Sunteți pe pagina 1din 189

Page 1 of 189

1.Care din consumatori este considerat neesential ?


1. tabloul instalatiei frigorifice din magazii
2. tabloul instalatiei frigorifice al sistemului de stingere cu CO2 de joasa
presiune
3. tabloul vinciurilor de manevra
4. tabloul instalatiei frigorifice de cambuza

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

2.Care dintre tipurile de retea este preferata la navele comerciale ?


1.
2.
3.
4.

radiala
cu magistrale
mixta
in bucla

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

3.Care dintre urmatorii consumatori de cc se vor gasi pe nave cu


sistemele de serviciu in ca:
1.
2.
3.
4.

Iluminatul general
Iluminatul de urgenta
Incalzirea cabinelor
Bucataria

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

4.Care este tensiunea maxima de alimentare pentru lampi portabile in


locuri foarte periculoase?
1.
2.
3.
4.

24v
220v
12v
48v

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5.Care sunt sistemele de distributie a energiei la nave in cazul folosirii


c.a. ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 2 of 189

1. sistemul de distributie unipolar;


2. sistemul de distributie bipolar;
3. sistemul de distributie cu trei conductoare izolate;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

6.Ce este o retea cu fider unic?


1. este un sistem de distributie de tip bipolar;
2. este un sistem de distributie cu un pol la corpul navei si unul la
consumatori;
3. este un sistem de distributie care utilizeaza o coloana unica, ce deserveste
toti consumatorii;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

7.Ce este o retea cu fider unic?


1. este un sistem de distributie care prezinta dezavantajul ca acei
consumatori situati dincolo de locul unei defectiuni nu mai pot fi
alimentati;
2. este un sistem de distributie care foloseste legaturi de tip radial intre
T.P.D. si tablourile auxiliare;
3. este un sistem de distributie care utilizeaza o coloana unica, care
deserveste toti consumatorii, dupa alimentare revenind la T.P.D.;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

8.Ce este o retea de iluminat de avarie?


1. este reteaua destinata alimentarii luminilor de navigatie in cazul
intreruperii circuitelor de alimentare principale ale acestora;
2. este reteaua electrica proiectata sa asigure alimentarea a 85% din
iluminatul compartimentului masini, al culoarelor de trecere, al scarilor,
al puntii barcilor si al timoneriei;
3. este reteaua electrica alimentata din T.P.D.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

9.Ce este o retea de iluminat de avarie?


1. este reteaua electrica alimentata direct din tabloul principal de distributie;
2. este reteaua destinata alimentarii luminilor de semnalizare in cazul

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 3 of 189

intreruperii circuitelor de alimentare principale ale acestora;


3. este reteaua principala destinata alimentarii luminilor de navigatie;

j
k
l
m
n

10.Ce este o retea de lumini de navigatie?


1. este reteaua destinata alimentarii lampilor necesare stabilirii pozitiei navei
si in timpul actiunii de remorcare;
2. este reteaua destinata numai pentru alimentarea lampilor necesare
stabilirii pozitieie navei in mars;
3. este reteaua destinata pentru alimentarea lampilor de navigatie, retea a
carei alimentare se face numai din bateria de acumulatori;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

11.Ce este o retea de lumini de navigatie?


1. este reteaua destinata numai pentru alimentarea lampilor necesare
stabilirii pozitieie navei in mars;
2. este reteaua destinata alimentarii lampilor necesare stabilirii pozitiei navei
si in timpul actiunii de dragaj;
3. este reteaua destinata alimentarii lampilor necesare stabilirii pozitiei navei
numai atunci cand nava se afla la cheu;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

12.Ce este o retea de lumini de navigatie?


1. este reteaua destinata numai pentru alimentarea lampilor de navigatie,
retea a carei alimentare se face direct din T.P.D.;
2. este reteaua destinata alimentarii lampilor necesare stabilirii pozitiei navei
si in timpul actiunii de andocare;
3. este reteaua destinata alimentarii lampilor necesare stabilirii pozitiei navei
si atunci cand nava se afla in ancora;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

13.Ce este o retea de lumini de navigatie?


1. este reteaua destinata numai pentru asigurarea deplasarii navei in conditii
de siguranta in timpul operatiunii de dragaj;
2. este reteaua care, din motive de securitate a navei, are tablourile de

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 4 of 189

distributie cu dubla alimentare;


3. este reteaua de iluminat de foarte mica importanta la bordul navei;

j
k
l
m
n

14.Ce este o retea de iluminat normal?


1. reprezinta ansamblul circuitelor destinate alimentarii cu energie electrica
a lampilor din toate compartimentele navei;
2. reprezinta ansamblul circuitelor si corpurilor de iluminat numai din
compartimentul masini;
3. reprezinta ansamblul circuitelor care alimenteaza consumatori protejati
prin sigurante de tip MPR;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

15.Ce este o retea de iluminat normal?


1. reprezinta ansamblul circuitelor care alimenteaza consumatori protejati
prin sigurante de tip MPR;
2. reprezinta ansamblul circuitelor care au in componenta lor si retele de
alimentare a prizelor din cabinele de locuit;
3. reprezinta ansamblul circuitelor destinate alimentarii cu energie electrica
a lampilor de semnalizare din TPD;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

16.Ce este o retea de iluminat normal?


1. reprezinta ansamblul circuitelor care au in componenta lor si retele de
putere inversa pentru cabinele de locuit;
2. reprezinta ansamblul circuitelor si corpurilor de iluminat numai din
compartimentul masini;
3. reprezinta ansamblul circuitelor care au in componenta lor si ramificatii
independente pentru alimentarea consumatorilot din timonerie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

17.Ce este reprezentat in figura alaturata ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 5 of 189

1. un sistem de alimentare de tip inelar;


2. un sistem de alimentare in bucle;
3. un sistem de alimentare cu doua coloane;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

18.Ce este reprezentat in figura urmatoare?

1. un sistem de distributie in curent alternativ trifazat;


2. un sistem de distributie unipolar;
3. un sistem de distributie cu doi conductori electrici;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

19.Ce este reprezentat in figura urmatoare?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 6 of 189

1. un sistem de distributie cu conductori electrici cu tresa metalica;


2. un sistem de distributie in c.c.;
3. un sistem de distributie tripolar;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

20.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

1. schema unei retele de alimentare de tip inelar;


2. schema unei retele de alimentare in bucla;
3. schema unei retele de alimentare de tip radial;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

21.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

1. alimentare printr-un sistem tip radial a consumatorilor principali;


2. schema unei retele de alimentare de tip bipolar;
3. schema unei retele de alimentare cu fider unic;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

22.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 7 of 189

1. un sistem de alimentare de tip inelar;


2. un sistem de alimentare de tip radial;
3. un sistem de alimentare cu fider unic;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

23.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

1. un sistem de alimentare in bucle;


2. un sistem de alimentare cu doua coloane;
3. un sistem de alimentare cu fider inelar;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

24.Ce este reprezentat in schema alaturata?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 8 of 189

1. un sistem de distributie a energiei electrice in c.a.;


2. un sistem de distributie a energiei electrice in c.c.;
3. sistemul de distributie a energiei electrice, cu trei conductoare izolate;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

25.Ce este reprezentat in schema alaturata?

1. un sistem de distributie a energiei electrice, pentru alimentarea instalatiei


de iluminat de avarie;
2. un sistem de distributie a energiei electrice, de tip bipolar;
3. un sistem de distributie cu patru conductoare cu fir neutru la masa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

26.Ce este reteaua aparatelor de navigatie?


1. este reteaua formata din elementele de distributie si alimentare a
aparatelor de navigatie;
2. este reteaua destinata alimentarii luminilor de semnalizare in cazul
intreruperii circuitelor de alimentare principale ale acestora;
3. este reteaua formata din elementele de distributie si alimentare a

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 9 of 189

instalatiilor de iluminat;

27.Ce este reteaua aparatelor de navigatie?


1. este reteaua destinata alimentarii luminilor de navigatie in cazul
intreruperii circuitelor principale de alimentare ale acestora;
2. este reteaua formata din elementele de distributie si alimentare a
aparatelor de navigatie, de exemplu, sonda ultrason;
3. este reteaua destinata alimentarii luminilor de semnalizare in cazul
intreruperii circuitelor de alimentare principale ale acestora;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

28.Ce este reteaua de alimentare in bucle?


1. este o retea la care ansamblul consumatorilor si legaturilor dintre ei si
sursa de tensiune are aspectul unor inele;
2. este o retea la care intre T.P.D. si fiecare consumator se formeaza o bucla
prin elementele de legatura;
3. este o retea de tip inelar;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

29.Ce este reteaua de alimentare in bucle?


1. este o retea la care ansamblul consumatorilor si legaturilor dintre ei si
sursa de tensiune are aspectul unor cercuri concentrice;
2. este o retea de tip liniar;
3. este o retea la care intre tablourile principale si cele secundare exista
legaturi suplimentare de alimentare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

30.Ce este reteaua de semnalizare?


1. este reteaua formata din elementele de alarmare acustica (sonerii) in caz
de incendiu sau avarie importanta;
2. este reteaua folosita pentru semnalizarea incarcarii bateriilor de avarie;
3. este reteaua folosita si pentru semnalizarea pozitiei navei;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

31.Ce este reteaua de semnalizare?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 10 of 189

1. este reteaua folosita pentru semnalizarea incarcarii bateriilor de avarie;


2. este reteaua formata din elementele de alarmare acustica (sonerii) in caz
de abandonare a navei;
3. este reteaua folosita pentru transmiterea semnalelor luminoase pe timp de
ceata;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

32.Ce este reteaua inelara?


1. este un sistem de alimentare succesiva a consumatorilor, urmata de o
intoarcere la T.P.D.;
2. este o retea asemanatoare retelei in bucle;
3. este un sistem la care o coloana nu poate asigura alimentarea in siguranta
a tuturor consumatorilor de pe nava;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

33.Ce este reteaua inelara?


1. este un sistem la care intre grupul tuturor consumatorilor si T.P.D. exista
doar o coloana;
2. este un sistem de alimentare provizorie a consumatorilor si punerea lor la
masa;
3. este un sistem la care fiecare dintre coloane poate asigura alimentarea in
siguranta a tuturor consumatorilor de pe nava;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

34.Ce este reteaua radiala?


1. este o retea care asigura legarea direct la T.P.D. a fiecarui consumator sau
tablou secundar;
2. este un sistem alimentat numai de un generator electric;
3. este un sistem de alimentare la care consumatorii depind unii de ceilalti;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

35.Ce este reteaua radiala?


1. este un sistem alimentat numai de un generator electric stationar;
2. este o retea care prezinta avantajul ca o defectiune aparut pe o coloana nu

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 11 of 189

afecteaza si ceilalti consumatori;


3. este o retea care asigura legarea direct la tablou secundar a T.P.D. si de
aici al fiecarui consumator;

j
k
l
m
n

36.Ce este reteaua radiala?


1. este o retea care prezinta avantajul ca un defect aparut pe o coloana va
afecta ceilalti consumatori;
2. este un sistem de alimentare la care din alimentarea unui consumator se
vor alimenta si ceilalti;
3. este o retea care permite manevrarea centralizata, din T.P.D., a alimentarii
consumatorilor principali;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

37.Ce este un sistem de distributie bipolar?


1. un sistem de distributie care utilizeaza pentru alimentarea consumatorilor
doua conductoare izolate fata de corpul navei;
2. este un sistem de alimentare a consumatorilor electrici folosit pentru
retelele in c.a.;
3. este un sistem de alimentare care foloseste patru conductoare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

38.Ce este un sistem de distributie bipolar?


1. este un sistem de alimentare care foloseste doua conductoare de aluminiu
de diametru 1mm;
2. este sistemul de alimentare care foloseste drept pol negativ corpul navei si
pentru cel pozitiv un conductor;
3. este un sistem de alimentare a fiecarui consumator prin intermediul a cate
doi conductori;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

39.Ce este un sistem de distributie cu patru conductoare cu fir neutru


la masa?
1. un sistem de distributie a energiei electrice in c.c.;
2. un sistem de distributie a energiei care foloseste doar trei conductori;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 12 of 189

3. un sistem de distributie a energiei, pentru alimentarea consumatorilor de


forta de la tensiunea de linie;

j
k
l
m
n

40.Ce este un sistem de distributie cu trei conductoare izolante?


1. sunt sisteme care functioneaza la o tensiune de 250 v;
2. sunt sisteme care functioneaza la o tensiune de linie 380 v;
3. sunt sisteme care deservesc generatoarele de c.c.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

41.Ce este un sistem de distributie cu trei conductoare izolante?


1. sunt sisteme care functioneaza la o tensiune de linie 380 v;
2. sunt sisteme la care motoarele electrice sunt legate la tensiune de 3 x 220
v;
3. sunt sisteme care functioneaza la o tensiune de 250 W;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

42.Ce este un sistem de distributie cu trei conductoare izolante?


1. sunt sisteme la care iluminatul electric este alimentat la tensiune de 3 x
220 v;
2. sunt sisteme care deservesc generatoarele de c.c.;
3. sunt sisteme la care consumatorii pentru iluminat sunt racordati intre doua
faze;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

43.Ce este un sistem de distributie unipolar?


1. este sistemul care utilizeaza corpul navei in locul polului pozitiv;
2. este sistemul care utilizeaza drept conductor de intoarcere corpul navei;
3. este sistemul de distributie folosit la nave cu tensiunea bordului de 220 v
si 50 Hz;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

44.Ce este un sistem de distributie unipolar?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 13 of 189

1. este sistemul care are generatorul de curent legat cu polul pozitiv direct la
consumatori;
2. este sistemul de distributie folosit la nave cu tensiunea bordului de 220 v
si 50 Hz;
3. este sistemul de distributie folosit numai la impingatoarele de 1600 C.P.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

45.Ce instalatii intra in categoria retelelor de forta ale navei?


1. instalatia de propulsie electrica;
2. instalatia de guvernare de avarie;
3. instalatia de manevrare a scarii de acces la bord;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

46.Ce instalatii intra in categoria retelelor de forta ale navei?


1. instalatia pompelor de circulatie apa calda;
2. instalatia de ancorare;
3. instalatia de guvernare de avarie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

47.Ce instalatii intra in categoria retelelor de forta ale navei?


1. instalatia pompelor sanitare;
2. instalatia de guvernare de avarie;
3. instalatia pompelor de incendiu;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

48.Ce instalatii intra in categoria retelelor de forta ale navei?


1. instalatia de guvernare;
2. instalatia de alimentare a motopompei de incendiu;
3. instalatia de alimentare a redresoarelor pentru lumini de navigatie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

49.Ce instalatii intra in categoria retelelor de forta ale navei?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 14 of 189

1. instalatia de alimentare a motopompei de incendiu;


2. instalatia pompelor de santina;
3. instalatia de alimentare a pompelor de apa dulce;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

50.Ce instalatii intra in categoria retelelor de forta ale navei?


1. instalatia de alimentare a redresoarelor pentru lumini de navigatie;
2. instalatia pompelor de santina;
3. instalatia de alimentare a compresoare de aer;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

51.Ce reprezinta figura alaturata?

1. un sistem de alimentare de tip radial;


2. un sistem de alimentare cu fider unic;
3. un sistem de alimentare de tip inelar;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

52.Ce reprezinta retelele de forta?


1. reprezinta retelele electrice care alimenteaza echipamentele electrice mari
consumatoare de energie electrica;
2. sunt circuitele electrice de legatura intre elementele componente ale
T.P.D - ului;
3. sunt retele de semnalizare, ce se poate face optic si acustic;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

53.Ce reprezinta retelele de forta?


1. sunt circuitele electrice de legatura intre elementele componente ale
T.P.D - ului;

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 15 of 189

2. sunt destinate alimentarii consumatorilor mari de energie, a masinilor


actionate de motoare electrice etc.;
3. reprezinta instalatia electrica destinata alimentarii sistemelor de incarcare
a acumulatorilor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

54.Ce reprezinta retelele de forta?


1. sunt retele de semnalizare, ce se poate face optic si acustic;
2. sunt retele destinate alimentarii grupurilor mari de consumatori de energie
amplasati in C.M.;
3. reprezinta instalatia electrica destinata alimentarii sistemelor de propulsie,
daca nava este echipata cu un astfel de sistem;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

55.Ce reprezinta retelele electrice?


1. reprezinta ansamblul cablurilor, conductoarelor si tablourilor de
distributie destinate alimentarii cu energie electrica;
2. reprezinta ansamblul tablourilor auxiliare de distributie;
3. reprezinta ansamblul tablourilor auxiliare de distributie amplasate numai
in compartimentul masinii;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

56.Ce reprezinta retelele electrice?


1. reprezinta ansamblul tablourilor auxiliare de distributie amplasate numai
in compartimentul masinii;
2. reprezinta instalatiile alcatuite din generatoarele electrice, T.P.D.,
tablourile auxiliare de distributie si legaturile cu acestea, tablourile de
alimentare a consumatorilor si legaturile cu acestia;
3. reprezinta sistemele de alimentare cu energie mecanica a consumatorilor
electrici de la bordul navei;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

57.Ce reprezinta retelele electrice?


1. reprezinta instalatiile alcatuite din generatoarele hidraulice, T.P.D.,
tablourile auxiliare de distributie fara legaturile cu acestea, tablourile de

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 16 of 189

alimentare a consumatorilor principali;


2. reprezinta ansamblul tablourilor auxiliare de distributie;
3. reprezinta sistemele de producere si alimentare cu energie electrica a
consumatorilor electrici de la bordul navei;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

58.Ce reprezinta schema din figura alaturata?

1. un sistem de distributie unipolar;


2. un sistem de distributie a energiei electrice, de tip bipolar;
3. un sistem de distributie a energiei electrice in c.a.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

59.Ce reprezinta schema din figura alaturata?

1. un sistem de distributie a energiei electrice cu trei conductoare izolate;


2. un sistem de distributie a energiei electrice in c.c.;
3. un sistem de distributie a energiei electrice la 50 Hz;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

60.Ce sunt retelele speciale de la bordul navei?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 17 of 189

1. sunt retele formate din elementele de alarmare acustica (sonerii) in caz de


abandonare a navei;
2. este reteaua destinata alimentarii luminilor de navigatie in cazul
intreruperii circuitelor de alimentare principale ale acestora;
3. este reteaua destinata protectiei impotriva paratrasnetelor, alimentarii
iluminatului festiv, alimentarii iluminatului portativ la tensiune redusa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

61.Ce sunt tablourile secundare de distributie?


1. sunt tablouri electrice care, alipite unul de altul duc la obtinerea unui
T.P.D.;
2. sunt tablouri electrice destinate alimentarii sistemului de propulsie al
navei;
3. sunt tablouri electrice destinate alimentarii consumatorilor secundari (de
exemplu iluminatul);

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

62.Ce sunt tablourile secundare de distributie?


1. sunt sectiuni care alcatuiesc un T.P.D.;
2. sunt tablouri auxiliare realizate pentru a simplifica constructia si
exploatarea T.P:D.-urilor;
3. sunt tablouri electrice destinate alimentarii consumatorilor secundari (de
exemplu pompele de incendiu);

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

63.Ce sunt tablourile secundare de distributie?


1. sunt tablouri electrice destinate alimentarii sistemului de propulsie prova
al navei;
2. sunt tablouri auxiliare la care se cupleaza generatoarele principale ale
navei;
3. sunt tablouri echipate cu sisteme de semnalizare optica a alimentarii de la
T.P.D., pentru indicarea functionarii circuitelor pe care le deservesc si cu
A.M.C.-uri corespunzatoare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

64.Conceptual, unde este amplasat tabloul de distributie pentru


iluminatul de urgenta ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 18 of 189

1.
2.
3.
4.

In compartimentul masini
Impreuna cu statia de incarcare
Impreuna cu acumulatorii
Pe un culoar la nivelul puntii principale

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

65.Cum se clasifica retelele electrice de la bordul navelor?


1. retele pentru iluminat;
2. retele pentru alimentarea generatoarelor electrice;
3. retele pentru incarcarea acumulatorilor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

66.Cum se clasifica retelele electrice de la bordul navelor?


1. retele pentru incarcarea acumulatorilor;
2. retele speciale;
3. retele individuale;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

67.Cum se clasifica retelele electrice de la bordul navelor?


1. retele pentru alimentarea generatoarelor electrice;
2. retele pentru comunicatii navale;
3. retele de forta;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

68.De cate feluri pot fi sistemele de distributie a energiei electrice in


cazul navelor cu retea construita pentru c.c.?
1. sistem unidirectional
2. sistem unipolar
3. sistem cu trei conductoare izolate;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

69.De cate feluri pot fi sistemele de distributie a energiei electrice in


cazul navelor cu retea construita pentru c.c.?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 19 of 189

1. sistem bipolar
2. sistem cu trei conductoare izolate;
3. sistem cu patru conductoare cu fir neutru la masa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

70.De cate feluri pot fi sistemele de distributie la bordul navelor?


1. pentru c.c. la 220 V si 50 Hz;
2. pentru c.c. la 230 V;
3. curent continuu monofazat la 230 V si 50 Hz;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

71.De cate feluri pot fi sistemele de distributie la bordul navelor?


1. pentru c.c. la 230 W;
2. pentru c.c. la 220 V si 50 Hz;
3. pentru c.a. monofazat la 230 V si 50 Hz;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

72.De cate feluri pot fi sistemele de distributie la bordul navelor?


1. pentru c.a. trifazat la 380 V si 50 Hz;
2. pentru c.a. monofazat la 230 V si 60 Hz;
3. pentru c.c. la 230 Hz;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

73.De cate feluri pot fi sistemele de retele de distributie?


1. retea inelara;
2. retea cu trei conductoare;
3. retea cu doua fidere;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

74.De cate feluri pot fi sistemele de retele de distributie?


1. retea concentrica

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 20 of 189

2. retea radiala
3. retea cu trei conductoare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

75.De cate tipuri pot fi retelele de iluminat?


1. retele de iluminat de semnalizare;
2. retele de iluminat de vreme rea;
3. retele de iluminat de semnalizare avarie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

76.De cate tipuri pot fi retelele de iluminat?


1. retele de iluminat de vreme rea;
2. retele de iluminat speciale;
3. retele de iluminat de semnalizare avarie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

77.De cate tipuri pot fi retelele de iluminat?


1. retele de iluminat pe timp de ceata;
2. retele de iluminat pentru festivitati;
3. retele de iluminat normal;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

78.La ce tensiune se alimenteaza sculele portabile si iluminatul in


locuri umede?
1. minim 24 v in c.c.;
2. la o tensiune de 24 v;
3. in c.c. la 24 v si 50 Hz;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

79.Sistemul de iluminat de urgenta alimentat din baterii de


acumulatori este considerat "sursa tranzitorie"
1. atunci cand exista si DGA

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 21 of 189

2. atunci cand autonomia acestuia este de minim 6 ore


3. atunci cand nu exista DGA
4. atunci cand DGA nu alimenteaza iluminatul de urgenta

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

80.Sistemul trifazat cu nul izolat, folosit in Centrala Energetica Navala


de Curent Alternativ Trifazat, se justifica prin
1.
2.
3.
4.

posibilitatea controlului permanent al rezistentei de izolatie


incarcarea echilibrata a centralei
izolarea galvanica a consumatorilor de forta de cei gospodaresti
folosirea unui numar minim de masini electrice

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

81.Capacitatea bateriei de acumulatori destinate pornirii DGA trebue


sa asigure
1.
2.
3.
4.

5 porniri
9 porniri
6 porniri
3 porniri

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

82.Care dintre tipurile de retea este preferata la navele comerciale ?


1.
2.
3.
4.

radiala
cu magistrale
mixta
in bucla

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

83.Care este scopul si care sunt parametrii bateriei de acumulatori, in


cazul gruparii in paralel a elementelor, conform imaginii alaturate ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 22 of 189

1. gruparea in paralel este folosita cand tensiunea necesara consumatorului


este mai mare decat t.e.m. a unui acumulator, iar curentul necesar
consumatorului are o valoare ce nu depaseste curentul de descarcare a
acumulatorului
2. capacitatea bateriei de acumulatori legati in paralel este egala cu
capacitatea unui singur acumulator : Qbat = Q1 = Q2 =........= Qn
3. curentul debitat de grupaj va fi : I = Ebat : (Ri bat + Re)

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

84.Care este scopul si care sunt parametrii bateriei de acumulatori, in


cazul gruparii in serie a elementelor, conform imaginii alaturate ?

1. se utilizeaza in cazul cand tensiunea necesara consumatorului este egala


cu t.e.m. a acumulatorilor, iar curentul necesar consumatorului este mai
mare decat curentul de descarcare a unui acumulator;
2. t.e.m. a grupului este egala cu t.e.m. a unui acumulator :Ebat = E1 = E2
=........= En;
3. rezistenta interioara a bateriei este egala cu suma rezistentelor interioare
ale fiecarui element : Ri bat = Ri 1 + Ri 2 +......+Ri n;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

85.Care este scopul si care sunt parametrii bateriei de acumulatori, in


cazul gruparii in serie a elementelor, conform imaginii alaturate ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 23 of 189

1. t.e.m. a grupului este egala cu t.e.m. a unui acumulator :Ebat = E1 = E2


=........= En ;
2. daca bateria se conecteaza la o rezistenta exterioara Re (consumator),
curentul in circuit se va determina cu formula I = Ebat : (Ri bat + Re)
3. capacitatea bateriei este egala cu suma capacitatilor acumulatorilor Qbat
= Q1 + Q2 + ...... + Qn

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

86.Care este scopul si care sunt parametrii bateriei de acumulatori, in


cazul gruparii mixte a elementelor, conform imaginii alaturate ?

1. pentru a obtine o t.e.m. a grupului egala cu suma t.e.m. a "n" elemente


legate in serie din fiecare grupa "m" : Ebat = n E
2. rezistenta interioara a bateriei este egala cu suma rezistentei interioare a
fiecarui element : Ri bat = Ri 1 + Ri 2 + ...... + Ri n
3. legarea mixta a acumulatorilor se utilizeaza in cazul cand tensiunea si
curentul necesare consumatorului sunt mai mici decat t.e.m. si respectiv,
curentul de descarcare a unui singur element

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

87.Care este tensiune unui element de acumulator acid cu Pb

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 24 of 189

1.
2.
3.
4.

2V
1,5 V
2,4 V
1,2 V

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

88.Care este tensiune unui element de acumulator alcalin Fe-Ni


1.
2.
3.
4.

