Sunteți pe pagina 1din 2

Protectie la foc

Legislatia in domeniul protectiei impotriva incendiului:


- Ordonanta 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor
Publicata in Monitorul Oficial nr. 225 din 30/08/1997
Emitent: Guvernul Romaniei
- Legea 212/1997 pentru aprobarea cu modificari si completari a O.G. 60/1997
Publicata in Publicatie: Monitorul Oficial nr. 366 din 18/12/1997
Emitent: Parlamentul Romaniei
- Ordonanta 114/2000 pentru modificarea si completarea O.G. 60/1997 privind
apararea impotriva incendiilor
Publicata in Monitorul Oficial nr. 425 din 01/08/2000
Emitent: Guvernul Romaniei
- Ordinul 685/1997 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizelor si autorizatiilor
de prevenire si stingere a incendiilor (p.s.i.)
Publicat in Monitorul Oficial nr. 235 din 09/08/1997
Emitent: Ministerul de interne
- Ordinul 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor
Publicat in Monitorul Oficial nr. 384 din 10/09/1998
Emitent: Ministerul de interne
- Ordinul 791/1998 - pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind prevenirea si stingerea incendiilor
Publicat in Monitorul Oficial nr. 384 din 10/09/1998
Emitent: Ministerul de interne
- Hotararea 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de
prevenire si stingere a incendiilor
Publicat in Monitorul Oficial nr. 384 din 10/09/1998
Emitent: Guvernul Romaniei
- Ordinul 1.023/1999 - privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioara
pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001
Publicat in Monitorul Oficial nr. 078 din 02/22/2000
Emitent: Ministerul de interne
- Ordinul 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de
siguranta la foc
Publicat in Monitorul Oficial nr. 570 din 12/09/2001
Emitent: Ministerul de interne
- Ordinul 87/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si
controlul riscurilor de incendiu
Publicat in Monitorul Oficial nr. 571 din 13/09/2001
Emitent: Ministerul de interne

- Ordinul 88/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea


constructiilor, instalatiior tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice
de prevenire si stingere a incendiilor D.G.P.S.I. 003
Publicat in Monitorul Oficial nr. 583 din 18/09/2001
Emitent: Ministerul de interne
- Hotararea 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor
Publicat in Monitorul Oficial nr. 346 din 24/05/2002
Emitent: Guvernul Romaniei
- Norme tehnice de protectie si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului indicativ P 118-99