Sunteți pe pagina 1din 8

PODURI PROVIZORII

CONTINUT
302.1.
302.1.1.
302.1.2.
302.1.3.
302.2.
302.3.
302.4.
302.4.1.
302.4.2.
302.4.3.
302.4.4.
302.4.5.
302.4.6.
302.4.7.
302.5.
302.6.

Generalitati
Descriere
Documente de referinta
Proiectare
Materiale
Echipamente
Tehnologia de executie
Detalii de executie
Fabricarea
Schele-cofraje
Montajul
Buloane, suruburi
Inspectia
Strat protectiv al structurii de otel
Controlul calitatii pentru receptie
Demolarea podului provizoriu

302 - 2
302 - 2
302 - 2
302 - 3
302 - 3
302 - 3
302 - 3
302 - 3
302 - 4
302 - 5
302 - 5
302 - 6
302 - 7
302 - 7
302 - 7
302 - 8

302.1. Generalitati
302.1.1. Descriere
Aceasta lucrare consta in proiectarea, montajul, ntretinerea n timpul reabilitarii sau
constructii de poduri permanente si demolarea lor dupa terminarea lucrarilor. Culeele vor
consta n chesoane de otel umplute cu balast. Tablierul va consta din elemente de otel
nituite sau sudate cu o parte carosabila de 7,50 m latime plus 2 trotuare de 1 m latime
fiecare si parapete de otel de 1 m naltime.
302.1.2. Documente de referinta
SR 1911-1997
STAS 1844-75

"Poduri metalice de cale ferata. Prescriptii pentru proiectare


"Poduri metalice pentru autostrazi. Prescriptii pentru executie

STAS 9330-84

"Poduri metalice pentru cai ferate si autostrazi. Rosturi (articulatii)


structurale fixate cu suruburi (buloane) de mare solicitare la ntindere.
Prescriptia pentru proiectare si executie.
"Poduri metalice pentru cale ferata si autostrazi. Suprastructura nituita
Prescriptii de executie
"Poduri metalice cu suprastructura sudata pentru cale ferata si
autostrazi. Prescriptii pentru executie.
Selectarea otelului pentru constructii metalice.
"Grosimea placilor de otel pentru principalele membrane (tabliere) ale
podurilor
Sudura electrica cu electrozi acoperiti (camasuiti), sudura electrica cu
gaz protector si sudura cu gaz prin punct de topire. Prepararea
elementelor pentru asamblare
Norme pentru executarea lucrarilor pe vreme rece
Legea privind calitatea n constructii
Toate standardele si normele n vigoare mentionate specificatii

STAS 3461-83
STAS 9407-75
STAS 8542-79
STAS 12187-88
SREN 29692-1999
C 16 84
Legea nr.10/1995
***

302.1.3. Proiectarea
Proiectarea podului provizoriu va fi executata de catre contractor si verificator, de catre un
inginer autorizat si emisa spre aprobare inginerului (consultantului) cu cel putin 28 zile
nainte de data preconizata pentru nceperea constructiei.
302.2. Materiale
Toate materialele privind terasamentele si balastul vor fi n conformitate cu specificatiile lor
asa cum este detaliat
.
Toate materialele privind elemente metalice ale structurilor vor fi conform urmatoarelor
specificatii:
Otel tip OL 37 EP si OL 52 EP
Otel tip OL 37 si OL 52
Otel tip OCS1, OCS2 si OCS3,
Otel tip OT 50,
Otel tip OLC 35N,

STAS 12187/88;
STAS 500/1, 2-1980;
SREN 10113-1/1995;
SR-ISO 3755/1994;
STAS 880-88;

Materialul pentru cofraje face obiectul aprobarii inginerului (consultantului). Materialul de


cherestea va fi de buna calitate si se prezinta n bune conditiuni, sa nu aiba defecte care
ar deteriora rezistenta acestora. Elementele din otel vor fi livrate n bune conditiuni n
forma si rezistenta corespunzatoare scopului urmarit. Stlpii pentru cofraj vor fi capabili,
rezistenti la adncimi suficient sa se realizeze aparate de reazem corespunzatoare.
302.3. Echipamente
Contractorul va utiliza atelierele si echipamentele n domeniu asa cum sunt solicitate
pentru executia lucrarilor n conformitate cu prevederile si plansele (desenele) aprobate
prin instructiunile Inginerului (Consultantului). Echipamentele vor fi calibrate si ajustate
astfel nct sa functioneze si sa produca produse de calitate n cadrul tolerantelor cerute.
Toate echipamentele vor fi inspectate si aprobate de catre inginer (consultant) nainte de
nceperea asamblarii (montarii) produselor provizorii. Toate echipamentele ce urmeaza a
fi utilizate pe santier trebuie sa aiba recunoscuta provenienta si sa aiba certificarea
solicitata pentru Romania.