2V
1,5 V
2,4 V
1,2 V

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

89.Care sunt parametrii caracteristici ai acumulatoarelor cu placi de


plumb?
1. forta electromotoare a unui element de acumulator;
2. rezistenta electrica a consumatorilor;
3. durata dintre perioadele de incarcare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

90.Care sunt parametrii caracteristici ai acumulatoarelor cu placi de


plumb?
1. capacitatea unui acumulator;
2. durata dintre perioadele de incarcare;
3. viteza de incarcare sau descarcare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

91.Care sunt principalele reguli privind amplasarea si instalarea


acumulatorilor electrici la bordul navei ?
1. deoarece nu apar temperaturi ridicate in timpul functionarii instalarea
acumulatorilor nu impune restrictii speciale
2. se amplaseaza in incaperi sau spatii amplasate, unde nu exista
intrerupatoare electrice sau alte aparate care, prin functionarea lor, sa
produca scantei sau arcuri electrice

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 25 of 189

3. evidentierea spatiilor de amplasare prin insemne specifice nu este


obligatoriu

j
k
l
m
n

92.Care sunt principalele reguli privind amplasarea si instalarea


acumulatorilor electrici la bordul navei ?
1. ventilatia spatiilor de depozitare a acumulatoarelor nu este obligatorie
deoarece nu se degaja gaze periculoase in timpul incarcarii
2. acumulatoarele nu trebui amplasate in incaperi separate, special destinate
3. normele de registru nu permit amplasarea in acelasi spatiu a
acumulatoarelor de tipuri diferite

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

93.Care sunt principalele reguli privind amplasarea si instalarea


acumulatorilor electrici la bordul navei ?
1. gazele aspirate din incaperile acumulatorilor sunt evacuate de ventilatoare
in exteriorul suprastructurii
2. deoarece nu apar temperaturi ridicate in timpul functionarii instalarea
acumulatorilor nu impune restrictii speciale
3. amplasarea tuturor acumulatorilor de la bord se va face numia la nivelul
puntii principale

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

94.Care sunt principalele reguli privind amplasarea si instalarea


acumulatorilor electrici la bordul navei ?
1. evidentierea spatiilor de amplasare prin insemne specifice se va face
numai cu vopsea neagra
2. redresoarele cu care sunt prevazute grupurile de acumulatoare trebui sa
asigure incarcarea acestoara intr-un interval de 8 ore
3. ventilatia spatiilor de depozitare a acumulatoarelor nu este obligatorie
deoarece nu se degaja gaze periculoase in timpul functionarii

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

95.Care sunt principalele reguli privind amplasarea si instalarea


acumulatorilor electrici la bordul navei ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 26 of 189

1. acumulatoarele, indiferent de tipul lor, vor fi amplasate in aceeasi


incapere indifeirent de destinatia lor : alimentare iluminat de avarie,
pornirea generatoarelor de avarie etc.
2. ventilatoarele care deservesc spatiile de depozitare a acumulatorilor vor
functiona prin introductie
3. fiecare acumulator in parte trebui bine fixat pe postamentul sau pentru a
se evita deplasarea din cauza miscarilor datorate exploatarii navei

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

96.Cate baterii de 1.5 V trebuie conectate in paralel pentru


alimentarea unui consumator la 12V?
1.
2.
3.
4.

12
6
3
nici o varianta nu e corecta

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

97.Cate baterii de 1.5 V trebuie conectate in serie pentru alimentarea


unui consumator la 12V?
1.
2.
3.
4.

8
6
12
10

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

98.Ce lucrari se fac in timpul exploatarii acumulatoarelor cu placi de


plumb?
1. gradul de curatenie a bateriei nu conteaza, dar se vor unge cu vaselina
contactele pentru a mari rezistenta de izolatie a bateriei;
2. se va insista pentru eliminarea scurgerilor de electrolit, deoarece acidul
sulfuric absoarbe vaporii de apa si se micsoreaza astfel rezistenta la
izolatie;
3. incaperea nu se va ventila, avand in vedere degajarile de gaze ce apar la
electroliza de la sfarsitul incarcarii;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

99.Ce lucrari se fac in timpul exploatarii acumulatoarelor cu placi de

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 27 of 189

plumb?
1. incaperea cu acumulatori nu se va ventila, avand in vedere degajarile de
gaze ce apar la electroliza de la sfarsitul incarcarii;
2. este interzisa folosirea lampilor ce pot provoca explozii sau a sculelor ce
pot produce scantei la folosire;
3. in mod obisnuit la 18 - 24 luni de functionare, electrolitul se inlocuieste;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

100.Ce se intampla in timpul functionarii acumulatoarelor alcaline,


conform imaginii alaturate ?
Maximizeaza

1. in timpul functionarii acumulatoarelor alcaline, concentratia electrolitului


se modifica foarte mult;
2. la descarcare, concentratia electrolitului creste in jurul polului negativ, ( ) si scade in jurul polului pozitiv ( + );
3. tensiunea nominala a elementelor alcaline este de 1,2 V / element,
nedepinzand practic de concentratia electrolitului si are la incarcare si la
descarcare variatii;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

101.Ce se intampla in timpul functionarii acumulatoarelor alcaline,


conform imaginii alaturate ?
Maximizeaza

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 28 of 189

1. la descarcare, concentratia electrolitului creste in jurul polului negativ, ( ) si scade in jurul polului pozitiv ( + );
2. la incarcare concentratia electrolitului scade in jurul polului negativ, ( - )
si creste in jurul polului pozitiv, ( + );
3. in general acumulatoarele alcaline se pot descarca complet fara a periclita
buna functionare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

102.Ce se intampla in timpul functionarii acumulatoarelor cu placi de


plumb, conform imaginii alaturate ?

1. apar fenomene de scadere a tensiunii, deoarece sulfatul de plumb (aparut


in urma reactiilor chimice), depus la suprafata placilor, fiind rau
conducator electric, impiedica continuarea reactiei materiei active;

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 29 of 189

2. la descarcari lente (la valori mici ale curentului de descarcare) tensiunea


scade rapid;
3. la descarcari intense, are loc o sulfare puternica si o scadere lenta a
tensiunii electromotoare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

103.Ce se intampla in timpul functionarii acumulatoarelor cu placi de


plumb, conform imaginii alaturate ?

1. la descarcari intense, are loc o sulfatare lenta si o scadere lenta a tensiunii


electromotoare;
2. s-a admis experimentul ca acumulatorul cu plumb sa fie descarcat pana la
o tensiune de 1,2 V/element, tensiune de la care sulfatarea placilor
inceteaza si produce scoaterea din functiune a acumulatorului;
3. scaderea tensiunii acumulatorului cu plumb este influentata de valoarea
curentului cu care se face descarcarea;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

104.Ce se intampla in timpul incarcarii acumulatoarelor cu placi de


plumb, conform imaginii alaturate ?
Maximizeaza

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 30 of 189

1. apare fenomenul de "fierbere" ca rezultat al degajarii gazelor aparute in


urma fenomenului de electroliza, degajare care agita electrolitul;
2. in timpul incarcarii acumulatorului, in urma electrolizei, la polul negativ
se va degaja oxigen iar la cel pozitiv hidrogen;
3. incarcarea dureaza in regim optim 1 - 2 ore, urmand o perioada de 10 ore
de supraincarcare, pentru egalizarea incarcarii elementelor inseriate;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

105.Ce se intampla in timpul incarcarii acumulatoarelor cu placi de


plumb, conform imaginii alaturate ?
Maximizeaza

1. o baterie este incarcata corect daca, in urma verificarii, se constata o


diferenta de tensiune de maximum 13 V intre elementi;

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 31 of 189

2. incarcarea dureaza in regim optim 1 - 2 ore, urmand o perioada de 10 ore


de supraincarcare, pentru egalizarea incarcarii elementelor inseriate;
3. incarcarea bateriilor se face sub curent constant, stabilit la valoarea de a
zecea parte din capacitatea bateriei (Ah);

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

106.Ce se poate spune despre caracteristica "capacitate si durata de


functionare" a acumulatoarelor cu placi de plumb?
1. reprezinta cantitatea de electricitate inmagazinata si apoi eliberata printr-o
descarcare normala pana la tensiunea de 1,83 V;
2. acest parametru este determinat de numarul placilor in mod invers
proportional;
3. cantitatea de energie acumulata este direct proportionala cu viteza de
incarcare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

107.Ce se poate spune despre caracteristicile acumulatoarelor alcaline


in comparatie cu cele cu placi de plumb?
1. rezistenta electrica interioara a acumulatoarelor alcaline este mai mica
decat la cele cu plumb si mai ales spre sfarsitul descarcarii;
2. capacitatea elementelor alcaline este determinata de concentratia
electrolitului si in mai mica masura de starea electrozilor pozitivi;
3. capacitatea acumulatoarelor alcaline scade cu temperatura mult mai mult
decat la acumulatoarele acide;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

108.Ce se poate spune despre caracteristicile acumulatoarelor alcaline


in comparatie cu cele cu placi de plumb?
1. capacitatea elementelor alcaline este determinata de concentratia
electrolitului si in mai mica masura de starea electrozilor pozitivi;
2. durata de functionare a acumulatoarelor alcaline este mult mai mica decat
la acumulatoarele cu placi de plumb;
3. in timpul incarcarii, acumulatoarele alcaline sunt mai putin sensibile la
valoarea curentului, putand fi incarcate la tensiune constanta;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

109.Ce se poate spune despre concentratia electrolitului unui


acumulator cu placi de plumb?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 32 of 189

1. la sfarsitul incarcarii acumulatorului si periodic in timpul exploatarii se


verifica cu ajutorul densimetrului concentratia electrolitului, facandu-se si
completarea lichidului;
2. pentru bateriile folosite la iluminatul de avarie densitatea electrolitului la
sfarsitul incarcarii va avea valoarea de 2,280 g/cm3;
3. pentru bateriile folosite la pornirea motoarelor termice, densitatea
electrolitului la sfarsitul incarcarii trebuie sa fie 2,205 g/cm3;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

110.Ce se poate spune despre concentratia electrolitului unui


acumulator cu placi de plumb?
1. pentru bateriile folosite la pornirea motoarelor termice, densitatea
electrolitului la sfarsitul incarcarii trebuie sa fie 2,205 g/cm3;
2. in vederea prelungirii duratei de utilizare, in electrolit se adauga hidroxid
de litiu (20 g la un litru de electrolit);
3. cu cat greutatea specifica a electrolitului este mai mare, cu atat creste
capacitatea acumulatorului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

111.Ce se poate spune despre electrolitul acumulatoarelor alcaline?


1. este o solutie de acid sulfuric diluat cu apa distilata;
2. densitatea electrolitului este de 2,19 - 2,21 g/cm3;
3. in vederea prelungirii duratei de utilizare, in electrolit se adauga hidroxid
de litiu (20 g la un litru de electrolit);

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

112.Ce se poate spune despre electrolitul acumulatoarelor alcaline?


1. densitatea acestui electrolit are valori intre 1,08 si 1,30 g/cm3;
2. este o solutie de hidroxid de potasiu in apa distilata;
3. densitatea electrolitului este de 2,19 - 2,21 g/cm3;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

113.Ce se poate spune despre electrolitul acumulatoarelor cu placi de


plumb?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 33 of 189

1. este o solutie de acid sulfuric diluat cu apa distilata;


2. este o solutie de hidroxid de potasiu in apa distilata;
3. densitatea electrolitului este de 2,19 - 2,21 g/cm3;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

114.Ce se poate spune despre electrolitul acumulatoarelor cu placi de


plumb?
1. densitatea electrolitului este de 2,19 - 2,21 g/cm3;
2. in vederea prelungirii duratei de utilizare, in electrolit se adauga hidroxid
de litiu (20 g la un litru de electrolit);
3. densitatea acestui electrolit are valori intre 1,08 - 1,30 g/cm3;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

115.Ce se poate spune despre electrozii unui acumulator alcalin?


1. au forma unor placi sudate, cu aspect de gratare, pe care se depune
materia activa;
2. elementele cu Ni si Fe au in tuburile placilor pozitive materia activa
(hidroxid de nichel si fulgi de nichel);
3. la elementele cu Pb si Zn materia activa este depusa la placile pozitive,
utilizandu-se un amestec de 75 - 85% plumb si 25 - 15% zinc;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

116.Ce se poate spune despre electrozii unui acumulator alcalin?


1. materia activa de pe casetele placilor negative este fierul in adaos cu oxid
galben de mercur, la elementele cu Ni si Fe;
2. la elementele cu Ni si Cd materia activa este depusa la placile negative
(hidroxid de nichel amestecat cu grafit);
3. la elementele cu Ni si Cd materia activa este depusa la placile pozitive,
utilizandu-se un amestec de 75 - 80% cadmiu si 25 - 20% nichel;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

117.Ce se poate spune despre electrozii unui acumulator cu placi de


plumb?
1. au forma unor placi sudate, de forma cilindrica, pe care se depune materia
activa;

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 34 of 189

2. placile sunt prevazute cu urechi de fixare, legatura intre ele fiind realizata
prin punti confenctionate din aliaj de plumb si antimoniu;
3. pentru marirea suprafetei de trecere a curentului, electrozii pozitivi si
negativi sunt asezati concentric: placile pozitive sunt asezate intre doua
placi negative;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

118.Ce se poate spune despre electrozii unui acumulator cu placi de


plumb?
1. pentru marirea suprafetei de trecere a curentului, electrozii pozitivi si
negativi sunt asezati concentric: placile pozitive sunt asezate intre doua
placi negative;
2. pentru ca in timpul functionarii placile de polaritate contrara sa nu se
poata atinge intre ele, intre placi se introduc separatoare realizate din
materiale izolatoare poroase;
3. electrozii se prezinta sub forma de placi fabricate din tuburi sau casete din
tabla de otel, perforate, continuand materia activa si fixate intr-o rama de
otel;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

119.Ce sunt acumulatoarele alcaline?


1. reprezinta o sursa electrochimica secundara de curent electric;
2. denumirea acestora provine de la electrolitul folosit, care este o solutie de
acid sulfuric diluat cu apa distilata;
3. sunt niste surse de curent, obtinut pe cale elecrolitica, folosind ca
electrolit o solutie de acid sulfuric avand densitatea cuprinsa intre 1,08 1,30 g/cm3;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

120.Ce sunt acumulatoarele cu placi de plumb?


1. reprezinta o sursa electrochimica secundara de curent electric;
2. denumirea acestora provine de la electrolitul folosit, care este o solutie de
hidroxid de potasiu sau sodiu;
3. reprezinta surse principale de curent utilizate in scopul alimentarii
instalatiilor de forta;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

121.Ce sunt acumulatoarele cu placi de plumb?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 35 of 189

1. reprezinta surse principale de curent utilizate in scopul alimentarii


instalatiilor de forta;
2. sunt niste vase fabricate din materiale izolatoare, in care se afla un
electrolit si o pereche de electrozi, de la care se culege tensiunea;
3. reprezinta o sursa chimica principala de curent electric la bordul navelor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

122.Ce sunt acumulatoarele cu placi de plumb?


1. sunt niste vase fabricate din materiale izolatoare, in care se afla un
electrolit si o pereche de electrozi, generatoare de impulsuri electrice;
2. denumirea acestora provine de la electrolitul folosit, care este o solutie de
hidroxid de potasiu sau sodiu;
3. sunt niste surse de curent, obtinit pe cale elecrolitica, folosind ca electrolit
o solutie de acid sulfuric avand densitatea cuprinsa intre 1,08 - 1,30
g/cm3;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

123.De ce acumulatorul acid cu Pb este preferat in pornirea cu


demaror electric a motoarelor termice ?
1.
2.
3.
4.

Deoarece au capacitate mare in raport cu acumulatorii alcalini


Deoarece sunt ieftine in raport cu capacitatea
Deoarece pot ceda instantaneu curenti mari
Deoarece au greutate mica in raport cu capacitatea

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

124.De ce acumulatorul alcalin este preferat in alimentarea circuitelor


de iluminat de urgenta ?
1.
2.
3.
4.

Deoarece uzual pot fii complet descarcati


Deoarece sunt ieftine in raport cu capacitatea
Deoarece pot ceda instantaneu curenti mari
Deoarece au greutate mica in raport cu capacitatea

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

125.In ce consta caracteristica de "forta electromotoare" a unui


element de acumulator cu placi de plumb?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 36 of 189

1. acest parametru este determinat de numarul placilor si de temperatura


mediului ambiant;
2. aceasta caracteristica variaza functie de modul de descarcare (continua
sau intermitenta), descarcarea intermitenta ducand la scaderea fortei
electromotoare;
3. acest parametru depinde compozitia chimica a celor doi electrozi, de
greutatea specifica a electrolitului si de temperatura electrolitului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

126.In ce consta caracteristica de "forta electromotoare" a unui


element de acumulator cu placi de plumb?
1. cu cat curentul de incarcare este mai slab, cu atat fenomenele chimice
determinate de proces sunt mai lente si deci mai complete, pe o adancime
mai mare a placilor, influentand astfel compozitia chimica a placilor si
densitatea electrolitului;
2. cu cat curentul de incarcare este mai mare, reactiile determinate de proces
sunt mai violente, ceea ce va determina o crestere a fortei electromotoare;
3. aceasta caracteristica variaza functie de modul de descarcare (continua
sau intermitenta), descarcarea intermitenta ducand la scaderea fortei
electromotoare;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

127.In ce consta caracteristica de "rezistenta electrica interioara" a


acumulatoarelor cu placi de plumb?
1. este data numai de rezistenta electrolitului;
2. este o caracteristica specifica a acestor acumulatoare si are valori foarte
mici, cuprinse intre 0,001 - 0,010 O pe element;
3. acest parametru depinde de natura materialului din care sunt realizati
electrozii, cel pozitiv - realizat din PbO2, avand o rezistenta mai mica
decat cel negativ - realizat din plumb pur;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

128.In ce consta caracteristica de "rezistenta electrica interioara" a


acumulatoarelor cu placi de plumb?
1. acest parametru depinde de materialul din care sunt realizati electrozii, cel
pozitiv - realizat din PbO2, avand o rezistenta mai mica decat cel negativ

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 37 of 189

- realizat din plumb pur;


2. acest parametru mai este influentat si de stratul de sulfat de plumb care se
depune pe ambii electrozi si care este rau conducator electric, avand o
rezistenta specifica foarte mare;
3. aceasta caracteristica variaza foarte mult cu temperatura electrolitului si a
mediului ambiant;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

129.In ce consta exploatarea acumulatoarelor alcaline?


1. consta in incarcari si tratamente de egalizare, care au rolul de a readuce
capacitatea bateriilor la valoarea nominala, prin curatire, mentinerea
rezistentei de izolatie etc.;
2. se va verifica cantitatea si calitatea electrolitului si rezistenta de izolatie
mai des decat la acumulatoarele acide;
3. in mod obisnuit la 1 - 14 luni de functionare, electrolitul se inlocuieste;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

130.In ce consta exploatarea acumulatoarelor alcaline?


1. la acumulatoarele Ni - Cd este necesar un curent de incarcare de
minimum 7 A la fiecare 100 Ah capacitate, in timp de 7 - 14 ore;
2. la acumulatoarele Ni - Fe este necesar un curent de incarcare de pana la
40 A pentru fiecare 100 Ah capacitate, in timp de 7 ore;
3. se va verifica periodic cantitatea si calitatea electrolitului si rezistenta de
izolatie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

131.Care sunt cauzele functionarii defectuoase in paralel a


generatoarelor de c.c. ?
1. infasurarea rotorului unui generator este intrerupta sau are un contact
imperfect;
2. circuitul de excitatie la un generator este intrerupt sau are un contact
imperfect;
3. daca variatiile sarcinii nu sunt provocate de receptoarele consumatorilor,
cauza este un defect al motorului principal;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

132.Care sunt cauzele functionarii defectuoase in paralel a


generatoarelor de c.c.cu excitatie derivatie ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 38 of 189

1. se observa o variatie a sarcinii intre cele doua generatoare, datorita fie a


turatiilor diferite ale motoarelor primare de antrenare, fie a
caracteristicilor externe ale generatoarelor (care nu sunt identice);
2. infasurarea rotorului unui generator este intrerupta sau are un contact
imperfect;
3. circuitul de excitatie la un generator este intrerupt sau are un contact
imperfect;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

133.Care sunt cauzele functionarii defectuoase in paralel a


generatoarelor de c.c.cu excitatie mixta ?
1. infasurarea rotorului unui generator este intrerupta sau are un contact
imperfect;
2. se observa o variatie a sarcinii intre cele doua generatoare, datorita fie a
turatiilor diferite ale motoarelor primare de antrenare, fie a
caracteristicilor externe ale generatoarelor (care nu sunt identice);
3. circuitul de excitatie la un generator este intrerupt sau are un contact
imperfect;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

134.Care sunt cauzele pentru care la conectarea in retea a unui


generator de c.c. tensiunea creste ?
1. amplificarea campului magnetic;
2. daca reteaua este pusa la masa, curentul de excitatie creste, provocand
scaderea tensiunii;
3. conductorul face legatura intre reostatul de excitatie si infasurarea de
excitatie derivatie este pus la masa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

135.Care sunt cauzele pentru care la conectarea in retea a unui


generator de c.c. tensiunea scade si este insotita, de obicei, de
scanteierea periilor?
1. infasurare de excitatie derivatie este pusa la masa;
2. amplificarea campului magnetic;
3. daca reteaua este pusa la masa, reostatul de excitatie este suntat partial
sau total, curentul de excitatie creste, provocand scaderea tensiunii;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 39 of 189

136.Care sunt cauzele pentru care la conectarea in retea a unui


generator de c.c. tensiunea scade si este insotita, de obicei, de
scanteierea periilor?
1. amplificarea campului magnetic;
2. reostatul de excitatie face atingere cu carcasa masinii;
3. daca reteaua este pusa la masa, reostatul de excitatie este suntat total,
curentul de excitatie creste, provocand scaderea tensiunii;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

137.Care sunt cauzele pentru care tensiunea la bornele generatorului


de c.c. este mai mica decat cea nominala?
1. unele din bobinele polilor sunt gresit conectate intre ele;
2. turatia motorului de antrenare este mai mare decat cea nominala;
3. reostatul de excitatie este conectat gresit;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

138.Care sunt cauzele pentru care tensiunea la bornele generatorului


de c.c. este mai mica decat cea nominala?
1. turatia motorului de antrenare este mai mare decat cea nominala;
2. reostatul de excitatie este conectat incorect;
3. turatia motorului de antrenare este mai mica decat cea nominala;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

139.Care sunt cauzele pentru care tensiunea la bornele generatorului


de c.c. este normala iar sarcina scade ?
1. turatia motorului de antrenare este instabila;
2. la generatoarele cu excitatie mixta infasurarea serie este gresit conectata;
3. reostatul de excitatie este conectat gresit;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

140.Puterea unui generator de c.c. se exprima in:

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 40 of 189

1.
2.
3.
4.

KVA
KWA
Kw
cai putere

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

141.Un generator de c.a. avand 227 KVA si factorul de putere 0.86 are
o putere activa>
1.
2.
3.
4.

200Kw
195.22 Kw
300,25 Kw
227 Kw

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

142.Un generator de c.c. produce 150 A la 220 V. Care este puterea


debitata pe o rezistenta externa?
1.
2.
3.
4.

33 Kw
220 Kw
300w
500Kw

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

143.Actionarea detectorului de "nivel minim ulei carter" din cadrul


unei instalatii de semnalizare si protectie motor auxiliar va
1. va declansa o alarma optica si acustica, va decupla generatorul de la bare
si va opri motorul auxiliar
2. va declansa o alarma optica si acustica
3. va declansa o alarma optica si acustica si va porni un alt motor auxiliar
4. va declansa o alarma optica si acustica si va reduce turatia motorului
auxiliar

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

144.Actionarea detectorului de "supratemperatura gaze evacuare" din


cadrul unei instalatii de semnalizare si protectie motor auxiliar

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 41 of 189

1. va declansa o alarma optica si acustica, va decupla generatorulu de la bare


si va opri motorul auxiliar
2. va declansa o alarma optica si acustica
3. va declansa o alarma optica si acustica si var fii decuplati consumatorii
neesentiali
4. va declansa o alarma optica si acustica si va reduce turatia motorului
auxiliar

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

145.Actionarea detectorului de "supratemperatura gaze evacuare" din


cadrul unei instalatii de semnalizare si protectie motor auxiliar va
1. va declansa o alarma optica si acustica
2. va declansa o alarma optica si acustica, va decupla generatorulu de la bare
si va opri motorul auxiliar
3. va declansa o alarma optica si acustica si var fii decuplati consumatorii
neesentiali
4. va declansa o alarma optica si acustica si va reduce turatia motorului
auxiliar

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

146.Autonomia iluminatului de urgenta alimentat din baterii de


acumulatori, considerat "sursa tranzitorie" este de minim
1.
2.
3.
4.

1 ora
1/2 ora
2 ore
3 ore

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

147.Blocul de protectie a unui generator sincron asigura minim


protectie la
1. scurtcircuit, suprasarcina, supratemperatura ulei motor auxiliar, tensiune
minima, putere inversa
2. scurtcircuit, suprasarcina, presiune minima ulei motor auxiliar, tensiune
minima, putere inversa
3. scurtcircuit, suprasarcina, putere inversa
4. scurtcircuit, suprasarcina, tensiune minima, putere inversa

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 42 of 189

148.Blocul de protectie a unui generator sincron asigura minim


protectie la
1. scurtcircuit, suprasarcina, supratemperatura ulei motor auxiliar, tensiune
minima, putere inversa
2. scurtcircuit, suprasarcina, presiune minima ulei motor auxiliar, tensiune
minima, putere inversa
3. scurtcircuit, suprasarcina, putere inversa
4. scurtcircuit, suprasarcina, tensiune minima, putere inversa

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

149.Blocul de protectie a unui generator sincron naval se afla instalat


in
1.
2.
3.
4.

sectia generatorului din Tablou Principal de Distributie


pe generator
intr-un tablou dedicat situat in Punct Central de Comanda
intr-n tablou dedicat situat in CM

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

150.Blocul de protectie a unui generator sincron naval se afla instalat


in
1.
2.
3.
4.

sectia generatorului din TPD


pe generator
intr-un tablou dedicat situat in PCC
intr-n tablou dedicat situat in CM

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

151.Capacitatea bateriei de acumulatori destinate pornirii DieselGenerator de Avarie trebue sa asigure


1.
2.
3.
4.

5 porniri
9 porniri
6 porniri
3 porniri

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 43 of 189

152.Care este abaterea maxima admisibila a tensiunii nominale ale


unui generator sincron independent dotat cu regulator de tensiune?
1.
2.
3.
4.

+/- 3,5%
+/- 5%
+/- 2,5%
+/- 1,5%

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

153.Care este domeniul de utilizare a surselor auxiliare de energie


electrica instalate la bordul navelor?
1. actionarea electrica a instalatiei de guvernare a navei;
2. actionarea electrica a vinciurilor si cabestanelor de manevra;
3. pornirea electrica a motoarelor cu ardere interna;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

154.Care este domeniul de utilizare a surselor auxiliare de energie


electrica instalate la bordul navelor?
1. actionarea electrica a instalatiei de guvernare a navei;
2. iluminatul de siguranta;
3. actionarea electrica a vinciurilor si cabestanelor de manevra;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

155.Care este domeniul de utilizare a surselor auxiliare de energie


electrica instalate la bordul navelor?
1. iluminatul de avarie;
2. actionarea electrica a instalatiei de guvernare a navei;
3. actionarea electrica a vinciurilor si cabestanelor de manevra;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

156.Care este domeniul de utilizare a surselor principale de energie


electrica instalate la bordul navelor?
1. iluminatul de siguranta;

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 44 of 189

2. iluminatul de avarie;
3. actionarea electrica a pompelor si compresoarelor de aer;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

157.Care este domeniul de utilizare a surselor principale de energie


electrica instalate la bordul navelor?
1. iluminatul de avarie;
2. actionarea electrica a ventilatoarelor si telegrafelor;
3. alimentarea instalatiilor radiotehnice;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

158.Care este domeniul de utilizare a surselor principale de energie


electrica instalate la bordul navelor?
1. actionarea electrica a pompelor si compresoarelor de aer;
2. iluminatul de avarie;
3. alimentarea instalatiilor radiotehnice;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

159.Care este echiparea uzuala a unui Tablou de Mal intr-o Centrala


Energetica Navala in Curent Alternativ Trifazat ?
1. aparat de conectare, aparat de inversare faze, sinfazimetru, voltmetru cu
comutator de faze, frecventmetru, ampermetru cu comutator pe faze,
KWh
2. aparat de conectare, aparat de inversare faze, sinfazimetru, voltmetru cu
comutator de faze, frecventmetru, KWh
3. aparat de conectare, aparat de inversare faze, sinfazimetru, voltmetru cu
comutator de faze, KWh
4. aparat de conectare, aparat de inversare faze, voltmetru cu comutator de
faze, KWh

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

160.Care este numarul de bare dintr-un Tablou Principal de


Distributie al unei centrale in Curent Alternativ Trifazat?
1. 2

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 45 of 189

2. 3
3. 4
4. 5

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

161.Care este numarul de bare dintr-un Tablou Principal de


Distributie al unei centrale in Curent Continuu?
1.
2.
3.
4.

