Sunteți pe pagina 1din 53

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

Facultatea de Geografie

LUCRARE DE LICEN

ndrumtor tiinific:
Svulescu Ionu
Absolvent:
Petrea Nicoleta-Mariana

BUCURETI
2013
1

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


Facultatea de Geografie
Specializarea: Planificare teritorial

TITLUL LUCRRII
Baz de date SIG pentru
planificare teritorial. Localitatea
Oneti, jud. Bacu
ndrumtor tiinific:
Svulescu Ionu
Absolvent:
Petrea Nicoleta-Mariana

BUCURETI
2013
2

Cuprins
1.PREZENTAREA GENERALA A ZONEI ANALIZATE............................................9
1.1.LOCALIZARE I DELIMITARE.................................................................9
1.2.IMPORTAN A LA NIVELUL ORA ULUI...............................................11
1.3.DOCUMENTA II DE URBANISM..............................................................11
2. SISTEME INFORMA IONALE GEOGRAFICE.......................................................14
2.1.DEFINIREA SISTEMULUI INFORMA IONAL GEOGRAFIC.................14
2.2.COMPONENTELE UNUI S.I.G.....................................................................14
2.3.SUBSISTEMELE UNUI S.I.G........................................................................16
2.4.APLICA IILE GENERALE ALE UNUI S.I.G.............................................17
3. METODOLOGIA DE REALIZARE A BAZEI DE DATE S.I.G. PENTRU
MUNICIPIUL ONE TI....................................................................................................19
3.1.SUBSISTEMUL DE INTRODUCERE A DATELOR...................................19
3.1.1. BAZA CARTOGRAFIC UTILIZAT...............................................................19
3.1.2. OB INEREA DATELOR......................................................................................20
3.1.3. GEOREFEREN IEREA........................................................................................21
3.1.4. DIGITIZAREA.......................................................................................................25
3.1.5. VECTORIZAREA...................................................................................................26
3.2.SUBSISTEMUL DE STOCARE I RECUPERARE A DATELOR............36
3.2.1. STOCAREA DATELOR........................................................................................36
3.2.2.RECUPERAREA I ACTUALIZAREA DATELOR...........................................37
3.3.SUBSISTEMUL DE MANIPULARE I ANALIZ A DATELOR...........38
3.4.SUBSISTEMUL OUTPUT SI VIZUALIZARE............................................46
3.5.AVANTAJELE UNEI BAZE DE DATE S.I.G.............................................50
3.6.CONCLUZII....................................................................................................52
3.7.BIBLIOGRAFIE..............................................................................................53

List figuri
Fig. 1- Localizarea arealului n cadrul Municipiului Onesti.............................................9
Fig. 2- Delimitarea arealului.............................................................................................10
Fig. 3-Delimitarea arealului in cadrul Municipiului Onesti harta satelitara..................10
Fig.4-Impartirea arealului pe U.T.R..................................................................................13
Fig.5- Plan a din P.U.G. Mun. One ti U.T.R.1...........................................................13
Fig.6- Culegerea informa iilor ntr-un S.I.G....................................................................17
Fig.7 - Plan din P.U.G. Municipiului One ti - U.T.R.1...............................................19
Fig.8- Plan din P.U.G. Mun. One ti U.T.R.2 i U.T.R. 3.......................................20
Fig.9- Georeferen iere selectare optiuni de export.......................................................21
Fig.10- Georeferen iere introducerea punctelor ...........................................................22
Fig.11- Georeferen iere setare transparen ...............................................................23
Fig.12- Georeferen iere- verificare transparen ..........................................................23
Fig.13- Georeferen iere Suprapunerea plan elor.......................................................24
Fig.14- Georeferen iere Exportul imaginii...................................................................24
Fig.15-Georeferen iere setarea calit ii imaginii exportate........................................25
Fig.16- Delimitarea localit ii..........................................................................................28
Fig.17- Localizarea arealului n cadrul Municipiului Onesti............................................28
Fig. 18- Cile de comunica ii n Mun. One ti................................................................29
Fig.19- mpt irea pe zone func ionale a Mun. One ti................................................29
Fig.20- Trama stradal.......................................................................................................30
Fig.21- mpr irea in U.T.R.............................................................................................30
Fig.22- Spa iile comerciale existente n areal..................................................................30
Fig.23- Fondul construit n cadrul arealului......................................................................30
Fig.24- Bncile existente n cadrul arealului.....................................................................30
Fig.25- Cabinetele medicale existente n cadrul arealului................................................31
Fig.26- Spa iile verzi........................................................................................................31
Fig.27- Harta detaliat.......................................................................................................31
Fig.28- Creare de teme pentru datele atribut....................................................................32
4

Fig.29- Date atrubut pentru strzi......................................................................................32


