Sunteți pe pagina 1din 2

FACTURA FISCALA

Client:Ion Andrada
Nr.ord.reg.com/an..................................
C.I.F.......................................................
Adresa:Str.Soare,Nr.4
Judetul Ilfov
Cod IBAN :
Banca:

Furnizor S.C Agroland S.R.L D


Nr.ord.reg.com./an:J25/653/29.01.2013
C.I.F:RO2094020
Sediul:Ocna Sibiului,Str Plopilor,Nr.15
Judetul Sibiu
Capital social....................................
Cod IBAN:RO73RNCB00881245644800001
Banca:Banca Comerciala Romana

Nr. Facturii:1
Data (ziua, luna, anul)1.10.2014
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Cota T.V.A 24 %
Nr
crt

Denumirea produselor sau a


serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara T.V.A)
-lei-

Valoarea
-lei-

Valoare
T.V.A
-lei-

5(3x4)

Cam(1) pensiune
1 completa(mic
dejun+pranz+cina) si acces la
toate serviciile de agrement

208,87

835,48

200,51

Cam(3) pensiune
completa(mic
dejun+pranz+cina) si acces la
toate serviciile de agrement

265,32

795,96

191,03

Cam(4) pensiune
completa(mic
dejun+pranz+cina) si acces la
toate serviciile de agrement

265,32

795,96

191,03

Cam(6+8) pensiune
completa(mic
dejun+pranz+cina) si acces la
toate serviciile de agrement

354,03

2124,18

509,80

Semnatura si stamplila
furnizorului

Intocmit de:Troanca
Carmen
C.N.P:2930425099446
Numele delegatului:
Mijloc de transport:
Expedierea s-a efectuat in
prezenta noastra la data de
. Ora.
Semnatura:

Total 4551,58 1092,37


Semnatura
de primire

Total de plata
(col. 5+col.6)

5643,95