Sunteți pe pagina 1din 1

Formularul nr. 1.

Operator economic
..............................
(denumirea)

DECLARAIE
Subsemnatul, ................................, reprezentant mputernicit al ............. (denumirea
operatorului economic), n calitate de ofertant al serviciilor turistice .................. (denumirea
serviciului), la data de .............. (zi/lun/an), declar pe propria rspundere c:
a) .................. (denumirea operatorului economic) nu am intrat n faliment, ca urmare a
hotrrii pronunate de judectorul-sindic;
b) dein polia de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere i/sau a
sumelor achitate de ctre achizitor n cazul insolvabilitii sau falimentului ageniei de turism
nr. ..............., emis de ..............., valabil pn la data de ..................;
c) n ultimii 2 ani am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs
prejudicii beneficiarilor.
n conformitate cu oferta transmis achizitorului am acordat acestuia urmtoarele
gratuiti:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
sau:
n conformitate cu oferta transmis achizitorului am acordat acestuia urmtoarele
reduceri la produse/servicii:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Costul total per persoan este de .............. lei (inclusiv TVA).
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu
i neleg c achizitorul are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
neleg c, n cazul n care prezenta declaraie nu este conform cu realitatea, sunt
pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei n vigoare privind falsul n declaraii.
Data ............................
Operator economic,
.................................
(semntur autorizat)