2
3
4
1

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

162.Care este tensiune unui element de acumulator acid cu Pb


1.
2.
3.
4.

2V
1,5 V
2,4 V
1,2 V

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

163.Care este tensiune unui element de acumulator alcalin Fe-Ni


1.
2.
3.
4.

2V
1,5 V
2,4 V
1,2 V

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

164.Care sunt conditiile de cuplare in paralel a doua generatoare


sincrone navale?
1. Tensiunile la bornele celor doua generatoare sa fie egale; acelasi sistem
de excitatie; tensiunile la bornele celor doua generatoare sa fie in faza;
frecvente egale
2. Tensiunile la bornele celor doua generatoare sa fie egale; acelasi sistem
de excitatie; aceeasi succesiune a fazelor; frecvente egale

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 46 of 189

3. Tensiunile la bornele celor doua generatoare sa fie egale; frecvente egale;


aceeasi succesiune a fazelor; tensiunile la bornele celor doua generatoare
sa fie in faza
4. Tensiunile la bornele celor doua generatoare sa fie egale; frecvente egale;
aceeasi succesiune a fazelor; curentii de excitatie egali

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

165.Care sunt modalitatile de cuplare a generatoarelor electrice la


T.P.D.?
1. cuplarea prin retele cu fider unic;
2. cuplarea prin retele in bucle;
3. generatoarele electrice nu se pot cupla direct la tablourile auxiliare de
distributie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

166.Care sunt protectiile minime necesare motorului termic de


actionare a generatorului de avarie
1. presiune minima ungere, temperatura maxima ungere, temperatura
maxima racire, supraturatie
2. presiune minima ungere, temperatura maxima racire, supraturatie
3. presiune minima ungere, temperatura maxima racire, turatie minima
4. presiune minima ungere, temperatura maxima racire, presiune minima
racire, supraturatie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

167.Care sunt sursele auxiliare de energie electrica instalate la bordul


navelor?
1. transformatoare electrice;
2. acumulatoare alcaline;
3. generatoare de c.c.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

168.Care sunt sursele auxiliare de energie electrica instalate la bordul


navelor?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 47 of 189

1. generatoare de c.c.;
2. generatoare de c.a.;
3. acumulatoare cu placi de plumb;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

169.Care sunt sursele auxiliare de energie electrica instalate la bordul


navelor?
1. acumulatoare alcaline;
2. generatoare de c.c.;
3. generatoare de c.a.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

170.Care sunt sursele principale de energie electrica instalate la bordul


navelor?
1. acumulatoare cu placi de plumb;
2. acumulatoare alcaline;
3. generatoare de c.c.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

171.Care sunt sursele principale de energie electrica instalate la bordul


navelor?
1. acumulatoare alcaline;
2. generatoare de c.a.;
3. motoare electrice de c.c. sau de c.a.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

172.Care sunt sursele principale de energie electrica instalate la bordul


navelor?
1. acumulatoare cu placi de plumb;
2. generatoare de c.a.;
3. motoare electrice de c.c. sau de c.a.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

173.Ce actionari sunt indispensabile pornirii unui motor auxiliar de


mare putere?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 48 of 189

1. motorul electric de actionare a pompei de preungere; motor electric de


actionare a pompei de ungere a reductorului; motor electric de actionare a
pompei de apa pentru racirea motorului.
2. motor electric de actionare a pompei de preungere;motor electric de
actionare a pompei de ungere a reductorului; rezistenta de incazire a
uleiului
3. motor electric de actionare a pompei de preungere ; motor electric de
actionare a pompei auxiliare pentru ungerea reductorului;
electroventilatoare exhaustoare de gaze din carterul motorului
4. motor electric de actionare a pompei de combustibil; motor electric de
actionare a pompei de preungere; motor electric de actionare a pompei
auxiliare pentru ungera reductorului; electroventilatoare exhaustoare din
carterul motorului.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

174.Ce asigura transformatorul utilizat pentru alimentarea circuitelor


de comanda ?
1.
2.
3.
4.

Separarea electrica a circuiului de comanda de cel de forta


Separarea galvanica a circuiului de comanda de cel de forta
Marirea tensiunii de alimentare
Cresterea izolatiei

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

175.Ce este reprezentat in figura alaturata?

1. schema cuplarii mixte a unor generatoare la barele unui T.P.D;


2. schema cuplarii independente a unor generatoare la barele unui T.P.D.;
3. schema cuplarii in paralel a unor pompe la barele unui T.P.D;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

176.Ce este reprezentat in figura alaturata?

1. schema cuplarii in paralel a unor generatoare la barele unui T.P.D.;


2. schema cuplarii mixte a unor generatoare la barele unui T.P.D.;
3. schema cuplarii independente a unor generatoare la barele unui T.P.D.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 49 of 189

177.Ce masura se ia pentru eliminarea supratensiunilor ce pot apare


cand transformatorul de curent are secundarul in gol ?
1.
2.
3.
4.

Se scurtcircuiteaza secundarul transformatorului


Se scurtcircuiteaza primarul
Se lasa transformatorul in gol
Se creste izolatia secundarului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

178.Ce rol are un corectorul de tensiune din cadrul unui regulator de


tensiune inductiv?
1.
2.
3.
4.

Asigura o variatie de tensiune de maxim 2,5 %


Asigura o variatie de tensiune de maxim 5 %
Asigura o variatie de tensiune de maxim 10 %
Asigura o variatie de tensiune de maxim 1,5 %

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

179.Ce semnificatie au notatiile din schema alaturata ?

1. 1 - sistem comun bare;


2. 4 - releu de curent minim;
3. 5 - intrerupator manual;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

180.Ce semnificatii au notatiile din schema alaturata?

1. 3 - intrerupator de declansare;
2. 2 - intrerupator automat;
3. 1 - sistem de bare independente;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

181.Ce semnificatii au notatiile din schema alaturata?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 50 of 189

1. 2 - bobina intrerupator automat;


2. 4 - releu de tensiune maxima;
3. 3 - bobina de declansare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

182.Conditiile necesare pentru cuplarea unui generator sincron in


paralel la barele Tablou Principal de Distributie sunt:
1. egalitatea tensiunilor, egalitatea frecventelor, egalitatea puterilor active,
unghi zero intre tensiunile de faza;
2. egalitatea tensiunilor, egalitatea frecventelor, egalitatea puterilor active,
unghi zero intre tensiunile de linie;
3. egalitatea tensiunilor, egalitatea frecventelor, aceiasi succesiune a fazelor,
unghi zero intre tensiunile de faza;
4. egalitatea tensiunilor, egalitatea frecventelor, aceiasi succesiune a fazelor,
unghi zero intre tensiunile de linie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

183.Conditiile necesare pentru cuplarea unui generator sincron in


paralel la barele TPD sunt:
1. egalitatea tensiunilor, egalitatea frecventelor, egalitatea puterilor active,
unghi zero intre tensiunile de faza;
2. egalitatea tensiunilor, egalitatea frecventelor, egalitatea puterilor active,
unghi zero intre tensiunile de linie;
3. egalitatea tensiunilor, egalitatea frecventelor, aceiasi succesiune a fazelor,
unghi zero intre tensiunile de faza;
4. egalitatea tensiunilor, egalitatea frecventelor, aceiasi succesiune a fazelor,
unghi zero intre tensiunile de linie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

184.Cos fi -metru indica:


1.
2.
3.
4.

Raportul dintre puterea reactiva si puterea aparenta


Raportul dintre puterea activa si puterea aparenta
Raportul dintre tensiune si curent
Raportul dintre puterea activa si puterea reactiva

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

185.Cu ce aparate electromagnetice se poate realiza protectia la

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 51 of 189

suprasarcina a unui generator sincron?


1.
2.
3.
4.

releu de curent, temporizat


releu termic, temporizat
releu de tensiune, netemporizat
releu de curent, netemporizat

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

186.Cu ce aparate electromagnetice se poate realiza protectia la


suprasarcina a unui generator sincron?
1.
2.
3.
4.

releu de curent, temporizat


releu termic, temporizat
releu de tensiune, netemporizat
releu de curent, netemporizat

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

187.Cum controlam saptamanal rezistenta de izolatie a iluminatului de


urgenta ?
1.
2.
3.
4.

Cu ajutorul megometrului portabil, separand circuitele


Nu se controleaza
De la nivelul tabloul de incarcare/distributie cu aparatele dedicate
Cu doua voltmetre, intr-un montaj specific

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

188.Cum controlam saptamanal rezistenta de izolatie a iluminatului de


urgenta ?
1.
2.
3.
4.

Cu ajutorul megometrului portabil, separand circuitele


Nu se controleaza
De la nivelul tabloul de incarcare/distributie cu aparatele dedicate
Cu doua voltmetre, intr-un montaj specific

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

189.Cum se procedeaza in cazul deconectarii aparatelor de masura de


la bornele secundarului transformatorului de curent ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 52 of 189

1.
2.
3.
4.

Bornele primarului transformatorului se vor lega la sarcina


Bornele primarului transformatorului se vor scurtcircuita
Bornele secundarului transformatorului se vor lasa in gol
Bornele secundarului transformatorului se vor scurtcircuita

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

190.Cum se racesc transformatoarele de puteri nominale mici ?


1.
2.
3.
4.

in aer, prin convectie libera


in ulei, prin convectie libera
in hidrogen, prin conductie
in aer, prin conductie libera

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

191.Cuplarea la barele Tablou Distributie de Avarie a generatorului de


avarie nu este conditionata de
1.
2.
3.
4.

existenta tensiunii la barele Tablou Principal de Distributie


semnalizarea de lansare a CO2 in compartimentul DGA
actionarea confirmata a protectiei de suprasarcina a DGA
actionarea protectiei la scurtcircuit pe barele Tablou Distributie de Avarie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

192.Cuplarea Tabloului de Mal la Tablou Principal de Distributie este


conditionata de
1.
2.
3.
4.

starea motorului principal


starea separatoarelor de bare
starea intrerupatoarelor de cuplare la bare a generatoarelor
starea generatorului de avarie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

193.Daca intreaga masina (GS) se incalzeste uniform datorita incalzirii


miezului statorului, atunci:
1. Bobinele infasurarii de excitatie sunt conectate gresit
2. Turatia generatorului este mai mica decat cea nominala

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 53 of 189

3. Exista un scurt-circuit in infasurarea statorului


4. Infasurarea statorului este conectata in triunghi in loc de stea

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

194.Daca intreaga masina (GS) se incalzeste uniform datorita incalzirii


miezului statorului, atunci:
1.
2.
3.
4.

Generatorul functioneaza cu o tensiune mare


Exista un scurt-circuit in infasurarea statorului
Exista un contact slab in circuitul de excitatie
Exista un scurt-circuit intre doua faze

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

195.Daca la un generator sincron cu poli aparenti, la mersul in gol,


generatorul nu produce tensiune, atunci:
1.
2.
3.
4.

Turatia generatorului este mai mica decat cea nominala


Exista o atingere intre spirele infasurarii statorului
Tensiunea de excitatie este prea mare
Exista o intrerupere sau un contact slab in conductoarele de legatura
dintre poli.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

196.Daca la un generator sincron infasurarea de excitatie se incalzeste


puternic, atunci:
1. Tensiunea de excitatie este prea mica
2. Infasurarea de excitatie este intrerupta
3. Generatorul functioneaza cu o tensiune mai mare ca cea nominala sau cu
o turatie mai mica decat cea nominala
4. Bobinele infasurarii de excitatie sunt conectate gresit

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

197.Daca la un generator sincron infasurarea de excitatie se incalzeste


puternic, atunci:
1. Exista o atingere intre spirele infasurarii de excitatie.
2. Tensiunea de excitatie este prea mica

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 54 of 189

3. Exista un contact slab in circuitul de excitatie


4. Exista o atingere intre spirele infasurarii statorului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

198.Daca la un generator sincron miezul feromagnetic se incalzeste la


mersul in gol, atunci:
1.
2.
3.
4.

Exista o atingere intre buloanele de strangere si miez.


Exista o atingere intre spirele infasurarii statorului
Exista un scurt-circuit intre doua faze
Exista un contact slab in circuitul de excitatie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

199.Daca la un generator sincron miezul feromagnetic se incalzeste la


mersul in gol, atunci:
1.
2.
3.
4.

Exista o atingere intre buloanele de strangere si miez.


Generatorul functioneaza cu o tensiune mare
Bobinele infasurarii de excitatie sunt conectate gresit
O parte din tolele miezului feromagnetic fac contact intre ele datorita
bavurilor produse la frecarea statorului cu rotorul

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

200.Daca la un generator sincron o parte din infasurarea statorului se


incalzeste puternic, generatorul face zgomot si iese fum din el, atunci:
1.
2.
3.
4.

Turatia generatorului este mai mica decat cea nominala


Exista o atingere intre spirele infasurarii statorului
Exista un contact slab in circuitul de excitatie
Bobinele infasurarii de excitatie sunt conectate gresit

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

201.Daca la un generator sincron periile scanteiaza partial sau in


intregime, atunci:
1. Generatorul functioneaza cu o tensiune mare
2. Exista un scurt-circuit intre doua faze
3. Presiunea periilor nu este corespunzatoare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 55 of 189

4. Exista o atingere intre spirele infasurarii statorului

j
k
l
m
n

202.Daca la un generator sincron tensiunea intre faze nu este egala,


atunci:
1.
2.
3.
4.

Exista un scurtcircuit intre doua faze


Turatia generatorului este mai mica decat cea nominala
Bobinele infasurarii de excitatie sunt conectate gresit
Infasurarea statorului este conectata in triunghi in loc de stea

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

203.Daca la un generator sincron unele perii se incalzesc puternic,


atunci:
1.
2.
3.
4.

Presiunea periilor este prea mare


Periile nu sunt corect formate si corect slefuite
Exista un scurt-circuit intre doua faze
Turatia generatorului este mai mica decat cea nominala

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

204.Daca la un generator sincron, la mersul in gol, generatorul


produce tensiune numai pe doua faze, atunci:
1. Exista o atingere intre spirele infasurarii statorului
2. O faza din infasurarea statorului este intrerupta, (in cazul conexiunii in
stea)
3. Exista un scurt-circuit in infasurarea statorului
4. Exista o intrerupere sau un contact slab in conductoarele de legatura
dintre poli.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

205.Daca la un generator sincron, la mersul in gol, generatorul


produce tensiune numai pe doua faze, atunci:
1. Exista un scurt-circuit in infasurarea statorului
2. Exista o atingere intre spirele infasurarii statorului
3. Doua faze din infasurarea statorului sunt intrerupte (in cazul conexiunii in

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 56 of 189

triunghi)
4. Presiunea periilor nu este corespunzatoare

j
k
l
m
n

206.Daca la un generator sincron, la mersul in gol, generatorul nu


produce tensiune, atunci:
1. Tensiunea de excitatie este prea mare
2. Exista o interupere, un contact slab in circuitul de excitatie sau un defect
in regulatorul automat de tensiune
3. Bobinele infasurarii de excitatie sunt conectate gresit
4. Exista o atingere intre spirele infasurarii statorului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

207.Daca la un generator sincron, la mersul in gol, generatorul nu


produce tensiune, atunci:
1. Exista o intrerupere sau un contact slab in conductoarele de legatura
dintre infasurarea de excitatie si inelele colectoare
2. Turatia generatorului este mai mica decat cea nominala
3. Bobinele infasurarii de excitatie sunt conectate gresit
4. Presiunea periilor nu este corespunzatoare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

208.Daca la un generator sincron, la mersul in gol, scade tensiunea


generatorului
1.
2.
3.
4.

Turatia generatorului este mai mica decat cea nominala


Infasurarea de excitatie este intrerupta
O faza din infasurarea statorului este intrerupta
Exista o intrerupere sau un contact slab in conductoarele de legatura
dintre poli.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

209.Daca la un generator sincron, la mersul in gol, scade tensiunea


generatorului, atunci:
1. Infasurarea de excitatie este intrerupta

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 57 of 189

2. Tensiunea de excitatie este mai mica decat valoarea nominala


3. Bobinele infasurarii de excitatie sunt conectate gresit
4. Presiunea periilor nu este corespunzatoare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

210.Daca la un generator sincron, rulmentul se incalzeste puternic,


atunci:
1.
2.
3.
4.

In lagar este prea multa vaselina


Capacele locasului rulmentului nu sunt bine stranse
Vaselina este murdara si invechita
S-au uzat garniturile de etansare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

211.Daca la un generator sincron, tensiunea intre fazele generatorului


este neuniforma, portiuni ale infasurarii generatorului se incalzesc
excesiv, iar generatorul face zgomot puternic, atunci:
1. Exista un scurtcircuit in infasurarea statorului
2. Tensiunea de excitatie este prea mare
3. O parte din tolele miezului feromagnetic fac contact intre ele datorita
bavurilor produse la frecarea statorului cu rotorul
4. Presiunea periilor nu este corespunzatoare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

212.Daca la un generator sincron, turatia si curentul de excitatie sunt


normale, dar tensiunea acestuia este mai mica decit tensiunea
nominala, atunci:
1. Turatia generatorului este mai mica decat cea nominala
2. O faza din infasurarea statorului este intrerupta
3. Exista o intrerupere sau un contact slab in conductoarele de legatura
dintre poli.
4. Exista un scurt-circuit in infasurarea statorului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

213.De cate tipuri sunt protectiile unui generator electric?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 58 of 189

1. protectie la curent maxim;


2. protectie la curent minim;
3. protectie la tensiune maxima;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

214.De cate tipuri sunt protectiile unui generator electric?


1. protectie la tensiune minima;
2. protectie la curent maxim;
3. protectie la tensiune inversa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

215.De ce acumulatorul acid cu Pb este preferat in pornirea cu


demaror electric a motoarelor termice ?
1.
2.
3.
4.

Deoarece au capacitate mare in raport cu acumulatorii alcalini


Deoarece sunt ieftine in raport cu capacitatea
Deoarece pot ceda instantaneu curenti mari
Deoarece au greutate mica in raport cu capacitatea

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

216.De ce acumulatorul alcalin este preferat in alimentarea circuitelor


de iluminat de urgenta ?
1.
2.
3.
4.

Deoarece uzual pot fii complet descarcati


Deoarece sunt ieftine in raport cu capacitatea
Deoarece pot ceda instantaneu curenti mari
Deoarece au greutate mica in raport cu capacitatea

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

217.Distributia sarcinii reactive a unui generator sincron trifazat naval


cuplat la o retea de c.a. trifazat se realizeaza prin variatia:
1.
2.
3.
4.

Curentului de excitatie
Curentului de sarcina
Turatiei masinii primare (de antrenare a generatorului)
Frecventei tensiunii debitate la retea

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 59 of 189

218.Excitatoarea generatorului sincron reprezinta:


1. Un sistem de excitatie care redreseaza o mica parte din curentul debitat de
generator
2. Un mic generator de curent continuu care alimenteaza infasurarea de
excitatie
3. Un mic generator de curent alternativ care alimenteaza infasurarii de
excitatie
4. O instalatie de curent alternativ care asigura fortarea excitatiei in anumite
regimuri tranzitorii ale generatorului.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

219.Grupul de avarie trebuie sa functioneze independent minim


1.
2.
3.
4.

24 ore
6 ore
12 ore
18 ore

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

220.In cazul iesirii din parametri reglati, blocul de protectie a unui


generator sincron naval
1.
2.
3.
4.

opreste diesel-generatorul
reduce turatia diesel-generatorului
decupleza generatorul de la bare si opreste motorul auxiliar
decupleaza generatorul de la bare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

221.In cazul iesirii din parametri reglati, blocul de protectie a unui


generator sincron naval actioneaza asupra
1.
2.
3.
4.

regulatorului de turatie a motorului de actionare


intrerupatorului automat de cuplare la bare al generatorului
regulatorului de tensiune al generatorului
sistemului de pornire al celui de-al doilea generator

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

222.In conditii normale ale unei Centrala Energetica Navala in Curent

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 60 of 189

Alternativ Trifazat , Tablou Distributie de Avarie este alimentat direct


din
1.
2.
3.
4.

Tablou Principal de Distributie


DGA
TM
nu este alimentat

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

223.In ce consta cuplarea independenta a generatoarelor electrice la


T.P.D.?
1. in T.P.D. exista bare proprii fiecarui generator electric, numarul barelor
fiind egal cu numarul generatoarelor;
2. sarcina electrica (incarcarea) unui generator poate fi modificata prin
transferarea la barele generatorului vecin;
3. in acest caz, un generator nu poate fi cuplat in tablou decat dupa
decuplarea celorlalte generatoare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

224.In ce consta cuplarea independenta a generatoarelor electrice la


T.P.D.?
1. in T.P.D. exista un set de bare comune generatoarelor electrice;
2. consumatorii individuali se alimenteaza numai de la unele din barele
T.P.D.-ului;
3. generatoarele electrice, in acest caz, nu pot functiona independent unele
fata de altele;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

225.In ce consta cuplarea independenta a generatoarelor electrice la


T.P.D.?
1. T.P.D.-ul are un singur sistem de bare la care se cupleaza toate
generatoarele simultan;
2. T.P.D.-ul are un singur sistem de bare la care se cupleaza toate
generatoarele dupa necesitati;
3. in acest caz, generatoarele electrice functioneaza independent unele fata

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 61 of 189

de altele;

226.In ce consta cuplarea independenta a generatoarelor electrice la


T.P.D.?
1. toti consumatorii electrici se cupleaza direct sau indirect la barele T.P.D.ului;
2. in acest caz, generatoarele electrice functioneaza dependent unele fata de
altele;
3. in acest caz, un generator nu poate fi cuplat in tablou decat dupa
decuplarea celorlalte generatoare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

227.La functionarea in paralel a doua generatoare sincrone de puteri


egale observam o incarcare de puteri active egala dar o incarcarea de
curent de sarcina inegala Acest fapt se datoreaza unui
1.
2.
3.
4.

reglaj incorect al regulatorului de turatie


reglaj incorect al regulatorului de tensiune
defect in bobinajul indusului generatorului
defect in bobinajul de excitatie al generatorului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

228.La functionarea in paralel a doua generatoare sincrone de puteri


egale observam o incarcare de puteri active egala dar o incarcarea de
curent de sarcina inegala Acest fapt se datoreaza unui
1.
2.
3.
4.

reglaj incorect al regulatorului de turatie


reglaj incorect al regulatorului de tensiune
defect in bobinajul indusului generatorului
defect in bobinajul de excitatie al generatorului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

229.La generatorul sincron trifazat naval circuitul magnetic al


statorului este realizat din :
1. Otel masiv

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 62 of 189

2. Tole de otel electrotehnic izolate intre ele


3. Aluminiu
4. Fonta

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

230.La generatorul sincron trifazat naval in constructie inversa


infasurarea de excitatie este dispusa :
1.
2.
3.
4.

Pe stator
Pe rotor
In exteriorul generatorului sincron
Nu exista infasurare de excitatie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

231.La generatorul sincron trifazat naval in constructie normala


infasurarea de excitatie este dispusa :
1.
2.
3.
4.

In crestaturi dispuse pe circuitul magnetic al statorului


In exteriorul generatorului sincron
Pe miezul polilor auxiliari ai statorului
Pe miezul polilor aparenti ai rotorului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

232.La generatorul sincron trifazat naval in constructie normala,


alimentarea infasurarii de excitatie se realizeaza prin intermediul :
1.
2.
3.
4.

Unor contacte fixe dispuse pe stator


Unor perii mobile in raport cu statorul care freaca pe inelele colectoare
Unor perii fixe in raport cu statorul care freaca pe inelele colectoare
Unor contacte alunecatoare dispuse pe in exteriorul generatorului sincron

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

233.La navele comerciale se prefera o retea radiala deoarece


1. se asigura un consum minim de cablu
2. se asigura o dubla alimentare a consumatorilor
3. se asigura o buna protectie a consumatorilor

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 63 of 189

4. se asigura o buna selectivitate a protectiilor

j
k
l
m
n

234.La pornirea directa a motoarelor asincrone cu rotor in scurtcircuit


curentul absorbit de la retea este :
1.
2.
3.
4.

egal cu valoarea curentului nominal al motorului


de 4-8 ori mai mare decat curentul nominal al motorului
de 10-12 ori mai mare decat curentul nominal al motorului
de 1-2 ori mai mare decat curentul nominal al motorului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

235.La pornirea stea-triunghi a motoarelor asincrone cu rotor in


scurtcircuit, cuplul la arbore in cazul conexiunii stea fata de cuplul la
arbore in cazul conexiunii in triunghi este :
1.
2.
3.
4.

egal
de 3 ori mai mare
de 3 ori mai mic
de aprox 1- 3 ori mai mic

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

236.La pornirea stea-triunghi a motoarelor asincrone cu rotor in


scurtcircuit, curentul absorbit in cazul conexiunii stea fata de curentul
absorbit in cazul conexiunii in triunghi este :
1.
2.
3.
4.

egal
de 3 ori mai mare
de 3 ori mai mic
de aprox 1- 3 ori mai mic

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

237.O Centrala Electrica Navala include


1. sursele de energie electrica, tabloul principal de distributie si reteaua
navei
2. sursele de energie electrica, tabloul principal de distributie si
consumatorii

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 64 of 189

3. sursele de energie electrica si tabloul principal de distributie


4. sursele de energie electrica, reteaua si consumatorii

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

238.Pe sectiunea din Tablou Principal de Distributie a unui generator


sincron din cadrul unei Centrala Energetica Navala de Curent
Alternativ Trifazat vom avea minim urmatoarele aparate de masura:
1. un voltmetru dublu, un frecventmetru dublu, un kilowattmetru, un
kilovarmetru, un ampermetru de sarcina, un ampermetru de excitatie
2. un voltmetru dublu, un frecventmetru dublu, un ampermetru de sarcina,
un ampermetru de excitatie
3. un voltmetru dublu, un frecventmetru dublu, un kilowattmetru, un
ampermetru de sarcina, un ampermetru de excitatie
4. un voltmetru dublu, un frecventmetru dublu, un kilowattmetru, un
ampermetru de sarcina

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

239.Pe sectiunea din TPD a unui generator sincron din cadrul unei
CEN de CAT vom avea minim urmatoarele aparate de masura:
1. un voltmetru dublu, un frecventmetru dublu, un kilowattmetru, un
kilovarmetru, un ampermetru de sarcina, un ampermetru de excitatie
2. un voltmetru dublu, un frecventmetru dublu, un ampermetru de sarcina,
un ampermetru de excitatie
3. un voltmetru dublu, un frecventmetru dublu, un kilowattmetru, un
ampermetru de sarcina, un ampermetru de excitatie
4. un voltmetru dublu, un frecventmetru dublu, un kilowattmetru, un
ampermetru de sarcina

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

240.Pentru ca doua generatoare sincrone navale, actionate de motoare


auxiliare, sa poata functiona in paralel trebuie ca
1.
2.
3.
4.

sa aiba acelasi putere


puterile lor sa nu difere mai mult cu 1/3
puterile lor sa nu difere mai mult cu 1/2
sa fie fabricate de acelasi producator

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 65 of 189

241.Pentru ca doua generatoare sincrone navale, actionate de motoare


auxiliare, sa poata functiona stabil in paralel, trebuie ca
1.
2.
3.
4.

parametrii constructivi ai excitatiilor sa fie identici


puterile lor aparente nominale sa fie egale
puterile lor active nominale sa fie egale
sa existe o reactie inversa intre la nivelul regulatoarelor de tensiune

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

242.Releul de putere inversa:


1.
2.
3.
4.