302.4. Tehnologia de executie


302.4.1. Detaliile de executie
Detaliile de executie pentru structura de otel si diferite metale va fi ceruta si va fi pregatita
n stricta concordanta cu proiectul naintat (emis) de catre Contractor si aprobat de inginer.
Daca anumite detalii sunt lipsa, ele vor fi livrate de catre Contractor si vor fi n conformitate
cu specificatiile. Toate desenele vor fi clare si complete si vor fi foarte atent verificate
nainte de trimiterea (emiterea) lor. Doua seturi de detalii de executie
pentru structurile
drumului vor fi transmise pentru aprobare. Seturile de detalii de executie transmise vor fi
lizibile si vor avea detaliile distincte cu suficient contrast care va fi corespunzator pentru
microfilmare. Detaliile de executie care nu vor avea claritatea si contrastul dorite vor fi
returnate pentru corectare. Un set din aceste Detalii de executie va fi returnat marcatrevazut sau aprobat n vederea corectarii.
Contractorul va face prompt corectarile necesare si va retransmite forma finala spre
aprobare. In momentul cnd Detaliile de executie sunt aprobate final, contractorul va
furniza attea detalii de executie (exemplare) cte vor fi cerute. Aprobarea Detaliilor de
executie va acoperi numai caracteristicile generale de proiectare si n nici un caz aceasta
aprobare nu va fi considerata ca acopera erorile sau omisiunile din Detaliile de executie.
Dupa ce Detaliile de executie au fost aprobate nu vor mai avea loc schimbari de
dimensiuni sau nlocuiri de sectiuni, acestea urmnd a fi facute numai cu aprobarea scrisa.
Detaliile de executie vor fi revizuite ca sa demonstreze orice schimbare autorizata si
numarul cerut de exemplare va fi furnizat Inginerului (Consultantului).
Toate procedurile de sudura ce urmeaza a fi utilizate vor fi pregatite de catre fabricant sau
contractor asa cum este scris n procedurile de specificatii si 2 copii vor fi transmise nainte
de transmiterea Detaliilor de executie. Detaliile de executie transmise pentru aprobare vor
preciza procedura de sudura a fi utilizata pentru fiecare punct de sudura.
Pna la trimiterea Detaliilor de executie, Contractorul va prezenta beneficiarului informarea
ca toate materialele, masuratorile, cerintele de constructie, criteriile de performanta si alte
date similare au fost verificate. Prin transmitere, Contractorul precizeaza ca Detaliile de
executie au fost coordonate si verificate coroborat cu detaliile lucrarii ce urmeaza a fi
realizate de alti furnizori si societati implicate n realizarea proiectului. Nu vor fi alocate
catre Contractor pentru costuri aditionale sau ntrzieri, pentru fabricatii incorecte, ca
rezultat al aplicarii si coordonarii acestor verificari.
Toate Detaliile de executie vor fi verificate si stampilate de catre ingineri certificati
profesional si agreate de Beneficiar. Certificarea inginerului (consultantului) de verificarea
Detaliilor de executie va fi emisa de catre autoritati romne importante.
302.4.2. Fabricarea
Fabricarea tuturor elementelor structurii va fi facuta cu deosebita atentie n stricta
concordanta cu Detaliile de executie aprobate.
Indreptarea oricarui material de structura deformat va fi facuta prin metode nepagubitoare
nainte de a fi montata sau oricare altfel lucrata n atelier. Nodurile ascutite si denivelate
vor fi cauza refuzului.

Toata sudura, taierea cu oxigen, mpartirea si desfacerea (decuparea), tolerantele,