Fig.30- Date atribut pentru fondul construit.....................................................................33
Fig.31- Date atribut pentru soa iile comerciale................................................................33
Fig.32- Date atribut pentru coli/licee..............................................................................34
Fig.33- Date atribut pentru grdini e...............................................................................34
Fig.34- Date atribut pentru restaurante..............................................................................35
Fig.35- Stocarea datelor n format .dbf..............................................................................36
Fig.36- Stocarea datelor in format .shp..............................................................................36
Fig.37- Actualizarea bazei de date.....................................................................................37
Fig.38- Vizualizarea datelor in Open Office......................................................................37
Fig.39- Adaugarea de date atribut......................................................................................38
Fig. 40- Optiunea Query....................................................................................................39
Fig.41-Identify strzi.........................................................................................................40
Fig.42- Identify restaurant.................................................................................................40
Fig.43- Identify cldiri......................................................................................................40
Fig.44- Succesiune de layere.............................................................................................45
Fig.45- Compose manager.................................................................................................46
Fig.46- Tipul imobilelor.....................................................................................................48
Fig.47- Tipul imobilelor n care se afl spa iile comerciale............................................48
Fig.48- Starea imobilelor de tipul P+4..............................................................................49

Lista tabelelor
Tabel 1-Layerele existente n hr ile tematice.................................................................26
Tabel 2-Hr ile tematice si layerele component..............................................................49

Lista anexe

Anexa 1 Plan a U.T.R.1


Anexa 2 Plan a U.T.R3 i U.T.R.2
Anexa 3 Cile de comunica ii la nivelul Municipiului One ti
Anexa 4 Delimitarea localita ii
Anexa 5 - Localizarea arealului analizat n cadrul Municipiului One ti
Anexa 6 - mpr irea Municipiului One ti pe zone func ionale
Anexa 7- mpr irea arealului pe U.T.R.
Anexa 8 - Trama stradala a arealului
Anexa 9 - Fondul construit n cadrul arealului
Anexa 10 - Spa iile de parcare existente n cadrul arealului
Anexa 11 Spa iile verzi
Anexa 12 Regimul de nl ime al cldirilor
Anexa 13 Bncile existente n cadrul arealului
Anexa 14 - Cabinetele medicale existente n cadrul arealului
Anexa 15 - Spa iile comerciale existente n cadrul arealului
Anexa 16 - Sec iile de poli ie i sec iile de jandarmerie existente n cadrul arealului
Anexa 17 - colile si grdini ele existente n cadrul arealului
Anexa 18 Harta detaliat a arealului

INTRODUCERE
Mi-am ales aceasta tem pentru licen pentru a eviden ia importan a Sistemelor
Informa ionale Geografice ntr-o multitudine de domenii existente, ns am pus accent
pe Administra ia Public.
Aceast ini iativ vine din nevoia eficientizrii i simplificrii modalit ilor de stocare
a datelor i accesul publicului larg la acestea.
n prezenta lucrare am realizat un studiu de caz pentru un areal din Municipiul One ti,
pe baza informa iilor ob inute de la Direc ia General de Urbanism i Analiz a
Teritoriului din cadrul Primriei Municipiului One ti, respectiv plan ele desenate din
P.U.G. Municipiului One ti dar i a informa iilor din plan ele scrise ale P.U.G.
Municipiului One ti, astfel realiznd mai multe hr i tematice pe mai multe
categorii(regimul de nl ime al cladirilor, zonificarea func ional, impar irea pe
unit i teritoriale de referin , spa iile verzi existente n cadrul arealului ales etc.).
n continuare voi vorbi despre importan a Sistemelor Informa ionale Geografice i
etapele n care am realizat baza de date, eviden iind avantajele utilizrii unei astfel de
baze de date pentru Administra ia Public.

1. PREZENTAREA GENERAL A ZONEI ANALIZATE


1.1. LOCALIZARE I DELIMITARE
Arealul studiat se afl n partea sudic a Municipiului One ti, cuprinznd cea mai mare
parte a zonei reziden iale, fiind delimitat astfel:
Nord: Str. Perchiului(de la intersec ia cu Aleea Parcului pna la intersec ia
cu Bulevardul Oituz), Bulevadrul Oituz (de la intersec ia cu Str. Perchiului
pna la intersec ia cu Bulevardul Republicii) i Str. Ca inului;
Est: Str. Ca inului, Str. Geroge Bacovia (de la intersec ia cu Str. Ca inului
pna la intersec ia cu Str. Belvedere), Str. Belvedere (de la intersec ia cu
Str. George Bacovia pna la intersec ia cu Str. Libert ii)
Sud: Str. Libert ii
Vest: Bulevardul Oituz(de la intersectia cu Str. Libert ii i pna la
intersec ia cu Aleea Parcului), Aleea Parcului.

Figura 1 - Localizarea arealului analizat n cadrul Municipiului


9
Oneti

Figura 2 - Delimitarea arealului analizat

Figura 3 - Delimitarea arealului n cadrul


Municipiului One ti- imagine satelitar
10

1.2.IMPORTAN A ZONEI LA NIVELUL ORA ULUI


Zona de locuit s-a extins n intravilan de=a lungul timpului ocupnd un procent de
42,75% i este reprezentat n principal de cartierele noi realizate odata cu procesul de
urbanizare a a ezarii.
Zona de locuit se poate analiza pe trei nivele:
1. Zona central care de ine i func iunea de locuire i constituie centrul de
greutate al municipiului
2. Cele dou nuclee dezvoltate de malul rului Ca in la intrarea dinspre Bacu i
dinspre Bra ov
Componenta acestor zone de locuit este format n general din cartiere puternic construite
ca urmare a necesit ii asigurrii de locuin e pentru for a de munc care s-a stabilit
odat cu industrializarea masiv a municipiului.
3. Zona satelizat prin adi ie. Din aceast grup putem exemplifica cartierul
Buhoci, Slobozia, o a ezare cu caracter rural...1
Arealul analizat cuprinde att zona central ct i zona aflat la intrarea dinspre Bra ov,
cuprinznd cele dou bulevarde principale ale municipiului, respectiv Bulevardul
Republicii si Bulevardul Oituz, dar i Str. Libert ii, aceasta fiind utilizat ca o osea
de centur a ora ului.