Pastreaza curentul de sarcina la un nivel de siguranta


Pastreaza tensiunea generatorului la un nivel de siguranta
Pastreaza puterea generatorului la un nivel de siguranta
Pastreaza functionarea masinii electrice ca generator

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

243.Separatoarele de bare se folosesc la


1.
2.
3.
4.

punerea in paralel a generatoarelor


separarea pe sectiuni a barelor tabloului principal de distributie
separarea de avarie a barelor tabloului principal de distributie
decuplarea in caz de suprasarcina pentru generatoare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

244.Sincronoscopul este folosit la


1.
2.
3.
4.

Punerea in paralel a generatoarelor de CA


Punerea in paralel a generatoarelor de CC
Sincronizaea functionarii intre motor si generator
Sincronizarea functionarii a motoarelor generatoarelor

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

245.Sincronoscopul este folosit la


1. Punerea in paralel a generatoarelor de CA
2. Punerea in paralel a generatoarelor de CC

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 66 of 189

3. Sincronizaea functionarii intre motor si generator


4. Sincronizarea functionarii a motoarelor generatoarelor

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

246.Uzual, blocul de protectie a unui generator sincron actioneaza


asupra intrerupatorului automat de cuplare la bare prin
1.
2.
3.
4.

bobina electromagnelului de cuplare


bobina de minima tensiune
bobina declansatorului
bobina propie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

247.Care este semnifacatia notatiilor din imaginea alaturata?

1. 1 - bobina;
2. 2 - armatura fixa;
3. 3 - contrapiulita;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

248.Care este semnifacatia notatiilor din imaginea alaturata?

1. 3 - surub de reglaj;
2. 4 - legatura la masa;
3. 5 - contacte fixe;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

249.Care sunt reactiile motorului electric la actionarea manetei


controlerului a carui diagrama este prezentata in imaginea alaturata?

1. in pozitia 1 se inchid contactele K1 cu K2 si K3 cu K4, iar motorul


porneste intr-un sens, cu turatie scazuta;
2. in pozitia 2 sunt inchise contactele K1 cu K, K3 cu K4 si se inchide si K5
cu K6 iar turatia motorului scade;
3. in pozitia 3 sunt inchise contactele K1 cu K2, K3 cu K4, K5 cu K6 si se

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 67 of 189

inchide si K7 determinand scaderea turatiei motorului din cauza


rezistentei R;

250.Care sunt reactiile motorului electric la actionarea manetei


controlerului a carui diagrama este prezentata in imaginea alaturata?

1. in pozitia 3 sunt inchise contactele K1 cu K2, K3 cu K4, K5 cu K6 si se


inchide si K7 determinand scaderea turatiei motorului din cauza
rezistentei R;
2. in pozitia 3 sunt inchise contactele K1 cu K2, K3 cu K4, K5 cu K6 si se
deschide si K7 iar motorul ajunge la turatie minima;
3. in pozitia I se inchid contactele K1 cu K4 si K2 cu K3, iar motorul isi
scimba sensul de rotatie;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

251.Ce aparat este prezentat in imaginea alaturata si ce semnificatii au


notatiile?

1. o sonerie de c.a. cu intreruperea circuitelor;


2. o sonerie de c.c. cu intreruperea circuitelor;
3. 2 - membrana fixa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

252.Ce aparat este prezentat in imaginea alaturata si ce semnificatii au


notatiile?

1. o sonerie de c.c. cu suntarea bobinelor;


2. o sonerie de c.a. cu suntarea bobinelor;
3. 5 - rezistenta;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

253.Ce aparat este prezentat in imaginea alaturata si ce semnificatii au


notatiile?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 68 of 189

1. o sonerie de c.a. cu suntarea bobinelor;


2. 2 - rezistenta;
3. 3 - membrana;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

254.Ce aparat este prezentat in imaginea alaturata si ce semnificatii au


notatiile?

1. o sonerie de c.c. fara contacte;


2. o sonerie de c.a. fara contacte;
3. 5 - clopot;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

255.Ce aparat este prezentat in imaginea alaturata si ce semnificatii au


notatiile?

1. 4 - membrana;
2. o sonerie de c.c. cu contacte de intarziere;
3. 4 - armatura mobila;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

256.Ce aparat este prezentat in imaginea alaturata si ce semnificatii au


notatiile?

1. o sirena ce functioneaza prin vibratii;


2. 2 - ciocanel;
3. 5 - contact fix;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

257.Ce este reprezentat in figura alaturata?

1. variatia parametrului de intrare a unui releu de protectie;


2. variatia temperaturii de iesire a unui releu de protectie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 69 of 189

3. xa - variatia de revenire a marimii de intrare;

j
k
l
m
n

258.Ce este reprezentat in figura alaturata?

1. xr - variatia de anclansare a marimii de iesire;


2. caracteristica tensiune - curent a unui releu de protectie;
3. variatia parametrului de iesire a unui releu de protectie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

259.Ce este reprezentat in figura alaturata?

1. un contactor de c.c.;
2. un releu maximal de c.c.;
3. un releu minimal de c.a.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

260.Ce este reprezentat in figura alaturata?

1. schema unui releu de putere inversa;


2. schema unui releu de curent invers;
3. schema unui releu minimal de tensiune;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

261.Ce este reprezentat in figura alaturata?

1. schema unui releu maximal de curent;


2. un aparat de protectie impotriva curentului invers;
3. schema unui releu de tensiune inversa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

262.Ce este reprezentat in imaginea alaturata si ce semnificatii au


notatiile?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 70 of 189

1. un pornitor magnetic pentru alimentarea unui motor electric reversibil;


2. un pornitor magnetic pentru alimentarea unui motor electric cu sens unic
de functionare;
3. un pornitor echipat cu un buton D, de pornire a motorului prin
alimentarea contactorului RT;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

263.Ce este reprezentat in imaginea alaturata si ce semnificatii au


notatiile?

1. un automat de protectie prevazut cu un buton D de pornire a motorului


prin alimentarea contactorului C1;
2. un pornitor magnetic la care dupa apasarea butonului de pornire S, oprirea
motorului se va putea face numai prin apasarea butonului O;
3. un pornitor magnetic pentru alimentarea unui motor electric ireversibil;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

264.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

1. un releu de curent invers;


2. un releu de putere inversa;
3. un releu minimal de tensiune;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

265.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

1. un releu maximal de curent;


2. un aparat de protectie;
3. un releu de tensiune inversa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

266.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 71 of 189

1. un controler format "toba";


2. un controler cu came;
3. diagrama conexiunilor unui controler cu came;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

267.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

1. diagrama conexiunilor unui controler "toba";


2. circuitul de protectie a unui controler cu came;
3. schema de principiu a unui comutator pachet si conexiunile pe care le
realizeaza;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

268.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

1. un controler tip "toba";


2. un controler cu came;
3. in imaginea alaturata cu 2 s-a notat arcul de rapel (de revenire);

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

269.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?


1. un intrerupator automat;
2. 1 - contacte auxiliare;
3. 2 - zavor actionat de releul termic sau electromagnetic;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

270.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

1. un automat de tensiune minima;


2. un automat monopolar de curent maxim;
3. un automat de protectie combinat;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

271.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 72 of 189

1. un automat de tensiune minima;


2. un automat de curent invers;
3. un automat de protectie combinat;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

272.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

1. un automat de tensiune minima;


2. un automat de curent invers;
3. un automat de protectie combinat;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

273.Ce este reprezentat in imaginea alaturata?

1. un automat de tensiune minima;


2. un automat de curent invers;
3. un automat de protectie combinat;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

274.Ce este un releu maximal de curent?


1. sunt relee care protejeaza echipamentele electrice impotriva curentilor
foarte mari;
2. sunt aparate care in a doua faza de actionare decupleaza consumatorii
putin importanti pentru siguranta navei;
3. sunt aparate care in cazul mentinerii unor suprasarcini periculoase mai pot
cupla si generatoarele electrice la barele T.P.D.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

275.Ce modalitati constructive se utilizeaza pentru protectia


instalatiilor electrice?
1. protectie cu ajutorul releelor de protectie;

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 73 of 189

2. protectie cu ajutorul butoanelor de comanda;


3. protectie cu ajutorul intrerupatoarelor pachet;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

276.Ce modalitati constructive se utilizeaza pentru protectia


instalatiilor electrice?
1. protectie cu ajutorul intrerupatoarelor de comanda;
2. protectie cu ajutorul butoanelor pachet;
3. protectie cu ajutorul limitatoarelor de cursa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

277.Ce se intampla la apasarea butonului P din schema alaturata;

1. se alimenteaza bobina B care actioneaza contactele contactorului C si


motorul porneste in doua faze;
2. se alimenteaza bobina B care actioneaza contactele contactorului C si
motorul porneste ramanand in functiune si dupa eliberarea butonului P;
3. se deschide contactul cu automentinere AM comandat mecanic de
armatura bobinei B;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

278.Ce se intampla la apasarea butonului P din schema alaturata;

1. se deschide contactul cu automentinere AM comandat mecanic de


armatura bobinei B si motorul porneste in doua faze;
2. motorul porneste cu o turatie uniform accelerata;
3. motorul porneste dar la suprasarcina releul termic RT deschide contactul
sau normal inchis determinand oprirea acestuia;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

279.Ce se intampla la apasarea simultana a butoanelor D si S din


schema alaturata?

1. prin apasarea butonului D se alimenteaza bobina contactorului C1 care


odata anclansat, determina pornirea motorului intr-un sens oarecare;

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 74 of 189

2. prin apasarea butonului S se alimenteaza bobina contactorului C2 care


odata anclansat, determina pornirea motorului in sens oarecare;
3. prin apasarea celor doua butoane, fazele R si S sunt scurtcircuitate,
sigurantele arse si contactoarele distruse;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

280.Ce se intampla la apasarea simultana a butoanelor D si S din


schema alaturata?

1. prin apasarea butonului S se alimenteaza bobina contactorului C2 iar prin


apasarea butonului D se alimenteaza contactorul C1;
2. anclansarea contactelor contactorului C1 va determina actionarea
armaturii sale asupra contactului normal inchis inseriat cu bobina
contactorului C2 facand imposibila actionarea acestuia din urma;
3. motorul porneste dar la suprasarcina releul termic RT deschide contactul
sau normal inchis determinand oprirea acestuia;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

281.Ce se intelege prin intretinerea unei instalatii electrice?


1. efectuarea unui ansamblu de operatii necesare printre altele si pentru
pregatirea in vederea pornirii instalatiei;
2. efectuarea unui ansamblu de operatii necesare printre altele si pentru
oprirea instalatiei;
3. efectuarea unui ansamblu de operatii necesare printre altele si pentru
mentinerea unei instalatii un timp cat mai indelungat in stare buna de
functionare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

282.Ce se intelege prin intretinerea unei instalatii electrice?


1. efectuarea unui ansamblu de operatii necesare printre altele si pentru
inlocuirea a 10% din piesele uzate;
2. efectuarea unui ansamblu de operatii necesare printre altele si pentru
pregatirea in vederea repararii instalatiei;
3. efectuarea unui ansamblu de operatii necesare printre altele si pentru
mentinerea unei instalatii un timp cat mai indelungat in stare buna de
functionare la parametrii proiectati;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 75 of 189

283.Ce semnificatie au notatiile din imaginea alaturata?

1. 1 - miez magnetic;
2. 2 - resort;
3. 3 - armatura;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

284.Ce semnificatie au notatiile din imaginea alaturata?

1. 6 - bobina;
2. 2 - bobina;
3. 5 - tambur;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

285.Ce semnificatie au notatiile din imaginea alaturata?

1. 5 - contragreutate;
2. 6 - bobina;
3. 7 - contacte;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

286.Ce semnificatie au notatiile din imaginea alaturata?

1. 1, 2 - bornele bobinei;
2. 3, 4 - borne contact fix
3. 5, 6 - borne contact mobil;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

287.Ce semnificatie au notatiile din imaginea alaturata?

1. 11 - borne contact mobil;


2. 7 - disc din aluminiu;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 76 of 189

3. 8, 9 - armaturi;

j
k
l
m
n

288.Ce semnificatie au notatiile din imaginea alaturata?

1. 8 - magnet permanent;
2. 3, 4 - borne contacte fixe;
3. 11 - arcuri speciale;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

289.Ce semnificatie au notatiile din imaginea alaturata?

1. 3, 5 - borne bobina;
2. 12 - contacte fixe;
3. 10 - electromagnet;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

290.Ce semnificatie au notatiile din imaginea alaturata?

1. 1 - armatura bobina;
2. 2 - arc cuplare;
3. 3 - arc revenire;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

291.Ce semnificatie au notatiile din imaginea alaturata?

1. 1 - bobina automatului;
2. 2 - tija butonului de pornire;
3. 3 - arc de impingere;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

292.Ce semnificatie au notatiile din imaginea alaturata?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 77 of 189

1. 1 - electromagnetde protectie la scurtcircuit;


2. 3 - bobine armaturi;
3. 6 - tija impingatoare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

293.Ce semnificatie au notatiile din imaginea alaturata?

1. 7 - rezistenta;
2. 2 - bimetale;
3. 4 - tija de cuplare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

294.Ce semnificatii au notatiile din imaginea alaturata ?

1. 6 - contact fix;
2. 2 - armatura mobila;
3. 7 - condensator de deparazitare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

295.Ce semnificatii au notatiile din imaginea alaturata?

1. 1 - ax electric;
2. 2 - contacte fixe;
3. 3 - izolatori;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

296.Ce semnificatii au notatiile din imaginea alaturata?

1. 3 - contacte mobile;
2. 4 - contact fix elastic;
3. 5 - siguranta;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

297.Ce semnificatii au notatiile din imaginea alaturata?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 78 of 189

1. 3 - ciocanel;
2. 7 - intrerupator;
3. 2 - armatura fixa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

298.Ce sunt comutatoarele tip controler?


1. sunt aparate de protectie;
2. sunt relee de comutare;
3. sunt aparate de conectare pentru pornirea si reglarea vitezei motoarelor
electrice de c.c.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

299.Ce sunt comutatoarele tip controler?


1. sunt aparate de conectare pentru franarea si schimbarea sensului de rotatie
pentru motoarele electrice de c.c.;
2. sunt relee de protectie;
3. sunt aparate din categoria elementelor de automatizare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

300.Ce sunt releele de curent invers?


1. sunt relee care asigura deconectarea consumatorilor cand tensiunea retelei
ajunge la 0,85% Un;
2. sunt relee care protejeaza generatoarele de c.c.la trecerea in regim de
motor;
3. sunt aparate la care bobina, confectionata din sarma groasa si spire putine,
este legata in paralel pe circuitul protejat;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

301.Ce sunt releele de curent invers?


1. sunt aparate la care bobina, confectionata din sarma groasa si spire putine,
este legata in paralel pe circuitul de comanda a circuitului de forta;
2. sunt relee care protejeaza generatoarele de c.c. in caz de circulatie a

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 79 of 189

curentului intre bare;


3. sunt relee care deconecteaza generatoarele electrice din T.P.D. la
atingerea valorii de 15% In de catre curentul invers;

j
k
l
m
n

302.Ce sunt releele de putere inversa?


1. este un releu de protectie a generatoarelor de c.a. cuplate in paralel;
2. este un releu de protectie a generatoarelor de c.c. cuplate in paralel;
3. este un releu de protectie care deconecteaza automat consumatorii
neesentiali in situatii speciale;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

303.Ce sunt releele de putere inversa?


1. este un releu de protectie a generatoarelor de c.a. cuplate in serie;
2. este un releu care cupleaza generatorul din T.P.D. daca acesta debiteaza
in retea o putere activa mai mare de 15% din puterea nominala;
3. este un releu de protectie a generatoarelor impotriva trecerii unuia din ele
in regim de motor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

304.Ce sunt releele minimale de tensiune?


1. sunt aparate care deconecteaza consumatorii electrici atunci cand
tensiunea de alimentare creste cu 0,85% peste Un;
2. sunt aparate care deconecteaza consumatori sau generatoare electrice
cand tensiunea scade accidental sub 0,85 Un;
3. sunt aparate la care bobina, confectionata din sarma groasa si spire putine,
este legata in paralel pe circuitul protejat;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

305.Ce sunt releele minimale de tensiune?


1. sunt aparate care se folosesc in schemele de oprire stea-triunghi pentru
motoarele ce functioneaza in c.a.;
2. sunt aparate la care bobina, confectionata din sarma groasa si spire multe,
este legata in serie pe circuitul protejat;
3. sunt aparate la care bobina, confectionata din sarma subtire si multe

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 80 of 189

spire , este legata in paralel pe circuitul protejat;

306.Ce sunt releele?


1. sunt aparate pentru indicarea valorii unui parametru;
2. sunt aparate automate destinate protectiei;
3. sunt aparate de masura;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

307.Ce sunt releele?


1. sunt aparate de semnalizare;
2. sunt limitatoare de curs;
3. sunt aparate automate care actioneaza brusc sub actiunea unui parametru
de intrare si modifica astfel un parametru de iesire;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

308.Ce sunt sigurantele cu mare putere de rupere?


1. sunt sigurante la care fuzibilul este realizat din aliaj de plumb cu cositor;
2. sunt sigurante la care fuzibilul este realizat din aliaj de argint;
3. sunt sigurante la care umplutura este introdusa intr-un tub de sticla;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

309.Ce sunt sigurantele cu mare putere de rupere?


1. sunt sigurante destinate la nava protejarii motoarelor cu rotor in
scurtcircuit;
2. sunt sigurante care nu suporta tensiuni mici la pornirea agregatelor pe
care le protejeaza;
3. sunt sigurante la care fuzibilul este realizat din plumb;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

310.Ce sunt sigurantele fuzibile de tip deschis?


1. sunt aparatele de comanda;

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 81 of 189

2. sunt aparate de protectie utilizate in circuite de 12 - 24 V;


3. sunt aparate de protectie la care fuzibilui trebuie sa reziste timp nelimitat
la un supracurent de 20%;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

311.Ce sunt sigurantele fuzibile de tip deschis?


1. sunt aparate de protectie ce pot fi refolosite dupa reconditionare;
2. sunt aparate de executie;
3. sunt aparate care declanseaza (se topeste fuzibilul) la un curent de 2 -2,5
ori mai mare decat curentul nominal;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

312.Ce sunt sigurantele fuzibile si care sunt variantele constructive


cunoscute?
1. sunt aparate de protectie la care circuitul electric se inchide printr-un
element fuzibil montat in serie cu celelalte elemente;
2. sunt aparate de protectie la care elementul fuzibil este amplasat in spatiu
deschis sau in spatiu inchis etans umplut cu silicagel;
3. sigurantele fuzibile se pot construi numai in varianta "siguranta deschisa";

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

313.Ce sunt sigurantele fuzibile si care sunt variantele constructive


cunoscute?
1. sunt aparate de protectie la care circuitul electric se inchide printr-un
element fuzibil montat in paralel cu celelalte elemente;
2. sunt aparate de protectie la care elementul fuzibil este amplasat intr-un
spatiu deschis umplut cu nisip;
3. sunt aparate de protectie care au elementul fuzibil fabricat din aliaj de
plumb si cositor, din zinc, cupru, argint etc.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

314.Ce sunt sigurantele inchise si in cate variante se construiesc?


1. sigurantele fuzibile inchise sunt destinate semnalizarii defectiunilor
majore din instalatiile navale;
2. sunt aparate de protectie la care tubul de protectie a fuzibilului este

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 82 of 189

confectionat din sticla sau portelan;


3. sigurantele fuzibile de tip inchis pot fi cu umplutura cu silicagel sau fara
umplutura;

j
k
l
m
n

315.Ce sunt sigurantele inchise si in cate variante se construiesc?


1. sunt aparate de protectie la care elementul fuzibil este amplasat intr-un
tub de protectie din PVC
2. umplutura sigurantelor este constituita din nisip sau cuart foarte fin
3. sigurantele fuzibile inchise sunt destinate semnalizarii defectiunilor
minore din instalatiile electrice navale

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

316.Ce sunt soneriile?


1. sunt aparate pentru semnalizare acustica;
2. sunt echipamente destinate transmiterii semnalelor de navigatie pe timp
de zi;
3. sunt echipamente destinate transmiterii semnalelor de navigatie pe timp
de noapte;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

317.Ce sunt soneriile?


1. sunt aparate de masura;
2. sunt echipamente destinate transmiterii semnalelor catre alte nave?
3. sunt aparate cu aceleasi functii ca si sirenele si claxoanele de joasa
frecventa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

318.Cum se realizeaza protectia automata?

1. cu ajutorul unui automat monopolar de curent maxim;


2. cu ajutorul unui automat de curent maxim;
3. cu ajutorul unui reostat de curent invers;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 83 of 189

319.Cum se realizeaza protectia automata?


1. cu ajutorul unui automat de tensiune minima;
2. cu ajutorul unui automat de protectie pentru faza R;
3. cu ajutorul unui automat de tensiune inversa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

320.De cate feluri sunt comutatoarele de tip controler?


1. comutatoare cu actionare hidraulica;
2. comutatoare de siguranta;
3. comutatoare cu came;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

321.De cate feluri sunt comutatoarele de tip controler?


1. comutatoare cu came;
2. comutatoare de protectie;
3. comutatoare in pachete;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

322.De cate tipuri sunt releele?


1. relee maximale de curent;
2. relee minimale de curent;
3. relee de putere directa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

323.De cate tipuri sunt releele?


1. relee minimale de tensiune;
2. relee minimale de frecventa;
3. relee de curent direct;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

324.Actionarea motoarelor electrice ale pompelor de combustibil,


transfer ulei si separatoare trebuie sa fie dotate cu

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 84 of 189

1.
2.
3.
4.

sisteme de semnalizare a suprasarcinii


sisteme de deconectare de la distanta
sisteme de protectie la alimentarea in doua faze
sisteme de pornire de la distanta

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

325.Actionarea motoarelor electrice ale pompelor de combustibil,


transfer ulei si separatoare trebuie sa fie dotate cu
1.
2.
3.
4.

sisteme de semnalizare a suprasarcinii


sisteme de deconectare de la distanta
sisteme de protectie la alimentarea in doua faze
sisteme de pornire de la distanta

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

326.Alimentarea cu energie electrica a pompelor aferente Motor


Principal se face :
1. direct din Tablou Principal de Distributie
2. din TAD
3. cate una din Tablou Principal de Distributie si perechea ei din Tablou
Distributie de Avarie
4. direct din Tablou Distributie de Avarie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

327.Alimentarea cu energie electrica a pompelor aferente MP se face :


1.
2.
3.
4.

direct din TPD


din TAD
cate una din TPD si perechea ei din TDA
direct din TDA

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

328.Alimentarea instalatiilor de automatizare necesare pornirii si


functionarii generatorului de avarie se face din
1. Tablou Principal de Distributie

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 85 of 189

2. Tablou Distributie de Avarie


3. bateriile de acumulatori dedicate sau de pornire
4. bateriile de acumulatori pentru iluminatul de urgenta

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

329.Alimentarea instalatiilor de automatizare necesare pornirii si


functionarii generatorului de avarie se face din
1.
2.
3.
4.

TPD
TDA
bateriile de acumulatori dedicate sau de pornire
bateriile de acumulatori pentru iluminatul de urgenta

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

330.Alimentarea sistemului de comanda la distanta a instalatiel de


guvernare se face
1.
2.
3.
4.

din Tablou Principal de Distributie direct


din circuitele de alimentare ale instalatiei
din Tablou Distributie de Avarie
din pupitrul de navigatie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

331.Arzatorul caldarinei asigura:


1. Pulverizarea combustibilului,debitul de aer necesar arderii, initierea
aprinderii si controlul flacarei.
2. Pulverizarea combustibilului,initierea aprinderii si protectia la presiune
maxima.
3. Pulverizarea combustibilului, aprinderea si reglarea turatiei
electroventilatorului.
4. Protectia caldarinei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

332.Electromotoarele ce compun schema de actionare a unei pompe


aferente MP sunt :
1. MA cu rotorul in scurcircuit + contactor de comanda + contactor de forta

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 86 of 189

+ sigurante fuzibile + relee de timp + releu termic


2. MA cu rotorul in scurcircuit + contactor de comanda + contactor de forta
+ sigurante fuzibile + relee de timp + releu termic + releu de accelerare
3. MA cu rotorul in scurcircuit + contactor de comanda + contactor de forta
+ sigurante fuzibile + relee de timp + releu termic + releu de accelerare +
releu de franare
4. MA cu rotorul in scurcircuit + contactor de comanda + contactor de forta
+ sigurante fuzibile + relee de

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

333.Electromotoarele folosite pentru actionarea pompelor aferente MP


sunt :
1.
2.
3.
4.

MA cu rotorul in scurcircuit
MA cu doua viteze
MA cu trei viteze
MA cu patru viteze

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

334.Electromotoarele pompelor aferente Motor Principal trebuie sa


aiba in pornitor :
1.
2.
3.
4.

ampermetru
voltmetru
ampermetru + voltmetru+wattmetru
wattmetru

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

335.Electromotoarele pompelor aferente MP trebuie sa aiba in


pornitor :
1.
2.
3.
4.

ampermetru
voltmetru
ampermetru + voltmetru+wattmetru
wattmetru

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

336.Functionarea automata a compresoarelor de aer consta in :

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 87 of 189

1.
2.
3.
4.

pornirea automata la presiune minima de aer in butelie


oprirea automata la atingerea presiunii normale in butelie
a+b
oprirea automata la supradebit

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

337.In care din situatiile mentionate mai jos se declanseaza


semnalizarile optice si sonore, pe treapta I-a de protectie a Motor
Principal?
1. Presiunea uleiului de ungere a motorului principal a scazut pana la
valoarea minima treapta I-a.
2. Temperatura apei de racire a motorului principal a crescut pana la
valoarea maxima treapta a-II a.
3. Temperatura uleiului de ungere a motorului principal a crescut pana la
valoarea maxima treapta a-II a.
4. Presiunea uleiului de ungere a reductorului a scazut pana la valoarea
minima treapta a-II a.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

338.In care situatie de avarie se semnalizeaza si se reduce automat


turatia motorului principal ?
1. Temperatura uleiului de ungere a motorului principal a crescut pana la
valoarea maxima, treapta a-II-a.
2. Presiunea uleiului de ungere a motorului principal a ajuns la valoarea
maxima.
3. Temperatura uleiului de ungere a motorului principal a crescut pana la
valoarea maxima, treapta I- a.
4. Presiunea uleiului de ungere a reductorului a scazut pana la valoarea
minima treapta a I- a.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

339.In cazul aparitiei unei suprasarcini de lunga durata la un


electromotor pompa transfer combustibil :
1. electromotorul este oprit
2. electromotorul nu este oprit
3. electromotorul isi micsoreaza turatia

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 88 of 189

4. electromotorul isi micsoreaza turatia si porneste "stand-by"-ul

j
k
l
m
n

340.In cazul aparitiei unei suprasarcini de lunga durata la un


electromotor pompa transfer combustibil :
1.
2.
3.
4.

electromotorul este oprit


electromotorul nu este oprit
electromotorul isi micsoreaza turatia
electromotorul isi micsoreaza turatia si porneste "stand-by"-ul

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

341.In cazul aparitiei unei suprasarcini de scurta durata la un


electromotor pompa racire ulei Motor Principal :
1.
2.
3.
4.

electromotorul e oprit instantaneu si porneste :stand-by"-ul


electromotorul nu este oprit
electromotorul isi micsoreaza turatia si porneste "stand-by"-ul
electromotorul isi micsoreaza turatia dar nu porneste "stand-by"-ul

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

342.In cazul aparitiei unei suprasarcini de scurta durata la un


electromotor pompa racire ulei MP :
1.
2.
3.
4.

electromotorul e oprit instantaneu si porneste :stand-by"-ul


electromotorul nu este oprit
electromotorul isi micsoreaza turatia si porneste "stand-by"-ul
electromotorul isi micsoreaza turatia dar nu porneste "stand-by"-ul

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

343.In cazul scaderii frecventei tensiunii de alimentare pentru scurta


durata, elecromotorul pompei de racire injectoare in funciune :
1.
2.
3.
4.

se opreste si porneste "stand-by"-ul


se opreste; nu porneste "stand-by"-ul si apare slow-down
nu se opreste
electromotorul isi micsoreaza turatia dar nu porneste "stand-by"-ul

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 89 of 189

344.In cazul unui scurtcircuit la un electromotor pompa racire


pistoane in functiune :
1.
2.
3.
4.

electromotorul este oprit imediat si porneste "stand-by"-ul


electromotorul nu este oprit dar se semnalizeaza suprasarcina
electromotorul isi micsoreaza turatia si porneste "stand-by"-ul
electromotorul isi micsoreaza turatia dar nu porneste "stand-by"-ul

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

345.In ce situatie de avarie se semnalizeaza si se opreste automat


motorul principal?
1. Temperatura uleiului de ungerea motorului principal a ajuns la valoarea
maxima , treapta a II a.
2. Temperatura apei de racire a motorului principal a crescut pana la
valoarea maxima trepta a II a.
3. Temperatura uleiului de ungere a reductorului a crescut peste limita
normala.
4. Presiunea uleiului de ungere a motorului principal a scazut la valoare
minima treapta a II-a..