dimensiunile vor fi n conformitate cu setul de cerinte ale standardelor romnesti.
Toate elementele vor fi ncarcate si protejate n asa fel sa previna stricaciunile
.
Incarcarea si descarcarea elementelor va fi facuta cu echipamente adecvate scopului:
pane metalice, bolti si alte elemente mici vor fi puse n cutii sau lazi.
Materialul fabricat va fi corect legat si care sa suporte tuturor timpurilor, sa previna
pierderile din abaterile laterale sau verticale. Elementele suspectate ca ar fi fost stricate n
cursul manipularii, transportarii, depozitarii sau montarii vor constitui obiectul unor teste
nedistructive asa cum a dispus inginerul (Consultantul). Costurile acestor teste vor fi
suportate de contractor. Elementele de otel fabricate vor fi depozitate pe platforme, bare si
alte suporturi. Materialele vor fi astfel depozitate nct sa fie asigurat drenajul. Elementele
lungi vor fi ngrijite (ntretinute) la intervale frecvente (regulate). Grinzile si traversele vor fi
manipulate si depozitate n pozitie verticala. Orice material care a devenit strmb
(deformat) va fi ndreptat nainte de a fi asamblat (montat) ori va fi nlocuit daca este
necesar. Materialul de utilizare n structura nu va fi utilizat de catre Contractor pentru
montaj sau scopuri temporare n afara de cazul cnd aceasta este prevazuta n contract
ori aprobata prin ordinul scris al Inginerului (Consultantului).
302.4.3. Cofraje (schele)
Etapizarea si necesarul de cofraje pentru montajul structurii provizorii va fi furnizata si
plasata, demontata dupa terminarea lucrarilor de catre Contractor. Suportii adecvati plasati
la fiecare punct mbinare n partea de jos a deschiderilor (grinzilor) de legatura cu exceptia
cnd montajul este facut prin metoda cu grinzi n consola. Daca este cerut desenele de
lucru (detaliile de executie pentru cofraje vor fi remise Inginerului (Consultantului) nainte
de nceperea lucrului, dar acceptarea acestora de catre Inginer (Consultant) nu
exonereaza Contractorul de responsabilitatea de obtinere a unor rezultate satisfacatoare.
302.4.4. Montajul
Montajul elementelor structurii va fi n conformitate cu diagrama de montaj din Detaliile de
executie. Suprafetele ce vor fi n permanent contact vor avea marginile crestate si toate
resturile de materiale ndepartate. Inainte de montaj masina de finisat suprafete va fi
curatata de stratul protectiv altul dect primul care este permis prin aceasta specificatie si
pe suprafetele de contact vor fi date cu un strat greu de grafit si ulei. Legaturile largite si
nsemnate (marcate) n atelier vor fi montate n conformitate cu acele nsemnari (marcari).
Interschimbarea sau schimbarea legaturii (legaturilor) nu va fi permisa. Ciocanirea care
poate duce la defectare sau deformare ale elementelor nu va fi permisa.
Legaturile deschiderilor, placi, traverse si grinzi I continui vor fi sprijinite sa mentina curbura
n timpul montarii. Montarea buloanelor si penelor derivate va fi furnizata de catre
Contractor. Inalta rezistenta a legaturilor cu buloane si legaturile initiale exceptnd legaturile
pentru structuri, vor avea numai putin de o jumatate din gaurile montate cu buloane si pene
metalice (dornuri) cilindrice utiliznd o treime din buloanele de montaj si doua treimi pene
metalice.
Buloanele de ancorare (fixare) pentru suprastructurile de otel vor fi fixate cu elementele de
substructura (infrastructura) n conformitate cu detaliile aratate pe plansele de desene. Daca
este permis sau cerut buloanele de ancorare pot fi omise si n locul acestora ramn gaurile

facute n suprastructura. Gaurile buloanelor de fixare (ancorare) vor fi executate n locul