1.3.DOCUMENTA II DE URBANISM
Arealul studiat se afl sub inciden a urmtoarelor documenta ii de urbanism:
Planul Urbanistic General al Municipiului One ti(1999)
Planul Urbanistic Zonal a fost ntocmit ini ial n anul 1992 i reactualizat in anul 1995
si 1999.

P.U.G. Municipiul Onesti, Planse scrise, pag.17

11

Documenta ia Reactualizare P.U.G. Municipiul One ti a fost ntocmit ca urmare a


comenzii 627/13.01.1998 naintat de Consiliul Local al Municipiului One ti2, aceasta
fiind elaborata de SC. GENERAL PROIECT S.A. BACU n anul 1999, iar beneficiarul
a fost Consiliul Local al Municipiului One ti.
n cadrul acestei documenta ii de urbanism, arealul analizat se ncadreaz n:
Zona I Terasa inferioar
UTR 1 cuprinde zona central a ora ului, avnd func iuni
mixte, respectiv comercial, reziden ial i cultural, cladirile fiind
marcate de un regim de naltime mai ridicat P+4, P+8, P+10
UTR 2 cuprinde partea N-E a arealului analizat, zona ndeplinind
func ia de locuire, regimul de nal ime al cldirilor este mai redus
dect n cazul anterior P+4, P+3
UTR 3 cuprinde partea N-V a arealului analizat, fiind pus n
eviden datorit caracteristicilor cldirilor de locuit, acestea avnd n
genere un regim de na ime scazut (P,P+1)
UTR 5 cuprinde partea E a arealului analizat, zona fiind
eviden iata datorit vechimii fondului construit (1948), cldirile avnd
un regim de nal ime P+3, fiind realizate ntr-un concept inedit de
cvartal pentagonal printr-un proiect sovietic
Zona M Terasa Medie
UTR 6 -

cuprinde partea sudic a arealului analizat, zona

caracterizndu-se prin faptul c este cea mai noua zon construit in


cadrul Municipiului One ti.

P.U.G. Mun. Onesti, planse scrise, pag. 1

12

Figura 4 mpr irea arealului pe U.T.R.

Figura 5 Plan a din P.U.G. Municipiului


Onesti-U.T.R.1

13

2. SISTEME INFORMA IONALE GEOGRAFICE


2.1. DEFINIREA SISTEMELOR INFORMA IONALE GEOGRAFICE
Un Sistem Informa ional Geografic este o unealt de cartografiere, bazat pe computer
care analizeaz fenomenul geografic, dac exist, mpreun cu evenimentele precedate de
acesta.3
SIG (Sisteme Informa ionale Geografice) este acronimul denumirii n limba englez
GIS(Geographic Information Systems-SUA, Geographical Information Systems-Marea
Britanie, Australia, Canada).
Conform NASA Langley Research Center, SIG este un sistem integrat de hardware,
software i personal instruit care une te date topografice, demografice, utilitare,
imagine i alte resurse de date, care au puncte geografice de referin a.4

2.2.COMPONENTELE UNUI SIG


ntruct SIG trebuie privit ca o tehnologie i nu ca o simpla aplica ie pe computer,
aceasta integreaza 5 componente principale:5
a) Componenta hardware aceasta se refer la gama larg de tipuri hardware pe
care soft-urile SIG ruleaza. Componenta hardware poate fi reprezentat prin servere
centrale, sta ii de lucru individuale etc. Pe scurt, aceasta se refer la componentele fizice
pe care va rula sistemul.
b) Componenta software pentru o aplica ie particular poate fi dezvolat prin
utilizarea unei game largi de software. De obicei componenta software se ncadreaz ntruna din categoriile de mai jos:
soft special proiectat pentru dezvoltarea SIG- QGIS, GRASS GIS, ARC GIS etc.

Tudose, Ovejanu(2011), pag.9


Tudose, Ovejanu(2011), pag.12
5
Tudose, Ovejanu(2011), pag15
4

14

soft pentru proiectare asistata pe calculator(CAD) sau cartografiere asistat pe


calculator(CAM);
soft cu scop general cum ar fi sisteme de gestiune a bazelor de date(SGBD).

c) Componenta date aceasta este cea mai important componenta a Sistemelor


Informa ionale Geografice. Trebuiesc luate n considerare cteva aspecte , naine
de a dobandi datele, cel mai important lucru fiind verificarea n prealabil a
calita ii acestora. Datele geografice sau datele tabelare asociate pot proveni din
surse interne ale unei organiza ii sau pot fi procurate de la un distribuitor
specializat.
d) Componenta personal aceast component are o valoare dinamica, oamenii fiind
cei ce fac ca SIG sa func ioneze, acestia fiind responsabili de intre inerea bazei
de date si ofer suport tehnic. Aceasta component este dependent de pregatirea
personalului n analiza spatial i utilizarea de software SIG.
Componenta personal poate fi clasificat in:
Telespectatori publicul larg a crei nevoie este de a cuta o baza de date
pentru materialul de referin a(aici se incadreaz cea mai mare clas de
utilizatori)
Utilizatori generali include managerii, planificatorii, oamenii de tiin
etc.
Speciali tii SIG sunt cei care fa SIG s func ioneze.
e) Componenta metode SIG pentru a avea succes trebuie s opereze in
concordan a cu un plan sau niste reguli bine concepute. Aceast component include
i procedurile n care vor fi preluate datele, stcarea, gestionarea, transformarea i
analiza lor.