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

346.In regim normal de functionare, comanda de oprire a


compresorului instalatiei frigorifice este data de :
1. Releul de presiune minima montat pe conducta de aspiratie a
compresorului.
2. Termostate, atunci cand in camere temperatura are valoarea stabilita.
3. Programatorul electronic.
4. Contactul montat pe circuitul apei de racire.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

347.Indicati ce marimi urmaresc circuitele de protectie si semnalizare


ale Motor Principal:
1. Valorile temperaturilor pentru : apa racire motor principal, ulei ungere
motor principal, ulei reductor, ulei lagar axial si valorile presiunilor
pentru : ulei ungere motor principal, ulei comanda, ulei ungere reductor.

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 90 of 189

2. Valorile temperaturilor pentru apa de racire si uleiul de ungere la motorul


principal, valorile presiunilor pentru uleiul de ungere reductor si motor
principal; valorile temperaturii si presiunii gazelor de evacuare.
3. Valorile presiunilor si temperaturilor pentru uleiul de ungere si apa de
racire a motorului principal, presiunea uleiului de ungere a reductorului;
compozitia gazelor de evacuare.
4. Valorile temperaturilor pentru apa de racire si uleiul de ungere a
motorului principal; valorile presiunilor uleiului de ungere pentru motorul
principal si pentru reductor, valorile temperaturilor gazelor de evacuare si
supraturatia motorului principal.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

348.La cresterea temperaturii apei de racire a motorului pana la


valoarea maxima treapta a II- a, schema de protectie executa:
1. Semnalizarea optica; acustica si reducerea automata a turatiei pana la
valoarea corespunzatoare mersului la relanti.
2. Semnalizarea optica si acustica.
3. Marirea debitului apei de racire.
4. Comanda cuplarea pompei de rezerva.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

349.La cuplarea virorului lansarea Motor Principal este blocata printrun


1.
2.
3.
4.

limitator
presostat
termocuplu
temorezistenta

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

350.La pompele alimentare cu combustibil Motor Principal "stand-byul" este asigurat prin :
1.
2.
3.
4.

presostat
termostat
termocuplu
limitator

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 91 of 189

351.La pompele ulei ungere Motor Principal "stand-by-ul" intra in


fucntiune cand :
1.
2.
3.
4.

este intrerupta alimentarea electrica a pompei in functiune


cand presiunea pompei in functiune scade sub valoarea minima admisa
a+b
la aparitia unei suprasarcini de scura durata

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

352.La scaderea presiunii uleiului de ungere a motorului principal


pana la limita minima treapta I- a, schema de protectie executa:
1. Semnalizarea acustica si optica
2. Reducerea automata a turatiei pana la valoarea corespunzatoare mersului
la relanti.
3. Marirea presiunii pompei de ungere.
4. Oprirea motorului.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

353.Masina carmei trebuie sa asigure bandarea de la 35 dintr-n bord


la 30 in celalalt bord in maxim
1.
2.
3.
4.

28 sec
14 sec
21 sec
35 sec

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

354.Motoarele electrice de actionare a carmei trebuie sa suporte timp


de un minut suprasarcini de
1.
2.
3.
4.

1.7
1.2
2
1.5

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

355.Motoarele electrice de actionare a carmei trebuie sa suporte timp


de un minut suprasarcini de

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 92 of 189

1.
2.
3.
4.

1.7
1.2
2
1.5

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

356.Motoarele electrice de forta ale unei masini de carma


electrohidraulice au oblogatoriu
1. doua sisteme de alimentare cu energie electrica
2. un sistem de alimentare cu energie electrica din Tablou Principal de
Distributie
3. trei sisteme de alimentare cu energie electrica
4. un sistem de alimentare cu energie electrica din Tablou Distributie de
Avarie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

357.Motoarele electrice de forta ale unei masini de carma


electrohidraulice au oblogatoriu
1.
2.
3.
4.

doua sisteme de alimentare cu energie electrica


un sistem de alimentare cu energie electrica din TPD
trei sisteme de alimentare cu energie electrica
un sistem de alimentare cu energie electrica din TDA

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

358.Motoarele electrice de forta ale unei masini de carma


electrohidraulice au protectii la
1.
2.
3.
4.

scurtcircuit si tensiune minima


scurtcircuit, suprasarcina si tensiune minima
scurtcircuit
suprasarcina si tensiune minima

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

359.Motoarele electrice de forta ale unei masini de carma


electrohidraulice au protectii la

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 93 of 189

1.
2.
3.
4.

scurtcircuit si tensiune minima


scurtcircuit, suprasarcina si tensiune minima
scurtcircuit
suprasarcina si tensiune minima

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

360.Motoarele electrice folosite pentru viroare le corespunde serviciul :


1.
2.
3.
4.

S1
S2
S3
S1+S3

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

361.Motoarelor electrice ce deservesc ppMP le corespunde serviciul :


1.
2.
3.
4.

S1
S2
S3
S2+S3

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

362.Oprirea in avarie a Motor Principal apare datorita protectiei :


1.
2.
3.
4.

Overspeed
oprirea pompelor racire apa de mare
a+b
oprirea separatorului de ulei

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

363.Pe timpul executarii degivrarii in instalatia frigorifica, schema


electrica realizeaza:
1. Blocarea circuitului de absortie spre compresor, intreruperea alimentarii
termostatelor, intreruperea ventilatiei si conectarea rezistentelor de
incalzire pentru topirea ghetei.
2. Blocarea actiunii protectiei, oprirea compresoarelor si conectarea
rezistentelor de incalzire a uleiului

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 94 of 189

3. Blocarea actiunii protectiei si deconectarea alimentarii compresoarelor si


pompei de racire.
4. Intreruperea alimentarii de la reteaua electrica a navei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

364.Pornirea electromotoarelor care actioneaza pompele aferente unui


MP, se face prin:
1.
2.
3.
4.

pornire directa
pornirea stea - triunghi
pornire cu autotransformator
pornire cu reostat de pornire

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

365.Precizati cum se face reglarea debitului de aer in focarul unei


caldarinei
1.
2.
3.
4.

Prin reglarea turatiei electroventilatorului


Cu o clapeta de aer actionata de un servomotor.
Nu se executa. Debitul de aer este constant .
Prin reglarea tensiunii de alimentare.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

366.Protectiile electromotoarelor care actioneaza pompele aferente


Motor Principal sunt :
1.
2.
3.
4.

suprasarcina, scurcircuit
suprasarcina, scurcircuit, tensiune minima
scurcircuit, tensiune minima
suprasarcina , tensiune minima

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

367.Protectiile electromotoarelor care actioneaza pompele aferente MP


sunt :
1. suprasarcina, scurcircuit
2. suprasarcina, scurcircuit, tensiune minima
3. scurcircuit, tensiune minima

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 95 of 189

4. suprasarcina , tensiune minima

j
k
l
m
n

368.Schema de protectie a caldarinei actioneaza numai prin


semnalizare optica si sonora in urmatoarele situatii:
1. Presiune scazuta combustibil.
2. Nivel ridicat sau scazut al apei in caldarina, presiune scazuta combustibil,
lipsa flacara.
3. Intreruperea functionarii arzatorului.
4. Presiune maxima abur.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

369.Semnalizarea depasirii valorii maxime admise a temperaturii


gazelor de evacuare se face :
1.
2.
3.
4.

optic
acustic
a+b
optic dupa o perioada de 10 min.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

370.Turatia unui Motor Principal ce actioneaza si un generator,


stabilizata intr-un nou regim de functionare nu trebuie sa difere cu mai
mult de :
1.
2.
3.
4.

10% din turatia nominala


5% din turatia nominala
3% din turatia nominala
15% din turatia nominala

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

371.Uzual pe navele cu centrale in Curent Alternativ Trifazat


electromotoarele folosite pentru actionarea pompelor aferente Motor
Principal sunt :
1. MA cu rotorul in scurcircuit
2. MA cu doua viteze

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 96 of 189

3. MA cu trei viteze
4. MA cu patru viteze

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

372.Viroarele pot fi comandate :


1.
2.
3.
4.

local din pornitor


la distanta
a+b
din Punct Central de Comanda

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

373.Masurarea debitului in cadrul operatiunilor de supraveghere si


protectie a MP se face cu ajutorul :
1.
2.
3.
4.

debimetru diferential + debimetru electromagnetic


debimetru cu turbina
a+b
debimetru diferential

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

374.Masurarea nivelului in tancul de combustibil greu al MP poate fi


facuta cu :
1.
2.
3.
4.

traductorul de nivel cu plutitor + traductor capacitiv de nivel


traductoruld e nivel diferential
a+b
traductorul de nivel cu plutitor

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

375.Analizoare de ceta tip Graviner model "comparator" se folosesc la


Motor Principal :
1.
2.
3.
4.

lente cu cap de cruce


semirapide
semirapide si rapide
rapide

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 97 of 189

376.Analizoare de ceta tip Graviner model "level" se folosesc la Motor


Principal :
1.
2.
3.
4.

lente cu cap de cruce


semirapide
semirapide si rapide
rapide

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

377.Ce se va intampla atunci cand bobina franei electromagnetice a


unui vinci de marfa se va arde?
1.
2.
3.
4.

frana va bloca rotorul sub actiunea resoartelor


turatia motorului va creste si motorul se va arde
sarcina din carligul franei va cadea
nu se va intampla nimic; vinciul va continua sa functioneze ca de obicei

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

378.Domeniul de temperatura pentru termocuplurile Ni + Cr/Ni este :


1.
2.
3.
4.

de la 0 gr.C la +900 gr.C


de la -200 gr.C pana la +900 gr.C
de la -200 gr.C pana la +600 gr.C
de la 600 gr.C pana la 900 gr.C

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

379.Functionarea analizoarelor de ceata se bazeaza pe principiul :


1.
2.
3.
4.

fotocelulei electrice
bimetalelor
analizei chimice a ionilor din ceata de ulei
analizei spectrale a ionilor din ceata de ulei

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

380.In cadrul sistemului de monitorizare-control semnalul


(temp,.presiune,debit.etc.) este transformat si amplificat cu
amplificatoare :

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 98 of 189

1.
2.
3.
4.

electrice + magnetice
hidraulice+pneumatice
a+b
hidraulice

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

381.In cazul motoarelor navale pentru masurarea temperaturii se


foloseste :
1.
2.
3.
4.

metoda de masurare prin dilatare termica


metoda electrica de masurare
a+b
metoda comparativa

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

382.In domeniul naval pe Motor Principal cel mai utilizat este


traductor cu platina :
1.
2.
3.
4.

Pt 100
Pt 200
a+b
Pt 600

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

383.Indicatoarele din Punct Central de Comanda ale parametrilor


Motor Principal pot fi :
1.
2.
3.
4.

instrumente conventional cu cadran sau indicator analogic


a+c
indicator numeric
indicator verbal

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

384.La depasirea concentratiei maxime admise a cetii de ulei :


1. MP se opreste automat
2. MP isi reduce automat turatia

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 99 of 189

3. nu se intampla nimic
4. porneste DG. de Avarie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

385.Masurarea debitului in cadrul operatiunilor de supraveghere si


protectie a MP se face cu ajutorul :
1.
2.
3.
4.

debimetru diferential + debimetru electromagnetic


debimetru cu turbina
a+b
debimetru integral

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

386.Masurarea nivelului in tancul de combustibil greu al Motor


Principal poate fi facuta cu :
1.
2.
3.
4.

traductorul de nivel cu plutitor + traductor capacitiv de nivel


traductoruld e nivel diferential
a+b
traductorul de nivel integral

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

387.Masurarea turatiei Motor Principal se face cu ajutorul


tachometrelor :
1.
2.
3.
4.

mecanice , electrice si electronice


magnetice si stroboscopice
a+b
piezoelectrice

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

388.Masurarea turatiei MP se face cu ajutorul tachometrelor :


1.
2.
3.
4.

mecanice , electrice si electronice


magnetice si stroboscopice
a+b
electrice si electronice

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 100 of 189

389.Metoda electrica utilizeaza pentru masurarea temperaturii


parametrilor Motor Principal :
1.
2.
3.
4.

termorezistente si termistoare
termocupluri
a+b
tranzistoare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

390.Metoda electrica utilizeaza pentru masurarea temperaturturii


parametrilor MP :
1.
2.
3.
4.

termorezistente si termistoare
termocupluri
a+b
termistoare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

391.Motorul electric folosit la vascosimetru este un motor cu putere


cuprinsa :
1.
2.
3.
4.

0,5 - 1 KW
3 - 5 KW
6 KW
minim 7,5 KW

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

392.Semnalul primar masurat de senzori pentru turatia MP este


transformat in semnal electric masurat in :
1.
2.
3.
4.

mA
mV
mHz
mCd

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

393.Senzorii pentru masurarea turatiei MP se gasesc :

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 101 of 189

1.
2.
3.
4.

langa volanta
pe axul port elica
langa cuzinetul de pat
langa cuzinetul de impingere

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

394.Senzorii pentru masurarea turatiei MP sunt in numar de :


1.
2.
3.
4.

2
4
8
10

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

395.Tachometrele electrice ce se folosesc pentru masurarea turartiei


Motor Principal pot fi :
1.
2.
3.
4.

de c.c. si c.a.
cu impulsuri
a+b
de c.a.t.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

396.Tachometrele electrice ce se folosesc pentru masurarea turartiei


MP pot fi :
1.
2.
3.
4.

de c.c. si c.a.
cu impulsuri
a+b
de c.a.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

397.Telegraful masinilor poate fi :


1. telegraf cu impulsuri sau selsine
2. telegraf cu potentiometru sau butoane
3. a+b

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 102 of 189

4. telegraf cu rezistente

j
k
l
m
n

398.Telegraful masinilor poate fi :


1.
2.
3.
4.

telegraf cu impulsuri sau selsine


telegraf cu potentiometru sau butoane
a+b
telegraf cu butoane

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

399.Traductoarele de presiune se impart in :


1. traductoare bazate pe deformarea elastica a corpurilor
2. traductoare cu coloana de lichid + cele bazate pe schimbarea proprietatii
corpurilor odata cu presiunea
3. a+b
4. traductoare cu coloana de lichid

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

400.Traductoarele de presiune se impart in :


1. traductoare bazate pe deformarea elastica a corpurilor
2. traductoare cu coloana de lichid + cele bazate pe schimbarea proprietatii
corpurilor odata cu presiunea
3. a+b
4. traductoare cu coloana de lichid

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

401.Un indicator electric tahometric primeste semnalul de viteza al


unui motor termic de la
1.
2.
3.
4.

un mic generator montat pe motorul termic


un dispozitiv bimetalic montat pe motorul termic
un sensor stroboscopic montat pe motorul termic
un dispozitiv cu relee "reed" montat pe motorul termic

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

402.Un shunt ampermetric este conectat in

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 103 of 189

1.
2.
3.
4.

serie cu sarcina si in paralel cu aparatul de masura


in paralel cu sarcina si in serie cu aparatul de masura
in paralel cu sarcina si in paralel cu aparatul de masura
in serie cu sarcina si in serie cu aparatul de masura

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

403.Viscosimetrul este un agregat folosit la :


1. mentinerea constanta a temperaturii combustibilului inainte de intrarea in
MP
2. mentinerea constanta a temperaturii combustibilului inainte de intrarea in
separator
3. centrifugarea continuua a combustibilului
4. mentinerea constanta a presiunii combustibilului inainte de intrarea in MP

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

404.Viscosimetrul este un agregat folosit la :


1. mentinerea constanta a temperaturii combustibilului inainte de intrarea in
MP
2. mentinerea constanta a temperaturii combustibilului inainte de intrarea in
separator
3. centrifugarea continuua a combustibilului
4. mentinerea constanta a presiunii combustibilului inainte de intrarea in MP

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

405.Actionarea electrica cu tiristoare a unui mecanism de actionare a


instalatiilor de ridicat foloseste :
1. motor asincron cu o singura viteza cu schimbarea frecventei sau tensiunii
aplicate
2. motoare asincrone cu mai multe turatii
3. motoare de c.c.
4. motoare hidraulice.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

406.Care este regimul cel mai frecevent utilizat pentru instalatia de


guvernare ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 104 of 189

1.
2.
3.
4.

Manual
Butoane
Urmarire
Automata.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

407.Care este timpul de functionare al unui motor electric de actionare


a unui vinci ancora pe trapta a I-a?
1.
2.
3.
4.

10 min
20 min
30 min
40 min

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

408.Care sunt protectiile specifice ale vinciului de ancora actionat


electric
1. scurtcircuit, suprasarcina, tensiune minima, stop de avarie,
supratemperatura
2. scurtcircuit, suprasarcina, tensiune minima, lipsa operator, stop de avarie,
3. scurtcircuit, suprasarcina, lipsa operator, stop de avarie,
4. scurtcircuit, suprasarcina, tensiune minima, lipsa operator,

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

409.Ce reprezinta franarea in contracurent unui motor electric de


c.a. ?
1.
2.
3.
4.

franarea prin inversarea sensului de rotatie.


frana electromagnetica.
franare in suprasincron.
alimentarea cu tensiuni simetrice.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

410.Ce reprezinta franarea prin cuplare inversa a unui motor electric


de c.a. ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 105 of 189

1.
2.
3.
4.

franare subsincrona.
franare suprasincrona.
nu exista.
franarea prin schimbarea sensului de rotatie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

411.Ce tip de motor se utilizeaza pentru actionarea mecanismelor de


punte din punctul de vedere al gradului de protectie ?
1.
2.
3.
4.

IP60
IP54
IP44
IP22

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

412.Cum este asigurata protectia liftului in momentul atingerii


nivelului superior sau inferior?
1.
2.
3.
4.

Limitatori de capat de cursa.


Limitatori de nivel
Limitatori de greutate.
Limitatori de contragreutate.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

413.Cum este realizata protectia la supratemperaturi a bobinajului


unui electromotor de actionare a instalatiilor de punte de putere
mare ?
1.
2.
3.
4.

Siguranta fuzibila.
Releul termic.
Rezistenta.
Termocontacte

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

414.Cum se poate realizata ventilatia unui motor electric in Curent


Alternativ Trifazat, care actioneaza un mecanism de punte ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 106 of 189

1.
2.
3.
4.

racire cu apa
opriri dupa un anumit timp de functionare
dupa temperatura
cu ventola cuplata la axul motorului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

415.Cum se realizeaza franarea dinamica a unui motor electric de


c.a. ?
1.
2.
3.
4.

separarea infasurarilor statorice.


frana electromagnetica.
conectarea a doua faze la o sursa de c.c.
franare cu tambur mecanic.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

416.Cum se realizeaza inversarea sensului de rotatie la un motor


electric trifazat ?
1.
2.
3.
4.

schimbarea a doua faze intre ele.


schimbarea tutror fazelor intre ele.
schimbarea uneia dintre faze.
schimberea sensului de antrenare.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

417.Cum se realizeaza protectia la suprasarcina a unui motor electric


ce actioneaza un vinci de ancora ?
1.
2.
3.
4.

prin relee termice


cu termistori introdusi intre infasurarile motorului
releu de curent
prin radiator,prin ventilatie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

418.Cum sunt numerotate (in cutia de borne) capetele de inceput ale


infasurarilor unui motor electric de C.A.T. cu trei trepte de viteza ?
1. A,B,C (1,2,3)

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 107 of 189

2. U,V,W (1,2,3)
3. R,S,T (1,2,3)
4. X,Y,Z (1,2,3)

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

419.Frana electromagnetica a unui vinci electric de marfa functioneaza


1. ca frana de rezerva in cazul avarierii franei mecanice manuale
2. automat, blocand sarcina in caz de disparitie a tensiunii de alimentare a
electomotorului
3. regland automat viteza de coborare a sarcinii
4. regland automat viteza de ridicare a sarcinii

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

420.In actionarea electrica a vinciului de ancora avem posibilitatea


deblocarii manuale progresive a franei electromagnetice. Cand folosim
scest dispozitiv ?
1.
2.
3.
4.

cand se deterioreaza bobina franei electromagnetice


cand dorim sa evitam functionarea in contracurent
cand dorim sa lansam progresiv ancora
cand decuplam motorul electric de reductor

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

421.In actionarea electrica a vinciului de ancora avem un rezistor in


paralel cu bobina franei electromagnetice La ce foloseste acest
montaj ?
1.
2.
3.
4.

la adaptarea rezistiva a circuitului bobinei


la limitarea curentului ce trece prin bobina
la reglarea tensiunii aplicate bobinei
la descarcarea tensiunii autoinduse la intreruperea alimentarii bobinei

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

422.In actionarea electrica a vinciului de ancora exista posibilitatea


anularii immediate a protectiei la suprasarcina. Cum se realizeaza
acest luctru?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 108 of 189

1.
2.
3.
4.

nu este permisa o astfel de modificare


prin realizarea unei punti peste releul de protectie
printr-un buton pe releul de protectie la suprasarcina
printr-ub buton situat pe controler

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

423.In actionarea electrica a vinciului de ancora se prefera in


actionarea franei electromagnetice
1. o bobina toroidala alimentata in CC
2. un sistem de bobine conectate in stea si alimentata in Curent Alternativ
Trifazat
3. o bobina toroidala alimentata in CA
4. un sistem de bobine alimentate serie-paralel si alimentate in CA

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

424.In cazul actionarii electrice a vinciului de ancora pentru a preveni


functionarea in contracurent (virare cu ancora "la pic")
1.
2.
3.
4.

se blocheaza frana barbotinei


se blocheaza ancora pana dupa pornirea mororului
se temporizeaza actionarea franei electromagnetice
se actioneaza manual frana electromagnetica corelat cu pornirea
motorului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

425.In cazul aparitiei unei suprasarcini pe trapta a treia a actionarii


unui vinci de ancora cu un motor asincron in trei trepte, cu rotorul in
scurtcircuit
1.
2.
3.
4.

motorul electric trece pe o turatie inferioara de putere sporita


motorul electric se opreste
este actionata frana electromagnetica
motorul electric este dimensionat sa suporte aceasta suprasarcina

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

426.In cazul unei actionari a vinciului de ancora cu un motor asincron


in trei trepte, cu rotorul in scurtcircuit, se prefera pentru primele doua
trepte o infasurare triundgi-dubla stea. De ce?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 109 of 189

1. pentru a putea trece de la un regim de turatie la altul fara socuri de curent


asupra centralei
2. pentru a putea trece de la un regim de turatie la altul fara a modifica
curentul
3. pentru a putea trece de la un regim de turatie la altul fara a modifica
cuplul electromagnetic
4. pentru a putea trece de la un regim de turatie la altul fara socuri mecanice

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

427.In cazul unei actionari a vinciului de ancora cu un motor asincron


in trepte, cu rotorul in scurtcircuit, frana electromagnetica
1.
2.
3.
4.

blocheaza barbotina
blocheaza rotorul motorului
decupleaza barbotina de reductorul vinciului
decupleaza motorul de reductorul vinciului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

428.In cazul unei actionari a vinciului de ancora cu un motor asincron


in trepte, cu rotorul in scurtcircuit, frana electromagnetica este
actionata temporizat prin
1.
2.
3.
4.

un releu de timp in circuitul ei de alimentare


intarzierea alimentarii motorului
marimea intrefierului ei
un sistem mecanic

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

429.In cazul unei actionari a vinciului de ancora cu un motor asincron


in trepte, cu rotorul in scurtcircuit, frana electromagnetica este
alimentata printr-un circuit economizator. De ce?
1. pentru a evita aparitia tensiunilor autoinduse cu valori peste tensiunea de
strapungere a izolatiei bobinei
2. pentru a reduce curentul prin bobina dupa ce armatura acesteia afost
actionata
3. pentru evitarea strapungerii bobinei la actionari prelungite
4. nu exista un astfel de circuit

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 110 of 189

430.In cazul unei actionari a vinciului de ancora cu un motor asincron


in trepte, cu rotorul in scurtcircuit, sunt preferate infasurari
1.
2.
3.
4.

stea-triunghi
triunghi
stea
triunghi-dubla stea

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

431.In conectarea la alimentare a bobinei franei electromagnetice a


unei actionari electrice a vinciului de ancora,
1. se prefera folosirea unui contactor cu suflaj magnetic al arcului electric
2. se prefera folosirea unui contactor cu suflaj al arcului electric in mediu
lichid
3. se prefera folosire unui automat cu mare putere de rupere
4. se prefera folosirea folosirea unui contactor cu suflaj al arcului electric in
aer

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

432.Instalatia de detectare a incendiului prin prezenta fumului se


bazeaza pe :
1.
2.
3.
4.

Temperatura fumului
Continutul chimic al fumului
Cantitatea de fum
Opacitatea fumului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

433.Intrerupatorul automat din Tablou Principal de Distributie de


alimentare a actionarii vinciului de ancora are protectii la
1.
2.
3.
4.

scurtcircuit si lipsa tensiune


scurtcircuit
nu are protectie
scurtcircuit si suprasarcina

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 111 of 189

434.Lansarea barcilor de salvare se face


1.
2.
3.
4.

cu ajutorul electromotoarelor asincrone cu rotor bobinat.


cu ajutorul electromotoarelor asincrone cu rotor in scurt-circuit
cu ajutorul electromotoarelor de c.c.
gravitational.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

435.O caracteristica ce apare pe placa de timbru a unui motor de


curent alternativ este
1.
2.
3.
4.

tipul bobinajului
alunecarea nominala
temperatura nominala
cuplul rotoric nominal

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

436.Oprirea electromotorului de actionare a unui grui barca salvare in


caz de avarie se face prin :
1.
2.
3.
4.

Siguranta fuzibila.
Releu termic.
Limitator de capat.
Intrerupator de avarie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

437.Oprirea instalatii de guvernare in cazul unei suprasarcini la


electromotorul de actionare se face prin:
1.
2.
3.
4.

Sigurante fuzibile.
Releu termic.
Releu de curent.
Nu se face.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

438.Protectia la lipsa-tensiune sau lipsa-operator este realizata la


instalatiile de ridicat prin ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 112 of 189

1.
2.
3.
4.

interblocaj la pornire
cu buton de oprire
sigurante fuzibile
relee termice

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

439.Protectia la suprasarcina pentru actionarile electrice ale


vinciurilor de ancora se prefera a fi executata cu
1.
2.
3.
4.

relee termice
relee de curent
termocuple
termocontacte

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

440.Repunerea in functiune a unui cabestan actionat in Curent


Alternativ Trifazat, dupa un black-out, se face pozitionand maneta
controlerului pe
1.
2.
3.
4.

nu se misca maneta controlerului


se pune maneta controlerului pe zero
se pune maneta controlerului pe treapta 1
se pune maneta controlerului pe treapta 2

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

441.Rolul controlerului la o instalatie de punte este :


1.
2.
3.
4.

Variatia tensiunii electromotorului de actionare.