exact aratat la adncimea ceruta perpendicular pe planul podului si tocmai naintea fixarii
buloanelor. Adncimea gaurilor nu trebuie sa fie mai mica dect diametrul gaurilor n placile
de otel ori n elementele turnate. Amplasarea buloanelor de fixare fata de centrul gaurilor de
asamblare prevazute n placile mobile va fi diferita astfel sa se compenseze miscarea
legaturilor (elementelor de deschidere) laterale temperaturii mai mari sau mai mici de 15 oC.
Piulitele buloanelor de fixare prin elementele mobile vor fi astfel executate nct sa asigure
un complet spatiu pentru miscarea libera a legaturii elementelor.
Toate sudurile vor fi executate n concordanta cu cerintele aplicabile ale acestei
specificatii.
302.4.5. Buloanele
Fara deosebire de metoda finala utilizata pentru fixarea nchiderilor nchizatori mai mari
vor fi adusi la conditia unei fixari comode (legare corecta). Fixarea comoda (legare
corecta) este definita ca aceea care a atins prin mai multe impacturi, un impact de rasucire
ori un efort complet a unei persoane utiliznd un element de rasucire. Fixarea corecta va
progresa n mod sistematic de la cea mai rigida parte a legaturii la marginile libere.
Buloanele vor fi fixate n mod similar cum este necesar pna cnd toate buloanele sunt n
mod simultan fixate corect si sectiunea este complet compactata cu elemente bulonate a
unui contact complet.
Toti nchizatorii vor avea un dispozitiv de spalare prins sub capul bulonului, sub piulita
bulonului ntors prin fixare. Toti nchizatorii peste gaurile de prins vor avea un dispozitiv de
spalare sub un element nerasucit. Acolo unde o fata exterioara a elementelor de fixat are o
parte mai mare ca unu la 20 referitor la planul normal al axei bulonului, un dispozitiv de
spalare nclinat va fi utilizat ca sa compenseze neexistenta unui paralelism.
Daca sunt utilizati rasucitori calibrati care sa asigure ntinderea ceruta pentru bulon fixarea
lui astfel nct sa provoace o ntindere a bulonului de 5-10 procente n plus fata de
valoarea specificata. Aceste elemente de rasucire vor fi calibrate cel putin odata la fiecare
zi de lucru prin fixarea unui dispozitiv capabil sa indice ntinderea bulonului actual numai
putin ca 3 buloane tipice pentru fiecare diametru al buloanelor ce se fixeaza (ce urmeaza a
fi fixate). Rasucitorii de putere (elementele de rasucire) vor fi ajustate sa blocheze sau sa
opreasca ntinderea. Daca sunt utilizate elemente manuale de rasucire, momentul de
rasucire corespunznd ntinderii, va fi notat si utilizat n instalarea (montarea) tuturor
buloanelor lotului de testat. Piulitele vor fi ntinse atunci cnd momentul de rasucire este
masurat. Dupa ce asamblarea a fost adusa la conditia unei ntinderi confortabile (normale)
toate buloanele vor fi ntinse sistematic de la elementul cel mai rigid al ansamblului
(legaturii) pna la marginile libere. Cnd sunt utilizate elemente de rasucire calibrate sa
fixeze mai multe buloane ntr-un singur ansamblu, elementul de rasucire va fi returnat la
buloanele touch up atingere sus, nainte de a fi ntinse, care poate au fost desfacute
prin ntindere a buloanelor urmatoare pna ce toate sunt ntinse la ntinderea preconizata.
In timpul ntinderii nu vor rotatii ale elementului nerasucit.
Intinderea prin ncarcare indicnd metoda BOLD este permisa, ea putnd fi demonstrata
prin urmatoarea procedura care arata ca bulonul a fost ntins nu mai putin ca ntinderea
ceruta a bulonului respectiv. Trei buloane de o lungime reprezentativa si de acelasi grad,
diametru si conditie ca cei sub inspectie vor fi plasati fiecare ntr-un dispozitiv de calibrare
(masurare) capabil sa indice ntinderea buloanelor. Acolo va fi un dispozitiv de spalare sub

elementul de ntindere a fiecarui bulon. Fiecare bulon va fi ntins n dispozitivul de calibrare


pna cnd stiftul a fost taiat. Cnd aceasta metoda este utilizata sa asigure ntinderea
bulonului toate buloanele n ansamblu vor fi ntinse n etape astfel nct sa previna sau sa
minimalizeze stabilirea buloanelor montate. Prima etapa consta n ntinderea tuturor
buloanelor n conditii corecte n fiecare punct al suprafetei ansamblului. Etapa finala a
ntinderii va fi realizata sistematic de la cel mai rigid element pna la marginile libere ale
lui.
Cnd este o ntindere corecta, nceputul filetarii bulonului va fi chiar cu o piulita. Cnd este
corect ntins, protectia bulonului nu va exceda 10 mm.
Un calibrator A SKIDMORE-WILHELM sau un dispozitiv echivalent de extindere va fi
solicitat la fiecare santier n timpul montajului. Testarea periodica cel putin odata pentru
fiecare zi de lucru cnd este utilizata metoda dispozitivului de calibrat, aceasta va fi
executata sa asigure concordanta cu procedurile cerute pentru metoda la ntindere
utilizata si sa execute prefixarea pe santier - capacitatea de testare. Buloanele prea scurte
pentru calibratorul Skidmore-Wilhelm pot fi testate utiliznd indicatoarele (DTI) directe la
ntindere. Indicatoarele directe de ntindere DTI vor fi calibrate n calibratorul SkidmoreWilhelm utiliznd buloane mai lungi.
Testul capacitatii de rotatie va fi executat pe fiecare lot de capacitate de rotatie nainte de
nceperea montarii bulonului. Dispozitivele de spalat din otel vor fi folosite la testare, fara
deosebire, daca ele sunt cerute ca parte a procedurii de montare (instalare),
Combinatiile bulon, piulita si dispozitivul de spalare (unde este cerut) asa cum sunt
montate vor fi numai din lotul stabilit si testat pentru capacitatea de rotatie.
Dispozitivul de calibrat ntinderea va fi verificat n timpul montajului cu lucrari din otel.
302.4.6. Inspectia
Inginerul (Consultantul) va observa montajul si ntinderea ansamblelor de buloane, sa
determine faptul ca procedura de ntindere este corect utilizata si va determina ca toate
buloanele sunt ntinse (tensionate). Urmatoarea verificare va fi facuta:
Oricare Inginer (Consultant) sau Contractor n prezenta Inginerului (Consultantului) un
dispozitiv de inspectie si dispozitiv de inspectie si dispozitivul de calibrare a ntinderii.
Dispozitivele de calibrare a ntinderii buloanelor vor fi certificate de catre un Laborator de
testare privat nainte cu un an de utilizare sau oricnd se considera oportun.
302.4.7. Stratul protector al otelului din structura
Stratul protector nu este cerut pentru structurile provizorii.
302.5. Controlul calitatii pentru receptie
Inginerul (Consultantul) va fi responsabil pentru Inspectia QA (Asigurarea Calitatii) pentru
asigurarea calitatii materialelor fabricate. Inspectia de calitate facuta de inginer nu va
exonera Contractorul de responsabilitatea de a asigura elementele structurii fabricate din
otel n conformitate cu documentele contractuale. Controlul calitatii este necesar pentru