15

2.3. SUBSISTEMELE UNUI SIG


Un SIG are 4 subsisteme func ionale:6
a) Subsistemul de introducere a datelor acesta const n capturarea, colectarea si
transformarea datelor in format digital. Datele introduse sunt n general derivate
dintr-o combina ie de harti, aerofotograme, iagini de teledetec ie, documente etc.
b) Subsistemul de stocare i recuperare a datelor aceasta organizeaz datele
spatiale i pe cele atribut n forme ce permit recuperarea lor rapida de catre
utilizator i permite actualizari rapide i precise a bazei de date. Aceasta implica
utilizarea unui sistem de gestiune a bazei de date
c) Subsistemul de manipulare i analiza a datelor- permite utilizatorului s
defineasca i sa execute proceduri spa iale i de atribut pentru a genera
informa ii derivate. Acesta este considerat inima unui SIG.
d) Subsistemul output i de vizuaalizare permite utilizatorilor sa genereze afisri
grafice, hr i, rapoarte, acestea reprezentnd produse informa ionale derivate,
fiind de ajutor n transmiterea conceptelor tehnice SIG unui numar larg de
speciali ti.

Tudose, Ovejanu(2011), pag 18

16

Figura 6Culegerea informa iei ntr-un SIG


Sursa :Elmente de Sisteme Informa ionale
Geografice2011 Cornel Tudose, Ionut Ovejanu Ed.
Universitara, pag. 19

2.4.APLICA II GENERALE ALE UNUI SIG


Prin diversitatea op iunilor de reprezentare a informa iilor pe har i, dar si
modalita ile in care pot fi realizate, tehnologia SIG poate fi util in aproape toate
domeniile.7
Geomorfologie i pedologie
- harti ce determina aportul cauza- efect (roci, panta, expozitia versan ilor)
Meteorologie i hidrologie
- hr i de prognoza
- hr i de avertizare
7

Iordanescu(2007),pag. 5

17

- hr i de rezultate a unor procese, fenomene


Geografie umana si planificare teritorial
- evolu ia populatiei
- distribu ia spa ial a anumitor elemente si efectele asupra mediului
- areale de raspndire a unor parametrii
Mediu
- hr i de impact, de rspndire a unor poluanti
- hr i de calitate a mediului
Transport
- optimizari trasee de transport
Politica
- divesre studii
Cadastru
- cadastru imobiliar
- cadastru edilitar
- cadastru geotehnic

18

3. METODOLOGIA

REALIZARII

BAZEI

DE

DATE

SIG

PENTRU

MUNICIPIUL ONESTI
Pentru realizarea unei structuri ct mai simple i u or de urmrit, am structurat acest
capitol in func ie de cele 4 subsisteme ale unui Sistem Informa ional Geografic.
3.1.SUBSISTEMUL DE INTRODUCERE A DATELOR
3.1.1. BAZA CARTOGRAFIC UTILIZAT
Materialele cartografice utilizate la realizarea bazei de date sunt urmtoarele:
plan ele acestea fiind n numar de trei, ce cuprindeau UTR 1, UTR2, UTR 3,
UTR 5 i UTR 6, plan e ce fac parte din P.U.G. Municipiului Onesti, ob inute
de la Direc ia General de Urbanism i Amenajare a Teritoriului
ortofotoplanul jude ului Bacu cu proiec ia STEREO 70, datum S-42, Romnia

Figura 7 Plan din P.U.G. Municipiului


One ti - U.T.R.1

19

3.1.2. OB INEREA DATELOR


Pentru ob inerea datelor ce au fost introduse n baza de date, n prim faza am trimis mai
multe e-mail-uri ctre Direc ia General de Urbanism si Amenajare a Teritoriului din
cadrul Primariei Municipiul One ti, n urma carora nu am primit niciun rspuns.
Ulterior m-am deplasat la Direc ia de Urbanism, unde mi s-a spus s las o adres de email pentru a-mi trimite datele necesare, ntruct nu mi s-a permis fotografierea sau
scanarea acestora la fa a locului.
Din e-mailul primit, am descrcat copiile raster, mpreuna cu P.U.G.-ul Municipiului
One ti, de unde ulterior am scos informa iile pe care le-am introdus n baza de date.
Problemele ntmpinate n cadrul acestei etape sunt multiple.n primul rnd calitatea
fotografiilor trimise de catre unul din reprezentan ii Direc iei de Urbanism este una
precar, astfel pentru a putea realiza baza de date m-am folosit de ortofotoplan n anumite
areale. O alta problem const n faptul ca n prezent metoda utilizata pentru
nmagazinarea datelor este una ineficient, neexistnd un format digital pentru aceasta ci
doar arhiv tradi ional.
Astfel de probleme ar putea fi u or de gestionat cu ajutorul implementarii Sistemelor
Informa ionale Geografice si instruirea personalului administrativ.