Mentinerea constanta a turatiei.
Franarea electromotorului
Comutarea treptelor de viteza.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

442.Scaderea presiunii ulei ungere MP conduce la :


1. semnalizarea locala
2. semnalizarea defectiunii + slow down MP

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 113 of 189

3. semnalizarea defectiune + shut down


4. semnalizarea in Punct Central de Comanda

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

443.Semnalizarea automata de incendiu a fost conceputa pentru a


detecta automat , la timp :
1.
2.
3.
4.

Locul unde exisat incendiu.


Cauza incendiului.
Metoda de stingere a incendiului.
Proportia incendiului.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

444.Umiditatea, ca rezultata al condensarii, poate fii redusa, in


interiorul unui controler al unui vinci de marfa prin
1.
2.
3.
4.

montarea unui bec cu incandescenta in interiorul acestuia


etansarea controlerului cu siliconi sau rasini epox
ventilarea regulata a spatiului interior
rezistente de incalzire montate in interior

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

445.Un generator fara perii este destinat a functiona fara


1.
2.
3.
4.

perii
inele colectoare
port-perii
toate cele nominate

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

446.Un indicator electric tahometric primeste semnalul de viteza al


unui motor termic de la
1.
2.
3.
4.

un mic generator montat pe motorul termic


un dispozitiv bimetalic montat pe motorul termic
un sensor stroboscopic montat pe motorul termic
un dispozitiv cu relee "reed" montat pe motorul termic

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 114 of 189

447.Un shunt ampermetric este conectat in


1.
2.
3.
4.

serie cu sarcina si in paralel cu aparatul de masura


in paralel cu sarcina si in serie cu aparatul de masura
in paralel cu sarcina si in paralel cu aparatul de masura
in serie cu sarcina si in serie cu aparatul de masura

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

448.Unde este amplasat intrerupatorul de avarie al unui grup barca


salvare ?
1.
2.
3.
4.

Pe punte.
In tabloul de alimentare.
Pe electromotorul de actionare.
langa butonul de actionare.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

449.Uzual, pentru pornirea electromotoarelor ventilatoarelor


magaziilor se foloseste :
1.
2.
3.
4.

pornirea directa.
pornirea cu autotransformator.
pornirea stea-triunghi.
pornirea cu tensiune redusa.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

450.Ce este prezentat in figura alaturata?

1. un dispozitiv pentru darea impulsurilor de comanda;


2. un dispozitiv prevazut cu multiple contacte numai de tip normal inchis;
3. un dispozitiv actionat automat;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

451.Ce este reprezentat in figura alaturata?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 115 of 189

1. un limitator de cursa la care modificarea pozitiei contactelor se face prin


translatie;
2. un limitator de cursa cu contact saritor;
3. un buton simplu 2NI + 2ND;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

452.Ce este reprezentat in figura alaturata?

1. un buton simplu 2NI 2 sau 2ND 2;


2. un limitator direct de cursa;
3. un limitator indirect de cursa prin translatie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

453.Ce reprezinta imaginea alaturata?

1. schema unui circuit de iluminat interior;


2. schema unui circuit de iluminat exterior;
3. schema unui circuit care lucreaza in curent continuu la 24 V;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

454.Ce reprezinta imaginea alaturata?

1. schema unui circuit de iluminat a CM;


2. schema unui circuit alimentat direct din T.P.D.;
3. schema unui circuit pentru iluminat de avarie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

455.Ce reprezinta imaginea alaturata?

1. un circuit de iluminat normal;


2. un circuit de iluminat de avarie;
3. un circuit ai caror consumatori sunt protejati cu sigurante de tip MPR;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 116 of 189

456.Ce reprezinta imaginea alaturata?

1. diagrama conexiunilor unui comutator pachet cu 5 discuri-contact;


2. diagrama conexiunilor unui comutator pachet cu 4 discuri-contact;
3. schema de principiu a unui limitator de cursa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

457.Ce se intelege prin iluminat de avarie?


1. este sistemul de iluminat alimentat automat cand sistemul normal a fost
avariat;
2. este sistemul de iluminat alimentat dintr-o sursa auxiliara de curent;
3. este sistemul de iluminat care deserveste postului de comanda,
compartimentul masini, luminile de semnalizare si de navigatie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

458.Ce se intelege prin iluminat de avarie?


1. este sistemul de iluminat care intra automat in functiune la pornirea
generatoarelor principale;
2. este sistemul de iluminat pentru perioada de noapte;
3. este sistemul de iluminat care intra automat in functiune la aparitia unei
defectiuni majore in sistemul de iluminat normal;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

459.Ce se intelege prin iluminat de baza si de cate feluri poate fi el?


1. se mai numeste si iluminat normal si poate folosi corpuri de iluminat
neetanse;
2. pentru iluminatul interior se folosesc corpuri de iluminat etanse si prize
etanse;
3. sunt retele care folosesc corpuri de iluminat utilizate la lucrari de
reparatii;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

460.Ce se intelege prin iluminat de baza si de cate feluri poate fi el?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 117 of 189

1. se mai numeste si iluminat de avarie si foloseste corpuri de iluminat


etanse la umezeala;
2. acest tip de iluminat are doua categorii: iluminat interior si iluminat
exterior;
3. sunt retele la care corpurile de iluminat de tipul cu Ne sunt comandate
prin intrerupatoare de avarie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

461.Ce se intelege prin iluminat de baza si de cate feluri poate fi el?


1. este instalatia de iluminat folosita numai pentru iluminarea spatiilor de la
nivelul puntii principale;
2. este instalatia care pentru iluminatul exterior foloseste corpuri de iluminat
neetanse si prize etanse;
3. in acest caz, comanda corpurilor de iluminat se realizeaza cu ajutorul
intrerupatoarelor individuale;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

462.Ce se intelege prin iluminat redus de avarie?


1. este sistemul de iluminat pentru perioada de noapte;
2. este un circuit de iluminat alimentat de la acumulatori de 12 V sau 24 V;
3. este sistemul de iluminat care asigura un iluminat minim numai in
compartimentul acumulatorilor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

463.Ce se intelege prin sistem destinat iluminatului portativ?


1. este un sistem de iluminat destinat alimentarii prizelor utilizate in vederea
suplimentarii iluminatului in anumite compartimente ale navei;
2. este sistemul de iluminat alimentat la 24 V si prevazut cu consumatori de
minim 25 W;
3. este sistemul de iluminat care deserveste postului de comanda,
compartimentul masini, luminile de semnalizare si de navigatie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

464.Ce se intelege prin sistem destinat iluminatului redus?


1. este sistemul de iluminat de rezerva al navei;

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 118 of 189

2. este sistemul de iluminat pentru perioada de noapte;


3. este sistemul de iluminat la care corpurile de iluminat sunt de tip etans;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

465.Ce se intelege prin sistem destinat iluminatului redus?


1. este sistemul de iluminat alimentat la 240 V si prevazut cu consumatori
de 25 - 30 W;
2. acest sistem mai poate fi alimentat si de la un diesel generator de avarie;
3. este sistemul de iluminat la care corpurile de iluminat sunt de tip
antiexplozive;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

466.Ce sunt corpurile de iluminat antiexplozive??


1. sunt corpurile de iluminat amplasate in spatii unde exista pericolul
aparitiei unor explozii;
2. sunt corpurile a caror sursa de lumina este protejata impotriva contactului
cu apa;
3. sunt corpurile de iluminat protejate cu grilaj metalic;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

467.Ce sunt corpurile de iluminat antiexplozive??


1. sunt corpurile a caror intrerupatoare sunt protejate impotriva contactului
cu apa;
2. sunt corpurile de iluminat amplasate in spatii unde exista pericolul
aparitiei unor implozii;
3. sunt corpurile de iluminat la care etansarea nu permite patrunderea
gazelor explozive in interiorul lor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

468.Ce sunt corpurile de iluminat deschise?


1. sunt corpuri de iluminat astfel construite incat sa nu permita intrarea
prafului sau a umezelii;
2. sunt corpuri de iluminat neprotejate special la praf, umiditate sau socuri
mecanice;
3. sunt corpuri de iluminat care nu permit intrarea umezelii;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 119 of 189

469.Ce sunt corpurile de iluminat deschise?


1. sunt corpuri de iluminat la care lumina este protejata cu un gratar metalic;
2. sunt corpuri de iluminat folosite numai in medii deschise;
3. sunt corpuri de iluminat neprotejate impotriva umezelii;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

470.Ce sunt corpurile de iluminat etanse?


1. sunt corpurile a caror protectie antisoc se face cu ajutorul unor tampoane
de cauciuc asezate in punctele de sprijin;
2. sunt corpurile de iluminat neetanse, protejate cu grilaj metalic;
3. sunt corpurile de iluminat la care dirijarea fluxului luminos se face cu
ajutorul unei lentile de sticla;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

471.Ce sunt corpurile de iluminat inchise?


1. sunt corpuri de iluminat astfel construite incat sa nu permita intrarea
prafului;
2. sunt corpuri de iluminat neprotejate special la praf, umiditate sau socuri
mecanice;
3. sunt corpuri de iluminat la care lumina este protejata cu un gratar metalic;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

472.Ce sunt intrerupatoarele neautomate?


1. sunt aparate ce permit cuplarea generatoarelor electrice la T.P.D.;
2. sunt aparate ce permit cuplarea generatoarelor in paralel;
3. sunt aparate de joasa tensiune la care inchiderea/deschiderea se face cu
ajutorul unui contact mobil;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

473.Ce sunt intrerupatoarele neautomate?


1. sunt aparate ce permit cuplarea generatoarelor in serie;
2. sunt aparate la care caile conducatoare de curent sunt formate din

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 120 of 189

contacte fixe realizate din aluminiu;


3. sunt aparate la care contactul mobil (cutitul) este realizat din cupru sau
alama;

j
k
l
m
n

474.Ce sunt intrerupatoarele pachet?


1. sunt intrerupatoare la care contactele mobile pot fi decalate la 90, la 180
sau in forma de T;
2. sunt dispozitive folosite pentru intreruperea lenta a unui circuit;
3. sunt aparate de joasa frecventa ce pot actiona simultan pe un singur
traseu;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

475.Ce sunt limitatoarele de cursa si in cate variante se construiesc?


1. sunt dispozitive pentru darea impulsurilor de comanda;
2. sunt dispozitive utilizate pentru franarea agregatelor;
3. sunt aparate de conectare actionate hidraulic de elemente aflate in
miscare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

476.Ce sunt limitatoarele de cursa si in cate variante se construiesc?


1. sunt dispozitive utilizate pentru pornirea agregatelor;
2. sunt aparate de conectare actionate mecanic de elemente aflate in miscare;
3. sunt aparate construite in urmatoarele variante: cu revenire din inertie,
fara revenire, cu parghie actionata gravitational, cu furca, cu buton etc.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

477.Ce sunt limitatoarele de cursa si in cate variante se construiesc?


1. sunt dispozitive utilizate pentru controlul turatiei maxime a agregatelor;
2. sunt aparate construite in urmatoarele variante: cu frecventa joasa si fara
frecventa;
3. sunt dispozitive prevazute cu multiple contacte de tip normal inchis si
normal deschis;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

478.Ce sunt proiectoarele?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 121 of 189

1. sunt aparate care servesc la iluminatul puntilor si a apei in jurul navei;


2. sunt aparate folosite pentru transmiterea semnalelor acustice pe timp de
ceata;
3. sunt aparate care folosesc lampi cu incandescenta de 500 - 3 000 kw;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

479.Ce sunt proiectoarele?


1. sunt aparate care folosesc lampi cu incandescenta de 5 - 30 kw;
2. sunt aparate folosite pentru imbunatatirea vizibilitatiii pe timp de ceata;
3. sunt aparate ce pot fi folosite si pentru receptia semnalului proiectat de
instalatia ultrason a navei;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

480.Cum se realizeaza protectia la suprasarcina a unui motor electric


ce actioneaza un vinci de ancora ?
1.
2.
3.
4.

prin relee termice


cu termistori introdusi intre infasurarile motorului
releu de curent
prin radiator,prin ventilatie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

481.Cum sunt numerotate capetele infasurarilor unui motor electric de


c.a. cu trei trepte de viteza (in cutia de borne) ?
1.
2.
3.
4.

A,B,C (1,2,3)
U,V,W (1,2,3)
R,S,T (1,2,3)
X,Y,Z (1,2,3)

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

482.De cate feluri pot fi intrerupatoarele neautomate?


1. monopolare - folosite in circuite de putere mica;
2. bipolare - folosite in circuite trifazate de c.c. sau c.a.;
3. tripolare - folosite in circuite monofazate de c.c.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 122 of 189

483.De cate feluri pot fi intrerupatoarele neautomate?


1. tripolare - folosite in circuite de transfer;
2. bipolare - folosite in circuite monofazate de c.c. sau c.a.;
3. bipolare - folosite in circuite trifazate de c.c. sau de avarie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

484.De cate feluri pot fi intrerupatoarele neautomate?


1. bipolare - folosite in circuite trifazate de c.c. sinusoidal;
2. unipolare - folosite in circuite monofazate de c.c.;
3. tripolare - folosite in circuite trifazate de c.a.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

485.De ce trebuie sa tinem cont la alegerea unui motor electric de


actionare in CAT al unui mecanism de ridicat ?
1.
2.
3.
4.

temperatura de lucru
conditii de lucru
felul curentului
felul tensiunii

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

486.Enumerati modurile de franare ale unui motor electric de c.a. ?


1.
2.
3.
4.

franare mecanica.
franarea dinamica.
franare prin reversare.
franarea prin rezistenta de limitare.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

487.Frana electromagnetica a unui vinci electric de marfa functioneaza


1. ca frana de rezerva in cazul avarierii franei mecanice manuale
2. automat, blocand sarcina in caz de disparitie a tensiunii de alimentare a
electomotorului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 123 of 189

3. regland automat viteza de coborare a sarcinii


4. regland automat viteza de ridicare a sarcinii

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

488.Franarea electromotorului de actionare a vinciurilor de ancora


este realizata prin :
1.
2.
3.
4.

Decuplare de la sursa de alimentare.


Electromagnetic.
Manual.
Contracurent.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

489.In cazul actionarii vinciului de marfa cu motoare de c.c. cel mai


utilizat la bordul navelor este :
1.
2.
3.
4.

actionarea cu alimentare centralizata.


actionarea cu semiconductoare de putere.
actionarea cu comutatoare.
actionarea cu sistem generator-motor

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

490.In cazul aparitiei unei suprasarcini pe trapta a treia a actionarii


unui vinci de ancora cu un motor asincron in trei trepte, cu rotorul in
scurtcircuit
1.
2.
3.
4.

motorul electric trece pe o turatie inferioara de putere sporita


motorul electric se opreste
este actionata frana electromagnetica
motorul electric este dimensionat sa suporte aceasta suprasarcina

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

491.In cazul comenzii prin controler a unui cabestan conectarea


tensiunii de alimentare se face printr-un :
1. buton
2. contactor de linie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 124 of 189

3. Intrerupator
4. la miscarea controlerului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

492.In cazul unei actionari a vinciului de ancora cu un motor asincron


in trei trepte, cu rotorul in scurtcircuit, se prefera pentru primele doua
trepte o infasurare triundgi-dubla stea De ce?
1. pentru a putea trece de la un regim de turatie la altul fara socuri de curent
asupra centralei
2. pentru a putea trece de la un regim de turatie la altul fara a modifica
curentul
3. pentru a putea trece de la un regim de turatie la altul fara a modifica
cuplul electromagnetic
4. pentru a putea trece de la un regim de turatie la altul fara socuri mecanice

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

493.In cazul unei actionari a vinciului de ancora cu un motor asincron


in trepte, cu rotorul in scurtcircuit, frana electromagnetica
1.
2.
3.
4.

blocheaza barbotina
blocheaza rotorul motorului
decupleaza barbotina de reductorul vinciului
decupleaza motorul de reductorul vinciului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

494.In cazul unei actionari a vinciului de ancora cu un motor asincron


in trepte, cu rotorul in scurtcircuit, frana electromagnetica este
actionata temporizat prin
1.
2.
3.
4.

un releu de timp in circuitul ei de alimentare


intarzierea alimentarii motorului
marimea intrefierului ei
un sistem mecanic

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

495.In cazul unei actionari a vinciului de ancora cu un motor asincron


in trepte, cu rotorul in scurtcircuit, frana electromagnetica este
alimentata printr-un circuit economizator De ce?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 125 of 189

1. pentru a evita aparitia tensiunilor autoinduse cu valori peste tensiunea de


strapungere a izolatiei bobinei
2. pentru a reduce curentul prin bobina dupa ce armatura acesteia afost
actionata
3. pentru evitarea strapungerii bobinei la actionari prelungite
4. nu exista un astfel de circuit

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

496.In cazul unei actionari a vinciului de ancora cu un motor asincron


in trepte, cu rotorul in scurtcircuit, sunt preferate infasurari
1.
2.
3.
4.

stea-triunghi
triunghi
stea
triunghi-dubla stea

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

497.Instalatia de detectare a incendiului prin prezenta fumului se


bazeaza pe :
1.
2.
3.
4.

Temperatura fumului
Continutul chimic al fumului
Cantitatea de fum
Opacitatea fumului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

498.Lansarea barcilor de salvare se face cu ajutorul electromotoarelor


asincrone cu :
1.
2.
3.
4.

Rotor bobinat.
Rotor in scurt-circuit.
Motor de c.c.
Gravitational.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

499.Mentionati avantajul utilizarii schemei electrice de comanda cu


relee si contactoare a unui vinci de incarcare actionat cu motor de c.c. :

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 126 of 189

1. la intreruperea brusca a tensiunii de alimentare electromotorul


functioneaza in regim de franare dinamica
2. cantitatea mare de aparate de corectie
3. consum energetic mic
4. utilizarea rezistentelor pentru reglarea vitezei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

500.O caracteristica ce apare pe placa de timbru a unui motor de


curent alternativ este
1.
2.
3.
4.

tipul bobinajului
alunecarea nominala
temperatura nominala
cuplul rotoric nominal

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

501.Oprirea electromotorului de actionare a unui grui barca salvare in


caz de avarie se face prin :
1.
2.
3.
4.

Siguranta fuzibila.
Releu termic.
Limitator de capat.
Intrerupator de avarie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

502.Pentru functionarea vinciurilor si macaralelor actionate cu


motoare asincrone in scurt-circuit se recomanda la schimbarea turatiei
(vitezei) folosirea numarului de poli :
1.
2.
3.
4.

2p=4/8/32
2p=1/6/15
2p=4/8/22
2p=2/10/12

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

503.Pentru pornirea ventilatoarelor magaziilor se foloseste :


1. pornirea directa.

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 127 of 189

2. pornirea cu autotransformator.
3. pornirea stea-triunghi.
4. pornirea cu tensiune redusa.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

504.Protectia la lipsa-tensiune sau lipsa-operator este realizata la


instalatiile de ridicat prin ?
1.
2.
3.
4.

interblocaj la pornire
cu buton de oprire
sigurante fuzibile
relee termice

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

505.Protectia la suprasarcina pentru actionarile electrice ale


vinciurilor de ancora se prefera a fi executate cu
1.
2.
3.
4.

relee termice
relee de curent
termocuple
termocontacte

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

506.Care este domeniul de utilizare al transformatoarelor electrice la


bordul navelor?
1. iluminatul de lucru de 12V si 24V;
2. alimentarea circuitelor de siguranta ale navei;
3. alimentarea cu energie electrica a agregatelor de avarie cum ar fi:
compresor de aer de avarie, pompa de incendiu de avarie, generator
electric de avarie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

507.Care este domeniul de utilizare al transformatoarelor electrice la


bordul navelor?
1. alimentarea circuitelor de siguranta ale navei;
2. actionarea unor scule si dispozitive de lucru;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 128 of 189

3. alimentarea cu energie electrica a agregatelor de avarie cum ar fi:


compresor de aer de avarie, pompa de incendiu de avarie, generator
electric de avarie;

j
k
l
m
n

508.Care este domeniul de utilizare al transformatoarelor electrice la


bordul navelor?
1. alimentarea circuitelor de siguranta ale navei;
2. alimentarea cu energie electrica a agregatelor de avarie cum ar fi:
compresor de aer de avarie, pompa de incendiu de avarie, generator
electric de avarie;
3. sunt folosite la bordul navelor electrificate in curent alternativ pentru
obtinerea de tensiuni diferite necesare diversilor consumatori de la bord;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

509.Care este rolul uleiului existent la un transformator electric in


ulei?
1. este folosit ca mediu de racire;
2. este folosit ca mediu de incalzire;
3. este bun conducator de electricitate;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

510.Care este rolul uleiului existent la un transformator electric in


ulei?
1. este folosit ca mediu de incalzire;
2. este folosit ca protector impotriva patrunderii umiditatii;
3. este bun conducator de electricitate;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

511.Care este rolul uleiului existent la un transformator electric in


ulei?
1. este folosit ca mediu de incalzire;
2. este bun conducator de electricitate;
3. este izolant electric;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 129 of 189

512.Care sunt cele mai utilizate transformatoare electrice in functie de


modul constructiv al infasurarilor?
1. cele cu infasurari concentrice, deoarece sunt mai simplu de executat;
2. cele cu infasurari alternante, deoarece sunt mai bine izolate electric;
3. cele cu infasurari excentrice, avand o siguranta mai mare in exploatare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

513.Care sunt cele mai utilizate transformatoare electrice in functie de


modul constructiv al infasurarilor?
1. cele cu infasurari excentrice, avand o siguranta mai mare in exploatare;
2. cele cu infasurari bioconcentrice, deoarece sunt mai simplu de executat;
3. cele cu infasurari alternante, deoarece sunt mai bine izolate electric;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

514.Care sunt cele mai utilizate transformatoare electrice in functie de


modul constructiv al infasurarilor?
1. cele cu infasurari alternante, deoarece sunt mai bine izolate electric;
2. cele cu infasurari separate care prezinta o buna izolatie de miezul
magnetic;
3. cele cu infasurari concentrice, deoarece sunt mai simplu de executat;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

515.Care sunt lucrarile de intretinere curenta ce trebuie efectuate pe


timpul exploatarii unui transformator?
1. masurarea periodica a rezistentelor infasurarilor transformatorului, care se
face pentru fiecare infasurare, pe fiecare faza si pe fiecare priza;
2. depunerile din cuva transformatorului nu prezinta nici un pericol si deci
pot fi lasate sa se acumuleze in cantitati nelimitate;
3. depunerile de praf din zona conexiunilor, eventual impregnate cu grasimi,
impiedica oxidarea si deci nu trebuie curatate;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

516.Care sunt lucrarile de intretinere curenta ce trebuie efectuate pe


timpul exploatarii unui transformator?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 130 of 189

1. curatirea cuvei si inlocuirea saptamanala a uleiului la transformatoarelor


in ulei;
2. masurarea periodica a raportului de transformare al transformatorului,
care se face pe toate fazele si pe toate prizele acestuia;
3. depunerile de praf din zona conexiunilor, eventual impregnate cu grasimi,
impiedica oxidarea si deci nu trebuie curatate;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

517.Care sunt lucrarile de intretinere curenta ce trebuie efectuate pe


timpul exploatarii unui transformator?
1. depunerile din cuva transformatorului nu prezinta nici un pericol si deci
pot fi lasate sa se acumuleze in cantitati nelimitate;
2. depunerile de praf din zona conexiunilor, eventual impregnate cu grasimi,
impiedica oxidarea si deci nu trebuie curatate;
3. la transformatoarele trifazate, cand nu se pot masura tensiunile pe faza, se
face verificarea raportului de transformare prin masurarea tensiunii intre
faze;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

518.Care sunt masurile ce se au in vedere pentru o corecta exploatare a


transformatoarelor electrice?
1. inaintea punerii in functiune trebuie facut un control vizual pentru
depistarea unor eventuale defecte, neobservate in procesul de fabricatie
sau aparute in timpul transportului;
2. supravegherea functionarii transformatorului se face prin vizualizarea
directa sau cu ajutorul aparatelor de masura (manometru sau
manovacumetru);
3. controlul va avea in vedere si culoarea transformatorului si nivelul
zgomotului produs de acesta in timpul functionarii;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

519.Care sunt masurile ce se au in vedere pentru o corecta exploatare a


transformatoarelor electrice?
1. controlul va avea in vedere si culoarea transformatorului si nivelul
zgomotului produs de acesta in timpul functionarii;
2. tensiunea de alimentare a unui a unui transformator nu trebuie sa

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 131 of 189

depaseasca cu mai mult de 10% tensiunea normala de alimentare;


3. supravegherea functionarii transformatorului se face prin vizualizarea
directa sau cu ajutorul aparatelor de masura (manometru sau
manovacumetru);

j
k
l
m
n

520.Care sunt masurile ce se au in vedere pentru o corecta exploatare a


transformatoarelor electrice?
1. supravegherea functionarii transformatorului se face prin vizualizarea
directa sau cu ajutorul aparatelor de masura (manometru sau
manovacumetru);
2. controlul va avea in vedere si culoarea transformatorului si nivelul
zgomotului produs de acesta in timpul functionarii;
3. un pericol pentru o functionare indelungata a unui transformator o
reprezinta imbatranirea prematura a izolatiei electrice si patrunderea
umiditatii;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

521.Care sunt principalele elemente constructive ale


transformatorului?
1. miezul magnetic
2. tirantii de strangere
3. schimbatorul de caldura apa - ulei;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

522.Care sunt principalele elemente constructive ale


transformatorului?
1. bornele secundarului
2. infasurarile
3. schimbatorul de caldura apa - ulei;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

523.Care sunt principalele elemente constructive ale


transformatorului?
1. bornele primarului

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 132 of 189

2. schimbatorul de caldura apa - ulei;


3. izolatorii de trecere

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

524.Ce este transformatorul electric?


1. este un aparat electric care transforma energia electrica alternativa de
anumiti parametri (tensiune, curent) in energie electrica de curent
continuu cu parametri schimbati, frecventa ramanand constanta;
2. este un aparat de curent alternativ care transforma pe cale statica curentul
continuu in curent alternativ, schimbandu-se parametrii (tensiune si
curent);
3. este un aparat compus dintr-un miez de fier pe care sunt fixate doua sau
mai multe infasurari izolate una fata de alta, cat si fata de miezul de fier;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

525.Ce este transformatorul electric?


1. este un aparat de curent alternativ care transforma pe cale statica curentul
continuu in curent alternativ, schimbandu-se parametrii (tensiune si
curent);
2. este un aparat, prevazut cu doua sau mai multe infasurari, cea care
primeste energia de la sursa se numeste infasurare sau bobinaj secundar,
iar cele care cedeaza energia unei/unor retele sau circuit, se numesc
infasurari sau bobinaje primare;
3. este un aparat de curent alternativ care transforma pe cale statica energia
electrica alternativa in anumiti parametri (tensiune, curent) in energie
electrica alternativa cu parametri (tensiune, curent) schimbati, frecventa
ramanand constanta;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

526.Ce este transformatorul electric?