asigurarea ca lucrarea este executata conform documentelor contractuale va fi n


responsabilitatea Contractorului si fabricantului. Urmare notificarii Inspectia Controlul
Calitatii si testarea sunt n responsabilitatea fabricantului pentru executarea corecta a lor.
Asigurarea calitatii va fi la optiunea inginerului.
Fara deosebire locatia si gradul Inspectiei de Asigurarea Calitatii, daca materialul si mna
de lucru nu ndeplinesc criteriile de performanta ori conform documentelor contractuale pot
fi refuzate n orice timp nainte de receptia finala a lucrarilor.
Inspectia Asigurarii Calitatii a materialului prefabricat n atelierele de fabricare de pe
teritoriul Romniei - In anumite cazuri Inspectia Asigurarii Calitatii n atelierul de fabricatie
se poate renunta si inspectia este facuta pe santier odata cu livrarea acestuia.
Inginerul (Consultantul) va fi notificat n avans de nceperea fabricatiei astfel nct un
inspector AQ (asigurarea calitatii) sa poata fi prezent daca este dorit asa. Notificarea va fi
facuta n timp suficient nainte, astfel nct sa permita inspectorului sa-si pregateasca
calatoria. Un minim de 4 zile lucratoare va fi prevazut pentru acest lucru.
Inginerul (Consultantul) va avea acces complet la toate sectiile atelierului sau santierul
obiectivului unde materialul urmeaza a fi fabricat sau asamblat (montat) si va fi asigurat cu
facilitate rezonabila pentru determinarea caracterului materialului si minii de lucru. Toate
elementele metalice placi (tabliere), grinzi continui vor fi asamblate pentru inspectie si vor
fi n pozitia care va permite inspectia la toate elementele. Inspectia pentru AQ (asigurarea
calitatii) a asamblarii va fi la optiunea inginerului. Daca inspectia AQ a materialului fabricat
este realizata pe santier, contractorului i poate fi cerut sa asambleze materialul pentru
inspectia nainte de montaj. Lucrarile aditionale de manipulare si asamblare pentru
inspectia AQ pe santier, orice ntrziere sau costuri aditionale cauzate de inspectie,
reparatii sau refabricare, analize chimice si testele fizice, testele nedestructive a tuturor
reparatiilor nu vor constitui motiv de compensatie aditionala (plata aditionala) nici de
prelungirea termenului de finalizare a lucrarii.
Toti fabricantii de elemente structurale din otel vor fi certificati (autorizati) nainte de
nceperea fabricatiei, de catre Autoritatea Nationala de Certificare Romna - n caz ca
fabricantul e n Romnia sau recunoscut de catre Autoritatea de Certificare din Romnia,
n cazul ca fabricatul este din afara teritoriului Romniei. Certificarea trebuie sa fie
echivalenta categoriei de certificari a Institutului American de Constructii Metalice (AISC)
Program de certificare a calitatii astfel:
(a) Fabricantii componentelor principale ale placilor si grinzilor sudate, fermelor
metalice vor fi certificate de autoritatile competente din tarile lor.
302.6. Decofrarea (demolarea) podurilor provizorii
Contractorul va dezasambla si scoate podul provizoriu si suportii lui imediat dupa
terminarea completa a podului permanent spre satisfactia Inginerului (Consultantului).
Contractorul va trebui sa aduca la stare normala originala a albiei rului si malurile sa
asigure lucrarile de protectie (aparare) daca este ceruta n proiecte (planse).