Figura 8 Plansa din P.U.G. Municipiului One ti U.T.R.2


i U.T.R.3
20

3.1.3.

GEOREFEREN IEREA

Georeferen ierea unei imagini presupune alinierea acesteia la un sistem de coordonate


definite.
Georeferen ierea reprezinta procesul prin care o imagine raster, reprezentnd o zona de
teren, este adus prin transla ie, rota ie, scalare i eventual deformare, n coordonatele
sistemului de proiec ie curent, astfel nct entit ile reprezentate n ea s ajung n
pozitiile lor corespondente cu realitatea.8
Pentru georeferen iere am utilizat programul Global Mapper 13, astfel am
georeferen iat plan ele corespondente arealuluiales pentru studiu, respectiv UTR 1,
UTR2, UTR 3, UTR 5 , UTR 6, aceste zone fiind incluse ntr-un numr de trei plan e,
materiale ce fac parte din P.U.G. Municipiului One ti piese desenate.
Am deschis ortofotoplanul Jude ului Bacu in programul Global Mapper i i-am setat
proiec ia Stereo 70 i datum-ul S-42 Romnia(Tools Configure Projection).
Am localizat pe ortofotoplan Municipiul One ti i am dat zoom pentru o imagine mai
detaliat.
Am adugat plan a ce urma a fi georeferen iat prin intermediul comenzilor File

Figura 9 Georeferen iere - selectare op iuni pentru export


8

Badut(2004), pag. 7

21

Rectify(Georeference)Imagery Export rectified images to new files GeoTIFF 24bit


RGB image.
Dup introducerea plan ei am setat iar i proiec ia i pentru aceasta (Stereo 70,
datum S-42, Romnia) prin comanda Select Projection.
Am ales punctele de control pe plan a cadastral i le-am cautat coresponden ele pe
ortofotoplan.
Ace ti ultimi trei pa i i-am urmat i pentru urmtoarele dou plan e, utiliznd un
numr de 25 de puncte de control pentru fiecare plan a n parte, distribuite uniform.
Numrul ridicat al puctelor de control se datoreaza in principal faptului ca am utilizat un
numr de trei plan e care n final trebuiau s se suprapuna perfect att una peste alta ct
i peste ortofotoplan.
Dup terminarea introducerii punctelor am salvat proiectul.

Figura 10 Georefetentiere introducerea punctelor


Plan
ele 9georeferen
iale
fiind
suprapuse puncte
peste ortofotoplan, iar pentru a verifica
Figura
- Georeferen
iere
- introducere
acurate ea suprapunerii, le-am selectat plan elor o transparen a de 45,5%(Tools
Control Center Option(pentru fiecare plan n parte) Transparency).

22

Figura 11 Georeferen iere setare transparen

Figura 12 Georeferen iere - verificare transparen


23

Figura 13 Georeferen iere suprapunerea plan elor

Figura 14 Georeferen iere - Export sub forma de imagine


n final, datorit lipsei unei plan e ce corespundea pr ii sudice a arealului, am exportat
proiectul sub form de imagine, rezultat n urma georeferen ierii plan elor i a setrii
transparen ei acestora (Files -

Export Raster/Image Format Jpeg Jpeg Export

Options Image Quality/ Size 90%).

24

Figura 15 Georeferen iere setarea calit ii imaginii exportate

3.1.4.DIGITIZAREA
Aceasta reprezint procesul prin care informa iile existente n format analog sunt aduse
in memoria unui calculator prin scanare, fotografiere n cazul imaginulor, sau prin
introducerea i construirea unei baze de date.
n cazul de fa , informa iile n format analog constituie plan ele fotografiate de la
Direc ia Generala de Urbanism si Amenajare a Teritoriului a Municipiului One ti.

25

3.1.5.

VECTORIZAREA9

Vectorizarea reprezint combina ia dintre puncte si lini, utilizate pentru a reprezenta


anumite elemente existente la un moment dat pe o suprafa terestr.
Elementele vectoriale ce ajuta la construirea fondului grafic sunt:
a) Punctul - o entitate punctiforma, reprezentnd obiecte mult prea mici pentru a putea fi
reprezentate prin linii sau poligoane, de exemplu stlpi, copaci, locuri unde se petrec
anumite evenimente etc.
b) Linia un segment sau o succesiune de segmente, ele reprezentnd obiecte lineare ce
sunt prea inguste pentru a putea fi reprezentate prin poligoane, de exeplu strzi, ci ferate,
cursuri de ruri, curbe de nivel etc.
c) Poligonul reprezinta suprafetele inchise, luand forma i pozitia obiectelor omogene,
de exemplu lacuri, cladiri, parcele etc.
Pentru vectorizare am utilizat ca baz imaginea raster rezultat n etapa precedent, pe
baaza creia am rdesenat toate elementele hr ii.
Pentru nceput am stabilit ce elemente trebuiesc vectorizate si identificarea acestora n
prealabil(strzi, cldiri, spa ii verzi, ret eaua hidrografic, ci ferate, puncte
comerciale, restaurante etc.).
In SIG aceste categorii se grupeaza in layere ce reprezinta entit i de acela i tip
vectorial.
Pentru studiul de caz in Municipiul One ti i n arealul ales pentru studiu am stabilit
urmatoarele layere:

Nr.