1. este un aparat, de constructie normala compus dintr-un miez de fier pe
care sunt fixate doua sau mai multe infasurari izolate una fata de alta, cat
si fata de miezul de fier;
2. este un aparat electric care transforma energia electrica alternativa de
anumiti parametri (tensiune, curent) in energie electrica de curent
continuu cu parametri schimbati, frecventa ramanand constanta;
3. este un aparat, prevazut cu doua sau mai multe infasurari, cea care

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 133 of 189

primeste energia de la sursa se numeste infasurare sau bobinaj secundar,


iar cele care cedeaza energia unei/unor retele sau circuit, se numesc
infasurari sau bobinaje primare;

527.Ce se poate spune despre "infasurarile" transformatorului


electric?
1. ele pot fi : concentrice, excentrice si separate;
2. sunt executate din conductori din cupru electrolitic, avand sectiunea
rotunda sau dreptunghiulara;
3. in scopul realizarii unui cuplaj magnetic cat mai bun intre infasurarile
transformatorului, acestea se monteaza pe coloane diferite ale
transformatorului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

528.Ce se poate spune despre "infasurarile" transformatorului


electric?
1. la infasurarii concentrice, cele doua bobine ( de inalta si de joasa
tensiune ) sunt de forma cilindrica, de aceiasi inaltime, de diametre
diferite, montate coaxial in jurul coloanei;
2. ele pot fi : concentrice, excentrice si separate;
3. in scopul realizarii unui cuplaj magnetic cat mai bun intre infasurarile
transformatorului, acestea se monteaza pe coloane diferite ale
transformatorului;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

529.Ce se poate spune despre "infasurarile" transformatorului


electric?
1. ele pot fi : concentrice, excentrice si separate;
2. in scopul realizarii unui cuplaj magnetic cat mai bun intre infasurarile
transformatorului, acestea se monteaza pe coloane diferite ale
transformatorului;
3. infasurarile alternative constau din bobine de diametre egale si de inaltimi
reduse, numite galeti, dispuse alternativ pe inaltimea coloanei
transformatorului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

530.Ce se poate spune despre infasurarile sau bobinajele unui

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 134 of 189

transformator electric?
1. infasurarea care primeste energia de la sursa se numeste infasurare sau
bobinaj secundar;
2. infasurarea care cedeaza energia unei retele sau unui circuit se numeste
infasurare sau bobinaj primar;
3. infasurarea transformatorului care se conecteaza la reteaua cu tensiune
mai mare se numeste infasurare de inalta tensiune, iar cea care se
conecteaza la reteaua cu tensiune mai mica, infasurare de joasa tensiune;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

531.Ce se poate spune despre infasurarile sau bobinajele unui


transformator electric?
1. infasurarea de inalta tensiune este infasurarea transformatorului care se
conecteaza la reteaua cu tensiune mai mare, iar infasurare de joasa
tensiune este cea care se conecteaza la reteaua cu tensiune mai mica;
2. toate marimile care se refera la secundar, cum ar fi: puterea, tensiunea,
curentul, rezistenta etc. se numesc marimi secundare si se noteaza cu
indicele 1 (P1, U1, I1, r1 etc.);
3. toate marimile care se refera la primar, cum ar fi: puterea, tensiunea,
curentul, rezistenta etc. se numesc marimi primare si se noteaza cu
indicele 2 (P2, U2, I2, r2 etc.);

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

532.Ce se poate spune despre infasurarile sau bobinajele unui


transformator electric?
1. infasurarea care primeste energia de la sursa se numeste infasurare sau
bobinaj secundar;
2. infasurarea transformatorului care se conecteaza la reteaua cu tensiune
mai mare se numeste infasurare de inalta tensiune, iar cea care se
conecteaza la reteaua cu tensiune mai mica, infasurare de joasa tensiune;
3. toate marimile care se refera la primar, cum ar fi: puterea, tensiunea,
curentul, rezistenta etc. se numesc marimi primare si se noteaza cu
indicele 2 (P2, U2, I2, r2 etc.);

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

533.Ce se spune despre "miezul magnetic" ca parte componenta a


transformatorului electric?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 135 of 189

1. este elementul constructiv al transformatorului prin care se inchide fluxul


magnetic principal;
2. formarea miezurilor se face separand coloanele de juguri sau utilizand
otel masiv in loc de tole;
3. dupa forma constructiva a miezurilor magnetice, transformatoarele se
impart in: transformatoare cu coloane in forma de "U" si transformatoare
cu coloane in forma de "W";

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

534.Ce se spune despre "miezul magnetic" ca parte componenta a


transformatorului electric?
1. formarea miezurilor se face imbinand coloanele din otel masiv cu jugurile
din tole, prin simpla suprapunere;
2. este format din coloane, care constituie partea din miez pe care sunt
asezate infasurarile, si din juguri,care leaga magnetic coloanele intre ele;
3. dupa forma constructiva a miezurilor magnetice, transformatoarele se
impart in: transformatoare cu coloane in forma de "U" si transformatoare
cu coloane in forma de "W";

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

535.Ce se spune despre "miezul magnetic" ca parte componenta a


transformatorului electric?
1. formarea miezurilor se face imbinand coloanele din tole cu jugurile din
otel masiv, prin simpla suprapunere;
2. dupa forma constructiva a miezurilor magnetice, transformatoarele se
impart in: transformatoare cu coloane in forma de "U" si transformatoare
cu coloane in forma de "W";
3. este alcatuit din tole de otel electromagnetic, izolate intre ele cu foita
subtire de hartie sau o pelicula de lac izolant;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

536.Cum se clasifica transformatoarele electrice, dupa domeniul de


utilizare?
1. transformatoare monofazate;
2. transformatoare trifazate;
3. autotransformatoare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 136 of 189

537.Cum se clasifica transformatoarele electrice, dupa domeniul de


utilizare?
1. transformatoare trifazate;
2. autotransformatoare
3. transformatoare uscate

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

538.Cum se clasifica transformatoarele electrice, dupa domeniul de


utilizare?
1. autotransformatoare
2. transformatoare uscate
3. transformatoare in ulei

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

539.Cum se clasifica transformatoarele electrice, dupa natura mediului


de racire?
1. transformatoare de forta
2. autotransformatoare
3. transformatoare in ulei

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

540.Cum se clasifica transformatoarele electrice, dupa natura mediului


de racire?
1. autotransformatoare
2. transformatoare in ulei
3. transformatoare de masura

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

541.Cum se clasifica transformatoarele electrice, dupa natura mediului


de racire?
1. transformatoare in ulei

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 137 of 189

2. transformatoare de masura
3. transformatoare cu destinatie speciala

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

542.Cum se realizeaza racirea la transformatoarele in ulei?


1. prin circulatia naturala a uleiului;
2. prin circulatia fortata a apei;
3. prin circulatia fortata a aerului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

543.Cum se realizeaza racirea la transformatoarele in ulei?


1. prin circulatia fortata a uleiului;
2. prin circulatia fortata a aerului;
3. printr-un schimbator de caldura ulei - apa;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

544.Din ce cauza la un transformator apare in exploatare intreruperea


infasurarilor ?
1. imbatranirea lacului izolant al tolelor;
2. deteriorarea tolelor;
3. distrugerea capetelor infasurarilor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

545.Din ce cauza la un transformator apare in exploatare intreruperea


infasurarilor ?
1. imbatranirea lacului izolant al tolelor;
2. lipituri necorespunzatoare;
3. deteriorarea tolelor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

546.Din ce cauza la un transformator apare in exploatare intreruperea


infasurarilor ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 138 of 189

1. topirea partiala a unei spire datorata scurtcircuitului in infasurare;


2. imbatranirea lacului izolant al tolelor;
3. deteriorarea tolelor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

547.Din ce cauza la un transformator apare in exploatare o


scurtcircuitare intre infasurarilor fazelor ?
1. scurtcircuit la borne;
2. imbatranirea lacului izolant al tolelor;
3. imbunatatirea izolatiei principale datorata impregnarii cu lac izolator;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

548.Din ce cauza la un transformator apare in exploatare o


scurtcircuitare intre infasurarilor fazelor ?
1. imbunatatirea izolatiei principale datorata impregnarii cu lac de bachelita;
2. supratensiuni care au dus la strapungerea izolatiei;
3. imbatranirea lacului izolant al tolelor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

549.Din ce cauza la un transformator apare in exploatare o


scurtcircuitare intre infasurarilor fazelor ?
1. imbatranirea lacului izolant al tolelor;
2. imbunatatirea izolatiei principale datorata impregnarii cu lac izolator si
uscare in cuptor;
3. prezenta umezelii exagerate;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

550.Din ce cauza la un transformator apare in exploatare strapungerea


(punerea la masa) ?
1. deteriorarea izolatiei principale datorata imbatranirii sau existentei
fisurilor;
2. lipituri necorespunzatoare;
3. imbatranirea lacului izolant al tolelor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 139 of 189

551.Din ce cauza la un transformator apare in exploatare strapungerea


(punerea la masa) ?
1. lipituri necorespunzatoare;
2. imbatranirea lacului izolant al tolelor;
3. supratensiuni care au dus la strapungerea izolatiei;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

552.Din ce cauza la un transformator apare in exploatare strapungerea


(punerea la masa) ?
1. lipituri necorespunzatoare;
2. prezenta umezelii exagerate;
3. imbatranirea lacului izolant al tolelor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

553.Din ce cauza la un transformator apare o scurtcircuitare locala a


tolelor de otel ?
1. imbatranirea lacului izolant al tolelor;
2. distrugerea capetelor infasurarilor;
3. topirea partiala a unei spire datorata scurtcircuitului in infasurare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

554.Din ce cauza la un transformator apare o scurtcircuitare locala a


tolelor de otel ?
1. topirea partiala a unei spire datorata scurtcircuitului in infasurare;
2. deteriorarea tolelor;
3. deteriorarea izolatiilor intre spire;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

555.Din ce cauza la un transformator apare un scurtcircuit intre


spire ?
1. imbatranirea lacului izolant al tolelor;
2. deteriorarea tolelor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 140 of 189

3. deteriorarea izolatiilor intre spire datorata imbatranirii

j
k
l
m
n

556.Din ce cauza la un transformator apare un scurtcircuit intre


spire ?
1. deteriorarea izolatiilor intre spire datorata supraincalzirii;
2. intreruperea unei spire datorita defectelor de fabricatie;
3. lipituri necorespunzatoare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

557.In ce consta functionarea "in gol" a transformatorului electric,


conform cu figura alaturata ?

1. se aplica la bornele primarului A, X tensiunea alternativa U1 a retelei de


alimentare, bornele infasurarii secundare nefiind legate la consumator;
2. t.e.m. E1, potrivit legii lui Lentz, se opune cauzei care a produs-o si deci
va fi de sens contrar curentului aplicat de la retea, U1;
3. in infasurarea secundara se va induce un curent I2 = I20.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

558.In ce consta functionarea "in gol" a transformatorului electric,


conform cu figura alaturata ?

1. t.e.m. E1, potrivit legii lui Lentz, se opune cauzei care a produs-o si deci
va fi de sens contrar curentului aplicat de la retea, U1;
2. infasuratea primara va fi parcursa de curentul I0 care va creea un flux
magnetic F0 ce se inchide prin miezul magnetic al transformatorului;
3. in infasurarea secundara se va induce un curent I2 = I20.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

559.In ce consta functionarea "in gol" a transformatorului electric,


conform cu figura alaturata ?

1. t.e.m. E1, potrivit legii lui Lentz, se opune cauzei care a produs-o si deci

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 141 of 189

va fi de sens contrar curentului aplicat de la retea, U1;


2. in infasurarea secundara se va induce un curent I2 = I20.
3. fluxul magnetic alternativ F0 strabatand spirele infasurarilor primare si
secundare induce in acestea tensiuni electromotoare proportionale cu
numarul de spire, respectiv E1 si E2;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

560.In ce consta functionarea "in sarcina" a transformatorului


electric, conform cu figura alaturata ?

1. consta in legarea consumatorilor, reprezentati prin impedanta echivalenta


de sarcina Zs, la bornele secundarului;
2. pentru mentinerea constanta a fluxului din miezul transformatorului la
aparitia sarcinii I2 si a fluxului F2, infasurarea primara debiteaza in retea
un curent mai mare I1 care produce fluxul F1 ce are o astfel de valoare
incat compunandu-se cu fluxul F2 sa dea un flux rezultant F F0;
3. la cresterea sau scaderea curentului I2, curentul I1 ramane constant astfel
incat compunerea fluxurilor create de curentii I1 si I2 sa dea un flux
rezultant variabil prin miezul transformatorului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

561.In ce consta functionarea "in sarcina" a transformatorului


electric, conform cu figura alaturata ?

1. pentru mentinerea constanta a fluxului din miezul transformatorului la


aparitia sarcinii I2 si a fluxului F2, infasurarea primara debiteaza in retea
un curent mai mare I1 care produce fluxul F1 ce are o astfel de valoare
incat compunandu-se cu fluxul F2 sa dea un flux rezultant F F0;
2. sub actiunea t.e.m. E2, se va stabili in secundar un curent I2;
3. la cresterea sau scaderea curentului I2, curentul I1 ramane constant astfel
incat compunerea fluxurilor create de curentii I1 si I2 sa dea un flux
rezultant variabil prin miezul transformatorului;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

562.In ce consta functionarea "in sarcina" a transformatorului


electric, conform cu figura alaturata ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 142 of 189

1. pentru mentinerea constanta a fluxului din miezul transformatorului la


aparitia sarcinii I2 si a fluxului F2, infasurarea primara debiteaza in retea
un curent mai mare I1 care produce fluxul F1 ce are o astfel de valoare
incat compunandu-se cu fluxul F2 sa dea un flux rezultant F F0;
2. la cresterea sau scaderea curentului I2, curentul I1 ramane constant astfel
incat compunerea fluxurilor create de curentii I1 si I2 sa dea un flux
rezultant variabil prin miezul transformatorului;
3. curentul I2, are un astfel de sens incat creeaza un flux F2 ce se va opune
variatiei fluxului inductor;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

563.In ce consta functionarea in scurtcircuit a transformatorului


monofazat?
1. este acel regim in care infasurarea primara este inchisa in scurtcircuit,
astfel ca tensiunea la bornele ei este 0;
2. in aceasta situatie, daca infasurarea primara este alimentata la tensiunea
nominala (sau apropiata de aceasta), curentii din cele doua infasurari
capata valori foarte ridicate, depasind de 10 - 20 ori valorile nominale,
deoarece impedantele infasurarilor sunt foarte mici;
3. consta in legarea consumatorilor reprezentati prin impedanta echivalenta
de sarcina Zs, la bornele secundarului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

564.In ce consta functionarea in scurtcircuit a transformatorului


monofazat?
1. este acel regim in care infasurarea primara este inchisa in scurtcircuit,
astfel ca tensiunea la bornele ei este 0;
2. un scurtcircuit al infasurarii secundare, produs in exploatare, pune in
pericol functionarea transformatorului, datorita eforturilor mecanice
create de fortele electrodinamice, si prin incalzirea in timp scurt, peste
limitele admise, duce la distrugerea izolatiei infasurarilor;
3. consta in legarea consumatorilor reprezentati prin impedanta echivalenta
de sarcina Zs, la bornele secundarului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

565.In ce consta functionarea in scurtcircuit a transformatorului


monofazat?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 143 of 189

1. este acel regim in care infasurarea primara este inchisa in scurtcircuit,


astfel ca tensiunea la bornele ei este 0;
2. consta in legarea consumatorilor reprezentati prin impedanta echivalenta
de sarcina Zs, la bornele secundarului;
3. consta in scurtcircuitarea infasurarii secundare a transformatorului astfel
ca tensiunea la bornele ei este 0

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

566.Care este momentul optim de cuplare in paralel a doua


generatoare sincrone trifazate?
1. in cazul utilizarii sincronoscopului cu trei lampi, la care cuplarea se face
"prin stingere", momentul optim de cuplare este atunci este atunci cand
toate lampile sunt aprinse cu aceeasi intensitate;
2. in cazul utilizarii sincronoscopului cu trei lampi, la care cuplarea se face
"prin foc invartitor", momentul optim de cuplare este atunci cand toate
lampile raman aprinse simultan;
3. momentul optim de cuplare, in cazul utilizarii sincronoscopului cu trei
lampi, la care cuplarea se face "prin stingere", este atunci cand cele trei
lampi raman stinse;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

567.Care este momentul optim de cuplare in paralel a doua


generatoare sincrone trifazate?
1. in cazul utilizarii sincronoscopului cu trei lampi, la care cuplarea se face
"prin stingere", momentul optim de cuplare este atunci este atunci cand
toate lampile sunt aprinse cu aceeasi intensitate;
2. momentul optim de cuplare, in cazul utilizarii sincronoscopului cu trei
lampi, la care cuplarea se face "prin foc invartitor", este momentul cand
focul invartitor isi schimba sensul;
3. momentul optim de cuplare, in cazul utilizarii sincronoscopului la care
lampile sunt legate in sistemul "foc invartitor", este momentul cand apare
diferenta maxima dintre intensitatea luminoasa a lampilor;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

568.Care este momentul optim de cuplare in paralel a doua


generatoare sincrone trifazate?
1. in cazul utilizarii sincronoscopului cu trei lampi, la care cuplarea se face

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 144 of 189

"prin foc invartitor", momentul optim de cuplare este atunci este atunci
cand toate lampile raman stinse;
2. momentul optim de cuplare, in cazul utilizarii sincronoscopului cu trei
lampi, la care cuplarea se face "prin stingere", este momentul cand focul
invartitor isi schimba sensul;
3. momentul optim de cuplare, in cazul utilizarii sincronoscopului la care
lampile sunt legate in sistemul "foc invartitor", este momentul cand
diferenta dintre frecvente trece prin zero;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

569.Care sunt conditiile obligatorii pentru cuplarea a doua generatoare


electrice sincrone trifazate?
1. frecventa generatorului nr. 2 sa fie diferita de frecventa generatorului nr.
1 : f1 ? f2;
2. daca la retea succesiunea fazelor este A, B, C iar la generator A', B', C' la
cuplarea in paralel trebuie sa fie conectate fazele A cu C', B cu B' si C cu
A';
3. tensiunea generatorului nr. 1 U1 = U20;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

570.Care sunt conditiile obligatorii pentru cuplarea a doua generatoare


electrice sincrone trifazate?
1. frecventa generatorului nr. 2 sa nu fie egala cu frecventa generatorului nr.
1 : f1 ? f2;
2. sa se respecte succesiunea fazelor;
3. daca la retea succesiunea fazelor este A, B, C iar la generator A', B', C' la
cuplarea in paralel trebuie sa fie conectate fazele A cu B', B cu C' si C cu
A';

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

571.Care sunt conditiile obligatorii pentru cuplarea a doua generatoare


electrice sincrone trifazate?
1. succesiunea fazelor poate fi inversata oricum;
2. in momentul cuplarii, tensiunile U2 si U20 sa se gaseasca in opozitie de
faza, U2 = - U20;
3. tensiunea generatorului nr. 1 U1 trebuie sa fie mai mare decat U20;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 145 of 189

572.Care sunt domeniile de utilizare a generatoarelor sincrone fara


inele si perii, in executie navala de tip STFIN?
1. sunt realizate pentru a fi utilizate la propulsia electrica a navelor de mare
tonaj;
2. se utilizeaza frecvent ca generatoare de c.a. de puteri mari (peste 500 kw);
3. sunt utilizate in grupuri electrogene fluviale si maritime;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

573.Care sunt domeniile de utilizare a generatoarelor sincrone fara


inele si perii, in executie navala de tip STFIN?
1. sunt realizate pentru puteri relativ mici (16 - 120 kw), la frecventa de 50
Hz;
2. se utilizeaza frecvent ca generatoare de c.a. de puteri mari (peste 500 kw);
3. se utilizeaza pentru actionarea agregatelor de avarie de la nave;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

574.Care sunt elementele constructive ale masinii sincrone?


1. statorul generatorului sincron, care are o infasurare fixa, in care se induce
o t.e.m.;
2. cuplajul generatorului sincron cu motorul primar de antrenare;
3. rotorul generatorului sincron, dispus in afara statorului, compus din poli,
pe care se asaza bobinele infasurarii de excitatie alimentate in c.a. prin
intermediul periilor si lamelelor colectoare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

575.Care sunt elementele constructive ale masinii sincrone?


1. rotorul cu poli aparenti, utilizat la viteze ale masinii de 16000 - 30000
rot./min.;
2. rotorul generatorului sincron, dispus in interiorul statorului, compus din
poli, pe care se asaza bobinele infasurarii de excitatie alimentate in c.c.
prin intermediul periilor si inelelor colectoare;
3. cuplajul intre generatorul sincron si motorul primar de antrenare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

576.Care sunt elementele constructive ale masinii sincrone?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 146 of 189

1. cuplajul intre generatorul sincron si motorul primar de antrenare;


2. rotorul cu poli aparenti, utilizat la viteze ale masinii de 15 000 - 300 000
rot./min.;
3. rotorul cu poli aparenti , utilizat la viteze ale masinii de pana la 1500
rot./min.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

577.Care sunt particularitatile constructive ale motorului asincron?


1. statorul este format dintr-un miez cilindric, confectionat din tole de tabla
de otel electrotehnic, de 0,5 mm grosime, izolate intre ele;
2. rotorul motorului asincron poate fi bobinat sau in scurtcircuit, miezul
rotorului fiind de forma unui cilindru executat din tole de aluminiu de 0,5
mm grosime, fixat pe ax direct;
3. infasurarea trifazata de pe rotorul bobinat este conectata in triunghi avand
neutrul intr-un punct inaccesibil;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

578.Care sunt particularitatile constructive ale motorului asincron?


1. rotorul motorului asincron poate fi numai in scurtcircuit, miezul rotorului
fiind de forma unui cilindru executat din tole de aluminiu electrotehnic,
de 5 mm grosime, fixat pe ax prin intermediul unui butuc;
2. pe partea interioara a miezului statorului sunt executate crestaturi in care
se asaza cele 6 capete ale infasurarii, avand posibilitatea conectarii
acestora in stea sau in triunghi;
3. statorul este format dintr-un miez cilindric, confectionat din tole de tabla
de otel calit, de 0,05 mm grosime, izolate intre ele;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

579.Care sunt particularitatile constructive ale motorului asincron?


1. pe partea interioara a miezului rotorului sunt executate crestaturi
longitudinale si circulare in care se asaza cele 6 capete ale infasurarii,
avand posibilitatea conectarii acestora numai in triunghi;
2. infasurarea monofazata de pe rotorul bobinat este conectata in stea iar
inceputurile fazelor legate la trei lamele fixate pe ax si izolate atat intre
cat si fata de ax;
3. miezul statorului este fixat in interiorul unei carcase metalice executata

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 147 of 189

din otel, fonta sau aluminiu;

580.Care sunt particularitatile constructive si functionale ale masinii


asincrone?
1. spre deosebire de masina sincrona, masina asincrona este excitata in
curent alternativ;
2. la masina asincrona rotorul este inductor iar statorul este indus;
3. din punct de vedere constructiv rotorul motorului asincron este identic cu
acela al unei masini sincrone normale;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

581.Care sunt particularitatile constructive si functionale ale masinii


asincrone?
1. infasurarea statorica este numai trifazata, chiar si al retelelor monofazate;
2. excitatia masinii asincrone se poate face fie prin stator, fie prin rotor;
3. la masina asincrona rotorul este inductor iar statorul este indus;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

582.Care sunt principalele caracteristici constructive ale


generatoarelor sincrone fara inele si perii, in executie navala, de tip
SEFIN?
1. sunt realizate dintr-un generator sincron principal si un generator sincron
de putere mica, care are rolul de excitatoare, ambele masini formand o
unitate compacta, fiind cuprinsa in interiorul aceleiasi carcase;
2. puntea redresoare monofazata, care realizeaza legatura electrica dintre
indusul excitatoarei si rotorul generatorului principal este montata pe axul
comun al celor doua rotoare;
3. sistemul de excitatie este amplasat in cutia cu borne a generatorului;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

583.Care sunt principalele caracteristici constructive ale


generatoarelor sincrone fara inele si perii, in executie navala, de tip
SEFIN?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 148 of 189

1. puntea redresoare monofazata, este montata pe axul comun al celor doua


rotoare, in afara scutului suport;
2. generatorul sincron principal are rotorul prevazut cu poli aparenti;
3. generatorul sincron cu rol de excitatoare este de constructie inversa, adica
cu poli de excitatie pe rotor si cu indusul pe stator;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

584.Care sunt principalele caracteristici constructive ale


generatoarelor sincrone fara inele si perii, in executie navala, de tip
SEFIN?
1. puntea redresoare monofazata, este montata pe axul comun al celor doua
rotoare, in afara scutului suport;
2. sunt realizate dintr-un generator sincron principal si un generator sincron
de putere mica, care are rolul de excitatoare, masini formand doua unitati
independente, in carcase diferite;
3. generatorul sincron cu rol de excitatoare este de constructie inversa, adica
cu poli de excitatie pe stator si cu indusul pe rotor;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

585.Care sunt principalele caracteristici tehnice ale generatoarelor


sincrone fara inele si perii, in executie navala, de tip SEFIN?
1. au putere nominala de 16, 35, 70 si 120 Kw;
2. izolatia rotorului generatorului se realizeaza in clasa de izolatie B;
3. izolatia statorului generatorului se realizeaza in clasa de izolatie F;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

586.Care sunt principalele caracteristici tehnice ale generatoarelor


sincrone fara inele si perii, in executie navala, de tip SEFIN?
1. izolatia rotorului generatorului se realizeaza in clasa de izolatie B;
2. autoexcitatia acestor generatoare este asigurata de magneti permanenti din
ferite, prevazuti in circuitul magnetic al excitatoarei care asigura o
tensiune remanenta de minim 50 V;
3. au putere nominala de 160, 350, 700 si 1200 Kw;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

587.Care sunt principalele modalitati utilizate pentru antrenarea


generatoarelor sincrone?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 149 of 189

1. motoare diesel;
2. hidromotor oscilant;
3. motoare cu ardere interna cu maximum 150 rot/min.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

588.Care sunt principalele modalitati utilizate pentru antrenarea


generatoarelor sincrone?
1. hidromotor liniar;
2. turbina cu abur;
3. motorul diesel cu maximum 50 rot./min.;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

589.Care sunt regimurile de lucru in care poate functiona o masina


asincrona?
1. regim de frana electromagnetica;
2. regim de selsin;
3. regim de functionare in sincronism;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

590.Care sunt regimurile de lucru in care poate functiona o masina


asincrona?
1. regim de avarie;
2. regim de motor;
3. regim de functionare in sincronism;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

591.Ce este o masina sincrona?


1. este o masina electrica care se compune dintr-un stator si un rotor;
2. este o masina de c.c. ce functioneaza pe principiul inductiei
electromagnetice;
3. este masina electrica de c.c. la care viteza de sincronism "n" este riguros
legata de tensiunea retelei, "f", la care este conectata;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 150 of 189

592.Ce este o masina sincrona?


1. este o masina sincronizata cu tensiunea de alimentare;
2. este o masina de c.a. a carei viteza de rotatie "n" se numaste viteza de
sincronism;
3. este o masina de c.c. ce functioneaza pe principiul inductiei
electromagnetice;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

593.Cum functioneaza sincronoscopul, format din trei lampi, care se


monteaza dupa schema de "cuplare prin foc invartitor", conform
imaginii alaturate, a generatorelor sincrone trifazate?

1. cand conditiile cuplarii in paralel sunt indeplinite, lampile raman toate


stinse;
2. in acest caz, daca sunt indeplinite conditiile cuplarii in paralel, tensiunea
care se aplica lampii L1 este zero, iar lampor L2 si L3 li se aplica aceeasi
tensiune;
3. daca frecventele nu sunt egale, celelalte conditii fiind indeplinite, lampile
se aprind si se sting simultan atunci cand ordinea de succesiune a fazelor
este corecta;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

594.Cum functioneaza sincronoscopul, format din trei lampi, care se


monteaza dupa schema de "cuplare prin foc invartitor", conform
imaginii alaturate, a generatorelor sincrone trifazate?

1. daca frecventele nu sunt egale, celelalte conditii fiind indeplinite, lampile


se aprind si se sting simultan atunci cand ordinea de succesiune a fazelor
este corecta;
2. daca succesiunea fazelor nu este corecta, stingerea si aprinderea celor trei
lampi nu mai sunt simultane;
3. asezarea lampilor in varfurile unui triunghi echilateral, aprinderea lor
succesiva da impresia unui " foc invartitor", viteza de rotatie a acestuia
este cu atat mai mare cu cat diferenta intre frecventa generatorului nr. 1 si
cea a generatorului nr. 2 este mai mare.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 151 of 189

595.Cum functioneaza sincronoscopul, format din trei lampi, care se


monteaza dupa schema de "cuplare prin foc invartitor", conform
imaginii alaturate, a generatorelor sincrone trifazate?

