Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul National EUCLID

17 05 2015

Programa II

Clasa a XII -a

NOT. La subiectul I exist un singur rspuns corect .La subiectul II se va da direct rspunsul.La subiectele III si
IV se cer rezolvrile complete. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore

SUBIECTUL I ( 20p)
(Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunztoare rspunsului corect)
3
(4p) 1) Produsul rdcinilor polinomului f = X + 1 este:
a)0
b) 1
c) 1

d) 2

(4p) 2) Suma rdcinilor polinomului f = X 3 + 1 este:


a) 0
b) 1
c) 4
d) 1
(4p) 3) Numrul rdcinilor reale ale polinomului f = X 3 + 1 este
a)0
b) 1
c) 3
d) 2

(4p) 4)

(sin x + cos x )dx

este egal cu

a)

b) 1

c)

d) 2

x n dx este egal cu
(4p) 5) lim
n
0

b)

a) 1

c) 0

d) 0,5

SUBIECTUL II ( 40p )
(Se scriu pe foaia de concurs doar numrul exerciiului i rezultatul corespunztor)
(4p) 1) Care este elementul neutru al grupului (R, D) , unde x D y = x + y 5 , x, y R ?
(4p) 2) Ct este produsul 1 2 3 ... 6 n corpul ( Z , +, ) ?
7
(4p) 3) Dai un exemplu de inel cu 10 elemente .
(4p) 4) Dai un exemplu de corp cu 11 elemente.

(4p) 5) Care dintre numerele a = sin xdx i b = xdx

(4p) 6) Ct este
(4p) 7) Ct este
(4p) 8) Ct este

este mai mare?

ln 2 x
1 x dx ?
e

x2
0 1 + x 3 dx ?
1

sin xdx ?

(4p)

tdt

9) Ct este lim 0

?
x2
(4p) 10) Cte rdcini raionale are polinomul f = X 3 2 X + 1 ?
x 0

CONCURSUL NATIONAL EUCLID

Programa II

Clasa a XII a

Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro

SUBIECTUL III ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea complet).


Se consider a, b, c R i polinomul f R[X], f = X 3 pX 2 + qX r , cu rdcinile
x1 , x 2 , x3 C , unde p, q, r (0, ) .
(4p) a) S se determine s R cu proprietatea c f = s ( X x1 )( X x 2 )( X x3 ) .
(4p) b) S se calculeze expresia (1 x1 )(1 x 2 )(1 x3 ) n funcie de p, q, r .
2

(2p) c) S se arate c x1 + x2 + x3 = p 2 2q .
(2p) d) S se arate c polinomul g = X 3 X 2 + X 2 nu are toate rdcinile reale.
(1p) e) S se arate c dac x ( ,0] , atunci f ( x ) < 0 .
(1p) f) S se arate c polinomul f nu are rdcini n intervalul ( ,0].
(1p) g) S se arate c, dac a + b + c > 0 , ab + bc + ac > 0 i abc > 0 , atunci a > 0, b > 0, c > 0 .

SUBIECTUL IV ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea complet)

Se consider funcia f : R R , f ( x ) = 2 x .
(4p) a) S se calculeze f ( x ) , x R .
(4p) b) S se arate c, dac x [1, 2], atunci ( x 1) 1 1 0 .
x 2
(2p) c) Utiliznd eventual inegalitatea de la punctul b), s se arate c, dac x [1, 2], atunci
1 x 3
+ .
x 2 2
1
f (x ) 3
(2p) d) S se verifice c
+
, x [0,1] .
f (x )
2
2
(1p) e) S se arate c, dac u , v R , atunci (u + v )2 4uv .
1

(1p) f) Integrnd inegalitatea de la puncul d), s se arate c

1
1
3
dx + f ( x )dx .
f (x )
20
2

9
1
1 1

dx f ( x )dx .
(1p) g) Utiliznd inegalitatea de la punctul e), s se arate c
8
0 f (x ) 0

Test conceput de Ion Savu i Marius Mazilu

CONCURSUL NATIONAL EUCLID

Programa II

Clasa a XII a

Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro