Sunteți pe pagina 1din 1

MASTER: Inginerie Geotehnica

An univ. 2012-2013, anul I, sem. II


Disciplina: Fundatii speciale
Lista de SUBIECTE pentru REFERAT
PARTEA A

PARTEA B

A.1 Pag. 1 22
A.2 Pag. 23 53
A.3 Pag. 54 66
A.4 Pag. 67 81
A.5 Pag. 82 91
A.6 Pag. 92 112
A.7 Pag. 113 124
A.8 Pag. 125 141
A.9 Pag. 142 159

B.1 Pag. 160 174


B.2 Pag. 175 197
B.3 Pag. 198 214
B.4 Pag. 215 227
B.5 Pag. 228 235
B.6 Pag. 236 247

Bibliografie
1. Curs PDF (Partea A 159 pagini, Partea B 88 pagini)
2. Notitele de la curs
3. Optional: NP112; NP123; SR EN 1997-1
Modul de desfasurare a examenului
Cursantul intocmeste Referatul care cuprinde un subiect din partea A si un subiect
din partea B.
Subiectele se stabilesc pe data de 6 iunie 2013, prin tragere la sori.
Cursantul nu are dreptul sa-si aleaga subiectele pentru Referat.
Examinarea se desfasoara oral, pe baza Referatului elaborat de cursant.
Raspunsurile la cele 2 subiecte se noteaza cu note (R1 si R2) de la 0 la 10.
Activitatea pe parcurs (tema de casa) se incheie cu nota (A) de la 5 la 10.
Cursantii care nu au obtinut nota la activitatea pe parcurs nu se pot prezenta la
examen.
Nota finala (N) este : N = 0.3R1 + 0.3R2 + 0.3A + 0.1P (P - prezenta la curs)
Cursantul poate promova examenul doar daca obtine cel putin nota 5 la unul dintre
cele 2 subiecte.
Titular,
Prof. Dr. ing. Nicoleta Radulescu
6 iunie 2013