Denumire layer

Shape

Delimitarea Municipiului One ti

Poligon

Delimitarea arealului

Poligon

Unitati Teritoriale de Referin a U.T.R.

Poligon

ctr.

Tudose, Ovejanu (2011), pag. 26-27

26

Trama Stradal

Poligon

Trama stradala in areal

Poligon

Calea Ferata

Linie

Ape

Poligon

Zona de gospodarie comunala

Poligon

Zona protejat

Poligon

10

Zone neamenajate

Poligon

11

Zone Culturale

Poligon

12

Zone verzi

Poligon

13

Zone industriale

Poligon

14

Zona central mixt

Poligon

15

Zona agricol

Poligon

16

Fond construit

Poligon

17

Spa ii verzi

Poligon

18

Scoli/licee

Poligon

19

Gradini e

Poligon

20

Parcri

Poligon

21

Jandarmerii

Poligon

22

Poli ie

Poligon

23

Bnci

Punct

24

Cabinete medicale

Punct

25

Cinematografe

Punct

26

Restaurante

Punct

27

27

Spa ii comerciale

Punct

28

Biserici

Punct

29

Supermarket-uri

Punct

Tabel 1 Principalele layere din hr ile tematice

Etapa de introducere a datelor am realizat-o prin intermediul programului QuantumGis


versiunea 1.8.0. Introducerea datelor am realizat-o prin vectorizare i adugare de date
atribut.
n prim faz am adugat imaginea raster prin intermediul butonului Add raster layer din
bara de instrumente.
Pentru fiecare dintre elementele prezentate anterior am creeat cte un layer Add Vector
Layer Type (point, line, polygon) New atributes (am adaugat atribute de tip text)
Add.

Figura 16 Delimitarea Municipiului Onesti Figura 17 Localizarea arealului n cadrul


Mun. One ti

28

Fig 18 Cile de comunica ii n Mun. One ti

Figura 19 mpar irea pe zone func ionale a Mun One ti

29

Fig 20 Trama stradal in arealul


analizat

Figura 21 mpr irea arealului


n U.T.R.

Figura 22 Spa iile comerciale


existente n cadrul arealului

Figura 23 Fondul construit

30

Figura 24 Bncile existente n


cadrul arealului

Figura 25 Cabinetele medicale


existente n cadrul arealului

Figura 27 Harta detaliat a


arealului

Figura 26 Spa iile verzi

31

Pentru elementele vectorizate la care am avut date atrubut am adaugat difetite tipuri de
informa ii.n func ie de tipul datelor atribut am creat cmpuri difetite.

Figura 28 Crearea temelor pentru datele atribut


Astfel pentru strzi am adugat numele accestora (Fig.28).

Figura 29 Date atribut strzi


32

Pentru cldiri am creat ntr-o prim etap un layer ce cupridea doar fondul construit,
ulterior am creat mai multe layere n func ie de regimul de nal ime. Pentru fiecare
dintre aceste layere am adaugat ca date atribut starea fiecarui imobil n parte i modul re
reprezentare(Poligon).

Figura 30 Date atribut fond construit


n cazul spa iilor comerciale am adaugat modul re reprezentare(Punct) i tipul acestora
(situat la parterul cldirilor sau cldire individual).

Figura 31 Date atribut Spa ii comerciale


33

Pentru restaurante, coli i grdini eam adugat ca si date atribut modul de


reprezentare (punct in cazul restaurantelor i poligon in cazul colilor i
grdini elor) si denumirea acestora.

Figura 32 Date atribut pentru coli i licee

Figura 33 Date atribut pentru Grdini e


34

Figura 34 Date atribut pentru restaurante

35

3.3.SUBSISTEMUL DE STOCARE A DATELOR


3.2.STOCAREA DATELOR
n Quantum GIS stocarea datelor de realizeaz att n format text (.dbf) unde se regsesc
datele atribut, ct i n format grafic (.shp).

Figura 35 Stocarea datelor in format .dbf

Figura 36 Stocarea datelor n format .shp

36

3.2.2.

RECUPERAREA DATELOR

Odata cu salvarea i stocarea datelor, acestea pot fi recuperate n programul in care au


fost create, astfel permi nd utilizatorului s le acceseze, s le editeze i s le
actualizeze.n cazul datelor n format .dbf, acestea pot fi recuperate fie prin intermediul
programului n care au fost create, n cazul de fa Quantum GIS, fie prin intermediul
programelor Microsoft Office Excel sau Open Office.

Figura 37 Actualizarea datelor

Figura 38 Vizualizare baza de date in Open Office

37

3.3.SUBSISTEMUL DE MANIPULARE SI ANALIZA A DATELOR


Acesta este cel mai important subsistem la SIG deoarece permite utilizatorului s
manipuleze i s analizeze datele. Pentru aceasta se pot uriliza mai multe comenzi.
Pentru fiecare layer in parte se pot aduce modificri prin accesarea datelor atribut(Click
dreapta pe layer Attribute tabel), unde fiecare element poate fi identificat, modificat sau
sters. n acelasi timp se pot aduga noi date atribut prin intermediul butonului New
collumn.

