare si modernizare a BRD- Groupe


Socit Gnrale S.A.
Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului sau de comert pe aceste
piete, in
cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clientii sai.
Strategia sa de dezvoltare durabila este fondata pe cele trei valori comune tuturor
entitatilor Grupului Socit Gnrale: profesionalismul, inovatia si spiritul de echipa.
Principalele obiective ale dezvoltarii BRD sunt:
* Adaptarea organizarii si a metodelor proprii la strategia clientilor
* Cresterea selectiva a activelor
* Inovatia
* Reducerea coeficientului de exploatare
* Rentabilitate durabila
Sloganul BRD- Groupe Socit Gnrale Puterea de a reusi ilustreaza
principalul obiectiv strategic pe care BRD- Groupe Socit Gnrale si l-a stabilit, si
anume plasarea clientilor in centrul preocuparilor ale.

1.Prezentarea de ansamblu a BRD - Groupe Socit


Gnrale S.A.

1.1 Profilul de activitate


BRD - Groupe Socit Gnrale este a doua banca romaneasca, dupa activele
bancare si detine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucuresti, fiind prezenta in toate
judetele Romaniei printr-o retea de 930 de agentii .
La 31 decembrie 2008, BRD numara 2,6 milioane clienti activi individuali si
corporativi si peste 2,3 millioane de carduri.
Calitatea servicilor este garantata de cei peste 9500 de profesionisti care
formeaza echipa BRD.
Actionarul principal al BRD este Socit Gnrale, unul dintre cele mai mari
grupuri bancare din zona euro, ale carui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienti din
intreaga lume.
Gratie apartenentei sale la Grupul Socit Gnrale, BRD este o banca cu o
vocatie universala care, pe langa serviciile clasice ale unel banci comerciale, este
prezenta si pe piete specifice cum ar fi: leasingul, finantarea comertului, corporate
finance, tranzactii cu valori mobiliare, direct sau prin intermediul filialelor specializate.
Obiectul de activitate al bancii il constituie :
- atragerea de depozite i de late fonduri rambursabile;
- contractare de credite ( credite de consum, credite ipotecare, finanarea tranzaciilor
comerciale, operaiuni de factoring, scontare, forfetare);
- servicii de transfer monetar;
- pastrare in custodie i administrare de valori mobiliare i alte instrumente financiare;
- emitere i administrare mijloace de plata;
- intermediere pe piaa interbancara;
- depozitarea activelor fondurilor de investiii i societailor de investiii, precum i a
fondurilor de pensii;
- servicii de procesare de date, administrare de baze de date;

- operatiuni cu metale i pietre preioase i obiecte confecionate din acestea;


- efectuarea operaiunilor de recuperare a creanelor;
- participarea la capitalul social al altor societai.

1.2 Obiectivele de dezvoltare si modernizare a BRD- Groupe


Socit Gnrale S.A.
Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului sau de comert pe aceste
piete, in
cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clientii sai.
Strategia sa de dezvoltare durabila este fondata pe cele trei valori comune tuturor
entitatilor Grupului Socit Gnrale: profesionalismul, inovatia si spiritul de echipa.
* Profesionalismul : recunoscut de clientii care le acorda increderea lor, este in
permanenta imbunatatit prin dezvoltarea modului de lucru si schimbului de experienta.
*Spiritul de echipa : asculta, comunica, invata din diferentele de opinie pentru a fi si mai
eficienti.
*Inovarea : zi dupa zi, observand schimbarile mediului, anticipeaza nevoile clientilor lor
prin crearea de noi produse si servicii.
Principalele obiective ale dezvoltarii BRD sunt:
* Adaptarea organizarii si a metodelor proprii la strategia clientilor
* Cresterea selectiva a activelor
* Inovatia
* Reducerea coeficientului de exploatare
* Rentabilitate durabila
Sloganul BRD- Groupe Socit Gnrale Puterea de a reusi ilustreaza
principalul obiectiv strategic pe care BRD- Groupe Socit Gnrale si l-a stabilit, si
anume plasarea clientilor in centrul preocuparilor ale.

1.3 Studiul sistemului actual de management


Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie determina orientarile activitatii bancii si supravegheaza punerea lor in


practica.
Membrii Consiliului sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor iar mandatul lor are o durata de 4
ani si poate fi reinnoit.

Componenta Consiliului de Administratie :

Giovanni Luca SOMA - Presedinte


Philippe Charles LHOTTE - Membru
Bernardo SANCHEZ INCERA - Membru
Jean-Luc Andr Joseph PARER - Membru
Didier ALIX - Membru
Petre BUNESCU - Membru
Ioan CUZMAN - Membru
Aurelian DOCHIA - Membru

Comitetul de Directie
Sub autoritatea Presedintelui Director General, Comitetul de Directie asigura conducerea
strategica a bancii.
Membrii sai au mandat pentru a conduce si coordona activitatea de zi cu zi a bancii, cu
exceptia operatiunilor care sunt, in mod expres, de resortul Consiliului de Administratie
sau al Adunarii Generale.

Componena Comitetului de Directie

Philippe Charles LHOTTE - Director General


Petre BUNESCU - Director General Adjunct
Didier COLIN - Director General Adjunct
Jean-Luc GRASSET - Director General Adjunct
Claudiu CERCEL - Director General Adjunct
Gabriela GAVRILESCU - Director General Adjunct
Gheorghe MARINEL - Director General Adjunct

1.5 Tendintele evolutive ale activitatii BRD- Groupe Socit


Gnrale

BRD este o banca universala oferind servicii atat persoanelor fizice cat si companiilor.
Strategia BRD combina cresterea sustinuta cu un nivel ridicat de rentabilitate.
In anul care urmeaza, activitatea va continua sa se dezvolte intr-un ritm sustinut prin
crestere organica. Banca va continua sa monitorizeze cu atentie tendintele din economie
si din piata serviciilor financiare si sa le ia in considerare in propriile decizii.

2. Cunoasterea si studiul principalelor activitati si


unitati componente

2.1 Structura organizatorica de ansamblu a firmei. Organigrama

Administrarea si conducerea bancii :

Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie,


Comitetul de Directie
Directorul General, Directoru l General Delegat, Directori Generali
Adjuncti
Comitete specializate prevazute de legea bancara
Alte comitete si comisii

Organizarea bancii are la baza principiul autoritatii ierarhice si/sau


functionale. Conducatorii structurilor bancii au o autoritate ierarhica asupra
personalului direct subordonat. Ei pot de asemenea sa aiba, in masura in
care li se atribuie, si o autoritate functional asupra activitatii prestate de
retea, in vederea asigurarii coerentei de actiune a bancii.

2.2 Conducerea BRD este asigurata de Consiliul de


Administratie si Comitetul de Directie

Consiliul de Administratie :

Conform Actului de Constitutiv, Banca este administrate de catre Consiliul de


Administratie, care este format din 11 membri, persoane fizice, alese de catre Adunarea
Generala a Actionarilor pentru un mandat de patru ani, fiind reeligibile. Din randul
acestora, Consiliul de Administratie allege Presedintele.
Consiliul de Administratie are obligatia de a convoca Adunarea Generala ori de cate ori
este nevoie, dar si la cererea actionarilor, reprezentand a zecea parte din capitalul social
si daca cererea acestoracuprinde problem ce intra in competent acestuia.

Atributii ale Consiliului de Administratie :

Examinarea si insusirea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a


proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul urmator, precum si
repartizarea profitului, pe care le reprezinta pentru aprobarea Adunarii
Generale.

Aprobarea planului annual de investitii, strategiei si politicii de dezvoltare a


Bancii, participarile cu capital la investitii financiare si bancare si a
regulamentului propriu de functionare.

Comitetul de Directie :
In conformitate cu Actul Constitutiv, conducerea operational curenta a BRD este
asigurata de Comitetul de Directie. Acesta se intruneste cel putin o data pe saptamana si
duce la indeplinire hotararile luate de Consiliul de Administratie. Comitetul de Directie
este condus de Directorul General, care ca si ceilalti membri ai Comitetului sunt numiti
de catre Consiliul de Administratie dintre membrii acestuia. Comitetul de Directie ia
deciziile in limitele competentelor stabilite si raporteaza Consiliului de Administratie la
fiecare intrunire a Consiliului.