1. daca frecventele nu sunt egale, celelalte conditii fiind indeplinite,


intensitatea luminoasa a lampilor L1 si L2 creste, iar intensitatea lampii
L3 scade, aceasta aprinzandu-se tot mai rar;
2. cand conditiile cuplarii in paralel sunt indeplinite, lampile raman toate
stinse;
3. daca succesiunea fazelor nu este corecta, stingerea si aprinderea celor trei
lampi nu mai sunt simultane;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

596.Cum functioneaza sincronoscopul, format din trei lampi, care se


monteaza dupa schema de "cuplare prin stingere", conform imaginii
alaturate, a generatorelor sincrone trifazate?

1. cand conditiile cuplarii in paralel sunt indeplinite, lampile vor lumina


toate cu aceeasi intensitate;
2. daca frecventele nu sunt egale, celelalte conditii fiind indeplinite, cele trei
lampi se aprind si se sting simultan;
3. daca succesiunea fazelor nu este corecta, lampile se aprind si se sting
simultan atunci cand frecventele sunt egale;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

597.Cum functioneaza sincronoscopul, format din trei lampi, care se


monteaza dupa schema de "cuplare prin stingere", conform imaginii
alaturate, a generatorelor sincrone trifazate?

1. cand conditiile cuplarii in paralel sunt indeplinite, lampile vor ramane


stinse;
2. daca frecventele nu sunt egale, celelalte conditii fiind indeplinite, cele trei
lampi raman stinse;
3. daca frecventele nu sunt egale, intensitatea luminoasa a lampilor L1 si L2
creste, in timp ce intensitatea lampii L3 scade, aprinzandu-se pe rand;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 152 of 189

598.Cum functioneaza sincronoscopul, format din trei lampi, care se


monteaza dupa schema de "cuplare prin stingere", conform imaginii
alaturate, a generatorelor sincrone trifazate?

1. cand conditiile cuplarii in paralel sunt indeplinite, lampile vor lumina


toate cu aceeasi intensitate;
2. daca frecventele nu sunt egale, celelalte conditii fiind indeplinite, cele trei
lampi raman stinse;
3. daca succesiunea fazelor nu este corecta stingerea/aprinderea lampilor nu
se mai face simultan;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

599.Cum se procedeaza pentru reglarea parametrilor, in scopul


asigurarii conditiilor de cuplare in paralel, a doua generatoare
sincrone trifazate?
1. conditia de egalitate a tensiunilor se verifica cu ajutorul sincronoscopului;
2. daca tensiunile nu sunt egale, se actioneaza asupra curentului de excitatie
al generatorului nr. 2 (ce urmeaza a fi cuplat in paralel cu generatorul
nr.1), aducand tensiune acestuia la valoarea tensiunii retelei;
3. egalitatea frecventelor f1 = f2, se controleaza cu ajutorul unui voltmetru;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

600.Cum se procedeaza pentru reglarea parametrilor, in scopul


asigurarii conditiilor de cuplare in paralel, a doua generatoare
sincrone trifazate?
1. opozitia tensiunilor se verifica cu ajutorul unui voltmetru;
2. egalitatea frecventelor f1 = f2, se controleaza cu ajutorul unui voltmetru;
3. ordinea de succesiune a fazelor se controleaza cu ajutorul
sincronoscopului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

601.Cum se procedeaza pentru reglarea parametrilor, in scopul


asigurarii conditiilor de cuplare in paralel, a doua generatoare
sincrone trifazate?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 153 of 189

1. cu ajutorul sincronoscopului se controleaza ordinea de succesiune a


fazelor;
2. cu ajutorul sincronoscopului se verifica conditia de egalitate a tensiunilor;
3. opozitia tensiunilor se verifica cu ajutorul unui voltmetru;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

602.Cum se produce t.e.m. in masina sincrona (generatorul sincron),


conform imaginii alaturate ?

1. campul magnetic variabil care strabate conductoarele din stator si este


produs de rotorul aflat in miscare de rotatie, va induce o t.e.m. de inductie
in conductoarele aflate in stator;
2. pentru o masina cu trei poli (2p = 2), la o rotatie completa a rotorului
corespunde o "perioada" de variatie a fluxului prin spira si deci frecventa
cu care variaza fluxul prin spira va fi: f = 60;
3. daca generatorul are doi poli (2p>2), la o rotatie completa a rotorului
corespunde un numar de "p" "perioade de variatie" a fluxului prin spira
unei faze, iar la turatia "n" numarul perioadelor pe secunda (frecventa),
"f", va fi f = pn;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

603.Cum se produce t.e.m. in masina sincrona (generatorul sincron),


conform imaginii alaturate ?

1. pentru o masina cu trei poli (2p = 2), la o rotatie completa a rotorului


corespunde o "perioada" de variatie a fluxului prin spira si deci frecventa
cu care variaza fluxul prin spira va fi: f = 2 x 60;
2. fluxul F prin infasurarile statorice variaza "periodic" intre zero si o
valoare maxima, pozitiva, atunci cand axa polului nord coincide cu axa
spirei;
3. pentru o masina construita cu mai mult de doi poli (2p>2), daca rotorul se
invarte cu o turatie "n" rotatii pe minut, atunci numarul de perioade pe
secunda (frecventa), "f", va fi f = pn;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

604.Cum se realizeaza inversarea sensului de rotatie la un motor


electric trifazat ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 154 of 189

1.
2.
3.
4.

schimbarea a doua faze intre ele.


schimbarea tutror fazelor intre ele.
schimbarea uneia dintre faze.
schimberea sensului de antrenare.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

605.Din ce cauza in timpul functionarii unui motor asincron, se aud


zgomote anormale?
1. comutatorul stea - triunghi este conectat gresit cu motorul;
2. infasurarea statorului este intrerupta;
3. defectarea lagarelor de bronz ale rotorului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

606.Din ce cauza in timpul functionarii unui motor asincron, se aud


zgomote anormale?
1. defectarea lagarelor de bronz ale rotorului;
2. intensitatea curentului in infasurarile statorice este valabila; in felul acesta
se distorsioneaza campul magnetic si rotorul este supus unor forte de
atractii uniforme;
3. in timpul functionarii rotorul atinge statorul;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

607.Din ce cauza la un motor asincron se observa ca rotorul atinge


statorul ?
1. diminuarea exagerata a sarcinii de antrenare;
2. defectarea lagarelor de sprijin a rotorului;
3. infasurarea statorului este montata in stea, in loc sa fie montata in
triunghi;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

608.Din ce cauza la un motor asincron se observa deficiente privind


scaderea turatiei functie de cuplul variabil si sarcina variabila?
1. cuplul aproape normal, insotit de o scadere mare a turatiei si chiar oprirea
motorului, poate proveni din tensiunea prea scazuta sau din cauza alegerii

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 155 of 189

gresite a unui motor prea mic;


2. cuplul mic, insotit de scaderea brusca a turatiei, poate proveni de la
intreruperea unei legaturi a infasurarii statorului;
3. legarea infasurarii statorului in triunghi in loc de stea;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

609.Din ce cauza la un motor asincron se observa deficiente privind


turatia lui?
1. daca motorul porneste in sens invers inseamna ca motorul a fost rebobinat
invers;
2. turatia scazuta, insotita de curenti inegali in cele trei faze ale statorului,
poate proveni din cauza unui contact slab sau a legaturii gresite a unei
faze (i s-a schimbat inceputul cu sfarsitul);
3. turatia scazuta la jumatate, insotita de zgomot, provine din intreruperea
celor trei faze ale rotorului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

610.Din ce cauza la un motor asincron se observa deficiente privind


turatia lui?
1. tensiunea de alimentare este foarte mica;
2. daca motorul porneste in sens invers, inseamna ca motorul a fost
rebobinat invers;
3. uzura exagerata a lagarelor de sustinere a rotorului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

611.Din ce cauza la un motor asincron se observa o supraincalzire


totala sau partiala a partilor componente?
1. infasurarea statorului este montata in stea, in loc sa fie montata in
triunghi;
2. in timpul functionarii rotorul nu atinge statorul;
3. intreruperea bobinelor din infasurarea statorului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

612.Din ce cauza la un motor asincron se observa pornire greoaie si


biziit puternic ?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 156 of 189

1. legarea infasurarii statorului in triunghi in loc de stea;


2. sarcina insotita de curent de alimentare prea mic si de incalzire, poate
proveni din cauza scurtcircuitarii unei faze din stator;
3. intensitatea curentului in cele trei faze este diferita, ia poate proveni din
cauza conectarii gresite a capetelor bobinelor unei faze la placa de borne;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

613.Din ce cauza se incalzesc excesiv periile sau inelele colectoare, in


functionarea unui generator sincron trifazat si ce masuri se iau pentru
remediere?
1. frecarea mare intre inele si perii (se recomanda ungerea zilnica cu
vaselina neutra a inelelor colectoare);
2. periile au presiune variabila pe inele (se regleaza presiunea);
3. inelele colectoare sau periile sunt murdare (se curata);

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

614.Din ce cauza se incalzesc excesiv periile sau inelele colectoare, in


functionarea unui generator sincron trifazat si ce masuri se iau pentru
remediere?
1. periile au presiune variabila pe inele (se regleaza presiunea);
2. rezistenta de contact mare a periilor (se verifica conductoarele flexibile
ale periilor, papucii de fixare, jocurile intre perii si lacasirile portperiilor);
3. presiunea periilor este prea mica (se regleaza tensiunea);

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

615.Din ce cauza se incalzesc excesiv periile sau inelele colectoare, in


functionarea unui generator sincron trifazat si ce masuri se iau pentru
remediere?
1. inelele colectoare sau periile sunt murdare (se curata);
2. frecarea prea mica intre inele si perii (se recomanda curatarea zilnica de
vaselina neutra a inelelor colectoare);
3. presiunea periilor este prea mare (se regleaza presiunea);

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

616.Din ce cauza un generator asincron trifazat aflat in functiune, se


observa ca periile produc scantei pe inelele colectoare?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 157 of 189

1. suprafata foarte mica de contact a periilor, din cauza slefuirii lor


incorecte;
2. presiunea periilor este prea mare;
3. motorul de antrenare are turatie variabila;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

617.Din ce cauza un generator asincron trifazat aflat in functiune, se


observa ca periile produc scantei pe inelele colectoare?
1. presiunea periilor este prea mare;
2. periile nu au presiune suficienta pe inele;
3. inelele colectoare sunt in scurtcircuit;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

618.Din ce cauza un generator asincron trifazat aflat in functiune, se


observa ca periile produc scantei pe inelele colectoare?
1. periile sunt in contact cu suprafata prea lucioasa a inelelor;
2. presiunea periilor este prea mare;
3. inelele colectoare sau periile sunt murdare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

619.Din ce cauza un generator sincron care manifesta o instabilitate a


functionarii in paralel, oscilatii ale puterii si intensitatii curentului, si
un bazait specific, ce intra in rezonanta cu oscilatiile aparatelor?
1. generatorul a intrat in regim asincron de functionare;
2. avarii in retea, in special scurtcircuite;
3. generatorul de antrenare are o functionare instabila;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

620.Din ce cauza un generator sincron care manifesta o instabilitate a


functionarii in paralel, oscilatii ale puterii si intensitatii curentului, si
un bazait specific, ce intra in rezonanta cu oscilatiile aparatelor?
1. reteaua alimentata functioneaza doar la 50% sarcina din cauta
scurtcircuitelor;

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 158 of 189

2. turatie insuficienta la masina primara;


3. deficiente in alimentarea cu combustibil a motorului primar (lipsa
combustibil, filtre infundate, apa in combustibil etc.);

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

621.Din ce cauza un generator sincron manifesta o instabilitate a


functionarii in paralel, oscilatii ale puterii si intensitatii curentului, si
un bazait specific, ce intra in rezonanta cu oscilatiile aparatelor?
1. regulatorul motorului primar este defect;
2. generatorul a intrat in regim asincron de functionare;
3. turatie insuficienta la masina primara;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

622.Din ce cauza un generator sincron trifazat, aflat in functiune, si-a


pierdut excitatia?
1. tensiunea la bornele generatorului este scazuta;
2. puterea indicata de watmetru este mai mica decat cea normala;
3. generatorul a intrat in regim asincron de functionare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

623.Din ce cauza un generator sincron trifazat, aflat in functiune, si-a


pierdut excitatia?
1. excitatia este necorespunzatoare datorita intrarii in regim sincron a
generatorului;
2. curentul statorului este foarte mare;
3. curentul de excitatie din rotor este aproape de zero;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

624.Din ce cauza un motor asincron nu porneste sau are o turatie


anormala, cu variatii mari?
1. mecanismul antrenat este subdimensionat fata de puterea motorului;
2. lagarele de sustinere a rotorului sunt din bronz;
3. intreruperea unui conductor de alimentare sau a infasurarii statorului /
rotorului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 159 of 189

625.Din ce cauza un motor asincron nu porneste sau are o turatie


anormala, cu variatii mari?
1. defectarea intrerupatorului stea - triunghi;
2. tensiunea de alimentare este prea mare;
3. lagarele de sustinere a rotorului sunt din bronz;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

626.Din ce cauza, in timpul functionarii in paralel a doua generatoare


sincrone trifazate, apar curenti mari pe unul dintre generatoare si
putere activa mica?
1. curentul de excitatie este prea mare;
2. lipsa excitatiei generatorului respectiv;
3. turatia excesiva a masinii primare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

627.Din ce cauza, in timpul functionarii in paralel a doua generatoare


sincrone trifazate, apar curenti mari pe unul dintre generatoare si
putere activa mica?
1. functionarea in regim asincron a generatorului respectiv;
2. turatia excesiva a masinii primare;
3. defectarea regulatorului de turatie a masinii primare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

628.Din ce cauza, in timpul functionarii in paralel a doua generatoare


sincrone trifazate, unul dintre generatoare trece in regim de motor?
1. turatia insuficienta a motorului primar;
2. avarii in retea, in special scurtcircuite;
3. periile nu au presiune suficienta pe inele;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

629.Din ce cauza, in timpul functionarii in paralel a doua generatoare


sincrone trifazate, unul dintre generatoare trece in regim de motor?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 160 of 189

1. regulatorul motorului primar are prea mult ulei;


2. deficiente in alimentarea cu combustibil a motorului primar (lipsa
combustibil, filtre infundate, apa in combustibil etc.)
3. avarii in retea, in special scurtcircuite;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

630.Din ce cauza, in timpul functionarii in paralel a doua generatoare


sincrone trifazate, unul dintre generatoare trece in regim de motor?
1. periile nu au presiune suficienta pe inele;
2. alimentarea cu combustibil a motorului primar se face printr-o tubulatura
supradimensionata;
3. regulatorul motorului primar este defect;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

631.Din ce cauza, la cuplarea in paralel a unui generator sincron


trifazat, tensiunea acestuia este prea mica, neputandu-se asigura
aceasta conditie de paralel?
1. turatia excesiva a masinii primare;
2. turatia neuniforma a masinii primare;
3. turatia insuficienta a masinii primare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

632.Din ce cauza, la cuplarea in paralel a unui generator sincron


trifazat, tensiunea acestuia este prea mica, neputandu-se asigura
aceasta conditie de paralel?
1. defectarea regulatorului de turatie a masinii primare;
2. motorul de antrenare are o turatie prea mica;
3. defect in circuitul regulatorului de excitatie;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

633.Din ce cauza, la un generator sincron fara inele se observa ca, in


sarcina, tensiunea generatorului scade cu mai mult de 3% Un, desi in
gol, generatorul cu regulatorul de tensiune functioneaza normal?
1. scurtcircuit in bobinajele generatorului;

j
k
l
m
n

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 161 of 189

2. generatorul si-a pierdut magnetismul remanent;


3. tensiunea remanenta asigurata de magnetii permanenti este de sens
contrar tensiunii dezvoltate de generator;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

634.Din ce cauza, la un generator sincron fara inele se observa ca, in


sarcina, tensiunea generatorului scade cu mai mult de 3% Un, desi in
gol, generatorul cu regulatorul de tensiune functioneaza normal?
1. tensiunea remanenta asigurata de magnetii permanenti este de sens
contrar tensiunii dezvoltate de generator;
2. turatia generatorului scade cu mai mult de 5% din turatia nominala;
3. intrefierul transformatorului de compundaj este prea mic;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

635.Din ce cauza, la un generator sincron fara inele, se observa ca


generatorul se autoexcita insa tensiunea in gol este mai mica decat
tensiunea nominala si nu se poate regla prin intermediul
potentiometrului?
1. transformatorul de compundaj nu asigura cresterea curentului de excitatie
necesar mentinerii tensiunii in limitele garantate;
2. s-a defectat regulatorul automat de tensiune;
3. intrefierul transformatorului de compundaj este mare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

636.Din ce cauza, la un generator sincron fara inele, se observa ca


generatorul se autoexcita insa tensiunea in gol este mai mica decat
tensiunea nominala si nu se poate regla prin intermediul
potentiometrului?
1. regulatorul automat de tensiune este defect;
2. turatia generatorului este mult mai mare decat turatia nominala;
3. intrefierul transformatorului de compundaj este mare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

637.Din ce cauza, la un generator sincron fara inele, se observa ca


generatorul nu se autoexcita desi tensiunea remanenta este mai mare
de 20 V?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 162 of 189

1. tensiunea remanenta asigurata de magnetii permanenti este de sens


contrar tensiunii dezvoltate de generator;
2. generatorul si-a pierdut magnetismul remanent;
3. contacte slabe in circuitul de excitatie al generatorului principal (la puntea
redresoare pe axul generatorului) sau la puntea redresoare din cutia de
borne;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

638.Din ce cauza, la un generator sincron fara inele, se observa ca


generatorul nu se autoexcita desi tensiunea remanenta este mai mare
de 20 V?
1. generatorul si-a pierdut magnetismul remanent;
2. scurtcircuit in bobinajele transformatorului de compundaj;
3. scurtcircuit in bobinajele generatorului;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

639.Din ce cauza, la un generator sincron fara inele, se observa ca


tensiunea generatorului oscileaza?
1. potentiometrul nu mai este in pozitia in care s-a facut initial reglajul
regulatorului;
2. generatorul si-a pierdut magnetismul remanent;
3. intrefierul transformatorului de compundaj este prea mare;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

640.Din ce cauza, la un generator sincron fara inele, se observa ca


tensiunea generatorului oscileaza?
1. oscilatorul nu este sincronizat cu frecventa generatorului;
2. intrefierul transformatorului de compundaj este prea mare;
3. turatia generatorului este mult mai mica decat turatia nominala;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

641.Din ce cauza, la un generator sincron fara inele, se observa ca


tensiunea in gol si in sarcina este mai mare de 420 V si nu se poate
regla din potentiometru?

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 163 of 189

1. este defect regulatorul automat de tensiune;


2. turatia generatorului este mult mai mica decat turatia nominala;
3. scurtcircuit in bobinajele transformatorului de compundaj;

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

642.In ce consta reactia indusului la masina sincrona?


1. fenomenul de reactie a indusului depinde, in cazul masinii sincrone, de
tipul constructiv al rotorului si de caracterul sarcinii, adica de unfhiul de
decalaj, ?, dintre curentul de sarcina I si t.e.m. E0 de mers in gol a
masinii;
2. diferenta intre t.e.m. produsa la perii la functionarea in sarcina, fata de
t.e.m. la functionarea in gol, de numeste reactia indusului;
3. la functionarea in gol a masinii, adica atunci cand prin infasurarea
indusului nu circula curent, Ia = 0, fluxul inductor F0, produs de polii
principali prezinta o repartitie uniforma a liniilor de camp magnetic, iar
axa fluxului magnetic coincide cu axa polilor principali;

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

643.In ce consta reactia indusului la masina sincrona?


1. la functionarea in gol a masinii, adica atunci cand prin infasurarea
indusului nu circula curent, Ia = 0, fluxul inductor F0, produs de polii
principali prezinta o repartitie uniforma a liniilor de camp magnetic, iar
axa fluxului magnetic coincide cu axa polilor principali;
2. prin reactia indusului masinii sincrone se intelege actiunea campului
magnetic al indusului, produs de polii inductori;
3. daca generatorul functioneaza in sarcina, adica prin indus cicula un
curent, atunci fluxul propriu al indusului, Fa = 0

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

644.Un generator fara perii este destinat a functiona fara


1.
2.
3.
4.

perii
inele colectoare
port-perii
toate cele nominate

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

645.Un motor electric de mica putere poate fi pornit cu un pornitor

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 164 of 189

1.
2.
3.
4.

cu compensator
cu autotransformator
direct
cu rezistente pe linie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

1. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
2. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
3. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
4. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
5. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
6. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
7. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
8. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
9. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
10. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
11. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
12. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
13. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
14. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
15. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
16. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
17. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
18. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
19. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
20. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
21. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 165 of 189

22. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
23. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
24. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
25. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
26. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
27. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
28. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
29. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
30. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
31. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
32. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
33. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
34. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
35. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
36. 1. n
j 2. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
37. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
38. 1. n
j 2. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
39. 1. n
j 2. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
40. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
41. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
42. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
43. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
44. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
45. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
46. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 166 of 189

47. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
48. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
49. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
50. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
51. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
52. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
53. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
54. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
55. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
56. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
57. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
58. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
59. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
60. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
61. 1. n
j 2. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
62. 1. n
j 2. n
k
l
m
j
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
63. 1. n
j 2. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
64. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
65. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
66. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
67. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
68. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
69. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
70. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
71. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 167 of 189

72. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
73. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
74. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
75. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
76. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
77. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
78. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
79. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
80. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
81. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
82. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
83. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
84. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
85. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
86. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
87. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
88. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
89. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
90. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
91. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
92. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
93. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
94. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
95. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
96. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 168 of 189

97. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
98. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
99. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
100. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
101. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
102. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
103. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
104. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
105. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
106. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
107. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
108. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
109. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
110. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
111. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
112. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
113. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
114. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
115. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
116. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
117. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
118. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
119. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
120. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
121. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 169 of 189

122. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
123. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
124. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
125. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
126. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
127. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
128. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
129. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
130. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
131. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
132. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
133. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
134. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
135. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
136. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
137. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
138. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
139. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
140. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
141. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
142. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
143. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
144. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
145. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
146. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 170 of 189

147. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
148. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
149. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
150. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
151. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
152. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
153. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
154. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
155. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
156. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
157. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
158. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
159. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
160. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
161. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
162. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
163. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
164. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
165. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
166. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
167. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
168. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
169. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
170. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
171. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 171 of 189

172. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
173. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
174. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
175. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
176. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
177. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
178. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
179. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
180. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
181. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
182. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
183. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
184. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
185. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
186. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
187. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
188. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
189. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
190. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
191. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
192. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
193. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
194. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
195. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
196. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 172 of 189

197. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
198. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
199. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
200. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
201. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
202. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
203. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
204. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
205. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
206. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
207. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
208. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
209. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
210. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
211. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
212. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
213. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
214. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
215. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
216. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
217. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
218. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
219. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
220. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
221. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 173 of 189

222. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
223. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
224. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
225. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
226. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
227. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
228. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
229. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
230. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
231. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
232. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
233. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
234. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
235. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
236. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
237. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
238. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
239. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
240. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
241. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
242. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
243. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
244. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
245. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
246. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 174 of 189

247. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
248. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
249. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
250. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
251. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
252. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
253. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
254. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
255. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
256. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
257. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
258. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
259. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
260. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
261. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
262. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
263. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
264. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
265. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
266. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
267. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
268. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
269. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
270. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
271. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 175 of 189

272. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
273. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
274. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
275. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
276. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
277. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
278. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
279. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
280. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
281. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
282. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
283. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
284. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
285. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
286. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
287. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
288. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
289. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
290. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
291. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
292. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
293. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
294. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
295. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
296. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 176 of 189

297. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
298. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
299. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
300. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
301. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
302. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
303. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
304. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
305. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
306. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
307. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
308. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
309. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
310. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
311. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
312. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
313. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
314. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
315. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
316. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
317. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
318. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
319. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
320. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
321. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 177 of 189

322. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
323. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
324. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
325. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
326. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
327. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
328. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
329. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
330. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
331. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
332. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
333. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
334. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
335. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
336. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
337. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
338. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
339. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
340. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
341. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
342. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
343. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
344. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
345. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
346. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 178 of 189

347. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
348. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
349. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
350. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
351. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
352. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
353. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
354. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
355. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
356. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
357. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
358. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
359. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
360. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
361. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
362. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
363. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
364. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
365. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
366. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
367. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
368. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
369. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
370. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
371. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 179 of 189

372. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
373. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
374. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
375. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
376. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
377. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
378. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
379. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
380. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
381. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
382. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
383. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
384. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
385. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
386. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
387. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
388. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
389. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
390. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
391. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
392. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
393. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
394. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
395. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
396. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 180 of 189

397. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
398. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
399. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
400. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
401. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
402. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
403. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
404. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
405. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
406. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
407. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
408. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
409. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
410. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
411. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
412. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
413. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
414. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
415. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
416. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
417. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
418. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
419. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
420. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
421. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 181 of 189

422. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
423. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
424. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
425. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
426. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
427. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
428. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
429. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
430. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
431. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
432. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
433. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
434. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
435. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
436. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
437. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
438. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
439. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
440. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
441. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
442. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
443. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
444. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
445. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
446. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 182 of 189

447. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
448. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
449. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
450. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
451. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
452. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
453. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
454. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
455. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
456. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
457. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
458. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
459. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
460. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
461. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
462. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
463. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
464. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
465. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
466. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
467. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
468. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
469. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
470. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
471. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 183 of 189

472. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
473. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
474. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
475. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
476. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
477. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
478. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
479. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
480. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
481. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
482. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
483. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
484. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
485. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
486. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
487. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
488. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
489. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
490. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
491. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
492. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
493. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
494. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
495. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
496. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 184 of 189

497. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
498. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
499. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
500. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m
501. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
502. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
503. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
504. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
505. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
506. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
507. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
508. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
509. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
510. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
511. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
512. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
513. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
514. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
515. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
516. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
517. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
518. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
519. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
520. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
521. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 185 of 189

522. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
523. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
524. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
525. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
526. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
527. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
528. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
529. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
530. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
531. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
532. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
533. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
534. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
535. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
536. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
537. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
538. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
539. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
540. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
541. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
542. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
543. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
544. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
545. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
546. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 186 of 189

547. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
548. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
549. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
550. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
551. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
552. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
553. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
554. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
555. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
556. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
557. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
558. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
559. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
560. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
561. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
562. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
563. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
564. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
565. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
566. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
567. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
568. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
569. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
570. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
571. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 187 of 189

572. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
573. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
574. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
575. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
576. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
577. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
578. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
579. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
580. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
581. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
582. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
583. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
584. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
585. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
586. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
587. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
588. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
589. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
590. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
591. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
592. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
593. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
594. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
595. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
596. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 188 of 189

597. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
598. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
599. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
600. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
601. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
602. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
603. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
604. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
j
k
l
m
605. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
606. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
607. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
608. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
609. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
610. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
611. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
612. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
613. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
614. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
615. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
616. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
617. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
618. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
619. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
620. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
621. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008

Page 189 of 189

622. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
623. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
624. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
625. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
626. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
627. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
628. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
629. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
630. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
631. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
632. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
633. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
634. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
635. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
636. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
637. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
638. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
639. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
640. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
641. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
642. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
643. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
644. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j 4. n
k
l
m
i
j
k
l
m
645. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i 4. n
j
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\Documents and Settings\administrator.LOCALDOMAIN\Local Settings\Tem... 09.10.2008