Figura 39 Adaugare date atribut


n cazul n care au fost fcute gre eli in timpul vectorizrii, se pot face corecturi asupra
obiectelor digitizate.

38

Prin intermediul comenzii Query se pot face se pot face interogri.


n exemplul de mai jos am selectat toate cldirile ce au o stare foarte
bun.

Figure 40 Optiunea Query

39

Figura 41 Identify strzi

Figura 42 Identify restaurante

Figura 43 Identify cladire

40

Baza de date Sig este compus din mai multe layere, acestea fiind suprapuse pentru a
integra mai multe tipuri de date ntr-o harta tematic.
Prin combinarea mai multor layere am ob inut urmatoarele hr i.

Harta
Cile

Layere componente
de

comunica ie

Municipiului Onesti

la

nivelul - Trama stradal


- Trama stradala areal
- Calea ferat
- Delimitarea localit ii
- Delimitarea arealului

Delimitarea localita ii

- Ortofotoplan
- Delimitarea localita ii

Localizarea arealului analizat n cadrul - Delimitarea arealului


Municipiului One ti

- Delimitarea localita ii
- Ortofotoplan

Imprtirea Municipiului One ti pe zone - Zona de gospodarie comunal


func ionale

- Zone protejate
- Zone neamenajate
- Zone culturale
- Zone verzi
- Zone industriale
- Zone reziden iale
- Zone comerciale
41

- Zona central cu func ii mixte


- Zone agricole
- Ape
- Delimitarea localita ii

mpr irea arealului pe UTR

- UTR
- Delimitarea arealului

Trama stradal in areal

- Delimitarea arealului
- Trama stradala

Fondul construit

- Delimitarea arealului
- Trama stradal
- Fondul construit

Spa iile pentru parcare n arealul analizat

- Delimitarea arealului
- Trama stradal
- Fondul construit
- Parcri

Spa iile verzi

- Delimitarea localita ii
- Trama stradal
- Fond construit
- Spa ii verzi

Regimul de nl ime al cldirilor

- Delimitarea arealului
- Trama stradal
- P,P+1
42

- P+3
- P+4
- P+9
- P+10
- Scoli/licee
- Grdini e
- Sec ii de poli ie
- Sec ii de jandarmerie

Bncile existente in arealul analizat

- Delimitarea arealului
- Trama stradala
-Fondul construit
- Bnci

Cabinete medicale existente in arealul - Delimitarea arealului


analizat

- Trama stradal
- Fondul construit
- Cabinete medicale

Spa iile comerciale existente in arealul - Delimitarea arealului


analizat

- Trama stradal
- Fondul construit
- Spa ii comerciale
- Supermarket-uri

Restaurantele si cinematografele existente - Delimitarea arealului


in arealul analizat

- Trama stradala
- Fondul construit
- Restaurante
43

- Cinematografe

Harta

arealului

vectorizate

cu

toate

elementele - Delimitarea arealului


- Trama stradal
- Fondul construit
- Spa ii verzi
- Bnci
- Biserici
- Cabinete medicale
- Cinematograf
- Restaurante
- Supermarket-uri
- Spa ii comerciale
- Sec ii de poli ie
- Sec ii de jandarmerie
- Licee/ coli
- Parcri
- Grdini e

Tabel 2 Hr i tematie i layere componente

44

Figura 44 Succesiune de layere


45

3.4.SUBSISTEMUL OUTPUT I VIZUALIZARE


Dup cum am spus i n capitolul SISTEME INFORMA IONALE GEOGRAFICE,
acest subsistem permite utilizatorului s genereze afi ru grafice, hr i, rapoarte,
acestea reprezentnd produse informa ionale derivate, fiind de ajutor n transmiterea
conceptelor tehnice SIG unui numr larg de specialisti.10
Hr ile tematice create prin intermediul programului Quantum GIS 1.8.0. au fost
exportate sub form de imagini(.jpeg) prin intermediul comenzilor New composer (Add
map, Add legend, Add scale bar) Export as image.
De asemenea acestea mai pot si exportate i n format PDF (Export as PDF) sau SVG

Figura 45 Compose manager


10

Tudose, Ovejanu(2011)pag. 19

46

(Export as SVG).
Hr ile realizate pot fi printate fie odat ce acestea au fost exportate ntr-unul din
formatele precizate anterior, fie prin intermediul butonului Print aflat in bara de
instrumente a ferestrei Composer.n total au rezultat un numr de 18 har i tematice
foarte sugestive i u or de cicit

Plan a U.T.R.1
Plan a U.T.R.3 i U.T.R.3
Cile de comunica ii la nivelul Municipiului One ti
Delimitarea localit ii
Localizarea arealului analizat n cadrul Municipiului One ti
mpr irea Municipiului One ti pe zone func ionale
mpr irea arealului pe U.T.R.
Trama stradala a arealului
Fondul construit n cadrul arealului
Spa iile de parcare existente n cadrul arealului
Spa iile verzi
Regimul de nal ime al cldirilor
Bncile existente n cadrul arealului
Cabinetele medicale existente n cadrul arealului
Spa iile comerciale existente n cadrul arealului
Sec iile de poli ie i sec iile de jandarmerie existente n cadrul arealului
colile si grdini ele existente n cadrul arealului
Harta detaliat a arealului

47

n Quantum GIS se pot de asemenea insera diagrame sau grafice care pot oferi o privire
de ansamblu asupra elementelor de pe hart.

Figura 46 Tipul imobilelor

Figura 47 Tipul imobilelor n care se afla spatiile comerciale

48

Figura 48 Starea imobilelor de tip P+4

49

4.AVANTAJELE UTILIZRII UNEI BAZE DE DATE SIG


SIG are o serie de avantaje fa a de sistemele tradi ionale de cartografiere. Hr ile
traddi ionale sunt bstatice, avnd proiec ia, scara si coordonatele fixe, fiind dificil daca
nu chiar imposibil combinarea mai multor hr i i suprapunnerea acestora este limitat.
n cazul hr ilor SIG actualizarea i analiza datelor spa iale este foarte u oar,
hr ile putnd fi u or combinate astfel oferind diferite tipuri de informa ii.
Accesul simultan a mai multor utilizatori se poate realiza prin intermediul SIG, acest
lucru putnd asigura att diferitelor organiza ii ct i utilizatorilor individuali faptul ca
utilizeaza date actualizate.
Datorita faptului c datele sunt organizate digital in SIG, astfel utilizatorii nu trebuie s
stocheze hr i, diagrame sau tabele de date, nefiind necesara verificarea manual
deoarece aceasta este realizat automat prin intermediul unor comenzi, munca devine
mult mai u oar i mai pu in consumatoare de timp.
Din toate avantajele pe care le ofera utilizarea unei baze de date SIG cele mai importante
sunt
a) Costuri reduse i eficien a mai mare

Implementarea unei baze de date SIG necesita costuri reduse, comparativ cu metodele
tradi ionale de creare a unei baze de date, unde sunt necesare numeroase resurse att
umane ct si financiare. Eficien a vine prin modul n care sunt stocate datele, aceasta
realizndu-se n mod digital iar accesarea lor fiind mult mai u oara fa de vechile
metode ce constau in existen a arhivelor, registrelor, hr ilor, planurilor avnd drept
suport hrtia.

b) Posibilitatea de a aduce modificari asupra elementelor existente


Deoarece mediul geografic este n continu schimbare, este necesar actualizarea
continu a bazei de date. n cazul metodelor tradi ionale acest lucru nu ar fi posibil decat
50

la o anumita perioada de timp, acest lucru datorndu-se costurilor necesare reactualizarii


unei baze e date tradi ionale.

c)Reducerea datelor duplicate


Exist numeroase cazuri n care instituriile utilizeaz i stocheaza date identice. Acest
lucru se ntmpl datorita lipsei unei eviden e asupra datelor, fapt ce genereaza risipa de
resurse si neconcordan ntre date.

51

5. CONCLUZII
Dac s-ar inlocui metodele tradi ionale de colectare i stocare a datelor cu cele in
format digital, acestea ar putea fi mult mai u or de gestionat, modificat i completat.
Prin intermediul bazelor de date S.I.G. Acest lucru s-ar putea realiza cu un minim de
efort.
Cu un minim de cuno tin e dobndite de-a lungul anilor de studiu dar i cu sprijinul
profesorului ndrumtor, am reusit s realizez baza de date S.I.G. pentru un areal din
Municipiul One ti, utiliznd drept baza plan ele desenate din P.U.G. Municipiului
One ti. Aceasta am realizat-o prin intermediul programului Global Mapper versiunea 13,
cu ajutorul cruia am suprapus plan ele peste ortofotoplanul Judetului Bacu si prin
intermediul programului Quantum GIS versiunea 1.8.0. , urmnd paii prezentai n
capitolele anterioare.
n continuare voi pune la dispozi ie aceast baz de date Direc iei Generale de
Urbanism i Analiz a Teritoriului din cadrul Municipiului One ti, spernd ca aceasta
sa fie continuat si actualizat.

Actualizarea si continuarea bazei de date este un lucru foarte important, astfel sistemul
administrativ ar deveni mult mai eficient, ns nu sunt convins c acest lucru se va
intmpla prea curnd, deoarece la nivel de ar exist o team de schimbare, iar dac ar
fi s se ntmple ar fi nevoie de personal pregtit, ceea ce ar nsemna fie angajrii de
for de munc tnara, fie instruirea personalului deja existent.

52

6. BIBLIOGRAFIE

1. Tudose C. Ovejanu I. 2011, Elementr de Sisteme Informa ionale Geografice, Ed.


Universitar, Bucure ti
2. Iordnescu C. Sisteme Informa ionale Geografice note de curs, Ed. Dunarea de
Jos, Gala i
3. Bdu M. , 2004, GIS Sisteme Informa ionale Geografice fundamente
practice, Ed. Albastra, Cluj-Napoca

4. P.U.G. Municipiului One ti,

1999, proiectant S.C. GENERAL PROIECT

BACU S.A.

5. http://www.egispat.inmi.ro

6. http://www.ersi.com/what-is-gis/overview

7. http://www.uriso.org/files/publications/benefits_of_gis/benefits_sig.pdf

8. http://www.earth.unibuc.ro

53